فهرست مطالب

پمپ - پیاپی 14 (آبان ماه 1370)
 • پیاپی 14 (آبان ماه 1370)
 • 55 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1370/03/21
 • تعداد عناوین: 5
|
 • NPSH و طراحی ورودی پمپها
  مهدی موسوی اکبرزاده صفحه 5
  N.P.S.H.مطلب مهمی جهت قضاوت در شرایط پمپ است آگاهی ازN.P.S.H ما را قادر می سازد تا کار پمپ بدون بوجود آمدن کاویتاسیون مطمئن شویم مجله ای که نامیده شده N.P.S.H در پمپهای گریز از مرکز اطلاعات دقیق در مورد اندازه گیری، محاسبه و مفهوم این مطلب می دهد. این مجله سال 1974 بوسیله VDMA چاپ شده است توضیحات کافی در استانداردDAN 2460 پمب های گریز از مرکز و ایستگاهای پمپاژ و پمپ های گریز از مرکز داده شده است...
 • خوردگی در نیروگاه ها و ایستگاه های پمپاژ
  مهندس کریم حسن پور مقدم صفحه 13
  در نیروگاه های و کانالهای عبور لوله و ایستگاه های پمپاژ با تشکیل میعان آسیب های فراوانی به خطوط لوله- اتصالات پمپ ها و حتی مواد ساختمانی وارد ممی شود.
  یکی از راه های موثر برای جلوگیری از خوردگی این تجهیزات خشک کردن هوای محیط و بدنبال آن استفاده از روکش های مناسب می باشد.
  امروزه استفاده از روکش دوگانه گالوانیزه گرم و پلاستبک خیلی متداول می باشد...
 • انتقال و فراوری مواد غذایی
  مهندسین مشاور صنعتی بستک صفحه 19
  صنایع غذایی قدیمیترین، مهمترین، گسرده ترین و متنوع ترین حوزه فعالیت صنعتی بشر به شمرا می رود. به تناسب گوناگوین فعالیت هایی که تحت این عنوان مطرح می شود مکانیزم بسیار متنوعی در فرآیندهای مواد غذایی به کار می رود. پمپ ها تقریبا در تمام انی فرایندها نقش اسالسی به عهده دارند. در این مختصر هدف آشنایی با انواع پمپ هایی است که در موارد گوناگون کاربرد دارند. بعضی از آنها حتی با تصویر معمول از پمپ مشابهت چندانی ندارند و لی البته شرایطی وجود دارد که وجه مشترک این مجموعه گسترده است و به تبع آن پمپ های صنایع غذایی را اغلب پمپ های بهداشتی می نامند.
 • کاربرد مواد کربنی گرافیتی بعنوان یاتاقان
  مهندس جواد حسین پور فیضی صفحه 31
 • گزارشی پیرامون امکان تولید چدنهای مقاوم به سایش Norihard
  مهندس ناصر ناصر آبادی صفحه 47
  در صنعت پمپ سازی در نقاط که لازم است تا مایعات گل آلوده، لجن وسیالاتی که دارای مواد جامد سخت هستند حمل شوند مسئله سایش قطعات پمپ به زودی برزو می کند.. در این موارد مواد جامد سخت که در اثر حرکت سیال دارای انرژی شده اند با جداره ها و قطعات داخلی پمپ برخورد کرده و باعث خراش آن سطوح می شوند. این عمل فرسایش شدیدی را به مرور ایجاد می کند. در مواردی ک سیال خورنده ای پمپ می شود وجود ذرات جامد سخت، خوردگی شیمیایی را نیز تسریع می کند...