فهرست مطالب

اخلاق پژوهی - پیاپی 14 (بهار 1401)
 • پیاپی 14 (بهار 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/07/10
 • تعداد عناوین: 6
|
 • محمدتقی سبحانی نیا* صفحات 5-30

  یکی از مهم ترین پرسش های با سابقه در اخلاق این است که معیار یا معیارهای اخلاقی بودن یا ارزشمندی یک عمل اختیاری چیست و با چه معیاری می توان با توجه به تحلیل متون دینی، اخلاقی بودن رفتاری را تعیین کرد و آن را دارای ارزش اخلاقی مثبت (درجه ای از خوبی) یا منفی(درجه ای از بدی) دانست؟ در این مقاله، ضمن اشاره به معیارهای ارزشمندی افعال اختیاری، افعال ارزشمند را در دو دسته افعال ارزشمند در دنیا و افعال ارزشمندی که ارزش آن از گستره دنیای مادی فراتر رفته و پاداش آن فراتر از ظرفیت دنیای مادی است، تقسیم کرده و سپس معیار ارزش مثبت افعال اختیاری انسان را - با استناد به متون دینی - جلب خشنودی و رضایت خدا دانستیم. همچنین برای این که عملی متضمن خشنودی خدا باشد، دو شرط رعایت عبودیت و بندگی خدا و در راستای تقویت یا پاسداری از کرامت انسانی بودن عمل را دربرداشته باشد؛ زیرا رفتاری که فاقد این دو شرط باشد، از ارزش مثبت خالی است؛ زیرا نمی تواند موجبات خشنودی پروردگار را فراهم آورد.

  کلیدواژگان: رفتارهای اخلاقی، ارزشمندی رفتارها، معیار ارزشمندی رفتارهای اخلاقی، رفتارهای اختیاری، خشنودی خدا، کرامت انسان
 • سید محسن اسلامی* صفحات 31-56
  ربات های قاتل یا سامانه های تسلیحاتی خودآیین (AWS) از نمونه های بارز کاربست هوش مصنوعی هستند، به نحوی که قابلیت ها و نگرانی ها درباره گسترش کاربست هوش مصنوعی در حوزه های مختلف را به خوبی نشان می دهند. طبیعتا این موضوع واکنش های بسیاری را برانگیخته است. این سامانه ها از هوش مصنوعی در عملکرد اصلی خود استفاده می کنند، یعنی در انتخاب هدف و اقدام درباره او. طی سال های اخیر این بحث از حیث نظری در عرصه اخلاق، حقوق و سیاست اهمیت داشته است، با این نگاه که اگر چنین سلاح هایی در کار باشند باید چه موضعی درباره آنها (در سطح توسعه، ساخت و استفاده) اتخاذ کرد؟ گرچه این مسیله فارغ از امکان یا عدم امکان چنین سلاح هایی مهم است، پیشرفت های تکنولوژیک نیز به چنین ایدیالی نزدیک شده است و اهمیت مسیله را دوچندان کرده اند. در این نوشته به استدلال هایی اخلاقی له و علیه این سامانه ها می پردازم. به نظر نمی رسد هیچ یک از این استدلال ها برای اتخاذ موضع در این باره کافی باشند. بنا براین، یا باید استدلال های دیگری را در این باره جست وجو کرد، یا این وضع را دال بر نتیجه ای کلی تر درباره چارچوب این بحث دانست که نظریه جنگ عادلانه است. در ضمن این بررسی، بعضی از ابعاد اخلاقا مهم این عرصه مرور خواهند شد.
  کلیدواژگان: اخلاق جنگ، اخلاق هوش مصنوعی، استدلال پیامدگرایی، کرامت انسانی، ربات قاتل
 • محمد نیازی*، فاطمه آشناد صفحات 57-76
  یکی از مباحث چالش برانگیز در دهه های اخیر در محافل فلسفه اخلاق، مسیله «بخت اخلاقی» بوده است. «بخت اخلاقی» به این معناست که امری خارج از اختیار، در وضع اخلاقی مرتکب موثر افتد، یعنی شخص را مورد قضاوت قرار دهیم، در حالی که می دانیم پاره ای از اجزای رفتار موضوع قضاوت، تحت اختیار مرتکب نبوده است. در طرف مقابل، تجری - در دانش اصول فقه - نیز وضعیتی مشابه بخت اخلاقی دارد از این حیث که امری خارج از اختیار در سرنوشت اخروی مرتکب موثر است. «تجری» - در اصول فقه - بدان معناست که فردی خلاف قطع خویش عمل کرده، آن گاه مشخص شود که قطعش مصیب به واقع نبوده است؛ آنچه واقع شده، قبح فاعلی داشته، اما قبح فعلی نداشته است. در این مقاله کوشش شده با مروری بر مباحث مطرح شده در بخت اخلاقی در فلسفه اخلاق و تجری در اصول فقه، مشابهت ها میان این دو مسیله تبیین شود. هرچند نقطه ثقل مباحث در دو حوزه متفاوت است و یکی به روایی اخلاقی می اندیشد و دیگری به حلیت و حرمت فقهی، اما پرداخت دقیق دشواره و تطبیق پیشنهادهای طرح شده در دو حوزه بر یک دیگر، می تواند تاثیر متقابلی در گره گشایی از ابهامات هر دو حوزه به جا نهد.
  کلیدواژگان: بخت اخلاقی، تجری، فلسفه اخلاق، اصول فقه، بررسی مقایسه ای
 • علی مهجور* صفحات 77-100
  در این مقاله، به تبیین و بررسی مبادی اخلاقی در آغاز اسلام پرداخته شده است. در این جستار تبیین شده است که از علل مهم پذیرفته  شدن اسلام از سوی جامعه عرب پیش از اسلام، افزون بر حسن خلق پیامبر (ص) نهادینه بودن برخی ارزش ها و اصول اخلاقی در بین ساکنان جزیره العرب بوده است. برای درک دقیق تر آنچه در دوره بعثت پیامبر اکرم  (ص) به لحاظ عمومی رخ داده است، بازشناسی عنصر «دعوت» ضرورت دارد. بررسی عنصر «دعوت» ما را به رابطه معرفت شناختی دین اسلام و برخی از اصول اخلاقی رهنمون شده است. ادعای ما در این مقاله این است که تحقق بعثت پیامبر اکرم (ص)، یعنی پذیرش دعوت آن حضرت از سوی مردم، بدون وجود باورهای پایه اخلاقی مردم ممکن نبوده است و برای پذیرش اسلام از سوی مردم، باورمند بودن آنها به اصول اخلاقی ضرورت داشته است. در این مقاله با تمسک به شواهد تاریخی و با استفاده از تحلیل مفاهیم اخلاقی این نتیجه اثبات شده که سه اصل «وفاداری»، «صداقت» و «خیرخواهی» در نهاد مخاطبان وحی در عصر نزول، از پیش از اسلام نهادینه بوده و بر همین اساس دعوت پیامبر (ص) از سوی مردم پذیرفته شده است.
  کلیدواژگان: بعثت، اصول اخلاقی، وفاداری، خیرخواهی، شهود اخلاقی، پیش فرض های اخلاقی پذیرش دعوت
 • مهدی احمدی*، سید اکبر حسینی قلعه بهمن صفحات 101-123

  «محبت» یکی از مهم ترین مقامات معنوی چهارگانه بودیسم است که در این نوشتار و به روش کتابخانه ای، تحت عنوان «کد اخلاقی محبت» مورد توصیف و تحلیل قرار گرفته است. محبت، آموزه ای است که از ابتدای روشن شدگی بودا در رفتارش دیده می شود. مراد از آن، محبتی جهان شمول و بدون چشم داشت است. محبت به خدا در آن مطرح نیست و محبت به خود از طریق محبت به دیگران و کسب نجات قابل تصور است، اما محبت به دیگر موجودات امری لازم است. مشوق های آن رسیدن به نیروانا، آرامش درونی و رهایی از رنج و مهم ترین ضمانت اجرایی آن عدم این موارد است، از آنجا که اخلاق بودایی نسبی گراست از این رو، این قاعده ممکن است در شرایطی متزلزل شود، پس در چنین شرایطی - به رغم قابلیت تعلیم - عمومیت، شمولیت و کلیت ندارد. چالش های آن عدم تعادل، خشم، بدخواهی، خودخواهی، محبت احساسی، محال بودن و دشوار شدن زندگی عادی و راهکارهای کسب آن، عمل به راه میانه، کسب مقامات معنوی و صبر مستمر است. به نظر می رسد به سبب تعریف خاص از محبت در این آیین، عملا پایبندی به این قاعده برای اکثریت افراد محال بوده و سهولت در دستیابی ندارد و از همین رو، برای عامل اخلاقی نوعی ناامیدی نسبت به نجات در پی دارد.

  کلیدواژگان: بودیسم، اخلاق بودایی، کد اخلاقی محبت، محبت، مهر، مهربانی، شفقت
 • امیر غلامعلی پوردزفولی*، علیرضا آل بویه صفحات 125-148
  در طول تاریخ و به ویژه در عصر حاضر یکی از دغدغه های مهم بشر وجود جنگ ها و آسیب های ناشی از آن است. اندیشمندان همواره تلاش کرده اند که جنگ را از منظرهای گوناگون بررسی کنند و مشروعیت و عدم مشروعیت آن را به لحاظ حقوقی و اخلاقی بسنجند. بررسی جنگ به لحاظ اخلاقی از جمله دغدغه های فیلسوفان اخلاقی است که از دوران یونان باستان تا کنون ادامه داشته است. در اخلاق جنگ، سه نظریه معروف مطرح است که عبارتند از واقع گرایی، صلح گرایی و نظریه جنگ عادلانه. واقع گرایی یکی از دیدگاه های رایج است که خود به دو نوع توصیفی و تجویزی، و نوع تجویزی نیز به دو نوع احتیاطی و اخلاقی تقسیم می شود. بر اساس واقع گرایی تجویزی ۔ احتیاطی تنها راه کم هزینه برای دولت ها برای دست یابی به منافع، کنار گذاشتن اصول اخلاقی و عمل بر اساس رعایت احتیاط در جانب منافع است. از نظر آنها، پذیرش واقع گرایی به گسترش صلح در میان دولت ها نیز کمک می کند؛ بر خلاف نظریه جنگ عادلانه که به گسترش جنگ ها می انجامد. در این مقاله، استدلال ها به سود واقع گرایی تجویزی ۔ احتیاطی بررسی و نقد شده اند.
  کلیدواژگان: اخلاق جنگ، جنگ عادلانه، واقع گرایی احتیاطی۔ تجویزی، صلح گرایی
|
 • Pages 5-30

  There are two old important questions in ethics: what standard should a voluntaryaction meet to be moral or valuable? And by what standard can one determine thepositive or negative moral worth of an action according to the religious texts?Indicating what standards make voluntary actions valuable, this paper classifiesthe valuable actions into two types: actions the rewards for which can be gainedin this world and actions the rewards for which cannot be gained in this world(they are beyond the capacity of this world). This study shows that according tothe religious texts, the criterion for the positive value of human voluntary actionsis to please God, and an action has to satisfy two conditions, if it is to please God:(a)it must be considered as serving God; (b) it must reinforce or protect humandignity. Since if a deed lacks any of these conditions, it will not be valuable andwill not lead to divine pleasure.

  Keywords: Moral actions, the value of actions, standard for the evaluation of moral actions, voluntary actions, God’s pleasure, human dignity
 • Seyyed Mohsen Eslami * Pages 31-56
  Killer robots or autonomous weapon systems (AWS) are representative of theapplication of AI in new areas, where worries about its wide application can befully expressed. This being said, it is expected that such systems have elicited manyreactions. These systems use AI in their main (or critical) functions, i.e. to decideabout the target, and what to be done about it. In recent years there have been manydebates from ethical, legal, and political standpoints about such systems; thesedebates revolve around what position one should adopt on their development,production, and use. Though such questions are important theoretically, the actualtechnological developments are getting closer to the ideals discussed, making theissue even more important. Here I assess some ethical arguments for and againstAWS. It seems that none of the arguments, for or against, is compelling enough totake a position. Therefore, either we should look for further arguments, or look intothe more general implications of the current state of arguments about the just wartheory, the main framework in which the issue is discussed. Along with thisexamination, some main ethical aspects of the issue are reviewed.
  Keywords: ethics of war, ethics of AI, consequentialist argument, human dignity, killer robots
 • Mohammad Niazi *, فاطمه Ashnad Pages 57-76
  The common currency is changing into a new form called “crypto-currency”. Thegovernment and bank systems have no access to this kind of money, andeveryone can extract and exchange it in cyberspace. Although the moderntechnology of crypto-currency provides opportunities, it nevertheless createschallenges for nations. If these challenges are overcome, then this technology canturn into a lucky chance. In view of the growing use of crypto-currency, ethicistsneed to carefully identify its nature and moral positive function and clarify itsmoral challenges. While this study introduces the subject of crypto-currency, andexamines its moral functions such as moderation, equality, justice, commongoods, and the supplement of people’s needs, it considers some moral challengeslike providing the ground for moral vices, damaging the environment, threateningthe security of users and the country. Finally certain solutions and suggestions areput forward to reduce these challenges and to turn them into chances.
  Keywords: Ethics, ethics of information technology, moral challenges, double functions, crypto-currency
 • Ali Mahjour * Pages 77-100
  Exploring the moral principles in the early Islamic era, this paper seeks to explainthat Pre-Islamic Arabs’ acceptance of Islam was gained by, in addition to theProphet’s good character, some moral values and principles institutionalized inthe inhabitants of the Arabian Peninsula. To understand better what was going onin the early period of Islam, it would be necessary to recognize the element of“invitation”. Its assessment can lead us to realize the epistemological relationbetween Islam and some moral principles. In this paper, I claim that it was notpossible for people to accept the Prophet’s invitation if there had not been certainmoral beliefs, and to accept Islam they needed to believe in some moralprinciples. Appealing to historical cases and analyzing moral concepts, I attemptto show that principles such as “loyalty”, “honesty”, and “benevolence” weregenerally accepted by the audience of divine revelation before Islam and it wason the basis of these values that the Prophet successfully managed to invitepeople.
  Keywords: The Prophet’s mission, moral principles, loyalty, benevolence, moral intuition, moral prerequisites for accepting Islam
 • Mahdi Ahmadi *, Seyed Akbar Hosseini Ghalee Bahman Pages 101-123

  The common currency is changing into a new form called “crypto-currency”. Thegovernment and bank systems have no access to this kind of money, andeveryone can extract and exchange it in cyberspace. Although the moderntechnology of crypto-currency provides opportunities, it nevertheless createschallenges for nations. If these challenges are overcome, then this technology canturn into a lucky chance. In view of the growing use of crypto-currency, ethicistsneed to carefully identify its nature and moral positive function and clarify itsmoral challenges. While this study introduces the subject of crypto-currency, andexamines its moral functions such as moderation, equality, justice, commongoods, and the supplement of people’s needs, it considers some moral challengeslike providing the ground for moral vices, damaging the environment, threateningthe security of users and the country. Finally certain solutions and suggestions areput forward to reduce these challenges and to turn them into chances.

  Keywords: Ethics, ethics of information technology, moral challenges, double functions, crypto-currency
 • Amir Gholamalipourdezfuli *, Alireza Alebouyeh Pages 125-148
  A human serious concern throughout history and especially during the presentepoch is war and its potential damages. Theorists have always attempted toexamine war in many respects and weighed up its legitimacy legally and morally.Since ancient Greece, moral philosophers have concerned themselves about themoral assessment of war. There are three known theories regarding the ethics ofwar: realism, pacifism, and just war theory. Realism as a common view is dividedinto two kinds: descriptive and prescriptive, and prescriptive realism is classifiedinto two parts: moralized and cautionary. According to cautionary prescriptiverealism, the only way for states to promote interests inexpensively is byabandoning moral principles and taking precautionary measures to protectinterests. This theory holds that accepting realism helps promote peace amongstates while accepting just war theory may lead to war expansion. In this paper,arguments for cautionary prescriptive realism will be critically explored
  Keywords: Cautionary prescriptive realism, ethics of war, just war, peace, interests