فهرست مطالب

 • سال بیست و چهارم شماره 5 (پیاپی 153، آذر و دی 1400)
 • تاریخ انتشار: 1401/04/04
 • تعداد عناوین: 12
|
 • ابراهیم رهبر کرباسدهی*، فاطمه رهبر کرباسدهی صفحات 628-633

  سردبیر محترم از دسامبر 2019، بیماری همه گیر کروناویروس-19 (کووید-19) بر تمام جنبه های زندگی ما در سراسر جهان تاثیر گذاشته است. این بحران مرگبار که هیچ سیستم بهداشتی و درمانی ای کاملا برای آن آماده نشده بود، باعث ایجاد فشارهای عظیم در ارایه خدمات بهداشتی شده و به طور مستقیم و غیرمستقیم بر روند درمان بسیاری از بیماری های شایع تاثیرگذار بوده است. بیماران سرطانی به دلیل وضعیت نقص ایمنی ناشی از سرطان و درمان های مختلف ضدسرطانی، یک گروه بسیار آسیب پذیر در همه گیری فعلی هستند [1]. پژوهش ها نشان می دهند بیماران مبتلا به سرطان در معرض خطر بیشتری برای ابتلا به عفونت شدیدتر و عوارض بعدی هستند، به خصوص اگر جراحی یا شیمی درمانی در ماه قبل از ابتلا به کرونا ویروس انجام شود [2] و این شرایط منجر به افزایش قابل توجه میزان مرگ و میر ناشی از کروناویروس در بیماران سرطانی شده است [3].

  کلیدواژگان: روانی-اجتماعی، نئوپلاسم، کرونا ویروس
 • فاطمه صمیمی، رضا عزیزی، فریده جلالی مشایخی* صفحات 634-639

  کروناویروس-19 (کووید-19)یکی از اعضای جدید خانواده کرونا ویروس هاست که سبب عفونت حاد تنفسی می شود. بیماران مبتلا به کووید-19، در طی دوران عفونت، ریسک بالایی برای توسعه استرس اکسیداتیو دارند. ویروس در درون سلول برای تکثیر خود نیازمند تولید گونه های واکنشگر اکسیژن و القای استرس اکسیداتیو است و فاکتور 2 مرتبط با فاکتور اریترویید هسته ای با تنظیم دفاع آنتی اکسیدانی نقش مهمی در حفاظت علیه ویروس بر عهده دارد. در این مقاله پیشنهاد می شود که استفاده از القا کننده های فاکتور اریترویید هسته ای ممکن است برای پیشگیری از استرس اکسیداتیو در بیماران مبتلا به کووید-19 موثر باشد. کروناویروس ها گروه بزرگی از ویروس ها هستند که در انسان و حیوان ها ایجاد بیماری می کنند. این ویروس طیف وسیعی از بیماری های تنفسی، مانند ویروس سرماخوردگی معمولی تا عامل بیماری های شدیدتری همچون سارس ، مرس و کووید-19 را شامل می شود. کووید-19 یک بیماری ویروسی جدید است که توسط سندرم حاد تنفسی ویروس کرونا 2 ایجاد می شود. مهم ترین علایم بیماران مبتلا به کووید-19 شامل تب، سرفه خشک، خستگی و گاهی مشکلات تنفسی مثل تنگی نفس، گلو درد و عفونت است [1].

  کلیدواژگان: فعال کننده Nrf2، استرس اکسیداتیو، کووید 19
 • سیده سارا آزاده*، هدی کشمیری نقاب صفحات 640-645

  در دسامبر 2019 نوعی جدید از کروناویروس به نام Covid-19 در شهر ووهان چین به عنوان عامل جدید ذات الریه شناخته شد. این ویروس پاندمیک از یک نوع غذای دریایی به انسان سرایت کرد که توانست در مدت زمان کمی بین انسان ها شیوع چشمگیری داشته باشد. علایم بالینی کروناویروس ها شامل تب به همراه تعرق شدید، سرفه، التهاب ریه و همچنین ضعف سیستم ایمنی بدن است که موارد حاد باعث مرگ بیمار می شود. یکی از مهم ترین گیرنده های کروناویروس در سلول میزبان آنزیم مبدل آنژیوتانسین 2 است. طی مهار آنزیم مبدل آنژیوتانسین 2 روند بهبودی بیمار افزایش می یابد. از این رو تجویز داروهای مهارکننده این آنزیم می تواند در بهبودی بیمار مبتلا به کروناویروس موثر باشد. فلاونوییدها یکی از مهارکننده های آنزیم مبدل آنژیوتانسین هستند که در میوه و سبزیجات به وفور یافت می شوند. فیستین، یکی از انواع فلاونوییدهای شناخته شده در طبیعت است که می تواند به عنوان یک آنتی اکسیدان و عامل ضد التهابی در درمان کروناویروس از طریق مهار آنزیم مبدل آنژیوتانسین 2 موثر واقع شود.

  کلیدواژگان: آنزیم مبدل آژیوتانسین، کروناویروس، فلاونوئید، فیستین
 • وحید فکری کورعباسلو*، علی فکوریان، محسن حیدریان، سید مسعود کشفی صفحات 646-661
  زمینه و هدف

  تمرین مقاومتی با محدودیت جریان خون می تواند اثرات مشابه با تمرین مقاومتی سنتی داشته باشد. هدف از مطالعه حاضر تعیین تاثیر شش هفته تمرین مقاومتی منتخب با استراحت فعال و غیرفعال، با و بدون محدودیت جریان خون بر سطوح پروتیین واکنشگر C و لاکتات دهیدروژناز و استقامت عضلانی مردان جوان بود. 

  مواد و روش ها

   از نمونه های دردسترس و داوطلب، 24 سرباز جوان سالم نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در سه گروه هشت نفره (تمرین مقاومتی سنتی، تمرین مقاومتی با محدودیت جریان خون و استراحت غیرفعال، و تمرین مقاومتی با محدودیت جریان خون و استراحت فعال قرار گرفتند. برنامه تمرینی به مدت شش هفته، سه جلسه در هفته با شدت 70-80 درصد یک تکرار بیشینه برای گروه مقاومتی سنتی (سه ست ده تایی)، 20-30 درصد یک تکرار بیشینه برای گروه محدودیت با استراحت غیرفعال (30-15-15-15) و 20-30 درصد یک تکرار بیشینه برای گروه محدودیت با استراحت فعال (30-7-15-7-15) اجرا شد. قبل و بعد از شش هفته شاخص های فیزیولوژیکی، انتروپومتریکی، استقامت عضلانی و سطوح هورمونی از آزمودنی ها گرفته و نمونه های خونی به شیوه الایزا و رنگ سنجی آنزیمی اندازه گیری شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون کوواریانس و آزمون تعقیبی بونفرویی و برای مقایسه درون گروهی از تحلیل تی زوجی استفاده شد. 

  ملاحظات اخلاقی

   در انجام پژوهش، اصول بیانیه هلسینکی، راهنمای عمومی اخلاق در پژوهش های دارای آزمودنی انسانی و مقررات حاکم بر آن رعایت شده و کد اخلاق به شناسه IR.SSRC.REC.1398.129 از سوی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی و کد کارآزمایی بالینی به شناسه IRCT20191207045644N1 از سوی مرکز ثبت کارآزمایی بالینی ایران صادر شد. 

  یافته ها

   نتایج نشان داد که شش هفته تمرین اثر متفاوت و معناداری بر استقامت عضلانی (0/001=P) دارد، اما بر سطوح پروتیین واکنشگر C (0/43=P) و لاکتات دهیدروژناز (0/44=P) اثر متفاوت و معناداری ندارد.

  نتیجه گیری

  با توجه نتایج این تحقیق به نظر می رسد ترکیب تمرینات مقاومتی با محدودیت جریان خون و اینتروال (استراحت فعال) می تواند جایگزین مناسبی برای تمرینات سنتی و همچنین در مواردی جایگزین تمرینات مقاومتی با محدودیت و استراحت غیرفعال شود.

  کلیدواژگان: تمرین مقاومتی، استراحت، پروتئین واکنشگر C، لاکتات دهیدروژناز، استقامت
 • مسعود گلپایگانی، زهرا فیاضی*، یاسین حسینی صفحات 662-673
  زمینه و هدف

   سندرم درد کشککی رانی یکی از شایع ترین مشکلات عضلانی اسکلتی در افراد سالمند است که می تواند روی فعالیت روزانه آن ها تاثیرگذار باشد. هدف پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی یک دوره تمرینات تقویت ثبات مرکزی تنه با تمرینات تقویتی زانو بر بهبود درد زنان ورزشکار سالمند مبتلا به سندرم درد کشککی رانی است.

  مواد و روش ها

  در این تحقیق بیست بیمار زن ورزشکار سالمند مبتلا به سندرم درد کشککی رانی شرکت کردند. آزمودنی ها به طور تصادفی در دو گروه تمرینات تقویتی ثبات مرکزی (ده نفر) و گروه تمرینات تقویتی زانو (ده نفر) قرار گرفتند. میزان درد آزمودنی ها پیش و پس از انجام هشت هفته مداخلات تمرینی به وسیله مقیاس سنجش دیداری درد اندازه گیری شد. آزمون های آماری تی زوجی و مستقل با سطح معنی داری 0/05˂P جهت تحلیل آماری مورد استفاده قرار گرفت.

  ملاحظات اخلاقی

  این مطالعه با کد اخلاق IR.BASU.REC.1398.032 به تصویب کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه بوعلی سینا همدان رسید.

  یافته ها

  نتایج نشان دهنده کاهش معنادار میزان درد در هر دو گروه پس از انجام تمرینات تقویتی ثبات مرکزی (P=0/006) و تمرینات تقویت زانو (P=0/000)) بود. در جایی که مقایسه بین گروهی تفاوت معناداری را بین دو گروه نشان نداد (P=0/064). اما محاسبه اندازه اثر به دست آمده حاکی از تاثیر بیشتر تمرینات تقویتی زانو (8/1=ES) بر بهبود درد در مقایسه با گروه تقویت ثبات مرکزی بود (ES=0/7).

  نتیجه گیری

  به نظر می رسد استفاده از تمرینات تقویتی زانو و تمرینات ثبات مرکزی تنه باعث کاهش درد شده است. اما با توجه به بالاتر بودن اثربخشی انجام تمرینات تقویتی زانو بر بهبود درد، استفاده از این پروتکل درمانی جهت کاهش درد این بیماران پیشنهاد می شود.

  کلیدواژگان: سندرم درد کشککی رانی، تمرینات تقویتی ثبات مرکزی، تمرینات تقویتی زانو، درد، ورزشکار
 • سعید نصیری، محمد نوری*، مریم اصل ذاکر صفحات 674-687
 • زهرا براتی، مژگان سپاه منصور*، شکوفه رادفر صفحات 688-703
  زمینه و هدف

  کودکان دارای اختلال نقص توجه-بیش فعالی گروه هدف مناسبی برای توان بخشی شناختی هستند، چراکه مشکلات رفتاری آن ها اعم از بی توجهی، تکانشگری و بیش فعالی خاستگاه شناختی و مغزی مشخصی دارند. این انطباق رفتار با کارکرد شناختی فرصت ترمیم رفتار با تقویت کارکرد شناختی را فراهم می آورد. پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی روش توان بخشی شناختی مبتنی بر تکنولوژی واقعیت مجازی به عنوان روشی نوین، با روش توان بخشی شناختی کلاسیک بر بهبود کارکردهای اجرایی کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه-بیش فعالی، انجام شده است. 

  مواد و روش ها

   این پژوهش از نوع نیمه تجربی بود که با استفاده از طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل انجام شد. جامعه آماری شامل کلیه کودکان 7 تا 12سال مبتلا به اختلال نقص توجه-بیش فعالی در شهر تهران در سال 1398 بود که با روش نمونه گیری دردسترس، انتخاب شدند و به طور تصادفی در سه گروه دوازده نفری قرار گرفتند. در مرحله پیش آزمون شرکت کنندگان با مقیاس رتبه بندی اختلال نقص توجه-بیش فعالی و آزمون یکپارچگی دیداری و شنیداری رایانه ای مورد ارزیابی قرار گرفتند. گروه اول آزمایش، بسته توان بخشی شناختی مبتنی بر واقعیت مجازی و گروه دوم آزمایش، بسته توان بخشی شناختی رایانه ای کاپیتان لاگ را دوازده جلسه به صورت دو بار در هفته دریافت کردند. در این مدت در گروه کنترل مداخله ای انجام نشد. از هر سه گروه بعد از اجرای مداخله پس آزمون گرفته شد. از تحلیل کوواریانس تک متغیره (آنکووا) با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه26 برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد.

  ملاحظات اخلاقی

   این مطالعه با شناسه IR.IAU.CTB.REC.1400.001 به تصویب کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی رسیده است.

  یافته ها

   یافته ها نشان دادند که هر دو روش مداخله توان بخشی شناختی بر کارکردهای شناختی (توجه انتخابی، توجه پایدار) کودکان اختلال نقص توجه و بیش فعالی (0/01P). 

  نتیجه گیری

  توان بخشی شناختی مبتنی بر واقعیت مجازی به اندازه توان بخشی شناختی کلاسیک بر توجه انتخابی و توجه پایدار کودکان اختلال نقص توجه و بیش فعالی تاثیرگذار است و روش توان بخشی شناختی مبتنی بر واقعیت مجازی به عنوان رویکردی نوین در توان بخشی این اختلال می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: توان بخشی شناختی، واقعیت مجازی، کارکردهای اجرایی، اختلال نقص توجه-بیش فعالی
 • محبوبه کربلایی، جهانگیر کرمی، پروانه کریمی* صفحات 704-715
  زمینه و هدف

   نوع ریتم های شبانه روزی فرد در حفظ سلامت جسم و روان و همچنین بهبودی از بیماری اهمیت زیادی دارد. هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش ریتم های شبانه روزی بر کیفیت خواب و اضطراب کرونا در زنان و مردان است.

  مواد و روش ها

  پژوهش حاضر توصیفی از نوع علی مقایسه ای است. جامعه آماری شامل کلیه افراد 18 تا 50ساله بود که به صورت اینترنتی در پژوهش شرکت کردند. جهت نمونه گیری افرادی که پرسش نامه را به صورت آنلاین تکمیل کردند، انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسش نامه ریتم های شبانه روزی هورن و استبرگ (1976)، پرسش نامه کیفیت خواب پتزبورگ (1989) و پرسش نامه اضطراب کرونا علیپور و همکاران (1398) بود. جهت تحلیل داده ها از آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره و آزمون شفه استفاده شد.

  ملاحظات اخلاقی

  پژوهش حاضر دارای نامه تاییدیه اخلاق از مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه رازی، موسسه مطالعاتی روان پویش به شماره 99133 است.

  یافته ها

   نتایج نشان داد که میانگین اضطراب روانی و اضطراب بدنی کرونا در زنان و مردان با تیپ شامگاهی بالاتر از سایر تیپ هاست. زنان و مردان با تیپ شامگاهی کیفیت خواب پایین تری نسبت به تیپ صبحگاهی و تیپ میانی دارند. همچنین نتایج نشان داد که تفاوت بین گروه ها بر حسب اضطراب کرونا و کیفیت خواب و جنس در سطح معنادار است و تفاوت میانگین تیپ صبحگاهی با تیپ شامگاهی بیشتر از سایر تفاوت میانگین هاست. 

  نتیجه گیری

  تفاوت های فردی در تیپ های صبحگاهی-شامگاهی نقش مهمی در کیفیت خواب وتجربه اضطراب کرونا دارد.

  کلیدواژگان: ریتم های شبانه روزی، کیفیت خواب، اضطراب کرونا
 • انیس مرادی*، پویا رامین صفحات 716-729
  زمینه و هدف

  مطالعات اپیدمیولوژیک نشان می دهد که مصرف دخانیات علاوه بر بروز عوارض قلبی و تنفسی، خطر پریودنتیت را نیز افزایش می دهد. سیگار خطر پوسیدگی دندان را افزایش داده و عاملی مهم در بیماری پریودنتال است. اختلال فوق بیش از نیمی از موارد پریودنتال در انسان را تشکیل می دهد. یافته های میدانی و کوهورت، استعمال دخانیات را عاملی خطرناک در پریودنتیت اپیکال دانسته، اما هنوز چنین ارتباطی کاملا قطعی نشده است. بنابراین این مطالعه در راستای تعیین ارتباط بین مصرف تنباکو و پریودنتیت اپیکال در روش تصویربرداری پانورامیک در بندرعباس انجام شد.

  مواد و روش ها

  198 تصویر پانورامیک در گروه فاقد و دارای پریودنتیت مطالعه شدند. تصاویر توسط متخصص از نظر تعداد دندان، دندان با درمان ریشه، کیفیت و طول پرکردگی ریشه به صورت مناسب یا نامناسب بررسی شدند. سن، جنس، تعداد دندان ها، مصرف سیگار، قلیان و جرم دندان مشخص شدند. داده ها توسط مربع کای، تی مستقل و رگرسیون لجستیک آنالیز شدند. 

  ملاحظات اخلاقی

   با توجه به عدم مداخله درمانی و محفوظ بودن مشخصات بیماران (مشاهده گر و محقق مشخصات بیمار را مد نظر قرار نداده اند) ملاحظات اخلاقی با کد اخلاق IR.HUMS.REC.1399.384 شامل حال این پژوهش نیست.

  یافته ها

   تنباکو، قلیان، تعداد دندان و تعداد دندان با درمان نامناسب در بین گروه ها معنی دار (P<0/01) بود، ولی سیگار، جرم دندان، ریشه درمان شده و تعداد آن ها و سن متفاوت نبودند. خانم ها در گروه پریودنتیت، مصرف تنباکو، قلیان و تعداد دندان با درمان نامناسب بیشتری (P<0/05) داشتند. رگرسیون لجستیک نشان داد بر اساس نسبت شانس (Odd Ratio) تعداد دندان با درمان ریشه (7/39)، تعداد دندان با درمان نامناسب (36/8)، قلیان (8/1)، تنباکو (6/57)، جرم دندان (3/62)، سیگار (3/59)، دندان با درمان ریشه (1/4) و تعداد دندان (0/98) بالاترین تاثیر (P<0/01) را داشتند. سن و جنس بدون تاثیر بودند. 

  نتیجه گیری

  مصرف قلیان در مقایسه با سیگار، بیشترین تاثیر منفی را در بافت پری اپیکال داشت . کاهش تعداد دندان ها، افزایش جرم دندان ها و دندان های با درمان ریشه، از عوارض مصرف دخانیات بر بافت پری اپیکال بود. پریودنتیت اپیکال با سن و جنس مرتبط نیست.

  کلیدواژگان: رادیوگرافی پانورامیک، بیماری های پری اپیکال، درمان کانال ریشه، مصرف تنباکو، دندان غیر زنده
 • فاطمه خانی، مهرنوش اینانلو*، فاطمه گنجی، حمید حقانی صفحات 730-747
  زمینه و هدف

  زنان ستون اصلی توسعه اجتماعی و محور اصلی سلامت خانواده هستند. موفقیت، بقا و ارتقای جامعه به سلامت زنان جامعه وابسته است. از آنجایی که سبک زندگی ارتقادهنده سلامت و بهزیستی روان شناختی از تعیین کننده های مهم سلامت هستند، این پژوهش با هدف تعیین سبک زندگی ارتقادهنده سلامت و بهزیستی روان شناختی در زنان مراجعه کننده به پایگاه های سلامت اراک در سال 1398 انجام شد.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه مقطعی از بین زنان مراجعه کننده به پایگاه های سلامت شهر اراک، 221 خانم که معیار ورود به مطالعه را داشتند به صورت نمونه گیری مستمر وارد مطالعه شده و فرم اطلاعات جمعیت شناختی، پرسش نامه سبک زندگی ارتقادهنده سلامت و پرسش نامه بهزیستی روان شناختی را تکمیل کردند. توصیف داده ها با استفاده از آماره های توصیفی فراوانی، درصد فراوانی، میانگین، انحراف معیار و تحلیل داده ها به وسیله آزمون های آنالیز واریانس، تی مستقل و رگرسیون با استفاده از نسخه 19 نرم افزار نسخه SPSS انجام شد.

  ملاحظات اخلاقی

  این مطالعه با کد اخلاقIR.IUMS.REC.1398.609  به تصویب کمیته اخلاق معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایران رسیده است.

  یافته ها

  میانگین سبک زندگی ارتقادهنده سلامت در واحدهای مورد پژوهش 135/96 بود. مولفه های فعالیت بدنی با میانگین 16/31 و تغذیه با میانگین 26/41، به ترتیب کمترین و بیشترین امتیاز را داشتند. میانگین بهزیستی روان شناختی در واحدهای موردپژوهش 72/29 بود. مولفه های هدفمندی با میانگین 10/76 و رشد فردی با میانگین 13/19 به ترتیب کمترین و بیشترین امتیاز را داشتند. سن، بیماری های مزمن، اشتغال، تعداد فرزندان و مصرف الکل با سبک زندگی ارتقادهنده سلامت ارتباط معنادار منفی و تحصیلات زن و همسرش با سبک زندگی ارتقادهنده سلامت ارتباط معنادار مثبت داشتند. درمجموع، متغیرهای جمعیت شناختی در حد 13 درصد سبک زندگی ارتقادهنده سلامت را پیش بینی می کند. سن، تعداد فرزندان، وجود بیماری های مزمن جسمی و بیماری های اعصاب و روان با بهزیستی روان شناختی ارتباط معنادار منفی و وضعیت اقتصادی، تحصیلات زن و همسرش با بهزیستی روان شناختی ارتباط معنادار مثبت داشت. درمجموع، متغیرهای جمعیت شناختی تا ده درصد بهزیستی روان شناختی را پیش بینی می کنند.

  نتیجه گیری

  با توجه به اینکه سبک زندگی ارتقادهنده سلامت و بهزیستی روان شناختی دو تعیین کننده مهم سلامت محسوب می شوند، بررسی این شاخص ها وعوامل موثر بر آن ها می تواند به برنامه ریزی مداخلات برای ارتقای سلامت جسمی و روانی زنان کمک کند.

  کلیدواژگان: زنان، سلامت، سبک زندگی، بهزیستی، بهزیستی روان شناختی
 • رحمت الله مرادزاده، ایمان نویدی، مریم زمانیان* صفحات 748-759
  زمینه و هدف

   ایدز بیماری کشنده ای است که سیستم ایمنی بدن انسان را تحت تایر قرار می دهد این مطالعه با هدف ارزیابی کیفیت زندگی بیماران ویروس نقص ایمنی انسانی  در استان مرکزی انجام شد.

  مواد و روش ها

  این مطالعه از نوع مقطعی است که در سال های 1398 تا 1399 در استان مرکزی انجام شده است. برای تعیین کیفیت زندگی در بیماران ویروس نقص ایمنی انسانی از پرسش نامه سازمان جهانی بهداشت استفاده شده است. این پرسش نامه شامل حیطه های جسمانی، حیطه روانی، سطح استقلال، رابطه اجتماعی، محیط و روحی است. تحلیل های آماری در نرم افزار STATA انجام گرفت.

  ملاحظات اخلاقی

   این پژوهش پس از تایید کمیته اخلاق دانشگاه علوم پزشکی اراک با کد اخلاق: IR.ARAKMU.REC.1398.008 اجرا شد.

  یافته ها

  در این مطالعه در کل 126 فرد دارای ویروس نقص ایمنی انسانی در مطالعه وارد شدند. میانگین سنی افراد وارد شده در مطالعه 2/10± 4/40 سال بوده است. میانگین نمره هر یک از حیطه های جسمانی 3/3± 14/4، روانی 3/2± 11/7، استقلال 3/8±13/3، اجتماعی 3/1± 2/11، محیط 3/0± 10/8، روحی 3/3± 13/2و نمره کل کیفیت زندگی 2/6± 12/1بوده است. در آنالیز رگرسیون خطی چندمتغیره وضعیت اقتصادی اجتماعی بالاتر و سابقه زندانی نشدن به طور معناداری نمرات بالاتری از کیفیت زندگی کل را پیش بینی کرده است.

  نتیجه گیری

  نتایج این مطالعه نشان داد نمره کل کیفیت زندگی در هر یک از حیطه های آن در افراد دارای HIV در استان مرکزی از میانگین متوسطی برخوردار است. از جمله عوامل مرتبط با افزایش نمره کیفیت زندگی می توان به جنسیت مرد، وضعیت اقتصادی-اجتماعی بالاتر و سابقه زندانی نشدن اشاره کرد. پیشنهاد می شود ارزیابی کیفیت زندگی این بیماران به پروتکل های مراقبتی آن ها اضافه شود تا بتوان اقدامات موثری در جهت ارتقای آن کرد.

  کلیدواژگان: کیفیت زندگی، ویروس نقص ایمنی انسانی، استان مرکزی
 • کلثوم محمدنیامطلق، محسن شمسی*، نسرین روزبهانی، محمود کریمی، رحمت الله مرادزاده صفحات 760-771
  زمینه و هدف

  با توجه به اینکه عدم تغذیه سالم ابتدا سبب بروز حالت پره دیابت و سپس دیابت آشکار می شود و هر ساله حدود پنج تا ده درصد افراد مبتلا به عدم تحمل گلوکز به دیابت نوع2 مبتلا می شوند، این پژوهش با هدف شناخت عوامل موثر بر مصرف مواد غذایی سالم (بر اساس هرم غذایی) توسط زنان پره دیابتی بر اساس تیوری رفتار برنامه ریزی شده انجام شد.

  مواد و روش ها

  مطالعه مقطعی تحلیلی حاضر بر روی 99 نفر از زنان میانسال پره دیابتی مراجعه کننده به مراکز سلامت شهر اراک در سال 1398 انجام شد. روش جمع آوری اطلاعات در این مطالعه از طریق پرسش نامه ای مبتنی بر تیوری رفتار برنامه ریزی شده و چک لیست مصرف مواد غذایی سالم بود. داده ها از طریق تحلیل همبستگی اسپیرمن و تحلیل رگرسیون خطی تجزیه و تحلیل شدند.

  ملاحظات اخلاقی

   این مطالعه با کد IR.ARAKMU.REC.1398.07 به تصویب کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه علوم پزشکی اراک رسیده است.

  یافته ها

  میانگین نمره رفتار رژیم غذایی 0/28±1/34 بود و 41 درصد از افراد حداقل یک بار در هفته و 35 درصد حداقل یک بار در ماه، مواد قندی مانند کیک، شیرینی و شکلات را مصرف می کردند. تحلیل رگرسیون نشان می دهد با افزایش یک انحراف معیار در نمره قصد رفتاری، نمره رفتار رژیم غذایی سالم 0/22 انحراف معیار افزایش خواهد یافت (0/05>P). 

  نتیجه گیری

  برای دست یابی به سبک زندگی سالم در گروه آسیب پذیر و افراد پیش دیابتی، تاکید بر افزایش توانمندی آنان در زمینه انتخاب غذای سالم و تقویت انگیزه های فردی در راستای نیل به تصمیم گیری صحیح و درنهایت رعایت مصرف صحیح مواد غذایی می تواند در برنامه ریزی های آموزشی مسیولین بهداشتی جهت کاهش ابتلا به دیابت مورد توجه قرار گیرد.

  کلیدواژگان: پره دیابت، رژیم غذایی، تئوری رفتار برنامه ریزی شده، زنان
|
 • Ebrahim Rahbar Karbasdehi*, Fatemeh Rahbar Karbasdehi Pages 628-633

  Dear Editor Since December 2019, the coronavirus has affected all aspects of our lives worldwide. This deadly crisis, for which no health care system was fully prepared, has created enormous pressures on health care delivery and has directly and indirectly affected the treatment of many common diseases. Cancer patients are a vulnerable group in the current epidemic due to their immunodeficiency status due to cancer and various anti-cancer therapies [1]. Research shows that cancer patients are at greater risk for more severe infections and subsequent complications, especially if surgery or chemotherapy is given in the month before the coronavirus infection [2]. These conditions have led to a significant increase in coronavirus mortality in cancer patients [3].

  Keywords: Psychosocial, Neoplasms, Coronavirus
 • Fatemeh Samimi, Reza Azizi, Farideh Jalali Mashayekhi* Pages 634-639

  Coronavirus disease-19 (COVID-19) is a new member of the coronavirus family causing acute respiratory infection. Patients with COVID-19 have a higher risk of developing oxidative stress during this infection. Moreover, the virus induces ROS production that activates cellular pathways for viral replication. Nuclear factor erythroid 2-related factor (Nrf2) is a crucial transcription factor in cellular antioxidant defense by mediating Virus-induced oxidative stress and ROS production. This article suggests that an Nrf2 activator may be beneficial in preventing oxidative stress development in COVID-19 patients. Coronaviruses are a significant group of viruses that cause different illnesses in humans and animals. These illnesses can range from the common cold to more severe diseases such as SARS (Severe acute respiratory syndrome), Middle East Respiratory Syndrome (MERS), and COVID-19. COVID-19 is a new viral disease caused by severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2). The main symptoms of COVID-19-infected patients are fever, dry cough, fatigue, and sometimes respiratory problems such as shortness of breath, sore throat, and infection [1].

  Keywords: COVID-19, oxidative stress, Nrf2 activators
 • Seyedeh Sara Azadeh*, Hoda Keshmiri Neghab Pages 640-645

  In December 2019, a new type of coronavirus called COVID-19 was identified as an unknown cause of pneumonia in Wuhan, China. The pandemic virus was transmitted to humans from a type of seafood that could spread significantly among humans in a short time. Clinical signs of coronaviruses include fever, severe sweating, cough, pneumonia, and a weakened immune system, with acute cases leading to death. One of the most important coronavirus receptors in the host cell is the angiotensin 2 converting enzyme. It is noteworthy that the patient’s recovery process increases during the inhibition of angiotensin 2 converter enzyme. Therefore, the administration of drugs that inhibit this enzyme can be effective in recovering a patient with coronavirus. Flavonoids are one the inhibitors of the angiotensin-converting enzyme, which is abundant in fruits and vegetables. Fistula, a type of flavonoid known in nature as an antioxidant and anti-inflammatory agent in the treatment of many, can be effective in the treatment of coronavirus by inhibiting the enzyme converter angiotensin 2.

  Keywords: Angiotensin Converting Enzyme, Coronavirus, Flavonoid, Fisetin
 • Vahid Fekri Kourabbaslou*, Ali Fakourian, Mohsen Heydarian, Seyed Masoud Kashfi Pages 646-661
  Background and Aim

   Resistance training with blood flow restriction can have the same effects as traditional resistance training. The current study aimed to determine the effect of six weeks of selected resistance training with active and passive rest, with and without blood flow restriction, on young men’s C Reactive Protein (CRP), Lactate Dehydrogenase (LDH), and muscle endurance.

  Methods & Materials

  From the available and voluntary samples, 24 healthy young soldiers of the Islamic Republic of Iran Air Force were divided into 3 groups of 8 subjects: traditional resistance training, resistance training with blood flow restriction, and passive rest and resistance training with blood flow restriction and active rest. Exercise programs were performed for 6 weeks, 3 sessions per week with an intensity of 70-80% One-repetition maximum (1RM) for the traditional resistance group (3 sets of 10), 20-30% 1RM for the passive rest group (30-15-15-15), and 20 -30% 1RM was administered for the active rest group (30-7-15-7-15). Before and after six weeks, physiological and anthropometric characteristics, muscle endurance, and hormonal levels were measured, and ELISA measured blood samples. Data were analyzed using covariance and Bonferroni post hoc tests and paired t-test for comparison within groups.

  Ethical Considerations

  All experimental procedures were approved by the Ethics committee of the Sport Sciences Research Institute of Iran (Code: I.R.SSRC.REC.1398.129), Clinical Trial (Code: ID IRCT20191207045644N1) from the Iran Clinical Trial Registration Center and were conducted under the Declaration of Helsinki.

  Results

  Results showed that 6 weeks of exercise had a significant effect on Muscle endurance (P=0.001) but on the levels of C-reactive protein (P=0.43) and Lactate dehydrogenase (P=0.44) had no significant difference. 

  Conclusion

  According to the results of this study, it seems that a combination of resistance training with restriction of blood flow and Interval training (active rest) can be a good alternative to traditional training and, in some cases, replace resistance training with occlusion and passive rest.

  Keywords: Resistance Training, Rest, CRP, LDH, Endurance
 • Masoud Golpayegani, Zahra Fayazi*, Yasin Hosseini Pages 662-673
  Background and Aim

  Patellofemoral Pain Syndrome is one of the most common musculoskeletal problems in the elderly that Can affect their daily activity. This study aims to compare the effectiveness of a period strengthening core stabilization exercise with the Knee strengthening exercises on improving pain in female athletes with Patellofemoral Pain Syndrome.

  Methods & Materials

  In this study, 20 female athletes with Patellofemoral Pain Syndrome participated. They were accidentally divided into two groups: strengthening core stabilization exercise (10 people( and strengthening knee exercise (10 people). A visual analog scale measured patients’ pain before and after eight weeks of practice interventions. Paired t-test and independent t-test were used at the significant level of (P<0.05) to analyze the results.

  Ethical Considerations

  This study was approved by the Research Ethics Committee of Bu Ali Sina University Hamedan (Code: IR.BASU.REC.1398.032).

  Results

   The results showed that the pain level in both groups decreased significantly after strengthening core stabilization exercises (P=0.006) and the Knee strengthening exercises (P=0.000). Although intergroup comparison did not show a significant difference in the results (P̀=0.064), the calculation of the effect showed a more significant effect of strengthening knee exercise [ES=1.8) on the improvement of pain compared to the strengthening core stabilization group (ES=0.7).

  Conclusion

  The results showed that knee strengthening and core stabilization exercises reduced the pain. But due to the higher effectiveness of knee strengthening exercises in improving pain, it is recommended to use this protocol to reduce the pain of these patients.

  Keywords: Patellofemoral Pain Syndrome, Strengthening core stabilization exercise, Knee strengthening exercise, Pain, Athlete
 • Saeed Nasiri, Mohammad Noori*, Maryam Aslezaker Pages 674-687
  Background and Aim

  Attention Control Training is a new cognitive intervention that improves emotion regulation by reducing attentional bias towards negative information. Given the significant association between death anxiety and emotion dysregulation and death-related attentional bias, this study aimed to assess attention control training as an intervention for reducing death anxiety.

  Methods & Materials

   In this clinical trial, the Convenience Sampling Method sampled 50 university students in Tehran and was randomly assigned to 2 experimental and 1 control groups. Attention control training was delivered using death-related stimuli for the 1st experimental group and negative stimuli unrelated to death for the 2nd experimental group. The control group didn’t receive any interventions. In 3 measurements of pretest, posttest, and 3 months follow-up, death-related attentional bias, death anxiety, and sensitivity to mortality salience were assessed, respectively, using the Modified Stroop Test, Multidimensional Fear of Death Scale (MFODS), and Propensity to Moral Disengagement Scale (PMDS) after inducing Mortality Salience condition.

  Ethical Considerations

  This study was registered at the Iranian Registry of Clinical Trials (Code: IRCT20190406043181N1) and was approved by the research ethics committee of Shahid Beheshti University of Medical Sciences (Code: IR.SBMU.MSP.REC.1398.539).

  Results

   The study showed that after completing attention control training, the 1st experimental group’s death-related attentional bias, death anxiety, and sensitivity to mortality salience were significantly reduced (P<0.05), and this reduction was maintained at 3 months of follow-up. No significant changes were observed in the other two groups (P>0.05).

  Conclusion

  Based on the results of this study, it can be concluded that attention control training is capable of significantly reducing death-related attentional bias, and this reduction in attentional bias leads to decreased death anxiety and sensitivity to mortality salience

  Keywords: Attention Control Training, Attentional Bias, Death Anxiety, Mortality Salience, Emotion Regulation
 • Zahra Barati, Mojgan Sepahmansour*, Shokoofeh Radfar Pages 688-703
  Background and Aim

  Children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder are a good target group for cognitive rehabilitation Because their behavioral problems, including inattention, impulsivity, and hyperactivity, have a specific cognitive and cerebral origin. This adaptation of behavior to cognitive function provides an opportunity to repair behavior by strengthening cognitive function. This study aimed to compare the effectiveness of cognitive rehabilitation based on virtual reality technology as a new method and classical cognitive rehabilitation in improving the executive functions of children with attention deficit hyperactivity disorder.

  Methods & Materials

  This research was a quasi-experimental study using a pre-test-post-test design with a control group. The statistical population included all children aged 7-12 years with Attention Deficit Hyperactivity Disorder in Tehran in 1398 who were selected by convenience sampling method and randomly divided into 3 groups of 12 people. In the pre-test stage, participants were assessed with the Attention Deficit Hyperactivity Disorder Rating Scale and the Computer Integrated Visual and Auditory Test (IVA-2). The first group received a virtual reality-based cognitive rehabilitation package and the second group received a Captain Log computer cognitive rehabilitation package, 12 sessions twice a week. No intervention was performed in the control group during this period. Post-tests were taken from all 3 groups after the intervention. Univariate analysis of covariance (ANCOVA) was used to analyze the data using SPSS software v. 26.

  Ethical Considerations

  This study was approved by the Research Ethics Committee of the Islamic Azad University, Central Tehran Branch (Code: IR.IAU.CTB.REC.1400.001). 

  Results

  The results showed that both methods of cognitive rehabilitation intervention had a significant effect on cognitive functions (selective attention, sustained attention) of Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) children (P<0.01). But no significant difference was observed between the mean scores of selective attention and sustained attention in the first experimental group and the second experimental group (P>0.05). 

  Conclusion

  Virtual reality-based cognitive rehabilitation is as effective as classical cognitive rehabilitation on selective attention and sustained attention in children with ADHD. Virtual reality-based cognitive rehabilitation can be used as a new approach to rehabilitating this disorder.

  Keywords: Cognitive Rehabilitation, Virtual Reality, Executive Functions, Attention Deficit-Hyperactivity Disorder
 • Mahbobeh Karbalaei, Jahangir Karami, Parvaneh Karimi* Pages 704-715
  Background and Aim

  The type of circadian rhythms is essential in maintaining physical and mental health and recovery from the disease. This study aimed to investigate the role of circadian rhythms on sleep quality and corona anxiety in men and women.

  Methods & Materials

  The present study is a descriptive comparative causal description. The statistical population included all 18-50 who participated in the survey online. People who completed the questionnaire online were selected for sampling. The research instruments included the circadian inventory rhythms Horne and Ostberg (1976), Petersburg Quality of Sleep Questionnaire (1989), and Alipour et al.’s (2020) Corona-related Anxiety Scale in the Iranian sample. Multivariate analysis of variance (MANOVA) and the Scheffe test were used to analyze the data.

  Ethical Considerations

  This study was registered with the Ethics Committee Razi University Technology Units Development Center at Institute for Psychoanalytic Studies (No.: 99133).

  Results

  The results showed that the mean of mental and corona physical anxiety in women and men with evening type is higher than in other classes. Men and women in the evening type have a lower sleep quality than in the morning and middle types. The results also showed significant differences between the types regarding corona anxiety, sleep quality, and sex. The difference between the mean of the morning type and evening types’ mean was more than other differences between the means.

  Conclusion

  Individual differences in morning-evening types seem to play an essential role in the quality of sleep and the experience of corona anxiety

  Keywords: Circadian Rhythm, Sleep Quality, Corona Anxiety
 • Anis Moradi*, Pouya Ramin Pages 716-729
  Background and Aim

  The research results show tobacco use increases cardiovascular and lung disorders or the probability of periodontitis in humans, while no definitive relations were yet confirmed. This study evaluates the relationship between periodontitis and tobacco use by panoramic radiography in Bandar Abbas City.

  Methods & Materials

  A total of 198 panoramic radiographs were classified into periapical healthy (n=99) and patient (n=99) groups. Radiologists assessed radiographs for periodontitis via Total Teeth Numbers (TTN), the quality and length of Root Filling Treatment (RFT), the number (NoRFT), and inadequate root filling treatment (RFTin), age, gender, the cigarette and hookah use, and dental debris. Data were analyzed by Chi-Square, t-test, and logistic regression.

  Ethical Considerations

   Due to the lack of therapeutic intervention and the preservation of patients’ characteristics, ethical considerations are not included in this study (Code: IR.HUMS.REC.1399.384)

  Results

  Tobacco, hookah use, TTN, and RFTin were different (P<0.01) in groups, but cigarette smoking, debris, RFT, NoRFT, and age were not. Women in the periodontitis group showed high (P<0.01) in tobacco, hookah use, and RFTin, while no gender differences were observed in other parameters. The logistic regression results showed that based on the Odd Ratio NoRFT (39.7), RFTin (36.8), `hookah (8.1), tobacco (6.57), debris (3.62), smoking (3.59), RFT (1.4) and TTN (0.89) were the highest (P<0.01). At the same time, age and gender did not affect periapical tissues. 

  Conclusion

  Hokka, tobacco, and cigarette use negatively affected the periapical tissues, respectively. The decrease in TTN and increase in debris and RFT were probably the effects of tobacco smoking on the periapical tissues. Age and gender were not related to the periapical lesions.

  Keywords: Radiography Panoramic, Periapical diseases, diagnostic imaging, Smoking, adverse effects, Case-control studies, Root canal Therapy, standards, Tooth, Non-vital
 • Fatemeh Khani, Mehrnoosh Inanlou*, Fatemeh Ganjeh, Hamid Haghani Pages 730-747
  Background and Aim

  Women are the central pillar of social development and the main axis of family health. Success, survival, and promotion of society depend on the health of women in society. Since Health Promotion lifestyle and psychological well-being are important determinants of health, this study was conducted to determine the Health Promotion lifestyle and psychological well-being in women attending the health centers of Arak City in 2019.

  Methods & Materials

  In this cross-sectional study, among women who attended health centers in Arak City, 221 women who met the inclusion criteria were included in the study by continuous sampling and the form of demographic information, health promoting lifestyle profile-Ii (HPLP-II), and Ryff Psychological well-being Questionnaire was completed. Data were described using descriptive statistics of frequency, frequency percentage, mean, standard deviation, and data analysis by analysis of variance, independent t-test, and regression using SPSS software v. 19.

  Ethical Considerations

  This study was approved by the Ethics Committee of Research Deputy of Iran University of Medical Sciences (Code: IR.IUMS.REC.1398.609).

  Results

   The mean health-promoting lifestyle in the study units was 135.96; the mean physical activity components were 16.31; The mean nutrition was 26.41, with the lowest and highest scores, respectively. The mean psychological well-being in the study units was 72.29. The mean components of purpose in life were 10.76, and the mean personal growth was 13.19, with the lowest and highest scores, respectively. Age, chronic diseases, employment, number of children, and alcohol consumption had a significant negative relationship with a health-promoting lifestyle, and a woman’s and her husband’s education had a significant positive relationship with a health-promoting lifestyle (P<0.05). Overall demographic variables predict as much as 13% of health-promoting lifestyles. Age, number of children, and chronic physical and psychological diseases had a significant negative relationship with psychological well-being and economic status. A woman’s and her husband’s education had a significant positive relationship with psychological well-being. Overall, demographic variables predict as much as 10% of psychological well-being. 

  Conclusion

  Considering that health-promoting lifestyle and psychological well-being are two critical determinants of health, studying these two indicators and the factors affecting them can help Intervention planning to promote women’s physical and mental health.

  Keywords: Women, Health, Lifestyle, Well-being, Psychological welfare
 • Rahmatollah Moradzadeh, Iman Navidi, Maryam Zamanian* Pages 748-759
  Background and Aim

  AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) is a deadly disease that affects the human immune system. This study evaluated the Quality of Life (QoL) of Human Immunodeficiency Virus (HIV) patients in Markazi Province .

  Methods & Materials

  This cross-sectional study was conducted in 2020-2021 in Markazi Province . The World Health Organization (WHO) questionnaire was used to determine the QoL in HIV patients. This questionnaire includes the physical, psychological, level of independence, social relationship, environment, and spirit. Statistical analysis was performed in STATA software. 

  Ethical Considerations

  This study was approved by the ethics committee of Arak University of Medical Sciences (Code: IR.ARAKMU.REC.1398.008).

  Results

  A total of 126 people with HIV were included in the study. The mean age of the subjects was 40.4±10.2 years. The mean score of each of the physical domains was 14.4±3.3, psychological 11.7±3.2, independence 13.3±3.8, social relationships 11.2±3.1, environment 0.8±0.3 10, spiritual was 13.2±3.3, and total QoL score was 12.1±2.6. In multivariate linear regression analysis, socioeconomic status and history of imprisonment significantly predicted higher scores of overall qualities of life.

  Conclusion

  The total score of QoL in people with HIV in Markazi Province is average. Among the factors affecting it are gender, socioeconomic status, and history of imprisonment. It is suggested that QoL assessment of these patients be added to their care protocols to take effective measures to improve it.

  Keywords: Quality of Life, HIV, Markazi Province
 • Kolsoum Mohammadniamotlaghh, Mohsen Shamsi*, Nasrin Roozbahani, Mahmood Karimy, Rahmatalah Moradzadeh Pages 760-771
  Background and Aim

  A lack of healthy nutrition first causes prediabetes and then overt diabetes, and every year about 5% to 10% of people with glucose intolerance develop type 2 diabetes. This study aimed to assess the factors affecting the consumption of healthy foods (CHF) based on the food pyramid among prediabetic women based on the Theory of Planned Behavior (TPB).

  Methods & Materials

  This cross-sectional study was conducted in 2019 on 99 prediabetic women selected from comprehensive healthcare centers in Arak, Iran. A demographic questionnaire, a TPB-based questionnaire, and a food consumption Questionnaire were used for data collection. Data were analyzed through Spearman’s correlation and linear regression analyses.

  Ethical Considerations

  This study was approved by the Research Ethics Committee of Arak University of Medical Sciences (Code: IR.ARAKMU.REC.1398.07).

  Results

  The Mean±SD score of diet behavior was 1.34±0.28 (in the possible range of 0-2). Around 41% of participants consumed sugary foods such as sweets and chocolate at least once a week and 35% at least once a month. Regression analysis shows that by increasing a standard deviation in the behavioral intention score, the behavior score of a healthy diet will increase by 0.22 standard deviation (P<0.05).

  Conclusion

  To achieve a healthy lifestyle in the individual at risk for a diabetics education program to increase perceived behavior and motivation for decision making for adherence to healthy food can be attention for policymakers in a health system.

  Keywords: Prediabetic, Diet, Theory Planned Behavior, Women