فهرست مطالب

پمپ - پیاپی 3 (بهار 1364)
 • پیاپی 3 (بهار 1364)
 • 70 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1364/02/16
 • تعداد عناوین: 5
|
 • روش های نوین ماشینکای
  محسن لطفی صفحه 3
  در این مقاله دو موضوع مطرح شده است:ول، اهیت بررسی مواد مصرفی و روش های کنونی توید به منظور حصول چهار عامل که در طراحی تولید مورد توجه می باشد. نظر به اینکه اکثریت قریب به اتفاق موسسات صنعتی در طراحی تولیدی ومواد پیشنهادش شه موسسات توید خارجی را مورد استفاده قرار می دهند لذا اهمیت موضوع فوق مورد بررسی قرار گرفته است.
  دوم، روش های نوین ماشینکاری که در سال های اخیر مطرح شده و تفاوت فاحشی با روش های کنونی تولیدی دارد مورد بحث قرار گرفته است. این روش ها با توجه به سه عامل اصلی دسته بندی شده اند...
 • کنترل خودکار ایستگاه های پمپاژ / قسمت اول
  دکتر احمد لطفی صفحه 11
  در این مقاله بعد از کوشش جهت روشن ساختن محاسن و معایب سیستم خودکار و امکانات و محدودیتهای کاربردی آن، اصول اساسی و دستگاه های سیستم های خودکار توضیح داده شده است. با توسعه روش های نین شبکه های آبیاری زه کشی تحقیقات پیشرفته ای خودکار ایستگاه های پمپاژ را لازم می گرداند. کنترل ایستگاه های پمپاژ برای تامنی آب به دو طیق صورت می گیرد:- کنتر مدارم که مقدار آب مورد نیاز را مستقیما از ایستگاه تامین می نماید.
  - کنترل ناپیوسته یا منقطع با بکاربردن یک مخزن حد واسط- کنترل منقطع با اندازه گیری سطوح آب رد یک مخزن تحت فشار یا مخزن آزاد ویا بوسیله اندازه گیری فشار در مخزن یک فشار انجام می گیرد...
 • روش انتخاب تجهیزات الکتریکی الکترو پمپ های شناور
  مهندس رحیم خانی صفحه 25
  در این مقاله بحث قبلی خودرا در مورد انتخاب تجهیزات الکتریکی لازم جهت نصب راه اندازی و حفاظت الکتروپمپ های شناور ادامه می دهیم. این مبحث کلا جنبه عملی دارد و با استفاده از جداول تهیه شده می توان تجهیزات مورد نظر را انتخاب کرد.
  1- مشخصات الکتریکی الکتور موتورهای شناور:تمام الکتروموتورهای شناور ساخت شرکت صنایع پمپ سازی ایران برای ولتاژ سه فاز 380 ولت 50 هرتس ساخته شده اند. الکتروموتورهای تبپ6E به روش اتصال مستقیم و بقیه الکتروموتورها ب روش ستاره- مثلث قابل راه انداز هستند. مجددا تیپ و جریان نامی الکتروموتورها در جدول شماره 2 داد شده است.
 • کابل و کابل کشی
  علی فرح پور صفحه 36
  این سری مقالات در جهت بیان اطلاعات تکمیلی در مورد کابلها ساختمان واجزاء کابلهای قدرت، انواع عایق ها، مفصل بندی کابلهای با روش عملی و تجربی بنگارش درآمده و تا حد الامکان به ذکر مباحث ضروری فنی می پردازد.
 • تازیخ تکامل پپم / قسمت اول
  مهندس علی وکیلی پور صفحه 65
  هر صنعتی مانند جوامع و انسانها سرگذشت و تاریخی با خودارد و بالابردن توانایی های دست اندرکاران آن صنعت در گرو اطلاع از چند و چون سیر تکامل آناست. به منظور آشنایی بیشتر خوانندگان سری مقالاتی در زمینیه سیر تکامل به نگارش در می آید و امید است که بدینوسیله گامی هر چند کوچک در این راه برداشته شود.