فهرست مطالب

هنرهای کاربردی - سال یکم شماره 4 (زمستان 1400)
 • سال یکم شماره 4 (زمستان 1400)
 • تاریخ انتشار: 1401/05/02
 • تعداد عناوین: 6
|
 • سحر ذکاوت*، خشایار قاضی زاده صفحات 5-19

  هنر فلزکاری دوره سلجوقی از لحاظ کاربردی و ساختار هنری شاخص و برجسته می باشد. عودسوز فلزی سلجوقی موجود در موزه متروپولیتن نیویورک منسوب به جعفربن محمدبن علی فلزکار است و یکی از آثار شاخص و مهم فلزکاری دوران سلجوقی است و یکی از آثار دوران طلایی فلزکاری ایران محسوب می شود. همان طور که اساس فعالیت ها و آفرینش های هنری بر خلاقیت استوار است و مفهوم خلاقیت در شاهکارها و آثار شاخص هنری، عامل اصلی ماندگاری و ارزشمندی هنری آن ها محسوب می شود. امروزه صاحب نظران تعاریف متعددی از خلاقیت ارایه کرده اند و در این پژوهش 14 تعریف از خلاقیت مورد بررسی قرار گرفته است. هدف پژوهش حاضر شناسایی تعاریف و مفاهیم خلاقیت در ساختار عودسوز فلزی موزه متروپولیتن نیویورک است و سوالاتی که در پژوهش حاضر مطرح شده، شامل این موراد است: 1- عودسوز فلزی موزه متروپولیتن نیویورک چه ویژگی هایی بصری ای دارد؟ 2- مفاهیم خلاقیت و ویژگی های آن چگونه در ساختار عودسوز فلزی موزه متروپولیتن نیویورک بازتاب یافته است؟ برای پاسخ گویی به سوالات ذکر شده، اطلاعات و داده های کتابخانه ای و اسنادی با رویکرد توصیفی- تحلیلی- تطبیقی مورد بررسی قرار گرفته است و متغیر اصلی پژوهش، مفهوم خلاقیت و بررسی بازتاب آن در نمونه موردی عودسوز فلزی موجود در موزه متروپولیتن نیویورک است و نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد از 14 تعریف ارایه شده برای خلاقیت، 13 تعریف با ویژگی های عودسوز فلزی موجود در موزه متروپولیتن نیویورک مطابقت دارد و یک مورد تعریف آفرینش گری از خلاقیت، مطابق با بنیان فکری و بینش اسلامی و مبانی هنر اسلامی نیست. بنابر تعاریف خلاقیت، این وسیله برای رفع یک نیاز روزمره و کاربرد درمانی آن با طراحی نوین و ایده ای نو در ساخت و اجرا و با استفاده از تکنیک ها و شیوه های هنری و فنی مناسب و درخور، نظیر شیوه مشبک کاری فلزی، حکاکی و شیوه ساخت بدنه با روش ریخته گری به نتیجه ای جدید و رهیافتی نوین منجر شده است.

  کلیدواژگان: خلاقیت، فلزکاری سلجوقی، عودسوز فلزی سلجوقی، موزه متروپولیتن، جعفربن محمدبن علی فلزکار
 • اشکان رحمانی*، ملیحه کریمی صفحات 20-37

  در بین مجموعه بناهای تاریخی موجود در شهر شیراز، خانه های قاجاری زیادی وجود دارند که بعضی از آن ها دارای تزیینات وابسته به معماری خاصی هستند و مواردی مانند گچبری، نقاشی، کاشی کاری، آجرکاری و تزیینات در های چوبی از نمونه های آن ها می باشند. در این میان، در های چوبی از ویژگی ها و زیبایی به خصوصی برخوردارند، اما این که در های فوق به لحاظ فنی و نقوش چه ویژگی هایی دارند مسیله این پژوهش است. پژوهش حاضر بر چیستی موضوع محوریت دارد و نگارندگان، با هدف مطالعه در های چوبی موجود در خانه های قاجاری شیراز و با رویکردی کیفی پیش برده اند. در واقع این پژوهش از نوع تحقیقات بنیادی است که نگارندگان با روش توصیفی و تطبیقی، در های چوبی موجود در نارنجستان قوام، خانه زینت الملک، صالحی، سعادت، تولایی، حسنی اردکانی و منطقی نژاد را به عنوان نمونه های مورد مطالعه قرار دادند. گردآوری اطلاعات از طریق تحقیقات میدانی، مطالعه کتابخانه ای و همچنین از عکسبرداری مستقیم بهره گرفته شده است. بررسی ها نشان دادند که طرح-های گردان ختایی، گل و گلدان و طرح دو رنگی جوک کاری از پرکاربردترین نقوش مورد استفاده بوده و نقش گل بر روی تمام شاخه ها و بندها، اغلب با حالتی انتزاعی دیده می شوند و در همه آن ها طرح ها به صورت قرینه اجرا شده است. در طرح های گلدانی، وجود دو پرنده در طرفین گلدان یادآور طرح مرغ و درخت ساسانی است و باستان گرایی دوره قاجاری را القاء می کند. از نظر ترکیب بندی طرح ها به دو صورت لچک ترنج و قاب بندی شده دوتایی و سه تایی دیده می شود که در نمونه های سه تایی، قاب وسط کوچک تر است. از هنر معرق به شیوه جازنی، جوک کاری در تمام در ها بهره برده شده است. در برخی در ها نیز از هنر منبت استیل در تزیینات استفاده شده است که این امر نشان از توجه به این هنرها در دوره قاجار است. چوب ساج، گردو و نارنج و همچنین صدف از مواد اولیه رایج مورد استفاده در ها محسوب می گردد.

  کلیدواژگان: خانه های قاجاری شیراز، در های چوبی، معرق چوب، جوک کاری
 • نرگس نوحه خوان بایگی، وحید محمدی*، مسعود نیکوبیان صفحات 38-54

  امروزه در عصر پست مدرن، رابطه بین معماری و لباس شکل آشکارتری به خود گرفته است. تزیین و آرایش، جزء لاینفک معماری معاصر است و در این بین، نقوش هندسی به عنوان بخشی از این تزیینات با خاصیت پارامتریک، کارآیی و پتانسیل بالا می توانند در خلق طرحهای نوین و انحصاری در طراحی آرایه های لباس بکار گرفته شوند. یکی از چالشهای معماری اسلامی معاصر، عدم گفتمان بین رویکردهای سنتی و مدرن برای خلق هندسه و شکلهای جدید است. از این حیث مساله پژوهش حاضر معطوف به این نکته است که ضرورت استفاده از دانش امروز با در نظر گرفتن ارزشهای معماری معاصر - اسلامی برای خلق فرم و فضای بهینه، امری اجتناب ناپذیر است. لذا این پژوهش با هدف دستیابی به طراحی جدید به واسطه نقوش هندسی با الهام از نمای ساختمانهایی با معماری معاصر در طراحی لباس انجام گرفته است و بر مبنای فرضیه اصلی وجود ارتباط میان شاخصه های معماری پارامتریک و طراحی لباس مدرن، ارایه گردیده است. جهت نیل به این مهم، در این مقاله ضمن اشاره به انواع شاخصه های معماری پارامتریک و به واسطه گستره عظیم این طرحها، لباسهایی براساس معماری پارامتریک طراحی و به روش تحلیلی و توصیفی مورد سنجش و تحلیل قرار گرفت. سپس در نمونه، با استفاده از نرم افزار طراحی سه بعدی راینو و گرس هاپر به عنوان افزونه های پارامتریک متناسب به جهت آرایه های لباس ارایه شود و از چاپگر سه بعدی مناسب به عنوان فناوری کارآمد با امکانات اجرایی بالا در خلق آرایه های پوشاک به عنوان ابزار ساخت استفاده گردد. نتایج بررسی ها نشان داد که نقوش هندسی معماری این قابلیت را دارند که با الهام از پارامترهای آنها از طریق نرم افزارها و چاپگرهای سه بعدی بتواند به نقوش متنوع، نوین و همسو با دنیای مدرن امروزی به طور خلاقانه ای در طراحی لباس و ملزومات آن بکار گرفته شود.

  کلیدواژگان: لباس مفهومی، معماری، فیوچرستیک، پارامتریک، مد روز
 • فرهاد آل علی* صفحات 55-74

  هدف از این پژوهش، تحقیق و بررسی شاخصه ها و سنتهای فرهنگی مردم ایران در ارتباط با روش استراحت در منزل و ملزومات مورد استفاده در این رابطه و سیر تطور در فرم مبلمان و چگونگی تاثیر پذیری این تغییرات از فرهنگ مردم ایران است. در واقع آنچه که تا کنون در مورد مبلمان در ایران مورد بررسی قرار گرفته است بر اساس مبلمانی بوده که از فرهنگ غرب به کشور ایران وارد شده است و تا کنون به مبلمانی که بر اساس فرهنگ این مرز و بوم شکل گرفته شده باشد پرداخته نشده است، لذا در این پژوهش با استفاده از روش تحقیق توصیفی و اطلاعات تاریخی مربوط به نوع و نحوه استفاده از مبلمان نشیمن و نگاه به شاخصه های زیبایی شناسی مورد استفاده در ملزومات و اثاثیه های منازل مردم از زمان هخامنشیان تا دروران قاجاریه که بدلیل ارتباطات وسیع ایرانیان با غرب منجر به ورود مبلمان غربی گردید، به استخراج معیارهایی پرداخته شدکه منتج به نتایج مورد نیاز برای معیارهای طراحی گردید که با استفاده از این معیارها می توان مبلمان نشیمن با مشخصه ظاهری ایرانی بودن و دیگر معیارهای لازم طراحی گردد. در این روش با استفاده از تصاویر نقوش برجسته معماری و مهرها در پیش از اسلام و نیز نقوش سفالینه ها و نقاشی های پس از اسلام به بررسی فرم و تغییرات مبلمان مورد استفاده مردمان آن زمان پرداخته شد و تحلیل ارتباطات بین فرم مبل و رفتار نشستن استفاده گران منتج به یافته هایی گردید که می توان از آنها در راستای طراحی مبلمان با خصیصه های فرهنگی ایرانی استفاده نمود.

  کلیدواژگان: طراحی صنعتی، مبلمان ایرانی، فرهنگ ایرانی، رفتار نشستن
 • میثم علیئی* صفحات 71-96

  آرامگاه ها نقش مهمی در عصر اسلامی ایفا می کنند. این بناها که به طور گسترده در تمام نقاط ایران پراکنده هستند می توانند اطلاعات دقیقی را درباره ی سبکهای معماری، تزیینات، مصالح و دیگر ویژگیهای مربوط به ساختار و شکل این ابنیه ارایه دهند. وجود حکومتهای شیعی و نیز مهاجرت سادات و علویان به داخل فلات ایران، از دلایل گسترش این گونه ابنیه بوده است. با مرگ یا شهادت این افراد، آن مکانها کانونی برای رشد افکار شیعی و نیز قیام یا خیزشهای عدالت خواهانه می شد. منطقه ی لواسانات و رودبارقصران که در شمال تهران کنونی قرار دارد، از قدیم در ارتباط مستقیم با ناحیه ی ری قرار داشته است و امروزه کلان شهر تهران دو منطقه ی مذکور را در شمال و جنوب به یکدیگر متصل می کند. پژوهش حاضر، مقایسه ای است میان برخی ابنیه ی موجود در منطقه ی لواسانات و رودبار قصران، و ناحیه ی ری که از لحاظ قدمت، نوع مصالح، تزیینات و سبکهای معماری مورد بررسی قرار گرفته است. داده ها با روش میدانی و اسنادی گردآوری شده و تحلیلها به شکل توصیفی و تحلیلی ارایه شده است. بر اساس بررسی های انجام شده، مقابربرجی شکل در هر دو ناحیه به چشم می خورد که چندضلعی، مضرس و کثیرالاضلاع هستند و پلان، مصالح و شکل این برج مقبره ها دارای مشابهت هایی است. مصالح آنها عمدتا لاشه سنگ با ملاط گچ و ساروج است و از آجرکاری نیز استفاده شده است. تزیینات بناها در نمونه های منطقه ی ری، در بخش بیرونی بنا به صورت تاق نماهای قوسی شکل و تیزه دار همراه با تزیینات آجری در سکنجها است. همچنین درناحیه ی لواسان نیز این تزیینات به شکل تاق نماهای قوسی شکل و تیزه دار است. وجود برخی صندوق های قدیمی و تاریخ دار به همراه نام هنرمندانی که در هر دو ناحیه کار کرده اند و نام سلاطین عصر، نشان دهنده ی تداوم اهمیت و احترام این مقابر و نیز ارتباط تنگاتنگ هنرمندان در هر دو منطقه است.

  کلیدواژگان: آرامگاه، معماری، تزیینات، ری، لواسانات و رودبارقصران
 • مرضیه جلایی، سید رضا حسینی* صفحات 97-115

  چاپخانه ی منشی نول کشور در هندوستان به دلیل گردآوری و چاپ بسیاری از کتاب های فارسی و اسلامی و برطرف نمودن نیاز بسیاری از کشورهای مسلمان در جهان و شبه قاره هند بسیار مورد اهمیت بوده و همواره نام و یاد منشی نول کشور در عالم چاپ در دنیا می درخشد.از دهه ی 1840 میلادی شیوه ی نوینی در چاپ سنگی کتاب ها در هند به وجودآمد.این شیوه مبتنی بر طراحی صفحه عنوان در قالب کتیبه ها، همراه با ویژگی هایی شاخص است،که همچون یک اثر هنری مجرد حایز اهمیت بوده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی مضامین و محتوای کتیبه ی ستایش پروردگار به عنوان بخشی از تزیینات صفحه عنوان در کتاب های فارسی و عربی چاپخانه منشی نول کشور انجام گرفته است.پرسشهای پژوهش عبارتند از:الف: محتوای کتیبه ی ستایش پروردگار در صفحه عنوان کتاب های فارسی و عربی چاپخانه ی منشی نول کشور چیست؟ب: چه رابطه ای میان محتوای کتیبه ی ستایش پروردگار در کتاب های فارسی و عربی چاپخانه ی منشی نول کشور وجود دارد؟ این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی وبا بهره گیری از منابع کتابخانه ای تصویربرداری انجام شده است. جامعه پژوهش مشتمل بر20 تصویر است که به صورت غیر احتمالی برگزیده شده است.نتایج پژوهش گویای این است که کتیبه های ستایش پروردگار در کتاب های عربی تماما شامل آیه های قرآن است که می توان به تنوع بی شمار و درایت به پیام مندرج در رابطه با کتاب اذعان داشت.در کتاب های فارسی عبارات ستایش پروردگار به زبان فارسی و جملاتی ادیبانه به کاررفته که باتوجه به موضوع و محتوای کتاب بر جنبه ی زیباشناختی و نفاست صفحات افزوده است.علاوه بر آن ظرافت موجود در ساختار عبارت کتیبه،به دلیل مهارت کاتب در طراحی منسجم حروف و ریتم آرام و چشم نواز و ایجاد فضای مثالی و خیالی قابل تحسین است. همچنین در خصوص محتوای کتیبه ی ستایش پروردگار آیه های قرآن علاوه بر کتاب های عربی در کتاب های فارسی نیز دیده می شود.

  کلیدواژگان: چاپ سنگی، منشی نول کشور، هندوستان، صفحه عنوان، کتیبه
|
 • Sahar Zekavat *, Khashayar Ghazizadeh Pages 5-19

  The Seljuk metal Incense burner in the Metropolitan Museum attributed to metalworker Ja'far Ibn Muhammad Ibn Ali is one of the most significant and important works that belongs to the Seljuk period and it is one of the works of the golden age of Persian metalwork. The basis of artistic activities and creations is based on creativity and the concept of creativity in masterpieces and outstanding works of art is the main factor in their permanence. Today, experts have offered several definitions of creativity and in this study, have been studied the 14 definitions of creativity. Therefore, the Purpose of this study is to identify the definitions and concepts of creativity in the metal incense burner structure of the Metropolitan Museum and the questions that are asked include: 1- What are the visual specification of the metal incense burner of the Metropolitan Museum? 2- How are the concepts of creativity and its features reflected in the metal incense burner structure of the Metropolitan Museum? To answer the mentioned questions, library information and documents data have been studied with a descriptive-analytical approach and the main variable of the research is the concept of creativity and its reflection in a case study of a metal incense burner in the Metropolitan Museum and the results show that of the 14 definitions Explained for creativity concept, 13 definitions correspond to the Features of metal incense burner and a Creation definition of creativity is not accordance with the Islamic intellectual foundation and Islamic art Foundation. According to the definitions of creativity, this device has solved a daily need and has had therapeutic usage that with the new design and new ideas in construction and produce, and using appropriate artistic and technical techniques and methods, such as metal pierced, engraving and the method of body construction with casting method has led to new results and modern approach.

  Keywords: creativity, Seljuk metalwork, Seljuk Metal Incense burner, Metropolitan Museum, metalworker Ja', far Ibn Muhammad Ibn Ali
 • Ashkan Rahmani *, Malihe Karimi Pages 20-37

  Among the historical buildings in Shiraz, there are many Qajar houses, that some of which have special decorations. Tore, painting, tiling, brickwork and decorating wooden doors are examples. Meanwhile, the wooden doors in the Qajar houses of Shiraz have special features and beauty. In this research, the technical characteristics and designs of the above doors are important. The present study focuses on what the subject is, therefore the authors have taken a qualitative approach with the aim of studying the wooden doors in the Qajar houses of Shiraz. In fact, this article is a kind of fundamental research, that the authors used a descriptive and comparative approach to examine the wooden doors in Naranjestan Ghavam, Zinat Al-Molk, Salehi, Saadat, Tavallai, Hassani Ardakani and Manteghinejad Historical houses as samples of the study. Data collection has been done through field research, library study as well as direct photography. The results show that Khatai (floral design), vase and flower and the two-color design of Joak kari (special type of inlay) are the most widely used patterns. The designs of flowers on all the branches and stems are often seen in an abstract way and in all of them the designs are executed symmetrically. In vase designs, the presence of two birds on either side of the vase is reminiscent of the Sassanid birds and tree design and induces Qajar archeology. In terms of composition, the designs are seen in two forms: medallion and framed (double and triple), in triple samples, the middle frame is smaller. The art of wooden mosaics and Joak-kari, have been used in all doors. In some doors, the art of wood carving is used in decorations, which shows the attention to these arts in the Qajar period. Teak wood, walnut and orange as well as oysters are common raw materials used for doors.

  Keywords: Shiraz Qajar houses, wooden doors, wooden mosaic, Joak-kari
 • Narges Nohekhanbaygi, Vahid Mohammadi *, Masoud Nikoobayan Pages 38-54

  What we observe in the modern world is the existence of technology and the combination of technology, knowledge and various concepts around us. And also one of the effects is observable in the field of cloth designing. Nowaday, the relation between architecture and clothing has more obsevable configuration in the post-modern era and some topics are studied by researchers and each one of them have justified the matter to some extent. Decorating and arranging are inseparable items of the contemporary architecture, and among all of them, Geometric patterns can be used on the clothing array design as the parts of these decorations with Parametric property, efficency and high potential to create unique and modern patterns. The aim of the present study is conducted to acheive the new design with geometric patterns Inspired by buildings with contemporary architecture for cloth designing due to show a perspective of relation between fashion and architecture. In order to cunduct this matter, in the present study, clothes based on parametric architecture are designed meanwhile reffering to different characteristics of parametric architecture and are cunducted under analytical and descriptive method due to the wide range of these designs, and then in the sample, using the 3D designing doftwares such as Rhino and Grasshopper the arrays of clothes are presented as the suitable parametric plugins and the siuitable 3D printer is used as the efficient thechnology with high executive possibilities in order to create clothes arrays. The results showed that diverse architecture geometric patterns are capable to be used to create modern, diverse and favorable patterns of modern world, with inspiration of parameters through softwares and 3D printers.If we want to have a definition of clothing design in the modern world today, we have to use other sciences such as electricity and mechanics. Chemistry is also mentioned. Because this category must be addressed using all the modern sciences in the world

  Keywords: Architecture, Designing, Parametric, Modernclothing
 • Farhad Aleali * Pages 55-74

  The purpose of this research is to investigate the characteristics and cultural traditions of the Iranian people regarding the method of rest at home and the requirements used in this regard and the evolution in furniture form and to know how these changes are influenced by the Iranian people's culture. What has been studied about furniture in Iran has been based on the furniture that has been imported from the western culture to Iran and so far has not been addressed to the furniture formed on the basis of the culture of this border and the canvas, therefore in this research, using descriptive research method and historical information regarding the type and manner of using the living room furniture and looking at the aesthetic features used in the necessities and furniture of the houses of the people from the Achaemenids to the Qajar era, due to the wide association of Iranians with the West that led to the entry of western furniture, would help us to derive the criteria that resulted in the required results for design criteria, as using these criteria, a living room with an apparent appearance of Iranianship and other necessary criteria can be designed. In this method, using the images of pre-Islamic architectural designs and the pictures on the seals, as well as the designs of pottery and post-Islamic paintings, the form and furniture changes used by the people of that time were studied and the analysis of the relationship between the form of furniture and Sitting behavior of users has led to findings that can be used to design furniture with Iranian cultural features. All these criteria should, of course, be adapted to the anthropometric and ergonomic standards of Iranians in order to achieve the ultimate comfort and acceptability in Iranian furniture designs which requires more research.

  Keywords: Industrial design, Iranian furniture, Iranian culture, Sitting behavior
 • Meissam Aliei * Pages 71-96

  Tombs are important elements in the culture of Islamic Iran which are dispersed in throughout of Iran that by studying the architectural structure as well as the artistic and decorative elements used in them, a lot of knowledge can be obtained. The existence of Shiite governments and the migration of Sadat and Alawids into the plateau of Iran, has been one of the reasons for the expansion of such buildings. With the death or martyrdom of these people, those places became the focal point for the growth of Shiite thought as well as the uprising or uprisings for justice. Lavasanat and Rudbar Ghasran area, which is located in the north of present-day Tehran, has long been in direct contact with Rey area. Today, the metropolis of Tehran connects the two regions in the north and south. The present study is a comparison between some buildings in Lavasanat and Rudbar Qasran areas, and Rey area, which has been studied in terms of antiquity, type of materials, decorations and architectural styles. Data were collected by field and documentary methods and analyzes were presented in a descriptive - analytical method. According to studies, tower tombs can be seen in both areas, which are polygonal, ridged and multilateral. The plan, materials and shape of this tomb tower have similarities. Their materials are mainly carcass stone with gypsum mortar and mortar, and brickwork has also been used.The decorations of the building in the examples of Rey region, in the outer part of the building are in the form of arched and pointed arches along with the brick decorations in the corners. Also in Lavasan area, these decorations are in the form of arched and pointed arches. There are some old and historic caskets with the names of artists who have worked in both areas, and the name of the even kings, shows the continued importance and respect of these tombs as well as the close relationship of artists in both regions.

  Keywords: Tomb, Architecture, Decorations, Rey, Lavassanat, Rudbar Ghasran
 • Marziyeh Jalaei, Seyed Reza Hosseini * Pages 97-115

  Munshi Nawal Kishore's publication is an important center in India due to collecting and publishing many Persian and Islamic books and resolving the needs of many Muslim countries in the world and the Indian subcontinent. The name of its founder, Munshi Nawal Kishore, is always glorified in world of publications around the world. Since the 1840s a new style of lithography was created in India. This style is based on designing a title page, in the form of inscriptions, with significant features that make the page as valuable as a work of art. Thus, in this article, we aim to study the text of inscriptions with the content of praising God as a part of the title page's decoration in the Persian and Arabic books of Munshi Nawal Kishore publication. The article uses a descriptive-analytical method and library-based research has been carried out through careful analysis of the existing literature. The findings reveal that the inscriptions praising God in Arabic manuscripts only encompass Quranic verses and contain a variety of verses that is related to the message of the books. In the Persian books, on the other hand, the praising God is inscribed in Persian literary sentences which, based on the content and subject of the book, have added to the aesthetic aspects of the pages. Also, the elegance of the phrase structure of the inscriptions is admirable due to the skill of scribes in designing the letters’ composition coherently and its gentle and eye-catching rhythm as well as creating an imaginary and ethereal space. In addition to the Arabic books, the Quranic verses are used in Persian books, too.

  Keywords: Lithography, Munshi Newal Kishore, India, Title pages, Inscriptions