فهرست مطالب

پژوهش نامه علوم حدیث تطبیقی - پیاپی 16 (بهار و تابستان 1401)
 • پیاپی 16 (بهار و تابستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/07/07
 • تعداد عناوین: 15
|
 • محمدعلی رضایی اصفهانی، مهدی رستم نژاد، جواد کلاهدوز * صفحات 9-30

  مقاله پیش رو با هدف بررسی چگونگی اثر نظریه «روح قرآن» بر ارزیابی روایات توحیدی سامان یافته است. برای دستیابی به آن، ابتدا لزوم اعتبارسنجی محتوایی روایات تبیین گشته و پس از تبیین نظریه «روح قرآن» و ضرورت افزودن این سنجه، به دیگر معیارهای اعتبارسنجی، نمونه هایی از روایات توحیدی، به معیار «روح قرآن» عرضه شده و اعتبار آنها محک سنجی گردید. این پژوهش که به روش تحلیلی تطبیقی و گردآوری داده های آن به صورت کتابخانه ای بوده، ادعا دارد که از مهم ترین روش های بهره گیری از معارف توحیدی قرآن و ایفای نقش محوری آن نسبت به دیگر معارف، سنجه راهبردهای قرآن است. نتیجه این پژوهش، اعتبارسنجی و پالایش احادیث توحیدی ناهمگون با سنجه «روح قرآن» و مرزبندی با دیدگاهی است که با جمود بر ظهور بدوی واژگان، میان الفاظ و «روح قرآن» جدایی افکنده است.

  کلیدواژگان: نظریه روح قرآن، احادیث توحیدی، اعتبارسنجی احادیث توحیدی، نقد محتوایی روایات
 • عبدالمجید زهادت * صفحات 31-50

  حدیث «الخلافه بعدی ثلاثون سنه» با تعدد نقل و مضمون واحد در منابع اهل سنت مورد قبول واقع شده و در کتب کلامی، تفسیری، حدیثی و تاریخی طرح شده و مستند برخی از اعتقادات اهل سنت از جمله مشروعیت و تربیع خلفا قرار گرفته است. سوال این است که آیا این حدیث می تواند مستند قابل قبولی برای اهل سنت در بحث امامت باشد؟ با استفاده از قواعد مقبول فریقین در بررسی سندی و دلالی این حدیث مخدوش است؛ هرچند امامیه به صورت موردی در مناظرات به عنوان عنصر جدل از آن بهره جسته اند. این حدیث با اعتقادات اهل سنت ناسازگار است؛ مانند محدودنمودن مدت زمان خلافت به سی سال و عدم مشروعیت خلفای بعد از امیرالمومنین علی بن ابی طالبg و نیز تعارض با احادیث امامان دوازده گانه که مورد اتفاق فریقین است. نویسندگان اهل سنت برای حل این ناسازگاری ها به چاره جویی برخواسته اند و مباحثی مانند جعل دو دوره برای خلافت یعنی تا سی سال خلافه النبوه و بعد از آن خلافه الملک را بیان کرده اند.

  کلیدواژگان: خلافه النبوه، خلافه الملک، الملک العضوض، تربیع الخلفا، خامس الخلفاء
 • سید ضیاء الدین علیانسب، سید مجید نبوی * صفحات 51-64

  یکی از نشانه های آخرالزمان، خروج سفیانی (دشمن امام مهدیf) در شام است. نوشتار حاضر با روش توصیفی تحلیلی، وضعیت اعتقادی و دینی سفیانی در روایات فریقین را بررسی کرده است. از آنجا که سفیانی دشمن اهل بیتb و رهبری دشمنان حق را بر عهده دارد و تدین ظاهری او باعث فریب مسلمانان می شود، شناخت او برای منتظران، ضروری است. اعمال و رفتار و خونریزی های سفیانی در آخرالزمان ریشه در دین و اعتقادات او دارد. روایات حاکی فریقین از دین سفیانی را می توان در چهار گروه دسته بندی کرد: 1. مسلمان بودن سفیانی؛ 2. نصرانی بودن سفیانی؛ 3. نصرانی شدن سفیانی؛4. تظاهر به زهد و مسلمانی. با این تفاوت که منابع روایی اهل سنت درباره سفیانی، به مسلمانی، آثار عبادت در چهره و تظاهر به اسلام وی اشاره دارد، لیکن در منابع روایی شیعی تظاهر به زهد، بی ایمانی و تمایل به نصرانیت سفیانی به چشم می خورد. بر اساس روایات مورد اشاره، وی مسلمانی است که نصرانی می شود و یا با توجه به موقعیت و شرایط پیش رو، هم تظاهر به مسلمانی و هم با نصرانیت هم سویی و همراهی می کند و در حقیقت کافر است و ایمانی به اسلام و نصرانیت ندارد.

  کلیدواژگان: سفیانی، اعتقادات سفیانی، علائم ظهور، حوادث آخرالزمان
 • سید عبدالله اصفهانی *، فاطمه محمد حسینی، معصومه بهزادی صفحات 65-88

  بازگرایش به سخنان طبی اهل بیتb در عصر مدرن امروز و هم پوشانی برخی آموزه های ایشان با عناوین علوم تجربی، به ویژه مفاهیم پزشکی، ضرورت پرداختن به اعتبار روایات طبی را ایجاد می کند. کتاب های متعدد شیخ صدوقe یکی از منابع رجوع به احادیث طبی بوده که در این میان، کتاب الخصال ایشان محور بررسی این مقاله قرار گرفت. نگاشته پیش رو به بررسی و اعتبارسنجی سندی 23 روایت پزشکی جلد اول این کتاب پرداخته است. مقاله حاضر که به روش کیفی، توصیفی، تحلیلی، نقلی و آماری صورت گرفته، به بیش از 5/78٪ «راوی ثقه» در زنجیره اسناد احادیث مربوطه و 87٪ «روایات مسند» و 48٪ «روایات موثق و صحیح» دست یافته و قابل پذیرش محدثان دانسته است که نتیجه آن، برخورداری قوت سندی و رجالی 23 روایت طبی کتاب الخصال خواهد بود.

  کلیدواژگان: اعتبارسنجی سندی، احادیث پزشکی، روایات طبی الخصال
 • سید مهدی احمدی نیک*، محمد امامی صفحات 89-112

  یکی از راه های شناخت درست تاریخ اسلام و نیز شخصیت های تاثیرگذار صدر اسلام، واکاوی روایات واردشده درباره آنهاست. جناب ابوطالب یکی از شخصیت های این دوره بوده که روایات متعدد درباره او گزارش شده است. درباره ایشان دو دیدگاه متفاوت مطرح شده: گروهی با استناد به برخی از روایات در مورد سه آیه از قرآن کریم، چنین پنداشته اند که وی بدون ایمان از دنیا رفته است. گروهی دیگر بر این باورند که این روایات، نمی تواند شاهد قابل اعتمادی بر این پندار باشد. اکنون مسیله مطرح درباره ایشان این است که آیا ایشان به پیامبر اسلامa ایمان آورد و با ایمان از دنیا رفت؟ مقاله پیش رو با استفاده از منابع کتابخانه ای و به شیوه توصیفی تحلیلی به بررسی این روایات پرداخته و با بیان اشکالات اساسی و بنیادین آنها، از قبیل ضعف سندی، دلالی، تعارض با روایات دیگر، ناسازگاری با مفاد و سیاق آیات و... بی اعتباری آنها را اثبات نموده و با استناد به روایات متواتر، اتفاق اهل بیتb، اجماع امامیه، اشعار صریح ابوطالب و درنظرگرفتن معیار تشخیص حق، ایمان وی را از مسلمات تاریخ اسلام و غیر قابل تردید دانسته است.

  کلیدواژگان: ایمان ابوطالب، روایات تفسیری آیات ایمان، معیارهای تشخیص ایمان، مستندات ایمان ابوطالب
 • علی اکبر خدامیان آرانی، محمدرضا مزرعی فراهانی، مریم دانیالی * صفحات 113-128

  تحقیقات نشان داده است تنظیم هیجان، نقش مهمی در ابعاد مختلف زندگی انسانی ایفا می کند. در روایات اسلا می نیز توصیه هایی در زمینه نحوه تنظیم و تغییر هیجان ها وجود دارد. هدف از این مقاله بررسی راهبردهای تنظیم هیجان درون فردی در روایات موجود در متون اسلا می و تطبیق آن با راهبردهای ارایه شده در علم روان شناسی است. روش پژوهش تحلیلی تطبیقی بوده و با استفاده از کلیدواژه های مرتبط با هیجان ، در منابع روایی جستجو شده و احادیث بر اساس نوع راهکار موجود در آن دسته بندی و مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که علاوه بر راهبردهای علم روان شناسی، در روایات اسلا می نیز راهبردهای دیگری جهت تنظیم هیجان درون فردی وجود دارد که شامل اذکار خاص، دعا، استغفار، تغذیه، رفاقت، نظافت و نماز است. می توان این راهبردها را به عنوان راهبردهای تنظیم هیجان معنوی مذهبی در نظر گرفت و از آنها برای تنظیم هیجان و آموزش به افراد بهره برد.

  کلیدواژگان: تنظیم هیجان، تنظیم هیجانی درون فردی، تنظیم هیجان معنوی
 • مهدی مرادیان صفحات 129-146

  روایات بسیاری در باب اثبات و وجود دوازده امام بعد از پیامبر گرا می اسلام در کتب معتبر شیعی و اهل سنت گزارش شده است. این احادیث به احادیث «اثناعشر» معروفند که با قیودی همچون «اثناعشر اماما»، «اثناعشر خلیفه»، «اثناعشر امیرا» و... و اوصافی چون «من اهل بیتی»، «کلهم من قریش»، «کلهم من بنی هاشم» و... وارد شده اند از طرفی، امروزه جریانی نوظهوری بنام جریان یمانی به رهبری شخصی به نام احمد اسماعیل بصری معروف به احمدالحسن، مدعی است که مطابق حدیث وصیت که از پیامبرa نقل شده، بعد از پیامبرa بیست وچهار امام و وصی خواهند آمد و بعد از امام دوازدهم، دوازده امام دیگر (با وصف مهدی) خواهند آمد و احمد بصری امام سیزدهم است. نوشتار پیش رو با بررسی حدیث «وصیت» از حیث سند و دلالت و تطبیق روایات اثناعشر با آن، عدم صحت ادعای مورد نظر را به اثبات می رساند؛ روش کار در این مقاله به صورت توصیفی تحلیلی است.

  کلیدواژگان: جریان یمانی، دوازده مهدی، احمد الحسن بصری، حدیث «اثناعشر»
 • مهدی جهانی*، علی مدبر صفحات 147-166

  قرآن کریم ضمن تبیین ضرورت و وجوب اتحاد مومنان، رهنمودها و راهکارهایی برای دستیابی به آن بیان فرموده که مهم ترین آن معرفی محوری به نام «صراط مستقیم» است که حرکت انسان ها را یکپارچه و متحد می کند. «صراط مستقیم» در کلام الهی که به صورت مفرد به کار رفته، به عنوان محور وحدت معرفی شده و گزارش های روایی یکی از مصادیق این اصطلاح را حضرت علیg بیان کرده اند. چگونگی و تبیین محوریت «صراط مستقیم» به عنوان محور قرآنی وحدت امت اسلا می و تطبیق آن بر حضرت علیg ازمنظر روایات فریقین هدف نگاشته پیش رو بوده و این پژوهش از روش نقلی وحیانی و پردازش داده ها با شیوه توصیفی و تحلیلی بهره گرفته است. وجود جنگ های تفرقه افکن بین مسلمانان و طراحی توطیه دشمنان اسلام جهت هجمه به صفوف وحدت آفرین مسلمین، ضرورت پرداختن علمی به این گونه مسایل را روشن تر می سازد. محوریت صراط مستقیم برای هم گرایی و وحدت امت اسلا می و انحصار تطبیق آن بر شخص معصوم از مهم ترین یافته های این تحقیق است.

  کلیدواژگان: حضرت علی، محور وحدت، اتحاد امت اسلامی، صراط مستقیم
 • محمد عشایری منفرد صفحات 167-180

  یکی از بایسته های پژوهش، شرح و تفسیر صفات و فضایل امیرالمومنینg است. «انزع بطین» یکی از صفات امام علیg که در متون تاریخی، روایی و زیارات ماثوره به کار رفته است. اخیرا برخی محققان این دو کلمه را به معنای صفت مذمت و نکوهش دانسته و از همین روی این فرضیه را مطرح کرده اند که این دو صفت توسط دشمنان امیرالمومنینg جعل و به ایشان نسبت داده شده است. چنین رویکردی این مساله را ایجاد می کند که این دو صفت در ادب و فرهنگ عربی به چه معنایی است؟ مقاله پیش رو با بررسی این دو واژه در زبان و فرهنگ عربی و منابع فریقین به معنای واقعی آن پرداخته و اثبات کرده است که «انزع» و «بطین» معنای مدح دارند و از صفات اصیل امیرالمومنین هستند.

  کلیدواژگان: انزع، بطین، فضایل امیرالمومنین امام علی، در فریقین
 • محمدکاظم رحمان ستایش، اشرف براتی * صفحات 181-206

  مفضل بن عمر یکی از اصحاب برجسته ایمهb است. وی از شخصیت های تاثیرگذار در جریان های درون مذهبی سده های نخستین بود. با مهاجرت برخی از محدثان از عراق به ایران، اندیشه های حدیثی طیف مفضل بن عمر نیز به مکاتب حدیثی ایران منتقل شد. دانشیان ری که گروهی از محدثان و اصحاب ایمهb ساکن ری یا محدثان مهاجر از دیگر شهرها بودند با جریان مفضل بن عمر ارتباط برقرار کردند که تاثیر این ارتباط در نشر و ضبط تراث حدیثی امامیه از اهمیت بسیاری برخوردار است. بر این اساس، پژوهش حاضر به رویکرد دانشیان مکتب حدیثی ری در تعامل و ارتباط با جریان مفضل بن عمر جعفی و آثار ایشان می پردازد. روش پژوهش با توجه به شناخت تاریخ اندیشه و تحلیل رویکرد دانشیان مکتب ری در تحلیل رجالی، مولفه ای و جریانی است. بر اساس تحقیقات انجام شده، برخورد دانشیان مکاتب حدیثی قم و بغداد با جریان مفضل بن عمر به شیوه طرد، اتهام به غلو و تفویض بوده، اما دانشیان مکتب حدیثی ری برخلاف دیگر مکاتب، با اندیشه اعتدالی، نه تنها وابستگان به جریان مفضل بن عمر را در ری پذیرفتند، بلکه به نشر روایات بسیاری از این طیف پرداختند و این ارتباط تا آنجا پیش رفت که بزرگان و ثقات ری، روایات زیادی از ایشان در تالیفات خویش گنجاندند و همین امر باعث جرح برخی از دانشیان ری توسط رجالیان مکاتب دیگر شد.

  کلیدواژگان: اندیشه حدیثی، مکتب حدیثی ری، جریان حدیثی، راویان ری
 • عباس الهی صفحات 207-224

  «شکر» از مفاهیم پربار قرآنی و حدیثی و از اهداف تربیتی و صفات معنوی بوده و روحیه سپاسگزاری از بارزترین ویژگی های انسان در مسیر خودسازی و رسیدن به کمال است. به فرموده قرآن کریم خداوند متعال شکور بوده و بندگانی که در مسیر طاعت او قدم برمی دارند مورد لطف و موهبت خود قرار داده و تشکر می کند. در این کتاب الهی به اهمیت شکر و کارکردهای آن پرداخته شده که الگوی مناسبی برای بهره گیری انسان هاست. از طرف دیگر در کلام اهل بیتb نیز درباره این واژه و کارکردهای آن بسیار توجه شده و مورد تاکید قرار گرفته است. امام سجادg در دعاهای متعدد به مباحث مربوط به شکر و کارکردهای آن پرداخته که به عنوان اسوه عملی و نمونه عینی به حساب می آید. از آنجا که کارکردهای تربیتی شکر در دعاهای امام سجادg می تواند مبین، مفسر و تفصیل دهنده الگوی ارایه شده در قرآن باشد ضرورت دارد این گزاره اخلاقی و معنوی از منظر کتاب خدا و صحیفه سجادیه بررسی گردد. ازاین رو مقاله پیش رو به دیدگاه های قرآن و صحیفه سجادیه درباره کارکردهای تربیتی شکر پرداخته و به روش توصیفی تحلیلی مباحث خود را ارایه داده است. برخی از یافته های پژوهش حاضر عبارت اند از: نیل به مقام رضا، پیشگیری از عذاب ها و بلاها، استحقاق ثواب اخروی، دستیابی به رستگاری و... .

  کلیدواژگان: بهره های تربیتی، سپاسگزاری، افزایش نعمت، دوام نعمت، شکر در قرآن، شکر در دعا
 • سید علی دلبری، البرز محقق گرفمی * صفحات 225-248

  یکی از روش های اعتبار یابی متن احادیث، عرضه آنها به قرآن مجید است. این روند که به «قاعده عرضه حدیث به قرآن» نام برده شده بر دلیل های گوناگون عقلی و نقلی استوار است. معروفترین این دلایل دسته ای از روایاتی به عنوان «اخبار عرض» می باشند. با این وجود، اشکالاتی به درستی این قاعده از سوی جریان ظاهر گرایی عامه و برخی از ظاهر گرایان خاصه، وارد شده است. پژوهش حاضر با استفاده از منابع کتابخانه ای و بهره از روش توصیفی تحلیلی در پی بازخوانی این دلایل، میزان دلالت آنها بر مقصود و پاسخ گویی به آنهاست. در این جستار، اشکالات مخالفان قاعده در چهار رده: رویکردهای معرفت شناختی، اشکالات سندی، اشکالات مبتنی بر ادله نقلی و لازمه های نادرست اجرای قاعده عرضه تقسیم شده اند. در یک ارزیابی کلی، ریشه دلایل معرفتی و محتوایی پیش گفته به آسیب هایی چون فهم یک سویه از پاره ای اخبار، عدم درک استوار از مفهوم مخالفت در محتوای اخبار عرض و نیز یکسان انگاری مفهوم سنت با حدیث باز می گردد. پاسخ های فراهم آمده به اشکالات پیش گفته نیز بر درک این آسیب ها استوار است. اشکالات سندی نیز به سبب تمرکز بر شمار محدودی از خانواده اخبار عرض رخ نموده اند که با مراجعه به سایر احادیث و حصول تواتر معنوی یا استفاضه پاسخ داده می شوند. نتیجه اینکه هیچ یک از دلایل را نمی توان در جهت خدشه به اخبار عرض به کار برد.

  کلیدواژگان: اخبار عرض، مخالفان قاعده عرضه، سنت، اعتبارسنجی حدیث
 • محمد قربان زاده *، علی اصغر ناصحیان، فریدون عباسی صفحات 249-270

  قرآن کریم از جمله معیارهای اصلی ارزیابی متون روایی به ویژه روایات تفسیری است. محققان در این محور، بیشتر بر ضرورت عرضه به قرآن کریم تاکید داشته اند اما درباره چگونگی عرضه بر قرآن کمتر پرداخته شده و در این باره الگوی جامع، به ویژه در عرضه روایات تفسیری بر قرآن کریم ارایه نشده است. در این تحقیق با روش توصیفی- تحلیلی، الگوی جامعی برای ارزیابی روایات تفسیری با قرآن ارایه می شود. الگوی پیشنهاد ی در این پژوهش عبارت اند از: 1. به دست آوردن مفاد؛ 2. پرهیز از پیش داوری؛ 3. روشن ساختن مفردات آیه؛ 4. بررسی سیاق آیات هم جوار؛ 5. فرازبندی آیه مشخص نمودن نقاط روشن و مجمل؛ 6. شرح آیه به کمک دیگر آیات؛ 7. دسته بندی روایات و به دست آوردن مفاد؛ 8. استنباط نسبت روایات با آیه؛ 9. عرضه روایات به قرآن عرضه.

  کلیدواژگان: روایات تفسیری، عرضه روایات بر قرآن، معیار ارزیابی روایات، فرایند ارزیابی روایات
 • علی محمدی آشنانی*، زهره اخوان مقدم، لیلا خانی اوشانی صفحات 271-292

  خلوت گزینی به معنای انقطاع از خلق و اشتغال به خود می باشد که در نهاد انسان با مقایسه و ارزیابی تعاملش با دیگران صورت می پذیرد؛ ازاین رو زمانی که فرد روابط خانوادگی و اجتماعی خاصی نداشته باشد، خلوت را برگزیده است. روان شناسان موضوع خلوت گزینی را در دو نوع مثبت و منفی جای داده اند. شکل مثبت خلوت گزینی که به صورت انتخابی صورت می پذیرد، در آموزه های قرآن، حدیث و روان شناسی از فواید بسیاری برخوردار است. جستار پیش رو با روش توصیفی- تطبیقی، نظرات برخی روان شناسان را بر اساس آموزه های قرآن و حدیث، مورد ارزیابی قرار داده است. مطابق یافته های این پژوهه، برای خلوت گزینی انتخابی شش فایده توصیف شده است که عبارت اند از: خودآگاهی عمیق تر، ارتباطی ژرف تر با خداوند، تامل در طبیعت، یادگیری و سرعت بیشتر برای انجام امور، افزایش خلاقیت و احساس آزادی کامل تر. با بررسی صورت گرفته می توان هم راستا و هم جهتی برخی نظرات روان شناسی و آموزه های قرآن و حدیث را تایید نمود و بر عدم تهافت، بلکه هم سویی و مکمل یکدیگر بودن آنها تاکید ورزید. گفتنی است در آیات و روایات معصومانb آثار اخروی خلوت گزینی تبیین شده و زمان، اعمال، برنامه و محتواهای خاصی برای آن، ذکر گردیده که در روان شناسی معاصر، کمتر به آن پرداخته شده است.

  کلیدواژگان: خلوت گزینی انتخابی، احساس تنهایی، روان شناسی در قرآن و حدیث
 • مهدی بیات مختاری *، علیرضا حیدری نسب صفحات 293-314

  محمد بن سنان (م220ق) از راویان امام کاظم، امام رضا و امام جوادb به شمار می آید. از رهگذر وجودش در سلسله اسناد صدها روایت کتب اربعه، نقش ممتاز در انتقال میراث روایی دارد. از طرفی، فضل بن شاذان (م260ق) که از اصحاب امام رضا، امام جواد، امام هادی و امام حسن عسکریb و از ثقات و رجا ل شناسان نامدار عصر حضور و از راویان ابن سنان است، وی را با سخنانی متعدد، دستخوش جرح شدید قرار داده و او را «کاذب مشهور» قلمداد کرده است. این مقاله که از نظر گردآوری به روش کتابخانه ای و از نظر محتوایی با روش توصیفی - تحلیلی سامان یافته، به چرایی ارزیابی و نقد سخنان فضل بن شاذان پرداخته است. دریافت نویسندگان این بوده که عله العلل نسبت کذب و غلو، اختلاف مبنایی آن دو است؛ زیرا ابن سنان اقبال ویژه به تاویل آیات در مورد اهل بیتb، نقل کرامات و دیدگاه تعمیم دانش آنان دارد؛ در حالی که ابن شاذان رویکرد ضد جریان غلو دارد و بر دیدگاه تحدید علوم امامانb تصریح می کند. بنابراین جرح محمد بن سنان بعید به نظر می رسد و وثاقت او تقویت می شود.

  کلیدواژگان: ابن سنان، ابن شاذان، غلو، گستره علوم اهل بیت، مبانی جرح و تعدیل، علم الرجال
|
 • mohamadali rezaee, mahdi rostam nezhad, javad kolahdooz * Pages 9-30

  The current article is organized to examine how the theory of the “Spirit of the Quran” affects the evaluation of monotheistic narrations. To achieve this purpose, first, the necessity of validating the content of narrations is explained, and after explaining the theory of “Spirit of the Quran” and the necessity of adding this criterion to other validation criteria, examples of monotheistic narrations are presented to the “Spirit of the Quran” criterion and its validity were benchmarked. This research, with the analytical-comparative method and its data collection in a library method, claims that one of the most important methods of using the monotheistic teachings of the Quran and playing its central role compared to other teachings is the measurement of the strategies of the Quran. The result of this research is the validation and refinement of heterogeneous monotheistic hadiths with the criterion of the “Spirit of the Quran” and the demarcation with the view that, stagnation on the primitive emergence of words, separates words and the “Spirit of the Quran.”

  Keywords: Theory of the Spirit of the Quran, Monotheistic Hadiths, Validation of Monotheistic Hadiths, Content Criticism of Hadiths
 • Abdul Majid Zahadat Pages 31-50

  The hadith of “Al-Khilafah Ba’di Thalathon” (The Caliphate will be for Thirty years after my life) has been accepted in the sources of the Sunnis with several narrations and a single theme, and it has been narrated in theological, commentary, hadith and historical sources and became proof of Sunni beliefs, including the legitimacy and quadruplicating (tarbi’) of the caliphs. The question is, can this hadith be an acceptable document for Sunnis in the discussion of Imamate? Using the accepted rules of the two major sects of Islam in examining the authenticity chain and contents of this hadith, it is a distorted narration; However, Imamiyyah has used it as an element of dialectic in debates by case studies. This hadith is inconsistent with Sunni beliefs; Such as limiting the duration of the caliphate to 30 years and the illegitimacy of the caliphs after Amir al-Mu’minin Ali bin Abi Talib, as well as the conflict with the hadiths of the twelve imams, which are agreed upon by both sects. Sunni writers have tried to find a solution to solve these inconsistencies and have stated issues such as forging two periods for the caliphate, i.e. up to 30 years of the caliphate of Prophethood and after that the caliphate of al-Mulk.

  Keywords: Caliphate of Prophethood, Caliphate of al-Mulk, Mordacious Emperor, Quadruplicating (Tarbi’) of the Caliphs, The Fifth Caliph
 • sayedzioddin olyanasab, seyedmajid nabavi* Pages 51-64

  One of the signs of the apocalypse is the uprising of Sufyani (the enemy of Imam Mahdi) in Syria. The present article has analyzed the belief and religious status of Sufyani in the narratives of Two Major Sects of Islam with a descriptive and analytical method. Because Sufyani is an enemy of Ahl al-Bayt and he is the leader of the enemies of the truth, and his apparent religion deceives Muslims, knowing him is essential for those who are waiting for Imam Mahdi. Sufyani’s actions and behavior and bloodshed in the end of time are rooted in his religion and beliefs. Narratives indicating the religion of Sufyani can be classified into four groups: 1. Sufani being a Muslim; 2. Sufyani being a Christian; 3. Sufyani’s conversion to Christianity; 4. Pretend to be ascetic and Muslim. With the difference is that Sunni narrative sources about Sufyani refer to his being a Muslim, signs of worship on his face and pretending to be Muslim, but in Shia narrative sources, Sufyani’s pretense of asceticism, unbelief and desire to become a Christian can be seen. According to the mentioned traditions, he is a Muslim who becomes a Christian or, according to the situation and circumstances, he pretends to be a Muslim and aligns himself with Christianity, and in fact, he is an infidel and does not believe in Islam or Christianity.

  Keywords: Sufyani, Sufyani’s Beliefs, Signs of Appearance, Apocalyptic Events
 • Sayed Abdullah sfahani *, fatemeh mohammad hoseyni, Masomeh Behzadi Pages 65-88

  Referring to the medical words of Ahl al-Bayt in the modern era and due to the overlap of some of their teachings with the titles of experimental sciences, especially medical concepts, creates the necessity to deal with the validity of medical traditions. Many books of Sheikh Sadouq’s works is one of sources that refer to medical hadiths, among which, his book Al-Khisal became the focus of this article. The current research examines and validates documental-based the 23 medical narrations of the first volume of this book. The present article, which was carried out in a qualitative, descriptive, analytical, descriptive and statistical method, acquired more than 78.5% “reliable narrators” in the chain of related hadith documents, 87% “musnad” and 48% “reliable and authentic narrations”. It has been achieved and accepted by the narrators, and it has been considered that the result will be the validity of the 23 medical narrations of Al-Khisal.

  Keywords: Document Validation, Medical Hadiths, Medical Narrations of Khisal
 • Sayyid Mahdi Ahmadi Nik *, Muhammad Imami Pages 89-112

  One of the ways to correctly understand the history of Islam and the influential figures of the early days of Islam is to analyze the narrations about them. Hazrat Abu Talib was one of the personalities of this period, about whom many traditions have been reported. Two different views have been raised about him: a group of people, citing some hadiths about three verses of the Holy Quran, have thought that he died without faith. Another group believes that these narrations cannot be a reliable witness to this idea. Now the question about him is whether he believed in the Prophet of Islam and died with faith? The following article examines these narrations using library sources and in a descriptive-analytical method, and by stating their fundamental problems, such as weak documentation, denotation, conflict with other narrations, incompatibility with the contents and context of the verses, etc., their invalidity will be proved and by referring to massively reported narrations, the consensus of the Ahl al-Bayt, the consensus of Imamiyyah, the explicit poems of Abu Talib, and considering the criterion of discerning the truth, considered his faith as one of the unquestionable facts of the history of Islam.

  Keywords: Abu Talib’s Faith, Interpretive Narration on the Verses of Faith, Criteria for Diagnosing Faith, Documents of Abu Talib’s Faith
 • Ali Akbar Khoddamian Arani, Mohammad Reza Mazraee Farahani, Maryam Daniali * Pages 113-128

  Research has shown that emotion regulation plays an important role in various dimensions of human life. In Islamic traditions, there are recommendations on how to regulate and change emotions. The purpose of this article is to examine the strategies of intrapersonal emotion regulation in the narratives in Islamic texts and to compare them with the strategies presented in psychology. The method of research is analytical-comparative and uses keywords related to emotion, it was searched and narrative sources and hadiths were categorized and analyzed based on the type of solutions available in them. The results of the research indicated that in addition to the strategies of psychological science, there are other strategies in Islamic narrations to regulate inner emotions, which include special remembrance, supplication, asking for forgiveness, nutrition, companionship, cleaning, and prayer. These strategies can be considered spiritual and religious emotion regulation strategies and they can be used to regulate emotion and educate people.

  Keywords: Emotion Regulation, Intrapersonal Emotional Regulation, Spiritual Emotion Regulation
 • mahdi moradian Pages 129-146

  Many narrations about the proof and existence of twelve imams after the beloved Prophet of Islam have been reported in authentic Shia and Sunni books. These hadiths are known as “Ithna Ashar” hadiths, which have been reported with limitations such as “Ithna Ashara Imaman”, “Ithna Ashara Khalifatan”, “Ithna Ashara Amiran” and... and attributes such as “from my Ahl al-Bayt”, “All of them belong to Quraysh”, “All of them belong to Bani Hashim” and... On the other hand, today, a new movement called the Yamani movement, led by a person named Ahmad Ismail Basri, known as Ahmad al-Hassan, claims that according to the hadith of the wasiyyat of the Prophet narrated after the Prophet, twenty-four imams and successors will come, and after the twelfth imam, twelve other imams (with the description of Mahdi) will come, and Ahmad Basri is the thirteenth imam. The current article proves the inauthenticity of the claim by examining the hadith of “Will” in terms of its evidence and implications and comparing the traditions of the twelfth century with it; The method of the article is descriptive-analytical.

  Keywords: Yamani Stream, Twelve Mahdi, Ahmad al-Hassan Basri, Hadith “Ithna Ashar”
 • mahdi jahani *, ali modabber Pages 147-166

  The Holy Quran, while explaining the necessity and obligation of the unity of the believers, has stated the guidelines and solutions to achieve it, the most important of which is the introduction of an axis called “Straight Path” which integrates and unites the movement of people. “Straight path” in the word of God, which is used in the singular form, is introduced as the axis of unity, and the narrative reports regarded Imam Ali as one of the instances of this term. How and how to explain the centrality of the “straight path” as the Quranic axis of the unity of the Islamic Ummah and its application to Hazrat Ali from the point of view of the narrations of both major sects of Islam is the goal of the current research and this research has used the narrative-revelatory method and data processing with a descriptive and analytical method. The existence of divisive wars between Muslims and the design of a conspiracy by the enemies of Islam to attack the unifying ranks of Muslims makes it clearer the necessity of dealing scientifically with such issues. The centrality of the right path for the convergence and unity of the Islamic Ummah and exclusive application of it to the infallible person is one of the most important findings of this research.

  Keywords: Hazrat Ali (A.S), Axis of Unity, Unity of the Islamic Ummah, Right Path
 • Mohammad ashayeri monfared Pages 167-180

  One of the requirements of the research is the description and interpretation of the attributes and virtues of Amir al-Mu’minin (A.S). “Anza’ Bateen” is one of the attributes of Imam Ali (A.S) which is used in historical, narrative and pilgrimage texts. Recently, some researchers have considered these two words as the adjectives of condemnation and reprimand, and therefore they have put forward the hypothesis that these two adjectives were used by the enemies of Amir al-Mu’minin (A.S) falsified and attributed. Does such an approach raise the issue of what these two adjectives mean in Arabic literature and culture? The current article, by examining these two words in the Arabic language and culture and the sources of two major sects of Islam, has discussed their real meaning and proved that “Anza” and “Bateen” have the meaning of praise and are among the original attributes of Amir al-Mu’minin (A.S).

  Keywords: Anza’, Bateen, Virtues of Amir al-Mu’minin (A.S), Imam Ali in the Viewpoint of Two Major Sects of Islam
 • Muhammad Kazim Rahman Sitayish m Ashraf Barati Rizi * Pages 181-206

  Mufazzal bin Umar is one of the prominent companions of Imams. He was one of the influential figures in the intra-religious currents of the first centuries. With the migration of some hadith scholars from Iraq to Iran, the hadith ideas of Mufazzal bin Umar were also transferred to the hadith schools of Iran. Ray’s scholars who are a group of scholars and companions of Imams residents of Ray or migrant narrators were from other cities and they connected with the movement of Mufazzal bin Umar, and the effect of this connection in publishing and recording the hadith tradition of Imamiyyah is very important. Based on this, the present research deals with the approach of scholars of the Hadith school of Ray in interaction and communication with the movement of Mufazzal bin Umar Jua’afi and his works. The research method is based on the knowledge of the history of thought and the analysis of the approach of scholars of the Ray school in the analysis of majesty is component-based and current-oriented. According to the conducted research, the scholars of Qom and Baghdad hadith schools rejected the movement of Mufazzal bin Umar, accused of exaggeration and completely-free-will (tafweez), but unlike other schools, the scholars of the hadith schools of Ray, with moderate thinking, did not only consider those affiliated with Mufazzal bin Umar’s movement and accepted that, but they published also many narrations from this spectrum and this communication went to the point that the trusted and scholars of Ray included many narrations from him in their works, and this caused some scholars of Ray to be offended by the scholars of other schools.

  Keywords: Hadith Thought, Ray’s Hadith School, Hadith Stream, Ray’s narrators
 • abbas elahi Pages 207-224

  “Gratitude” is one of the fruitful Quranic and hadith concepts, educational goals and spiritual attributes, and the spirit of gratitude is one of the most obvious characteristics of humans in the path of self-improvement and reaching perfection. According to the Holy Quran, Almighty God is grateful and thanks His servants who follow the path of His obedience. In this divine book, the importance of gratitude and its functions are discussed, which is a good example for human beings to use. On the other hand, in the words of Ahl al-Bayt also about this word and its functions, much attention has been given and emphasized. Imam Sajjad in numerous prayers, he addressed the topics related to gratitude and its functions, which is considered a practical example and concrete instance. Because the educational functions of sugar in the prayers of Imam Sajjad can explain, interpret and elaborate the model presented in the Quran. It is necessary to examine this moral and spiritual statement from the perspective of the divine book and Sahifah Sajjadiyyah. Therefore, the current article has discussed the views of the Quran and the book of Sahifah Sajjadiyah about the educational functions of gratitude and has presented its discussions in a descriptive-analytical method. Some of the findings of the present research are: reaching the position of satisfaction, preventing torments and calamities, deserving the afterlife reward, achieving salvation, etc.

  Keywords: Educational Benefits, Gratitude, Increase of Blessings, Durability of Blessings, Gratitude in Quran, Gratitude in prayer
 • Sayyid Ali delbari, alborz mohaghegh garfami * Pages 225-248

  One of the methods of verifying the text of hadiths is to present them to the Holy Quran. This process, which is called “the rule of presenting hadiths to the Quran”, is based on various rational and narrative reasons. The most famous of these reasons are a group of traditions called “narrations of presenting”. Nevertheless, some objections have been raised to the correctness of this rule to the trend of Sunni and Shia appearance-centrism. The current research, using library sources and using the descriptive-analytical method seeks to reread these reasons, the extent of their meaning and answer to them. In this research, the problems of the opponents of the rule are divided into four categories: epistemological approaches, documentary problems, problems based on narrative evidence, and incorrect implications for the implementation of the presenting rule. In a general evaluation, the root of the aforementioned epistemological and content-based reasons goes back to issues such as understanding one side of some narrations, and lack of solid understanding of the concept of opposition in the context of wide-ranging narrations, and equating the concept of Sunnah with Hadith. The answers provided to the aforementioned problems are also based on the understanding of these issues. Documentary problems have also occurred due to focusing on a limited number of narrations presented, which are answered by referring to other hadiths and obtaining meaningful massiveness or abundance. The result is that none of the reasons can be used to harm the narration of presenting.

  Keywords: Narrations of Presenting, Opponents of the Rule of Presenting, Sunnah, Validation of Hadith
 • mohammad ghorbanzadeh*, Ali asghar Nasehyan, Fereydon Abbasi Pages 249-270

  The Holy Quran is one of the main criteria for evaluating narrative texts, especially interpretive narrations. In this axis, researchers have emphasized more on the necessity of presenting the Holy Quran, but less has been discussed how to present the Holy Quran, and in this regard, a comprehensive model has not been presented, especially in the presentation of explanatory narrations on the Holy Quran. In this research, a comprehensive model is presented for the evaluation of interpretive narratives with the Quran using the descriptive-analytical method. The suggested model in this research are: 1. Obtaining the contents; 2. Avoiding prejudice; 3. Clarifying the vocabulary of the verse; 4. Examining the context of adjacent verses; 5. Paragraphing the verse to specify the clear and comprehensive points; 6. Explanation of the verse with the help of other verses; 7. Categorizing narrations and obtaining contents; 8. Deducing the ratio of hadiths with verses; 9. Presentation of hadiths to the Quran.

  Keywords: Interpretive Narrations, Presentation of Narrations to the Quran, Criteria for Evaluation of Narrations, Evaluation Process of Narrations
 • ALI mohammadi ashnani *, zohre AkhavanMoghaddam, Leila Khani oushani Pages 271-292

  Seclusion means disconnection from creatures and preoccupation with oneself, which is done in the human institution by comparing and evaluating his interaction with others; Therefore, when a person does not have a special family and social relations, he/she chooses solitude. Psychologists have divided the topic of seclusion into two types, positive and negative. The positive form of selective seclusion has many benefits in the teachings of the Quran, Hadith and psychology. The present research has evaluated the opinions of some psychologists based on the teachings of the Quran and Hadith with a descriptive-comparative method. According to the findings of this research, six benefits have been described of selective seclusion, which are: deeper self-awareness, deeper connection with God, contemplation of nature, learning and faster to do things, increased creativity and feeling more complete freedom. With the conducted investigation, it is possible to confirm the alignment and the same direction of some psychological opinions and the teachings of the Quran and Hadith and emphasize their non-contradiction, but their alignment and complementarity. It should be mentioned that in the verses and narrations of the infallible one, the otherworldly effects of seclusion have been explained and the time, actions, program and specific contents for it have been mentioned, which have been less discussed in contemporary psychology.

  Keywords: Selective seclusion, Loneliness, Psychology in Quran, Hadith
 • mehdi bayatmokhtari *, alireza Heydarynasab Pages 293-314

  Muhammad bin Sanan (220 AH) is one of the narrators of Imam Kazim, Imam Reza and Imam Javad (A.S). Through his existence in the series of documents of hundreds of narrations of Four Authentic Books (Kutub Arba’ah), he has a special role in the transmission of narrative heritage. On the other hand, Fazl bin Shazan (260 AH), who is one of the companions of Imam Reza, Imam Javad, Imam Hadi and Imam Hassan Askari (A.S) and he is one of the most authentic famous Rijali scholars and historians of the age of Imams’ appearance and one of the narrators of Ibn Sanan, but Iban Shazan has criticized worse Ibn Sanan in his various discussions and regarded him as “famous liar”. This article, which is organized in terms of collecting data with the library method and in terms of content with the descriptive-analytical method, deals with the evaluation and criticism of Fazl bin Shazan’s words. The authors’ understanding is that the main reason regarding liars and exaggeration is the basic difference between the two figures; Because Ibn Sanan has a special interest in the interpretation of verses about Ahl al-Bayt, while Ibn Shazan has an approach against the current exaggeration and concentrates on the view of limiting the knowledge of the imams. Therefore, the criticizing of Muhammad bin Sinan seems unlikely and his trustworthiness is strengthened.

  Keywords: Muhammad b.Sinan, Fadl b. Shadhan, criticism, and praise, exaggeration