فهرست مطالب

نشریه تاریخ ایران اسلامی
سال هفتم شماره 2 (پاییز و زمستان 1398)

 • تاریخ انتشار: 1398/11/15
 • تعداد عناوین: 5
|
 • گیتی محمدبیگی، علیرضا ابطحی فروشانی*، محمدعلی چلونگر صفحات 1-21

  در مبحث تاریخ حدیث، راویان حدیث جایگاه مهمی دارند. نخستین احادیث که با عنوان «کتاب»، «اصل» یا «نسخه» یاد شده است، پس از سده دوم ه توسط طبقه و افراد خاصی دست به دست و نقل شده است. یکی از مهم ترین راویان ومحدثان امامی که حلقه اتصال منابع و احادیث سده دوم و سوم بود، محمدبن سنان(د.220ق) است. اینکه محمدبن سنان از نظر وثاقت یا تضعیف میان محدثان امامی چه جایگاهی دارد؟ نقش او در انتقال روایات زیدی به امامیه چگونه بوده است ؟ روایات ذکر شده از سوی وی تا چه حدی در امامیه نفوذ دارد؟ موضوع این مقاله است که تلاش می گردد به روش تاریخی و شیوه توصیفی- تحلیلی باتکیه بر منابع موجود بررسی گردد. علی رغم، آنکه محمدبن سنان را به دلیل همنشینی با افرادی چون مفضل بن عمر و نقل روایات او،فردی غالی دانسته اند و تضعیف وی نزد محدثان و عدم پذیرش روایات او، کتاب ها و روایات نقل شده از او رواج یافت که روایات دو محدث زیدی صاحب نام، ابوالجارود(ح150ق)و طلحه بن زید(ح150ق) گزارش شده است. به نظر می رسد محمد بن سنان نقش مهمی در انتقال احادیث زیدی به امامی ایفا کرده است.

  کلیدواژگان: محمد بن سنان، محدثان امامی، مشایخ زیدی، زیدیه
 • هومان محمدی شرف آباد، شکوه سادات اعرابی هاشمی*، سهیلا ترابی فارسانی صفحات 23-54

  نهضت های شیعی_صوفی روزگار تیموریان بر بستر مولفه هایی مشترک بروز و ظهور یافت. رهبران این نهضت ها با درک الزامات زمانی و محیطی و با اغتنام فرصت تلاش کردند ضمن بهره گیری از مولفه های مشترک موجود و به کارگیری همه ظرفیت ها به موفقیت هایی دست یابند. آن ها هوشمندانه و البته بلندپروازانه سعی کردند از خلا حاصل از سقوط خلافت عباسی و زوال قدرت ایلخانان سود جسته و با استفاده از اطاعت پذیری صوفیه، در کنار برانگیزانندگی آموزه های انقلابی تشیع و قدرت بسیج کنندگی بالقوه ی مهدویت، زمینه هم گرایی این نهضت ها را فراهم نمایند.سه نهضت حروفیه، مشعشعیان و نوربخشیه در این زمینه نقش برجسته ای داشتند. این پژوهش بدنبال پاسخ به این سوال است که تحت تاثیر چه عواملی مولفه های مشترک سه نهضت حروفیه، مشعشعیان و نوربخشیه موجب همگرایی این گروه ها شد؟ به نظر می رسد مهمترین عامل همگرایی نهضت های شیعی_صوفی، تسامح مذهبی مغولان می باشد. ضمن آنکه وجود ادعاهای مشترک و ظهور دراویش بزرگ با چهره ای موجه که دوستدار اهل بیت علیهم السلام نیز بودند هم می تواند از دیگر عوامل تاثیرگذار در این زمینه باشد .چرایی این نزدیکی و همگرایی، مساله اصلی این پژوهش است که تلاش خواهد شد با نگاهی تحلیلی، توصیفی ضمن نقد و بررسی مولفه های مشترک سه نهضت حروفیه، مشعشعیان و نوربخشیه، به رمزیابی علل همگرایی نهضت های یاد شده پرداخته شود.

  کلیدواژگان: نوربخشیه، مشعشعیان، تشیع، تصوف، تیموریان
 • کیانوش افشاری، حامد عامری گلستانی*، بهرام یوسفی، شیوا جلال پور صفحات 55-79

  مسیله اصلی این مقاله، چگونگی پرداختن به «مسیله هویت ملی» در ادب سیاسی مشروطه، به خصوص شعر سیاسی مشروطه است. یکی از بنیان های هویت ملی، به وجود آمدن مفهوم «نوآیین» ملت در عصر ناصری، با آثار و گفتار کسانی چون آخوندزاده و میرزا آقا خان کرمانی بود. در عصر ناصری، باستان گرایی، توجه به نام ایران، مضمون نوآیین «ملت» و بازتعریف مفهوم «وطن» از مولفه های اصلی برداشت جدید از هویت ملی بود. این مقاله با بهره گیری از روش تحلیلی توصیفی، این پرسش را دنبال می کند که «مسیله هویت ملی» چگونه در ادب سیاسی مشروطه تبلور یافت؟ با این فرضیه که «مسیله هویت ملی، در ادب سیاسی مشروطه، بیش از هر چیز به مفهوم نوآیین «وطن» مرتبط بود و این مفهوم با بسامد بالا در شعر سیاسی این دوره مورد توجه قرار گرفته بود.» اصلی ترین یافته این پژوهش آن است که با بسط آگاهی های نوآیین از مقولاتی و مفاهیمی مانند «ملت» و «وطن» در عصر ناصری و گسترش آن در عصر مشروطه، به خصوص در ادب سیاسی این دوره، «هویت ملی» به عنوان یک «مسیله» بنیادین در دل مشروطیت، مورد توجه قرار گرفت.

  کلیدواژگان: ادب سیاسی، مشروطه، هویت ملی، وطن
 • حسن آتش آب پرور، اسماعیل سنگاری*، محمدکریم یوسف جمالی، شکوه سادات اعرابی هاشمی صفحات 81-93

  در زندگی روزمره به نقش اعداد در آیین ها، باورها و اعتقادات خود در همه جنبه های زندگی اعم از عشایری، روستایی و شهری برمی خوریم. برخی از این اعداد پیوندی دیرینه با باورهای ما دارند و ریشه شناسی آنها ما را با دلایل مقبولیت و رواج آنها آشنا می سازد. این دلایل گاه دینی و گاه اسطوره ای می باشند. در این مقاله سعی بر آن است که نقش اعداد در آیین ها، آداب و رسومی که در فرهنگ مردم ایران اجرا می شده یا می شوند و بطور ویژه در آیین های گذر در سه مرحله تولد، ازدواج و مرگ بررسی گردد و پس از شناسایی نقش آنها، اهمیت و دلیل تداومشان را در طول تاریخ تا حد امکان واکایی نماید. این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی، صورت گرفته و نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از آن است که تقدس اسطوره ای و تکرر یک عدد بر اهمیت و حضور آن در فرهنگ عامیانه اثر نهاده است. و اعداد نزد اقوام ایرانی فقط برای شمارش نبوده بلکه با نمادها و باورهای آنها ارتباط تنگاتنگی داشتند.

  کلیدواژگان: اعداد، تولد، ازدواج، مرگ، قوم بختیاری
 • فریناز هوشیار*، ظریفه میر، سهیلا ترابی فارسانی صفحات 95-114

  فدک زمینی وسیع با کشاورزی حاصلخیز و چشمه های پر آب بود که پس از شکست خیبر، یهودیان آن را بدون مقاومت و با پیمان صلحی مشابه پیمان خیبر، تسلیم پیامبر(ص) نمودند. چون فدک بدون جنگ فتح شده بود،نصف درآمد آن «خالصه» رسول خدا گشت، و تا روز رحلت پیامبر (ص) در اختیار حضرت فاطمه (س) قرار داشت. پس از رحلت پیامبر اسلام (ص)، ابوبکر از واگذاری زمین مذکور خودداری کرد و بر سر مالکیت فدک اختلاف به وجود آمد .با توجه به نگارش کتاب های متعدد تاریخ اسلام در ایران، دراین پژوهش که به روش توصیفی- تحلیلی و در پاسخ به این پرسش که پژوهشگران ایرانی تاریخ اسلام چگونه به موضوع فدک نگریسته اند؟ کوشیده شده با در نظر داشتن چگونگی بازتاب موضوع فدک در کتاب های تاریخ اسلام ، دیدگاه نویسندگان کتاب های یاد شده مورد بررسی قرار داده شود.نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد، موضوع فدک تنها در ده درصد کتاب های تاریخ اسلام هیچ گونه اشاره ای نشده است . در 70 درصد پژوهش ها به تفصیل و در 20 درصد به صورت گذرا بازتاب یافته اند . فدک غالبا با نگرش های شیعی و از دیدگاه های سیاسی ، اقتصادی و با محوریت ارث و استدلال حقانیت و مالکیت حضرت فاطمه(س) نسبت به فدک در کتاب های تاریخ اسلام که بین سالهای 1358 تا 1397 به رشته تحریر در آمده مورد بررسی قرار داده شده است .

  کلیدواژگان: فدک، تاریخ نگاران ایرانی، اسلام، خلفا، فاطمه زهرا (س)
|
 • Giti Mohamadbeigi, Alireza Abtahi *, Mohammad Ali Chelongar Pages 1-21

  In the subject of the history of hadith, the narrators of hadith have an important place. The first hadiths, which are referred to as "books", "originals" or "manuscripts", were transmitted by certain classes and individuals after the second century AH.One of the most important narrators and narrators of the Imam, who was the link between the sources and hadiths of the second and third centuries, is Muhammad ibn Sinan (d. 220 AH).What is the position of Muhammad ibn Sinan among the Imami narrators in terms of credibility or weakness? What was his role in transmitting Zaidi narrations to the Imams?To what extent do the narrations mentioned by him influence the Imams? The subject of this article is to try to study the historical method and descriptive-analytical method based on available sourcesDespite the fact that Muhammad ibn Sinan has been considered an outsider due to his association with people such as Mufaddal ibn Umar and the narration of his narrations, and his weakening among the narrators and the rejection of his narrations, the books and narrations narrated from him became popular.The narrations of two famous Zaidi narrators, Abu al-Jarud (d. 150 AH) and Talha ibn Zayd (d. 150 AH) have been reported. It seems that Muhammad ibn Sinan played an important role in transmitting Zaidi hadiths to Imami.

  Keywords: Muhammad ibn Sanan, Imami narrators, Zaydi elders, Zaydiyya
 • Human Mohammadi, Shoko Arabi *, Soheila Torabi Farsani Pages 23-54

  The Shiite-Sufi movements of the Timurid era emerged on the basis of common components. The leaders of these movements, realizing the temporal and environmental requirements and seizing the opportunity, tried to achieve success by taking advantage of the existing common components and using all their capacities. They cleverly and, of course, ambitiously tried to take advantage of the vacuum created by the fall of the Abbasid caliphate and the decline of the patriarchal power, and by using Sufi obedience, along with motivating the Shiite revolutionary teachings and the potential mobilizing power of Mahdism, pave the way for these movements. The three movements of letters, Moshasheian and Noorbakhshieh played a prominent role in this regard. This research seeks to answer the question that under the influence of what factors the common components of the three movements of the alphabet, the radiant and the enlightenment caused the convergence of these groups? It seems that the most important factor in the convergence of Shiite-Sufi movements is the religious tolerance of the Mongols. In addition, the existence of common claims and the emergence of a great dervishes with a justified face who were also friends of the Ahl al-Bayt (as) can also be other influential factors in this regard. Analytically, descriptively, while criticizing and examining the common components of the three movements of the alphabet, the radiant and the enlightened, the causes of the convergence of the mentioned movements should be examined.

  Keywords: Nurbakhsh, Mashhash, Shiites, Sufism, Timurid
 • Kianoosh Afshari, Hamed Ameri Golestani *, Bahram Yousefi, Shiva Jalalpoor Pages 55-79

  The main issue of this article is how to address the "issue of national identity" in constitutional political literature, especially constitutional political poetry. One of the foundations of national identity was the emergence of the concept of "modernity" of the nation in the Nasserite era, with the works and speeches of people such as Akhundzadeh and Mirza Agha Khan Kermani. In the Nasserite era, archeology, attention to the name of Iran, the modern theme of "nation" and redefining the concept of "homeland" were the main components of the new conception of national identity. Using a descriptive analytical method, this article seeks to ask how the "question of national identity" crystallized in constitutional political literature. With the hypothesis that "the issue of national identity, in constitutional political literature, was more than anything related to the modern concept of 'homeland', and this concept was considered with high frequency in the political poetry of this period." The main finding of this study is that by expanding modern knowledge of categories and concepts such as "nation" and "homeland" in the Nasserite era and its expansion in the constitutional era, especially in the political literature of this period, "national identity" as a fundamental "issue" At the heart of constitutionalism, it was considered.

  Keywords: political literature, Constitution, National Identity, homeland
 • Hasan Atash Ab Parvar, Esmaeil Sangari *, Mohamadkarim Yousof Jamali, Shoko Arabi Pages 81-93

  In everyday life, we play the role of numbers in our rituals, beliefs, and beliefs in all aspects of nomadic, rural, and urban life. Some of these numbers have long-standing links to our beliefs and their etymology makes us aware of the reasons for their popularity. These are sometimes religious and sometimes mythical reasons. In this article, we try to study the role of numbers in rituals, customs and traditions that were or are performed in the culture of the Iranian people, and especially in the transitional rituals in the three stages of birth, marriage and death. Explain the importance and reason for their continuity throughout history as much as possible. This research has been done by descriptive-analytical method and the results of this research indicate that the mythical sanctity and repetition of a number have affected its importance and presence in popular culture. And the numbers of the Iranian tribes were not just for counting but were closely related to their symbols and beliefs.

  Keywords: Numbers, birth, marriage, Death, Bakhtiari people
 • Farinaz Hooshyar *, Zarifeh Mir, Soheila Torabi Farsani Pages 95-114

  Representation of Fadak Event in the Books on the History of Islam Iran (from 1980 till 2019)Abstract:Fadak was a plot of fertile land with many springs which was willfully given to the Prophet Mohammad by the Jews upon their defeat in Khaibar Battle and based on a peace treaty at that time. Fadak was seized without war and hence half of its revenues were considered a private property of the Prophet, which was then disposed of by his daughter Fatimah until his death. However, after the Prophet’s death, Abu Bakr refrained from transferring the land to her, and so arguments arose over the ownership of Fadak. By reviewing different books on the history of Islam published in Iran, and by using a descriptive-analytical method, this study set out to analyze how such scholars have viewed and represented this topic in their own books. The results of the study revealed that Fadak has not been mentioned in only 10% of such books. It has been discussed in details in 70% of the scholarly works, and discussed briefly in 20% of them. Shiite, political, economic, and Fatimah’s rightful ownership approaches have been used in the books on the history of Islam published in Iran from 1980 till 2019.Key Words: Fadak, Iranian historiographers, Islam, Fatimah, Rashidun Caliphates.

  Keywords: Fadak, Iranian historiographers, Islam, Rashidun Caliphates.Fatimah