فهرست مطالب

نشاء علم - سال دوازدهم شماره 2 (پیاپی 24، خرداد 1401)

نشریه نشاء علم
سال دوازدهم شماره 2 (پیاپی 24، خرداد 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/03/01
 • تعداد عناوین: 14
|
 • علی اکبر موسوی موحدی* صفحه 102

  اصل لوشاتلیه در سال 1884 درباره تعادل شیمیایی بیان شد. این اصل بیان می کند اگر یک تغییر (مانند فشار، دما یا غلظت یک واکنش دهنده) به یک سیستم در حالت تعادل اعمال شود، تعادل به گونه ای در جهت مخالف، واکنش را به پیش می برد. عده ای نیز این اصل ترمودینامیک را در علوم انسانی و علوم اقتصادی، کارآمد می دانند. این اصل علمی به ما می آموزد که با یک تغییر کوچک می توان مسیر حرکت را برعکس نمود. آن تغییر کوچک شاید هم آن طور هزینه بر نباشد، اما می باید ان را بیابیم و اعمال کنیم.ما می باید ایران را با ایرانی بسازیم، محور اصلی توسعه پایدار کشور پرورش و حفظ نیروی انسانی دانا است. دانایی، توانایی و دارایی است. یک اصل مهم برای ماندگاری، رضایت مندی و شاد زیستن است. در شرایط مشکل روزگار می باید درون را آباد نمود چون بیرون دریچه درون است. قدرت بزرگ برای انسان ایجاد توازن فطرت با طبیعت است.یکی از زوایای مهم زندگی، سبک زندگی با مولکول های سخاوتمند است که می توان با آنها انس گرفت. رضایت از زندگی با ترکیبات شیمیایی-عصبی مغز مرتبط است. اکسی توسین - سروتونین - دوپامین به عنوان هورمون های رضایت مندی و شادی شناخته می شوند که افزایش آن در روابط اجتماعی باعث می شود فرد موجی از احساسات مثبت را دریافت کند. اکسی توسین یک هورمون است که در هیپوتالاموس مغز ترشح می شود. این هورمون چندمنظوره با کاهش سطح استرس و اضطراب و ایجاد ثبات فیزیولوژیکی زمینه سخاوت، اعتماد و رفتارهای نوع دوستانه را فراهم می کند. رابطه چندوجهی نظام های زیستی، باورهای معنوی و رضایت از زندگی موضوع بسیار جالبی است که نیازمند رویکردی برای شناسایی جنبه های مختلف آن است. شناسایی مبانی ملکولی عصبی- شیمیایی رفتارهای فردی- اجتماعی افراد در سنین مختلف می تواند راه را برای دستیابی به نتایج روشن در چگونگی ایجاد رضایت از زندگی و ارتباط آن با به زیستی هموار کند.هر اندیشمندی بیاندیشد که آن تغییر کوچک که موجب واکنش معکوس می شود چیست و ان را با نگرش مثبت اعمال کند و یا به مراکز اثرگذار پیشنهاد نماید. 

   

  کلیدواژگان: اصل لوشاتلیه، مهاجرت معکوس، استعدادها، اصل ترمودینامیک، حفظ نیروی انسانی دانا
 • علی اکبر صبوری* صفحات 103-117

  در سال 2021، بر اساس تعداد نمایه های ثبت شده در پایگاه وبگاه علم موسسه اطلاعات علمی کلاریویت آنالیتیکس، در مجموع سه حوزه علوم، علوم اجتماعی و علوم انسانی بعلاوه هنر، پنج کشور نخست به ترتیب میزان مشارکت آنها در تولید اسناد علمی امریکا، چین، انگلستان، آلمان و ایتالیا بوده اند. چین با 24.7 درصد مشارکت در اسناد علمی نمایه شده در حوزه علوم برتر از امریکا با مشارکت 23.1 درصدی بوده است. دو کشور هند و عربستان سعودی، بیشترین رشد را در اسناد علمی در طول سه سال اخیر داشته اند. جمهوری اسلامی ایران، در سالهای 2019 و 2020 میزان مشارکت 1.9درصدی داشته است اما در سال 2021 به 1.8 درصد کاهش یافته است. تعداد اسناد علمی منتشر شده ایران در حوزه علوم 50900 (2.05%، رتبه شانزدهم جهان)، در علوم اجتماعی 4296 (1.00%، رتبه بیست و نهم جهان) و در علوم انسانی و هنر 273 (0.27%، رتبه سی و هشتم جهان) و در مجموع 52230 (1.89%، رتبه شانزدهم) می باشد. ایران با 794 مقاله پرارجاع و 73 مقاله داغ چاپ شده در سال 2021، به ترتیب سهم مشارکتی 3.4 درصدی و 3.2 درصدی داشته است. غالب نشریاتی که تعداد مقالات ایران در آنها زیاد است، در چارکهای اول و دوم (Q1 و Q2) می باشند. سه ناشر مشهور بین المللی الزویر، اشپرینگر-نیچر و وایلی، به ترتیب با انتشار 16549، 10847 و 4276 سند، نقش اول را در انتشارات اسناد علمی ایران داشته اند. دانشگاه علوم پزشکی تهران با انتشار 4468 (8.5 درصد کشور) و دانشگاه تهران با انتشار 4155 (8.0 درصد کشور) سند علمی به ترتیب در مقام اول و دوم دانشگاه های کشور از نظر کمیت تولید اسناد علمی قرار گرفته اند. دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه علوم پزشکی ایران، به ترتیب، رتبه های سوم تا پنجم را به خود اختصاص داده اند.

  کلیدواژگان: کمیت اسناد علمی، کیفیت اسناد علمی، همکاری علمی، مشارکت دانشگاهی، وبگاه علم، کلاریویت آنالیتیکس
 • احمد شعبانی* صفحات 118-125

  گردش مالی صنعت دارو در جهان بیش از 1300 میلیارد دلار در سال می باشد. با یک محاسبه سر انگشتی سهم ایران بر اساس درصد جمعیت و بدون در نظر گرفتن تنوع گونه های گیاهی که دو برابر قاره اروپاست، رتبه دوم در ذخایر گازی و رتبه سوم ذخایر نفتی، واحد های پتروشیمیایی متنوع و گسترده در کشور، منابع غنی معدنی، سهم 2 درصدی در گسترش مرز های دانش و اسناد علمی و شرکت های متعدد دارویی، از عدد نجومی تجارت جهانی دارو می باید بیش از 13 میلیارد دلار در سال باشد. اما در شرایط فعلی بیش از 2.5 میلیارد دلار برای مواد اولیه و موثره دارویی صرف واردات می شود و میزان صادرات ایران کمتر از 100 میلیون دلار در سال می باشد. بر اساس گزارش های رسمی حدود 1500 مولکول و یا ترکیب شیمیایی به عنوان مواد اولیه و یا موثره دارویی در کشور مصرف می شود که حدود 13 درصد(حدود 200 ترکیب شیمیایی) از آنها در داخل کشور تولید می شود. این مقدار تولید معادل حدود 25 درصد حجمی و 23 درصد ریالی از کل صنعت دارو در ایران می باشد. وضعیت فعلی ساختاری و ماموریتی آموزش عالی کشور، عدم تخصیص سهم تحقیق و پژوهش از هزینه کرد و تجارت صنعت دارویی کشور، راهبرد نادرست نظام دارویی و بهره مندی از سود کلان، واگرایی در فرایندهای تولید تا فرایند های همگرا و چرخه ای،  کم توجهی  به منافع ملی و پتانسیل های بالقوه و بالفعل کشور در تولید، سیکل معیوب فعلی پژوهش های دانشگاهی از معضلات صنعت دارو در کشور است. در این مقاله سعی شده است ضمن ترسیم وضعیت موجود صنعت دارو در ایران و جهان، با آسیب شناسی وضعیت فعلی در کشور، راهکاری برای برون رفت از وضعیت فعلی و دست یابی به وضعیت مطلوب ارایه شود.

  کلیدواژگان: دارو، مواد اولیه دارویی، مواد موثره دارویی، دانشگاه، صنعت، وزارت علوم، وزارت بهداشت، دولت
 • محمد اصلاحی*، مهشاد پورامیدی صفحات 126-132

  توسعه اقتصادی از جمله دغدغه های بنیادین هر جامعه ای بوده و چیستی و نحوه تحقق آن را می توان زیربنایی ترین موضوع اقتصاد توسعه در نظر گرفت. در طول تاریخ علم اقتصاد، اندیشمندانی بزرگی در این زمینه به نظریه پردازی پرداختند. این مقاله سعی دارد تا با رویکرد جدیدی به تبیین این موضوع بپردازد. برای این منظور، ابتدا به سیر تطور اندیشه های توسعه پرداخته شده که در آن نقش سرمایه انسانی در دیدگاه های مختلف توضیح داده شده است.یافته های این مطالعه نشان می دهد که علوم شناختی به عنوان یکی از علوم میان رشته ای نوین در عصر حاضر، بستر و ظرفیت جدیدی را برای واکاوی پدیده توسعه اقتصادی فراهم نموده است. با عنایت به این که «خلاقیت» از «مغز انسان» نشات می گیرد، می توان از یافته های علوم شناختی برای تبیین پدیده خلاقیت و نقش آن در فرایند توسعه اقتصادی بهره گرفت. در واقع خلاقیت و نواوری و کارافرینی برخاسته ازآن پیشرانی قدرتمند در جهت توسعه اقتصادی جوامع است و توسعه اقتصادی با شناسایی انسان های خلاق و نوآور و کارآفرین و بسترسازی در جهت پرورش و تربیت انسان های خلاق و توسعه سرمایه انسانی و بالتبع آن ایجاد اشتغال مبتنی برنواوری و دانش بنیانی و افزایش درامد تحقق می یابد. در این مطالعه سعی شده است با روش مروری- تحلیلی به تبیین پدیده مورد نظر یعنی نقش خلاقیت بر توسعه اقتصادی با رویکرد علوم شناختی پرداخته شود. یافته ها و نتایج تجربی پژوهش های مشابه و تجربه اخیرکشورها نشان می دهد که خلاقیت یکی از مهم ترین و بنیادی ترین مولفه های موثر بر توسعه اقتصادی کشورهای پیشرو می باشد. تمرکز بر این دیدگاه می تواند قابلیت های ویژه علمی، فنی و کاربردی برای سیاستگذاران و برنامه ریزان فراهم کند.

  کلیدواژگان: توسعه اقتصادی، خلاقیت، علوم شناختی
 • مهدی رعایائی، علی هادوی صدر* صفحات 133-141

  در جهان امروز، اهمیت ارتباطات و خصوصا استفاده از فضای مجازی تا حدی است که از آن به عنوان راهکاری برای توسعه یاد می‎شود. اگرچه در تاثیرگذاری سرعت اینترنت و فناوری های نوین آن در اقتصاد مناقشاتی وجود دارد، اما به دلیل غالب بودن اثرات مثبت اقتصادی بر اثرات منفی آن، غالب کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به دنبال افزایش سطح دسترسی مردم و نهاد های اقتصادی به فناوری پهن باند هستند. عوامل و علل متعددی در تحقق و توسعه این فناوری وجود دارد، اما بسیاری از کارشناسان معتقدند که بخش عمومی و دولتی مهم‎ترین نقش را در تولید و استفاده از خدمات پهن باند دارد. لذا این پژوهش برای بررسی این مسیله، به مطالعه تجربه کشورهای پیش رو در زمینه فناوری پهن باند پرداخته و سیاست های دولت ها در توسعه این فناوری را مورد مداقه قرار داده است. نتایج این پژوهش که با روش تحقیق تحلیلی - توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، تحلیل اسنادی و نیز تحقیق و توسعه به دست آمده است، ضمن تایید اهمیت نقش دولت ها در توجه و اهتمام به توسعه فناوری پهن باند و لزوم سیاست گذاری در زمینه توسعه این فناوری، نشان می دهد که می توان این سیاست ها را ذیل سه عنوان سیاست های عمومی، سیاست های طرف عرضه و سیاست های طرف تقاضا دسته بندی نمود.

  کلیدواژگان: پهن باند، دولت، سیاست های راهبردی، توسعه اقتصادی
 • محسن قرنقلی*، محمدمهدی ربانی صفحات 142-149

  توجه و تاکید بر توسعه پایدار در جوامع بشری و گسترش روز افزون صنایع خلاق و فرهنگی در میان کشورهای گوناگون، فرصت مغتنمی را برای احیا و بازتولید دانش ها و مهارت ها، محصولات و خدمات بومی فراهم کرده است. امروزه توجه و به کارگیری دانش و مهارت های بومی در عرصه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی به عنوان یک امر مهم و پراهمیت تلقی می شوند زیرا گسترش کاربرد فراورده های بومی، علاوه بر کاهش هزینه های محیط زیست، حس خودباوری و اتکا به منابع داخلی را تقویت خواهد کرد. مطلوبیت دانش و مهارت های بومی در فرایند توسعه پایدار در کشورهای پیشرو به خوبی پذیرفته شده است و در این ارتباط کاربرد موفقیت آمیز دانش و فنون کشاورزی بومی در کشورهای صنعتی را می توان به عنوان مثال روشنی بر این کارایی اشاره نمود. توسعه بازار، رونق تولید و مصرف محصولات و خدمات خلاق و گسترش صادرات این فراورده ها از جمله عوامل بسیار مهم در احیای دانش و مهارت های بومی تلقی می شود. از این رو با اتخاذ سیاست ها و سازوکارهای تشویقی و تعامل موثر دولت، بخش خصوصی و نهاد های مردمی می توان احیای دانش و مهارت های بومی را به فرصت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مبدل ساخت.

  کلیدواژگان: دانش بومی، صنایع خلاق، بازآفرینی مهارت های بومی
 • سمیه قره قومی، علی اکبر موسوی موحدی* _ صفحات 150-158

  رضایت از زندگی بیانگر نگرش مثبت فرد نسبت به جهانی است که در آن زندگی می کند و به متغیرهای متفاوتی بستگی دارد که یک سوی این نیازها به اجتماع و سوی دیگر آن به شخص برمی گردد. بررسی جوانب مختلف ایجاد رضایت از زندگی از طریق علوم مختلف صورت گرفته و هریک از آنها پایه های اساسی و متمایزی را در این مسیر مشخص کرده اند. بررسی سیستم های بیولوژیکی حاکی از وجود عوامل زیست-شیمی موثر در بروز رفتارهایی بوده که در نیل به رضایت از زندگی و احساس ارزشمندی موثر می باشند. ردیابی مکانیسم های خاص در افراد با سنین مختلف می تواند زمینه ساز شناسایی دقیق عوامل موثر در بروز این ویژگی ها گردد.رضایت از زندگی در ارتباط با ترکیبات عصبی-شیمیایی مغز می باشد. اکسی توسین-سروتونین-دوپامین به عنوان هورمو-ن های شادی شناخته شد ه اند که افزایش آن ها در روابط اجتماعی باعث می شود فرد موجی از احساسات مثبت را دریافت کند. اکسی توسین یک هورمون 9 اسیدآمینه ای بوده که در هیپوتالاموس سنتز شده و نقش مرکزی در تنظیم زایمان و شیردهی دارد. فعال شدن گیرنده های اکسی توسین باعث ایجاد یک آبشار پایین دستی و افزایش کلسیم داخل سلولی در میوفیبریل های رحم می شود که نهایتا این امر باعث تقویت و افزایش دفعات انقباضات خواهد شد. همچنین اکسی-توسین به عنوان یک نوروپپتید چندعملکردی زمینه را برای بروز رفتارهای سخاوت، اعتماد و روابط نوع دوستانه فراهم می کند که محصول این رفتارها در سنین بالا، القای رضایت از زندگی و احساس ارزشمندی در افراد می باشد. ارتباط چندجانبه سیستم های زیستی- باورهای معنوی و رضایت از زندگی مسیله بسیار جالب توجهی بوده که نیازمند نگرشی کامل در جهت شناسایی جوانب مختلف آن است. شناسایی بسترهای عصبی- شیمیایی رفتارهای اجتماعی افراد در سنین مختلف می تواند زمینه ساز دستیابی به نتایج روشن در نحوه ایجاد رضایت از زندگی و ارتباط آن با بهزیستی شود.

  کلیدواژگان: رضایت از زندگی، باورهای معنوی، اکسی توسین، روابط اجتماعی، بهزیستی
 • مهدی ضرابی*، مهدیه بخشی زاده صفحات 159-167

  امروزه کشورهای دارای منابع نمک به تولید نمک های طبی و دارویی توجه دارند. ایران دارای منابع آبی فوق شور و معادن نمکی است. این منابع که گاها بی نظیرند، دارای انواع نمک های دارویی و طبی هستند که هنوز شناسایی و یا استاندارد سازی نشده است. از نمک های خوراکی- طبی ثبت شده در کشورنمک حاوی منیزیوم است .عمده نمک های دارویی و طبی از لجن و آب نمک محیط های فوق شور بدست می آیند. اگرچه سواحل نمکی برای نمک درمانی مورد توجه اند، اما ارزش واقعی این مواد در ساخت دارو و مواد آرایشی-بهداشتی است. از میان منابع نمک طبی کشور، شناخته شده ترین آنها دریاچه ارومیه است که علیرغم صادرات لجن آن برای ساخت دارو و مواد آرایشی از سواحل آن برای درمان برخی بیماری ها استفاده می شود. نمک طبی استاندارد کشور که تجاری شده است، کیسه های نمک گرم است. در سالهای اخیر فروش انواع غیر استاندارد نمک به نام نمک دریا در بازار طب سنتی بسیار رایج شده است. تنوع و ظرفیت بالای منابع نمک کشور، امکان بهره برداری و تولید انواع نمک خوراکی طبی و دارویی استاندارد را داراست که منابع ارزشمند اقتصاد پایدار هستند. در این مورد تلاش محققین برای معرفی محصولات فناورانه انها بسیار ضروری است. این مقاله سعی در معرفی این منابع و ویژگی های نمک در کشور دارد.

  کلیدواژگان: محیط فوق شور ایران، نمک خوراکی طبی، نمک دارویی، نمک درمانی
 • آریا باباخانی*، علیرضا ربیع پور، علیرضا هدهدی صفحات 168-179

  بدن انسان برای متابولیسم نرمال، انتقالات سیگنالی و نظم فعالیت های سلولی به اکسیدان ها (رادیکال های آزاد) و آنتی اکسیدان ها احتیاج دارد. رادیکال های آزاد می توانند برای بدن مفید یا مضر باشند. وجود تعادل بین رادیکال های آزاد و آنتی اکسیدان ها برای عملکرد فیزیولوژیک بدن لازم است. اما گاهی اوقات سیستم دفاع آنتی اکسیدانی در انسان قادر به ایجاد مقاومت در برابر رادیکال های آزاد نیست. در نهایت تعادل بین رادیکال های آزاد و آنتی اکسیدان های داخلی از بین می رود؛ این عدم تعادل، استرس اکسیداتیو نامیده می شود. هدف از این تحقیق، مروری بر رادیکال های آزاد و بیان نقش استرس اکسیداتیو در ایجاد بیماری های انسانی است. نتایج بیان می کند که استرس اکسیداتیو ناشی از عدم تعادل رادیکال های آزاد و آنتی اکسیدان ها، باعث بیماری های قلبی و عروقی، عصبی، سکته مغزی، بیماری های کبدی، تولید مثلی، دیابتی، اوتیسم، سرطان و پیری و... می گردد. عوامل زیادی در ایجاد استرس اکسیداتیو نقش دارند که انسان با دور نگه داشتن خود از این عوامل می تواند نقش مهمی در کاهش اثرات رادیکال های آزاد ایفا کند.

  کلیدواژگان: رادیکال آزاد، آنتی اکسیدان، استرس اکسیداتیو، بیماری
 • رضا کاظمی درسنکی* صفحات 180-190

  افزایش پلاستیک در جهان به عنوان یک هشدار جدی برای محیط زیست و سلامت جانداران تلقی می شود. ذرات میکروپلاستیک در همه جای محیط، از هوایی که تنفس می کنیم تا غذایی که می خوریم؛ وجود دارند. میکروپلاستیک ها به قطعات پلاستیکی کوچک در شکل، رنگ، اندازه های متنوع و قطر کمتر از 5 میلی متر اطلاق می شود که در اکوسیستم های آبی، به عنوان مواد غذایی به اشتباه توسط پرندگان دریایی، پستانداران، ماهی ها، خزندگان و سایر جانوران ممکن است بلعیده شود. گزارش های مربوط به میکروپلاستیک ها از نظر جغرافیایی، زیستگاه های دریایی و موجودات زنده ای که تحت تاثیر این مواد قرارگرفته اند، به سرعت در حال گسترش است. سازمان جهانی بهداشت به دلیل ماندگاری زیاد و خاصیت تجمعی زیستی این ذرات، آن ها را آلاینده نوظهور نامیده است. مطالعات متنوعی در ایران و جهان در دهه اخیر روی آلودگی میکروپلاستیک ها در محیط های آبی انجام شده است؛ طی این مطالعه مروری به فراوانی آلودگی نوظهور میکروپلاستیک در آبزیان، آب سطحی و رسوبات خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر پرداخته می شود.

  کلیدواژگان: میکروپلاستیک، رسوبات، آبزیان، آب سطحی، خلیج فارس، دریای عمان، دریای خزر
 • مرضیه امینی فرد، سعید شفیعی ثابت* صفحات 191-197

  نگرانی های فزاینده ای در مورد نظارت بر پیشرفت های علمی، ایجاد ظرفیت علمی، ارایه مقدمه و نمای کلی از یک حوزه جدید علم برای دانشگاهیان در سراسر جهان وجود دارد. هدف این مقاله ارتقای علم، هدایت محققین تحصیلات تکمیلی و دانشجویان مقطع کارشناسی در زمینه مطالعات رفتارشناسی، بیوآکوستیک و پرورش در حوزه های جدید از تحقیقات می باشد. اگرچه فناوری پایش تغییرات آکوستیک و اجزای صوتی پیچیده و محدود است، اما ارتباطات علمی بین المللی می تواند نقشی مهم و فرصتی را برای غلبه بر محدودیت های این زمینه تحقیقاتی در ایران ایجاد کند. از طرفی، مفاهیم و فرایند های شناختی مانند ادراک، یادگیری، حافظه و تصمیم گیری نقش مهمی در جفت یابی، جستجوی غذا و بسیاری از رفتارهای دیگر آبزیان دارد. در این  مقاله، به طبقه بندی منابع صوتی آبی و تعریف بیوآکوستیک می پردازیم. علاوه بر این، مروری بر برخی از انتشارات اخیر خود و مشارکت های تحقیقاتی مرتبط سایرین در زمینه تحقیق رفتارشناسی آبزیان و همچنین مقایسه مطالعات آزمایشگاهی رفتارشناسی در مقابل مطالعات در زیستگاه های طبیعی آبزیان را ارایه می دهیم. انجام مطالعات رفتارشناسی وابسته به صوت و مجموعه ای از نظارت مداوم بر آکوستیک زیر آب در شرایط میدانی و زیستگاه های واقعی و همچنین اندازه گیری های صوتی در شرایط آزمایشگاهی را پیشنهاد می گردد.

  کلیدواژگان: پایش، زیست صوت، صوت، ماهی، ایران
 • صائمه هادی زاده* صفحات 198-203

  انسان موجودی اجتماعی است و یکی از مهم ترین نیازهای او تعامل با دیگرهم نوعان می باشد. نخستین ارتباط افراد در خانواده شکل می گیرد که در مامنی به نام خانه، بیشترین زمان را در کنار هم روزگار می گذرانند. در این میان آنچه برای انسان ها بالاترین ارزش را دارد، آرامش است، چرا که خانه برای انسان ها معنی فراتر از یک سرپناه دارد و به تبع آن، طراحان سعی می کنند تا با راه حل های موثر در رفع نیازهای انسان، محیطی را بیافرینند که آرامش در آن تبلور یابد. پس برای رسیدن به این مهم ارزش ها وباورهای انسان ها از نکات مهم در طراحی قرار می گیرد . تا محیط مسکونی که معمولا با هویت اشخاص مرتبط است بتواند پاسخگوی فعالیت های ایشان باشد. در طراحی مسکن هم به فضاهای داخلی و هم به فضاهای بیرونی توجه می شود، تا رضایت افراد از مکان مسکونی و به تبع آن آرامش حاصل آید.

  کلیدواژگان: معماری، مسکن مطلوب، آرامش، انسان، تعاملات
 • هدی آل علی* صفحات 204-212

  اندازه شناسی، علم اندازه گیری و کاربرد آن بوده و به سه زیرشاخه اندازه شناسی علمی، صنعتی و قانونی تقسیم می شود. استقرار یکاهای اندازه گیری، ایجاد روش های جدید، ساخت تجهیزات اندازه گیری و انتقال قابلیت ردیابی از فعالیت های اندازه شناسی علمی به شمار می آیند. اندازه شناسی صنعتی کاربرد اندازه گیری در تولید و سایر فرآیندها، و اندازه شناسی قانونی، مقررات و الزامات قانونی مرتبط با اندازه گیری را پوشش می دهند. دولت ها بایستی با ایجاد زیرساخت اندازه گیری در کشور و با توسعه و حفظ استانداردها و شیوه های اندازه گیری شناخته شده بین المللی، سیستم اندازه گیری یکپارچه و قابل اطمینان را فراهم نمایند. بررسی ها نشان می دهند، در صورتی که کشور های مختلف زیرساخت سیستم اندازه گیری را برقرار کرده باشند در آن صورت به راحتی می توانند با هم معاملات تجاری و توسعه فناوری خود را انجام دهند. این مقاله علاوه بر معرفی اندازه شناسی، بر اهمیت آن با تکیه بر اهداف و مباحث اندازه شناختی از جمله کالیبراسیون و قابلیت ردیابی برای دستیابی به اندازه گیری با دقت و اطمینان بالا، تاکید می کند.

  کلیدواژگان: اندازه شناسی، قابلیت ردیابی، استانداردهای مرجع، کالیبراسیون، عدم قطعیت، زیرساخت اندازه گیری، کیفیت
 • مهدی شمس*، زهرا احمدی صفحات 213-221

  در این مقاله ابتدا تاریخچه ای در مورد علم آمار و احتمال و همچنین چگونگی پیدایش و روند پیشرفت این علوم مطرح می شود. سپس زندگی نامه پنج آماردان بزرگ که نقش اساسی در تحول آمار و احتمال داشته اند مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد. کارل پیرسون بنیان گذار آمار مدرن و از توسعه دهنگان نظریه ریاضی تکامل است. رونالد فیشر ریاضی دان و آماردان برجسته است و به عنوان پدر علم آمار مفاهیم مهمی مانند اطلاع فیشر، توزیع ، توزیع  و آماره کمکی را معرفی کرد. جرزی نیمن یکی از بزرگان آمار مدرن است که به کمک پسر کارل پیرسون یعنی ایگون پیرسون مفاهیم جدیدی در آزمون فرضیه های آماری مثل فرضیه ساده، فرضیه مرکب، خطای نوع اول و دوم، توان آزمون، ناحیه بحرانی، سطح معنی داری را تعریف کردند. دبابراتا باسو یکی از آماردانان برجسته است که در بیشتر شاخه های آمار سهم مهمی ایفا می کرد. او طی ملاقات با فیشر دیدگاه بیزی را جایگزین دیدگاه نیمن-پیرسون یعنی چارچوب آمار کلاسیک کرد. قضیه اساسی او در مورد ارتباط بین بسندگی، آماره های کمکی و استقلال یکی از برجسته ترین مفاهیم آمار ریاضی است. بردلی افرون به دلیل تکنیک های آماری رایانه ای نظیر روش نمونه گیری بوت استرپ و روش جک نایف مشهور است. این دانشمند تحقیقاتی در زمینه های مختلف آمار از جمله اخترفیزیک، آزمایشات بالینی، هندسه دیفرانسیل، بیز تجربی، استنباط داده های مربوط به ژن، نظریه احتمال، تحلیل بقا، نمونه گیری انجام داده است.

  کلیدواژگان: آمار، احتمال، فرایندهای تصادفی، ریاضی دان
|
 • Ali Akbar Moosavi-Movahedi * Page 102

  A thermodynamic principle referred to Le Chatelier's principle was stated in 1884, which dealt with chemical equilibrium. This principle states that if a change (such as pressure, temperature, or the concentration of a reactant) is applied to a system at equilibrium, this will shift the reaction in the opposite direction. Some scientists consider this thermodynamics principle to be applied in humanities, social and economic sciences. This scientific principle teaches us that by applying a small change in a given process at its equilibrium state, the direction of that reaction process can be reversed. While such a small change may not be of high cost, the key point is to find it and implement it.We must build Iran with Iranians, the main pillar of the sustainable development of the country is to develop and maintain knowledgeable human resources. Knowledge is considered to be the root source of ability and national resources. We note also that an important principle of life for longevity and sustained life, is to maintain sense of satisfaction and happiness. During times of difficult conditions, there is a need to flourish the inner body, as outside is the gate to the human inward. The great power for humans is to balance inner-nature with outer real-world nature.One of the important aspects of biological life, is to maintain a lifestyle that can be characterized with having generous molecules that can be adapted to life conditions. Life satisfaction in its biological context, is highly dependent to neurochemical composition of the brain. Oxytocin-serotonin-dopamine are known to be the hormones of satisfaction and happiness where their increase in individual and social relationship cause a person to receive a wave of positive attitude towards life conditions. Oxytocin is a hormone that is secreted in the hypothalamus of the brain. This multipurpose hormone provides the basis for generosity, trust and altruistic behaviors by reducing the level of stress and anxiety and creating physiological stability. The multifaceted relationship between biological systems, spiritual beliefs and life satisfaction is highly interesting topic that requires a scientific approach to identify different aspects of such relationship. Identifying the neuro-chemical molecular bases of individual-social behaviors of different people at different ages, can pave the way to achieve clear understanding as to how it may be possible to create satisfaction with life and its relationship with well-being.Every thinker and scientist should think about what is that small change that causes a reverse reaction and apply it with a positive attitude or suggest it to centers of influence in the country.  

   

  Keywords: Le Chatelier's principle, The Reverse Migration, Brilliant Talents, thermodynamic principle
 • Ali Akbar Saboury * Pages 103-117

  In 2021, according to the number of indexes recorded on the Web of Science of the Clarivate Analytics Institute of Scientific Information, in a total of three fields of science, social sciences and humanities and art, the top five countries in terms of their participation in production of scientific documents are USA, China, England, Germany and Italy, respectively. China has a 24.1% contribution of scientific indexed documents in the field of top science from the US with a 23.1% contribution. India and Saudi Arabia have had the largest growth in scientific documents in the last three years. The Islamic Republic of Iran, in 2019 and 2020, had a participation rate of 1.9 percent, but in 2021 it has decreased to 1.8 percent. The number of Iranian scientific documents was 50900 (2.05%, rank of 16) in science, 4296 (1.00% ,rank of 29) in social sciences, 273 (0.27%, rank of 37) in art and humanities, and 5230 (1.89%, rank of 16) in total, in 2021. Compared to the previous year (2020). Iran, with 794 highly-cited articles and 73 hot articles published in 2021, had a global contributing of 3.4 percent and 3.2 percent, respectively. Most of the publications with a large number of Iranian articles are in the first and second quarters (Q1 and Q2). The three internationally famous publishers Elsevier, Springer-Nature and Wiley, have published 16,549, 10847 and 4276 scientific documents of Iran, respectively. Tehran University of Medical Sciences with the publication of 4468 (8.5% of the country) and the University of Tehran with the publication of 4155 (0.8% of the country) scientific documents are ranked first and second in the country, respectively, in terms of quantity of scientific documents. Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tarbiat Modares University and Iran University of Medical Sciences are ranked third to fifth, respectively.

  Keywords: Quantitative of scientific documents, Qualitative of scientific documents, scientific collaboration, Contribution of universities, Web of Science, Clarivate Analytics
 • Ahmad Shaabani * Pages 118-125

  The worldwide pharmaceutical industry market is more than 1.3 trillion dollars per year. With a fingertip calculation, Iran's share based on population percentage, without considering the diversity of plant species, which is twice the size of the European continent, second-largest gas reserves, and third-largest oil reserves, various and extensive petrochemical units in the country, significant mineral resources, 2% share in expanding the frontiers of knowledge and scientific documents and numerous pharmaceutical companies, the global pharmaceutical trade should be more than $ 13 billion per year. However, in the current situation, more than $ 2.5 billion is spent on imports of raw materials and active pharmaceutical ingredients, and Iran's exports are less than $ 100 million per year. According to an official report, about 1,500 molecules or chemical compounds are consumed as raw materials or active pharmaceutical ingredients in Iran, and about 13% (about 200 chemical compounds) of them are produced domestically. This amount of production is equivalent to about 25% by volume and 23% of the entire pharmaceutical industry in Iran. However, the current structural and missionary status of the country's higher education, no allocation research and development share of the cost from the trade of the pharmaceutical industry, the improper strategy of the pharmaceutical system and enjoy large profits, divergence in production processes to convergent and cyclic processes, lack of attention to national interests and the real potentials of the country in production, the incorrect cycle of academic research, are the main factors of the current challenges of the pharmaceutical industry in the country. The present work tries to describe the current state and development prospects of the pharmaceutical industry in Iran and the world and provide a way out of the current situation and achieve the desired status.

  Keywords: Pharmaceutical, raw material, active pharmaceutical ingredient, University, Industry, Ministry of Science, ministry of health, Government
 • Mohammad Eslahi *, Mahshad Pouromidi Pages 126-132

  Economic development is one of the fundamental concerns of any society, and what it is and how to achieve it can be considered the most fundamental issue of development economics. Throughout the history of economics, great thinkers have theorized in this field. This article tries to explain this issue with a new approach. For this purpose, firstly, the evolution of development ideas has been discussed, in which the role of human capital has been explained from different perspectives.The findings of this study show that cognitive science, as one of the new interdisciplinary sciences in the current era, has provided a new platform and capacity for analyzing the phenomenon of economic development. Considering that "creativity" originates from the "human brain," scientific findings can be used to explain the phenomenon of creativity and its role in economic development. In fact, creativity, innovation, and entrepreneurship arising from it is a powerful driving force for the economic development of societies, and economic development is by identifying creative and innovative people and entrepreneurs, and creating a platform for nurturing and educating creative people and developing human capital, and consequently, creating employment based on innovation and knowledge. The foundation and increase in income are realized. In this study, an attempt has been made to explain the desired phenomenon, i.e., the role of creativity on economic development, with a cognitive science approach. The findings and experimental results of similar research and the recent experience of countries show that creativity is one of the most critical and fundamental components affecting the economic development of leading countries. Focusing on this perspective can provide policymakers and planners with remarkable scientific, technical, and practical capabilities.

  Keywords: Economic Development, creativity, cognitive science
 • Mahdi Roayaei, Ali Hadavi Sadr * Pages 133-141

  Today, the importance of communication especially in cyberspace has grown rapidly so that it has been recognized as a strategy for development. Although there are controversies about the effectiveness of the speed of the Internet and its new technologies on the economy, but dominance of positive economic effects on its negative ones, has made most developed countries and developing countries, trying to increase the access of people and economic institutions to broadband technology. Among different factors affecting the development of this technology, many experts believe that the public sector plays the most important role in the production and use of broadband services. This study is aimed to study the experience of leading countries in the field of broadband technology and scrutinizing government policies in the development of broadband technology. Using analytic-descriptive methodology, the results of this study confirms the important role of governments interest in the development of broadband technology and the need for policy-making in this technology. These policies can be grouped under three headings of public policies, supply-side policies and demand-side policies.

  Keywords: Broadband, government, . strategic policy, economic development
 • Mohsen Gharanfoli *, Mohammadmahdi Rabbani Pages 142-149

  Focusing on sustainable development in societies and the increasing development of creative and cultural industries provides an opportunity to revive and reproduce knowledge and skills, products and services. Nowadays, paying attention to and applying indigenous knowledge and skills in economic, social, cultural and environmental fields is considered as an important issue because expanding the use of indigenous products, in addition to reducing environmental costs, will strengthen the sense of self-confidence and reliance on domestic resources.The desirability of indigenous knowledge and skills in the process of sustainable development has been approved, and in this regard the successful application of agricultural knowledge and techniques in industry can be cited as a clear example.Market development, Flourishing of production, consumption of creative products and services, are considered as very important factors in reviving indigenous knowledge and skills. Therefore, by adopting policies and mechanisms of incentives and effective contribution of government, the private sector and public institutions, indigenous knowledge and skills can be turned into economic, social and cultural opportunities.

  Keywords: Knowledge, Creative Industries, Recreation, indigenous skills
 • Somayyeh Ghareghomi, Ali Akbar Moosavi-Movahedi *, Thomas Haertle Pages 150-158

  Life satisfaction expresses a positive attitude towards the world in which one lives and depends on various variables, one of which is related to the community and the other to the individual. Various aspects of creating life satisfaction through various sciences have been studied and each of them has identified basic and distinct bases in this direction. The study of biological systems indicates the existence of biochemical factors affecting the occurrence of behaviors that are effective in achieving life satisfaction and a sense of worth. Tracing the mechanisms of occurrence of certain features in people of different ages can be the basis for accurate identification of factors affecting the occurrence of these features. Life satisfaction is related to brain neurochemicals. Oxytocin-Serotonin-Dopamine are known as happiness hormones, whose increase in social relationships makes a person receive a wave of positive emotions. Oxytocin (OT) is a nonapeptide hormone that has a central role in the regulation of parturition and lactation. Oxytocin receptor activation triggers a number of downstream signaling pathway and increase of intracellular calcium in uterine myofibrils which will ultimately lead to strengthening and increasing the frequency of contractions. Also, this hormone as a multifunctional neuropeptide by reducing the level of stress and anxiety and crating physiological stability provides the basis for generosity, trust and altruistic behaviors that the product of these behaviors in old age is to induce life satisfaction and feelings of worth in people. The multifaceted relationship of biological systems-spiritual beliefs and life satisfaction is a very interesting issue that requires a complete approach to identify its various aspects. Identifying the neurochemical basis of social behaviors of people at different ages can pave the way for achieving clear results in how to create life satisfaction and its relationship with well-being.

  Keywords: life satisfaction, Spiritual Beliefs, OXYTOCIN, Social manner, well-being
 • Mehdi Zarabi *, Mahdieh Bakhshizadeh Pages 159-167

  Nowadays, countries with salt resources pay attention to producing medicinal and therapeutic salts. Iran has hypersaline water resources and salt mines. These sources, which are sometimes unique, contain a variety of medicinal and therapeutic salts that have not yet been identified or standardized. Magnesium-containing salt is one of the edible-medicinal salts registered in the country. Most medicinal and therapeutic salts are obtained from sludge and salt water in hypersaline environments. Although salt beaches are important for salt therapy, the true value of their saltwater and sludge is in the manufacture of medicine and cosmetics products. Among the medical salt sources in the country, the most well-known is Urmia, and in addition to export of its sludge for making medicine and cosmetics, its shores are utilized for treating some diseases. Sea salt heat bag is the commercial production of standard medicinal salt in the country. In recent years, the sale of non-standard types called "sea salts" has also become common in the traditional medicine market. The diversity and high capacity of the country's salt resources have the potential to exploit and produce a variety of standard medicinal and pharmaceutical salts that are valuable resources of a sustainable economy. For this purpose, the effort of researchers to introduce Hi-tech products is essential. This article tries to introduce these sources and characteristics of salts in the country.

  Keywords: Iranian hypersaline environment, Medicinal edible salt, medicinal salts, salt therapy
 • Aria Babakhani *, Alireza Rabiepour, Alireza Hodhodi Pages 168-179

  The human body needs oxidants (free radicals) and antioxidants for normal metabolism, signal transduction, and regulation of cellular activity. Free radicals can be beneficial or harmful to the body. A balance between free radicals and antioxidants is essential for the body's physiological function, But sometimes the human antioxidant defense system in is unable to develop resistance to free radicals. Eventually the balance between free radicals and internal antioxidants is lost; This imbalance is called oxidative stress. The purpose of this study is to review free radicals and express the role of oxidative stress in causing human diseases. The results indicate that oxidative stress due to the imbalance of free radicals and antioxidants causes cardiovascular disease, neurosis, stroke, liver disease, reproduction, diabetes, autism, cancer, aging and so on. There are many factors involved in causing oxidative stress that by staying away from these factors, humans can play an important role in reducing the effects of free radicals.

  Keywords: free radical, Antioxidant, Oxidative stress, disease
 • Reza Kazemi Darsanaki * Pages 180-190

  The increase in plastic use in the world is considered a serious warning for the environment and the health of organisms and animals. Microplastic particles can be found everywhere in the environment, from the air we breathe to the food we eat. Microplastics refers to small pieces of plastic of various shapes, colors, sizes, and diameters less than 5 mm that may be ingested by aquatic birds, mammals, fish, reptiles, and other animals in aquatic ecosystems. Reports of microplastics are rapidly expanding geographically, marine habitats, and organisms affected by these materials. The World Health Organization has called these particles emerging pollutants due to their long shelf life and bioaccumulative properties. Various studies in Iran and the world in the last decade on the contamination of microplastics in aquatic environments; in this review study, the frequency of emerging microplastic pollution in aquatic, surface water and sediments of the Persian Gulf, Oman Sea and Caspian Sea is discussed.

  Keywords: microplastics, Sediments, aquatic, surface water, Persian Gulf, Oman Sea, Caspian Sea
 • Marziyeh Aminifard, Saeed Shafiei Sabet * Pages 191-197

  There are growing concerns about monitoring scientific developments, building scientific capacity, providing an introduction and overview of a new field of science for academia worldwide. The aim of this paper is to enhance promotion of science, steering undergraduate students and researchers in the field of behavioural studies, bioacoustics also cultivation of a new area of research. Although the technology to monitor acoustic changes and sound components is complex and limited, international scientific communications may play an important role and create the opportunity to overcome the limitations of this filed of research in Iran. In the other hand, cognitive processes, and concepts such as perception, learning, memory and decision making play an important role in mate choice, foraging and many other behaviours of aquatic animals. Here, we classify underwater sound sources and describe underwater bioacoustics. Moreover, we review some of our recent behavioural study publications in the field of research; give an overview of other relevant research contributions also compare laboratory-based studies with field-based behavioural studies. The authors suggest sound-related behavioural studies and a series of continuous monitoring of underwater acoustics in real field conditions and habitats but also acoustic measurements under laboratory conditions.

  Keywords: Monitoring, Bioacoustics, sound, Fish, Science, Iran
 • Saemeh Hadizade * Pages 198-203

  Man is a social being and one of his most important needs is to interact with other species. The first contact of individuals is formed in the family, who spend the most time together in a shelter called home. In the meantime, what is of the highest value for human beings is tranquility, because the house means more than a shelter for human beings, and consequently, designers try to provide an environment with effective solutions to meet human needs. To create peace in it. So to achieve this important values ​​and beliefs of human beings are important points in the design. So that the residential environment, which is usually related to the identity of individuals, can be responsible for their activities. In housing design, both indoor and outdoor spaces are considered, so that people are satisfied with the residential space and, consequently, relax.

  Keywords: Architecture, Optimal housing, peace, human, interactions
 • Hoda Aleali * Pages 204-212

  Metrology is the science of measurement and its application and is divided into three sub-branches of scientific, industrial and legal metrology. Establishment of measuring units, creation of new methods, construction of measuring equipment and transfer of traceability are among the activities of scientific metrology. Industrial metrology is the application of measurement in production and other processes, and legal metrology, covers the rules and legal requirements related to measurement. Governments should provide an integrated and reliable measurement system by establishing a measurement infrastructure in the country and by developing and maintaining internationally recognized standards and measurement methods. Studies show that if different countries have established a measurement infrastructure, then they can easily trade and develop their technology together. In addition to introducing metrology, this article emphasizes its importance by relying on metrological objectives and topics such as calibration and traceability to achieve high accuracy and reliability measurement.

  Keywords: metrology, traceability, measurement infrastructure, Calibration, reference standards, Uncertainty, Quality
 • Mehdi Shams *, Zahra Ahmadi Pages 213-221

  The purpose of this paper is to provide a history of statistics and probability, as well as how these topics originated and developed. The biographies of five great statisticians who have played a key role in evolution of statistics and probability are examined and analyzed. Karl Pearson is the founder of modern statistics and one of the developers of mathematical theory of evolution. Ronald Fisher is a prominent mathematician and statistician. He is known as the father of statistical science. He introduced some important concepts such as Fisher information, the Z-distribution, F- distribution and ancillary statistics. Jerzy Neyman is also one of the grandees of modern statistics whom with the help of Karl Pearson’s son, Egon Pearson, defined some new concepts in the testing of statistical hypothesis such as simple hypothesis, compound hypothesis, type I and II errors, power of a test, critical region and significance level. Debabrata Basu is one of the leading statisticians who has played an important role in most branches of statistics. During his meeting with Fisher, he replaced the Bayesian approach with the Neyman-Pearson approach, the classical framework of statistics. His basic theorem on the relationship between sufficiency, ancillary statistics and independence is one of the most prominent mathematical concepts. Bradley Efron is known for his computer-aided statistical techniques, such as the bootstrap sampling and the Jackknife methods. This scientist has done research in various statistical fields such as astrophysics, clinical trials, differential geometry, empirical Bayes, inference for microarray gene expression data, probability theory, survival analysis, and sampling.

  Keywords: statistics, Probability, Stochastic processes, Mathematician