فهرست مطالب

راهبردهای بازنشستگی - پیاپی 3 (پاییز 1400)

نشریه راهبردهای بازنشستگی
پیاپی 3 (پاییز 1400)

 • تاریخ انتشار: 1401/05/03
 • تعداد عناوین: 6
|
 • سلمان قادری*، فرهاد بیانی، علی اکبر محمدیان صفحات 1-20
  مقدمه

  یکی از موضوعات مهم توجه به سلامت سالمندان است. تاکنون مدل های گوناگونی در حوزه مراقبت از سالمندان در بین ‏کشورهای مختلف تدوین شده که از مهمترین آنها می توان به شبکه داوطلبان، برنامه های جامعه محور، مدل یکپارچه مراقبت و ‏خدمات، مدل مراقبت های ویژه، مدل مراقبت جامع و... اشاره کرد. بسیاری از کشورها متناسب با وضعیت نیاز، شرایط توسعه ‏یافتگی و وضعیت فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی خود یک یا ترکیبی از این مدل ها را مورد استفاده قرار می دهند. با این وجود ‏بررسی و شناسایی مدل های کم هزینه متناسب با شرایط هر جامعه اهمیت زیادی دارد. در این پژوهش عمدتا به بررسی و ‏شناسایی الگوها و مدل های مراقبت از سالمندان پرداخته می شود تا مدل های کم هزینه و با اثربخشی بالا شناسایی و در نظام های ‏برنامه ریزی کشور مورد استفاده قرار گیرند. ‏

  هدف

  این مقاله مطالعه مفاهیم و تجارب ملی و بین المللی مربوط به راه حل های مراقبت از سالمندان است.‏

  روش

  روش این تحقیق اسنادی یا کتابخانه ای بوده است.

  نتیجه گیری

  یافته ها نشان می دهد الگوهای مراقبت خانواده محور و جامعه محور اثربخشی بیشتری دارند و هم باعث صرفه ‏جویی در هزینه ها می شود. همچنین ارتقای کیفیت زندگی سالمندان می تواند مراقبت از آنان را بهبود بخشد و در آنها احساس ‏کارآمدی ایجاد کند و با ارتقای امید و نشاط در آنها، سبب بهبود سلامت آنان از جنبه های گوناگون خواهد شد.‏

  کلیدواژگان: سالمندی، سلامت، الگوهای مراقبت، جامعه محوری
 • مصطفی صفدری رنجبر*، محمد نثاری، عباس قربانی صفحات 21-40

  یکی از راه های ارتقای کیفیت زندگی و شرایط اقتصادی بازنشستگان، بازگرداندن ایشان به محیط کسب و کار از طریق کارآفرینی و خوداشتغالی می باشد. لیکن لازمه این کار در وهله اول آموزش مباحث مربوط به کارآفرینی و اداره یک کسب و کار به این افراد می باشد. هدف از این مقاله مطالعه برنامه ها و ابزارهای آموزش کارآفرینی و توسعه کسب و کار در کشورهای منتخب و پیشرو با تمرکز بر بازنشستگان نیروهای نظامی و انتظامی می باشد. این تحقیق با بهره مندی از روش تحلیل اسناد و رویکرد محک زنی با بهترین تجارب، به مطالعه و بررسی برنامه ها و ابزارهای آموزش کارآفرینی و توسعه کسب و کار به بازنشستگان نیروهای نظامی و انتظامی پرداخته است. ضمن بررسی دوره های آموزش کارآفرینی در کشورهای منتخب ابزارهایی چون مراکز رشد آموزش کارآفرینی، مربی گری و منتورینگ، پلتفرم های آنلاین، رسانه های اجتماعی، مراکز فنی و حرفه ای و مدارس کسب و کار و در نهایت بوت کمپ های کسب و کار جهت آموزش کارآفرینی به بازنشستگان معرفی گردیدند. همچنین در انتها نیز 9 برنامه سیاستی جهت توسعه آموزش کارآفرینی به بازنشستگان نیروهای مسلح جهت کمک به سیاست گذار ارایه شده است که عبارتند از: اجرای دوره های آموزش کارآفرینی و توسعه کسب و کار در مراکز آموزشی است.

  کلیدواژگان: کارآفرینی، کسب و کار، برنامه های سیاستی آموزش کارآفرینی
 • جواد کمالی* صفحات 41-48

  یکی از مسایل عمده جمعیتی عموما در کشورهای جهان مسیله سالخوردگی جمعیت و پیامدهای ناشی از آن است. در حال حاضر کشور ایران نیز مرحله انتقال ساختار سنی جمعیت از جوانی به سالخوردگی را تجربه می کند. روند تغییرات جمعیت شناختی و افزایش سالمندی در کشور از یک سو و چالش های موجود در نظام بازنشستگی و ارایه خدمات به سالمندان از سوی دیگر، از جمله مسایل مهم در مواجه با این پدیده است. این پژوهش با رویکرد کیفی و با روش تحلیلی به دنبال بررسی رویکردهای مواجهه با چالش های سالمندی و بازنستگی از طریق بررسی تجربه های جهانی است. جمع آوری داده ها و اطلاعات با بهره گیری از روش کتابخانه ای و اسنادی حاصل شده است. بررسی تجربه کشورهای ژاپن، آمریکا، سوید و بریتانیا نشان می دهد در مورد پدیده سالخوردگی جمعیت و پیامدهای دولت ها نمی-توانند به تنهایی و بدون بکارگیری ظرفیت های محلی، با مسایل و مشکلات جامعه مقابله کنند. اگرچه نظام های حمایتی رسمی برای جلوگیری از فقر سالمندان و ارتقای سلامت آنها ضروری است، مجموعه ای از برنامه ها نیز وجود دارد که عمدتا نهادهای محلی مانند مدارس، موسسه های خیریه، شهرداری ها یا کارآفرینان انجام می دهند. ویژگی غالب این اقدامات، به کارگیری خلاقیت، نوآوری و استفاده از ظرفیت های محلی برای کمک به سالمندان و بازنشستگان است.

  کلیدواژگان: بازنشستگی، سالمندی، ظرفیت های محلی
 • مژگان افروزنیا*، شیده سادات هاشمی، مهسا یحیایی، میثم خوشبختیان صفحات 49-68

  مشکلات و چالش های گوناگونی در انتهای دوران اشتغال برای افراد به وجود می آید که اغلب نتیجه سردرگمی حاصل از عدم وجود برنامه ای مناسب برای دوران بازنشستگی است. اغلب سازمان ها برای ورود و استفاده بهینه از نیروهای جدید برنامه ای مشخص دارند، اما برای بازگرداندن این افراد به جامعه و گذار از اشتغال به دوران بازنشستگی برنامه ای متناسب با ویژگی های آن ها تدارک نمی بینند. به ویژه بازنشستگان نیروهای مسلح که همواره خدمات ارزنده ای به جامعه عرضه داشته اند. از این رو، توانمندسازی افراد برای ورود به دوران بازنشستگی نقشی موثر در استفاده بهینه افراد از این دوران طلایی ایفا می کند. کانون ارزیابی مفهومی است که می تواند شرایط را برای انتقال به بازنشستگی مهیا سازد. برگزاری کانون ارزیابی به شیوه ای متناسب با شرایط و مشخصات و نیازمندی های بازنشستگان نیروهای مسلح، هدفی است که در این پژوهش دنبال می شود. برای این منظور، در مرحله اول با روش مطالعه تطبیقی به بررسی برنامه ها و اقدامات مشابه کانون ارزیابی برای بازنشستگان نیروهای مسلح که در کشورهای پیشرو و مشابه و ارگان های داخلی، پرداخته شده است. در نهایت با بررسی تجارب موفق بین المللی، راهکارهایی برای تهیه و تدوین برنامه ای مناسب جهت تشکیل و توسعه کانون ارزیابی بازنشستگان در راستای توانمندسازی بازنشستگان نیروهای مسلح ارایه شده است. این پیشنهادات با توجه به شرایط ویژه برخی بازنشستگان نیروهای مسلح و خانواده هایشان ارایه گردیده است. همچنین از خبرگان در سطوح مختلف شغلی و کلیه ارگان های ذیربط مصاحبه باز به عمل آمده است. همچنین سوابق بین المللی از طریق سایت های معتبر بین المللی و کشورها به صورت کتابخانه ای مورد بررسی قرار گرفته است.

  کلیدواژگان: بازنشستگی، مطالعه تطبیقی، کانون ارزیابی، توانمندسازی، نیروهای مسلح
 • حسین تاج آبادی*، علی بنایی، کوروش بروجی صفحات 69-82

  بانک زمان، روشی برای ارایه و دریافت خدمات اجتماعی حمایتی است که از زمان به عنوان یک واحد اعتباری استفاده می شود. در این سیستم بانکی، اعضاء به میزان ساعاتی که خدمات ارایه می دهند، اعتبارات زمانی دریافت می کنند و در آینده و به هنگام نیاز می توانند آن را برای دریافت کمک و خدمات از دیگر اعضای بانک هزینه کنند. در این بانک، ارزش همه انواع خدمات برابر است و صرفا ساعت ارایه خدمت سنجیده می شود. ایده بانک زمان در طول سه دهه اخیر مطرح شده و در کشورهای مختلف محقق شده است. فرهنگ جامعه ما متاثر از آموزه های اسلامی است ازاین رو نیاز است که حوزه خدمات رسانی بانک زمان در کشور بومی سازی شود و بر اساس مبانی دینی، مشوق های شرکت افراد در این بانک موردبررسی قرار گیرد.این پژوهش با نگاهی توصیفی - تحلیلی به تبیین مشوقات درون دینی اخلاقی و اعتقادی از منظر اسلام برای حضور فعال مردم در بانک زمان می پردازد. دستاورد این تحقیق در حوزه های اقتصادی، بهداشتی و رفاهی، اجتماعی و فرهنگی بازتعریف می شود.

  کلیدواژگان: بانک زمان، مشوقات اخلاقی اسلامی، مشوقات اعتقادی اسلام
 • نریمان زرین پناه* صفحات 83-93

  توسعه فعالیت های داوطلبانه و بشردوستانه با هدف گسترش رفاه و خیر عمومی در سال های گذشته تا به امروز از سوی سازمان های مردم نهاد و دستگاه های حاکمیتی متولی رفاه و تامین اجتماعی در سراسر دنیا پیگیری و دنبال شده است. در کشور ما نیز فعالیت های این چنینی در نهادهایی نظیر آستان قدس رضوی، انجمن ها و گروه های خیریه و برخی دستگاه های حاکمیتی و عمومی نظیر بسیج و شهرداری ها رواج یافته است. از آنجایی که برپایی یک نظام بانک زمان با توجه به اهداف و وظایف سازمان دارای اهمیت فراوانی است، بهره گیری از تجارب موجود در خصوص فعالیت های داوطلبانه در حوزه های مختلف می تواند درس آموخته های مفیدی را در این راستا در اختیار گروه پژوهش قرار داده و راهبردهای استقرار این نظام و شرایط تحقق پذیری آن را مشخص نماید. لازم به ذکر است فعالیت های بانک زمان را نمی توان دقیقا معادل با کار داوطلبانه در نظر گرفت، چرا که در ازای فعالیت های افراد در بانک زمان به آن ها ازر زمانی تعلق می گیرد. این پژوهش از جنبه اهداف بیرونی کاربردی است و در آن از تحلیل محتوا کیفی استقرایی آشکار به عنوان شیوه پژوهش استفاده می شود.در این پژوهش با استفاده از نظرات فعالان فعالیت های داوطلبانه و مشاهدات میدانی، پس از بازخوانی چند باره متن مصاحبه ها و یادداشت های میدانی تحلیل برای مفاهیم (فرایند کدگذاری)، در سه سطح از انتزاع صورت گرفته است و در نهایت به پنج مقوله اصلی که تبیین کننده تجربه کار داوطلبانه دست یافته شد که عبارتند از: پیشران های درونی کار داوطلبانه، پیشران های بیرونی کار داوطلبانه، ساختارهای محدود کننده درونی، ساختارهای محدود کننده بیرونی، آثار و نتایج کار داوطلبانه. در نهایت با ارایه راهبردها و سیاست های سعی بر آن شد که تا چگونگی امکان بهره گیری از تجربه کار داوطلبانه در کشور در ایجاد و توسعه پروژه بانک زمان، بیان شود.

  کلیدواژگان: بانک زمان، فعالیت داوطلبانه، پیشران
|
 • Salman Ghaderi, Farhad Bayani, AliAkbar Mohammadian Pages 1-20

  in the field of elderly care have been developed in different countries, the most important of which are the network of volunteers, community-based programs, integrated model of care and services, intensive care model, comprehensive care model, and so on. Many countries use one or a combination of these models depending on their needs, development conditions, and cultural, economic, and social status.However, it is important to study and identify low-cost models tailored to the needs of each community. In this research, the patterns and models of elderly care are mainly studied and identified in order to identify low-cost and highly effective models and be used in the country’s planning systems.The purpose of this article is to study national and international concepts and experiences related to geriatric care solutions. The method of this research was documentary or library. The findings show that family-centered and community-based care patterns are more effective and also save costs. Also, improving the quality of life of the elderly can improve their care and make them feel efficient, and by promoting hope and vitality in them, it will improve their health in various aspects.

  Keywords: old age, health, care patterns, community oriented
 • Mostafa Safdari Ranjbar, Mohammad Nesari, Abbas Ghorbani Pages 21-40

  To improve the quality of life and economic conditions of retirees, they need to return to the business environment through entrepreneurship and self-employment. However, at first, it is necessary to teach these people the topics related to entrepreneurship and running a business. The purpose of this article is to study the programs and tools of entrepreneurship education and business development in selected and leading countries with a focus on military retirees. Using the method of document analysis and benchmarking approach with the best experiences, this research has studied and reviewed programs and tools for entrepreneurship training and business development for retirees of the military forces. While reviewing entrepreneurship training courses in selected countries, tools such as entrepreneurship incubators, coaching and mentoring, online platforms, social media, technical and vocational centers, and business schools, and finally, business boot camps for training Entrepreneurship were introduced to retirees. Finally, some policy proposals to develop entrepreneurship education for armed forces retirees are presented to assist policymakers. These policy programs include primary policy programs (implementation of entrepreneurship training courses and business development in training centers, creating and developing an online platform for entrepreneurship training, developing platforms for exchanging experience, knowledge, and technology, and forming joint activities among retirees, using media to create and Development of entrepreneurship training courses, creation, and development of entrepreneurship training courses and in-service business development and supportive policy programs (encouragement and support of leading entrepreneurs, establishment and development of retirement entrepreneurship clubs, development of innovation and accelerator laboratories and teaching the concepts of digital economy and industry 4.0).

  Keywords: Entrepreneurship, Business Development, Entrepreneurship Education Policy Programs
 • Javad Kamali* Pages 41-48

  One of the major demographic issues in general in the world is the issue of population aging and its consequences. At present, Iran is also experiencing the stage of transition of the age structure of the population from youth to old age. The trend of demographic changes and increasing aging in the country on the one hand and the challenges in the pension system and the provision of services to the elderly on the other hand, are among the important issues facing this phenomenon. This research seeks to examine the approaches to the challenges of old age and retirement through a qualitative approach and an analytical method by examining global experiences. Data collection and information was obtained using library and documentary methods. A study of the experience of Japan, the United States, Sweden and the United Kingdom shows that the phenomenon of population aging and the consequences of governments can not deal with the problems of society alone and without using local capacities. Although formal support systems are necessary to prevent poverty for the elderly and improve their health, there is a set of programs that are mostly carried out by local institutions such as schools, charities, municipalities or entrepreneurs. The predominant feature of these measures is the use of creativity, innovation and the use of local capacities to help the elderly and retirees.

  Keywords: retirement, old age, local capacities
 • Shideh Sadat Hashemi, Mojgan Afroznia, Mahsa Yahyaei, Meysham Khoshbatian Pages 49-68

  There are various problems and challenges for people at the end of their employment, which are often the result of confusion over the lack of a proper retirement plan. Most organizations have a specific plan for the entry and optimal use of new staff, but do not have a plan tailored to their return to society and the transition from employment to retirement. Especially the retirees of the Armed Forces who have always provided valuable services to the community. Therefore, empowering people to enter retirement plays an effective role in making the best use of this golden age. The evaluation center is a concept that can prepare the ground for the transition to retirement. The purpose of this research is to hold an evaluation center in a manner appropriate to the conditions, characteristics and needs of the retirees of the Armed Forces. For this purpose, in the first  stage, a comparative study method examines the programs and similar actions of the Evaluation Center for Armed Forces Retirees in leading and similar countries and internal organs. Finally, by reviewing the successful international experiences, solutions have been proposed to prepare and formulate a suitable program for the formation and development of the Retirement Evaluation Center in order to empower the retirees of the Armed Forces. These suggestions are based on the special circumstances of some Armed Forces retirees and their families. Experts at various job levels and all relevant bodies have also been interviewed openly. International records have also been reviewed as libraries through reputable international sites and countries.

  Keywords: Retirement, case study, Assessment Center, Empowerment, Military Force
 • Hossein Tajabadi, Ali Banai, Kourosh Borouji Pages 69-82

  Time bank is a method of providing and receiving social-support services that use time as a credit unit. In this banking system, members receive time credits according to the number of hours they provide services, and in the future and when needed, they can spend it to receive help and services from other members of the bank. In this bank, the value of all types of services is equal and only the service delivery time is measured. The idea of ​​a time bank has been proposed during the last three decades and has been realized in different countries. The culture of our society is influenced by Islamic teachings, so it is necessary to localize the service area of ​​Zaman Bank in the country and, based on religious principles, to encourage the participation of individuals in this bank.This research takes a descriptive-analytical look at explaining the moral and doctrinal incentives from the perspective of Islam for the active presence of people in the time bank. The results of this research are redefined in the economic, health and welfare, social and cultural fields.

  Keywords: time bank, volunteer activity, drivers
 • Nariman Zarin Panah * Pages 83-93

  The development of voluntary and humanitarian activities with the aim of promoting public welfare and well-being in recent years has been pursued by non-governmental organizations and government agencies in charge of welfare and social security around the world. In our country, such activities have become widespread in institutions such as Astan Quds Razavi, associations and charitable groups, and some government and public agencies such as the Basij and municipalities. Since the establishment of a time bank system is very important according to the goals and tasks of the Organization, utilizing the existing experiences regarding volunteer activities in various fields can provide useful lessons in this regard to the research group and strategies. Determine the establishment of this system and the conditions for its realization. It should be noted that the activities of the time bank can not be considered exactly equivalent to volunteer work, because in exchange for the activities of people in the time bank, they are given time. This research is applied in terms of external goals and it uses explicit inductive qualitative content analysis as a research method.In this study, using the opinions of volunteer activists and field observations, after re-reading the text of interviews and field notes, the analysis for concepts (coding process) was done in three levels of abstraction, and finally to the five main categories that explain Voluntary work experience gained: Internal drivers of volunteer work, external drivers of volunteer work, internal constraint structures, external constraint structures, effects and results of volunteer work. Finally, by presenting strategies and policies, an attempt was made to express how it is possible to use the experience of volunteering in the country in creating and developing a time bank project.

  Keywords: time bank, volunteer activity, Drivers