فهرست مطالب

نشریه رهیافت های نوین مدیریت جهادی و حکمرانی اسلامی
سال دوم شماره 2 (پیاپی 6، تابستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/06/31
 • تعداد عناوین: 7
|
 • مهسا نوروزی، ماشا الله ولیخانی، کرم الله دانش فرد صفحات 1-23

  هدف این پژوهش، طراحی و اعتبارسنجی مدل سازمان حرفه‌گرا در شرکت ملی نفت ایران با رویکرد اسلامی-ایرانی پیشرفت بود. این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی است و داده‌ها به صورت آمیخته اکتشافی با روش داده بنیاد و میدانی جمع‌آوری شد. در بخش کیفی بر اساس روش داده بنیاد، داده‌های مورد نیاز با انجام 18 مصاحبه، جمع‌آوری و تحلیل شد و در بخش کمی، گردآوری داده‌ها به صورت میدانی بود که تعداد 384 تن از مدیران و کارشناسان شرکت نفت ابتدا به صورت تصادفی طبقه‌ای و سپس با فرمول کوکران به صورت تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده‌ها به کمک نرم افزار SPSS و نرم افزار معادلات ساختاری Smart PLS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها نشان داد که مدل سازمان حرفه‌گرا در شرکت ملی نفت ایران دارای 19 مقوله اصلی و 69 مقوله فرعی در قالب شرایط زمینه‌ای، عوامل مداخله‌گر، عوامل علی، راهبردها و پیامدها است که بر اساس نتایج حاصل از برآورد معادلات ساختاری، یعنی بار عاملی و آماره تی، شرایط علی بر مقوله اصلی و این مقوله بر راهبردها و راهبردها بر پیامدها و شرایط مداخله‌گر و زمینه‌ای بر راهبردها تاثیر معناداری داشتند.

  کلیدواژگان: سازمان حرفه گرا، شایسته سالاری، شرکت ملی نفت، نظریه داده بنیاد
 • محمدجواد صالحی صفحات 24-41

  با وجود شهرت و عمومیت مفهوم تاب آوری در مراکز علمی و تحقیقاتی و برنامه های سیاستی، محدودیتهایی در درک این مفهوم وجود دارد. به عنوان نمونه، این که چگونه این مفهوم عملیاتی می شود و یا اینکه عوامل تعیین کننده این مفهوم چگونه اندازه گیری می شوند، خیلی واضح و روشن نیست. این مقاله تلاش می کند تا یک چارچوب مفهومی و روش شناختی را برای تحلیل، اندازه گیری و نقشه راه انعطاف پذیری با رویکرد سرمایه‌ای بویژه سرمایه انسانی توسعه دهد. این مقاله به سه هدف متمرکز می-شود. اول، ارایه یک تعریف عمومی از مفهوم انعطاف پذیری با تاکید بر سرمایه انسانی. دوم، مرور چارچوبهایی که برای اندازه گیری اقتصاد مقاومتی بکار گرفته می‌شود و سوم، روش های موجود برای توسعه شاخصهای انعطاف پذیری را ارزیابی کرده و براساس این مطالعه یک روش اندازه‌گیری اقتصاد مقاوم و انعطاف پذیر را پیشنهاد می کند و نهایتا بصورت خلاصه پیشنهاداتی ارایه می‌شود. شایان ذکر است که تمرکز اصلی این مقاله بر آسیب پذیری و انعطاف پذیری جامعه و اقتصاد با تاکید بر سرمایه انسانی است.

  کلیدواژگان: تاب آوری جامعه، اقتصاد مقاومتی، سرمایه انسانی، سرمایه، شاخص
 • علی محمدحسینی، رشید ذوالفقاری زعفرانی، سید محمود هاشمی صفحات 42-59

  هدف پژوهش حاضر، شناسایی مولفه‌های بهره‌وری قضات است که نقش بسیار مهمی در جامعه و ساختار دولت ایفا می‌کنند. روش تحقیق کیفی و مبتنی بر نظریه‌پردازی داده‌بنیاد است. برای گردآوری اطلاعات از مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته استفاده شده و تجزیه‌وتحلیل اطلاعات نیز به روش استراوس و کوربین و مدل پارادایمی انجام شده است. نمونه‌گیری به روش نظری و با بهره‌مندی از تکنیک‌های هدفمند (قضاوتی) انجام شد. مطابق با الگوی نظام‌مند نظریه داده‌بنیاد، جامعه آماری شامل تمامی قضات قوه قضاییه بوده است. نتایج تحلیل داده‌های به‌دست‌آمده از مصاحبه‌ها طی فرایند کدگذاری باز، محوری و انتخابی، به ایجاد مدل بهره‌وری قضات بر مبنای نظریه‌پردازی داده‌بنیاد منجر شد. در نهایت، الگویی برای بهره‌وری قضایی (قضات) شناسایی شد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهند برای افزایش بهره‌وری، مدیران باید به تمامی مقوله‌ها و زیرمقوله‌های شناسایی‌شده در این الگو (مدل) به‌دقت توجه کنند و درخصوص هر یک از آنها اطلاعات لازم و کافی را داشته باشند. نتایج پژوهش همچنین لزوم توجه به بهره‌وری منابع انسانی قضایی را نشان می‌دهد.

  کلیدواژگان: قوه قضاییه، بهره وری نیروی کار، قاضی، مدیریت
 • نوروز هاشم زهی، رسول یاحی صفحات 60-83

  دفاع مقدس از جمله مهم‌ترین رخدادهای تاریخی ایران است که بسیاری از فداکاری‌ها در پاسداری از میهن متجلی شد. در این دوران اگرچه همه افراد به طور موثر در مقابل ارتش بعثی عراق ایستادگی کردند؛ اما برخی از دستگاه‌ها به‌صورت سازمان یافته به ایفای نقش پرداختند. یکی از این سازمان‌ها، راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران بود که به واکاوی فعالیت‌های آن پرداخته می‌شود. رویکرد اصلی پژوهش در این مقاله کیفی توصیفی می‌باشد و داده‌ها به کمک تکنیک اسنادی و فیش-برداری از منابع دست اول و دوم و اخذ روایت شفاهی جمع‌آوری شده است. نتایج نشان می‌دهد که راه‌آهن در پشتیبانی از جنگ در دو بخش تخصصی و عمومی نقش داشته است. اعزام کارکنان به جبهه‌های جنگ، جمع‌آوری و اهداء کمک‌های نقدی، جمع‌آوری و ارسال ماشین‌آلات و وسایل نقلیه، تشکیل پایگاه‌های هشت‌گانه، تشکیل کلاس‌های آموزشی، تشکیل ستاد کمک‌رسانی و امداد آسیب‌دیدگان حملات موشکی، ایجاد پناهگاه عمومی، استفاده از ساختمان‌ها و اماکن نزدیک به خطوط راه‌آهن به عنوان بیمارستان از مهمترین گونه‌های عملکرد عمومی سازمان می‌باشد. راه‌آهن در بخش انتقال گونه‌های عملکرد تخصصی سازمان راه‌آهن بوده است.

  کلیدواژگان: جنگ تحمیلی، سازمان راه آهن جمهوری اسلامی، انتقال نیرو، پشتیبانی جنگ، رزمندگان
 • محمد پورقربان، حمیدرضا تبشیری صفحات 84-104

  امروزه حکمرانی خوب به عنوان یکی از موضوعات محوری است که مورد توجه اندیشمندان سیاسی و نهاد های بین الملل قرار گرفته است. به طوری که بسیاری از نهادهای بین المللی از جمله صندوق بین المللی پول و سازمان ملل اقدام به نوشتن شاخص های در جهت این امر کرده اند و آن را به کشورها به عنوان برنامه معرفی می کنند. از همین رو، این پژوهش در پی پاسخ به این سوال می باشد که چه نسبتی بین حکمرانی خوب در اندیشه سیاسی نوصدراییان با شاخص های نهادهای ذکر شده وجود دارد. فرضیه اصلی پژوهش حاضر آن است که، در اندیشه سیاسی نوصدراییان شاخص های یاد شده جزء مبانی بنیادین فکری آنها یاد شده و از اصول اساسی در تشکیل حکومت در اندیشه آنها می باشد. یافته های این تحقیق نشان از آن دارد که اندیشه سیاسی نوصدرایی که در دهه های40و50 ش ظهور و بروز یافته و با پیروزی انقلاب اسلامی در قانون اساسی تجلی پیدا نمود به موضوع حکمرانی خوب و اصول آن به جهت زیربنایی بودن آنها در منابع فقهی و تفکری پیشتر مورد توجه بوده است. باید اشاره داشت پژوهش حاضر به‌ صورت توصیفی، تحلیلی و با استفاده از روش کتابخانه‌ ای تهیه شده است

  کلیدواژگان: حکمت متعالیه، حکمرانی خوب، سیاست، آزادی، عدالت
 • علیرضا حیدرزاده هنزائی صفحات 105-123

  بانک‎ها و حجم معاملات مالی آن تاثیر مثبتی بر درآمد شرکت‎ها و اقتصاد کشور دارند و توجه کردن به شرایط ثبات آنها، می‎تواند اقتصاد باثباتی ایجاد کند. هدف این پژوهش، بررسی تاثیر ریسک اعتباری بر ثبات مالی بانک‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. به منظور اندازه ‎گیری متغیر ریسک اعتباری از پژوهش زوپاندیس و همکاران (2017)، برای سنجش متغیر ثبات مالی به پشتوانه مطالعات فرهی (2018) و البدری (2015)، از شاخص زد-اسکور استفاده شده است. عمومیت این شاخص ناشی از این واقعیت است که رابطه معکوس با احتمال ورشکستگی یک بانک دارد. این پژوهش از نظر ارتباط بین متغیرها همبستگی، از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی-پیمایشی و از نظر نوع داده‎ها کمی و گذشته‎نگر است. تعداد شانزده بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی شش ساله از 1394 تا 1399 به عنوان جامعه آماری پژوهش انتخاب شده‌اند. برای آزمون فرضیه‌ها از تحلیل رگرسیون چند متغیره به روش داده‎های ترکیبی با اثرات ثابت استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که ریسک اعتباری بر ثبات مالی بانک‎ها تاثیر معنادار و معکوس دارد. در واقع، یکی از عواملی که می‌تواند ثبات بانک‌ها را به شدت تحت تاثیر قرار دهد ریسک اعتباری بانک‌ها است.

  کلیدواژگان: ریسک اعتباری، ثبات مالی، شاخص هرفیندال-هریشمن، بانکداری اسلامی
 • فروزان رضائی ورمزیار، محمود شرفی صفحات 124-167

  امیدواری به آینده به‌عنوان یکی‌ از مهم‌ترین بایسته‌های جوامع اسلامی و به‌ویژه‌ایران اسلامی است. یکی از مهم‌ترین اقدامات دشمنان علیه جوامع هدف، ایجاد روحیه یاس و ناامیدی در دیگر جوامع با تاکید مکرر بر برخی نقاط قابل‌بهبود و بزرگ جلوه دادن برخی کاستی‌ها است. هدف اصلی این مقاله تبیین شاخص‌های امیدآفرینی انتظار در مدل اسلامی پیشرفت در اندیشه‌ی امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) است که با تحلیل گفتمان و رویکرد استنباطی، بیانات معظم له را با روش توصیفی–تحلیلی بررسی نموده و شاخص‌های موردنظر احصاء شده‌است. یافته‌ها نشان می‌دهد که شاخص‌های محوری بیانات رهبر معظم انقلاب درباره امیدآفرینی را باید در محورهایی چون؛ امید و پیشرفت، امید و دشمن، اقدامات امیدبخش مسیولان، امید و رسانه، مایه‌های امید در کشور، امید و انقلاب و امید و موعود جستجو کرد بعد از بررسی و تحلیل بیانات و مکتوبات امام خامنه‌ای چنین نتیجه گرفته می‌شود که در افق دید رهبر انقلاب، آینده تمدن اسلامی، آینده‌ای درخشان و باشکوه خواهد بود و ما می‌توانیم تمدن نوین اسلامی را برپا کنیم. شاخصه‌‌ی اصلی و عمومی این تمدن، بهره‌‌مندی انسان‌ها از همه‌‌ ظرفیت‌های مادی و معنوی است که خداوند برای تامین سعادت و تعالی آنان، در عالم طبیعت و در وجود خود آنان تعبیه کرده است.

  کلیدواژگان: امید آفرینی، انتظار، مدل اسلامی
|
 • Mahsa Noroozi, Mashaallah valikhani, karamollah daneshfard Pages 1-23

  Design and validation of professional organization model in National Iranian Oil Company with Islamic-Iranian progress. This research is applied in terms of purpose and the data were collected as an exploratory mixture using the foundation and field data method. In the qualitative part, based on the data method of the foundation, the required data were collected and analyzed through 18 interviews, and in the quantitative part, the data were collected in the field. Cochran's formula was randomly selected as the sample. Data were analyzed using SPSS software and Smart PLS structural equation software. Findings showed that the model of professional organization in the National Iranian Oil Company has 19 main categories and 66 sub-categories in the form of contextual conditions, intervening factors, causal factors, strategies and consequences, which are based on the results of estimating structural equations, factor load and statistics. T, causal conditions had a significant effect on the main category and this category on strategies and strategies had a significant effect on the consequences and intervening and contextual conditions on the strategies.

  Keywords: Professional Organization, Merit, National Oil Company, Data Theory Foundation
 • MohammadJavad Salehi Pages 24-41

  Despite the recent popularity and frequent use of the resilience concept in the academic, research, and policy programs, there is a limited theoretical understanding of this concept. For instance, it is not clear how this concept should be operationalized and what its determinant factors are or how they can be measured. This paper is an attempt to develop a conceptual and methodological framework for the analysis, measurement, and mapping of resilience. The paper specifically intends to archive three objectives. Firstly, it examines the general definitional issues of the concept of resilience with a focus on human capital. Secondly, it reviews the frameworks that are currently used to measure community resilience. Thirdly, it evaluates the existing methods that are used to develop resilience indices, and based on this review, a methodology on how to measure community resilience is proposed. Finally, it summarizes the limitations and recommendations for further improvement of the methodology. The major core of this article is on the Community and resilience economy emphasizing on human capital.

  Keywords: Community resilience, Resilience economy, Human capital, capital, Indicator
 • ali mohammad hosseini, Rashid Zolfaghari zafarani, Sayyed Mahmoud Hashemi Pages 42-59

  This study aims to identify the components of judge's productivity which play a crucial role in society and the structure of government, and were used grounded theory for this approach. The method is based on qualitative research and interview. Semi-structured interviews were used to collect and gathering data. Data analysis was performed by Strauss and Corbin method and paradigm model. Sampling was based on theoretical sampling method and was performed by Expected sample (judgmental techniques). In accordance with the systematic model of grounded theory, all judges of the judiciary were selected for Statistical Society. The results of analyzing obtained from the interviews during the open, central and selective coding process led to the creation of a judge's productivity model based on the grounded theory. Finally, a model for judicial productivity (judges) was identified. This study indicate that to increase productivity, managers should pay close attention to all categories and subcategories identified in this study and have the important and sufficient information about each of them. In addition, this study shows the need of paying attention to the judicial human resources productivity.

  Keywords: Judiciary, labor productivity, judge, management
 • nowruz hashemzehi, Rasol Yahai Pages 60-83

  Holy Defense is one of the most important historical events in Iran, where many sacrifices were made to protect the homeland. During this period, although everyone effectively resisted the Iraqi Ba'athist army; But some devices played an organized role. One of these organizations was the Railways of the Islamic Republic of Iran, whose activities are being investigated. The main approach of the research in this article is descriptive qualitative and the data have been collected with the help of documenting and phishing techniques from first and second hand sources and obtaining oral narration. The results show that the railway has played a role in supporting the war in both specialized and general sectors. Sending personnel to the battlefields, collecting and donating cash, collecting and sending machines and vehicles, forming eight bases, forming training classes, forming a relief and relief headquarters for the victims of missile attacks, creating a public shelter The use of buildings and places close to railways as a hospital is one of the most important types of public performance of the organization. Railway has been in the section of transferring specialized types of performance of the Railway Organization.

  Keywords: Imposed War, Railway Organization of the Islamic Republic, Transfer of Forces, War Support Warriors
 • Mohammad Pourghorban, hamidreza tabshiri Pages 84-104

  Today, good governance is one of the central issues that has attracted the attention of political scholars and international institutions. Many international institutions, including the International Monetary Fund and the United Nations, have written indicators to this and introduce it to countries as a program. Therefore, this study seeks to answer the question of what is the relation between the good governance in the political thought of the Neshi and the indicators of the institutions mentioned. The main hypothesis of the present study is that, in the political thought of the Nasdra'i, these indicators are among the fundamental foundations of their intellectual and are essential principles in the formation of government in their thoughts. The findings of this study indicate that the political thought that emerged in the 40s and 50s and was manifested with the victory of the Islamic Revolution in the constitution on the subject of good governance and its principles for their infrastructure in jurisprudential and thought sources earlier. It has been the attention. It should also be noted that the present study is descriptive, analytical and used using a library method.

  Keywords: Transcendent wisdom, good governance, politics, freedom, justice
 • Alireza Heidarzadeh Hanzaei Pages 105-123

  Banks and their volume of financial transactions have a positive effect on the income of companies and the country's economy and paying attention to their stability conditions can create a stable economy. The purpose of this study is to investigate the effect of credit risk on the financial stability of banks listed on the Tehran Securities Exchange. In order to measure the credit risk variable from the research of Zupandis et al. (2017), the Z-score index was used to measure the financial stability variable based on Farhi (2018) and Al-Badri (2015) studies. The generality of this index is due to the fact that it is inversely related to the probability of bankruptcy of a bank. The number of sixteen banks accepted in the Tehran Stock Exchange in the period of six years from 2014 to 2019 were selected as the statistical population of the research. Multivariate regression analysis using mixed data method with fixed effects was used to test the hypotheses. The research results show that credit risk has a significant and adverse effect on the financial stability of banks. In fact, one of the factors that can strongly affect the stability of banks is the credit risk of banks.

  Keywords: Financial Stability, Credit Risk, Herfindahl-Herishman index, Islamic Banking
 • Forozan Rezaeivarmarzyar, mahmoud sharafi Pages 124-167

  Hope for the future is one of the most important duties of Islamic societies, especially Islamic Iran. One of the most important actions of the enemies against the target communities is to create a spirit of hopelessness and despair in other communities by repeatedly emphasizing some points that can be improved and highlighting some shortcomings. The purpose of this article is to explain the hopeful indicators of expectation in the Islamic model of progress in the thought of Imam Khamenei, by analyzing his discourse and inferential approach, his statements are examined with descriptive-analytical method and the desired indicators are calculated. The findings show that the key indicators of the statements of Qalab leaders about creating hope should be in axes such as; Hope and progress, hope and the enemy, encouraging actions of officials, hope and media, hope and revolution, and hope and promise. It will be a bright and glorious future and we can establish a new Islamic civilization. The main and general characteristic of this civilization is the benefit of human beings from all the material and spiritual capacities that God has embedded in the world of nature and in their existence to ensure their happiness and excellence.

  Keywords: Hope, waiting, Islamic model