فهرست مطالب

 • سال پنجم شماره 7 (پیاپی 23، مهر 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/07/11
 • تعداد عناوین: 77
|
 • نصرالله نخعی زرندی، مهناز احمدی، حسین معین آبادی بیدگلی* صفحات 2-19

  هر گفتمانی پس از ظهور و هژمون شدن در معرض افول و تزلزل قرار می گیرد. هدف این پژوهش بررسی و تحلیل گفتمان اعتدال است. در مقاله حاضر سعی شده است با استفاده از روش تحلیل گفتمان لاکلا و موفه و جمع آوری داده ها به روش کتابخانه ای و اسنادی به این سوالات پاسخ داده شود که چه عواملی در شکل گیری گفتمان اعتدال نقش داشتند؟ و در ادامه به این پرسش اصلی پاسخ داده شود که چرا گفتمان اعتدال دچار تزلزل شد؟ یافته های مقاله نشان می دهد شکل گیری اولیه این گفتمان حاصل بی قراری و تزلزل در گفتمان مسلط و رقیب و همزمان با آن ظهور سوژه سیاسی جدید در عرصه سیاسی کشور بود، که توانست در یک حرکت استراتژیک از «راست به چپ» حمایت نخبگان و گروه های سیاسی مخالف گفتمان رقیب را بدست آورد و هسته های اولیه گفتمان اعتدال را شکل دهد. اما در ادامه این گفتمان به علت ضعف قدرت گفتمان سازی و عدم ایجاد عناصر و مفاهیم جدید جهت ایجاد زنجیره هم ارزی و خلق هویت ارتباطی جدید و منسجم موفق به انسجام و وحدت بین گروه های سیاسی و بخش-های طرفدار خود در جامعه برای پیگیری اهداف مد نظر نشد و در نهایت دچار تزلزل گردید و نتوانست در بلند مدت در عرصه سیاسی کشور هژمون شود.

  کلیدواژگان: لاکلا و موفه، گفتمان، اعتدال، هویت، قدرت، انسجام، تزلزل
 • علی غلامی، نسرین جزنی*، ابوالفضل کاظمی صفحات 34-52
  مدیران منابع انسانی مهمترین عامل تعیین کننده موفقیت و شکست سازمانها هستند، که با تکیه بر شایستگیهای خود، سرنوشت ساز محیط خود بوده و اهداف سازمان را محقق میسازند و شایستگی مدیران در شرایط بحران کاملا متفاوت از شرایط عادی بوده و شناخت چنین شایستگی هایی در جهت مدیریت اثربخش نیاز ضروری به نظر می رسد. لذا هدف اصلی تحقیق حاضر ارایه مدل شایستگی مدیران منابع انسانی در شرایط بحران می باشد. این تحقیق از نظر هدف، از نوع کاربردی است و بر حسب نحوه اجرا از نوع توصیفی - پیمایشی می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل تعداد 35 نفر از خبرگان و مدیران و 2430 نفر از کارکنان سازمانهای هلال احمر، شهرداری واستانداری شهر تهران می باشد. داده ها توسط پرسشنامه گردآوری شده است. برای تجزیه تحلیل آنها از روش دلفی و مدلسازی ساختاری تفسیری، روش تحلیل عاملی استفاده گردید. که از دید خبرگان 5 مولفه اصلی شامل: ایرانی اسلامی، مولفه فردی شخصیتی، مولفه بین فردی، مولفه سازمانی و مولفه فراسازمانی و18 زیر مولفه شایستگی از طریق روش دلفی و با استفاده از پانل متخصصان به عنوان مولفه های شایستگی مدیران منابع انسانی در شرایط بحران انتخاب شدند. با توجه به نتایج تحقیق درمولفه های ایرانی اسلامی (حاکمیت ارزشهای دینی اخلاق مداری ایرانی اسلامی عدالت محوری)در مولفه های فردی شخصیتی (عملگرایی-پایبندی به اخلاقیات -روحیه جهادی) در مولفه های سازمانی (هدایتگری استراتژیک -هدایت بهینه منابع -هوش سازمانی-شهروند مداری-مدیریت بحران) وهمچنین در مولفه های فراسازمانی (هوش سیاسی - فراست کسب و کار -هوش فرهنگی) بعنوان شاخص های دارای اولویت تایید شدند.
  کلیدواژگان: شایستگی، مدیران منابع انسانی، شرایط بحران، سازمان دولتی
 • سعید حسینی، قاسمعلی بازآیی* صفحات 54-67
  سازمان تامین اجتماعی از معدود دستگاه های اجرایی کشور است که با بسیج امکانات و منابع انسانی از همان آغاز،اراده خود را در لبیک عملی به فرمان مقام معظم رهبری نشان داد و طی جلسات مختلف،کمیته های کاری و تخصصی را تشکیل و فعال کرد. همزمان با ستاد مرکزی سازمان در تهران،ادارات کل و مدیریت های درمان استانها نیز دست به کار شدند تا از قافله توسعه دولت الکترونیک جا نمانند. در دولت یازدهم اقدامات خوبی در راستای توسعه خدمات الکترونیک آغاز شده که سازمان تامین اجتماعی هم وظیفه خود میداند در این راستا قدم های مهمی بردارد،کما اینکه به خوبی اقدامات موثری را آغاز کرده است. هدف از این تحقیق بررسی تاثیر پیاده سازی سیستم متمرکز مخاطبان تامین اجتماعی بر کیفیت ارایه خدمات مبتنی بر سامانه متمرکز تامین اجتماعی می باشد. مهمترین روش های گردآوری اطلاعات در این تحقیق از روش توصیفی- میدانی استفاده شده است و 384 پرسشنامه میان مخاطبان سازمان تامین اجتماعی تهران توزیع گردید. در این پژوهش، سعی شده است که میزان کیفیت خدمات سیستم متمرکز مخاطبان تامین اجتماعی برای مخاطبان ارزیابی گردد که نتایج فرضیه ها از کیفیت مطلوب 5 بعد ابعاد فیزیکی، پایایی، پاسخگویی، قابلیت اعتماد بودن و همدلی حکایت دارد. حاکی از آن است که طراحی و ایجاد سیستم های تامین و تدارکات الکترونیکی از طریق کاهش دخالت عوامل انسانی و ارتقاء امنیت و نظارت شبکه های ارتباطی مبتنی بر وب می تواند میزان کیفیت خدمات سازمان تامین اجتماعی را با تسریع، شفاف سازی، سهولت افزایش دهد.
  کلیدواژگان: کیفیت خدمات، دولت الکترونیک، سازمان تامین اجتماعی، سیستم متمرکز مخاطبان تامین اجتماعی
 • محسن ورمزیار، علی حسین احتشامی*، منصور خوشخویی صفحات 69-83

  تربیت، یکی از مفاهیم بنیادی و به معنای پرورش و سوق اندیشه ها و رفتار انسان به سمت الگوی خاص و هدفمند و بالفعل نمودن استعدادهای بالقوه مشخص و خاموش نمودن برخی واکنش های منفی است. تربیت، ابعاد مختلفی دارد که یکی از مهمترین ابعاد آن، تربیت اخلاقی است که از بنیادی ترین مسایل جوامع بشری است. تبیین دقیق تربیت اخلاقی، شناسایی و بررسی عوامل و موانع موثر آن از مهم ترین مسایل حوزه تربیتی است. مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی و از نوع کتابخانه ای در صدد است تا به بررسی عوامل و موانع موثر در تربیت اخلاقی بر اساس آموزه های امام علی (ع) بپردازد. اندیشه های اخلاقی امام علی (ع) مبتنی بر سنت پیامبر (ص) و مکتب حیات بخش اسلام می باشد.. لذا در ابتدا، معنای تربیت و تربیت اخلاقی و سیاسی و سپس عوامل و موانع تاثیر گذار در تربیت اخلاقی بر اساس سخنان امام (ع) مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاکی است : از دیدگاه امام علی (ع)، عوامل وراثت، عوامل محیطی (شامل خانواده، دوستان و اجتماع) و اراده فردی از مهمترین عوامل موثر بر تربیت اخلاقی است. همچنین عوامل جهل و نادانی ، عجب و خودپسندی، حب دنیا، عالم بی عمل و تظاهر به دینداری از مهمترین موانع موثر در تربیت اخلاقی به حساب می آید.

  کلیدواژگان: تربیت اخلاقی، عوامل و موانع تربیت اخلاقی، امام علی(ع)، نهج البلاغه
 • مجید قلی پور، یلدا رحمتی*، کامبیز شاهرودی صفحات 85-104
  هدف اصلی پژوهش حاضر تحلیل پیشآیندها و پیامدهای بازارگرایی در صنعت بانکداری ایران و ارایه یک مدل مفهومی در این زمینه بوده است. به منظور دستیابی به این هدف، در ابتدا پنج دیدگاه اصلی بازارگرایی شامل دیدگاه تصمیم گیری، دیدگاه دانش بازار، دیدگاه رفتاری مبتنی بر فرهنگ، دیدگاه استراتژیک و دیدگاه مشتری گرایی و عوامل تاثیرگذار برآنها مورد مطالعه قرار گرفت. در ادامه، عناصر مشترک این دیدگاه ها استخراج و با استفاده از یافته های پژوهش های پیشین، گردآوری داده های کیفی به منظور طراحی مدل انجام شد. بدین منظور نظرات 50 نفر از خبرگان و متخصصان صنعت بانکداری دریافت و به منظور تحلیل محتوا، کدگذاری شد. بر اساس نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها، ویژگی های مدیریت ارشد، ویژگی های ساختاری و سازمانی و تعاملات بین بخشی به عنوان پیشایندهای داخلی بازارگرایی در صنعت بانکداری ایران شناسایی شدند. ساختار رقابت، تلاطم بازار، تلاطم تکنولوژی نیز از جمله پیشایندهای بیرونی بازارگرایی در صنعت بانکداری کشور بود. پسایندهای بازارگرایی نیز در دو گروه عملکرد اقتصادی (سودآوری، نرخ برگشت سرمایه، حجم فروش، رشد فروش) و عوامل غیراقتصادی (پیامدهای کارکنان و پیامدهای مشتری)، دسته بندی و شناسایی شدند.
  کلیدواژگان: بازارگرایی، صنعت بانکداری، بازارگرایی بانکها، داده بنیاد، مشتری گرایی، رقیب گرایی
 • امیر حسینی، مهدی فیروز آبادیان* صفحات 106-120
  جایگاه ویژه اصناف و بازاریان، نقش و اهمیت آنها در رونق اقتصاد ملی و گرایش روزافزون اقشار مختلف بالاخص نیروی انتظامی، نیاز به برنامه ریزی و سیاست گذاری جهت ساماندهی و قانونمند کردن اصناف را تا آنجا ضروری ساخت که در سال 1350 موجب تدوین اولین قانون نظام صنفی کشور و تصویب آن توسط شورای ملی و سنا شد. به موجب قانون مزبور، سازمان صنفی به عنوان یک سازمان مستقل در کشور با نام اتاق اصناف ظهور یافت. با توجه به اهمیت موضوع، این پژوهش درصدد بررسی ساختار نظام صنفی و نقش مراجع نظارتی بخصوص نیروی انتظامی ایران در بهبود وضعیت اصناف و بالتبع، افزایش رفاه و امنیت اجتماعی است. همچنین خلاء های موجود در قانون فعلی که یکی از عوامل مهم در عملکرد نامطلوب تشکلهای صنفی در هدایت صنوف و کنترل بازار می باشد‍‍، تحلیل و راهکارهای اجرایی رفع این کمبودها، ارایه شده است. ساختار و تشکیلات اصناف و فعالیت تشکل های صنفی و ارتباط آنها با سازمانها بخصوص نیروی انتظامی که فعالیت آنها در گرو این هماهنگی است. عدم هماهنگی و عملکرد ضعیف تشکلهای صنفی و ارتباط آنها سازمانها به ویژه با سازمانهای نظارتی از جمله نیروی انتظامی، پیامدهایی همچون نارضایتی اجتماعی و در ادامه، نارضایتی امنیتی خواهد داشت. نتایج حاکی است مهمترین مشکل اصناف در ایران عبارتند از : فقدان قوانین به روز و خلاء در مواد قانونی اصناف، عدم استقلال اصناف و وابستگی به دولت، عدم نظارت دقیق و مرتب مراجع ذیصلاح نظارتی مستقل بر عملکرد اصناف
  کلیدواژگان: آیین نامه، نظام صنفی، مراجع نظارتی، اتحادیه ها، نیروی انتظامی ایران
 • عبدالرضا وزوایی، فرزانه سریر*، مهشید سادات طبایی، محمدجواد جاوید صفحات 122-143

  ایجاد بسترحقوقی مناسب به منظور نیل به رشدعلمی وتوسعه فناوری و درنتیجه افزایش رفاه جامعه است. جدیدبودن اختراع وطرح صنعتی یکی از اوصاف دیرین و وصف ممتازهر اختراع یاطرح صنعتی می باشد که باید به صورت نوعی و موضوعی در نظر گرفته شود. امروزه شرط جدید بودن، هم در هنگام احراز آن در اداره مالکیت صنعتی و هم در هنگام رسیدگی قضایی در دعاوی طرفین صاحب گواهی نامه و نقض کننده، ازمسایل بسیار چالش برانگیز و مبتلا به می باشد. درحقوق ایران، هم درعرصه قانون گذاری وهم دراداره مالکیت صنعتی وهم دررویه قضایی، موضوع جدیدبودن اختراع بسیارچالش برانگیز می باشد، چنان چه درتعدادقابل توجهی ازپرونده های قضایی به محض این که دارنده ورقه اختراع دعوایی راعلیه نقض کننده طرح می نماید، نقض کننده نیز دعوای متقابلی با خواسته " ابطال ورقه اختراع به جهت جدیدنبودن آن" علیه دارنده ورقه اختراع طرح می نماید. دراین پژوهش برآنیم که شرط جدید بودن را ضمن بررسی حقوقی، تحلیل اقتصادی نماییم تا بهترین قواعدی که موجب کاهش این مشکلات وچالش ها شود، هزینه های معاملاتی را پایین بیاورد، تعداد و سهولت معاملات را ببیشتر و بهترنماید و درنتیجه سودآوری و منافع اجتماعی را افزایش دهد، تدوین نماییم.

  کلیدواژگان: جدید بودن، حق اختراع، تحلیل اقتصادی حقوق، طرح صنعتی، علم و رفاه
 • ابراهیم آرش، محسن فهیم*، مجتبی جعفری اشکاوندی صفحات 145-154
  در این تحقیق رابطه عین و ذهن در فلسفه اجتماع نزد ملاصدرا بررسی شد. ملاصدرا معتقد است به به حضوری بودن علم، حتی در ادراک واقعیت های خارجی یا کارکردهای عقل عملی در رابطه با زیست اجتماعی انسان ، بنابراین، باید سنخیتی باشد میان نفس در در مرتبه عالم مادی و و انواع واقعیت های موجود در آن، که رخدادها و فرآیندهای اجتماعی را نیز در بر می گیرد،. مسیله اصلی اصلی تحقیق چگونگی هم سنخ بودن وجود عالم و واقعیت های موجود در آن است.مانند واقعیتهای اجتماعی (عینیت) با علم حضوری (ذهنیت). روش این تحقیق توصیفی -تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای بوده است. نتایج این بررسی نشان نشان داد که فلسفه اجتماع که مرتبط با وقایع اجتماعی هستند، نوعی ادراک در نفس انسان پدید می آورند می آورند که هم سنخ با آفرینش اجتماعی انسان است و در جهت به کمال رساندن نفس توسط نفس عملی است.
  کلیدواژگان: فلسفه اجتماع، معرفت شناسی، عینیت، ذهنیت، ملاصدرا
 • میثم بشیری*، امیرهوشنگ فتحی زاده صفحات 156-176

  ویژگی فوق ‏العاده فناوری زنجیره بلوکی که در واقع قابلیت تمرکز زدایی است، امکان ایجاد کسب و کارها و عملیات به‏صورت منعطف‏تر و امن‏تر می‏شود. هدف پژوهش حاضر ارایه مدلی برای تحلیل تاثیر زنجیره بلوکی بر مدل‏های کسب و کار است. بدین منظور از مدل تحقیق ترکیبی (کیفی و کمی) استفاده شد. در بخش کیفی، با مرور پیشینه پژوهش، مولفه‏ های مدل کسب و کار و زنجیره بلوکی از متون استخراج شده و با تحلیل مضمون (تم) از طریق مصاحبه‏ هایی که با 20 تن از خبرگان که با نمونه‏ گیری گلوله برفی انتخاب شده بودند، در نهایت 4 تم اصلی (سازه) برای اجزای مدل کسب و کار (محصول و خدمت، مشتری، مدیریت زیرساخت و جنبه‏ های مالی) و 6 تم اصلی برای زنجیره بلوکی (قابلیت تمرکز زدایی، قابلیت رمزگذاری و ناشناس بودن، قابلیت قراردادهای هوشمند، قابلیت تغییرناپذیری، قابلیت دفترکل توزیع شده و قابلیت حسابرسی) شناسایی شد. جامعه آماری 300 نفر شامل اساتید و خبرگان دانشگاهی مرتبط با زنجیره بلوکی (20 نفر)، خبرگان مرتبط با موضوع در انجمن علمی تجارت الکترونیکی ایران (280 نفر) هستند. تعداد نمونه 169 نفر برآورد گردید. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز از مدل معادلات ساختاری در نرم افزار Smartpls بهره گرفته شد. نتایج نشان داد اجزای مدل به خوبی تاثیر زنجیره بلوکی بر اجزای مدل کسب و کار را تبیین می‏نماید. از میان اجزای مدل کسب و کار بیشترین تاثیر زنجیره بلوکی بر ارزش پیشنهادی با ضریب 0.645 بوده و کمترین میزان تاثیر بر مدل درآمدی با ضریب 0.398 می‏باشد.

  کلیدواژگان: زنجیره بلوکی، مدل کسب و کار، نوآوری، معادلات ساختاری، تحلیل مضمون
 • عزت الله کیانی، حسن رنگریز*، کیومرث احمدی صفحات 178-201
  هدف طراحی مدلی برای تبیین مدیریت منابع انسانی پایدار در سازمان های دولتی ایران با رویکرد جامعه شناختی است.پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت آمیخته است. خبرگان با روش نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی شناسایی شدند ، با توجه به کفایت داده ها، در مجموع با 19 نفر مصاحبه شد. روش تجزیه و تحلیل، نظریه داده بنیاد بوده و داده ها از طریق مصاحبه عمیق گردآوری شدند.نتایج بخش کیفی نشان دهنده آن است که در شرایط علی مولفه های فردی، گروهی و سازمانی و توجه به سازمان، در پدیده اصلی مشارکت، ارتباطات و پایبندی ، شرایط مداخله گر، عوامل درون و برون سازمانی ،در بسترحاکم ظرفیت سازی، تغییر سازمانی و برنامه ریزی و در ارتباط با راهبرد اصلی اقدامات مدیریت منابع انسانی پایدار، طراحی سیستم اطلاعات منابع انسانی، و پیامدها شامل پیامدهای فردی، سازمانی و اجتماعی بوده که شایسه محور و مهارت های مدیریت منابع انسانی موثر می باشند.ضریب همبستگی و روایی تشخیصی برای بارهای عاملی متقاطع ، روایی همگرا که بالاتر از 96/1 بوده ساختار مناسبی جهت اندازه گیری مدل فراهم کرده ، و شاخص های مد نظر با ضرایب قابل قبولی مدل را تایید کرده است.
  کلیدواژگان: ظرفیت سازی، مدیریت منابع انسانی پایدار، قابلیت استخدام، تئوری داده بنیاد، جامعه شناختی
 • مجید پناه بر، منصور عطاشنه*، علیرضا رجب زاده اصطهباناتی صفحات 203-216
  قانون داوری تجاری بین المللی ایران بیگمان تحولی مهم و گامی به پیش در روند قانونگذاری در مورد داوری در کشور ما بشمار میرود و در کنار مقررات قانون آیین داددرسی مدنی ، نظام داوری ایران را به سوی نظامی کاملتر و قابل پذیرش از دیدگاه ملاک ها و ضوابط بین المللی پیش می برد. پس تصویب قانون داوری تجاری بین المللی ، داوری می تواند ایران به سوی اعطای آزادی بیشتر به طرفین داوری درگزینش قواعد و آیین داوری و در نتیجه مداخله کمتر محاکم داخلی در روند آن سوق دهد. الگوگیری از قانون نمونه داوری آنسیترال در تنظیم و تصویب قانون جدید سبب خواهد شد که سرمایه گذاران و طرف های تجارت خارجی ایران از شرط ارجاع اختلافات به داوری در مراجع ایران بی سبب و یا از خوف روبرو شدن با آراء غیر منتظره از محاکم داخلی ایران بیمناک نباشند و به پذیرش آن در قراردادهای روبه فزونی خود و با طرف های ایرانی در سال های آینده رغبت نشان دهند. از جهتی دیگرعلیرغم تمام مزایایی که رعایت شفافیت در داوری های سرمایه گذاری به ویژه برای عموم به دنبال دارد، از جهاتی هم می تواند مضر به حال طرفین اختلاف به ویژه سرمایه گذار باشد. افزایش هزینه ها و طولانی شدن فرایند رسیدگی از مهمترین نگرانی های سرمایه گذاران است. علاوه بر آن، شفافیت با مبانی تجاری داوری همچون توافقی بودن داوری و اصول مهم آن یعنی خصوصی بودن و محرمانگی در تعارض آشکار است.
  کلیدواژگان: لایحه جامع، قانون نمونه آنیسترال، قانون داوری
 • صادق سلیمی، سعید خردمندی* صفحات 218-241

  در رویه تیر و ترانزیت عبور دهنده ،با تسلیم اظهارنامه به گمرک ورودی با تودیع تضمین بند ح ماده 1 ق.ا.گ متعهد می گردد کالا را ظرف مهلتی مناسب که در پروانه عبوری مشخص شده از طریق گمرک خروجی، خارج نمایند، منتها در محموله ترانزیتی تحت شمول کنوانسیون تیر نیازی به تسلیم اظهارنامه و سپردن تضمین در گمرک ورودی نیست (دفترچه تیر کفایت می کند) واز ، زمان ورود به گمرک مبداء، تا گمر ک خروجی،چالشهای در زمینه ، اعلام وصول ،تسویه تضمین،جابه جای کالا،کسری و اضافه ،،تعین تعرفه و اختصاص میزان تضمین، ابزار کنترلی ، وصول تضمین ، استرداد ، ضبط و تسویه تضمین ،ضعف سامانه جامع امور گمرکی ،وجود متولیان متعدد،تعارض قوانین ومقررات... وجود دارند، ، وچالشهایی موجود وحایز اهمیت ایجاب می کند در مقاله حاضر، با روش توصیفی،تحلیلی ،و اسنادی ،به بررسی چالشها حقوقی و شناسایی آسیب های اجتماعی و بیان راهکار مناسب در امر تیر و ترانزیت ، بپردازیم.

  کلیدواژگان: رویه ی گمرکی، اعلام وصول، تسویه تضمین، پلمپ گمرکی، تیر و ترانزیت
 • سجاد بهزادی، فیض الله نوروزی*، حسین دهقان صفحات 243-260

  مقاله حاضر با هدف تبیین نظری نقش طبقه متوسط بر توسعه سیاسی ایران بعد از انقلاب اسلامی درصدد است تا ضمن پر کردن شکاف گسترده موجود در مطالعه طبقه متوسط، به احیای موضوع توسعه سیاسی ایران بعد از انقلاب اسلامی در کشور بپردازد. از این رو از روش نظریه پردازی داده بنیاد در قالب کدگذاری باز، محوری و انتخابی در مرحله اول استفاده شده است و با مصاحبه عمیق با 18 تن از خبرگان (اساتید دانشگاه ها، کارشناسان و فعالان حوزه سیاسی)، به تبیین الگوی نظری نقش طبقه متوسط بر توسعه سیاسی ایران بعد از انقلاب اسلامی پرداخته است. این الگو مشتمل بر شش تم اصلی: 1) شرایط علی (بهره مندی از حقوق سیاسی و هویت سیاسی)؛ 2) شرایط زمینه ای (مشارکت سیاسی)؛ 3) شرایط مداخله گر (ظرفیت و امکانات سیاسی، موانع اجتماعی، موانع فرهنگی و موانع اقتصادی)؛ 4) مقوله محوری (تامین نیازها و خواسته های سیاسی)؛ 5) راهبردها (راهبردهای مدیریتی)؛ 6) پیامدها (پیامدهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی) می باشد. یافته های تحقیق نشان می دهد که مسیولین و سیاست گذاران برای توسعه سیاسی طبقه متوسط باید به همه مقوله های شرایط علی، زمینه ای، مداخله گر، راهبردها و پیامدها توجه کنند و با رویکرد مدیریتی، مراحل شناسایی شده برای ارتقاء جایگاه طبقه متوسط را طی نمایند.

  کلیدواژگان: طبقه متوسط، توسعه سیاسی، انقلاب اسلامی، نظریه داده بنیاد
 • سعید مکوندی گوداژدر، لنا عبدالخانی*، فریدون اکبر زاده، روح الله شهابی صفحات 262-278

  اشاره و پرداختن به مقوله «هویت» در ادوار مختلف و درجوامع گوناگون مورد مطالعه قرار گرفته است علی الخصوص جوامع تحول یافته ای که با یک انقلاب مواجه شده باشند ،در جامعه ایران بحث هویت سابقه ای طولانی دارد و به نوعی می توان ریشه آن را در اندیشه روشنفکران و نویسندگان نواندیش تاریخ معاصر به بعد جستجو کرد. اساسا هویت امری ایستا و بدون تغییر قلمداد نمی شود و همواره مولفه های اصلی آن دچار دگرگونی می شوند. به همین دلیل، به نظر می رسد که مسیله هویت برای هر نسل امری حایز اهمیت قلمداد می شود . فقدان اجماع نظر واحد در اوایل انقلاب در برخی سطوح زمینه شکل گیری بحران هویت و در نتیجه ظهور موانعی جدید در مسیر توسعه انقلاب اسلامی گردید . جوامع دستخوش تغییر در سالهای ابتدایی با بی ثباتی و حوادثی درگیر می باشند که مسیر انقلابی را دگرگون و از اهداف دور می نمایند . از محتمل ترین بحران ها در این شرایط وقوع کودتا می باشد که پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، کشف کودتای نقاب که بنا به گفته برخی مسیولین، ابعادی از آن تا کنون مسکوت مانده زمینه های آن را نشان میدهد. روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی ، جمع آوری داده ها به صورت اسنادی و کتابخانه ای ، زمانی مقطعی و متغیر مورد بررسی کیفی و هدف کاربردی است. بررسی دقیق علل طرح ریزی کودتای نقاب و مطالعه جوانب آن به روشنی نشان می دهد، بحران هویت فردی از مهمترین اقسام بحران های سیاسی ، نقشی تعیین کننده در شکل گیری این کودتا داشته است.

  کلیدواژگان: بحران هویت، کودتا، کودتای نقاب، عراق، ایران
 • غلامحسین خداگو، سوسن صفا وردی* صفحات 280-296

  در میان گفتمان های تاریخ معاصر ایران، مهمترین و تاثیرگذارترین آنها موضوع بررسی این پژوهش قرار گرفته و زمینه های اجتماعی و سیاسی، داخلی و خارجی شکل گیری هر دو گفتمان و آثار و پیامدهای ناشی از آن مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است و وجوه اشتراک و افتراق دو گفتمان و آراء تیوری پردازان آن دو گفتمان یعنی امام خمینی و علامه نایینی مورد کندوکاو قرار گرفته است.هدف اصلی این پژوهش عبارت است از شناخت چرایی و چگونگی بوجودآمدن ساختارهای سیاسی متفاوت از آراء میرزای نایینی در انقلاب مشروطه و آراء امام خمینی در انقلاب اسلامی می باشد. همچنین شناخت نحوه تاثیر شرایط اجتماعی وسیاسی بر پدید آمدن ساختارهای سیاسی متفاوت از آراء میرزای نایینی و امام خمینی و شناخت وجوه اشتراک و افتراق آراء میرزای نایینی و امام خمینی از اهداف دیگر این پژوهش می باشد. براساس مطالب مطروحه دراین پژوهش، برخی از مهمترین نتایج بدست آمده عبارتند از اینکه، گفتمان ها به عنوان صورت-بندی های کلی و معنایی خود محصول شرایط اجتماعی و سیاسی خاصی می باشند و به رفتارها و افکار و هویت سوژه های اجتماعی شکل داده و بدون گفتمان ها نمی توان تحولات اجتماعی و سیاسی را معنا دار نمود.بنابراین برای شناخت پدیده های اجتماعی از جمله انقلاب ها، باید آنها را در درون صورت بندی های گفتمانی مورد مطالعه قرار داد

  کلیدواژگان: گفتمان، انقلاب اسلامی، سلطنت مشروطه، ولایت فقیه، جمهوری خواهی، تحول خواهی، استکبار ستیزی
 • سید ابوالقاسم حسینی، محمد علی چیت ساز*، نبی الله ایدر صفحات 281-296

  هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی تاثیر گرایش مذهبی(شیعه و سنی) بر مشارکت سیاسی در انتخابات بود. پژوهش حاضر از نوع کاربردی است که به روش پیمایشی و با رویکرد توصیفی-همبستگی انجام می‏گیرد، جامعه آماری شامل جامعه آماری این پژوهش، 70000 نفر واجد شرایط رای دادن در دو شهر کنگان و عسلویه می‏باشد که بر اساس جدول نمونه گیری مورگان تعداد 380 نفر به عنوان نمونه انتخاب و بررسی شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. این پرسشنامه بر اساس مبانی نظری و با توجه به تاثیر گرایش مذهبی بر مشارکت سیاسی مردم، تهیه و در قالب 7 بعد و 49 گویه تهیه و تنظیم شد. جهت بررسی روایی مولفه های پرسشنامه از نظر اساتید و نیز روایی محتوایی استفاده شد و برای بررسی پایایی آنها از آلفای کرانباخ استفاده شد که به (80/0) محاسبه شد. برای آزمون فرضیه های پژوهش نیز از آزمون های توصیفی و آزمون t برای دو گروه مستقل و آزمون رگرسیون چندگانه استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان داد که گرایش مذهبی(شیعه و سنی) بر مشارکت سیاسی در انتخابات تاثیر دارد و در این میان بیشترین تاثیر مربوط به بعد اعتقادی با ضریب بتا(992) می باشد. همچنین بر اساس نتایج بین گرایش مذهبی و مشارکت سیاسی در انتخابات تفاوت معنادار وجود دارد و بیشترین تفاوت میانگین بین شیعه و سنی در بعد مناسکی (-17.92) می باشد. در پایان نتایج مورد بحث قرار گرفت.

  کلیدواژگان: گرایش مذهبی، اهل تشیع، اهل تسنن، مشارکت سیاسی در انتخابات
 • احمدقلی حبیبی بابادی*، سید علی هاشمیان فر، اصغر محمدی صفحات 298-308

  مقاله حاضر با هدف بررسی تجارب زیسته معتادان و درک دنیای سوءمصرف کنندگان مواد و خرده فرهنگهای جاری در درون زندگی روزانه آنان در قالب مدل داده بنیاد صورت می گیرد. روش تحقیق حاضر از نوع هدف یک تحقیق بنیادی است زیرا از روش های استدلال استقرایی استفاده می کند و بر پایه روش های میدانی انجام می شود. مقاله حاضر به لحاظ روشی کیفی است. میدان تحقیق شامل کلیه افراد مراجعه کننده به گرمخانه های اصفهان می باشند. برای ورود به میدان تحقیق پژوهشگر از روش نمونه گیری نظری استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با روش زمینهای (اشتروس و کوربین) انجام شده است. یافته های مقاله حاضر بیانگر این است که در خصوص "شرایط علی" می توان گفت که شرایط خانوادگی نامناسب و از دست دادن اعضای مهم خانواده، اختلافات خانوادگی و روابط میان فردی از هم گسسته از شروط علی بوجود آورنده سوءمصرف مواد است. مازاد بر علل فوق همنشینی با افراد کجرو، تجربه ی تروما، روحیه کنجکاوی فرد، و لذت طلبی از دیگر علل مهم دیگر در سوء مصرف مواد هستند. مطرودیت خانوادگی و اجتماعی، نابرابری فرصت ها و نابرابری نهادینه شده، فقر فرهنگی و اجتماعی از مهمترین موارد زمینه ای و نقص در نظام رفاهی-بهداشتی، فقدان پوشش حمایتی به عنوان "عوامل میانجی" اعتیاد شناسایی شدند. نتیجه گیری مقاله بیانگر این واقیت است که از مجموع قضایای حاصل می توان دریافت که، به طوری کلی سوء مصرف مواد با " گسستگی و وابستگی عملی۔ احساسی" و " رانده شدگی از جامعه" همراه است.

  کلیدواژگان: اعتیاد، طرد اجتماعی، انحرافات ثانویه، زیست اجتماعی، سوء مصرف کنندگان، گرمابه اصفهان
 • نادر شکری، فرامرز عطریان*، مسعود راعی صفحات 310-325

  برای رسیدن به توسعه در ورزش ، سازماندهی و ساختار سازمانی مناسبی لازم است به گونه ای که تمام ارکان اجتماعی در این ساختار پیش بینی شود. به همین دلیل پژوهش حاضر با هدف جستجو در قوانین و مقررات کشور جهت تبیین ماهیت حقوقی نهاد های ورزشی موجود انجام شده است تا با شناسایی و بررسی ماهیت حقوقی نهاد های ورزشی کشور به این پرسش پاسخ دهد که سهم دستگاه های عمومی ، نهادهای مدنی و بخش خصوصی در ارکان ورزش کشور تاچه میزان است. این پژو هش تحلیل اسنادی است. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات بصورت کیفی، کتابخانه ای و نظری مبتنی بر تحلیل محتوا است. نتایج پژوهش نشان میدهد با توجه به شرایط اجتماعی ، برای سیاست گذاری توسعه ورزش ، تنها کارگزاری حکومت مطرح نیست بلکه از مولفه های حکمرانی با مشارکت همه نیروهای اجتماعی می توان بهره جست. از این جهت سازماندهی و ارتباط منطقی و هماهنگ همه بخش ها در مسیر توسعه مقوله ی بسیار مهمی است. با جهانی شدن عرصه ورزش، به ظرفیت های ویژه ای در حوزه های سیاستگذاری و مدیریتی نیاز است که الگوی حکمرانی خوب با شراکت نهادهای حکومتی و بخش های خارج از آن از جمله نهادهای مدنی و بخش خصوصی در ساختاری افقی و در کنار همدیگر به صورت متوازی ساماندهی می شود . لیکن قوانین و مقررات کشور ما شناسایی دقیقی از این تقسیم بندی نداشته و عملا مدیریت ورزش در اختیار بخش دولتی و عمومی قراردارد و سیطره نهادی-رسمی و دولتی بر ورزش در تعارض با ماهیت حقوقی موضوع کاملا مشهود است

  کلیدواژگان: ورزش، حکمرانی، دولت، بخش خصوصی، نهاد مدنی
 • مریم مزینانی، زهرا حضرتی صومعه*، مجید کاشانی صفحات 326-346

  امروزه گروه مرجع بر سرمایه دانش آموزان مورد توجه بسیاری از محققین قرار گرفته است. یکی از مولفه هایی که تحت تاثیر گروه های مرجع قرار گرفته است سرمایه اجتماعی می باشد این تحقیق با هدف بررسی جامعه شناختی تاثیر گروه های مرجع بر سرمایه اجتماعی دانش آموزان انجام پذیرفته است. روش تحقیق از نوع کمی و پیمایش بوده و جامعه آماری تمامی دانش آموزان دوره متوسطه مدارس تیزهوشان تهران (7800 دانش آموز) می باشد که تعداد 366 نفر از آنان با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها نیز شامل پرسشنامه محقق ساخته می باشد و داده ها نیز با استفاده از نرم افزار spss و آمار توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل شده اند. طبق یافته ها میزان سرمایه اجتماعی دانش آموزان در سطح متوسطی قرار دارد و مهمترین گروه های مرجع دانش آموزان نیز گروه های هنرمندان و ورزشکاران ملی و همکلاسی ها بوده اند. یافته های استنباطی نیز نشان می دهند که رابطه معنی داری بین گروه های مرجع و سرمایه اجتماعی دانش آموزان وجود داشته و در مجموع 43 درصد از واریانس سرمایه اجتماعی توسط گروه های مرجع پیش بینی می گردد.

  کلیدواژگان: سرمایه اجتماعی، گروه های مرجع، مشارکت اجتماعی، اعتماد اجتماعی، روابط متقابل اجتماعی
 • سید سعید ساداتی، حسین رحمت الهی* صفحات 348-361
  اخلاق فضیلت مدار به عنوان یکی از سه فرضیه اصلی در فلسفه اخلاق ،ضمن ورود به فلسفه سیاسی، در باب اجتماع، دولت وکارکرد آن در تناسب بااخلاق ایده پردازی می کند. این تقریراز اخلاق، نوعی نظریه هنجاری است که در عصر افول مدرنیته و ظهور پست مدرنسیم ، همراه با ناکامی دیگر نظریه های اخلاقی در تکاپوی دستیابی به طرحی نو برای نجات انسانیت باکاربست ضرورت احیا فضیلت جویی درجامعه وهمچنین بسط و گسترش ارزشهای اخلاقی است. جماعت گرایی به عنوان مکتب نوارسطویی و معاصر، بانقدلیبرالیسم و آموزه های آن در حوزه های اخلاق، سیاست و حقوق، مترصد اصلاح برخی کاستی ها وناهنجاری های جوامع لیبرال غربی و ارایه نگاره ای نوین درهمین راستا است. تاکید بر اجتماعی بودن هویت انسان، عدم تفکیک واقعیت از ارزش، ناتوانی انسان در تشخیص فردی و مستقل خیر و ضرورت احیای اخلاق فضیلت گرا از ایده های شاخص جماعت گرایان محسوب می شود. جماعت گرایان با تبعیت از افلاطون و ارسطو در باب رسالت اخلاقی و تربیتی حاکمیت ،از ارزش گذاری حکومت یا حداقل نهادهای جمعی در مورد سبک زندگی و رفتار شهروندان دفاع می کنند. جستار حاضر، با عنایت به این مهم به بررسی و تحلیل فضیلت گرایی در پرتو آراء جماعت گرایان معاصر از جمله مک اینتایر،سندل و تیلور می پردازد. نتایج پژوهش حاکی از آن است فضیلت گرایی مبتنی بر ایده جماعت گرایان بر ایفای تعهدات و تمرکز بر مسیولیت اجتماعی انسجام و احیاء سنتهای عرفهای دینی و محلی ذیل توجه دولت استوار است.
  کلیدواژگان: اخلاق، فضیلت، جماعت گرایی، سعادت، سنت
 • ویدا هادیان، اکبر محمدی*، داوود معنوی پور صفحات 363-380
  این پژوهش با هدف تدوین الگوی صلاحیت حرفه ای اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد با رویکرد پژوهش ترکیبی از نوع اکتشافی و تاییدی انجام شد. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی خبرگان موضوع صلاحیت حرفه ای، اساتید دانشگاه آزاد اسلامی، خبرگان ارزیابی در آموزش عالی و سیاستگذاران حوزه آموزش عالی بودند که به روش نمونه گیری گلوله برفی 16 نفر انتخاب شدند. در بخش کمی با استناد به جدول مورگان 385 نفر نمونه به صورت تصادفی انتخاب شد. ابزار پژوهش در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختار یافته و در بخش کمی نیز پرسشنامه محقق ساخته است. روایی محتوایی ابزار با استفاده از نظرات متخصصان و اساتید تعیین شد و مقدار آلفای کرونباخ (87/0) پایایی پرسشنامه را تایید کرد. در بخش کیفی برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از فرایند کد گذاری باز و محوری و انتخابی استفاده شد.در بخش کمی از ماتریس ضریب همبستگی پیرسون و معادلات ساختاری با به کار گیری نرم افزار SPSS وAMOS شد. نتایج نشان می دهد صلاحیت حرفه ای اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی را می توان در سه حوزه دانش (عمومی، فردی، درونی و بیرونی) توانایی (شناختی، حسی، حرکتی) و مهارتی (پایه، مدیریت و اجتماعی) دسته بندی نمود. این مطالعه سه دسته اصلی صلاحیت را که مربوط به کار مدرسان دانشگاه آزاد بود را شناسایی کرد. لذا می توان از اطلاعات ارایه شده در این مقاله برای ارزیابی صلاحیت مدرسان تازه استخدام شده در مراحل مختلف تدریس و فعالیت آنها نیز استفاده کرد و متناسب با آن برنامه درسی را تدوین نمود.
  کلیدواژگان: صلاحیت حرفه ای، اعضای هیات علمی، دانشگاه آزاد اسلامی، تحقیق کمی کیفی
 • سمیه دهداری، بهنا م انصافی آذر*، مهسا حسینی مقدم صفحات 383-396
  در بازخورد با قرارداد های سرمایه گذاری آنچه در بادی امر و بروز اختلاف موضوعیت می یابد داوری است که می تواند در حوزه دولت سرمایه گذار نیز ایجاد گردد که باید اذعان کرد عملکردی پیچیده از عناصر مختلف با منافع سازگار یا متفاوت است. این مطالعه با ارزیابی دیپلماسی اقتصادی در امر سرمایه گذاری از یک سو و صلاحیت دادگاه ها، نقش نهاد داوری، وضعیت و موقعیت طرفین پس از صدور آرای داوری، اختلافات اساسی بین داوری ایکسید و غیر ایکسید که می-تواند ناشی از اختلافات سرمایه گذاری باشد، می پردازد. این در حالی است که صلاحیت مراجع داوری در داوری های سرمایه گذاری معمولا براساس پیشنهاد و توافقنامه داوری توسط طرف های قرارداد و یا اشخاص حقیقی و حقوقی صورت می پذیرد. این مقاله با روشی تحلیلی و توصیفی سعی می کند رویه داوری و ساختار آن را در قالب مراجع داوری از جمله ایکسید، آنسیترال و دیگر مراجع مورد بهره واکاوی کرده و معیار های تشخیص شناسایی حل اختلاف را در این حوزه مورد مداقه و تحلیل قرار دهد. داده ها نشان می دهد؛ مراجع داوری و شیوه های رسیدگی داوری می تواند در مواجهه با نوع سرمایه گذاری و نوع دعوا متفاوت عمل نموده و مختلف باشد. به عبارت دیگر شیوه های رسیدگی و ضوابط تشخیص در مراجع مختلف در داوری بین المللی متفاوت و هر کدام به طرق خاص و ویژه خود می باشد.
  کلیدواژگان: داوری، سرمایه گذاری، ایکسید، آنسیترال، معیار شناسایی حل اختلاف
 • خشایار بوربوری، حسینعلی نوذری*، رضا شیرزادی صفحات 398-410
  این مقاله به بررسی مفهوم آزادی در نظریه سیاسی هانا آرنت و فردریش هگل می پردازد. هانا آرنت دفاع از آزادی سیاسی را به عنوان چالشی برای کنوانسیون لیبرال ارایه می کند. هانا آرنت یکی از متفکران سیاسی قرن بیستم بود. قدرت و اصالت اندیشه او در آثاری چون ریشه استبداد، شرایط انسانی، انقلاب و حیات فکری مشهود بود. او آزادی را به عنوان آزادی از سیاست تصور می کند. مفهوم آزادی بدون شک یک مفهوم اصلی است که توسط هانا آرنت در افکار سیاسی او به کار گرفته می شود. او آزادی را به عنوان پدیده ای از فضیلت مطرح می کند. اما در عین حال مفهوم آزادی نزد هگل پیچیده تر و گسترده است. او معتقد بود که مفهوم آزادی، مفهوم اصلی در تاریخ بشر است. هگل یکی از تاثیرگذارترین و همچنین بحث برانگیزترین فیلسوفان در تاریخ مدرن اروپا محسوب می شود. اندیشه سیاسی وی بر دیدگاه های مارکس و سوسیالیسم قرن نوزدهم تاثیر قاطعی داشت. این مقاله به دنبال پاسخ به این پرسش است که تعریف، جایگاه و منزلت آزادی نزد هر دو فیلسوف چیست؟
  کلیدواژگان: آزادی، مفهوم آزادی، سیاست، آرنت، هگل
 • بهنام بیاتی، مجید سلیمانی*، سیروس احمدی صفحات 412-429

  هدف از این پژوهش اثر آنومی سازمانی بر ریاکاری سازمانی با میانجی کم کاری و سایش اجتماعی کارکنان در سازمان ورزش شهرداری تهران بود. روش تحقیق از نوع توصیفی همبستگی می باشد. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان سازمان ورزش شهرداری تهران بود. نمونه آماری به تعداد قابل کفایت برای نرم افزار مدلسازی اسمارت پی ال اس برآورد گردید (215 نفر) و به صورت تصادفی طبقه ای نمونه گیری شد. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه بازطراحی شده از تحقیقات قبلی برای چهار متغیر (37 سوال) و در مقیاس 5 گزینه ای لیکرت بود. روایی محتوایی ابزار با استفاده از نظر متخصصان (12 نفر)، پایایی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ و روایی سازه با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی ارزیابی و تایید گردید. نتایج نشان داد که در روابط مستقیم؛ متغیر آنومی سازمانی اثر معنی داری بر سایش اجتماعی (444/0)، کم کاری کارکنان (787/0) و ریاکاری سازمانی (294/0) داشت. همچنین اثر سایش اجتماعی بر ریاکاری سازمانی (386/0) و کم کاری کارکنان (21/0) معنی داری بود. اثر کم کاری کارکنان بر ریاکاری سازمانی (498/0) نیز معنی دار مشاهده شد. در روابط غیرمستقیم هم؛ اثر آنومی سازمانی بر ریاکاری سازمانی از مسیر دو متغیر میانجی سایش اجتماعی (19/0) و کم کاری (27/0) معنی دار بود. براساس یافته های پژوهش می توان گفت هر چند آنومی سازمانی به خودی خود می تواند منجر به رفتار سازمانی منفی مانند ریاکاری شود اما در صورتی که متغیرهای میانجی و مداخله گر کنترل نشود این اثر می تواند بسیار شدیدتر باشد.

  کلیدواژگان: آنومی سازمانی، ریاکاری سازمانی، کم کاری کارکنان، سایش سازمانی، سازمان ورزشی
 • یاسمین محمدی*، محسن پیامی، محبوبه فهیم کلام صفحات 431-442
  لوران گوده نویسنده معاصر و مشهور فرانسوی است که رمانهای او از دو موضوع الهام می گیرد. برخی از رمان های او از افسانه ها و بعضی دیگر از رویدادهای معاصر و امور جاری مانند مهاجرت تاثیر گرفته اند. رمان الدورادو با طرح یک افسانه به یکی از مهمترین و جذاب ترین موضوعات روز یعنی مهاجرت غیرقانونی می پردازد و این چنین، نویسنده دو منبع الهام اساسی را به هم پیوند داده و اثر خود را با تکیه بر اسطوره شناسی و امور جاری خلق می کند. اثری که هم به لحاظ سطح ادبی و هم سطح موضوعی، نگاه ها را به خود جلب می کند. در این مقاله با تحلیل ساختاری و روایی به بررسی رمان الدورادو بخصوص از ابعاد ادبی، هویت، جامعه شناسی و سیاسی پرداخته شده تا مشخص شود که چگونه گوده مسیله مهاجرت غیرقانونی را با بهره برداری از شیوه های نوین خلق رمان در بدیع ترین اشکال و قالبها عرضه کرده است. نتایج این مقاله حاکی است: لوران گوده ، در رمان الدورادو، ایده مهاجرت آسیایی ها و آفریقایی ها را انتخاب کرده است. انتخاب این ایده، نمی تواند براساس اندیشه ساده اجتماعی باشد. دخالت های غیر معمول نویسنده در انتخاب مسیر مهاجرت و از میان کشورهای آبستن حوادث سیاسی و انتخاب ضد قهرمان داستان از میان مسلمانان سوریه و تکنیک های جذاب پست مدرن برای تحت تاثیر قرار دادن خوانندگان، حکایت از آمادگی او برای استفاده از یکی از بغرنج ترین مسایل بشری برای القاء دیدگاه های خود و جامعه اروپایی است.
  کلیدواژگان: رمان الدورادو، لوران گوده، ادبیات مهاجرت، ادبیات جامعه شناسی، ساختار روایی
 • ایوب زارع نژاد، مریم سرمست*، پونه طبیب زاده، ابوالفضل جعفرقلی خانی صفحات 444-457
  این مطالعه با هدف بررسی چالش ها و راه کارهای اداره شایسته در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر مصوبه حقوق شهروندی در نظام اداری انجام شده است. این تحقیق بر حسب هدف کاربردی می باشد و از نظر شیوه گردآوری داده ها توصیفی-تحلیلی است. در این تحقیق از شیوه تحقیقات اسنادی وکتابخانه ای، به جمع آوری و گردآوری داده ها پرداخته شده است. ابزار مورد استفاده این تحقیق، بانک های اطلاعاتی، منشور حقوق شهروندی، مصوبه حقوق شهروندی، کتب و مقالات و فیش برداری می باشد. بر اساس نتایج بدست آمده در این تحقیق مشخص می شود که شاخص های حقوق شهروندی در نظام بانکی کشور در شرایط نامناسبی قرار دارد که این شرایط و مشکلات عدیده نظام بانکی یک چالش مهم در رابطه با اعتماد، رضایت و سرمایه اجتماعی ایجاد می کند. به طور خاص نتایج این پژوهش حاکی از آن است که نظام بانکی کشور از لحاظ شفافیت در وضعیت نامطلوبی قرار دارد. همچنین از لحاظ قانونی و تعهد به اصول مندرج در مصوبه حقوق شهروندی در نظام اداری نیز در کشور مشکلاتی وجود دارد. این در حالی است که در سند حقوق شهروندی در نظام اداری، موارد متعددی جهت حمایت و احترام گذاشتن به حقوق شهروندی در کلیه ادارات کشور اعم از بانک ها و موسسات مالی وجود دارد. در مجموع بر اساس نتایج بدست آمده می توان این گونه نتیجه گیری کرد که مطابق با اسناد بالادستی، تاکید زیادی بر احترام به حقوق شهروندی در نظام بانکی شده است؛ اما مشکل اصلی این است که در عمل توجه چندانی به حقوق مشتریان بانکی نمی شود.
  کلیدواژگان: حقوق شهروندی، نظام بانکی، نظام اداری، اداره شایسته، جمهوری اسلامی ایران
 • فرهمند زبردست، حسین مهرداد*، راضیه جلیلی صفحات 459-474

  وزارت آموزش و پرورش هر کشور یکی از عوامل موثر در تحقق سیاست های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن به شمار می رود، تربیت نیروی انسانی متخصص و کارآزموده، به عنوان اساس توسعه همه جانبه کشورها، تولید دانش، دانش پژوهشی و عرضه خدمات تخصصی توسط دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی انجام می گیرد. بنابراین تسهیم دانش و شناسایی عوامل موثر بر آن در سازمان آموزش و پرورش و خصوصا در بین کارکنان که از مهم ترین عناصر در هر سازمانی می باشند. از این رو که می تواند یک فضا و جو سرشار از اعتماد و تعامل بین آنها ایجاد کند به نحوی که بتوانند دانش و تجربیات خود را با یکدیگر تسهیم و به اشتراک بگذارند که این خود می تواند نقطه قوت مهمی برای سازمان آموزش و پرورش و هم چنین جامعه باشد. لذا پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل موثر در مدل تسهیم دانش در ابعاد فردی، سازمانی، محیطی و فرا محیطی در بین کارکنان آموزش و پرورش انجام گرفته و بیان شده که مهم ترین بعد فردی شامل (لذت بردن از تسهیم دانش، تعهد سازمانی، ، ، دانش خاص سازمانی، اعتماد، انگیزش، ارزشمندی دانش و تعاملات فردی و گروهی). بعد سازمانی شامل (ساختار سازمانی، فرهنگ سازمانی، توسعه مستند سازی، برنامه ریزی درون سازمانی و پاداشهای سازمانی). بعد محیطی شامل (دانش فنی، بسترفناوری اطلاعات، به روز رسانی حافظه دانشی وعوامل اقتصادی و اجتماعی) بعد فرا محیطی شامل (عوامل سیاسی و قانونی و تعاملات بین المللی) می باشد. روش این تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی با فن کتابخانه ای می باشد.

  کلیدواژگان: طراحی و آزمون، مدل، تسهیم دانش، مدل تسهیم دانش و کارکنان آموزش و پرورش
 • محمود اسماعیلی گرد مهین، سید محمد هاشمی*، خیرالله پروین صفحات 476-488
  ورزش و تربیت بدنی به عنوان یک عنصر فرهنگی تاثیرگذار، در تاریخ ایران حضور فعال داشته و به تدریج برای خود صاحب مقررات و قوانین مدون شده است. در بیشتر قوانین، از قانون اساسی گرفته تا مصوبات مجلس و از مصوبات هیات وزیران گرفته تا مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی امنیت ملی، همیشه ردپایی از ورزش وجود دارد. « ورزش همزاد بشر و همواره ، همراه او در گذر روزها بوده است. برای ورزش آغازی نمی توان دانست زیرا بشر از آغاز آفرینش برای ماندن و زیستن نیاز به جنبش ماهیچه های خویش داشته و تا فرجام زندگی ورزش همسفر او خواهد ماند». در کار تحقیقی حاضر تلاش شده است تا در حد وسع و به صورت کاربردی، جامعه حقوقی کشور را با نهاد تربیت بدنی آشنا کرد، باشد که در توسعه حقوق ورزشی کشور گامی هر چند کوتاه محسوب شود. برای نیل به این هدف ابتدا به ذکر مقوله ورزش در حقوق عمومی ایران پرداخته شده و سپس نهاد ورزش در حقوق بین الملل مورد توجه قرار گرفته است.
  کلیدواژگان: تربیت بدنی، حقوق عمومی ایران، مقررات بین المللی، چالش های جهانی
 • نفیسه اسلامیان، حسین اسکندری*، احمد برجعلی، محمد عسگری، مهدی خانجانی صفحات 490-513
  پژوهش حاضر با هدف تحلیل کیفی اثر تفاوت های زبانی و قومیتی در اعضای تیم ملی فوتسال بانوان در ضعف انسجام تیمی تیم ملی فوتسال بانوان ایران انجام پذیرفت. روش پژوهش از نوع کیفی بود و جمعآوری داده ها با استفاده از مصاحبه صورت پذیرفت.جامعه آماری و قلمرو مکانی پژوهش متشکل از اعضای تیم ملی فوتسال بانوان کشور در سال 1399 بودند که به عنوان مطالعه موردی، تعداد 12 نفر به روش نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی انتخاب شدند. اعتباریابی ابزار کیفی با استفاده از روش بازخورد مشارکت کنندگان مورد تایید قرار گرفت. به منظور تحلیل داده های کیفی حاصل از مصاحبه، از روش تحلیل محتوای مضمون مبتنی بر کدگذاری باز در نرمافزار MAXQDA-18 استفاده شد و مفاهیم استخراج شده در قالب شبکه مضامین ترسیم گردید. نتایج حاصل از تحلیل مضمون بیانگر وجود 255 کدباز، 29 کداصلی، 11 طبقه از قبیل: تشخیص و پذیرش هیجان های خود، تعامل ذهنی با خود و دیگران، جهت گیری بر اساس شباهت قومی، طبقه خودشیفتگی قومی، قضاوت و پیشداوری، طبقه تبعیض و تعصب، طبقه تضادورزی و مسیولیت ناپذیری، ضعف در همکاری و سازگاری، تفاوت های اجتماعی-خانوادگی، طبقه تفاوت های بافتی، و تفاوت های عملکردی بودند که این یازده طبقه در قالب یک تم اصلی طبقه بندی شدند. جمع بندی نتایج نشان داد که تدوین الگوی انسجام گروهی بانوان فوتسالیت تیم ملی بر اساس تفاوت های قومی -زبانی، امکان پذیر و آزمون پذیر بوده و با توجه به نتایج آن می توان به کاهش تفاوت های قومی-زبانی و تسهیل انسجام گروهی نایل شد.
  کلیدواژگان: تفاوت های قومی زبانی، انسجام گروهی، تیم ملی فوتسال، بانوان ایران
 • سید علی حسینی، عبدالله بهمن پوری*، داریوش بابائی صفحات 515-529
  مبنای داوری، توافق طرفین بر تشکیل یک دادگاه خصوصی و شیوه رسیدگی است و وجود اختلاف در هر رابطه حقوقی از جمله قرارداد اصلی و توافقنامه داوری، بدیهی است. ارجاع اختلاف به داوری علی الاصول اختیاری و مبتنی بر تراضی طرفین است و مسلم است که دعوا باید در مرجعی که شایستگی رسیدگی به آن را دارد، مطرح شود. از طرفی نهاد داوری نقش پررنگی در حل و فصل اختلافات و بهبود روابط حقوقی و قراردادی در جامعه دارد. این تحقیق، آثار جامعه شناختی نهاد داوری با تاکید بر صلاحیت داور در رسیدگی به انحلال قرارداد را بررسی می کند. روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی- تحلیلی می باشد. نتایج تحقیق نشان می‏دهد که هر چند رویکردهای متفاوتی در حقوق ایران نسبت به صلاحیت داور و دادگاه در رسیدگی به این اختلاف در دو حوزه داخلی و بین المللی وجود دارد، ولی در حقوق انگلیس، قانونگذار بر صلاحیت داور تاکید دارد. به نظر می رسد با توجه به آثار مثبت و مزایا و فواید نهاد داوری در رسیدگی به اختلافات از قبیل بقا و بهبود روابط حقوقی و تجاری اشخاص، کاهش هزینه ها، جلوگیری از اتلاف منابع مادی و انسانی برای دولت و جامعه، میزان مقبولیت و پذیرش رای داور در مقایسه با محاکم، قایل شده به صلاحیت نهاد داوری مبنای معقول و منطقی تر داشته باشد.
  کلیدواژگان: صلاحیت داور، قرارداد داوری، داور، آثار جامعه شناختی نهاد داوری
 • احسان آیتی پور، مصطفی رضائی راد*، تحفه قبادی لموکی، علیرضا اسلامبولچی صفحات 531-548
  اهمیت و مزایای بکار گیری اصول بازاریابی به صورت هوشمندانه در عرصه سیاست بر کسی پوشیده نیست، لذا در این تحقیق تلاش شده است تا پژوهشی با هدف، ایجاد درکی عمیق تر و جامع تر از بازاریابی سیاسی با تاکید بر هوش مدیریتی نامزدهای انتخاباتی با رویکرد فراترکیب ارایه گردد. روش پژوهش بکارگرفته شده در این مطالعه از نوع کیفی می باشد. با استفاده از رویکرد فراترکیب و الگوی هفت مرحله ای سندلوسکی و باروسو مبادرت به استخراج شاخص ها از مقالات و مطالعات پیشین شده است و از تعداد 714 مقاله به دست آمده، تعداد 48 مقاله وارد مرحله نهایی پژوهش گردیده و جهت بررسی عوامل موثر بر بازاریابی سیاسی با تاکید بر هوش مدیریتی نامزدهای انتخاباتی با رویکرد فراترکیب استفاده شده-است. سپس به تجمیع، ترکیب، و تفسیر یافته های این پژوهش ها پرداخته شده تا درکی عمیق تر پیرامون بازاریابی سیاسی با تاکید بر هوش مدیریتی ارایه گردد. براساس تحلیل های انجام شده در زمینه بازاریابی سیاسی با تاکید بر هوش مدیریتی با استفاده از رویکرد فراترکیب 7 تم و 32 کد شناسایی شد. تم های استخراج شده در این پژوهش، شامل: تجزیه و تحلیل رقابتی، تمرکز مبارزاتی، مشارکت اجتماعی، جایگاه سازی کاندیدا، تمرکز محیطی، ابزارهای حزبی و سیاسی، و استراتژی تامین مالی می باشند.یافته ها و دستاوردهای نهایی پژوهش حاضر، درکی نسبتا جامع و کامل بر اساس بازاریابی سیاسی با تاکید بر هوش مدیریتی ایجاد نموده است.
  کلیدواژگان: بازاریابی سیاسی، رویکرد کیفی فراترکیب، هوش مدیریتی نامزدهای انتخاباتی
 • یوسف طرفی سعیداوی، بهرام تقی پور*، علیرضا صالحی فر صفحات 550-562
  یافتن راه حل های مناسبی برای کاستن از موارد ورشکستگی از مسایل مهم قوانین تجاری است. هدف از این مقاله این است که با بررسی تطبیقی آثار قرارداد ارفاقی بین ایران و مصر، راهکارهای مناسبی را جهت کاهش موارد ورشکستگی در اختیار مقنن ایران قرارد دهد. با روش توصیفی و تحلیلی و مقایسه ای از بررسی تطبیقی آثار قرارداد ارفاقی بین ایران و مصر این نتایج حاصل شد که، قرارداد ارفاقی در ایران بعد از صدور حکم ورشکستگی صادر می شود و با توجه به تحمیل عنوان ورشکسته به تاجر، چندان چاره ساز نمی باشد، لیکن در مصر در آخرین تحول تقنینی در این کشور، قرارداد ارفاقی پیشگیرانه به عنوان صلح الواقی به رسمیت شناخته شده است. این نوع قرارداد قبل از صدور حکم ورشکستگی بین تاجر و طلبکاران منعقد می گردد و در عمل مانعی برای اعلام ورشکستگی تاجر است و از ورشکستکی و تبعات ناگوار آن جلوگیری می کند، با توجه به پذیرش قرارداد ارفاقی پیشگیرانه در لایحه تجارت، ضروری است تا مراحل تصویب این لایحه، هر چه سریعتر نهایی شود.
  کلیدواژگان: ورشکستگی، قرارداد ارفاقی، تاجر، صلح الواقی، افلاس
 • صمد علی زاده، عبدالعلی محمدی*، رقیه شهابی صفحات 564-576

  تعدیل شروط ضمن عقد توسط قاضی، موضوعی است که در نظام حقوقی ایران تاکنون به آن توجه نشده است. در مواردی، قاضی در مقام قضاوت بین اعمال اراده طرفین و رعایت اصل انصاف دچار دوگانگی می شود. از یکطرف ملزم به حفظ اصل آزادی اراده هاست واز طرف دیگر ملزم به اعمال اصل انصاف است، قانون مدنی ایران در ماده 23، قاضی را ملزم کرده بر مبنای توافق طرفین نسبت به صدور رای اقدام کند از طرفی از آنجاییکه قانون ایران نشات گرفته از منابع فقه امامیه است به استناد قواعد فقهی این حق را به قاضی داده که در مواردی که شرطی با عدالت ناسازگار است واین ناسازگاری مبتنی بر شرایط خاص محقق شده از اصل آزادی در تعیین شروط قراردادی عدول کند. در این مقاله با استفاده از روش تحقیقی و تحلیل وروش کتابخانه ای ومطالعه تطبیقی قواعد فقهی بالاخص قاعده عسروحرج و قاعده غبن حادث و قاعده میسور بدنبال توجه شرعی برای عدول از اصل آزادی در تعیین شروط قراردادی با استفاده از این منابع فقهی هستیم و با مطالعه تطبیقی نظام حقوقی انگلیس در صدد استفاده از تجارب این نظام برای کشف راه حل می باشیم تا در حفظ اعتبار اصل آزادی تعیین شروط قراردادی در مواردی که حدوث آن موجب فاصله گرفتن از اهداف اصلی وغرض واقعی شرط است قاضی این اختیار را داشته باشد که از شرط عدول کند و یا راهکار دیگری که بتوان با حفظ حاکمیت اراده طرفین قاضی به استناد آن بتواند بر محور عدالت رای را صادر کند.

  کلیدواژگان: تعدیل قضایی، حوادث غیر قابل پیش بینی، انصاف، رویه قضایی، اصل آزادی
 • فرشته خرازی قدیم، شبنم اکبری نامدار*، جلال سالک زمانخانی، محمدرضا پاکدل فرد صفحات 578-597

  امروزه فضای ایستگاه های مترو ازجمله فضاهای شهری وعمومی است که بستری برای وقوع بخشی از فعالیت ها وتعاملات اجتماعی است. باتوجه به این که فضا بر رفتار اثرگذار است، با فضای مناسب می توان بستری ایجادکرد تا مردم خودبه خود به سمت آن رفتار یا رفتارهای مشابه آن گرایش پیداکنند. یکی از موارد مهم در ایستگاه های مترو بحث کیفیت فضایی پایانه های مترو است. هدف ازاین تحقیق بررسی وتحلیل بهره وری و کیفیت فضایی ایستگاه مترو پارک ملت مشهد بوده است. این ایستگاه یکی از پرترددترین پایانه های مترو درسطح شهر مشهد است و به لحاظ مکانی قابلیت پذیرش افراد مختلف را دارد. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی است. تحلیل ها بااستفاده از نرم افزار spss انجام پذیرفت. بابررسی های به عمل آمده مولفه ایمنی وعملکردی و زیرمولفه های آن ها مانند آسایش، نظارت، جهت یابی و تعاملات اجتماعی وضعیت مناسبی نسبت به دیگر مولفه های کیفیت فضایی دارد.33 درصد پاسخ دهندگان (بیشترین فراوانی) براین نظر هستند که مترو پارک ملت ازوضعیت متناسبی از بعدآسایش برخوردار هستند.33.5 درصد پاسخ دهندگان بعد نظارت دvایستگاه راکم ارزیابی کردند. 46درصد مسافرین نیز وضعیت جهت یابی درفضای مترو را متوسط ارزیابی کرده اند. 31.5 درصد از مردم نیز وضعیت تعاملات اجتماعی در متروی پارک ملت را به نسبت زیاد ارزیابی کرده اند. به نظر می رسد مترو پارک ملت مشهد ظرفیت ارتقا کیفیت فضایی را دارد اما بسترهای این امر مهیا نیست. توجه به نمادها ونشانه ها و تعداد تابلوها و هارمونی کلی فضاها می تواند در بهترشدن وضعیت کیفیت فضایی کمک کننده باشد.

  کلیدواژگان: بهره وری و کیفیت فضایی، فضای شهری، مترو پارک ملت، ایستگاه مترو، پارک ملت مشهد
 • کرامت خلفی، یاسر روستایی*، عبدالنعیم شهریاری صفحات 599-612

  مفهوم حاکمیت نیز همانند بسیاری از مفاهیم حقوق عمومی از زمان پیدایش تا کنون دستخوش تغییر و تحول شده است و بار معنایی آن به تناسب شرایط زمان و تحولات جهانی تا حدود زیادی دگرگون شده است؛ این مفهوم دیگر مانند گذشته به معنای کنترل و نظارت مطلق دولت بر شهروندان خود نیست و قلمرو سرزمینی اقتدار دولت را به صورت مطلق تضمین نمی کند. تحولات مختلفی در طی چند قرن اخیر باعث شد که این تعریف و تلقی از حاکمیت دگرگون شود. سوالی که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته این است که این تحول چه تاثیری بر گسترده عملکرد دولت و رابطه بخش عمومی و خصوصی داشته است؟ پیدایش و توسعه شبکه های اطلاعاتی، الگوهای حکمرانی و مرزهای حاکمیت دولت های ملی را تحت تاثیر قرار داده است؛ دیگر دولت ها تنها کنشگران موضوعات فناورانه در سطح جهانی نیستند و در واقع به نوعی شاهد تنوع بخشی به منبع اقتدار هستیم؛ شکل گیری شبکه های وفاداری در سطح جهانی مانند گروه های حاشیه ای، جنبش های اجتماعی و گروه های تروریستی به نادیده گرفتن مراکز سنتی مشروعیت و اقتدار منجر شده است. بر این اساس، دولت ها دیگر نمی توانند روابط خود را با مردم و حوزه خصوصی به شکل سابق تعریف و تدوین کنند و محدودیت های گسترده ای برای آن ها در این زمینه ایجاد شده است.

  کلیدواژگان: حقوق عمومی، دولت، حاکمیت
 • لیلا بایبوردی، علیرضا بافنده زنده*، صمد عالی صفحات 614-628
  زمینه و هدف

  هدف غایی سازمان های بهداشتی و درمانی دستیابی به بهره وری یا همان کارایی و اثربخشی است . هدف این پژوهش ، طراحی مدل بهره وری منابع انسانی در بخش بهداشت و درمان می باشد.

  روش ها

   این پژوهش از نظر هدف کاربردی بوده و روش پژوهش در این مطالعه کیفی و نوعی از فرامطالعه از نوع فراترکیب است که برای گردآوری داده ها از روش کتابخانه ای استفاده شده است . جامعه آماری این تحقیق در روش فراترکیب ، پژوهش های پیشین می باشد که بین سال های 1990 تا 2019 از پایگاه های علمی ساینس دایرکت (sciencedirect) ، امرالد (emerald) ، پایگاه علمی جهاد دانشگاهی (sid) ، سیویلیکا (civilica) جستجو شده است . با بررسی 84 مقاله از 8740 مقاله اولیه 16 معیار و 145 زیرمعیار را به عنوان عوامل موثر بر بهره وری منابع انسانی در یخش بهداشت و درمان در پژوهش های مختلف داخلی و خارجی در سال های 1990 تا 2019 به آن اشاره شده است شناسایی شد .

  یافته ها

   عوامل موثر بر بهره وری منابع انسانی شامل عوامل شغلی با مولفه های مهارت های مناسب ، شاخص عملکردی ، بهبود عملکرد ، پیشرفت حرفه ای و شواهد کمتری از بیماری بدست آمده است و نیز عوامل مربوط به حمایت سازمانی ، عوامل مدیریتی ، عوامل فرهنگی و اجتماعی ، عوامل محیطی بدست آمد .

  نتیجه گیری

   توجه به عوامل شناسایی شده ، ضرورت توجه به مفاهیم اقتصادی و کیفیت ارایه خدمات در بخش بهداشت و درمان به لحاظ اهمیت نوع خدمات و سر و کار داشتن با سلامت و جان انسان ها ، اعتلای کیفیت و تضمین خدمات در این بخش را دوچندان می کند .

  کلیدواژگان: بهره وری منابع انسانی، بخش بهداشت و درمان، فراترکیب، روش سندلوسکی و باروسو
 • قدرت الله فرح بخش، ابراهیم موسی زاده* صفحات 630-646
  دراین نوشتار، مساله اصلی، " بررسی تطبیقی اساسی سازی قوانین موضوعه در الگوهای آمریکایی و اروپایی، بویژه الگوی کشورهایی مانند فرانسه و بریتانیا و..." است، که با "روش توصیفی- تحلیلی" انجام می پذیرد. پیش از بررسی الگوهای، به بررسی جنبه شکلی سلسله مراتب هنجاری، که قانون اساسی، به مثابه قاعده ای فرازین، در راس هرم هنجارها و قوانین موضوعه در ذیل آن قراردارند، می پردازیم. در "الگوی آمریکایی"، اساسی سازی غیر متمرکز، وابسته به دستگاه قضا، مبتنی بر آیین دادرسی با روش های قضایی و رسیدگیها در قالب ایراد مغایرت قواعد قوانین عادی با قانون اساسی از سوی اصحاب دعوی انجام می شود. در "مدل اروپایی یا کلسنی"، با آنکه، اساسی سازی، متمرکز و مستقل از قوای سه گانه است، لکن شیوه رسیدگی آن مبتنی بر اصول آیین دادرسی و رسیدگیها هم به درخواست برخی از مراجع حکومتی قابل انجام است. در "آلگوی مختلط (الگوی آمریکایی- اروپایی)، و برای نمونه الگوی سوییسی، اگرچه دادرسان نمی توانند قوانین فدرال متناقض با قانون اساسی را ملغی الاثر سازند، لکن متضرر از عدم رعایت قانون اساسی کانتون، می تواند به دادگاه فدرال شکایت کند. در بریتانیا، بدلیل حاکمیت پارلمان در انطباق قوانین عادی با هنجارهای قانون اساسی، این مهم به پارلمان واگذار شده است. در فرانسو، با آنکه "شورای قانون اساسی" از حیث نوع رسیدگی و ترکیب اعضای آن، از ماهیت سیاسی برخوردار است، ولی قضاوت در آن نوعا دستوری است.
  کلیدواژگان: اساسی سازی، قانون اساسی، قوانین موضوعه، دادرس اساسی، سلسله مراتب هنجاری
 • ابراهیم رحمتی، ابراهیم انوشه*، علی باقری زاده صفحات 648-662
  جمهوری اسلامی ایران با آگاهی از اهمیت قدرت نرم در عصر وابستگی متقابل، از ابزارهایی نظیر دانش، فرهنگ و ایدیولوژی برای اعمال قدرت بر روی کشورهای منطقه ای بهره می برد. یکی از این ابزارها، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی است. در این مقاله با روش کتابخانه ای و توصیفی-تحلیل، در صدد پاسخ به این سوال هستیم : آیا دیپلماسی فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، تاثیر گذار و موفق بوده است یا خیر؟ نتایج حاکی است که فعالیت های فرهنگی این سازمان خصوصا در کشورهایی که پیروان مذهب تشیع در آن حضور پررنگ دارد موثرتر واقع شده است. از عوامل موثر و موفقیت دیپلماسی فرهنگی جمهور اسلامی ایران اشتراکات فرهنگی ودینی ما با اغلب کشورهای منطقه میباشد. از جمله این اشتراکات میتوان به دین اسلام و مذهب تشیع، اشترکات تاریخی و تمدنی و فرهنگی مثل نوروز باستانی، جشن شب یلدا و بزرگداشت شاعران و دانشمندان مشترک بین اغلب کشورهای منطقه خصوصا ترکیه و آذربایجان و کشورهای آسیای میانه و افغانستان. ولی در کشورهای اروپایی، این سازمان تلاش میکند با گسترش زبان و ادبیات فارسی از طریق ایجاد کرسی های زبان فارسی در دانشگاه های معتبر و برگزاری نمایشگاه ها، آثار باستانی و فرهنگ اقوام ایرانی و بر پایی همایشها و کنفرانسهای بزرگداشت شاعران و اندیشمندان ایرانی به اهداف تعیین شده خود دست پیدا کند. لذا به نظر میرسد توفیقات دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران در کشورهای غربی خصوصا اروپای غربی و آمریکا با سلاح ایدیولوژی شیعه کمتر بوده است.
  کلیدواژگان: دیپلماسی فرهنگی، روابط بین الملل، سیاست خارجی، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، قدرت نرم
 • سعید هلیلی*، سید محمد کیان، مهرداد رایجیان اصلی صفحات 664-675
  این پژوهش با روش تحلیلی توصیفی و با استفاده از ابزار کتابخانه ای و اسنادی، سعی در ارایه راهبردهای پیشگیری رشدمدار از بروز جرایم در این دوره دارد. مفهوم دوره انتقال چرخش از یک فرهنگ، جامعه و تمدن خودی و انزجار از آن و گرایش به سمت فرهنگ، جامعه و تمدن بیگانه و جایگزین است. در دوره انتقال به دلیل تعارض ها و تناقضاتی که کودکان و نوجوانان در تکوین شخصیت خود در جامعه با آنها رشد می کنند؛ کجروی و ارتکاب مطلق جرایم رشد فزاینده ای خواهند داشت. هدف از پیشگیری رشد مدار در دوره انتقال، کنترل ذهنی و روانی کودکان و نوجوانان و پیشگیری از گسست اجتماعی و فرهنگی با جامعه خودش است. نتایج حاکی است : نادیده گرفتن این خرده فرهنگ ها در صورت عدم توجه به ابعاد مختلف نظریه پنجره شکسته و رفتارهای جرم زا مانند برچسب زنی به آنها ممکن است منجر به شکل گیری «عصبیتی علیه منافع و امنیت ملی» شود. در این صورت بروز اختشاش و آشوب، آسیب به نظم عمومی و امنیت جامعه اجتناب ناپذیر است. این پدیده می تواند با یادگیری اجتماعی، دولت مجرم، ضعف رسانه های داخلی، اقدامات جرم زای رسانه های معاند ، ضعف آموزش و پروش تشدید شود. بدون رفع علل افزایش جرم در دوره انتقال و پیشگیری های اجتماعی و وضعی و اصلاح ساختار حاکمیتی نمی توانیم شاهد پیشگیری رشدمدار موفقی در عرصه آموزش صرف باشیم .
  کلیدواژگان: دوره انتقال، پیشگیری رشد مدار، بزهکاری، کودکان و نوجوانان
 • منصوره مرادی حقیقی، کرم الله دانشفرد*، ناصر میرسپاسی، فرشاد حاج علیان صفحات 677-701

  هدف اصلی این تحقیق طراحی الگوی سنجش اعتماد سیاسی عومی به دولت می باشد. به منظور شناسایی شاخص ها و مولفه ها از تکنیک کیو استفاده شده است. به همین جهت ابتدا با استفاده از ادبیات تحقیق تالار گفتمان گردآوری شد. سپس نمونه معرف تالار گفتمان با استفاده از نظرات متخصصین شکل گرفت. ترکیبی از نمایندگان مجلس، کارشناسان سازمانی، اساتید دانشگاه و مردم عادی (30 نفر) به عنوان مشارکت کنندگان تکنیک کیو انتخاب شدند. در نهایت با جمع آوری و تحلیل نظرات گروه مشارکت کننده الگوی ذهنی (سیاست گرایی) شناسایی شد. براساس نتایج بدست آمده روندکلی اعتماد سیاسی با افزایش سطح تحصیلات کاهش می یابد. در میان شاخص های اعتماد به نهادهای سیاسی کمترین اعتماد به ترتیب معطوف به قوه مجریه و شورای نگهبان بوده است که احتمالا بخشی ازاین مساله متاثراز کنش ها و رخدادهای سیاسی اجتماعی بازه زمانی انجام پژوهش می باشد. این درحالی است که میزان اعتماد به نیروهای نظامی و انتظامی رسمی کشور مثل پلیس، ارتش و... بیشترین میانگین را به خود اختصاص داده اند. همچنین میزان اعتماد سیاسی بر سطح اعتماد عمومی به سازمان های دولتی در یک جامعه تاثیر گذار خواهد بود. نتیجه آن است که میزان جلب اعتماد مردم توسط بوروکراسی ها می توانند معیار یا ملاکی برای ارزش گذاری وتعیین اعتماد سیاسی باشد. به این ترتیب دولت ها می توانند با استفاده از ابزارهای بهبود اعتماد عمومی نسبت به سازمان های دولتی درراستای ارتقای اعتماد سیاسی حرکت نمایند.

  کلیدواژگان: مدل کیو، اعتماد سیاسی، اعتماد عمومی به دولت، تحلیل عاملی
 • فریبا شعاری، علی اکبر رضایی*، محمدسعید ذکایی، ابراهیم اخلاصی، عباسعلی قیومی صفحات 703-736

  هدف پژوهش حاضر مطالعه کیفی زمینه های اجتماعی و فرهنگی نشاط اجتماعی در زندگی شهری می باشد. این پژوهش از نظر هدف در زمره پژوهش های بنیادی محسوب می شود. در این پژوهش با رویکردی کیفی و با استفاده از روش نتحلیل مضمون، به بررسی کیفی نشاط اجتماعی در زندگی شهری (شامل شرایط علی، زمینه ای، شرایط مداخله گر، و پیامدهای آن) و ایجاد شبکه مضامین پرداخته شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن بودند داده های حاصل از مصاحبه با استفاده از روش تحلیل مضمون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. بدین صورت که ابتدا مصاحبه ها در متنی منسجم و یکپارچه ثبت و سپس کدگذاری گردید و کدهای مشابه در دسته های مفهومی تحت عنوان مضامین سازمان دهنده قرار گرفتند. بر اساس نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل مصاحبه ها و منابع مربوط به جراید با استفاده از تحلیل مضمون، 11 مضمون فراگیر در رابطه با زمینه های نشاط اجتماعی در زندگی شهری استخراج گردیده است. همچنین این 11 مضمون فراگیر شامل زمینه فردی، زمینه اجتماعی، زمینه فرهنگی، عوامل اقتصادی، عوامل سیاسی، محیط انسان ساخت، زیرساخت های مدنی شهری، رسانه ها، تخلیه هیجانات منفی، موانع، پیامدها می باشد که خود متشکل از 37 مضمون سازمان دهنده می باشد که مجموعه توسط 239 مضمون پایه تدوین گردیده است. قابل ذکر است، در این مقاله واژه‏های نشاط، شادی، شادکامی و شادمانی مترادف یکدیگر به کار رفته ‏اند.

  کلیدواژگان: مطالعه کیفی، زمینه های اجتماعی، زمینه های فرهنگی، نشاط اجتماعی، زندگی شهری
 • توحید ولی پور عتیق، رضا نصیری حامد*، صمد ظهیری صفحات 752-767
  شهروندی فرهنگی، پذیرش حضور شهروندان با تفاوت های فرهنگی است. اهمیت شهروندی فرهنگی بر اساس توجه به تنوع جمعیتی در دنیای کنونی ذیل نقد معنای متداول از شهروندی که قواعدی کلی را برای افراد تابع یک کشور و واحد سیاسی مشخص می کند، بسی افزون تر شده است. در ایران نیز به لحاظ دارا بودن تنوع افراد از حیث قومی، زبانی، دینی، جنسیتی و... ضرورت توجه به شهروندی فرهنگی که دامنه آن از حد تابعیت سیاسی صرف فراتر می رود، امری ناگزیر است. مدعای مطرح شده بر آن است که در سطح سخت افزاری، افزون بر نفوذ و مداخلات خارجی، تجدد و مدرنیزاسیون آمرانه با تعریف الگوی خاصی از ناسیونالیسم و در سطح نرم افزاری موانع فکری، فرهنگی و سنتی از مهم ترین چالش ها و موانع تحقق رویکرد شهروندی فرهنگی در ایران بوده است.یافته ها حاکی از آن است که ایران همچون بسیاری از کشورهای امروز جهان ضمن حرکت از گرایش های سنتی به مدرنیته، در عین حال لازم است در گرایش های مدرن نیز از شهروندی مرسوم سیاسی فراتر رفته و مبانی شهروندی فرهنگی را به رسمیت بشناسد.
  کلیدواژگان: قومیت، شهروندی، ایران، شهروندی فرهنگی، تنوع فرهنگی
 • علیرضا نصیری اقدم، امیر محمودی*، افشین زرگر صفحات 769-801

  ریشه اصلی مشروعیت را باید در علوم سیاسی جستجو کرد و از آنجاییکه حقوق بین الملل رابطه تنگاتنگی با این علم و خصوصا روابط بین الملل دارد ناگزیر مشروعیت دولت در حقوق بین الملل پدیدار خواهد شد. اینکه شاخص ها و معیارهای مشروعیت دولت در حقوق بین الملل معاصر کدامند و بر چه مبنایی استوار هستند نظریه های مختلفی در این زمینه وجود دارد. گاهی مشروعیت دولت با حقوق مردم در تلاقی قرار می گیرد که در این موارد شناسایی معیارهای مشروعیت دولت بسیار پیچیده به نظر می رسد از جمله این موارد جنگ داخلی در کشورها می باشد. میزان مقابله دولت با تکیه بر عنصر مشروعیت با موضوعاتی همچون حق تعیین سرنوشت و حقوق بشردوستانه در تقابل خواهد بود. در کشورهایی مانند افغانستان و یمن گروه هایی شبه نظامی فعالیت ها و مبارزاتی مسلحانه در تقابل با دولت حاکم وجود دارند که دولت های حاکم با استناد به مشروعیت با آنها برخورد نظامی کرده و به سرکوب آنها می پردازند و یا اینکه دولت های حاکم و یا گروه های شورشی از کشورهای دیگر کمک طلبیده و آنها را به مداخله در امور داخلی آن کشور دعوت می نماید. حال این سوال مطرح می شود مشروعیت این چنین دولت هایی از کجا نشات می گیرد و آیا با حقوق بین الملل معاصر سازگاری دارد؟

  کلیدواژگان: مشروعیت دولت، حقوق بین الملل معاصر، حق تعیین سرنوشت، حقوق بشردوستانه، اصل
 • محسن شفیعی دستگردی، مسعود شیرانی*، احمد محمدی صفحات 803-821
  عدم اعمال قواعد امری ممکن است با اعتراض به خود داوران و با محاکم روبه رو شود و در صورت پذیرش اعتراضات ، تاثیر عدم اعمال آنها نقض و بطلان و یا ابطال رای داوری را خواهد بود . اثر این نقض و بطلان نیز بسته به اینکه موضوع اعتراضی چه بوده است متفاوت خواهد بود . به هر حال اختلافات باید به صورت کامل برطرف شوند . در اثر نقض ممکن است که دوباره بتوان با همان دیوان داوری به رسیدگی مجدد ادامه داد و با اینکه اساسا دیوان داوری جدیدی باید تشکیل شود و با اساسا موضوع به گونه ای باشد که بتوان از طریق داوری اختلاف حل و فصل کرد . در این صورت باید به محکمه صالح رجوع کرد. البته گاه این امکان وجود دارد که از طریق محکمه نیز نتوان به اختلاف رسیدگی کرد و آن زمانی است که موضوع شامل اعتبار امر مختوم شده باشد . مهم ترین نکته بعد از ابطال رای اولیه داوری در کشور مبدا ایست که سایر محاکم در سایر کشورها حق شناسایی و اجرای رای باطل یا ابطال شده را ندارند . بر هم زدن نظم عمومی بین المللی، این امر سبب احترام گذاشتن به دادگاه محل و مقر داوری می باشد و این امر برخلاف اصل نزاکت بین المللی می باشد . اثر اعتراض و پذیرش آن در مرحله شناسایی و اجرای رای نیز عدم شناسایی و اجرا را توسط محاکم محل اجرا در پی خواهد داشت.
  کلیدواژگان: داوری، تجارت بین الملل، قواعد آمره، تعارض، قانون ملی
 • زینب پور صفر*، علی معصومی نیا صفحات 823-848
  امروزه، بانک داری و واسطه گری مالی یکی از مهم ترین بخش های اقتصادی به شمار می آید. بانک ها و موسسه های مالی و اعتباری با سازماندهی و هدایت دریافت ها و پرداخت ها، امر مبادلات تجاری و بازرگانی را تسهیل کرده و موجب گسترش بازارها و رشد و شکوفایی اقتصادی می شوند. گرفتار شدن بانک ها در بنگاهداری ازآنجاکه نظام تامین مالی در ایران بانک محور است پیامدهای ناگواری بر رشد اقتصادی خواهد داشت و بی راه نیست که منشاء رکود اقتصادی موجود به عوامل نظیر بنگاه داری برگردد. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تاثیر عملکرد بانک ها و همچنین بنگاهداری بانک ها در اقتصاد ایران می باشد.پژوهش حاضر از لحاظ طبقه بندی تحقیق بر مبنای هدف، از نوع تحقیق کاربردی است؛ از نظر روش، پژوهشی توصیفی از نوع همبستگی و مبتنی بر تحلیل رگرسیونی با استفاده از پنل دیتا است. همچنین در تحقیق حاضر برای آزمون فرضیه ها از اطلاعات تاریخی استفاده می شود، بنابراین طرح این پژوهش از نوع پیمایشی است. در این پژوهش اطلاعات مربوط به 20 بانک نمونه در دوره زمانی 18ساله بین سال های 1380-1397 مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت تا ارتباط بین متغیرها برای آزمون فرضیه تحقیق بررسی شود. نتایج حاکی از آن است که فعالیت بانک ها و بالاخص بنگاهداری بانک ها بر رشد اقتصادی تاثیرگذار است و باعث کاهش رشد اقتصادی کشور می شود.
  کلیدواژگان: عملکرد بانک، بنگاهداری بانک، رشد اقتصادی، پنل دیتا
 • کیومرث عزیزی کلاره، قباد کاظمی*، اکبر وروایی صفحات 850-875

  زمینه و هدف علی رغم اینکه تعلیق اجرای مجازات توصیه مکتب دفاع اجتماعی نوین در اواخر قرن بیستم و اوایل قرن بیستویکم می باشد و می تواند به عنوان ابزاری دقیق و کارساز جهت صدور احکام عادلانه و حل مشکل جرم که فعلااز معضلات مهم جوامع است مورد استفاده قرار گیرد و گرفتاری تکرار جرم را محدود نماید؛لیکن به نظر می رسد دادگاه ها با آن بسیار نامهربان برخورد نموده و علاقه ای به اعمال آن از سوی دادگاه ها مشاهده نمی شود. لذا بررسی موانع و مشکلات موجود در مسیر اجرای تاسیس حقوقی تعلیق مجازات به ویژه در دادگاه های تجدیدنظر یکی از مسایل مهمی است که می تواند در کاهش تکرار جرم و همچنین کاهش جمعیت کیفری تاثیر گذار باشد. روش شناسی روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی، از لحاظ شیوه جمع آوری اطلاعات توصیفی - پیمایشی و اسنادی می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل قضات دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه می باشند که از طریق نتایج باتوجه به اطلاعات بدست آمده از سوالات تحقیق می توان چنین نتیجه گرفت که در روند قضایی اعمال تاسیس حقوقی تعلیق مجازات شرایط ماهوی با ضریب بتای استاندارد شده 91/. در رتبه اول وشرایط شکلی با ضریب بتای استاندارد شده 86/. در رتبه دوم اعمال تعلیق مجازات قرار دارند ودر هر دو شرایط شکلی و ماهوی بعد سازمانی و قضایی و بعد اجرایی بالاترین تاثیر و بعد اجتماعی کمترین تاثیر در روند اعمال تاسیس حقوقی تعلیق مجازات را داشته اند

  کلیدواژگان: رویه قضایی، تاسیس حقوقی، دادگاه تجدید نظر، تعلیق مجازات، کرمانشاه
 • مهدی نوری مقدم، بهمن نامور مطلق*، نیر طهوری صفحات 877-893
  گونه یا ژانر اسطوره ای، یکی از گونه های سینمای ایران است که باوجود اهمیت آن در میان گونه ها و جریان سینمایی و همچنین تاثیر غیرقابل انکار آن بر مخاطبان سینما، چندان که باید موردتوجه صاحب نظران و منتقدین سینمایی قرار نگرفته است. موضوع این پژوهش بررسی نقش و تاثیر فیلم نامه نویس و کارگردان ایرانی، عبدالحسین سپنتا در ایجاد این گونه ی سینمایی است. سپنتا از معدود کارگردانان ایرانی بود که با برخورداری از دانش و آگاهی درزمینه ی فرهنگ و تاریخ ایران باستان، به سراغ هنر نوظهور سینما رفت. وی با اتکا به همین پشتوانه و ناخودآگاه، گونه ای از فیلم سازی را در سینمای ایران پایه گذاری کند که به اسطوره ای معروف شد. هرچند حضور او در سینمای ایران چه در مقام نویسنده ی فیلم نامه و چه در جایگاه کارگردان، منحصر به پنج فیلم شد، اما همین فعالیت به ظاهر اندک، تاثیری شگرف بر جریان فیلم سازی ایران، هم زمان و پس از حیات او گذاشت. این پژوهش سعی دارد نظریه ای را مطرح کند که در آن عبدالحسین سپنتا به عنوان یکی از نخستین کارگردانان و فیلم سازان ایرانی، پایه گذار بنیان های سینمای اسطوره ای ایران بوده است. روش تحقیق در این پژوهش گونه شناختی و بر مبنای آثار سپنتا، منابع کتابخانه ای و اینترنتی است. بر پایه ی نتیجه ی این پژوهش می توان به تاثیر وی در ظهور گونه ی اسطوره در سینمای ایران دست یافت.
  کلیدواژگان: سپنتا، سینمای ایران، سینمای اسطوره، سینمای هند، بعد جامعه شناختی
 • محمد دانشیار، اسماعیل منصوری لاریجانی*، هادی وکیلی صفحات 895-914
  آقامحمد بیدآبادی(متوفی1198 هق) ، فقیه، حکیم، فیلسوف متاله، عالم، عارف و زاهد متشرع قرن12هق، فرزند ملارفیع گیلانی، از جمله حکما و فلاسفه شیعی و از شاگردان سید قطب الدین نیریزی شیرازی است که نقش اساسی در احیای عرفان شیعی در اواخر دوره صفویه داشته است. در این رابطه مقاله حاضر با روش توصیفی و تحلیلی می کوشد مهمترین مولفه های احیا کننده عرفان شیعی در اندیشه سیاسی وآثار بید آبادی را مورد بررسی و کنکاش قرار دهد.یافته های تحقیق نشان می دهد که تواضع، مهربانی، قناعت، دوری از دربار سلاطین،تربیت شاگردان با استعدادی همچون ملاعلی نوری، نگارش نامه های عرفانی،تجدید حکمت و فلسفه ملاصدرا، مبارزه با تصوف خانقاهی، احیای حکمت قرآنی و شیعی، پیوند شریعت ، حقیقت و طریقت به قصد تقرب الهی، تاکید بر میانه روی ، اعتدال ، تقلید یا اجتهاد برای سالک شیعی ، محبت به همه انسانها و تاکید بر اهمیت علوم و محبت اهل بیت و زیارت قبر ایمه در کسب معرفت، مهمترین مولفه های ترویج عرفان شیعی در اندیشه سیاسی و آثار بید آبادی بوده است.
  کلیدواژگان: آقامحمد بیدآبادی، عرفان شیعی، سیاست، حکمت، سالک، حقیقت
 • افسانه صیامی دودران، حمیده رشادت جو، امیر ناظمی اشنه صفحات 896-914

  هدف از پژوهش حاضر ارایه چهارچوبی برای تبیین نقش دانشگاه جامع علمی-کاربردی در توسعه مشاغل آینده با رویکرد آینده پژوهی می باشد. در پژوهش حاضر از روش پس نگری و دلفی به عنوان روش های آینده پژوهی و روش معادلات ساختاری جهت ارایه مدل بهره گرفته شده است. لذا در ابتدا با رویکرد پس نگری دو سناریوی دانشگاه کارآفرین و برآوردن احتیاجات جوامع محلی به عنوان سناریوهای آتی یا چشم انداز دانشگاه جامع علمی- کاربردی انتخاب گردیدند. لازم به ذکر است که دلیل انتخاب سناریوهای فوق همپوشانی این سناریوها با اسناد بالادستی کشور همچون سند تحول راهبردی علم و فناوری، سند دانشگاه اسلامی، نقشه جامع علمی کشور، سیاست های کلی علم و فناوری، سند چشم انداز 20 ساله کشور و سیاست های کلی نظام برای توسعه علم و فناوری می باشد. در ادامه با استفاده از روش دلفی ویژگی های شغلی مورد نیاز جهت تصدی مشاغل آینده و رویکردهای آموزشی دانشگاه ها برای توسعه شایستگی ها شناسایی و استخراج گردید. همچنین نتایج پژوهش حاضر نشان داد که وضعیت موجود دانشگاه جامع علمی کاربردی بر اساس رشته ها و مهارت های مورد نیاز و مشاغل آینده مطلوب نیست و در نهایت مدل تبیین نقش دانشگاه جامع علمی کاربردی در توسعه مشاغل آینده با رویکرد آینده پژوهی با استفاده از روش معادلات ساختاری مورد تایید و برازش قرار گرفت.

  کلیدواژگان: مشاغل آینده، پس نگری، دلفی، آینده پژوهی، معادلات ساختاری، دانشگاه جامع علمی-کاربردی
 • سید علی میرابراهیمی*، پیمان غیوری نیا، محمدعلی قربانی صفحات 916-927

  پیشگیری از بزهکاری اطفال مسیله بسیار مهمی است که امروزه هم مورد امعان نظر نظام های حقوق داخلی و هم مراجع واسناد بین المللی واقع شده است.به همین دلیل لازم و ضروری است تا به مشارکت نهادهای پیشگیرنده از بزهکاری اعم از دولتی و غیردولتی در اعمال تدابیر پیشگیرانه پرداخته شود. پیش گیری کنشی و غیر کیفری خصوصا پیشگیری اجتماعی از مهمترین اقدامات پیشگیرانه در حوزه بزهکاری اطفال و نوجوانان هستند. پرسش پژوهش حاضر این است که کدام نهادها را می توان در پیشگیری از بزهکاری سهیم دانست و اینکه نهادهای دولتی وغیر دولتی در بکارگیری رویکرد همه جانبه چه نقشی می توانند ایفا کنند؟ پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع پژوهش توصیفی_ تحلیلی است که با استفاده از منابع کتابخانه ای مطالب جمع آوری و تحلیل شدند. پیشگیری از جرم در جهان امروزه به عنوان فعالیتی نمود یافته که از یک سری قوانین و مقررات خاص باید تبعیت کند. نبود قوانین و مقررات روشن و مدیریت واحد و منسجم در زمینه مدیریت پیشگیری از جرم در ایران موجبات مشکلات عدیده ای شده است. تحقق نیافتن رویکرد جامع و ناهماهنگی در بین نهادهای دولتی و غیر دولتی در زمینه پیشگیری از بزهکاری، همچنین فقدان چارچوب قانونی مشخص از مشکلات پیشگیری از بزهکاری در ایران می باشند .زمانی می توانیم در امر پیشگیری از جرم فعالیت موفقیت آمیزی داشته باشیم که نهادها و سازمان های مختلفی در این عرصه ایفای نقش کنند.

  کلیدواژگان: پیشگیری از بزهکاری، نهادهای غیردولتی، مشارکت، مدیریت پیشگیری، اطفال و نوجوانان
 • مرضیه حاتمی*، مسعود عارف نظری صفحات 929-945

  بدیهی است که همه ی انسان ها در هنگام گرفتاری ها به حمایت اطرافیان و دوستان خود نیاز دارند تا احساس امنیت کنند. لذا حمایت اجتماعی می تواند نقش بسزایی در خوش بینی داشته باشد. به علاوه یکی دیگر از جنبه های مهم از کنش انسان گرایانه که رابطه با خوش بینی فرد دارد، معنویت می باشد و افرادی که گرایش های معنوی دارند در هنگام رویارویی با آسیب، پاسخ بهتری به وضعیت می دهند و موقعیت تولید کننده فشار را بهتر مدیریت می کنند. از این رو، هدف این مطالعه پیش بینی خوش بینی براساس هوش معنوی وحمایت اجتماعی در افراد قرار گرفته است. برای اجرای این پژوهش نمونه هایی شامل 200 نفر (100نفر مرد، 100نفر زن) از دبیران منطقه 1 تهران انتخاب شدند که این گزینش به صورت نمونه های در دسترس انجام گردیده است. همچنین از سه پرسشنامه ی خوش بینی، حمایت اجتماعی و هوش معنوی و روش های ضریب همبستگی پیرسون وتحلیل رگرسیون به عنوان ابزار تحقیق و روش تجزیه و تحلیل داده های آماری استفاده گردیده است. نتایج حاصل از این مطالعه بیانگر این است که بین هوش معنوی و خوش بینی همبستگی معنادار وجود دارد و این نتیجه حاصل می گردد که افزایش هوش معنوی در افراد می تواند موجب افزایش خوش بینی باشد. این در حالی است که بین متغیرهای مورد مطالعه و متغیر خوش بینی در مردان همبستگی معنادار وجود ندارد.

  کلیدواژگان: خوش بینی، هوش معنوی، حمایت اجتماعی، دبیران
 • پوریا یزدانی، حسن قدرتی*، حسین پناهیان، میثم عرب زاده صفحات 947-966

  نیاز به کیفیت در خدمات حسابرسی از آن جا ناشی می شود که بین مدیران شرکت و سرمایه گذاران تقارن اطلاعاتی وجود ندارد. از آنجا که بحث ارزشیابی سهام شرکت مطرح می باشد، حسابرسی یکی از راه های مشخص کردن اعتبار اطلاعات صورت های مالی است. پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی و کاربردی بوده و پس از طی مراحل مختلف و با روش کیفی یا قضاوتی انجام شد. بخش کیفی تحقیق شامل مصاحبه با خبرگان بود. بنابراین جامعه آماری مورد نظر را خبرگان آشنا به موضوع پژوهش (اساتید دانشگاه و کارشناسان در حوزه حسابداری و حسابرسی) تشکیل دادند. الگوی کنترل کیفیت برون سازمانی حسابرسی متشکل از 8 مولفه است. این مولفه ها مشتمل بر کیفیت برون سازمانی حسابرسی، الزامات قانونی، موازین حرفه ای، استقلال حرفه ای، موازین اخلاق حرفه ای، موکلین حسابرسی، کارکنان حرفه ای موسسات حسابرسی، رقابت در بازار حسابرسی و عامه مردم بودند. جهت اندازه گیری متغیرها از روش نظر سنجی از کارشناسان و کارکنان سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی تحت بررسی استفاده شده است. لذا به منظور تعیین ارتباط بین متغیرها از برآورد معادلات ساختاری توسط نرم افزار Smart-PLS بهره گرفته شد.

  کلیدواژگان: حسابرسی، کنترل کیفی خارجی، موسسات حسابرسی
 • علی اکبر خسروی بابادی، کامبیز پوشنه، مریم فتوحی نیا صفحات 968-998

  هدف تحقیق حاضر ارایه الگوی تربیت شهروند الکترونیک در برنامه درسی دوره دوم متوسطه می باشد. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها از نوع توصیفی - پیمایشی بوده و به دو روش کمی و کیفی انجام شده است . جامعه آماری در بخش کیفی 30 نفر از خبرگان در رشته علوم تریبتی و در بخش کمی 270 نفر از مدیران آموزشی، مشاوران، کارشناسان و مجریان هدایت تحصیلی مدارس متوسطه استان گلستان می باشند . از این بین به مدد فرمول حجم نمونه کوکران و بر اساس روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای، تعداد 159 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. روش گردآوری اطلاعات پژوهش حاضر از دو بخش تشکیل شده است که شامل مطالعات کتابخانه ای و تحقیقات میدانی می باشد . برای گردآوری اطلاعات میدانی از مصاحبه و پرسشنامه محقق ساخته باز استفاده شده است . برای طراحی مدل اولیه تربیت شهروند الکترونیک از روش مدلسازی ساختاری-تفسیری (ism) استفاده شده است. برای اعتبارسنجی مدل از روش حداقل مربعات جزیی استفاده شده است. در بخش کیفی جهت تحلیل محتوا از نرم افزار Maxqda و تحلیل ساختاری-تفسیری با MicMac و حداقل مربعات جزیی نیز با Smart PLS انجام گردیده است.

  کلیدواژگان: تربیت شهروند الکترونیک، برنامه درسی، دوم متوسطه، استان گلستان
 • اکبر قلیایی، سیروس تدبیری، علیرضا افشارنژاد صفحات 1000-1024

  تحقیق حاضر با هدف ارایه مدل خط مشی گذاری توسعه مهارت های حرفه ای برای ایجاد اشتغال پایدار روستایی با رویکرد اقتصاد مقاومتی انجام شده است. پژوهش حاضر، براساس هدف، کاربردی از نظر ماهیت و روش تحقیق، توصیفی و از نظر مکانی، دارای خصوصیات کتابخانه ای و میدانی است. این تحقیق مستلزم نظرسنجی از جامعه آماری متشکل از واحدهای آماری بوده و از این جهت روش پیمایشی (زمینه یابی) از نوع آمیخته انتخاب گردید که برای طبقه بندی و اولویت بندی مولفه های شناسایی شده از تکنیک AHP فازی در جهت رتبه بندی مولفه های شناسایی شده و نیز تکنیک DEMATEL جهت شناسایی شدت تاثیرگذاری مولفه ها در این تحقیق استفاده شد. جامعه آماری شامل 18 نفر از کارکنان با تجربه بالا، مدیران میانی و مدیران عالی است که بر اساس روش سرشماری در فنی و حرفه ای (بخش روستایی)، وزارت کشاورزی و وزارت اقتصاد و دارایی مشغول به کار هستند، می باشد. یافته های بخش کیفی تحقیق، این شاخص ها را موثر بر اشتغال پایدار روستایی معرفی نمود : توسعه فردی، نظام اجتماعی، حکومت، زیر ساخت، نظام اقتصادی و منابع. در ادامه، زیرمعیارهای مربوط به هر یک از 6 معیار اصلی نیز استخراج گردید. خروجی های ANP فازی نشان می دهد شاخص های : توسعه فردی، نظام اجتماعی، حکومت، زیر ساخت، نظام اقتصادی و منابع؛ به ترتیب بیشترین تاثیر را در ایجاد اشتغال پایدار روستایی با رویکرد اقتصاد مقاومتی دارند.نتایج این تحقیق نشان می دهد که مولفه های تاثیرگذار در ایجاد اشتغال پایدار روستایی با رویکرد اقتصاد مقاومتی به ترتیب عبارتند از نظام اجتماعی، نظام اقتصادی، حکومت، زیرساخت و منابع.

  کلیدواژگان: اشتغال پایدار روستایی، اقتصاد مقاومتی، توسعه مهارت های حرفه ای، خط مشی گذاری
 • احسان مدملیل، شیوا جلال پور*، فریدون اکبرزاده، حامد محقق نیا صفحات 1026-1040

  به عقیده گرامشی، اجرای موفقیت آمیز تصمیمات، سیاست های کلان و راهبردهای هر نظام سیاسی به ماهیت دولت (جامعه مدنی و جامعه سیاسی) بستگی دارد. اگر جامعه سیاسی برآمده از جامعه مدنی نباشد، تصمیمات و سیاست گذاری ها یا اجرایی نمی شود و یا در صورت اجرا مستلزم صرف هزینه های بسیار، مقاومت افراد جامعه و درنهایت توسل به زور خواهدبود. دراین میان، تشکیل دولت و ماهیت آن به فعالیت روشنفکران در معنای مورد نظر گرامشی وابسته است. لذا پژوهش حاضر به دنبال فهم نقش روشنفکران در جامعه سیاسی و عوامل موثر در ناکامی آنان در تشکیل دولت در دوره پهلوی می باشد. نتایج نشان دهنده آن است، که در اواخر قاجار روشنفکران به دلیل فقدان پایگاه اجتماعی در جامعه مدنی، پروژه تصرف جامعه سیاسی را با توسل به «استبداد منور» پیگیری نمودند. از آنجاییکه روشنفکران فاقد قدرت در عرصه مدنی بودند، به ناچار با روی کارآوردن پهلوی و اتکا به قهر و اجبار و استفاده از زور بر حذف رقبای خود متمرکز شده تا با زور شمشیر، فرهنگ عمومی را دستکاری و در عرصه مدنی پایگاهی برای خود بسازند و نظام معنایی دولت مدرن را بازتولید نمایند. فقدان بینش دقیق روشنفکران باعث شد که آنها به قول هابز «لویاتانی» را بسازند که آزادی خود را با آن معامله نمایند. بنابراین اگرچه در نیمه اول حکومت رضاشاه و زمان های کوتاهی از حکومت محمدرضاشاه توفیق اندکی در جامعه مدنی حاصل شد؛ اما هرچه قدرت لویاتان افزایش می یافت دست آوردها کم تر می شد، تا جاییکه جامعه سیاسی نه تنها منجر به کسب قدرت در جامعه مدنی نشد، بلکه به مسلخ روشنفکران تبدیل گردید.

  کلیدواژگان: روشنفکر، جامعه سیاسی، جامعه مدنی، هژمونی، قدرت
 • محمدباقر محمودی، مریم مرادی*، سید باقر میرعباسی صفحات 1042-1059

  توافقنامه پاریس یکی از مهمترین توافقات جهانی تغییرات اقلیمی است که الزاماتی را در قوانین بین المللی و داخلی کشورها به وجود آورد که حقوق افراد و حقوق بشر را در موارد مختلف تحت تاثیر قرار داده است و هدف این مقاله تبیین عواقب انسانی تغییرات اقلیمی با تاکید بر ملاحظات حقوق بشری و کنوانسیون 2015 پاریس می باشد. روش تحقیق به صورت توصیفی-تحلیلی می باشد. نتایج تحقیق نشان داد که تغییرات اقلیمی و اقدامات انجام شده مربوط به کاهش تغییرات اقلیمی و تطبیق یافتن با تاثیرات نامطلوب آن جوامع و ملت ها را به شدت تحت تاثیر قرار داده است و تهدیدی نسبت به ویرانی فرهنگ افراد، غیر قابل سکونت کردن سرزمین های آنان و محروم ساختن آنان از وسایل امرار معاش، شیوع جهانی بیماری های مهلک و تهدیدی جدی برای برخورداری بشر از حق نسبت به صلح و امنیت بین-المللی شده است. همچنین تاثیر منفی منابع آب و برخورداری موثر از حق نسبت به آب و غذا از طریق رویدادهای اقلیمی، مانند سیل و خشکسالی شده است. از این رو، کشورهای عضو کنوانسیون تغییرات اقلیمی، باید در فعالیت ها و اقدامات خود در ارتباط با تغییرات اقلیمی، باید حمایت های کلی را در نظام مقابله با تغییرات اقلیمی ترکیب کنند و با ایجاد شفافیت کافی، فرصت مشارکت عموم در فرآیندهای تصمیم گیری را ایجاد کنند. بنابراین ضروری است تا ملاحظات و توجهات حقوق بشری در فرایندهای مربوطه کنوانسیون ساختاری ملل متحد راجع به تغییرات اقلیمی، شامل هر ساختار نهادی و قانونی حاصل از نتایج مورد توافق مذاکرات جدید، ادغام شود.

  کلیدواژگان: حقوق بشر، کنوانسیون 2015 پاریس، تغییر اقلیم، تعهدات
 • نفیسه جاویدنیا، سید ابوالقاسم مهری نژاد، آمنه معاضدیان صفحات 1061-1076

  هدف اصلی این پژوهش مقایسه اثربخشی شناخت‏درمانی مبتنی بر ذهن‏آگاهی و فراشناخت بر کاهش نشخوار ذهنی بیماران افسرده بود. بدین منظور ابتدا به شیوه نمونه‏گیری در دسترس از بین بیماران مراجعه کننده به بیمارستان معتمدی و مرکز مشاوره روشنا که بر اساس مصاحبه بالینی تشخیص افسردگی دارای نشخوار ذهنی دریافت کرده و نیز بر اساس مقیاس‏های پژوهش، دارای نشانه‏های نشخوار ذهنی برای آنان ثبت شده بود، تعداد 36 نفر از آنانی که واجد ملاک‏های لازم جهت شرکت در پژوهش بودند در جریان پژوهش قرار گرفته و به طور تصادفی در سه گروه 12 نفری شامل آزمایشI1 (بیماران افسرده دارای نشخوار ذهنی)، آزمایشI2 (بیماران افسرده دارای نشخوار ذهنی) و کنترل جایگزین شدند. در مرحله بعد پرسشنامه‏ی نشخوار ذهنی نولن-هوکسما و مورو (1991) بر روی آزمودنی‏های هر سه گروه به اجرا گذاشته شد و نمرات کسب شده به عنوان نمرات پیش آزمون در نظر گرفته شد. سپس اعضای گروه‏های آزمایشI1، در 8 جلسه درمانی به صورت هفته‏ای 1 بار که حدود 5/1 ساعت به طول انجامید، تحت مداخله‏ی "شناخت‏درمانی مبتنی بر ذهن‏آگاهی" و اعضای گروه‏های آزمایشI2 نیز در 8 جلسه ی درمانی به صورت هفته ای 1 بار که حدود 5/1 ساعت به طول انجامید، تحت مداخله‏ی "درمان فراشناختی" قرار گرفتند؛ این در حالی بود که افراد گروه‏های کنترلI هیچ مداخله‏ای دریافت نکردند. نتایج نشان داد که شناخت‏درمانی مبتنی بر ذهن‏آگاهی بر کاهش نشخوار ذهنی بیماران افسرده تاثیرگذار است. این در حالی بود که بین اثربخشی مداخله شناخت‏درمانی مبتنی بر ذهن‏آگاهی و درمان فراشناختی بر کاهش نشخوار ذهنی بیماران افسرده تفاوت معناداری مشاهده نشد.

  کلیدواژگان: ذهن‏ آگاهی، مراقبه، شناخت ‏درمانی مبتنی بر ذهن‏ آگاهی، نشخوار ذهنی، افسردگی
 • قادر پناهی قدیم، احسان شاکری خوئی *، رضا نصیری حامد، علیرضا اسمعیل زاد صفحات 1078-1095

  مکتب تفکیک یکی از مکاتب فکری است که در اندیشه شیعی و حوزه های علمیه اهمیت یافته است. این مکتب‌ اساسا بیان نظریه ای معرفت شناختی و روش شناختی در خصوص چگونگی فهم متون دینی است که در آن بر تمایز سه روش در نوعی خاص از معرفت دینی ، یعنی نقل ، فلسفه و عرفان از یکدیگر تاکید‌ می‌ شود. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی با هدف کشف بررسی عدالت و قسط در آرا و رفتار سیاسی حکیمی نسبت به سیاست و حکمرانی و از جمله انقلاب در شکل گیری انقلاب مصر در پی پاسخ به این سوال است که انقلاب 2011 مصر را چگونه می توان از زاویه عدالت خواهی مکتب تفکیک تحلیل نمود؟ فرضیه ای که در این راستا ارایه شد عبارت است از اینکه در شکل گیری انقلاب مصر، این نگاه مکتب تفکیک که بر تغییرات بنیادین سیاست و کارکردهای سیاسی به ویژه با تاکید بر مقوله قسط و عدالت در نزد حکیمی تاثیرگذار بوده است .بنابراین نتیجه ای که در پایان می توان گرفت این است که در فرایند مبارزات انقلابی در مصر، رفتار سیاسی جنبش اخوان المسلمین، مردم و دولت در عمل، شامل مشارکت در مبارزات سیاسی و در حوزه نظری شامل مشارکت در سیاست بوده است.

  کلیدواژگان: مکتب تفکیک، انقلاب مصر، اخوان المسلمین، عدالت و انقلاب
 • مصطفی طاهری*، کرم الله دانشفرد صفحات 1097-1124

  از اینرو پژوهش حاضر بر آن بوده است تا از طریق روش تحلیل تماتیک به تبیین و آزمون مدل شکل گیری عملکرد بالا با رویکرد کاهش بطالت اجتماعی در سازمانهای دولتی بپردازد. مطالعه حاضر از منظر روش شناسی تحقیقی پراگماتیک محسوب می گردد؛ و در ابتدا به تبیین مدل از طریق روش تماتیک و از طریق مصاحبه عمیق با 20 تن از مدیران و خبرگان در حوزه مدیریت دولتی و در گام بعد به سنجش مدل شکل گیری عملکرد بالا با رویکرد کاهش بطالت اجتماعی در میان 375 تن از مدیران و کارکنان سازمان های دولتی استان کهگیلویه و بویراحمد پرداخته است. نتایج حاصل از کدگذاری مصاحبه ها نشان داد که مدل سیستمهای کاری با عملکرد بالا با رویکرد کاهش بطالت اجتماعی شامل سه تم اصلی است. نتایج بررسی معادلات ساختاری و تحلیل مسیر به روش حداقل مربعات جزیی (PLS) نشان داد که رویه ها در سطح ساختاری (رویه های مربوط به نظارت، رویه های مربوط به ارزیابی عملکرد و پاداش) بر عوامل رفتاری (رفتار شهروندی سازمانی؛ ارتباطات) و عوامل روانشناختی (اعتماد؛ تعلق کارکنان) تاثیر معنی داری دارد و از طریق این عوامل به نتایج تیمی (نتایج رفتاری، نتایج انگیزشی، نتایج عملکردی) و نتایج سازمانی (نتایج انگیزشی؛ نتایج عملکردی) منجر می شود.

  کلیدواژگان: جهش تولید، رویه های کاری با عملکرد بالا، رویه های ساختاری، بطالت اجتماعی، سازمان های دولتی ایران پس از انقلاب
 • نسیم مینائی، مسعود پورکیانی*، محسن زاینده رودی صفحات 1126-1152

  هرچند مدیریت سبز از شاخص های ارزیابی عملکرد در دستگاه های اجرایی ست و در قانون برنامه ی پنجم، برنامه ی ششم توسعه و آیین نامه اجرایی «برنامه مدیریت سبز» الزام شده است، اما اقدامات اثربخشی از سوی دستگاه ها گزارش نشده است. هدف پژوهش تبیین مدیریت سبز در جهت مسیولیت اجتماعی با نقش میانجی پاسخگویی است. پژوهش از نظر هدف توسعه ای- کاربردی و توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری متشکل از دو گروه مدیران و معاونت های دستگاه اجرایی استان ها (تهران، کرمان و خراسان جنوبی) با حجم نمونه 360 نفر با نمونه گیری خوشه ای- تصادفی و جامعه خبرگان 32 نفر نمونه گیری گلوله برفی است. تحلیل داده ها با روش آماری تحلیل عاملی تاییدی و مدل سازی معادلات ساختاری از نرم افزارهای SPSS و AMOS استفاده شد. روایی تحقیق با نظرسنجی از اساتید و پایایی از روش آلفای کرونباخ بررسی شد. نتایج نشان داد مدیریت سبز با مسیولیت اجتماعی دارای رابطه مثبت و معناداری است و بین آن ها با اثر غیر مستقیم میانجی پاسخگویی رابطه معناداری وجود دارد. طبق نظرات خبرگان، بین مولفه متغیرها: مولفه رهبری از مدیریت سبز، بعد رهبری و فرایندهای درون سازمانی از مسیولیت اجتماعی و پاسخگویی سازمانی از ابعاد پاسخگویی دارای بالاترین اولویت می باشند. نتایج مقایسه سه استان نشان داد:1) تفاوت معناداری در رابطه با مدیریت سبز و مسیولیت اجتماعی سازمانی با توجه به میانجی پاسخگویی بین آن ها وجود دارد،2) استان تهران در رابطه مدیریت سبز و پاسخگویی به مسیولیت اجتماعی سازمانی و کرمان در مدیریت سبز به پاسخگویی بالاترین رتبه را کسب کردند.

  کلیدواژگان: مدیریت سبز، مسئولیت اجتماعی سازمانی، پاسخگویی، عارضه یابی سازمانی، برنامه های راهبردی توسعه پایدار، دستگاه های اجرایی ایران، مدل تعالی سازمانی (EFQM)
 • رقیه مسلمی، خدیجه ذوالقدر، علیرضا محسنی تبریزی صفحات 1173-1194

  تحقیق حاضر به بررسی میزان احساس امنیت اجتماعی و شناخت مهم‌ترین عوامل مرتبط با آن پرداخته است. این پژوهش از نوع کاربردی و با هدف تبیینی بوده و روش اجرای تحقیق، پیمایش بوده و از ابزار پرسشنامه برای گردآوری داده‌ها استفاده شده است. نمونه پژوهش 400 نفر از جوانان 20-35 سال ساکن شهر تبریز بوده که به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شده-اند. بر اساس نتایج، میانگین احساس امنیت اجتماعی مردان برابر 10/102 و زنان9/86 بوده است. یافته‌های پژوهش حاکی از این بوده که رابطه معنادار و مستقیمی بین نظم اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی وجود داشته، همچنین رابطه معنادار و مستقیمی بین سرمایه اجتماعی با احساس امنیت اجتماعی و میزان استفاده از فناوری اطلاعات با احساس امنیت اجتماعی وجود داشته. بین مشارکت اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی رابطه معنی‌دار وجود نداشته. تفاوت معنی‌داری در میانگین شاخص احساس امنیت اجتماعی بر حسب سطح تحصیلات ، وضعیت تاهل و طبقه اجتماعی وجود نداشته. تفاوت معنی‌داری در میانگین احساس امنیت اجتماعی بر حسب جنسیت پاسخگویان وجود داشته است. به طوری که میانگین احساس امنیت مردان، بیشتر از زنان بود. همچنین بین درآمد و احساس امنیت اجتماعی رابطه معنی‌دار وجود نداشته است. نتایج تحلیل رگرسیونی بیانگر این بوده که در گام آخر سه متغیر سرمایه اجتماعی، میزان استفاده از فناوری اطلاعات و نظم اجتماعی به ترتیب بیشترین واریانس متغیر وابسته را تبیین کرده‌اند، در مدل باقی مانده‌اند و باقی متغیرها از معادله خارج شده‌اند. این متغیرها در مجموع توانسته‌اند 8/58 درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین نمایند.

  کلیدواژگان: امنیت، احساس امنیت اجتماعی، جنسیت، دانشجویان دانشگاه تبریز
 • فاطمه فیضی، علی صباغی، طاهره میرهاشمی صفحات 1196-1211

  تحلیل گفتمان، روشی است که در بستر اندیشه‌های پست‌مدرن بسط و گسترش‌یافته است. در پژوهش حاضر، غزلیات عارف قزوینی در چارچوب تحلیل گفتمان انتقادی و با بهره‌گیری از الگوی بازنمایی کارگزاران اجتماعی ون‏لیوون بررسی و تحلیل شده است. مسیله اصلی تحقیق اینگونه بیان می شود : عارف چگونه از نام‌دهی و طبقه‌بندی کنشگران اجتماعی برای بیان دیدگاه‌های خود استفاده کرده است. بر این ‌اساس، نخست مولفه‌های نام‌دهی و طبقه‌بندی در هر بیت مشخص گردید سپس با محاسبات آماری و طبق بسامد مولفه‌ها، میزان ارجاعات تعیین شد. پژوهشگر در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی و با بهرهگیری از منابع کتابخانهای - اسنادی، مبحث نامدهی را در حوزهی اشعار عارف قزوینی مورد مطالعه و خوانش نموده و دلایل به‌کارگیری این نامها را مورد بحث و بررسی قرار داده است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد عارف برای بازنمایی کارگزاران اجتماعی از صریح‌ترین مولفه‌ها از جمله نام‌دهی استفاده کرده است. همچنین شیوه‌های بازنمایی و تصویرسازی کارگزاران اجتماعی موضع عارف را به‌خوبی نمایان می‏کند.

  کلیدواژگان: تحلیل گفتمان انتقادی، ون‏لیوون، نام دهی، طبقه بندی، عارف قزوینی
 • موسی قلیزاده، زهرا اختیاری، سمیرا بامشکی صفحات 1213-1229

  بینامتنیت نظریه‌ای متن‌گرایانه است که در پارادایم پساساختارگرایی به تحلیل و تفسیر معنای متون، خوانش و دریافت متن می‌پردازد. دیوان قایمیات نیز سروده حسن‌محمود کاتب (645) ملقب به جلال‌الدین است. مساله پژوهش حاضر، این است که نشان دهد وابستگی بینامتنی دیوان قایمیات به اشعار سنایی به چه میزان و چگونه است. برای این منظور پس از شناسایی هم‌حضوری‌های اشعار سنایی در دیوان قایمیات این پاره‌متن‌ها از طریق نظریه بینامتنیت ژرار ژنت و چهارگونه بینامتنی نقل‌قول، ارجاع، تلمیح و سرقت ادبی‌،گونه‌شناسی و دسته‌بندی گردید. هدف از پژوهش، شناخت و دریافت بهتر معنای اشعار دیوان قایمیات از رهگذر کشف و تحلیل انواع روابط بینامتنی است. روش تحقیق توصیفی تحلیلی است. نتیجه پژوهش نشان داد که ارتباط‌گسترده بینامتنی دیوان قایمیات با آثار سنایی به صورت صریح و تنها از نوع نقل‌قول و ارجاع نیست بلکه در برخی قصاید، بینامتنیت ضمنی و پنهان یعنی گونه‌های تلمیح و سرقت‌ادبی نیز حضور دارند. بنابراین بیشترین هم‌حضوری پاره‌متن‌های اشعار سنایی در این دیوان مشهود است.

  کلیدواژگان: بینامتنیت، سنایی، دیوان قائمیات، حسن محمودکاتب، ژرار ژنت
 • فائزه نصیریان، جلیل فتح آبادی، فریبا زرانی صفحات 1231-1246

  امروزه سازگاری با آموزشگاه ها نقش ویژه ای در رشد عاطفی، شناختی و تحصیلی کودکان داشته و می تواند تاثیر زیادی در آینده و انتخاب شغل آنها داشته باشد، به همین منظور جهت بررسی نقش سرمایه روانشناختی در رابطه بین طرحواره‌‌های ناسازگار اولیه و سازگاری با آموزشگاه، این پژوهش انجام گرفت. به همین منظور نمونه ای با روش تصادفی خوشه ای که شامل 408 نفر از دانش‌‌آموزان پایه هفتم و هشتم، مقطع متوسطه دخترانه و پسرانه منطقه دوم آموزش و پرورش تهران انتخاب گردیده و اطلاعات مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه ‌های استاندارد جمع آوری و با استفاده از دو روش ماتریس همبستگی پیرسون و مدل یابی معادلات ساختاری مورد تحلیل قرار گرفت . نتایج حاصل از بررسی ماتریس همبستگی ها نشان داد که رابطه معنیدار و معکوسی میان نمره کل طرحواره‌‌های ناسازگار اولیه در همه حوزه ها و سازگاری با آموزشگاه و رابطه معنیدار و مثبتی بین نمره‌ی کل سرمایه روانشناختی با سازگاری با آموزشگاه در نمره کل مشاهده میشود. بعلاوه نتایج آزمون مدل‌‌یابی ساختاری برای سنجش روابط غیر‌‌مستقیم نیز نشان دادند که طرحواره‌‌های ناسازگار اولیه به طور غیر مستقیم میتواند از طریق سرمایه روانشناختی، سازگاری اجتماعی، عاطفی و تحصیلی را پیش‌‌بینی نماید. لذا با توجه به اهمیت دوران تحصیل و سازگار شدن دانش آموزان با آموزشگاه و تاثیر آن در آینده دانش آموزان، این نتایج اهمیت بیشتری پیدا نموده و با توجه به قابل یادگیری بودن مولفه های سرمایه روانشناختی، می توان از آن برای کاهش نقش مخرب طرحواره های ناسازگار در سازگاری با آموزشگاه کمک گرفت.

  کلیدواژگان: سازگاری با آموزشگاه، سرمایه روانشناختی، طرحواره های ناسازگار اولیه، دانش آموزان
 • سید عباس حسینی اسلام، مهدی منتظر، حسین فرحی صفحات 1248-1260

  اهلیت به معنای شایستگی دارا شدن حق و اعمال آن است که در تقسیم بندی و تعاریف ارایه شده از جانب حقوق دانان مشتمل بر دو نوع معمول و مرسوم است: نخست: اهلیت تمتع و دوم اهلیت استیفا، خصیصه بارز حیوانات وحشی غیرمملوک بودن است و حیوان وحشی بطور اطلاق و عموم طرف حق است و تحت هیچ شرایطی موضوع حق واقع نمی شود چون حیوان وحشی مالک ندارد و متولی حیوان وحشی، سازمان حفاظت محیط زیست حق فروش و تجارت حیوان وحشی را ندارد، از طرفی حقوق طبیعی حیوانات وحشی نظیر: حق حیات، آزادی، تکامل، آشیانه و زیستگاه، تغذیه و تولید مثل و نظایر آن توسط شارع تبیین گردیده است بنابراین اینکه حیوانات وحشی اهلیت تمتع و دارا شدن حق دارند مسلم است اما اهلیت استیفا و اعمال حق نیز به تبع اهلیت تمتع ثابت و مسلم است. التزام به شی التزام به لوازم آن است و قبول یک حق مستلزم قبول لوازم و نتایج آن حق است حیوانات وحشی در بعد حقوق طبیعی برابر انسان طرف حق بوده و موضوع حق واقع نمی شوند. موضوع حق بودن صرفا در خصوص حیوان اهلی و مملوک است. این پژوهش که با روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است و مهمترین خروجی و نتیجه آن شناسایی نهاد اهلیت و حجر برای حیوانات وحشی است.

  کلیدواژگان: اهلیت، حیوانات وحشی، اهلیت حیوان وحشی، حقوق طبیعی حیوانات
 • نسیم پرگل، لطف الله عباسی سروک، مهدی شریعتمداری، عباس خورشیدی صفحات 1262-1278

  هدف پژوهش حاضر ارایه الگوی انتخاب مدیران آموزشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. روش پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر نوع داده کیفی و از نظر ماهیت و نوع مطالعه داده‌بنیاد نوظهور است. جامعه مورد نظر پژوهش شامل کلیه خبرگان حوزه مربوطه تشکیل می‌دهد که بر اساس روش نمونه‎گیری نظری از نوع گلوله‌برفی و بر اساس اشباع نظری داده‌ها، 15 نفر خبره برای مصاحبه انتخاب شدند. ابزار پژوهش مصاحبه نیمه‌ساختاریافته بود که در آن، ابعاد، مولفه‌ها و شاخص‌های الگوی انتخاب مدیران آموزشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تنظیم شد. برای فرم مصاحبه یادشده ابتدا همه الگوها، یافته‌ها، مطالعات و نظریه‌های ملی و جهانی بررسی شده، سپس، با کدگذاری باز، شاخص‌ها احصا شدند و از طریق کدگذاری محوری، در قالب ابعاد، مولفه‌ها و شاخص‌ها مقوله‌بندی شد، و برای 15 نفر از خبرگان ارسال و به کمک کدگذاری انتخابی از طریق مصاحبه، فن دلفی و بارش فکری ابعاد و مولفه‌ها شناسایی شد. در نتیجه، 4 بعد، 21 مولفه و150 شاخص برای الگوی انتخاب مدیران آموزشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نهایی شد. پس از تایید نهایی و اولویت‌بندی خبرگان، ابعاد، مولفه‌ها و شاخص‌های سازنده الگو ترسیم شده، و مجددا الگوی یادشده توسط خبرگان اعتباریابی شد.

  کلیدواژگان: مدیران، وزارت فرهنگ و ارشاد، توانایی علمی حرفه ای، توانایی فرهنگی اجتماعی، ویژگی فردی
 • محمدعلی احمدزاده، علی مهدی زاده اشرفی صفحات 1280-1299

  یکی از مواردی که نقشی راهبردی در رسیدن سازمان ها به اهداف از پیش تعیین شده آنها دارد، منابع انسانی کارآمد، متخصص و با انگیزه در مشاغل و جایگاه های مختلف می باشد. از طرفی، به نظر می رسد که خروج نیروها از سطوح گوناگون سازمانی به دلایل مختلفی مانند استعفا، بازنشستگی، ارتقای شغلی یا حتی فوت امری اجتناب ناپذیر است. برنامه جانشین پروری، یکی از این برنامه ها برای تامین نیروهای زبده برای مشاغل کلیدی سازمان در مواقع لزوم می باشد. هدف اصلی این تحقیق، طراحی مدل جامع مدیریت جانشین پروری در سیستم بانکی می باشد. این پژوهش از لحاظ طبقه بندی براساس هدف، پژوهشی توسعه ای و کاربردی است و از نظر طبقه بندی بر اساس ماهیت و روش، پژوهشی توصیفی پیمایشی و اکتشافی است و بر اساس نوع داده های پژوهش، پژوهشی آمیخته است و همچنین از پرسشنامه استفاده شده است که داده های کمی را تشکیل داده است و مبتنی بر رویکردی کیفی و براساس ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته، داده های ی بر نظرات 12 خبرگان گردآوری مدل تحقیق دارای 5 شاخص و 34 مولفه می باشد اع و مولفه ها و شاخص های جانشین پروری در مشاغل کلیدی بانک کشاورزی شناسایی و مدل نهایی ارایه گردید. مدل معرفی شده نخستین مدل بانک کشاورزی بوده و به دلیل جامعیت عوامل آن از معرف قابلیت تعمیم پذیری بالایی برای سایر سازمان های نظارتی مشابه برخوردار است.

  کلیدواژگان: مدیریت منابع انسانی، مدیریت جانشین پروری، ارزیابی عملکرد، پیکربندی و سازماندهی، بانک کشاورزی
 • بهروز امیدی، محمدمهدی مرادی خلج صفحات 1301-1319

  نهاد مرجعیت‌کل شیعه مقارن باآغاز سلطنت ناصرالدین شاه قاجار در ایران،در ساختار روحانیت شیعهپدیدار گردیدو اعتباریهمتراز بانهاد سلطنت، در قلمرو شریعتیافت.با توجه به نقش این نهاددر وحدت عقیدتی جهان شیعه وتاثیرات مواضع فقهی-سیاسی مراجع کلدر تحولات تاریخی،این پژوهش به شناخت چگونگی پیدایش آناختصاص یافته است.روش تحقیق توصیفی-تحلیلی است وبر اساس منابع آن عصر و تحقیقات معاصر انجامگرفته ونشان می‌دهدپس از سقوط صفویه و خروج مذهباز سیطره حکومت،بستر مناسب برای فعالیتجریان‌های پویاتر شیعه فراهم شد وتغییر توازن میانمکاتباخباری و اصولیو ظهور پدیده-های تازه در ساختار مذهب محققگردید. آنگاه تشدیدرقابت بر سر اعلمیت در میان علمای اصولی، منازعات با فرق نوظهور شیخیه و بابیهو ضرورت مقابله موثر با تهدیدات محیطی،به ترتیب موجب: تکامل اندیشه مرجعیت، اتحاد روحانیتو اجماع بر نخستین مرجع کل گردید.نهاد مرجعیت‌کل با ریاست شیخ محمدحسن نجفیشکل گرفت و بانص او بر جانشینی شیخ مرتضی انصاریاستمرار یافت.پس از دوره‌ای فترت در پی وفات شیخ انصاری و برقراری مجددرقابت،میرزا محمدحسن شیرازی با ایفای نقش رهبری در جنبش تنباکو،مقبولیت و مرجعیت عام یافت.

  کلیدواژگان: مرجعیت کل، علما، سیاست، قاجار، ناصرالدین شاه، روحانیت، تشیع
 • مهدی محمدی، فرزانه خلیلی*، فرید عسگری صفحات 1321-1342

  بخش حقیقی اقتصاد در کشور یکی از مهمترین شاخص هایی است که تغییرات و پیش بینی روندهای آتی آن ارتباط نزدیکی با سیاست گذاری، ریسک بازار و نااطمینانی بازار دارد. در همین راستا در تحقیق حاضر به بررسی اثرات نااطمینانی کلان اقتصادی بر پیش بینی فعالیت های آتی بخش حقیقی اقتصاد در ایران طی دوره زمانی 1371 تا 1398 پرداخته شده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش ARDL استفاده شده که کلیه تجزیه و تحلیل ها با کمک نرم افزار Eviews10 انجام گرفته است. یافته های تحقیق نشان داد که تااطمینانی کلان اقتصادی قدرت پیش بینی فعالیت های آتی بخش حقیقی اقتصاد را بهبود می بخشد. همچنین مشاهده شد که نااطمینانی کلان اقتصادی می تواند بر پیش بینی فعالیت های آتی بخش حقیقی اقتصاد در کوتاه مدت و بلند مدت اثر گذار باشد، در نتیجه فرضیه های مطرح شده در تحقیق مورد تایید قرار گرفت. نااطمینانی به عواملی اشاره دارد که احتمالا روی تصمیمات مالی سرمایه گذاران مانند سیاست های آتی دولت، روندهای مالی و اثرات بالقوه و احتمالی آنها تاثیر می گذارد. در سطح کلان نااطمینانی در سیاست های اقتصادی منجر به کاهش نرخ رشد اشتغال و سرمایه گذاری و افزایش نوسانات ارزش سهام می گردد همچنین این عدم اطمینان در سیاست های اقتصادی، بر روی اشتغال و بازار کسب و کار (بیکاری و خوداشتغالی) اثر گذار است. بنابراین بازار کار و اشتغال، به عنوان بازاری مهم در اقتصاد، از نااطمینانی در سیاست های اقتصادی اثر پذیری دارد.

  کلیدواژگان: نااطمینانی کلان اقتصادی، بخش حقیقی اقتصاد، خطای پیش بینی
 • عیسی بزرگمهر* صفحات 1344-1360
  مسیولیت کیفری در جوامع امروزی با مسیولیت کیفری در جوامع ساده گذشته را نمی توان کاملا یکسان دانست؛ اگرچه در جوامع امروزی معمولا دارای مجموعه مفصلی از مقررات کیفری است. مسیول دانستن فرد در یک نقطه معین از سن بویژه در سن نه سالگی برای دختران نسبت به کل مقررات کیفری امکان پذیر نیست؛ اگر بخواهیم دختر نه ساله را نسبت به کل سیاهه جرایم مسیول بدانیم ناگزیر باید از سنین پایین تر جرایم و مجازات ها را به وی آموزش دهیم. کودک در چنین سنی هنوز قادر نیست بسیاری از مفاهیم مربوط به عنصر مادی و معنوی جرایم را به خوبی تصور کند.با توجه به حاکمیت مقررات و قواعد شرعی، بر قوانین موضوعه و پیروی قانونگذار از نظرات مشهور قوانین ایران، سن بلوغ شرعی، مبنای تعیین سن مسیولیت کیفری برای اطفال و نوجوانان تعیین شده است که این سن در قوانین پس از انقلاب نه سال تمام قمری برای دختران و پانزده سال تمام قمری برای پسران است. در نتیجه رسیدن به بلوغ، به منزله رسیدن به رشد کیفری نیست و بایستی سن مشخصی برای رشد کیفری معین گردد؛ تا کودکانی که از لحاظ قانونی به سن بلوغ رسیده، ولی از رشد کیفری برخوردار نیستند؛ بی-جهت مورد تعقیب و عقوبت قرار نگیرند.
  کلیدواژگان: سن مسئولیت کیفری، سن بلوغ، رشد، قوانین ایران، قانون مجازات اسلامی
 • محمدهادی مرادی، رضا برزویی، شراره الهامی صفحات 1513-1561

  ادبیات پایداری، زیرمجموعه ای از ادبیات سیاسی متعهد به جامعه است که در متن زندگی مردم و درتحولات اجتماعی به وجود می‌آید و ریشه در گذشته‌های دور دارد. دفاع از فرهنگ و مقابله با هجوم بیگانگان خارجی و ستم و بیداد داخلی، موجب رشد این نوع ادبی شد. بررسی جامعه شناسی متون ادبی نشان می دهد در جوامع کهن ایرانی، مردم کمتر فرصت حضور در جامعه و اظهار نظر داشتند و فقط معدودی از سخنوران و اندیشمندان ادبیات فارسی، در آثار خود به ادبیات سیاسی و پایداری توجه نشان داده‌اند و این گونه از ادبیات در روزگار معاصر – و بعد از مشروطیت - نظم می‌یابد و نام گذاری می‌شود اما به عنوان یکی از نمودهای ادبیات سیاسی- اجتماعی ایران زمین، می‌‌توان نمونه‌هایی از آن را در آثار باقیمانده قبل و بعد از اسلام دید و دانست. پایداری، فصل مقوم ادبیات است که ریشه در عمق فرهنگ و ادب ایران دارد در این مقاله با روش توصیفی – تحلیلی ابتدا تعاریف و تاریخچه‌ای در باره موضوع ارایه می‌شود و پس از آن، با بررسی جامعه شناسی سیاسی ادوار و متون نثر فارسی نمونه‌هایی که بیانگر جلوه‌هایی از ادب پایداری در ادوار مختلف پیش از مشروطه است مورد بررسی و تحلیل قرار می‌گیرند تا مشخص شود در پیشینه‌ی کشور ما و در مقابل تهاجمات بیگانگان، نهضتهایی شکل گرفت و در متون ادبی نیز تاثیر گذاشت که می توان آنها را جلوه هایی از ادب پایداری دانست و ثابت کرد ادبیات سیاسی در تاریخ ادبی این سرزمین، سابقه ای دیرین دارد.

  کلیدواژگان: ادبیات سیاسی، ادبیات متعهد، ادبیات پایداری، ادبیات انتقادی، نظم و نثر فارسی
 • محمد قمری، ولی رستمی، خیرالله پروین صفحات 1563-1584

  به تبع مشکلاتی و نارسایی‌هایی که بودجه‌ریزی‌های سنتی داشتند، دولت‌ها تصمیم به تغییر روش و رویه در بودجه‌ریزی گرفتند. از جمله این روش‌ها که با هدف تجدید ساختار عملیات دولت بر اساس برنامه‌ها و فعالیت‌های تولید کننده محصولات، مورد اقبال دولت‌ها قرار گرفت، روش بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد بود. طبیعتا تغییر روش در بودجه‌ریزی، با روش بودجه‌ریزی جاری یک دولت در برخی موراد دارای تفاوت خواهد بود و به تبع، با موانعی و مشکلاتی روبرو می‌شود. با این وصف، موانع و چالش‌های بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد مساله‌ای قابل طرح و بررسی است. به موجب این تحقیق که به روش توصیفی – تحلیلی صورت گرفته می‌توان گفت؛ از جمله موانع و چالش‌های اصلی بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد در ایران تحت عنوان اجرا نشدن صحیح اصلاحات بودجه‌ای، محدودیتهای تحلیل هزینه، مقررات دست و پاگیر مالی، موانع و محدودیت‌های مدیریتی و عدم تصریح اهداف و مقاصد از طرف قوه مقننه قابل طرح می-باشد. مشکلات ناشی از اصلاحات و تغییرات در ساختار بودجه‌ و همچنین عدم پذیرش آن توسط مدیران باعث ایجاد نوعی مقاومت در اجرای برنامه‌ها خواهد شد. از طرفی دیگر؛ عدم وجود الزامات قانونی کافی و فقدان سیاست های حمایتی دولت در جهت استقرار بودجه‌ریزی مبتنی برعملکرد و همچنین عدم ارزیابی مناسب عملکرد سازمان‌های دولتی از سوی جامعه در قالب بخشی از موانع زمینه‌ای بر استقرار بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد محسوب می‌شود.

  کلیدواژگان: بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، موانع و چالش ها، اصلاحات بودجه ای، تحلیل هزینه، موانع مدیریتی
 • محمدشهاب رضوانی، حنان عموزاد مهدیرجی، عزت الله عباسیان، محمدرضا مهرگان صفحات 1586-1605

  پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی کیفی مدل استراتژیهای همکاری در زنجیره های تامین خدمات مالی انجام شده است. این پژوهش از لحاظ روش گردآوری داده‌ها، توصیفی و از جهت شیوه اجرا، کیفی بود. در بخش کیفی با استفاده از رویکرد تحلیل مضمون، ابعاد و مولفه های استراتژی های همکاری در زنجیره تامین شناسایی گردید و پژوهشگر با استفاده از روش کیفی و مبتنی بر مولفه های نظریه چشم انداز به طراحی یک الگو کیفی مدل استراتژی های همکاری پرداخت. استراتژی همکاری شناسایی شده براساس نظریه چشم انداز دارای 5 مولفه تقلیل حساسیت (زیرمعیارها: مشارکت ارایه دهندگان خدمات تامین مالی، تخصص فنی ارایه دهندگان خدمات تامین مالی، انعطاف پذیری ارایه دهندگان خدمات تامین مالی)، گسترش سود (زیرمعیارها: هدایت راهبری تامین مالی، نظارت و کنترل، مدیریت بهینه قراردادها)، اجتناب از ضرر (زیرمعیارها: تسهیل در سرمایه گذاری، تخصیص منابع مالی، مدیریت هزینه)، ضریب احتمالات (زیرمعیارها: درک مشتریان هدف و تامین انتظارات آن، اعتماد متقابل بین ارایه دهندگان خدمات تامین مالی و عوامل تامین مالی، کیفیت روابط) و وابستگی به مرجع (زیرمعیارها: جذب سیاست های حمایتی شرکا، تحلیل فعالیت های رقبا، تحقیق و توسعه در زمینه موفقیت خدمات تامین مالی) بود.

  کلیدواژگان: استراتژی همکاری، نظریه چشم انداز، خدمات مالی، زنجیره تامین مالی
 • مریم جعفری، آرش مشفقی، عزیز حجاجی کهجوق صفحات 1607-1619

  در این مقاله حقوق شهروندی در ایران عصر قاجار را از نگاه سفرنامه‌نویسان اروپایی که در دوره قاجار به ایران سفر کرده-اند، بررسی کرده و ابعاد حقوق شهروندی را در آن‌ها مشخص کرده‌ایم. سفرنامه‌های واقعی که در ادوار تاریخی مختلف بخصوص در دوره قاجار نوشته شده‌اند، حاوی اطلاعات ذی‌قیمتی است که با بررسی و پژوهش در آن‌ها می‌توان به واقعیت-هایی از وضعیت اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، جغرافیای و طبیعی دست یافت که شاید دست‌یابی به آن‌ها در منابع دیگر مسیر نباشد. روش کار در این تحقیق تحلیلی توصیفی است که به صورت کتابخانه‌ای و مطالعه‌ی کتاب‌ها، مقاله‌ها و منابع مربوط به موضوع صورت گرفته است. از این منظر حقوق شهروندی هم که در ژرف‌ساخت این واقعیت‌ها نهفته است، از میان نوشته‌های سفرنامه قابل دریافت است. حاصل پژوهش نشان می‌دهد که جامعه ایران در آن عهد، از نظر حقوق شهروندی و رعایت موازین آن وضعیت مطلوبی نداشته است و بسیاری از مردم از این حقوق طبیعی که حق آن‌ها بوده است، محروم بوده‌اند. مردم تقریبا از تمامی ابعاد حقوق شهروندی اعم از حقوق طبیعی، سیاسی، اقتصادی و قضایی خویش یا آگاه نبوده و اگر هم اطلاع داشته‌اند، کمتر از آن بهره‌مند شده‌اند. مردم به هیچ‌وجه مشارکت سیاسی نداشته‌اند و حکومت‌های مستبد و خودکامه ودر راس آن پادشاه این اجازه را به آن‌ها نمی‌داد. از لحاظ معیشتی مردم در سختی به سر می‌بردند. وضعیت بهداشتی و خدمات پزشکی تعریفی نداشته است و از لحاظ قضایی هم کسی حق شکایت نداشته و اگر هم کسی شاکی می‌شد، راه به جایی نمی‌برد.

  کلیدواژگان: سفرنامه های عهد قاجار، حقوق شهروندی، حقوق طبیعی، سیاسی، اقتصادی و قضایی
 • حامد صفری ریزی* صفحات 1621-1634

   «مسیولیت مدنی قراردادی ناشی از عمل غیر» یکی از اقسام مسیولیت ناشی از عمل غیر است. این نوع مسیولیت مدنی هم اهمیت نظری دارد و هم اهمیت عملی. در قوانین خاص نیز موارد متعددی از این نوع مسیولیت ذکر شده است. با وجود این، در حقوق ایران و حتی فرانسه برای آن قاعده ای جامع و کلی وجود ندارد. مسیله این است که آیا می توان با استقراء حکم موارد خاص را تعمیم داد و به قاعده ای کلی و جامع دست یافت یا نه؟ دو نظر وجود دارد. نظر بیشتر حقوق دانان این است که چنین چیزی هم ممکن است و هم لازم. در این مقاله علاوه بر برشمردن دلایل این دیدگاه، دلایل دیدگاه مخالف نیز نقد می شود. هدف این مقاله صرفا تیوریک نیست، بلکه تبیین و تثبیت یک قاعده کلی در نظام حقوقی مسیولیت مدنی تطبیقی و داخلی در قالب یک قاعده اختصاصی «مسیولیت مدنی قراردادی ناشی از عمل غیر» است تا در مصادیق و موارد قابل تطبیق، به صورت پیش فرض، با رجوع به مواضع کلی اش، حکم موضوع معین شود.

  کلیدواژگان: مسئولیت مدنی قراردادی ناشی از عمل غیر، حقوق ایران، حقوق فرانسه، حقوق تطبیقی
 • امین امیریان فارسانی* صفحات 2006-2025
  بزهکاری و گسترش آن در جهان، امری است به قدمت تاریخ بشریت، از آغاز تمدن های بشری اعم از تمدن انسان های اولیه تا کنون، همواره برای مبارزه با این پدیده هنجارشکن تلاش هایی صورت گرفته است. سیر تطور تاریخی پاسخگویی به جرایم، از اهمیت حق برامنیت و ارزش پاسداری تحققو آن، در جوامع گوناگون حکایت دارد. پاسخگویی به مرتکبان جرایم در طول تاریخ حقوق کیفری از دادگستری خصوصی در جوامع بدوی، آغاز شده و به متولیان امنیت در جوامع مدرن واگذار شده است. حاکمیت و دولت های گوناگون، برحسب نوع مدل های سیاست جنایی خود، تحقق گونه های امنیت را به عنوان یک حق ،در وهله اول برای ثبات جوامع، مد نظر قرار داده و آن را در قالب فرآیند عدالت کیفری در اختیار متولیان سیاست جنایی خود وانهاده اند. لکن، این امنیت که در بادی امر، باامنیت جانی مالی شهروندان همسو است، از گذر گونهای دیگر از امنیت به نام امنیت حقوقی قضایی تضمین و سرانجام به ایجادثبات در تحقق آن یعنی، امنیت پایدار و توسعه مند خواهد انجامید. بدین سان، از آنجایی که تحقق امنیت، استقرار و استمرار آن، یک حق برای شهروندان و یک تکلیف برای حکومت ها است، باید مبتنی بر موازین و منشعب از اصولی باشد که فارغ از کمترین ایراد و خدشه ، حقوق شهروندان وجامعه را تامین و سرانجام آن را تضمین کنند. پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی به مدل و جلوه شناسی سیاست جنایی پرداخته و نهایت به این دستاورد مهم رسیده است که قانون مجازات اسلامی ایران بر اساس مدل اقتدار گرای فراگیر و با رویکرد اصلاح و درمان اتخاذ شده است .
  کلیدواژگان: جلوه شناسی، سیاست جنایی، پاسخ، مدل، رویکرد
 • بهرنگ دریای لعل، لیلا زارع*، سیامک پناهی، سید مصطفی مختاباد امرئی صفحات 2713-2728

  معماری و سینما جدا از وجهه ی کارکردی خود که به ایجاد فضا می پردازند، در فرآیند درک فضا، هر دو اصول مشترکی را در بر می گیرند که به وسیله معماران و کارگردانان درهم آمیخته شده اند. هدف پژوهش پیش رو شناخت و تحلیل فیلم های سه گانه کوکر در سینمای کیارستمی با رویکرد پدیدارشناسانه است. برای این منظور در قالب روش موردپژوهی و با رویکردی تحلیلی و پدیدارشناسانه به فضا نخست برپایه مطالعات نظری به بررسی رویکرد پدیدارشناسانه به فضا در سینما پرداخته شده است، سپس با بهره گیری از روش پدیدارشناسی تفسیری مرلوپونتی و مدل سوبچاک، نقش فضا و امکان استفاده از تعامل معماری با سینما در آثار کیارستمی بازخوانی شده و در گام پایانی با بهره گیری از این رویکرد به ارایه مدلی از رابطه سیر تکامل فضای معماری و سینما پرداخته شده است. نتایج نشان می دهند معماری و سینما می توانند واسطه هایی برای عرضه ی معنا باشند، که این معنا می تواند بین عرصه ها و رسانه های مختلف مشترک باشد. در واقع معماری و سینما متشکل از عناصر اساسی مشترکی همانند صحنه، فضا، نور، حرکت و دید می باشند. مجموعه این عناصر با هم کاراکتر سینمای کیارستمی را تعریف میکنند، چیزی که درواقع ماهیت سینمای او محسوب میشود. سینمای کیارستمی یک پدیده کلی و کیفی است که نمیتوان آن را به هیچ یک از خصوصیات آن مثال ارتباطات عادی انسانی بدون ازدستدادن طبیعت واقعی آن کاهش داد.

  کلیدواژگان: پدیدارشناسی مرلوپونتی، سینمای کیارستمی، کوکر، فضای معماری، ویوین سوبچاک
|
 • Nasrollah Nakhaei Zarandi, Mahnaz Ahmadi, Hossein Moein Abadi Bidgoli, * Pages 2-19

  Every discourse is exposed to dislocation and instability after emergence and hegemony. The purpose of this study is to study and analyze the discourse of moderation. In the present article, an attempt has been made to answer the questions of what factors played a role in the formation of the discourse of moderation by using the method of Laclau and Mouffe discourse analysis and data collection by library and documentary methods. And then to answer the main question, why did the discourse of moderation falter? The findings of the article show that the initial formation of this discourse was the result of unrest and hesitation in the dominant and rival discourse and at the same time the emergence of a new political subject in the country's political arena, which was able to move from "right to left" in a strategic move. It gained the support of elites and political groups opposed to the rival discourse and formed the basic nuclei of the discourse of moderation. But in the continuation of this discourse, due to the weakness of the power of discourse and the lack of new elements and concepts to create a chain of equivalence and create a new and cohesive communication identity, succeeded in cohesion and unity between political groups and pro-sectarian sections of society to pursue goals. It was not considered and finally it was shaken and could not become hegemonic in the political arena of the country in the long run.

  Keywords: Laclau, Mouffe, Discourse, moderation, identity, Power, cohesion, dislocation
 • ALI Gholami, NASRIN JAZANI *, Abolfazl Kazemi Pages 34-52
  Human resource managers are the most important factor in determining the success and failure of organizations, which, based on their competencies, are crucial to their environment and achieve the goals of the organization. Effective management seems to be an essential need. Therefore, the main purpose of this study is to provide a competency model for human resource managers in crisis situations. This research is applied in terms of purpose and is descriptive-survey in terms of implementation. The statistical population of this study includes 35 experts and managers and 2430 employees of Red Crescent, Tehran Municipality and Governorate. Data were collected by a questionnaire. To analyze them, Delphi method and interpretive structural modeling, factor analysis method were used. From the experts' point of view, 5 main components include: Iranian-Islamic, individual personality component, interpersonal component, organizational component and extra-organizational component and 18 competency sub-components through Delphi method and using expert panel as competency components of human resource managers in Crisis conditions were selected. According to the results of research on Iranian-Islamic components (rule of religious values - Iranian Islamic morality - central justice) in individual components of personality (pragmatism - adherence to ethics - jihadi spirit) in organizational components (strategic leadership - optimal resource management - intelligence Organizational-citizen-oriented-crisis management) as well as in extra-organizational components (political intelligence-business intelligence-cultural intelligence) were approved as priority indicators.
  Keywords: Competence, Human Resource Managers, Crisis Conditions, Government organization
 • Saeid Hosseini, Ghassem Ali Bazaee * Pages 54-67
  showed its will in practical terms by the order of the Supreme Leader and formed and activated working and specialized committees during various meetings. Simultaneously with the central headquarters of the organization in Tehran, the general departments and treatment managements of the provinces also started to work in order not to leave the caravan of e-government development. In the 11th government, good measures have been taken to develop e-services, and the Social Security Organization considers it its duty to take important steps in this direction, as if it has already taken effective measures. The purpose of this study is to investigate the effect of implementing a centralized system of social security audiences on the quality of services provided based on a centralized social security system. The most important methods of data collection in this study are descriptive-field method and 384 questionnaires were distributed among the audience of Tehran Social Security Organization. In this study, it has been tried to evaluate the quality of services of the centralized system of social security audience for the audience that the results of the hypotheses indicate the desired quality in 5 dimensions of physical dimensions, reliability, responsiveness, reliability and empathy. It indicates that the design and creation of electronic supply and procurement systems by reducing the involvement of human factors and improving the security and monitoring of web-based communication networks can increase the quality of services of the Social Security Organization by accelerating, transparency, ease.
  Keywords: Service Quality, E-Government, social security organization, centralized system of social security audience
 • Mohsen Varmazyar, Ali Hossein Ehteshami *, Mansoor Khosh Khouei Pages 69-83

  Training is one of the basic concepts and it means cultivating and directing human thoughts and behavior towards a specific and purposeful pattern and realizing potential talents and silencing some negative reactions. Education has different dimensions, one of the most important of which is moral education, which is one of the most fundamental issues of human societies. Accurate explanation of moral education, identification and study of its effective factors and obstacles is one of the most important issues in the field of education. The present article seeks to investigate the factors and obstacles affecting moral education based on the teachings of Imam Ali (AS) with a descriptive-analytical method and of the library type. Imam Ali's (AS) moral thoughts are based on the tradition of the Prophet (PBUH) and the life-giving school of Islam. Therefore, first, the meaning of moral and political education and then the effective factors and obstacles in moral education based on the words of Imam (AS) ) Has been studied. The results indicate: From the perspective of Imam Ali (AS), hereditary factors, environmental factors (including family, friends and community) and individual will are the most important factors affecting moral education. Also, the factors of ignorance, wonder and selfishness, love of the world, passive world and pretending to be religious are among the most important obstacles in moral education.

  Keywords: Moral education, factors, obstacles of moral education, Imam Ali (AS), Nahj al-Balaghah
 • Majid Gholipour, YALDA Rahmati *, Kambiz Shahroudi Pages 85-104
  The main purpose of this study was to analyze the antecedents and consequences of market orientation in the Iranian banking industry and to present a conceptual model in this field. In order to achieve this goal, first five main perspectives of market orientation including decision-making perspective, market knowledge perspective, culture-based behavioral perspective, strategic perspective and customer orientation perspective and the factors affecting them were studied. Then, the common elements of these views were extracted and using the findings of previous researches, qualitative data were collected in order to design a model. For this purpose, the opinions of 50 experts and specialists in the banking industry were received and coded for content analysis. Based on the results of data analysis, senior management characteristics, structural and organizational characteristics and cross-sectoral interactions were identified as internal antecedents of market orientation in the Iranian banking industry. Competition structure, market turmoil, technology turmoil were also among the external antecedents of market orientation in the country's banking industry. The consequences of market orientation were also categorized and identified in two groups of economic performance (profitability, return on investment, sales volume, sales growth) and non-economic factors (employee outcomes and customer outcomes).
  Keywords: Market Orientation, banking industry, banks market orientation, Data Base, Customer Orientation, Competitiveness
 • Amir Hosseini, Mahdi Firoz Abadian * Pages 106-120
  In 1350, the first law of the country's trade union system was approved by the National Assembly and the Senate. According to the law, the trade union organization emerged as an independent organization in the country called the Chamber of Trade Unions. Given the importance of this issue, this study seeks to investigate the structure of the trade union system and the role of regulatory authorities, especially the Iranian police in improving the situation of trade unions and, consequently, increasing welfare and social security. Also, the gaps in the current law, which is one of the important factors in the poor performance of trade unions in guiding trade and market control, analysis and practical solutions to address these shortcomings, are presented. The structure and organization of trade unions and the activities of trade unions and their relationship with organizations, especially law enforcement, whose activities depend on this coordination. Lack of coordination and poor performance of trade unions and their relationship with organizations, especially with supervisory organizations such as law enforcement, will have consequences such as social dissatisfaction and, consequently, security dissatisfaction. The results show that the most important problems of guilds in Iran are: lack of up-to-date laws and gaps in the legal materials of guilds, lack of independence of guilds and dependence on the government, lack of accurate and regular supervision of competent supervisory authorities independent of guilds
  Keywords: Regulations, trade union system, supervisory authorities, unions, Iranian police
 • Abdolreza Vazvaei, Farzaneh Sarir *, Mahshid sadat Tabaei, Mohammad Javad Javid Pages 122-143

  Creating the right legal framework for achieving scientific growth and technological development and thus enhancing the well-being of society. Modernization of the invention of the industrial design is one of the long and distinguished features of the invention of the industrial design which should be considered as a form and subject. Today, the requirement to be a newcomer is both challenging and painful when it comes to industrial property litigation and litigation in litigation and infringement litigation. In Iranian law, both in the field of law and in the field of industrial property and in the judicial process, the issue of the invention of a new invention is very challenging, as in a considerable number of cases, as soon as the holder of the patent claims against the infringer, Filing a petition against the patent holder for "revocation of the patent for being new". In this study, we seek to analyze the condition of being a new legal entity while conducting an economic analysis to find the best rules that reduce these problems and challenges, reduce transaction costs, increase and improve the number and ease of transactions, and thereby increase profitability and social benefits. Let's edit.

  Keywords: New, Patent, Economic analysis of law, Industrial design, Science, Welfare
 • Ebrahim Arash, Mohsen Fahim *, Mojtaba Jafari Ashqavandi Pages 145-154
  In this study, the relationship between object and mind in the philosophy of society was examined by Mulla Sadra. Mulla Sadra believes in the presence of science, even in the perception of external realities or the functions of practical intellect in relation to human social life, therefore, there must be a connection between the soul in the material world and the types of realities in it, which define social events and processes. Also includes. The main issue of research is how the existence of the universe and the realities in it are similar. Like social realities (objectivity) with face science (subjectivity). The method of this research was descriptive-analytical using library resources. The results of this study showed that the philosophy of society, which is related to social events, creates a kind of perception in the human soul that is in line with human social creation and is practical in order to perfect the soul by the soul.
  Keywords: Philosophy of society, Epistemology, Objectivity, mentality, Mulla Sadra
 • MEYSAM BASHIRI *, Amir Houshang Fathi Zadeh Pages 156-176

  A great feature of blockchain technology that is actually decentralized is the ability to create businesses and operations more flexibly and securely. The purpose of this study is to provide a model for analyzing the impact of blockchain on business models. For this purpose, a combined research model (qualitative and quantitative) was used. In the qualitative section, by reviewing the research background, the components of the business model and the blockchain are extracted from the texts and by analyzing the theme through interviews with 20 experts selected by snowball sampling. Finally, there were 4 main themes (structures) for business model components (product and service, customer, infrastructure management and financial aspects) and 6 main themes for blockchain (decentralization capability, encryption capability and anonymity capability) Intelligent contracts, immutability, distributed general ledger and auditing capabilities) were identified. The statistical population of 300 people includes professors and academic experts related to blockchain (20 people), related experts in the Iranian Scientific Association of Electronic Commerce (280 people). The sample size was estimated at 169 people. For data analysis, the structural equation model in Smartpls software was used. The results showed that the components of the model well explain the effect of blockchain on the components of the business model. Among the components of the business model, the most impact of the blockchain on the value proposition is 0.645 and the least impact is on the revenue model with a coefficient of 0.398.

  Keywords: Blockchain, Business Model, Innovation, Structural Equations, content analysis
 • Ezzatollah Kiani, HASAN RANGRIZ *, Kumars Ahmadi Pages 178-201
  The purpose of designing a model to explain sustainable human resource management in Iranian government organizations with a sociological approach. The present study is practical in terms of purpose and mixed in terms of nature. Experts were identified by targeted sampling and snowball sampling. Due to the adequacy of the data, a total of 19 people were interviewed. The method of analysis is foundation data theory and the data were collected through in-depth interviews. The results of the qualitative section show that in terms of individual, group and organizational components and attention to the organization, in the main phenomenon of participation, communication and adherence. Interventional conditions, internal and external factors, in the context of capacity building, organizational change and planning and in connection with the main strategy of sustainable human resource management measures, human resource information system design, and consequences including individual, organizational and social consequences. Merit-based and human resource management skills are effective. Correlation coefficient and diagnostic validity for cross-factor loads, convergent validity that is higher than 1.96 provide a suitable structure for measuring the model, and indicators with acceptable coefficients of the model Has confirmed.
  Keywords: Capacity building, Sustainable Human Resource Management, Employability, data foundation theory, Sociological
 • Majid Panahbar, Mansour Atasheneh *, Alireza Rajabzadeh Stahbanati Pages 203-216
  Iran International Commercial Arbitration Law is undoubtedly an important development and a step forward in the process of legislation on arbitration in our country, and along with the provisions of the Code of Civil Procedure, the Iranian arbitration system to a more complete and acceptable system in terms of criteria and criteria. International advances. Therefore, the adoption of the International Commercial Arbitration Law, arbitration can lead Iran to grant more freedom to the parties to arbitration in choosing the rules and procedure of arbitration and as a result less interference of domestic courts in its process. Modeling the UNCITRAL Model Arbitration Law in drafting and approving the new law will cause investors and Iranian foreign trade parties to be afraid of referring disputes to arbitration in Iranian authorities without fear or for fear of facing unexpected rulings from Iran's domestic courts. Do not be willing to accept it in their growing contracts with the Iranian parties in the coming years. On the other hand, despite all the benefits of transparency in investment judgments, especially for the public, it can also be detrimental to the parties to the dispute, especially the investor. Increasing costs and prolonging the review process are among the most important concerns of investors. In addition, transparency is in clear conflict with the commercial principles of arbitration, such as the agreement of arbitration and its important principles of privacy and confidentiality.
  Keywords: Comprehensive bill, unistral sample law, Arbitration Law
 • Sadegh Salimi, Saeid Keradmandi * Pages 218-241

  Review :In the procedure of their and transit،by submission of the declaration to the customs of entry, the passerby is obliged to exit the goods through the customs of exit within the appropriate period of time specified in the transit license, according to the paragraph ح of Article 1.However, in the case of transit cargos that fall under the Tier Convention, there is no need to submit a declaration and deposit a guarantee at the customs of entry. And from the time of arrival at the customs of origin to the customs of exit or destination, There are a few challenges presented with declaration of receipt, settlement of guarantee, movement of goods, deficit and surplus, tariff determination, and allocation of guarantee, control tools, collection of guarantee, return, confiscation and settlement of guarantee, Weakness of the system of customs, existence of multiple trustees, conflict and and contradiction of the laws and regulations, etc, And the existing challenges require that in this article in a descriptive, analytical, and documentary manner, we examine the legal challenges, identify social harms and introduce an appropriate solution in the matter of transit.

  Keywords: Customs procedure, receipt notification, guarantee settlement, customs seal, transit
 • Sajad Behzadi, Feyzolah Noroozi *, Hosein Dehqan Pages 243-260

  The aim of this article is to theoretically explain the role of the middle class in the political development of Iran after the Islamic Revolution, while filling the wide gap in the study of the middle class, to revive the issue of political development in Iran after the Islamic Revolution. Therefore, the grounded theory method in the form of open, central and selective coding has been used in the first stage and by in-depth interviews with 18 experts (university professors, experts and political activists) to explain the theoretical model of the role of the middle class. Iran's political development after the Islamic Revolution. This model consists of six main themes: 1) causal conditions (enjoyment of political rights and political identity); 2) background conditions (political participation); 3) Interventional conditions (political capacity and facilities, social barriers, cultural barriers and economic barriers); 4) central category (meeting political needs and demands); 5) Strategies (management strategies); 6) Consequences (political, social, cultural and economic consequences). The research findings show that officials and policy makers for the political development of the middle class should pay attention to all categories of causal conditions, contexts, interventions, strategies and consequences and go through the identified steps to improve the position of the middle class.

  Keywords: Middle Class, Political Development, Islamic Revolution, Grounded theory
 • Saeid Makvandi, Lena Abdolkhani *, Fereydoon Akbarzadeh, Roohallah Shahabi Pages 262-278

  The reference to the category of "identity" has been studied in different periods and in different societies, especially the transformed societies that have faced a revolution. Intellectuals and modernist writers searched for contemporary history. Basically, identity is not considered static and unchanged, and its main components are always transformed. For this reason, the issue of identity seems to be important for every generation. The lack of a unified consensus at the beginning of the revolution in some levels led to the formation of an identity crisis and the emergence of new obstacles in the development of the Islamic Revolution. Societies undergo change in the early years with instability and events that change the revolutionary path and move away from goals. One of the most probable crises in this situation is the occurrence of a coup d'etat, which after the victory of the Islamic Revolution of Iran, the discovery of the Niqab coup, which according to some officials, some aspects of which have remained silent so far, shows its grounds. The research method is descriptive-analytical, data collection is documentary and library, cross-sectional and variable time is qualitatively studied and applied purpose. A detailed study of the reasons for planning the Niqab coup and its study clearly shows that the crisis of individual identity, one of the most important types of political crises, has played a decisive role in the formation of this coup.

  Keywords: Identity Crisis, Coup, masked coup, Iraq, Iran
 • GholamHossein Khodagoo, Soosan Safaverdi * Pages 280-296

  Among the discourses of contemporary Iranian history, the most important and influential ones have been the subject of this research and the social and political, internal and external contexts of the formation of both discourses and their effects and consequences have been studied and analyzed. The commonalities and differences between the two discourses and the views of the theorists of those two discourses, namely Imam Khomeini and Allameh Naeini, have been explored. It is in the Islamic Revolution. Also, understanding the effect of social and political conditions on the emergence of political structures different from the views of Mirza Naeini and Imam Khomeini and recognizing the commonalities and differences between the views of Mirza Naeini and Imam Khomeini are other objectives of this study. Based on the findings of this study, some of the most important results are that, discourses as general and semantic formulations themselves are the product of certain social and political conditions and shape the behaviors, thoughts and identities of social subjects and without Discourses cannot make social and political developments meaningful. Therefore, in order to understand social phenomena such as revolutions, they must be studied within discourse formulations

  Keywords: Discourse, Islamic Revolution, Constitutional Monarchy, Velayat-e-Faqih, Republicanism, transformationism, arrogance
 • Sayyed Abolghasem Hoseini, Mohammad Ali Chitsaz *, Nabi Allah Ider Pages 281-296

  The purpose of this study was to investigate the effect of religious orientation (Shia and Sunni) on political participation in elections. The present study is an applied research that is done by survey method with a descriptive-correlation approach. The statistical population includes the statistical population of this study, 70,000 people are eligible to vote in Kangan and Assaluyeh, which according to the sampling table. Morgan 380 people were selected as a sample. A researcher-made questionnaire was used to collect data. This questionnaire was prepared based on theoretical foundations and with regard to the impact of religious orientation on people's political participation, and was prepared in the form of 7 dimensions and 49 items. To evaluate the validity of the components of the questionnaire from the perspective of professors and also the content validity was used and to evaluate their reliability, Cronbach's alpha was used which was calculated to be (0.80). Descriptive tests and t-test for two independent groups and multiple regression test were used to test the research hypotheses. The results showed that religious affiliation (Shia and Sunni) has an effect on political participation in elections, and among these, the greatest impact is related to the belief dimension with a beta coefficient (992). Also, based on the results, there is a significant difference between religious affiliation and political participation in elections, and the biggest difference between the average between Shiites and Sunnis is in the ritual dimension (-17.92). At the end the results were discussed.

  Keywords: Religious orientation, Shiites, Sunnis, political participation in elections
 • Ahmadgholi Habibi Babadi *, Seyed Ali Hashemian Far, Asghar Mohammadi Pages 298-308

  The aim of this article is to investigate the lived experiences of addicts and to understand the world of current substance abusers and subcultures in their daily lives in the form of a foundation data model. The method of the present study is the purpose of a basic research because it uses inductive reasoning methods and is based on field methods. The present article is qualitative in method. The research field includes all people who refer to Isfahan greenhouses. Theoretical sampling method was used to enter the researcher's research field. Data analysis was performed by ground method (Strauss and Corbin). The findings of the present article indicate that in the case of "causal conditions" it can be said that inappropriate family conditions and the loss of important family members, family disputes and broken interpersonal relationships are among the causal conditions of substance abuse. In addition to the above causes, associating with deviant people, experiencing trauma, a person's curiosity, and hedonism are other important causes of substance abuse. Family and social exclusion, inequality of opportunity and institutionalized inequality, cultural and social poverty were among the most important underlying issues and deficiencies in the welfare-health system, lack of supportive coverage were identified as "mediating factors" of addiction. Conclusion The article reflects the fact that from all the resulting theorems, it can be seen that, in general, substance abuse is associated with "practical and emotional-emotional disintegration" and "social exclusion".

  Keywords: Addiction, social exclusion, secondary deviations, Biosocial, abusers, Isfahan bath
 • Nader Shokri, Faramarz Atrian *, Masood Raei Pages 310-325

   For this reason, the present study was conducted with the aim of searching the laws and regulations of the country to explain the legal nature of existing sports institutions to identify and examine the legal nature of sports institutions to answer the question that the share of public institutions, civil institutions and the private sector How much is in the pillars of sports in the country. This Peugeot hash is a document analysis. The method of data analysis is qualitative, library and theoretical based on content analysis. The results show that according to social conditions, for policy development of sports, it is not only government agency but also the components of governance with the participation of all social forces can be used. Therefore, the logical and coordinated organization and communication of all sectors in the development of a category is very important. With the globalization of the field of sports, special capacities in the fields of policy and management are needed that the model of good governance is organized in parallel with each other in a horizontal structure and in parallel with the partnership of government institutions and external sectors, including civil institutions and the private sector. However, the laws and regulations of our country do not have a precise identification of this division and in practice, sports management is in the hands of the public and public sectors and the institutional-official and governmental domination of sports in conflict with the legal nature of the issue is quite obvious.

  Keywords: Sport, Governance, Government, Private sector, Civil institution
 • Maryam Mazinani, ZAHRA Hazrati Sovmee *, Majid Kashani Pages 326-346

  Today, the reference group on student capital has been considered by many researchers. One of the components that has been affected by reference groups is social capital. This study was conducted with the aim of sociological study of the effect of reference groups on students' social capital. The research method is quantitative and survey and the statistical population is all high school students in gifted high schools in Tehran (7800 students) of which 366 people were selected using Cochran's formula and multi-stage cluster sampling method as a statistical sample. . Data collection tool also includes a researcher-made questionnaire and the data were analyzed using SPSS software and descriptive and inferential statistics. According to the findings, the amount of social capital of students is at a moderate level, and the most important reference groups for students have been groups of national artists and athletes, and classmates. Inferential findings also show that there is a significant relationship between reference groups and students' social capital and a total of 43% of the variance of social capital is predicted by reference groups.

  Keywords: Social Capital, Reference Groups, gifted students, Social participation, Social trust, Social Interactions
 • Seyed Saeid Sadati, Hossein Rahmatollahi * Pages 348-361
  Virtue-oriented ethics as one of the three main hypotheses in the philosophy of ethics, while entering into political philosophy, gives ideas about society, government and its function in accordance with ethics. This interpretation of ethics is a kind of normative theory that in the era of decline of modernity and the rise of postmodernism, along with the failure of other moral theories to try to achieve a new plan to save humanity by using the need to revive virtue in society. Congregationalism, as a tape-oriented and contemporary school, seeks to correct some of the shortcomings and anomalies of Western liberal societies by criticizing liberalism and its teachings in the fields of ethics, politics, and law. Emphasis on the social nature of human identity, the lack of separation of reality from value, the inability of human beings to discern individual and independent good and the need to revive virtuous ethics are among the leading ideas of collectivists. Following in the footsteps of Plato and Aristotle on the moral and educational mission of government, collectivists defend the value of government or at least collective institutions in the way of life and behavior of citizens. The present article examines and analyzes virtuosity in the light of the views of contemporary collectivists, including McIntyre, Sandel, and Taylor. The results indicate that virtuosity based on the idea of ​​collectivism is based on fulfilling obligations and focusing on social responsibility, cohesion and revival of traditions of religious and local customs under the attention of the government
  Keywords: ethics, virtue, Collectivism, Prosperity, Tradition
 • Vida Hadian, AKBAR MOHAMMADI *, Davood Manavi Pour Pages 363-380
  This study was conducted with the aim of developing a model of professional competence of faculty members with a combined research approach. The statistical population of the study was the qualification section of the subject of professional qualification experts, professors of Islamic Azad University, evaluation experts in higher education and policy makers in the field of higher education. 16 people were selected by snowball sampling method. In the quantitative section, 385 samples were randomly selected based on Morgan table. The research tool is semi-structured in the qualitative part of the interview and a researcher-made questionnaire in the quantitative part. The content validity of the instrument was determined using the opinions of experts and professors and the Cronbach's alpha value (0.87) confirmed the reliability of the questionnaire. In the qualitative part, open, axial and selective coding process was used for data analysis. In the quantitative part, Pearson correlation coefficient matrix and structural equations were used using SPSS and AMOS software. The results show that the professional competence of the faculty members of Islamic Azad University can be classified into three areas of knowledge (general, individual, internal and external) ability (cognitive, sensory, motor) and skill (basic, management and social). This study identified three main categories of competence that were related to the work of Azad University teachers. Therefore, the information provided in this article can be used to assess the qualifications of newly hired teachers in different stages of their teaching and activities, and to develop a curriculum accordingly.
  Keywords: professional competence, Faculty Members, Islamic Azad University, Qualitative Quantitative Research
 • SOMAYEH Dehdari, Behnam Ensafyazar *, Mahsa Hossini Moghadam Pages 383-396
  In feedback on investment contracts, what is relevant in the event of a dispute is arbitration, which can also be created in the realm of the investor government, which must be acknowledged as a complex function of different elements with compatible or different interests. This study evaluates economic diplomacy in investment on the one hand and the jurisdiction of the courts, the role of the arbitration body, the situation and position of the parties after the issuance of arbitration, the main differences between oxide and non-oxide arbitration that can be caused by investment disputes. , He pays. However, the jurisdiction of arbitration authorities in investment arbitrations is usually based on the proposal and arbitration agreement by the parties to the contract or natural and legal persons. This article tries to analyze the arbitration procedure and its structure in the form of arbitration authorities such as oxide, incitral and other authorities with an analytical and descriptive method and examine and analyze the criteria for recognizing dispute resolution in this area. The data show; Arbitration authorities and arbitration procedures can be different in dealing with the type of investment and the type of litigation. In other words, the procedures and criteria for diagnosis in different authorities in international arbitration are different and each is in its own way.
  Keywords: Arbitration, Investment, Oxide, UNCITRAL, Dispute Resolution Identification Criteria
 • Khashayar Bour Bouri, Hosseinali Nozari *, Reza Shirzadi Pages 398-410
  This article examines the concept of freedom in the political theory of Hannah Arendt and Friedrich Hegel. Hannah Arendt presents the defense of political freedom as a challenge to the Liberal Convention. Hannah Arendt was a twentieth-century political thinker. The power and originality of his thought was evident in works such as The Roots of Tyranny, Human Conditions, Revolution, and Intellectual Life. He sees freedom as freedom from politics. The concept of freedom is undoubtedly a key concept used by Hannah Arendt in her political thought. He introduces freedom as a phenomenon of virtue. But at the same time, Hegel's concept of freedom is more complex and broad. He believed that the concept of freedom is the main concept in human history. Hegel is one of the most influential and controversial philosophers in modern European history. His political thought had a decisive influence on the views of Marx and nineteenth-century socialism. This article seeks to answer the question, what is the definition, status and dignity of freedom for both philosophers?
  Keywords: freedom, The Concept of Freedom, Politics, Arendt, Hegel
 • BEHNAM BAYATI, Majid SOLEYMANI *, SIROUS AHMADI Pages 412-429

  The aim of this research was the effect of organizational Anomia on organizational hypocrisy with the mediator of Social Undermining and Working low in the Tehran Municipality Sports Organization. The research method is descriptive-correlational. The statistical population included all employees of Tehran Municipal sports organization. The statistical sample was estimated to be a sufficient number for Smart Pls Modeling software (215 people) and stratified sampling was random. The research instrument was a researched questionnaire from previous research for four variables and on a 5-point Likert scale. Content validity of the tool Verification was verified and approved using expert opinion (12 people (, Reliability using Cronbach's alpha coefficient and construct validity using factor analysis. The results showed that in direct relationships; the variable of organizational anomie had a significant effect on social wear (0.444), employee underemployment (0.787) and organizational hypocrisy (0.294). Also, the effect of social wear on organizational hypocrisy (0.386) and underemployment of employees (0.21) was significant. The effect of staff underemployment on organizational hypocrisy (0.498) was also significant. In indirect relationships, too; the effect of organizational anomie on organizational hypocrisy was significant through the two mediating variables of social wear (0.19) and underemployment (0.27). According to research findings, it can be said Although organizational Anomia itself can lead to negative organizational behaviors such as hypocrisy But if the mediator and intervening variables are not controlled This effect can be much more intense.

  Keywords: Organizational Anomie, organizational hypocrisy, staff underemployment, organizational wear, Sports organization
 • YASMIN Mohammadi *, Mohsen Payami, Mahboobe Fahim Kalam Pages 431-442
  Laurent Godé is a famous and contemporary French writer whose novels are inspired by two themes. Some of his novels are influenced by myths and others by contemporary events and current affairs such as immigration. El Dorado's novel deals with one of the most important and fascinating topics of the day, illegal immigration, and thus, the author combines two main sources of inspiration and creates his work based on mythology and current affairs. A work that attracts attention both in terms of literary level and thematic level. In this article, with structural and narrative analysis, Eldorado's novel is examined, especially from the literary, identity, sociological and political dimensions, in order to determine how to address the issue of illegal immigration by exploiting modern methods of creating novels in the most original forms and formats. Has offered. The results of this article indicate that Laurent Godé, in his novel Eldorado, chose the idea of the migration of Asians and Africans. The choice of this idea cannot be based on a simple social idea. The author's unusual involvement in the choice of immigration route and among the countries pregnant with political events and the choice of anti-hero among Syrian Muslims and fascinating postmodern techniques to impress readers, indicate his readiness to use one of the most complex issues. It is human to instill its views and those of European society.
  Keywords: Eldorado novel, Laurent Godet, immigration literature, sociological literature, Narrative Structure
 • AYOUB ZARE NEJAD, MARYAM SARMAST *, Pouneh Tabib Zadeh, Abolfazl Jafargholikhani Pages 444-457
  The aim of this study was to investigate the challenges and solutions of proper governance in the banking system of the Islamic Republic of Iran, with emphasis on the enactment of citizenship rights in the administrative system. This research is applied in terms of purpose and is descriptive-analytical in terms of data collection method. Based on the results obtained in this study, it is clear that the indicators of citizenship rights in the country's banking system are in poor condition, and these conditions and many problems of the banking system create an important challenge in terms of trust, satisfaction and social capital. In particular, the results of this study indicate that the country's banking system is in an unfavorable situation in terms of transparency. There are also legal problems in the country in terms of legality and commitment to the principles contained in the enactment of civil rights in the administrative system. Meanwhile, in the document of citizenship rights in the administrative system, there are several cases to support and respect citizenship rights in all departments of the country, including banks and financial institutions. In general, based on the results obtained, it can be concluded that according to the upstream documents, much emphasis has been placed on respect for citizenship rights in the banking system; But the main problem is that in practice little attention is paid to the rights of bank customers.
 • Farahmand Zebardast, Hossein Mehrdad *, Razieh Jalili Pages 459-474

  The Ministry of Education of each country is one of the effective factors in implementing its economic, social and cultural development policies. Training specialized and experienced manpower as the basis for comprehensive development of countries, production of knowledge, research knowledge and provision of specialized services by universities And higher education centers. Therefore, knowledge sharing and identifying the factors affecting it in the education organization and especially among employees who are the most important elements in any organization. Therefore, it can create an atmosphere full of trust and interaction between them so that they can share their knowledge and experiences with each other, which can be an important strength for the education organization and society. the present study aimed to identify the factors affecting the knowledge sharing model in individual, organizational, environmental and extra-environmental dimensions among education staff and stated that the most important individual dimension includes (enjoyment of knowledge sharing, organizational commitment,, , Specific organizational knowledge, trust, motivation, value of knowledge and individual and group interactions). Organizational dimension includes (organizational structure, organizational culture, development of documentation, intra-organizational planning and organizational rewards). Environmental dimension includes (technical knowledge, information technology context, knowledge memory updating and economic and social factors). Trans-environmental dimension includes (political and legal factors and international interactions). The method of this research is descriptive-analytical with library technique.

  Keywords: design, test, model, knowledge sharing, knowledge sharing model, education staff
 • Mahmoud Smaeili Gerd Mihan, Seyed Mohammad Hashemi *, Kheirollah Parvin Pages 476-488
  Sport and physical education, as an influential cultural element, has had an active presence in the history of Iran and has gradually become the owner of rules and regulations. In most laws, from the constitution to the approvals of the parliament and from the approvals of the cabinet to the approvals of the Supreme Council of the Cultural Revolution and the Supreme Council of National Security, there are always traces of sports. "Sport has been a twin of man and has always been with him over the days. "It is not possible to know the beginning of sport because human beings need to move their muscles to stay and live from the beginning of creation, and sport will remain their companion until the end of their lives." In the present research work, an attempt has been made to acquaint the legal community of the country with the institution of physical education, which is a short step in the development of sports law in the country. To achieve this goal, first the category of sports in Iranian public law is mentioned and then the institution of sports in international law is considered.
  Keywords: Physical Education, Iranian Public Law, International Regulations, Global Challenges
 • Nafiseh Eslamian, Hossein Skanderi *, Ahmad Borjali, Mohammad Asgari, Mehdi Khanjani Pages 490-513
  The aim of this study was to qualitatively analyze the effect of linguistic and ethnic differences in members of the women's national futsal team on the weak team cohesion of the Iranian women's national futsal team. The research method was qualitative and data collection was done using interviews. The statistical population and spatial scope of the study consisted of members of the national women's futsal team in 1399.As a case study, 12 people by purposeful sampling and ball sampling Snowmen were selected. The validation of the qualitative instrument was validated using the participant feedback method. In order to analyze the qualitative data obtained from the interview, the content content analysis method based on open coding was used in MAXQDA-18 software and the extracted concepts were drawn in the form of a network of themes. The results of content analysis indicate the existence of 255 open source, 29 original, 11 categories such as: recognition and acceptance of emotions, mental interaction with self and others, orientation based on ethnic similarity, ethnic narcissism, judgment and prejudice, discrimination and Prejudice, the class of conflict and irresponsibility, weakness in cooperation and adaptation, socio-family differences, the class of textual differences, and functional differences that these eleven classes were classified as a major theme. Summarizing the results showed that the development of a group cohesion model for women in the national team futsal based on ethnic-linguistic differences is possible and testable, and according to the results, it is possible to reduce ethnic-linguistic differences and facilitate group cohesion
  Keywords: Ethnic, linguistic differences, Group Cohesion, national futsal team, Iranian women
 • SEYED ALI Hosseini, Abdollah Bahmanpouri *, Daryoush Babaei Pages 515-529
  In today's rapidly changing era of legal relations, domestic courts do not have the capacity to hear disputes, especially international commercial cases, and new methods must be adapted to these developments. One of these alternative and appropriate methods is the arbitration body. Arbitration is based on an agreement between the parties on the formation of a private court and the procedure, and the existence of a dispute in any legal relationship, including the arbitration agreement, is obvious. This study examines the jurisdiction of the court and the arbitrator in cases of dispute over the original contract in Iranian and British law. The research method in this research is descriptive-analytical method. The results of the research show that there are different approaches in Iranian law to the jurisdiction of the arbitrator and the court in dealing with this dispute in both domestic and international areas, but in British law, the arbitrator has jurisdiction in this cases.
  Keywords: Arbitrator Competence, Arbitration Contract, Arbitrator, Sociological Effects of Arbitration Institution
 • Ehsan Ayati Pour, MOSTAFA Rezaei Rad *, Tohfeh Ghobadi Lamouki, Alireza Eslamboulchi Pages 531-548
  The importance and benefits of applying marketing principles intelligently in the field of politics is not hidden from anyone, so in this study, an attempt has been made to conduct a research with the aim of creating a deeper and more comprehensive understanding of political marketing with emphasis on candidate intelligence. Elections should be presented with a hybrid approach. The research method used in this study is qualitative. Using the meta-combined approach and the seven-step model of Sandlowski and Barroso, the indicators are extracted from previous articles and studies. Out of 714 articles, 48 articles entered the final stage of research and to study the factors affecting marketing. Politics has been used with an emphasis on the managerial intelligence of candidates with a hybrid approach. It then combines, combines, and interprets the findings of these studies to provide a deeper understanding of political marketing with an emphasis on managerial intelligence. Based on the analysis performed in the field of political marketing with emphasis on managerial intelligence using a hybrid approach, 7 themes and 32 codes were identified. The topics extracted in this study include: competitive analysis and analysis, campaign focus, social participation, candidate positioning, environmental focus, party and political tools, and funding strategy. Findings and Achievements The end of the present study has created a relatively comprehensive and complete understanding based on political marketing with emphasis on managerial intelligence.
  Keywords: political marketing, Hybrid Qualitative Approach, Candidates' Managerial Intelligence
 • Yousef Torfi Saeedavi, Bahram Taghipour *, Alireaz Salehifard Pages 550-562
  ding the right solutions to reduce bankruptcy cases is one of the most important issues in business law. The purpose of this article is to provide the Iranian legislature with appropriate solutions to reduce bankruptcy cases by comparatively examining the effects of the Arfaqi agreement between Iran and Egypt. By descriptive and analytical method and comparative study of the effects of the Arfaqi contract between Iran and Egypt, it was concluded that the Arfaqi contract in Iran is issued after the issuance of the bankruptcy order and due to the imposition of the bankruptcy title on the merchant, it is not a solution. However, in Egypt, in the latest legislative development in this country, the preventive pardon agreement has been recognized as peace. This type of contract is concluded between the trader and the creditors before the issuance of the bankruptcy order, and in practice is a barrier to declaring the trader bankrupt and prevents bankruptcy and its adverse consequences. The approval of this bill will be finalized as soon as possible.
  Keywords: Failure, Arfaqi Contract, Merchant, al-Waqi peace, Bankruptcy
 • Samad Ali Zadeh, ABDOL ALI MOHAMMADI *, Roghayeh Shahaby Pages 564-576

   In some cases, the judge, as a judge, is torn between exercising the will of the parties and observing the principle of fairness. On the one hand, it is obliged to preserve the principle of freedom of will, and on the other hand, it is obliged to apply the principle of fairness. In Article 23 of the Iranian Civil Code, Based on the rules of jurisprudence, it has given the judge the right to deviate from the principle of freedom in determining the terms of the contract in cases where a condition is incompatible with justice and this incompatibility is based on certain conditions. In this article, using the research method and analysis of library method and comparative study of jurisprudential rules, especially the rule of embarrassment and the rule of fraud, and the rule of Mysore, we seek religious attention to deviate from the principle of freedom in determining contractual terms using these jurisprudential sources. The British legal system seeks to use the experience of this system to discover solutions in order to maintain the validity of the principle of freedom to determine the terms of the contract in cases where its occurrence causes a distance from the main goals and the real purpose of the condition. Or another solution that can maintain the rule of will of the parties, based on which the judge can issue a verdict based on justice.

  Keywords: Judicial adjustment, unpredictable events, Fairness, judicial procedure, principle of freedom
 • Fereshteh Kharrazi Qadim, Shabnam Akbari Namdar *, Jalal Salek Zamankhani, MohammadReza Pakdel Fard Pages 578-597

  Today the space of metro stations which is one of the urban and public spaces that is a platform for a variety of activities and social interactions. Due to the fact that space affects behavior with appropriate space, a platform can be created for people to automatically tend to that behavior or similar behaviors. One of the important issues in metro stations is the issue of spatial quality of metro terminals. The purpose of this study was to investigate and analyze the spatial quality of Mashhad Mellat Park metro station in the social and sociological context of the people. This station is one of the busiest metro terminals in Mashhad and can accommodate different people. The research method is descriptive-analytical that the analyzes were performed with SPSS software. According to the studies performed by the Minister of Safety and Function, their components such as comfort, supervision, orientation and social interactions are in a better position than other components of spatial quality. It seems that Mashhad Mellat Park metro has the capacity to improve the quality of space, but the conditions for this are not available. Paying attention to the symbols and signs and the number of paintings and the harmony of the spaces can help in improving the quality of the space.

  Keywords: Spatial Quality, urban space, Mellat park metro, Metro Station, Mashhad Mellat park
 • Keramat Khalafi, Yaseer Roostaei *, Abdol Naeim Shahriarei Pages 599-612

  The concept of sovereignty, like many concepts of public law, has changed and evolved since its inception, and its semantic burden has changed to a large extent in accordance with the conditions of the time and global developments; This concept no longer means, as in the past, the absolute control and supervision of the state over its citizens, and the territorial territory does not guarantee the absolute authority of the state. Various developments over the last few centuries have changed this definition of government. The question examined in this article is what effect has this development had on the broader performance of government and the relationship between the public and private sectors?The emergence and development of information networks has influenced the governance patterns and boundaries of national governments; Other governments are not the only actors in global technology issues, and in fact we are witnessing a kind of diversification of the source of power; The formation of global loyalty networks such as marginalized groups, social movements and terrorist groups has led to the disregard for traditional centers of legitimacy and authority. Accordingly, governments can no longer define and regulate their relations with the people and the private sphere in the same way as before, and extensive restrictions have been imposed on them in this regard.

  Keywords: public law, Government, Sovereignty
 • Leila Baibordy, Alireza Bafandezendeh *, Samad Aali Pages 614-628
  Background and Purpose

  The ultimate goal of health care organizations is to achieve productivity or the same efficiency and effectiveness. The purpose of this study is to design a model of human resource productivity in the health sector.

  Methodes

  This research is applied in terms of purpose and research method in this qualitative study And it is a kind of meta-study of the meta-combined type that has been used as a library method to collect data. The statistical population of this research in the meta-combined method is previous researches that have been searched between 1990 and 2019 from Science Direct, Emerald, University Jihad, Civilica. By reviewing 84 articles out of 8740 initial articles, 16 criteria and 145 sub-criteria Was identified as a factor affecting the productivity of human resources in the ice of health care in various domestic and foreign studies in the years 1990 to 2019. Based on these factors, the final model was presented and validated.

  Results

  Factors affecting human resource productivity in the health sector based on available resources in the period 1990-2019, which include occupational factors, factors related to organizational support, managerial factors and cultural and social factors.

  Conclution

  Attention to the identified factors, the necessity to pay attention to economic concepts and quality of services in the health sector in terms of the importance of the type of service and dealing with human health and life increase.

  Keywords: Human resources productivity, Healthcare Sector, Meta-Synthesis, Sandelowsk, Barroso method
 • Ghodrat Ollah Farah Bakhsh, Ebrahim Mousazadeh * Pages 630-646
  In this article, we make a comparative comparison of the methods of the constitutionalisation of the statute in the American and European legal systems. We discuss the concept of normative hierarchy and stricto sensus (material and axiological hierarchy) is considered. The constitutionalisation of statute in most countries have many similarities due to their adoption. Hence, four new models can be achieved: The U.S.A. is a clear model, which is known as decentralized and is depended on the judiciary. Its procedure is also based on judicial procedures and hearing are conducted at the request of citizens and litigaants. This phenomenon is a mechanism that carries out the conformity of the statute with the constitutionl criteria throught the courts and the Supreme Court of the States. In the European model, known as centralized, the constituyionalisation institution is not dependent on any of the three powers. Although Its procedure is based on judicial procedures but hearing is avhieved by some government authorities. In the Mixed American-European patern, algthough the constituyionalisation institution is not dependent on the three powers, but its procedure is achieved based on judicial procedures and hearing is achied at the request of litigants. In Swiss, courts follow the mixed model and if someone is harmed for violating the cantonal constitution, they can file a lawswit in federal court. In Britain, if a statute violates the constitution, it may not leave to the courts and this is parliament that achieves the constitutionalisation. In French, the constitutionalisation, is achied by
  Keywords: Constitution, constitutionalisation, statute, constitution judge, normative hierarchy
 • Ebrahim Rahmati, Ebrahim Anoosheh *, Ali Bagheri Zadeh Pages 648-662
  Aware of the importance of soft power in the era of interdependence, the Islamic Republic of Iran uses tools such as knowledge, culture and ideology to exercise power over regional countries. One of these tools is the Organization of Islamic Culture and Communication. In this article, using the library and descriptive-analysis method, we seek to answer the question: Has the cultural diplomacy of the Organization of Islamic Culture and Communication been effective and successful in the foreign policy of the Islamic Republic of Iran or not? The results show that the cultural activities of this organization have been more effective, especially in countries where the followers of the Shiite religion have a strong presence. One of the effective factors and success of cultural diplomacy of the Islamic Republic of Iran is our cultural and religious commonalities with most countries in the region. These commonalities include Islam and Shiism, historical, civilizational and cultural commonalities such as the ancient Nowruz, the celebration of Yalda night and the celebration of poets and scientists common among most countries in the region, especially Turkey and Azerbaijan and Central Asia and Afghanistan. But in European countries, this organization tries to spread Persian language and literature by creating Persian language chairs in prestigious universities and holding exhibitions, antiquities and culture of Iranian ethnic groups and holding conferences and seminars in honor of Iranian poets and thinkers to the set goals. Achieve yourself.
  Keywords: cultural diplomacy, international relations, Foreign Policy, Islamic Culture, Communication Organization, Soft power
 • SAEED HALILI *, Seyed Mohammad Kian, Mehrdad Rayejian Pages 664-675
  This descriptive analytical method and using library and documentary tools, tries to provide strategies to prevent the development of crime in this period. The concept of the period of transition is the rotation of a culture, society and civilization and its disgust and tendency towards foreign and alternative culture, society and civilization. During the transition period, due to the conflicts and contradictions that children and adolescents develop with them in the development of their personality in society; Perversion and absolute commission of crimes will increase. The purpose of preventing growth in the transition period is to control the mental and psychological well-being of children and adolescents and to prevent social and cultural rupture with their own society. The results suggest that ignoring these subcultures if they do not pay attention to the various dimensions of broken window theory and criminal behaviors such as labeling them may lead to the formation of "nervousness against national interests and security." In this case, the occurrence of unrest, damage to public order and security of society is inevitable. This phenomenon can be exacerbated by social learning, criminal government, weak domestic media, criminal acts of dissident media, poor education. Without eliminating the causes of the increase in crime in the period of transition and social and situational prevention, and reforming the governance structure, we can not see successful preventive growth in the field of education alone.
  Keywords: Transition period, Developmental orientation prevention, delinquency, Children, Adolescents
 • Mansoureh Moradi Haghighi, Karamollah Daneshfard *, Naser Mirsepasi, Farshad Haj Alian Pages 677-701

  The main purpose of this study is to design a model for measuring public political trust in government. In order to identify the indicators and components, Q technique has been used. For this reason, the forum was first compiled using the research literature. Then the representative of the forum was formed using the opinions of experts. A mix of MPs, organizational experts, university professors and ordinary people (30 people) were selected as participants in the Q technique. Finally, by collecting and analyzing the opinions of the participating group, a mental model (politicalism) was identified. According to the results, the general trend of political trust decreases with increasing level of education. Among the indicators of trust in political institutions, the least trust has been directed to the executive branch and the Guardian Council, respectively, which is probably part of this issue due to socio-political actions and events during the research period. This is while the level of trust in the official military and law enforcement forces of the country, such as the police, the army, etc., has the highest average. Also, the level of political trust will affect the level of public trust in government organizations in a society. The result is that the degree to which people gain the trust of bureaucracies can be a criterion for valuing and determining political trust. In this way, governments can use the tools to improve public trust in government organizations to promote political trust.

  Keywords: Q model, political trust, public trust in government, Factor analysis
 • Fariba Shoari, AliAkbar Rezaei *, MohammadSaeid Zokaei, Ebrahim Ekhlasi, Abbas Ali Ghayyumi Pages 703-736

  The aim of this study is a qualitative study of social and cultural contexts of social vitality in urban life. This research is considered as a fundamental research in terms of purpose. In this research, with a qualitative approach and using the method of content analysis, the qualitative study of social vitality in urban life (including causal conditions, contexts, intervening conditions, and its consequences) and the creation of a network of themes have been studied. The results showed that the data obtained from the interview were analyzed using the content analysis method. In this way, first the interviews were recorded in a coherent and integrated text and then coded and similar codes were placed in conceptual categories under the title of organizing themes. Based on the results of the analysis of interviews and media-related sources using content analysis, 11 comprehensive themes related to the areas of social vitality in urban life have been extracted. Also, these 11 comprehensive themes include personal context, social context, cultural context, economic factors, political factors, man-made environment, urban civic infrastructure, media, discharge of negative emotions, obstacles, consequences, which itself consists of 37 organizing themes. 239 basic themes have been compiled. It is noteworthy that in this article, the words cheerfulness, happiness, joy and happiness are used interchangeably.

  Keywords: Qualitative study, social contexts, cultural contexts, Social vitality, Urban life
 • Tohid Valipoor Atig, Reza Nasiri Hamed *, Samad Zahiri Pages 752-767
  Cultural citizenship is the acceptance of the presence of citizens with cultural differences. The importance of cultural citizenship has become much greater in today's world under the critique of the common meaning of citizenship, which defines general rules for the subjects of a country and a political unit, given the diversity of population. In Iran, in terms of having diversity of people in terms of ethnicity, language, religion, gender, etc., the need to pay attention to cultural citizenship, the scope of which goes beyond mere political citizenship, is inevitable. It is argued that at the hardware level, in addition to foreign influence and intervention, authoritarian modernization and definition by defining a specific pattern of nationalism and at the software level intellectual, cultural and traditional barriers are the most important challenges and Obstacles to the realization of the cultural citizenship approach in Iran have been found. Go beyond and recognize the fundamentals of cultural citizenship.
  Keywords: Ethnicity, Citizenship, Iran, cultural citizenship, Cultural diversity
 • Alireza Nasiriaghdam, Amir Mahmodi *, Afshin Zargar Pages 769-801

  The root of legitimacy must be sought in the political sciences, and since international law is closely related to this science, and especially international relations, the legitimacy of the state will inevitably emerge in international law. There are various theories on the indicators and criteria of government legitimacy in contemporary international law and on what basis they are based. Sometimes the legitimacy of the government intersects with the rights of the people, in which case identifying the criteria for the legitimacy of the government seems very complicated, including civil war in countries. The extent to which the government relies on the element of legitimacy will be at odds with issues such as the right to self-determination and humanitarian law. In countries such as Afghanistan and Yemen, there are militant groups and armed activities and struggles against the ruling government that the ruling governments, based on legitimacy, deal with them militarily and suppress them, or the ruling governments or groups. Insurgent groups seek help from other countries and invite them to intervene in the internal affairs of that country. The question now is, where does the legitimacy of such governments come from and is it compatible with contemporary international law?

  Keywords: State Legitimacy, contemporary international law, Right to Self-determination, humanitarian law, principle
 • Mohsen Shafiei Dastjerdi, Masood Shirani *, Ahmad Mohamadi Pages 803-821
  Failure to apply the rules may result in objection to the arbitrators themselves and the courts, and if the objections are accepted, the effect of not applying them will be to invalidate or annul the arbitral award. The effect of this violation will also vary depending on the subject of the protest. However, disputes must be fully resolved. As a result of the violation, it may be possible to resume the same trial with the same arbitral tribunal, even though a new arbitral tribunal should be established and the issue should be resolved in such a way that the dispute can be resolved through arbitration. In this case, you should refer to the competent court. Of course, sometimes it is possible that the dispute can not be settled through the court, and that is when the issue includes the validity of the case. The most important point after the annulment of the initial arbitral award in the country of origin is that other courts in other countries do not have the right to recognize and enforce the annulled or annulled award. Disrupting international public order is a matter of respect for the court of the place of arbitration, and this is contrary to the principle of international decency. The effect of the protest and its acceptance in the stage of recognizing and enforcing the verdict will also lead to the non-recognition and enforcement by the courts of the place of execution.
  Keywords: Arbitration, International Trade, Judicial Rules, conflict, national law
 • Zeynab Pour Safar *, ALI Masuminia Pages 823-848
  Today, banking and financial intermediation is one of the most important economic sectors. Banks and financial and credit institutions facilitate trade and commerce by organizing and directing receipts and payments and promoting markets and economic growth and prosperity. Banks' involvement in Banks ownership, since the banking system is financed in Iran, will have adverse consequences on economic growth and it is not unreasonable to return to existing factors such as corporations. The main purpose of the present study is to investigate the impact of banks 'performance as well as Banks ownership on the Iranian economy. The present study is an applied research in terms of purpose-based classification; in terms of method, it is a descriptive-correlational research based on regression analysis using panel data. Historical information is also used to test hypotheses in the present study, so the design of this study is quasi-experimental (post-event). In this study, data on 20 sample banks over a period of 18 years between 1380-97 were analyzed to investigate the relationship between variables to test the research hypothesis. The activity of banks and especially Banks ownership affect economic growth and decrease the economic growth of the country.
  Keywords: Bank Performance, Bank Corporate, Economic Growth, data panel
 • Kiomars Azizi Clare, Ghobad Kazemi *, Akbar Varvaei Pages 850-875

  Despite the fact that the suspension of punishment is the recommendation of the new school of social defense in the late twentieth and early twenty-first century and can be used as a precise and effective tool for issuing fair sentences and solving the problem of crime, which is currently a major problem in societies. And limit the recurrence of the crime, but it seems that the courts have treated it very unkindly and there is no interest in its application by the courts. Therefore, examining the obstacles and problems in the implementation of the legal establishment of suspension of punishment, especially in the courts of appeal, is one of the important issues that can be effective in reducing the recurrence of crime and also reducing the criminal population.The research method used in this research is applied in terms of purpose, descriptive-survey and documentary information collection method. The statistical population of this study includes the judges of the Court of Appeal of Kermanshah province. They are in the second place in the application of suspension of punishment and in both formal and substantive conditions, the organizational and judicial dimensions and the executive dimension have the highest impact and the social dimension has the least impact on the process of legal establishment of suspension of punishment.

  Keywords: judicial procedure, Legal Establishment, Court of Appeal, Suspension of Punishment, Kermanshah
 • Mehdi Nouri Moghadam, Bahman Namvar Motlagh *, Nayyer Tohouri Pages 877-893
  Mythical genre is one of the genres of Iranian cinema that, despite its importance among genres and cinematic currents, as well as its undeniable impact on cinema audiences, has not received much attention from film experts and critics. The subject of this research is to study the role and influence of Iranian screenwriter and director Abdolhossein Spanta in creating this kind of cinema. Spanta was one of the few Iranian directors who, with his knowledge and awareness of the culture and history of ancient Iran, turned to the emerging art of cinema. Relying on this support and subconscious, he established a kind of filmmaking in Iranian cinema that became known as a myth. Although his presence in Iranian cinema, both as a screenwriter and as a director, was limited to five films, this seemingly small activity had a tremendous impact on the Iranian filmmaking movement, both at the time and after his life. This research tries to propose a theory in which Abdolhossein Spanta, as one of the first Iranian directors and filmmakers, was the founder of the foundations of Iranian mythical cinema. The research method in this research is typological and based on Spanta's works, library and internet resources. Based on the results of this study, it is possible to achieve his influence on the emergence of a kind of myth in Iranian cinema.
  Keywords: Spanta, Iranian cinema, myth cinema, Indian Cinema, sociological dimension
 • Mohamad Daneshyar, Esmaeil Laeijanimansori *, Hadi Vakili Pages 895-914
  Agham Mohammad Bidabadi (d. 1198 AH), jurist, sage, theologian, scholar, mystic and ascetic of the 12th century AH, son of Mullah Rafi Gilani, one of the Shiite sages and philosophers and one of the students of Seyyed Qutbuddin Nirizi Shirazi. It had a Safavid period. In this regard, the present article tries to study and explore the most important components of reviving Shiite mysticism in political thought and the works of Bidabadi by descriptive and analytical methods.Findings show that humility, kindness, contentment, distance from the court of kings, training talented students such as Mullah Ali Nouri, writing mystical letters, renewing the wisdom and philosophy of Mulla Sadra, fighting monastic Sufism, reviving Quranic and Shiite wisdom, linking Sharia Truth and path with the intention of approaching God, emphasizing moderation, moderation, imitation or ijtihad for Shiite seekers, love for all human beings and emphasizing the importance of science and love of Ahl al-Bayt and visiting the graves of Imams in acquiring knowledge, the most important components of promoting Shiite mysticism Has been in political thought and works of Bidabadi.
  Keywords: Agham Mohammad Bidabadi, Shiite mysticism, Politics, wisdom, seeker, Truth
 • afsaneh siami doodran, hamideh reshadatjooh, amir nazemi ashneh Pages 896-914

  The purpose of this study is to provide a framework to explain the role of the University of Applied Sciences in the development of future careers with a futures research approach. In the present study, retrospective and Delphi methods have been used as futures research methods and structural equation methods to present the model. Therefore, at first, with the retrospective approach, two scenarios of Karafarin University and meeting the needs of local communities were selected as future scenarios or prospects of a comprehensive scientific-applied university. It should be noted that the reason for choosing the above scenarios is the overlap of these scenarios with the upstream documents of the country such as the document of strategic transformation of science and technology, document of Islamic University, comprehensive scientific map of the country, general policies of science and technology, 20-year vision document and general policies The system is for the development of science and technology. Then, using the Delphi method, the job characteristics required for holding future jobs and the educational approaches of universities to develop competencies were identified and extracted. Also, the results of the present study showed that the current situation of the University of Applied Sciences based on the required fields and skills and future jobs is not desirable. Finally, the model of explaining the role of the University of Applied Sciences in developing future jobs The structure was approved and fitted.

  Keywords: Future Jobs, Postscript, Delphi, Futurology, Structural Equations, comprehensive University of Applied Sciences
 • Seyed ali Mirebrahimi *, Peyman Ghayoori Nia, MohammadAli Ghorbani Pages 916-927

  Prevention of juvenile delinquency is a very important issue that has been considered by both domestic legal systems and international authorities and documents. Therefore, it is necessary and necessary to involve criminal and non-governmental institutions to prevent preventive measures. To be paid. Active and non-criminal prevention, especially social prevention, are among the most important preventive measures in the field of juvenile delinquency. The question of the present study is which institutions can be considered as contributing to crime prevention and what role can governmental and non-governmental institutions play in applying a comprehensive approach? The present research is applied in terms of purpose and descriptive-analytical in terms of the type of research that was collected and analyzed using library resources. Crime prevention in the world today is seen as an activity that must comply with a series of specific laws and regulations. Lack of clear rules and regulations and uniform and coherent management in the field of crime prevention management in Iran has caused many problems. Lack of a comprehensive and inconsistent approach between governmental and non-governmental institutions in the field of crime prevention, as well as the lack of a clear legal framework for crime prevention problems in Iran. Various organizations to play a role in this field.

  Keywords: Crime Prevention, NGOs, Participation, Prevention Management, Children, Adolescents
 • Marziye Hatami *, Masood Aref Nazari Pages 929-945

  Obviously, all human beings need the support of those around them and their friends in times of trouble to feel safe. Therefore, social support can play an important role in optimism. In addition, another important aspect of humanistic action that is related to one's optimism is spirituality, and people with spiritual tendencies respond better to the situation when faced with harm and better manage the situation that produces pressure. کردن. Therefore, the aim of this study was to predict optimism based on spiritual intelligence and social support in individuals. To conduct this research, samples including 200 people (100 males, 100 females) were selected from the teachers of Tehran Region 1, and this selection was done as available samples. Also, three questionnaires of optimism, social support and spiritual intelligence and Pearson correlation coefficient and regression analysis were used as research tools and statistical data analysis method. The results of this study indicate that there is a significant correlation between spiritual intelligence and optimism and it is concluded that increasing spiritual intelligence in individuals can increase optimism. However, there is no significant correlation between the studied variables and the optimism variable in men.

  Keywords: optimism, Spiritual intelligence, Social Support, Teachers
 • Poria Yazdani, Hasan Ghodrati *, Hosein Panahian, Meysam Arabzadeh Pages 947-966

  The need for quality in audit services arises from the lack of information symmetry between company executives and investors. Since it is a question of valuing a company's stock, auditing is one way to determine the validity of financial statement information. The present study is a quasi-experimental and applied study and was conducted after different stages by qualitative or judgmental methods. The qualitative part of the research included interviews with experts. Therefore, the statistical population consisted of experts familiar with the subject of research (university professors and experts in the field of accounting and auditing). The external audit quality control model consists of 8 components. These components included the external quality of the audit, legal requirements, professional standards, professional independence, professional ethics standards, audit clients, professional staff of auditing firms, competition in the auditing market, and the general public. In order to measure the variables, the survey method of experts and employees of the auditing organization and auditing firms under review has been used. Therefore, in order to determine the relationship between the variables, the estimation of structural equations was used by Smart-PLS software.

  Keywords: Audit, External Quality Control, Auditing Institutions
 • AliAkbar Khosravi Babadi *, Kambiz Pooshaneh, Maryam Fotohinia Pages 968-998

  The purpose of this study is to provide a model of e-citizen education in the curriculum of the second year of high school. The present research is applied in terms of purpose and descriptive-survey in terms of data collection and has been done in both quantitative and qualitative methods. The statistical population in the qualitative section is 30 experts in the field of educational sciences and in the quantitative section are 270 educational administrators, counselors, experts and administrators of secondary schools in Golestan province. Among them, 159 people were selected as the sample size based on the Cochran sample size formula and based on stratified random sampling method. The data collection method of the present study consists of two parts, which include library studies and field research. An open researcher-made interview and questionnaire were used to collect field information. Structural-interpretive modeling (ISM) method has been used to design the initial model of e-citizen education. The partial least squares method was used to validate the model. In the qualitative part, content analysis of Maxqda software and structural-interpretive analysis with MicMac and at least partial squares with Smart PLS have been performed.

  Keywords: Electronic Citizen Education, Curriculum, Secondary School, Golestan province
 • akbar Ghalyaei, SIROUS tadbiri, alireza afsharnejad _ Pages 1000-1024

  The present study aims to provide a policy model for the development of professional skills to create sustainable rural employment with a resilient economy approach. The present study, based on the purpose, is applied in terms of nature and research method, descriptive and spatial, has library and field characteristics. This research requires a survey of the statistical population consisting of statistical units and therefore the survey method (field finding) of mixed type (qualitative-quantitative) was selected to classify and prioritize the components identified by the fuzzy AHP technique for ranking. The identified components and the DEMATEL technique were used to identify the effectiveness of the components in this study. The statistical population includes 18 highly experienced employees, middle managers and senior managers who work in the technical and professional (rural sector), the Ministry of Agriculture and the Ministry of Economy and Finance according to the census method. The findings of the qualitative part of the research introduced these indicators affecting sustainable rural employment: personal development, social system, government, infrastructure, economic system and resources. Then, the sub-criteria related to each of the 6 main criteria were extracted. Fuzzy ANP outputs show indicators: individual development, social system, government, infrastructure, economic system and resources; Respectively, they have the greatest impact on creating sustainable rural employment with a resilient economy approach. The results of this study show that the effective components in creating sustainable rural employment with a resistance economy approach are the social system, economic system, government, infrastructure and resources, respectively.

  Keywords: Sustainable Rural Employment, resistance economy, Professional Skills Development, Policy making
 • Ehsan Madmalil, Shiva Jalalpour *, Fereydoun Akbarzadeh, Hamed Mohagheghnia Pages 1026-1040

  According to Gramsci, the successful implementation of decisions, macro policies and strategies of any political system depends on the nature of government (civil society and political society). If the political community is not derived from civil society, decisions and policies will either not be implemented or, if implemented, will require high costs, resistance from members of the community, and ultimately the use of force. In the meantime, the formation of the state and its nature depend on the activity of intellectuals in Gramsci's intended sense. Therefore, the present study seeks to understand the role of intellectuals in political society and the factors influencing their failure to form a government in the Pahlavi period. The results show that in the late Qajar period, due to the lack of social status in civil society, intellectuals pursued the project of capturing political society by resorting to "enlightened tyranny". Since the intellectuals lacked power in the civic arena, they inevitably focused on eliminating their rivals by using Pahlavi and relying on coercion and force, in order to manipulate public culture by force of the sword and establish a foothold in the civil arena. Build and reproduce the semantic system of the modern state. The lack of precise vision of the intellectuals led them to create, in Hobbes' words, a "leviathan" with which to trade their freedom. But as Leviathan's power increased, so did his achievements, to the point that political society became the slaughterhouse of intellectuals.

  Keywords: intellectual, Political society, Civil Society, Hegemony, Power
 • MohammadBagher Mahmoodi, Maryam Moradi *, Seyed Bagher Mir Abbasi Pages 1042-1059

  The Paris Agreement is one of the most important global climate change agreements that has created requirements in international and domestic laws that have affected the rights of individuals and human rights in various cases. The purpose of this article is to explain the human consequences of climate change. Emphasis is placed on human rights considerations and the 2015 Paris Convention. The research method is descriptive-analytical. The research method is descriptive-analytical. The results of the study showed that climate change and measures taken to reduce climate change and adapt to the adverse effects of those communities and nations have been severely affected and a threat to the destruction of people's culture, uninhabitable land ‌ Their deprivation of livelihoods, the global spread of deadly diseases, and the serious threat to human rights to international peace and security. The negative impact of water resources and the effective enjoyment of the right to water and food has also been exacerbated by climate events, such as floods and droughts. Therefore, States Parties to the Convention on Climate Change should incorporate general support into the climate change system in their climate change activities and, by providing sufficient transparency, the opportunity for public participation in decision-making processes. - Create a catch. It is therefore necessary to integrate human rights considerations into the relevant processes of the United Nations Structural Convention on Climate Change, including any institutional and legal structure resulting from the agreed results of the new negotiations.

  Keywords: Human rights, 2015 Paris Convention, climate change, Commitments
 • nafiseh javidnia, seyed abolghasem mehrinejad, ameneh moazedian Pages 1061-1076

  The main purpose of this study was to compare the effectiveness of mindfulness-based cognitive therapy and metacognition on reducing rumination in depressed patients. For this purpose, first, by available sampling method among patients referred to Motamedi Hospital and Roshna Counseling Center, who received a diagnosis of mental rumination based on clinical interview and also based on research scales, have mental rumination symptoms for They were registered, 36 of those who met the necessary criteria to participate in the study were studied and randomly divided into three groups of 12, including I1 test (depressed patients with rumination), I2 test (depressed patients with Rumination) and control I (depressed patients with rumination) were replaced. In the next step, Nolen-Hoxma and Moro (1991) mental rumination questionnaire was performed on the subjects of all three groups and the obtained scores were considered as pre-test scores. Then, the members of I1 experimental groups, in 8 treatment sessions once a week, which lasted about 1.5 hours, under the intervention of "mindfulness-based cognitive therapy" and the members of I2 experimental groups in Eight sessions of treatment once a week, lasting about 1.5 hours, underwent "metacognitive therapy" intervention; This was while the subjects in control group I did not receive any intervention. The results showed that mindfulness-based cognitive therapy is effective in reducing mental rumination in depressed patients. However, no significant difference was observed between the effectiveness of mindfulness-based cognitive therapy intervention and metacognitive therapy on reducing rumination in depressed patients. Metacognitive therapy is also effective in reducing mental rumination in depressed patients.

  Keywords: Mindfulness, meditation, mindfulness-based cognitive therapy, mental rumination, depression
 • Qadir Panahi Qadim, Ehsan Shakeri Khoei *, Reza Nasiri Hamed, Alireza Ismailzad Pages 1078-1095

  The school of segregation is one of the schools of thought that has become important in Shiite thought and seminaries. This school is basically an epistemological and methodological theoretical expression in terms of how to understand religious texts, which emphasizes the distinction between the three methods in a particular type of religious knowledge, namely, narration, philosophy and mysticism. This article uses a descriptive-analytical method with the aim of discovering the study of justice and installments in the wise political views and behavior towards politics and governance, including the revolution in the formation of the Egyptian revolution, seeks to answer the question of how the 2011 Egyptian revolution can be Analyzed the angle of the school of justice? The hypothesis presented in this regard is that in the formation of the Egyptian revolution, this view of the school of segregation that has influenced the fundamental changes in politics and political functions, especially by emphasizing the issue of installment and justice in the eyes of Hakimi. In the end, it can be concluded that in the process of revolutionary struggles in Egypt, the political behavior of the Muslim Brotherhood movement, the people and the government in practice, included participation in political struggles and in the theoretical field included participation in politics.

  Keywords: School of Separation, Egyptian Revolution, Muslim Brotherhood, Justice, Revolution
 • Mostafa Taheri * Pages 1097-1124

   However, there are gaps in existing studies in this area. Therefore, the present study has been to explain and test the high performance formation model through the method of thematic analysis with the approach of reducing social void in government organizations. The present study is considered from a pragmatic research methodology perspective; first, to explain the model through a thematic method and through in-depth interviews with 20 managers and experts in the field of public administration, and in the next step to measure the model of formation. High performance with the approach of reducing social invalidity among 375 managers and employees of government organizations in Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad Provinces. The results of the coding of the interviews showed that the model of high-performance work systems with a social invalidity reduction approach includes three main themes of high-performance work procedures with a social invalidity reduction approach (structural and team-level procedures); Teamwork and organizational results); intermediate conditions (behavioral factors and psychological factors). Also, the results of structural equation analysis and path analysis by partial least squares (PLS) showed that structural levels (monitoring procedures, performance evaluation and reward procedures) on behavioral factors (organizational citizenship behavior; communication). ) And psychological factors (trust; employee affiliation) have a significant effect and through these factors lead to team results (behavioral results, motivational results, functional results) and organizational results (motivational results; functional results).

  Keywords: Production Leap, High Performance Work Procedures, Structural Procedures, Social Invalidity, Post-Revolutionary Iranian Government Organizations
 • Nasim Minaei, Masoud Pourkiani *, Mohsen Zayandehroody Pages 1126-1152

  Although green management is the indicators to assess performance effectiveness in executive organizations and its implement the strategies of the 5th and 6th Development Plans the executive regulations of the ‘Green Development Plan’, effective actions have not been reported. This research aims to provide a Green Management Model for Social Responsibility; Considering the role of Accountability in Executive Organizations. The statistical population of this research consists of two groups of managers and assistants of executive organizations from with a sample size of 360 people (cluster-random sampling method) and expert community with 32 by snowball sampling method. Data analysis included exploratory and confirmatory factor analyses and structural equation modeling with SPSS and AMOS software. The reliability of the research was studied by a survey filled by university professors and Cronbach's alpha coefficient. Results showed that green management can predict Social responsibility in executive organizations. Green management has positive and significant relationship with organizational social responsibility; also, there a significant relationship between variables with the mediating role of accountability. among the variables of this research, leadership from green management, leadership and processes within the organization from the social responsibility and organizational accountability from accountability have the highest priorities in these organizations. Comparing the results for the three provinces showed :1) There is a significant difference between them in regards to green management (leadership), Social responsibility with the mediating role of accountability; 2) Tehran gained the highest rank in green management and organizational social responsibility and Kerman gained the highest rank in accountability.

  Keywords: Green management, corporate social responsibility (CSR), Accountability, Organizational diagnosis, Strategic Plans of Sustainable Development, Executive Organizations of Iran, EFQM Model
 • ROGHAYEH MOSLEMI, khadijeh zolghadr, ALIREZA mohseni tabrizi Pages 1173-1194

  The present study examines the level of social security and recognizes the most important factors related to it. This research is of an applied type with an explanatory purpose and the research method is survey and a questionnaire tool has been used to collect data. research sample was 400 young people aged 20-35 years old living in Tabriz who were selected by multistage cluster sampling. According to the results, the average sense of social security of men was 102.10 and women was 86.9. Findings of the study indicate that there is a significant and direct relationship between social order and the feeling of social security, as well as a significant and direct relationship between social capital with the feeling of social security and the use of information technology with a sense of social security. There was no significant relationship between social participation and the feeling of social security. There was no significant difference in the mean index of social security in terms of education level, marital status and social class. There was a significant difference in the average sense of social security according to the gender of the respondents. So that the average feeling of security of men was higher than women. There was also no significant relationship between income and the feeling of social security. respectively, have remained in the model and the other variables have been left out of the equation. . In total, these variables were able to explain 58.8% of the changes in the dependent variable.

  Keywords: Security, Sense of Social Security, Gender, Students of Tabriz University
 • fatemeh feyzi, ali sabaghi, tahereh mir hashemi Pages 1196-1211

  Discourse analysis is a method that has been developed in the context of postmodern thought. In the present study, Aref Qazvini's lyric poems have been studied and analyzed in the framework of critical discourse analysis and using the representation model of Van Levon's social agents. The main issue of the research is as follows: How Aref has used the naming and classification of social actors to express his views. Based on this, first the naming and classification components in each bit were determined, then by statistical calculations and according to the frequency of the components, the amount of references was determined. In this research, using descriptive-analytical method and using library-documentary sources, the researcher has studied and read the issue of naming in the field of Aref Qazvini poems and has discussed the reasons for using these names. The results of this study show that Aref has used the most explicit components such as naming to represent social agents. Also, the methods of representation and illustration of social agents show the mystic position well.

  Keywords: Critical Discourse Analysis, Van Leeuwen, Naming, Classification, Aref Qazvini
 • mousa gholizadeh, ZAHRA EKHTIARI, samira bameshki Pages 1213-1229

  Intertextuality is a textualist theory that analyzes and interprets the meaning of texts, reading and receiving text in the poststructuralist paradigm. Divan-e Qaemiyat is also a poem by Hassan Mahmoud Katib (645) nicknamed Jalaluddin. The aim of the present study is to show to what extent and how the intertextual dependence of Divan Ghaemiyat on Sanai poems is. For this purpose, after identifying all the appearances of Sanai's poems in Ghaemiyat Divan, these texts were quoted, referred to, alluded to, and plagiarized through Gerard Genet's intertextual theory and four types of intertextuality. The purpose of research is to better understand and understand the meaning of the poems of Divan Ghaemiyat through discovering and analyzing various intertextual relations. The research method is descriptive-analytical. The result of the research showed that the extensive intertextual relationship of Divan Ghaemiyat with Sanai works is not explicit and only of the type of quotation and reference, but in some poems, implicit and hidden intertextuality, ie types of allusion and literary theft, are also present. Therefore, most of the presence of some texts of Sanai poems is evident in this divan.

  Keywords: intertextuality, Sanai, Qaemiat, Hassan Mahmoud Kateb, Gerard Genette
 • faezeh nasirian, jalil fath abadi, fariba zarani Pages 1231-1246

  Adaptation to schools today has a special role in the emotional, cognitive and educational development of children and can have a significant impact on their future and career choices, so to investigate the mediating role of psychological capital in the relationship between Initial maladaptive schemas and school adaptation, this study was performed. For this purpose, a sample with a cluster random method that includes 408 seventh and eighth grade students, girls and boys high school in the second district of Tehran was selected and the required information was collected using standard questionnaires. Was collected and analyzed using Pearson correlation matrix and structural equation modeling. The results of correlation matrix study showed that there is a significant and inverse relationship between the total score of early maladaptive schemas in all areas and adaptation to the school and a significant and positive relationship between the total score of psychological capital and adaptation to the school in the total score. In addition, the results of the structural modeling test to measure indirect relationships also showed that early maladaptive schemas can indirectly predict social, emotional, and academic adjustment through psychological capital. Therefore, considering the importance of the study period and students 'adaptation to the school and its impact on students' future, these results are more important and due to the learnability of the components of psychological capital, it can be used to reduce the destructive role of schemas. Incompatibility helped in adapting to the school.

  Keywords: School adaptation, psychological capital, early maladaptive schemas, students
 • hosseini eslam, MAHDI MONTAZER, Hossein farah Pages 1248-1260

  Competence means competence to have the right and its actions, which in the division and definitions provided by jurists include two common types: first: the ability to enjoy and second, the ability to resign, is a characteristic of non-possessed wild animals and the animal Wildlife is absolutely and generally the right party and under no circumstances is the right subject because the wild animal has no owner and the custodian of the wild animal, the Environmental Protection Agency does not have the right to sell and trade wildlife, on the other hand the natural rights of wild animals such as: right to life Freedom, evolution, nest and habitat, nutrition and reproduction and the like have been explained by the Shari'a, so it is certain that wild animals have the ability to enjoy and have the right, but the ability to resign and exercise the right is also fixed and certain due to the ability to enjoy. Commitment to an object is commitment to its accessories, and accepting a right requires accepting its accessories and the consequences of that right. Wild animals are equal to human beings in terms of natural rights and are not subject to the right. The issue of being right is only about the domesticated and possessed animal. This research has been done by descriptive-analytical method and the most important outcome and its result is the identification of the institution of competence and stone for wild animals

  Keywords: QUALITY, WILD ANIMALS, WILD ANIMAL QUALITY, NATURAL ANIMAL RIGHTS
 • nasim porgol, LOTFOLLAH abbasi sarvak, mehdi shariatmadari, abbas khorshidi Pages 1262-1278

  The purpose of this study is to provide a model for selecting educational directors of the Ministry of Culture and Islamic Guidance. The research method is applied in terms of purpose and qualitative in terms of data type and emerging data in terms of nature and type of data study. The study population consists of all experts in the field. Based on the theoretical method of snowball sampling and based on the theoretical saturation of the data, 15 experts were selected for interview. The research tool was a semi-structured interview in which the dimensions, components and indicators of the selection model of educational directors of the Ministry of Culture and Islamic Guidance were set. For the mentioned interview form, first all national and global models, findings, studies and theories were reviewed, then, by open coding, the indicators were counted and categorized through dimensions, dimensions, components and indicators, and for 15 experts. Dimensions and components were identified and identified through interviews, Delphi technique and brainstorming through selective coding. As a result, 4 dimensions, 21 components and 150 indicators were finalized for the selection model of educational directors of the Ministry of Culture and Islamic Guidance. After the final approval and prioritization of the experts, the dimensions, components and indicators of the model were drawn, and the mentioned model was re-validated by the experts.

  Keywords: Managers, Ministry of Culture, Guidance, professional scientific ability, socio-cultural ability, individual characteristics
 • MohammadAli Ahmad Zadeh, Ali Mahdi zadeh Ashrafi Pages 1280-1299

  Efficient, specialized, and motivated human resources in different jobs and positions are among the factors playing a strategic role in achieving organizational goals. An invertible issue in this regard is the withdrawal of the workforce from various organizational levels for different reasons (e.g., resignation, retirement, promotion, or even death). Succession planning is one program that provides the best competent staff for the organization's key jobs when needed. This research aims to design a comprehensive model of succession management in the banking system. This research is developmental and applied research in terms of its purpose, descriptive survey and exploratory in terms of its nature and method, and a mixed study in terms of research data. A questionnaire was used in this research to collect quantitative data. Based on a qualitative approach and through semi-structured interview tools, the data were collected from the opinions of 12 experts. Overall, the obtained items have 5 indicators and 34 components. Components and indicators of succession planning in key occupations of the Agriculture Bank of Iran were identified, and the final model was presented. The introduced model is the first model of the Agriculture Bank of Iran. Furthermore, regarding the comprehensiveness of its factors, this tool can be highly generalized and used for other similar regulatory organizations.

  Keywords: Human resource management, Succession planning, Performance evaluation, configuration, organization, Agriculture Bank
 • behroz omidi, mohammadmahdi moradikhelaj Pages 1301-1319

  Simultaneously with the beginning of the reign of Nasser al-Din Shah Qajar in Iran, the institution of Shiite authority appeared in the structure of the Shiite clergy and gained the same credibility as the founding of the monarchy in the realm of Sharia. The method of research is descriptive-analytical and based on the sources of that era and contemporary research has been done and shows that after the fall of Safavid rule and the departure of the religion from the domination of the government, a suitable platform was provided for the activities of more dynamic Shiite currents. The emergence of new phenomena in the structure of religion was realized. Then the intensification of competition for publicity among fundamentalist scholars, conflicts with the emerging sects of Sheikh and Babi and the need to deal effectively with environmental threats, respectively, led to the evolution of the idea of ​​authority, the unity of the clergy and consensus on the first general authority. He succeeded Sheikh Morteza Ansari. After a period of hardship following the death of Sheikh Ansari and the re-establishment of the competition, Mirza Mohammad Hassan Shirazi gained general acceptance and authority by playing the leading role in the tobacco movement.

  Keywords: General authority, scholars, politics, Qajar, Nasser al-Din Shah, clergy, Shiism
 • Mehdi Mohammadi, Farzaneh Khalili *, FARHAD Asgari Pages 1321-1342

  the real sector of the economy in the country is one of the most important indicators that changes and forecasts of future trends are closely related to policy, market risk and market uncertainty. In this regard, in the present study, the effects of macroeconomic uncertainty on the forecast of future activities of the real sector of the economy in Iran during the period 1991 to 2019 have been investigated. In order to analyze the data, ARDL method was used, all analyzes were performed with the help of Eviews10 software. Findings showed that macroeconomic confidence improves the predictability of future activities of the real sector of the economy. It was also observed that macroeconomic uncertainty can affect the forecast of future activities of the real sector of the economy in the short and long term, thus confirming the hypotheses presented in the study. Uncertainty refers to factors that are likely to influence investors' financial decisions, such as future government policies, financial trends, and their potential impacts. At the macro level, uncertainty in economic policies leads to a decrease in the growth rate of employment and investment and increases in stock value fluctuations. Also, this uncertainty in economic policies affects employment and the business market (unemployment and self-employment). Thus, the labor market and employment, as an important market in the economy, are affected by uncertainty in economic policies.

  Keywords: Macroeconomic Uncertainty, The real sector of the economy, Forecast Error
 • Isa Bozorgmehr * Pages 1344-1360
  In today's ,Criminal responsibility complex society’s Criminal responsibility in simple societies of the past cannot be completely equated; modern societies usually have a detailed set of criminal rules. It is not possible for a girl to be held responsible for a certain age at a particular age, especially at the age of nine for all criminal law; if we are to hold a nine-year-old girl accountable for all black crimes, we must inevitably have lower offenses and penalties. The child at such an age is still unable to conceive many of the concepts of the material and spiritual element of crime. According to the rule of law and the rules of law, subject matter and the legislator's compliance with the prominent legal opinions of Iran, the age of puberty is the basis for determining the age of criminal responsibility for children. In post-revolutionary law, it is nine years for girls and fifteen years for boys. As a result of reaching adulthood, it is not a matter of achieving criminal growth and must set a certain age for criminal development so that children who are legally adolescent but do not have criminal development are not prosecuted unjustly.
  Keywords: Criminal Responsibility Age, Maturity, growth, Islamic Penal Code, roles of Subjects
 • mohammadhadi moradi, Reza borzoiy, sharare elhamy Pages 1513-1561

  Sustainability literature is a subset of political literature committed to society that arises in the context of people's lives and social change and is rooted in the distant past and defending culture and countering the invasion of foreigners and domestic oppression. It led to the growth of this type of literature. In ancient Iranian societies, for some reason, people had less opportunity to participate in society and comment, and only a limited number of speakers and thinkers of Persian literature in their works have paid attention to sustainability literature and this type of literature in contemporary times - and After constitutionalism, it is arranged and named, but as one of the manifestations of the socio-political literature of Iran, examples of it can be seen and considered in the remaining works before and after Islam. Sustainability is a strong chapter of literature that is rooted in the depth of Iranian culture and literature. Various pre-constitutional issues are examined and analyzed to determine that in the history of our country and in the face of foreign invasions, movements were formed and also influenced in the texts of prose and prose, which can be considered and proven as manifestations of stability literature. Political literature has a long history in the literary history of this land.

  Keywords: Political literature, committed literature, sustainability literature, critical literature, Persian poetry, prose
 • mohammad ghamari, vali rostami, khirollah parvin Pages 1563-1584

  As a result of the problems and shortcomings of traditional budgeting, governments have decided to change the method of budgeting. One of these, which was favored by governments with the aim of restructuring government operations based on product programs and activities, was the performance-based budgeting method. Naturally, the change in budgeting will be different from the current budgeting of a government in some material situations and, consequently, will face obstacles and difficulties. However, the barriers and challenges of performance-based budgeting are problematic. According to the descriptive-analytical research, one of the main barriers and challenges to performance-based budgeting is the failure to properly implement budget reforms, cost analysis constraints, financial constraints, manageable barriers and constraints. The plan is. Problems arising from the changes and changes in the budget structure as well as the lack of acceptance by the managers will create some resistance in the implementation of the programs. On the other hand, the lack of adequate legal requirements and the lack of government supportive policies for performance-based budgeting, as well as the lack of proper evaluation of the performance of government agencies by the community as part of the barriers to performance-based budgeting. 

  Keywords: Performance-Based Budgeting, Barriers, Challenges, Budget Reforms, Cost Analysis, Managerial Barriers
 • Mohammad Shahab Rezvani, Hannan Amoozad Mahdiraji, Ezatollah Abbasian, Mohammadreza Mehregan Pages 1586-1605

  The present study aimed to design a qualitative model of cooperation strategies in financial service supply chains. This research was descriptive in terms of data collection method and qualitative in terms of implementation method. In the qualitative section, using the content analysis approach, the dimensions and components of cooperation strategies in the supply chain were identified and the researcher designed a qualitative model of the cooperation strategies model using the qualitative method based on the components of vision theory. Identified cooperation strategy based on 5-component vision theory Sensitivity reduction (sub-criteria: participation of financing service providers, technical expertise of financing service providers, flexibility of financing service providers), profit expansion (sub-criteria: directing financing management, supervision and control, optimal contract management), avoidance Loss (sub-criteria: investment facilitation, financial allocation, cost management), probability coefficient (sub-criteria: understanding target customers and meeting their expectations, mutual trust between financing service providers and financing agents, relationship quality) and reference dependence (Sub-criteria: attracting partner support policies, analyzing competitors' activities, research and development in the field of financial services success).

  Keywords: Collaboration strategy, vision theory, financial services, financing chain
 • maryam jafari, arash moshfeghi, aziz hajajikahjoogh Pages 1607-1619

  In this article, we examine citizenship rights in Iran during the Qajar era from the point of view of European journalists traveling to Iran during the Qajar period and have identified the dimensions of citizenship rights in them. Real travel letters written in different historical periods, especially during the Qajar period, contain valuable information that can be studied by realities of social, political, economic, geographic and natural status. It may not be possible to reach them in other sources. The methodology used in this research is a descriptive analytical study of books, articles, and resources related to the topic. From this point of view, the rights of the citizen, who lies in the deepening of these facts, can be found among the writings of the travelogue. The result of the research shows that the Iranian society in that era did not enjoy a favorable status in terms of citizenship rights and observance of its standards, and many people were deprived of these natural rights, which were their rights. People have not been aware of almost all aspects of citizenship rights, including their natural, political, economic and judicial rights, and if they are aware, they are less likely to benefit from it. People did not have any political participation at all, and autocratic and authoritarian governments at the top of that king did not allow them. In terms of livelihood, people were in dire straits. The state of health and medical services has not been defined,

  Keywords: Qajar Time Travelogues, citizenship rights, natural, political, economic, judicial rights
 • Hamed SAFARI RIZI * Pages 1621-1634

  Analysis of "conventional civil liability resulting from act of other" and its examples with a comparative study of French lawAbstract"Conventional civil liability resulting from act of other" is one of the types of liability resulting from act of other. This type of civil liability has both theoretical and practical importance. Many cases of this type of liability are also mentioned in special laws. Despite this, there is no comprehensive and general rule for it in Iranian and even French law. The issue is whether it is possible to generalize specific cases by induction and reach a general and comprehensive rule or not? There are two viewpoints. The opinion of most jurists is that such a thing is both possible and necessary. In this article, in addition to enumerating the reasons for this viewpoint, the reasons for the opposite viewpoint are also criticized. The purpose of this article is not only theoretical, but to explain and establish a general rule in the legal system of comparative and domestic civil liability in the form of a specific rule of "conventional civil liability resulting from act of other" so that in applicable cases, by default, with refer to its general position, the verdict of the subject is determined.Key words: conventional civil liability resulting from act of other, Iranian law, French law, comparative law.

  Keywords: conventional civil liability resulting from act of other, Iranian Law, French Law, Comparative Law
 • Amin Amirian * Pages 2006-2025
  Crime and its spread in the world is a matter as old as the history of mankind, since the beginning of human civilizations, including the civilization of early humans until now, efforts have always been made to fight this norm-breaking phenomenon. The historical development of responding to crimes shows the importance of the right to freedom and the value of protecting and achieving it in various societies. Responding to the perpetrators of crimes throughout the history of criminal law has started from private prosecution in primitive societies and has been left to the guardians of security in modern societies. Different authorities and governments, according to the type of their criminal policy models, consider the realization of security types as a right, first of all for the stability of societies, and choose it in the form of the criminal justice process in the choice of youths. are Thus, since the realization of security, stability and continuity is a right for citizens and a task for governments, it must be based on standards and derived from principles that are free of the least objections and dangers, the rights of citizens and society. Guarantee it. The current research has studied the model and manifestation of criminal policy with a descriptive-analytical method and has finally reached this important achievement that the Islamic Penal Code of Iran was adopted based on the inclusive authoritarian model and with a reform and treatment approach.
  Keywords: Manifestology, Criminal policy, answer, model, Approach
 • Behrang Daryaye Laal, Leila Zare *, Siamak Panahi, Syyed Mostafa Mokhtabad Amreai Pages 2713-2728

  Architecture and cinema, apart from their functional aspect of creating space, in the process of understanding space, both include common principles that are mixed by architects and directors. The aim of the upcoming research is to identify and analyze Koker's trilogy films in Kiarostami's cinema with a phenomenological approach. For this purpose, in the form of the case study method and with an analytical and phenomenological approach to space, firstly based on theoretical studies, the phenomenological approach to space in cinema has been examined, then by using Merleau-Ponty's interpretive phenomenological method and Sobchak's model, the role of space and the possibility of using The interaction between architecture and cinema has been reread in Kiarostami's works, and in the final step, using this approach, a model of the relationship between the evolution of architecture and cinema space has been presented. The results show that architecture and cinema can be mediators for the presentation of meaning, which can be shared between different fields and media. In fact, architecture and cinema consist of common basic elements such as scene, space, light, movement and vision. The set of these elements together define the character of Kiarostami's cinema, which is actually the essence of his cinema. Kiarostami's cinema is a general and qualitative phenomenon that cannot be reduced to any of the characteristics of that example of normal human communication without losing its true nature.

  Keywords: Merleau-Ponty's phenomenology, Kiarostami's cinema, Coker, Architectural Space, Vivian Sobchak