فهرست مطالب

کوچه باغ هنر و اندیشه - پیاپی 10 (تابستان 1401)

نشریه کوچه باغ هنر و اندیشه
پیاپی 10 (تابستان 1401)

 • 164 صفحه، بهای روی جلد: 750,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1401/04/20
 • تعداد عناوین: 28
|
 • سرمقاله
 • تهرانی ها، آبادانی ها؛ آن احساس تعلق بربادرفته
  مرتضی خیاط پور نجیب صفحه 1
 • فلش بک
 • خانه؛ مکانی امن برای قرارگرفتن
  زهرا عباسعلی صفحه 2
 • محور عالم در جهان خرد
  ناصر فکوهی صفحه 3
 • استبداد تجددگرایی سطحی بر معماری خانه ایرانی
  وحید کشتکار خالص صفحه 4
 • آپارتمان، ریشه شناسی یک گونه
  سعید حکمت نیا، مهکامه کمالخانی صفحه 5
 • هیچ کجا خونه آدم نمیشه
  وحید آریان، حسین بختیاری صفحه 6
 • خانه امروز: سناریویی که بازنویسی نشد و سکانس هایی که تعریف نشد
  مهری آقاجانی رفاه صفحه 7
 • ثابت و متغیر در معماری آپارتمان
  سید محمد بهشتی صفحه 8
 • آپارتمان کوچک نیست! نصفه است!
  محسن اکبر زاده صفحه 9
 • سیتی اسکن
 • آپارتمان؛ چهاردیواری دیگر اختیاری نیست
  الهام فخاری صفحه 10
 • معنازدایی از خانه در سایه مصرف تظاهری نوکیسگان شهری
  ساناز تبری صفحه 11
 • خانه، جهانی که برای خود می سازیم
  حمیده گرروسی صفحه 12
 • مغلطه ای به نام «انسان»، سفسطه ای به نام «خانه»
  بابک جلیلی نیا صفحه 13
 • سوژه جایگزین؛ آلترناتیوی در مقابل زیستگاه های آینده
  حسن سلطان پور، فهیمه صادقی صفحه 14
 • از برج بابل تا بلبشوی آپارتمان های امروزی
  نگین نجار ازلی صفحه 15
 • آپارتمان نشینی در ایران
  گیتی اعتماد صفحه 16
 • کیفیت آپارتمان و سبک زندگی در کلان شهرهای ما
  منا عرفانیان سلیم صفحه 17
 • خانه الگومحور یا سرپناه ضابطه محور
  آرش آقاکریمی صفحه 18
 • مانکن های گرسنه؛ معماری به مثابه پوسته ای زیبا بر اسکلت
  بنوشه فرهت صفحه 19
 • آرکی تایپ
 • خانه: سیاست ورزی های زندگی در تقابل با ساختار مسلط فضا
  شادی عزیزی صفحه 20
 • گفت و گوی سه گانه؛ آیا راهی برای آینده بهتر خواهیم یافت؟
  محمدرضا محب علی صفحه 21
 • روایت زمین و خانه در چهار پرده
  علی نقوی نمینی صفحه 22
 • میان خانه؛ در جست و جوی فضای ازدست رفته
  بهروز شهبازی، نوید نحوی صفحه 23
 • شهر اندیشی؛ مجالی برای چند روایت شخصی
  حسین ابراهیم زاده صفحه 24
 • سفید، سیاه، خاکستری
  علیرضا مشهدی میرزا صفحه 25
 • سیتی اسکوپ
 • آپارتمان شماره 19
  علی ابهری صفحه 26
 • چاپخانه
  نازگل یحیائی، فهیمه مجتهد زاده، حمیده گرروسی، شادی عزیزی، علی کاظمیان صفحه 27
 • این سیتی
 • رافائل آراندا، کارمه پیگم و رامون ویلالتا؛ برنده جایزه معماری پریتزکر 2017
  حسن روحانی صفحه 28