فهرست مطالب

گفتگو - پیاپی 92 (خرداد 1401)

نشریه گفتگو
پیاپی 92 (خرداد 1401)

 • 132 صفحه، بهای روی جلد: 400,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1401/06/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • باب گفتگو
  صفحه 3
 • مقالات ویژه
 • خلیج فارس در بستر تاریخ معاصر
  کاوه احسانی صفحه 7
 • از بندر شاهپور تا بندر بوشهر: خلیج فارس در بحران شهریور 1320
  کاوه بیات صفحه 19
 • ماهشهر، بندر بی دریا
  امیر خراسانی صفحه 31
 • تنش های دیپلماتیک میان ایران و اعراب و تداوم حضور ایرانیان در دوبی
  امین مقدم صفحه 51
 • «کمربند و جاده» ؛ دیپلماسی اقتصادی چین در خلیج فارس: مصون سازی استراتژیک در بحبوحه ی رقابت منطقه ای عربستان و ایران
  جرمی گارلیک، راداکا هاولوا صفحه 67
 • مرزهای جاودانه ی توسعه شهری: تاریخی کردن شهرهای خلیج فارس
  الکس بودروکاس، آرنگ کشاورزیان صفحه 101