فهرست مطالب

وقف میراث جاویدان - پیاپی 112 (زمستان 1399)

فصلنامه وقف میراث جاویدان
پیاپی 112 (زمستان 1399)

 • تاریخ انتشار: 1399/12/20
 • تعداد عناوین: 7
|
 • سخن سردبیر
 • نسبت جهاد تبیین در وقف و امنیت غذایی در جامعه
  حسین قشقایی صفحه 7
 • امکان دریافت پول برای دفن در قبرستان وقفی
  حسین فرهودی صفحه 11
 • حکم فروش موقوفه به متولی و بستگان وی
  رضا محققیان صفحه 31
 • نقد رای شعبه دوم دادگاه عمومی (حقوقی) اراک
  حسین فرهودی صفحه 47
 • تفاوت وقف عام و وقف خاص
  ابراهیم باقری صفحه 73
 • متن مصاحبه با آقای بابامحمدی مدیر چاپخانه بزرگ قرآن کریم
  صفحه 115
 • بخش عربی
  صفحه 153