فهرست مطالب

پمپ - پیاپی 9 (آذر ماه 1366)
 • پیاپی 9 (آذر ماه 1366)
 • 52 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1366/03/22
 • تعداد عناوین: 5
|
 • پمپ های ملخی و مقایسه عملکرد و منحنی مشخصه آنها با پمپ های گریزاز
  مهندس میربیوک احقاقی صفحه 5
  پس از معرفی پمپهای ملخی و ذکر مشخصات آنها اشاره مختصری به منحنی مشخصه یک پمپ ملخی خواهد شد و مقایسه علمکرد یک پمپ ملخی با پمپهای گریزا زمرکز بعمل خواهد آمد ودر ادامه بحث با ذکر مسئله ای در رابطه با محاسبات پارامترهای پمپ ملخی و تجسمی از ابعاد این پمپ ها در ذهن خواننده شکل می گیرد ودر پایان مسائل لازم جهت کار برد این پمپ ها بیان می شود.
 • سر و صدا در توربو پمپ ها و ایستگاه های پمپاژ
  حمیده باستانی پاریزی صفحه 17
  ددر این مقاله سعی خواهد شد تا در مورد سر و صدا و مسائل مربوط به آن در تور بو پمپها مطالبی گفته شود به ا ین منظور ابتدا چند تعریف کلی در مورد صدا ارائه شده وسپس منابع تولید سر وصدا در توربو پمپها که به صورت عمده ناشی از دو عامل هیدرولیکی ومکانیکی هستند برر سی خواهدگردید...
 • کاربرد محرکهای سرعت متغییر در پمپ های سانتریفوژ
  مهندس سمندری صفحه 27
 • پمپاژ با جریان دو فاز
  دکتر تدین صفحه 35
  ابتدا بطور اختصار اصول کلی و قوانین اساسی پدپده حرکت دوفاز مایع - گاز و مایع جامد در لوله ها مورد بخث قرار گرفته و نتایج بررسیهائی که تا کنون درباره چگونگی محاسبه افت بار انجام گرفته شرح داده است.
  در خاتمه نمونه هایی از پمپ های مورد استفاده برای انتقال مواد جامد معلق در مایع ذکر گردیده است.
 • انتخاب جنس قطعات پمپ برای پمپاژ سیلات مختلف
  داداش زاده افخم صفحه 47