فهرست مطالب

 • پیاپی 63 (تابستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/07/18
 • تعداد عناوین: 12
|
 • نصرت الله آیتی صفحات 7-38

  در مصادر کهن حدیثی روایات بسیاری وجود دارد که زبان به نکو داشت نژاد فارس گشوده و از نقش آفرینی او در آینده تاریخ سخن گفته است. این روایات را در دسته های متعددی می توان صورت بندی کرد؛ در نوشتار پیش رو روایات یاد شده به تفصیل بیان و علاوه بر مداقه در منابع و اسناد آن تلاش می شود محتوای آن نیز مورد ارزیابی و تحلیل قرار گیرد. می توان حاصل بررسی های مربوط به این روایات را در این جمله خلاصه کرد که: فی الجمله درباره تکریم مردمان سرزمین پارس و نیز نقش ویژه ای که این قوم در آینده تاریخ ایفا خواهد کرد روایات معتبری در مصادر کهن شیعه و اهل سنت وجود دارد؛ روایات یاد شده هم می تواند امیدآفرین، انرژی بخش و حرکت زا باشد و انگیزه های امت مومن و انقلابی ایران را در پیمودن مسیر تعالی و پیشرفت مضاعف نماید و هم می تواند ترسیم کننده چشم انداز و تعیین کننده رسالت تاریخی او باشد.

  کلیدواژگان: امام مهدی عج، ایران، نسل سلمان، آخرالزمان، ایران در آخرالزمان، قوم فارس، ایرانیان در عصر ظهور
 • امیر غنوی صفحات 39-58

  دین مدعی جامعیت نسبت به همه عرصه های زندگی و پاسخگویی به نیازهای بشر تا روز قیامت است. اگر در عصر تشریع، نیازهای فکری مردمان با ارایه استدلالاتی ساده و روان پاسخ می گرفت اما دین برای اعصار بعد نیز ذخایر پنهانی داشت که شکافندگان علم دین یعنی صادقین؟عهم؟ متناسب با نیازهای فکری جدید به آشکار کردن این گنجینه های نهان پرداختند. باور به غنای دین، ما را نیز به این باور رسانده است که دین برای عصر ما نیز جوابگو است؛ عصری که در آن، ما نیاز به ارایه نظامات دینی برای عرصه های مختلف زندگی هستیم. این دغدغه سال‎ها است که اندیشمندان دینی را به تلاش‎های پردامنه ای کشانده و این نوشته کوتاه می‎کوشد تا گزارشی اجمالی از این جنبش علمی ارایه دهد. کوتاهی فرصت و فرودستی نویسنده، این گزارش را محدود به مشهورترین رویکردها و با تاکیدی خاص بر حوزه تخصصی راقم این سطور یعنی اخلاق و تربیت همراه کرده است. گزارش با ارایه رویکردی تازه و متفاوت در عرصه نظام سازی دینی به پایان می رسد که شاید با نقد ناقدان بتواند به گامی پیشتر در این عرصه خطیر بیانجامد.

  کلیدواژگان: نظام های دینی، نظام سازی، مبانی، اهداف، رویکردها
 • مسلم کامیاب*، سید محمدکاظم طباطبایی صفحات 59-88

  مدرسه حدیثی قم، به عنوان یکی از مدارس پر قدرت امامیه، از دیرباز مورد اهتمام و دقت اندیش وران بوده است. کاوش ها در زمینه مهدویت در این مدرسه، با کاستی هایی مواجه است. فقدان نگاه «مدرسه ای»، «عدم بررسی راویان تاثیرگذار» و «موضوعات مورد توجه آنان» به احادیث مهدوی از جمله این کاستی هاست. از این رو این جستار با رویکرد «توصیفی _ تحلیلی» در تلاش است به این خلاء مطالعاتی تا قبل از دوران صدوق بپردازد. طبقه بندی راویان و معرفی آنان آغازی است که این نوشتار برای ارایه تصویری روشن از بحث برمی گزیند. در طبقات ابتدایی، راویان و آموزه های مهدوی گمرنک جلوه کرده است. به مرور زمان با شکوفایی این مدرسه روایات مهدویت با تنوع موضوعی مورد توجه قرار گرفته است. در میان این محدثان، با توجه به جامعیت کتاب الکافی بیشترین نقل از کلینی است؛ سپس سعدبن عبدالله، علی بن حسین بن بابویه و محمدبن یحیی قرار دارند. موضوعات مورد توجه آنان بر روی مسایل اساسی مهدویت شکل گرفته است؛ به گونه ای که برخی آموزه ها، مانند نشانه های ظهور، که در دوران بعدی متنوع تر گزارش شده اند در مدرسه قم از اهمیت کمی برخوردار است.

  کلیدواژگان: مهدویت، مدرسه قم، راویان مهدویت، تحلیل محتوایی
 • محمدعلی فلاح علی آباد صفحات 91-112

  آموزه معاد و برپایی قیامت از اساسی ترین اعتقادات اسلامی مورد توجه گرایش های تاویلی جریان های انحرافی بوده است. متصوفه که تاریخی به گستردگی دوره اسلام دارد؛ تاویل را به عنوان شیوه ای برای درک باطن شریعت و حقیقت مکنون در آن به کار بسته است. متصوفه معتدل هرچند بر وقوع ظاهری و حقیقی واقعه قیامت و مفاهیم مرتبط با آن صحه گذارده لکن بیانی تاویلی از مقامات قیامت بیان داشته است که مایه انحرافاتی در جامعه اسلامی شده است. این پژوهه با روش کتابخانه ای و به گونه توصیفی تحلیلی به بررسی تاویل متصوفه در مفهوم قیامت می پردازد. این جستار پس از دنبال نمودن سیر تاویل گرایی در مفهوم قیامت، تبیین اقسام قیامت در دیدگاه متصوفه و تاویلاتی که بر آن آموزه وارد شده است به این دستاورد رهنمون شد که چنین تاویلاتی منجر به اباحی گری، زمینه سازی برای نسخ شریعت، بدعت گذاری در ایجاد آیینی ساختگی و سستی نسبت به موضوعات مختلف شریعت الاهی شده است.

  کلیدواژگان: تاویل گرایی، تصوف، قیامت، تاویل مفاهیم دینی
 • محمدمهدی حائری پور صفحات 115-128

  یکی از شبهات مخالفین شیعه، مسیله عدم تصرف امام زمان؟عج؟ در زمان غیبت و ناسازگاری آن با ضرورت وجود امام در هر زمان است و پاسخ اجمالی آن است که: اولا این علم به عدم تصرف از کجا برای شما پیدا شده است؟ آیا به صرف این که ما از تصرفات امام بی خبریم، می توانیم منکر وجود آنها شویم؟ ثانیا این عدم تصرف امام غایب _ به فرض اثبات آن _ مستند به او نیست بلکه به سبب عوامل بیرونی است که تاثیری در امامت ایشان و لزوم و ضرورت آن ندارد به قول خواجه طوسی: وجوده لطف و تصرفه لطف آخروعدمه منا.  ثالثا نزد عقلا هیچ تلازمی بین غیبت و عدم تصرف نیست بلکه ممکن است کسی در عین غیبت تصرفات گوناگونی داشته باشد ولی به دلیل غیبتش، تصرفات او نیز از نظر و ادراک ما پنهان بماند. در این مقاله به ابعاد مختلف این بحث به تفصیل سخن گفته شده است.

  کلیدواژگان: غیبت، تصرفات، فایده امام غایب، عدم تصرف، ظاهر و غایب
 • محمدمهدی الله وردی ها صفحات 131-151

  نوع گفتمان حقوقی حاکم بر دولت های قانون مدار، نشانگر آرمان ها و روح حقوق اساسی آنها است. چنان چه در این نوع حکومت ها، همه نهادهای سیاسی و حاکمیتی، تابع قواعد حقوقی خود هستند که حقوق شهروندی از جمله آنها است. همان طور که خواهد آمد، در نظام حقوقی حاکمیت مهدوی از اهمیت خاصی برخوردار است و جزء حقوق ذاتی و فطری انسان ها محسوب شده و ریشه در کرامت انسان ها داشته و بر دیگر هویت های اجتماعی انسانی برتری دارد. چراکه از سرشت و فطرت وجودی انسان نشات یافته و در جان آدمی نشسته و نه این که صرفا یک امر اعتباری و یا مبتنی بر قرارداد باشد. در این نظام حقوقی، به مولفه هایی چون توسعه عدالت و مساوات و آزادی های فردی و اجتماعی و به اصطلاح حقوق شهروندی، توجه ویژه می شود و همگان در پرتو عقل وحیانی و بینش ربانی امام مهدی؟عج؟، به خصوص افراد بی پناه جامعه و یتیمان و طبقات ضعیف از گستره عدالت و احسان نظام حق بنیانش بهره مند شده و در عین حال بستری می شود برای شکل گیری جامعه آرمانی و الهی ونیز توسعه وجودی و تعالی روحی انسان و رشد ذهنی جامعه بشری، برای پذیرش حاکمیت دینی وتحقق حاکمیت وارثان زمین. لازم به ذکر است که حقوق متقابل اساس و شاکله نظام حقوقی، حاکمیت علوی و مهدوی را شکل می دهد که در ادامه، به شیوه تحلیلی، توصیفی به ارزیابی آن می پردازیم.

  کلیدواژگان: حاکمیت مهدوی، چشم انداز، حقوق شهروندی، عدالت
 • حامد منتظری مقدم صفحات 153-178

  کاربرد «مهدی» بازتاب اندیشه مهدویت و برگرفته از روایات نبوی است. در نوشتار حاضر، بر پایه روش تحلیل تاریخی، در پاسخگویی به این مسیله که: «روایات نبوی در کاربرد مهدی در عصر حضور ایمه؟عهم؟، چه نقشی داشت»، دانسته شد: در روایات نبوی، مهدی در دو مفهوم انعکاس یافت: «هدایت شده»(لغوی) و «منجی»(اصطلاحی). این دو مفهوم، خاستگاهی برای کاربردهای دوگانه و متمایز مهدی در عصر حضور شد. در این میان، کاربرد لغوی، کمتر واکنش برانگیز بود. این کاربرد، گاهی به مفهوم اصطلاحی می آمیخت و به عدل گستری منجی، یادشده در روایات، اشاره داشت. همچنین دقیق نبودن شناخت کاربران از روایات، سبب می شد تا گاهی کاربرد مهدی صرفا از سر امید _ و نه، اعتقاد _ باشد. روایات نبوی، بسترساز کاربرد مهدی در قیام های شیعی بود. این کاربرد درباره محمدبن حنفیه در قیام مختار، لغوی بود و پس از وفات ابن حنفیه، به اصطلاحی تطور یافت. در قیام محمدبن عبدالله حسنی، هم مدعیان و هم منکران مهدویت وی، به روایات توجه داشتند. کاربرد مهدی درباره خلفا، ابزاری برای قداست و توام با تحریف روایات بود. کاربرد مهدی درباره امام دوازدهم، در عصر حضور، با روایات نبوی و شرایط نقل آنها ارتباط تنگاتنگ داشت و پس از آن، به پایاترین کاربرد اصطلاحی و اعتقادی منجر شد.

  کلیدواژگان: روایات نبوی مهدویت، مفهوم شناسی مهدی، کاربرد مهدی، اندیشه مهدویت، امام دوازدهم
 • عادل فرساددوست*، سعید بخشی، رحمان زارع صفحات 179-198

  ولایت اهل البیت: تاکنون با ادله نقلی فراوانی اثبات شده است؛ اما چیزی که جای خالی آن احساس می شود اثبات ولایت اهل البیت از طریق عقل است. به این صورت که براساس قاعده الواحد اولین صادر از حق تعالی وجود منبسط می باشد؛ وجود منبسط دارای مراتبی است و شامل تمام موجودات از عالم عقل تا عالم ماده می شود. و اولین مرتبه آن نیز براساس قاعده الواحد عقل اول می باشد که واسطه بین حق و خلق یا به عبارت دیگر واسطه فیض بین حق تعالی و دیگر مراتب وجود منبسط می باشد. از آن جایی که حقیقت ولایت به معنای سرپرستی امور می باشد و خداوند امر تدبیر عالم را به واسطه اسم جامع الله به انجام می رساند و انسان کامل مظهر اسم جامع الله می باشد در واقع انسان کامل، تدبیرکننده عالم به اذن الله می باشد؛ در نتیجه یکی از شیون انسان کامل، ولایت بر تمام ما سوی الله است. این مقاله در پی آن است که از طریق قاعده الواحد، ضرورت واسطه فیض و ولایت او بر تمام هستی را اثبات کند.

  کلیدواژگان: قاعده الواحد، ولایت، انسان کامل، اسم جامع الله، عقل، حقیقت محمدیه
 • زهرا زمزم، عبدالمجید طالب تاش*، محمدحسین توانایی سره دینی صفحات 201-217

  قرآن به عنوان معتبرترین منبع مورد پذیرش تمامی مسلمانان در تمامی زمینه های اعتقادی و فقهی و غیر آن، مورد توجه تمامی فرقه های مدعی اسلام است. مهدویت نیز به عنوان منحصر به فردترین چشم انداز پایان تاریخ از دیدگاه اسلام از این قانون مستثنی نیست؛ هرچند میزان پرداختن به این حقیقت به دلایلی مشخص، در منابع تفسیری شیعه با اهل تسنن تفاوتی فاحش در میزان و کیفیت محتوا دارد؛ به گونه ای که در تمامی منابع تفسیری و غیرتفسیری اهل تسنن تا قرن هفتم تنها ده آیه درباره مهدویت تفسیر شده، با این ویژگی که مفسران نامدار اهل تسنن تلاش دارند این آیات را نیز با بخش مسیحی ماجرا! یعنی فرود آمدن حضرت عیسی7 از آسمان، آنهم بدون هیچ پیوندی با «مهدی موعود» به پایان ببرند! ولی در منابع شیعی این دوران، حداقل 66 آیه، فقط در کتاب های تفسیری، ذکر شده که از نظر محتوا تقریبا تمامی موضوعات مهدوی را به صورت تفسیری یا تاویلی شامل می شوند.

  کلیدواژگان: مهدی موعود عج، حضرت عیسی ع، تفاسیر شیعه، تفاسیر اهل سنت، پایان تاریخ، آخرالزمان
 • رضا موحد*، مصطفی صالحی صفحات 219-252

  شادکامی یکی از نیازهای اساسی انسان است و نقش مهمی در چارچوب حیات روانی و اجتماعی او بازی می کند و از مهم ترین اهداف همه ی ایدیولوژی ها و نظام های سیاسی اجتماعی بشر به شمار می آمده است این نوشتار با هدف معرفی نظام اجتماعی حکومت امام عصر؟عج؟ به عنوان نظام شادکام و سعادت بخش بشری، با بررسی حکومت امام عصر؟عج؟ در روایات، قرآن و ادله عقلی و بررسی عوامل شادکامی از نگاه جامعه شناسی و روان شناسی، با شیوه توصیفی تحلیلی و به صورت کتابخانه ای وجود عوامل تحقق شادکامی اجتماعی در حکومت امام عصر؟عج؟ را اثبات می کند. بر این اساس بعد از ذکر تعاریف شادکامی، مقبولیت اجتماعی، مشارکت اجتماعی، عدالت اجتماعی، اعتماد اجتماعی، احساس امنیت، دین داری، تامین نیازها، امید به آینده و رضایت عمومی به عنوان عوامل شادکامی اجتماعی در حکومت امام عصر بیان می شوند.

  کلیدواژگان: شادکامی، مهدویت، جامعه، امام مهدی؟عج؟، حکومت دینی، نشاط
 • سید مهدی کریمی شهیدی، مجتبی سلطانی احمدی* صفحات 255-271

  مهدویت باور اصیل اسلامی است. البته برخی از علمای شهیر اهل سنت بر ولادت امام دوازدهم هم صحه گذاشته اند. پیشران روشنفکری دینی زمانه با تشکیک در منابع تاریخ اسلام از جمله حدیث، دستاوردهای مدرنیته را تقدیر تاریخی می داند و با ستایش اندیشه پسامدرن و تاسی به اندیشه نومعتزلی و عرفان، میلاد امام دوازدهم را به دلیل کمبود شواهد از نظر تاریخی رد می کند. این پژوهش براساس منابع کتابخانه ای، از روش های استدلالی در بررسی و نقد این ادعا استفاده کرده است. هدف این تحقیق نگاهی نو به موضوع مهدویت با به کار بستن روش تحلیلی بحث های فلسفه علم تاریخ است. بر این اساس، نادیده گرفتن وقایع تاریخی به بهانه کمبود شواهد، تحریف تاریخ است و این شواهد به درد فرد شکاک نمی خورد. راه فهم گزاره های تاریخی نیز همدلی و بصیرت است و معنای عینیت، گزینشی منطقی در میان این گزاره هاست. همچنین شواهد میلاد براساس زاویه دید و مسیله ارزش ها، گزینشی منطقی است. ثمره نگاه پست مدرن، شکاکیت مطلق و ویرانی پایه های علوم از جمله تاریخ است، اما به دلیل برخورداری این رویکرد از عناصر پلورالیسم و نسبی گرایی، نمی توان میلاد امام دوازدهم را با این دید انکار کرد.

  کلیدواژگان: مهدویت، میلاد امام دوازدهم، فلسفه علم تاریخ، شکاکیت، مدرنیته، پسامدرن، عرفان، شواهد تاریخی، عینیت
 • مهدیه علوی فر صفحات 273-294

  شاخص های «مدینه فاضله» همان اهداف عقلانی، پویا و واقعی اند که در صورت پایداری، نسبت به دو مسیله «ارایه الگوی وضع مطلوب» و «عدم مقبولیت وضع موجود» بشریت را به حیات در آرمان شهر رهنمون می سازند. این سوال مطرح است که چگونه می توان با پایداری و استقامت در سه گستره معنویت، روح و روانی و سیاست زمینه های تعجیل حکومت آرمانی مهدوی را فراهم کرد؟ در این مقاله با روش تحلیلی _ توصیفی راهکارهای پایداری برای ایجاد تمدن نوین اسلامی و آمادگی برای طلوع خورشید ولایت عظمی اسلامی در بعد معنوی از منظر مقام معظم رهبری بررسی شده که عبارت از: یاد خدا (اقامه نماز)، ایمان به وعده الهی و اعتقاد به مهدی موعود؟عج؟ می باشد. معرفت افزایی جهانیان به موعود عدل گستر، ایستادگی بازدارنده از طریق حذف مدیریت دیکتاتوری و تشکیل کمپین ضد استکباری علیه آمریکا و اسراییل، اعتلای اقتدار ایرانیان مشروط به روش دمکراسی اسلامی، تشکیلات نظامی و امنیتی، پیشرفت در بعد نرم افزاری و سخت افزاری راهکارهای پایداری علیه ظلم و بی عدالتی است. در آخر، سر کامیابی پایداری در دو گستره قبلی، مزین شدن انقلابیون با روحیاتی چون برخورداری از عزت ملی، امید و قوت قلب است که با این شاخص ها باید آرمان ها را از اهداف فردی به اهداف جمعی با رویکردی جهانی مبدل سازند.

  کلیدواژگان: پایداری، استقامت، مقاومت، حضرت مهدی، عدالت، امام خامنه ای
|
 • Nusratullah Ayati Pages 7-38

  In ancient hadith sources, there are many narrations in which Neko praised the Persian race and spoke about his role in the future of history. These narrations can be divided into several categories In the following article, the aforementioned narrations are described in detail, and in addition to examining its sources and documents, an attempt is made to evaluate and analyze its content. In general, there are reliable narrations in ancient Shiite and Sunni sources about honoring the people of the land of Persia and also the special role that this nation will play in the future of history. The above-mentioned narrations can be hopeful, energizing, and motivating, and can double the motivations of the faithful and revolutionary nation of Iran in walking the path of excellence and progress, and can also be a map of the vision and determination of its historical mission.

  Keywords: Imam Mahdi, Iran, Salman's generation, the end of time, Iran in the end of time, the Persian people, Iranians in the age of advent
 • Amir Ghanavi Pages 39-58

  Religion claims comprehensiveness in all areas of life and response to human needs until the Day of Judgment. If in the era of legalization, the intellectual needs of the people were answered by presenting simple and fluent arguments, but religion had hidden reserves for the later ages as well. Believing in the richness of religion has also led us to believe that religion is also an answer for our era; An era in which we need to provide religious systems for different areas of life. This concern has led religious thinkers to extensive efforts for years, and this short article tries to provide a brief report of this scientific movement. The lack of time and the inferiority of the author have limited this report to the most famous approaches and with a special emphasis on my specialty, which is ethics and education. The report ends by presenting a new and different approach in the field of religious system building, which may lead to a step forward in this difficult field with the criticism of critics.

  Keywords: religious systems, Systematization, basics, Targets, Approaches
 • Moslem Kamyab *, Seyyed Mohammad Kazem Tabatabai Pages 59-88

  Qom Hadith School, as one of the most powerful schools of the Imamites, has long been the focus of attention of thinkers. Exploration of Mahdism in this school has its shortcomings. Lack of a "school" view, "lack of study of influential narrators" and their "subjects of interest" in Mahdavi hadiths are among these shortcomings. Therefore, this paper with a "descriptive-analytical" approach  tries to address this study gap before the time of Saduq. Classifying the narrators and introducing them is the commencement this article chooses in order to provide a clear picture of the discussion. In the first classes, the Mahdavi narrators and teachings have been neutral. Over time, with the flourishing of this school, the narrations of Mahdism have been considered with a variety of topics. Among these narrators, considering the comprehensiveness of Al-Kafi's book, Kulayni is the most quoted; after him, Sa'd ibn Abdullah, Ali ibn Husayn ibn Babawiyyah and Muhammad ibn Yahya are placed respectively. The topics of their interest are based on the basic issues of Mahdism; in such a way that some teachings, such as signs of appearance, which have been reported more diversely in the following periods, are of little importance in Qom school.

  Keywords: Mahdism, Qom school, narrators of Mahdism, content analysis
 • Mohammad Ali Fallah Aliabad Pages 91-112

  The doctrine of resurrection and the establishment of the resurrection is one of the most basic Islamic beliefs that has been the focus of the interpretation tendencies of deviant currents. Sofia, which has a history as extensive as the Islamic period; Taweel has been used as a way to understand the Inside of religion and the hidden truth in it. Although  moderate Sufia has confirmed the real and apparent right of the resurrection and the concepts related to it, he has given an interpretation of the resurrection, which has become a source of deviations in the Islamic society. This research is done with a library method and in a descriptive and analytical way checks the interpretation of Sufiya in the concept of resurrection. This essay, after following the course of interpretation in the concept of resurrection, Explanation of the types of resurrection in the Sufi view and the interpretations based on which the teaching was found made it clear that such interpretations have led to obscenity, groundwork for abrogation of religion, heresy in creating a fake ritual, and laziness towards various issues of the divine law.

  Keywords: interpretationism, Sufism, resurrection, interpretation of religious concepts
 • Mohammad Mahdi Haeripour Pages 115-128

  One of the doubts of the Shia opponents is the issue of the non-possession of the Imam during his absence and its incompatibility with the necessity of the presence of the Imam at all times. And the brief answer is: First, where did you find this knowledge of non-possession? Can we deny their existence simply because we are unaware of Imam's possessions? Secondly, this lack of possession of the absent Imam - assuming it is proven - is not documented by him, but due to external factors that have no effect on his imamate, nor is it necessary. In the words of Khwaja Tusi: The existence of an Imam is the grace of God, the possession of another Imam is a grace and his absence is because of us. Thirdly, according to Aqla, there is no connection between absence and non-possession, but it is possible for someone to have various actions during absence, but due to his absence, his actions remain hidden from our view and perception. In this article, the various dimensions of this debate have been discussed in detail.

  Keywords: Absence, possessions, benefits of the absent imam, non- actions, appearance, absence
 • Mohammad Mehdi Allah Vardiha Pages 131-151

  The type of legal discourse governing law-abiding states reflects the ideals and spirit of their fundamental rights, as in this type of government all political and governmental institutions are subject to their own legal rules, including civil rights, and, as will be seen, in the system. The legal status of Mahdavi rule is of special importance and It is considered an inherent human right and is rooted in human dignity and is superior to other human social identities. Because, it originates from the nature of human existence and sits in the human soul and not just a matter of credit or contract, in this legal system, to components such as the development of justice and equality and individual and social freedoms and the so-called citizenship rights. In the light of the revelatory intellect and divine vision of Imam Mahdi (as), especially the helpless people of the orphans and the weak classes, everyone benefits from the scope of justice and benevolence of the system of its rightful foundation, and at the same time is hospitalized for In order to accept religious sovereignty and realize the sovereignty of the heirs of the earth, it is necessary to mention that mutual rights form the basis and structure of the legal system, the Alawite and Mahdavi sovereignty, which is the ideal and divine society and the development of human existence and spiritual excellence and mental growth of human society. In the following, we will evaluate it analytically and descriptively.

  Keywords: Mahdavi rule, perspective, citizenship rights, Justice
 • Hamed Montazeri Moghadam Pages 153-178

  The term "Mahdi" is a reflection of  "Mahdi idea" found  in the Prophetic traditions. The present article sets out  to answer the following question: "What are the contributions of  the Prophetic traditions in the use of the term “Mahdi” during the presence era of the Imams (as)?" In the Prophetic traditions, the word "Mahdi" was reflected  in two concepts: the "guided one" (literal) and  the "savior" (technical). These two concepts became the origin of  two distinct applications of the term in the time of the Imams. Meanwhile, the literal use was less challenging. It was sometimes mixed with the technical meaning and was referred to the justice diffusing of  the savior mentioned in the traditions. Some of the Prophetic traditions were the basis for the use of  the term “Mahdi” in Shi'ite uprisings. Applying it to Muhammad Ibn al-Hanafiya in the Mukhtar uprising was in the literal meaning and  it evolved  into the technical meaning after Ibn al-Hanafiya's death. In  the uprising of Muhammad  ibn Abdullah al-Hassani, both the claimants and the deniers of his Mahdawi outbreak  relied on the Prophetic traditions. Utilization of the term Mahdi by some caliphs was due to distorting some traditions. The employment of the term Mahdi referring to the Twelfth Imam, in the time of Presence of  the Imams was closely related to the Prophetic traditions, and it became the most stable technical and doctrinal use of the word.

  Keywords: Prophetic Traditions of Mahdi, Terminology of Mahdi, Application of Mahdi, Mahdi Doctrine, The Twelfth Imam
 • Adel Farsadoost *, Saeid Bakhshi, Rahman Zare Pages 179-198

  The Wilayat of Ahl al-Bayt, peace be upon them, has been proven with many anecdotal evidences; But what feels empty is the proof of the guardianship of Ahl al-Bayt through reason. In this way, according to the rule of one, the first issue from the Supreme Being is the expanded existence; Expanded existence has levels and includes all beings from the world of reason to the world of matter. And the first order is also based on the principle of the oneness of the first intellect, which is the intermediary between truth and creation, or in other words, the intermediary of grace between the Almighty and other levels of expanded existence. Since the truth of Velayat means the supervision of affairs And God accomplishes the planning of the world through the Name of Allah, and the perfect human being is the manifestation of the Name of Allah In fact, the perfect human being is the creator of the world by God's permission; As a result, one of the tasks of a perfect human being is the guardianship of all of us towards Allah. This article seeks that through the rule of one, To prove the guardianship over all existence.

  Keywords: Baqiyyatallah (residue of God), Mahdaviat, titles of Imam Mahdi, the Imam Mahdi in the Qur'an
 • Zahra Zamzam, Abdul Majid Talib Tash *, Mohammad Hossein Tavanai Sareh Dini Pages 201-217

  As the most reliable source accepted by all Muslims in all fields of faith and jurisprudence, the Quran is of interest to all Islamic sects. Mahdism, as the most unique vision of the end of history from the point of view of Islam, is not exempt from this rule. Although the extent to which this truth is addressed for certain reasons, there is a huge difference in the amount and quality of the content in the Shia commentary sources with those of the Sunnis. In the way that in all the exegetical and non-exegetical sources of Sunnis up to the 7th century, only ten verses about Mahdism were interpreted. With this feature, famous Sunni commentators are trying to compare these verses with the Christian part of the story! It means the descent of Jesus from the sky, without any connection with the "Promised Mahdi"! But in the Shiite sources of this era, at least 66 verses are mentioned only in the commentary books, which in terms of content include almost all Mahdavi topics in the form of commentary or interpretation.

  Keywords: Imam Mahdi, Jesus, Shia interpretations, Sunni interpretations, end of history, End of Time
 • Reza Movahhed *, Mustafa Salehi Pages 219-252

  One of  the fundamental needs of human is happiness. Happiness has important duty in frame of psychical and social life of human and it has been important aims all of ideologies and politic social regulations of mankind. The aim of this writing is presentation social military government of present Imam as happiness and beatific military. This writing proves with studying present Imam government in narratives, Quran and intellectual cases and studying happiness factors from sociology and psychology view with method of descriptive, analytic and existence factors social happiness in present Imam government into library. In this manner be explain social happiness factors in present Imam government such as social acceptance, social partnership, social justice, social confidence, security feeling, religiousness, needs guarantee, hope to future and public satisfaction after of saying happiness.

  Keywords: Happiness, Mahdism, Society, Imam Mahdi, religious rule, Vitality
 • Sayyed Mahdi Karimi Shahidi, Mojtaba Soltani Ahmadi * Pages 255-271

  Mahdism is a genuine Islamic belief. Of course some famous Sunni scholars have also confirmed the birth of the Twelfth Imam. The religious intellectuals with doubt in the sources of Islamic history including hadith consider the achievements of modernity as historical destiny and by praising postmodern thought and fearing the idea of neo-Mu'tazilites and mysticism reject the birth of the twelfth Imam historically due to lack of evidence. This research based on library sources has used reasoning methods in examining and criticizing this claim. The purpose of this research is a new look at the subject of Mahdism by applying the analytical method of discussions of the philosophy of history. Accordingly ignoring historical events under the pretext of lack of evidence is a distortion of history and this evidence does not benefit the skeptic. The way to understand historical propositions is empathy and insight, and the meaning of objectivity is a logical choice among these propositions. Birth evidence is also a logical choice based on perspective and the issue of values. The result of the postmodern view is absolute skepticism and the destruction of the foundations of science including history but due to this approach having elements of pluralism and relativism the birth of the Twelfth Imam can not be denied with this view.

  Keywords: Mahdism, Birth of the twelfth Imam, philosophy of history, The current of Iranian religious intellectuals, modern, POST MODERN, Historical Evidence, Objectivity
 • Mahdieh Alavifar Pages 273-294

  Ideals of utopia are the same logical, real and dynamic objectives that in case of stability towards to problems of providing pattern of optimal status and unacceptability of the existing status, guide the man to liv in utopia. This question is posed that how we may provide grounds of acceleration of Mahdavi ideal government by stability in three domains of spirituality, policy and spirit? In this article, with descriptive- analytical method, stability approaches for creating Islamic modern civilization and readiness for rise of Islamic great warden in the virtual dimension has been investigated from great leader viewpoint which includes God memory (saying prayers), belief in divine promise, belief in behest Mahdi. Increasing knowledge of the world people on righteous behest, dissuasive resistance through omission of dictatorship management and formation of anti-dictatorship against USA and Israeli, are among stability approaches against tyranny and injustice in world arena. In the internal scope, promotion of Iranian power is conditional to Islamic democracy method, military and security organizations, progress in software and hardware dimensions, justice oriented strategies in social and political dimensions and finally, the stability success secret in the two previous scopes is being furnished with spirits of revolutionists such as having national honor, hope and oriflamme that whit these indicators, the ideals should be turned to collective objectives to individual objectives with a world approach.

  Keywords: Stability, Endurance, Resistance, Hazrat Mahdi (as), Justice, Imam Khamenei