فهرست مطالب

رشد فناوری - پیاپی 70 (بهار 1401)
 • پیاپی 70 (بهار 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/04/02
 • تعداد عناوین: 7
|
 • داریوش پورسراجیان*، محمدسعید تسلیمی، علینقی مشایخی، علی حاجی غلام سریزدی، مژگان سلطانی صفحات 1-11

  در عصر حاضر، دارایی های ناملموس نظیر نام تجاری، کیفیت، فناوری، نوآوری، خلاقیت و سرمایه های دانشی منشا مزیت رقابتی سازمان ها می باشند. سازمان ها باید بتوانند تصویر ذهنی مناسبی از خود در ذهن جامعه، مشتریان و کارمندان خود ایجاد کنند تا منابع انسانی با انگیزه، متعهد و مستعد را جذب کرده و بتواند بطور صحیحی از آن ها نگهداری کنند. با توجه به اهمیت این موضوع در پارک های علم و فناوری به عنوان یک نهاد فناور و دانش محور که مهمترین دارایی آن ها، افراد دانشی هستند این مقاله درصدد است تا با استفاده از رویکرد پویایی شناسی سیستم ها، روابط پویای سیاست ارتقای برند بر عملکرد منابع انسانی در پارک های علم و فناوری را مورد بررسی قرار داده و راهکارهای مناسب در بهبود ساختار، کیفیت و کمیت در سطح پارک ها و نهایتا بهبود عملکرد پارک های علم و فناوری ارایه دهد. در این راستا با استفاده نظرات خبرگان در مصاحبه های عمیق در جلسات مدل سازی گروهی به تبیین مسیله و تدوین فرضیه پویا و ساخت مدل کیفی (نمودارهای علت و معلولی) و مدل کمی (نمودار جریان) پرداخته شد. نتایج حاصل از مدل سازی گروهی در این مقاله سبب شناسایی سه راهکار افزایش چالاکی و انعطاف پذیری عملکرد از طریق توسعه منابع درآمدی، توسعه کارکرد پارک های علم و فناوری در سطح ملی و بین المللی، توسعه ارتباطات و حوزه تاثیر و توسعه نهادهای تخصصی فناوری و ارتباط با صنعت / بازار گردید.

  کلیدواژگان: رویکرد پویایی شناسی سیستم ها، مدل سازی گروهی، ارتقای برند، منابع انسانی، پارک های علم و فناوری، شرکت دانش بنیان
 • ویدا رنجبران*، مهدی الیاسی، مهدی گودرزی صفحات 12-22

  امروزه یکی از دغدغه های کلیدی سیاستگذاران کشور کمک به توسعه و بهبود وضعیت کسب و کارهای نوپا با هدف گسترش نوآوری و رشد اقتصاد محلی و ملی است. اما دو نکته حایز اهمیت در این میان وجود دارد. اول اینکه چه اجزایی باید در کنار هم قرار گیرند تا یک زیست بوم تشکیل و کار خود را به بهترین نحو انجام دهد و دوم انکه چارچوب ارزیابی این زیست بوم ها چگونه باید باشد تا بتوان فعالیت بازیگران این زیست بوم را مورد بررسی قرار داد. ازاین رو هدف این پژوهش یافتن چارچوبی برای ارزیابی بهتر زیست بوم کسب و کار های نوپا و کمک به اقتصاد محلی است. بدین منظور در این پژوهش پس از بررسی پیشینه تحقیق و با استفاده از مطالعات کتابخانه ای، چارچوب اولیه طراحی و از طریق مصاحبه با خبرگان و متخصصین مربوطه، چارچوب نهایی تعدیل و در استان بوشهر به صورت موردی پیاده سازی شد. چاچوب نهایی با 7 مولفه اصلی و 68 شاخص تایید شد. بررسی نتایج حاصل از پرسشنامه ها در خصوص وضعیت زیست بوم کسب وکارهای نوپای بوشهر نشان می دهد که میانگین هیچ کدام از مولفه های اصلی موجود در چارچوب نمره بالایی ندارد و تنها مولفه فرهنگ کمی از حد متوسط بالاتر بود که این نشان از اهمیت بالای این مولفه در چارچوب پیشنهادی دارد.

  کلیدواژگان: زیست بوم (اکوسیستم)، کسب و کار نوپا، چارچوب ارزیابی، استان بوشهر
 • میلاد بخشم، نادر نادری*، مهدی حسین پور صفحات 23-31

  امروزه پایدارترین رشد اقتصادی مربوط به اقتصاد دانش‌بنیان است که شرکت‌های دانش‌بنیان نقش مهمی در پیشبرد اهداف آن ایفا می‌کنند. هدف پژوهش شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر شکل‌گیری شرکت‌های دانش‌بنیان است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر گردآوری داده ها به صورت توصیفی – تحلیلی است. به منظور تهیه داده‌ها ابتدا با مرور مبانی نظری و نظر 21 متخصص به عنوان اعضا پانل دلفی، 30 عامل به عنوان عوامل موثر بر شکل‌گیری شرکت‌های دانش‌بنیان شناسایی شدند. خبرگان و متخصصین پژوهش، مدیران (مالکان) شرکت‌های دانش‌بنیان استان کرمانشاه و متخصصین حوزه کسب‌وکار و کارآفرینی دانشگاه رازی بودند که با روش نمونه‌گیری هدفمند و با توجه به شاخص‌هایی همچون تجربه، تخصص، تمایل و توانایی مشارکت و در دسترس بودن انتخاب گردیدند. ابزار گردآوری‌ داده‌ها در روش دلفی، پرسشنامه محقق ساخته است که پایایی آن با روش آزمون مجدد بررسی شد که با میزان ضریب همبستگی 70/0 پایایی پرسشنامه تایید و به منظور بررسی روایی پرسشنامه نیز از معیار ضریب نسبی روایی محتوایی استفاده شد که با توجه به این معیار، هر یک از عوامل پرسشنامه دلفی حذف یا تایید گردید. به منظور تجزیه‌وتحلیل داده های حاصل از روش دلفی که 21 عامل موثر بر شکل گیری شرکت های دانش بنیان است، از روش مدل‌سازی ساختاری- تفسیری استفاده گردید. در نهایت نتایج پژوهش نشان داد که دو عامل توجه بیشتر دولت و دانشگاه‌ها به دفاتر انتقال فناوری دانشگاه‌ها و ارایه مشاوره در حوزه امکان‌سنجی، آینده‌پژوهی و بازاریابی برای افراد مایل به راه‌اندازی شرکت دانش‌بنیان در کلیدی‌ترین سطح عوامل پژوهش قرار می‌گیرند.

  کلیدواژگان: اقتصاد دانش بنیان، شرکت دانش بنیان، دفاتر انتقال فناوری، امکان سنجی، آینده پژوهی، بازاریابی
 • حامد خاتمی نژاد، محمدعلی نسیمی*، بهزاد فرخ سرشت صفحات 32-42

  از دلایل اصلی سرعت پیشرفت فناوری در کشورهای صنعتی، توجه به فرآیند تجاری سازی بوده است. لازمه رسیدن به مزیت های رقابتی و ورود به کسب و کارهای امروزی در حوزه های متنوع فناوری اطلاعات، تجاری سازی است. هدف از انجام این پژوهش ارایه مدل تجاری سازی فناوری اطلاعات در کسب و کارهای آنلاین است. به منظور اجرای پژوهش از رویکرد پژوهش کیفی و برمبنای روش داده بنیاد با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختاری از متخصصین حوزه تجاری سازی فناوری اطلاعات استفاده شده است. حجم نمونه با روش نمونه گیری قضاوتی و تا حصول اشباع نظری در مجموع 12 نفر را در برگرفت. کدگذاری داده ها با استفاده از نرم افزار مکس کیودا انجام شد. یافته های پژوهش نشان داد تجاری سازی فناوری اطلاعات در کسب و کارهای آنلاین با 10 مولفه شامل (عوامل اقتصادی، مباحث حقوقی و قانونی، ساختار، عوامل مرتبط با بازاریابی، عوامل مدیریتی، عوامل موثر بر کسب و کار، مسایل سیاسی، پیش نیاز فرهنگی، محیط کسب و کار، مدیریت فناوری) تبیین شد. پیشنهاد می شود جهت دستیابی به تجاری سازی موفق در کسب و کار های گردشگری آنلاین شاخص های زیرساخت به طور مداوم پیگیری شود. حمایت های فرهنگی از فعالیت های تجاری سازی سازمان، تغییر و ترغیب نگرش های مصرف کنندگان و ایجاد نگرش مثبت به حوزه فناوری اطلاعات در اولویت قرار گیرد. با توجه به کمبود انجام پژوهش در زمینه تجاری سازی محصولات دانش بنیان، پیشنهاد می گردد مدل تجاری سازی محصولات دانش بنیان با تاکید بر فناوری اطلاعات مورد مطالعه قرار گیرد.

  کلیدواژگان: تجاری سازی، فناوری اطلاعات، کسب و کار آنلاین، صنعت گردشگری، پژوهش کیفی
 • محد پناهی، نیما رنجی جفرودی*، مجید نصیری صفحات 43-48

  امروزه بسیاری از سازمان‌های بزرگ، کارآفرینی را به عنوان روشی برای کسب مزیت رقابتی در بلندمدت استفاده می‌کنند. اهمیت کارآفرینی در صنایع و حوزه‌های مختلف برای دولت‌ها یکسان نیست و بعضی صنایع مادر مثل صنعت نفت جایگاه ویژه‌ای دارند لذا هدف پژوهش حاضر تحلیل عوامل موثر بر توسعه کارآفرینی در صنعت نفت بود. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از حیث روش اجرا، توصیفی- پیمایشی بود که به روش آمیخته اکتشافی انجام شده است. در مرحله کیفی تیم مشارکت‌کننده تحقیق 28 نفر از خبرگان دانشگاهی بودند که به روش قضاوتی و گلوله برفی انتخاب شدند. در مرحله کمی جامعه آماری، کلیه کارشناسان صنعت نفت به تعداد 3710 نفر بودند که حجم نمونه مطابق جدول کرجسی و مورگان 348 نفر تعیین و برای نمونه گیری از روش تصادفی ساده استفاده شد. برای شناسایی عوامل از روش دلفی و برای تحلیل روابط متغیرها از روش معادلات ساختاری با نرم‌افزار اسمارت پی‌ال‌اس استفاده شده است. نتایج نشان داد عوامل موثر بر توسعه کارآفرینی، شامل 27 مولفه در قالب شش بعد (محیطی- نهادی، استراتژی اقیانوس آبی، فرصت، عوامل انسانی، عوامل سازمانی، عوامل مدیریتی) می‌باشند. همچنین تحلیل معادلات ساختاری نشان داد محیطی- نهادی (386/0)، استراتژی اقیانوس آبی (423/0)، فرصت (342/0)، عوامل انسانی (318/0)، عوامل سازمانی (370/0)، عوامل مدیریتی (455/0) بر توسعه کارآفرینی در صنعت نفت تاثیر مثبت و معنی‌دار دارند. در نهایت می‌توان گفت ورود کارآفرینی به این صنعت می‌تواند صنعت نفت را از ناکارآمدی کنونی نجات دهد و به سمت حل مشکلاتی همچون تجهیزات نفتی و فروش نفت هدایت نماید.

  کلیدواژگان: توسعه، کارآفرینی، دلفی، معادلات ساختاری، صنعت نفت
 • فاطمه حمیدی نوا، عبدالحمید ابراهیمی*، روح الله سمیعی، حسین دیده خانی صفحات 49-63

  کسب و کارهای کوچک و متوسط گردشگری نسبت به کسب و کارهای بزرگتر در این صنعت پاسخگوتر هستند و در صورت استفاده از سیستم هوش تجاری می توانند از رقابت بالایی برخوردار شوند. استفاده از هوش تجاری در مشاغل منجر به تصمیم گیری بهتر در نتیجه بهبود فرآیندهای مدیریت داده شده است و بستر ابر برای اجرای هوش تجاری هزینه های نگهداری و اجرا را برای این کسب و کارها کاهش میدهد. این مقاله با هدف مدلسازی هوش تجاری ابری در صنایع کوچک و متوسط گردشگری انجام گرفته است.استقرار سیستم هوش تجاری در ابر هزینه های و سرعت زمان نصب و نگهداری این تکنولوژی را را به نحو چشمگیری کاهش میدهند. جامعه آماری این مقاله شامل اساتید و خبرگان باتجربه هوش تجاری است. برای نمونه‌گیری از روش گلوله‌برفی استفاده شده است. فرایند نمونه‌گیری تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت و در نهایت 19 نفر از خبرگان و ارایه دهندگان هوش تجاری ابری و پردازش ابری در این مطالعه شرکت کردند. در این مقاله برای شناسایی عوامل زیربنایی هوش تجاری از روش فراترکیب استفاده شده است. شاخص‌های نهایی، تعداد 6 عامل اصلی، 27عامل فرعی و تعداد 34 شناسه حاصل گردید برای اعتبارسنجی عوامل از روش دلفی فازی استفاده شده است. در نهایت نیز با استفاده از مدلسازی تفسیری-ساختاری به ارایه مدل هوش تجاری ابری پرداخته شده است. تحلیل داده‌ها با نرم‌افزارهای MatLab و MicMac انجام شده است.تحقیق ما نشان داده است دو عامل اصلی "محرکها" و "مشخصه های کسب و کار" بالاترین قدرت نفوذ را بر بقیه متغیرها دارند

  کلیدواژگان: فراترکیب هوش تجاری، رایانش ابری، هوش تجاری ابری، کسب و کارهای کوچک و متوسط گردشگری، معادلات تفسیری-ساختاری
 • حسین علیخانی، علیرضا اسفندیاری *، پرویز سعیدی صفحات 64-69

  با ورود به عصری که به جامعه اطلاعاتی مرسوم است، کارآفرینی در فضای دیجیتال به‌عنوان رویکردی نو در راه‌اندازی کسب‌وکارها بر مبنای یک تفکر و ایده جدید در بین فعالان عرصه خدمات و تولید جایگاه برجسته‌ای یافته است لذا هدف پژوهش حاضر، طراحی مدل کارآفرینی دیجیتال در شرکت‌های دانش‌بنیان استان مازندران بود که از روش مدل‌سازی ساختاری‌تفسیری در طراحی این مدل استفاده شده است. روش تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی بود. با توجه به پیشینه تحقیق، 39 مولفه در قالب هفت بعد(ساختاری- استراتژی- مدیریتی- افراد- فناوری- محتوایی- محیطی) انتخاب شدند. سپس از نظرات20 نفر از اساتید‌ دانشگاهی و مدیران شرکت‌های دانش‌بنیان که در زمینه کارآفرینی دیجیتال خبره بودند، استفاده شد. برای خوشه‌بندی ابعاد کارآفرینی دیجیتال از مدل‌سازی ساختاری تفسیری و تحلیل MICMAC استفاده شد. نتایج ISM نشان داد که زیر بنای کارآفرینی دیجیتال در درجه اول (ساختاری- فناوری) و دوم (مدیریتی) و سوم (استراتژی) و چهارم (افراد- محتوایی- محیطی) هستند. همچنین، پس از تحلیل MICMAC ، ابعاد(ساختاری- فناوری) در خوشه مستقل و ابعاد(افراد- محتوایی- محیطی) در خوشه وابسته و ابعاد(استراتژی- مدیریتی) در خوشه خودمختار قرار گرفتند. در نهایت می‌توان گفت، کارآفرینی دیجیتال نه‌ تنها برای شرکت‌های فناوری و بخش‌های فناوری اطلاعات، بلکه برای تمامی صنایع امری مهم و ضروری است.

  کلیدواژگان: کارآفرینی دیجیتال، شرکت‎های دانش بنیان، مدل سازی ساختاری تفسیری
|
 • Dariush Poursarrajian*, Mohammad Saeed Taslimi, Alinaghi Mashayekhi, Ali Haji Gholam Saryazdi, Mojgan Soltani Pages 1-11

  In the present age, intangible assets such as branding, quality, technology, innovation, creativity, and knowledge capital are the source of organizations' competitive advantage. Organizations need to be able to create the right mental image of themselves in the minds of their community, customers, and employees to attract and retain motivated, committed, and talented human resources. Given the importance of this issue in science and technology parks as technology and knowledge-based institution, whose most important assets are knowledgeable people, this article seeks to use the system dynamics approach of dynamic relationships of brand promotion policy on human resource performance in the park. Examine science and technology and provide appropriate solutions to improve the structure, quality, and quantity at the level of parks and ultimately improve the performance of science and technology parks. In this regard, using the opinions of experts in in-depth interviews in group model building (GMB) sessions, the problem was explained and a dynamic hypothesis was developed and a qualitative model (cause and effect diagrams - CLDs) and a quantitative model (stock and flow diagram - SFD) were developed. The results of group modeling in this paper lead to the identification of three strategies to increase agility and performance flexibility through the development of revenue sources, development of national and international science and technology parks, development of communications, and the scope of influence and development of specialized institutions, Technology, and communication with industry/market.

  Keywords: System Dynamics Approach, Group Model Building, Brand Promotion, Human Resources, Science, Technology Parks, Knowledge-Based Enterprise
 • vida ranjbaran*, mehdi elyasi Pages 12-22

  One of the key concerns of policy-makers to help develop and improve new businesses to promote innovation and economic growth locally and nationally. But there are two important points in between First of all is what components need to come together to form ecosystem and do its best and Second, what should be the evaluation framework of these ecosystems in order to examine the activities of the actors of this ecosystem. Therefore, the purpose of this study is to find a framework for better assessing the ecosystem of startups and helping the local economy. For this purpose, after reviewing the research background and using library studies, the initial framework was designed and the final framework was adjusted through interviews with relevant experts and implemented in a case study in Bushehr province. Finally a framework with 7 main components and 68 indices was developed. Examination of the mean of the main components showed that the mean of none of the factors was high and only the culture component was slightly above average.

  Keywords: Ecosystem Startup, Evaluation framework, Bushehr province
 • milad bakhsham, nader naderi*, mahdi hossein pour Pages 23-31

  Today, the most sustainable economic growth is related to the knowledge based economy, in which knowledge based companies play an important role in advancing its goals. The purpose of this study is to identify and prioritize the factors affecting the creation of knowledge-based companies. The present study is applied in terms of purpose and descriptive-analytical in terms of data collection. In order to prepare the data, first by reviewing the theoretical foundations and opinions of 21 experts as members of the Delphi panel, 30 factors were identified as effective factors in the creation of knowledge based companies. Experts and research specialists were the managers (owners) of knowledge based companies in Kermanshah province and experts in the field of business and entrepreneurship of Razi University who were selected by purposive sampling method according to indicators such as experience, expertise, willingness and ability to participate and availability. Data collection tool in Delphi method is a researcher-made questionnaire whose reliability was checked by retest method which was confirmed with a correlation coefficient of 0.70 of the questionnaire and in order to check the validity of the questionnaire, the content content validity coefficient was used. This criterion, each of the factors of the Delphi questionnaire was removed or confirmed. In order to analyze the data obtained from the Delphi method, which is 21 factors affecting the creation of knowledge based companies, the structural-interpretive modeling method was used. Finally, the results showed that the two factors of more attention of the government and universities to the technology transfer offices of universities and providing advice in the field of feasibility, future research and marketing for people wanting to start a knowledge-based company are at the key level of research factors.

  Keywords: Knowledge based economy, Knowledge based Company, Technology transfer offices, Feasibility, Futurology, Marketing
 • Hamed Khatami Nejad, mohammad ali nasimi*, Behzad Farrokh Seresht Pages 32-42

  One of the main reasons for the rapid development of technology in industrialized countries has been the attention to the commercialization process. Commercialization is a prerequisite for achieving competitive advantages and entering today's businesses in various fields of information technology. The purpose of this study is to present an IT commercialization model in online businesses. In order to conduct the research, the qualitative research approach and based on the data method of the foundation using semi-structured interviews with experts in the field of information technology commercialization have been used. The sample size included a total of 12 people by judgmental sampling method until theoretical saturation was achieved. Data encoding was performed using Max Kyoda software. Findings showed that commercialization of information technology in online businesses with 10 components including (economic factors, legal issues, structure, factors related to marketing, management factors, factors affecting business, political issues, cultural prerequisites , Business environment, technology management) were explained. It is suggested that in order to achieve successful commercialization in online tourism businesses, infrastructure indicators should be constantly monitored. Prioritize cultural support for the organization's commercialization activities, change and encourage consumer attitudes, and create a positive attitude toward information technology. Due to the lack of research in the field of commercialization of knowledge-based products, it is suggested to study the model of commercialization of knowledge-based products with emphasis on information technology.

  Keywords: Commercialization, Information Technology, Online Business, Tourism Industry, Qualitative Research
 • mohammad panahi, nima Ranjijafroodi *, majid nasiri Pages 43-48

  Many large organizations today use entrepreneurship as a way to gain a long-term competitive advantage. The importance of entrepreneurship in different industries and areas is not the same for governments and some parent industries such as the oil industry have a special place, so the purpose of this study was to analyze the factors affecting the development of entrepreneurship in the oil industry. This research was applied in terms of purpose and descriptive-survey in terms of implementation method, which was performed by mixed exploratory method. In the qualitative stage, the research team consisted of 28 university experts who were selected by judgment and snowball method. In the quantitative stage of the statistical population, all oil industry experts were 3710 people. The sample size according to Krejcie and Morgan table was 348 people and simple random sampling method was used. The Delphi method has been used to identify the factors and the structural equations method with the Smart Payals software has been used to analyze the relationships of the variables. The results showed that the effective factors on entrepreneurship development include 27 components in the form of six dimensions (environmental-institutional, blue ocean strategy, opportunity, human factors, organizational factors, managerial factors). Also, the analysis of structural equations showed that environmental-institutional (0.386), blue ocean strategy (0.423), opportunity (0.342), human factors (0.318), organizational factors (0.370), managerial factors ( 0.455) have a positive and significant effect on the development of entrepreneurship in the oil industry. Finally, it can be said that the entry of entrepreneurship into this industry can save the oil industry from the current inefficiency and lead to solving problems such as oil equipment and oil sales.

  Keywords: development, entrepreneurship, Delphi, structural equations, oil industry
 • Fatemeh Hamidinava, Abdolhamid Ebrahimy *, ROOHALLAH SAMIEE, HOSSEIN Dide Khani Pages 49-63

  Tourism small and medium enterprises (TSMEs( are more responsive to market demand when compared with larger companies. And if they use business intelligence system, they can enjoy high competition. The cloud platform for implementing business intelligence reduces maintenance and implementation costs for these businesses.The globalization of the markets requires the adaptation of the firm for business sustainability . Cloud deployments of BI and analytics platforms have the potential to reduce cost of ownership and speed time to deployment. In order to subsist, TSMEs have to take advantage of the new technology and new concepts for survival .The statistical population in the qualitative phase included 19 academics and experienced experts in the area of business intelligence .chosen by the purposive sampling approach. Further, in the quantitative phase, 393 people among the mangers of small and medium-sized enterprises in the Mazandaran Province, Iran, were participated. In the current study, the Meta-synthesis method has been utilized to identify the fundamental categories of business intelligence (BI). Fuzzy Delphi method (FDM) has been applied for parameter validation purposes, and eventually, the Cloud business intelligence model has been presented through exploiting the interpretive structural modeling. Final indices, 6 main factors, 27 sub-factors and 34 identifiers were obtained. In this regard, the data analysis process has been performed by MATLAB and MicMac software. Our research has shown that the two main themes of business stimuli and characteristics have the highest influence on other variables..

  Keywords: Meta-synthesis Business Intelligence, Cloud Computing, Cloud Business Intelligence, TSM, EsISM
 • hossein alikhani, alireza isfandyari *, parviz saeedi Pages 64-69

  Entering the age that is common in the information society, entrepreneurship in the digital space as a new approach to starting businesses based on a new thinking and idea has found a prominent place among service and production activists. He was the founder of Mazandaran province that structural and interpretive modeling method was used in designing this model. The research method was descriptive-correlational. According to the research background,39components were selected in the form of seven dimensions (structural-strategy-management-people-technology-content-environment).Then,the opinions of 20 university professors and managers of knowledge-based companies who were experts in the field of digital entrepreneurship were used. Interpretive structural modeling and MICMAC analysis were used to cluster the dimensions of digital entrepreneurship. ISM results showed that the foundation of digital entrepreneurship is first (structural-technological), second (managerial), third (strategy) and fourth (people-content-environmental). Also, after MICMAC analysis, the dimensions (structural-technology) in the independent cluster and the dimensions (individuals-content-environment) in the dependent cluster and the dimensions (strategy-management) in the autonomous cluster were included. Finally, it can be said that digital entrepreneurship is important not only for technology companies and IT sectors, but also for all industries.

  Keywords: Digital Entrepreneurship, Knowledge-Based Companies, Interpretive Structural Modeling