فهرست مطالب

سلام بچه ها - پیاپی 390 (شهریور 1401)

ماهنامه سلام بچه ها
پیاپی 390 (شهریور 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/06/31
 • تعداد عناوین: 23
|
 • صفحه خدا
 • همه چیز رایگان
  صفحه 2
 • سرمقاله
 • زندگی مثل شعر است
  صفحات 4-5
 • گفت و گو در تاریخ
 • گفت وگوی سپاه نامرئی حماقت
  صفحات 6-8
 • شعر
 • مثل کبوتر- نامه- رفیق پایه- تاب چشم های من- نشان تو- شب
  صفحات 10-11
 • سینما
 • از سینمای صامت به سمت سینمای صدادار
  صفحات 12-13
 • داستان
 • دفتر خاطرات صدام
  صفحات 14-15
 • علمی
 • آیا یادگیری در خواب ممکن است؟
  صفحات 16-17
 • اتاق مشاوره
 • دستورالعمل فرار از خانه!
  صفحات 18-19
 • پی نما
 • راه های گفت وگو کردن
  صفحات 20-21
 • داستان
 • مغزهای کوچک
  صفحات 22-23
 • نثر ادبی
 • ستاره ی زندگی
  صفحه 24
 • تاریخچه
 • از سرزمین مصر تا سر کوچه ی ما تاریخچه فلافل
  صفحات 26-27
 • گفت و گو در تاریخ
 • گفت و گوی آخر (گفت و گو در غدیرخم)
  صفحات 28-29
 • گزارش
 • بزرگ ترین موزه ی قرآن جهان
  صفحات 30-31
 • یادداشت
 • هنگام دعوا
  صفحه 32
 • شعر
 • خرمگس
  صفحه 33
 • عکس
 • عکس یکهویی- شاعر-رویش- مشق کرم
  صفحات 34-35
 • داستان
 • گم شده ی عزیز
  صفحات 36-37
 • فرم اشتراک
 • بهترین راه برای رسیدن مجله به دست شما اشتراک است.
  صفحه 38
 • شعر
 • آماج غم-نامه
  صفحه 39
 • گزارش
 • چه کاره شویم؟ آشنایی با نویسندگی
  صفحات 40-41
 • آسمانه
 • داستان (نامه هایی از ماه)
  صفحه 42
 • شعر
 • (شعر) زیبایی...
  صفحه 43