فهرست مطالب

 • پیاپی 97 (تابستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/06/31
 • تعداد عناوین: 10
|
 • عاطفه غفوری*، مجید احمدی صفحات 242-260

  نشانه ها با قدمتی به بلندای تاریخ تفکر، همواره بخشی از ذهنیت افراد مختلف در فرهنگ های گوناگون بوده اند. دانستن آنچه موجب تناسب لازم برای ایجاد نشانه میان عنصر اولیه و پیام نهایی می شود، ما را در رسیدن به درک بهتر از فرهنگ ها یاری می کند. کارکردهای یک عنصر و ارتباط خاص آن با محیط پیرامون از جمله عواملی است که موجب به وجود آمدن نشانه ها می شود. سرو از جمله درختانی است که در محیط زیست خویش به دلیل خصوصیات خود به نشانه ای مهم بدل شده است. این مقاله تلاش داشته است با بررسی اسناد موجود، ابتدا این گیاه را در مناطق جغرافیایی متفاوت، در فرهنگ های گوناگون و زمان های مختلف بررسی کرده، کارکردها و خصوصیات آن را مشخص کند، سپس با رویکرد نشانه شناسی بینامتنی دلایل تبدیل این درخت به یک نشانه بررسی شود. برای انجام این تحقیق، اطلاعات اولیه به روش کتابخانه ای و بررسی منابع موجود انجام شد. تحلیل داده های به دست آمده با روش نشانه شناسی بینامتنی صورت گرفت. سرو به دلیل مواردی همچون فرم و محتوا (خاصیت گندزدایی، استحکام، همیشه سبز بودن و نداشتن میوه) در زمینه های متفاوت از جمله نگارگری، صنعت، ادبیات و اخلاق پیامی را منتقل می کند و همین موجب تبدیل آن به یک نشانه در فرهنگ های متفاوت و مناطق جغرافیایی مختلف شده است.

  کلیدواژگان: فرم، محتوا، سرو، نشانه شناسی، فرهنگ
 • محمدصادق طاهرطلوع دل، بهرام صالح صدق پور، سینا کمالی تبریزی* صفحات 262-274

  با توجه به شیوع و همه گیری ویروس کرونا، رواج استفاده از واقعیت مجازی و تورهای مجازی در معرفی ابنیه ارزشمند تاریخی، بازدید مکان های فرهنگی- گردشگری و همچنین زیارت مجازی اماکن متبرکه، به صورت چشم گیری رو به رشد بوده است. با توجه به پژوهش های انجام شده، فناوری واقعیت مجازی توانایی قابل قبولی در شبیه سازی فضا برای ادراک بصری مخاطبان دارد. از طرفی بسیاری از افراد به دلیل هزینه بر بودن و در دسترس عموم نبودن عینک های واقعیت مجازی، توانایی گردش مجازی به وسیله ابزار واقعیت مجازی را ندارند. در مقابل، تورهای مجازی نیاز به تجهیزات خاصی برای گردش مجازی ندارند و به راحتی با هر کامپیوتر یا گوشی هوشمندی بهره گیری از این فناوری میسر است. تاکنون پژوهشی درباره سنجش ادراک بصری افراد به واسطه تورهای مجازی صورت نگرفته است. این پژوهش با هدف بررسی انطباقی ادراک بصری افراد در گردش مجازی (تور مجازی)، نسبت به گردش واقعی در محیط تاریخی، از روش آزمایشی طرح پیش آزمون- پس آزمون یک گروهی پیروی می کند؛ به همین منظور مخاطبان یک بار به صورت گردش واقعی و یک بار به صورت گردش مجازی، مسجد امام خمینی را که در بازار بزرگ تهران واقع شده است، مورد مشاهده و سپس مورد پیمایش قرار داده اند. برای تحلیل داده ها از آزمون T وابسته (زوجی) و نرم افزار SPSS استفاده شده است. پایایی پرسشنامه توسط آزمون آلفای کرونباخ و روایی پرسشنامه توسط مشورت با متخصصان تایید شده است. جامعه آماری پژوهش، دانشجویان معماری و طلبه ها هستند. براساس نتایج به دست آمده، ادراک بصری مخاطبان در گردش مجازی و واقعی تفاوت معناداری با یکدیگر ندارند. در بسیاری از پژوهش ها، نیاز به بررسی متغیرهایی است که در فضای واقعی امکان سنجش آنها وجود ندارد یا بررسی این گونه متغیرها بسیار هزینه بر است. همچنین در بعضی از موارد، بررسی میدانی فضاها بسیار زمان بر و یا به علت های گوناگون امکان پذیر نیست. در این موارد می توان از تور مجازی بهره برد.

  کلیدواژگان: ادراک بصری، گردش مجازی، واقعیت مجازی، شبیه سازی محیطی، تصاویر پاناروما
 • علی هژبری*، حسن کریمیان صفحات 276-293

  ایرانیان سال ها توانستند به پیشرفت هایی در معماری دست یافته و در ساختمان معبدهای خود الگوهای خاصی را ایجاد کنند، اما نوع زندگی قبیله ای اعراب سبب شد مسلمانان مهاجم با هنر معماری خاص خود را ایجاد کنند و غالبا از معماری سرزمین های مفتوحه برای ایجاد بناهای مختلف جدید بهره بیشتری گیرند؛ بدین سبب اشتراک ها و شباهت های بسیاری بین بناهای ایرانی در چند سده اول دوران اسلامی با معماری ساسانی را شاهد هستیم. یکی از اقدامات فاتحان عرب برای سرعت بخشیدن به اشاعه دین جدید بین ساکنان ایران، تغییر کارکرد تعدادی از بناهای ساسانی به بناهایی با کاربری جدید در دوران اسلامی بود و از آنجا که مسجد مهم ترین بنای اسلامی محسوب می شود، پژوهش حاضر در پی آن است که به پرسش مربوط به دلیل این تغییر کاربری از دوره ای به دوره دیگر پاسخ گوید. فرض بر آن است که به احتمال بسیار، ایرانیان نومسلمان با این تدبیر، مکان های مهم مذهبی خود را از تخریب های گسترده مصون داشته و حتی در مواردی از آنها به عنوان مکانی برای دفن مشاهیر ملی و چهره های شاخص ایرانی استفاده کرده اند. نتایج پژوهش حاضر روشن ساخت که تغییرات کاربری برخی بناهای ساسانی به بناهای مذهبی اسلامی عموما در نیمه دوم سده 1 هجری/ 7 میلادی و با تغییر کاربری برخی نیایشگاه های ایرانی به دست اعراب اتفاق افتاده است.

  کلیدواژگان: بنای مذهبی، دوره ساسانی، اوایل دوران اسلامی، آتشکده، مسجد
 • شاهین گرکانی دشته*، محمد مرتضایی صفحات 294-312

  حضور خیابان های حومه ای در شهرسازی ایران از دوره ایلخانی تا انتهای دوره تیموری، به دلیل نقش مواصلاتی مهمی که ایفا می کرده اند بسیار پررنگ و تاثیرگذار بوده است. با این حال به دلیل فقر در منابع تاریخی و باستان شناسی نمی توان به الگوی ساختاری این خیابان های حومه ای در شهرهای ایران تا پیش از دوره صفوی دست یافت. در این میان، تنها موارد قابل اتکا برای مطالعه، نوعی از خیابان های حومه ای است که به دلیل داشتن بدنه سازی با مصالح بنایی، در مطالعات باستان شناسی قابل شناسایی بوده است. این گونه از خیابان سازی را که به طور عمده در عهد تیموریان شکل گرفته و شکوفا شده به دلیل استقرار بنای مقابر و سایر ابنیه مذهبی می توان با عنوان خیابان-مزار معرفی کرد. هدف این پژوهش علاوه بر مطالعه سیر تحول خیابان های حومه ای در شهرهای ایران تا پیش از دوره صفوی، مطالعه یکی از نمونه های خیابان-مزارسازی در اواخر عهد تیموری است که با نام خیابان-مزار سلطانی شناخته شده است. سوالی که این پژوهش در پی پاسخ به آن بوده این است که خیابان های حومه ای چه ارتباط ساختاری با شهرها داشته اند و این گونه از خیابان سازی چگونه به ایجاد خیابان-مزارهای عهد تیموری منجر شده است؟ این پژوهش با روش تحلیلی-تاریخی انجام شده و نتایج آن گویای آن است که تحولات در ساخت خیابان های حومه ای که از دوره ایلخانی به دلیل استقرار اقامتگاه های سلطنتی و شهرک های حومه ای آغاز شده، در دوره تیموری به اوج رسیده و به دلیل عبور این معابر از گورستان های حاشیه شهرها، به تولد گونه ای جدید در خیابان سازی این دوره موسوم به خیابان-مزار منجر شده است.

  کلیدواژگان: خیابان-مزار، ایلخانان، تیموریان، هرات، خیابان سلطانی
 • سهیل احمدی واستانی، جبرئیل نوکنده*، مصطفی ده پهلوان صفحات 314-327

  زیورآلات علاوه بر جنبه های زیبایی و تجملاتی وسیله ای برای مشخص کردن جایگاه اجتماعی و اقتصادی فرد استفاده کننده بوده است. یکی از مهم ترین یافته های باستان شناسی که بیشترین اطلاعات در خصوص زیورآلات در اختیار ما قرار می دهد، گورآونده ها هستند. هنر جواهرسازی و ساخت زیورآلات در دوره اشکانی به اوج کمال خود رسید. زیورآلات دوره اشکانی با درآمیختن زیبایی هنرمندانه، به جنبه های پزشکی، چشم زخم، حاکی از عشقی سرشار به خودنمایی، تظاهر و ثروتمندی فوق العاده است. طی کاوش های باستان شناختی انجام شده در گورستان های دوره اشکانی استان گیلان، مجموعه ای از زیورآلات از جنس طلا، نقره، مفرغ، آهن و سنگ به دست آمده که بیانگر هنر و فرهنگ اقوام ساکن در این منطقه در دوره اشکانی است. هدف اصلی این بررسی و گونه شناسی زیورآلات مکشوفه از گورستان های دوره اشکانی، استان گیلان از لحاظ نوع جنس، فناوری ساخت و نوع کاربری است. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و ترکیبی از مطالعات موزه ای و کتابخانه ای انجام شده است. نتایج بیانگر آن است که یک تضاد طبقاتی و اجتماعی بارز در این دوره وجود دارد و همچنین زیورآلات شباهت زیادی از لحاظ جنس، تزیینات و نوع ساخت با یکدیگر دارند، ولی در جزییات، زیورآلات دارای ابتکارات و نورپردازی هستند. این ابداعات به احتمال زیاد از طبیعت منطقه الهام گرفته است. همچنین در ساخت این اشیاء از روش ریخته گری، چکش کاری و ملیله کاری استفاده شده است. زیورآلات مکشوفه از گور زنان با مردان کاملا متفاوت بوده است.

  کلیدواژگان: زیورآلات، کاوش، گورستان، اشکانی، استان گیلان
 • امیرحسین پورجوهری* صفحات 328-348

  ارزیابی اسناد برنامه ریزی روستایی از جمله طرح های بهسازی و مرمت روستایی در ایران از بدو آغاز خود در دوره مشروطه تاکنون ناظر به وجود چالش ها و خلاهای دایمی یا مقطعی بوده است. بسیاری از چالش های مذکور معلول وجود رویه ها و بسترهای مدیریتی ناکارآمد، منقطع و بعضا منسوخ هستند. ضمن آنکه با وجود تغییرات رویکردی، نظام برنامه ریزی روستایی به خصوص طرح های بهسازی بافت های با ارزش، همواره بر رویه های تک بعدی و فرایندهای یکسونگر متکی بوده و نگرشی کالبدی و رویکردی صرفا میراثی داشته اند؛ بنابراین این گروه از طرح ها فاقد ادبیات نظری مدون و در چارچوب جریان های فکری مشخص بوده اند. بر این اساس مطالعات تطبیقی می تواند با تاکید بر استخراج کلیدواژه های موفقیت تجارب خارجی، بهبود و افزایش اثربخشی رویه ای و محتوایی طرح های بهسازی بافت های با ارزش روستایی را سبب شود؛ از این رو هدف از انجام این پژوهش تدقیق چالش های رویکردی طرح های حفاظت بافت های با ارزش روستایی ایران است. مضاف بر آنکه در این پژوهش از روش های کیفی مشتمل بر تحقق تطبیقی، موردپژوهی، اقدام پژوهی و تحلیل محتوا بهره برده شده و 63 نمونه از ایران و جهان مورد بررسی قرار گرفته است. مطالعات حاکی از آن بوده است که این گروه از طرح ها در ایران، در قیاس تطبیقی با تجارب خارجی، به لحاظ محتوا و رویه نیازمند اصلاح در ساز و کار اجرایی و نظارت، تحقق انعطاف پذیری در شرح خدمات، تغییر نظام مدیریتی، تغییرات رویکردی و ارتقا و تثبیت در جایگاه اسنادی هستند. همچنین رویکرد مواجهه با میراث روستایی باید مبتنی بر نگاهی راهبردی به صورت هدایت گر، جامع و مشارکتی باشد.

  کلیدواژگان: روستا، مرمت، احیا، بافت ارزشمند، طرح بهسازی روستایی
 • حسنا ورمقانی* صفحات 350-367

  پژوهش حاضر موقعیت و ارتباط کارکردی میان عناصر شهرهای اسلامی را در دو بخش عمده بررسی می کند. بخش اول شامل سابقه تاریخی الگوهای مکانی-کارکردی این عناصر از طریق اسناد کهن و بخش دوم شامل بررسی این الگوها از طریق تحلیل مفصل ساختار فضایی شهرها براساس نقشه های دقیق ترسیم شده در محدوده زمانی 20 ساله از 9 پایتخت مهم اسلامی است. گام اول تحقیق وابسته به توصیفات متون و انطباق با نقشه محدوده اولیه شهرها و گام دوم معطوف به تحلیل نقشه توسعه یافته 9 شهر مهم اسلامی و متکی به نظریه نحو فضاست. روش تحقیق در گام اول، توصیفی-تحلیلی و در گام دوم استدلال منطقی و قیاسی است. برای تحلیل در بخش اول از فیش برداری و در بخش دوم از نرم افزار UCL Depthmap استفاده شده که نرم افزار تخصصی تحلیل فضا در ساختارهای معماری و شهری است. سوال آن است که موقعیت مکانی و ارتباط کارکردی میان عناصر مهم شهر اسلامی و درحقیقت الگوی مکانی-کارکردی این ساختار دارای چه ویژگی هایی است؟ نتایج نشان می دهد که از میان چهار عنصر مورد مطالعه، بازار در بالاترین اتصال پذیری و انسجام ساختاری بافت شهر اسلامی استقرار دارد و درجه هم جواری مسجد جامع و سایر مساجد مهم شهری با آن، بر سهولت دسترس پذیری و اهمیت مکانی- کارکردی آنها اثرگذار است. به علاوه این الگوی مکانی- کارکردی که وابسته به عوامل متعددی چون نیازهای عملکردی، شرایط جغرافیایی، سنت های طراحی، توجیه عمومی، انگیزه های سیاسی و همچنین شکوه و عظمت گرایی است، متاثر از جهات توسعه شهر و میزان انسجام پیکربندی است.

  کلیدواژگان: عناصر شهری، شهر اسلامی، مسجد جامع، بازار، نحو فضا
 • فرهاد پوریانژاد*، سعید ستارنژاد صفحات 368-381

  مجموعه دستکند امامزاده معصوم شهرستان مراغه به دلیل داشتن کتیبه قرآنی، عناصر معماری و تزیینی، بستری مناسب برای مطالعات تاریخ سیاسی، اجتماعی و دینی مراغه است. با این حال در پژوهش های پیشین، در زمینه خوانش کتیبه سنگی این نیایشگاه کاستی ها و ضعف هایی بوده است. در این مطالعات عموما به مفاهیم سیاسی- دینی پنهان در بطن این کتیبه بی توجه بوده اند. این در حالی است که کتیبه ها یکی از اسناد مهم در زمینه گاه نگاری و تحلیل ماهیت کارکردی فضاهای معماری است. در پژوهش حاضر تلاش شد تا ضمن بازخوانی کتیبه قرآنی ایجادشده در بدنه داخلی نیایشگاه دستکند امامزاده معصوم، به تاثیر لایه های آشکار و پنهان سیاست و باورهای اعتقادی ایلخانیان و ساختار آیینی- دینی مراغه، براساس مضامین این کتیبه پرداخته شود؛ از این رو پژوهش حاضر با رویکرد تاریخی- تطبیقی و تفسیری - تحلیلی و براساس مطالعات میدانی و کتابخانه ای انجام شده و به دنبال پاسخ گویی به پرسش های زیر است؛ 1. براساس گاه نگاری کتیبه سنگی، نیایشگاه امامزاده معصوم متعلق به کدام دوران است؟ 2. چه ارتباطی میان مضامین کتیبه و تحولات دینی-سیاسی جامعه مراغه می توان در نظر گرفت؟ نتایج پژوهش نشان می دهد این کتیبه در دوران اصلاحات دینی غازان خان ایجاد شده و مضامین آن برای بیان شعایر اسلام و برتری آن بر سایر ادیان به خصوص بودایی و مسیحی ساکن در مراغه بوده است. نتایج دیگر پژوهش مشخص کرد پس از این دوره، تغییراتی در ماهیت کاربری مجموعه دستکند امامزاده معصوم ایجاد شده که بر اساس آن نیایشگاه ماهیت اسلامی (مسجد و خانقاه) پیدا کرده است.

  کلیدواژگان: نیایشگاه امامزاده معصوم، باورهای سیاسی- دینی، ایلخانیان، کتیبه قرآنی، معماری صخره ای
 • حسین مرادی نسب*، سروش هاشمی صفحات 382-399

  باغ ایرانی یکی از نخستین الگوهای باغ سازی جهان است که به عنوان عنصری موثر و همچنین پدیده ای فرهنگی با ورود به سرزمین های دیگر می تواند با توجه به شرایط و بستر موجود تغییر کند. ارتباط حکومت گورکانیان با صفویان در ایران و پیوندهای فرهنگی میان این دو، زمینه را برای تاثیرپذیری از فرهنگ و هنر تمدن ایرانی به خصوص در حوزه معماری فراهم کرده است. باغ سازی به شیوه ایرانی در هند یکی از مهم ترین این تاثیرات است که به نظر می رسد بر پایه بینش هندی، کالبد باغ ایرانی در هند تغییر یافته است. هدف از این پژوهش بررسی وجه تمایز کالبدی باغ های گورکانیان در نسبت با باغ های ایرانی بر پایه بینش هندی است. معروف ترین باغ های دوره گورکانیان آرامگاه های واقع در باغ های وسیعی در پایتخت های دهلی و آگرا بوده است که از مهم ترین آنها باغ مقبره همایون و تاج محل است که به عنوان نمونه موردی برای این پژوهش انتخاب شده اند. مطالعات با استفاده از روش کتابخانه ای انجام شده و برای تحلیل در نمونه های مورد مطالعه در حوزه کالبدی باغ از روش تفسیری تاریخی بهره گرفته شده است. در خاتمه، یافته های پژوهش نشان می دهد بر پایه بینش هنر هندی، کالبد معماری باغ باید بیانی تندیس گرا و مجسمه وار داشته باشد؛ به گونه ای که در باغ مقبره هندی در دوره گورکانیان همه عناصر کالبدی باغ در آن اعم از آب، گیاهان و هندسه نقشی تزیینی و نمایشی داشته است و همچنین بنای اصلی (مقبره) به واسطه قرارگرفتن روی سکو و کم تراکم بودن درختان در باغ وجه تندیسی و برجسته ای دارد که بر باغ مسلط است.

  کلیدواژگان: معماری تندیس گرا، باغ های گورکانیان، باغ های ایرانی، بینش هندی، کالبد باغ
 • آمنه فرهادی وند، حمیدرضا جیحانی* صفحات 400-426

  بازار پانخل در منتهی الیه غربی بازار کاشان و در شمال میدان کمال الملک واقع شده است. با وجود قرارگیری در مرکز شهر، این بازار حیات اجتماعی و اقتصادی درخوری ندارد. در پی ساخت خیابان بابا افضل، بازار پانخل از بدنه اصلی بازار کاشان جدا شد و اهمیت خود را از دست داد. در ادامه با تخریب محدوده شهری اطراف بازار، بازار پانخل از بافت شهری پیرامون نیز منفک شد. در اثر این رخدادها بازار پانخل به یک بازار منزوی تبدیل شد که فعالیت های اقتصادی آن محدود شده بود؛ بنابراین هم بازار نقش و جایگاه خود را در شهر تاریخی از دست داد و هم به دلیل انزوا یک دوره طولانی کم رونقی و فرسودگی را طی کرده است؛ از این رو این پرسش قابل طرح است که مهم ترین خصوصیات بازار پانخل چیست و چه آسیب هایی به بازار پانخل وارد شده است؟ برای پاسخ دادن به این دو پرسش لازم است این بازار مستندسازی شود و به همراه محیط شهری پیرامونش مطالعه و آسیب های وارد آمده به آن ارزیابی شود. روش تحقیق مورد نظر ترکیبی است از مطالعات کیفی و کمی به همراه بررسی و پیمایش های میدانی و مستندسازی. مستندسازی، مطالعه و آسیب شناسی صورت گرفته نشان می دهد این بخش از بازار به دلایلی از جمله ساخت خیابان باباافضل جایگاه خود را از دست داده و توسعه های صورت گرفته در محلات پیرامون نیز به منفک شدن آن از بافت شهری منجر شده است. با وجود این، بازار یادشده هنوز جایگاه اجتماعی و نقش خود در آیین های شهری را حفظ کرده است.

  کلیدواژگان: شهر تاریخی، کاشان، بازار تاریخی، بازار پانخل، آسیب شناسی
|
 • Atefeh Ghafouri*, Majid Ahmadi Pages 242-260

  Signs have long been a part of the mentality of different people in different cultures with a history as long as that of thinking. Knowing what makes the proportion between the initial element and the final message helps one gain a better understanding of cultures. The functions of an element and its specific relationship with the environment are among the factors that create symbols. Cypress is one of the trees that has become an important symbol in its environment due to its characteristics. This article has tried to determine the functions and characteristics of this plant in different geographical areas, in various cultures and times by examining the literature. Then, with the intertextual semiotics approach, the reasons for turning this tree into a symbol are investigated. In order to conduct this research, the primary information was collected through the library method and review of available sources. The analysis of the obtained data was done, using intertextual semiotics. Cypress conveys a message in various fields such as painting, industry, literature and ethics due to its form and content (disinfection properties, strength, evergreen and lack of fruit); this has made it a symbol in different cultures and different geographical areas.

  Keywords: Form, Content, Cypress, Semiotics, Culture
 • MohammadSadegh Taher Tolou Del, Bahram Saleh Sedghpour, Sina Kamali Tabrizi* Pages 262-274

  Due to the prevalence and prevalence of Corona virus, the prevalence of using virtual reality and virtual tours in introducing valuable historical buildings, visiting cultural-tourist sites as well as virtual pilgrimage to holy places has been growing significantly. Is. According to research, virtual reality technology has an acceptable ability to simulate space for the visual perception of the audience. On the other hand, many people, due to the high cost and unavailability of virtual reality glasses, do not have the ability to virtualize with virtual reality tools. Any computer or smartphone can use this technology. So far, no research has been done on measuring the visual people's perceptions through virtual tours. The aim of this study is to follow the experimental method of one-group pre-test and post-test design with the aim of comparatively examining the visual perception of people in virtual circulation (virtual tour), compared to real circulation in historical environment. For this purpose, the audience once observed the Imam Khomeini Mosque, which is located in the Grand Bazaar of Tehran, as a real tour and once as a virtual tour, and then they were surveyed. Data were analyzed using paired t-test (paired) and SPSS software. The reliability of the questionnaire was confirmed by Cronbach's alpha test and the validity of the questionnaire was confirmed by consultation with experts. The statistical population of the research is architecture students and students. Based on the obtained results, the visual perceptions of the audience in virtual and real circulation are not significantly different from each other. In many studies, it is necessary to examine variables that can not be measured in real space or to study such variables is very costly. Also, in some cases, field surveys of spaces are not very time consuming or for various reasons. In these cases, a virtual tour can be used.

  Keywords: Visual Perception, Virtual Tour, Virtual Reality, Environmental Simulation, Panoramic Images
 • Ali Hozhabri*, Hasan Karimian Pages 276-293

  Over the years, Iranians have been able to create special patterns in architectural advances in the construction of their temples. But the type of tribal life of the Arab caused the invading Muslims to create their own architectural art and often take more advantage of the architecture of the conquered lands to create various new buildings. Due to this, we see many similarities and similarities between Iranian buildings in the first few centuries of the Islamic era with Sassanid architecture. One of the measures taken by the Arab conquerors to accelerate the spread of the new religion among the inhabitants of Iran was to change the function of a number of Sasanian buildings to buildings with new uses in the Islamic era. The question related to the reason for this change of use from one period to another is answered. It is assumed that, most likely, the neo-Muslim Iranian, with this tactic, protected their important religious sites from widespread destruction and even in some cases used them as a burial place for national celebrities and prominent Iranian figures. The results of the present study made it clear that the change of use of some Sasanian buildings to Islamic religious buildings generally occurred in the second half of the first century AH/ 7 AD and with the intensification of the destruction of Iranian shrines by the Arab.

  Keywords: Religious Monument, Sasanian Period, Earley Islamic Era, Fire Temple, Mosque
 • Shahin Garakani Dashteh*, Mohammad Mortezaie Pages 294-312

  The role of suburban streets in urban planning in Iran from the Ilkhanid period to the end of the Timurid era has been very influential. However, due to the lack of historical and archaeological sources, the structural pattern of these suburban streets in Iranian cities before the Safavid period cannot be found. Among these, the only reliable items for study are a type of suburban street that has been identified in archaeological studies due to its architectural remains. This type of street construction, which was mainly formed and flourished in the Timurid era due to the location of tombs and other religious buildings, can be introduced as the Khiaban-Mazar (street-tomb). The purpose of this study, in addition to studying the evolution of suburban streets in Iranian cities before the Safavid period, is to study one of the unique examples of street-mausoleum construction in the late Timurid period, known as Khiaba mazar-i Soltani. The main question that this research sought to answer is what structural connection did the suburban streets have with the cities, and how did this kind of street construction lead to the creation of Timurid Khiaban-Mazars? The results show that the changes in the construction of suburban streets, which started especially from the patriarchal period, due to the establishment of royal residences and suburban settlements, flourished in the Timurid period and were born due to the passage of these streets through suburban cemeteries. A new type of street construction and collection has led to this period called Khiaban-Mazar.

  Keywords: Khiaban-Mazar, Ilkhanid, Timutird, Herat, Khiaban-i Soltani
 • Soheil Ahmadi Vastani, Jabriel Nokandeh*, Mostafa Dehpahlavan Pages 314-327

  In addition to the aesthetic and luxurious aspects, jewelry has been a means to determine the social and economic status of the user. One of the most important archaeological finds that gives us the most information about jewelry is the burial ground. The art of jewelry making and jewelry reached its peak during the Parthian period. Parthian jewelry, by combining artistic beauty with medical aspects, is eye-catching, expressing a love full of ostentation, ostentation and extraordinary wealth. During the archeological excavations carried out in the Parthian cemeteries of Gilan province, a collection of jewelry made of gold, silver, bronze, iron and stone was found, which reflects the art and culture of the tribes living in this region in the Parthian period. The main purpose of this study and typology of ornaments discovered from Parthian cemeteries in Guilan province in terms of type of material, construction technology and type of use. The present study was conducted by descriptive-analytical method and a combination of museum and library studies. The results indicate that there is a clear class and social contradiction in this period and also the ornaments are very similar in terms of material, decoration and type of construction, but in the details, the ornaments have innovations and lighting, these innovations are most likely from nature. The area is inspired. Also in the construction of these objects, casting, hammering and troweling methods have been used. The jewelry found in women's graves is completely different from men's.

  Keywords: Jewelry, Explore, Cemetery, Parthian, Gilan province
 • AmirHossein Pourjohari* Pages 328-348

  From the constitutional period until now in Iran, rural heritage preservation and improvement plans as one of the rural documents have been faced with permanent or temporary challenges. Many of these challenges due to the existence of inappropriate procedures and inefficient managerial background have been obsoleted. The Approaches are used in these plans have always relied on incomprehensive procedures such a way that have usually had physical and protective attitude. In addition, intellectual paradigms and codified literature in these plans have not been cleared. Comparative studies have had potential role to find keywords of success in foreign experiences to have improvement effectiveness in Iran. Therefore, Scrutinization of challenges in Rural Heritage Presentation plans in Iran is our main obtain of this project. Methods in this study include Comparative research, Case Study, Action research, Content Analysis which all are based on analysis methods. In addition, due to verify our comparative study, sixty-three cases in all around the world have been studied. Studies shows that rural heritage preservation and improvement plans which are defined in Iran, in comparison with other cases needs to reform these plans in some ways such as executive mechanism and monitoring approaches. In addition, changes in management pattern, flexibility in service description, approaches, and also promotion in association with planning system, must be considered. In conclusion, Having the strategic attitude to rural areas is inevitable. Therefore, it is better to consider rural areas as a basis approach. In addition, these values must be navigator, comprehensive and participatory intuition.

  Keywords: Village, Renovation, Restoration, Valuable sites, Rural improvement
 • Hosna Varmaghani* Pages 350-367

  The present study examines the location and functional relationship between important elements of Islamic cities in two main sections. The first part includes historical background of spatial-functional patterns of these elements through ancient documents and the second part includes study of these patterns through detailed analysis of Islamic cities' spatial structure based on detailed maps drawn over a period of 20 years from 9 major Islamic capitals. First step is related to descriptions and adaptation to the initial boundaries of cities and the second step is to analyze the developed map of 9 important cities and relies on space syntax theory. The research method in the first step is descriptive-analytical and in the second step is rational and comparative reasoning. For analysis in the second part, Depthmap software is used which is a specialized software for space analysis in architectural and urban structures. The question is that what are the characteristics of the location and functional relationship between the important elements of the Islamic city and in fact the spatial-functional model of this structure? Results show that among the four elements studied, market has the highest connectivity and structural integration and the proximity degree of Grand Mosque and other important mosques affect their accessibility and spatial-functional importance. In addition, this spatial-functional model, which depends on many factors such as functional needs, geographical conditions, design traditions, public justification, political motives, as well as grandeur, is influenced by the directions of city development and configuration integration.

  Keywords: Urban Elements, Islamic City, Grand Mosque, Bazaar, Space Syntax
 • Farhad Pourianzhad*, Saeid Sttarnezhad Pages 368-381

  Cut-Rock architecture collection of Imamzadeh in Maragheh city, due to its Quranic inscription, architectural and decorative elements, is a suitable bed for the study of political, social and religious history of Maragheh. However, in previous research, there have been some shortcomings and weaknesses in reading the lithographic inscription of this shrine. In these studies, the political-religious concepts were generally ignored in the heart of this inscription. Inscriptions, on the other hand, are one of the most important documents in the field of chronology and analysis of the functional nature of an architectural space. In the present study, while re-reading the Quranic inscription created in the inner body of Cut-Rock architecture Imamzadeh shrine, the impact of overt and covert layers of Ilkhanid politics and beliefs and the religious structure of Maragheh based on the contents of this inscription is discussed. Therefore, the present study is conducted with a historical-comparative and interpretive-analytical approach and based on field and library studies and seeks to answer the following fundamental questions; 1- According to the chronicle of the stone inscription, to which period does the shrine of Imamzadeh belong? 2- What connection can be considered between the themes of the inscription and the religious-political developments of Maragheh society? The results show that this inscription was created during the religious reforms of GhazanKhan and its themes were to express the rituals of Islam and its superiority over other religions, especially Buddhism and Christianity living in the structure of the religious system of Maragheh.

  Keywords: Imamzadeh Ma’sum shrine, Ilkhanid, political-religious beliefs, Quranic inscription, Cut-Rock architecture
 • Hosein Moradinasab*, Soroush Hashemi Pages 382-399

  Persian garden is one of the first patterns of gardening in the world that as an influential element as well as a cultural phenomenon by entering other lands that can change according to the existing conditions and context. The connection of the Gurkan government with the Safavids in Iran and the cultural ties between the two created the ground for the influence of Iranian culture and civilization, especially in the field of architecture. Iranian garden art in India is one of the most important impacts that seems to have changed based on Indian insight, the body of Iranian garden in India, the purpose of this study is to investigate the physical differences between Gurkan gardens and Iranian gardens based on Indian insight. The studies have been done using library and the analysis of the research in the studied samples in the physical field of the garden, i.e. planting system, water system, building system, geometry and landscape system, historical interpretation methods and logical conclusions were used. The research results show that based on the insight of Indian art, the body of garden architecture should have a sculptural and sculptural expression, so in the Indian garden in the Gurkan period, all the physical elements of the Persian garden have a decorative and theatrical structure, and also the building (pavilion) in the center of the garden has a sculptural and prominent aspect that dominates the garden due to its location on the platform and the low density of trees in the garden.

  Keywords: Sculptural architecture, Gurkanian gardens, Persian gardens, Indian insight, Body of the garden
 • Ameneh Farhadivand, Hamidreza Jayhani* Pages 400-426

  The Bazaar of Panakhl is located at the western end of the Grand Bazaar of Kashan. Despite being located in the center of the city, The Bazaar of Panakhl does not have a proper social and economic situation. Subsequently, with the destruction of the urban area around the Bazaar, The Bazaar of Panakhl was separated from the surrounding urban context. As a result, The Bazaar of Panakhl became an isolated one with limited economic activities. Therefore, this Bazaar has lost its role and position in the historic city, but it has also gone through a long period of economic stagnation and deterioration due to isolation. This article seeks to answer two basic questions; What are the most important features of The Bazaar of Panakhl? And what damages have been done to this Bazaar? To answer these questions, it is necessary to identify both the values and the damages or problems of The Bazaar of Panakhl, and for this purpose, it is first necessary to document and study the area of this Bazaar. The interpretive-historical method of research has been done through field studies. Documentation, study and pathology show that this part of the Bazaar has lost its position for reasons such as the construction of Baba Afzal Street and the developments in the surrounding neighborhoods have led to its separation from the urban context. Nevertheless, this Bazaar still retains its social status and role in urban rituals.

  Keywords: Historic City, Kashan, The Historic Bazaar, The Bazaar of Panakhl, Pathology