فهرست مطالب

 • سال ششم شماره 1 (پیاپی 17، بهار 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/04/08
 • تعداد عناوین: 30
|
 • حسین ملک افضلی* صفحات 9-11

  مشارکت جامعه یکی از اساسی ترین راهبردهای تامین، حفظ و ارتقای سلامت شهروندان است. به کارگیری این راهبرد در مدیریت نظام سلامت علاوه بر انگیزه بخشی به ارایه دهندگان سلامت، با افزایش مسیولیت پذیری در جامعه و کاهش هزینه های نظام سلامت موجب تداوم و اثربخشی برنامه ها نیز می شود. مستند حاضر چالش ها و راهکارهای جلب مشارکت مردم در مدیریت نظام سلامت را ارایه می دهد.

  کلیدواژگان: ارتقای سلامت، خدمات بهداشت جامعه، مدیریت نظام سلامت
 • معصومه حسینی، نرگس تبریزچی* صفحات 12-18
  زمینه و هدف

  پزشکی خانواده به عنوان رویکردی هزینه اثربخش درراستای گسترش عدالت سلامت درجوامع معرفی می شود. باگذشت بیش از نیم قرن از آغاز برنامه پزشک خانواده، نظام های سلامت کشورهای مختلف بتدریج این برنامه را باتوجه به نیاز جامعه، سیاست ها، منابع و زیرساخت های داخلی به صورت های گوناگون به اجرا گذاشته اند. هدف از این مقاله مرور تجربه پزشک خانواده در ایران و تعدادی ازکشورهای منتحب و تحولات آن و معرفی راهکارهای مناسب برای ادامه مسیر است.

  روش

  این مطالعه به صورت توصیفی تطبیقی انجام شده است. اطلاعات با استفاده از کلید واژه های پزشک خانواده، پزشکی خانواده، نظام سلامت، ایران، آمریکا، انگلستان، کانادا، ترکیه، مالزی، چین و معادل های انگلیسی آن در وبگاه های مقالات علمی استخراج شد. علاوه بر آن داده های سازمان بهداشت جهانی و نظام های سلامت کشورها هم مورد استفاده قرار گرفت. ابتدا عنوان مقالات و سپس چکیده ها مطالعه و مقالات مرتبط جداشد. اطلاعات مورد نیاز با استفاده از متن مقالات و تارنما ها به دست آمد.

  یافته ها

  سابقه و تحولات برنامه پزشک خانواده، طول مدت آموزش درکشورهای آمریکا، انگلستان، کانادا، ترکیه، مالزی، چین و ایران تشریح شد.

  نتیجه گیری

  باوجود تشابه در اصول شکل گیری پزشک خانواده در اکثر کشورها، در سیاست گذاری ها، راهبردها و روش های اجرا و نحوه تامین هزینه ها تفاوت وجود دارد. تحولات صورت گرفته هم در جهت ارتقای سیستم ارجاع و تقویت جایگاه پزشک خانواده وباهدف تطبیق هرچه بیشتر برنامه با نیاز مردم و رفع مشکلات و چالش ها انجام شده است.

  کلیدواژگان: ارجاع و مشاوره، پزشک خانواده، م‍طال‍ع‍ات ت‍طب‍ی‍ق‍ی
 • عبدالواحد خدامرادی، احمد فیاض بخش*، کمال قلی پور صفحات 19-27
  زمینه و هدف

  برنامه پزشکی خانواده، نیازمند درک درست و دقیق است. این مطالعه در راستای بهره گیری از تجربیات جهانی درزمینه نظام ارجاع و پزشک خانواده و سیر تکاملی آن در کشورهای منتخب انجام شده است.

  روش

  در این مطالعه مروری از نوع تطبیقی، نظام های ارجاع و پزشک خانواده کشورهای پیشرو در این حوزه مانند: انگلستان، فرانسه و ایتالیا و همچنین کشورهایی با وضعیت مشابه ایران مانند ترکیه که اصلاحات مشابهی در نظام سلامت خود هم زمان با ایران آغاز کرده بودند انتخاب شدند.

  یافته ها

  یافته های این مطالعه در قالب 4 بخش شامل وضعیت ارجاع در کشورهای منتخب؛ تامین مالی و نحوه پرداخت؛ دستاوردهای نظام ارجاع و پزشک خانواده برای سیستم سلامت؛ نقاط قوت، ضعف، فرصت و چالش های اجرای نظام ارجاع و پزشک خانواده به تفکیک 5 کشور منتخب ارایه شد.

  نتیجه گیری

  درصد بالایی از نیازهای بهداشتی افراد می تواند در قالب خدمات بهداشتی اولیه و توسط ارایه کنندگان خط اول مراقبت های سلامت پوشش داده شود و تنها بخش محدودی از بیماران نیازمند دریافت خدمات تخصصی می باشند. راهکار دستیابی به این هدف در بسیاری از کشورها محدودسازی دسترسی آزادانه به خدمات تخصصی در قالب نظام ارجاع و پزشک خانواده بوده است. آگاه کردن و حساس کردن پزشکان خانواده نسبت به توابع مالی تصمیماتشان و امکان مشارکت آنان در امور صندوقداری و همچنین توانمندکردن آنها در سطح اول نظام ارجاع نسبت به ارایه مراقبت های اولیه و اصلاح خطاهای خودشان و دیگر پزشکان در سطوح اول و بالاتر نظام ارجاع بیشتر از هر چیزی در اجرای موثر و اثربخش این برنامه نقش خواهد داشت.

  کلیدواژگان: ارجاع و مشاوره، پزشکان خانواده، مدیریت مالی
 • ریتا مجتهدزاده*، آیین محمدی صفحات 28-33

  با توجه به اهمیت و نقش امکانات فضای مجازی در دوران همه گیری کووید-19 و نیز پیش بینی متون علمی معتبر مبنی بر عدم امکان به بازگشت به شیوه های سنتی قبلی، لازم است که حوزه آموزش علوم پزشکی کشور پیش بینی و آمادگی لازم را برای گذار از دوران کرونا به پساکرونا داشته باشد. استفاده بهینه از امکانات و ابزارهای فضای مجازی مستلزم داشتن دانش و مهارت مربوط به آن است و استادان و دانشجویان علوم پزشکی به عنوان نقش آفرینان اصلی این مسیر لازم است این توانمندی ها و مهارت های ضروری مرتبط را داشته باشند. بررسی اولیه و مستندات علمی نمایانگر آن است که در این زمینه کاستی هایی وجود دارد که لازم است برای آن برنامه ریزی شود؛ لذا در این خلاصه سیاستی، توصیه های عملی برای توانمندسازی استادان و دانشجویان علوم پزشکی در زمینه مهارت های ضروری برای ایفای نقش حرفه ای در دنیای مبتنی بر فناوری اطلاعات ارایه شده است.

  کلیدواژگان: آموزش شایستگی مدار، پزشکی، تکنولوژی اطلاعات، سیاست گذاری
 • علی اکبر موسوی موحدی*، سمیه قره قومی، ناهید دانش، سید حسن مقدم نیا صفحات 34-39
  زمینه و هدف

  ارتباط بین علم و باورها، امری گریزناپذیر بوده و درک و فهم جنبه های مختلف این ارتباط موجب پیشرفت علوم بین رشته ای خواهد شد. الگو گرفتن از پدیده های طبیعی، نیازمند نگاهی جامع نسبت به سوال تحقیق مورد نظر پژوهشگر و شناخت ماده و ملکوت پدیده های طبیعی و زیستی می باشد. پیشرفت های صورت گرفته برای درک پدیده های زیستی درحال تکامل بوده و این پیشرفت ها بستری مناسب برای نوآوری های معنوی ایجاد خواهند کرد.

  روش ها

  این مطالعه با تکیه بر سوابق تحقیقاتی آزمایشگاه بیوشیمی فیزیک، مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک (IBB) دانشگاه تهران صورت گرفته و از مطالعات انجام شده با روش کتابخانه ای و جستجوی کلمات کلیدی در پایگاه های علمی معتبر استفاده شده است.

  یافته ها

  استرس ناشی از عدم تعادل در سیستم های بیولوژیکی زمینه ساز بروز انواع بیماری ها می باشد. استرس از نگاه ملکولی به معنی حضور رادیکال های آزاد غیرمتعادل است. استرس انواع مختلف دارد از قبیل اثر دارو های با عوارض جانبی و پرعارضه، غذای صنعتی با مواد نگهدارنده، دود سیگار، مواد معطره مصنوعی، استرس های روحی-روانی که همگی به مفهوم ایجاد رادیکال های آزاد غیرمتعادل هستند. آنتی اکسیدان های خوراکی و غیرخوراکی به مفهوم جمع آوری کننده و دفع کننده رادیکال های آزاد غیرمتعادل می باشند.

  نتیجه گیری

  این مطالعات بستری مناسب برای ارتقای سطح بینش انسان و کاربرد جوانب گوناگون استفاده از علم در زندگی بشر را فراهم می کند. بسیاری از پدیده های زیستی در ارتباط با باورهای انسان بوده و فهم این ارتباطات راهگشای بسیاری از کشفیات جدید خواهد بود. این کشفیات به طور متقابل می تواند علم انسان را نسبت به پیرامون خود بسط داده و زمینه ساز زندگی متکامل تر و سالم تر و شاداب تر باشد.

  کلیدواژگان: آنتی اکسیدان ها، انتشار نوآوری، بیومیمتیک ها، نگرش
 • فریده انصافداران*، محمود نجابت، عبدالرضا محمودی صفحات 40-48
  زمینه و هدف

  اخیرا یکی از گسترده‌ترین و فراگیرترین بحران‌های جهانی، یعنی بیماری واگیر دار و مرموز ناشی از ویروس کرونا، اتفاق افتاد. در این دوره گرایش به معنویت افزایش یافت. هدف از انجام این مطالعه، بررسی پژوهش‌های انجام شده داخلی و خارجی در حوزه معنویت در دوران همه‌گیری کرونا بود.

  روش

  این مطالعه مروری با جست وجوی اینترنتی کلید واژه‌های معنویت، مراقبت معنوی، مداخلات معنوی، کووید-19،کرونا ویروس و واژه‌های انگلیسی Spiritual care, spiritual intervention, covid-19 & corona viruse در پایگاه‌های اطلاعاتی مختلف انجام شد. از مجموع مقالات یافت شده، 31 مقاله مرتبط با حوزه معنویت و کووید-19 مورد بررسی قرار گرفتند.

  یافته‌ها

  معنویت عامل مهمی در پیشگیری، مقابله، درمان و حتی کنار آمدن با بحران‌های پسا کرونایی از قبیل استرس پس از حادثه (PTSD)، مرگ عزیزان، سوگ و... می‌باشد. با توجه به اهمیت و لزوم توجه به معنویت در دوران همه‌گیری کووید- 19، برخی کشورها تدابیری را اندیشیده و راهکارهایی را برای ارتقا سطح معنویت در این دوران ارایه کرده‌اند.

  نتیجه‌گیری

  با توجه به تاثیر انجام مراقبت‌های معنوی و تنوع در روش‌های مختلف ارایه این نوع مراقبت در دوران همه‌گیری کووید-19، لازم است تمهیداتی برای به‌کارگیری مراقبت‌های معنوی در بسترهای مختلف اعم از سطح جامعه و بالین فراهم شده و مسیولان نظام مراقبت سلامت این نوع مراقبت را به موازات ارایه سایر مراقبت‌ها مورد توجه قرار دهند و با حمایت مراقبت‌های معنوی ارایه شده به ادغام این نوع مراقبت در بستر مراقبتی کمک کنند.

  کلیدواژگان: درمان های معنوی، شیوع همه گیر، کووید-19، معنویت
 • مینو اسدزندی*، علی سیدکلال صفحات 49-55
  زمینه و هدف

  معنویت با توجه به معنای حوادث عالم، خیر نهفته در رنج های زندگی، تاب آوری و سازگاری را بالا می برد. در معنویت دینی، دلبستگی ایمن به خدا سبب تقویت ارتباط با خود، مردم، طبیعت و یافتن معنایی برای رنج های زندگی می شود. معنویت سکولار، مروج جدایی و به حاشیه راندن دین ازساحت های مختلف زندگی انسان است. هدف این مطالعه، تبیین معنویت سکولار با تحلیل گفتمان فردریش نیچه طی مطالعه بیوگرافی روانی است.

  روش

  این تحقیق کیفی در سال 1401 با روش عملیاتی تحلیل گفتمان انجام شد تا با بررسی چرایی رخدادهای زندگی نیچه، ارتباط معنایی میان محتوا و فهم گفتمان معنویت گرایی سکولار ایجاد کند. تحقیق شامل تبیین: گفتمان برون متن (شرایط فرهنگی و تاریخی)، گفتمان درون متن (دیدگاه هستی شناسی)، فضای ارتباطی (دیدگاه انسان شناسی)، فضای معنایی متن (سبک زندگی ایده پرداز)، و فضای ساختاری بود.

  یافته ها

  نیچه به رغم تولد در خانواده ای مذهبی، با اعلام مرگ خدا و نگارش کتاب دجال، انسانی را تبیین کرد که حسادت و احساس حقارت، عامل شناخت معنای زندگی و تلاش برای آن است. عدم دلبستگی ایمن به خدا و مردم با ایجاد احساس ناامنی، بی پناهی و رها شدن، فقدان تعلق و احترام، نیچه را مبدل به فیلسوفی آتییست و نهیلیست کرد.

  نتیجه گیری

  نگرش معنوی به جهان، توجه به ملکوت عالم هستی، در کنار دلبستگی به خدا، با تقویت ارتباط با خود، مردم و طبیعت، سبب تسکین رنج های بشر می شود که در معنویت سکولار دیده نمی شود.

  کلیدواژگان: آسیب شناسی روانی، روانکاوی، سرگذشتنامه، سکولاریسم، معنویت
 • اکرم فتحیان دستگردی* صفحات 56-63
  زمینه و هدف

  هدف پژوهش حاضر طراحی الگوی اولیه هستی شناسی پزشکی دوره اسلامی بر مبنای ویرایش دوم اصطلاح نامه پزشکی دوره اسلامی است.

  روش

  این پژوهش با روش تحلیل محتوای کیفی انجام شده است. جامعه پژوهش حاضر، تمامی مدخل های ویرایش دوم «اصطلاح نامه پزشکی دوره اسلامی» (تدوین شده توسط فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران) است که از این میان، تعداد 508 اصطلاح مربوط به مدخل «بیماری» به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و الگوی اولیه هستی شناسی پزشکی دوره اسلامی با توجه به روابط معنایی ارایه شده در اصطلاح نامه پزشکی دوره اسلامی طراحی شد. روش گردآوری داده ها در پژوهش حاضر، شامل «مشاهده ساختارمند»، و ابزار گردآوری داده ها یک سیاهه وارسی است که بر مبنای اصطلاحات و روابط معنایی میان آن ها در اصطلاح نامه پزشکی دوره اسلامی تدوین شده است.

  یافته ها

  در این پژوهش، پس از پالایش اصطلاحات و روابط معنایی میان آن ها در اصطلاح نامه پزشکی دوره اسلامی و شناسایی موجودیت های هستی شناسی (شامل کلاس ها، نمونه ها، و روابط)، الگوی هستی شناسی پزشکی دوره اسلامی با استفاده از ویرایشگر هستی شناسی پروتژ طراحی، و بازنمون RDF آن در بستر نحوی RDF/XML تدوین شد.

  نتیجه گیری

  پس از طراحی الگوی اولیه هستی شناسی پزشکی دوره اسلامی، به منظور تحلیل موجودیت ها و روابط بین آن ها، گراف های RDF این الگو طراحی شد و نتایج آن مورد تحلیل قرار گرفت.

  کلیدواژگان: پزشکی اسلامی، وب معنایی، واژگان کنترل شده، هستی شناسی
 • محمد شاهدی*، نرگس تبریزچی صفحات 64-72
  زمینه و هدف

  در این مقاله ضمن مرور موانع رشد پایدار علوم پزشکی کشور به تحلیل برخی از عوامل بازدارنده رشد و توسعه علم پزشکی و نرسیدن کشور به جایگاهی که در دوران باستان در جهان داشته، پرداخته شده است.

  روش

  از روش بحث و مذاکره جمعی از صاحبنظران با تخصص در زمینه های مختلف و استفاده از جمع بندی و خلاصه نتایج حاصل و همچنین مطالعه برخی از مقالات منتشر شده، در تهیه این مقاله استفاده شده است.

  یافته ها

  به 18 مورد از عواملی که بر جلوگیری از رشد و توسعه و ارتقای علم پزشکی اثر منفی دارند اشاره شده است که به طور خلاصه عبارتند از: بی توجهی به معیارهای ارزشی اسلامی ایرانی در آموزش و پژوهش و فرهنگسازی، توجه به آمار کمی به جای اهمیت دادن به کیفیت، بهای کافی ندادن به فرهیختگان و نخبگان حوزه بهداشت و سلامت، ضعف برنامه ریزی در ایجاد رشته های مشترک بخش سلامت، کم توجهی به تامین عوامل حفظ سلامت و پیشگیری های لازم برای بیمار نشدن، نداشتن ارتباط و همکاری کافی با مراکز آموزش و تحقیق و درمان کشورهای پیشرفته، فراهم نکردن زیر ساخت ها و شرایط لازم برای جذب دانشجویان پزشکی از کشورهای منطقه، استفاده نکردن از متخصصان ایرانی مقیم کشورهای دیگر، توجه کافی نداشتن به زیرساخت های لازم برای داشتن یک الگوی جامعه سلامت محور و سلامت عدالت محور، وجود ضعف در سیستم تولید، توزیع، قیمت گذاری و مصرف و استفاده از طرح ژنریک دارو، نداشتن زیرساخت های استفاده بهتراز توانایی سیستم سلامت برای مردم کشورهای منطقه، وجود ضعف هایی در مدیریت سیستم بهداشت کشور و یکپارچه سازی مراجع تصمیم گیری به ویژه در دوران هایی مشابه همه گیری کووید 19، نیاز به کانال های آموزشی و اطلاع رسانی مورد اعتماد مردم برای بهداشت، درمان و مراقبت های لازم در دوره های خاص، ضرورت سیاست گذاری و قانون گذاری بهتر نسبت به امور مربوط به بهداشت، درمان و تامین سیستم آموزشی اجرایی مطمین، کم بها دادن به ابعاد سلامت روانی و سلامت اجتماعی معنوی، ضرورت موضع گیری در ارتباط با ترویج خرافات و نظرات غیرعلمی، ضعف بینش آینده نگری در امور آموزش، پژوهش و پیشگیری و درمان

  نتیجه گیری

  برای مرجع شدن علم پزشکی در منطقه و جهان و استفاده بهینه از بودجه و امکانات برای رشد سریعتر جامعه علمی پزشکی و رسیدن به جایگاه تاریخی خود در جهان، توجه به موارد یاد شده فوق ضروری است.

  کلیدواژگان: آسیب شناسی، اخلاق پزشکی، تکنولوژی، مرجعیت علمی، مشارکت اجتماع
 • شهره محبی، محمد حسینی مقدم، مهرداد حمیدی* صفحات 73-80
  زمینه و هدف

  جهان شمول بودن ماهیت علم، پیچیدگی و در هم تنیدگی روزافزون حاکم بر توسعه فناوری و نوآوری در علوم و فنون متفاوت باعث گسترش دامنه همکاری های بین رشته ای، بین تخصصی، بین دانشگاهی و بین المللی شده است. شبکه سازی علوم دارویی در عرصه های ملی و بین المللی مستلزم نقش آفرینی در شبکه های علمی و فناورانه ملی و بین المللی است. این امر نیازمند چارچوبی برای بین المللی سازی دانش و تخصص داروسازی در کشور است. هدف اصلی این مقاله، پاسخ به این پرسش می باشد؛ «به منظور گسترش شبکه سازی های ملی و بین المللی داروسازی کدام الگو راهگشا است؟»

  روش

  از روش مطالعات اسنادی به منظور بررسی اسناد مرتبط با توسعه علوم دارویی در ایران، روش تحلیل روند به منظور بررسی وضعیت روندهای آموزشی و پژوهشی توسعه علوم دارویی در ایران و نیز روش مصاحبه با خبرگان برای راستی آزمایی و اعتباربخشی به نتایج استفاده شده است.

  یافته ها

  مجموعه ای از شاخص های عملیاتی دانشکده های داروسازی با توجه به تاثیر آنها بر ظرفیت و کارکرد هر دانشکده در فضای شبکه سازی پژوهشی در سه دسته آموزشی،پژوهشی و جایگاه در نظام رتبه بندی ملی و بین المللی احصا شد و براساس آن تیپ بندی دانشکده های داروسازی انجام گرفت. به تناسب تیپ مشخص شده برای دانشکده ها ماموریت هایی پیشنهاد شده است.

  نتیجه گیری

  شبکه سازی علمی در حوزه علوم دارویی مستلزم آمایش سرزمین و احصای ظرفیت ها و توانمندی های هر دانشگاه است. براین اساس، ضمن احصای روندهای مرتبط با توسعه علوم دارویی از طریق گفتگو با خبرگان و ذی نفعان هر یک از دانشگاه های مطرح در علوم دارویی کشور، جایگاه دانشگاه در نظام آمایش سرزمینی علوم دارویی صورت بندی و برپایه آن توانایی های نقش آفرینی این دانشگاه ها در شبکه های ملی و بین المللی در قالب سه تیپ دانشگاه مشخص شدند.

  کلیدواژگان: ارتباط، ایران، پیش بینی آینده، همکاری بین المللی، مدرسه های عالی داروسازی
 • رضا ملک پور افشار، علی اکبر حق دوست، رضا دهنویه، رضا شیخ زاده، سید میثم موسوی، پروین رضایی، ریحانه سلجوقی، مریم مکی، سمیه نوری حکمت* صفحات 81-87
  زمینه و هدف

  مسیله مهاجرت نخبگان علمی، پدیده ای است که از چند دهه‏ پیش، ابعاد آن گسترده‏تر شده است. این مسیله در کشور ایران نیز در حال تبدیل شدن به یک بحران می باشد. با توجه به اهمیت حفظ و نگهداری نیروهای نخبه در کشور در این مطالعه برآنیم تا به ارایه راهکارهایی به منظور جلوگیری از این بحران بپردازیم.

  روش

  در این مطالعه کیفی، با استفاده از سامانه نظر جمع، نظرات خبرگان و صاحبنظران در خصوص مسیله مهاجرت نخبگان دریافت و تحلیل شد. برای تحلیل داده ها از روش کدگذاری، تحلیل محتوا و نرم افزار Maxqda استفاده شد.

  یافته ها

  پیام های کلیدی در سه طبقه اصلی علل مهاجرت نخبگان، پیامدهای مهاجرت نخبگان و راهکارهای مدیریت مهاجرت نخبگان تقسیم شد. تحلیل داده ها به استخراج سه طبقه اصلی شامل علل مهاجرت نخبگان با 2 زیرمقوله عوامل دافعه کشورهای مبدا و عوامل جاذبه کشورهای مقصد، پیامدهای مهاجرت نخبگان با 2 زیرمقوله تهدیدها و فرصت های مهاجرت نخبگان، راهکارهای مهاجرت نخبگان با 6 زیر مقوله شناخت دقیق مسیله، اصلاح نظام پرورش و حمایت از نخبگان، استقرار و تقویت نظام نوآوری، اصلاح نظام اداری و شایسته سالاری، ارتقای جایگاه و حفظ کرامت نیروی انسانی، عهد سیاست گذاران کلان منجر شد.

  نتیجه گیری

  نخبگان به دلیل مسایل دافعه در کشور و جاذبه های زیاد در کشور مقصد به مهاجرت گرایش پیدا کرده اند. از سیاست گذاران انتظار می رود تا برای پیشگیری و مدیریت روند مهاجرت نیروهای متخصص، برنامه ها و قوانینی شفاف درخصوص مدیریت و رفع موانع ماندگاری نخبگان و تقویت جاذبه ها تدوین کنند.

  کلیدواژگان: جاذبه، عوامل دافعه، فرار مغزها، مهاجرت
 • خاطره خانجانخانی، امیرحسین تکیان*، سیده مریم نجیبی، کیومرث اشتریان، سید حسن امامی رضوی، علی جعفریان، نادر جهان مهر، مریم رمضانیان، محسن شتی، احسان شمسی گوشکی، سید مهرداد محمدی، رضا ملک زاده، حمیدرضا نمازی صفحات 88-95
  زمینه و هدف

  سیاست گذاری در دنیای پیچیده امروز، نیازمند سرعت در فرایند تصمیم سازی است. ساختارهای مستقل که می تواند پاسخگوی این نیاز باشد اندیشکده ها هستند. این مطالعه با هدف تببین ویژگی های کلیدی برای اندیشکده ها و با تمرکز بر اندیشکده حکمرانی خوب سلامت انجام شد.

  روش

  این پژوهش کاربردی و کیفی به صورت مقطعی انجام شد. 10 نفر از اعضای اتاق فکر اندیشکده با نمونه گیری هدفمند در این پژوهش شرکت کردند. روش گردآوری داده ها بحث متمرکز گروهی بود که به صورت مجازی به مدت چهار ساعت برگزار و طی آن پنج سوال از خبرگان پرسیده شد. داده ها با استفاده از روش ترکیبی تحلیل چارچوبی داده ها و رویکرد استقرایی و با بهره گیری از نرم افزار اطلس تی 9 تحلیل شد. روایی و پایایی داده ها با استفاده از معیارهای ارزشیابی لینکلن و گوبا مورد سنجش قرار گرفت.

  یافته ها

  یک مقوله اصلی، چهار زیر مقوله و 12 مولفه استخراج شد. مقوله اصلی با عنوان ویژگی های یک اندیشکده در حوزه سلامت مشخص شد. همچنین چهار زیر مقوله ساختار (چهار مولفه)، اهداف (سه مولفه)، شیوه اجرا (سه مولفه) مسایل مالی (دو مولفه) شناسایی شدند.

  نتیجه گیری

  اندیشکده ها به عنوان یک نهاد مستقل می توانند نقش موثری در عمومی سازی دانش برای دو گروه سیاست گذاران و جامعه داشته باشند. عملکرد درست، اصولی و به موقع این نهاد ها می تواند اعتماد جامعه را به تصمیمات عمومی جلب کند و فرصتی برای مشارکت جامعه در سیاست های کلان فراهم آورد. رعایت برخی اصول در ساختار، اهداف، شیوه اجرا، و مسایل مالی اندیشکده ها مهم و ضروری است که باید از سوی اندیشه ورزان مورد حمایت و توجه قرار گیرد.

  کلیدواژگان: ارائه مراقبت های بهداشتی، سیاست بهداشت، مدیریت بهداشت همگانی
 • مهتاب مشتاقی*، حمید قاسمی، نازنین راسخ صفحات 96-101
  زمینه و هدف

  ورزش همگانی به عنوان ابزاری کم هزینه، مفرح و درعین حال موثر برای عموم مردم است که سهم بسزایی در ارتقای سطح سلامتی جسمانی، روانی و اجتماعی آن ها دارد. این پژوهش با هدف طراحی الگوی نقش رسانه های جمعی در توسعه ورزش همگانی کشور و راهبردهای آن انجام شد.

  روش

  تحقیق حاضر از نظر هدف یک تحقیق کاربردی و به لحاظ راهبردی کمی، به حیث مسیر اجرا، همبستگی، به لحاظ گردآوری داده ها، میدانی و از نظر زمان آینده نگر بود. ابزار پژوهش حاضر پرسشنامه برگرفته از عوامل شناسایی شده در قسمت کیفی بود که عوامل با مصاحبه نیمه ساختاریافته از خبرگان و کارشناسان حوزه رسانه های ورزشی شناسایی شد. جامعه آماری در بخش کمی، ورزشکاران عضو فدارسیون و هییت های ورزش همگانی بودند که تعداد 360 نفر به عنوان نمونه انتخاب شد. روش نمونه گیری در دسترس و به صورت داوطلبانه انتخاب شدند. روش های آماری مورداستفاده در این پژوهش، روش های آمار توصیفی برای محاسبه شاخص های مرکزی و پراکندگی در مورد متغیرهای پژوهش، و آمار استنباطی شامل تحلیل عامل اکتشافی، تحلیل عامل تاییدی، آلفای کرونباخ و ضریب همبستگی بودند که از نرم افزارهای اس.پی.اس.اس. و آموس 25 استفاده شد.

  یافته ها

  مقدار بارهای عاملی متغیرهای آشکار از نقطه برش 4/0 و مقدار آماره تی آن ها نیز از نقطه برش 567/2 بزرگتر بود (01/0 < P) که نشان از اطمینان به سازه مورد نظر دارد.

  نتیجه گیری

  رسانه های اجتماعی تاثیر قابل توجهی در ارتقای فرهنگ سلامت از طریق ورش همگانی در کشور دارد.

  کلیدواژگان: سلامتی، فرهنگ، ورزش همگانی
 • وحید بخشعلی پور، حجت الله میاندهی رودسری* صفحات 102-109
  زمینه و هدف

  سرمایه روان شناختی یکی از شاخص های روان شناسی مثبت گرا می باشد که می تواند با استفاده از مولفه های خود، تاثیر مثبتی بر کیفیت زندگی و سلامت اجتماعی پرستاران ایجاد کند. از این رو این تحقیق با هدف بررسی ارتباط بین سرمایه روان شناختی با کیفیت زندگی و سلامت اجتماعی پرستاران شاغل در مراکز بخش درمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان انجام شد.

  روش

  در این مطالعه توصیفی-همبستگی 315 پرستار از شهرستان لاهیجان انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه های سرمایه روان شناختی لوتانز (2007)، سلامت اجتماعی کییز (2004) و کیفیت زندگی (36SF-) استفاده شد. داده ها به وسیله نرم افزار spss و با کمک آزمون های آماری تجزیه وتحلیل شدند.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که میانگین سنی پرستاران پژوهش2/6 ± 13/44 سال می باشد. میانگین نمره سرمایه روان شناختی 03/3، کیفیت زندگی 18/3 و سلامت اجتماعی 04/3 به دست آمد که نشان می دهد که در سطح مطلوب قرار داشتند و بین سرمایه روان شناختی و کیفیت زندگی و سلامت اجتماعی پرستاران ارتباط آماری معنی داری وجود داشت (001/0 P).

  نتیجه گیری

  با توجه به ارتباط سرمایه روان شناختی با کیفیت زندگی و سلامت اجتماعی، توجه هر چه بیشتر به ارتقای سرمایه روان شناختی در پرستاران و برنامه ریزی برای بهبود عوامل تاثیرگذار در برنامه های ارتقای کیفیت زندگی، ضروری به نظر می رسد.

  کلیدواژگان: سلامتی، روان شناسی اجتماعی، کیفیت زندگی، پرستاران
 • مریم رهبری بناب، سید رضا مجدزاده، فاطمه رجبی*، ابوعلی ودادهیر صفحات 110-117
  زمینه و هدف

  هدف پوشش همگانی سلامت (UHC)، اطمینان از دریافت خدمات ضروری سلامت بدون تحمل دشواری مالی برای آن است. حکمرانی خوب در نظام سلامت موفقیت اصلاحات پوشش همگانی سلامت را به همراه دارد. یکی از جنبه های حیاتی ولی چالش برانگیز تقویت حکمرانی سلامت، جلب نظام مند مشارکت مردم در عرصه شکل دهی سیاست ها و تصمیم های بخش سلامت است. باتوجه به اینکه حمایت قوانین و اسناد بالادستی کشورها از تصمیم گیری مشارکتی، یکی از عوامل موثر در شکل گیری و پایداری مشارکت مردم در بخش سلامت به شمار می رود، این مطالعه به بررسی هم راستایی احکام قوانین برنامه های توسعه دولت ها در ایران از سال 1368 تا1395 با قانون اساسی در جلب مشارکت مردم دراداره امور کشور با تمرکز بر بخش سلامت پرداخته است.

  روش

  مطالعه به روش کیفی طراحی و اجرا شده است. داده ها از مستندات قانونی شامل: متن احکام قوانین برنامه های پنج ساله اول تا ششم توسعه که در فاصله بین سال های 1368-1395 تدوین شده اند و همچنین متن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1358 و اصلاحات بعدی آن استخراج شده اند. داده ها با استفاده از رویکرد تحلیل محتوای کیفی به روش تجمعی (summative) مدیریت و تحلیل شده است.

  یافته ها

  طی سال های مورد بررسی، دولت ها همواره برای جلب مشارکت مالی مردم در بخش عمرانی یا پرداخت بخشی از هزینه های بهداشت و درمان، حکم حقوقی لازم را در قوانین برنامه خود دریافت کرده اند که با اصل بیست و نهم قانون اساسی مبنی بر «اجازه دولت به تامین بخشی از منابع مورد نیاز دسترسی به خدمات بهداشتی درمانی از طریق مشارکت مردم» منطبق است.مطابق اصول متعدد قانون اساسی از قبیل؛ بند 8 اصل سوم، بند3 اصل چهل و سوم و اصل یکصدم، تعامل مردم درشناسایی مسایل و اتخاذ تصمیم مناسب در اداره امور کشور از جمله بخش سلامت به رسمیت شناخته شده است که حکم متناظری برای عملیاتی کردن آن درقوانین برنامه توسعه دولت ها لحاظ نشده است.

  نتیجه گیری

  یافته های این مطالعه نشان داد که به رغم تعدد و کفایت اصول قانون اساسی در به رسمیت شناختن حق مشارکت مردم در سیاست گذاری ها بخصوص دربخش سلامت، به بودجه ریزی مشارکتی بجای سیاست گذاری مشارکتی متمرکز شده است. با توجه به اهمیت مشارکت جامعه در رفع یا کاهش نابرابری ها در بهره مندی از خدمات سلامت به ویژه در گروه های آسیب پذیر، پیشنهادهایی در سطح دولت و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان متولی اصلی نظام سلامت ارایه شد.

  کلیدواژگان: پوشش همگانی سلامت، سیاست گذاری، قوانین پزشکی، مشارکت اجتماع
 • محسن وحدانی*، اعظم گودرزی، نجمه رضاسلطانی، اسکندر حسین پور صفحات 118-126
  زمینه و هدف

  بهره گیری از برنامه ریزی راهبردی به عنوان یک ضرورت در نهادهای آموزشی از اهمیت زیادی برخوردار است. هدف از این تحقیق طراحی نقشه راهبردی سلامت و تندرستی وزارت آموزش و پرورش ایران بود.

  روش

  روش تحقیق توصیفی پیمایشی و از نوع کاربردی بود. جامعه آماری شامل 14نفر از مدیران و صاحب نظران دفتر سلامت و تندرستی وزارت آموزش و پرورش بودند. ابزار تحقیق شامل مصاحبه و پرسشنامه برای احصای نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدها، ماتریس های ارزیابی عوامل درونی (IFE)، ماتریس ارزیابی عوامل بیرونی (EFE) و ماتریس تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید (SWOT) برای تعیین موقعیت راهبردی و تدوین راهبردها، و ماتریس های مرتبط با الگوی ساختاری- تفسیری (ISM) برای تهیه نقشه راهبردی حوزه سلامت و تندرستی بود.

  یافته ها

  شورای راهبری پژوهش 11 راهبرد اصلی را تدوین کرد و نقشه راهبردی با بهره مندی از الگوی ساختاری تفسیری ترسیم شد. استانداردسازی تجهیزات بهداشتی مدارس، توانمندسازی منابع انسانی، توسعه نظام مراقبت سلامت جسمانی و روانی دانش آموزان از مهم ترین راهبردهای حوزه سلامت و تندرستی بودند.

  نتیجه گیری

  طراحی این نقشه تسهیل گر پیاده سازی راهبردها برای دستیابی به توسعه سواد سلامت و سبک زندگی سالم در دانش آموزان است.

  کلیدواژگان: برنامه ریزی بهداشتی، ترویج یهداشت، سلامتی، مدرسه ها
 • محمدابراهیم مینایی*، غلامرضا جلالی، حسین ذکی دیزجی صفحات 127-140
  زمینه و هدف

  کاربردهای فناوری صنعت هسته ای، علاوه بر تامین انرژی پاک، در سایر حوزه ها نظیر پزشکی، صنعتی و کشاورزی درحال توسعه است. در فرآیند تشخیص و درمان بیماری ها و انجام تحقیقات پزشکی استفاده از سیستم های تصویربرداری تشخیصی پزشکی، پرتودرمانی، رادیوداروها، استریلیزاسیون و پزشکی هسته ای بسیار اهمیت دارد و رعایت اصول پدافند غیرعامل می تواند موجب حفظ ایمنی، امنیت و توان پدافندی دارایی ها و زیرساخت ها باشد.

  روش

  این پژوهش از نوع کاربردی است که با روشی بومی تدوین شده است، بنابراین تحقیق کاربردی- توسعه ای است. روش تحقیق، ترکیبی از روش های توصیفی- تحلیلی و پیمایشی است. مرسوم ترین روش و ابزار برای تحلیل راهبردی و تدوین راهبردها، ماتریس قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهدیدها (SWOT) است که در تحقیق حاضر به کار برده شد.

  یافته ها

  نتایج حاصل از ماتریس SWOT، راهبردهای پدافند غیرعامل در توسعه کاربردهای فناوری صنعت هسته ای در شاخه سلامت شامل 11 نقطه قوت، 14 نقطه ضعف، 9 فرصت و 8 تهدید تحلیل شد. در نهایت، اهداف کلان و راهبردهای پدافند غیر عامل در حوزه کاربردهای فناوری صنعت هسته ای در شاخه سلامت، تدوین و پیشنهاد شد.

  نتیجه گیری

  با توجه به اهمیت و توسعه ی کاربردهای فناوری صنعت هسته ای در شاخه سلامت، همواره تامین، تجهیز و تولید داخلی الزامات، ابزارها و سیستم های مربوطه در داخل کشور می تواند اقتدار ملی را در این زمینه فراهم کند. توجه به اصول پدافند غیرعامل موجب مصون سازی، تضمین تداوم عملکرد، افزایش پایداری، کاهش خسارات و آسیب پذیری و ارتقای آمادگی سرمایه های صنعت پرتوی و هسته ای در نظام سلامت و بهداشت در مواجهه با بحران های طبیعی و تهاجم دشمن می شود.

  کلیدواژگان: ارائه مراقبت های بهداشتی، پدافندغیرعامل، فناوری صنعت هسته ای
 • فریدون عزیزی*، حسین دلشاد صفحات 141-148
  زمینه و هدف

  اصطلاح هوش معمولا به تمام قابلیت های تجرید، منطق، درک، خودآگاهی، یادگیری، استدلال، برنامه ریزی، آفرینش، اندیشیدن به بحران ها و حل مسایل اطلاق می شود. طبق مطالعات جدید، ضریب هوشی در قرن بیستم در 31 کشور دنیا افزایش یافته است. این مطالعه، با هدف بررسی ضریب هوشی و نگاهی بر بهره هوشی جامعه ایرانی در مطالعاتی است که تاکنون انجام شده است.

  روش

  در این مقاله مروری، جستجوی مقاله ها از سال 1950 تا سال 2021 میلادی در پایگاه های اطلاعاتی انجام شد.

  یافته ها

  براساس مطالعه انستیتو Ulester بیشترین نمره ضریب هوشی در جهان مربوط به ژاپنی ها و بعد از آن، جمعیت کشورهای تایوان و سنگاپور قرار می گیرند. میانگین ضریب هوشی ایرانی ها 84 بوده و ایران در رتبه 119 در بین 199 کشور جهان قرار دارد. البته در سایت های مختلف فضای مجازی، رتبه ایران از نظر ضریب هوشی در جهان از رتبه23 تا 110 گزارش شده است. در یک مطالعه متاآنالیز از 52 مطالعه انجام شده در ایران، میانگین ضریب هوشی کلی 12/97 بود که در سنین کمتر و بالاتر از از 20 سال به ترتیب، 73/97 و 61/105 گزارش شد. ضریب هوشی دانش آموزان روستایی ایران قبل از مکمل یاری ید، 89 بود که ده سال پس از آن، به 97 رسید.

  نتیجه گیری

  برای تعیین ضریب هوشی ایرانیان نیاز به یک بررسی سراسری با روش شناسی مناسب است. میانگین ضریب هوشی ایرانیان کمتر از 20 سال، حدود 97 و در رتبه 31جهانی بوده و افراد بالای 20 سال، 106 و در رتبه 4 جهانی قرار می گیرند

  کلیدواژگان: ایران، تست های هوش، مقیاس وکسلر، هوش، هوش هیجانی
 • حمید بهلولی* صفحات 149-156
  زمینه و هدف

  در دوران همه گیری کووید-19 امنیت غذایی بخصوص در کشورهای درحال توسعه کاهش یافته است و آثار سوء آن بر سلامت مردم این کشورها نمودار شده است. هدف این مقاله جلب توجه سیاست گذاران و دست اندرکاران برای درک واقعیت های زمینی- زیستی و مخاطرات رو به تزاید ناامنی غذایی خصوصا در دوره همه گیری بر سلامت و امنیت ملی در جهت اقدام مناسب است. در این نوشتار به نقش حکمرانی و سطوح مختلف سیاست گذاری در ارتقای امنیت غذایی پرداخته می شود.

  روش

  این مقاله با روش بررسی ادبیات حیطه مورد نظر Scoping Review و برداشت آزاد Free perception از مستندات علمی و گزارش های سازمان های بین المللی به همراه تلخیص و ترجمه و تحلیل تهیه شده است.

  یافته ها

  عوامل موثر بر ناامنی غذایی مانند چالش های زیست محیطی، سیاسی، اجتماعی، رشد جمعیت و همه گیری کووید-19 در روند جهانی امنیت غذایی معرفی شده است. مسایل مبتلابه کشورهای در حال توسعه در موضوع امنیت غذایی بحث شده و سیاست های راهبردی توسعه امنیت غذایی در کشورتحلیل شده است.

  نتیجه گیری

  جهان به سمت ناامنی غذایی بیشتر در حرکت است و همه گیری کووید-19 این روند را تشدید کرده است. کشورهای در حال توسعه با ریسک ناامنی غذایی بیشتری در آینده مواجه خواهند شد. امنیت سلامت نیازمند امنیت غذایی است و به منظور دستیابی به امنیت غذایی به هم افزایی و انسجام بیشتر در تدوین و اجرای سیاست ها در بخش های مختلف نیاز است که توسط سرمایه گذاری های استراتژیک بیشتری از دو بخش دولتی و خصوصی می بایست پشتیبانی شود. پیش نیاز امنیت غذایی، امنیت آب است و کشور ما برای عبور از بحران ها و تامین حکمرانی امنیت غذایی، امنیت آب و امنیت سلامت نیازمند درک عمیق امنیت همبسته نظام مند و ایجاد انسجام سیاستی است.

  کلیدواژگان: امنیت غذایی، سیاست تغذیه، کشورهای درحال توسعه، کووید-19
 • احسان زرگر خرازی اصفهانی، محمدرضا عابدی*، فهیمه نامدارپور صفحات 157-164
  زمینه و هدف

  خود رستگاری نوعی از روایات زندگی است که در آن صحنه های بد با نتایج خوب و یا هیجانات مثبت بازیابی می شوند. هوش هیجانی مجموعه ای از توانایی ها، قابلیت ها و مهارت هایی است که فرد برای سازگاری موثر با محیط و به دست آوردن موفقیت در زندگی کسب می کند. هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین خود رستگاری و هوش هیجانی با متغیرهای بهزیستی روان شناختی، انطباق پذیری شغلی و مولد بودن و نقش خود رستگاری و هوش هیجانی در پیش بینی متغیر های مذکور است.

  روش

  در این مطالعه توصیفی، 57 بزرگسال ایرانی در دامنه سنی 22-65 سال به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و از آنها خواسته شد پرسشنامه داستان زندگی، آزمون مولد بودن لویالا، مقیاس بهزیستی روان شناختی ریف، پرسشنامه انطباق پذیری شغلی و پرسشنامه هوش هیجانی را تکمیل کنند. پاسخ های افراد به سوالات پرسشنامه ها با روش همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام تحلیل شدند.

  یافته ها

  خود رستگاری و هوش هیجانی با انطباق پذیری شغلی، بهزیستی روان شناختی و مولد بودن رابطه مثبت معنادار دارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام بیانگر این بود که خرسندی (از زیر مولفه های هوش هیجانی) و خود رستگاری پیش بینی کننده انطباق پذیری شغلی و بهزیستی روان شناختی هستند و مولد بودن تنها توسط خود رستگاری پیش بینی می شود.

  نتیجه گیری

  رابطه بین خود رستگاری و هوش هیجانی با هرکدام از ویژگی های روان شناختی بیان شده، مثبت و معنادار است. خود رستگاری و خرسندی به طور معناداری می تواند بهزیستی روان شناختی و انطباق پذیری شغلی را پیش بینی کند و پیش بینی کننده مولد بودن، تنها خود رستگاری است.

  کلیدواژگان: رضایت شغلی، سلامت روان، کارآمدی، هوش هیجانی
 • احمد کوشا، زینب جوادی والا*، لیدا سبکتکین، فرزاد مختاری، محمد اصغری جعفر آبادی، فریبا پاشازاده، نیلوفر علیزاده صفحات 165-171
  مقدمه و هدف

  هدف این مطالعه مرور نظام مند مطالعات موجود در راستای پیش بینی ده سال آینده بیماری های شایع و ارایه پیشنهادهای مداخله ای موثر در راستای کاهش عوامل خطر، باربیماری ها و نیز مرگ ومیر زودرس ناشی از بیماری های فوق در کشور ایران بود.

  روش

  مرور نظام مند مطالعات انجام یافته در راستای پیش بینی ده سال آینده بیماری های تهدیدکننده سلامت و بررسی اقدامات پیشنهادی سازمان بهداشت جهانی برای پیشگیری و کنترل آنها بود.

  یافته ها

  طبق پیش بینی های به عمل آمده در ده سال آتی، بیماری های قلبی عروقی، سرطان ها، دیابت و بیماری های ریوی در صدر بیماری هایی هستند که موجب بیشترین سال های از دست رفته عمر یا سال های سپری شده با ناتوانی خواهند بود. سازمان بهداشت جهانی برای پاسخ مناسب به روند رو به رشد این بیماری ها، مداخله در 4 حیطه حاکمیت، کاهش مواجهه مردم با فاکتورهای خطر این بیماری ها، تقویت نظام مراقبت های بهداشتی در جهت پاسخگویی به این بیماری ها و در نهایت رصد مداوم روند تغییرات فاکتورهای خطر و بیماری های مزمن، رصد علل مرگ ومیر ناشی از این بیماری ها و همچنین پایش مستمر اقدامات اجرایی اقدامات پیشگیرانه و کنترلی این دست بیماری ها را پیشنهاد کرده است.

  نتیجه گیری

  اساس مداخلات پیشنهادی بر ادغام برنامه های پیشگیرانه و کنترلی در نظام مراقبت های بهداشتی درمانی است به نحوی که تک تک افراد در معرض خطر بالای ابتلا به این بیماری ها در محیطی ترین سطوح بهداشتی مورد شناسایی و مراقبت های پیشگیرانه قرار گیرند.

  کلیدواژگان: بیماری های غیرواگیر، پیش بینی آینده، ترویج بهداشت، مرور سیستماتیک
 • مجیدرضا کتابدار، حمیدرضا آراسته*، بیژن عبدالهی، حسن رضا زین آبادی صفحات 172-179
  زمینه و هدف

  پاسخگویی از ضرورت ها و نیازهای یک نظام کارآمد و خدمتگزار است. نظر به موج بیکاری به ویژه در قشر دارای تحصیلات عالی در کشور، دانشگاه ها متهم به ناکارآمدی در قبال پاسخگویی به بازارکارند که این امر می بایست با بررسی ابعاد مختلف موضوع، شناسایی و ارایه شود.

  روش

  پژوهش حاضر با هدف شناسایی ابعاد و مولفه های پاسخگویی دانشگاه های کشور به بازارکار با استفاده از روش فراترکیب تدوین شد. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از منظر گردآوری اطلاعات اسنادی فراترکیب بود. نمونه اولیه پژوهش شامل343 مطالعه مرتبط بود که پس از غربالگری اولیه، 201 مقاله و سند مبنای استخراج یافته ها قرار گرفت.

  یافته ها

  19مولفه در 3 بعد استخراج شد. بعد آموزشی، مهارتی و پژوهشی (8 مولفه)، بعد برنامه ریزی درسی(7 مولفه)، بعد ساختاری و مدیریتی (4 مولفه).

  نتیجه گیری

  توجه و اهتمام ویژه سیاست گذاران و برنامه ریزان آموزش عالی به مولفه های 19 گانه حاصل از این پژوهش از جمله: ارایه آموزش مهارتی مبتنی بر بازارکار، تدوین برنامه های درسی کاربردی طبق نیاز بازارکار، توجه بیشتر روسا و هییت امنای دانشگاه ها به ضرورت پاسخگویی درقبال بازارکار، مشارکت ذی نفعان درطراحی و تدوین برنامه درسی، انگیزه بخشی و ارتقا توان اعضای هییت علمی در تربیت دانش آموختگان شایسته برای بازار کار درهررشته و حرکت به سمت آموزش ها و پژوهش های کاربردی و تقاضامحور، می تواند موجب کم شدن شکاف وضع موجود با وضعیت مطلوب دانشگا ه ها شده، گام مهمی در جهت پاسخگویی به بازار کار و به خصوص کاهش بیکاری و افزایش رضایت دانش آموختگان و صاحبان کسب وکار و بازارکار فراهم شود.

  کلیدواژگان: اشتغال، بازارکار، دانشگاه ها، فراترکیب، مسئولیت اجتماعی
 • مرضیه کشاورز، حسین عیدی*، شیرین زردشتیان صفحات 180-188
  زمینه و هدف

  این پژوهش، ارزیابی طرح کوچ در دانش آموزان شهر کرمانشاه و بیان چالش ها و راهکارها بود.

  روش

  روش پژوهش، کیفی و مبتنی بر نظریه داده بنیاد با رویکرد سیستماتیک بود. جامعه آماری آن، استادان و کارشناسان متخصص علوم ورزشی در حیطه مورد نظر بود که از روش نمونه گیری هدفمند مبتنی بر رویکرد نظری استفاده شد. روش گردآوری داده ها، مطالعه اسناد بالا دستی و مصاحبه نیمه ساختاریافته و عمیق با خبرگان آگاه از موضوع بود که تا اشباع نظری داده ها ادامه یافت. روایی ابزار پژوهش(مصاحبه)، توسط مصاحبه شوندگان و سپس استادان متخصص مورد واکاوی قرار گرفت و تایید شد. پایایی نیز با استفاده از روش توافق درون موضوعی(88 درصد) به دست آمد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش کدگذاری سه مرحله ای باز، محوری و انتخابی استراوس و کوربین با استفاده از نرم افزار (nvivo10) استفاده شد.

  یافته ها

  عوامل اثرگذار بر طرح کوچ شامل 19 مقوله اصلی، 39 مفهوم و 151 عامل یا کد باز هستند که موجبات علی(توسعه ورزش دانش آموزی، تغییر سبک زندگی، مشارکت خانواده- مدرسه) ویژگی های زمینه ای (برگزاری مسابقات، الزامات ارتباطی-حمایتی، آموزش) شرایط مداخله گر (عوامل محیطی، شرایط انگیزشی، امکانات ضعیف، مجازی شدن مدارس و شرایط اندازه گیری) و راهبردهای مورد نیاز برای نتیجه بخشی طرح کوچ؛ فرهنگ سازی، کمیته های سلامت، بهبود وضعیت مدارس و ارزیابی بدنی بودند. پیامدهای پژوهش عبارتند از: بهبود وضعیت جسمانی و روانی دانش آموزان و خانواده ها، توسعه اجتماعی- اقتصادی، افزایش سلامتی و نشاط و تغییر مثبت در سبک زندگی.

  نتیجه گیری

  میزان موفقیت بهتر و بیشتر آن بستگی به عواملی از جمله فرهنگ سازی و اهتمام مجریان، خانواده ها و دانش آموزان دارد. پیشنهاد می شود مدیران استان برای موفقیت بیشتر این طرح در برنامه های پیش رو از یافته ها و دستاوردهای مبتنی بر این پژوهش استفاده کنند

  کلیدواژگان: برنامه های کاهش وزن، چاقی، کووید-19، ورزش، وضعیت تغذیه
 • ابوالفتح لامعی، سید حسن مقدم نیا، پریسا جهانگشای آبرس* صفحات 189-190
 • سید محمود طباطبایی فر*، افسون صدیقی، امیرسعید صدیقی، مهسا قدیریان صفحات 191-197
  زمینه و هدف

  همه گیری در ووهان چین در سال 2019، در مدت کوتاهی به یک معضل جهانی تبدیل شد و با نام «سندرم کووید-19» نامگذاری و در سرتاسر جهان شناخته شد. درگیری مولتی سیستم و التهابات به جا مانده توسط ویروسی با بیش از 3853 ژنوم، روز به روز بر وخامت اوضاع می افزود و افکار را به سمت بررسی تاثیرات التهابی آن بر روی ارگان های مختلف بدن سوق داد. در این مقاله، اثرات بیماری کووید-19بر دستگاه عصبی مرکزی مورد بررسی قرار می گیرد.

  روش

  این مطالعه با مرور منابع و مستندات و گزارش های مرتبط با عوارض این بیماری بر روی دستگاه عصبی مرکزی صورت گرفت.

  یافته ها

  تعمق بر روی عوارض بالقوه این ویروس بر مغز و به طورکلی سیستم عصبی مرکزی، طیف وسیعی از آسیب های مغزی و یا در ارتباط با آن از جمله آسیب های هموراژیک، ترومبوزهای عروقی، آسیب های التهابی بافت گلیال نسج مغز، سندرم های مغزی و انواع تظاهرات نورولوژیک را به ذهن متبادر می کرد که در این میان تالاموس و ساقه مغز، مناطق حساس مورد هجوم مستقیم ویروس قلمداد شده و یافته های تصویربرداری نیز این حملات را روشن ساخت. طوفان سایتوکینی و تخریب شدید سلولی ناشی از آن و نقش گیرنده آنزیم آنژیوتانسین (ACE2) به عنوان شناخته ترین گیرنده در اتصال سلولی را که تخریب ویروسی به واسطه آن انجام می شود می توان زمینه ساز تهاجم سیستمی ویروس کرونا بر شمرد. اگرچه عمده مخاطرات ایجاد شده برای سیستم عصبی مرکزی، در همه گیری کووید-19را سکته های مغزی هموراژیک و یا خونریزی دهنده و خونریزی های داخل پارانشیم مغز تشکیل می دهند، ولی باید در نظر داشت که اینها پدیده ای نادری هستند و کمتر از یک درصد مطالعات که بیشتر گزارش های موردی بوده را تشکیل می دهد و نمی تواند نقش کووید-19 را در ایجاد خونریزی مغزی اثبات کند.

  نتیجه گیری

  مواجهه با معضل کووید-19 برای تیم جراحی همچون دیگر کارکنان عرصه سلامت بسیار مخاطره آمیز بوده و در این میان انتخاب دستورالعمل جراحی مناسب و رعایت نکات ایمنی بسیار حایز اهمیت است و تصمیم گیری درباره انجام این اعمال جراحی بایستی با اشراف کامل به این مخاطرات و رعایت تمامی دستورالعمل های طراحی شده صورت گیرد.

  کلیدواژگان: آنزیم 2 مبدل آنژیوتانسین، اختلالات انعقاد خون، خونریزی های درون جمجمه، دستگاه اعصاب مرکزی، کووید-19
|
 • Hossein Malekafzali* Pages 9-11

  One of the most essential strategy for providing,maintaining and improving civilizations' health is community participating. Using this strategy in health system management, results more motivation in health care providers, continuity and effectiveness for programs by increasing social responsibility and decreasing health system costs. The document represent challenges and solutions in community participating in health system management

  Keywords: Community Health Services, Health system management, Health promotion
 • Masoumeh Hosseini, Narges Tabrizch* Pages 12-18
  Background

  Family physician is introduced as a cost-effective approach to promote health equity. The health systems of different countries have gradually implemented this program in different ways according to the needs of society, policies, resources and internal infrastructure, more than half a century after the beginning of the family physician program. The purpose of this article is to review the experience of family physician program in Iran and selected countries and to introduce appropriate strategies.

  Methods

  This study is a descriptive comparative study. Information was extracted using the keywords of family physician, family medicine, health system, Iran, USA, UK, Canada, Turkey, Malaysia, China and in the websites of scientific articles. In addition, data from the World Health Organization and countries' health systems were used.

  Results

  The history and developments of the family physician program, the duration of training in the United States, the United Kingdom, Canada, Turkey, Malaysia, China and Iran were described.

  Conclusion

  Although there are similarities in the principles of family physician in most countries, but it is different in policies, strategies and methods of implementation and financing. Developments were made to upgrade the referral system and strengthen the position of family physician, with the aim of adapting the program to the needs of the people and solving problems and challenges

  Keywords: Comparative study, Family Physicians, Referral, Consultation
 • Abdolvahed Khodamoradi, Ahmad Fayaz-Bakhsh*, Kamal Gholipour Pages 19-27
  Background

  Improving the family medicine program requires a deep understanding of the matter. This study has been conducted to integrate global experiences in the field of referral system and family medicine in selected countries.

  Methods

  In this comparative study, leading countries in the field of referral systems and family physicians such as the United Kingdom, France and Italy, as well as countries with a similar situation to Iran such as Turkey, which have begun similar reforms in their health system at the same time as Iran were selected to be reviewed.

  Results

  Presented in four parts, the results of this study consist of the referral condition in the selected countries, financing and methods of the payment, advantages of the referral and family physician systems, and also strengths, weaknesses, opportunities and challenges of implementation system and family physician in the five selected countries.

  Conclusion

  A high percentage of public health needs can be covered in the form of primary health services and by first-line health care providers. The way to achieve this goal in many countries has been to restrict free access to specialized services in the form of a family physician and referral system . Informing and sensitizing family physicians about the financial consequences of their decisions and involving them in cashier affairs, as well as empowering them at the first level of the referral system to provide primary care and dealing with mistakes of their own and their peers at the first level of primary care comprise the most effective and efficient ways in effective implementation of this program.

  Keywords: Family Physicians, Financial Management, Referral, Consultation
 • Rita Mojtahedzadeh*, Aeen Mohammadi Pages 28-33

  Considering the importance and role of cyberspace facilities during the COVID-19 pandemic and prediction of the literature about the impossibility of returning to the previous traditional methods, it is necessary for the society of Iranian medical sciences education to have the essential plans and prepare for the transition from COVID to Post-COVID time. Optimal usage of cyberspace facilities and tools requires relevant knowledge and skills. As the main players in this path, faculty members and students of medical sciences, , need to gain expertise in essential relevant skills and competencies. Initial review of the literature indicates that there are some shortcomings in this regard. Therefore, this policy brief presents the practical recommendations to empower faculty members and students of medical sciences with regard to the skills essential for playing their professional role in the information technology-based world.

  Keywords: Competency-Based Education, Information Technology, Medicine, Policy Making
 • Ali A. Moosavi-Movahedi*, Somayeh Gharaghomi, Nahid Danesh, S. Hassan Moghadamnia Pages 34-39
  Background

  The relationship between science and beliefs is inevitable, and understanding the various aspects of this relationship will lead to multifaceted development of interdisciplinary sciences. Biomimetic of natural phenomena requires a comprehensive outlook and perspective on the researcher's question and rational of scientific research on the realm of natural and biological phenomena. The Advances made in understanding biological phenomena will provide a fertile ground for spiritual innovation.

  Methods

  This study is based on the research records of the Biophysical Chemistry Laboratory at Institute of Biochemistry and Biophysics (IBB), University of Tehran. Library methods were used to conduct the study and  keywords were searched in valid scientific databases.

  Results

  Stress can lead to an imbalance in biological systems, and thereby result in various diseases. From a molecular point of view, stress implies presence of unbalanced free radicals. There are different types of stress, such as the effects of medicine with side effect and over-the-counter medications, industrial foods with preservatives, cigarette smoke, synthetic fragrances and psychological stress, all of which are thought to create unbalanced free radicals. Oral and non-edible antioxidants are scavengers and repellents of unbalanced free radicals.

  Conclusion

  These studies are a suitable platform for improving human insight and comprehensive application of science in life. Many biological phenomena are related to human beliefs, and understanding these connections will pave the way for many new discoveries. In turn, these discoveries can expand human knowledge about their surroundings and pave the way for a more fulfilling, more healthy life

  Keywords: Antioxidants, Atitude, Biomimetics, Diffiusion of Innovation, Psycholgical Stress
 • Faride Ensafdaran*, Mahmoud Nejabat, Abdolreza Mahmoudi Pages 40-48
  Background

  Recently, the world experienced one of the most widespread and pervasive global crises, the mysterious infectious disease caused by the Corona virus. During this period, the tendency towards spirituality increased. The purpose of this study was to review domestic and foreign research in the field of spirituality in the corona pandemic.

  Methods

  This review study was performed by searching various databases using keywords spirituality, spiritual care, spiritual interventions, Covid-19, corona virus (in Persian) and English words Spiritual care, spiritual intervention, ژovid-19 & corona virus (in English).After removing duplicate and irrelevant articles from the obtained articles, 31 related to the field of spirituality and Covid-19 were reviewed.

  Results

  Spirituality is an important factor in prevention, coping, treatment and even dealing with post-coronary crises such as post-traumatic stress disorder (PTSD), death of loved ones, mourning and so on. Due to the importance and necessity of paying attention to spirituality during the Covid-19 pandemic, some countries have conceived of measures and offered solutions to improve the level of spirituality in this period.

  Conclusion

  Considering the effect of spiritual care and diversity in different methods of presenting this type of care during the Covid-19 epidemic, it is necessary to provide arrangements for spiritual care in various contexts, including community and clinical settings. Officials of the health care system should consider this type of care in parallel with the provision of other care, and contribute toits integration  into the care context by supporting the provided spiritual care.

  Keywords: COVID-19, Pandemics, Spirituality, Spiritual Therapies
 • Minoo Asadzandi*, Ali Seyed Kalal Pages 49-55
  Background

  Spirituality according to the meaning of world events, the hidden goodness in the sufferings of life, increases resilience and adaptation. In religious spirituality, secure attachment to God, strengthens the relationship with self, people, nature and provides a meaning for suffering. Secular spirituality promotes the separation and marginalization of religion from the various spheres of human life. The purpose of this study is description of secular spirituality with an analysis of Friedrich Nietzsche's discourse, in a bio-psychographic study.

  Methods

  This qualitative research was conducted in 1401 with the operational method of discourse analysis, in order to create a semantic connection between the content and understanding of the discourse of secular spiritualism, by studying the reasons for the events of Nietzsche's life. The research included explanations: extra-textual discourse (cultural and historical conditions), in-context discourse (ontological perspective), communication space (anthropological perspective), textual semantic space (theorist lifestyle), and structural space.

  Results

  Despite being born into a religious family, Nietzsche, by announcing the death of God and writing the Antichrist, explains a man whose jealousy and sense of inferiority are the cause of knowing the meaning of life and striving for it. Lack of secure attachment to God and people, creating feelings of insecurity, helplessness and abandonment, lack of belonging and respect, turned Nietzsche into an atheist and nihilist philosopher.

  Conclusion

  Spiritual attitude towards the world, attention to the kingdom of the universe, along with attachment to God, by strengthening the relationship with self, people and nature, relieves human suffering that is not seen in secular spirituality.

  Keywords: Psychopathology, Psychoanalysis, Biography, Secularism, Spirituality
 • Akram Fathian Dastgerdi Pages 56-63
  Background

  This study aims to develop an initial model of the Ontology of Islamic Medicine Era based on the second edition of the Thesaurus of Islamic Medicine Era.

  Methods

  This research was conducted by qualitative content analysis method. The study population included all entries of the second edition of the Thesaurus of Islamic Medicine Era (compiled by the Academy of Medical Sciences of the Islamic Republic of Iran), of which 508 terms under the entry of "disease" were selected by purposive sampling. The Ontology model of the Islamic Medicine Era was designed according to the semantic relations presented in the Thesaurus of Islamic Medicine Era. The data gathering method was structured (systematic) observation. The data gathering tool was a checklist compiled based on the terms and relationships in the Thesaurus of Islamic Medicine Era.

  Results

  Following refinement of the terms and their relationships in the Thesaurus of Islamic Medicine Era, and identifying ontological entities (including classes, instances, and relationships), the Ontology model of the Islamic Medicine Era was designed using Protege ontology editor. The RDF representation of the model was subsequently created in RDF/XML Syntax.

  Conclusion

  After designing the Ontology model of the Islamic Medicine Era, the RDF graphs of this model were created to analyze the entities and the relationships between them.

  Keywords: Controlled Vocabulary, Islamic Medicine, Ontology, Semantic Web
 • Mohammad Shahedi*, Narges Tabrizchi Pages 64-72
  Background

  Mutiple factors hinder growth and development of medical sciences and prevent it from reaching the global position it had in the ancient times. While reviewing the obstacles to the sustainable growth of medical sciences in Iran, this article endeavors to analyse these factors.

  Methods

  A number of methods including collective discussion and negotiation of experts with expertise in various fields, summarizing the results, and also studying some published articles have been used in the preparation of this article.

  Results

  Eighteen factors with a negative effect on the growth, development and promotion of medical sciences were extracted, which can be summarized as follows: disregard for Iranian Islamic values in education, research and culture; consideration for statistics instead of paying attention to quality; not paying enough attention to the educated and elite in the field of health; poor planning in creating common disciplines in the health sector; lack of attention to providing health care factors and necessary preventions to stay healthy; lack of communication and cooperation with the centers for education, research and treatment of developed countries; not providing the necessary infrastructure and conditions to attract medical students from the region; not being in contact with Iranian specialists living in other countries, not paying enough attention to the necessary infrastructure to have a health-oriented community model; lack of justice-oriented health; weakness in the system of production, distribution, pricing and consumption and use of generic drug plan; lack of infrastructure for optimal use of the health system by the people of the region; weaknesses in the management of the country's health system and integration of decision-making authorities, especially in time periods like the Covid-19 epidemic; the need for trusted educational and information channels for health, treatment and care in certain courses; the need for better policy-making and legislation in relation to health and treatment and provision of a secure executive education system; depreciating the dimensions of mental health and spiritual social health; the need to take a stand in relation to the promotion of superstitions and unscientific views; weakness in forseeing education, research and prevention and treatment.

  Conclusion

  In order to gain authority in medical science in the region and the world and make optimal use of budgets and facilities for faster growth of the medical science community and reach its previous position in the world, it is necessary to take the above factors into account.

  Keywords: Community Participation, Medical ethics, Problem Recognition, Scientific authority, Technology
 • Shohreh Mohebbi, Mohammad Hoseini Moghadam*, Mehrdad Hamidi Pages 73-80
  Background

  The universality of science, increasing complexity and interconnectedness of technology development and innovation in different science and technology fields have led to the expansion of interdisciplinary, inter-sectoral, interuniversity and international collaborations.. National and international networking in pharmaceutical sciences requires role-playing in the collaborative networks. To achieve this goal, the globalization of pharmaceutical knowledge and expertise in the country is crucial. The purpose of this article is to answer the main question, what is the most effective way to develop national and international pharmaceutical networks?

  Methods

  The methods used in this article are documentary study, trend analysis of pharmaceutical sciences, and interview with the experts.

  Results

  This study revealed that scientific networking in the field of pharmaceutical sciences requires spatial planning and counting the capacities and capabilities of each university. Accordingly, the current trend of pharmaceutical sciences development complied through talking with the experts and stakeholders of each leading university. Subsequently, the pharmacy schools were classified in three types based on their capacity/capability and their roles at the national and international levels of networking determined.

  Conclusion

  Scientific networking in the field of pharmaceutical sciences requires spatial planning and counting the capacities and capabilities of each university. Accordingly, while enumerating the trends related to the development of pharmaceutical sciences by talking to experts and stakeholders of each of the prominent universities in the country of pharmaceutical sciences, the position of the university in the territorial planning system of pharmaceutical sciences and the role-playing capabilities of these universities in national and international networks. The templates of three university types were identified.

  Keywords: Communication, Forecasting, Iran, International Cooperation, Pharmacy Schools
 • Reza Malekpour Afshar, Ali-Akbar Haghdoost, Reza Dehnavieh, Reza Sheikhzadeh, Seyed Meysam Mousavi, Parvin Rezaei, Reyhaneh Seljooghi, Maryam Maki, Somayeh Nouri Hekmat* Pages 81-87
  Background

  Brain drain is a phenomenon that has become more widespread in recent decades. This issue is gradually becoming a crisis in Iran. Considering the importance of maintaining the elites in the country, this study endeavors to offer solutions to manage this crisis.

  Methods

  In this qualitative study, the opinions of experts on the issue of brain darin were received and analyzed using a crowdsourcing system. Coding method, content analysis and Maxqda10.2 qualitative data analysis software were used to analyse data.

  Results

  Key results were classified into three main categories: causes of brain drain, its consequences and management strategies. Data analysis lead to extraction of three main categories including: 1) causes of elite migration with two subcategories of repulsive factors of origin and gravity of destination countries;  2) consequences of elite migration with 2 subcategories of elite migration threats and elite migration opportunities; and 3) elite migration strategies with six subcategories of accurate problem recognition, reforming the nurturing system and supporting the elites, establishing and strengthening the system of innovation, reforming the administrative system and meritocracy, promoting the status and dignity of human resources,  fulfilment of the obligationof macro-policymakers.

  Conclusion

  Elites tend to migrate due to repulsion of the country of origin and multiplicity ofattractions in the destination country. Policymakers in various fields are expected to develop clear programs and laws to manage and eliminate retention of elites and strengthen attractions to prevent the brain drain.

  Keywords: Brain Drain, Emigration, Immigration, Attractions, Repulsion Factors
 • Khatere Khanjankhani, Amirhossein Takian*, Seyede Maryam Najibi, Kiyomars Ashtariyan, Seyed Hasan Emami-Razavim, Ali Jafarian, Nader Jahanmehr, Maryam Ramazanian, Mohsen Shati, Ehsan Shamsi Gooshki, Seyed-Mehrdad Mohammadi, RezaMalekzadeh, Hamid Reza Namazi Pages 88-95
  Background

  The current complex world necessitates timely and prompt policymaking. Think tanks are one of the independent organizations that help meet this need. This study aimed to identify the key features of think tanks in Iran, with focus on the Think Tank of Good Governance for Health.

  Methods

  This is a practical qualitative case study. Through purposive sampling, we identified 10 key informants as members of this think tank, with whom a virtual focus group discussion was held. The focus group lasted four hours and participants were asked to respond to five questions. We used a mixed deductive-inductive approach for data analysis, which was facilitated by ATLAS.ti9 software. Validity and reliability were examined using Lincoln and Guba evaluation criteria.

  Results

  We identified one main theme, four subthemes and 12 codes. The main theme was "the characteristics of a think tank in the health system". The "structure" subtheme (four codes), the "objectives" subtheme (three codes), the "implementation methods" subtheme (three codes), and finally the "financial" subtheme (two codes) were identified.

  Conclusions

  This study emphasizes that think tanks, as independent entities, can play a very effective role in health policy-making mainly via knowledge translation for both policymakers and the society. In addition, the proper, principled, and timely functioning of think tanks is essential in gaining public trust in public decisions, as well as providing an opportunity for public participation in macro-policies. To perform effectively and efficiently, think tanks need to consider some key principles in their structure, goals, implementation method, and finance.

  Keywords: Delivery of Health Care, Health Policy, Public Health Administration
 • smahtab moshtaghi*, hamid ghasmi, Nazanin Rasekh Pages 96-101
  Background

  Public exercise is a low-cost, fun and effective tool that can be implemented by the public, and can contribute to promotion of physical, mental and social health. The aim of this study was to design a model for the role and strategies of mass media in promotion of public sports in Iran.

  Methods

  The present study was an applied, quantitative and correlational research, field-based in terms of data collection and prospective in terms of time. The instrument of the present study comprised a questionnaire that was extracted from factors identified in the qualitative part. The factors were identified through semi-structured interviews with experts in the field of sports media. The statistical population in the quantitative stage consisted of a sample of 360 athletes who were members of the federation and public sports boards. Convenience volunteer sampling methods were used. Statistical analyses used in this study included descriptive statistics methods for calculating central indices and dispersion of research variables; and inferential statistics including exploratory factor analysis, confirmatory factor analysis, Cronbach's alpha and correlation coefficient. in SPSS and Amos softwaress were used.

  Results

  The amount of factor loads of the obvious variables was greater than the cut-off point of 0.4, while T-statistic was greater than the cut-off point of 2.576 (P <0.01), which indicates the reliability of the structure.

  Conclusion

  It can be concluded that social media has a significant impact on promoting health culture through public education in Iran.

  Keywords: Culture, Health, Sports
 • Vahid Bakhshalipour, Hojjatullah Miandehi Rudsari* Pages 102-109
  Background

  Psychological capital is one of the indicators of positivity psychology that can use its components to have a positive impact on the quality of life and social health of nurses. Therefore, this study was conducted to investigate the relationship between psychological capital and quality of life and social health of nurses working in the treatment centers of Guilan University of Medical Sciences.

  Methods

  In this descriptive-correlational study, 315 nurses from Lahijan city were selected. Lutans (2007) Psychological Capital Questionnaire (Keyes Social Health (2004) and Quality of Life Questionnaire (SF-36) were used to collect data. Data were analyzed by SPSS software using statistical tests.

  Results

  The results showed that the mean age of the nurses in the study was 44.13 years. The mean score of psychological capital was 3.03, quality of life was 3.18 and social health was 3.04, which shows that they were at the desired level and there was a statistically significant relationship between psychological capital and quality of life and social health of nurses (p˂ 0/001).

  Conclusion

  Considering the relationship between psychological capital and quality of life and social health, it seems necessary to pay more attention to the promotion of psychological capital in nurses and planning to improve the effective factors in quality of life improvement programs.

  Keywords: Health, Social psychology, quality of life, nurses
 • Maryam Rahbari Bonab, Reza Majdzadeh, Fatemeh Rajabi*, Abouali Vedadhir Pages 110-117
  Background

  The aim of Universal Health Coverage (UHC) is to ensure receiving essential health services without financial hardship. Good governance in the health system guarantees success in UHC. Meaningful public participation in the health policy-making cycle is one of the vital and challenging aspects of good health governance. Considering the role and importance of legislation in formation and sustainability of participatory decision-making and good governance approach in the health sector, this study endeavors to survey the alignment of the 1st-6th development plans with the Islamic Republic of Iran (IRI) Constitution regarding public participation approach in the health sector since 1989.

  Methods

  This study is designed and implemented as a qualitative Study. Data was extracted from legal documents including the development plan laws from 1989-2016, and IRI Constitution Law approved in 1989 and its subsequent amendments. Content analysis was carried out in a summative method.

  Results

  During the years under review, governments have always received the necessary legal mandate in their program to attract public financial participation in the construction sector or to pay part of health care costs, which is in accordance with the 29th Article of the Constitution based on health rights for the Iranian population. According to various constitutional principles such as; Paragraph eight of the third principle, paragraph three of the forty-third principle and the one-hundredth principle, the engagement of the population in identifying issues and making appropriate decisions in the administration of the country, including the health sector, is recognize, but there is no legislation in the government development plans to implement these laws.

  Conclusion

  Despite the emphasis on upstream legislation and the existence of two structures, the High Council for Health and Food Security, the High Council for Health Insurance at the national level and the Islamic town and village councils at the local level, governments have focused on participatory budgeting in health rather than participatory policymaking, during the years under review in this study. Given the importance of social participation in health sector decisions in eliminating or reducing inequalities in use of health services, suggestions for the government and Ministry of Health and Medical Education are represented

  Keywords: Community Participation, Medical Legislation, Policy Making, Universal Health Care
 • Mohsen Vahdani*, Azam Goudarzi, Najmeh Rezasoltani, Eskandar Hossinpour Pages 118-126
  Background

  Utilizing strategic planning as a necessity in educational institutions is a necessity. The purpose of this study was to design a strategy map of health for the Ministry of Education of Iran.

  Methods

  This research used an applied method of descriptive survey. The population consisted of 14 managers and experts in Ministry of Education. Research tools included questionnaires and interviews to determine strengths, weaknesses, opportunities and threats; Internal Factor Evaluation Matrices (IFE), External Factor Evaluation Matrix (EFE); Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats Analysis (SWOT) for strategic positioning and strategy formulation; and structural-interpretive model (ISM) matrices for designing the strategic plan in the field of health and wellness.

  Results

  The research council presented eleven main strategies. The strategy map was drawn the using the ISM model. Standardization of school health equipment, empowerment of human resources, and development of student physical and mental health care system were among the most important health strategies.

  Conclusion

  Designing this map is a facilitator in implementing strategies that aim to achieve development of health literacy and a healthy lifestyles in students.

  Keywords: Health, Health Planning, Health Promotion, Schools
 • Mihammad Ebrahim Minaei*, Gholamreza Jalali, Hossein Zaki Dizaji Pages 127-140
  Background

  In addition to clean energy supply, applications of nuclear industry technology are being developed in other fields such as medicine, industry and agriculture. Use of diagnostic medical imaging systems, radiation therapy, radiopharmaceuticals, sterilization, and nuclear medicine is very important in the process of diagnosing and treating diseases and conducting medical research. Considering passive defense principles can maintain safety, security and defense capability of assets and infrastructure.

  Methods

  This is an applied developmental study. The research method is a combination of descriptive-analytical and questionnaire methods. The most common methods and tools for strategic analysis and strategy formulation including the matrix of strengths, weaknesses, opportunities and threats (SWOT)were used in the present study.

  Results

  According to results of the SWOT matrix, passive defense strategies in the development of applications of nuclear industry technology in the field of health including 11 strengths, 14 weaknesses, 9 opportunities and 8 threats were analyzed. Finally, main goals and passive defense strategies in the field of health applications of nuclear industry technology in were formulated and proposed.

  Conclusion

  Due to the importance and development of nuclear industry technology applications in the health sector, provision, equipment and domestic production of relevant requirements and tools and systems in the country can culminate in national authority. Paying attention to the principles of passive defense leads to protection, guaranteed continuity of performance, increased stability, reduced damage and vulnerability, and improved readiness of nuclear industry assets in the health system in the face of natural crises and enemy aggression.

  Keywords: Delievery of Health Care, Nuclear Industry Technology, Passive Defense
 • Fereidoun Azizi*, Hossein Delshad Pages 141-148
  Background

  Intelligence is defined as the capacity for abstraction, logic, understanding, self-awareness, learning, emotional knowledge, reasoning, planning, creativity, critical thinking, and problem-solving. According to recent studies, the Intelligence Quotient (IQ) of 31 countries of the world, has increased during the 20th century. The aim of this study is evaluation of the IQ of Iranians and also a brief review of research conducted on IQ.

  Methods

  We searched all relevant articles published from 1950 to 2021 in databases.

  Results

  According to a 2021 study at Ulster Institute, the highest average IQ scores in the world belong to the Japanese, with the citizens of Taiwan and Singapore close behind.  The average IQ of Iranian population is 84 and the ranking of Iran is 119 among 199 countries in the world. The ranking of Iran has been reported from 23 to 110 in various websites. A meta-analysis of 52 studies conducted in Iran in 2019, reported that the mean Iranian IQ is 97.12, being 97.73 in ages less than 20 years old, and 105.61 in the population older than 20 years old. The IQ of Iranian school children was 89 before iodine supplementation in 1989 which reached 97, ten years after iodine supplementation.

  Conclusion

  We need a national study with appropriate methodology to measure Iranian IQ, but with the average IQ of 97 in juvenile Iranians, the ranking of Iran is 31. However, with respect to an average IQ of 106 in the population older than 20 years, the ranking of Iran is 3 among 199 countries in the world.

  Keywords: Emotional Intelligence, Intelligence, Intelligence Tests, Iran, Wechsler Scales
 • Hamid Bohloli Pages 149-156
  Background

  Food security has decreased, during the Covid-19 epidemic, especially in developing countries, and its adverse effects have been appeared on the population health of these countries. The purpose of this article is to attract attention of policy makers and stakeholders to understand the ………-biological realities and the increasing risks of food insecurity, especially during the epidemic for health and national security to do appropriate action. This manuscript discusses the role of governance and different levels of policy making in order to improve food security.

  Methods

  This article was prepared by "Scoping Review" of the literature and free perception of scientific documents and reports of international organizations with summarized, translation and analysis of them.

  Results

  Factors which affect food insecurity such as environmental, political, social, population growth and Covid-19 epidemics in the global food security trend were introduced. Also, food security subjects of the developing countries were discussed and strategic policies for the development of food security in the country were analyzed.

  Conclusion

  The world is going toward more food insecurity and makes worse by the Covid-19 pandemic. Developing countries will be faced at more risk of food insecurity in the future. Health security requires food security, and in order to achieve food security, more synergy in the development and implementation of policies in different sectors are needed, which must be supported by more strategic investments from both the public and private sections. Water security is necessary for food security, and in order to overcome crises and provide food security governance, water security and health security, our country needs a deep understanding of systematic security and policy coherence.

  Keywords: Covid-19, Developing Countries, Food security, Nutrition Policy
 • Ehsan Zargar Kharazi Esfahani, Mohammad Reza Abedi*, Fahimeh Namdarpour Pages 157-164
  Background

  The concept of redemptive self is a part of life narrative in which good results or positive emotions are recovered from bad scenes. Emotional intelligence is a set of abilities, capabilities and skills that a person acquires in order to adapt to the environment effectively and achieve success in life. The purpose of this study was to investigate the relationship between self-redemption and emotional intelligence through psychological well-being, career adaptability and generativity variables, and to indicate the role of self-redemption and emotional intelligence in predicting these variables.

  Methods

  In this study, 57 Iranian adults between the ages of 22 and 65 were selected through an available sampling method and were asked to complete a Life Story Questionnaire, Loyola Generative Scale (LGS), Ryff”s Psychological Well Being Scale, Career Adaptability Questionnaire (CAAS) and the Emotional Intelligence Questionnaire.Following completion of all questionnaires and tests, obtained data were analyzed by Pearson correlation and stepwise regression.

  Results

  Redemptive self and emotional intelligence have a significant positive relationship with career adaptability, psychological well-being and generativity. Moreover, the results of stepwise regression analysis showed that happiness (one of the components of emotional intelligence) and redemptive self are predictors of career adaptation and psychological well-being, while generativity is only predicted by redemptive self.

  Conclusion

  The relationship between redemptive self and emotional intelligence with each of the mentioned psychological characteristics is a positive and significant relationship. However, only redemptive self and happiness can significantly predict psychological well-being and career adaptability, while the only predictor of being productive is redemptive self.

  Keywords: Emotional Intelligence, Job Satisfaction, Mental Health, Self Efficacy
 • Ahmad Kousha, Zeinab Javadivala*, Lida Saboktakin, Farzad Mokhtari, Mohammad Asghari Jafarabadi, Fariba Pashazadeh, Nilufar Alizadeh Pages 165-171
  Background

  The aim of this study was to systematically review the existing studies to predict the next ten years of common diseases and to provide effective intervention to reduce risk factors, morbidity and premature mortality due to these diseases in Iran. .

  Methods

  A systematic review conducted in order to predict the next ten year of non-communicable diseases and review the proposed measures of the World Health Organization to prevent and control them.

  Results

  According to the predictions made in the next ten years, cardiovascular diseases, cancers, diabetes and lung diseases will be the leading diseases causing the most lost years of life or years spent with disability. The World Health Organization to respond appropriately to the growing trend of these diseases, intervene in 4 areas of governance, reduce people's exposure to risk factors for these diseases, strengthen the health care system to respond to these diseases and finally continuously monitor changes in risk factors and diseases Chronic, monitoring the causes of mortality from these diseases as well as continuous monitoring of executive, preventive and control measures for such diseases has suggested.

  Conclusion

  The basis of the proposed interventions is the integration of preventive and control programs in the health care system so that each individual at high risk of these diseases in the most environmental health levels are identified and preventive care

  Keywords: Forecasting, Health Promotion, Non-Communicable Diseases, Systematic reviews
 • Majid Reza Ketabdar, Hamid Reza Arasteh*, Bijan Abdollahi, Hasan Reza Zeinabadi Pages 172-179
  Background

  Accountibility is one of necessities of an efficient and serving system. Due to unemployment wave especially in higher educated graduates in Iran, universities are accused of insufficiency in responding to labor market, which should be identified and presented by studying different dimesions of this subject. Accordingly.

  Methods

  To investigate dimensions of accountability of universities to labor market by using metasynthesis method, with applicable goal and metasynthesis data collection. Primary literature review consisted of 343 related studies. After initial screening, 201 articles and documents are selected to extract findings.

  Results

  The researsh implies 19 elements through 3dimensions: educational, skill and research  dimension (8 elemants), curriculum dimension (7 elements), management and structural dimension (4elements).

  Conclusion

  Special attention of higher education policy makers and planners to the 19 components resulting from this research, including: providing skills training based on the labor market, formulating practical curricula according to the needs of the labor market, more attention of the heads and board of trustees of the university for accountability in the labor market, stakeholder participation in curriculum design, motivation and capacity building of faculty members in training graduates suitable for the labor market in each field and moving towards applied and demand-oriented education and research; can reduce the gap between the current situation and the favorable situation of universities and provide an important step towards responding to the labor market, especially reducing unemployment and increasing the satisfaction of graduates and business owners and the labor market.

  Keywords: Employments, Labor market, Metasynthesis, Social Responsibility, Universities
 • Marzieh Keshavarz, Hossein Eydi*, Shirin zardoshtian Pages 180-188
  Background

  The purpose of this study was to evaluate the Weight and Obesity Control project in students of Kermanshah and to express the challenges and solutions.

  Methods

  The research method was qualitative and based on data foundation theory with a systematic approach. The statistical population of the study was professors and experts in sports sciences in the field that targeted sampling method based on theoretical approach was used. The method of data collection was the study of upstream documents and semi-structured and in-depth interviews with knowledge-aware experts, which continued until the theoretical saturation of the data. The validity of the research tool (interview) was reviewed and confirmed by the interviewees and then by specialized professors. Reliability was also obtained using intra-subject agreement (88%). In order to analyze the data, the open, axial and selective three-step coding method of Strauss and Corbin using software (nvivo10) was used.

  Results

  The factors affecting the Weight and Obesity Control project include 19 main categories, 39 concepts and 151 factors or open source that cause causal (student sports development, lifestyle change, family-school participation) background characteristics (competitions, requirements Communication-supportive,education) interventionist conditions (environmental factors, motivational conditions, poor facilities, virtualization of schools and measurement conditions) and strategies needed to make the Weight and Obesity Control project effective; There were culture building, health committees, school improvement and physical evaluation. Finally, the consequences of the research are: improving the physical and mental condition of students and families, socio-economic development, increasing health and vitality and positive lifestyle changes. 

  Conclusion

  While the effectiveness of the Weight and Obesity Control project, its better and more successful rate depends on factors such as culture and the efforts of facilitators, families and students. It is suggested that the managers of the province use the findings and achievements based on this research to make this project more successful in the leading programs.

  Keywords: COVID-19, Exercise, Nutritional Status, Obesity, Weight Reduction Programs
 • Abolfath Lamei, Seyed Hassan Moghaddam Nia*, Parisa Jahangshayi Abras Pages 189-190
 • Pages 191-197
  Background

  The newfound coronavirus epidemic first broke out in China and soon spread in the world and became a global issue. WHO named it "Covid-19 Syndrome”. Multisystemic involvement and viral inflammation by a virus with more than 3,853 genomes exacerbated the deteriorating situation by the day and led the thought to study its inflammatory effects on other organs. In this article, the effects of Covid 19 on the central nervous system are investigated.

  Methods

  This study was performed by reviewing the referrences and documents which reported the effects of this disease on the central nervous system.

  Results

  Contemplation of the potential effects of the Covid-19 virus on the brain and in general on the CNS consist a range of or related brain injuries including hemorrhagic lesions, vascular thrombosis, inflammatory lesions of the glial tissue of the brain, brain syndromes, and a variety of neurologic manifestations brought to mind, in which the thalamus and brainstem were considered as sensitive areas to be directly attacked by the virus, and imaging findings revealed these attacks as well. Cytokine storm and the role of ACE2 as the most well-known receptor in cell binding through which viral degradation occurs can be considered as a precursor of the systemic invasion of coronavirus. Although intracranial hemorrhages have major risks to the central nervous system in the Covid-19 pandemic, it should be noted that they are rare phenomena as having been reported in less than one percent of reports mostly were case-report ,therefore it can be said that the role of Covid-19 in causing cerebral hemorrhage cannot be proved.

  Conclusion

  Obviously, in Covid-19, it is important to choose the appropriate surgical protocols and consider safety points. The decision to perform the surgeries should be made with full knowledge of the risks.

  Keywords: Angiotensin-Converting Enzyme2, Blood Coagulation Disorders, Central Nervous System, COVID-19, Intracranial Hemorrhages