فهرست مطالب

پمپ - پیاپی 20 (تابستان 1374)
 • پیاپی 20 (تابستان 1374)
 • 63 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1374/02/16
 • تعداد عناوین: 5
|
 • اندازه گیری دبی آب در کانالهای روباز با استفاده از سرریز
  مهندس میربیوک احقاقی صفحه 1
 • بارهای هیدرولیک در پمپ های گریز از مرکز
  مهندس ترکانپور صفحه 17
  هنگام کار پمپ های گریز از مرکز بارها یا نیروهای هیدرولیک روی پروانه و محور ظاهر می شود. بارهای هید رولیک ترکیبی از بارهای محوری و شعاعی هستند که روی پروانه، محور وسیستم یاتاقان اعمال می شود. فراهم کردن مقاومت مکانیکی لازم در مقابل کمانش و تغییر مکان حاصل از این نیروها مهمترین بخش طراحی مکانیکی پمپ است.
 • کارکرد پمپهای در شرایط سخت
  مجتبی جباری مقدم صفحه 27
 • پمپ های عمودی
  مهندس بابک رضوی اقدم صفحه 37
  پمپهای عمودی به علت تنوع کاربردشان در صنعت نظیر جمع آوری سیلاب چربی گیری از آبهای روغنی تحلیه فاضلاب وسیرکولاسیون آب خنک کننده مورد استفاده فراوان قرار می گیرند.علی رغم کاربرد گسترده این نوع پمپها به مسائل مهندسی فراوانی برخورد می شود...
 • ارتباط کاویتاسیون و سرعت ویژه پمپ
  مهندس سید بهزاد مبین صفحه 47