فهرست مطالب

نقدنامه زبان های خارجی - پیاپی 1 (شهریور 1397)
 • پیاپی 1 (شهریور 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/06/01
 • تعداد عناوین: 15
|
 • حسن زختاره* صفحات 5-10
  در دو دهه نخست سده بیست و یکم، برخی از اندیشمندان فرانسوی کتاب هایی پیرامون بحران ادبیات و پژوهش های ادبی در دوران هم روزگار نوشته اند. یکی از این نوشته ها جستار کوتاهی است با نام ادبیات در مخاطره به قلم تزوتان تودوروف که انتشارات فلاماریون آن را در سال 2007 چاپ کرده است. بن مایه اصلی این جستار که به بررسی کارکرد و جایگاه ادبیات از سده هجدهم به این سو می پردازد نوعی نگرانی است. نوشته پیش رو می کوشد تا افزون بر شناساندن این کتاب و دادن چکیده ای از بخش های مختلف آن، درستی داور ی ها و گزاره های نگارنده اش و همچنین کاستی هایش را کوتاه بررسی کند.
  کلیدواژگان: تودوروف، ادبیات، بحران، پژوهش های ادبی
 • محسن حافظیان * صفحات 11-16

  گسترش چشم گیر شبکه های دانشگاهی و تنوع بی سابقه رشته های آموزشی در بخش بزرگی از جهان امروزی پرسش های بسیاری را درباره ماهیت آموزش عالی، نقش آن در جامعه انسانی و پیوند آن با دیگر سازمان های مدنی و اقتصادی برانگیخته است. نویسنده کتاب دانشگاه: پایان بازی در اثرش تلاش کرده است به این پرسش ها در محدوده استان کبک کانادا بپردازد، بدون آن که این استان را تافته جدا بافته ای از نظام اقتصاد مسلط جهانی به شمار بیاورد. وی با اشاره به دگرگونی های ناشی از «انقلاب آرام» سال های 1960 استان کبک، به نقد نظریه های مطرح این حوزه پرداخته است.

  کلیدواژگان: دانشگاه، اقتصاد جهانی، انقلاب آرام
 • اسماعیل فرنود * صفحات 17-22

  در طول قرون گذشته، آثار و اسناد زیادی در باب تاریخ ترجمه به چاپ رسیده است. خیلی از این آثار دارای سبک نوشتار و تحلیلی یکسان بوده ا ند. یکی از جدیدترین و متفاوت ترین کتاب هایی که تاریخ ترجمه را با ادبیات و نگاهی متفاوت بررسی و تحلیل کرده است، تاریخ ترجمه اثر میشل بالار، ترجمه شناس فرانسوی است. او با زبانی ساده و دسته بندی دقیق، و مهم تر از همه با دیدگاهی آموزشی تاریخ ترجمه را بررسی می کند. نکته حایز اهمیت در این اثر، تقسیم بندی جغرافیایی در بیان سیر تاریخی ترجمه و پرداختن به جنبه های فرهنگی است. این اثر در سال 2013 در انتشارات دوبویک و از مجموعه تخصصی ترادوکتو به چاپ رسیده است. این نوشتار سعی بر معرفی این کتاب به مخاطبان علاقه مند به ترجمه شناسی به خصوص دانشجویان و استادان دانشگاه دارد.

  کلیدواژگان: ترجمه شناسی، تاریخ ترجمه، میشل بالارد
 • محمد محمدی آغداش * صفحات 23-28

  اثر وزین زبان شناختی کلام و تحلیل کلام در سال 2014 برای اولین بار در انتشارات آرمان کولن (Armand Colin) شهر پاریس به زیور طبع آراسته شد. در این کتاب، دومینیک منگنو بر روی موضوع بنیادین «کلام و شکل گیری گفتمان» متمرکز شده و به بررسی مفاهیم اساسی چون جستارهای کلام، عناصر تحلیل گفتمان، سطح سخن، جنس سخن و عالم سخن توجه ویژه مبذول داشته است. آن چه بیش از همه توجه خواننده را به خود معطوف می کند، این که نویسنده از ورای مضمون تحلیل گفتمان به مسیله چالش برانگیز «زبان و مقوله معنا»، با در نظر گرفتن همه ابعاد شناختی-فرهنگی-اجتماعی و شرایط یا بافت سخن (contexte) می پردازد.

  کلیدواژگان: منگنو، تحلیل کلام، بافت سخن، معنا
 • سمیه زختاره * صفحات 29-34

  کتاب کلاس های آموزشی زبان فرانسه به مثابه زبان خارجی و زبان دوم، توسط دو زبان شناس نامدار فرانسوی (ژان پی یر کوک و ایزابل گروکا) نگاشته و برای اولین بار در سال 2002 توسط انتشارت دانشگاهی گرونوبل به چاپ رسیده است. این اثر مرجعی برای تمامی پژوهش گران در زمینه آموزش به شمار می رود ، زیرا مروری کلی و ارزشمند از دانش امروزی آموزش زبان ارایه می کند. همچنین، این کتاب چگونگی شکل گیری و پی ریزی آموزش زبان به عنوان رشته ای مستقل و موقعیت های آموزشی، کلاس درس و همچنین بازی گردان های اصلی این حوزه را توضیح و شرح می دهد. در ضمن، راهکارهایی را برای اجرای روش ها و تکنیک های آموزشی موثر در زبان آموزی بررسی می کند .

  کلیدواژگان: آموزش زبان خارجی و زبان دوم، آموزش شناسی، رویکرد و فرآیند آموزشی
 • رضا رضایی * صفحات 35-42

  به عنوان یک جنبش اجتماعی، فمینیسم بیشترین تمرکز خود را معطوف به تحدید نابرابری های جنسیتی و پیش برد حقوق، علایق و مسایل زنان کرده است. رویکردهای نظری به فمینیسم عمدتا از ابتدای قرن 19 پدید آمدند. فمینیسم (به عنوان جنبش اصالت زنان) بخشی از پدیده یا جنبش توجه به دیگری یا اصالت دیگری است، جنبشی که در قلمرو نژاد، قومیت و جنسیت پدیدار شد . این جستار کتاب در روزگار خویش؛ تاریخ فمینیسم در جوامع غربی اثر مرلین لی گیتز (2001) از مجموعه های انتقادی انتشارات راتلج را به منظور توصیف، دسته بندی و خوانش انتقادی مفهوم فمینیسم برگزیده است.

  کلیدواژگان: فمینیسم، خوانش انتقادی، مرلین لی گیتز
 • سید مهدی سمائی * صفحات 43-50

  فرهنگ نویسی جدید یک زبانه در ایران با علی اکبر دهخدا و سپس محمد معین آغاز شد و در دهه های اخیر با فرهنگ الفبایی قیاسی مشیری و فرهنگ معاصر فارسی صدری افشار و فرهنگ روز سخن انوری ادامه پیدا کرد. تدوین فرهنگ های دوزبانه پس از رنسانس آغاز شد. نخستین فرهنگ دوزبانه فرانسه به فارسی در قرن نوزدهم و در پاریس تالیف شد. تدوین فرهنگ های دوزبانه فرانسه به فارسی در اوایل قرن بیستم و با جان شلیمر ادامه یافت. شمار فرهنگ های دوزبانه فرانسه به فارسی که در ایران و فرانسه تالیف شده اند حدود 130 عدد است. دو نمونه از فرهنگ های دوزبانه فرانسه به فارسی یکی فرهنگ اصطلاحات زبان فرانسه و دیگر فرهنگ زبان کوچه است که در سه دهه اخیر تالیف شده اند. در این دو فرهنگ مسایلی درباره انتخاب داده و انتخاب مداخل اصلی و فرعی و تعاریف مدخل ها و تناسب عنوان با محتوای کتاب وجود دارد که هر یک بررسی و نقد شده است.

  کلیدواژگان: فرهنگ لغت، زبان مخفی، اصطلاح، مدخل گزینی، تعریف دهی
 • احمد رمضانی*، پیوند میهن دوست صفحات 51-62

  هدف از این مقاله بررسی انتقادی کتاب دانش آموز و کتاب کار درس زبان انگلیسی ویژه دانش آموزان پیش حرفه ای پایه هشتم ویژه دانش آموزان کم توان ذهنی است. روش پژوهش حاضر توصیفی- تحلیلی است. با توجه به معیارهای پیشنهادی نقد شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی، نقاط قوت و ضعف شکلی و محتوایی اثر ارایه گردید و سپس پیشنهادهایی برای بهبود کیفیت کتاب و متناسب سازی محتوای آن با توجه به سطح توان مندی دانش آموزان کم توان ذهنی داده شد. از مهم ترین نقاط قوت کتاب اختصاص دادن بخشی ویژه به مرور و یادآوری مطالب آموزشی پایه هفتم، معرفی کارکردهای زبانی و روال های اجتماعی، و چاپ رنگی کتاب است و از مهم ترین نقاط ضعف کتاب علاوه بر آموزش سنتی حروف الفبا، آموزش نامناسب اعداد، ارایه تمرین های پیچیده و نامناسب و کیفیت پایین تصاویر می توان به عدم انطباق عناوین درس ها با محتوا اشاره نمود.

  کلیدواژگان: زبان انگلیسی، دانش آموزان کم توان ذهنی، کتاب دانش آموز، کتاب کار، پایه هشتم، نقد
 • علی بیات* صفحات 63-68

  افادات نوشته دکتر تحسین فراقی، استاد و رییس سایق گروه زبان و ادبیات اردو در دانشکده خاورشناسی دانشگاه پنجاب پاکستان که شامل 13 مقاله با موضوعات ادبیات اردو می باشد. این کتاب در285 صفحه از انتشارات سنگ میل پبلی کیشنز لاهور در سال 2004 میلادی به چاپ رسیده است. نویسنده از ابعاد مختلف به آثار ادبی شاعران و نویسندگان قدیم و بیشتر معاصر اردو پرداخته است. در مورد جایگاه نوع ادبی مرثیه در زبان اردو تا ظهور میرانیس در قرن نوزدهم میلادی و سپس در مقالات بعدی به جنبه هایی از شعر شاعران مشهور و اثرگذار قرن بیستم زبان اردو مانند اکبر اله آبادی، حفیظ هوشیارپوری، ماهرالقادری، شهزاد احمد، عبدالعزیز خالد و غیره پرداخته شده است.

  کلیدواژگان: تحسین فراقی، افادات، ادبیات اردو، شاعران قرن نوزدهم و بیستم اردو
 • صدیقه سادت رجایی زاده * صفحات 69-74

  کتاب فن تنقید اور اردو تنقیدنگاری تالیف نورالحسن نقوی در سال 1990 میلادی در چاپ خانه ایجوکیشنل بوک هاوس علیگر به چاپ رسید. در این اثر موضوع نقد و ناقدان معروف اردو به زبانی ساده پوشش داده شده است. نویسنده با معرفی منتقدین معروف زبان اردو از ابتدای پیدایش تا اواخر قرن بیستم به بررسی سبک های مختلف نقد و همچنین بررسی مباحث تاریخ نقد، مکاتب و جریان های بزرگ نقد در ادبیات اردو پرداخته است. چنانچه این اثر می تواند به عنوان منبعی مستند و معتبر در خصوص مبحث نقد اردو و جریانات وابسته به آن مورد بهره و استفاده مخاطبین زبان اردو قرار بگیرد.

  کلیدواژگان: نقد، زبان اردو، نورالحسن نقوی
 • مازیار مهیمنی* صفحات 75-86
  «تاریخ فلسفه تاریخ سرکوب پرسش است». این ناسازه ای است که کتاب پرسش گری چیست؟ همچون بسیاری از دیگر آثار میشل مه یر به افشای آن کمر می بندد. اگر پرسش گری در ذات فلسفه ثبت باشد، به موجب کدام فرآیندهای ذهنی و کدام تنگناهای معرفت شناختی، برترین فیلسوفان تاریخ سازه های فلسفی خود را بر سرکوب پرسش بنا کرده اند؟ در اثر جدید مه یر این پرسش انتقادی به طور خاص بنیان های فکری افلاطون، ارسطو، دکارت و هایدگر را نشانه می رود. هدف آن سنجش نوعی انحراف فلسفی یا نوعی اختلال «مسیله شناختی» است که پرسش بنیادین (پرسش از خود پرسش) را به سود یک پیش فرض، یک قضیه یا یک اصل مسلم، از روند تفکر فلسفی بیرون می راند.
  کلیدواژگان: پرسش گری، قضیه گرایی، سرکوب پرسش، مسئله شناسی، میشل مه یر
 • معصومه غلامی * صفحات 87-92

  دکتر سهیل بخاری نویسنده کتاب اردو داستاناز بزرگ ترین محققین، منتقدین و نویسندگان زبان و ادبیات اردو به شمار می رود. کتاب اردو داستان در 560 صفحه از سوی مقتدره قومی زبان اسلام آباد پاکستان در سال 1987م به چاپ رسیده است. با مطالعه کتاب می توان دریافت که دکتر سهیل بخاری به واقع تحقیقات مفصلی در حوزه داستان اردو انجام داده است و در کنار تحقیق و پژوهش به مطالعه انتقادی نیز پرداخته است.

  کلیدواژگان: سهیل بخاری، داستان، ادبیات اردو، مطالعه انتقادی، تحقیق
 • فرزانه اعظم لطفی * صفحات 93-100

  این پژوهش به معرفی و تحلیل و نقد کتاب فرهنگ و تفکر هندوستانی و غزل اردو اثر گوپی چند نارنگ محقق، پژوهش گر، نقاد، زبان شناس، داستان نویس و شاعر اهل هنود هندوستان می پردازد. گوپی چند نارنگ با توجه به تبحر در شیوه نقد و نگارش در ادبیات و زبان هندی و اردو با مطالعه تطبیقی فرهنگ و تفکر و ذهن هندوستانی که بر غزلیات شاعران کلاسیک ادبیات اردوزبان تاثیر به سزایی داشته است را تبیین کرده است. او فرهنگ هندوستان را از زاویای مختلف قبل و بعد از اسلام از دوره ودیک تا ظهور اسلام در سرزمین هند مورد مطالعه تطبیقی قرار داده است. نویسنده این اثر همچون دیگر کارنامه های علمی خود به تبیین و اثبات مطالعات تطبیقی در حوزه اساطیر و فرهنگ و تمدن هندو به به دنبال جستجوی ردپای این فرهنگ در زبان اردوست. یکی از مزایای اصلی این کتاب این است که نویسنده با رویکرد مطالعات تطبیقی در صدد واشکافی و یافتن ادبیات صلح و اشتراک و همدلی در فرهنگ و تمدن باستانی هند با اسلام با نگاهی ادبی و علمی و بدیع است. این کتاب به جنبه های مختلف فرهنگ مشترک در ادبیات هندی و اردو با دقت و مثال های تاریخی به تفسیر اشعار شاعران دوره کلاسیک می پردازد. این مقاله به مهم ترین روش تحقیق و نقد این نویسنده و تجزیه و تحلیل و وجوه مثبت و معایب کار می پردازد.

  کلیدواژگان: گوپی چند نارنگ، فرهنگ و تفکر هندوستانی، غزلیات اردو و ذهن هندوستانی، زبان غزل و فرهنگ هند، اساطیر و تلمیحات هندی
 • فاطمه عسگری * صفحات 101-106

  در میان کتاب های دستور زبان ایتالیایی آن دسته از آثار که نکات و قوانین دستوری را با استفاده از زبان مبدا و با ذکر مثال های مشخص در زبان فارسی به زبان آموز فارسی زبان آموزش می دهند معمولا مورد استقبال بیشتری از طرف آن دسته از زبان آموزان قرار می گیرند که تمایل دارند به شکل خودخوان و بدون بهره بری از حضور مدرس به مطالعه قواعد دستوری زبان مقصد بپردازند. کتاب نگاهی نو به دنیایی دیگر. دستورزبان ایتالیایی، نشر هنر و تربیت تهران، تالیف دکتر فریبا خاکپور عضو سابق هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، گروه مترجمی زبان ایتالیایی به عنوان منبع آموزشی مناسبی است که با استفاده از زبان فارسی به توضیح جامع قواعد گرامری زبان ایتالیایی می پردازد، ولیکن نکاتی در خصوص بهتر ساختن اثر موجود ارایه می شود.

  کلیدواژگان: دستور زبان ایتالیایی، فریبا خاکپور، آموزش قواعد دستوری، نکات نگارشی، تجدید چاپ
 • حسین رسول پور*، محمدرضا پهلوان نژاد صفحات 107-116

  مقاله حاضر سعی دارد با بررسی شیوه تدوین و مطالب دستورزبان‏ هایی که پژوهش گران و اساتید ایرانی در فاصله سال‏های 1357 تا کنون به زبان فارسی برای زبان ‏های انگلیسی، آلمانی، فرانسه، اسپانیایی، ایتالیایی و ترکی‏ استانبولی نگاشته ‏اند، پدیده دستورنویسی برای این زبان ‏ها را با دیدی انتقادی مورد پژوهش قرار دهد. در مجموع 347 مورد به عنوان نمونه ‏ها (داده‏ ها)ی مقاله حاضر انتخاب شدند و از میان این موارد تعداد 100 مورد به صورت تصادفی انتخاب شده و پس از تهیه کتاب‏ های موردنظر، نحوه تدوین مطالب، نقاط قوت و کاستی ‏های آن‏ها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به دست آمده حاکی از این است که دستورزبان‏ های نگاشته شده دارای نقاط ضعف بنیادین و اساسی بوده و به هیچ وجه نتوانسته ‏اند جایگزین متون درسی اصلی این زبان ‏ها شوند؛ هرچند برای طیف خاصی از مخاطبان همیشه جذابیت داشته ‏اند. از سوی دیگر، کتاب ‏های حاضر بیشتر جنبه‏ های اقتصادی را لحاظ کرده و عمدتا نیازهای بازار را مدنظر دارند و از این رو، هیچ اقبالی در آموزشگاه ‏های زبان و دانشگاه‏ های داخل کشور به چنین کتاب ‏هایی نشان داده نمی ‏شود. دوازده مورد از کاستی ‏های این نوع دستورزبان‏ ها و چهار مورد از مزیت‏ های آن‏ها به طور مفصل در متن مقاله توضیح داده شده ‏اند.

  کلیدواژگان: دستورنویسی، زبان‏ های خارجی، خودآموز، گرامر، نقطه ضعف ‏ها و مزیت ‏ها
|
 • Hasan Zokhtareh * Pages 5-10
  In the first two decades of Twenty First Century, some French thinkers wrote their books about contemporary literature crisis and literary researches. One of them which is named Literature in Peril [Literature in danger] by Tzvetan Todorov, published by Flammarion 2007. The theme of the book is a concerning look towards investigating the application and position of literature from the eighteenth century onwards. This article first tries to introduce the book and to present a summary of its various parts, then to analyze the writer’s judgment and claims along with his flaws.
  Keywords: Todorov, Literature, Crisis, Literary Studies
 • Mohsen Hafezian * Pages 11-16

  The widespread expansion of academic networks and the unprecedented diversity of educational disciplines and programs in much of today's world have raised many questions about the nature of higher education, its role in human society, and its relation with other civic and economic organizations. The author of the book, “University: End of the Game”, has tried to address these questions limiting his scope to the province of Quebec in Canada, without considering this province an isolated case in the dominant global economic system. Referring to the changes brought about by the “Quiet Revolution” of the 1960s in the province of Quebec, he has criticized the major theories in this field.

  Keywords: University, Global economy, Quiet Revolution
 • Esmail Farnoud * Pages 17-22

  A great deal of books and documents have been published regarding the history of translation in recent century. Most of these books had similar writing and analysis style. One of the recent and different book that analyzed the history of translation with a various literature and look is History of Translation by Michel Ballard. He analyzes the history of translation with a simple language and precise categorization, and most important, studies the educational views of the history of translation. The significant point in this book is geographical categorization in the chronology of translation and its cultural aspects. The book was published by De Boeck Publication and special collection of Traducto. This essay tries to introduce the book to those who are interested in translation, especially the students and university professors.

  Keywords: The Science of Translation, The History of Translation, Michel Ballard
 • Mohamamd MOHAMMADI-AGHDASH * Pages 23-28

  The linguistic book of discourse and discourse analysis for the first time ornamented in Armand Colin publishing house of Paris in 2014. In this book, Dominique Maingueneau focuses on the fundamental issue of discourse and discourse formation and special attention had for examining the basic concepts such as word queries, the elements of discourse analysis, level of speech, kind of speech, and the world of speech. What pays the reader's attention most of all is that the author beyond the scope of discourse analysis for challenging issue of (language and sense) and considering all cognitive – cultural- social dimensions and context of speech.

  Keywords: Maingueneau, discourse analysis, Context of Speech, Sense
 • Somaieh Zokhtareh * Pages 29-34

  The books of Didactics Course of French as a Foreign and Second Language was written by two prominent French linguists (Jean-Pierre Cuq & Isabelle Gruca) and were published by PUG Publication in 2002, for the first time. This book is used as a source book for all the researchers of teaching, as it presents an overall and valuable review of language teaching of current sciences. In this book, the way of forming and foundation of teaching language as an independent major is described and the teaching conditions, classroom and the main members of this domain are described. Also the methods and educational techniques of teaching language are analyzed.

  Keywords: Teaching Foreign Language, Second Language, Teaching Methods, Educational Approaches, Strategies
 • Reza Rezaei * Pages 35-42

  As a social movement, feminism focuses on reducing gender inequalities and promoting women's rights, interests and issues. Theoretical approaches to feminism originate mainly from the early nineteenth century. Feminism (as a movement for the origin of women) is part of the phenomenon or movement of attention to other or  originality of other, a movement that has emerged in the field of race, ethnicity and gender. By looking at “In Their Time: A History of Feminism in Western Society” by Marlene LeGates selected from Routledge critical series, this essay tries to describe, categorize and critique of feminism’s concept.

  Keywords: feminism, Critical Reading, Marlene LeGates
 • Mehdi Samai * Pages 43-50

  The first French-Persian bilingual dictionary was published in Paris by John-Baptiste Nicolas in 1885. French language started with Safavid dynasty in Iran but spread out in the time of Naser Al-Din Shah Qajar. Bilingual dictionary continued to publish in twenty century by John Schlimmer. He published in 1874 a French-Persian dictionary. The number of bilingual French-Persian dictionaries that are published in French and in Iran are more than 130. Two examples of these kinds of dictionary that was released in three recent decades are “Petit dictionnaire des expressions et proverbs” and “Petit dictionnaire de la langue verte” by Mohamad Taghi Ghiyasi. In this paper these books were criticized by the point of view of content, title, entry, data, manner of data collection and the definition.

  Keywords: Bilingual Dictionary, Critic, Persian, French, Expressions, Proverbs, Argot
 • Ahmad Ramezani *, Payvand Mihandoust Pages 51-62

  The purpose of this article was to review the English course book (Student Book 2 and its workbook) developed for 8th graders with intellectual disabilities. The method applied was descriptive – analytic. Regarding the proposed criteria by the Council for Reviewing Books and Texts on Humanities, areas of strength and weak points in terms of form and content were presented. Moreover, series of suggestions were proposed to enhance both the quality and the content of the book regarding their capabilities. The strong points of this package could be pointed out as allocating a specific section to recap what students have learned in 7th grade, presenting language functions and social routines, and color printing of the student book. Apart from the old-fashioned way of teaching English alphabets, the inappropriate method of introducing numbers, developing improper and vague activities regarding the students’ capabilities, and the low quality of the pictures, the essential weakness of the book was the issue that there was not that much conformity between the title of each lesson and the content.

  Keywords: English, Students with Intellectual Disabilities, Student Book, Workbook, 8th Grade, Review
 • Ali Bayat * Pages 63-68

  Ifadaat by Dr. Tehseen Faraqi, professor and chairman of the Department of Urdu Language and Literature at the Faculty of Oriental Studies, Punjab University of Pakistan, which includes 13 articles on Urdu literature. The book was published in 2004 on the 285-pages by Sang-e-Meel Publications in Lahore. The author has devoted various aspects of the literary works of the ancient poets and writers to contemporary Urdu. About the place of the literary genius in the Urdu language until the emergence of Miranises in the nineteenth century, and then in later articles, some aspects of the poetry of the famous and influential 20th century Urdu language such as Akbar Allahabadi, Hafeez Hoshiyar Puri, Maher alQadri, Shahzad Ahmad, Abdul Aziz Khalid, etc. has been written.

  Keywords: Tehseen Faraqi, Ifadaat, Urdu Literature, Poets of the 19th Century, 20th Urdu
 • Sediqe Sadat Rajaeizadeh * Pages 69-74

  The book Fan-e Tanqeed Aur Urdu Tanqeed Nigari was written by Noorul Hasan Naqvi in 1990 at the Printing House of Educational Book House, Aligarh, India. In this work, the theme of criticism and well-known critics of Urdu are covered in simple language. By introducing famous Urdu language critics from the beginning of the 20th century to the late 20th century, the author reviewed various critique styles, as well as reviews of the history of critique, schools and major currents of criticism in Urdu literature. So, this work can be used as a reliable source for the critique and its related processes in the Urdu language and also for audience of the Urdu language.

  Keywords: A Book Review, Urdu, Noorul-Hasan Naqvi
 • Maziar Mohaymeni * Pages 75-86
  “History of philosophy is the history of suppression of the question.” This is the paradox that Michel Meyer denounces in the book What Is Questionig?, like so many others of his works. If questioning lies in the nature of philosophy, then according to which mental processes and epistemological difficulties the best philosophers of the history have built their philosophical structures on the suppression of the question? Meyer’s new book, What Is Qustioning, aims at this critical question, in particular, the intellectual foundations of Plato, Aristotle, Descartes, and Heidegger. Its aim is to measure a kind of philosophical deviation or a kind of “problematological” disorder that throws out the fundamental question (question from the question itself) of the philosophical thinking process, for the benefit of a presumption, a proposition, or an “apodictical” principle.
  Keywords: Questioning, Propositionalism, Question Suppression, Problematology, Michel Meyer
 • Masoumeh Gholami * Pages 87-92

  The book Urdr Dastan: Tahqeeqi o Tanqeedi Mutala by Dr. Suhel Bukhari was published by Muqtadra Qaumi Zaban (National Language Promotion Department) in Islam Abad Pakistan in 1987. This book contains 560 pages and Dr. Suhel Bukhari in this book gave detailed account of research regarding short story in Urdu language and literature.

  Keywords: Suhel Bukhari, Story, Urdu language, literature, Critical study, Research Study
 • Farzaneh Azamlotfi * Pages 93-100

  This research introduces and analyzes and criticizes the Urdu Ghazal Aur Hindstani Zahen-o Tahzeeb by Gopi Chand Narang, scholar, researcher, linguist critic, and writer and poet of the Hindus of India. Gopi Chand Narang has been characterized by the mastery of critique and writing in Hindi and Urdu literature and language, with a comparative study of the Hindu culture and thoughts that have influenced the poetry of the classical poets of Urdu literature. He has adapted the culture of India from different angles before and after Islam from the Vedic period to the advent of Islam in India. The author of this work, like his other scientific works, explains adaptive studies in the field of mythology and Hindu culture and civilization looking for a trace of this culture in the Urdu language. One of the main advantages of this book is that the author, with the approach of comparative studies, seeks to find literature on peace and sympathy with Indian culture and civilization with Islam with a literary and scholarly look. This book deals with different aspects of common culture in the literature. Hindi and Urdu carefully interprets the poetry of classical poets with precision and historical examples. This paper deals with the most important method of research and critique of this author and analyzes positive aspects and disadvantages of work.

  Keywords: Gopi Chand Narang, Indo-Iranian Culture, Thinking, Urdu, Hindu Poetry, Hindi Language, Culture, Indian Myths, Teas
 • Fatemeh Asgari * Pages 101-106

  Among the Italian grammar books in Iran, those that teach grammatical points using the linguistic code and specific grammatic examples in Farsi for Persian speaking learners are usually more welcomed by those learners. This is true for those who usually try to study the rules of the target language in a private form of self-studing and maybe without the direct teacher's presence. The book L'alternativa La grammatica italiana [a New Look to Alternative World Italian Grammar] by Fariba Khakpour introduces a critical study, as a good educational source that uses Farsi language to provide a comprehensive explanation of the grammatical rules of the Italian language. However, there are some little suggestions to improve the quality of the existing work.

  Keywords: Italian Grammar, Fariba Khapour, Grammar Instructions, A Few Writing Points, Reprint Edition
 • Hossein Rassoulpour *, Mohammad Reza Pahlavan Nezhad Pages 107-116

  The present paper is an attempt to investigate the methods and contents of grammar books which Iranian scholars and universities’ professors have written for the languages of English, German, French, Spanish, Italian and Turkish since 1978 and then to review the phenomenon of wetting grammar books for these languages critically. To do this, we initially searched grammar books’ names in the website of National Library and Archives of I. R. of Iran (www.nlai.ir) and then listed grammar books’ titles. The following items, then were removed from the samples: a) the books which have published before 1978, b) the books which their names aren’t included grammar (Persian: dastūrzabān), self-study book (Persian: khodāmūz), c) the books which are exactly Persian translation of original published books abroad, d) the books which only have compiled and published for undergraduate, graduate and PhD examinations and Language Competence Tests (such as IELTS, IBT, etc.). Removing this data, in general, there were 347 books as the samples of this article. We chose 100 books and then investigated the advantages and disadvantages of their methods and contents. The results showed that these grammar books because of their disadvantages haven’t been as reliable textbooks in Iranian University and Language Teaching Institutes. These books’ authors usually have been considered publishing market’s needs rather than needs of language learners.

  Keywords: Phenomenon of Writing Grammar Books, Foreign Languages, Self-study Book, Grammar Book, Advantages, Disadvantages