فهرست مطالب

 • پیاپی 37 (بهار 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/03/10
 • تعداد عناوین: 19
|
 • احسان طاهری حاجی وند، سید جواد امام جمعه زاده، آرش قدوسی، مهناز گودرزی صفحه 1
  زمینه و هدف

  امروزه فقدان خشونت و جنگ به عنوان تعریفی منفی، حداقلی و ناکافی از صلح در نظر گرفته می‌شود، اما همین آرمان ابتدایی و حداقلی نیز به خودی خود حاصل نمی‌شود، بلکه نیازمند استعداد و توانایی ادراک قبح خشونت و جنگ و همچنین درک آثار زیانبار ستیزشگری از سوی کنشگران انسانی تصمیم‌گیر در یک موقعیت بحرانی است. این مقاله در وضعیت فقدان شدید پژوهش‌های میان‌رشته‌ای و در قالب سطح تحلیل خرد، به طرح این پرسش پرداخت که «وجود اختلالات ژنتیک در کنشگران سیاسی، از جمله اختلال در عملکرد ژن‌های موثر در همدلی، چه تاثیری بر صلح بین‌المللی خواهد داشت؟»

  روش

  در این پژوهش با روش تجزیه و تحلیل کیفی، محتوای پژوهش‌های کتابخانه‌ای، آزمایشگاهی و طولی ژنتیکی گزارش‌شده، مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت با روش‌های تشخیصی اختلالات روان‌شناختی مورد تفسیر قرار گرفت.

  ملاحظات اخلاقی

  تمامی اصول اخلاقی پژوهش، از قبیل امانتداری، صداقت و اصالت متن در جریان نگارش این پژوهش مد نظر قرار گرفته شد.

  یافته‌ها

   همدلی زمانی اتفاق می‌افتد که مشاهده یا تصور حالات عاطفی در دیگری، باعث ایجاد حالت‌های مشترک در مشاهده‌کننده ‌شود. با توجه به اینکه ژن‌های CNR1، AVPR1A و SLC6A4 از ژن‌های موثر در فرایند مشاهده و ادراکات ناشی از آن به شمار می‌روند، ملاحظه شد که چنانچه اختلالی در عملکرد آن‌ها صورت پذیرد، فرد انسانی را با نقصان همدلی مواجه می‌سازد.

  نتیجه‌گیری

   چنانچه در طبیعت ژنتیک هر یک از کنشگران سیاسی، اختلال کم‌بیانی ژن‌های CNR1، AVPR1A و SLC6A4 وجود داشته باشد، در مرحله «تجزیه، تحلیل و تفسیر»، آنان را در درک متقابل و احترام به اختلاف نظرها ناتوان ساخته، در مرحله «تصمیم‌سازی» متمایل به غیریت‌سازی، نادیده‌گرفتن واکنش دیگران و طراحی بازی برد باخت نموده و در مرحله «اجرا» به اتخاذ تصمیمات یکجانبه‌گرایانه در نظام بین‌الملل معطوف ساخته و از طریق ناهمدل‌ساختن تعاملات، زمینه را برای استقرار و ارتقای صلح بین‌المللی ناهموار می‌سازد.

  کلیدواژگان: ژن، همدلی، اختلال ژنتیکی، طبیعت انسانی، رهبران سیاسی، صلح بین الملل
 • ناهید رمضانی، رضا زارعی سمنگان، نرگس مومنی جو، مریم گلی باغی صفحه 2
  زمینه و هدف

  آموزش هوش اخلاقی یکی از مولفه‌های مهم تربیت کودک است که می‌تواند در بهبود وضعیت روانی فردی و اجتماعی کودکان موثر باشد. بنابراین هدف مطالعه حاضر تعیین اثربخشی آموزش مولفه‌های هوش اخلاقی بر تاب‌آوری و انسجام روانی دانش‌آموزان ابتدایی بود.

  روش

  پژوهش حاضر یک مطالعه شبه‌تجربی از نوع پیش‌آزمون پس‌آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری شامل تمامی دانش‌آموزان پسر پایه ششم ابتدایی شهر بهارستان در سال تحصیلی 99-1398 بودند که از جامعه هدف تعداد 30 نفر به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و به ‌طور تصادفی در دو گروه گواه و آزمایش جایگزین شدند. ابزار گردآوری اطلاعات شامل مقیاس تاب‌آوری Connor & Davidson (2003 م.) و پرسشنامه احساس انسجام روانی Antonovsky (1987 م.) بودند. برنامه مداخله آموزش مولفه‌های هوش اخلاقی در 8 جلسه برای گروه آزمایش اجرا شد، اما در این مدت برای گروه گواه مداخله خاصی صورت نگرفت، سپس از هر دو گروه پس‌آزمون گرفته شد. جهت تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار SPSS 22 و آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیره در سطح معنی‌داری 01/0=α استفاده شد.

  ملاحظات اخلاقی

  در تدوین این مقاله جنبه های اخلاقی شامل حفظ اصالت متون، صداقت و امانتداری و رضایت و اطلاع رسانی، رعایت شده است.

  یافته‌ها

   نتایج نشان داد که پس از تعدیل نمرات پیش‌آزمون، میانگین نمرات تاب‌آوری و انسجام روانی گروه آزمایش نسبت به گروه گواه در پس‌آزمون به طور معنی‌داری افزایش داشت (001/0>p). بنابراین می‌توان گفت که آموزش مولفه‌های هوش اخلاقی بر افزایش تاب‌آوری و انسجام روانی دانش‌آموزان تاثیرگذار بود (001/0>p).

  نتیجه‌گیری

   بر اساس یافته‌های پژوهش، آموزش مولفه‌های هوش اخلاقی به دانش‌آموزان می‏تواند یک روش مداخله ‏ای مناسب جهت ارتقای تاب‌آوری و انسجام روانی آن‌ها باشد.

  کلیدواژگان: هوش اخلاقی، تاب آوری، انسجام روانی، دانش آموزان
 • نجمه رزمخواه صفحه 3
  زمینه و هدف

  استفاده از ربات‌های انسان‌نما به منظور مراقبت از سالمندان به عنوان یکی از راهکارهای موثر در جهت حل مشکلات ناشی از افزایش جمعیت سالمندان معرفی گردیده است. موضوعی که به دلیل وجود برخی کاستی‌ها با چالش‌های اخلاقی مختلفی مواجه شده است. هدف از پژوهش حاضر بررسی ابعاد اخلاقی و مشکلات ناشی از توسل به ربات در حوزه مراقبت از سالمندان با نگاهی به قواعد قانون مدنی در حوزه رباتیک است.

  روش

  پژوهش حاضر با رویکرد کتابخانه‌ای ضمن بررسی اسناد علمی و حقوقی مرتبط با موضوع تحقیق و بکارگیری شیوه توصیفی تحلیلی به چالش‌های اخلاقی ناشی از توسل به ربات‌های‌ مراقبت‌کننده از سالمندان می‌پردازد.

  ملاحظات اخلاقی

  در تالیف مقاله حاضر جنبه های اخلاقی اعم از امانتداری، صداقت و اصالت متن رعایت گردیده است.

  یافته‌ها

   توسل به ربات با هدف مراقبت از سالمندان نیازمند به حمایت، ضمن حل برخی از مشکلات موجود در این زمینه، با خود چالش‌هایی از قبیل تهدید امنیت، فریب‌دادن سالمندان، نقض حریم خصوصی و سلب خودمختاری را به دنبال خواهد داشت. مسایلی که با توجه به فقدان نظام حقوقی مشخص در زمینه مسیولیت‌پذیری و شفاف‌سازی می‌تواند به معضلی جدی تبدیل گردد.

  نتیجه‌گیری

  با توجه به استقبال از ربات‌های انسان‌نما در حوزه مراقبت از سالمندان و با توجه به روند رو به رشد طراحی و تولید این نوع ربات در کشورهای مختلف، از جمله ایران، بررسی چالش‌های موجود در این زمینه، امری ضروری است. در این راستا آموزش خانواده‌ها در جهت افزایش حمایت از سالمندان و توجه به دغدغه‌های آن‌ها، بایسته به نظر می رسد؛ البته، فقدان مقررات مشخص در زمینه نظارت بر تولید ربات و همچنین لزوم جبران خسارات ناشی از توسل به ربات، تصویب قوانین اختصاصی در این حوزه را نیز اهمیتی مضاعف بخشیده است.

  کلیدواژگان: ربات انسان نما، مراقبت از سالمندان، چالش های اخلاقی، قواعد قانون مدنی در حوزه رباتیک
 • آرین پتفت، رکسانا پتفت، ناهید رضایی علی آباد صفحه 4
  زمینه و هدف

  امروزه به کمک تکنیک‌های زیست‌فناورانه علوم اعصاب و ژنتیک، دانش حقوق دستخوش تحول شگرفی شده است، از جمله می‌توان به استعانت بر یافته‌ها و شواهد نوین زیستی در رابطه با جرم‌شناسی کودک اشاره کرد. کم‌توانی ذهنی (یا عقب‌ماندگی ذهنی) اصولا اماره‌ای بر عدم رشد عقل کودک است که می‌تواند در نتیجه اختلالات طیف اوتیسم و نشانگان جنین الکلی ایجاد شده و بعضا آنان را مستعد ارتکاب جرم سازد. در مقاله حاضر برآنیم تا با مطالعه میان‌رشته‌ای زیست‌فناوری و جرم‌شناسی، این دو اختلال شایع در کودکان را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و جوانب آن را برای دادرس تبیین نماییم.

  روش

  پژوهش حاضر از نوع نظری به ‌روش توصیفی تحلیلی می‏باشد و روش جمع‌آوری اطلاعات آن به صورت کتابخانه‏ای است که با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت پذیرفته است.

  ملاحظات اخلاقی

   در تمامی مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.

  یافته‌ها

   در اغلب کودکان مبتلا به نشانگان جنین الکلی و اوتیسم، ناهنجاری رفتاری پدید می‌آید که ریشه عصب‌شناختی دارد. این ناهنجاری‌ها در نتیجه اختلال در برخی نواحی خاص مغز برای پردازش احساسات و ادراک دیگران رخ می‌دهد و زمینه‌ساز بروز رفتارهای ضد اجتماعی و مجرمانه در فرد می‌شود.

  نتیجه‌گیری

  بسیاری از کودکان مبتلا به نشانگان جنین الکلی و اوتیسم به سبب ضعف توان شناختی و یادگیری، مستعد ارتکاب جرم هستند. مهم‌ترین ابزار زیست‌فناورانه برای ارزیابی تاثیرات این دو اختلال در کودکان، سنجش مغز اجتماعی آنان به طریق تکنیک fMRI است.

  کلیدواژگان: جرم شناسی، اوتیسم، نشانگان جنین الکلی، بزه کاری کودکان، اختلال رشد
 • علیرضا آل بویه، مریم السادات رضوی صفحه 5
  زمینه و هدف

  پیشرفت‌های سریع دانشمندان در رشته زیست‌فناوری و مهندسی ژنتیک موجب شده اصل اخلاقی زیان‌نرسانی در حوزه علوم زیستی جایگاه ویژه‌ای پیدا کند. تولید غذاهای اصلاح‌شده ژنتیکی یکی از جدیدترین دستاوردهای زیست‌فناوری است. امروزه بحث از ایمنی و سلامت غذاهای اصلاح‌شده ژنتیکی یک موضوع جنجال‌برانگیز در سرتاسر جهان است. هدف از این مقاله ارزیابی سلامت غذاهای اصلاح‌شده ژنتیکی با تاکید بر اصل اخلاقی زیان‌نرساندن به انسان با استناد به مدارک و شواهد موجود است.

  روش

  روش پژوهش حاضر، توصیفی تحلیلی است و گردآوری اطلاعات به شیوه کتابخانه‌ای انجام شده است.

  ملاحظات اخلاقی

   در نگارش این مقاله، صداقت و امانتداری رعایت شده است.

  یافته‌ها

  حل مشکل گرسنگی جهانی، بالارفتن کیفیت مواد غذایی، بهبود وضعیت اقتصادی کشاورزان و حفظ سلامت محیط زیست از مهم‌ترین مزایای تولید غذاهای اصلاح‌شده ژنتیکی هستند. تولید غذاهای اصلاح‌شده‌ ژنتیکی به عنوان راه‌ حلی مناسب برای تامین نیازهای غذایی بشر معرفی‌ شده‌اند، در حالی ‌که سلامت و ایمنی این غذاها مورد اختلاف است. مخالفان، ایمنی و سلامت این غذاها را به دلیل عدم توافق علمی و بروز خطرات احتمالی نمی‌پذیرند و معتقدند در تولید غذاهای اصلاح‌شده ژنتیکی اصل اخلاقی زیان‌نرسانی مراعات نمی‌شود. در مقابل، موافقان به دلیل توافق علمی بر ایمنی و سلامت غذاهای اصلاح‌شده ژنتیکی، نتایج آزمایش‌های موردی و تجربه موفق مردم آمریکا مدعی ایمنی و سلامت غذاهای اصلاح‌شده ژنتیکی و هماهنگی تولید این غذاها با اصل اخلاقی زیان‌نرسانی هستند.

  نتیجه‌گیری

   تولید غذاهای اصلاح‌شده ژنتیکی با مزایای قابل توجهی همراه است، اما درباره مضرات استفاده از این فناوری مسایل ناشناخته بسیار زیادی وجود دارد. وجود خطرات احتمالی در تولید غذاهای اصلاح‌شده ژنتیکی و عدم قطعیت علمی درباره وقوع این خطرات، دلیلی برای اجرای اصل احتیاط در تولید این غذاهاست.

  کلیدواژگان: غذاهای اصلاح شده ژنتیکی، اخلاق زیستی، زیان نرساندن، اصل احتیاط
 • امیر کاظمی، باقر شاملو، امان الله علیمرادی، سید مهدی احمدی موسوی صفحه 6
  زمینه و هدف

  کشف جرم اولین مرحله از دادرسی عادلانه است که الزامات حقوقی، قانونی و اخلاقی متعددی درباره آن مطرح شده است، از جمله در اسناد، موازین و رویه‌های حقوق بشری، رویکردهای مشابهی در این زمینه دیده می‌شوند. با توجه به نقش سازنده اصول اخلاقی در توسعه و بهبود فرایند دادرسی عادلانه، از جمله در مرحله کشف جرم، پژوهش حاضر به بررسی بایسته‌های اخلاقی کشف جرم از منظر اسناد، موازین و رویه‌های حقوق بشری می‌پردازد.

  روش

  نوع پژوهش حاضر، نظری و روش به کارگرفته‌شده در آن، توصیفی تحلیلی است. جمع‌آوری اطلاعات نیز به شیوه کتابخانه‌ای و با مراجعه به کتب، مقالات، اسناد و پایگاه‌های اینترنتی صورت گرفته است.

  ملاحظات اخلاقی

  در مقاله حاضر اصول اخلاقی نگارش شامل امانتداری، صداقت و اصالت متن، رعایت گردیده است. 

  یافته‌ها

  کشف جرم در فرایند دادرسی، علاوه بر رعایت اصول و قواعد قانونی و حقوقی، نیازمند پیروی از اصول و الزامات اخلاقی از جمله منع شکنجه، مبناقراردادن اصل برایت و بی‌گناهی متهم و همچنین منع دخالت و تجسس در زندگی شخصی است. الزام اخلاقی منع شکنجه، نفی هرگونه آزار و اذیت جسمی در ابعاد آشکار و پنهان است که با به کارگیری شیوه‌های روانی، در تعارض با حقوق بنیادین بشری است. اصل برایت یک حق و حتی امتیاز برای متهم است که علاوه بر بی‌گناه‌دانستن افراد قبل از ارایه دلایل، مدعی را به اثبات دلایل ملزم می‌نماید. اصل منع دخالت در زندگی خصوصی نیز حق حیات و زندگی آزادانه را بدون مداخله غیرمشروع افراد و نهادهای عمومی و خصوصی، مورد تاکید قرار می‌دهد.

  نتیجه‌گیری

  بایسته‌های اخلاقی، ابزاری برای تکامل‌بخشیدن به اصول حقوقی و اجراشدن اعلامیه‌ها و توصیه‌های حقوق بشری بین‌المللی، منطقه‌ای و ملی، هستند. در این میان سه اصل منع شکنجه، اصل برایت و بی‌گناهی و همچنین منع دخالت و تجسس در زندگی خصوصی افراد، اصولی پایدار و مشترک در اسناد حقوق بشری به شمار می روند که البته نیازمند توسعه همگام با پیشرفت‌های تکنولوژیکی و ارتباطی هستند که به انحای مختلف، حقوق انسانی را در مرحله کشف جرم نقض می‌کنند. مقابله با موارد نقض حقوق متهمین در مرحله کشف جرم از منظر اخلاقی نیازمند عزم جدی و الزام‌آورشدن اعلامیه‌های حقوق بشری در سطوح جهانی، منطقه‌ای و ملی و ایجاد صدای واحدی در این زمینه است.

  کلیدواژگان: کشف جرم، اخلاق، بایسته های اخلاقی، اسناد حقوق بشر
 • شیوا آقاپور، فریبا میر اسکندری، روزا کرم پور صفحه 7
  زمینه و هدف

  تحقیر زنان شاغل، تهدیدی جدی برای سلامتی و حقوق انسانی به شمار می‌رود. تحقیر علیه زنان شاغل در محیط‌های کاری به واسطه پیامدهای اساسی که بر زندگی زنان دارد، به عنوان یک مساله مهم اجتماعی شناخته شده است. مطالعه حاضر با هدف بررسی تجارب زنان شاغل مورد تحقیر قرارگرفته از پیامدهای تحقیر انجام شده است.

  روش

  روش تحقیق به کاررفته در این پژوهش، کیفی بوده و از تکنیک مصاحبه نیمه‌ساختاریافته برای جمع‌آوری اطلاعات پژوهش استفاده شده است. جامعه هدف پژوهش را زنان شاغل شهرستان ماکو تشکیل داده‌اند که با 40 نفر از آن‌ها مصاحبه صورت گرفته است. برای انتخاب مشارکت‌کنندگان از روش نمونه‌گیری هدفمند و از نوع حداکثر تنوع استفاده شد. برای تحلیل داده‌ها از کدگذاری باز، محوری و انتخابی بهره گرفته شده است.

  ملاحظات اخلاقی

  مصاحبه‌ها با اطلاع و رضایت کامل مشارکت‌کنندگان صورت گرفت و اطلاعات شخصی آن‌ها در تمام مراحل پژوهش محرمانه ماند.

  یافته‌ها

   مهم‌ترین پیامدهای تحقیر زنان شاغل عبارتند از: انزوای اجتماعی، شکل‌گیری تنش‌های خانوادگی، فرسایش اعتماد اجتماعی، فرسایش سلامت اجتماعی، فرسایش سلامت روانی.

  نتیجه‌گیری

  تاثیرات سوء تحقیر زنان شاغل در محیط‌های کاری فقط دامنگیر این زنان نبوده، بلکه آسیب‌های جدی بر نظام خانواده و حتی پیکره جامعه وارد می‌سازد که مهم‌ترین پیامد این مساله، شکل‌گیری بیگانگی اجتماعی است.

  کلیدواژگان: بیگانگی اجتماعی، تحقیر، تحقیر زنان، زنان شاغل
 • فاطمه معارفی، سارا رحمانی صفحه 8
  زمینه و هدف

  خلاقیت کارکنان یکی از مهم‌ترین عوامل موفقیت سازمان‌ها و حفظ مزیت رقابتی آن‌هاست. بی‌نزاکتی همکاران یکی از عوامل تهدیدکننده خلاقیت کارکنان است که از طریق کاهش انگیزه درونی و افزایش فرسودگی شغلی خلاقیت کارکنان را متاثر می‌سازد. این پژوهش درصدد بررسی تاثیر بی‌نزاکتی همکاران بر خلاقیت کارکنان با نقش میانجی فرسودگی عاطفی و انگیزه درونی بود.

  روش

  جامعه آماری این پژوهش، کارکنان نمایندگی‌های شرکت ایران‌خودرو در شهر اهواز با تعداد 1300 نفر در زمان مطالعه بود. شیوه نمونه‌گیری تصادفی و حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران، 279 نفر بود. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه‌های بی‌نزاکتی Cortina, Magley, Williams & Langhout (2001 م.)، فرسودگی عاطفی Maslach & Jackson (1981 م.)، خلاقیت Randsip (1979 م.) و انگیزش درونی McAuley, Duncan & Tammen (1989 م.) استفاده شد. تحلیل داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی (تحلیل مسیر) و با به کارگیری نرم‌افزارهای SPSS 23 و Lisrel 8.8 انجام شد.

  ملاحظات اخلاقی

   مشارکت‌کنندگان در پژوهش با رضایت و آگاهانه پرسشنامه‌ها را تکمیل نمودند.

  یافته‌ها

   نتایج پژوهش نشان داد بی‌نزاکتی همکاران به ترتیب با ضرایب مسیر 41/0- ، 85/0 و 6/0- و آماره t، بالاتر از 96/1 بر خلاقیت کارکنان، فرسودگی عاطفی و انگیزه درونی تاثیر معناداری دارد. نقش میانجی متغیرهای فرسودگی عاطفی و انگیزه درونی نیز تایید شد.

  نتیجه‌گیری

   بی‌نزاکتی کارکنان باعث افزایش فرسودگی شغلی و کاهش انگیزه درونی و در نتیجه کاهش خلاقیت کارکنان خواهد شد. بنابراین پیشنهاد می‌گردد مدیران توجه ویژه‌ای به زدودن رفتارهای توام با بی‌نزاکتی در سازمان نمایند.

  کلیدواژگان: بی نزاکتی همکاران، خلاقیت، فرسودگی عاطفی، انگیزه درونی
 • فرح شهرکی ثانوی، الهام فریبرزی، نازیا سادات ناصری صفحه 9
  زمینه و هدف

  دانشگاه‌ها از جمله سازمان‌های بزرگ و پیچیده‌ای هستند که بیشتر از سایر سازمان‌ها با نیروی انسانی در ارتباطند و عهده‌دار تربیت نیروی انسانی متخصص و کارآمد جامعه هستند، لذا مطالعه حاضر با هدف طراحی سازه عدالت اخلاق‌محور در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان سیستان و بلوچستان انجام شد.

  روش

  مطالعه حاضر آمیخته (کیفی کمی) است و بر اساس نمونه‌گیری قضاوتی 20 نفر از خبرگان و بر اساس جدول مورگان و با نمونه‎گیری طبقه‌ای، 248 نفر از مدیران میانی و ارشد کارکنان واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان سیستان و بلوچستان بررسی شدند. بر اساس نظرات خبرگان و فرایند دلفی فازی سه مولفه اخلاق سازمانی و هفت بعد مولفه عدالت اخلاق‌محور تایید و مدل مفهومی پژوهش طراحی و پایایی ابزار با آلفای کرونباخ و پایایی مرکب و روایی آن با روایی همگرا و واگرا (با شاخص AVE) و روایی سازه تایید گردید. مدل مفهومی با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و مدل‌سازی معادلات ساختاری در نرم‌افزار لیزرل مورد ارزیابی قرار گرفت.

  ملاحظات اخلاقی

  در این مطالعه، حفظ امانتداری در ارجاع به منابع و کسب رضایت آگاهانه و ورود داوطلبانه افراد مورد توجه قرار گرفت.

  یافته‌ها

  پرسشنامه طراحی‌شده بر اساس مطالعه کیفی شامل عدالت اخلاق‌محور (45 شاخص)، اخلاق کاری اسلامی (20 گویه)، توسعه ارزش‎های اخلاقی در سازمان (7 گویه) و وجود جو اخلاقی در جامعه (7 گویه) بود. نتایج بخش کمی مطالعه نشان داد که اخلاق کار اسلامی با میزان تاثیر 76/0 بیشترین میزان تاثیر و ارزش‎های اخلاقی جامعه و سازمان با 16/0 کمترین تاثیر بر عدالت اخلاق‌محور را دارا بودند. همچنین میزان تاثیر جو اخلاقی بر عدالت برابر با 22/0 و معنادار بود. میزان تاثیر فلسفه اخلاقی بر عدالت اخلاق‌محور برابر با 09/1 بود که حاکی از هم‌افزایی، بین مولفه‏های این سازه‌ها بودند.

  نتیجه‌گیری

   در مطالعه حاضر اخلاق کار اسلامی بیشترین تاثیر را بر عدالت اخلاق‌محور داشت. بنابراین دین با ارایه اسوه‌ها و الگوهای برجسته اخلاقی نقش مهمی در ارتقای عدالت سازمانی دارد و دانشگاه‌ها می‌توانند با رعایت اصول ارزشی اخلاق اسلامی، جو مناسبی را جهت برقراری عدالت ایجاد نمایند.

  کلیدواژگان: عدالت اخلاق محور، فلسفه اخلاقی، ارزش‎های فرهنگی و اخلاقی، دانشگاه، دانشگاه آزاد اسلامی
 • نسرین حیدریان، فاطمه حسین نژادیان، مریم دانش فر، نورالله احمدیان صفحه 10
  زمینه و هدف

   بهزیستی روان‌شناختی همواره در محیط‌های شغلی، از جمله حرفه معلمی مورد توجه روان‌شناسان بوده است. در همین راستا مطالعه حاضر با هدف بررسی نقش هوش اجتماعی و رهبری اخلاقی در پیش‌بینی بهزیستی روان‌شناختی معلمان انجام شد.

  روش

   پژوهش حاضر به شیوه توصیفی تحلیلی از نوع همبستگی انجام شد. جامعه آماری شامل تمامی معلمان دوره دوم متوسطه شهر بهارستان در سال تحصیلی 99-1398 بودند (480 نفر) که 214 نفر بر اساس جدول Krejcie & Morgan (1970 م.) به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند؛ ابزار جمع‌آوری اطلاعات پژوهش شامل پرسشنامه‌های رهبری اخلاقی Brown و همکاران (2005 م.)، هوش اجتماعی Silvera و همکاران (2001 م.) و فرم کوتاه بهزیستی روان‌شناختی Ryff (1989 م.) بودند. برای تجزیه ‌و تحلیل داده‌ها از میانگین، انحراف معیار و آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون همزمان در سطح معنی‌داری 01/0=α با استفاده از نرم‌افزار SPSS 22 استفاده شد.

  ملاحظات اخلاقی: 

  در انجام این تحقیق، جنبه های اخلاقی شامل حفظ اصالت متون، صداقت، امانتداری، محرمانگی اطلاعات و اخذ رضایت آگاهانه، لحاظ شده است.

  یافته‌ها:

   نتایج نشان داد که همبستگی بین رهبری اخلاقی با بهزیستی روان‌شناختی (523/0r=، 01/0>p) و هوش اجتماعی با بهزیستی روان‌شناختی (638/0r=، 01/0>p) مثبت و معنادار بود. همچنین مولفه‌های رهبری اخلاقی 6/28 درصد و هوش اجتماعی 4/35 درصد از واریانس بهزیستی روان‌شناختی را تبیین می‌کنند (01/0>p).

  نتیجه‌گیری:

   با توجه به یافته‌های پژوهش مسیولین آموزشی بایستی برای ترویج رفتار اخلاقی در مدارس از طریق الگوسازی ویژگی‌ها، این نوع رفتار را در بین مدیران و رهبران مدارس، فرهنگ‌سازی کنند.

  کلیدواژگان: رهبری اخلاقی، هوش اجتماعی، بهزیستی روان شناختی، معلمان
 • روح الله وفایی پور، مصطفی قاسمی، عبدالرضا محسنی صفحه 11
  زمینه و هدف

   گزارش‌های مالی، مهم‌ترین منابع اطلاعاتی برای قانونگذاران، سهامداران، تحلیلگران و سایر ذی‌نفعان به شمار می‌آیند. این گزار‌ش‌ها در صورت قابل فهم‌بودن، برای استفاده‌کنندگان مفید خواهد بود. در همین راستا مطالعه حاضر با هدف شناسایی، اولویت‌بندی و فراتحلیل شاخص‌های افشای مسیولیت اجتماعی، اخلاق حرفه‌ای و مدیریت لحن (لحن گزارشگری) موثر بر خوانایی گزارشگری مالی، صورت پذیرفته است.

  روش

   مطالعه حاضر یک پژوهش توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری این مطالعه را اعضای حسابداران رسمی تهران و شیراز تشکیل می‌دهند. از آنجا که آمار رسمی جامعه مورد مطالعه در دسترس نیست، بنابراین می‌توان تعداد آن‌ را نامحدود فرض کرد. نمونه آماری پژوهش حاضر را 260 نفر از اعضای جامعه آماری یادشده که با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس، انتخاب شدند، تشکیل می‌دهند. به منظور شناسایی شاخص‌های موثر بر خوانایی گزارشگری مالی از تکنیک توزیع دو جمله‌ای و تحلیل عاملی اکتشافی و جهت اولویت‌بندی شاخص‌ها از تکنیک ترجیحات غیر خطی فازی استفاده گردید. همچنین به منظور بررسی روابط بین افشای مسیولیت اجتماعی، اخلاق حرفه‌ای و مدیریت لحن (لحن گزارشگری) موثر بر خوانایی گزارشگری مالی، از تکنیک فراتحلیل استفاده شد.

  ملاحظات اخلاقی: 

  در تمامی مراحل نگارش مقاله، صداقت و امانتداری رعایت شده است.

  یافته‌ها: 

  بر اساس نتایج تکنیک ترجیحات غیر خطی فازی، از بین شاخص‌های اخلاق حرفه‌ای؛ 1. مهارت، صلاحیت و گزارشگری حرفه‌ای 2. دریافت و اعطای هدایا  3. ایفای مسیولیت اقتصادی، قانونی و اخلاقی در قبال جامعه و صاحبکار و در بین شاخص‌های مدیریت لحن؛ 1. مدیریت سود تعهدی، واقعی و گزارشگری متقلبانه   2. فرار مالیاتی و اهرم مالی 3. تغییر و جهت‌دارنمودن نگرش عملکرد مالی با پیچیدگی و طول متن و از شاخص‌های افشای مسیولیت اجتماعی؛ 1. ارایه اطلاعات صحیح و واقع‌بینانه 2. آموزش مشارکت و توسعه جامعه، اشتغال 3. رشد اقتصادی، بهره‌وری و مالیات تکلیفی و عملکرد، به ترتیب رتبه‌های اول تا سوم را از نظر میزان اهمیت و تاثیر به خود اختصاص دادند. همچنین نتایج فراتحلیل نشان داد که بین افشای مسیولیت اجتماعی، اخلاق حرفه‌ای و مدیریت لحن با خوانایی گزارشگری مالی، رابطه معناداری وجود دارند.

  نتیجه‌گیری: 

  افشای مسیولیت اجتماعی، اخلاق حرفه‌ای و مدیریت لحن (لحن گزارشگری)، از جمله عوامل تاثیرگذار بر خوانایی گزارشگری مالی هستند. تاکید بر این سه متغیر مهم می‌تواند اطلاعات مورد نیاز برای تصمیم‌گیری ذی‌نفعان سازمان و یا تحلیلگران بازار را به صورت کاملا خوانا و واضح‌تر فراهم آورد.

  کلیدواژگان: افشای مسئولیت اجتماعی، اخلاق حرفه ای، مدیریت لحن، خوانایی گزارشگری مالی، فراتحلیل
 • نسرین عزیزیان کهن، ماهرخ دهقانی، فهیمه مومنی فر صفحه 12
  زمینه و هدف

   امروزه فریبکاری تحصیلی یکی از مهم‏ترین چالش‌های محیط‌ های آموزشی می‏باشد که به عنوان مجموعه رفتارهای مبتنی بر نیرنگ و فریب برای دستیابی به پیامدها و نتایج تحصیلی تعریف شده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش اخلاق تحصیلی و کمک‏ طلبی تحصیلی در پیش‏بینی فریبکاری تحصیلی دانش ‏آموزان ورزشکار در دوران شیوع کرونا انجام گرفت.

  روش

   روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش را تمامی دانش‏آموزان ورزشکار شهر اردبیل به تعداد 653 نفر تشکیل می‏ دادند که از میان آن‏ها با استفاده از روش نمونه ‏گیری تصادفی طبقه ‏ای تعداد 242 نفر ‏به عنوان نمونه انتخاب شدند. از پرسشنامه اخلاق تحصیلی، پرسشنامه کمک ‏طلبی تحصیلی و پرسشنامه فریبکاری تحصیلی برای جمع ‏آوری داده‌ها استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده‏ ها از آزمون ‏های ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شد.

  ملاحظات اخلاقی: 

  رضایت شفاهی مشارکت‌کنندگان اخذ و درباره محرمانه‌بودن اطلاعات به آن‏ها اطمینان خاطر داده شد.

  یافته‌ها: 

  یافته ‏ها نشان داد که بین اخلاق تحصیلی و مولفه‏ های آن و کمک‏ طلبی تحصیلی و مولفه ‏های آن با فریبکاری تحصیلی رابطه منفی و معناداری وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون آشکار کرد که تقریبا 51 درصد از کل واریانس فریبکاری تحصیلی بر اساس اخلاق تحصیلی و کمک ‏طلبی تحصیلی قابل پیش‏بینی است که متغیر اخلاق تحصیلی سهم بیشتری داشت.

  نتیجه‌گیری:

   بر اساس یافته ها، می‏توان نتیجه گرفت که اخلاق تحصیلی و کمک‏طلبی تحصیلی از متغیرهای مرتبط با کاهش میزان فریبکاری تحصیلی در دانش‏ آموزان می‏ باشند.

  کلیدواژگان: اخلاق تحصیلی، کمک‏ طلبی تحصیلی، فریبکاری تحصیلی، کرونا
 • ساناز رحیمی کاه کشی، امیدعلی عادلی، سید هادی عربی صفحه 13
  زمینه و هدف

   در حال حاضر، یکی از مهم‌ترین موضوعات زندگی بشر، حفاظت از محیط زیست است. از تاثیرگذارترین و مهم‌ترین عوامل در حفظ محیط زیست، سواد محیط زیستی است. از جمله متغیرهای موثر بر سواد محیط زیستی افراد، آگاهی و نگرش آن‌ها به محیط زیست است، لذا اطلاع از دانش و نگرش افراد برای اجرای بهتر طرح‌ها و برنامه‌های حفظ و بهبود محیط زیست امری ضروری است. هدف از مطالعه حاضر، بررسی سطح سواد محیط زیستی در شهر مهاجران است.

  روش

   این مطالعه، مقطعی از نوع توصیفی - تحلیلی است. داده‌های مورد نیاز از تکمیل 362 پرسشنامه به صورت مصاحبه رو در رو، در سال 1399 در شهر مهاجران جمع‌آوری شده است. پرسشنامه محقق‌ساخته شامل سه بخش اطلاعات فردی، سوالات آگاهی و نگرش تهیه و تکمیل گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش‌های آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شد.

  ملاحظات اخلاقی:

   جنبه های اخلاقی شامل حفظ اصالت متون، صداقت، امانتداری، محرمانگی اطلاعات و اخذ رضایت آگاهانه، رعایت شده است.

  یافته‌ها:

   میانگین و انحراف معیار آگاهی 907/0±17/1 (پاسخ‌ها در محدوده 10- تا 10) در سطح بالاتر از متوسط و میانگین و انحراف معیار نگرش 25/1±485/0 (پاسخ‌ها در محدوده 6- تا 10) در سطح نسبتا مثبت است. همبستگی مثبت و معنی‌داری بین آگاهی و نگرش نسبت به محیط زیست مشاهده شد. بین نمرات آگاهی بر اساس تحصیلات و سابقه بیماری زمینه‌ای تفاوت معنی‌داری مشاهده شده است. آگاهی افراد با تحصیلات بالاتر بیشتر از افراد با تحصیلات پایین است. آگاهی افراد دارای سابقه بیماری زمینه‌ای بیشتر از افرادی است که سابقه بیماری ندارند. بین نمرات نگرش بر اساس تحصیلات، سن و سابقه بیماری زمینه‌ای تفاوت معنی‌دار مشاهده شده است. نگرش افراد با تحصیلات بالا مثبت‌تر از افراد با تحصیلات پایین است. افرادی که دارای بیماری زمینه‌ای هستند، نگرش مثبت به محیط زیست دارند و افراد با سنین بالا نگرش مثبت‌تر نسبت به افراد با سنین پایین دارند.

  نتیجه‌گیری:

   بر اساس نتایج پژوهش، هرچند میزان نمره آگاهی و نگرش شهروندان مهاجران نسبت به محیط زیست بالا و مثبت بود، لیکن لازم است به منظور فراهم‌کردن امکان توسعه انسانی، یک برنامه جامع در راستای ارتقای سواد و فرهنگ محیط زیستی تدوین گردد. امید است نتایج حاصله مسیولین و سیاستگذاران مربوطه را در امر برنامه‌ریزی یاری کند.

  کلیدواژگان: محیط زیست، آگاهی، نگرش، سواد محیط زیست، مهاجران
 • محدثه مولوی، علیرضا آل بویه، محسن رضایی آدریانی صفحه 14
  زمینه و هدف

   رشد فناوری‌های تولید مثل و پیشرفت آزمایش‌های تشخیص پیش از تولد، چالش‌های اخلاقی بسیاری را در رابطه با سقط جنین دارای ناهنجاری ایجاد کرده است. هدف این مقاله نقد و بررسی استدلال Savulescu در جواز سقط جنین ناهنجار مبنی بر اصل منافع تولید مثل و ارایه تقریر تفصیلی از اصل مذکور بر اساس تفکیک زمان پیش از بارداری و پس از بارداری است.

  روش

   در این مطالعه تحلیلی، پس از جستجو و مرور هدفمند متون، به تبیین اصل منافع تولید مثل درباره سقط جنین ناهنجار پرداخته شده و نقدهایی که دیگران بر این اصل وارد کرده‌اند، با رویکرد عقلی بررسی و تحلیل شده است.

  ملاحظات اخلاقی:

   در این پژوهش، جنبه‌های اخلاقی شامل اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.

  یافته‌ها:

   در تصمیم‌گیری برای بارداری و انتخاب ژن‌های غیر بیمار یکسری اصول معرفی شده‌اند، از جمله اصل خودمختاری، اصل مشاوره رهنمودی و اصل بهترین منافع کودک، ولی به اعتقاد Savulescu هیچ یک از این اصول مطرح نمی‌توانند مسیر درستی را در مورد انتخاب ژن‌های بیمار و غیر بیمار ارایه دهند. بنابراین Savulescu اصل منافع تولید مثل را معرفی می‌کند و در کاربرد این اصل بر انتخاب ژن‌های غیر بیمار تمرکز دارد. در مثال‌های ارایه‌شده توسط او، در به کارگیری این اصل برای پیش و پس از بارداری تمایزی صورت نگرفته است، در حالی که اصل منافع تولید مثل پس از بارداری سبب سقط جنین ناهنجار می‌شود، در نتیجه به لحاظ اخلاقی قابل قبول نخواهد بود، هرچند که در زمان پیش از بارداری قابل پذیرش باشد.

  نتیجه‌گیری:

   اگرچه کاربرد اصل منافع تولید مثل در زمان پس از بارداری به لحاظ اخلاقی با اشکالاتی مواجه است، اما این اصل را می‌توان برای انتخاب ژن‌های غیر بیمار یا سالم، قبل از اقدام برای بارداری به کار برد و به والدین برای داشتن فرزندی سالم کمک کرد.

  کلیدواژگان: اصل منافع تولید مثل، سقط، جنین، ناهنجار، بیماری ژنتیکی
 • علی خالق خواه، شهرام مهرآور گیگلو، سلیم کاظمی، عظیم امیدوار صفحه 15
  زمینه و هدف

   با توجه به اینکه حساسیت مسایل اخلاقی در هر حرفه به یک اندازه نیست و از آنجایی که محیط‌های آموزشی و بالاخص دانشگاه‌ها وظیفه خطیر آموزش و تربیت نیروی انسانی متخصص و متعهد به منظور پاسخگویی به نیازهای جامعه و کمک به توسعه همه‌جانبه کشور را به عهده دارند، پژوهش حاضر با هدف شناسایی مولفه‌های توسعه اخلاق حرفه‌ای در نظام آموزش عالی کشور با رویکرد فراترکیب انجام شد.

  روش

   این پژوهش از نظر هدف کاربردی و با روش کیفی فراترکیب انجام‌ شده است. جامعه آماری، کلیه مطالعات انجام‌شده در بازه زمانی 1380 الی 1400 است. در این راستا 63 پژوهش در زمینه موضوع مورد نظر ارزیابی و در نهایت 34 مقاله به ‌صورت هدفمند انتخاب گردید و با تحلیل محتوا و ترکیب ادبیات مربوط، در مجموع 164 کد، 13 مفهوم، 4 مقوله کلیدی طی فرایند جستجو و ترکیب نظام‌مند متون شناسایی و مورد تحلیل قرار گرفت و اعتبار آن از طریق آزمون کاپای کوهن تایید گردید.

  ملاحظات اخلاقی:

   الزامات اخلاق پژوهشی در پایش مقالات مورد سنتز، منظور شده است.

  یافته‌ها: 

  نتایج تحلیل نشان داد که مهم‌ترین مولفه‌های توسعه اخلاق حرفه‌ای شناسایی‌شده در نظام آموزش عالی کشور، شامل مولفه‌های آموزشی (توسعه اخلاق حرفه‌ای در دانش تخصصی، توسعه اخلاق حرفه‌ای در تعاملات بین دانشجویان و اساتید، توسعه استانداردهای اخلاق حرفه‌ای در فرایند یاددهی یادگیری)، پژوهشی (توسعه اخلاق حرفه‌ای رفتار اساتید و مدیران، توسعه اخلاق حرفه‌ای در فرایند انجام پژوهش، پاسخگویی به نیازهای جامعه)، مدیریتی (تعهد اخلاقی مدیران نسبت به دانشگاه، توسعه اخلاق حرفه‌ای مدیریت در ارتباط با کارکنان، اساتید و دانشجویان، ویژگی‌های حرفه‌ای مدیران) و فردی (مهارت و دانش تخصصی فردی در حوزه اخلاق حرفه‌ای، ویژگی‌های اعتقادی و مذهبی، اعتقاد و تعهد به ارزش‌های اخلاقی، ویژگی‌های روان‌شناختی) است.

  نتیجه‌گیری:

   مولفه‌های توسعه اخلاق حرفه‌ای در نظام آموزش عالی کشور در چهار مقوله آموزشی، پژوهشی، مدیریتی و فردی شناسایی شد. با عنایت به یافته‌های پژوهش حاضر با تشکیل شورای اخلاق حرفه‌ای در معاونت آموزشی و معاونت پژوهشی دانشگاه، برگزاری کارگاه‌ها، همایش‌ها و نشست‌های تخصصی پیرامون اخلاق حرفه‌ای در دانشگاه و تولید محتوای متعدد آموزشی در زمینه اخلاق حرفه‌ای و قراردهی آن در سامانه اخلاق حرفه‌ای جهت استفاده دانشجویان، اساتید، کارکنان و مدیران می‌توان زمینه اجرایی هرچه بهتر این مولفه‌ها را فراهم آورد.

  کلیدواژگان: اخلاق، حرفه ای، فراترکیب، آموزش عالی
 • سید مهدی موسوی نیا، محمد رزاقی صفحه 16
  زمینه و هدف

   زندگی اجتماعی در هر عصری، مستلزم آشنایی با هنجارهای اجتماعی است. اخلاقی‌زیستن نیز نیازمند آشنایی با کنش صحیح و تعامل درست و سازنده با جهان است، لذا شناخت محورهای اخلاق اجتماعی و رعایت حدود آن، موجب ایجاد یک جامعه متمدن، متکی بر اخلاق خواهد شد. هدف اصلی این پژوهش جستجو در غزلیات حافظ، جهت یافتن معیارهای اخلاق اجتماعی برای ساختن یک آرمان‌شهر است.

  روش

   رویکرد پژوهش حاضر توصیفی تحلیلی است و با شیوه کیفی انجام پذیرفته است. جهت انجام این پژوهش مجموعه دیوان حافظ بررسی شده و ابیات متکی بر اخلاق زیستی و اخلاق اجتماعی که به نوعی بیانیه حافظ در این‌باره هستند، استخراج و تحلیل شده است.

  ملاحظات اخلاقی:

   در انجام پژوهش حاضر تمام وجوه صداقت و امانتداری مطابق هنجارهای اخلاقی انجام پژوهش، رعایت شده است.

  یافته‌ها: 

  شعر حافظ شعر اخلاق‌مداری و اتکا به بن‌مایه‌های اخلاق اجتماعی و اخلاق زیستی است، اما با توجه به ریای معکوس و زبان تهکمی (استهزایی) که در سراسر غزل حافظ جریان دارد؛ این اخلاق‌محوری خود را به شکل معکوس و نوعی تهکم و استهزا نشان می‌دهد. انسان کامل از نظر حافظ، فردی است که مجهز به خصایل متعالی همچون، هم‌زیستی و احترام به دیگر عقاید، پرهیز از ریاکاری، صبر در برابر شداید، آزادگی، دوری از خودکامگی، مهرورزی و... باشد.

  نتیجه‌گیری: 

  مطالعه و شناخت غزلیات حافظ، آرا و اندیشه‌های او، ضمن روشن‌کردن بخشی از عقبه اخلاق فردی و زیستی در متون کهن فارسی، انسان را با تعریف ماهوی اخلاق از نظر حافظ آشنا می‌کند. این آشنایی علاوه بر اینکه موجت تهذیب و تربیت نفس انسان در مواجهه با جامعه خواهد بود، در صورت رعایت حدود آن، زمینه ایجاد یک آرمان‌شهر متکی بر اخلاق اجتماعی را فراهم خواهد آورد. در شعر حافظ تعالیم اخلاقی عموما به صورت غیر مستقیم و پوشیده در حجاب کنایه و طنز بیان شده است.

  کلیدواژگان: اخلاق اجتماعی، حافظ، آرمان شهر، جامعه
 • مهدی خاقانی اصفهانی صفحه 17
  زمینه و هدف

   آب، عامل پیدایی، مانایی و کارایی است. نا‌امنی برخاسته از عدم دسترسی پایدار به منابع آب برای شهروندان می‌تواند ثبات و امنیت را برآشوبد و به چالش مشروعیت نظام سیاسی بیانجامد. پیشگیری از ناامنی آب در مناسبات هیدروپلتیک، حمایت حقوقی از آب در برابر جرایم و تخلفات آبی را ضرورت می‌بخشد.

  روش

   این مقاله از نوع نظری است و با بهره گیری از داده‌های کتب، مقالات و قوانین و مقررات مربوطه به تحلیل انتقادی پیرامون حمایت حقوقی از قوانین ایمنی آب و ایمنی زیستی به روش تحقیق کیفی و غیرآماری می‌پردازد.

  ملاحظات اخلاقی: 

  در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.

  یافته‌ها:

   حمایت کیفری، از طریق پیشگیری قهرآمیز و کیفرگذاری برای جرایم علیه آب، یکی از عوامل بازدارنده از تشدید وخامت بحران کشاورزی در ایران است؛ بحرانی که با افت منابع آبی و مدیریت نابهینه آب، نیاز به واردات محصولات کشاورزی و فراورده‌های غذایی را افزایش می‌دهد، در نتیجه رشد واردات تراریخته‌های ناامن با ترجیح ناموجه حفظ امنیت غذایی بر حق غذای «سالم»، بحران‌های دیگری می‌زاید. امروزه فناوری‌های نوین مواد غذایی و زیست‌بوم از چنان ارزش اخلاقی برخوردار است که حمایت کیفری کافی و دقیق از آن ضروری می‌نماید. ضعف قوانین و رویه‌های حقوقی ایران هم در حمایت از آب و هم در حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان محصولات تراریخته، جرم‌انگاری معطوف به حمایت از امنیت غذایی در وضعیت فزایندگی نیاز به تراریخته‌ها در بحران آب را لازم می‌نماید.

  نتیجه‌گیری:

   این مقاله، با طرح چند نقد بر قوانین و مقررات موجود در حوزه حمایت کیفری از دو موضوع آب و ایمنی زیستی در مصرف تراریخته‌های خوراکی، چارچوبی برای جرم‌انگاری رفتارهای مجرمانه علیه زنجیره تامین غذا با مسیولیت مطلق یا حاوی فرض مسیولیت کیفری ارایه می‌کند. نقد مواد قوانین کیفری و غیر کیفری مربوط به محصولات تراریخته و جرایم علیه آب، همراه با ارایه پیش‌نویس موادی برای الحاق به لایحه مجازات‌های تعزیری، جهت مسیول‌شناختن دولت و اشخاص حقوقی عمومی و خصوصی مسیول در اجرا و پایش قوانین امنیت غذایی، با رعایت «اصل مداخله کمینه و محدود کیفر به آخرین حربه» مورد هدف این نوشتار است؛ لذا تحدید کیفرهای سخت به انواع بیوتروریستی و سازمان‌یافته جرایم علیه امنیت غذایی، تنوع پاسخگذاری حقوقی متناسب با ماهیت و شدت گستره وسیع این جرایم را فراهم می‌کند.

  کلیدواژگان: نظام حقوقی تراریخته ها، جرائم علیه آب، دوگانه امنیت غذایی و سلامت غذایی
 • محمدتقی حیدری، داریوش جهانی، اسمعیل دلیر، یعقوب حقی صفحه 18
  زمینه و هدف

   امروزه، ظهور گفتمان اخلاقی در شبکه‌های سیاست جهانی آب به بحث‌هایی کلیدی در مورد اینکه اخلاق آب با سایر ادعاهای هنجاری چه تناسبی دارد، منجر شده است، لذا هدف نوشتار حاضر ارایه الگویی راهبردی برای ظرفیت‌سازی اجتماعی و جامعه‌پذیری مردم نسبت به مسایل بحران آب است، به گونه‌ای که اغلب مطالعات و کنفرانس‌های بین‌المللی به اتفاق بر این نکته تاکید نموده‌اند که بحران آب، یک بحران حاکمیت/ حکمرانی و مدیریت آب است تا کمبود آب.

  روش

   پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و به لحاظ قلمرو زمانی مقطعی بوده است. مطالعه حاضر از تکنیک دلفی و با استفاده از پنل خبرگان بر روش نمونه‌گیری غیر احتمالی و از نوع گلوله برفی صورت‌گرفته است. بر اساس ماهیت موضوع حجم نمونه 30 نفر تعیین گردیدند. برای تحلیل داده‌ها از روش مدل معادلات ساختاری روابط علی بین متغیرها با نرم‌افزار SmartPLS 3 استفاده شده است.

  ملاحظات اخلاقی: 

  در تدوین این پژوهش حفظ اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده و مشارکت‌کنندگان با آگاهی از اهداف پژوهش حاضر به همکاری شده‌اند.

  یافته‌ها: 

  نتایج تحلیل مسیر نشان داد بیشترین تاثیر مربوط به سازه تعهد متقابل با ضریب تاثیر 565/0 و سازه انسجام فرهنگی با ضریب 471/0 بوده است. تعهد متقابل از مهم‌ترین مولفه‌های موثر بر اخلاق زیستی در حوزه حکمروایی اجتماعی فرهنگی آب خواهد بود. همچنین انسجام فرهنگی و تقویت ابزارهای آن از طریق شناسایی عوامل موثر بر اصلاح الگوی مصرف در سطح خانواده، آموزش و پرورش و رسانه‌های جمعی می‌تواند زیربنایی برای حکمروایی آب باشد.

  نتیجه‌گیری: 

  بین تعهد متقابل و اجتماعی و مسیولیت‌پذیری و رفتار صرفه‌جویانه در مصرف آب، رابطه وجود دارد و می‌توان با بالابردن گرایش‌های شناختی، عاطفی، رفتاری مردم نسبت به صرفه جویی در مصرف آب، از میزان مصرف بی‌رویه در ایران کاست.

  کلیدواژگان: اخلاق زیستی، سرمایه اجتماعی، پیشران اجتماعی فرهنگی، حکمروایی آب
 • سید سجاد کاظمی، حامد چگینی صفحه 19
  زمینه و هدف

   حیوان‌آزاری یکی از جرایمی است که در سال‌های اخیر بیش از گذشته شاهد آن هستیم. این پژوهش با تاکید بر مبانی اخلاقی لزوم حمایت کیفری از حیوانات اهلی حرام‌گوشت، رویکرد قانونگذار در این زمینه را مورد بحث و نقد قرار داده است. علاوه بر مطالعه رویکرد تقنینی در مقابله با آزاردهی حیوانات اهلی حرام‌گوشت، ارزیابی رویکرد نظام قضایی و رویه‌ای کشور البته با نگاهی آسیب‌شناسانه در قلمرو پژوهش حاضر قرار دارد.

  روش

   در این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای، سیاست کیفری تقنینی و قضایی ایران در مقابله با حیوان‌آزاری حیوانات اهلی حرام‌گوشت مورد مطالعه قرار گرفته است.

  ملاحظات اخلاقی: 

  در نگارش پژوهش حاضر، ضمن توجه به اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت گردیده است.

  یافته‌ها:

   در دنیای امروز با توجه به رویکردهای اخلاقی موجود، حیوانات اهلی اعم از حلال یا حرام‌گوشت نیازمند احترام و حمایت هستند. در حقوق کیفری ایران، اگرچه در خصوص حیوانات اهلی حلال‌گوشت به خاطر ارزشمندی این حیوانات و استفاده‌های فراوان از آن‌ها مقرراتی از نظر کیفری وجود دارد، اما در زمینه حمایت از حیوانات اهلی حرام‌گوشت که به دلیل هم‌جواری با انسان‌ها، بسیار در معرض آسیب و خطر می‌باشند از منظر کیفری مقرراتی به چشم نمی‌خورد. فقدان قوانین حمایتی و همچنین نقصان و غیر جامع‌بودن ماده 679 قانون مجازات اسلامی که تنها ماده این قانون بوده که اختصاصا به حیوانات اهلی می‌پردازد، باعث شده برخی قضات به ناچار برای مجازات آسیب‌زنندگان به حیوانات اهلی حرام‌گوشت از برخی مواد عام و کلی قانون مجازات اسلامی مانند ماده 638 بهره گیرند؛ استناد به این ماده با چالش‌ها و ابهامات مهمی مواجه است.

  نتیجه‌گیری:

   ضرورت دارد قانونگذار در زمینه حمایت کیفری هرچه بیشتر از حیوانات خانگی به ویژه حیوانات اهلی حرام‌گوشت و مجازات افرادی که این قسم از حیوانات را در معرض آزار و اذیت و آسیب قرار می‌دهند و با تاسی از مقررات کیفری کشورهای پیشرو در این زمینه، در اصلاحات بعدی مقررات جدیدی را به قانون مجازات اسلامی اضافه نماید تا خلاهای قانونی در این زمینه مرتفع گردد. علیرغم تاکیدات بسیار در فقه اسلامی مبنی بر حفظ حقوق حیوانات و آزارنرساندن به آن‌ها و همچنین با وجود مبانی اخلاقی محکمی که برای حمایت از حیوانات اهلی اعم از حلال و حرام‌گوشت در دسترس است، اما در سیاست تقنینی فعلی ایران هیچ‌گونه حمایت کیفری صریحی از حیوانات اهلی حرام‌گوشت به عمل نیامده و این در حالی است که در وضعیت قانونی و قضایی سایر کشورها، قانونگذاری‌ها و جرم‌انگاری‌های بسیار خوبی در این حوزه به عمل آمده است.

  کلیدواژگان: مبانی اخلاقی، آسیب شناسی تقنینی، آسیب شناسی قضایی، حمایت کیفری، حیوانات اهلی حرام گوشت
|
 • Ehsan Taheri Hajivand, Seyed Javad Emam Jomehzadeh, Arash Ghodousi, Mahnaz Goodarzi Page 1
  Background and Aim

  Today, the absence of violence and war is considered as a negative, minimal and inadequate definition of peace, but the same basic and minimal ideal is not achieved by itself; Rather, it requires the talent and ability to understand the ugliness of violence and war, as well as the perception of the harmful effects of militancy by decision-making human actors in a critical situation. In the context of the severe lack of interdisciplinary research and the level of micro-analysis, this article raises the question, "How will the presence of genetic dysfunctions in political actors, including the dysfunction of genes affecting empathy, affect international peace?"

  Methods

  In this study, the content of library, laboratory and longitudinal genetic researches were studied by qualitative analysis method and finally interpreted by diagnostic methods of psychological dysfunctions.

  Ethical Considerations

   All the ethical principles of the research, such as fidelity, honesty and originality of the text were considered during the writing of this research.

  Results

  Empathy occurs when observing or imagining emotional states in another creates common states in the observer. Given that the genes CNR1, AVPR1A and SLC6A4 are among the genes that are effective in the process of observation and the resulting perceptions, it was observed that if their function is disturbed, the human person faces a lack of empathy.

  Conclusion

  If in the genetic nature of any of the political actors, there is a dysfunction of expression of CNR1, AVPR1A and SLC6A4 genes, in the stage of "analysis and interpretation", they are incapable of mutual understanding and respect for differences, in the stage of "Decision-making" tends to denigrate, ignore the reaction of others, and design a win-lose game and In the "implementation" stage, it focuses on unilateral decisions in the international system and Makes difficult the ground for establishing and promoting international peace by interactions with lack of empathy.

  Keywords: Gene, Empathy, Genetic Dysfunction, Human Nature, Political Leaders, International Peace
 • Nahid Ramezani, Reza Zarei Samangan, Narges Momenjoo, Maryam Golibagh Page 2
  Background and Aim

  Moral intelligence training is one of the important components of child rearing that can be effective in improving the individual and social psychological status of children; therefore, the aim of this study was to determine the effectiveness of teaching the components of moral intelligence on resilience and psychological cohesion of students.

  Methods

  The present study was a quasi-experimental pretest-posttest study with a control group. The statistical population included all sixth grade male students in the second elementary school of baharestan city in the academic year 2018-19; thirty people from the target population were selected by convenience sampling and randomly assigned to the control and experimental groups. Data collection tools were included Connor and Davidson (2003) Resilience Scale and Antonovsky (1987) Psychological Cohesion Questionnaire. The intervention program of training the components of moral intelligence was performed in 8 sessions for the experimental group, but during this period no special intervention was performed for the control group, then both groups were tested. Data were analyzed using SPSS software version 22 and multivariate analysis of covariance at the significance level of α=0.01.

  Ethical Considerations

   In compiling this research, ethical aspects including preserving the originality of the texts, honesty and fidelity and satisfaction and awareness have been respected.

  Results

  The results showed that after adjusting the pre-test scores, the mean scores of resilience and psychological cohesion of the experimental group increased significantly compared to the control group in the post-test (p<0.001); Therefore, it can be said that teaching the components of moral intelligence was effective in increasing resilience and psychological cohesion of students (p<0.001).

  Conclusion

  Based on the research findings, teaching students the components of moral intelligence can be a suitable intervention method to promote resilience and psychological cohesion.

  Keywords: Moral Intelligence, Resilience, Coherence, Students
 • Najmeh Razmkhah Page 3
  Background and Aim

  The use of humanoid robots to care for the elderly has been introduced as one of the effective solutions to solve the problems caused by the increase in the elderly population. This issue has faced various ethical challenges. The purpose of this study is to analyze the ethical dimensions and problems arising from the use of robots in the field of geriatric care with a view to civil law rules on robotics.

  Methods

  The present article, by studying the scientific and legal documents related to the subject of research and using analytical-descriptive method, addresses the ethical challenges related to the performance of robots caring for the elderly.

  Ethical Considerations

   In writing this article, ethical aspects including fidelity, honesty and originality of the text have been observed.

  Results

  Recourse to robots with the aim of caring for the elderly in need of support, while solving some of the problems in this field, brings challenges such as threats to safety, deceiving the elderly, invasion of privacy, deprivation of autonomy; situations that can become a serious problem due to the lack of a clear legal system regarding the issue of accountability and transparency.

  Conclusion

  Due to the increasing acceptance of humanoid robots in the elderly care sector and also due to the growing trend of production of this type of robot in different countries, including Iran, considering the challenges in this field is essential. In this regard, educating families is necessary to increase the level of support for the elderly and pay attention to their concerns; also, the lack of specific regulations in the field of controlling the production of robots, as well as the need to compensate for the losses caused by the use of robots, has made legislating specific laws in this field even more important.

  Keywords: Humanoid Robot, Elderly Care, Ethical Challenges, Civil Law Rules in Robotics
 • Arian Petoft, Roxana Petoft, Nahid Rezaei Aliabad Page 4
  Background and Aim

  Today, with the help of biotechnological techniques in neuroscience and genetics, Criminal Law has undergone a dramatic change. These include the use of new biological findings and evidence related to child criminology. Mental retardation (MR) is primarily evidence of a child’s mental incapacity that may result from autism spectrum disorders and fetal alcohol syndrome, sometimes predisposing them to crime commitment. In the present study, we intend to analyze these two common disorders in children from the perspective of an interdisciplinary study of biotechnology and criminology to explain their aspects for judges.

  Methods

  The present study is of theoretical type by descriptive-analytical method and the method of data collection is library by referring to documents, books and articles.

  Ethical Considerations

   In all stages of writing the present study, we have respected the originality of the texts, honesty and trustworthiness.

  Results

  In most children with fetal alcohol syndrome and autism, behavioral abnormalities occur, which have neurological causes. These abnormalities result from disturbances in certain areas of the brain to process the emotions and perceptions of others and pave the way for the emergence of anti-social and criminal behaviors in individuals.

  Conclusion

  Many children with fetal alcohol syndrome and autism are prone to crime due to cognitive impairment and learning disabilities. The most important biotechnological tool for assessing the effects of these two disorders in children is measuring their social brain using the fMRI technique.

  Keywords: Criminology, Autism, FASD, Juvenile Delinquency, Developmental Disorders
 • Alireza Alebouyeh, Maryam Alsadat Razavi Page 5
  Background and Aim

  The rapid advances of scientists in the field of biotechnology and genetic engineering have made the ethical principle of non-harm in the field of biological sciences a special place. The production of genetically modified foods is one of the latest advances in biotechnology. Today, the debate over the safety and health of genetically modified foods is a controversial issue around the world. The purpose of this article is to evaluate the health of genetically modified foods by emphasizing the ethical principle of not harming humans referring to available evidence.

  Methods

  The method of this research is descriptive-analytical and the collection of information has been done by library method.

  Ethical Considerations

   In this article, honesty and trustworthiness have been observed.

  Results

  Solving the problem of global hunger, improving food quality, improving the economic situation of farmers and maintaining environmental health are the most important benefits of producing genetically modified foods. The production of genetically modified foods has been introduced as a suitable solution to meet human nutritional needs, while the health and safety of these foods are disputed. Opponents do not accept the safety and health of these foods due to scientific disagreement and the potential dangers, and believe that the ethical principle of non-harm is not observed in the production of genetically modified foods. In contrast, proponents, because of the scientific consensus on the safety and health of genetically modified foods, the results of case studies, and the successful experience of the American people, claim the safety and health of genetically modified foods and the harmonization of their production with ethics.

  Conclusion

  The production of genetically modified foods has significant benefits, but there are many unknowns about the disadvantages of using this technology. The existence of potential hazards in the production of genetically modified foods and scientific uncertainty about the occurrence of these hazards is a reason to implement the principle of caution in the production of these foods.

  Keywords: Genetically Modified Foods, Bioethics, Principle of No-harm, Precautionary Principle
 • Amir Kazemi, Bagher Shamloo, Aman Allah Alimoradi, Seyed Mehdi Ahmadi Moosavi Page 6
  Background and Aim

  Crime detection is the first stage of a fair trial, about which several legal and ethical requirements have been raised and similar approaches in this field can be seen in human rights documents, standards and procedures. Considering the constructive role of ethical principles in the development and improvement of the fair trial process, including in the stage of crime detection, the present study investigates the ethical requirements of crime detection from the perspective of human rights documents, standards and procedures.

  Methods

  The present research is theoretical and the method used in it is descriptive-analytical. Information collection has also been done in a library way by referring to books, articles, documents and websites.

  Ethical Considerations

   In writing this article, ethical principles including fidelity, honesty and originality of the text have been observed.  

  Results

  Crime detection in the judicial process, in addition to observing legal principles and rules, requires compliance with moral principles and requirements, including the prohibition of torture, the principle of acquittal and innocence of the accused, as well as the prohibition of interference in personal life. The moral obligation of prohibiting torture is the negation of any physical harassment in open and hidden dimensions which is so in conflict with fundamental human rights by using psychological methods. The principle of acquittal is a right and even a privilege for the accused, which, in addition to finding people innocent before presenting the reasons, requires the claimant to prove the reasons. The principle of prohibition of interference in private life also emphasizes the right to live freely without the illegitimate interference of individuals and public and private entities.  

  Conclusion

  Ethical requirements are the means of developing legal principles and implementing international, regional and national human rights declarations and recommendations. Meanwhile, the three principles of the prohibition of torture, the principle of innocence, as well as the prohibition of interference in the private lives of individuals, are stable and common principles in human rights documents, which, of course, need to be developed in tandem with technological and communication developments which may violate human rights in various ways during the crime detection stage. Dealing with cases of violation of the accused's rights at the stage of crime detection from a moral point of view requires serious determination and binding of human rights declarations at the global, regional and national levels.

  Keywords: Crime Detection, Ethics, Ethical Requirements, Human Rights Documents
 • Shiva Aghapour, Fariba Mir Eskandari, Roza Karampour Page 7
  Background and Aim

  Humiliation of the employed women is a serious threat to the health and human rights. Women Humiliation in the workplace is recognized as an important social issue because of its fundamental consequences on women's lives. The aim of the present study was to investigate the lived experiences of humiliated working women in the workplace.

  Methods

  This research is conducted using a qualitative method and a semi-structured interview technique has been implemented to collect the research data. The target population of the study includes employed women in Makou city and 40 women participated in the interview. Purposeful sampling method and maximum diversity were used to select the participants. Open, axial and selective coding phases were used to analyze the data.

  Ethical Considerations

  The interviews were conducted with the full awareness and consent of the participants and their personal information was kept confidential at all stages of the research.

  Results

  The most important consequences of women humiliation in the working place are: social isolation, formation of family tensions, erosion of social trust, erosion of social health, erosion of mental health.

  Conclusion

  The negative effects of women humiliation in the workplace not only affect these women, but also cause serious damage to the family system and even the body of society. Among the most important consequence is the formation of social alienation.

  Keywords: Social Alienation, Humiliation, Humiliation of Women, Employed Women
 • Fateme Maarefi, Sara Rahmani Page 8
  Background and Aim

  Employee creativity is one of the most important factors for the success of organizations and sustaining their competitive advantage. The incivility of coworkers is one of the factors threatening the creativity of employees which affects the creativity of employees through reduced internal motivation and increased burnout. The purpose of this study was to investigate the impact of workplace incivility on creativity with mediator variable of emotional exhaustion and intrinsic motivation.

  Methods

  The statistical population studied consisted of 1300 employees of Iran Khodro Company in Ahvaz city. The sample size is 279 people who were selected through random sampling according to the Cochran formula. To collect the data, the Cortina, Magley, Williams, Langhout's Incivility Questionnaires (2001), the Maslach & Jackson's Emotional Exhaustion Questionnaire (1981), the Randsip's Creativity Questionnaire (1979) and the Intrinsic Motivation Questionnaire of McAuley, Duncan, Tammen (1989) were used. Data were analyzed statistically through descriptive (mean and standard deviation) and inferential (path analysis) using SPSS 23 and LISREL 8.8 software.

  Ethical Considerations

   Participants in this study completed the questionnaires with satisfaction and knowledge.

  Results

  The results showed that the incivility of colleagues with path coefficients of -0.41, 0.85 and -0.6 and t-statistic, above 1.96, respectively, had a significant impact on employee creativity, emotional burnout and intrinsic motivation. The mediating role of emotional burnout and intrinsic motivation variables were also confirmed.

  Conclusion

  Incivility of employees will increase job burnout and decrease intrinsic motivation and thus reduce employee creativity. Therefore, it is recommended that administrators must pay special attention to abolish incivility behaviors in the organization.

  Keywords: Workplace Incivility, Creativity, Emotional Exhaustion, Intrinsic Motivation
 • Farah Shahraki Sanavi, Elham Fariborzi, Naziasadat Nasseri Page 9
  Background and Aim

  Universities are among the important and complex organizations that are more related to human resources than other organizations and are responsible for training the specialized and efficient human resources of the society. The purpose of this study was to design ethical justice structure in branches of Islamic Azad University of Sistan and Baluchestan.

  Methods

  The present study was a mixed (qualitative-quantitative) method based on judgmental sampling of 20 experts and based on Morgan table and stratified sampling of 248 managers and staff of Islamic Azad University of Sistan and Baluchestan branches. Based on the opinions of experts and the fuzzy Delphi process, three components of organizational ethics and seven dimensions of ethics-oriented justice were approved and conceptual model of research was designed and the reliability of the tool with Cronbach's alpha and composite reliability and validity was confirmed by convergent and divergent validity (with AVE index) and structural validity. The conceptual model was evaluated using Pearson correlation test and structural equation modeling in LISREL software.

  Ethical Considerations

   In this study, maintaining fidelity in referring to resources and obtaining informed consent and voluntary entry of individuals were considered.

  Results

  The questionnaire was designed based on a qualitative study including ethical justice (45 indicators) and Islamic work ethic (20 items) and the development of moral values in the organization (7 items) and existence of moral atmosphere in society (7 items). The results of the quantitative part of the study showed that Islamic work ethic with impact of 0.76 has highest impact and moral values of society and the organization with 0.16 have the least impact on ethical justice. Also, the effect of moral atmosphere on justice was equal to 0.22 and significant. The effect of moral philosophy on moral justice was 1.09, which indicates an increase in the components of this structure.

  Conclusion

  In the present study, Islamic work ethic had the greatest impact on moral justice, so religion has an important role in promoting organizational justice and universities can create a favorable atmosphere for justice by observing the value principles of Islamic ethics.

  Keywords: Moral Justice, Moral Philosophy, Cultural, Moral Value, University, Islamic Azad University
 • Nasrin Heydarian, Fateme Hoseinnezhadian, Maryam Daneshfar, Nurollah Ahmadian Page 10
  Background and Aim

  Psychological well-being has always been considered by psychologists in work environments, including the teaching profession. In this regard, the present study was conducted to investigate the role of social intelligence and moral leadership in predicting teachers' psychological well-being.

  Methods

  The present study was a descriptive-analytical correlational study. The statistical population included all secondary school teachers in Baharestan in the academic year 2019-20 (480 people); 214 people were selected based on Krejcie & Morgan table (1970) by available sampling method. Research data collection tools were included Ethical Leadership Questionnaire Brownet al(2005), Social Intelligence Silvera et al (2001) and Ryff (1989) Short Form of Psychological Well-Being.Standarddeviation and Pearson correlation test and simultaneous regression at the significance level of α=0.01 were used to analyze the data using SPSS software 22.

  Ethical Considerations:

  In this research, ethical aspects including preserving the authenticity of texts, honesty, trustworthiness, confidentiality of information and obtaining informed consent have been considered.

  Results

  The results showed that the correlation between moral leadership with psychological well-being (r=0.523, p<0.01) and social intelligence with psychological well-being (r=0.638, p<0.01) was positive and significant. Also, the components of moral leadership explain 28.6% and social intelligence 35.4% of the variance of psychological well-being (p<0.01).

  Conclusion

  According to the research findings, in order to promote ethical behavior in schools by modeling characteristics, educational officials should culturalize this type of behavior among school managers and leaders

  Keywords: Ethical Leadership, Social Intelligence, Psychological Well-Being, Teachers
 • Rohollah Vafaeipour, Mostafa Ghasemi, Abdolreza Mohseni Page 11
  Background and Aim

   Financial statements are the most important source of information for legislators, shareholders, analysts and other stakeholders. These reports will be useful to users if they are understandable. In this regard, the present study was conducted with the aim of identifying, prioritizing and meta-analyzing the indicators of disclosure of social responsibility, professional ethics and tone management (reporting tone) affecting the readability of financial reporting.

  Methods

   The present study is a descriptive-survey research. The statistical population consists of members of certified public accountants in Tehran and Shiraz. Since official statistics of the study population are not available, their number can be assumed to be unlimited. The statistical sample of the present study consists of 260 members of the mentioned statistical community who were selected using the convineince sampling method. The binomial distribution technique and exploratory factor analysis were used to identify indicators affecting the readability of financial reporting, and fuzzy nonlinear preference technique was used to prioritize indicators. Also, the meta-analysis technique was used to investigate the relationship between social responsibility disclosures, professional ethics and tone management (reporting tone) effective on the readability of financial reporting.

  Ethical Considerations: 

  Honesty and trustworthiness have been observed in all stages of writing the article.

  Results

   Consequently the results of fuzzy non linear preferences technique was used to rank the 3 indexes as follows: 1. Skill, competency and professional reporting; 2. Gifts denotation and receiving; 3. Economical, legal and ethical responsibilities commitment against society and employer for professional ethics index and 1. Accrual based earnings management and Fraudulent and real reporting; 2. Tax evasion and financial leverage; 3. Changing and directing financial performance attitudes with complexity and text length for tone management index and 1. Correct and real information presentation, training of society development and contribution; 2. Employment procedures and rights; 3. Economical growth, productivity and withholding tax and performance for social responsibility disclosure index. Also the meta-analysis results suggested that there is a significant relation between social responsibility disclosure, professional ethics and tone management indexes and financial reporting readability.

  Conclusion

   Disclosure of social responsibility, professional ethics and tone management (reporting tone) are factors that affect the readability of financial reporting. Emphasis on these three important variables can provide the information needed to make decisions to the organization's stakeholders or market analysts in a more readable and clear way.

  Keywords: Social Responsibility Disclosure, Professional Ethics, Tone Management, Financial Reporting Readability, Meta-Analysis
 • Nasrin Azizian Kohan, Mahrokh Dehghani, Fahimeh Momenifar Page 12
  Background and Aim

   Today, academic deception is one of the most important challenges in educational environments which is defined as a set of behaviors based on deception to achieve academic outcomes. The aim of this study was to investigate the role of academic ethics and academic help seeking in prediction of academic deception of student-athletes during the Covid-19 outbreak.

  Methods

   The research method was descriptive-correlational. The statistical population of the study consisted of all 653 student-athletes in Ardabil, from which 242 people were selected as a sample using stratified random sampling. Academic ethics questionnaire, academic help seeking questionnaire and academic deception questionnaire were used to collect data. Pearson correlation coefficient and regression analysis were used to analyze the data.

  Ethical Considerations: 

  Participants' verbal consent was obtained and they were assured about confidentiality of information.

  Results

   Findings showed that there is a negative and significant relationship between academic ethics and its components and academic help seeking and its components with academic deception. The results of regression analysis also revealed that approximately 51% of the total variance of academic deception is predictable based on academic ethics and academic aid seeking, with the academic ethics variable having a larger share.

  Conclusion

   Based on the findings, it can be concluded that academic ethics and academic help seeking are variables related to reducing the rate of academic deception in students.

  Keywords: Academic Ethics, Academic Help Seeking, Academic Deception, Covid-19
 • Sanaz Rahimi Kahkashi, Omid Ali Adeli, Seyed Hadi Arabi Page 13
  Background and Aim

  One of the most important issues of human life is environmental protection. On the other hand, One of the most influential and an important factor in maintaining the environmental is environmental literacy. Among the variables affecting people’s environmental literacy is their knowledge and attitude towards the environment. Therefore, awareness of individuals’ knowledge and attitude is essential for better implementation of plans and programs to improve the environmental circumstances. The purpose of this study is to investigate the level of environmental literacy in the city of Mohajeran.

  Methods

  This is a cross-sectional and descriptive-analytical study. The required data were collected from the completion of 362 questionnaires has been collected by interviews in 2020 in the city of Mohajeran. A researcher made questionnaire was prepared consisted of three sections of individual information, knowledge and attitude questions. Descriptive statistics and inferential statistics were used to analyse the data.

  Ethical Considerations:

   Ethical aspects including preserving the authenticity of texts, honesty, trustworthiness, confidentiality of information and obtaining informed consent have been observed.

  Results

  The mean and standard deviation of knowledge is 1.17±0.907 (responses in range -10 to 10) at a higher level of average and the mean and standard deviation of attitude is 0.485±1.25 (responses in range -6 to 10) at a relatively positive. There was a positive and significant correlation between awareness and attitude toward the environment. There was a significant difference between knowledge scores based on education and history of underlying disease. Awareness of people with higher education is more than people with low education. Awareness of people with a history of illness is more than people who have no history of illness. There was a significant difference between the scores of attitude based on education and age and history of disease. The attitude of people with high education is more positive than people with low education. People with underlying disease have a positive attitude to the environmental and people with high age have a positive attitude toward people with low ages.

  Conclusion

  Based on the results of the research, although the scores of knowledge and attitude of citizens of Mohajeran were high and positive than the environment, but, it is necessary to develop a comprehensive program in order to provide human development, in order to promote literacy and environmental culture. It is hoped the results to help the relevant authorities and policymakers in planning.

  Keywords: Environment, Awareness, Attitudes, Environmental Literacy, Mohajeran
 • Mohaddese Molavi, AliReza Alebouyeh, Mohsen Rezaei Aderiani Page 14
  Background and Aim

   The development of reproductive technologies and the advancement of prenatal diagnostic tests have posed many ethical challenges to abortion for abnormalities. The purpose of this article is to critique Savulescu's argument on the permissible abortion license based on the Principle of Procreative Beneficence and to provide a detailed interpretation of this principle based on the separation of pre-pregnancy and post-pregnancy period.

  Methods

   In this analytical study, after a purposeful search and review of the literature, the Principle of Procreative Beneficence regarding abortion of the disabled is explained and the criticisms that others have applied about this principle are examined and analyzed with a rational approach.

  Ethical Considerations:

   In this research, ethical aspects including the authenticity of the texts, honesty and trustworthiness have been observed.

  Results

   A number of principles have been introduced in the decision to become pregnant and to select non-diseased genes; Including the principle of Procreative Autonomy, Principle of Non-Directive Counselling and the `Best Interests of the Child' Principle, however, according to Savulescu, none of these principles can provide the right path for the selection of diseased and non-diseased genes. Thus, Savulescu introduces the Principle of Procreative Beneficence and focuses on the selection of non-diseased genes in the application of this principle. In the examples presented by him, there is no distinction in applying this principle to before and after pregnancy; While the principle of post-pregnancy reproductive benefits leads to termination of pregnancy for fetal abnormality; it is therefore not morally acceptable, even though, it is acceptable in the period before pregnancy.

  Conclusion

   Although the application of the Principle of Procreative Beneficence in the post-pregnancy period has morally problems; But this principle can be used to select non-diseased or healthy genes before attempting to conceive and help parents to have a healthy child.

  Keywords: Principle of Procreative Beneficence, Abortion, Fetus, Abnormal, Genetic Disease
 • Ali Khaleqkhah, Shahram Mehravar Giglou, Salim Kazemi, Azim Omidvar Page 15
  Background and Aim

   Considering that the sensitivity of ethical issues is not the same in all professions and since educational environments and universities are responsible for the serious task of educating and training specialized and faithful human resources in order to respond to the needs of the society and contribute to the comprehensive development of the country, the aim of this study was to identify the components of professional ethics development in the Iranian higher education system with a meta-synthesis approach.

  Methods

   This research has been done in terms of applied purpose and with a hyper-combined qualitative method. The statistical population is all studies conducted in the period of 2001-20. In this regard, 63 researches in the field of the subject were evaluated and finally 34 articles were purposefully selected and by analyzing the content and composition of the relevant literature, a total of 164 codes, 13 concepts, 4 key categories during the search process and systematic combination of texts were identified and analyzed and its validity was confirmed by Cohen Kappa test.

  Ethical Considerations:

   The requirements of research ethics have been considered in the monitoring of synthesized articles.

  Results

   The results of the analysis showed that the most important components of professional ethics development identified in the higher education system of the country include: educational (development of professional ethics in specialized knowledge, development of professional ethics in interactions between students and professors, development of professional ethics standards in the teaching-learning process), research (development of professional ethics in the behavior of professors and managers, development of professional ethics in the research process, responding to the needs of society), management (ethical commitment of managers to University, development of management professional ethics in relation to staff, faculty and students, professional characteristics of managers) and individual (individual skills and knowledge in the field of professional ethics, religious characteristics, belief and commitment to moral values, psychological characteristics).

  Conclusion

   The components of professional ethics development in the higher education system were identified in four categories: educational, research, managerial and individual. Considering the findings of the present study, with the formation of the Professional Ethics Council in the Vice Chancellor for Education and Vice Chancellor for Research, holding workshops, conferences and specialized meetings on professional ethics in the university and producing various educational content in the field of ethics Professionalism and its placement in the professional ethics system for the use of students, professors, staff and administrators can provide the best possible context for the implementation of these components.

  Keywords: Ethics, Profession, Metasynthesis, Higher Education
 • Seyed Mehdi Mousavinia, Mohammad Razzaghi Page 16
  Background and Aim

   Social life in any age requires the familiarity with social norms. Ethical living also requires the familiarity with the right action and correct and constructive interaction with the world. Therefore, recognizing the axes of social ethics and observing its limits will create a civilized society based on ethics. The main purpose of this research is to search in Hafez's lyric poems to find the criteria of social ethics to build a utopia.

  Methods

   The approach of the present study is descriptive-analytical and is performed qualitatively. In order to conduct this research, Hafez Divan collection has been studied and its verses based on ethics of living and social ethics, which are a kind of Hafez’s statement in this regard, have been extracted and analyzed.

  Ethical Considerations:

   In conducting the present study, in accordance with the ethical norms of conducting all research, all aspects of honesty and trustworthiness have been observed.

  Results

   Hafez's poem is a poem of morality and reliance on the principles of social ethics and ethics of living, but according to the reverse hypocrisy and the language of ridicule that flows throughout Hafez's poems, this centrality of morality manifests itself in the opposite form and in a ridicule way. According to Hafez, a perfect human being is a person who possesses sublime qualities such as coexistence and respect for other beliefs, avoidance of hypocrisy, patience in the face of calamities, freedom, avoidance of authoritarianism, compassion and so on.

  Conclusion

   Studying and recognizing Hafez's lyric poems, his views and thoughts, clarifies a part of the individual and living ethics in ancient Persian texts. Moreover, it acquaints man with the Hafez’s essential definition of morality. This acquaintance not only will lead to the purification and training of the human soul in the face of society, but also will provide a basis for the creation of a utopia based on social ethics if its boundaries are observed. In Hafez's poetry, moral teachings are generally expressed indirectly and covertly in the veil of irony and humor.

  Keywords: Social Ethics, Hafez, Utopia, Society
 • Mahdi Khaghani Esfahani Page 17
  Background and Aim

  Water is the cause of appearance, persistence and efficiency. Insecurity arising from the lack of sustainable access to water resources for citizens may disturb stability and security and challenge the legitimacy of the political system. Preventing water insecurity in hydropolitical relationships requires legal protection of water against water crimes and infractions.

  Methods

  This article is theoretical and uses data from books, articles and relevant laws and regulations to critically analyze legal protection of water and biosafety laws in a qualitative and non-statistical research method. Ethical Considerations: In order to organize this research, while observing the authenticity of the texts, honesty and fidelity have been observed.

  Results

  Criminal protection, through coercive prevention and determining punishments for water crimes, is one of the deterrents to the escalation of the agricultural crisis in Iran; A crisis that increases the need to import agricultural and food products with the decline of water resources and poor water management. As a result, the growth of imports of unsafe transgenics, leading to a preference for food security over the right to "healthy" food, is causing other crises. Today, new food and ecosystem technologies have such a moral value that adequate and accurate criminal protection is necessary. The weakness of domestic laws and legal procedures both in protecting water and in protecting the rights of consumers of GMOs, requires criminalization aimed at protecting food security in the increasing need for transgenics in the water crisis.

  Conclusion

  This article critiques some of the existing rules and regulations on criminal protection of water and biosafety in the consumption of transgenic food, providing a framework for criminalizing criminal behavior against the food supply chain with absolute responsibility - or with the presumption of criminal responsibility. Criticizing the articles of criminal and non-criminal laws related to GMOs and crimes against water, along with presenting draft articles to be added to the Bill on Punitive Punishments, in order to hold the government and private legal entities responsible for the implementation and monitoring of food safety laws, in compliance with the "principle The minimal and limited intervention of punishment as a last resort" is the target of this article; Therefore, limiting severe punishments to bioterrorist and organized types of crimes against food security provides a variety of legal responses that are appropriate to the nature and severity of the wide range of these crimes.

  Keywords: Food Transgenics Legal System, Crimes Against Water, Duality of Food Safety, Food Health
 • MohammadTaghi Heidari, Dariush Jahani, Ismail Dalir, Yagoob Haghi Page 18
  Background and Aim

   Today, the emergence of ethical discourse in global water policy networks has led to key debates on how water ethics relates to other normative claims. Therefore, the purpose of this paper is to provide a strategic model for social capacity building and socialization to water crisis issues; As most international studies and conferences have unanimously emphasized, the water crisis is a crisis of governance and water management rather than water scarcity.

  Methods

   The present study was applied in terms of purpose and cross-sectional in terms of time domain. This study was conducted using the Delphi technique and using the panel of experts on the non-probability sampling method of the snowball type. Based on the nature of the subject, a sample size of 30 people was determined. To analyze the data, the method of structural equation modeling of causal relationships between variables was used with SmartPLS software 3.

  Ethical Considerations:

   In compiling this research, preserving the originality of texts, honesty and fidelity have been observed, and the participants have cooperated with the knowledge of the objectives of the study.

  Results

   The results of path analysis showed that the highest impact was related to the structure of mutual commitment with an impact factor of 0.565 and the structure of cultural cohesion with a coefficient of 0.471. Mutual commitment will be one of the most important components affecting bioethics in the field of socio-cultural governance of water. Also, cultural cohesion and strengthening its tools by identifying factors affecting the consumption pattern reform in the family, education and mass media can be the basis for water governance.

  Conclusion

   There is a relationship between individual and social commitment and responsibility and energy-saving behavior in water consumption, and by increasing the cognitive, emotional, behavioral tendencies of people towards water-saving, the excessive consumption in Iran can be reduced.

  Keywords: Bioethics, Social Capital, Socio-Cultural Drivers, Water Governance
 • Seyed Sajjad Kazemi, Hamed Chegini Page 19
  Background and Aim

   Animal abuse is one of the crimes that we are witnessing more in recent years. By emphasizing the ethical principles of the necessity for criminal protection of domesticated haram meat animals, this study has discussed and criticized the legislator's approach in this regard. In addition to studying the legislative approach in dealing with the harassment of domesticated animals, the evaluation of the approach of the judicial and procedural system of the country with a pathological perspective is in the scope of the present study.

  Methods

   In this research with a descriptive-analytical method and using library sources, Iran's legislative and judicial criminal policy against animal cruelty to domesticated animals has been studied.

  Ethical Considerations: 

  In writing the present study, while paying attention to the originality of the texts, honesty and trustworthiness have been observed.

  Results

   In today's world, according to the existing moral approaches, domestic animals, whether halal or haram meat, need respect and support. Although there are criminal rules in Iranian criminal law regarding domesticated halal meat animals, because of the value of these animals and their many uses, there are no rules regarding domesticated haram meat animals which are very vulnerable to harm due to their proximity to humans, from a criminal perspective. The lack of protective laws, as well as the shortcomings and incompleteness of Article 680 of the Islamic Penal Code, which is the only article in this law that deals exclusively with domesticated animals, has forced some judges to punish those who harm domesticated haram meat animals based on certain general articles such as Article 638. Citing this article faces important challenges and ambiguities.

  Conclusion

   It is necessary for the legislator in the field of criminal protection of domesticated animals, especially domesticated haram meat animals, to punish those who expose these types of animals to harassment and harm by establishing the criminal regulations of leading countries, in the next amendments to the regulations, in order to fill the legal gaps in this field. Despite the great emphasis in Islamic jurisprudence on protecting the rights of animals and not harassing them, and also in spite of the strong moral foundations available to protect domestic animals, both halal and haram meat, in the current legislative policy of Iran there is no explicit punishment to protect domesticated animals, while in the legal and judicial situation of other countries, proper legislation and criminalizations have been made in this area.

  Keywords: Ethical Principles, Legislative Pathology, Judicial Pathology, Criminal Protection, Domesticated Haram Meat Animals