فهرست مطالب

اخلاق در علوم و فناوری - سال هفدهم شماره 1 (پیاپی 60، بهار 1401)

فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری
سال هفدهم شماره 1 (پیاپی 60، بهار 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/04/07
 • تعداد عناوین: 25
|
 • شهره میناپور، زهرا مختاری* صفحات 1-6
  زمینه

  آزمایشگاه ها، کارگاه ها و محیط های عملیاتی و صحرایی به عنوان مهم ترین واحدهای آموزشی عملی در اکثر رشته های دانشگاهی، نقش بسیار مهمی در فراگیری تجربه و مهارت های لازم دانشجویان دارند. این تحقیق با هدف بررسی اصول و چالش های اخلاقی در این محیط ها انجام شده و نتیجه ی تجربه، کار و پژوهش نویسندگان طی چندین سال کار، ارتباط مداوم و برخورد عینی با مسایل مرتبط با اخلاق حرفه ای در تعامل با دانشجویان، اساتید، کارشناسان و کارفرمایان است.

  نتیجه‎ گیری

  با توجه به افزایش روزافزون تعداد و تنوع آزمون های آزمایشگاهی و پروژه های کارگاهی و صحرایی، اهمیت صحت و دقت داده های استخراجی، ایمنی، استفاده ی صحیح از تجهیزات، تعاملات بر مبنای اخلاق، حفظ کرامت انسانی، تلاش برای ارتقاء منزلت حرفه و رعایت حقوق نسل آینده از مهم ترین چهارچوب های علمی و اخلاقی هنگام کار در این محیط ها است. بروز رفتارهای اخلاقی در محیط های آزمایشگاهی، کارگاهی و صحرایی به خودی خود امکان پذیر نبوده و نیازمند آموزش، اشاعه و ترویج است. چهارچوب اخلاقی ارایه شده کمک خواهد کرد تا اساتید و کارشناسان تمام تلاش خود را برای ترتیبت متخصصان اخلاق مدار که در آینده بدنه ی خلاق جامعه را تشکیل خواهند داد، به کار گیرند.

  کلیدواژگان: اخلاق حرفه ای، اخلاق دانشگاهی، آزمایشگاه، کارگاه، محیط صحرایی
 • سعید غلامپور، سید امیر منصوری *، آزاده شاهچراغی صفحات 7-14
  زمینه

  راه در پاسخ به نیاز دنیای مدرن امروز، با کمترین توجه به بعد ذهنی انسان و زیست بوم مناطق متاثر از پیشرفت ابزار تکنولوژی در پی افزایش سرعت و ایمنی روزافزون است. پژوهش حاضر به دنبال ارتقاء کیفیت منظر راه ها به تبیین معیارهای موثر در طراحی راه و ضروت توجه به مقوله اخلاق طراحی پرداخته و برآن ها تاکید دارد.

  نتیجه گیری

  با هدف افزایش کیفیت سفر، زندگی انسان ، تداوم حیات گیاهان و جانوران، باید بیشتر مورد توجه باشند. طراحی اخلاق مدار، ضامن جریان حیات در راه است. این نگاه به راه، به تقویت ابعاد ذهنی راه که موضوع علم منظرست، می پردازد. نگاه منظر به راه، به مثابه سامانه ای یکپارچه بر ضرورت توجه همزمان به کیفیت زندگی انسان در راه، حفظ حیات گیاهی و جانوری تاکید دارد. در نهایت نگاه اخلاق مدار علم منظر راه، با توجه به هر سه مقوله، ذهنیت مسافر، حفظ حیات گیاهی و جانوری بر ارتقاء کیفیت راه ها تاثیرگذار است. اگرچه نتیجه این دید منفعت طلبانه متخصصین منظر به راه، به نفع بشریت خواهد بود. طرح اخلاقی منظر راه تنها به دنبال حذف تکنولوژی مدرنیته نیست. غلبه تکنولوژی بر طبیعت را هم تایید نمی کند؛ در تلاش است تا با دید جامع نگر خود، تعادل میان حیات انسان، گیاهان و جانوران را برقرار نماید. منظر احیاگر است، رویکرد پایداری دارد. انسان در ذات گرایش به طبیعت دارد؛ رویکرد منظر نیز در برخورد با پدیده راه، قطعا با تاکید بر ذهنیت مسافران، ضامن بقای چرخه های طبیعی، احترام به محیط زیست و تلاش برای حفظ آن است.

  کلیدواژگان: اخلاق طراحی، حیات انسانی، حیات جانوری، حیات گیاهی، منظر راه
 • علیرضا باریکلو*، مجید حسن نژآد صفحات 15-22
  زمینه

  شناخت علل ایجاد مطالبات غیرجاری به خوبی می تواند از ایجاد بزرگترین انحراف در تخصیص منابع با عنوان بلوکه شدن منابع در یک بخش خاص و عدم توزیع مناسب آنها جلوگیری نماید. درج شرط جریمه دیرکرد یکی از راهکارهای حقوقی مقابله با تاخیر در تادیه است که در قراردادهای بانکی درج می شود. در این مقاله، وضعیت شرط جریمه دیرکرد از حیث انطباق آن با موازین اخلاق و حقوق اسلامی و نیز از حیث تامین اهداف اقتصادی تسریع در روند گردش پول در سیستم بانکی کشور مورد بررسی قرار گرفت.

  نتیجه گیری

  شرط جریمه دیر کرد که در قراردادهای بانکی لحاظ می شود از منظر صاحبنظران حوزه اخلاق و حقوق اسلامی غیر اخلاقی، نامشروع و بی شک از مصادیق رباخواری است.  این شرط علاوه بر غیر اخلاقی بودن از حیث اهداف تسریع در گردش پول ناکارآمد بوده و موجب رشد معوقات بانکی شده است. لذا راهکارهایی مانند لزوم حمایت از ارزش پول ملی، نظارت جدی بانک مرکزی، اعطای تسهیلات هدفمند و درج شرط وکالت برداشت از حساب ارایه شده که علاوه بر انطباق با موازین شرعی، در شفاف سازی گردش پول و کاهش معوقات بانک می تواند موثر باشد.

  کلیدواژگان: اخلاق، جریمه دیرکرد، تثبیت ارزش پول، معوقات بانکی
 • محمدامین شمس نیا*، محمدامیر عبیدی نیا، محمدحسین خان محمدی صفحات 23-29
  زمینه

  اخلاق نوع دوستانه ازجمله مضامین مورد توجه اندیشمندان اسلامی به ویژه اهل عرفان است. از میان عرفای ایرانی، آثار عطار نیشابوری از نظرگاه پرداختن به مفاهیم بشردوستانه قابل توجه است. عطار هم به دلیل کثرت آثار و هم به دلیل آشنایی با مبادی فقه و تفسیر، به نوع انسان، عنایت ویژه داشته است. این تحقیق به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به انجام رسیده است و بر آن است تا مفاهیم اخلاق نوع دوستانه را در کلام عطار در مداقه نقد و نظر آورد.

  نتیجه گیری

  یافته های پژوهش نشان می دهد که اخلاق نوع دوستانه در ابعاد مختلف مورد توجه عطار بوده است. در دایره رحمت و عطوفت انسانی عطار، نوع بشر دارای کرامت ذاتی است، لذا فارغ از رنگ، نژاد، زبان و دین حقوقش پاس داشته می شود. اخلاق مبتنی بر نوع دوستی در اشکال محبت به خانواده، خویشاوندان، همسایگان، استاد، ایتام، اسرا و حتی غیرمسلمانان، در کلام عطار تبلوری قابل توجه یافته است. این توجه از آن نظر اهمیت دارد که اهل عرفان به طور عام و عطار نیشابوری به عنوان یکی از برجسته ترین نمایندگان این طبقه اجتماعی به طور خاص، قرن ها قبل از دست یابی بشر متمدن امروز به ساز و کار ترویج اخلاق نوع دوستی، این اندیشه ها را در کلام خود بازنموده اند.

  کلیدواژگان: اخلاق، ادبیات تعلیمی، عرفان اسلامی، عطار نیشابوری، نوع دوستی
 • امیرحسین آذرمنش، طیبه بیژنی میرزا* صفحات 30-35
  زمینه

  قضازدایی یک سیاست کیفری حل و فصل دعاوی کیفری به شیوه ها و جلوه های گوناگون، خارج از گردونه اقدامات رسمی سرکوبگرانه، یک راهبرد قراردادی شدن حقوق کیفری که از حقوق مدنی گرته برداری شده است، می باشد و ریشه اصلی ان در اخلاقیات و حفظ اخلاق در جامعه می باشد و با توجه به این که تعقیب دعوی کیفری هدف اصلی حقوق کیفری نیست؛ بلکه تعقیب ابزاری برای احراز حقیقت گم شده ی حقوق کیفری تلقی می شود؛ تعقیب دعوی کیفری، می تواند تابع مصالح و مفاسد باشد؛ همانطوری که احکام شرعی دارای این آثار بوده یکی از مهم ترین اصول احکام کیفری اصل اقتضاء تعقیب یا مصلحت گرایی  یا اخلاق گرایی است که این اصل در حالت تزاحم با ادله و قواعد دیگر برتری دارد.

  نتیجه گیری

  در حال حاضر با توجه به آموخته های اخلاقی جرم شناختی (اصل فردی کردن تعقیب) یا تعقیب زدایی از طریق دادستان با توجه به شخصیت متهم و شرایط اوضاع و احوال که جرم در آن واقع شده، و همچنین در نظر گرفتن اخلاقیات  مقام تعقیب با اعمال سیاست های  کیفری زمینه های قضازدایی و جایگزین های تعقیب که باعث اصلاح و درمان بزهکار و جبران خسارات وارده به بزه دیده را فراهم می آورد. تحقیق مذکور ضمن تبیین قلمروی قضازدایی، نقش آن نقاط ضعف و قوت موضوع را بیان می دارد.

  کلیدواژگان: دادستان، قضا زدایی، نظام کیفری، اخلاقیات
 • مهدی حریری، حسام الدین علی دوستی*، زهرا علیزاده صفحات 36-42
  زمینه

  امروزه جرایم موادمخدر به عنوان یکی از اعمال مجرمانه که عموما آثار آن دامنگیر اجتماع شده مورد شناسایی قرار گرفته است، لذا در راستای دادرسی عادلانه، اصل برایت در فرایند رسیدگی به جرایم موادمخدر مورد توجه قرار گرفت. با توجه به حاکمیت اخلاق بر قانون و ارتباط دوسویه آنها ضروری است الزاماتی خاص که حاکم بر نهاد کشف جرم در جرایم موادمخدر می باشد؛ در نظر گرفته شود. هدف از پژوهش پیش رو ، تعیین الزامات اخلاقی- قانونی اصل برایت ناظر بر نهادهای دستگاه عدالت کیفری در فرایند رسیدگی به جرایم مواد مخدر است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف جزء تحقیقات کاربردی می باشد و از لحاظ شیوه جمع آوری اطلاعات به روشی اسنادی و کتابخانه ای مورد بررسی قرار گرفته است.

  نتیجه گیری

  درباب جرایم موضوع بحث شاهد تقدم اماره مجرمیت بر اصل برایت در مواردی چون کشت خشخاش و کوکا، مصادره وسایل حمل و نقل، مصادره و ضبط اموال قاچاقچیان موادمخدر بوده ایم. از منظر روانشناسی جنایی عوامل فردی موثر در وقوع جرم موصوف واجد اهمیت است که ناظر بر متهم بوده و نیروی پلیس را نیز در بر می گیرد. از نظر روانشناسی جنایی شخصیت متهم جرایم موادمخدر و خصوصیات فردی وی در وقوع جرم موصوف مورد توجه می باشد لذا ممکن است عدم رعایت حقوق موصوف ناظر بر متهم از منظر روانشناسی جنایی در نهایت باعث صدور حکم برایت گشته و به نوعی این الزامات در رعایت حقوق متهم و  نیروی پلیس را در بر می گیرد.

  کلیدواژگان: اصل برائت، اماره مجرمیت، الزامات اخلاقی نهاد کشف جرم، روانشناسی جنایی
 • فریبا دانشور، داریوش کاظمی*، مریم شایگان صفحات 43-48
  زمینه

  کی خسرو یکی از شاهان برجسته در شاهنامه است که در پس از رسیدن به قدرت، اقدامات مطلوبی برای رشد و تعالی جامعه ایرانی انجام داده است. یکی از چالش های او در کشورداری، تعارضات مرزی از سوی تورانیان بوده که مشکلات عدیده ای را به همراه داشته است. با این حال، کی خسرو در برخورد با دشمنان اصلی ایرانیان، همواره از منش های اخلاقی و انسان دوستانه برکنار نبوده و مردم غیرنظامی و اسیران جنگی را مورد نظر قرار داده و حقوق آنان را حتی در میانه جنگ در نظر گرفته است. در پژوهش حاضر، با استناد به منابع کتابخانه ای و روش توصیفی- تحلیلی، سویه های اخلاقی این شخصیت در نبرد با تورانیان، بازنمایی و کاویده شده است.

  نتیجه گیری

  کی خسرو در برخورد با تورانیان، همواره حقوق غیرنظامیان و اسیران جنگی، کشاورزان و پیشه وران را رعایت کرده است و سربازان او از غارت، انهدام و تجاوز (مصداق های ناهنجاری های اخلاقی) پرهیز کرده اند. او در کمال سکون و به دور از خون ریزی های معمول، از گناه نظامیان تورانی که تسلیم شده اند، درمی گذرد و مانع کشتار آنان می شود. همچنین، نمود اصلی رویکرد اخلاقی کی خسرو، در مجازات طوس از جانب وی به دلیل تخطی از فرمان های شاه مبنی بر رعایت حال مردم مغلوب نمودار شده است.

  کلیدواژگان: شاهنامه فردوسی، کی خسرو، اخلاق، جنگ، تورانیان
 • مرمر داودزاده، فریبا البرزی*، جمال الدین سهیلی صفحات 49-57
  زمینه

  توجه به کرامات انسانی و پیوندهای انسانی که بین ابنیه  سنتی و مردم بر اساس توصیه های اخلاقی اسلامی که بر گرفته از اصول اسلامی می باشد از نکات بسیار معنادار در جهت روند شکل گیری و کالبد خانه های سنتی می باشد مسکن سنتی براساس مولفه های اخلاقی و آموزه های اسلامی خلق می شوند و معمار سنتی تا حد امکان در روند شکل گیری به اصول ،قواعد و روش های احداث توجه نموده است. پرسشی که در این تحقیق مطرح می شود عبارت است از : تجلی مولفه های اخلاقی در پیوند اجتماعی مردم و مکان درخانه سنتی چگونه است ؟  روش تحقیق از نوع تاریخی - تفسیری و روش جمع اوری اطلاعات از نوع اسنادی و میدانی می باشد.

  نتیجه گیری

  نتایج پژوهش نشان می دهدکه توصیه های اخلاقی در پیوندهای  اجتماعی مردم ومکان خانه های سنتی از آن توجه بوده است و تاثیرات آن در قالب توجه به نیازهای انسانی  و نظم و انتظام  و ایجاد ارامش  و آداب و معاشرت و همبستگی بین مردم و احترام به همنوع تجلی یافته است.

  کلیدواژگان: اخلاق، پیوندهای اجتماعی، مکان، مردم، خانه های سنتی
 • لیلا کاوسی کامکار، محمود تعجبی* صفحات 58-65
  زمینه

  هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین هوش معنوی، خوش بینی سازمانی و دیدگاه وظیفه گرایانه اخلاقی کانت بر روی بهره وری نیروی انسانی دبیران دوره اول متوسطه شهرستان همدان در سال تحصیلی 98-1397 بوده است.

  روش

  روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع هم بستگی است. جامعه آماری شامل کلیه دبیران دوره اول متوسطه شهرستان همدان به تعداد 965 نفر (394 نفر مرد و571 نفر زن) می باشد، حجم نمونه آماری 278 آزمودنی (164 آزمودنی زن و114 آزمودنی مرد) بر اساس جدول کرجسی و مورگان و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبی برآورد گردید. ابزارهای پژوهش شامل چهار پرسش نامه هوش معنوی، خوش بینی سرشتی، دیدگاه وظیفه گرایانه کانت و بهره وری نیروی انسانی می باشد. داده های تحقیق پس از جمع آوری با استفاده از نرم افزار آماری SPSS و از طریق ضریب هم بستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه هم زمان تحلیل شدند.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که بین هوش معنوی و خوش بینی سازمانی، دیدگاه وظیفه گرایانه اخلاقی کانت با بهره وری نیروی انسانی دبیران دوره اول متوسطه شهرستان همدان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

  نتیجه گیری

  نتایج حاکی از آن است که مولفه های تفکر انتقادی وجودی، تولید معنی شخصی، آگاهی و توسعه حالت آگاهی و خلق خوش بینانه، مولفه های اخلاقی احترام به خود، به دیگران، طبقه خاصی از افراد، قدرت پیش بینی بهره وری نیروی انسانی دبیران دوره اول متوسطه را دارند.

  کلیدواژگان: هوش معنوی، خوش بینی سازمانی، بهره وری، عملکرد اخلاقی
 • احمدرضا دوراندیش، عزت الله نادری*، مریم سیف نراقی صفحات 66-74
  زمینه

  دنیای کار نوظهور مستلزم کسب مجموعه ای از شایستگی های غیرفنی همراه با شایستگی های فنی در یک حرفه برای اشتغال پذیری پایدار است. این مقاله با هدف طراحی و اعتباریابی الگویی برای تلفیق مولفه های اخلاق حرفه ای با شایستگی های فنی در برنامه درسی مبتنی بر شایستگی رشته مکانیک صنایع به رشته تحریر در آمده است.

  روش

  رویکرد تحقیقی حسب مفهوم و ماهیت تحقیق "آمیخته یا ترکیبی" است و هدف آن کاربردی است، جامعه در بخش طراحی الگو متشکل از برنامه ریزان درسی، متخصصان اخلاق حرفه ای و هنرآموزان و خبرگان دنیای کار بودند و نمونه به صورت هدفمند انتخاب شد و در بخش اعتباریابی، نمونه 28 نفر از برنامه ریزان درسی رشته های مکانیک به صورت تصادفی انتخاب شدند. داده ها در بخش طراحی الگو از روش های اسنادی و دلفی و در بخش اعتباریابی داده های به دست آمده از پرسشنامه، از طریق آزمون کولموگروف اسمیرنف و آمار توصیفی فراوانی، درصد و درصد تراکمی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  یافته های این پژوهش الگویی ارایه گردید که با استفاده از یک ساختار سه بعدی فرآیند تلفیق در رشته مکانیک صنایع صورت گیرد. از منظر متخصصان الگوی ارایه شده با گزاره های مستخرج در ارتباط با تلفیق مولفه های اخلاق حرفه ای در برنامه درسی مبتنی بر شایستگی رشته مکانیک صنایع همخوانی و توافق بالایی دارد.

  نتیجه گیری

  فرآیند تلفیق شایستگی های فنی با مولفه های اخلاق حرفه ای در تمامی سطوح عناصر برنامه درسی رشته مکانیک صنایع به دست آمد. نتایج این پژوهش می تواند در طراحی برنامه درسی مبتنی بر شایستگی رشته مکانیک صنایع و سایر رشته های فنی و حرفه ای و مهارتی مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: اخلاق حرفه ای، اعتباریابی، الگوی تلفیق، رشته مکانیک صنایع، شایستگی های فنی
 • غلامحسین مهدوی*، تابنده صالحی صفحات 75-84
  زمینه

  رفتارهای غیراخلاقی حسابرسان بخش عمومی می تواند اعتماد مردم به دولت و خدمات عمومی را کاهش دهد. بنابراین، پژوهش حاضر رابطه بین جو اخلاقی، تعهد حرفه ای، ارزش های اخلاقی شرکت و ایدیولوژی اخلاقی با رفتار حسابرسان بخش عمومی را بررسی می کند.

  روش

  روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. از جامعه حسابرسان بخش عمومی تعداد 252 نفر با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس  انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسش نامه است. برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار Smartpls2 و روش معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزیی و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است.

  یافته ها

  نتایج نشان می دهد که بین جو استقلال، جو مراقبت، جو ضوابط، جو قوانین و مقررات، تعهد حرفه ای، ارزش های اخلاقی شرکت و آرمان گرایی با رفتار غیراخلاقی رابطه منفی و معنی دار است. هم چنین، بین نسبی نگری و جو ابزاری با رفتار غیراخلاقی رابطه مثبت و است.

  نتیجه گیری

  بهبود درک حسابرسان از عوامل موثر بر رفتار غیراخلاقی گامی مهم در جهت اعتلای حرفه حسابرسی در بخش عمومی است و باید مورد توجه سیاستگذاران قرار گیرد.

  کلیدواژگان: ارزش های اخلاقی شرکت، ایدئولوژی اخلاقی، تعهد حرفه ای، جو اخلاقی
 • احمدرضا کریمی مزیدآبادی، فریبرز رحیم نیا*، سعید مرتضوی، محمد مهرآئین صفحات 85-91
  زمینه

  رفتارهای انحرافی، از مصادیق رفتارهای غیراخلاقی در سازمان و دارای اثر سوء بر بهره وری آن هستند. این پژوهش با هدف تبیین رابطه بین فروافتادگی شغلی و رفتار غیراخلاقی پرسه زنی سایبری کارکنان در یک دانشگاه جامع دولتی انجام شده است.

  روش

   درقالب روش پژوهش توصیفی- همبستگی که با هدف ایجاد دانش کاربردی در زمینه موردبحث انجام شد، نمونه ای دردسترس از 500 کارمند اداری دارای دسترسی به اینترنت سازمانی مورد پیمایش قرار گرفتند. سپس، کفایت نمونه گیری باتوجه به قدرت آزمون، تعداد پارامترها و مقدار ضرایب مدل پژوهش محرز گردید. داده های میدانی به وسیله پرسشنامه های پیش ساخته موجود در مطالعات معتبر جمع آوری شد، که پایایی مرکب و روایی هم گرا و واگرای آنها تایید گردید. فرضیه های پژوهش با مدل سازی معادلات ساختاری به روش حداقل مربعات جزیی در نرم افزار اسمارت پی ال اس مورد آزمون قرار گرفتند.

  یافته ها 

  براساس یافته های پژوهش، متغیر فروافتادگی شغلی بر بروز رفتارهای پرسه زنی سایبری در کارکنان اثر افزاینده دارد. به علاوه، رضایت شغلی تا حد بسیار زیادی اثر فروافتادگی شغلی بر پرسه زنی سایبری را کاهش می دهد. لازم به ذکر است که گرچه رضایت شغلی این رابطه را تقریبا خنثی می سازد، اما آن را معکوس نمی کند. به طور کلی و باتوجه به شیب خط تعدیل گری، میزان مبادرت به رفتارهای پرسه زنی سایبری برای کارکنان فروافتاده در شغلی که رضایت آنها را برآورده می سازد، تقریبا صفر است.

  نتیجه گیری

  کیفیت رابطه فروافتادگی شغلی و پرسه زنی سایبری به نگرش کارکنان نسبت به خود شغل و درک آنها از شرایط شغلی بستگی پیدا می کند، و لذا، رضایت شغلی می تواند به طرز معناداری از اثر فروافتادگی شغلی بر پرسه زنی سایبری بکاهد.

  کلیدواژگان: فروافتادگی شغلی، رضایت شغلی، اخلاق در محل کار، اخلاق و رایانه، پرسه زنی سایبری
 • رویا پورنقی*، مریم خسروی صفحات 92-95
  زمینه

   گسترش و ترویج سرقت علمی می تواند خسارات جبران ناپذیری بر بدنه علمی دانشگاه ها و فضای پژوهشی کشور وارد سازد. این پژوهش با هدف بررسی رابطه دانش و آگاهی، اخلاقی پنداری و انجام سوء رفتارهای پژوهشی سرقت علمی در میان دانشجویان انجام شد.

  روش

  روش پژوهش توصیفی همبستگی بوده و جامعه پژوهش کلیه دانشجویانی است که در پایگاه اطلاعات علمی ایران به عنوان کاربر ثبت نام شده اند. روش نمونه گیری تصادفی ساده که با استفاده از فرمول کوکران 344 نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته است. داده ها با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس و آزمون های آماری مناسب شامل ضریب همبستگی پیرسون و همچنین آمار توصیفی  میانگین و فروانی و درصد فراونی بررسی شد.

  یافته ها

  دانش کاربران در خصوص میزان آگاهی از سرقت علمی متوسط بوده و میزان اعمال و ارتکاب نمونه های مورد پرسش کم است. دانشجویان اقدامات مطرح شده را تا حد متوسطی از نظر اخلاقی جدی می دانند. بین میزان دانش و آگاهی کاربران از سرقت علمی و اخلاقی نپنداشتن آن رابطه و همبستگی معنادار مثبت و بالایی وجود دارد. بین اخلاقی پنداشتن سرقت علمی و اعمال آن نیز، رابطه معنادار معکوس و ضعیف وجود دارد.

  نتیجه گیری

  بر طبق نتایج هرچه میزان دانش و آگاهی کاربران از سرقت علمی بیشتر باشد، تفکر اخلاقی کاربران نیز بالا می رود و بالعکس. همچنین با بالارفتن اخلاقی نپنداشتن سرقت علمی، اعمال و ارتکاب آن نیز کاهش می یابد. این موضوع تاکیدی بر نیاز به توسعه آموزشی و پرورشی دانشجویان توسط دانشگاه ها و موسسات آموزشی و پژوهشی در کشور است.

  کلیدواژگان: سرقت علمی، اخلاق پژوهش، بداخلاقی علمی، دانشجویان
 • سید محمد زهیر غرضی، عطاء الله ابطحی*، حمیدرضا حسینی دانا، ندا سلیمانی، فاطمه عزیزآبادی فراهانی صفحات 100-109
  زمینه

  در میان رسانه ها مطبوعات با تولید و توزیع مطلوب اطلاعات، نقش زیادی در بالا بردن آگاهی های گوناگون و ضروری مردم دارند و جامعه را در نیل به تعالی و ترقی همه جانبه یاری می کنند. بدین سبب در این مطالعه بر اساس رویکردهای رقابت پذیری سعی شد مدل بومی رقابت پذیری مطبوعات ایران با تاکید بر مولفه های اخلاقی نظارت و شفافیت طراحی و مورد نقد و بررسی قرار گیرد.

  روش

  روش تحقیق آمیخته (کیفی - کمی) بود، در بخش کیفی از روش  تحلیل محتوای کیفی با رویکرد استقرایی استفاده شد. جامعه خبرگان مدیریت رسانه و ارتباطات  بود که با روش نمونه گیری هدفمند از نوع نظری 13 نفر انتخاب شدند.  ابزار گردآوری داده ها مصاحبه نیمه ساختار یافته بود و تحلیل داده ها با  روش تحلیل تم مبتنی بر کدگذاری انجام شد. در بخش کمی از روش توصیفی-پیمایشی استفاده شد. جامعه آماری مدیران رسانه ها و مطبوعات ایران بودند که با روش تصادفی غیراحتمالی هدفمند تعداد 30 نفر انتخاب شدند. ابزار  پرسشنامه محقق ساخته بود و از سه روش تحلیل پوششی داده ها، روش برناردو و روش کوک- سیفرد بهره گرفته شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که رقابت پذیری با تاکید بر مولفه های اخلاقی نظارت و شفافیت در سطوح مختلف بر اساس سه بعد عوامل نوآوری و پیشرفت، عوامل تقویت بهره وری و الزامات اخلاقی و یازده مولفه اعتبارسنجی شد.

  نتیجه گیری

  می توان از مدل بومی رقابت پذیری با تاکید بر مولفه های اخلاقی نظارت و شفافیت به منظور کسب مزیت رقابتی در مطبوعات ایران بهره گرفت.

  کلیدواژگان: رقابت پذیری، مطبوعات ایران، نظارت اخلاقی، شفافیت
 • سید علی اکبر حسین زاده صفحات 110-117
  زمینه

  تنوع و پیچیدگی ابعاد زندگی فردی، اجتماعی و حرفه ای کارکنان در عصر علم و فناوری در بسترهای جو اخلاقی مختلفی که در سازمان ها حکم فرماست ضرورت نواندیشی اخلاق را در بعد کیفیت زندگی کاری کارکنان می طلبد. از این نظر پژوهش با هدف اثربخشی استراتژی های اخلاقی و باورهای اخلاقی بر کیفیت زندگی کاری با نقش میانجی سبک زندگی اخلاق مدار انجام گرفت.

  روش

  روش پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ شیوه اجرا توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری کلیه کارکنان دانشگاه پیام نور همدان می باشد. حجم نمونه بر اساس نمونه گیری هدفمند 90 نفر برآورد و انتخاب شد. ابزارهای پژوهش چهار پرسشنامه استراتژی اخلاقی، باورهای اخلاقی، سبک زندگی اخلاق مدار و کیفیت زندگی کارکنان است که پایایی آن ها به ترتیب 89/0، 91/0، 86/0 و 82/0 از طریق آزمون آلفای کرونباخ محاسبه شد. روایی پرسشنامه مورد تایید صاحبنظران قرار گرفت.  برای تجزیه و تحلیل داده ها از دو سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی و نرم افزارهای SPSS, LISREL استفاده شد.

  یافته ها

  پژوهش نشان داد بین استراتژی های اخلاقی با کیفیت زندگی رابطه وجود دارد. بین باورهای اخلاقی و کیفیت زندگی کاری رابطه وجود دارد. بین سبک زندگی اخلاق مدار و کیفیت زندگی کاری رابطه وجود دارد. همچنین بین استراتژی های اخلاقی و باورهای اخلاقی با میانجی گری سبک زندگی اخلاق مدار و کیفیت زندگی کاری کارکنان رابطه وجود دارد.

  نتیجه گیری

  نتایج حاکی از آن است از طریق استراتژی ها و باورهای اخلاقی با نقش میانجی سبک زندگی اخلاق مدار کارکنان می توان کیفیت زندگی کاری را افزایش داد.

  کلیدواژگان: استراتژی اخلاقی، باورهای اخلاقی، سبک زندگی اخلاق مدار، کیفیت زندگی کاری
 • سلیم کاظمی، عادل زاهد بابلان*، مهدی معینی کیا، علی خالق خواه صفحات 118-125
  زمینه

  با توجه به اینکه متغیرهای اخلاقی همچون فضیلت در بهبود روابط و اثربخشی معلمان تاثیر دارد. پژوهش حاضر با هدف تحلیل نقش پیشایندی رهبری اخلاقی و پسایندهای خود انگیختگی و بهروزی به عنوان مولفه های فضیلت سازمانی در میان معلمان مقطع ابتدایی شهر اردبیل انجام شد.

  روش

  روش پژوهش توصیفی- همبستگی  مبتنی بر مدل معادلات ساختاری است. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی معلمان دوره ابتدایی شهر اردبیل به تعداد 3850 نفر بود که از این تعداد 350 نفر به عنوان نمونه آماری پژوهش بر اساس فرمول کوکران و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای برای جمع آوری داده ها انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های استاندارد رهبری اخلاقی،فضیلت سازمانی،خودانگیختگی سازمانی و بهرورزی سازمانی  استفاده شد. همچنین برای تحلیل یافته ها از روش مدل معادلات ساختاری استفاده شده است.

  یافته ها

  نتایج حاصل از ضریب همبستگی نشان داد که بین متغیرهای رهبری اخلاقی، فضیلت سازمانی، خودانگیختگی سازمانی و بهروزی سازمانی همبستگی معنادار در جهت مثبت وجود دارد. همچنین مدلیابی معادلات ساختاری متغیر های پژوهش نیز بیانگر این بود که مدل علی پیشایندی رهبری اخلاقی و پسایندی خود انگیختگی و بهروزی سازمانی با فضیلت از برازش مناسب برخوردار است.

  نتیجه گیری

  فضیلت به عنوان یک متغیر اخلاقی در سازمان می تواند نقش پیشایندی رهبری اخلاقی و پسایندهایی همچون خود انگیختگی و بهروزی سازمانی را تبیین نماید.

  کلیدواژگان: رهبری اخلاقی، خود انگیختگی سازمانی، بهروزی سازمانی، فضیلت سازمانی
 • کورش عیسی خانی خانسری، سینا خردیار*، بهمن بنی مهد صفحات 126-131
  زمینه

  هوش هیجانی یکی از مهمترین عامل تعیین کننده میزان موفقیت حرفه ای و شخصی در زندگی است. در حالی که تصمیم گیری اخلاقی معیاری برای اطمینان از قضاوت می باشد. از این رو، هدف از این پژوهش؛ مطالعه ارتباط میان هوش هیجانی با جهت گیری اخلاقی با دو رویکرد ایده آل گرایی و نسبی گرایی است.

  روش

  روش پژوهش از لحاظ هدف ، کاربردی و از لحاظ گردآوری داده ها ، توصیفی - همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش دانشجویان تحصیلات تکمیلی حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی است. از این جامعه آماری  ، نمونه ای به تعداد  385 نفر به صورت تصادفی انتخاب شده اند. ابزار مورد استفاده در پژوهش، پرسشنامه استاندارد می باشد. در پژوهش حاضر داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار لیزرل بر اساس رویکرد حداکثر راست نمایی مورد تحلیل قرار گرفت. برای اندازه گیری پایایی ابزار پژوهش از معیار پایایی ترکیبی و هم چنین برای اندازه گیری روایی همگرا از روش تحلیل عاملی تاییدی و برای آزمون فرضیه های پژوهش نیز از روش مدل معادلات ساختاری بهره گرفته شده است.

  یافته

  نتایج نشان می دهد که هوش هیجانی با ایده ال گرایی رابطه مثبت دارد. اما هوش هیجانی با نسبی گرایی رابطه ای معنی دار ندارد.

  نتیجه گیری

  دانشجویانی که هوش هیجانی بالاتری دارند، ایده آل گرایی در آن ها بیشتر از نسبی گرایی می باشد. به عبارت دیگر، توانایی در شناخت دقیق و کنترل هیجان ها می تواند موجب تقویت اخلاق در دانشجویان حسابداری گردد.

  کلیدواژگان: هوش هیجانی، جهت گیری اخلاقی، ایده آل گرایی، نسبی گرایی، دانشجویان حسابداری
 • آرین فرهنگ، حمیدرضا سعیدنیا*، شادان وهاب زاده، هرمز مهرانی صفحات 133-141
  زمینه

  امروزه مسیولیت اجتماعی در صنعت بانکداری مورد تاکید واقع شده است هدف پژوهش حاضر ارایه الگوی مسیولیت اخلاقی و اجتماعی شرکت ها در صنعت بانکداری با تاکید بر متغیر وابستگی به برند و اخلاق شهروندی سازمانی می باشد.

  روش

  روش پژوهش حاضر، آمیخته می باشد، جامعه آماری آن  را در بخش کیفی، مدیران ارشد نظام بانکی  و در بخش کمی ، مشتریان بانک تشکیل می دهند. در بخش کیفی با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند تعداد 20 نفر  و در بخش کمی با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 320 نفر از مشتریان 4 بانک خصوصی و دولتی به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختارمند و در بخش کمی پرسشنامه بود. کدگذاری داده ها در بخش کیفی با استفاده از نرم افزار MAXQDA و در بخش کمی از معادلات ساختاری ، ضریب مسیر و نرم افزار PLS استفاده گردید.

  یافته

  محقق با انجام 20 مصاحبه به اشباع نظری و در نهایت 152 کد باز استخراج و بر اساس ادبیات نظری اقدام به کدگذاری محوری و انتخابی کرده و نتایج را در قالب بعد اصلی و سی و سه بعد فرعی اراده کرده است.

  نتیجه گیری

  امروزه بخش بانکداری در جایگاه مهم ترین نهاد اقتصادی، پولی و مالی کشور قرار گرفته و نیازها و انتظارات مشتریان در این صنعت به سرعت در حال پیچیده تر شدن هستند که این تغییرات در بازار پولی از یکسو و ترجیحات رفتارهای شهروندان و مشتریان و استفاده روزافزون از فناوری های جدید، از سوی دیگر، نیاز به استفاده اجرای مسیولیت اجتماعی را دوچندان کرده است.

  کلیدواژگان: مسئولیت اجتماعی شرکت ها، وابستگی به برند، اخلاق، اخلاق شهروندی سازمانی
 • امین علی کرمی، محمدباقر آرایش*، مرجان واحدی، حامد چهار سوقی امین صفحات 142-151
  زمینه

  پژوهش حاضر به دنبال طراحی و تبیین الگوی جامع شاخص های ارتقای بهره وری کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام با در نظر گرفتن متغیرهای اخلاقی است.

  روش

  روش پژوهش حاضر کاربردی-کیفی و مبتنی بر تیوری داده بنیاد است. جامعه تحقیق، خبره های منابع انسانی و رفتار سازمانی در سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام است. برای شناسایی خبره ها از روش نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی استفاده شده که در نهایت 20 نفر خبره در این تحقیق مورد مصاحبه قرار گرفته اند. به منظور گردآوری داده ها از مصاحبه عمیق استفاده شده و روش تحلیل داده ها، کدگذاری های باز، محوری و انتخابی، بود.

  یافته ها

  براساس یافته های پژوهش، شرایط علی شامل: تعیین جو حمایتی و توجه به سازمان یادگیرنده؛ پدیده اصلی شامل: ویژگی های فردی و اخلاقی؛ شرایط مداخله گر شامل: عوامل درون و برون سازمانی، بستر حاکم فرهنگ سازمانی و قوانین و مقررات؛ راهبرد اصلی شامل: اقدامات مدیریت منابع انسانی، رهبران شایسته محور و مهارت های فردی و اخلاقی نیروی انسانی و درنهایت پیامد اصلی این مدل نیز بهره وری نیروی انسانی با تاکید بر ویژگی های اخلاقی است.

  نتیجه گیری

  بهره وری سازمانی موضوعی است که نقش اصول اخلاقی در آن بسیار پررنگ بوده و می بایست با نگاه سیستمی به موضوع بهره وری نیروی انسانی در سازمان ها، نگریست.

  کلیدواژگان: نیروی انسانی، اقدامات مدیریت منابع انسانی، بهره وری نیروی انسانی، متغیرهای اخلاقی
 • ساناز روشن زهی، ناصر ناستی زایی* صفحات 152-161
  زمینه

  دانشجویان برای مقابله با استرس های تحصیلی و پیامدهای غیراخلاقی آن از جمله تقلب باید تاب آوری تحصیلی، سرسختی روانشناختی و هوش اخلاقی لازم را داشته باشند. این مطالعه با هدف بررسی رابطه بین هوش اخلاقی و تاب آوری دانشجویان با نقش میانجی سرسختی روانشناختی انجام گرفت.

  روش

  روش پژوهش توصیفی-همبستگی مبتنی بر مدل معادلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش تمامی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان زاهدان در سال تحصیلی 99-1398 بودند که از میان آن ها تعداد 308 دانشجو به شیوه نمونه گیری تصادفی- طبقه ای به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزار پژوهش سه پرسشنامه هوش اخلاقی، تاب آوری و سرسختی روانشناختی بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و مدل معادلات ساختاری با کمک نرم افزارهای اس پی اس اس و لیزرل استفاده شد.

  یافته ها

  رابطه هوش اخلاقی با تاب آوری و سرسختی روانشناختی دانشجویان و رابطه سرسختی روانشناختی با تاب آوری دانشجویان مثبت و معنادار بود. همچنین هوش اخلاقی با تاب آوری دانشجویان هم به طور مستقیم و هم به طور غیرمستقیم از طریق سرسختی روانشناختی رابطه مثبت و معنادار داشت.

  نتیجه گیری

  دانشجویانی که هوش اخلاقی بالاتری دارند در برخورد با مسایل و مشکلات تحصیلی سرسختی روانشناختی بهتری را بروز می دهند و این سرسختی روانشناختی هم به نوبه خود باعث افزایش تاب آوری آنان در فرآیند تحصیل می شود.

  کلیدواژگان: هوش اخلاقی، تاب آوری، سرسختی روان شناختی، دانشجویان
 • مریم مسعودی، سنجر سلاجقه*، محمد جلال کریمی صفحات 162-171
  زمینه

  شرکت ها، واکنش های مختلفی در جهت پاسخگویی به تقاضاهای جدید دارند به گونه ای که برخی شرکتها فرهنگ خود را تغییر داده و در نظر گرفتن مسوولیت اجتماعی شرکتها را به عنوان هسته ی اصلی فعالیت های تجاریشان پذیرفته اند. هدف از تحقیق حاضر ارایه الگوی بومی اخلاق و مسیولیت پذیری اجتماعی در شرکت معدنی- صنعتی گل گهر سیرجان بود.

  روش

  روش پژوهش حاضر توصیفی-پیمایشی و طرح پژوهش همبستگی است. جامعه آماری تحقیق خبرگان آگاه به موضوع و مدیران شرکت های معدنی و صنعتی گل گهر می باشد. جهت شناسایی خبرگان از روش نمونه گیری گلوله برفی استفاده شده است و حجم نمونه خبرگان در مجموع 44 نفر تعیین شده است. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از معادلات ساختاری و روش حداقل مربعات جزیی با استفاده از نرم افزار پی آل اس استفاده شد.

  یافته

  نتایج مدل سازی معادلات ساختاری نشان دهنده اثر مثبت و معنادار عوامل مرتبط با مسیولیت اجتماعی بر مسیولیت اجتماعی است. براساس نتایج موانع مسیولیت اجتماعی بر مسیولیت اجتماعی اثر منفی و معنادار دارد. براساس یافته های تحقیق وضعیت مسیولیت اجتماعی در جامعه مورد مطالعه در سطح مطلوب (بالاتر از حد متوسط مورد سنجش) قرار گرفته است.

  نتیجه گیری

  در زمینه مسیولیت پذیری اجتماعی شرکتی، برنامه های اجرایی در خصوص اخلاق نسبت به سازمانها و شرکتها از قبیل شرکتهای معدنی و صنعتی در اولویت قرار دارد.

  کلیدواژگان: اخلاق، مسئولیت اجتماعی، شرکت های معدنی
 • محمد حاجی محمدی، هادی پورشافعی*، مهدی زیرک، حسین مومنی مهمویی صفحات 172-182
  زمینه

  مدیران مدارس نقش مهمی در پیشبرد اهداف آموزشی نظام آموزشی کشور دارند. اخلاق حرفه ای مدیران و عملکرد اخلاقی آنان موجب تسهیل فرآیندهای سازمانی و تاثیرات مثبت بر عملکرد نیروی انسانی مدارس م ی شود. از این رو هدف پژوهش حاضر ساخت و اعتباریابی پرسشنامه اخلاق حرفه ای مدیران مدارس ابتدایی است.

  روش

  روش پژوهش در بخش کمی توصیفی- پیمایشی و روش تحلیل همبستگی از نوع تحلیل ماتریس واریانس- کوواریانس است. جامعه پژوهش حاضر معلمان مدارس ابتدایی استان خراسان رضوی شهرمشهد می باشد که با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله 300 نفر از معلمین انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته اخلاق حرفه ای مدیران مدارس ابتدایی بود. داده ها با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی و با استفاده از نرم افزار آماری SPSS مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند.

  یافته ها

  پس از تحلیل عاملی به روش تحلیل مولفه های اصلی و چرخش مولفه های اصلی، 5 مولفه شامل ویژگی های شخصیتی، مولفه های سازمانی، بعد فرهنگی-اجتماعی، تعهد و بعد سیاسی- اقتصادی شناسایی شد. این 5 عامل اصلی حدود 69 درصد از واریانس اخلاق حرفه ای مدیران مدارس ابتدایی را با 42 گویه تبیین می کند.

  نتیجه گیری

  در نتیجه این پژوهش ابزار بررسی اخلاق حرفه ای مدیران مدارس ابتدایی مورد اعتباریابی قرار گرفت. ابزار ارایه شده می تواند به عنوان سنجه ای به بررسی وضعیت اخلاق حرفه ای مدیران مدارس و چگونگی عملکرد آن ها و شناسایی و رفع ضعف های آنان مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: اخلاق، اخلاق حرفه ای، مدیران مدارس
 • مختار میرزایی، زهرا پورزمانی*، علی بیات صفحات 183-190
  زمینه

  رعایت اصول اخلاقی و مسیولیت پذیری اجتماعی شرکت ها در کنار رعایت قوانین، می تواند به افزایش ارزش شرکت و عملکرد مالی مطلوب تر منجر گردد. هدف این پژوهش نیز بررسی اثر ارزش های اخلاقی، هویت اجتماعی و ایدیولوژی اخلاقی بر مسیولیت پذیری اجتماعی شرکت  می باشد.

  روش

  پژوهش حاضر از منظر روش اجرای پژوهش، توصیفی-پیمایشی و به لحاظ هدف کاربردی می باشد. جامعه مورد بررسی شامل حسابداران، حسابرسان و مدیران مالی در سال 1399 می باشد.  با استفاده از پرسشنامه های استاندارد و انتشار آن ها نسبت به گردآوری داده ها اقدام گردید که تعداد 150 نفر در این پژوهش شرکت کرده و به پرسشنامه ها پاسخ دادند. جهت بررسی پایایی پرسشنامه ها از معیار آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی استفاده شد و نهایتا برای تحلیل داده ها در قالب 4 فرضیه، از روش معادلات ساختاری SEM و نرم افزار Smart PLS بهره برده شد.

  یافته ها

  یافته های پژوهش نشان داد که ارزش های اخلاقی اثری مثبت بر مسیولیت پذیری اجتماعی دارد. همچنین نتایج حاکی از اثر مثبت هویت اجتماعی بر مسیولیت پذیری اجتماعی می باشد. درنهایت نتایج آزمون فرضیه ها اثر مثبت آرمان گرایی و اثر منفی نسبی گرایی بر مسیولیت پذیری اجتماعی را تایید نمود.

  نتیجه گیری

  نتایج پژوهش حاکی از آن است که هویت فردی و جمعی (سازمانی) متشکل از ارزش ها و عقاید افراد و نیز جهت گیری اخلاقی متناسب با ارزش های اخلاقی شرکت، علاوه بر تقویت احساس رضایتمندی و تعهد حرفه ای، می تواند مسیولیت پذیری افراد را نسبت به ذینفعان تحکیم بخشد.

  کلیدواژگان: ارزش های اخلاقی، ایدئولوژی اخلاقی، مسئولیت پذیری اجتماعی، هویت اجتماعی
 • بتول حیدری سورشجانی، طیبه شریفی*، احمد غضنفری، مریم چرامی صفحات 191-195
  زمینه

  آموزش کیفیت زندگی فریش در تلاش است با ایجاد حداکثر عاطفه مثبت و حداقل عاطفه منفی، بعد هیجانی، شناختی و اخلاقی زندگی افراد را بهبود بخشد و افراد تمرین های اخلاقی، تغییرات شناختی و هیجانی را در عمل تجربه کنند. در پژوهش حاضر اثربخشی آموزش کیفیت زندگی فریش بر حریم رعایت اخلاقی و رفتارهای جامعه پسند مراقبین اصلی بیماران اسکیزوفرنیا مورد بررسی قرار گرفت.

  روش

  مطالعه حاضر نیمه آزمایشی است، که از جامعه مراقبین اصلی بیماران اسکیزوفرنیا شهرستان شهرکرد در استان چهارمحال و بختیاری، 40 مراقب اصلی با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش، شامل پرسشنامه های حریم رعایت اخلاقی و رفتارهای جامعه پسند بود. تجزیه و تحلیل داده ها با روش تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر با استفاده از نرم افزار SPSS-22  انجام شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد آموزش کیفیت زندگی فریش بر حریم رعایت اخلاقی و رفتارهای جامعه پسند مراقبین اصلی بیماران اسکیزوفرنیا تاثیر معناداری داشت (حریم رعایت اخلاقی 22/0= Partial ŋ2، 001/0=p ، 27/9=F و رفتارهای جامعه پسند 24/0=Partial ŋ2، 001/0=p ، 69/7=F).

  نتیجه گیری

  پژوهش حاضر نشان داد آموزش کیفیت زندگی فریش، حریم رعایت اخلاقی و رفتارهای جامعه پسند مراقبین اصلی بیماران اسکیزوفرنیا را تحت تاثیر قرار می دهد. بر این اساس، آموزش کیفیت زندگی استانداردها و اولویت های جدیدی برای افراد ترسیم می کند و بایدها و نبایدهای جدیدی را برای آنان خلق می کند و با ایجاد تعادل بین حوزه های ارزشمند زندگی که در حال حاضر وجود دارد با این بایدها و استانداردهای جدید و رشد همه ابعاد زندگی، میزان رفتارهای جامعه پسند و حریم رعایت اخلاقی را بهبود می دهند

  کلیدواژگان: حریم رعایت اخلاقی، رفتارهای جامعه پسند، کیفیت زندگی، مراقبین اصلی اسکیزوفرنیا
 • لیلا آندرواژ*، ابراهیم آلبونعیمی، حسن افشاری صفحات 196-199
  زمینه

  امروزه اخلاقیات کسب و کار و مسیولیت اجتماعی شرکت ها، نقش بسیار مهمی در موفقیت سازمان ها و نگرش مثبت مشتریان به برند دارد. از این رو پژوهش حاضر با هدف تحلیل رابطه اخلاقیات کسب وکار و مسیولیت اجتماعی شرکت، با نگرش برند، و نقش تعدیل گر کیفیت ادراک شده ی مشتری انجام شده است.

  روش

  روش تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی است که به روش پیمایشی انجام شده و از نظر هدف، توسعه ای- کاربردی می باشد. جامعه آماری، مشتریان خودروهای سواری شرکت ایران خودرو در شهر تهران بوده که باروش  نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 385 نفر انتخاب شده اند. ابزارگردآوری داده ها پرسشنامه بوده و داده ها با استفاده از نرم افزار های SPSS و PLS Smart والگوسازی معادلات ساختاری مورد تحلیل قرار گرفته اند.

  یافته ها

  یافته ها ضمن تایید الگوی پیشنهادی نشا ن داد که بین اخلاقیات کسب وکار و مسیولیت اجتماعی شرکت با نگرش برند، رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد. همچنین بین این متغیرها با توجه به نقش تعدیلگر کیفیت ادراک شده هم رابطه معنی دار و مثبت وجود دارد و نقش متغیر تعدیلگر تایید شد.

  نتیجه گیری

  نتایج نشان می دهد که اخلاقیات و مسیولیت اجتماعی، برای سازمان ها مهم است. وعدم توجه به آنها هزینه های زیادی را برای سازمان ها دارد. بنابراین سازمان ها می بایست این رفتارها را شناسایی و در ساختار و برنامه استراتژیک خود اعمال کنند.

  کلیدواژگان: نگرش برند، اخلاقیات کسب و کار، مسئولیت اجتماعی شرکت، کیفیت ادراک شده
|
 • Pages 1-6
  Background

  Laboratories, workshops, and operational and field environments, as the most important practical training units in most academic disciplines, have a very important role in learning the necessary experience and skills of students. This study aims to investigate the principles and ethical challenges in these environments and is the result of experience, work and research of authors over several years of work, continuous communication and objective approach to issues related to professional ethics in interaction with students, professors, experts and employers.

  Conclusion

  Due to the increasing number and variety of laboratory tests and workshop and field projects, the importance of accuracy and precision of extracted data, safety, proper use of equipment, interactions based on ethics, maintaining human dignity, striving to enhance professional status and compliance The rights of the next generation are one of the most important scientific and ethical frameworks when working in these environments. The emergence of ethical behaviors in laboratory, workshop and field environments is not possible by itself and requires training, dissemination and promotion. The proposed ethical framework will help professors and experts make every effort to arrange ethical professionals who will form the creative body of society in the future.

  Keywords: Professional ethics, Academic ethics, Laboratory, Workshop, Field environment
 • S Gholampour, SA. Mansouri*, A Shahcheraghi* Pages 7-14
  Background

  The road to respond to the needs of today's modern world, affected by the advancement of technological tools, seeks to increase speed and increasing safety. This study seeks to improve the landscape quality of roads, explains the effective criteria in road design and the need to pay attention to the category of design ethics and emphasizes them.

  Conclusion

  In order to increase the quality of travel, human life, the survival of plants and animals, should be given more attention. Ethical design guarantees the flow of life on the road. This view of the road strengthens the mental dimensions of the road that is the subject of landscape science. Landscape as an integrated system, emphasizes the need to simultaneously pay attention to the quality of human life on the road, the preservation of plant and animal life. Finally, the ethical view of road landscape science, according to all three categories, passenger mentality, conservation of plant and animal life is effective in improving the quality of roads. Ethical landscape design is not just about eliminating modern technology. Nor does it confirm the dominance of technology over nature; it seeks to strike a balance between human life, plants and animals with its holistic vision. The landscape is revitalizing. It has a sustainable approach. Man is inherently inclined to nature; landscape approach in dealing with the road phenomenon, certainly emphasizing the mentality of travelers, guarantees the survival of natural cycles, respect for the environment and efforts to preserve it.

  Keywords: Design ethics, Human life, Animal life, Plant life, Road landscape
 • A. Bariklou*, M. Hassannejad Pages 15-22
  Background

  Recognizing the causes of non-current receivables can well prevent the largest deviation in the allocation of resources as the blocking of resources in a particular sector and their lack of proper distribution. Inserting the condition of late payment penalty is one of the legal solutions to deal with late payment, which is included in banking contracts. In this article, the status of the late penalty condition was examined in terms of its compliance with the standards of Islamic ethics and law, as well as in terms of achieving economic goals of accelerating the process of money circulation in the country's banking system.

  Conclusion

  The condition of late payment that is included in banking contracts from the perspective of experts in the field of ethics and Islamic law is immoral, illegitimate and is undoubtedly an example of usury. In addition to being unethical, this condition has been ineffective in terms of accelerating money circulation and has led to the growth of bank arrears. Therefore, solutions such as the need to protect the value of the national currency, serious supervision of the Central Bank, granting targeted facilities and inserting the condition of power of attorney from the account have been proposed, which in addition to complying with Islamic norms, can be effective in clarifying cash flow and reducing bank arrears.

  Keywords: Ethics, Late payment penalty, Stabilization of money value, Bank arrears
 • M. Shamsniya*, M. Obaydiniya, M. Khanmohammadi Pages 23-29
  Background

  Altruistic ethics is one of the most important topics for Muslim thinkers, especially the mystics. Among Iranian mystics, the works of Attar Neishabouri are remarkable in terms of addressing humanitarian concepts. Attar had paid particular attention to the type of human being due to the numerous works and the familiarity with the sources of jurisprudence and interpretation. This research has been done through a descriptive-analytical method using library resources and wants to critique the concepts of altruistic ethics in the word of Attar. Findings of the research show that altruistic ethics has been considered by Attar in different aspects.

  Conclusion

  In the circle of Attar's human mercy and dignity, mankind has inherent dignity, so regardless of color, race, language, and religion, his rights are esteemed. Moralism based on altruism in the forms of affection for family, relatives, neighbors, teachers, orphans, captives and even non-Muslims, has found remarkable crystallization in the works of Attar. It is important to note that the Sufism in general and Attar Neishabouri, as one of the most prominent representatives of this social class, in particular, for centuries before the civilized man has gained access to the mechanism of promoting altruism ethics, are reflected those thoughts in their words.

  Keywords: Ethics, Didactic literature, Islamic Sufism, Attar Neyshabouri, Altruism
 • AH Azarmanesh, T Bizhani Mirza* Pages 30-35
  Background

  Judgment of a criminal policy Resolving criminal cases in various ways and manifestations, outside the scope of official repressive measures, is a strategy of contracting criminal law derived from civil law, and its main root is in ethics and morality. In society, and given that the prosecution of a criminal case is not the main purpose of criminal law; Rather, prosecution is seen as a means of ascertaining the lost truth of criminal law; Prosecution of criminal cases can be subject to material and corruption; As the Shari'a rulings have these effects, one of the most important principles of criminal rulings is the principle of necessity of persecution or expediency or morality, which is superior in case of conflict with other evidences and rules.

  Conclusion

  At present, according to the ethical teachings of criminology (principle of personalization of prosecution) or de-prosecution by the prosecutor according to the personality of the accused and the circumstances in which the crime took place, as well as considering the ethics of the prosecuting authority with policy Criminal law provides grounds for acquittal and prosecution alternatives that correct the offender and compensate the victim. Explaining the realm of redress, the study highlights the role of those strengths and weaknesses of the issue.

  Keywords: Prosecutor, Judiciary, Penal System, Ethics
 • M. Hariri, H Alidoosti*, Z Alizadeh Pages 36-42
  Background

  Nowadays, drug crimes have been recognized as one of the criminal acts whose effects generally affect the community, so in order to have a fair trial, the principle of innocence was considered in the process of investigating drug crimes. Given the rule of ethics over the law and their two-way relationship, it is necessary to have special requirements governing the institution of crime detection in drug crimes. The purpose of this study is to determine the ethical-legal requirements of the principle of innocence of the institutions of the criminal justice system in the process of investigating drug crimes. The present research is a part of applied research in terms of purpose and has been studied in terms of data collection method through documentary and library methods.

  Conclusion

  Regarding the crimes under discussion, we have witnessed the precedence of criminality over the principle of innocence in cases such as poppy and coca cultivation, confiscation of means of transportation, confiscation and confiscation of drug traffickers' property. From the perspective of criminal psychology, the individual factors influencing the occurrence of the crime are important, which supervises the accused and includes the police force. From the point of view of criminal psychology, the personality of the accused of drug crimes and his personal characteristics in the occurrence of the crime are considered.

  Keywords: Principle of innocence, Criminal record, Ethical requirements of the crime detection, Criminal psychology
 • F Daneshvar, D Kazemi*, M Shayegan Pages 43-48
  Background

  Kaykhosrow is one of the prominent kings in Shahnameh who, after coming to power, has taken favorable measures for the growth and excellence of Iranian society. One of his challenges in governing the country was the border conflicts by the Turanians, which caused many problems. However, in dealing with the main enemies of the Iranians, Kaykhosrow has not always been alienated from moral and humanitarian origins, and has considered civilians and prisoners of war, and has considered their rights even in the midst of war. In the present study, citing library sources and descriptive-analytical method, the moral aspects of this character in the battle with the Turanians have been represented and explored.

  Conclusion

  In dealing with the Turanians, Kaykhosrow has always respected the rights of civilians and prisoners of war, farmers and craftsmen, and his soldiers have avoided looting, destruction and rape (examples of moral anomalies). In complete peace and away from the usual bloodshed, he forgives the guilt of the Turanian soldiers who surrendered and prevents their killing. Also, the main manifestation of Kaykhosrow's moral approach in punishing Tus by him for violating the Shah's decrees to respect the condition of the defeated people is shown

  Keywords: Shahnameh of Ferdowsi, Kaykhosrow, ethics, war, Turanians
 • M Davoodzadeh, F Alborzi*, J Soheilizadeh Pages 49-57
  Background

  Paying attention to human dignity and human relations between traditional buildings and people based on Islamic moral advice based on Islamic principles is one of the most significant points in the process of formation and body of traditional houses. Traditional housing based on components Ethics and Islamic teachings are created and the traditional architect has paid attention to the principles, rules and methods of construction as much as possible in the formation process. The question that arises in this research is: What is the manifestation of moral components in the social connection between people and place in a traditional home? The research method is historical-interpretive and the data collection method is library and field.

  Conclusion

  The results show that ethical advice in the social ties of people and traditional houses has been considered and its effects in the form of attention to human needs and order and creating peace and etiquette and solidarity between people and respect manifested in the same way.

  Keywords: Ethics, Social ties, Places, People, Traditional houses
 • L Kavosi Kamkar, M Taajobi* Pages 58-65
  Background

  The purpose of this study was to investigate the relationship between spiritual intelligence, organizational optimism and Kant's moral conscientious view on the productivity of first grade high school teachers in Hamadan in the academic year 2018-2019.

  Method

  The method of this study is descriptive-correlational. The statistical population includes all teachers of the first secondary school of Hamadan city with 965 people (394 males and 571 females). The statistical sample size is 278 subjects (164 female subjects and 114 male subjects) based on Krejcie and Morgan table and using the method. Relative stratified random sampling was estimated. Research tools include four questionnaires: spiritual intelligence, natural optimism, Kant's conscientious view and human productivity. Data were collected and analyzed using SPSS statistical software using Pearson correlation coefficient and simultaneous multiple regression analysis.

  Results

  The results showed that there is a positive and significant relationship between spiritual intelligence and organizational optimism, Kant's conscientious moral view and the productivity of human resources of first grade high school teachers in Hamadan.

  Conclusion

  The results indicate that the components of existential critical thinking, production of personal meaning, awareness and development of awareness and optimism, moral components of self-respect, others, a certain class of people, professional power Manpower productivity nose is in the hands of junior high school teachers.

  Keywords: Spiritual intelligence, Organizational optimism, Productivity, Ethical performance
 • A Dourandish, E Naderi*, M Seifnaraghi Pages 66-74
  Background

  The emerging world of work requires the acquisition of a set of non-technical competencies with technical competencies in a career for sustainable employment. This paper aims at designing and validating a model for integrating the ethical components with technical competencies in curriculum based on competency in industrial mechanics’ branch.

  Method

  The research approach is based on the concept and nature of the research, "mixed or combined," and its purpose is applied. The Statistical Society in the design section of the pattern was composed of curriculum experts, professional ethics experts, and teachers and experts in the occupation, and the sample was chosen purposefully and in the accreditation department, The statistical sample of 28 curriculum experts, were randomly selected. The data in the design section be used documents analysis and Delphi methods, and in the validation section, data from the questionnaire were analyzed by Kolmogorov-Smirnov test and descriptive statistics of frequency, percentage and compaction percentage.

  Results

  A three-dimensional model was developed to integrate the components of professional ethics into in curriculum based on competency in industrial mechanics. From the experts' point of view, the proposed model was consistent and valid with the components related to the integration of professional ethics components in the curriculum based on competency in the industrial mechanics’ branch.

  Conclusion

  The process of integrating technical competencies with the components of professional ethics at all levels of the curriculum based on competency in industrial mechanics branch was obtained. The results of this research can be used in the design of curriculum based on competency in industrial mechanics branch and other technical and professional disciplines

  Keywords: Professional ethics, Validation, Integrated model, Industrial mechanics branch, Technical competencies
 • G Mahdavi*, T Salehi Pages 75-84
  Background

  Unethical behavior of public sector auditors can reduce people's confidence in the government and public services. Therefore, the present study examines the impact of ethical climate, professional commitment, corporate ethical values and ethical ideology on the behavior of public sector auditors.

  Method

  The research method is descriptive and correlation. The population consisted of public sector auditors. Among the population, 252 people were selected using available sampling method. The research tool is a questionnaire. For data analysis, Smartpls2 software and structural equation method with partial least squares and Pearson correlation coefficient have been used.

  Results

  The results showed that there is a negative and significant relationship between the climate of independence, the climate of caring, the climate of the rules, the climate of the law and code, the professional commitment, the corporate 's ethical values and idealism with the unethical behavior. Also, there is a positive and significant relationship between relativism and the climate of instrumental with the unethical behavior.

  Conclusion

  Improving auditors' understanding of the factors influencing unethical behavior is an important step in improving the audit profession in the public sector, and should be taken into consideration by policymakers.

  Keywords: Ethical behavior, Ethical climate, Ethical ideology, Corporate ethical values, Professional commitment
 • A Karimi Mazidi, F Rahimnia*, S Mortazavi, M Mehraien Pages 85-91
  Background

  Deviant behaviors are instances of unethical behaviors in organizations having an adverse effect on their productivity. The current research was accomplished to explain the relationship between job embeddedness and unethical behavior of cyberloafing among the employees of a public university.

  Method

  In the framework of descriptive-correlational research aiming at creating applied knowledge in the subject area, a sample of 500 administrative staff who had access to the organizational Internet was surveyed by conducting convenience sampling. And then, sampling adequacy was established given the test power and the number of model’s parameters and coefficients. Field data were gathered by adopting pre-made questionnaires existed in the valid studies after verifying their validity and reliability. Research hypotheses were tested by conducting variance-based structural equation modeling in Smart-PLS software.

  Results

  According to research results, the variable of job embeddedness has an increasing effect on employees’ cyberloafing behaviors. In addition, job satisfaction decreases the effect of job embeddedness on cyberloafing to a great extent. It should be noted that although job satisfaction makes this relationship close to zero, it does not reverse it. In general, and considering the moderation slope, the amount of exerting the cyberloafing behaviors is almost zero for highly embedded employees who are satisfied with their jobs.

  Conclusion

  The quality of the relationship between job embeddedness and cyberloafing depends on employees’ attitude towards the job and their perception of job conditions, and thus, job satisfaction can dramatically reduce the effect of job embeddedness on cyberloafing.

  Keywords: Job embeddedness, Job satisfaction, Ethics in the workplace, Ethics, Computer, Cyberloafing
 • R Pournaghi*, M Khosravi Pages 92-95
  Background

  The spread and propagation of plagiarism can cause irreparable damage to the academic body of universities and the research environment of the country. The purpose of this study was to survey the relationship between awareness and knowledge, ethical perception, and the conduct of research misconduct among students.

  Method

  Descriptive correlation was used as the study method and the study population was the current users of the Iranian Scientific Database. The sampling method was Simple random sampling and 344 people were selected as study sample using Cochran’s formula. The research instrument was researcher-made questionnaire which was distributed among the users of Iranian Scientific Database as a research community after confirming its validity and reliability. The data was investigated using SPSS software and the appropriate statistical methods including Pearson correlation coefficient, the descriptive statistics of mean, statistical frequency and the percentage of frequency.

  Results

  It was found that users' knowledge of the examples and practices of plagiarism were moderate; however, the extent to which the samples in question were practiced was minimal. There was also a significant inverse and high relationship between students’ awareness of plagiarism and ethical perception of it and a weak and inverse relationship between students’ ethical perception of plagiarism and its conduct.

  Conclusion

  According to the results, users who know more about plagiarism are considered to have a better ethical perception and vice versa. Also, students who view plagiarism as unethical are less likely to commit it. This emphasizes the need for educational development of students by universities, research and educational institutes.

  Keywords: Plagiarism, Research ethics, Academic misconduct, Students
 • Pages 100-109
  Background

  Among the media, the press has a great role in raising the various and necessary awareness of the people by producing and distributing information and helping the society to achieve excellence and all-round progress. Therefore, in this study, based on competitiveness approaches, an attempt was made to design and critique the indigenous model of competitiveness of the Iranian press with emphasis on the ethical components of supervision and transparency.

  Method

  The research method was mixed (qualitative-quantitative). In the qualitative part, the method of qualitative content analysis with inductive approach was used. There was a community of media and communication management experts who were selected by theoretical purposive sampling method of 13 people. Data collection tool was a semi-structured interview and data analysis was performed by coded theme-based theme analysis. In the quantitative part, the descriptive-survey method was used. The statistical population was the media and press managers of Iran who were selected by a non-probabilistic random sampling method of 30 people. The researcher-made questionnaire was used and three methods of data envelopment analysis, Bernardo method and Cook-Seyfred method were used.

  Results

  The results showed that competitiveness was emphasized by emphasizing the ethical components of supervision and transparency at different levels based on three dimensions of innovation and progress, productivity enhancing factors and ethical requirements and eleven components.

  Conclusion

  The indigenous model of competitiveness can be used by emphasizing the ethical components of supervision and transparency in order to gain a competitive advantage in the Iranian press.

  Keywords: Competitiveness, Iranian press, Ethical oversight, Transparency
 • Pages 110-117
  Background

  The diversity and complexity of personal, social and professional life dimensions of employees in the age of science and technology in different ethical contexts in organizations demands the necessity of ethical reflection on the quality of work life of employees. From this point of view, this study aimed to investigate the effectiveness of ethical strategies and ethical beliefs on the quality of working life with the mediating influence of ethical life.

  Method

  The research method is applied in terms of purpose and it is descriptive-correlational. Statistical population is all staff of Payam Noor University of Hamadan. Sample size was estimated based on purposive sampling of 90 people. The research instruments were four questionnaires of ethical strategy, ethical beliefs, ethical lifestyle and quality of life of staff that their reliability was calculated 0.89, 0.91, 0.86 and 0.82 respectively by Cronbach's alpha test. The validity of the questionnaire was approved by experts. Descriptive and inferential statistics and LISREL and SPSS software were used for data analysis.

  Results

  The study showed that there is a relationship between ethical strategies and quality of life. There is a relationship between ethical beliefs and the quality of working life. There is a relationship between ethical lifestyle and quality of work life. There is also a relationship between ethical strategies and ethical beliefs with the mediation of ethical lifestyle and the quality of work life of employees.

  Conclusion

  The results suggest that the quality of working life can be enhanced through ethical strategies and beliefs with the mediating role of staff ethical lifestyle.

  Keywords: Ethical strategy, Ethical beliefs, Ethical lifestyle, Quality of working life
 • Pages 118-125
  Background

  Considering that ethical variables such as virtue have an effect on improving relationships and teachers' effectiveness. The aim of this study was to analyze the antecedent role of moral leadership and the consequences of self-motivation and well-being as components of organizational virtue among primary school teachers in Ardabil.

  Method

  The research method is descriptive-correlation based on structural equation model. The statistical population of this study included all primary school teachers in Ardabil with a number of 3850 people, of which 350 people were selected as a statistical sample of the research based on Cochran's formula and using multi-stage cluster random sampling method to collect data. Standard questionnaires of ethical leadership, organizational virtue, organizational spontaneity and organizational well-being were used to collect data. The structural equation modeling method has also been used to analyze the findings.

  Results

  The results of the correlation coefficient showed that there is a significant positive correlation between the variables of moral leadership, organizational virtue, organizational spontaneity and organizational well-being. Also, the modeling of structural equations of research variables indicated that the causal model of moral leadership and the consequence of self-motivation and organizational well-being with virtue have a suitable fit.

  Conclusion

  Virtue as an ethical variable in the organization can explain the antecedent role of moral leadership and consequences such as self-motivation and organizational well-being.

  Keywords: Ethical leadership, Organizational self-motivation, Organizational well-being, Organizational virtue
 • Pages 126-131
  Background

  Emotional intelligence is one of the most important determinants of professional and personal success in life, while ethical decision making is a good measure to ensure judgment. Therefore, the purpose of this research is to investigate the effect of emotional intelligence with ethical orientation with two approaches of idealism and relativism.

  Method

  The research method is applied in terms of purpose, and in terms of data collection, descriptive - correlation. The statistical population consisted of among the accounting students that consisted of 385 individuals randomly selected. The data collection tool is standard questionnaire. In the present study, the collected data were analyzed using Lisrel software based on the maximum right-sided approach. In order to measure the reliability of the research tool, a combination of reliability criterion (CR), and a confirmatory factor analysis method were used for measuring convergent validity. Structural equation modeling (SEM) was used to test the hypotheses of the research.

  Results

  The results show that emotional intelligence has a positive relationship with idealism but emotional intelligence does not have a significant relationship with relativism.

  Conclusion

  Students with higher emotional intelligence, idealistic in them, are more than relativism. The ability to accurately identify and control accounting students' emotions can improve their ethics.

  Keywords: Emotional intelligence, Ethical orientation, Idealism, Relativitism, Accounting students
 • Pages 133-141
  Background

  The purpose of this study is to propose the model of corporate social responsibility (CSR) in the banking industry, with emphasis on the brand attachment variable and organizational citizenship behavior (OCB).

  Method

  The method of the present study is mixed; its statistical population consists of the senior sector of the banking system in the qualitative sector and the bank customers in the quantitative sector. In the qualitative part, using purposive sampling method, 20 people and in the quantitative part, using simple random sampling method, 320 customers of 4 private and public banks were selected as a statistical sample. The data collection tool was a semi-structured interview in the qualitative part and a questionnaire in the quantitative part. Data coding in the qualitative part using MAXQDA software and in the quantitative part of structural equations, path coefficient and PLS software were used.

  Results

  The researcher conducted 20 interviews, theoretically saturated, and finally extracted 152 open-source codes. Based on the theoretical literature, the researcher conducted axial and selective coding and presented the results in six main dimensions and thirty-three sub dimensions.

  Conclusion

  Nowadays, the banking sector has become the most important economic, monetary and financial institution in the country and the expectations of customers in the industry are becoming more complex. These changes in the money market on the one hand, and the citizens and customers behaviors, and the increasing use of new technologies, on the other hand, has doubled the need to use social responsibility

  Keywords: Corporate social responsibility, Brand attachment, Ethics, Organizational citizenship behavior
 • Pages 142-151
  Background

  The present study seeks to design and explain a comprehensive model of indicators for improving the productivity of employees of the Agricultural Jihad Organization of Ilam province by considering ethical variables.

  Method

  The method of the present study is qualitative and based on grounded theory. The statistical population of the study was human resources and organizational behavior experts in Agricultural Jihad Organization of Ilam province. In-depth interview was used to collect data and the method of data analysis was open, axial and selective coding.

  Results

  Based on the research findings, causal conditions include: determining the supportive atmosphere and paying attention to the learning organization; The main phenomena include: individual and moral characteristics; Intervention conditions include: internal and external factors, the prevailing context of organizational culture and rules and regulations; The main strategy includes: human resource management actions, competent leaders and individual and ethical skills of human resources and finally the main consequence of this model is the productivity of human resources with emphasis on ethical characteristics.

  Conclusion

  Organizational productivity is an issue in which the role of ethical principles is very important and should be viewed from a systemic perspective on the issue of human resource productivity in organizations.

  Keywords: manpower, human resource management measures, manpower productivity, ethical variables
 • Pages 152-161
  Background

  Students to deal with academic stress and its immoral consequences, including cheating must have the necessary academic resilience, psychological toughness, and ethical intelligence. The purpose of this study was to investigate the relationship between moral intelligence and students' resilience with mediating role of psychological hardiness.

  Method

  The research method was descriptive-correlation based on structural equation model. The statistical population of the study was all students of Farhangian University of Zahedan in the academic year 2009-2010, from which 308 students were selected by stratified random sampling. The research instruments were three questionnaires of moral intelligence, resilience and psychological toughness. Pearson correlation coefficient and structural equation modeling using SPSS and LISREL software were used to analyze the data.

  Results

  The relationship between moral intelligence and resilience and psychological hardiness of students, and the relationship between psychological hardiness and resilience of students was positive and significant. Also, moral intelligence had a positive and significant relationship with students' resilience, both directly and indirectly by mediation of psychological hardiness.

  Conclusion

  The students with higher ethical intelligence show better psychological hardiness in dealing with academic issues and problems, and this psychological hardiness in turn increases their resilience in the educational process.

  Keywords: Moral intelligence, Resiliency, Psychological hardiness, Students
 • Pages 162-171
  Background

  Companies have different reactions to respond to new demands, so that some companies have changed their culture and accepted the corporate social responsibility as the core of their business activities. The purpose of this study was to present a local model of ethics and social responsibility in Gol Gohar Mining and Industrial Company of Sirjan.

  Method

  The method of this research is descriptive-survey and correlational research design. The statistical population of the research is experts aware of the subject and managers of Gol Gohar mining and industrial companies. To identify the experts, the snowball sampling method was used and the sample size of the experts was 44 in total. Structural equations and partial least squares method were used to analyze the data using PLS software.

  Results

  The results of structural equation modeling show a positive and significant effect of factors related to social responsibility on social responsibility. Based on the results, barriers to social responsibility have a negative and significant effect on social responsibility. Based on the research findings, the status of social responsibility in the study population has been assessed at the desired level (above average).

  Conclusion

  In the field of corporate social responsibility, executive plans regarding ethics are prioritized over organizations and companies such as mining and industrial companies.

  Keywords: Ethics, Social responsibility, Mining companies
 • Pages 172-182
  Background

  School principals have an important role in advancing the educational goals of the country's educational system. The professional ethics of principals and their ethical performance facilitate organizational processes and positive effects on the performance of school human resources. Therefore, the purpose of this study is to construct and validate a professional ethics questionnaire for primary school principals.

  Method

  The research method in the quantitative part is descriptive-survey and the correlation analysis method is analysis of variance-covariance matrix. The present study population is primary school teachers in Khorasan Razavi province of Mashhad. 300 teachers were selected by multi-stage cluster sampling. The research tool was a researcher-made questionnaire of professional ethics of primary school principals. Data were analyzed using heuristic factor analysis and SPSS statistical software.

  Results

  After factor analysis by principal components analysis and rotation of principal components, 5 components including personality traits, organizational components, socio-cultural dimension, commitment and politico-economic dimension were identified. These 5 main factors explain about 69% of the variance in the professional ethics of primary school principals with 42 items.

  Conclusion

  As a result of this study, the tool for examining the professional ethics of primary school principals was validated. The presented tool can be used as a measure to examine the professional ethics of school principals and how they work and identify and eliminate their weaknesses.

  Keywords: Ethics, Professional ethics, School principals
 • Pages 183-190
  Background

  Compliance of ethical principles and social responsibility of companies with respect to rules can lead to increasing company value and more desirable financial performance. The aim of this study is to investigate the effect of ethical values, social identity and ethical ideology on corporate social responsibility.

  Method

  The present study is descriptive - survey and it is applicable in terms of the research method. The research community includes accountants, auditors and financial managers in 2020. By using standard questionnaires and releasing them, the data were collected that 150 people participated in this study and answered the questionnaires. To evaluate the validity of the questionnaires, alpha Cronbach criterion and composite reliability were used and, finally, data analysis was used in four hypotheses using SEM structural equation modeling and smart PLS software.

  Results

  The findings showed that ethical values have a positive influence on social responsibility. The results show the positive effect of social identity on social responsibility. Finally, hypotheses test the positive effect of idealism and the negative impact of relativism on social responsibility.

  Conclusion

  The results of the study indicate that individual and collective identity (organizational) is composed of the values and beliefs of individuals, as well as the ethical orientation of the firm's ethical values, in addition to strengthening the sense of satisfaction and professional commitment, to strengthen the responsibility of individuals to stakeholders

  Keywords: Ethical ideology, Ethical values, Social identity, Social responsibility
 • Pages 191-195
  Background

  Frisch's education of quality of life strives to improve the emotional, cognitive, and ethical dimensions of people's lives by maximizing positive and minimal negative emotions, and practicing ethical, cognitive and emotional change in practice. In the present study, the effectiveness of Frisch's quality of life education on circle of moral regard and prosocial behaviors of primary caregivers of schizophrenia patients was investigated.

  Method

  The present study is a quasi-experimental study. From the population of primary caregivers of schizophrenia patients in Shahrekord city in Chaharmahal and Bakhtiari province, 40 primary caregivers were selected using available sampling method. Research tools included circle of moral regard and prosocial behaviors questionnaires. Data analysis was performed by repeated measure ANOVA using SPSS-22 software.

  Results

  The results showed that Frisch's quality of life education had a significant effect on circle of moral regard and prosocial behaviors of the primary caregivers of schizophrenia patients.

  Conclusion

  The present study showed that Frisch's education affects the quality of life, ethical compliance, and sociable behaviors of primary caregivers of schizophrenia patients. Accordingly, quality of life education draws new standards and priorities for individuals and creates new musts and doings for them, by balancing the value areas of life that currently exist with these new needs and standards and improves on circle of moral regard and prosocial behaviors

  Keywords: Circle of moral regard, Prosocial behaviors, Quality of life, Primary caregivers of schizophrenia
 • Pages 196-199
  Background

  Today, business ethics and corporate social responsibility have a very important role in the success of organizations and positive attitude of customers to the brand. Therefore, the present study was conducted with the aim of analyzing the relationship between business ethics and corporate social responsibility with brand attitude and the moderating role of customer perceived quality.

  Method

  The research method is descriptive-correlational which is done by survey method and is developmental-applied in terms of purpose. The statistical population is the customers of Iran Khodro Company's passenger cars in Tehran. 385 people were selected by simple random sampling. The data collection tool was a questionnaire and the data were analyzed using SPSS and PLS Smart software and structural equation modeling.

  Results

  While confirming the proposed model, the findings showed that there is a positive and significant relationship between business ethics and corporate social responsibility with brand attitude. Also, there is a significant and positive relationship between these variables due to the moderating role of perceived quality and the role of the moderating variable was confirmed.

  Conclusion

  The results show that ethics and social responsibility are important for organizations. And not paying attention to them has high costs for organizations. Therefore, organizations should identify these behaviors and apply them in their strategic structure and plan.

  Keywords: Brand attitude, Business ethics, Corporate social responsibility, Perceived quality