فهرست مطالب

سمرقند - پیاپی 7 (پاییز 1383)
 • پیاپی 7 (پاییز 1383)
 • وی ژه نامه لوی ی جی پی راندلو
 • 216 صفحه، بهای روی جلد: 25,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1383/11/11
 • تعداد عناوین: 23
|
 • سرمقاله
  صفحه 3
 • یادداشت ویراستار
  صفحه 5
 • سال شمار زندگی لوئیجی پیراندلو
  ناهید طباطبایی صفحه 7
 • نقد و بررسی آثار پیراندلو از دید منتقدان
 • نظم پریشان
  رضا قیصریه ترجمه: رضا قیصریه صفحه 15
 • دیباچه ای کلی بر بوطیقای پیراندلو
  جوزپه بونگی صفحه 21
 • پیراندلو از منظر باکولوپازینی
  یاسمن فهیمی، منا فرمهینی فراهانی ترجمه: یاسمن فهیمی، منا فرمهینی فراهانی صفحه 57
 • راز یک نوبل ایتالیایی
  پائولودی پائولو ترجمه: زهره بهرامی صفحه 65
 • شش زن در جستجوی پیراندلو
  لوچانولوچینیایی ترجمه: آزاده شامی نوری صفحه 73
 • سیاستمدار - هنرمند
  اعظم رسولی ترجمه: اعظم رسولی صفحه 81
 • چند گونگی نقش ها در تئاتر زندگی یا
  اریکا فیشر لیخته ترجمه: محمدرضا فرزاد صفحه 91
 • تصویرهایی از نقش ابله در تئاتر پیراندلو
  جیمز فیشر ترجمه: خجسته کیهان صفحه 105
 • از آثار لوئیجی پیراندلو
 • داستان کوتاه: چرخ دستی
  نادیا معاونی ترجمه: نادیا معاونی صفحه 111
 • چند شعر
  سیاوش آدینه، امیرعلی گلریز ترجمه: سیاوش آدینه، امیرعلی گلریز صفحه 121
 • یادداشتهای روزانه
  آرزو اقتداری ترجمه: آرزو اقتداری صفحه 127
 • مقالات
 • هنر و وجدان امروز
  منوچهر افسری صفحه 135
 • هنر و هلم
  سیده معصومه هاشمی پور صفحه 155
 • آنچه برای یک کمدی نویس اتفاق می افتد
  مژگان مهرگان صفحه 163
 • نمایشنامه
 • دم در خروجی
  مهدی فتوحی ترجمه: مهدی فتوحی صفحه 171
 • گزیده ای از مطایبات
  ملینا گل بوداغیانس ترجمه: ملینا گل بوداغیانس صفحه 185
 • نامه ای به روجه رو روجه ری
  نسترن شرازی ترجمه: نسترن شرازی صفحه 189
 • سخنرانی ها
 • متن خطابه پیراندلو هنگام دریافت جایزه نوبل 1934
  صفدر تقی زاده ترجمه: صفدر تقی زاده صفحه 195
 • سخنرانی درباره تئاتر دراماتیک
  اعظم رسولی ترجمه: اعظم رسولی صفحه 199
 • کتابشناسی فارسی و ایتالیایی
  حسین مقدس، تالین محرابیان، الهه فرضی نژاد صفحه 207