فهرست مطالب

Foreign Language Teaching and Translation Studies - Volume:6 Issue: 4, Autumn 2021
 • Volume:6 Issue: 4, Autumn 2021
 • تاریخ انتشار: 1400/08/18
 • تعداد عناوین: 6
|
 • محبوبه اعتمادی، افسانه غنی زاده* صفحات 1-21

  هدف از این پژوهش، طراحی مواد آموزشی و فعالیتهای  مربوط به "ترجمه  متون حقوقی و اسناد" برای دانشجویان رشته مترجمی در مقطع کارشناسی میباشد.فعالیتها ها بر اساس کتاب گنزالس دیویس(2004) طراحی شده است. به این منظور، مطالعه حاضر در 4 مرحله طراحی شد. مرحله اول شامل مجموعه ای از مراحل مختلف برای طراحی چک لیست به منظور بررسی درک دانشجویان مترجمی انگلیسی نسبت به فعالیت های کلاسی بود. مقوله درک خود شامل چهار بعد اصلی (لذت، علاقه، حق انتخاب، چالش) میباشد. در مرحله دوم، محققین فعالیتهایی را با توجه به دستورالعمهای مندرج در کتاب گنزالس دیویس (2004) و هم چنین استفاده از رویکرد ساختگرای اجتماعی کیرالی (2000) طراحی کردند. در مرحله  سوم، مطالعه ای شبه تجربی روی دو گروه از دانشجویان مترجمی در مقطع کارشناسی انجام شد. گروه اول (گروه ازمایشی) شامل 43 زبان آموز و گروه دوم به عنوان گروه کنترل شامل 50 زبان آموز بودند. مطالب آموزشی و فعالیتها ها(منتشر شده در قالب کتاب) در گروه آزمایش طی 12-10 جلسه مورد استفاده قرار گرفت. در مرحله نهایی، محققین مصاحبه ای نیمه ساختارمند متشکل از چند شرکت کننده گروه آزمایشی برگزار کردند تا دریابند که چگونه مطالب به کار گرفته شده در گروه آزمایشی باعث ارتقای ادراک آنها نسبت به فعالیت های کلاس درس و همچنین توانایی ترجمه آنها می شود.

  کلیدواژگان: متون حقوقی، مطالب آموزشی، ادراک از فعالیتهای کلاسی، مطالعه تلفیقی
 • عبدالرضا رستمی* صفحات 23-38

  هدف از تحقیق حاضر مطالعه اسامی خاص جنسیت و معانی آنها در ترجمه های فارسی از کتاب The Pilgrim's Progress اثر جان بانیان (1678/1999) می باشد. این تحقیق همچنین تلاش نموده راهبردهای ترجمه به کاربرده شده توسط دو مترجم در ترجمه هایشان، "سیاحت مسیحی" ترجمه ج. ال. پاطر و "سیر و سلوک زایر" ترجمه گلناز حامدی را آشکار سازد. جهت انجام این مطالعه، اسامی خاص جنسیت زبان مبداء و معادل های زبان مقصد بر اساس تحلیل کلان ساختار اولین هاچ (1992) تطبیق داده شدند. بر اساس نظر هاچ (1992)، شخصیت ها، به عنوان یکی از عناصر داستانی، نقش مهمی ایفا کرده و بر کلان ساختار داستان اثرگذار می باشند. همچنین، دو نوع اسامی خاص آلکساندر کالاشنیکف (2011) در تحلیل این ترجمه‌ها استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد پاطر ترجیح داده است تا عناوین جنسیت (مذکر و مونث) را در ترجمه خود حفظ کند. بر عکس، حامدی بیشتر تمایل داشته است تا از بیان جنسیت اسامی خاص دارای معانی عمیق تر فاصله گرفته و به واسطه  حذف ویژگی ها و اطلاعات اضافه عناوین خاص بر داستان اثرگذار بوده است.

  کلیدواژگان: اسامی خاص، اسامی خاص شخصیت، جنسیت، معنای ضمنی، معادل فارسی
 • عبدالباری رحمانی*، فاضل رحمان سهیل صفحات 39-55

  استفاده از تلفن همراه یکی از شاخه های یاد گیری الکترونیکی است که محقق شدن آن منوط به فراهم آوردن سه جزء اساسی مکان ، زمان و گوشی تلفن همراه   می باشد. هدف تحقیق حاضر بررسی نظرات دانشجویان در به کار گیری تلفن همراه در دانشگاه قندهار میباشد. بدین منظور، 191 دانشجوی مرد و زن به پرسشنامه ای که در این راستا تهیه شده بود پاسخ دادند. نتایج نشان داد که شرکت کنندگان در تحقیق نظر مثبتی در مورد استفاده از گوشی تلفن همراه در آموزش زبان دارند. همچنین آنها واجد ملزومات بکار گیری گوشی همراه از قبیل اینتر نت و گوشی تلفن همراه می باشند ولی دانشگاه آنها اینتر نت را برای آنها فراهم نمی کند و افرادی که در روستا های دور دست زندگی می کنند از وجود اینتر نت محروم هستند. نتایج این تحقیق می تواند برای دست اندرکاران آموزش کاربرد داشته باشد.

  کلیدواژگان: روش آموزش، آموزش عالی، دانشگاه قندهار، استفاده از تلفن همراه در آموزش
 • حنانه شریفی، رئوف حمزوی* صفحات 57-76
  اعتماد تحصیلی، عزم و تمایل به برقراری ارتباط فرآگیران نقش مهمی در یادگیری زبان دوم آنان دارند. این مطالعه به بررسی نقش اعتماد تحصیلی و عزم در تمایل به برقراری ارتباط فرآگیران ایرانی زبان انگلیسی در زمینه های مختلف ارتباطی و آموزشی پرداخته است. بدین منظور، 385 فرآگیر زبان انگلیسی به پرسشنامه های مربوطه پاسخ دادند. تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که فرآگیران با سطوح بالاتر اعتماد تحصیلی و عزم، میزان تمایل به برقراری ارتباط  بالاتری در داخل کلاس، خارج کلاس و کلاس های آنلاین داشتند. همچنین نتایج نشان داد که در کلیه زمینه های ارتباطی، عزم فرآگیران پیش بینی کننده تمایل به برقراری ارتباط آنان بود، و فرآگیران دانشگاهی بالاترین نمره را داشتند، و بعد از آن به ترتیب فرآگیران موسسات خصوصی زبان و مدارس مقطع دوم متوسطه. همچنین، اعتماد تحصیلی و عزم رابطه معناداری با تمایل به برقراری ارتباط فرآگیران مقطع دوم متوسطه، موسسات خصوصی زبان و دانشگاه ها داشت. یافته دیگر این مطالعه آن بود که عزم پیش بینی کننده تمایل به برقراری ارتباط همه گروه ها بود، در حالی که اعتماد تحصیلی پیش بینی کننده تمایل به برقراری ارتباط فرآگیران در موسسات خصوصی زبان و دانشگاه ها بود. نتایج این مطالعه می تواند برای معلمان زبان انگلیسی کاربرد داشته باشد.
  کلیدواژگان: اعتماد تحصیلی، زمینه های ارتباطی و آموزشی، فرآگیران زبان انگلیسی، عزم، تمایل به برقراری ارتباط
 • هوشنگ خوش سیما*، مهسا خسروی صفحات 77-97

  با پیشرفت تکنولوژی و نقش آن در تسهیل امور زندگی، برخی از معلمان زبان نیز ترجیح می دهند که از آن در کلاسهای خود استفاده نمایند. تحقیق حاضر در نظر دارد به بررسی تاثیر آنکی و واتس اپ بر روی به خاطر اوردن کلمات تدریس شده به فراگیران ایرانی و مقایسه آنها با روش سنتی آموزش کلمات بپردازد. بدین منظور 60 نفربرای شرکت در این تحقیق انتخاب شدند که به سه گروه تقسیم شدند. به بک گروه لغات از طریق نرم افزار آنکی آموزش داده شد، به یک گروه از طریق وانس اپ و یک گروه هم به روش سنتی. جهت حصول اطمینان از هم سطح بودن آنها ابتدا به آنها یک تست تعیین سطح داده شد. بعد از انجام تحقیق، جهت بررسی تاثیر برنامه ها، به آنها تست دیگری داده شد. نتایج نشان داد که انکی و واتس آپ تاثیر قابل ملاحظه ای در به خاطرآوردن کلمات تدریس شده توسط زبان آموزان داشتند.

  کلیدواژگان: انکی، برنامه های تلفن همراه، آموزش زبان با استفاده از تکنولوژی، به خاطر آوردن کلمات، واتس آپ
 • سحر ایمانی* صفحات 99-120
  این مطالعه با هدف مقایسه تاثیر دو نوع ارزیابی انجام شد. به عنوان مثال، خودارزیابی و دیگر ارزیابی، در مورد تامل و مهارت گفتاری تکانشی و تاملی زبان آموزان زبان انگلیسی. برای این منظور، یک گروه 51 نفره (24 نفر تکانشی و 27 تاملی) زبان آموزان زبان انگلیسی متوسط بر اساس عملکرد آنها در PET (انگلیسی مقدماتی آزمون)، و با توجه به مقیاس تکانشگری آیزنک انتخاب شدند. آنها به طور تصادفی به دو گروه آزمایشی تقسیم شدند گروه ها (به عنوان مثال، خودارزیابی و  دیگر ارزیابی)، که هر کدام شامل یادگیرندگان تکانشی و تاملی بودند. در گروه خودارزیابی، ارزیابی بر اساس برگه خود ارزیابی گفتار بود که توسط توسط بابایی، تقدومی و پشم فروش (2015) طراحی شده است. در گروه دیگر ارزیابی، ارزیابی بر اساس دیگری انجام شد برگه رتبه بندی ارزیابی توسط یاماشیرو و جانسون (1997) طراحی شده است. در در پایان، شرکت کنندگان بخش گفتار از یک آزمون PET دیگر به عنوان پس آزمون دریافت کردند. نتایج آنالیز واریانس دوطرفه نشان داد که (الف) نوع ارزیابی و نوع شناختی فاقد تعامل معنادار، (ب) خودارزیابی و دیگر ارزیابی تاثیر یکسانی بر مهارت گفتاری زبان آموزان تکانشی و تاملی دارد، (ج) صرف نظر از نوع ارزیابی، زبان آموزان از لحاظ گونه شناختی متفاوت عمل کردند و همچنین زبان آموزان تاملی از همتایان تکانشی خود بهتر عمل کردند.
  کلیدواژگان: زبان آموزان زبان انگلیسی EFL، زبان آموزان تکانشی، دیگر ارزیابی، زبان آموزان تاملی، خود ارزیابی، مهارت گفتار
|
 • Mahboobeh Etemadi, Afsaneh Ghanizadeh * Pages 1-21

  The present study intended to design some materials based on the guidelines of González Davies (2004) for ‘legal texts and correspondence translation’ course of graduate students majoring in translation studies. To this end, first a checklist on the basis of Gentry and Gable's (2001) model was designed to find out the participants’ perceptions of the tasks. Next, the researchers designed related tasks based on Gonzales Davies’ (2004) guidelines inspired by Kiraly’s (2000) constructivist approach. In the third phase, the participants were given the designed tasks published in a book during10-12 sessions. Finally, the researchers held a semi-structured interview with the participants to find out their perceptions towards classroom activities as well as their translation ability. The results indicate that the participants had positive perceptions regarding the designed tasks. The findings have implications for translation classroom courses.

  Keywords: Legal Texts, Materials, Perceptions, Activities
 • Abdolreza Rostami * Pages 23-38

  The present research aimed to investigate gender-specific charactonyms and their meanings in Persian Translations of John Bunyan’s (1678) The Pilgrim's Progress. It also aimed to reveal translation strategies applied by both translators in their translations, Siyahat-i Masihi (‘سیاحت مسیحی’) by J. L. Potter in 1926 and Seir-o Solouk-i Za’ir (‘سیر و سلوک زائر’) by Golnaz Hamedi in 2002. To do so, SL gender-specific charactonyms and TL equivalents were compared together at Evelyn Hatch’s (1992) macro-level analysis. According to Hatch (1992), characters, as one of the elements of a story, play a significant role and affect the macrostructure of the story. Then, Alexander Kalashnikov’s (2011) two types of charactonyms were used to analyze the translations. The results show that Potter preferred to preserve the titles of gender (masculine and feminine) in his translation. In contrast, Hamedi more tended to distance the gender of the charactonyms having deeper meanings. This led to affect the novel due to the omission of the characteristics and additional information behind the charactonyms.

  Keywords: Charactonym, Charactonyms Personalia, Gender, connotation, Persian Equivalent
 • Abdul Bari Rahmany *, Fazal Rahman Sohail Pages 39-55

  M-learning is the enhanced form of e-learning that focuses on three common components i.e. place, time, and wireless device. The aim of this research is to identify the perceptions of the students regarding M-learning at Kandahar University. To this end, 191 male and female students responded to a questionnaire designed to ask their perceptions in this regard. The results from the study showed that students have positive attitudes towards M-learning and they are ready for M-learning approach in respect to using wireless devices, the Internet, and necessary applications. Additionally, they can also afford to buy the devices which support m-learning, however, half of the students ask for the providence of Internet through their respective university. Moreover, the Internet connection is also a big challenge especially for students who live in villages and areas far from cities. The study concludes with some issues for further research and some recommendations to authorities in higher education for better implementation of M-learning.

  Keywords: Approach to learning, Higher education, Kandahar University, Mobile learning
 • Hannane Sharifi, Raouf Hamzavi * Pages 57-76
  Academic Confidence, Grit and WTC of students play important roles in their second language achievement. This paper examined the role of academic confidence and grit in willingness to communicate of Iranian EFL students in different communicative and educational contexts. To this end, 385 EFL students responded to the relevant questionnaires. The analysis of the data revealed that the students with higher levels of academic confidence and grit had a higher L2 WTC in in-class, out-of-class, and online classrooms. The results also revealed that the students’ grit was a predictor of their L2 WTC in all communicative contexts, and the university students scored the highest, followed by language institute and senior secondary school students. Moreover, academic confidence and grit had significant relationship with L2 WTC of students in senior secondary schools, language institutes and universities. Another finding was that grit was a predictor of all groups’ L2 WTC, while academic confidence predicted L2 WTC of students in language institutes and universities. The results of this study have implications for EFL teachers.
  Keywords: Academic Confidence, Communicative, Educational Contexts, EFL students, grit, willingness to communicate
 • Hooshang Khoshsima *, Mahsa Khosravi Pages 77-97

  With the advancement of technology and its role in making life more convenient, some EFL teachers prefer to use it in their classrooms. In view of this, the current study aimed to explore the effect of Anki and WhatsApp on the vocabulary retention of Iranian EFL learners. The study’s design was quasi-experimental with three groups of WhatsApp-based vocabulary instruction, Anki-based vocabulary instruction and the traditional one. Sixty EFL learners studying English in a language institute participated in the study, and were divided into three groups of twenty. To ensure their homogeneity, a Solution Placement Test was given to them. After the treatment, the post-test was given to them to check their vocabulary retention. The results of the repeated measures ANOVA indicated that Anki-based and WhatsApp-based vocabulary instruction were effective in enhancing their vocabulary retention. The results of MANOVA showed that there were significant differences among the three groups in their vocabulary retention.

  Keywords: ANKI, Mobile Applications, Technology-Based Language Learning, vocabulary retention, WhatsApp
 • Sahar Imani * Pages 99-120
  This study aimed to compare the effect of two types of assessment, i.e., self-assessment and peer assessment, on reflective and impulsive EFL learners’ speaking skill. To this end, a group of 51 (24 impulsive and 27 reflective) intermediate EFL learners were selected based on their performance on a PET (Preliminary English Test), and the Impulsiveness Sub-Scale of Eysenck’s Impulsivity Inventory. They were randomly divided into two experimental groups (i.e., self-assessment and peer assessment), each containing impulsive, and reflective learners. In the self-assessment group, the assessment was based on the Speaking Self-Assessment Sheet designed by Babaii, Taghaddomi and Pashmforoosh (2015). In the peer assessment group, the assessment was based on the Peer Assessment Rating Sheet by Yamashiro and Johnson (1997). At the end of the treatment, the participants received the speaking section of another PET as a posttest. The results of two-way ANOVA revealed that (a) the assessment type and cognitive type had no significant interaction, (b) self-assessment and peer assessment had the same effect on impulsive and reflective learners’ speaking skill, (c) irrespective of the assessment type, learners with different cognitive types performed differently, with the reflective learners outperforming their impulsive counterparts.
  Keywords: EFL learners, Impulsive Learners, Peer Assessment, Reflective Learners, Self-assessment, Speaking Skill