فهرست مطالب

پمپ - پیاپی 4 (آذر ماه 1364)
 • پیاپی 4 (آذر ماه 1364)
 • 52 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1363/12/21
 • تعداد عناوین: 4
|
 • کاویتا سیون
  حسن زاده صفحه 2
  در این مقاله ضمن تعریف پدپده مخرب کاویتاسیون علل بروز آن در تاسیسات هیدرولیکی و ماشین های ابی مورد بحث قرار گرفته و برای احتراز از وقوع آن راه های جلوگیری بیان توصیه شده است
 • قنات
  محمد بوذری صفحه 18
 • پمپ های صنایع اتمی
  احمد چراغ ترجمه: احمد چراغ صفحه 25
 • علل از کارافتادگی
  عبدالله زواره صفحه 36