فهرست مطالب

پوشاک ایران - پیاپی 2 (دی 1383)
 • پیاپی 2 (دی 1383)
 • 60 صفحه، بهای روی جلد: 8,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1383/10/28
 • تعداد عناوین: 19
|
 • لباس پارسیان
  صفحه 8
 • تاریخچه مد از 1900 تا 1920 میلادی
  صفحه 10
 • مد برتر
  صفحه 12
 • گفت و گو با جناب آقای سعید هوشمدن: مدیرکل سازمان های کارگری و کارفرمایی وزارت کار و امور اجتماعی
  صفحه 20
 • پیام های مدیران موفق به مدیرانی که می خواهند موفق باشند
  صفحه 20
 • نخستین نمایشگاه تخصصی لباس گروه پنطا
  صدیقه پاک بین صفحه 22
 • آشنایی با پوشاک قدیم
  صفحه 23
 • تبلور هنر روی لباس / گفت و گو با مهتاب علوی: نقش و طرح و رنگ روی پارچه
  صفحه 24
 • بافندگی و نخ ابریشم / گفت و گو با دکتر هوشنگ نصرتی
  صفحه 32
 • تاریخچه کریستین دیور
  صفحه 34
 • وظایف قانون کارفرمایان، کارگران و مسئولان حفاظتی در قبال ایمنی
  مهندس سید محمد تقی زاده صفحه 36
 • نمره گذاری نخ
  مهندس حسین کیانی صفحه 38
 • آشنایی کارفرمایان با قوانین و مقررات تامین اجتماعی
  صفورا کلهر صفحه 40
 • ترکمانان
  صفحه 42
 • تاریخ نساجی و روند آن در دوره ساسانیان
  هما کیان جاه صفحه 48
 • جین آبی
  صفحه 52
 • اختراعات اتفاقی
  صفحه 54
 • اخبار اینترنتی
  صفحه 54
 • پایان سهمیه بندی بر صادرات پارچه و یک فرصت طلایی برای چین
  لیلا ایمنی ترجمه: لیلا ایمنی صفحه 55