فهرست مطالب

اقتصاد کشاورزی و توسعه - پیاپی 117 (بهار 1401)

فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه
پیاپی 117 (بهار 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/04/21
 • تعداد عناوین: 10
|
 • حسین نوروزی*، سعید یزدانی صفحات 1-28

  امنیت غذایی  دارای ابعاد گوناگون در حوزه‏های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، منابع طبیعی و محیط زیست و از مهم‏ترین مولفه های توسعه است. منابع طبیعی و محیط زیست در حیات و توسعه جوامع بشری و برقراری امنیت غذایی نقش و اهمیت به‏سزا دارند. در مطالعه حاضر، اثر انتشار آلودگی و بهره برداری از منابع طبیعی بر امنیت غذایی در ایران در قالب الگوی VECM در دوره زمانی 1371 تا 1396 بررسی شد. نتایج مطالعه نشان داد که در دوره مورد بررسی، اثر بهره وری انرژی در بخش کشاورزی، ارزش افزوده بخش کشاورزی و بهره برداری از منابع طبیعی بر شاخص امنیت غذایی ایران مثبت است؛ همچنین، متغیرهای انتشار گاز دی‏اکسید کربن در بخش کشاورزی و نرخ بیکاری بر امنیت غذایی اثر منفی دارند؛ ضریب متغیر ECM نیز نشان دهنده آن است که در هر دوره، 73/5 درصد از خطای عدم تعادل از بین خواهد رفت. از این‏رو، با توجه به اثرگذاری مثبت بهره وری انرژی، ایجاد زیرساخت لازم برای ارتقای آن در بخش کشاورزی به‏منظور افزایش تولیدات  این بخش و در نتیجه، کاهش انتشار آلودگی در راستای بهبود امنیت غذایی توصیه می شود.

  کلیدواژگان: امنیت غذایی، بهره وری انرژی، ارزش افزوده بخش کشاورزی، تخلیه منابع طبیعی، شاخص جهانی شدن
 • فاطمه فتحی، آذر شیخ زین الدین*، زکریا فرج زاده صفحات 29-56

  برای تامین پروتیین حیوانی خانوارهای ایران، گوشت قرمز از اهمیت بالایی برخوردار است. اما  عرضه این محصول در سال های گذشته از چالش های عمده ای از جمله نوسان‏ های ارزی، قاچاق دام به کشورهای همسایه و واردات گوشت منجمد با ارز یارانه ای  تاثیر پذیرفته است. افزون بر این، همواره در کشورمان، خودکفایی در تولید این محصول مورد تاکید قرار گرفته است، که البته با توجه به قرار گرفتن ایران در مرحله تنش آبی بر اساس شاخص «فالکن مارک»، منجر به تشدید این بحران خواهد شد. از این ‏رو، در مطالعه حاضر، با بررسی سناریوهای مختلف تولید داخلی و واردات گوشت قرمز، به‏ طور هم‏زمان، به دو هدف صرفه جویی در هزینه ‏های تامین و میزان مصرف آب پرداخته شد. بدین منظور، از برنامه ریزی چندهدفه با اهداف حداقل ‏سازی هزینه تامین نیاز داخلی و میزان رد پای آب در تولید داخلی و داده های بازه زمانی 2000 تا 2018 استفاده شد. سناریوهای منتخب شامل ترکیبی از اهداف یادشده بودند که وزن های مختلف به آنها تعلق گرفت. نتایج نشان داد که تامین سی تا چهل درصد از نیاز داخل از طریق تولید داخلی بر اساس وزن های اختصاص‏ یافته به اهداف تعیین‏ شده توجیه پذیر است؛ و باید باقی‏مانده نیاز کشور از سایر کشورها تامین شود. همچنین، یافته ها نشان داد که ترکیب یادشده برای تولید داخل و واردات قادر است هزینه های تامین نیاز داخل و رد پای آب را به طور محسوس کاهش دهد، به گونه ای که افزون بر کاهش انتشار گازهای گلخانه ای، به ‏طور متوسط، از میزان مصرف آب 63 درصد و از هزینه های تامین نیاز داخلی 42 درصد کاسته شود. در پایان، واردات گوشت گوسفند از استرالیا و یا گوشت گاو با استخوان از برزیل پیشنهاد شد.

  کلیدواژگان: واردات، رد پای آب، گوشت قرمز، برنامه ریزی چندهدفه، ایران
 • حسن یاسری*، امین دلاور، غلامرضا یاوری صفحات 57-86

  برنج دومین محصول راهبردی بعد از گندم و از پرمصرف ترین و مهم‏ترین محصولات غذایی در سبد مصرفی خانوارها در کشور محسوب می شود. رشد جمعیت، مصرف و تقاضای روزافزون، نوسان‏های قیمت و اثرات رفاهی ناشی از تغییرات مقدار و قیمت برنج توجه و برنامه‏ ریزی و آینده‏ نگری سیاست گذاران و نظام برنامه ریزی کشور نسبت بدین محصول را می ‏طلبد. در تحقیق حاضر، در چارچوب نظام تقاضای معکوس، میزان مصرف و مخارج خانوارهای شهری در زمینه انواع محصول برنج (برنج خارجی درجه 1 و درجه 2 و نیز چهار نوع برنج داخلی) با استفاده از داده های مقطعی مرتبط در سال 1396 به روش معادلات رگرسیون به‏ ظاهر نامرتبط (SURE) برآورد و مشخص شد که از میان چهار نظام تقاضای معکوس شامل IAIDS، IROT، INBR و ICBS، تنها نظام تقاضای معکوس تقریبا ایده ‎آل (IAIDS) با داده های روش تحقیق سازگار است و با توجه به نتایج حاصل از آماره نسبت درست نمایی، به سه مدل دیگر برتری دارد. بررسی کشش های جانشینی نشان داد که کوچک بودن کشش های جانشینی میان انواع برنج به تاثیر اندک تغییر در تقاضای یک نوع برنج بر ترکیب دیگر انواع برنج مصرفی می‏ انجامد و از سوی دیگر، با عنایت به ضروری بودن برنج محلی غیرشمالی برای خانوارهای شهری در مقایسه با سایر انواع برنج، باید این نکته مد نظر برنامه ریزان در اعمال سیاست‏های حمایتی و امنیت غذایی قرار گیرد؛ و از آنجا که برنج برای خانوارها به‏عنوان غذای ضروری محسوب می شود، افزایش عرضه این محصول به میزان جواب‏گویی به رشد تقاضا در آینده می تواند به ‏عنوان سیاستی مطلوب در راستای افزایش رفاه مصرف کنندگان به‏ کار گرفته شود.

  کلیدواژگان: : تاکسونومی عددی، اولویت بندی، خرما، ایران
 • حامد رفیعی*، سجاد قریشی دینانی، سید شهاب میرباقری، مهدی باستانی صفحات 87-113

  خرما یکی از مهم ترین محصولات صادراتی در بخش کشاورزی ایران است. سهم قابل توجه خرما از صادرات غیرنفتی ایران گویای اهمیت تولید و صادرات این محصول نسبت به سایر محصولات کشاورزی است. از این رو، در مطالعه پیش رو، با بهره گیری از رهیافت تاکسونومی عددی، بررسی و تعیین الگوی صادراتی خرمای ایران بر اساس شاخص های تداوم بازاری، تداوم بازاری استاندارد، میانگین قیمت دلاری، میانگین سهم وارداتی کشور هدف، ضریب نوسان قیمت دلاری و ضریب نوسان سهم وارداتی کشور هدف صورت گرفت. بر اساس نتایج اولویت بندی صادرات خرما به کشورهای هدف، بهترین بازارهای صادراتی خرمای زاهدی ایران کشورهای پاکستان، افغانستان، قزاقستان، قرقیزستان و ترکیه، بهترین بازارهای صادراتی محصول خرمای استعمران ایران کشورهای استرالیا، امارات، کانادا، انگلستان و لهستان، بهترین بازارهای صادراتی محصول خرمای مضافتی ایران کشورهای هند، امارات، ترکیه، پاکستان و آذربایجان، بهترین بازارهای صادراتی محصول خرمای کبکاب ایران کشورهای روسیه، قزاقستان، اوکراین، امارات و عراق و بهترین بازارهای صادراتی محصول خرمای شاهانی ایران کشورهای امارات و هند شناخته شدند. با توجه به نتایج اولویت بندی کشورهای هدف در کد تعرفه های مختلف، پیشنهاد می شود که با استفاده از تفاهم نامه های ترجیحی و دوطرفه، اقدامات لازم برای بازاریابی خرما در کشورهای اولویت بندی ‏شده در هر کد تعرفه (ارایه ‏شده در نتایج مطالعه حاضر) انجام پذیرد تا شرایط لازم برای تغییر الگوی صادراتی و رسیدن به الگوی پیشنهادی مهیا شود.

  کلیدواژگان: تاکسونومی عددی، اولویت بندی، خرما، ایران
 • امید گیلانپور*، محسن رفعتی صفحات 115-130

  بعد از کنار گذاشتن رژیم ارزی شناور مدیریت‏ شده برای کاهش آثار خروج ایالات متحده آمریکا از توافق هسته‏ ای برجام و پذیرش نظام ارزی چندنرخی، نظام حمایت‏ های مرزی کشاورزی کشور از دو مسیر دست خوش کژی شد؛ یکی، به‏ لحاظ نوع ارز تخصیصی به کالاهای مختلف و دیگری، به‏ لحاظ نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق گمرکی و سود بازرگانی. در مطالعه حاضر، با استفاده از میانگین وزنی تعرفه واردات محصولات کشاورزی طی دوره 99-1395 و همچنین، با فرض حفظ الگوی واردات در سال 1399 و عدم تغییر حاشیه ‏های بازاریابی، تاثیر تغییر نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق گمرکی و سود بازرگانی بر سطح قیمت ها و میزان حمایت موثر مرزی از محصولات کشاورزی، به‏ صورت تفاضل میانگین وزنی ارزش کالاهای وارداتی بعد از ترخیص با دو نرخ ارز متفاوت، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج مطالعه نشان داد که قیمت محصولات کشاورزی وارداتی، با تاثیرپذیری از این سیاست، صرفا به‏ صورت مستقیم، به‏ طور متوسط، بین 6/7 تا 6/12 درصد افزایش خواهد یافت؛ و هرچه تعرفه موثر بیشتر باشد، میزان تاثیر تغییر نرخ ارز مبنای محاسبه تعرفه بر قیمت هم بیشتر می‏شود. از این‏رو، با توجه به افزایش واقعی سطح حمایت مرزی در اثر اصلاح نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق گمرکی و سود بازرگانی، الگوی کاهش خطی حقوق گمرکی در مورد برخی از خطوط تعرفه ‏ای که در لایحه بودجه سال 1400 پیشنهاد شده بود، برای اصلاح نظام تعرفه ای محصولات کشاورزی کشورکافی نبوده و لازم است که سود بازرگانی کالاها نیز مورد بازنگری قرار گیرد.

  کلیدواژگان: نرخ ارز، تعرفه، تجارت کشاورزی، بودجه
 • حوریه فخفوری، سید حبیب الله موسوی*، محمدرضا هنرور صفحات 131-153

  مطالعه حاضر با هدف بررسی سطح اثرگذاری افزایش قیمت شدید مواد غذایی در سال 1397 بر الگوی تغذیه خانوار و نیز تعیین سطح آسیب ‏پذیری مصرف‏ کنندگان طراحی و انجام شد. بدین منظور، میزان آسیب ‏پذیری خانوارهای شهری در شهرستان آزادشهر به ‏عنوان یکی از بحرانی‏ ترین مناطق استان گلستان به ‏لحاظ امنیت غذایی مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفت. اطلاعات مورد نیاز از طریق تکمیل پرسشنامه هزینه خوراک و درآمد خانوار و با کمک مرکز بهداشت استان گلستان گردآوری شد. برای دستیابی به نتایج مطالعه، سیستم تقاضای تقریبا ایده‏ آل درجه دوم به ‏تفکیک دو گروه خانوارهای شهری با درآمد بالا و درآمد پایین برآورد شد؛ سپس، محاسبه شاخص آسیب‏ پذیری خانوارها پس از افزایش قیمت مواد غذایی صورت گرفت. نتایج نشان داد که پس از افزایش قیمت ها، خانوارها از نظر رفاهی در وضعیت وخیمی قرار گرفته اند، به‏ گونه ای که شاخص آسیب‏ پذیری برای خانوارها در گروه‏ های درآمدی بالاتر و پایین‏تر از متوسط، به ‏ترتیب، 04/15 و 4/25 محاسبه شد. این واقعیت لزوم حمایت از مصرف ‏کنندگان برای بهبود امنیت غذایی و استاندارد زندگی را تاکید می کند.

  کلیدواژگان: امنیت غذایی، قیمت مواد غذایی، سیستم تقاضای تقریبا ایده‏آل درجه دوم، آسیب پذیری، خانوار شهری، آزادشهر (شهرستان
 • مهدی شعبان زاده خوشرودی*، ابراهیم جاودان، رضا اسفنجاری کناری صفحات 155-186

  بر اساس گزارش های وزارت بهداشت ایران، وضعیت ناامنی غذایی در استان تهران جدی است و بخش قابل توجهی از جمعیت استان با کمبود مواد مغذی در سبد غذایی خود مواجه ‏اند؛ این مسیله سبب شده تا ابتلا به انواع بیماری ها در میان خانوارهای تهرانی افزایش یابد. در این راستا، اگرچه با تصمیم کارگروه سلامت و امنیت غذایی و مشارکت دستگاه های مختلف اجرایی، به ‏ویژه طی دهه های هشتاد و نود خورشیدی، برنامه های گوناگون برای ارتقای سطح امنیت غذایی خانوارها در استان تهران انجام گرفته، اما شیوع نارسایی ها و بیماری های مختلف ممکن است ناشی از الگوی نامطلوب و ناامنی غذایی باشد. از آنجا که تامین سلامت و امنیت غذایی از اهداف راهبردی سند چشم انداز بیست ‏ساله کشور است، در مطالعه حاضر، ابتدا بر اساس طبقه بندی گروه کالایی مرکز آمار ایران و با استفاده از ماتریس عملکرد تغذی ه ای، الگوی مصرف مواد غذایی در دهک ‏های مختلف درآمدی استان تهران شناسایی شد و پس از محاسبه شاخص امنیت غذایی برای این دهک ها، بررسی اثر سطوح درآمدی بر امنیت غذایی خانوارها با بهره ‏گیری از الگوی لاجیت صورت گرفت. نتایج نشان داد که سبد غذایی دهک های میانی و بالای درآمدی نسبت به دهک های پایین جامعه ارزشمندتر و متنوع تر بوده و مصرف غلات و چربی در میان آنها کمتر است؛ در مقابل، این دهک ‏ها حبوبات، قند، شکر و شیرینی، گوشت، میوه تازه، شیر، لبنیات و تخم مرغ، خشکبار و نوشیدنی و غذاهای آماده بیشتری مصرف می کنند. بر اساس یافته ‏های پژوهش، متغیرهای عضویت در سه دهک بالای درآمدی، سن سرپرست خانوار، محل سکونت، زیربنای منزل، اشتغال سرپرست خانوار، درآمد خانوار و تنوع غذایی بر امنیت غذایی خانوارها اثر مثبت و معنی دار و متغیرهای عضویت در سه دهک پایین درآمدی، جنسیت سرپرست خانوار، محل سکونت، بعد خانوار و ساعت کار سرپرست خانوار بر امنیت غذایی خانوارها اثر منفی و معنی دار دارند.

  کلیدواژگان: دهک های درآمدی، امنیت غذایی، مدل لاجیت، تهران (استان)
 • سمانه غزالی*، منصور زیبایی صفحات 187-206

  در سال های اخیر ، درآمد حاصل از فعالیت دامداری سنتی کاهش یافته است. افزون بر این، چرای بیش از حد دام روی مراتع طبیعی به عنوان یکی از علل عمده ایجاد شرایط نامساعد زیست ‏محیطی شناخته شده است. به باور برخی از پژوهشگران، خانوارها با انتخاب راهبرد معیشتی مناسب و استفاده درست از سرمایه ها می‏توانند به معیشت پایدار دست یابند. در این راستا، مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر راهبردهای معیشتی و سرمایه ها بر پایداری مراتع و کاهش فقر خانوارها در مراتع شمال استان فارس انجام گرفت. بدین منظور، از آنجا که بهره برداران اصلی مراتع عشایر هستند، نمونه ‏ای مشتمل بر 393 خانوار عشایری برای جمع آوری داده های مورد نیاز انتخاب شد. همچنین، برای مقابله با ناهمگنی ناشناخته، بررسی پیامدهای زیست محیطی و فقر راهبردهای معیشتی پذیرفته‏ شده توسط خانوار در چارچوب تحلیل جایگزین واقعیت (counterfactual) با استفاده از رگرسیون سویچینگ درون زای چندجمله ای انجام شد. نتایج مطالعه نشان داد که اگر عشایر راهبرد تنوع فعالیتی را انتخاب کنند، شاخص فقر خانوار به میزان پنج درصد کاهش و شاخص پایداری مراتع به میزان چهار درصد افزایش می یابد. بنابراین، با اتخاذ راهبرد تنوع فعالیتی، می توان به طور هم‏زمان، فقر  خانوار را کاهش و پایداری مراتع را افزایش داد.

  کلیدواژگان: معیشت پایدار، ناهمگنی ناشناخته، رگرسیون سویچینگ درون زای چندجمله ای، عشایر، فارس (استان)
 • نجم الدین منصوریان*، حمید محمدی، نور محمد آبیار، سامان ضیائی، محمود احمدپور برازجانی صفحات 207-229

  ثبات و پایداری کشت و تولید پنبه و یا هر محصول دیگری نیازمند رقابت پذیری آن با دیگر محصولات کشاورزی منطقه است. از این‏رو، تحقیقات از راهکارهای تعیین کننده رقابت پذیری محصولات کشاورزی به‏ شمار می‏رود. تحقیق حاضر با هدف ارزیابی آثار اقتصادی تحقیقات به‏ نژادی پنبه در استان خراسان رضوی در دو سناریوی اقتصاد کوچک باز و بسته انجام شد. بدین منظور، از دو دسته داده ‏های مرتبط با فناوری (میانگین افزایش عملکرد، پارامتر جابه جایی منحنی عرضه، احتمال موفقیت تحقیق، عامل استهلاک) و بازار (مخارج تحقیق،قیمت محصول، کشش قیمتی عرضه و نرخ تنزیل) مربوط به پروژه ‏های تحقیقات به‏ نژادی پنبه که در بازه زمانی 1394 تا 1398 در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی خاتمه یافته بود و همچنین، از روش تحلیل مازاد اقتصادی استفاده شد. بر پایه نتایج مطالعه، برای هر تحقیق به‏ نژادی، تحت سناریوی اقتصاد کوچک باز، میانگین ارزش حال خالص منافع 12718000 هزار ریال، نرخ بازده داخلی 55 درصد و نسبت فایده به هزینه 6/7 و تحت سناریوی اقتصاد کوچک بسته، به‏ترتیب، 9134351 هزار ریال، 50 درصد و 7/5 پیش بینی و ارزیابی شده، که بیانگر بازده بالا و سودآوری اقتصادی پذیرفتنی تحقیقات به‏نژادی پنبه تحت هر دو سناریو است؛ اما مجموعه نتایح و یافته‏های پژوهش حاضر نشان داد که تعامل و حضور در بازارهای جهانی پنبه بر میزان منافع و آثار توزیعی تحقیقات کشاورزی و نیز رقابت پذیری پنبه در استان خراسان رضوی خواهد افزود. از این ‏رو، شایسته است که در تدوین سیاست تحقیقات کشاورزی، درجه تعامل اقتصاد کشور با بازارهای جهانی مورد توجه قرار گیرد.

  کلیدواژگان: تحقیقات به‏ نژادی پنبه، مازاد اقتصادی، اقتصاد کوچک بسته
 • احمد فتاحی اردکانی*، محمد رضوانی، یدالله بستان، فاطمه سخی صفحات 231-254

  تحریم های غرب نسبت به فدراسیون روسیه و اقدام متقابل فدراسیون روسیه در سال 2014 و تحریم واردات مواد غذایی از غرب شامل اتحادیه اروپا، امریکا، استرالیا، کانادا و نروژ این فرضیه را تداعی می کند که ممکن است تغییراتی در ترجیحات مصرف کنندگان کشور روسیه نسبت به برخی محصولات از جمله محصول خیار وارداتی ایران رخ داده باشد. در مطالعه حاضر، با استفاده از روش ناپارامتری بر مبنای اصل تعمیم یافته ترجیحات آشکارشده (GARP)، بررسی و آزمون این فرضیه انجام گرفت. در این راستا، داده های قیمت و مقدار مربوط به واردات خیار فدراسیون روسیه از ایران و کشورهای ترکیه و چین با بیشترین صادرات این محصول به روسیه برای دوره زمانی 2017-2000 بررسی شد. نتایج مطالعه نشان داد که یک تغییر ساختاری معنی دار در ترجیحات مصرف کنندگان کشور روسیه در سال 2003 به نفع محصول خیار ایران رخ داده، که نشان دهنده پایداری و وفاداری مصرف کنندگان کشور روسیه نسبت به خیار وارداتی از سوی ایران است؛ در نهایت، مناقشات سیاسی فدراسیون روسیه و ترکیه فرصتی مناسب برای توسعه صادرات محصولات ایرانی در بازار فدراسیون روسیه فراهم کرده است. اطمینان از تولید خیار باکیفیت در تمام ایام سال و عدم تغییر سیاست های دولت در صادرات می تواند کمکی به افزایش سهم ایران در بازار فدراسیون روسیه باشد.

  کلیدواژگان: انتخاب عقلایی، آزمون کو، تحریم، رجحان آشکارشده، کشاورزی روسیه
|
 • H. Noroozi *, S. Yazdani Pages 1-28

  Food security has various dimensions in the economic, social, cultural, natural resources and environmental fields, which is one of the most important components of development. Natural resources and the environment play an important role in the life and development of human societies and the sustainability of food security. In the present study, the effects of pollution emission and exploitation of natural resources on food security in Iran in the form of VECM model in the period of 1992-2017 were investigated. According to the results, energy productivity in the agricultural sector, value added in the agricultural sector and the use of natural resources in the studied period had a positive effect on Iran's food security index; in addition, the variables of carbon dioxide emission in the agricultural sector and the unemployment rate had a negative effect on the food security. The coefficient of the ECM variable indicated that in each period, 5.73 percent of the imbalance error would disappear. Establishing the necessary infrastructure to improve energy productivity in the agricultural sector, in order to increase production in this sector and thus, reduce the spread of pollution is recommended to improve food security, given the positive impact of energy efficiency.

  Keywords: Food security, energy productivity, Value Added of the Agricultural Sector, Depletion of Natural Resources, Globalization Index
 • F. Fathi, Azar Sheikhzeionddin *, Z. Farajzadeh Pages 29-56

  Red meat plays an important role in providing animal protein of Iranian households. However, its supply has experienced some challenges stemming from exchange rate fluctuations, smuggling livestock to the neighboring countries, and importing frozen meat financed by subsidized currency. In addition, there has been significant emphasis on self-sufficiency and providing the red meat domestically. On the other hand, based on Falcon Mark index, Iran has encountered water tension, the situation that may be getting worse as self-sufficiency is more focused. Regarding the problem, this study aimed at investigating different scenarios of domestically-produced and import of red meat with due consideration of simultaneously minimizing the costs of red meat and water use. For this purpose, multiobjective programing was applied using data for 2000-2018 in which minimization of spending for domestic consumption and water footprint embodied in domestic production was included. The selected scenarios were different combinations of the weights for minimization objectives. The results showed that depending on the weights assigned to the objectives, providing 30-40 percent of domestic need from domestically produced red meat was recommended while the remaining need might be provided via imports. The findings revealed that recommended combination for domestically-produced and imported red meat could reduce the spending on domestic need and water footprint significantly, resulting in 63 percent and 42 percent reduction in water use and cost spending, respectively; in addition, greenhouse gas emissions would be reduced. These results are the result of importing sheep meat from Australia or cattle meat with bones from Brazil. In spite of a significant reduction in the objectives’ values, the selected countries for import revealed a low diversity.

  Keywords: import, Water footprint, Red Meat, multi-objective planning, Iran
 • H. Yaseri *, A. Delavar, Gh. Yavari Pages 57-86

  Rice is one of the most important food items in the consumer basket of households and is one of the most widely consumed food products in Iran after wheat. Population growth, increasing consumption and demand, price fluctuations and welfare effects due to changes in the amount and price of rice require the attention, planning and foresight of policymakers and the country's planning system. In this study, the amounts of consumption and expenditure of urban households for the rice products (foreign rice grade 1 and grade 2 as well as four types of domestic rice) were estimated by seemingly unrelated regression equations (SURE) using related cross-sectional data in 2017 within the framework of inverse demand system and it was found that among the four reverse demand systems including IAIDS, IROT, INBR and ICBS, only Inverse Almost Ideal Demand System (IDIDS) was consistent with the research method data and preferred to the other three models, according to the results of Likelihood Ratio (LR) statistics. The study of substitution elasticity showed that the small number of substitution elasticitities between types of rice had little effect on the demand for one type of rice on the composition of other types of rice consumed. Other types of rice should be considered by planners in implementing protection and food security policies; and since rice is considered as an essential food for households, increasing the supply of this product to meet the demand growth in the future can be used as a favorable policy to increase consumer welfare.

  Keywords: : Inverse Demand System, Compensated, Uncompensated Elasticities, Rice Types (Foreign Rice Grade 1, Grade 2), urban households
 • H Rafiee *, Sajad Ghoreshi, S. Sh. Mirbagheri, M. Bastani Pages 87-113

  The date is one of the most important export products in the Iranian agricultural sector. The significant share of dates in Iranian non-oil exports indicates the importance of the production and export of this product over the other agricultural products. Using numerical taxonomy approach, the present study aimed at investigating and determining the export pattern of Iranian dates based on market continuity indices, standard market continuity, average of price of date (US$), average import share of target country, coefficient of price fluctuation of date (US$), and coefficient of imported share of the target country fluctuation. The stugy results from prioritization of date exports to target countries indicated that the best export markets of Iranian Zahedi dates were Pakistan, Afghanistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan and Turkey, the best export markets of Iranian Stameran dates were Australia, UAE, Canada, UK and Poland, the best export markets of Iranian Mazafati dates were India, UAE, Turkey, Pakistan and Azerbaijan, the best export markets of Iranian Kabkab dates were Russia, Kazakhstan, Ukraine, UAE and Iraq and the best export markets of Iranian Shahani dates were UAE and India. Considering the results of prioritization of the target countries in different tariff codes, it is recommended to take advantage of the preferential and bilateral agreements in the marketing of dates in the countries prioritized in each tariff code (presented in the results) so that the required conditions for export pattern change and access to the suggested pattern are provided.

  Keywords: numerical taxonomy, Prioritization, Dates, Iran
 • O. Gilanpour *, M. Rafaati Pages 115-130

  After abandoning the managed floating exchange rate regime to reduce the effects of the US withdrawal from the JCPOA nuclear agreement in 2018 and adopting a multi-exchange rate system, the border protection system for agricultural products distorted in two ways: first, due to allocating different rate currency to various goods; and second, as a result of calculating the customs duties and commercial profits with the appreciated exchange rate. In this study, assume that the import pattern is maintained constant like as in 2020, given no change in marketing margins, the effects of changes in the ‘calculated exchange rate of customs duties and commercial profits’ on the level of prices and also the efficiency of border measures for support of Iranian agricultural products were investigated by using the differentiation in the weighted average value of imported goods after clearance at two different exchange rates and the weighted average of import tariffs during the period 2016-2020. The results showed that the rate of increase in commodity prices resulting from the implementation of this policy was directly related to the average weighted tariff rate. So, it is estimated that the cost of imported agricultural products will increase by an average of 7.6 to 12.6 percent directly. Therefore, due to the increasing level of border protection, a pattern for selective linear reduction of a few tariff lines proposed in the 1400 budget bill is not enough to modify the agricultural products tariff system; and it is necessary to revise the commercial profit of agricultural products tariffs as well.

  Keywords: Exchange rate, tariff, Agricultural Trade, Budget
 • H. Fakhfoori, S. H. Mosavi *, Mohammad Reza Honarvar Pages 131-153

  This study aimed at investigating the effect of severe food price increases on family nutrition pattern in 2019 and determining the level of consumer vulnerability. For this purpose, the vulnerability of urban households in Azadshahr County as one of the most critical areas of Golestan province of Iran in terms of food security was evaluated and analyzed. The required information was collected through the questionnaire of food expenditure and household income and with the help of Golestan Health Center. In order to obtain the results, the Quadratic ideal demand system (QAIDS) was estimated by dividing the urban households with higher and lower average incomes. Then, the vulnerability index of the households was calculated after food price increase. The results showed that after rising prices, the households were in poor condition, so that the vulnerability index for the higher and lower income groups was 15.04 and 25.4, respectively. This fact emphasizes the need for consumer protection to improve food security and standard of living.

  Keywords: : Food security, Food Prices, Quadratic Almost Ideal Demand system (QAIDS), Vulnerability, urban households, Azadshahr (County)
 • M. Shabanzadeh-Khoshrody *, E. Javdan, R. Esfanjari Kenari Pages 155-186

  According to reports from the Iranian Ministry of Health, the food insecurity situation in Tehran province is serious and a significant part of the province's population is facing a lack of nutrients in the food basket; this has led to an increase in the incidence of various diseases among Tehranian households. In this regard, although with the decision of the Working Group on Health and Food Security and the participation of various executive bodies, especially during 2000s and 2010s, various programs have been carried out to improve food security in Tehran province, but the spread of various deficiencies and diseases in the province is likely to be as a result of an unfavorable pattern and food insecurity. Since ensuring health and food security is one of the strategic goals of the 20-year Iran Development Perspective Document, in this study, based on the classification of the commodity groups of the Statistical Center of Iran (SCI) and using the nutritional performance matrix, the food consumption patterns were initially identified in different income deciles of Tehran province; then, following the calculation of food security index for these deciles, the effect of income levels on food security of the households was investigated using the logit model. The results showed that the middle and upper income deciles had more valuable and diverse food baskets than the lower deciles of the society and the consumption of grains and fats among them was lower and in return, they had a higher consumption of legumes, sugar and sweets, meat, fresh fruits, milk, dairy and eggs, nuts, beverages and ready food. Based on the study findings, the variables of membership in the top three income deciles, age of household head, place of residence, size of home, employment of  household head, household income and food diversity had a significantly positive effect on the household food security and the variables of membership in the bottom three income deciles,  gender of household head, place of residence, household size and working hours of the household head had a significantly negative effect on the food security of households.

  Keywords: Income Deciles, Food security, Logit model, Tehran (Province)
 • S. Ghazali *, M. Zibaei Pages 187-206

  Revenues from traditional ranching activity have declined in recent years. In addition, overgrazing on natural rangelands are known to be one of the main reasons of adverse environmental conditions. Some researchers believe that households will be able to achieve sustainable livelihoods by selecting the correct livelihood strategy and using capitals properly. In this regard, this study was conducted to investigate the impact of livelihood strategies and capitals on rangeland sustainability and reducing household poverty in the northern rangelands of Fars province in Iran. For this purpose, since nomads are the main users of rangelands, a sample of 393 nomadic households was selected to collect the required data. Also, to deal with the unknown heterogeneity, the environmental consequences and poverty of the livelihood strategies adopted by the households were examined in the counterfactual analysis framework using multinomial endogenous switching regression. The study results showed that if should the nomads select the strategy based on diversity of activities, the household poverty index would decrease by five percent and the rangeland sustainability index would increase by four percent. Therefore, by adopting a strategy based on diversity of activities, it is possible to simultaneously reduce household poverty and increase rangeland sustainability.

  Keywords: sustainable livelihood, Unknown Heterogeneity, Multinomial Endogenous Switching Regression, Nomads, Fars (Province)
 • N. Mansourian *, H. Mohammadi, N. M Abyar, S. Ziaee, M. Ahmadpour Pages 207-229

  The stability of the cultivation and production of cotton or any other product requires its competitiveness with other agricultural products in the region. Therefore, research is one of the determinants of competitiveness of agricultural products. This study aimed at evaluating the economic impacts of cotton breeding research in Razavi Khorasan province of Iran under two scenarios of small open and closed economies. For this purpose, two categories of data related to technology (average yield increase, supply curve displacement parameter, research success probability, depreciation factor) and market (research costs, product price, supply price elasticity and discount rate) of cotton breeding research projects terminated during 2015-2019 in Razavi Khorasan Agricultural Research and Training Center were used in an economic surplus analysis method. Based on the results, under the scenario of small open economy, the average net present value of benefits, internal rate of return and the ratio of profit to cost of each breeding research were predicted and evaluated 12718000 thousand IRI rials, 55 percent and 7.6 and under the scenario of small closed economy, 9134351 thousand IRI rials, 50 percent and 5.7, respectively. These values ​​indicated the high efficiency and acceptable economic profitability of cotton breeding research under both scenarios, but the study results and findings indicated that the interaction and presence in global cotton markets would increase the benefits and distributive effects of agricultural research and cotton competitiveness in Razavi Khorasan province. Therefore, in agricultural research policy making, the degree of interaction of the country's economy with global markets should be considered.

  Keywords: Cotton breeding Research, economic surplus, Small closed economy
 • A. Fatahi Ardakani *, M. Rezvani, Y. Bostan, F. Sakhi Pages 231-254

  Western sanctions against the Russian Federation and the Russian Federation's retaliation in 2014 and sanctions on food imports from the West, including the European Union, the United States, Australia, Canada and Norway, suggest that there may be changes in Russian consumers' preferences for cucumber. Imported from Iran has occurred. The present study tests this hypothesis using a nonparametric method based on the Generalized Axiom of Revealed Preferences (GARP). In this regard, price and quantity data related to the import of Russian Federation cucumbers from Iran and the countries that had the most exports of this product to Russia (Turkey and China); Reviewed for the period 2017-2000. The results of the study show that a significant structural change in the preferences of Russian consumers occurred in 2003 in favor of Iranian cucumber, which indicates the stability and loyalty of Russian consumers to cucumbers imported from Iran. Finally, the political disputes between the Russian Federation and Turkey have provided a good opportunity to develop the export of Iranian products in the market of the Russian Federation. Ensuring the production of quality cucumbers throughout the year and not changing government policies on exports can help increase Iran's share of the Russian Federation market.

  Keywords: Koo Test, Rational Choice, Revealed Preference, Russian Agriculture, Sanctions