فهرست مطالب

عروسک سخنگو - پیاپی 309 (تیر 1397)
 • پیاپی 309 (تیر 1397)
 • 186 صفحه، بهای روی جلد: 10,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1397/04/15
 • تعداد عناوین: 37
|
 • سر نوشت
  جواد ماهر صفحه 3
 • شعر اول
 • بهترین شعر من کیست
  سیما غفوری صفحه 6
 • کلمک
 • مهدوز و عروسک سخنگو
  مهسا سالاری صفحه 10
 • ناقدک
 • کارخونه ی عروسک
  ابوبکر پورگل محمدی صفحه 16
 • کودکان فعال در حوزه ی حقوق بشر
 • من چه کسی هستم؟
  محمد الجونده صفحه 18
 • زنگ انشا
 • بدی چه شکلی است
  میرعلی اطهاری صفحه 24
 • داستان
 • مشق ممنوع
  مهناز نورالله زاده صفحه 26
 • ناقدک
 • خوش تیپ
  محمدیوسف احمدی بنکدار صفحه 28
 • یادداشت هایی از طهورا
 • روزهایی از زندگی من
  طهورا سعیدی صفحه 30
 • مقدمه ی پرونده ی کودکان صلح 2017
 • کودکان مروجان «تغییر» در جهان مدرن
  سپیده واعظ صفحه 32
 • شعر
 • نیشی که برای همیشه باز ماند
  محمد عابدین پور صفحه 36
 • تاریخ کوچک فردی
 • مگر بگیرید به تخت ببندیدم تا...
  جواد ماهر صفحه 40
 • زنگ انشا
 • مشکوک
  آوا چمن دوست صفحه 46
 • داستان
 • کی تو را به این روز انداخت خواهر قشنگ ام؟
  نازنین نیکوسرشت صفحه 48
 • از بچه های اعماق
 • خانم اجازه! من...
  مریم غفوری صفحه 52
 • پرونده ی کودکان صلح 2017
 • آزاد کردن داستان ها
  صفحه 58
 • موخره ی پرونده ی کودکان صلح 2017
 • دوباره خواهد آمد
  گلناز روح الامین صفحه 62
 • زنگ قصه
 • من تکه تکه روی میز
  درینا شریعتی صفحه 66
 • با یک انیمیشن از پرستو
 • بزک دوزک کهای باربی ها
  پرستو جمشیدی صفحه 68
 • داستان
 • یک گپ و گفت شبانه
  بنجامین زفانیا صفحه 70
 • زنگ قصه
 • تا حد مرگ
  فاطمه چوب تراشان صفحه 76
 • خاطرات داستانی یک کتابدار روستایی
 • تو از همه «پدیده» تری که شوهر نمی کنی
  مریم گریوانی صفحه 78
 • گزارش های بدن مرز
 • یک شیوه ی شخصی
  رعنا قادری صفحه 84
 • زنگ انشا
 • بدی چه شکلی است
  امیرعلی حبیب زاده صفحه 88
 • قدم زدن در هزار توی بورخس
 • فروپاشی های روزانه ی من
  زارا دهنبوی صفحه 90
 • با یک کتاب از پرستو
 • هیچی به هیچی
  پرستو جمشیدی صفحه 96
 • زنگ قصه
 • گزینه های روی میز
  ملیکا ریحانی صفحه 98
 • داستان
 • قرص خواب
  مهدی آگاه صفحه 102
 • پرسه در همین حوالی نزدیک
 • جایگاه اشیاء
  فرزانه کریمی صفحه 104
 • زنگ قصه
 • خانجون
  مینا سعادت پور صفحه 108
 • داستان
 • مستند حیات وحش و راز بقا
  نیما پورپرهیزکار صفحه 114
 • یادداشت های روزانه
 • من آن ها را همان جا دفن کردم
  بهجت شجاعی صفحه 118
 • زنگ انشا
 • گزارش شستن حمام
  ماهان هیری صفحه 126
 • پاسخک ویژه و پاسخک
  صفحه 128
 • داستان جمعی
 • شرمنده مخ ام نمی کشید بنویسم
  صفحه 156
 • فقط بچه ها نخوانند
 • کارگاه کتاب کودک
  زری نعیمی صفحه 160
 • به جای هنرمند خودآموخته
  آوین جانی صفحه 186