فهرست مطالب

جامعه شناسی سیاسی ایران - سال پنجم شماره 8 (پیاپی 24، آبان 1401)
 • سال پنجم شماره 8 (پیاپی 24، آبان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/07/30
 • تعداد عناوین: 136
|
 • بهرام سیدین، حسین بوداقی خواجه نوبر*، مجتبی رمضانی، یعقوب علوی متین صفحات 2-21
  رشد و توسعه بانکداری الکترونیک وارایه خدمات غیر حضوری به مشتریان یکی ا ز محورهای اصلی توسعه بانکداری نوین و سودآوری برای بانکها محسوب میگردد . از آنجاییکه دراین شاخص مشتریان محور اصلی خدمات بوده و اهمیت مشتریان در این صنعت به عنوان یک دارایی نقش اساسی در پیدایش خدمات جدید و سودآوری را ایفا می نماید و با توجه به اینکه ارایه مدل ارزش ویژه برند بر اساس شاخصهای بانکداری الکترونیک کمتر مورد توجه محققان قرار گرفته است در این پژوهش ارایه مدل ارزش ویژه برند بانک رفاه با تاکید بر ارزش درک شده و کیفیت ارتباط در خدمات غیرحضوری در بانکداری الکترونیکی مورد توجه قرار گرفته است. در این پژوهش جامعه آماری مشتریان خدمات الکترونیکی بانک رفاه بوده و حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 382 نفر برآورده شده است. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه و آمار توصیفی با استفاده از نرم افزار spss و آزمون فرضیه های پژوهش و مدل ارایه شده با استفاده از معادلات ساختاری با روش حداقل مربعات جزیی (نرم افزار pls) مورد آزمایش قرار گرفت. نتایج حاصل از داده های جمع آوری شده از مشتریان خدمات الکترونیکی بانک رفاه نشان می دهد؛ ارزش درک شده از خدمات غیرحضوری هم به طور مستقیم بر روی ارزش ویژه برند بانک رفاه تاثیر دارد و هم به صورت غیرمستقیم به وسیله متغیر میانجی کیفیت ارتباطات در خدمات غیرحضوری تاثیر دارد.
  کلیدواژگان: ارزش ویژه برند، ارزش درک شده از خدمات غیرحضوری، کیفیت ارتباط در خدمات غیرحضوری، بانکداری الکترونیک، بانک رفاه
 • علیرضا لطفی* صفحات 23-34

  قاعده الزام یکی از قواعد مسلم فقهی است و مورد متیقن این قاعده جایی است که بین دو نفر اختلاف در مذهب وجود دارد که یکی از این دو امامی مذهب و دیگری از عامه و یا پیرو سایر مذاهب یا ادیان باشد در این صورت فقهای عظام شیعه بر طبق روایات و ادله دیگری که بیانگر مفاد قاعده الزام است می فرمایند: اگر یک معامله یا عقدی بر طبق مذهب اهل سنت یا سایر نحله ها به صورت صحیح و دارای شرایط واقع شود هر چند که بر طبق مذهب شیعه امامیه باطل باشد بنابر مقتضای مفاد قاعده الزام، شخص شیعی می تواند آثار صحت را بر آن عمل مترتب کند و شخص غیر امامی را بر پذیرش مقتضای عملش الزام نماید با این دید قاعده الزام به باب خاصی از ابواب فقه اختصاص ندارد بلکه در همه ابواب فقه جریان دارد. این قاعده، گرچه در حقوق خصوصی کاربرد چندانی ندارد، ولی بدون فایده حقوقی نیز نمی باشد چرا که گستره قاعده در مکاتب مختلف فقهی، علاوه بر مذاهب اسلامی و الهی، شامل ادیان غیرالهی و غیر دیندار - مانند مشرکان و بت پرستان - نیز می شود. رفتار اسلام با ادیان دیگر در تمام دوران، رفتاری شایسته و عادلانه بوده است و بر پایبندی به عقدها و پیمانها بین مسلمانان و غیرمسلمانان فرمان داده و برضرورت رعایت حقوق مربوط به احوال شخصیه ایشان، از دیرباز تاکید کرده است.

  کلیدواژگان: قاعده الزام، امامیه، اهل سنت، اهل کتاب، احوال شخصیه، حقوق موضوعه
 • مهدی خزائی، موسی موسوی زنوز*، حسن سلیمانی صفحات 36-53

  مساله تحقیق: 

  با پیروزی انقلاب اسلامی و هدف آن در تحقق توسعه همه جانبه، انرژی هسته ای در کانون توجه دولت مردان قرار گرفت. دشمنی با انقلاب اسلامی و مخالف غرب با توسعه آن سبب شد تا هدف ایران از استفاده صلح آمیز انرژی هسته ای به بحران بین المللی تبدیل گردد و منجر به شکل گیری مخالفت ها با ترقی ایران در این حوزه شود. بر این اساس هدف از پژوهش حاضر بررسی پیامدهای حقوقی برجام می باشد.

  روش

  پژوهش حاضر به روش توصیفی- تحلیلی که با روش کتابخانه ای توام با فیش برداری از منابع کتب حقوقی و هم چنین استفاده از منابع اینترنتی به کار برده می شود در پی بررسی پیامدهای حقوقی برجام می باشد.

  نتایج

  در این پژوهش سیر تاریخی مذاکرات هسته ای از سال های 2000 تا توافق وین، فرصت ها و تهدیدات حقوقی برجام، ضعف حقوقی برجام و خروج آمریکا پرداخته شده و به تحلیل پیامدهای سیاسی و اقتصادی آن پرداخته شد. برخی معتقدند که پس از حصول توافق هسته ای یا برجام به دلیل شکل تنظیم سند و با استناد به قصد و نیت طرف ها و به صراحت متن آن، تنها سند اجرایی مشتمل بر برخی اقدامات داوطلبانه از سوی دو طرف است و بنابراین، نمی توان آن را عهدنامه، مقاوله نامه، قرارداد یا موافقتنامه بین المللی دانست.

  کلیدواژگان: مذاکرات هسته ای، پیامدهای حقوقی برجام، پیامدهای سیاسی و اقتصادی برجام، آژانس بین المللی انرژی اتمی، جمهوری اسلامی ایران، گروه 1+5
 • عیسی بزرگمهر* صفحات 55-65

  مسیولیت کیفری در جوامع امروزی با مسیولیت کیفری در جوامع ساده گذشته را نمی توان کاملا یکسان دانست؛ اگرچه در جوامع امروزی معمولا دارای مجموعه مفصلی از مقررات کیفری است. مسیول دانستن فرد در یک نقطه معین از سن بویژه در سن نه سالگی برای دختران نسبت به کل مقررات کیفری امکان پذیر نیست؛ اگر بخواهیم دختر نه ساله را نسبت به کل سیاهه جرایم مسیول بدانیم ناگزیر باید از سنین پایین تر جرایم و مجازات ها را به وی آموزش دهیم. کودک در چنین سنی هنوز قادر نیست بسیاری از مفاهیم مربوط به عنصر مادی و معنوی جرایم را به خوبی تصور کند.با توجه به حاکمیت مقررات و قواعد شرعی، بر قوانین موضوعه و پیروی قانونگذار از نظرات مشهور قوانین ایران، سن بلوغ شرعی، مبنای تعیین سن مسیولیت کیفری برای اطفال و نوجوانان تعیین شده است که این سن در قوانین پس از انقلاب نه سال تمام قمری برای دختران و پانزده سال تمام قمری برای پسران است. در نتیجه رسیدن به بلوغ، به منزله رسیدن به رشد کیفری نیست و بایستی سن مشخصی برای رشد کیفری معین گردد؛ تا کودکانی که از لحاظ قانونی به سن بلوغ رسیده، ولی از رشد کیفری برخوردار نیستند؛ بی-جهت مورد تعقیب و عقوبت قرار نگیرند.

  کلیدواژگان: سن مسئولیت کیفری، سن بلوغ، رشد، قوانین ایران، قانون مجازات اسلامی
 • میترا توسلی*، ناصر آزاد صفحات 67-82

  تجارت بین الملل یک کشور را قادر می سازد کالاها و خدمات با کیفیت بالا و قیمت های فوق العاده مقرون به صرفه بدست آورد تا نیازها و نیازهای خاص مردم آن برآورده شود. تجارت بین المللی یکی از راه های بهبود و دستیابی سریع به اقتصاد کشورها است اگرچه هیچ کشوری قادر نخواهد بود تمام نیازمندی های خود را برطرف کند. کشورها درتحت تجارت بین المللی می توانند اجناس تولیدی کشورخود را که باکیفیت بلندتر وبا مصارف کمترتولید نموده اند با اجناس مورد تبادله قرارمی دهند که یا درتولید آن تخصص ندارند ویا به بالاترین قیمت یا به کیفیت پایین تولید بسنده می نمایند.ایده ها ، سیاست ها و نگرش در منافع ملی با توجه به منابع و فلسفه سیاسی را می توان به بهترین شکل ممکن توسعه داد و با حمایت و تشویق یا با ممنوعیت فعالیت های یک شرکت را کنترل و محدود کرد. این فعالیت ها می توانند گستره ای از افراد را که بدنبال تغییرات با توسل به تروریسم و خشونت که از دیرباز به عنوان یکی از مهمترین موانع بر سر راه تجارت بین المللی در کشور ها بوده است را در بر گیرد.

  کلیدواژگان: فعالیت های سیاسی و اجتماعی، تجارت بین الملل، اقتصاد کشورها تروریسم، خشونت، منافع ملی
 • منوچهر آذرخش*، یحیی معروفی، علیرضا صادقی صفحات 84-109

  توجه به تنوع، ایجاد برابری آموزشی و تکریم فرهنگ های مختلف برای آگاهی بخشی بین فرهنگی حایز اهمیت است. هدف پژوهش حاضر، تعیین مولفه های اساسی برنامه درسی چند فرهنگی از نظرصاحب نظران حوزه ی چندفرهنگی است. روش پژوهش ترکیبی از نوع تحلیل محتوای جهت-دار و پیمایشی است. این پژوهش دارای دو جامعه آماری است که اولی شامل 243 اثر فارسی و لاتین در بازه زمانی1380 تا 1397 و 2003 تا 2017 میلادی در حوزه ی برنامه درسی چندفرهنگی و دومی متخصصان داخلی با حداقل یک اثر در زمینه آموزش چندفرهنگی است. روش نمونه گیری هدفمند از نوع ملاک مدار100 اثرعلمی و 20 متخصص داخلی انتخاب شد. ابزار جمع آوری اطلاعات چک لیست تحلیل محتوا و پرسشنامه محقق ساخته بود. داده ها براساس ضریب توافق تیگلار محاسبه شد. یافته های پژوهش نشان داد که از بین 153 مولفه ی مورد بررسی،37 مولفه به عنوان مولفه های اساسی برنامه درسی چند فرهنگی تعیین شد. 

  کلیدواژگان: تکثر گرایی، برنامه درسی چند فرهنگی، صاحبنظران فرهنگی
 • شاهین راز*، سهیلا زرین جوی الوار، قاسم هادی زاده صفحات 111-125
  این پژوهش با هدف واکاوی جامعه شناختی معضل فساد اداری و ساز و کارهای کاهش آسیب های اجتماعی ناشی از آن در ایران می باشد. در این راستا تلاش شده است نقش علل و عوامل موثر در ایجاد و گسترش پدیده فساد اداری، رابطه نظام مند سیاسی - اقتصادی و اجتماعی با پدیده فساد اداری، نتایج و پیامدهای وجودی و استمراری پدیده فساد اداری و در نهایت ارایه روش های مناسب برای مبارزه با این پدیده مذموم مورد تجزیه و تحلیل علمی واقع شود. روش تحقیق به کار گرفته شده در نوشتار، روش توصیفی- تحلیلی است که به منظور نگارش چارچوب نظری موضوع تحقیق از روش کتابخانه ای بهره گرفته شده است که بر اساس بررسی و مطالعه منابع و آثار موجود در رابطه با موضوع حاضر مورد تبیین واقع شده است. نتایج به دست آمده از این نوشتار نشان می دهد که فساد اداری برآیند علل و عوامل گسترده و متعددی است، به صورتی که عوامل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و در نهایت اداری از جمله موارد مهم این پدیده بر شمرده شدند. از سوی دیگر استفاده از روش های پیشگیرانه به جای مجازات و تنبیه افراد متخلف، هدفمند کردن برنامه های مبارزه با پدیده فساد اداری، نظام مند کردن رویه فرهنگ سازمانی و توسعه و گسترش آن به عنوان بخشی از فرهنگ عمومی جامعه و نهایتا پرداختن به موارد سازمانی، ساختار و تشکیلات اداری و تجزیه و تحلیل آن بر اساس رویکردهای جامعه شناختی با هدف کاهش فساد اداری به عنوان راهکارهای اساسی ارایه شده اند.
  کلیدواژگان: فساد اداری، جامعه شناخت، فرهنگ سازمانی، نظام اداری
 • علی عیدی شیخ رباط، عبدالرحمن حسنی فر*، محمدسالار کسرایی، علی اکبر امینی صفحات 127-142
  ایران کشوری چند فرهنگی است و تنوع قومی و زبانی موجود در آن یکی از ویژگی های شاخص این کشور به شمار میرود استان خوزستان از نظر تاریخی یکی از کهن ترین مناطق کشور می باشد و از دیرباز دارای تمدن و فرهنگی درخشان بوده است علاوه بر این تنوع قومی موجود در این استان آن را به محل تلاقی فرهنگ های مختلف تبدیل کرده که در عین تاثیرپذیری متقابل نمود خاص خود را نیز حفظ کرده اند شناخت فرهنگ و تمدن هر ملت بهترین و روشن ترین راه برای ساختن آینده آنهاست از سویی دیگر جمع آوری و به نمایش گذاشتن اداب و رسوم و فرهنگ اقوام مختلف می تواند نقش مهمی در تبیین فرهنگ این اقوام و منطقه ایفا کند بنابراین نیاز به اجرای سیاست های دولت مرکزی در زمان ریاست جمهوری احزاب مختلف بایستی به شیوه ای عادلانه اجرا گردد.هدف از این مطالعه بررسی سیاست و عملکرد دولت های جمهوری اسلامی ایران در رابطه با اقلیت های استان خوزستان(دوره هشت ساله ریاست جمهوری دکتر احمدی نژاد به عنوان دولتی اصولگرا) می باشد، روش تحقیق کاربردی و از حیث روش شناسی به صورت کیفی و انجام مصاحبه های نیمه باز توسط جامعه آماری خبرگان شامل اساتید قوم شتاسی استان خوزستان ، مدیران اجرایی و روسای اقوام و... صورت پذیرفته و میزان مولفه های 16گانه مورد نظر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
  کلیدواژگان: سیاست و عملکرد، اقلیت های استان خوزستان، اصولگراها
 • سید مهدی طیار، طواق گلدی گلشاهی*، غلامعلی زارع، صفا تسلیمی صفحات 144-158

  محافظه کاری در واقع یکی از انواع گفت و شنودهای رودررو و دورادوری است که بین ارتباطات رجال دربار غزنوی با یکدیگر یا با امیران به ویژه امیرمسعود برقرار می شود روش کار در این پژوهش توصیفی تحلیلی است بدین صورت که محقق، موضوعات مورد مطالعه و استخراج شده را به صورت موضوعی دسته بندی کرده و با توضیح و تحلیل آنها نتایج را بیرون خواهد آورد این گفت و شنودها بین طبقات صاحب نام سیاسی و اجتماعی دربار از جمله: امیر با وزیر، امیر با دبیر، امیر با حاجب، وزیر با امیر، امیر با امیر و... انجام می گیرد از بطن این ارتباطات اندیشه هایی همچون: 1- دفاع خردمندانه امیر از سیاست های ارتباطی وزیران 2-اقتدارگرایی همراه با اعتماد به نفس لازم با اتکا بر رویکرد مصلحت جویانه 3- اطمینان به جایگاه، و بینش سیاسی حاجب و عملکرد او توام با مدح توسط امیر 4- معرفی وزیر کارآمد به عنوان حامی قابل اعتماد در تقویت مصالح و منافع سیاسی و اجتماعی در قلمرو سرزمین های تحت امرش و... متبادر می کند همچنین در خلال این اندیشه ها موضوعات سیاسی متنوعی همچون: 1- امیدواری و ایجاد انگیزه به امیر 2- تصمیم گیری قاطع اما نابخردانه و شتابزده 3- قاطعیت در رفتار و گفتار توسط امیر نسبت به وزیر 4- اعتماد به نفس بالا همراه با حیله گری با هدف به کارگیری از رویکرد صادقانه و حسن نیت مزورانه توسط امیر نسبت به وزیر و... می توان برشمرد. 

  کلیدواژگان: محافظه کاری، رجال درباری، گفت و شنودها، سیاسی
 • احترام ابراهیم، محمدحسین حیدری*، هاشم گلستانی صفحات 160-177
  هدف کلی از انجام این پژوهش بررسی و نقد صلاحیت های حرفه ای معلمی از منظر رویکرد پست مدرن با تاکید بر آراء ژیرو است. در انجام این پژوهش از روش تحلیل فرارونده استفاده شده است. حوزه این پژوهش شامل کلیه کتاب ها، پایان نامه ها و مقالاتی است که در زمینه موضوع پژوهش وجود دارند که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از ابزار فیش برداری استفاده شده است. تحلیل داده ها با استفاده از روش نظام مقوله بندی قیاسی و کد گذاری موضوعی انجام گرفت. بر اساس یافته های پژوهش، مقوله های محوری صلاحیت های حرفه ای معلمی عبارت است از: معلم به عنوان هماهنگ کننده و تسهیل گر یادگیری، داشتن روابط دموکراتیک، ابداع گفتمان های انتقادی، نقش معلم در تدوین برنامه درسی، پرورش فاعلان سیاسی، معلم سازنده دانش و زبان، ایجاد فرصت برای خرده فرهنگ ها، معلم به عنوان کارگزار فرهنگی، معلم به عنوان روشنفکری تحول آفرین. از جمله نقد های وارد بر این رویکرد، عدم ارایه الگو و برنامه کاربردی منسجم، سلطه معکوس، فردگرایانه، گفتمان روشی بی تکیه گاه، چرخش قدرت از مولف به خوانند می باشد.
  کلیدواژگان: صلاحیت های حرفه ای معلمی، پست مدرنیسم، هنری ژیرو
 • اعظم غلامی، مهدی انصاری*، محبوبه شرفی صفحات 179-193
  تقریبا مقارن با تشکیل سه دولت نظام شاهیان، قطب شاهیان و عادل شاهیان در دکن، دولت صفویه در ایران روی کار آمد. برگزیدن مذهب تشیع توسط این دولت قدرتمند منطقه و عواملی مانند مهاجرت شیعیان به دکن موجب گسترش تشیع در آن سرزمین گردید. از سوی دیگر، کسب مقام های درباری توسط تعدادی از نخبگان شیعه در این دربارها تاثیرات شگرفی را در سیاست داخلی و همچنین مناسبات منطقه ای به دنبال داشت. یکی از افراد تاثیرگذار حکومت نظام شاهیان، شاه طاهر می باشد. این پژوهش با استفاده از روش تحقیق تاریخی که مبنای آن توصیف و تحلیل است و با تکیه بر منابع کتابخانه ای به تبیین جایگاه شاه طاهر در دکن و تاثیرات مذهبی، سیاسی و فرهنگی او در دربار نظام شاهیان پرداخته و نتایج اقدامات او در زمینه گسترش تشیع را مورد بررسی قرار می دهد.یافته های پژوهش نشان می دهد حضور شاه طاهر، یکی از علل مهم ترویج تشیع در دکن است، وی پس از ورود به دکن در فضایی که تعصبات اهل سنت، شیعیان را تحت فشار قرار داده بود به تدوین برنامه ای جامع برای ترویج و اشاعه تعالیم تشیع پرداخت.وی علاوه بر دعوت از دانشمندان شیعه از سرزمین های شیعی، به تالیف کتب مختلف و تدریس پرداخت به طوری که در جلسات درس او در احمدنگر، همه علمای پایتخت شرکت می کردند. نزدیکی وی به دولت به صفویان و کسب حمایت از آنان به اقدامات وی در گسترش تشیع کمک کرد
  کلیدواژگان: نظام شاهیان، صفویه، تسنن حنفی، تشیع، شاه طاهر
 • ناصر باغبان، حسین افلاکی فرد*، حمیدرضا معتمد، مهرداد همراهی صفحات 195-213
  هدف این تحقیق طراحی مدل استقرار مدیریت دانش در اداره کل ثبت احوال استان بوشهر می باشد. این پژوهش از نوع تحقیقات نظری و روش آن با توجه به اهداف پژوهش، آمیخته با رویکرد متوالی-اکتشافی می باشد. روش تحقیق در بخش کیفی گراندد تیوری بود. از دو روش کتابخانه ای و میدانی جهت گردآوری اطلاعات کیفی استفاده شد. داده های مورد نیاز با تکنیک مصاحبه نیمه عمیق گردآوری گردید. جهت اعتباریابی نتایج از روش قابلیت باورپذیری، اطمینان پذیری و تایید-پذیری و برای افزایش اعتماد، از دو کدگذار استفاده شد. جامعه آماری در این بخش را کلیه کارشناسان و متخصصان و همچنین صاحبنظران و مدیران اداره کل ثبت احوال استان بوشهر تشکیل می دادند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند، تعداد 32 نفر انتخاب و اطلاعات مورد نیاز پژوهش جمع آوری گردید. از کدگذاری های باز، محوری و گزینشی جهت تحلیل داده ها استفاده گردید. جامعه آماری پژوهش در این بخش، تمام مدیران و کارشناسان حوزه های مختلف اداره کل ثبت احوال استان بوشهر به تعداد 92 نفر بود که باتوجه به محدود بودن جامعه تحقیق، با استفاده از روش نمونه گیری سرشماری، همه کارکنان و مدیران به عنوان نمونه آماری این بخش انتخاب شدند. جهت تحلیل داده ها با استفاده از روش تحلیل عاملی تاییدی، آزمون تی، آزمون ضریب هماهنگی کندال (W)، تحلیل مسیر و تحلیل کلی مدل و معناداری آزمون (P)، استفاده شد. نتایج نشان داد، شش مولفه: کارکنان، مدیران، قوانین و مقررات، ساختار سازمانی، فرهنگ سازمانی و امکانات و هزینه، به عنوان مولفه های پیاده سازی نظام مدیریت دانش در اداره کل ثبت احوال استان بوشهر موثر هستند.
  کلیدواژگان: مدیریت دانش، ثبت احوال استان بوشهر، گراندد تئوری، ساختار سازمانی
 • اسماعیل ناصری مجرد*، ولی رستمی صفحات 234-250

  بازار، ابتدا به یک مکان فیزیکی اطلاق می شد که خریداران و فروشندگان برای مبادله کالا و خدمات در آن دور هم جمع می شدند. اما مفهوم بازار در دوران جدید از محلی برای دادوستد کالا، بسط یافته و بحث بازارهای پولی برای سپرده گیری از مردم و پرداخت وام و تسهیلات به آنها به یکی از ملزومات ساختار اقتصادی تبدیل شده است. در این میان بازارهای پولی به اعتبار میزان نظارت های فرادستی بر آنها، به بازارهای متشکل و غیرمتشکل تقسیم بندی می شوند. بازارهای متشکل از نظارت مرتب و منظم نهادهای بالادست مانند بانک مرکزی برخوردار هستند اما بازارهای غیرمتشکل پولی فاقد چنین سازوکار نظارتی هستند. این امر به یکی از مشکلات در اقتصاد کلان و اختلال در مسیر جریان پول و نقدینگی بدل شده است. صندوق های قرض الحسنه، شرکت های لیزینگ و صرافی ها از انواع بازارهای غیرمتشکل پولی است. بازار متشکل، بازاری رسمی و باز است، اما بازار غیرمتشکل چنین نیست. از این رو نهادهای مشخصی که بنا بر مقرراتی خاص ثبت شده باشند و با مقرراتی خاص عمل بکنند، در آن درگیر نیستند. بانک مرکزی ج.ا.ا. اگرچه مطابق قانون، صلاحیت نظارتی بر بازار های پولی را برعهده دارد اما فقدان سازوکارهای روشن و روزآمد نبودن قواعد و مقررات حقوقی به تناسب تغییر و تحولات مدرن نظام بانک داری، نظام حقوقی نظارت دولت و بانک مرکزی بر بازارهای غیرمتشکل پولی را با چالشی جدی مواجه کرده است. در این پژوهش روش تحقیقی کتابخانه ای مورد استفاده قرار گرفته است.

  کلیدواژگان: بازار متشکل پولی، بازار غیرمتشکل پولی، صندوق های قرض الحسنه، بانک مرکزی، نظارت
 • حسین مظهری، اکبر وروایی* صفحات 252-273
  هدف اصلی از تاسیس حقوقی تخفیف مجازات از ابتدا تا کنون در راستای اصل فردی کردن مجازات ها و اصلاح و باز پروری مجرمین وآماده کردن آنان جهت ورود به اجتماع و جلوگیری از تکرار جرم و دور نگه داشتن مجرمین غیر حرفه ایی از مجرمان حرفه ای در زندان وهمچنین کاستن از بار مسیولیت زندان ها و دوری از هزینه های متفرقه و بدون بهره اجتماعی می باشد . رسیدن به این هدف جز باتصویب قوانین مناسب و اجرای دقیق و صحیح قوانین مذکور از سوی قضات دادگاه های بدوی،تجدیدنظر و دادیاران اجرای احکام محقق نخواهد شد. در این میان شیوه ی مورد استفاده از سوی قضات در اعمال مقررات تخفیف وتبدیل مجازات در موارد گوناگون محل بحث و بررسی بوده به نوعی که در بسیاری از دادگاه ها در ایران رویه های گوناگونی در این مورد اعمال می گردد که این امر باعث تشویش افکار عمومی و سر در گمی آحاد مردم و حقوق دانان گردیده است. لذا با بررسی موانع و مشکلات موجود در مسیر اجرای تاسیس حقوقی تخفیف مجازات یکی از مسایل مهم که می تواند در کاهش تکرار جرم و همچنین کاهش جمعیت کیفری تاثیر گذار باشد، تخفیف مجازات است. سوال اصلی طرح شده در این مقاله این است که چگونه می توان با تاسیس حقوقی تخفیف مجازات شرایطی استاندارد و مناسب برای اصلاح و بازپروری مجرمان و افزایش مهارت های آنها برای بازگشت به دامان جامعه از یک سو، و کاهش هزینه های مالی و روانی زندان را از سوی دیگر فراهم آورد؟
  کلیدواژگان: حقوق، تخفیف، دادگاه، مجازات، مجرم
 • سید کاظم چاوشی*، زهرا محمدی صفحات 275-294

  ایجاد یک کسب وکار جدید فرایندی است که با مشکلات و شکست همراه است. علاوه بر این، جهت گیری شناختی کارآفرینان بالقوه تاثیر قابل توجهی بر تمایل آن ها به تداوم فعالیت کارآفرینی در مواجهه با این مشکلات دارد. هدف این تحقیق بررسی تاثیر میزان کنترل سرمایه گذار بر عملکرد استارت آپ ها با نقش تعدیلگر تخصص و تجربه است. مطالعه حاضر از لحاظ دسته بندی پژوهش های توصیفی، از نوع پیمایشی به شمار می آید. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه است. جامعه آماری را مدیران استارت آپ های حوزه خدمات سازمانی تشکیل می دهند. در این تحقیق بر اساس فرمون کوکران، تعداد نمونه 168 نفر از سرمایه گذاران، بنیانگذاران و مدیران استارت آپ های شرکت کننده و غیر شرکت کننده در کنفرانس استارت آپ های سال 97 و فعال در حوزه های مختلف، انتخاب شده اند. با توجه به هدف تحقیق از مدل معادلات ساختاری و از طریق نرم افزار اسمارت.پی.ال.اس به آزمون فرضیه ها پرداخته ‏شده است. نتایج نشان داد ویژگی های استارت آپ بر رابطه کنترل سرمایه گذار بر عملکرد استارت آپ تاثیر دارد. کنترل سرمایه گذار بر عملکرد استارت آپ ها تاثیر دارد. ویژگی های استارت آپ بر رابطه کنترل سرمایه گذار بر عملکرد استارت آپ ها تاثیر دارد. تجربه سرمایه گذار و تخصص سرمایه گذار تعدیلگر رابطه بین کنترل سرمایه گذار بر عملکرد استارت آپ است. شرایط اقتصادی تعدیلگر رابطه بین ویژگی های استارت آپ بر کنترل سرمایه گذار بوده است.

  کلیدواژگان: استارت آپ، عملکرد استارت آپ، تیم موسس، کنترل سرمایه گذار
 • محمد احمدی، علی حسین کشاورز*، حسن مهرمنش، مهدی کریمی زند صفحات 296-309
  این تحقیق با هدف طراحی و تبیین مدل بلوغ مدیریت دانش و کسب و کار هوشمند با رویکرد اثربخشی سازمانی در شرکت های کوچک و متوسط فناوری اطلاعات در استان های فارس و خراسان رضوی انجام شده است. جامعه آماری شامل مدیران، کارشناسان و کارکنان شرکت های فناوری اطلاعات در 200 شرکت بوده که از بین آنها 40 شرکت از استان فارس و 50 شرکت از استان خراسان رضوی به طور تصادفی ساده مورد شناسایی و انتخاب قرار گرفتند. روش گردآوری اطلاعات، ترکیبی از روش های کیفی و کمی بوده است. ابتدا با استفاده از پرسشنامه سازمان بهره وری آسیایی با 65 سوال، جمعا تعداد 180 پرسشنامه میان جامعه آماری توزیع و تعداد 178 پرسشنامه تکمیل شده، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. سپس برای تکمیل اطلاعات، با استفاده از روش دلفی، مصاحبه با 6 نفر از خبرگان حوزه مدیریت دانش انجام شد. در تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون "کای دو" جهت تعیین رابطه و آزمون "دی سامرز" جهت تعیین میزان شدت و آزمون رگرسیون استفاده گردید. تجزیه و تحلیل یافته ها نشان داد که میزان اثربخشی معیارهای هفت گانه مدیریت دانش، به ترتیب، نتایج مدیریت دانش،6/48 درصد، فرآیندهای دانشی،5/48 درصد، رهبری،6/52 درصد، فرآیندها،6/46 درصد، افراد،6/52 درصد، فناوری، 28 درصد، یادگیری و نوآوری،6/56 درصد بوده است. در رابطه با متغیر"کسب و کار هوشمند" با رویکرد "اثربخشی سازمانی" و همچنین "اثربخشی سازمانی" و "ویژگی های کسب و کارهای کوچک و متوسط نیز" نیز، رابطه معنی داری" مورد تایید قرار گرفته است.
  کلیدواژگان: مدیریت دانش، الگوهای بلوغ مدیریت دانش، کسب و کار هوشمند، اثربخشی سازمانی و بنگاه های کوچک و متوسط
 • عاطفه جهانگیری*، سید محمدعلی توکل کوثری صفحات 311-330

  با توجه به اثرپذیری سلامت و به طور خاص سلامت روانی از مولفه های ساختاری جامعه و نیز کفایت نظری تیوری های نظریه پردازان ساختارگرایی چون مرتون در زمینه ی جامعه شناسی اختلالات روانی، چارچوب نظری مورد استفاده در این مطالعه، مرتونی بوده و از همین رو، فرضیه های مورد آزمون هم برآمده از این چارچوب هستند. هدف پژوهش حاضر مقایسه وضعیت ذهنی دانشجویان علوم انسانی تهران و کاشان و پارامترهای اجتماعی تاثیر گذار بر آن ها بود. جامعه آماری تحقیق را دانشجویان علوم انسانی تهران و کاشان تشکیل دادند. کل جامعه آماری، دانشگاه تهران و دانشگاه کاشان بود. اعضای هر بخش از جامعه ی آماریی 300 نفر بود. . برای متغیر امید به آینده از پرسشنامه امید اسنایدر و همکاران، برای متغیر سواد سلامت پرسشنامه سواد سلامت منتظری و همکاران، برای متغیر حمایت اجتماعی از پرسشنامه استاندارد واکس و همکاران و برای متغیر هوش معنوی از پرسشنامه استاندارد کینگ استفاده شده است . متغیرهای خود مراقبتی، تعهد اجتماعی و مشارکت اجتماعی بوسیله پرسش های محقق ساخته سنجیده شده اند و از اعتبار صوری برای تایید آن ها استفاده شده است؛ همچنین به منظور بررسی سلامت ذهنی از پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ استفاده شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از ضرایب همبستگی پیرسون و آزمون تحلیل واریانس چند متغیره (MANOVA) استفاده شد؛ که نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد تمامی پارامترهای اجتماعی (خود مراقبتی، امید به آینده، سواد سلامت، تعهد اجتماعی، حمایت اجتماعی، طبقه اجتماعی، مشارکت اجتماعی و هوش معنوی) بر وضعیت ذهنی دانشجویان علوم انسانی تهران و کاشان تاثیر دارد.

  کلیدواژگان: وضعیت ذهنی، پارامترهای اجتماعی، دانشجویان، تهران، کاشان
 • افشین کریمی، ادریس بهشتی نیا* صفحات 332-357
  موضوع بومی سازی علوم انسانی از جمله موضوعاتی است که طی سالهای طولانی در مجامع علمی کشور مطرح بوده است. در واقع علیرغم اختلاف نظر ها بر سر امکان یا عدم امکان بومی سازی به نظر می رسد بسیاری از صاحبنظران بر ضرورت انجام چنین امری اتفاق نظر دارند. اینکه می توان با داشتن یک تعریف روشن و درست از علم و همچنین تعیین مختصات و زوایای مختلف امر بومی سازی، خصوصا از طریق بکارگیری روش های درست تولید علم بومی و در ادامه از طریق تلاش های بیش تر در زمینه تاسیس علوم بین رشته ای و نهایتا بهره گیری از تجربیات سایر جوامع؛ مانند آنچه که در چین در ارتباط با برخی از رشته های علوم انسانی اتفاق افتاده، فرایند بومی سازی را پیش برد، موضوعی است که یافته های این پژوهش بر آنها صحه می گذارد. مقدمهاصولا تحول در علوم انسانی و اجتماعی امری مسبوق به سابقه و قابل ملاحظه در پویش تاریخی بشر برای رسیدن به جامعه مطلوبتر و بهتر است. آنچه که ملاحظات علمی مبتنی بر تاریخ علم بر ما آشکار می سازد این است که همواره تعاملی متقابل میان دو ساحت فلسفه و علوم اجتماعی وجود داشته، گرچه اصطلاح علوم اجتماعی به مطالعات اجتماعی بشر به لحاظ تاریخی با مماشات همراه است و به طور مشخص می توان گفت که علوم اجتماعی ساخته عصر مدرن و تحولات ناشی از آن می باشد.
  کلیدواژگان: بومی سازی، مطالعات فرهنگی، مطالعات بین رشته ای، روش تفهمی و تفسیری، علم دینی
 • محمدرضا زارعلی*، اسدالله مهرآرا، محمدرضا باقرزاده صفحات 359-375

  امروزه یکی از موضوعات مهمی که در سازمان های نوین حایز اهمیت می باشد، توجه به مقوله کارآمدی سازمانی می باشد و از این جنبه حایز اهمیت است که می تواند اطلاعات مفیدی را در اختیار مدیران سازمان قرار دهد تا بتواند تاب آوری و کارآمدی در سازمان را هر چه بیشتر افزایش دهد. مقاله حاضر با هدف بررسی وضعیت آموزش تاب آوری سازمانی و کارآمدی مدیریت منابع انسانی در شهرداری تهران در سال 1398 انجام شد.روش تحقیق پیمایشی از نوع توصیفی می باشد.جامعه آماری شامل کارکنان در مناطق 22 گانه شهرداری تهران در سال 1398 بود که 133 نفر از طریق فرمول کوکران و به صورت تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. جمع آوری اطلاعات با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته انجام شد. یافته ها حاکی از آن است که نتایج آزمون تی تک نمونه ای وضعیت توجه مدیران شهرداری در سطح متوسط به عوامل ساختاری- مدیریتی- ارتباطی- شناختی- رفتاری- عاطفی را نشان داد. نتیجه آزمون رتبه بندی فریدمن هم نشان داد همه عوامل شش گانه و ابعاد آنها در کنار هم و همراستا با هم می توانند در بالا بردن تاب آوری سازمانی شهرداری تهران با هدف کارآمد نمودن سازمان نقش داشته باشند. نتایج نشان داد که ارتقاء تاب آوری سازمانی شهرداری تهران؛ می توان با توجه به مسایل ساختاری در کنار مدیریت صحیح و توجه به ویژگی های شناختی کارکنان؛ با ایجاد ارتباط بین کارکنان و توجه به رفتار و عواطف ایشان در محل کار، تاب آوری سازمانی کارکنان شهرداری تهران اعم از مدیران و تمامی پرسنل در موارد اضطرار را ارتقاء داد.

  کلیدواژگان: تاب آوری سازمانی، آموزش، کارآمدی مدیریت منابع انسانی، شهرداری تهران
 • فرزاد کریمی خنجری*، حمید دادگر، حمید انصاری، حانیه ذکری نیا صفحات 377-393
  قوانین خاص داوری ورزشی در سطح ملی و بین المللی دارای ارزش و اعتبار بوده و مزایای آنها برای ورزش کاملا اثبات شده است. این قوانین پایه و اساس حل اختلافات ورزشی می باشند که در دادگاه های ملی و دادگاه حکمیت ورزشی بر آن اساس حکم صادر می شود. گرچه این قوانین ممکن است از هم متفاوت باشند ولی اکثرا از یک شاخه روییده و جوانه داده اند. برنامه جدید و سیاست گذاری های ورزشی نو باید در مورد ماهیت قوانین داوری و عملکرد داوری حساس باشند. واضح است که دامنه اختیارات داور در ارزیابی یک راه حل در سیستم جدید داوری باید با دقت اعمال شود. قوانین داوری خاص ماهیتی تاسیسی دارند و همواره سیاست گذاران در ورزش را، بر آن داشته اند تا سیاست های خود را بر پایه همین قواعد داوری بگذارند تا حل اختلافات ورزشی آسان تر صورت پذیرد. از این رو است که سیاست های وضعی در این زمینه همواره ماهیتی صلح مدارانه داشته و بر حل اختلاف به صورت مسالمت آمیز تاکید دارند. لذا در این مقاله با روش توصیفی - تحلیلی و با ابزار کتابخانه ای به بررسی قوانین خاص داوری و تاثیر آن بر سیاست گذاری های ورزشی خواهیم پرداخت. در این راستا فرایند داوری و به طور خاص قوانین داوری، باید برای حمایت و در واقع جهت تسهیل عملکرد مطلوب داوری مستقل طراحی شده و سیاست های وضعی بر اساس این قوانین نیز باید به روزتر و با ماهیت ورزشی همراستا باشند.
  کلیدواژگان: قوانین خاص داوری، سیاست گذاری، حل اختلاف، داوری مستقل
 • آهو فامیل بختیاری، کامبیز هژبر کیانی*، عباس معمارنژاد، فرهاد غفاری صفحات 395-411
  ارتقای بهره وری بازارهای مالی نقش مهمی را در اقتصاد کشورها بازی می کند. با توجه به بانک محور بودن سیستم تامین مالی اغلب کشورها ازجمله ایران، شناخت راه های اندازه گیری و افزایش سطح بهره وری در بانک ها حایز اهمیت است. براین اساس، هدف از این مطالعه بررسی رابطه علیت کوتاه و بلندمدت میان متغیرهای کفایت سرمایه، نیروی کار و بهره وری کل عوامل در مجموعه منتخبی از 10 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1389-1396 می باشد. نتایج تحقیق با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی پویا (DOLS)، مدل الگوی تصحیح خطای برداری (VECM) و آزمون والد نشان می دهد، در کوتاه مدت تنها یک رابطه یک سویه از سمت کفایت سرمایه به بهره وری کل به دست آمده است. در بلندمدت روابط دوسویه میان متغیرهای نیروی کار و کفایت سرمایه با بهره وری کل عوامل، مثبت و معنادار به دست آمده اند. همچنین جزء تصحیح خطا که بیانگر سرعت تعدیل کوتاه مدت به سمت تعادل بلندمدت می باشد، مورد ارزیابی قرارگرفته است.
  کلیدواژگان: بهره وری کل عوامل تولید، علیت، رویکرد VECM، رویکرد DOLS
 • سید امان الله سجادی، زهره سعادتمند*، رضا ابراهیم زاده دستجردی صفحات 413-429

  این پژوهش با هدف طراحی و اعتبارسنجی الگوی برنامه درسی مقابله با وندالیسم در دوره اول متوسطه مبتنی بر مولفه های برنامه درسی پنهان انجام شده است. روش تحقیق ترکیبی شامل روش کیفی و کمی است. در بخش کیفی تحلیل محتوای کیفی، مبتنی بر قیاس است. و در بخش کمی نظرخواهی از متخصصان است. جامعه آماری در بخش کیفی، شامل کلیه منابع و مطالب دردسترس در زمینه مولفه های وندالیسم از منابع علمی، مولفه های وندالیسم در مدارس متوسطه اول بین دانش آموزان، تحقیقات پیشین، نظر اساتید و متخصصان موضوعی و جستجو در پایگاه های اطلاعاتی و علمی شبکه اینترنت خواهد بود. در فاز دوم تحقیقات کمی جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان متوسطه دوره اول شهرستان ایرانشهر می باشد. اطلاعات کیفی ابتدا با استفاده از مصاحبه از دانش آموزان و بررسی کتب و منابع موجود جمع آوری شده سپس کد بندی و مقوله بندی شده و به تجزیه و تحلیل اطلاعات پرداخته خواهد شدو تحلیل داه ها با استفاده از کد گذاری موضوعی طی سه مرحله انجام خواهد شد1- کد گذاری باز 2- کد گذاری محوری 3- کد گذاری انتخابی سپس اطلاعات کمی که از پرسشنامه متخصصان و صاحبنظران جمع آوری شده توسط ابزارهای آماری spss و با استفاده از روش رگرسیون همبستگی شان بررسی خواهد شد.

  کلیدواژگان: برنامه درسی، وندالیسم، دوره اول متوسطه، برنامه درسی پنهان
 • سعیده فروغ مند، داریوش رحمانیان*، غلامحسین زرگری نژاد، رضا شعبانی صفحات 431-454

  در واقع قشربندی اجتماعی ایران تقریبا از قرن سوم هجری تا قرن سیزدهم هجری یکسان و شبیه هم بوده است و در واقع بافت و ساخت و ترکیب بندی سیاسی ایران در اوایل عصر قاجار تفاوت خاصی با دوران های پیشین نداشت. زیرا جامعه صرف نظر از قشر بندی عادی مرکب از دو گروه مشخص تقسیم شده بود. 1. قشر ممتاز و حاکم در صدر بود. 2- قشر فرودست و غیر حاکم نیز وجود داشت. آنچه در واقعیت جامعه ایران در زمینه های مذکور می گذشت، تفاوت فراوانی با نسخه و مدل فرنگی آن داشت و خود به خود پرسش هایی در باب این همه تفاوت مطرح می شود. امروز بحث بر سر این است که به طور مسلم که ریشه هایی از معضلات سیاسی امروز به گذشته های نه چندان دور می رسد، در این پژوهش به پرسش اساسی یعنی ساختار سیاسی ایران عصر قاجار (جامعه ای گذار از سنت های گذشته به سوی زندگی نوین و مدرن) پرداخته می شود تا بتوان با بررسی ساختار سیاسی عصر قاجار در سفرنامه های اروپایی زمینه فراهم آورنده تا ریشه های نابسامانی های آن عصر را تبیین و تحلیل و توصیف کرد. در این پژوهش از روش توصیفی - تحلیلی و به کمک مراجعه به منابع کتابخانه ای استفاده شده است.

  کلیدواژگان: قاجار، ترکیب بندی سیاسی، قشربندی، سفرنامه، قشر ممتاز
 • مریم عرب نژاد خانوکی، صدیقه شیخ زاده جوشانی*، یحیی کمالی صفحات 456-477

  مطالعات انجام شده در ایران، نشان دهنده کاهش سطح اعتماد سیاسی بوده است. مدیریت مالی دولت ها و عملکرد نهادها از جمله عوامل تاثیر گذار بر اعتماد سیاسی ذکر شده اند. در این راستا، پژوهش حاضر کوشیده است به این پرسش پاسخ دهد که بین ادراک شهروندان کرمانی از نحوه عملکرد بودجه ریزی دولت جمهوری اسلامی ایران و میزان اعتماد سیاسی آن ها چه رابطه ای وجود دارد؟ پژوهش به روش پیمایشی، از نوع توصیفی و همبستگی با استفاده از آزمون اسپیرمن انجام شده است. داده ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته گردآوری و جامعه آماری، شهروندان دارای تحصیلات کارشناسی و بالاتر در کلان شهر کرمان، در بازه زمانی سال 1399 در نظر گرفته شده اند. حجم نمونه با توجه به جدول مورگان تعداد 382 نفرتعیین گردید که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند. یافته های پژوهش نشان می دهد، بین ادراک شهروندان از عملکرد دولت در فرایند بودجه ریزی و سطح اعتماد سیاسی ارتباط مثبت و معنی داری وجود دارد. به بیان دیگر، افرادی که از نحوه عملکرد بودجه ریزی رضایت نداشتند، اعتماد سیاسی آن ها نسبت به نظام سیاسی، نهادها و کنشگران سیاسی نیز پایین بوده است.

  کلیدواژگان: اعتماد سیاسی، عملکرد نهادی، بودجه ریزی، کرمان
 • ناصر یوسف زهی*، وحید سینائی صفحات 479-502

  «جامعه پذیری بین المللی توسعه» مفهوم جدیدی در نوشتار حاضر پیرامون گریزناپذیری توسعه جوامع از «درونی سازی هنجارهای بین المللی» در هر دوره تاریخی است؛ اما هنجارهای کلاسیک و مدرن توسعه و جامعه بین المللی از دیرباز به علت سرشتی «اروپامحور» هنگام درونی سازی با مقاومت نظام معرفتی کشورهای غیراروپایی مواجه می شده اند. مطالعه موردی و تاریخی پرسمان مذکور، ایران عصر مشروطه است؛ زیرا انقلاب مشروطه «نخستین جامعه پذیری بین المللی اروپایی ایرانیان» است که آرمان «ترقی» داشت. درواقع مشروطه توانست نخستین الزامات ترقی و پیوستن به جامعه بین المللی اروپایی ازجمله قوه مجریه، مجلس، قانون اساسی و حقوق بشر را پدید آورد. پیرامون تاثیر نظام معرفتی بر جامعه پذیری بین المللی ایران در عصر مشروطه این فرضیه مطرح می شود که ساختار «جامعه ناباور»، «غیر توسعه گرا» و «متعارض» معرفت ایرانیان (باستانیت، اسلامیت، مدرنیت) درونی سازی هنجارهای بین المللی و توسعه را در جامعه ایرانی دشوار ساخت. فرضیه مزبور توسط رهیافت سازه انگاری و روش جامعه شناسی تاریخی آزمون می شود. طبق یافته های پژوهش ساختار باستانیت و اسلامیت اگرچه به علت «جامعه ناباوری بین المللی» و «غیر توسعه گرا»بودن تاریخی-زبانی پذیرای هنجارهای جدید توسعه و نهادهای اولیه جامعه پذیری بین المللی نبود، روشنفکران با هدف ترقی ایران تلاش نظری شایعی پیرامون سازگار جلوه دادن باستان، اسلام و غرب کردند؛ به ویژه با ارایه قرایتی «دموکراتیک» از باستانیت و اسلامیت، حمایت سلطنت و روحانیت را از مشروطه کسب کردند. این «قرینه سازی فرهنگی» و «جعل معرفتی» هنگام نهادینه سازی هنجارهای فرامحلی (غربی) مانع برخورد سیاسی-اقتصادی ساختار های معرفتی نشد؛ به گونه ای که مجلس اول و دوم مشروطه عرصه منازعات نمایندگان معرفت شیعی (روحانیت)، اروپایی (روشنفکران) و باستانی (سلطنت طلبان) پیرامون چگونگی ترقی و تعاملات بین المللی شد که نتیجه آن تداوم توسعه نیافتگی ایران بود.

  کلیدواژگان: درونی سازی، قرینه سازی، بین الملل گرایی، اقناع سازی
 • عطیه دهقان نیری، کریم حمدی*، حسین وظیفه دوست، فرهاد حسین زاده لطفی صفحات 504-529
  این پژوهش با هدف طراحی و تبیین الگوی فرایندی رفتار خرید مشتریان محصولات ارگانیک به انجام رسید. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی، از لحاظ رویکرد، اکتشافی، و از لحاظ نحوه تجزیه و تحلیل داده ها، آمیخته (کیفی-کمی) می باشد. در فاز کیفی تحقیق و به منظور طراحی مدل بر اساس متدولوژی تیوری داده بنیاد، گروهی از خبرگان حوزه بازاریابی محصولات کشاورزی شامل اساتید دانشگاهی و مشاورین بازاریابی حوزه محصولات کشاورزی ارگانیک که به مباحث مدیریت بازاریابی و بازاریابی محصولات غذایی ارگانیک اشراف داشتند، انتخاب شدند و مورد مصاحبه عمیق قرار گرفتند. در فاز کمی نیز، مشتریان محصولات کشاورزی ارگانیک در شهر تهران به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته و از این میان، 500 نفر از روش نمونه برداری خوشه ای با حجم برابر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. در فاز کیفی تحقیق، بدلیل اینکه از روش تیوری داده بنیاد استفاده گردید، ابزار اصلی جمع آوری داده ها مصاحبه های عمیق و غیرساختار یافته با خبرگان بود. در فاز کمی تحقیق نیز، ابزار اصلی جمع آوری داده ها، پرسشنامه ای بسته و محقق ساز مشتمل بر 51 گویه بود که بر اساس مدل مفهومی اولیه طراحی گردید. در فاز کمی تحقیق، جهت انجام تجزیه و تحلیل های توصیفی و استنباطی، از نرم افزارهای SPSS و Lisrel استفاده شد. سرانجام، نتایج تحقیق منجر به طراحی الگوی فرایندی رفتار خرید مشتریان محصولات ارگانیک شد .
  کلیدواژگان: رفتار مصرف کننده، محصولات ارگانیک، تئوری داده بنیاد
 • زینب باغبان صبور، فرامرز عطریان*، مسعود راعی صفحات 531-547
  حقوق محیط زیست، ابزار مهمی برای نظارت و مدیریت توسعه ی پایدار است. این حقوق در تعیین خط مشی ها و اقدامات حفاظتی محیط زیست و هم چنین استفاده ی معقولانه و پایدار از منابع طبیعی موثر است. همان گونه که در اسناد و پایانه های مهم بین المللی درباره ی محیط زیست از جمله بیانیه ی ریو نیز مورد تاکید قرار گرفته است در مراحل تکامل طولانی و دشوار بشر بر روی زمین، مرحله ای فرا رسیده است که در آن، انسان به یاری پیشرفت سریع علوم و فن آوری به روش های متعدد و در مقیاس های غیر قابل پیش بینی، قدرت تغییر محیط زیست خود را به دست آورده است؛ در نتیجه توسعه ی پایدار، در عین روشن و معمول بودن کاربرد آن در ادبیات حقوق محیط زیست و همچنین برنامه ریزی های توسعه، مفهومی ویژه و چند وجهی را نمایش می دهد که از نگاهی نظری، مناسبات میان توسعه و محیط زیست را می توان در سه حالت تصور نمود:تقدم محیط زیست بر توسعه، تقدم توسعه بر محیط زیست و برابری ملاحظات توسعه ای و زیست محیطی.
  کلیدواژگان: حق بر محیط زیست سالم، حق بر توسعه پایدار، دولت ها، قوانین بین المللی، آلودگی هوا
 • منوچهر غفوری، محمد صادقی*، علیرضا رجب زاده صفحات 549-561
  پژوهش حاضر درصدد تحلیل ماهیت صکوک انتظاری در فقه اسلامی؛ چالش ها و ناکارامدی های آن است. از این منظر پس از بسط فضای مفهومی موضوع، به بررسی ماهیت صکوک انتظاری خواهد پرداخت. مطابق با مستندات موضوعی ارایه شده در این پژوهش، روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش، کتابخانه ای می باشد آنچه ضرورت و اهمیت این مقاله را نشان می دهد این است که انتشار صکوک مبتنی بر احکام اسلامی یکی از مهمترین اهداف بانکداری و مالیه اسلامی و از جمله برجسته ترین ابزار توسعه اقتصادی اسلامی در جامعه است که به سرعت در حال گسترش بوده و با چالش های فراوانی در دو حوزه مبانی و مقررات روبه رو شده است؛ در این مقاله به برخی از این چالش ها از جمله محدودیت های شرعی؛ تضارب فتوا در امور مالی اسلامی و ریسک شرعی در کاربرد اوراق بهادار در حوزه مبانی وکمبود عرضه، بورس بازی، نبود استانداردهای لازم، چالش های قانونی و نظارتی و مشکل مالکیتی در صکوک در حوزه مقررات پرداخته می شود.
  کلیدواژگان: صکوک انتظاری، فقه اسلامی، ماهیت حقوقی، ناکارامدی، ماهیت صکوک
 • آرش کاظمی، عبدالرضا برزگر*، ایرج حسینی صدرآبادی صفحات 563-576

  امروزه تحولات حقوق اداری باعث پدیداری مفاهیم نو شده است. در دهه های اخیر، حقوق اداری به دنبال پایه ریزی و جستجوی روش ها و ابزارهایی است که درصدد توجه به ضرورت های امور اداری و پایه گذاری یک نظام کارآمد باشد. در این راستا بسیاری از کشورها قانونی مشتمل بر اصول و مولفه های اساسی حقوق اداری تصویب کرده اند که در جهت ایجاد نظام اداری صحیح بسیار کارآمد می باشد. «حق اداره مطلوب» یکی از این مفاهیم نو پدید است. پژوهش حاضر نشان می دهد نظام های سیاسی استبدادی که برخاسته از رای مردم نباشند و خود را در مقابل مردم پاسخگو نبینند، مهمترین عامل برای فساد در جوامع و نظام های اداری اند. از این رو، در الگوهای سنتی اداره امور دولتی برای آلوده نشدن نظام اداری به فساد، نظریه جدایی نظام سیاسی از نظام اداری را طرح کردند اما در نظام اسلامی با الهام از آموزه های وحیانی، نظام سیاسی مبنای نظام اداری به شمار می آید، به گونه ای که سلامت و فساد در نظام اداری متاثر از سلامت و فساد نظام سیاسی است. همچنین داوری صحیح و عادلانه عامل بازدارنده از آلوده شدن کارکنان و کارگزاران دولتی به انواع تخلفات است و سلامت دستگاه ها را تضمین می نماید، تاکید ویژه اسلام بر تامین حقوق قضات و نظارت بر عملکرد آنان به دلیل اهمیت سلامت دستگاه قضایی بر سلامت کارگزاران و دستگاه های اداری است.

  کلیدواژگان: حق، اداره مطلوب، عدالت اداری، مفاهیم ومبانی، اصول ومولفه ها، عوامل سیاسی، عوامل قضایی
 • احمد صارمی، مرتضی چیت سازیان* صفحات 578-593
  تقابل سنت و مدرنیته در جنبه های مختلف زندگی جامعه امروزی به وفور دیده می شود و از آن جمله ازدواج های نوظهور است. ازدواج های نوظهور ازدواج هایی هستند که به نوعی از آداب ورسوم و شکل های خاص دنیای سنت خارج شده و ماهیت نوینی به خود داده است. در این مقاله بر آن هستم که با روش تحلیلی و توصیفی و با استناد به منابع کتابخانه ای به بررسی ازدواج های نوظهور از بعد جامعه شناسی سیاسی و شرع پرداختیم. برآیند پژوهش این گونه است که ازدواج های نوظهور ازیک طرف حاصل ورود به دنیای مدرنیته که به نوعی صیغه سیاسی نیز به خود گرفته است و از طرف دیگر بسیاری از این ازدواج ها با شرع تنافی و تعارض دارد.برای حل این تعارض باید الگوهای رایج ازدواج را باید به گونه ای تغییر داد که نه پا به مدرنیته بزند که به نوعی امر نشدنی است و از طرفی بن مایه ها شرع حفظ شود؛ چراکه معیارهایی که شرع در نظر گرفته به نفع جامعه است. این الگوها عبارت اند از اینکه مقوم ازدواج که عبارت است از قصد نکاح برقرار باشد، لکن موارد خارج از این همچون از حیث دایم بودن یا موقت بودن، جعل شرط خیار و مواردی از این قبیل را به عرف و طرفین واگذار کنیم و نتیجه چنین رویکردی آزادی قراردادها در ضمن عقد است که باعث می شود میزان مسیولیت که دغدغه زوجین در دنیای فعلی است، مطابق خواستشان تغییر یابد.
  کلیدواژگان: نکاح، نوظهور، مدرنیته، سنت
 • سعید کریمیان راوندی، مهدی انصاری* صفحات 595-609
  یکی از فرقه های موثر در تاریخ صدر اسلام خوارج است. آنها در دوره امویان ضربه های سختی را تحمل کردند و با کاهش قدرت و نفوذشان در سرزمین های مرکزی خلافت به سرزمین های دورتر نظیر شمال آفریقا روی آوردند.گروه هایی از ساکنان شمال آفریقا اندیشه های سیاسی بعضا افراط گرایانه خوارج را پذیرفته و در بخش هایی از این ناحیه موفق به تشکیل حکومت شدند. در بررسی این مساله که این وضعیت با چه فرایندی صورت گرفته و زمینه و علل پذیرش افکار سیاسی و اجتماعی خوارج چه بوده این نتیجه حاصل شد که هماهنگی اندیشه ها و باورهای ضد اقتدارگرایانه خوارج با آرمان ها و انگیزه های بربرها، بدرفتاری با بربرها که موجب آمادگی آنان برای پذیرش آموزه های مبتنی بر عدالت و آزادی شده بود، قیام در برابر ستمی که از سوی والیان اموی بر آنان صورت گرفت، زمینه ساز پذیرش دعوت خوارج از سوی بربرها و بسط اندیشه های سیاسی اجتماعی خارجیگری در شمال آفریقا به حساب می آید.
  کلیدواژگان: بربرها، خوارج، شمال آفریقا، امویان، آراء و عقاید
 • انسیه حاجی محمد*، منصور عطاشنه، ابومحمد عسگرخانی صفحات 611-629
  در دهه های اخیر هم در بعد ملی و هم در بعد بین المللی حقوق مالکیت مورد توجه اکثر کشورها قرار گرفته است و نقشی اساسی در توسعه صنعت و ارتقا و انتقال فناوری داشته است. از این رو پژوهش حاضر که در صدد مطالعه بررسی راه های نقش سازمان تجارت جهانی در تقویت حقوق مالکیت فکری و تاثیر آن بر توسعه اقتصادی است، به تبیین مالکیت فکری و نقش آن در توسعه می پردازد. هدف مقاله بررسی چگونگی تاثیر مالکیت فکری بر توسعه اقتصادی است به عبارت دیگر راه های تاثیر مالکیت فکری بر توسعه اقتصادی را برجسته می سازد. در این پژوهش، روش پژوهش، توصیفی-تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای است. در ادامه این سوال مطرح است، حقوق مالکیت های فکری از چه طریقی می تواند در پیشبرد توسعه اقتصادی موثر واقع گردد؟ نتایج بدست آمده در این مقاله این است که حقوق مالکیت فکری از طریق انتقال فناوری، رونق تجاری-اقتصادی و شناسایی گزینه های مناسب جهت همگامی موفقیت آمیز با اقتصاد جهانی بر توسعه اقتصادی تاثیرگذار است.
  کلیدواژگان: مالکیت فکری، توسعه، حقوق بین الملل، توسعه اقتصادی، رقابت بین الملی
 • محسن جمشیدی، احسان کاظمی*، سعید ماخانی صفحات 631-649
  هدف این مقاله بررسی علل ناکامی انقلاب مشروطه در ایجاد تغییر و تحول در ساختار سیاسی جامعه ایرانی است. در میان ادبیات موجود آنچه کم تر به آن پرداخته شده و حتی مغفول مانده است، تحلیلی از شرایط عینی جامعه، نهادها و نیروهای سیاسی اجتماعی موجود در جامعه ایران در آستانه انقلاب مشروطه است. این امر سبب شده تا تحلیلی انتزاعی و غیر انضمامی از دلایل ناکامی ,عدم موفقیت انقلاب مشروطه از سوی برخی نویسندگان ارایه شود. نویسندگان با بکارگیری نظریات پیر بوردیو و بررسی شرایط عینی جامعه ایران در آستانه انقلاب مشروطه به این نتیجه رسیده اند که «شکست مشروطه حاصل فقدان نیروهایی بود که از ایده های انقلاب به صورت عینی، انضمامی و مهم تر از آن پایدار دفاع نمایند». با توجه به ماهیت موضوع برای گردآوری داده ها از روش کتابخانه ای و اسنادی و برای تحلیل داده ها از روش تحلیل کیفی استفاده شده است. از نظر ماهیت این پژوهش از نوع توصیفی و تاریخی است.
  کلیدواژگان: انقلاب مشروطه، نیروهای اجتماعی، طباطبایی، آجودانی، نظریه کنش، پیر بوردیو
 • پریسا محمدی، فرید عسگری*، فرزانه خلیلی صفحات 651-674

  بررسی عوامل موثر بر توسعه مالی در ادبیات اقتصاد کلان حایز اهمیت بوده و بخش عمده ای از مطالعات تجربی را در سال های اخیر به خود اختصاص داده است. بنابراین هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیرگذاری متغیرهای تولید نا خالص داخلی ، سرمایه گذاری بخش خصوصی، نرخ تورم، درجه بازبودن اقتصاد و نااطمینانی سیاست های کلان اقتصادی بر سهم اعتبارات تخصیص یافته به بخش خصوصی از کل اعتبارات به عنوان شاخص توسعه مالی ایران طی سال های 1397-1370 می باشد. برای نیل به این هدف ابتدا با بهره گیری از رهیافت همجمعی گریگوری - هنسن به عنوان یکی از روش های همجمعی مناسب با لحاظ شکست ساختاری وجود رابطه بلندمدت بین متغیرهای مدل آزمون گردید ودرادامه الگوی تجربی تحقیق به روش حداقل مربعات پویا برآورد شد. نتایج تخمین مدل نشان داد رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرها برقرار بوده و نرخ تورم و نااطمینانی سیاست های کلان تاثیر منفی و متغیرهای درجه بازبودن اقتصاد، تولیدناخالص داخلی و سرمایه گذاری بخش خصوص تاثیر مثبت و معنی دار بر سهم اعتبارات تخصیص یافته به بخش خصوصی ایران طی دوره مورد مطالعه دارند.

  کلیدواژگان: متغیرهای کلان اقتصادی، توسعه بخش بانکی، ایران، رهیافت همجمعی گریگوری- هنسن
 • غلامرضا بختیاری، حسن شهرکی پور*، افسانه صابر گرگانی صفحات 676-689

  هدف:

   این پژوهش با هدف طراحی مدل اثرگذاری آزمون سراسری بر برنامه درسی پنهان در دوره متوسطه انجام گرفت.

  روش شناسی:

   روش پژوهش، روش اکتشافی آمیخته (کیفی- کمی) بوده که در بخش کیفی، رویکرد داده بنیاد و در بخش کمی، توصیفی - پیمایشی لحاظ گردیده است. نمونه آماری در بخش کیفی،12 نفر از صاحب نظران و خبرگان رشته علوم تربیتی و روانسنجی دانشگاه های شهر تهران با روش نمونه گیری نظری و در قسمت کمی، نیز 374 نفر از دبیران دوره دوم متوسطه شهرستان های استان تهران با روش نمونه گیری تصادفی مرحله ای انتخاب شدند. ابزار گرداوری داده ها در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختار یافته و در بخش کمی پرسشنامه محقق ساخته متشکل از 15 سوال و در طیف 5 تایی لیکرت است. روش تجزیه وتحلیل داده‏های مصاحبه در بخش کیفی، کدگذاری باز، محوری و انتخابی و در بخش کمی تحلیل عاملی تاییدی انتخاب شده است.

  یافته ها

  یافته های پژوهش در بخش کیفی شامل 15 کد باز در قالب 5 مقوله(ساختار فیزیکی مدرسه، جو اجتماعی، روابط اجتماعی در مدرسه، فناوری اطلاعات و ارتباطات و مکانیسم تشویق و تنبیه)بود و نتایج بخش کمی نشان داد که مدل پزوهش دارای برازش کافی است و ساختار فیزیک مدرسه در مدل استخراج شده دارای اولویت بیشتری است.

  بحث و نتیجه گیری

  با توجه به یافته های پژوهش می توان گفت که آزمون سراسری اثر بسزایی در برنامه درسی پنهان دارد و 5 مقوله شناسایی شده در پژوهش می توانند بیشترین اثرپذیری را از آزمون سراسری داشته باشند

  کلیدواژگان: برنامه درسی، کنکور سراسری، مقطع متوسطه
 • محمد قاسم پور، محمدعلی علیزاده*، یوسف متولی حقیقی صفحات 691-704

  یکی از ویژگی های اساسی انقلاب مشروطه ایران حضور زنان و ایفای نقش آن ها در تشکلات و انجمن ها و صحنه های سیاسی نبرد علیه حکومت قاجاراست. در طول تاریخ ایران به نقش زنان در حوزه تحولات سیاسی و اجتماعی به ندرت توجه شده است که البته بررسی دلایل این بی توجهی خود موضوعی جداگانه می باشد. زنان ایران در طی انقلاب مشروطه فرصت یافتند که محدودیت های فکری و سیاسی را پشت سر گذاشته و از طریق کمک به مشروطه خواهان، توانمندی سیاسی و اجتماعی خود را در جامعه ی ایرانی نمایان ساخته و مورد تاکید قرار دهند. نمود و نقش زنان در انقلاب مشروطه صرفا به بانوان تهران محدود نمی شود و بسیاری از زنان دیگر نقاط کشور و همچنین زنان از اقوام و گروه های مختلف نیز توانستند در جریان انقلاب مشروطه نقش آفرینی کنند، به نحوی که برخی از این زنان به طور مستقیم در جریان تسخیر پایتخت به دست مشروطه خواهان، نیز حضور داشتند. در این مقاله سعی بر آن است تا نقش زنان اقوام و گروه های مختلف را با بررسی مطالعه ی موردی بی بی مریم بختیاری موردبحث و بررسی قرار دهد. نویسنده از روش تحلیلی - توصیفی جهت بررسی این موضوع استفاده خواهد کرد و به واسطه ی روش کیفی داده های تحقیق را تجزیه وتحلیل می کند.

  کلیدواژگان: زنان، انقلاب مشروطه، گروه های قومی، بی بی مریم بختیاری
 • رهام رضائیان، محمدباقر تاج الدین، سعید معدنی صفحات 706-726

  پژوهش حاضر کوشش می کند نسبت فرهنگ و اقتصاد را در گفتمان های توسعه پس از انقلاب اسلامی ایران مورد واکاوی قرار دهد. گفتمان توسعه انقلاب به عنوان گفتمان معیار و با تحلیل نسبت این گفتمان میان فرهنگ و اقتصاد، گفتمان های توسعه پس از انقلاب را وجه عملی گفتمان انقلاب مورد تحلیل قرار داده است. روش پژوهش حاضر تحلیل گفتمان و مبتنی بر برساخت گرایی و با رویکردهای ترکیبی لاکلا و موفه و فرکلاف است. یافته ها نشان می دهد؛ گفتمان توسعه انقلاب با نظام معنایی توسعه در گفتمان سازندگی بر اساس دال مرکزی تعدیل و توسعه اقتصاد محور شکل گرفت. گفتمان اصلاحات با دال مرکزی توسعه و تساهل فرهنگی، توسعه فرهنگی را مورد تاکید قرار داده و در گفتمان اصول گرا نیز نظام معنایی براساس دال مرکزی عدالت گستری و اسلامی سازی علم شکل گرفته است. گفتمان توسعه عدالت محور با دال مرکزی توسعه در شرایط اقتصاد مقاومتی، توسعه اقتصادی را به عنوان اولویت خود تعریف کرد. نتیجه این که، گفتمان های توسعه بعد از انقلاب که همگی داعیه عمل به آرمان ها و اهداف گفتمان توسعه انقلاب را داشتند، هریک سعی کردند یک معنای متمایز از معانی ترویج شده توسط سایر رقیبان شکل دهند و نسبت متفاوتی میان فرهنگ و اقتصاد برقرار نمایند؛ بنابراین معنای توسعه و نسبت فرهنگ و اقتصاد پس از انقلاب اسلامی هیچ گاه تثبیت نشد و این امر، راه را برای کشمکش های همیشگی بر سر نسبت اقتصاد و فرهنگ در گفتمان های توسعه باز می گذارد.

  کلیدواژگان: تحلیل گفتمان، گفتمان توسعه سازندگی، گفتمان توسعه اصلاحات، گفتمان توسعه اصول گرا، گفتمان توسعه اعتدال گرا
 • محمد لعل علیزاده*، محمدرضا تقوی صفحات 728-746

  آگاهی سیاسی از موضوعات مورد بحث جامعه شناسی سیاسی و از مولفه های تاثیرگذار در جوامع دمکراتیک به شمار می آید. بنابراین شناخت عوامل تاثیرگذار بر شکل گیری و گسترش آگاهی سیاسی شهروندان از ضروریات نظام های دمکراتیک است. آگاهی سیاسی شهروندان در عصر رواج و سیطره شبکه های اجتماعی، به عنوان ابزارهای اطلاع رسانی و آگاهی بخش به هم پیوند می خورند. در این پژوهش، تاثیر استفاده از شبکه اجتماعی تلگرام، پرمصرف ترین و محبوب ترین پیام رسان در ایران، بر آگاهی سیاسی شهروندان شیراز بررسی شده است. این تحقیق، پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه طراحی شده و با حجم نمونه 326 نفر، بین شهروندان شیراز باهدف پاسخ به این پرسش که رابطه بین عضویت در شبکه اجتماعی تلگرام و آگاهی سیاسی در بین شهروندان شیراز چگونه است ؟، اجرگردید. برای آزمون فرضیه ها روش تحلیل همبستگی پیرسون و رگرسیون مبنا قرارگرفت. نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل پرسشنامه بیانگر آن است که بین مدت زمان استفاده و فعالیت کاربر تلگرام با آگاهی سیاسی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. درواقع زمان استفاده و فعالیت کاربر در تلگرام، سبب تقویت آگاهی سیاسی شده است.

  کلیدواژگان: تلگرام، آگاهی سیاسی، فعالیت سیاسی، نهادسیاسی، نظام سیاسی، کنشگران سیاسی، شیراز
 • محمد رحیمی، فریدون اکبرزاده*، شیوا جلال پور، حامد محقق نیا صفحات 748-763
  هدف از بررسی تغییر ماهیت و کیفیت منازعات سیاسی و تاثیر آن بر ثبات- بی ثباتی سیاسی در دوره ی ریاست جمهوری حسن روحانی در ایران می باشد.روش تحقیق توصیفی و گردآوری داده ها بصورت کتابخانه ای به تنظیم منابع و یافته های تحقیق پرداخته شده است، موضوع حاضر، جزو موضوعات بسیار گسترده و بحث برانگیز می باشد و بررسی کلیه ی جوانب آن کاری دشوار و به تخصص سیاسی و قوه ی تحلیل بالایی نیاز دارد، به عبارتی موضوع موردنظر تا حدی پتانسیل بحث و بررسی دارد که سایر محققان نیز می تواند بر آن مانور دهند، بطورکلی ماحصل یافته ها نشان داد که دوره حسن روحانی را می توان به دو بخش تقسیم بندی کنیم، دوره قبل و بعد از برجام، که در این دو دوره دولت روحانی درشرایط مساعد و نامساعد سیاسی سعی در اجرایی کردن روش های علمی در راستای جلوگیری از منازعات داخلی و خارجی و مدیریت بهینه کشور داشتند و باتوجه به اینکه در دوره روحانی بسیاری از تنش ها و آشوب های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی از سوی بیگانگان طراحی و اجرا شد، ولی روحانی و دولت وی به فضای آرامش و گفتگو اعتقاد بیشتری داشتند و بهره گیری صحیح از موقعیت سیاسی و اداری، از سوی حسن روحانی موجب گردید تا کشور از ثبات سیاسی داخلی و خارجی بیشتری بر خوردار و به سمت کمترین منازعه سوق داده شود.
  کلیدواژگان: منازعات سیاسی، ثبات سیاسی، بی ثباتی سیاسی، ثبات سیاسی داخلی و خارجی، ریاست جمهوری حسن روحانی
 • محمدرضا علیجانی گنجی، محمدرضا باقرزاده*، پیمان ولی پور، سعید امام قلیزاده، محمدسعید باقرزاده صفحات 765-778
  هدف این پژوهش ارایه و تبیین مدل وابستگی شغلی با رویکرد نظریه داده بنیاد در بانک ملی استان مازندران بود. برای دستیابی به این هدف از روش شناسی کیفی مبتنی بر روش داده بنیاد و با بهره گیری از رویکرد سیستماتیک استراوس و کوربین استفاده شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش کدگذاری داده ها از نوع باز، محوری و انتخابی استفاده شد. در این راستا، 24 مصاحبه عمیق و نیمه ساختار یافته با استفاده از نمونه گیری نظری و تکنیک گلوله برفی مدیران، کارشناسان بانک و همچنین اساتید و خبرگان مدیریت انجام شده است. بر اساس یافته های پژوهش، پدیده اصلی تحقیق «ارایه و تبیین وابستگی شغلی» نام گرفت. «عوامل سازمانی فردی و فراسازمانی» به عنوان شرایط علی ارایه و تبیین وابستگی شغلی، «نظام ارزشیابی عملکرد، نظام آموزش کارکنان، گستردگی بانک در کل کشور و چشم انداز سازمان» به عنوان عوامل بستر و یا زمینه و همچنین «شرایط حاکم بر کسب و کار، مولفه های خاص فردی و مولفه های خاص سازمانی» به عنوان عوامل مداخله گر از دیدگاه مشارکت کنندگان تحقیق شناسایی شدند.
  کلیدواژگان: وابستگی شغلی، مسیر شغلی، کارراهه شغلی، نظریه داده بنیاد، بانک ملی استان مازندران
 • سعید صحت*، سید علی اکبر افجه ای، حامد دهقانان، سمیرا دهقانی صفحات 780-801

  مدیریت منابع انسانی به منظور به منظور کاربست و محروم نشدن از مزیت رقابتی که به واسطه نیروهای انسانی کارآمد به وجود می آید ناگزیر به پیاده سازی معنویت سازمانی در اقدامات خود بوده است. هدف پژوهش حاضر طراحی مدل معنویت سازمانی در مدیریت منابع انسانی پروژه های قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا (ص) بود. روش تحقیق به صورت کیفی بود. استراتژی پژوهشی پژوهش، روش تحلیل موردی (تحلیل مضمون) می باشد. جامعه آماری پژوهش، تعداد 10 پروژه موفق قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا (ص) و استفاده از تجربیات فرماندهان دوران دفاع مقدس که در این پروژه ها مشغول به خدمت بودند. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه های عمیق نیمه ساختار یافته بود که پس از جمع آوری به شیوه کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل شدند. یافته های فاز اول تحقیق نشان داد که اجزای اصلی مدل معنویت سازمانی در مدیریت منابع انسانی پروژه های قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا (ص) شامل: "پیش زمینه ها"،" فرآیند"، "پیامدها"، و "مدیریت منابع انسانی" بودند.

  کلیدواژگان: معنویت سازمانی، مدل معنویت سازمانی در مدیریت منابع انسانی، روش تحلیل موردی(تحلیل مضمون)، قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا(ص)
 • حسن عباس زاده، حسین احمری*، محمدرضا جواهری صفحات 803-818

  در تفکر اسلام، شیعه؛ تداوم حاکمیت الهی را در چهره امامت متجلی می‏بیند و جنبه‏های ذاتی سیاست را اصولی و آن را از مهمات پایه‏های دین و بالطبع امری اساسی و تحقیقی تلقی می‏نماید. ذهن انسان همیشه درگیر شناخت ابعاد و زوایای مختلف قدرت سیاسی بوده است و همیشه عده‏ای در پی یافتن پاسخی به این سوال بوده‏اند که چه کسی و چگونه حکومت کند؟. داشتن قدرت از شرایط اساسی موفقیت هر حکومتی در جلوگیری از هرج و مرج و اجرای قانون و ایجاد امنیت و جلوگیری از تجاوز دشمنان خارجی است. قدرت زمانی کاملا اجرا می‏گرددکه مشروعیت داشته باشد.دراین نگارش بر مبنای منابع نقلی و عقلی به دنبال تطبیق این موضوع هستیم که انقلاب اسلامی به عنوان الگوی قدرت سیاسی عصر حاضر، نتایج عملکردی این قدرت، چه میزان با آن مبانی مطابقت دارد؛ ولی به دلایلی که در این تحقیق آمده است ما در برقراری عدالت و اقامه قسط و مبارزه با فساد، تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله زیادی داریم که امید است در آینده نزدیک به این مهم دست یابیم.

  کلیدواژگان: قدرت، اندیشه سیاسی، فقه، سیاست، شیعه، مبانی فقهی
 • ابراهیم فریدون صمدی، علی اکبر امینی*، مجتبی مقصودی، رضا جلالی صفحات 820-838
  حزب موتلفه اسلامی یکی از احزاب با سابقه در تاریخ سیاسی معاصر ایران می باشد که در تاریخ چندین ساله اش فراز و فرود زیادی را با دولت های مختلف روی کار آمده داشته است.هییت های موتلفه در زمان ایجاد به شدت تحت تاثیر اندیشه های آیت الله خمینی بودند و برای نخستین بار، در تظاهرات 15 خرداد 1342 و ترور حسنعلی منصور، نقش ایفا کردند و در انقلاب اسلامی نیز، علیه حکومت پهلوی فعالیت نمودند. پس از پیروزی انقلاب و تشکیل نظام جمهوری اسلامی، به منسجم ترین نیروی سیاسی جناح راست بدل شدند و یکی از پرنفوذترین جناح ها در حزب جمهوری اسلامی بشمار می آمدند. در این تحقیق به بررسی تطبیقی کارنامه این حزب در مقوله های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی می پردازیم که هدف اصلی ما نیز می باشد. سوال اصلی پژوهش : در دوران اصلاحات تا پایان دوران اصول گرایی هیات موتلفه اسلامی چه مواضعی در قبال دولت های حاضر داشته است؟ و فرضیه اصلی نیز : رفتار هیات موتلفه اسلامی با دولت های روی کار آمده بنا بر اصول حزبی متفاوت بوده است. نتایج حاصله نیز بسته به دولت روی کار آمده و مولفه های فوق متفاوت بوده زمانی از دولت حمایت کرده و زمانی نیز مخالف سر سخت دولت بوده اند.
  کلیدواژگان: دولت اصلاحات، دولت اصولگرا، حزب موتلفه اسلامی، جریان سیاسی
 • حسین بخشی شاهرخ آبادی، علیرضا عسکری*، سید محمدمهدی احمدی صفحات 840-856

  امروزه حفظ استقلال و تمامیت ارضی و مرزی کشورها به عنوان یک اصل جهانی مورد توجه و تاکید قرار گرفته است. به موجب اصل نهم «در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آن ها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی های مشروع را هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند». با توجه به اهمیت موضوع صیانت از مرزهای سرزمین و نیز وجود قومیت ها و مذاهب مختلف در کشور تحقیق حاضر با هدف بررسی و تحلیل حفظ تمامیت ارضی از دیدگاه فقه امامیه و فقه مذاهب اربعه اهل سنت صورت پذیرفته است. نتایج تحقیق که به روش توصیفی انجام گردیده است حاکی از آن است که باوجود اختلافاتی که میان فقها مذهب شیعه و مذاهب اربعه وجود دارد، فقهای مذاهب اربعه اتحاد را در صیانت از مرزهای کشور به شکل رسمی پذیرفته است. بررسی های صورت گرفته نشان می دهد که فقها مذاهب اربعه مانند فقها مذهب شیعه دفاع سازمان یافته از کشور در برابر تهاجم دشمنان که از آن به جهاد دفاعی یاد می کنند. را پذیرفته و به آن پایبند هستند. مشخص است که تلاش و نگرانی های صیانت از مرزهای کشور اختصاص به فقیهان شیعه ندارد و فقهای مذاهب اهل سنت نیز صیانت از مرزها را واجب عینی دانسته اند

  کلیدواژگان: حفظ تمامیت ارضی، دیدگاه فقه امامیه، دیدگاه فقه مذاهب اربعه اهل سنت
 • اقدس گاراژیان، شهربانو دلبری*، اردشیر اسد بیگی صفحات 858-876
  شهر نیشابورکه یکی از ارباع مهم خراسان به شمار می رفت در قرن های چهارم و پنجم هجری، مرکز فعالیت گروه ها و فرق مختلف مذهبی همچون شافعی، حنفی، شیعه و کرامیه بود. فرقه کرامیه، منسوب به محمد بن کرام سیستانی می باشد. این فرقه، یکی از فرقه های مهم و تاثیر گذار نیشابور در این دوره محسوب می شود. بزرگان و عالمان فرقه کرامیه با استفاده از روش های خاص و ویژگی های رفتاری و عقیدتی مانند زهد ورزی و تقریر خاصی که از ایمان داشتند، توانستند، بسیاری از مردم این منطقه و حتی برخی از حکام وقت، را به خود متمایل و جذب کرده و به این ترتیب تاثیر بسزایی در تحولات فرهنگی و اجتماعی خراسان و به ویژه نیشابور گذاشتند. در این مقاله که به روش توصیفی- تحلیلی صورت گرفته است، هدف آن است، تا با استفاده از منابع، به بررسی و تحلیل مهم ترین فعالیت ها و تاثیرات فرهنگی و اجتماعی کرامیه در نیشابور که در دوره مورد بحث، قطب علمی و یکی از مهمترین ارباع خراسان بود، بپردازیم. با رجوع به منابع این گونه به نظر می رسد که کرامیان با شیوه های خاص به خود موفق شدند، اسلام کرامی را در این منطقه گسترش دهند و در ضمن عالمان این فرقه به فعالیت علمی بپردازند. کرامیه درایجاد خانقاه های اولیه در خراسان و حتی شهرها و کشورهای دیگر بسیار تاثیرگذار بودند.
  کلیدواژگان: کرامیه، نیشابور، تاثیرات فرهنگی، تاثیرات اجتماعی
 • محمدحسن صفرزاده پراپری، حسین قره بیگلو*، حکیمه نیکی اسفهلان، سلیمان ایرانزاده، حسین عماری صفحات 878-895
  شکل بازاریابی در دنیای سیاست، اثر مهمی بر دستیابی بازیگران سیاس به اهداف تعیین شده دارد. وجود برنامه برای بازاریابی به افراد و احزاب این امکان را می دهد که با در نظر گرفتن علاقه مندی و نیازهای متنوع رای دهندگان از طریق تحلیل های بازاریابی، چهره مثبت و بهتری را از کاندیداها نشان دهد. کاندیداها برای پیروزی در انتخابات، به دنبال استفاده از استراتژی هایی هستند که بیشتر به رای دهندگان می پردازد تا برای فهم اینکه چگونه می توان با اجرای استراتژی های بازاریابی برای تبلیغ خود ارزش های سیاسی را نشان داد. پژوهش حاضر از منظر جهت گیری پژوهش توسعه ای است و برای گردآوری داداه ها از رویکرد کیفی استفاده شده و برای تفسیر آنها از روش تحلیل مضمون بهره گرفته شده است. یافته های پژوهش حاضر نشان داد که کاندیداها و استراتژیست های بازاریابی سیاسی باید در در برنامه ریزی بازاریابی سیاسی چهار سطح شناسایی حوزه انتخابیه و تعریف آنها، شناسایی رقبای انتخاباتی موقعیت یابی کاندیدا و هدفگذاری برای گروه های رای دهنده و تحلیل نتایج را در بگیرند.
  کلیدواژگان: بازاریابی سیاسی، انتخابات، برنامه ریزی، هدفگذاری
 • علیرضا زینالی اقدم*، محمد یوسفی جویباری، محمد قربانی گلشن آباد صفحات 897-907

  تحولات سیاسی جدید در عراق در زمینه های مختلف سیاسی امنیتی و فرهنگی و اقتصادی، روابط جمهوری اسلامی ایران با این کشور را تحت تاثیر قرار داده است. با شکل گیری روند دموکراتیک و به قدرت رسیدن شیعیان در نظام سیاسی جدید عراق، ایران به سطح خوبی از همگرایی با دولت عراق دست یافته است و این تحولات موجب بهبود روابط ایران و عراق شده است. به همین دلیل شناخت بسترها و موانع روابط راهبردی وراهبرد سیاسی جمهوری اسلامی ایران در ایجاد و استقرار ثبات سیاسی در عراق می تواند راهگشای این مناسبات باشد. سوال اصلی پژوهش بسترها و موانع روابط راهبردی وراهبرد سیاسی جمهوری اسلامی ایران در ایجاد و استقرار ثبات سیاسی در عراق (2003 الی 2020) چه می باشند؟ و هدف پژوهش حاضر بررسی بسترها وموانع روابط راهبردی وراهبرد سیاسی جمهوری اسلامی ایران در ایجاد و استقرار ثبات سیاسی در عراق (2003 الی 2020) می باشد. این پژوهش از نوع مطالعات تحلیلی- توصیفی و از نوع کیفی می باشد. یافته ها نشان می دهد که بسترهای روابط راهبردی وراهبرد سیاسی جمهوری اسلامی ایران در ایجاد و استقرار ثبات سیاسی در عراق مولفه هایی مانند مولفه های ژیوپلیتیکی، ژیواکونومیک عراق، مولفه های فرهنگی روابط ایران و عراق، ساختار سیاسی جدید عراق، ژیوپلیتیک شیعه و روابط ایران و عراق، شکل گیری گروه های تکفیری سلفی می باشد.

  کلیدواژگان: بسترهای روابط راهبردی، بسترهای راهبرد سیاسی جمهوری اسلامی ایران، عراق
 • مینو سادات امین زاده، فریبرز باقری*، مهدی زارع بهرام آبادی صفحات 909-924
  زمینه و هدف

  رفتار مصرف کننده و رفتار خرید آنی طی دهه های اخیر یکی از موضوعات مورد توجه محققان حوزه بازاریابی بوده است. بنابراین هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل روانشناختی موثر بر رفتار خرید آنی بود.

  روش تحقیق:

   این مطالعه کیفی با استفاده از رویکرد پدیدار شناسی و با هدف درک تجارب افراد دارای رفتار خرید ناگهانی و پیامدهای آن انجام شد. از روش نمونه گیری هدفمند استفاده شد و 10 نفر به عنوان نمونه بانوجه به قاعده اشباع و تکراری شدن مطالب تعیین شد. جهت کدگذاری اطلاعات مفاهیم، سازه های فرعی و اصلی به تفکیک حوزه طبق تیوری استراوس و کوربین تعیین شد. در مصاحبه ها مفاهیم استخراج و پس از تلخیص مفاهیم تکراری فیلتر شد، سپس بر اساس آن ها، سازه های فرعی و اصلی استخراج گردید.

  یافته ها

  طبق یافته ها شرایط علی شامل دو مقوله محرک ها و عامل فرهنگی بود، مقوله محرکی شامل محرکات درونی و بیرونی ای بود که باعث بروز رفتار خرید آنی شده بود، و مقوله فرهنگ شامل باور، نگرش و قالب های فکری مطرح شده توسط نمونه پژوهش بود. همچنین حضور دیگران، قیمت و جذابیت نیز عاملی تعیین کننده به عنوان پیش بین بروز رفتار خریدآنی مطرح گردید. مقوله مهم دیگر در بروز رفتار خریدآنی باورها و قالب های فکری شرکت کنندگان بود که باتوجه ریشه دار بودن این افکار در هنجارها و ارزشهای فرهنگی به عنوان مقوله فرهنگ و عامل علی کدگذاری شد. پیامدهای تجربه خرید آنی در سازه های فرعی خوشایند و ناخوشایند نامگذاری گردید.

  کلیدواژگان: عوامل روانشناختی، رفتار خرید آنی، فرهنگ
 • صفحات 926-939
  خشونت علیه زنان بعنوان یکی از گسترده ترین موارد نقض حقوق بشری، همواره مورد توجه جامعه جهانی خصوصا مدافعان حقوق زنان در ایران بوده است. این امر، توجه و حساسیت دولت ها و سازمان های مختلف را به خود معطوف داشته و موجب تصویب قوانین، مقاوله نامه ها و اسناد بین المللی متعددی در راستای منع خشونت علیه زنان شده است. با توجه به این موضوع در پژوهش حاضر که با روش تحلیلی و توصیفی انجام گردیده است می خواهیم به بررسی و تحلیل قوانین ایران و اسناد بین المللی موجود در باب منع خشونت علیه زنان بپردازیم. سوالی که این پژوهش به دنبال پاسخگویی به آن می باشد این است که سیاست های جنایی تقنینی موجود در خصوص خشونت علیه زنان چگونه است؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال منع خشونت علیه زنان در ادوار مختلف با تاثیر پذیری از معاهدات، کنفرانس ها، قطعنامه ها، اعلامیه ها، توصیه نامه ها و اجلاس متعددی که توسط سازمان ملل و دولت ها در عرصه ملی، منطقه ای و بین المللی برپا شده، در قوانین مختلف برخلاف اسناد بین المللی، رویکردهای متفاوتی داشته است. همچنین نتایج پژوهش حاضر بیانگر این موضوع است که قانون گذار ایران، در سیاست جنایی تقنینی خود در قبال منع خشونت علیه زنان به سه رویکرد: اصل برابری، تبعیض مثبت و تبعیض منفی و اسناد بین المللی در سیاست جنایی تقنینی خود به رویکرد اصل برابری و در دهه های اخیر علاوه بر آن به رویکردی حمایتی توجه نموده است.
  کلیدواژگان: خشونت علیه زنان، سیاست جنایی تقنینی، حقوق زنان، ایران، اسناد بین المللی
 • محمدجواد نصرالله زاده*، داریوش جعفرزاده صفحات 941-971

  پژوهش حاضر، به لحاظ ماهیت از نوع توصیفی -کاربردی و به لحاظ روش مبتنی بر داده های کیفی وکمی است. روش-شناسی پژوهش شامل بررسی مفاهیم نظری پیرامون ،سلامت اجتماعی وابعاد آن ،هماهنگی و ابعاد راهبرد و همچنین تحلیل خبرگی است. ابزار تحلیل نرم افزار MACTOR می باشد.نتایج نشان داد در ماتریس همگرایی مرتبه اول آنچه که مشخص است بین مجلس،وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی ، سازمان برنامه و بودجه،سازمان امور اجتماعی و سازمان بهزیستی کشور قوی ترین همگرایی در مسایل راهبردی سلامت اجتماعی وحود دارد و بین سایر بازیگران مداخله گر کمترین همگرایی مشاهده می گردد. در ماتریس مرتبه دوم که شدت اتحاد را با سلسله مراتب اهداف (اولویت ها) زوج بازیگر اندازه گیری می کند. بین سازمان برنامه وبودجه و مجلس بیشترین اتحاد در مسایل راهبردی سلامت اجتماعی مشاهده می گردد ودرنهایت درنمودار همگرای وزنی که می تواند تعداد اتحادهای احتمالی را با در نظر گرفتن ترجیحات بازیگران از نظر اهداف و رقابت آنها مشخص کند. بین سازمان برنامه و بودجه و مجلس شورای اسلامی،وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی،سازمان بهزیستی کشور و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می توان شاهد ترجیحات همسان دستگاه های اجرای درحوزه سلامت اجتماعی بود وسایر سازمانها در رتبه های همگرای پایین تری قرار دارند

  کلیدواژگان: سلامت اجتماعی، مداخله گران، ابعاد راهبرد، تحلیل بازیگر
 • صفحات 973-992

  با تصویب « قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» در سال 1383 ، قانونگذار توجه خاصی را به حفظ حقوق شهروندان در فرآیند دادرسی کیفری معطوف داشت و با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری در سال 1392، این توجه بیشتر شد. در ماده 7 قانون اخیر، قانونگذار،با تاسیس «اصل رعایت حقوق شهروندی» ضمن تاکید بر اجرای قانون صدرالذکر، هم مشمولین قانون را توسعه داد و هم ضمن قید ضمانت اجرای خاص، برای عدم رعایت حقوق شهروندی (که در قانون خاص مورد غفلت قرار گرفته بود). ضمانت اجراهای کیفری موجود در قوانین جزایی موجود را تحت تاثیر قرار داد، به گونه ای که مجازاتهای موجود در قوانین مربوط را منتفی و صرفا مجازات مقرر در ماده 570 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) را در موارد نقض حقوق شهروندی اشخاص قابل اعمال دانست، مگر اینکه مجازات قانونی مربوطه شدیدتر از مجازات مقرر در ماده 570 باشد .

  کلیدواژگان: حقوق شهروندی، دادرسی کیفری، مقامات قضایی، ضابطین، مجازات
 • محمدمهدی انصاری، علی یوسف زاده*، محمدرضا شادمان فر صفحات 994-1005

  مفاسد اقتصادی از معضلات جدی کشورها و حتی سازمان های بین المللی می باشد بی شک مبارزه با این فسادها از اهمیت بسیار بالایی برخوردار می باشدتورم بالا ، بازار هم ریخته ، کاهش ارزش پولی ، تعطیلی کارخانه ها و نوسانات شدید بازار ارز و... از پیامدهای جرایم اقتصادی می باشد و قانونگذارایران با تصویب قانونهای متعدد سعی در شناسایی عوامل موثر در وقوع فساد اقتصادی و پیشگیری و مجازات مرتکبین این جرایم صورت داده است.عوامل متعدد سیاسی ،سیاسی ،فرهنگی و اجتماعی در وقوع این جرایم موثر است پیچیدگی این جرایم و، منفعت بالای انها ،ذکاوت هوشی مرتکبین ، عدم پیش بینینی سازوکارهای نظارتی ، وابسته بودن به قدرت و ذی نفوذ بودن از عوامل دیگر موثر در وقوع فساد اقتصادی می باشد.سیاست کیفری ایران در زمینه برخورد با این جرایم با چالش های متعددی روبرو می باشد مراجع قانونگذاری متعدد ، عدم مشخص بودن مفهوم مفاسد اقتصادی ، فقدان ضابطه مشخص د رخصوص این جرایم و...از چالش های سیاست کیفری ایران در مبارزه با مفاسد اقتصادی است .در این پژوهش که به روش تحلیلی و توصیفی انجام شده است بررسی عوامل موثر در وقوع فساد اقتصادی وچالش های سیاست کیفری ایران در مبارزه با جرایم اقتصادی بررسی خواهد شد ودر نهایت پیشنهادهایی ارایه خواهد شد.

  کلیدواژگان: سیاست کیفری، جرایم، جرایم اقتصادی، قانون مجازات اسلامی، فساد اقتصادی
 • مسعود قاسمی*، نساء همتی، مسعود بسامی صفحات 1007-1024
  استقرار و پایداری، امنیت غذایی، به عنوان حق دسترسی بشر به غذای کافی، ایمن و مغذی با حقوق محیط زیست، ارتباط مستقیمی دارد. در حوزه امنیت غذایی و حق بر غذا، جرایم زیادی اعم از جرایم حوزه مواد غذایی و جرایم حوزه زیست محیطی اتفاق می افتد که امنیت غذایی و در نهایت سلامت شهروندان را به خطر می اندازد. در این بین کشورهای توسعه یافته، برای جلوگیری از این جرایم، تمایل به سیاست جنایی پیشگیرانه پیدا کرده اند. در این مقاله برآنیم، تا با روش کتابخانه ای به تبیین سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال جرایم تهدید کننده امنیت غذایی بپردازیم. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که پاسخ های غیرکیفری مورد بحث فاقد زیرساخت های لازم برای تحقق هدف پیشگیری و پاسخ های کیفری نیز، فاقد انسجام کافی می باشد. بنابراین نیاز به قانونی خاص با عنوان "جرایم تهدید کننده امنیت غذایی" که پوشش دهنده رفتارهای تهدید کننده امنیت غذایی باشد با دادسرای ویژه محسوس می باشد.
  کلیدواژگان: پیشگیری، سیاست جنایی، حقوق کیفری، تخلفات بهداشتی
 • فرید سلطان قیس، علیرضا ظاهری*، مجتبی قاسمی صفحات 1026-1042

   انعقاد معاهدات پولی و مالی پس از جنگ جهانی دوم که منجر به تاسیس سازمان های پولی و مالی صندوق بین المللی پول و گروه بانک جهانی گردید، مناسبات اقتصاد سیاسی بین المللی را به تحولات حقوق بین الملل مرتبط کرد. در این نوشته که با رویکرد توصیفی-تحلیلی نوشته شده، رابطه بین حقوق بین الملل و اقتصاد سیاسی بین الملل را در دو نهاد گفته شده بررسی نموده و این فرضیه که، رویکرد هژمونیک دولت ایالات متحده در شکل گیری، استمرار و تغییر هنجارهای نظام پولی و مالی بین المللی نقش اصلی را ایفاء نموده است و سایر بازیگران بین المللی در جایگاه انفعالی قرار داشته و عمدتا هنجارهای بین المللی حوزه پولی و مالی به صورت تصمیم گیری از بالا به پایین و توسط قدرت هژمون و در برخی از مواقع با حمایت سایر دولت های شمال انجام گرفته و حقوق بین الملل و ارزش های آن در راستای منویات اقتصاد سیاسی بین الملل تکامل یافته است را نشان می دهد.

  کلیدواژگان: صندوق بین المللی پول، بانک جهانی، اقتصاد سیاسی حقوق بین الملل، نهاد پولی و مالی
 • احسان فرهادی سمن بانی، اکبر وروایی*، مسعود قاسمی صفحات 1044-1069

  حمایت از بزه‏دیدگان ازجمله مباحث نوین حقوق جزاست که روش‏های حمایت از قربانیان جرم از سوی پلیس شامل مواردی همچون نگرش کلی آن حمایت از بزه‏دیدگان، تثبیت موقعیت حقوقی آنان و جبران خسارت‏های مادی و معنوی آنهاست. در اثر ارتکاب جرم، ضرر و زیانهای مادی و معنوی مختلفی متوجه جان، مال، ناموس، آبرو و روح و روان بزه دیدگان و بستگان آنان می شود. نحوه پاسخ دهی مراجع دولتی به بزه دیدگان می تواند در کاهش آسیب های آنان مثمر ثمر باشد. نقش پلیس به عنوان اولین نهادی که بزه دیدگان به آن مراجعه می کنند، در کاهش آسیب ها و خسارات و تامین نیازها و خواسته های آنان بسیار ارزنده و قابل توجه است. نوع عملکرد و برخورد و رفتار (به طور کلی تعامل) پلیس می تواند آسیب های ناشی از جرم را برای بزه دیده کاهش داده و یا برعکس، آنها را تشدید کند؛ بنابراین ضرورت دارد با توجه به اهمیت چنین نقشی برای پلیس، جنبه های گوناگون این حمایت بررسی شود در این پژوهش به حمایت پلیس از بزه دیده مورد بررسی قرار می گیرد. پژوهش حاضر از لحاظ کاربرد جزء تحقیقات کاربردی مساله محور است؛ لذا هدف اساسی پژوهش شناسایی مبانی نظری حمایتی پلیس از بزه دیده می باشد. پس در نتیجه در طی سال های اخیر اندیشه حمایت از بزه دیدگان موجب توجه جرم شناسان، قانون گذاران، مقامات قضایی و نیز پلیس شده و اقدامات قابل توجهی در جهت حمایت از بزه دیدگان صورت پذیرفته است پلیس نخستین نهادی است که بزه دیدگان با آن روبرو می شوند و نقش فراوانی در کم شدن آسیب های ناشی از جرم و حمایت از بزه دیدگان دارد.

  کلیدواژگان: بزه دیده، پلیس، حمایت از بزه دیده، عدالت کیفری، کشف جرم
 • کامران بهزادی، سعید امام قلی زاده*، حمیدرضا رضوی صفحات 1071-1087
  تاکید بر اجرای سیاست های فرهنگی ایرانی اسلامی سبب شده تا نتوان به مقایسه و ارزیابی فرهنگ پذیری سیاسی در جامعه اقدام نمود. این پژوهش با هدف شناسایی مولفه های توسعه فرهنگی صورت گرفت. این مطالعه یک پژوهش کیفی از نوع گراندد تیوری است و جامعه پژوهش را 10 نفر از خبرگان صاحب نظر در زمینه توسعه فرهنگی تشکیل می دهد. در گام بعدی با روش سلسله مراتبی (AHP) وزن دهی و رتبه بندی شاخص ها صورت پذیرفت. پرسشنامه تنظیم و توزیع و جمع اوری شده است. بخش کمی این پژوهش بر اساس مدل کرجسی و مورگان در جامعه کارشناسان فرهنگی متشکل از 298 نفر از مدیران مراکز اجرا گردید. تحلیل یافته های حاصل از مصاحبه نشان داد که مولفه های اساسی مراکز فرهنگی شامل دینی و مذهبی، اشتغال، ملی وبومی ، پوشش ، سلامت ، پژوهش، سبک زندگی ، تکنولوژی وارتباطات می باشد. نتایج پزوهش به روش سلسله مراتبی (AHP) نشان می دهد که شاخص دینی و مذهبی اولویت اول و شاخص های ملی و بومی،پوشش،سبک زندگی، سلامت، پژوهش، تکنولوژی و ارتباطات، نرخ ناسازگاری اولویت دوم تا هشتم بوده است. ضمنا میانگین هر یک از شاخص ها نشان می دهد که شاخص های پوشش، دینی و مذهبی، پژوهش،سلامت،اشتغال، تکنولوزی،سبک زندگی و شاخص ملی و بومی به ترتیب بالاترین میانگین ها را داشته اند که این نتایج حاکی از وجود شکاف بین مدیران و تصمیم گیران مراکز اموزشی و مجریان می باشد.
  کلیدواژگان: توسعه فرهنگی، سیاستگذاری اجتماعی، اولویت بندی شاخص ها، تحلیل داده بنیاد
 • حسن عمیدی، مهران صمدی*، حسین هنرور، ندا سلیمانی صفحات 1089-1105
  بر این اساس تحقیق حاضر با هدف ارزیابی تاثیر مدیریت خبر بر فرهنگ سازمانی در خبرگزاری های تحت پوشش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به رشته تحریر درآمد. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان خبرگزاری های تحت مالکیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بود که تعداد آنها برابر با 500 نفر ارزیابی شد که با استفاده از فرمول کوکران، 217 نفر به عنوان نمونه آماری از طریق نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شد و داده ها نیز با استفاده از نرم افزار SPSS تحلیل شدند. نتایج توصیفی تحقیق نشان داد که میانگین درصدی فرهنگ سازمانی برابر با 6/74 درصد و مدیریت خبر برابر با 3/78 درصد می باشد. نتایج استنباطی تحقیق نیز نشان داد که رابطه میان مدیریت خبر و هفت بعد آن (کارکرد اصلی خبررسانی، نیاز مردم، امکانات و محدودیت ها، نقش های مدیریتی خبر، مطلوبیت، سرعت انتشار خبر و بازخوردها و نظارت) با فرهنگ سازمانی از نظر آماری در جهت مثبت معنادار می باشد. همچنین از میان متغیرهای وارد شده بر مدل رگرسیونی فرهنگ سازمانی، متغیرهای نقش های مدیریتی خیر، کارکرد اصلی خیر رسانی، مطلوبیت و بازخوردها و نظارت در مدل مذکور باقی ماندند که در مجموع توانستند 45 درصد از تغییرات فرهنگ سازمانی را تبیین نمایند که متغیر نقش های مدیریتی خبر تاثیر نسبی بالاتری داشته و بعد از این متغیر نیز به ترتیب متغیرهای کارکرد اصلی خبر رسانی، بازخوردها و نظارت و مطلوبیت در رده های بعد قرار گرفتند.
  کلیدواژگان: فرهنگ سازمانی، مدیریت خبر، نقش های مدیریتی خبر، خبرگزاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
 • سید سعید صفوی، کیان فولادی، محمد گنج خانلو، سید سیاوش واحدی* صفحات 1107-1120

  امضای الکترونیکی یکی از مفاهیم جدید در حوزه حقوق می باشد که علی رغم جدید بودن آن، هنوز قوانین پخته و کارآمدی برای آن تدوین نشده است. با توجه به اینترنتی شدن بسیاری از امور و رد و بدل نامه های رسمی از طریق ایمیل به یکدیگر، وجود امضای الکترونیکی که ضامن اعتبار صاحب امضا باشد بیش از پیش احساس می شود. همچنین جامعه باید نسبت به چنین امضایی احساس امنیت کنند و با دیده اطمینان به این امر بنگرد که این امر فقط با قانونگذاری دقیق و به روز میسر می باشد. با در نظر داشتن چنین پیش زمینه ای در این مقاله به صورت تحلیلی - توصیفی و با روش کتابخانه ای درصدد تبیین ماهیت امضای الکترونیکی در قوانین و نظام حقوقی ایران و فرانسه هستیم. نتایج تحقیق نشان می دهد که ایران و فرانسه بسیاری از قوانین آنسیترال را وارد قانون خود نموده اند و این نوع امضا را به عنوان دلیل معتبر در محاکم پذیرفته اند که البته در فرانسه ارزش آن بسیار مورد توجه می باشد.

  کلیدواژگان: امضا، امضای الکترونیکی، حقوق ایران، حقوق فرانسه
 • مهرزاد مینویی*، سیده آرزو محمدی، حسین بختیاری، زادالله فتحی، محمدعلی کرامتی صفحات 1122-1154

  در اقتصادهای پولی نوین، بخش های واقعی و مالی همزاد و قرینه یکدیگر هستند. بخصوص، فعالیت های بخش مالی که به تجهیز پس اندازها و هدایت آنها به سمت طرح های سرمایه گذاری می پردازد، از طریق دو متغیر اساسی بخش واقعی اقتصاد یعنی سرمایه گذاری و تشکیل سرمایه سطح فعالیت و توسعه یافتگی دو بخش واقعی و مالی را به یکدیگر پیوند می دهد. یک نظام اقتصادی سالم و فعال، باید دارای نظام مالی باشد تا وجوهی را که مردم پس انداز کرده اند، به دست کسانی برساند که دارای فرصت های سرمایه گذاری هستند. بنابراین هماهنگی و حرکت همپای بخش های مالی از ضروریات، جهت نیل به رشد و توسعه اقتصادی است. اگربانک ها و موسسات مالی با مدیریت نقدینگی و مدیریت هزینه ، تجهیز و تخصیصمنابع را به درستی انجام دهند، قطعاسود و هزینه های اعطای تسهیلات کمتر خواهد شد. تحقیق حاضر با هدف "طراحی مدل بهینه تخصیص منابع و مصارف بانک با رویکرد توزیع بخشی پرتفولیو" شکل گرفته است. راستای دستیابی به آن، ابتدا یک مدل ریاضی دو هدفه برپایه سناریو طراحی شده است که توابع هدف این مدل عبارتند از کمینه سازی ریسک و بیشینه سازی ثروت می باشد. به منظور برآورد ریسک از رویکرد SPP-CVAR و جهت تخمین مقادیر آن از روش شبیه سازی تاریخی استفاده شده است.

  کلیدواژگان: تخصیص منابع، تسهیلات اعطایی، تجهیز منابع
 • یاسمین محمدی*، محسن پیامی، محبوبه فهیم کلام صفحات 1156-1168
  بی تردید، مقوله مهاجرت را می توان یکی از موضوعات چالش برانگیز در میان رویدادهای نیمه دوم قرن بیستم و نیز حوادث قرن بیست و یکم تلقی کرد که نه تنها عرصه های گوناگونی از قبیل سیاست، جامعه ، فرهنگ، اقتصاد، اخلاق و خانواده را تحت تاثیر خود قرار داده است، بلکه جایگاه و اهمیت آن، نظر بسیاری از نویسندگان برجسته و پر آوازه در سراسر جهان را به خود جلب نموده است تا بحران مهاجرت را دستمایه اصلی آثار خود قرار دهند. در میان رمان نویسان نوظهور در دو دهه اخیر، لوران گوده ، نویسنده فرانسوی را باید در شمار کسانی قرار داد که به این مقوله پرداخته است. در این مقاله می کوشیم تا ضمن برشمردن پیامدهای بحران مهاجرت، جلوه های ریالیستی رمان الدورادو و نیز ابعاد اسطوره ای و عناصر نمادین در این رمان را تحلیل و بررسی کنیم. نتایج حاکی است : این اثر، گر چه ترسیمی عینی از تلخ ترین و تراژیک ترین وضعیت انسانهایی رنج دیده و درمانده ارایه می دهد و سرشار از عناصر ریالیستی محض است؛ با این همه، همچون دیگر آثار گوده این عناصر ریالیستی چنان با جلوه های نمادین و اسطوره ای عجین می شود که تفکیک میان آنها امری دشوار می نماید.
  کلیدواژگان: مهاجرت، جلوه های رئالیستی، جلوه های اسطوره ای، رمان الدورادو، لوران گوده
 • فاطمه علی بخشی، وحید قاسمی عهد*، ابراهیم عبدی پور فرد صفحات 1170-1189
  امروزه در بازارهای اقتصادی به منظور کاهش ریسک و انعطاف پذیری و قابلیت جذب نقدینگی از ابزارهایی با عنوان ابزارهای مالی مشتقه استفاده می شود که به علت نوین بودن آنها در برخی نظام های حقوقی در رابطه با ماهیت و مشروعیت آنها شبهاتی وجود دارد. این پژوهش بر آن است که با رویکردی تطبیقی و به روش توصیفی- تحلیلی به بررسی ماهیت قماری بودن قرارداد اختیار معامله به عنوان یکی از مهم ترین ابزارهای مالی مشتقه، در دو نظام حقوقی ایران و آمریکا بپردازد. بررسی ویژگی ها و ماهیت قرارداد اختیار معامله از سویی و ویژگی ها و شاخصه های قماری بودن در نظام حقوقی ایران و آمریکا از سوی دیگر بیانگر آن است که شبهه قماری بودن قرارداد اختیار معامله قابل قبول نخواهد بود. همچنین باید گفت که ریسک موجود در قرارداد اختیار معامله با ریسک قمار متفاوت است چنانکه ریسکی که در قمار وجود دارد ساختگی است و قابل اجتناب، در حالی که ریسک ناشی از تغییرات قیمت یک ریسک تجاری و واقعی است.
  کلیدواژگان: قرارداد اختیارمعامله، مشروعیت، قمار، تطبیقی، ایران، آمریکا
 • سید جواد جلیلی شانی، عباس همامی*، محمدرضا عدلی صفحات 1191-1205
  سیر زندگی و تبیین شخصیت و نبوت حضرت موسی علیه السلام در قرآن کریم بسیار شکوهمند و رمزآلود بیان شده است. که رمزگشایی از آن در هر برهه ای متناسب با شرایط آن عصر ضرورت می یابد. در مطالعه و بررسی آموزه های دو کتاب در موضوع نبوت حضرت موسی علیه السلام علی رغم تفاوت در سطح تعالیم و شریعت، همخوانی و پیوستگی فراوانی نیز مشاهده می گردد. تطبیق روزگار قوم اسراییل با حوادث عصر اسلام (که مورد تاکید روایات است) بر ضرورت پژوهش می افزاید و می توان با امیدها و عبرت های برگرفته از آن همخوانی وجوه اشتراک را برجسته نمود. ارایه تصویری متناقض در ساختار شخصیتی حضرت موسی علیه-السلام که در برخی عبارات عهد عتیق مشاهده می گردد، متاثر از برداشت پیروانی است که بر کتاب مقدس تحمیل شده و باید در پالایش آن اهتمام نمود. در این مقاله سعی گردید آموزه های متعدد در ابعاد مختلفی از شخصیت و نبوت حضرت موسی علیه السلام در دو کتاب مطرح و به صورت تطبیقی مورد بررسی قرار گیرد. در پایان بعد از بیان نتایج مقاله، پیشنهاد گردید تا تقویت وجوه مشترک و توجه به همخوانی بسیار در آموزه ها، بستری مناسب برای مطالعات تطبیقی فراهم گردد و همزیستی و تعامل بیشتر پیروان دین ابراهیمی را در پی داشته باشد.
  کلیدواژگان: قرآن کریم، عهد عتیق، حضرت موسی علیه السلام، نبوت، همخوانی
 • مصطفی سلیم خانی، محسن احتشامی نیا*، محمدرضا آرام صفحات 1207-1224

  ابن خلدون جزء معدود دانشمندان اهل سنت می باشد که با وجود احادیث بسیار درباره مهدویت و تشکیل حکومت توسط امام زمان (عج) در کتب معتبر روایی اهل سنت، به انکار آن پرداخته و با استناد به «نظریه عصبیت» خود که آن را قطعی تلقی می نماید؛ امکان تشکیل حکومت توسط امام زمان (عج) را منتفی می داند. وی تشکیل حکومت را بر اساس نظریه عصبیت، حسب و نسب دانسته و امام زمان (عج) را در آخرالزمان، فاقد پشتیبانی آن برمی شمارد. هدف از پژوهش حاضر نقد قرآنی و روایی نظریه عصبیت ابن خلدون در تشکیل حکومت مهدوی بوده و بدین منظور این نظریه با فرض غلط و درست بررسی گردیده است. با توجه به فرض درست بودن نظریه، نتایج پژوهش بیان می کند؛ قرآن کریم بر ادامه نسل پیامبر (ص) تاکید دارد و غیرقابل انکار است، بنابراین امام عصر (عج) می توانند با کمک خویشان در آخرالزمان حکومت جهانی تشکیل دهند و این امر تناقضی با نظریه عصبیت ابن خلدون ندارد. در فرض غلط بودن نظریه، نتایج بیان می کند؛ ابن خلدون در استدلال خود دچار مغالطه گردیده است. اگرچه این نظریه دارای مستندات تاریخی است، اما در طول تاریخ موارد بسیاری را می توان نام برد که خارج از چارچوب نظریه عصبیت شکل گرفته اند، مانند حوادث صدر اسلام و مخالفت قریش با پیامبر (ص).

  کلیدواژگان: مهدویت، حکومت، ابن خلدون، نظریه عصبیت
 • همایون علی حسینی، حمیدرضا علی کرمی*، رسول احمدی فر صفحات 1226-1243
  سال های آینده بی تردید تکامل گسترده عصر ارتباطات و پردازش اطلاعات زندگی جوامع انسانی را با گفتمان جدیدی روبرو کرده و یا خواهد کرد یکی از مصادیق رایج و جدید طرح مساله محتوا و محافظت از آن در فضای مجازی است. فضای مجازی و الکترونیک بنابه شرایط فنی دارای ظرفیتهای قابل توجهی جهت سوءاستفاده بمنظور نقض حریم انسانهاست. با این حال مباحث مربوط به محتوا در محیط های مجازی موجب بیان مباحث ویژه ای می گردد که طرح آن در محیط های غیرمجازی سابقه چندانی نداشته است. از یک سو موارد رایج نقض حریم خصوصی در محیط مجازی دارای ویژگیهای قابل توجهی می شود و از سوی دیگر ایجاد محیط مجازی باعث ایجاد زوایا و زمینه های جدیدی از نقض قوانین شده است. ایجاد یا تولید ،ارایه ،عرضه تامین ،پخش فراگیر و غیر فراگیر محتوا و استفاده از بسته های الکترونیکی در فضای جدید باید و نبایدهای نوینی را نیاز دارد لذا لازم است بر اساس ویژگیهای فنی و حقوقی محیط ها و فعالیت های مجازی، نقض حریم خصوصی در این حوزه ها مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد پس از آن اهمیت، نقش، احکام و ضمانت اجراهای حمایت از محتوا در محیط مجازی مشخص شود.
  کلیدواژگان: محتوا، فضای مجازی یا سایبر، واسطه های الکترونیکی، مسئولیت مدنی، حمل کننده
 • بهرام مرادی، محمدعلی عبدالله زاده*، مهدی ذاکریان صفحات 1245-1273

  منطقه ی خاورمیانه و غرب آسیا از مناطق حساس و دارای اثرات جهانی شناخته می شوند. این اهمیت تنها مربوط به دوران معاصر نیست؛ بلکه از دوره ی باستان این منطقه محل تلاقی منافع قدرت های بزرگ بوده است و همواره تحولات این منطقه بر پویایی های جهانی اثرات غیرقابل انکاری داشته است. پس از حملات 11 سپتامبر 2001 ایالات متحده ی آمریکا به وارد کردن مفهوم مبارزه با تروریزم در سیاست های دفاعی و امنیتی خود ابتدا به افغانستان حمله نظامی کرد و در سال 2003 با حمله به عراق رژیم صدام حسین در این کشور را سرنگون کرد. این دو حمله ی نظامی جدا از فروپاشی طالبان در افغانستان و رژیم بعث در عراق پیامد دیگری نیز داشت و آن هم حضور فزاینده ی ایالات متحده در خاورمیانه به صورت کلی و غرب آسیا به صورت خاص بود. هدف این پژوهش این است که به بررسی اثرات حضور ایالات متحده ی آمریکا در منطقه ی غرب آسیا بر راهبردها و سیاست های منطقه ای جمهوری اسلامی ایران بپردازد. بر این اساس، سوال اصلی در این پژوهش این است که حضور ایالات متحده در منطقه ی غرب آسیا چه اثراتی بر راهبردهای منطقه ای جمهوری اسلامی داشته است؟ برای پاسخ به این سوال مروری بر راهبردها و عملکرد جمهوری اسلامی نشان می دهد این کشور با تفسیر این حضور به مثابه ی یک تهدید امنیتی تلاش کرده است دست به یک موازنه قدرت با ایالات متحده در سه سطح سیاسی، نظامی و اقتصادی بزند.

  کلیدواژگان: جمهوری اسلامی ایران، ایالات متحده، غرب آسیا، موازنه ی قدرت
 • بابک پیمان، مهدی زارع*، بابک خسروی نیا صفحات 1275-1289

  مطالعه حاضر یک تحقیق جامع جهت درک گسترش مفهوم خسارت غیرمادی در نظام حقوقی کشورهای اروپایی با توسل به تحلیل تاریخی و تطبیقی می باشد. در این تحقیق نظام های مورد مطالعه از جهت پذیرش خسارت غیرمادی به نظام های لیبرال، میانهرو و محافظه کار تقسیمبندی گردیده است. این تحقیق کمک می نماید تا درک نماییم که چگونه و چرا نظام های حقوقی اروپا در خصوص جبران خسارت های غیرمادی به وضعیت پذیرش روز افزون این مقوله رسیده اند. در برخی از نظام های حقوقی کشورهای اروپایی جبران خسارت های غیرمادی ناشی از قراردادها مجاز نمی باشد درحالیکه در برخی دیگر این موضوع به صورت محدود یا در صورتی که قانونگذار تصریح نموده باشد به رسمیت شناخته شده است. از طریق یک تحقیق تاریخی تلاش گردیده تا پس زمینه های وضعیت فعلی در حقوق جدید روشن گردد. علاوه بر این با تاکید بر مطالعات موردی این تحقیق تلاش می نماید که جزییات بیشتری از مفهوم خسارت غیرمادی در نظام های امروزی را در معرض دید خوانندگان قرار دهد. با مقایسه تفاوت ها و شباهت های نظام های حقوق ملی رویکردهای عمده نسبت به این مفهوم طبقه بندی گردیده است.

  کلیدواژگان: خسارت غیرمادی، خسارت معنوی، خسارت مادی، نظام حقوقی اروپایی
 • رضا قندهاری زاده*، احمد کامرانی فر، سهیلا ترابی فارسانی صفحات 1291-1300
  تاریخ نگاری محلی، بازنمایی گذشته در مقیاس محلی و منطقه ای است. ویژگی پژوهش های اینگونه، محدودیت به لحاظ موضوعی، زمانی و مکانی است و این امر زمینه جزیی نگری و پرداختن به تاریخ اجتماعی را فراهم می آورد. از سوی دیگر زیستن در محیط جغرافیایی پژوهش، به مورخین محلی این فرصت را می دهد که بتوانند همه پدیده هایی را که مورد توجهشان است را بررسی کرده و به ثبت و ضبط آن اقدام کنند. سدیدالسلطنه کبابی یکی از تاریخ نگاران محلی بوشهر می باشد که آثار مهمی درباره تاریخ بوشهر و خلیج فارس از خود به جای گذاشته است. در این مقاله سعی بر آن است تا به شیوه توصیفی-تحلیلی، به بررسی تاریخ بوشهر و خلیج فارس در تاریخ نگاری سدید السلطنه پرداخته شود. یافته های پژوهش نشان دهنده این موضوع می باشد که سدیدالسلطنه برخلاف اینکه دولتمردی قاجاری بود، برای تاریخ-نگاری این منطقه، تنها به وقایع نگاری و گزارش نویسی اکتفا نکرده است. او برخلاف منشیان و تاریخ نویسان حقوق بگیر درباری حکومت های پیشین و سلف خود، به تشریح و توصیف دقیق و تجزیه و تحلیل علمی و نتیجه گیری از این رخدادها نیز دست زده است .
  کلیدواژگان: تاریخ نگاری، بوشهر، خلیج فارس، سدیدالسلطنه کبابی
 • محسن همتی، محمدجواد جعفری*، یزدان نصرتی صفحات 1302-1320
  دادرسی اداری به عنوان یکی از مهم ترین اقسام دادرسی در هر نظام حقوقی با آزادی های فردی در ارتباط است. بدین سان، در کنار فصل خصومت و تحقق عدالت، کشف حقیقت یکی از مهم ترین اهداف دادرسی اداری محسوب می شود. کشف حقیقت که به معنای فرایند اقناع وجدان قاضی در دستیابی به واقعیت پرونده ها است، از مهم ترین چالش ها و مسایل در دادرسی اداری است؛ زیرا فرایند کشف آن به سادگی امکان پذیر نیست. بر این اساس، چنان چه هدف غایی دادرسی اداری کشف حقیقت باشد، باید ویژگی ها و الزاماتی را شامل شود. این تحقیق با روش مطالعه ای- کتابخانه ای به الزامات کشف حقیقت دردادرسی های جامعه اداری پرداخته است. بر این اساس، نظام دادرسی با ویژگی هایی چون اصل علنی بودن رسیدگی، اصل تخصص و تناظر و الزاماتی چون تحقق موازین دادرسی منصفانه، حق داشتن وکیل، رسیدگی دو مرحله ای، اصل الزام ارایه دلیل، اصل شفافیت و اصل مستدل و مستند بودن آرای صادره از مراجع اداری می تواند فرایند کشف حقیقت را برای دادرسان تسهیل کند. نتایج حاکی است دادرسان نمی توانند برای کشف حقیقت به شیوه های متوسل شوند که خارج از موازین قانون است. هر زمانی که در جمع آوری دلیل، مفاد قانون و بر اساس آن، حقوق و آزادی های اساسی افراد رعایت شود، تحصیل دلیل مشروع و قانونی خواهد بود، ولی چنان چه، در راه تحصیل دلیل، قواعد قانونی نقض شود، کسب دلیل، نا مشروع و غیرقانونی خواهد بود. لذا، صرف قانونی بودن تحصیل دلیل یا مشروع بودن نظام دلایل قانونی برای ارایه در محضر دادگاه کافی نیست؛ زیرا دلیل باید به شیوه قانونی به دست آمده باشد.
  کلیدواژگان: کشف حقیقت، دادرسی اداری، دادرسی منصفانه، اصل شفافیت، رسیدگی دو مرحله ای
 • آیرین احمدپور، حسین رجبی نوش آبادی*، محمد خبیری، مجید جلالی فراهانی صفحات 1322-1339
  پیوند میان ورزش مدرن و ملی گرایی از آغاز تکوین این دو پدیده برقرار و قابل پیگیری است، ورزش از یک سوی همواره بستری برای ساخت، گسترش، مشروعیت یابی و نفوذ ملیت و فرهنگ ملی بوده است و از سوی دیگر این دولت ها و جنبش های هویت طلب بودند که به تقویت، گسترش و نفوذ ورزش مدرن کمک کردند. در این پژوهش با نگاهی به تحلیل پیوند ورزش و دولت - ملت های مدرن، نتایج حاصل از 34 مصاحبه عمیق با 28 نفر از کارشناسان، اساتید دانشگاهی و ورزشکاران با روش زمینه ای مورد واکاوی قرار گرفته است. از منظر این افراد، ورزش علاوه بر فعالیتی جسمی، فرآیندی برای دگردیسی و تولید انگاره های هویتی است. بنابراین در جواب سوال بنیادین تحقیق مبنی بر چگونگی تاثیرگذاری و تاثیرپذیری هویت ملی بر ورزش و سیاست گذاری ورزشی، پژوهش حاضر با استخراج مفاهیم کلیدی همچون غرور ملی، تداوم هنجارهای اجتماعی - جنسیتی، تحکیم ایدیولوژی و تبلیغات سیاسی، نشان می دهد که موضوع هویت در ورزش به مثابه فرآیندی برای تولید و دگردیسی انگاره های هویتی، در قالب اصطلاحاتی همچون «ملی گرایی ورزشی» و یا «میهن پرستی ورزشی» به کار گرفته شده است.
  کلیدواژگان: سیاستگذاری، ملی گرایی، میهن پرستی، ورزشکاران ملی، هویت
 • میر جمال الدین تقوی مقدم، محمد آگاه*، محمدکاظم کاوه پیشقدم صفحات 1341-1361

  سهروردی با بازخوانی اندیشه ی ایران باستان و مولفه های آن در پی آن است تا خلاء های معنایی و هویتی به وجود آمده در بستر های اجتماعی عصر خود را با اتخاذ الگوی معنایی نوینی، از مفهوم قدرت و وجوه مختلف آن، جبران نماید. از این رو می توان چنین پنداشت که سهروردی علت العلل چنین خلاء های معنایی- هویتی را در گسستی تاریخی می داند که در زمانه وی بروز و ظهور پیدا کرد. گسستی عمیق میان حکمت و حکومت که نیاز به بازسازی نظام مند فلسفی دارد. وی با پرداختن به مصادیق حاکم مطلوب و تبیین کارویژه های آنان در اندیشه ایرانیان باستان که حاملان حکمت و دریافت کنندگان فرکیانی هستند، به دنبال ترسیم نسبتی میان حاکم و حکمت و فراهم آوردن شرایط امکان آن در جامعه بحران زده خود می باشد. مقاله حاضر در صدد است تا با تکیه بر رویکر نگرش های تفهم زبانی- معنایی و با سود جستن از روش هرمنوتیک واقع بینانه اسکینر (متن محور، زمینه محور) به این سوال مهم پاسخ دهد که، نسبت حکمت و حکومت در اندیشه ی سهروردی چیست؟ برای این امر کوشیده شده ضمن بررسی زمینه و زمانه ی سهروردی، مبانی هستی شناسی و معرفت شناسی نظام فلسفی وی نیز مورد توجه قرار گیرد تا درک درستی از ماهیت اندیشه ی سیاسی سهروردی به دست آید. فرضیه ی پژوهش حاضر آن است که در چارچوب نظام فلسفی-سیاسی سهروردی، این دو مقوله بنیادین و مهم نسبت و رابطه ای التزامی با هم دارند.

  کلیدواژگان: حکمت، شهود، فرکیانی، حکمت اشراق، حکمت خسروانی، سهروردی
 • فرزانه ایراندوست آذر، آرش مشفقی* صفحات 1363-1382
  یکی از بارزترین ویژگی های مدرنیسم، خردگرایی و اصالت عقل است؛ عقل در عصر مدرنیسم ابزاری مطمین و موثق برای شناخت هستی است . خردگرایی مدرن، که از عصر روشنگری در اروپا نضج یافته بود تاکید بر این داشت که عقل می تواند به حقایق مطلق، تردیدناپذیر دست یابد. خردگرایی مدرن، که در اروپا رشد و تکامل یافته بود جوامع دیگر را نیز متاثر کرد و جامعه ایرانی نیز به تبع تعاملاتی که با غرب داشت از مدرنیته و خردگرایی به مثابه بنیان فرهنگ مدرنیته تاثیر پذیرفت. دیری نگذشت که این تاثیر در شعر نیز ظاهر شد و نگرش شاعران ایرانی از دوره مشروطه نسبت به اموری چون دین و باورهای دینی، خرافات و باورهای عامه و... تغییر یافت. دامنه این تاثیر به شعر معاصر نیز کشیده است و شاعران معاصر نیز متاثر از خردگرایی مدرن، باورهای عامیانه، تقدیر و جبر را به دیده تردید نگریسته اند. مظاهر خردگرایی مدرن در شعر شاعرانی چون نیما، شاملو، اخوان، شفیعی کدکنی و... آشکار است. در پژوهش حاضر ظهور و نمود خردگرایی در شعر برخی از شاعران معاصر در موضوعاتی چون نفی تقدیرگرایی و تاکید به مختار بودن آدمی، مخالفت با باورهای عامه و خرافه ستیزی مورد بررسی قرار گرفته است و پژوهش حاضر با روشی توصیفی-تحلیلی، بازتاب های خردگرایی این شاعران را در موارد مذکور مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و روشن ساخته است که شعر معاصر متاثر از خردگرایی مدرن دخالت نیروهای غیبی در سرنوشت بشر، تقدیر، خرافات و باورهای عامه را رد کرده و عقل را مرجع و محور قررا داده است.
  کلیدواژگان: شعر معاصر، دعا، تقدیرستیزی، اختیار، خرافه ستیزی
 • طیبه فشی*، مصطفی گرجی، بهناز علی پور گسکری، پارسا یعقوبی جنبه سرایی، فاطمه کوپا صفحات 1384-1396
  یکی از رمان های موفق و پرمخاطب سال های اخیر «پاییز فصل آخر سال است» است که در 1394 نیز جایزه ادبی جلال را کسب کرد و در دوره کوتاه به چاپ چهلم رسید. موضوع اصلی رمان دلمشغولی ها و دلنگرانی های «وجودی» و «موقعیتی» سه دختر از نسل دهه شصت به نام های روجا، لیلا و شبانه است. هر یک از شخصیت ها با چالش های حاصل تجربه زیسته در کلان شهرها همچون مهاجرت، هویت فردی و اجتماعی و روابط عاطفی با تاکید بر اضطراب های نسل جدید روبه رو هستند. این پژوهش با شیوه توصیفی- تحلیلی درصدد است عنصر هم بوم پنداری را به عنوان یکی از مهمترین عناصر روایی مطابق نظریه دیوید هرمن در این رمان تحلیل و نقد کند. نتیجه تحلیل نشان می دهد نویسنده با استفاده از شگردهای هم بوم پنداری مانند کشمکش تنهایی به عنوان یکی از مهم ترین وجوه تراژیک زندگی عصر جدید، مسیله عشق و توصیف دقیق احساسات درونی، دلهره های وجودی و موقعیتی شامل تنهایی و شکست در رسیدن به آرمان های مطلوب؛ توانسته است حس هم بوم پنداری را در کنار تکنیک های روایی دیگر به خوبی القا کند. با وجود موفقیت ماتن در القای حس هم بوم پنداری در شخصیت لیلا و روجا، در القای این حس در شخصیت «شبانه» به دلیل تردیدهای همیشگی در القای حس هم بوم پنداری چندان موفق نبوده است.
  کلیدواژگان: روایت، هم بوم پنداری، دیوید هرمن، پاییز فصل اخر سال است
 • معصومه قربانی، محمد سپهری*، ستار عودی صفحات 1398-1412
  مشاهیر عصر صفوی در رشته ها و تخصص های گوناگون از مهمترین عواملی بودند که وضعیت متفاوت دوران صفوی نسبت به قبل و بعد خود را رقم زدند. توجه صفویه به دانشمندان، شاعران، متکلمین، معماران، نقاشان و سایر رشته های دیگر علوم دقیقه و علوم انسانی ابعاد گسترده پیشرفت آنها را مقدور ساخت. هرچند دامنه این پیشرفت ها همگانی و ملی بود اما در میان ولایات و استان های کشور برخی مناطق، به دلایل مختلف اهمیت بیشتری داشتند. از آن میان مشاهیر گیلانی در عصر صفوی را می توان به عنوان نمونه نام برد. در میان گیلانیان کوشا در عرصه های گوناگون در عصر صفوی جایگاه شهر لاهیجان ممتاز بوده است. یکی از نامیترین شخصیتهای عصر صفوی «ملا عبدالرزاق فیاض لاهیجی» از چهره های تاثیرگذار در بسیاری دانش های انسانی در این مقطع زمانی بوده است. رهچند او را با عنوان متکلم و فیلسوف میشناسند اما او در عرفان، شعر، نجوم و فقه نیز تسلطی در خور توجه داشت. مقاله حاضر با رویکرد توصیفی-تحلیلی به جایگاه او در عصر صفوی پرداخته و بر اساس بررسی ها به این نتیجه رسیده که فیاض لاهیجی تنها یک چهره در میان انبوه مشاهیر صفوی نبوده است بلکه همیاری او در تکامل فلسفه صدرایی، تاملات نظری و مکتوب او بر فلاسفه پیش از خودش و نهایتا آثار کلامی و فلسفی که از خود بجا نهاده همگی از جمله عوامل موثری بودند که سطح دانش دوران را به صورت ملموسی تغییر داده و ارتقا بخشیدند. مهمترین تاثیرات فیاض را شاید بتوان در الهام بخش بودن آثاری همچون «گوهر مراد» برای طالبان علوم کلامی -فلسفی دانست.
  کلیدواژگان: فیاض لاهیجی، عصر صفوی، دانش کلام، فلسفه اسلامی، تفکر شیعی، لاهیجان
 • علی سلیمی، علی اکبر گرجی ازندریانی*، عسگر جلالیان صفحات 1414-1440

  هدف از پژوهش حاضر صلاحیت گزینشی ماموران اداری و انتظامی در مدیریت آزادی های گروهی (تجمعات و راهپیمایی ها) است و صلاحیت، تعیین کننده حوزه اقدام و فعالیت اداره است؛ موضوع مهم در حقوق عمومی راجع به صلاحیت آن است که اصل بر عدم صلاحیت است؛ مگر آنکه به موجب قانون صلاحیتی به مقام عمومی اعطا گردد. صلاحیت بر دوقسم تکلیفی و گزینشی است؛ در قسم دوم، مقام اداری اختیار انتخاب داشته و می تواند از میان چند گزینه به انتخاب بپردازد. نظارت به عنوان یکی از مباحث بنیادین حقوق عمومی در صلاحیت های گزینشی اهمیتی دو چندان می یابد؛ به رغم آنکه، مقام عمومی در این قسم از صلاحیت آزادی و ابتکار بیشتری دارد، این امر به معنی اتخاذ تصمیمات خودسرانه نمی باشد. یکی از چالش برانگیزترین ماموریت های ماموران اداری و انتظامی از حیث توجه در اجتماعات، حفظ نظم در مدیریت و کنترل ازدحاماتی است که با هدف اعتراضی تشکیل شده است در نظام های مختلف جهت افزایش کیفیت و کارآمدی، اختیارات زیادی به ماموران اداری و انتظامی اعطا شده است. بااینحال، سوءاستفاده ماموران اداری و انتظامی از این اختیارات ازجمله مسایلی است که دغدغه های بسیاری را ایجاد کرده است و بهتر است صلاحیت گزینشی را محدود تر نمایند .

  کلیدواژگان: صلاحیت گزینشی، ماموران اداری، ماموران انتظامی، آزادی گروهی، تجمعات، راهپیمایی
 • طاهره کیاکجوری، اصغر عباسی*، مهدی اسماعیلی صفحات 1442-1454
  پنهان نگه داشتن وجوه مختلف زندگی از دیگران حق ماست و شرع و قانون هر دو تجسس در کار دیگران را ممنوع می کنند؛ اما گاهی مخفی کاری و پنهان کاری نه تنها حمایت نمی شود بلکه جرم است و مجازات دارد. پنهان کاری به خودی خود، جرم نیست اما گاهی به این دلیل که با مخفی کاری نظم عمومی و امنیت کشور را به مخاطره می اندازیم قانونگذار برخی از شکل های پنهان کاری را جرم اعلام کرده است. هدف پژوهش حاضر، بررسی سیاست جنایی ایران در قبال جرایم مبتنی بر پنهان کاری با تاکید بر امحا و یا اخفای آثار و ادله ی جرم می باشد. روش تدوین این تحقیق توصیفی-تحلیلی می باشد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که، رویکرد کیفری موجود و متعارف، امروزه با توجه با رشد و توسعه فناوری و امکان استفاده از آن برای پنهانکاری در جرایم مذکور، جامع و کافی نیست و دستگاه عدالت کیفری در روند کشف، رسیدگی و مجازات مرتکبین جرایمی که با پنهانکاری متولد می شوند با عسر و حرج روبرو است؛ بنابراین شناسایی و بررسی دقیق موشکافانه و دقیق این گونه جرایم به جهت تعدد ارتکاب و دشواری کشف، رسیدگی و ارزیابی ادله ی اثبات، ضرورت دارد. لذا با توجه به عدم وجود چنین سیاستی، نگاه قانون گذار در واکنش به این جرایم کلان نبوده و قانون در این خصوص نیازمند اصلاحات است که تنها از رهگذر بررسی موشکافانه و شفاف سازی در زمینه ی عناصر تشکیل دهنده، نحوه ی کشف و رسیدگی و مجازات این جرایم امکان پذیر خواهد بود.
  کلیدواژگان: اخفا، آثار، ادله، جرم، مجازات، سیاست جنایی ایران
 • علی پرورش رامکی، صالح پرگاری*، کاظم میقانی، شهرام یوسفی فر صفحات 1456-1468

  عصر تیموریان یکی از کارآمد ترین دوره های فرهنگی ایران از نظر ادبی و هنری بود. زیرا سیاست گذاری های تیمور و جانشینان او، زمینه مناسبی برای فعالیت های فرهنگی فراهم کرد. جریان شعر و شاعری در عهد تیموریان، از آنجایی که مورد استقبال و حمایت مادی و معنوی سلاطین تیموری بود، گسترش و رونق یافت. با توجه به منزلت و میزان اثرگذاری بالای شعر در عصر تیموریان، شاهان و شاهزادگان تیموری برای متقاعد کردن و دستیابی به اهداف خود در روابط سیاسی به شیوه ای موثر از شعر استفاده می کردند. بهره گیری از شعر در نامه های سیاسی دوره تیموریان امری رایج بود و یک امتیاز و حسن محسوب می گردید. شاعران و ادیبان در عهد تیموریان از جایگاه سیاسی و اجتماعی والایی برخودار بودند. بنابراین به همان نسبت شاهان و شاهزادگان تیموری برای شعر اهمیت و اعتبار زیادی قایل می شدند. از این رو برای سلاطین تیموری در سیاست روابط داخلی و خارجی، شعر ابزار اثرگذار به شمار می رفت. اگر چه حکام تیموری دوستدار شعر و شاعران بودند و بسیاری از ایشان خود شعر می سرودند؛ اما هزینه ای که شاهان و شاهزادگان تیموری برای گسترش شعر و شاعری می پرداختنند، از پشتوانه سیاسی برخوردار بوده و اتتظارات سیاسی آنها را بر آورده می نمود.

  کلیدواژگان: عصر تیموریان، شعر، روابط سیاسی، شاعران، سلاطین تیموری
 • مهسا محرابی، کریم حمدی*، حسین وظیفه دوست، محسن خون سیاوش صفحات 1470-1491
  یکی از رایج ترین روش های فعالیت های تجاری در عصر حاضر، کسب و کار الکترونیک می باشد، به نحوی که امروزه به عنوان اصلی ترین ابزار داد و ستد مالی در میان کشورهای پیشرفته قرار گرفته است. بنابراین توجه به آن و استفاده از آن بسیار مهم و ضروری به نظر می رسد . از اینرو این پژوهش قصد دارد تا به ارایه مدلی جهت بهینه سازی موفقیت بازاریابی و مدیریت ارتباط با مشتری در خدمات و کسب و کارهای الکترونیک بپردازد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و بر اساس ماهیت و روش، توصیفی-پیمایشی است که با رویکرد آمیخته انجام می شود. جامعه آماری شامل 2500 نفر از مشتریان شرکتهای فعال در حوزه خدمات الکترونیک می باشند. برای تحلیل داده ها از روش دلفی فازی، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، تحلیل شبکه فازی، فرآیند تحلیل شبکه ای فازی استفاده شد. نتایج حاصل از آن نشان داد که ؛ پس از رتبه بندی عوامل، معیار قیمت در رتبه 14 . معیار پیشبرد فروش در رتبه 7. معیار برندسازی در رتبه 1. معیار ویژگی های ادراکی-احساسی در رتبه 11. معیار تسهیلات سخت افزاری در رتبه 5. معیار تسهیلات نرم افزاری در رتبه 2. معیار رسانه های اجتماعی در رتبه 4. معیار ویژگی های تکنولوژیک در رتبه 3. معیار شبکه سازی در رتبه 5. معیار نوآوری در رتبه 13. معیار مشتری گرایی در رتبه 8 . معیار بازاریابی دیجیتال در رتبه 15 . معیار عوامل درون سازمانی در رتبه 12. معیار بازاریابی در رتبه 10 و معیار مدیریت رابطه با مشتری در رتبه 8 قرار گرفتند.
  کلیدواژگان: بازاریابی، مدیریت ارتباط با مشتری، خدمات الکترونیک، کسب و کارهای الکترونیک
 • پوران مردانی کرانی، سهیلا ترابی فارسانی*، فیض الله بوشاسب گوشه صفحات 1512-1528
  تحول آموزش نوین در ایران به عصر مشروطه بر می گردد که با تغییرات اساسی در نظام تعلیم و تربیت شیوه ها و ساختار آموزش از سنتی به مدرن تغییر شکل و محتوا داد. در عصر پهلوی اول با برقراری قوانین متعدد مسیله آموزش عمومی جدی تر به آن پرداخته شد. با این وجود آموزش نوین در دوران پهلوی دوم از فقدان برنامه منسجم در زمینه آموزش همگانی به ویژه در مناطق روستایی و عشایری رنج می برد. در جهت حل این مشکل در دی 1341 ش طرح سپاه دانش به تصویب رسید که براساس آن جوانان تحصیل کرده پس از یک دوره آموزشی، به جای خدمت سربازی به مناطق آموزشی رفته و به عنوان نیروهای سپاه دانش خدمت کنند. این طرح نزدیک به دو دهه نظام آموزشی ایران را در کلیه مناطق از جمله منطقه روستایی و عشایری استان چهارمحال و بختیاری را تحت تاثیر خود قرار داد.پژوهش حاضر، با بهره گیری از اسناد موجود در سازمان اسناد و کتابخانه ملی و داده های محلی و با رویکرد توصیفی-تحلیلی تدوین شده و در پی پاسخ به این پرسش است که عملکرد و چالش های سپاه دانش در زمینه گسترش آموزش عمومی در منطقه چهارمحال و بختیاری چگونه بوده است. بر این اساس یافته های پژوهش نشان می دهد با وجود موقعیت کوهستانی، جمعیت غالب عشایری و روستایی و همچنین معضلات فراوان پیاده سازی طرح سپاه دانش، این نهاد توانست در استان چهارمحال و بختیاری در حدفاصل سال های 1342 تا 1357 ش در همگانی کردن آموزش و از بین بردن بی سوادی نقش مهمی ایفا کند.
  کلیدواژگان: سپاه دانش، آموزش نوین، چهارمحال و بختیاری، پهلوی دوم
 • ناهید حبیبی، علی نقی ذبیح زاده روشن*، محمد دشتی صفحات 1530-1547

  سیره نبوی (ص) به لحاظ اهمیت نظری و عملی از دیرباز مورد توجه نویسندگان مسلمان بوده است. بی شک تحقیق صحیح و موفق در این باب می طلبد که کلیه منابع و روایات موجود مورد نظر و نقد و بررسی قرار گیرند. کتاب سفینه البحار گرچه از منابع متإخر به شمار می رود، ولی به جهت فهرست بندی کتاب بحار الانوار و گردآوری روایات پراکنده منابع متعدد شیعی از اهمیت بیشتری برخوردار است.هدف اصلی این پژوهش تبیین مولفه های فرهنگی تمدن اسلامی بر اساس کتاب سفینه البحار است. لذا تلاش می شود که رویکرد سفینه البحار به عنوان یک منبع شیعی نسبت به مولفه های تمدن اسلامی مورد بررسی و تبیین قرار گیرد. با توجه به اینکه مبنای کتاب سفینه البحار برعلم حدیث و آثار اهل بیت عصمت و طهارت قرار گرفته است؛ از چارچوب نظری سیره پژوهی و روش اسنادی- کتابخانه ای همراه با ابزار فیش برداری برای نگارش استفاده شده است.

  کلیدواژگان: تمدن اسلامی، فرهنگ، سفینه البحار، بازآفرینی
 • آرتمیس قبادی، محمدرضا شمشیری*، زهره سعادتمند صفحات 1549-1565
  این پژوهش با هدف بررسی مبانی نظری حق و تکلیف در اندیشه کانت و هابرماس دو متفکر آلمانی قرون هجدهم و بیستم و دلالت های تربیتی مستخرج از آن مبانی است.روش این پژوهش؛ از نظر هدف پژوهشی و کاربردی و با توجه به سنخ داده های بکارگفته شده از نوع تاریخی- تحلیلی و استدلالی است. یافته های تحقیق پژوهش نشان می دهد دیدگاه های حقوقی کانت و هابرماس از دو زمینه اجتماعی و معرفتی متاثر بوده و این دو دیدگاه های خود را- که اولی معطوف به برجسته کردن نقش سوژه (ذهن) در تحولات فرهنگی و اجتماعی و سیاسی و حقوقی، و دومی معطوف به تعاملات سوژه با عوامل اجتماعی است، در پاسخ به نیازهای زمانه خود عرضه کرده اند. دلالت های تربیتی آراء این دو نیز دقیقا در همین زمینه پیش کشیده شده است. به این معنا، ایده آلیسم آلمانی زمانه کانت و چپ گرایی انتقادی زمانه هابرماس دو زمینه موثر بر اندیشه های این دو هستند. با این حال، چنین نیست که این دو متفکر تماما متاثر از زمینه اجتماعی خود باشند و افکار آن ها بازتاب اندیشه های زمانه شان باشد. آن دو تا حد بسیار زیادی مسیر و جهت افکار زمانه خود را جهت داده و بر آن ها تاثیری شگرف نهاده اند.
  کلیدواژگان: کانت، هابرماس، حق، تکلیف، تعلیم و تربیت، ایده آلیسم
 • بی بی سعیده شمع ریزی، سید حمید شمع ریزی*، شهربانو مهینی صفحات 1567-1581

  این مقاله که برگرفته از رساله دکتری و با عنوان « تحلیل سیره تربیتی - حکومتی حضرت یوسف (علیه السلام) در قرآن کریم و امام علی (علیه السلام) در نهج البلاغه » می باشد، به بررسی حقوق مردم در دو نمونه ازحکومت الهی در روی زمین پرداخته است.از دیدگاه قرآن کریم، حقوق درمیان مخلوقات الهی جریان و نسبت به یکدیگر قابلیت اجرا دارد. حقوق، فقط درمیان افراد بشر مطرح نیست که اگر کسی حقی بر دیگری دارد آن فرد هم بر او حقی داشته باشد، بلکه این دیگری شامل موجودات، اعم از انسان، حیوانات، گیاهان و غیره می باشد. بنابراین حقوق در قرآن در محدوده انسان تعریف نمی شود. از مهمترین حقوق در جامعه بشری، حق رعیت بر والی و حق والی بر رعیت است که ادای آن دارای آثار مثبت و در مقابل، عدم ادای آن، دارای آثار منفی خواهد بود، در حکومت حضرت یوسف و امام علی علیهما السلام، حقوق مردم بر اساس فرامین الهی مورد توجه قرار گرفته است که در میان این حقوق، رفاه و آسایش مردم و تامین امنیت جامعه نیز از عنایت خاصی برخوردار بوده است.

  کلیدواژگان: حقوق، مردم، تربیت، حکومت، نهج البلاغه
 • اکرم قرشی، منصور حقیقتیان*، سید علی هاشمیان فر صفحات 1583-1608
  هدف

  هدف پژوهش حاضر بررسی و شناسایی تاثیر انواع هم کنشی (کنش متقابل پیوسته، کنش متقابل گسسته) بر سرمایه فرهنگی و سرمایه نمادیندر شهروندان شهر اصفهان بود.

  روش پژوهش: 

  روش پژوهش حاضر برحسب هدف کاربردی و برحسب جمع آوری اطلاعات، توصیفی-همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش افراد ساکن در مناطق 15 گانه اصفهان بود که طبق آخرین سرشماری که در سال 1395 انجام شده است، 2112767 نفر بود. در این پژوهش حجم نمونه با استفاده از نرم افزار G*Power محاسبه شد. میزان حجم نمونه با 17/0ρ= ، 384 به دست آمد و بر اساس درصد جمعیت مناطق 15 گانه اصفهان، تعداد نمونه در هر منطقه مشخص گردید. نمونه گیری به صورت سهمیه ای انجام شد. در این پژوهش برای جمع آوری اطلاعات مربوط به موقعیت زندگی از پرسشنامه مقیاس موقعیت زندگی بوهولست (2002) استفاده شد؛ همچنین برای سرمایه فرهنگی و نمادین از پرسشنامه های محقق ساخته استفاده شد.

  یافته ها:

   یافته ها در بخش آمار توصیفی با استفاده از نرم افزار spss-21 و در بخش روابط بین متغیرها به روش مدل معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار ایموس تحلیل شد. نتایج پژوهش نشان داد بین انواع هم کنشی و سرمایه فرهنگی و سرمایه نمادین رابطه مثبت معناداری وجود دارد.

  نتیجه گیری: 

  می توان نتیجه گرفت هرچقدر همکنشی به صورت مثبت تر و پیوسته تر باشد، سرمایه فرهنگی و سرمایه نمادین بیشتر است. علاوه بر این نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که بین سرمایه فرهنگی و نمادین و همکنشی ها رابطه وجود دارد، به این معنی که هرچقدر میزان سرمایه فرهنگی و سرمایه نمادین نزد افراد بیشتر باشد، همکنشی ها نیز مثبت می شود.

  کلیدواژگان: سرمایه فرهنگی، سرمایه نمادین، کنش متقابل، همکنشی پیوسته، همکنشی گسسته
 • فرشید رادفر، علیرضا افشارنژاد*، زین العابدین امینی سابق، احسان ساده صفحات 1610-1625

  شاخص حکمرانی خوب مفهومی جامعه شناسی است که در تجارت، اقتصاد، علوم انسانی و بهداشت عمومی جهت اشاره به ارتباطات درون و مابین گروهی از آن استفاده می شود. در جهان متحول امروز، دولت ها به تنهایی قادر به پاسخگویی به نیازهای جدید نیستند و به الگوهای جدیدی برای به حداکثر رساندن همه ظرفیت های جامعه در بخش های دولتی، خصوصی و مدنی استفاده نیازمندند. لذا پژوهش حاضر با هدف ارزیابی میزان تحقق پذیری حکمرانی خوب سلامت در وزارت بهداشت (مطالعه موردی در دانشگاه علوم پزشکی تهران) انجام شد. در این مقاله از شش شاخص پاسخگویی، مشارکت مردمی در مدیریت جامعه، کنترل فساد، کیفیت مقررات حاکمیت قانون و ثبات سیاسی استفاده شده است. برای جمع آوری داده ها از روش نظرخواهی خبرگان به روش دلفی و پرسشنامه استفاده شد. نتایچ تحلیل دلفی پس از سه مرحله نظرخواهی از خبرگان، منجر به تایید نظری مدل با 38 مولفه گردید. در ادامه نتایج مدل سازی معادلات ساختاری حاکی از برازش مدل تحقیق بوده است. بر اساس داده های میدانی بدست آمده، میان میانگین شاخص های حکمرانی خوب و سلامت افراد رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.

  کلیدواژگان: وزارت بهداشت، حکمرانی خوب، سلامت، ساختار، دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • نجیبه رحمانی، حسن بلخاری قهی* صفحات 1627-1652
  پی یر بوردیو، به زمینه ای که کنشگران و گروه هایی که در یک فضای خاص و تحت قواعد حاکم در آن فضا، به کنش می پردازند؛ میدان اطلاق می کند. میدان سینمایی دوره پهلوی، از میادین اصلی هنر و فرهنگ دوره معاصر است. این میدان به واسطه سیاست گذاری های کلان اجتماعی و فرهنگی به دو میدان متمایز، بدل شد. میدان سینمای عامه پسند و میدان سینمای موج نو. در هر میدان کنشگران، به واسطه منش و سرمایه هایشان، استراتژی هایی را در پیش گرفتند؛ کنشگران میدان سینمای عامه پسند بیشتر در پی کسب سرمایه اقتصادی و درآمدزایی بودند و همین امر بر کیفیت و کمیت تولیداتشان تاثیر گذاشت. سینمای موج نو، در واکنش به نزول فرم ومحتوای آثار سینمایی عامه پسند، به تولید آثاری با کیفیت های فرمی و محتوایی پرداخت. در این بین تمایز و دوگانگی هایی که ماحصل سیاستگذاری های کلان بود و از تحولات اجتماع چون رشد شهرنشینی، دگرگونی طبقاتی، مصرف گرایی، رشد صنعت سرگرمی و... شکل گرفت و در شکل گیری و تمایز دو میدان سینمایی تاثیر داشت و هم در محتوای آثار سینمایی نمود یافت. در این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی و توصیفی- تطبیقی به مطالعه تمایز بین دو میدان سینمایی دوره پهلوی دست زده. نحوگردآوری اطلاعات اسنادی است و سرمایه های اجتماعی و فرهنگی از زندگی نامه کنشگران اصلی هر میدان استخراج شده است.
  کلیدواژگان: میدان سینما عامه پسند، میدان سینمای موج نو، تمایز، منش، سرمایه فرهنگی، سرمایه اجتماعی
 • محمد حاجی عبدالحسینی، بهرام پروین گنابادی*، ثریا رازقی صفحات 1654-1668
  هر یک از فنون و صنایع ادبی، اگر خالی از عنصر هنر خلاقانه باشد، تنها در سطح یک اثر، خود را نشان می دهند و در حد تقلید، از آثار پیش از خود، باقی می مانند! صنعت تلمیح نیز که از پرکاربردترین شگردهای ادبی است، از این امر، مستثنی نیست و هر چه نوآوری های هنری در آن بیشتر باشد، تاثیر گذاری آن بر روی مخاطب نیز، بیشتر خواهد بود. با توجه به این که صنعت تلمیح، در سبک هندی به تحول و گستردگی خاصی رسید، شعرای این دوره، از جمله بیدل دهلوی نیز، از این صنعت، در غزلیات خود استفاده کردند. اما در عین حال، نگاه بیدل به تلمیح، مانند شعرای پیشین و همعصر خود نیست! بیدل اگر چه نسبت به شعرای همدوره ی خود در استفاده از این صنعت کم کارتر است اما در همان مقدار که از این شگرد استفاده کرده، سعی، در نوآوریهای بیشتری داشته است. در این مقاله نمونه هایی از مضمون سازی های بدیع بیدل در تلمیحات شعر فارسی را مورد بررسی قرار داده ایم که در بسیاری از تلمیحات تکراری که در شعر فارسی به کار برده می شد، اجزایی را به این تلمیحات اضافه کرده است که تا قبل از او، شاعران دیگر از این زوایا به تلمیح، نگاه نکرده بودند.
  کلیدواژگان: تلمیحات نو، غزلیات، بیدل دهلوی، سبک هندی
 • مجتبی مطهری*، محمدجواد رضایی زاده، ولی رستمی صفحات 1670-1688

  نظارت حقوقی، به عنوان نوعی نظارت اولیه و مستقیم نیرویی پیشران و تسریع کننده روند دادرسی در دیوان عدالت اداری می باشد.هدف این پژوهش بررسی امکان کارکرد نظارت حقوقی هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری است و در واقع مساله آن است که آیا اساسا نقش نظارت حقوقی هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری موجه است ،لذا این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی و به صورت کتابخانه ای با بررسی قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و صلاحیت، وظایف و رویه دیوان عدالت اداری، کارکرد نظارت حقوقی هیات های تخصصی را مورد مطالعه قرار داده است.نتایج نشان داد که ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به نوعی بیانگر مبنای قانونی نقش نظارت حقوقی هیات-های تخصصی می باشد. تصمیمات هیات های تخصصی در قالب نظریه در ارتباط با اعلام تشابه، تعارض آرا، خلاف شرع بودن مصوبه ، اعلام نظریه مبنی بر قرار اعمال ماده 85 و اعمال نظارت ماده 91 قانون دیوان از جمله موارد اعمال نظارت حقوقی این هیات های تخصصی می-باشد.در واقع کلیه اظهار نظرهای هیات های تخصصی بجز موارد عدم ابطال مصوبات در قالب صدور رای جزء نظریه مشورتی محسوب شده و از موارد کارکرد نظارت حقوقی هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری بشمار می-آید.

  کلیدواژگان: دیوان عدالت اداری، نظارت حقوقی، هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری، صلاحیت، نظریه مشورتی. تصمیمات اداری عام الشمول
 • داوود میرزایی، مهدی جاودانی مقدم*، رضا پریزاد صفحات 1690-1706
  مسلمانان سین کیانگ را می توان یکی از مهمترین ملاحظات امنیت داخلی دولت چین به حساب آورد که بر سیاست خارجی و امنیتی این کشور نیز تاثیر گذاشته است. این مساله، اگر چه تحت تاثیر هویت اجتماعی مسلمانان این منطقه و سیاست "همگون سازی و ادغام گرایی" دولت چین قرار دارد اما بااین وجود، اولویت امنیتی و سیاسی این موضوع در چین، تنها متاثر از شرایط داخلی آن نیست بلکه شرایط منطقه ای و بین المللی نیز نقش برجسته ای در اولویت بخشی به آن دارد. در این زمینه، وضعیت منطقه آسیای مرکزی پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوری در سال 1991، تاثیر مستقیمی بر اولویت های امنیتی چین در منطقه سین کیانگ داشته است. درواقع، اگرچه پکن بعد از مسکو، دومین قدرت نوظهور بود که توسعه همه جانبه روابط خود با این جمهوری های تازه استقلال یافته را در درجه اول از حیث سیاسی و امنیتی و در درجه دوم از منظر مسایل اقتصادی و فرهنگی، در دستور کار خود قرار داد اما همزمان، تحت تاثیر چالش ها و آسیب های داخلی این کشورها نیز قرار گرفت. یافته های این پژوهش که به روش توصیفی- تحلیلی صورت گرفته نشان می دهد همجواری منطقه سین کیانگ و قرابت و نزدیکی هویتی و فرهنگی ساکنان آن با اقوام آسیای مرکزی، حرکت های جدایی طلبانه، افراطی گری مذهبی، تروریسم و قاچاق مواد مخدر زمینه حساسیت و سختگیری پکن نسبت به مسایل سیاسی و امنیتی این منطقه و مسلمانان آن را بوجود آورده است.
  کلیدواژگان: سین کیانگ، چین، آسیای مرکزی، بنیادگرایی اسلامی
 • فرزانه کریمی، جهانگیر کرمی*، حسن خداوردی صفحات 1708-1725

  ابتکار عمل کمربند راه چین به سرعت در حال تبدیل شدن به یکی از بلند پروازانه ترین پروژه های بین المللی است. علیرغم پتانسیل های عالی ابتکار کمربند راه برای شکل دادن به تجارت بین المللی و به طور گسترده تر روابط بین الملل بین کشورهای شرکت کننده و فراتر از آن، مطالعات علمی، تاکنون عمدتا از این سوال که چگونه این ابتکار با رویکردهای معاصر منطقه گرایی و ادغام منطقه ای همراه است، غفلت شده است. در این پژوهش زمینه هایی که ابتکار کمربند راه چینی از طریق جایگاه ایران می تواند همگرایی منطقه ای را در آسیای جنوب غربی تقویت کند، مورد واکاوی و تحلیل قرار می دهیم. پرسش اساسی پژوهش حاضر آن است که جایگاه ایران در ابتکار کمربند راه چین چه تاثیری در همگرایی در آسیای جنوب غربی دارد؟ در پاسخ به این پرسش این گونه استدلال شد که موقعیت ارتباطی و حمل ونقل ایران در چارچوب ابتکار کمربند راه چین می تواند گسترش پیوندهای اقتصادی، زیرساختی و ارتباطی، زمینه همگرایی در آسیای جنوب غربی را فراهم کند. درنتیجه، انجام پروژه های زیرساختی به ویژه در حوزه راه و ارتباطات ایران می تواند موقعیت آن را به عنوان پل ارتباطی و هاب منطقه ارتقاء بخشد و توسعه همگرایی منطقه ای آسیای جنوب غربی را در پی داشته باشد.

  کلیدواژگان: ابتکار کمربند راه چینی، ایران، جایگاه، همگرایی منطقه ای، آسیای جنوب غربی، حمل ونقل، ارتباطات
 • فریبرز عوض زاده فتح*، هوشنگ امیری، محمد خدامراد، غلامرضا خندان صفحات 1727-1755
 • محسن دیبانژاد*، فرید محسنی، ناصر قاسمی صفحات 1759-1787

  تعریف جرم در قلمرو «هست ها»، لکن مفهوم و ماهیت جرم در قلمرو «بایدها» می باشد، به عبارتی اینکه چه رفتاری جرم است، حالت ارجاعی به مصادیق مصرح در قانون داریم و برمبنای مصادیق مزبور در قوانین موجود به شناخت آن می پردازیم، لکن اینکه چه رفتاری باید جرم باشد، مساله ای است که قانونگذار با آن روبروستتعریف جرم بسته به نوع نگاه دینی یا غیردینی انسان به جهان و انسان و همچنین روش بحثی که در رشته مربوطه اتخاذ می گردد، متفاوت است، در حقوق کیفری که با محوریت قانون تبیین می شود، تعریف جرم با چالش جدی مواجه است و احتمالا تعریفی مصنوعی و از پیش تعیین شده در انتظار واژه "جرم" است؛ به گونه ای که تعریف یا عدم تعریف آن در حقوق کیفری یکسان است. در غالب تعاریف قانونی از جرم، مقنن جرم را اینگونه تعریف کرده است: «رفتاری است که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد»؛ با ارایه چنین تعریفی حقوق دانان کیفری وظیفه خود را انجام یافته تلقی می کنند؛ این درحالیست که بر این تعریف ایرادات شکلی از جمله؛ ابهام در تعیین و نحوه مجاازت، فقدان تمییز جرم از مفاهیم مشابه، جامع و مانع نبودن و آنکه این تعریف ناظر به پیامدها می باشد و همچنین ایرادات ماهوی از جمله؛ مبنای جرم انگاری مشخص نیست، جرم نهادی تاسیسی است، فقدان ضابطه مشخص و ارجاع به مصادیق مندرج در قانون وارد می باشد که در این پژوهش بدان پرداخته می شود.

  کلیدواژگان: جرم، تعریف جرم، مفهوم جرم، تعریف قانونی، حقوق کیفری
 • سید محمدکاظم حسینی، فائزه مقتدایی* صفحات 1789-1808

  از دیدگاه کنوانسیون حقوق زن هرگونه تبعیض علیه زنان، بایستی از بین رفته و زنان از حقوقی برابر با مردان برخوردار شوند اما ریشه های اومانیستی، فمینیستی و سکولاریستی این کنوانسیون مانع از پرداختن به کلیه ابعاد حقوقی زنان در جامعه است. این تفکرات غربی موجب شده که حقوق سیاسی و اقتصادی بیش از حقوق مدنی و اجتماعی مورد توجه قرار گیرد و همین مسیله به تبعیض مضاعف زنان منجر شود.با این هدف و به روش تحلیل محتوای کیفی، مطالعه جز به جز متن کنوانسیون انجام شد و دریافتیم که نحوه برساخت حقوقی از زن به گونه ای است که زنان در موقعیت وابستگی تثبیت کرده و تنها وابستگی از پدرسالاری به نهادهای حقوقی نظیر نهادهای دولتی منتقل شده است. همچنین کنوانسیون با رویکرد سلبی خود ، موجب شکاف جنسیتی در نظام حقوقی جوامع می شوند. زیرا الگوی موجود دفاع از حقوق زنان در این کنوانسیون، زاییده نوع خاصی از اصول و مبانی فکری پذیرفته شده در غرب بوده که برساخت وابسته از زن در حقوق بشر را به دنبال دارد.به عبارت دیگر، بسترهای فکری کنوانسیون موجب شده تا برساخت از زن و هویت زنانه در سایه نگاه مردسالار تولید شود که همان ساختارهای سلطه را بر زنان با نگاهی متفاوت اعمال کند. این نگاه موجب شده که با گذشت بیش از نیم قرن، کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان نتواند به نتایج چشم گیر و یا مداومی به نفع زنان دست یابد.

  کلیدواژگان: حقوق بشر، کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض، حقوق زنان، فمینیسم، اومانیسم، مادری
 • مجید رهایی، سید حسن حسینی مقدم*، مهدی فلاح خاریکی صفحات 1810-1817
  هدف تحقیق حاضر، بررسی و شناخت فواید اجتماعی و حقوقی تشکیل گروه منفعت اقتصادی و تمییز آن با شرکت مدنی است. قانونگذار در سال 1389، به پیروی از برخی کشورهای پیشرفته، در قالب ماده 107 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، بستر تشکیل گروه منفعت اقتصادی را برای انجام فعالیت اقتصادی و تجاری مشترک فراهم کرد.تشکیل گروه منفعت اقتصادی که با مشارکت دو یا چند شخص حقیقی و حقوقی در قالب شرکت مدنی انجام می گردد آثار و فواید مختلفی از جمله تسهیل و گسترش فعالیت اقتصادی و تجاری، تبادلات اقتصادی صنعتی و... برای یک دوره محدود را در پی دارد.آن گونه که مطرح شد، گروه منفعت اقتصادی با نهادهای مختلفی مشابه است که از جمله می‎توان به شرکت مدنی در فقه اشاره نمود. بر همین اساس، سوال اصلی که این تحقیق با روش توصیفی-تحلیلی قصد داشته بدان پاسخ دهد این است که تشکیل گروه منفعت اقتصادی چه فواید اجتماعی حقوقی به دنبال دارد و اینکه بین این گروه و شرکت مدنی چه نقاط اشتراک و افتراقی وجود دارد. یافته های تحقیق نشان از آن دارد که، با توجه به فراهم شدن زیرساخت قانونی، تشکیل این نوع همکاری اقتصادی و ابعاد مناسب برای گسترش آن، آثار مختلفی را در جهت توسعه اقتصادی و ارتقای کیفیت خدمات را در پی خواهد داشت. البته باید خاطر نشان شد که، گروه منفعت اقتصادی با نهادهای مختلفی همچون شرکت های مدنی دارای ماهیت و مفهوم یکسانی می باشد و در فقه امامیه نیز بر مفهوم شرکت مدنی تاکید شده است.
  کلیدواژگان: شخصیت حقوقی، منفعت اقتصادی، شرکت مدنی
 • ابوطالب احمدی مقدم، مهدی گلجان*، رامین یلفانی صفحات 1819-1833
  در جامعه شناسی سیاسی ایران عصر صفوی مقوله ایدیولوژیک سازی دین بر تمامی ارکان حکومت و حاکمیت امری مهم به حساب می آید و همین مساله موجب می گردد تا از درون مدارس و مکاتب آموزش ایران در این دوران نوعی ایدیولوژی مقون و تایید کننده نظام فعل حاکمیتی و حکومتی بیرون بیاید. به تعبیر بهتر، صفویه در مقوله جامعه شناسی سیاسی ایران تمام پروژه های اقتصادی و امنیتی و فرهنگی و اجتماعی خود را در قالب ایدیولوژی رسمی حکومت شیعه پایه گذاری نموده و بر آن اساس از تمامی ارکان موجود چنین خروجی را طلب می کند . تیوریزه کردن ایدیولوژیک حکوت صفویه از جمله موارد مهم جامعه شناسی سیاسی ایران در آن عصر می باشد که در این پژوهش با تکیه بر مدرس خان شیراز و چهارباغ به آن نگاه می شود . این پژوهش به شیوه کتابخانه ای و در قالب شیوه توصیفی - تحلیلی به جامعه شناسی سیاسی نظام آموزشی در عصر صفوی پر داخته است .
  کلیدواژگان: مدارس، صفوی، مدرسه خان، مدرسه چهارباغ، فرهنگ و تمدن
 • غلامعباس نظرخانی، ابوالفضل دنکوب*، محمد غلامعلی زاده، حمیدرضا اسماعیلی صفحات 1835-1839
  قانونگذار در ماده 54 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور و آیین نامه و شیوه نامه اجرایی آن اختیارات وسیعی به مرجعی تحت عنوان «کمیسیون رفع تداخلات» واگذار نموده و هدف آن نیز رفع تداخلات در حوزه اراضی، ایجاد مرجع واحد برای رسیدگی به اختلافات ناشی از نوعیت اراضی و سرانجام رفع موانع تولید و بهبود اقتصاد می باشد. چنانچه پرونده زمین موضوع اختلاف همزمان در کمیسیون مذکور و دادگاه مطرح باشد احتمال اتخاذ تصمیمات متضاد نیز متصور است و همینک برخی دادگاه ها با استعلام موضوع از کمیسیون چنانچه پرونده ی زمین در کمیسیون مطرح باشد مبادرت به صدور قرار اناطه تا مشخص شدن نتیجه رسیدگی در مرجع مربوطه می نمایند که به نظر می رسد یک گام رو به جلو برای ایجاد یک ساختار واحد در جهت حل اختلافات در حوزه اراضی باشد. لیکن در فرضی که کمیسیون بدون توجه به رای صادره از دادگاه در خصوص زمین موضوع اختلاف مبادرت به رسیدگی نماید و یا اساسا از جریان رسیدگی در دادگاه آگاهی نداشته باشد زمینه برای صدور تصمیمات متعارض و متناقض وجود دارد و از آنجایی که رسالت کمیسیون، حل اختلافات اراضی می باشد و فرض بر این است که در این خصوص دارای تخصص و تجربه لازم و کافی می باشد، بنابراین در فرض تعارض احتمالا بتوان گفت موضوع از موارد اعاده دادرسی عادی مطابق قانون آیین دادرسی مدنی یا فوق العاده مطابق آیین دادرسی کیفری می باشد.
  کلیدواژگان: رفع تداخلات اراضی، موانع تولید، مالکیت، تثبیت نوعیت، تصمیمات متعارض
 • امیرعباس میرزایی، عبدالرحیم مرادی*، علیرضا صابریان صفحات 1851-1872

  یکی از اصول بنیادین و موثر در شکل گیری قراردادها التزام و پایبندی به تعهدات می باشد. با این حال اجرای اصل وفای به عهد اغلب با موانعی مواجه می گردد به نحوی که بروز این موانع گاه اجرای موضوع قراردادی را ناممکن ساخته و گاه اجرای آن را با مشقت و دشواری زیادی همراه می نماید. یکی از مشکلاتی که همواره اجرای تعهدات قراردادی به خصوص قراردادهای طولانی مدت را مورد تهدید قرار می دهد گذشته از حوادث منع کننده، بر هم خوردن تعادل اقتصادی عوضین در اثر شرایط و اوضاع و احوال غیر قابل پیش بینی می باشد.این پژوهش با هدف بررسی دشوار شدن اجرای قرارداد در کنوانسیون بیع بین الملل 1980 وین و با روش توصیفی تحلیلی به بررسی این موضوع پرداخته شد و به چنین نتایجی دست یافته شد:تعذر اجرای تعهدات قراردادی تحت عنوان ماده 79 کنوانسیون وجود دارد. این ماده بیان می دارد که در صورت عدم انجام تعهد به دلیل مانع غیر قابل پیش بینی و غیر قابل کنترل، متهد از پرداخت خسارت معاف می گردد. نکته حایز اهمیت در کنوانسیون در رابطه با تعذر اجرای قرارداد و معافیت از خسارت حاصل از نقض قرارداد، عدم استفاده از مفاهیم و عبارات حقوق داخلی در رابطه با مانعی است که سبب معافیت می شود؛ زیرا هدف کنوانسیون نزدیک کردن اصول و قواعد حقوقی و راه های حاکم بر روابط تجاری بین المللی و برداشتن تفاوت ها و تعارضات بوده است.

  کلیدواژگان: دشوار شدن اجرای قرارداد، کنوانسیون بیع بین الملل 1980 وین، اده 79 کنوانسیون
 • توحید عبادی، علیرضا لطفی*، ابراهیم نوشادی صفحات 1874-1887
  امروزه حق حبس به عنوان یکی از حقوق مترقی در حقوق نوشته های اکثر کشورها تلقی می شود. موضوع سوءاستفاده از حق در اصل 40 قانون اساسی و برخی مواد قانون مدنی مورد اشاره قرار گرفته است اما به صورت اختصاصی در ماده ای مستقل به موضوع سوءاستفاده از حق حبس در قانون مدنی یا آیین نامه ای خاص پرداخته نشده است. در راستای حق حبس در حقوق کانادا نیز که سیستم حقوقی این کشور بر گرفته از نظام حقوقی کامن لا می باشد به موضوع سوءاستفاده از حق و در برخی مواد به مسیولیت مدنی اشاره گردیده است. طبق ماده 1457 قانون مدنی کانادا، شخص عاقل ملزم به جبران خسارت ناشی از تقصیر خویش می باشد که این تقصیر می تواند ناشی از سوءاستفاده از حق حبس باشد. از این رو با توجه به مطالعات کتابخانه ای و تحلیل و توصیف منابع و مقررات موجود به بررسی موضوع پرداخته می شود. علی ایحال نمی توان موضوع سوءاستفاده از حق در حق حبس را در حقوق ایران و کانادا موضوع بی اهمیتی جلوه داد و این موضوع به عنوان یک اصل مهم شناخته شده است.
  کلیدواژگان: حق حبس، سوءاستفاده از حق، تقصیر، جبران خسارت، تعهد
 • صفرعلی عارفخانی، عباس گوهری*، مهدی بیات مختاری صفحات 1889-1903

  برهان های اثبات خدا استدلال هایی برای اثبات وجود خدا با روش عقلی هستند. اعتقاد به وجود خدا، مهمترین عقیده دینی نزد پیروان ادیان الهی به شمار می آید. این پژوهش بر آن است تا افق روشنی از براهین اثبات وجود خدا به دست دهد. در باب وجود خدا از دیرباز تا کنون دیدگاه های متفاوتی وجود داشته است. برخی وجود خدا را بدیهی و بی نیاز از استدلال می دانند، زیرا چیزی روشن تر از خدا وجود ندارد تا از طریق آن به خدا پی ببرند. برخی دیگر بر وجود خدا استدلال اقامه کرده اند. نگارنده در این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی براهین اثبات وجود خدا از دیدگاه اتین ژیلسون پرداخته است. این مقاله به روش کتابخانه ای با بهره گیری از متون کتبی، نشریات و جستجوی اینترنتی گردآوری شده است. روش تحقیق به صورت تحلیلی توصیفی می باشد.نتایج تحقیق وجود خدا را با دلایل ارایه شده اثبات می کند.

  کلیدواژگان: براهین، ژیلسون، وجود خدا، فلاسفه
 • رویا فتح الله زاده، مصطفی مهرآیین*، حسین ابوالحسن تنهایی، زهرا حضرتی صومعه، خدیجه ذوالقدر صفحات 1905-1924

  پژوهش حاضر، روایت سینمای ایران از آسیب های اجتماعی را در دهه های 40 تا 80 مورد تحلیل قرار می دهد.روش تحقیق این پژوهش از نوع کیفی و از جنس تحقیقات توصیفی- اکتشافی است که برای پاسخ گفتن به پرسش خود سعی در ارایه ی یک توصیف غلیظ (در مقابل توصیف رقیق) از پدیده مورد مطالعه خود دارد. روش گرد آوری داده ها و نمونه گیری از نوع کیفی و هدفمند است. بنابراین فیلم های سینمایی مرتبط با مسایل و آسیب های اجتماعی از دهه چهل تا هشتاد به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شده و در هر دهه، 10 فیلم داستانی با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند به عنوان نمونه تحقیق انتخاب می شود.به منظور تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش تحلیل گفتمان «روث وداک» و «پل جی»، هر فیلم را به ژانرهای زبانی تقسیم و در آنها به هفت سوالی پاسخ داده شده که پل جی برای تحلیل گفتمان، مطرح کرده است. همچنین برای هر فیلم، تحلیلی از آن ارایه و آسیب های اجتماعی برساخت شده در هر فیلم در جدولی جداگانه جایگذاری شده است.مهم ترین یافته این پژوهش این است که سینمای ایران در دهه های 40 تا 80 روایت های متفاوت و متمایزی را تحت تاثیر شرایط اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و بافت جامعه، بازنمایی کرده است.

  کلیدواژگان: تحلیل گفتمان، آسیب های اجتماعی، مسائل اجتماعی، فیلم سینمایی، سینمای ایران، برساخت گرایی اجتماعی
 • صدرالله خرمی*، علی پور جواهری، قوام کریمی صفحات 1926-1947

  هدف جستار پیش رو نسبت سنجی مسیولیت استردادی و انتفاع ناعادلانه در فقه و حقوق ایراندر رویه قضایی می باشد. یافته های تحقیق حاکی از آن است که اگرچه اسباب ضمان قهری در فقه امامیه و حقوق به تنهایی قادر نیستند مصادیق جدید و متبدل داراشدن های بدون سبب و ناعادلانه را به طور کامل تحت پوشش خود درآورند، لذا "قاعده حرمت اکل مال به باطل" به عنوان یک قاعده مسلم فقهی، می تواند مبنای طرح یک منبع جدید مسیولیت در حقوق ایران تحت عنوان " ضمان ناشی از استفاده بدون سبب و ناعادلانه" قرار گرفته و شرایط و آثار آن را تبیین نماید. در رویهقضایی در خصوص میزان مسیولیت و غرامت اختلاف نظر وجود دارد. بنابراین این تحقیق با روشی توصیفی تحلیلی به این نتیجه رسیده است که، در حقوق ایران نیز متاثر از فقه اسلامی، مسیولیت استردادی قابل شناسایی است، اما در رویه محاکم و دکترین مغفول مانده است.

  کلیدواژگان: مسئولیت استردادی، مسئولیت مدنی، قاعده داراشدن ناعادلانه، استفاده بلاجهت
 • محمد خیراله پورسرائی*، غلامعلی حاجی، محمدحسن فطرس صفحات 1949-1968

  هدف این مقاله بررسی نااطمینانی قیمت نفت، نرخ تورم و نرخ ارز و تاثیر آن بر درآمدهای مالیاتی و انطباق آن با سیاست های مالیاتی می باشد. با توجه به اینکه اقتصاد ایران به دلایل ساختاری همانند وابستگی به درآمد نفتی، تورم بالا، کسری بودجه سالانه و تلاطم های ارزی، همواره با نااطمینانی و نوسان همراه بوده است، این سوال مطرح می شود که آیا سیاست های مالیاتی توانسته است به عنوان یک ابزار مالی توانمند آثار سوء این نااطمینانی ها را خنثی یا کنترل نماید؟ برای دستیابی به اهداف پژوهش از مدل تصریح شده و الگوی خودرگرسیونی واریانس ناهمسانی شرطی تعمیم یافته (GARCH) برمبنای داده های فصلی سال های 1398-1369 استفاده گردید. یافته های تحقیق حاکی از تایید نااطمینانی متغیرها می باشد و نشان می دهد درآمدهای مالیاتی به صورت معنی داری متاثر از تغییر قیمت نفت، نرخ ارز و تورم بوده است. همچنین انطباق نتایج کمی با سیاست های مندرج در برنامه های توسعه و قوانین بودجه سالانه نشان دهنده کم توجهی به این تاثیرات در سیاستگذاری مالیاتی و عدم سازگاری نظام مالی و مالیاتی کشور با آن می باشد.

  کلیدواژگان: نااطمینانی، نرخ تورم، قیمت نفت، نرخ ارز، سیاست مالیاتی
 • سید ضیاءالدین عمادی، سینا فروزش*، رضا شعبانی صفحات 1970-1984

  تاریخ نگاری محلی سبکی از تاریخنگاری است که مورخان به آن توجه خاصی دارند. تاریخ نگاری محلی دارای جنبه های محلی بوده و با نگاه جزیی و دقیق تری به بررسی گذشته دور و نزدیک منطقه جغرافیایی مورد نظر می پردازد. در مازندران، تواریخ محلی مختلفی به رشته تحریر درآمده اند که از آن جمله می توان به تاریخ طبرستان ابن اسفندیار، تاریخ رویان اولیاءالله آملی، تاریخ طبرستان و رویان و مازندران سیدظهیرالدین مرعشی اشاره کرد. اولیاءالله آملی تاریخ رویان را در نیمه دوم قرن هشتم هجری قمری و همزمان با عصر ایلخانان به نگارش درآورده است. وی در این کتاب، تاریخ رویان و مازندران را از زمان ساسانیان تا زمان خودش مورد بررسی قرار داده است. مساله اساسی پژوهش حاضر این است که تناقض گویی ها و اشتباهات اولیاءالله در تاریخ نگاری محصول چه عواملی بوده است؟ به نظرمی رسد وی در تبیین وقایع تاریخی، تحت تاثیر تعلقات دوگانه محل و مذهب (شیعه دوازده امامی) بوده است. روش تحقیق در این مقاله، روش تاریخی و شیوه نگارش آن به صورت توصیفی-تحلیلی می باشد. استخراج اطلاعات نیز به صورت کتابخانه ای صورت گرفته است. این مقاله سعی دارد به تشریح و تبیین تاریخ نگاری اولیاءالله، با رویکرد محلی-مذهبی بپردازد.

  کلیدواژگان: پارادایم، تاریخ رویان، اولیاءالله آملی، تاریخ نگاری، محلی، مذهبی، شیعه
 • عبدالله ذاکر، علی اصغر کیا*، امید علی مسعودی صفحات 1986-2002

  پژوهش حاضر با هدف آینده نگاری توسعه و ارتباطات براساس برنامه ی توسعه سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران بر اساس روش پژوهش کیفی انجام گرفت. نمونه مورد مطالعه، اسناد مرتبط با مولفه های آینده نگاری ارتباطات توسعه بود، پس از جمع آوری داده ها و اشباع نظری، از روش تحلیل محتوای کیفی و شیوه ی کد گذاری استفاده گردید، برای اعتبارسنجی و تضمین کیفیت، ایده هایی را درباره اینکه چه موضوعات و مفاهیمی بایستی انتخاب و رمزگذاری شود بدست آمد و برابر نظریه مبنایی(تیوری سیستم های اجتماعی باز) رمز ها تعریف و نهایتا مفاهیم جدیدی متناسب با آن ها استخراج گردید. نتایج با استفاده از روش تحلیل مضمون، مضامین پایه ای که در مواد و تبصره های قسمت ارتباطاتی برنامه سوم، چهارم ، پنجم وششم وجود دارد، احصا شده است. نتایج شامل 122 مضمون کلیدی، 29 مضمون سازمان دهنده و 7 مضمون فراگیر بود. همچنین نتایج نشان می دهد که مضامین فراگیر مشترک در برنامه سوم، چهارم ، پنجم وششم توسعه بر «توسعه بانکداری الکترونیک»، «توسعه صنعت فناوری اطلاعات»، «توسعه اقتصاد و بازرگانی در محیط تجارت الکترونیک»، «توسعه پایگاه اسنادی، اطلاعاتی دولت الکترونیک»، «توسعه فرهنگ ملی و بومی و دینی در داخل و خارج»، «توسعه نظام آموزش همگانی» و «توسعه نظام حقوق ارتباطات» استوار است.

  کلیدواژگان: آینده نگاری، برنامه چشم انداز، توسعه، ارتباطات
 • وسن کامل عفلوک الحسناوی، غلامرضا ملک زاده*، یعقوب مهارتی، محمدمهدی فراحی صفحات 2004-2025

  امروزه سازمانهای آموزشی به عنوان یک پدیده عام اجتماعی، جزء لاینفک زندگی اجتماعی به شمار میرود و پیدایش و گسترش این نظامها حاکی از ضرورت و اهمیت روزافزون امر آموزش در جوامع امروزی است. از سوی دیگر، مسیولیت پذیری اجتماعی برای دانشگاه ها هم مانند سایر سازمانها به امری بدیهی تبدیل شده و اعضای هیات علمی دانشگاه ها که رهبران آموزشی این سازمان ها به شمار میروند، تاثیر بسیار زیادی بر رفتارهای اجتماعی در سطح جامعه دارند. بنابراین، رهبری اخلاقی از جمله عوامل موثر بر مسیولیتپذیری فردی اعضای هیات علمی دانشگاه هاست. هدف این پژوهش احصای مولفه های رهبری آموزشی اخلاقی و بررسی تاثیر آن بر مسیولیتپذیری اجتماعی اعضای هیات علمی پنج دانشگاه برتر دولتی عراق بود. بر این اساس، این پژوهش از نوع آمیخته است و نمونه آماری بخش کیفی آن 20 نفر از اساتید و خبرگان حوزه مدیریت آموزشی در پنج دانشگاه دولتی برتر عراق، و نمونه آماری بخش کمی آن 211 نفر از اعضای هیات علمی این دانشگاه ها بود. در بخش کیفی از تکنیک دلفی و در بخش کمی از مدلسازی معادلات ساختاری به عنوان استراتژی تجزیه وتحلیل استفاده شد. بررسی نظرات خبرگان پنل دلفی به 97 شاخص نهایی رسید که در سومین تکرار دور دوم دلفی به مولفه های «مهارت های رهبری آموزشی»، «سواد اخلاقی» و «طراحی آموزشی» برای سازه رهبری آموزشی اخلاقی ختم شد. در بخش کمی، این یافته ها اعتبارسنجی شدند و از سنجه معتبر حاصل شده برای اندازه گیری میدانی رهبری آموزشی اخلاقی استفاده شد.

  کلیدواژگان: رهبری، رهبری اخلاقی، رهبری آموزشی، مسئولیت پذیری اجتماعی، دانشگاه دولتی
 • سمیه قریب بلوک* صفحات 2027-2042

  همه جریان ها و رخدادهای تاریخی-سیاسی تاثیرگذار،ازجمله انقلاب اسلامی  وآرمان ها و ارزش های آن همواره درمعرض تحریف،فراموشی وقلب معانی ومضامین اصلی واساسی بوده است؛ازاین روسوال اساسی این است:از بسترها و زمینه های تحریف و انحراف در مکتب سیاسی امام خمینی (ره) به عنوان نقشه راه انقلاب و جمهوری اسلامی کدامند و چگونه می توان از این امر جلوگیری کرد؟فرضیه این پژوهش نیزاین است جریان تحجرگرایی ازبسترها و زمینه های تحریف و انحراف در مکتب سیاسی امام خمینی (ره) می باشد که برخورداری از یک شاخص، وچراغ راه درفهم درست اصول انقلاب که در گرو فهم صحیح مکتب امام خمینی (ره) است،بازخوانی اصول مستند سیره ومکتب سیاسی امام خمینی (ره)،تقویت حافظه تاریخی جوانان،حرکت درمسیر ولایت فقیه،وهوشیاری دربرابرنفوذ بیگانگان،ازمهمترین موارد مقابله با آسیب های مکتب سیاسی امام خمینی (ره) است.به دیگر سخن شناخت صحیح و بی پیرایه از مفاهیم وگزاره های اساسی مدنظر اندیشه سیاسی ومکتب سیاسی امام خمینی (ره) وارایه آن به عنوان یک شاخص،قیاس،الگو ومدل قابل اتکاء برای ادامه مسیر در چارچوب رویکردها و رهیافت های انقلابی- اسلامی قلمداد می گردد که می تواند از کژروی ها درمسیر انقلاب اسلامی جلوگیری نماید.در پژوهش پیش رو چارچوب سوسوری توانسته است با روش تحلیل گفتمان ارتباط معنایی پیدا کند.

  کلیدواژگان: انقلاب اسلامی، امام خمینی(ره)، مکتب سیاسی، آسیب شناسی، جریان تحجرگرایی
 • اقبال امیدی، عبدالکریم مقدم*، علیرضا مومنی صفحات 2057-2068
  هدف اصلی از طرح تحقیق؛ بررسی رابطه ابعاد هوش هیجانی با تفکرنقادانه دانشجویان حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی می باشد. روش انجام تحقیق، توصیفی - پیمایشی و از نظر هدف ، کاربردی می باشد. جامعه آماری کلیه دانشجویان حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر بود که از میان آنها تعداد 201 نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردید. برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده در این تحقیق، هم از روش های آمار توصیفی و هم از روش های آمار استنباطی استفاده شد، از آمار توصیفی جهت ارایه مشخصات دموگرافیک آزمودنی ها و بیان شاخص های مرکزی و پراکندگی چون میانگین و انحراف معیار استفاده شد. به منظور بررسی فرضیه های تحقیق و تجزیه و تحلیل استنباطی از روش های کلموگروف اسمیر نوف (برای تعیین چگونگی توزیع داده های تحقیق و بررسی نرمال بودن متغیرهای تحقیق و امکان انجام آزمون پارامتریک) و رگرسیون و از نرم افزار SPSS به منظور تجزیه و تحلیل و بررسی فرضیه های تحقیق استفاده گردید. باتوجه به یافته های تحقیق کلیه فرضیه ها با سطح اطمینان بالایی تایید شد و مطابق با نتایج بدست آمده باید خاطرنشان داشت که رابطه معناداری بین ابعاد هوش هیجانی و تفکر انتقادی دانشجویان وجود دارد. نتایج نشان داد که بین ابعاد و ملفه های هوش هیجانی با تفکر انتقادی رابطه معناداری وجود دارد و فرضیه های تحقیق تایید می گردد.
  کلیدواژگان: هوش هیجانی، تفکرنقادانه، بعد درون فردی، بعد میان فردی
 • شهاب افشار ردبیلی، رمضان دهقان*، بهنام حبیبی درگاه صفحات 2070-2083
  برای شناسایی و فهم امر تعارض آراء با در نظر گرفتن جایگاه واژه ی مزبور در علم اصول و در مورد تعارض ادله، تعریف هایی که اصولیون از آن داشته و دارند را ذکر می کنیم .آنچنان که شیخ انصاری در تبیین مفهوم و معنای تعارض فرموده است که تعارض در قسم لغوی آن از ریشه «عرض» به معنای اظهار کردن می باشد و غالبا در اصطلاحات اصولیون، به معنای ناسازگاری و غیر قابل جمع بودن دو دلیل به اعتبار مدلول آنها به کار برده می شود. تعارض آرا در دادگاه ها و مراجع حل اختلاف امری محتمل است که در صورت های مختلف رخ می دهد. دلایل مختلفی می تواند عامل به وجود آورنده ی تعارض در بین آرا باشد که از طریق اختلالات موجود در قانون و یا رویه قضایی پیش می آید؛ اما مهم ترین مسیله ای که در این میان وجود دارد چیستی تعارض آراء است که از جنبه های گوناگون قابل بررسی است. بدین نحو که تعارض آراء به چه صورتی در میان رای ها رخ داده و یا خود موجب بروز تعارض می گردد اما ما قصد داشته ایم با یک نگاه خاص به چگونگی تعارض آراء در نظام قضایی ایران و فرانسه و چگونگی پیشگیری از تحقق آن بپردازیم. لذا به نظر می رسد تحقق تعارض آرا بستگی به نوع سیستم قضایی و حقوقی کشور دارد. مقاله کنونی بر پایه روش کتابخانه ای انجام شده و به صورت توصیفی- تحلیلی انجام گرفته است.
  کلیدواژگان: تعارض آراء، پیشگیری از تعارض، آیین دادرسی مدنی، مطالعه تطبیقی
 • محمدصالح مویدی* صفحات 2085-2101

  با توجه به اینکه در حقوق کیفری ایران اطفال و نوجوانان قوه عاقله ندارند، لذا فاقد مسیولیت کیفری هستند و قانونگذار تدابیر خاصی را جهت حمایت از آنان پیش بینی کرده است. در نظام حقوقی ایران اختلاف نظرهایی در مورد تعریف طفل و نوجوانان و سن دقیق مسیولیت کیفری وجود دارد و در قانون جدید مجازات اسلامی هم راه حل های خاصی برای حل این مشکل پیش بینی شده است و با تفکیک مسیولیت کیفری اطفال درحدود و قصاص و تعزیرات تا حدودی مشکلات را کاهش داده است. البته میان بلوغ جسمی و رشد عقلی تفاوت هایی وجود دارد و مسیولیت کیفری زمانی محقق می شود که از نظر جزایی رشید باشد. در قانون جدید مجازات اسلامی به منظور برطرف کردن مشکلات قضایی ویژه نوجوانان، اطفال تا سن 18 سال به دسته های مختلفی تقسیم شده اند. مقاله حاضر کتابخانه ای بوده که هدف آن بررسی تحولات انون مجازات در رابطه با مسولیت کیفری کودکان و نوجوانان است و سوال اصلی آن بررسی تفاوات قانون مجازات سال 92 نسبت به قانون سابق در رابطه با مسیولیت کیفری کودکان و نوجوانان می باشد و فرضیه آن به نظر میرسد که تحولات مهمی در قانون مجازات سال 92 نسبت به قانون سابق در بخش حدود و تعزیرات باشد و نتیجتا این که در این قانون سعی شده ایرادات قانون سابق مرتفع شده اما در جرایم حد و قصاص کما فی سابق ملاک بلوغ شرعی می باشد.

  کلیدواژگان: مسئولیت کیفری، اطفال، نوجوانان، قانون مجازات اسلامی
 • سید محمد کلانترنیا، ماشاالله حیدرپور*، داود کیانی صفحات 2103-2116

  پدیده بنیادگرایی در جهان اسلام پدیده ای، غالب و فراگیر در میان خود مسلمانان نیست. با این همه، در مورد زمینه های بنیادگرایی و سلفیه می توان به یک عامل اصلی مواجهه با تمدن غرب و مدرنیته و عوامل محلی مانند نبود مردم سالاری، تحصیلات متعارف دینی و اوج گرفتن باورهای دینی در برخی جوامع اشاره نمود. چراکه مدرنیته با ایجاد تحول در نقش دین در زندگی فردی و اجتماعی، بحران های متعدد هویتی و اجتماعی را برای جوامع سنتی مسلمان ایجاد نموده و اثرات دامنه دار و بنیادی بر روابط میان بازیگران جهانی برجای گذارده است. اکنون این پرسش اصلی به میان می آید که رشد بنیادگرایی افراطی در خاورمیانه چه اثراتی بر مناسبات امنیتی نظام بین الملل دارد؟ به نظر میرسد، که بنیادگرایی افراطی، به عنوان یک مگاترند که جهان را به اقلیت حق و اکثریت کفر تقسیم می کند و جنگ و یا به اصطلاح جهاد با جبهه کفر را واجب می داند قادر است امنیت جهانی را به خطر اندازد. بنابراین هدف اصلی براین پایه که به ارزیابی اثرات متغیر، بنیادگرایی افراطی در خاورمیانه بر مناسبات امنیت در نظام بین الملل بپردازد؛ لذا باتوجه به ارزیابی ها به این نتایج دسته یافته است که نظام بینالملل پساجنگسرد و افراط گرایی در اسلام سیاسی در رابطه ای سازا و قوام بخشی متقابل با یکدیگر قرار دارند. بهگونه ایکه افراطگرایی ویژگی هژمونیک نظام بینالملل را قوام میبخشد و متقابلا ساختار نظام باعث هویتیابی و تشدید افراطگرایی میشود.

  کلیدواژگان: بنیادگرایی، خاورمیانه، تروریسم، قدرت، امنیت
 • عبدالخالق مسقطی* صفحات 2118-2130
  شیوه نگرش نظام حقوقی اعم از رویه ها، مقررات، قوانین و آرای محاکم در چگونگی صیانت از منابع آب و مدیریت مصرف بسیار تاثیرگذار می باشد و بر همین مبنا موضوعاتی مانند حفظ منافع عمومی، لزوم تامین امنیت آب وحکومت قواعد حقوق عمومی بر منابع آب اجتناب ناپذیر است. از همین رو نهادهای اداری محلی و ملی همچون شرکت های آب منطقه ای و وزارت نیرو و مراجع شبه قضایی تحت عنوان هایی مانند «کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه ها» و «کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی» در امر مدیریت عمومی منابع آب دارای مسیولیت قانونی می باشند. افزایش روز افزون دخالت دولت ها در ایجاد سازمان های اداری مختلف و متعدد مناسبات تازه ای را در روابط حقوقی و اجتماعی موجب گردیده است که از ابعاد گوناگون برای مراجعان غذایی ناشناخته بود و به همین دلیل حل و فصل دعاوی ناشی از آن ها و ورود به ماهیت آنها نیازمند اطلاعات فنی و آگاهی های تخصصی و اطلاعات فنی در رشته مربوط به آنها را داشت. از سوی دیگر رفع اختلافات به وجود آمده از آن روابط نیازمند اتخاذ تصمیم سریع و سرعت عمل بالا بود که با شرایط مراجع قضایی عمومی و آیین دادرسی آن متناسب نبود. به همین دلیل مراجعی در بیرون از سامانه مراجع عمومی قضایی با عنوان های کمیسیون های حل اختلاف، سازمان، هییت و... به وجود آمده اند که بر مبنای قوانین شکلی و ماهوی ویژه، به اختلافات ناشی از اجرای قوانین خاص رسیدگی می نمایند.
  کلیدواژگان: اصول دادرسی منصفانه، کمیسیون آبهای زیر زمینی، دیوان عدالت اداری، مراجع شبه قضایی
 • علی پاشاه خانی زاده، سعید خردمندی*، جواد پورکرمی صفحات 2132-2146
  بارنامه از اوراق بهاداری است که پس از تحویل کالا بوسیله فرستنده در مبدا ،توسط حمل کننده ویا نماینده وی صادر ودر اختیار فرستنده قرارداده تا او یا نماینده اش یا شخص ثالثی ویا خریدار ، کالا رادر مقصد از حمل کننده تحویل بگیرد.در بارنامه مشخصات فرستنده ، گیرنده کالا، در صورتی در وجه شخص معین ویا به حواله کرد باشد ، میزان بیمه ، وزن کالا وتعدادآن قید گردیده است .بارنامه دارای سه کاربرداصلی است که عبارتند از 1-رسیدکالا2- دلیل بر قرادادحمل 3- نشان از مالکیت کالا است واز قدیم الایام بصورت کاغذی ودر بعضی اوقات در چندین نسخه صادر ودر اختیار فرستنده قرار می گرفت ولی این سند دارای اشکالات فراوانی از جمله دیر به مقصد رسیدن ، سرقت ، گم شدن ، جعل وغیره می شد. که در این راستا با ظهور اینترنت دانشمندان حقوق واقتصادوبازرگانان بفکر چاره ای جهت جایگزینی بارنامه های الکترونیکی با بارنامه های دستی وسنتی افتادند که این تلاشها منتج به برگزاری وتصویب کنوانسیون روتردام گردید، با توجه به انتقالات متعدد بارنامه وفروش کالا قبل از رسیدن به مقصد مشکلاتی را بوجود می آورد که در این مقاله سعی بر ، برطرف کردن آنها شده است که هم متصدی قادر به صدور سابقه الکترونیکی باشد و هم مالک بارنامه الکترونیکی بتواند با خیال راحت بار خود را قبل از رسیدن به مقصد انتقال دهد ویژگیهای مهم بارنامه الکترونیکی وهمچنین محافظت از بارنامه بوسیله بلاک چین دراین مقاله بطورکاربردی شرح داده شده است.
  کلیدواژگان: بارنامه، الکترونیکی، بلرو، سی ام ای، بارنامه الکترونیکی
 • مرتضی مینویی، حسین قره بیگلو*، یعقوب علوی متین، سیروس فخیمی آذر صفحات 2148-2176

  روش پژوهش مطالعه حاضر با دو نوع رویکرد کیفی و کمی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش در بخش کیفی شامل 10 نفر از خبرگان نظری (اساتید بازاریابی) و خبرگان تجربی (مدیران صنایع غذایی) است و جامعه آماری تحقیق در بخش کمی نیز شامل 400 نفر از مشتریان و مصرف کنندگان در صنعت مواد غذایی می باشند. نمونه گیری به روش غیراحتمالی و به صورت هدفمند صورت گرفته است. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه و پرسشنامه می باشد. جهت تحلیل مصاحبه های تخصصی، روش تحلیل مضمون بکار گرفته شده است. همچنین شاخص های شناسایی شده با روش دلفی فازی اعتبارسنجی شده است. در نهایت به ارایه مدل نهایی پژوهش با روش ساختاری-تفسیری و نرم افزار LISREL پرداخته شده است. تحلیل داده های پژوهش در فاز کیفی با نرم افزار MaxQDA و در فاز کمی با نرم افزار Matlab انجام شده است. برای دستیابی به هدف های پژوهش با تحلیل مصاحبه با خبرگان، مجموعه ای از شاخص های کاربردی بازاریابی حسی شناسایی شدند. نتایج تحلیل نشان داده است. مدیریت برند عنصر زیربنایی مدل است که بر استراتژی برند، شناسایی مشتریان هدف و بازاریابی حسی تاثیر می گذارد. این عوامل نیز به نوبه خود موجب ارتباط هیجانی، مدیریت حواس و تعامل دوسویه با مشتریان می شوند. به این ترتیب مدیریت تجربه برند می تواند شخصیت برند را نزد مشتریان هدف شکل دهد و فعالیت های برندسازی حسی با موفقیت به ثمر برسد.

  کلیدواژگان: برندسازی حسی، صنعت مواد غذایی، استان آذربایجان شرقی
 • فاطمه نیرومند پسند، سید حسام الدین حسینی*، عبدالجبار زرگوش نسب صفحات 2178-2191
  در طول تاریخ مبارزه با فساد همواره در تمام نظام های حقوقی وجود داشته است و در ایران نیز با تصویب قانون مجازات اسلامی 1392 و با ماده 286 جرم افساد فی الارض به فهرست مجرمانه وارد گردید هر چند در سالیان گذشته مجازات هایی برای فساد تعیین گردیده بوده اما قانون گذار در سال 1392 این نوع جرایم را جدا نمود و مبانی جرایم بر طبق کرامت ، عدالت و مصلحت است و منابع آن قرآن ، سنت ، عقل و اجماع است هدف از پژوهش حاضر رویکرد تحلیلی برجرم افساد فی الارض در نظام حقوقی اسلام و یهودیت است و روش پژوهش توصیفی - تحلیلی می باشد نتایج بیانگر این است که نظام حقوقی اسلام از اعتدال کافی برخوردار بوده و عاری از خشونت است و مجازاتافساد فی الارض در دین یهود سنگین تر از اسلام است و نظام حقوق ایران برای بعضی از جرایم تخفیف قایل شده است ولی در شریعت یهود این گونه نیست ، با وجودی که مقنن تخفیف زیادی برای جرایم قایل شده است به نظر نگارنده اگر مقنن جرایمی را که اثار مخرب کمتری دارد سعی کند انها را از شمول افساد فی الارض خارج سازد تا حقوق ایران مطابق قانون حقوق بشر گردد دین اسلام در بین جهانیان از عدالت کافی برخوردار خواهد شد چون دین اسلام ، دین خاتم پیامبران ، حضرت محمد (ص) است و حضرت محمد (ص) مایه گشایش ، بخشندگی و رحمت است و حق این است که به جهانیان ایشان را به درستی بشناسانیم .
  کلیدواژگان: افساد، فی الارض، یهود، اسلام، نظام حقوقی
 • مریم خدادادی، رجب فخرائیان*، محمد قادری مقدم صفحات 2193-2209
  بررسی زمینه های اخلاقی قطعه «صاعقه ما ستم اغنیاست» بر اساس مبانی نظریه ارتباط کلامی یاکوبسن، هدف و مساله اصلی پژوهش حاضر است. این تحقیق با عنایت به روش توصیفی-تحلیلی و منابع کتابخانه ای تدوین شده است. نتایج این بررسی نشان می دهد که پروین ترکیبی از اخلاقیات، اجتماعیات و مسایل سیاسی را با مخاطبان خود به اشتراک گذاشته است. دعوت او به حق طلبی و تخلق به سلاح خوی نیک برای برهم زدن شرایط نامطلوب، از کاربردهای نقش ترغیبی بوده است. نقش همدلی بیانگر دردهای مشترک پروین با غالب اعضای جامعه است. نقش عاطفی، دنیای درونی اش را تشریح می کند. نقش ارجاعی، واقعیت های موجود را که آمیزه ای از بی اخلاقی-های طبقه حاکم و محرومیت های فرودستان است، نشان می دهد. نقش ادبی مبین قدرت تصویرگری پروین برای محسوس جلوه دادن تضادها و تقابل های موجود در جامعه با کاربست استعاره و کنایه است. بر اساس نقش فرازبانی در این شعر، خرقه رمزی از محرومیت ، نوروز رمزی از بی اعتباری دنیا و کشتن و درودن رمزی از هماهنگی میان کار و نتیجه است.
  کلیدواژگان: پروین اعتصامی، قطعه «صاعقه ما ستم اغنیاست»، یاکوبسن، ارتباط کلامی، نقش های زبانی و فرازبانی
 • مصطفی محمدی، حسین صابری*، محمدرضا کاظمی گلوردی صفحات 2211-2223

  سنت نبوی پس از قرآن دومین منبع اجتهاد و استنباط فروع دین و احکام شرعی شمرده شده است. در این مجموعه به احادیث فقهی که در آن به سنت نبوی استناد شده است می پردازد و استدلال های ایشان را گونه شناسی کرده و در ادامه آن ها را بر کتب فقهی فقهای شیعه عرضه داشته تا نحوه تعامل آن ها را با این گونه از استدلال های ایمه اطهار (علیهم السلام) مورد بررسی قرار داده و رفتار آنها را با رفتار ایمه اطهار نسب به استناد به سنت نبوی ارزیابی کرده و به این سوال پاسخ می دهد که ایا فقها نیز مانند ایمه اطهار (علیهم السلام) در استنادات فقهی خود رفتار می کردند یا رفتاری متفاوت داشته اند؟ آیا می شود قاعده و یا حکم کلی یا حتی عموم مستخرج از این استدلالات و استنادات بدست آورد و در سیر اجتهادی مورد استفاده قرار داد یا خیر؟ آیا این عمل را فقها انجام داده اند؟ هدف عمده این پژوهش واکاوی استدلالات ایمه اطهار علیهم السلام در استخراج حکم فقهی و استناد و بکارگیری سنت نبوی می باشد و همچنین نحوه تمسک و کاربرد آنها و کیفیت بکارگیری آنها در کتب فقهی شیعه از جمله جواهرالکلام می باشد . روش گردآوری داده ها در این پژوهش به جهت فنی بودن بحث اتکای کاملی دارد به استفاده از روش کتابخانه ای و فیش برداری، لذا رجوع به منابع فقهی شیعه و بررسی انظار فقهی آنها از جمله راهکارهای نگارش دقیق و صحیح این پژوهش است. از نتایج تحقیق اسباب استناد به سنت نبوی توسط ایمه اطهار (علیهم السلام) است.

  کلیدواژگان: احکام، مستندات فقهی، احادیث ائمه، احکام عبادات، مستندات احادیث
 • حدیث سادات حسینی، محسن رهامی*، سید حسین هاشمی، سید محمود میرخلیلی صفحات 2225-2239
  امروزه کشورها به دلیل داشتن مناسبات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، در تلاشند قوانین کیفری خود را با معیارهای پذیرفته شده جهانی، هماهنگ سازند. ایران نیز در حوزه اصلاح قوانین کیفری، بر اساس اصل چهارم قانون اساسی، درصدد منطبق ساختن این قوانین با مبانی شرع مقدس اسلام بوده و از طرف دیگر، سعی کرده از دستاوردهای بشری و انطباق با مبانی جدید حقوق کیفری، قوانین کیفری خود را فارغ از چالش های سیاسی، اصلاح و بازنگری نماید. در این راستا یعنی پایبندی به مبانی شرع و انطباق با آموزه های حقوق کیفری مدرن، به لحاظ تباین مبانی این دو نظام حقوقی، با چالش های جدی مواجه خواهد شد. در این نوشتار، به روش توصیفی-تحلیلی، موانع و راهکارهایی که نظام تقنینی کشور و نیز صاحب نظران ارایه کرده اند، مورد تحلیل قرار گرفته و دیدگاه های جدیدی برای حل چالش های پیش رو و انطباق قوانین کشور با دستاوردهای جهانی حقوق کیفری مدرن ساز قوانین ارایه شده است.
  کلیدواژگان: مجازات، جهانی شدن، تحمیل فرهنگ، تعارض قوانین، قاعده مصلحت
 • حسن پیشنماز اهری، مسعود بسامی*، توران توسلی زاده صفحات 2241-2264
  استفاده از نتایج جرمشناسی و کیفرشناسی در محدوه اجرای کیفر و نهادهای به مثابه کیفر امری است که در قرن حاضر مورد توافق جرمشناسان و حقوقدانان است. دراین بین قرارهای نظارت قضایی متاثر از جدالهای بین حقوق بشری و دفاع از حقوق متهم است. در این بین حقوق کیفری ایران و انگلستان نیز از این تحول باز نمانده و قرارهای نظارت قضایی وارد حقوق کیفری این کشورها شده است. لیکن سوالی این مقاله، این است که چه وجوه افتراق و اشتراکی بین نظام حقوقی ایران و انگلستان در زمینه قرار نظارت قضایی وجود دارد؟ در واقع مقاله حاضر، با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی تلاش می کند تا مطالعه تطبیقی بین قرارهای نظارت قضایی در حقوق کیفری ایران و انگلستان داشته باشد. نتایج مقاله حاضر بیانگر این است که بهرغم داشتن اشتراکات متعدد به ویژه در اصول حاکم برقرارهای نظارت قضایی و آثار آن، در دو نظام حقوقی مزبور، سه تفاوت اساسی د راین خصوص وجود دارد. اولا؛ اینکه در حقوق کیفری انگلستان هدف سازشی متهم بیشتر مورد اقبال قرار گرفته است ولی در حقوق کیفری ایران هدف بیشتر تثبیت نبود فرار و پنهان شدن متهم است، دوما؛ اینکه در حقوق کیفری انگلستان قرارهای نظارت قضایی حاوی تکالیف سلبی با دقت و جامعیت بیشتری طرح شده است ولی در حقوق ایران در این خصوص هنوز پیچیدگی ها و نواقص فراوان است سوما؛ اینکه در حقوق کیفری انگلستان مبنا بر صدور قرارهای نظارت قضایی مجزا ومنفک است درنتیجه در حقوق کیفری ایران قرارهای نظارت بیشتر جنبه تکمیلی دارند.
  کلیدواژگان: نظام های حقوق کیفری، حقوق کیفری انگلستان، حقوق کیفری ایران، قرارهای نظارت قضایی
 • محمد دکاندار، مجید رادفر*، علی ملک پور صفحات 2266-2285
  این مقاله، ریشه های فکری و معرفتی آنچه به عنوان «سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران» شناخته می شود با مطالعه ی موردی «پرونده ی هسته ای» در اندیشه و عمل گفتمان حاکم بر روشنفکری دهه چهل و پنجاه ایران، تبیین و تحلیل می کند. به عبارت بنیانی تر، «نسب شناسی» یا «تبارشناسی» فکری اندیشه وعمل جمهوری اسلامی ایران درزمینه ی سیاست خارجی، موضوع این تحقیق است.روش تحقیق این پژوهش کیفی با رویکرد انتقادی روش «تحلیل گفتمان» است که از روش «لاکلا و موفه» برای تجزیه و تجلیل داده ها استفاده می شود.آنچه به عنوان نتیجه این مقاله براساس تحلیل گفتمانی لاکلا و موفه، استنتاج می گردد این است که گفتمان غرب ستیزی به دلیل قابلیت دسترسی و اعتبار با دال مرکزی بومی گرایی توانست ضمن غیریت سازی با گفتمان شاه از یکسو و غرب از سوی دیگر در فضای فرهنگی و اجتماعی ایران بر گفتمان های بدیل غالب شود. الگوی چالش مقاومت ایران هسته ای بر اساس گفتمان بازگشت به خویشتن و غیریت سازی با غرب را می توان چنین شرح داد که جمهوری اسلامی نه تنها وابستگی به هیچ یک از ابرقدرتها را منطقی و اصولی نمی داند، بلکه برای از بین بردن نظام موجود حاکم بر روابط بین الملل تلاش و مبارزه می کند.
  کلیدواژگان: گفتمان، غرب زدگی، بازگشت به خویشتن، سیاست خارجی جمهوری اسلامی، پرونده هسته ای ایران
 • زهرا جواهری، سینا فروزش*، غلامحسین زرگری نژاد صفحات 2287-2303

  نهضت ملی شدن صنعت نفت از حرکت های سیاسی و اجتماعی بود که اهداف خود را در راستای حاکمیت استقلال ملی تعریف کرد. این جریان در سال 1328 ه. ش با تشکیل جبهه ملی آغاز شد. تحقق این امر به منظور تسلط بر منابع و منافع ملی و کوتاه کردن دست بیگانه از امور داخلی موردقبول عموم قرار گرفت وهمچنین مشارکت سراسر را از جبهه ملی و نخست وزیری مصدق به دنبال داشت. بازاریان به عنوان بخشی از نیروهای اقتصادی و اجتماعی فعال در جامعه ایران به حمایت پرداختند. مسیله تحقیق حاضر این است که انگیزه و اهداف تجار و بازاریان در حمایت از آن چه بود؟ فرضیه تحقیق حاضر این است که تجار و بازاریان، ملی شدن صنعت نفت و کوتاه شدن دست بیگانگان از اقتصاد ایران را به نفع تجارت و بازرگانی داخلی تحلیل و ارزیابی می کردند. روش تحقیق در این مقاله، تاریخی (استقرایی) و شیوه گردآوری اطلاعات، اسنادی و کتابخانه ای است؛ شیوه نگارش نیز توصیفی-تحلیلی می باشد. یافته های اساسی پژوهش فوق بیانگر آن است که تجار و بازاریان در دوره های بحران، شورش و انقلاب، از نیروهای سیاسی سنتی حمایت اقتصادی کرده و یکی از بزرگ ترین اقشار حمایتی در این جریان بوده اند در این راستا بسیاری از بازاریان که در تمام دوره مصدق همراه او بودند، پس از کودتا نیز به حمایت از وی پرداختندواژگان کلیدی:تجار، بازاریان، پهلوی دو ، دکتر محمد مصد ، صنعت نفت، ملی شدن

  کلیدواژگان: کلیدی: تجار، بازاریان، پهلوی دو، دکتر محمد مصد، صنعت نفت، ملی شدن
 • سحر پورحسینی دهمیری، رضا پریزاد*، علی شیرخانی صفحات 2305-2322
  هدف اصلی مقاله ی حاضر، بررسی مشارکت سیاسی زنان در جمهوری اسلامی ایران می باشد. مشارکت به عنوان یکی از ابزارهای اصلی دستیابی به توسعه سیاسی مطرح است. از زمان شکل گیری انقلاب اسلامی تا کنون، دولتهای مختلف تلاش کرده اند با مشارکت سیاسی را تقویت سازند. با این حال، نگاهی به آمارها و روند مشارکت سیاسی نشان می دهد که تا کنون نتوانسته اند موفقیتی در این مهم کسب کنند. با توجه به این امر، سوال اصلی رساله این گونه مطرح شده است که مشارکت سیاسی زنان در جمهوری اسلامی ایران چگونه بوده است؟ در پاسخ این فرضیه مطرح شده است که با وجود تلاش دولتهای مختلف، مشارکت سیاسی هم از لحاظ کمی و هم از لحاظ کیفی مناسب نبوده استنتایج تحقیق نشان می دهد که در دوران ریاست جمهوری خاتمی، احمدی نژاد و روحانی، با وجود تبلیغات انتخاباتی مبتنی بر حضور زنان در پست های مهم سیاسی، روند حضور آنها معطوف به پست های میانی شده است. عدم هم افزایی سطوح مختلف ساختارهای اقتصادی، ساختار سیاسی و فرهنگی موجود با تحولات ناشی از جهانی شدن و توانمندسازی زنان، موجب استمرار گفتمان مسلط مردسالاری و ضعف عاملیت زنان در امر سیاسی ایران شده است. نوع روش تحقیق در مقاله ی حاضر، توصیفی - تحلیلی و بر مبنای مطالعات کتابخانه ای است.
  کلیدواژگان: مشارکت، مشارکت سیاسی، زنان، مردسالاری
 • سید علی نوری، حسین جوان آراسته*، محمدتقی دشتی صفحات 2324-2332

  مقاله حاضر درصدد« بررسی جایگاه قراردادهای IPC در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ، قانون نفت و قوانین برنامه های توسعه» است. از این منظر پس از بسط فضای مفهومی موضوع، به بررسی جایگاه قراردادهای نفتی بخصوص IPC خواهد پرداخت. مطابق با مستندات موضوعی ارایه شده در این پژوهش، روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش، کتابخانه ای می باشد یافته های پژوهش حکایت از آن دارد که اولا، درسال های اخیر به طور کلی رویکرد قانونگذار در مورد سرمایه گذاری در صنعت نفت تغییر کرده است به طوری که در قانون برنامه ی سوم توسعه و قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاران خارجی و قانون برنامه ی چهارم توسعه به صراحت استفاده از روش مشارکت در صنعت نفت در قالب قراردادهای IPC مجاز اعلام گردیده است و ثانیا، درقوانین خاص ازجمله قانون نفت مصوب 1336 قرارداد مشارکت درتولید را به رسمیت شناخت و شرکت ملی نفت از اختیارات وسیعی در زمینه عملیات نفتی برخوردار شد. این قانون انعقاد هرگونه قرارداد را مجاز شمرده، اما با توجه به سایر قوانین، الگوی مشارکت درتولید به صورت عاملیت مورد توجه قانونگذار بود است.

  کلیدواژگان: نفت، قراردادهای نفتی، IPC، قانون نفت، اقتصاد مقاومتی، برنامه های توسعه
 • پریسا آقایی، زینت نیک آیین*، حمید سجادی، فریده اشرف گنجویی صفحات 2334-2345
  پژوهش حاضر از نوع توصیفی و از نظر مسیر اجرا از نوع پیمایشی و از نظر هدف کاربردی بود. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه معلمان تربیت بدنی شهر تهران معادل 1600 نفر بود که حجم نمونه نیز 384 تعیین شد و روش نمونه گیری نیز تصادفی بود. ابزار پژوهش شامل 3 پرسشنامه های : 1-پرسشنامه خود برند سازی سازمانی، 2- پرسشنامه خلاقیت و نوآوری آنتونیک و همکاران و 3- پرسشنامه تغییر سازمانی بیورتیک و لیوتین بود که اعتبار آن با دیدگاه خبرگان و پایایی نیز با آزمون آلفای کرونباخ حاصل شد برای تحلیل داده ها نیز از مدل معادلات ساختاری استفاده شده که با بهره گیری از نرم افزار SPSS و LISREL حاصل خواهد شد. یافته ها نشان داد بین خود برنسازی و پذیرش تغییر معلمان رابطه معناداری وجود دارد و همچنین نوآوری نیز در پذیرش تغییر معلمان اثرگذار است. بر اساس نتایج می توان نتیجه گرفت که خود برندسازی و نوآوری در پذیرش تغییر معلمان تربیت بدنی اثرمعناداری دارد.
  کلیدواژگان: خود برنسازی، نوآوری، پذیرش تغییر، معلمان
 • سید محمدرضا موسوی فرد*، حیدر لطفی، زهرا شمسی زاد صفحات 2347-2365

  با توجه به حساسیت هایی که در خصوص (حتی) تعریف جرم سیاسی و تفکیک آن با دیگر جرایم امنیتی وجود دارد، عملا تعیین مصادیق جرم سیاسی و... یکی از مباحثی بوده است که از دیرباز محل نزاع تیوریک بوده است، با توجه به رویکردهای تاویل گرایی که در علوم انسانی تعریف شده است؛ در برخی از مواقع باید ارجاع بازخوانش و فهمیدن و حتی تفکیک را به مخاطب سپرد، این امر از لحاظ کاربردی می تواند ما را به سوی این نکته رهنمون سازد؛ که تعریف ضابطه های دقیق، مصادیق شفاف و حتی آیین دادرسی خاص برای این نوع از مجرمین این جرایم با رعایت مسایلی همچون حضور هییت منصفه و امثالهم لازم و ضروری بوده درنتیجه باعث می شود دستگاه عدالت کیفری در رسیدگی قضایی بدین جرایم بر اساس معیارهای اصلی حقوقی همانند (عدالت، انصاف، وجدان قضایی، اصول دادرسی منصفانه و...) رفتار سیاسی حاکمیت ها منطبق با قوانین بین المللی تطابقت بیشتری دارد، دقت نمایند.

  کلیدواژگان: مجرم، تاویل گرایی، قوانین، مجرم سیاسی، هرمنوتیک، رفتار سیاسی
 • زهرا قائمی، صابر اداک*، محسن حیدرنیا صفحات 2367-2380
  در سرتاسر حکومت صفویان، مذهب و نیروهای وابسته به آن نقش عمده ای ایفا می کردند. در واقع، حکومتی که شاه اسماعیل اول در 907 ق تاسیس کرد، حکومتی مذهبی بر پایه شاخص های دینی موجود در جامعه بود. حاکمان صفویه توانستند با اتکاء بر نهاد دین، روند شکل گیری قدرت را تسریع بخشند. تاثیر و تاثر حاکمان و روحانیون از هم، ساخت بناهای مذهبی، برگزاری آیین های مذهبی و حمایت یا سرکوب پیروان فرقه های مذهبی دیگر، از طرفی باعث استحکام دولت صفویه گردید و از طرفی، زمینه های فروپاشی و سقوط آن را فراهم آورد. در این تحقیق با تکیه بر روش توصیفی- تحلیلی و منابع کتابخانه ای، سیاست های شاه طهماسب اول در برابر مخالفان مذهبی و فکری در این دوران بررسی شده است. شورش های سیاسی- مذهبی دوران شاه مذکور بدین قرار است: الف) شورش قوام-الدین نوربخش ب) شورش علاءالدوله رعناشی در دزفول ج) شورش در منطقه کردستان د) شورش خان احمد خان، حاکم آل کیا در گیلان و اجبار او به پذیرش مذهب شیعه اثنی عشری پس از تسلیم. آنچه در رویکردهای سیاسی و مذهبی شاه طهماسب تاثری مستقیم برجای گذاشت، تغییر گرایش او از صوفیان به سوی فقیهان شیعی بوده است.
  کلیدواژگان: صفویه، مخالفان فکری و مذهبی، شاه طهماسب اول، دین و مذهب
 • ژیلا احمدی، افشین زرگر*، فخرالدین سلطانی صفحات 2382-2399
  جمهوری گرجستان، امروزه بازیگران منطقه ای و بین المللی متعددی را به خود جلب کرده و اهمیت فوق العاده تاریخی خود را مجدد بازیافته است. گرجستان که زمانی، حیات خلوت و حوزه نفوذ بلادرنگ روسیه و اتحاد جماهیر شوروی بود و در ادوار متمادی تاریخ نیز محل منازعه و رقابت بازیگران منطقه بوده است، اکنون به محل رقابت قدرت های بزرگ کنونی تبدیل شده و هرکدام از بازیگران منطقه ای و جهانی به دنبال حضور، نفوذ و تامین هرچه بیشتر منافع خود هستند. برای درک بهتر اهمیت این منطقه برای قدرت های بزرگ بویژه آمریکا و روسیه و گرایشات گرجستان به هریک از این دو قدرت، به بررسی اهداف این دو قدرت در منطقه قفقاز جنوبی پرداخته می شود. در پژوهش پیش رو این پرسش مطرح می گردد که کشور گرجستان از سال 2008 به بعد به سمت کدام قدرت شرق و غرب متمایل بوده است؟ و به تاثیر این جهت گیری های در رابطه با ایران اشاره خواهد شد. در واقع این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی به بررسی این فرضیه می پردازد که گرجستان برای همکاری با ناتو، دارای انگیزه هایی هست. بنظر می رسد، جمهوری گرجستان حضور ناتو را بعنوان مقدمه ای برای اروپایی شدن ترجیحا دریافت کمک های مالی بیشتر می داند. نتیجتا می توان بیان نمود که از میان دو بازیگر فرامنطقه ای، نقش آمریکا از دیگران بارزتر بنظر می-رسد. آمریکا دارای منافع منطقه ای در گرجستان است
  کلیدواژگان: جمهوری گرجستان، ناتو، ایالات متحده آمریکا، روسیه، بازیگران منطقه ای
 • شهناز دوانی بهران، عسکر بهرامی، کهیش نژاد*، علاءالدین آذری صفحات 2401-2418

  از مهمترین اصول و مبانی اعتقادی ادیان الهی، باور به حیات پس از مرگ است. در بندهای متعددی از متون اوستایی و پهلوی، به حیات پس از مرگ اشاره شده است و این موضوع از ویژگیهای دین یهود نیز به شمار می رود. در این پژوهش ابتدا بررسی سرنوشت روان انسان پس از مرگ، از دیدگاه دینهای زرتشتی و یهود می آید و شباهتها و تفاوتهای دو دین از جمله در مباحثی چون ضرورت وجود جهان پس از مرگ و محدود بودن آن تا رستاخیز، کیفر و پاداش برای مجرمان و نیکوکاران، جایگاه بهشت و جهنم و همیستگان در جهان پس از مرگ برای انسانها، و حضور روان بدون بدن در عالم پس از مرگ، بررسی می شود. میان ادیان الهی سامی مشابهت های بسیاری در عقاید مربوط به مبدا روح، سرنوشت روح پس از مرگ، رستاخیز، داوری ، بهشت و جهنم وجود دارد که این امر حاکی از ارتباط مستقیم و بی واسطه این ادیان با یکدیگر است. اما مشابهات دو دین زرتشتی و یهودی را در زمینه های متفاوت دیگری باید بررسی کرد که در این میان، ارتباط اجتماعی و فرهنگی میان زرتشتیان و یهودیان پس از سقوط اورشلیم و اسارت یهودیان به دست بخت النصر و سپس فتح بابل توسط کوروش و آزادی یهودیان که زمینه ساز نفوذ فرهنگ ایرانی و عقاید زرتشتی در اعتقادات یهود گشت، حایز اهمیت است. موضوع اصلی این نوشتار، بررسی تحلیلی- تطبیقی سرنوشت روان انسان پس از مرگ، در دین های زرتشتی و یهود است.کلیدواژه: مرگ، حیات پس از مرگ، سرنوشت روان، دین زرتشتی، دین یهود.

  کلیدواژگان: مرگ، حیات پس از مرگ، سرنوشت روان، دین زرتشتی، دین یهود
 • مصطفی قنبری قلعه رود خانی، محمدرضا وطن پرست*، کیهان آزادی هیر صفحات 2420-2429
  پژوهش حاضر به بررسی تاثیر راهکارهای افشاء عملکرد مبتنی بر مسیولیت اجتماعی بر ارتقای خط مشی اقتصاد مقاومتی در شرکتهای صنایع غذایی و دارویی می پردازد. این پژوهش به تجزیه و تحلیل داده-های مربوط به 22 شرکت فعال در صنایع غذایی و دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در یک دوره زمانی شش ساله (1392-1397) پرداخته است که 83 شاخص مورد ارزیابی قرار گرفت و سپس با کسب نظر از خبرگان موضوع تعداد 9 شاخص توسط تکنیک دلفی اولویت بندی شدند. در ادامه و در بخش کمی ارتباط بین راهکارهای مسیولیت اجتماعی و ابعاد خط مشی اقتصاد مقاومتی مورد بررسی قرار گرفت که جامعه آماری در این بخش شامل کارکنان شرکت های مزبور بودند که تعداد 311 نفر به روش در دسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش مدل سازی معادلات ساختاری مبتنی بر رویکرد حداقل مربعات جزیی استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد که بین راهکارهای افشای عملکرد مبتنی بر مسیولیت اجتماعی و ابعاد اقتصاد مقاومتی ارتباط معناداری وجود دارد و بهترین مسیر مربوط به بعد کنترل مصرف می باشد. براین اساس می توان گفت که با توجه به راهکارهای افشای عملکرد مبتنی بر مسیولیت اجتماعی می توان ابعاد اقتصاد مقاومتی را در شرکت های فعال غذایی و دارویی تقویت نمود.
  کلیدواژگان: عملکرد مسئولیت اجتماعی، افشاء عملکرد، اقتصاد مقاومتی، شرکت های غذایی و دارویی
 • زهرا فیروزی لاکتراشانی، ابوالقاسم دلخوش کسمایی*، محمود صفری صفحات 2431-2452

  هدف پژوهش حاضر ارایه الگوی نظام آموزشی مبتنی بر توسعه نگرش کارآفرینانه دانش آموزان هنرستان های شهر تهران میباشد. روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و به روش اکتشافی انجام شد. گردآوری داده ها به روش آمیخته (کیفی و کمی)صورت گرفته و ابزار گرد آوری داده ها مصاحبه وپرسشنامه بود. جامعه آماری بخش کیفی شامل خبرگان (مدیران ، کارآفرینان برترو اساتید دانشگاه ها) بوده که تعداد 20 نفر برای نمونه انتخاب شدند و در بخش کمی شامل کلیه مدیران، دبیران و مربیان های هنرستان های شهر تهران در سال 1399 بود که بر اساس فرمول کوکران، حجم نمونه به تعداد 305 نفر در این پژوهش همکاری کردند. تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده در بخش کیفی با استفاده از نرم افزار MAXQDA ودر بخش کمی به دو روش توصیفی و استنباطی از طریق نرم افزار SPSS 16 و Smart PLS انجام می شود. در این تحقیق برای توصیف داده ها از آمار توصیفی شامل فراوانی، درصد فراوانی، جدول توزیع فراوانی، ترسیم نمودارها و همچنین توصیف ویژگی های پاسخ دهندگان به پرسشنامه استفاده می گردد. و در تحلیل استنباطی به روش تحلیل عاملی، به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شد. نتایج نشان داد مولفه های: آموزش کارآفرینانه، روحیه کارآفرینی، مشاوره تحصیلی و شغلی، سبک رهبری و مدیریت هنرستان ها، ارتباط با صنعت و تجارت، محتوای آموزش کارآفرینی، توسعه مهارت های کارآفرینی در فراگیران، فضا و تجهیزات آموزشی، و در نهایت روش های آموزش کارآفرینی، به عنوان مولفه ها و شاخص های موثر بر نظام آموزشی جهت توسعه نگرش کارآفرینانه دانش آموزان هنرستان های شهر تهران است. بررسی ها نشان از برازش مدل بود

  کلیدواژگان: نظام آموزشی، توسعه نگرش کارآفرینانه، آموزش کارآفرینی، روش های آموزش کارآفرینی
 • علی توسلی*، مرتضی محمدی صفحات 2454-2475

  انتخاب دادگاه صالح، در عرف بازرگانی بین المللی، رفتاری متعارف به شمار می رود. اتحادیه اروپا به موجب کنوانسیون بروکسل2012 ، برخی از کشورهای صنعتی با عضویت در کنفرانس لاهه 2005 و بسیاری ازکشورها با پذیرش عهدنامه های منطقه ای، اعطای صلاحیت به دادگاه کشوری خاص و در نتیجه سلب صلاحیت از دادگاه صالح را، در قراردادهای مدنی و تجاری، همراه با محدودیت هایی پذیرفته اند. چنین اختیاری در ایران فاقد پایگاه قانونی است و قرارداد بازرگانان ایرانی، منحصرا، با تجار برخی از کشورها، می تواند، متضمن شرط گزینش دادگاه صالح باشد. در ایران، توافق بر صلاحیت دادگاه، جز در مورد ماده 1010 قانون مدنی، آن هم به صورت محدود و نیز قرارداد های بازرگانی میان اتباع معدودکشورهای متعاهد با اتباع ایران، منشا اثر نیست و دادگاه ها بدون درنظر داشتن توافق طرفین بر اعطای صلاحیت به دادگاه کشوری معین، در صورت احراز صلاحیت خود، رسیدگی را می آغازند و در غیراین صورت، از دادرسی امتناع می نمایند. هدف از این نوشتار، تحلیل چارچوب قانونی توافق بر صلاحیت در حقوق بین الملل خصوصی و تاثیر عضویت در پیمان های میان دولت ها، مانند کنفرانس لاهه و آیین نامه اروپایی بروکسل، در روابط اقتصادی بازرگانان می باشد.

  کلیدواژگان: توافق بر صلاحیت، کنفرانس لاهه، کنوانسیون بروکسل، انتخاب دادگاه در قراردادهای بین المللی
 • حسین روحی، حمیده رشادت جو*، حسین وظیفه دوست صفحات 2477-2499
  هدف پژوهش حاضر عبارت بود از طراحی مدل کارآفرینی پایدار مبتنی بر شایستگی های کارآفرینانه در کسب و کارهای بیمه ای کشور. روش پژوهش عبارت بود از روش ترکیبی یا آمیخته(کیفی- کمی). جامعه پژوهش در بخش کیفی عبارت بودند از اساتید، متخصصان و خبرگان در این حوزه و در بخش کمی عبارت بودند از کلیهنمایندگان و کارگزاران بیمه، مدیران شرکت ستادی و اجرایی بیمه و خبرگان کارآفرینی. تعداد نمونه در بخش کیفی که به صورت هدفمند انتخاب شد، 19 نفر از اساتید، متخصصان و خبرگان و در بخش کمی، با استفاده از فرمول کوکران 371 نفر از اساتید و صاحب نظران انتخاب شدند. ابزار تحقیق عبارت بود مصاحبه نیمه ساختار یافته و پرسشنامه محقق ساخته. تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده، در بخش کیفی به روش دلفی و از طریق کدگذاری (باز، محوری و انتخابی) با استفاده از نرم افزارMAXQDA و در بخش کمی به دو روش توصیفی و استنباطیبا استفاده از نرم افزارهایSPSS 16و Smart PLS انجام شد. نتایج نشان داد پنج مولفه در تبیین مدل کارآفرینی پایدار مبتنی بر شایستگی های کارآفرینانه در کسب و کارهای بیمه ای کشور نقش دارند که عبارتند از؛ حوزه فنی- مولفه دانش، حوزه مدیریتی- مولفه مدیریت، حوزه مدیریتی- مولفه رهبری، حوزه فردی- مولفه ویژگیهای شخصیتی، و در نهایت حوزه فردی- مولفه ویژگی های روانشناختی کارآفرینی. جهت بررسی برازش مدل، به بررسی X2، R و RS؛ پرداخته شد که وجودX2پایین و نسبت کای دو به درجه آزادی کمتر از سه، و همچنین ضریب تعینن و ضریب تعیین تعدیل شده محاسبه شده؛ نشان دهنده برازش مناسب مدل بود.
  کلیدواژگان: کارآفرینی پایدار، شایستگی های کارآفرینانه، کسب و کارهای بیمه ای کشور
 • تورج کریم نیا، امیر سماواتی پیروز*، داود کرمی صفحات 2501-2516
  عملیات ورزشی می تواند منجر به مواردی از مسیولیت کیفری یا مدنی گردد که کم و بیش مورد مطالعه برخی از تحقیقات قرار گرفته است. آنچه در این پژوهش با بهره گیری از روش تحقیق توصیفی تحلیلی مورد نقد و بررسی قرار گرفته است؛ جرم انگاری ها و تخلف انگاری هایی است که در حقیقت خاستگاه مسیولیت پیش گفته می باشد. باید توجه داشت که در عملیات ورزشی علیرغم آنکه ورزشکاران بطور صریح یا ضمنی چه در سطح مبتدی و چه در سطح حرفه ای؛ با آگاهی از مخاطرات موجود رضایت به انجام عملیات ورزشی داده اند و این رضایت با تکیه بر این مبنا بوده است که اشخاص مالک و حاکم تمامیت جسمانی خود می باشند؛ این رضایت مطلق نیست و با استثناء مواجه می باشد. در حقیقت هر گاه جرم یا تخلفی براساس قواعد آیین نامه ای در ورزش یا قوانین عام حقوق جزا صورت پذیرد این مسیله باعث ایجاد مسیولیت برای شخص خاطی می باشد. یکی از مهمترین ابهامات موجود تعیین ضابطه تشخیصی برای جرم بودن یا تخلف بودن عمل انجام شده است. بغرنج بودن مسیله در جایی نمایان تر می گردد که بدانیم اغلب آیین نامه های موجود مراحل رسمی تعیین شده جهت تصویب را طی ننموده اند و اغلب بواسطه هییت رییسه فدراسیون ها، تصویب و جاری گردیده اند.
  کلیدواژگان: حقوق ورزشی، مسئولیت کیفری، آیین نامه انضباطی، تخلفات ورزشی
 • محمد نصیریان مفیدی، محمدابراهیم شمس ناتری*، مهدی شیدائیان صفحات 2518-2533

  یکی از فجیع ترین جنایاتی که برخی از انسان ها علیه هم نوعان خود مرتکب می شوند نسل کشی می باشد.در طول تاریخ این جرم به کرات به وقوع پیوسته و در سال های اخیر نیز در سرزمین میانمار ارتکاب یافته و هزاران انسان به جهت تعلق به یک گروه مذهبی خاص (مسلمانان) مورد هجمه مرتکبین جرم نسل کشی قرار گرفته و به طرز فجیعی مورد جنایت واقع شده اند. وجه تمایز جرم نسل کشی از دیگر جرایم داخل در صلاحیت دیوان کیفری بین المللی تعلق قربانیان این جرم به یک گروه خاص قومی، ملی، نژادی یا مذهبی می باشد و جنایت نسل کشی ارتکابی در کشور میانمار نیز با درنظرگرفتن تعلق قربانیان به گروه مذهبی مسلمانان ارتکاب یافته است. در این مقاله سعی خواهد شد جنایت نسل کشی با رویکرد جرم شناختی مورد بررسی قرار گرفته و در این رهگذر وضعیت میانمار به عنوان یکی از مصادیق سرزمین هایی که نسل کشی در آن جا به وقوع پیوسته است تبیین گردد.

  کلیدواژگان: نسل کشی، بررسی جرم شناختی، میانمار
 • فرامرز امجدیان، اردشیر سنایی*، رضا جلالی صفحات 2535-2554

  این مقاله می خواهد به بررسی شاخصه های قدرت نرم ایران و آمریکا درعراق نوین درسال های 2016تا2020 بپردازد. و آمریکا سعی در مدیریت و کنترل تحولات عراق با استفاده از قدرت نرم ، و ایران نیزتلاش در صدور ارزش های انقلاب اسلامی به کشور عراق دارند.که همین امر منجر به رویارویی دو قدرت نرم، اسلام سیاسی به رهبری ایران و لیبرال دموکراسی غرب به رهبری آمریکا شده است.در عرصه جدید سیاست یکی از ابزارهای که واحدهای سیاسی به منظور دست یابی به اهداف و منافع ملی و راهبردی خود بکار می گیرند قدرت نرم است. قدرتی که از نگاه نظریه پردازان آن تاثیرگذاری بیشتری در مقایسه با قدرت سخت دارد. با روی کار آمدن ترامپ نشانه افول قدرت نرم آمریکا ودولت او با گفتمان نخست آمریکا، را دوباره با عظمت کن، می کوشید با فاصله گرفتن از ارزش های لیبرالی ودموکراتیک وبه کارگرفتن رویکردهای نیوریالیستی منافع آمریکا را تامین کند. و ایران به عنوان یک کشور مستقل و به منظور رسیدن به اهداف خود در منطقه ای خاورمیانه، و عراق یکی از کشورهایی است که جایگاه بسیار مهمی در سیاست خارجی ایران دارد، و از همخوانی و ایدیولوژی بیشتری با ارزش های جامعه عراق برخوردار بوده، و به منظور بهبود و گسترش روابط با این دولت از ظرفیت های قدرت نرم خود استفاده می کند. و این نوشتار در چارچوب نظریه جوزف نای ، دو کشور ایران و آمریکا و ضمن بررسی و تبیین مولفه های قدرت نرم به مقایسه این شاخصه ها در ابعاد سیاسی، فرهنگی، در عراق بپردازد.

  کلیدواژگان: قدرت نرم، ایران، آمریکا، عراق نوین، سیاست خارجی
 • علیرضا زادبر، جلال درخشه، مجتبی مقصودی صفحات 2604-2630

  گیلان، پس از تهران و آذربایجان در سیر مشروطه خواهی و استقرار نظام مشروطیت در ایران نقش اساسی ایفا کرده است. برخلاف سایر مناطق کشور که طبقه متوسط، راهبر انقلاب مشروطه بوده است در گیلان جنبش دهقانی در تمامی مراحل اعتراض، اجتماع و حرکت به سمت فتح تهران حضور پررنگ داشته و این کنش فعالانه با اشتراک منافع انجمن ها، کمیته ها و احزاب سیاسی شهری در یک راستا قرار یافت. از این رو این پژوهش با هدف بررسی زمینه ها و نقش جنبش دهقانی در فرآیند مشروطه خواهی گیلان شکل گرفته است. این مقاله با روش تحلیلی_تاریخی ضمن گردآوری داده ها لازم پیرامون نحوه شکل گیری و نقش آفرینی جنبش دهقانی در مشروطه گیلان براساس مدل بسیج منابع چارلز تیلی می کوشد زمینه ها و مدل بازیگری دهقانان گیلانی را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. یافته های تحقیق حاکی از آن است که مشارکت دهقانان گیلانی، در مشروطیت به میزان آگاهی آنان از اهداف مشروطه باز نمی گردد. دهقان گیلانی بطور کلی مفهوم مشروطه و نظام ایده آل منتج از آن را نمی شناخت. سابقه شورش های دهقانی در این منطقه، محیط جغرافیایی متفاوت، اشتراک منافع بر سر زمین، ظلم بی حد ملاکین، ارتباط با انجمن ها و بهره بردن احزاب از دهقانان فرآیند بسیج این جنبش به حساب می آید.

  کلیدواژگان: بسیج منابع، جنبش دهقانی، گیلان، مشروطه
 • ابراهیم میر، بشیر ذوالعلی، محمد فاتحی صفحات 2631-2656

  سعاد الصباح از جمله شاعرانی است که ابعاد مختلف مسایل زنان را در شعر خود منعکس کرده است. که در بسیاری از موارد، نوعی مبارزه علیه مرد به نظر می رسد. با توجه به بررسی حاضر، گرایش های مرد ستیزی در اشعار این شاعر، مواردی چون انتقاد از ماهیت مرد سالاری، تمرد از مرد، زبان گزند نسبت به او و اعتراض به زندگی مشترک را در بر می گیرد. هدف اصلی از انجام پژوهش حاضر بررسی و مطالعه تصورات قالبی جنسیتی جوامع شرقی (مردسالاری) در شکل گیری تبعیض ستیزی سروده های سعاد الصباح می باشد. نتایج نشان داد که متاسفانه همواره در طول تاریخ مرد تنها محور اساسی خانواده را تشکیل داده و این سلطه و تک محوری بر فرهنگ و ادب نیز سایه انداخته است. به طوری که زنان همیشه در حاشیه فرهنگ و خارج از حیطه فعالیت های ادبی قرار داشته و امکان هنرنمایی در عرصه ادب را پیدا نکرده اند. عده ای سیطره شعر و ادب را سیطره ادب و فرهنگ مردانه می دانند و اگر زنان به ندرت قلم به دست گرفتند با زبان فرهنگ و تفکر مردان سخن گفته اند زیرا فرهنگ و ادب را تفکر مردانه اشغال کرده و زنان زبان مخصوص خود را متناسب با ذات زنانه خویش نداشتند. سعاد الصباح در اشعار خود جامعه و مخصوصا زنان را به آزادی خواهی و آزاد اندیشی دعوت می کند و معتقد است که در جامعه باید آرا و نظرات خود را به راحتی مطرح کند و در اداره و تصمیم‌گیری کشور سهیم باشد.

  کلیدواژگان: تبعیض ستیزی، سعادالصباح، مردستیزی، زن، کویت
 • مجتبی فیض اللهی، محمود احمدی شریف*، مهران کشتکار هرانکی صفحات 2658-2688

  فرش هنر- صنعتی ویژه؛ با قابلیتی فرهنگی و اقتصادی در کشور ماست که طی قرون متمادی نیازهای زیبایی شناسی و کاربردی مردمان این سرزمین و کشورهای دیگر را مرتفع ساخته است. اهمیت این هنر زمانی مشخص می شود که از بعد اقتصادی بیش ترین صادرات غیرنفتی کشورمان را تشکیل می دهد و زمینه ساز ایجاد شغل های متعددی پیرامون خود گشته است. هدف از پژوهش حاضر تحلیل شکاف بین وضعیت موجود و مطلوب مولفه های بازاریابی بین المللی فرش دستباف ایران می باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف بنیادین کاربردی، از نظر ماهیت، تحقیق های پیمایشی و از نظر پارادایمی، تحقیق های ترکیبی-_اکتشافی، نمونه گیری در بخش کیفی پژوهش به صورت هدفمند و در بخش کمی به صورت تصادفی ساده انجام شد. در مرحله کیفی با 12 نفر از خبرگان، که عمدتا خبرگان دانشگاهی مسلط به بحث بازاریابی بین الملل و مدیران ارشد شرکت های صادرکننده فرش دستباف ایران بودند، که مصاحبه ها تا دستیابی به اشباع نظری ادامه داشت و نمونه های بخش کمی شامل 186 نفر که براساس فرمول کوکران انتخاب شدند. ابزار پژوهش در بخش کیفی با استفاده از روش اکتشافی مولفه های راهبردی بازاریابی بین المللی فرش دستباف ایران و عوامل موثر بر آن مشخص شده و در بخش کمی از طریق تحقیق توصیفی- پیمایشی مورد ارزیابی قرار داده شد.

  کلیدواژگان: تحلیل شکاف، بازاریابی بین المللی، فرش دستباف، رویکرد آمیخته
 • غلامرضا خواجه سروی، محمد محمودی کیا، عباس فرهادی، سید حسین صادقی صفحات 2689-2708

    استانداران به عنوان نمایندگان عالی دولت و مهم ترین رکن آن در هر استان محسوب می شوند به طوری که از تمام اختیارات اجرایی مربوط به قوه ی مجریه (از امور عمران و آبادی، فرهنگی گرفته تا مسایل امنیتی و حفظ نظم و...) در هر استان برخوردار هستند. این وظایف و نقش های کارکردگرایانه مهم، موجب می شود تا هر یک از استانداران، به مدیری با تجربه های فراوان و با ویژگی های منحصر به فرد مبدل شوند که ضمن شناسایی نقاط قوت و ضعف استان تحت مدیریت خویش، نحوه ی برخورد و مواجهه با تمام اتفاقات خواسته و ناخواسته را نیز به خوبی شناخته و توانایی تصمیم سازی کلان را نیز برای آینده ی این مناطق و کشور دارا شوند. از این رو، این پژوهش با علم به اهمیت این موضوع، با بهره گیری از مطالعه کتابخانه ای و اکتشافی، چارچوبی واقع بینانه و عینی برای مستندسازی و جمع آوری تجارب استانداران و همچنین انتقال آن ها به نسل جدید استانداران و مدیران ارشد اجرایی کشور ارایه نموده است. لذا، در ابتدا ضمن ارایه تعاریفی از مستندسازی تجربیات و روش های انجام این کار، به یک مدلی از مستندسازی تجربیات استاندارن با ارایه شاخص هایی رسیده و با بومی سازی آن، شاخص های جمع آوری و مستندسازی تجربیات استانداران را در مصادیق سیاسی، اقتصادی و عمرانی، فرهنگی و اجتماعی، مدیریتی و .. با کمک نخبگان و افراد دانشگاهی و همچنین تعدادی از جامعه آماری؛ استخراج کرده و در جداول مخصوص خود قرار داده ایم.

  کلیدواژگان: مستندسازی تجربیات، استانداران، جمهوری اسلامی ایران، استان، چارچوب نظری
|
 • Bahram Seyedin, Hossein Budaghi Khajeh *, Mojtaba Ramezani, Yaghob Alavimatin Pages 2-21
  Growth and development of electronic banking and providing face-to-face services to customers is one of the main axes of new banking development and profitability for banks. Since in this index, customers are the main focus of services and the importance of customers in this industry as an asset plays a key role in the emergence of new services and profitability. In this study, the presentation of the brand equity model of the Welfare Bank with emphasis on perceived value and the quality of communication in distance services in electronic banking has been considered. In this study, the statistical population of customers of electronic services of the Welfare Bank and the sample size based on Cochran's formula is 382 people. Data collection tool was a questionnaire and descriptive statistics using SPSS software and testing the research hypotheses and the proposed model using structural equations with partial least squares method (pls software). The results of the data collected from the electronic services customers of the Welfare Bank show; Perceived value of distance services both directly affects the brand equity of the Welfare Bank and indirectly affects the quality of communication in distance services through the mediating variable.
  Keywords: brand equity, perceived value of distance services, quality of communication in distance services, Electronic banking, welfare bank
 • Alireza Lotfi * Pages 23-34

  The rule of obligation is one of the indisputable rules of jurisprudence and the sure thing of this rule is that there is a difference between two people in religion, one of whom is an imam of the religion and the other is a public or follower of other religions or sects. According to other narrations and evidences that express the provisions of the rule of obligation, they say: If a transaction or contract according to the Sunni religion or other sects takes place correctly and with conditions, even if it is void according to the Shiite religion of the Imams according to the requirements Provisions of the rule of obligation, a Shiite person can arrange the effects of correctness on that action and compel a non-Imam person to accept the necessity of his action. Although this rule has little application in private law, it is not without legal benefit as the scope of the rule in various schools of jurisprudence, in addition to Islamic and divine religions, also includes non-divine and non-religious religions - such as polytheists and idolaters. شد .Islam has always treated other religions with dignity and justice, and has commanded adherence to contracts and covenants between Muslims and non-Muslims, and has long emphasized the need to respect the rights of their personal status.

  Keywords: Rule of Obligation, Imamiyya, Sunni, People of the Book, Personal Status, Subject law
 • Mehdi Khazaie, Moosa Mousavi Zenooz *, Hassan Soleimani Pages 36-53

  Research Issue:

   With the victory of the Islamic Revolution and its goal in achieving comprehensive development, nuclear energy became the focus of the men's government. Enmity with the Islamic Revolution and opposition to the West with its development caused Iran's goal of peaceful use of nuclear energy to turn into an international. Accordingly, the purpose of this study is to investigate the legal consequences of Borjam.

  Method

  The present study seeks to investigate the legal consequences of JCPOA by descriptive-analytical method, which is used by libraries with the method of deleting files from law book sources as well as the use of Internet resources.

  Results

  In this study, the historical course of the nuclear negotiations from the 2000s to the Vienna Agreement, the legal opportunities and threats of the UN Security Council, the legal weakness of the UN Security Council were discussed. Some believe that after reaching a nuclear agreement or a UN Security Council, due to the form of the document and citing the intentions of the parties and explicitly the text, only the executive document contains some voluntary actions by both parties and therefore, it can not be A treaty, agreement, treaty or international agreement.

  Keywords: Nuclear negotiations, Legal Consequences of JCPOA, Political, Economic Consequences of JCPOA, International Atomic Energy Agency, Islamic Republic of Iran, P5 + 1 Group
 • Isa Bozorgmehr * Pages 55-65

  In today's ,Criminal responsibility complex society’s Criminal responsibility in simple societies of the past cannot be completely equated; modern societies usually have a detailed set of criminal rules. It is not possible for a girl to be held responsible for a certain age at a particular age, especially at the age of nine for all criminal law; if we are to hold a nine-year-old girl accountable for all black crimes, we must inevitably have lower offenses and penalties. The child at such an age is still unable to conceive many of the concepts of the material and spiritual element of crime. According to the rule of law and the rules of law, subject matter and the legislator's compliance with the prominent legal opinions of Iran, the age of puberty is the basis for determining the age of criminal responsibility for children. In post-revolutionary law, it is nine years for girls and fifteen years for boys. As a result of reaching adulthood, it is not a matter of achieving criminal growth and must set a certain age for criminal development so that children who are legally adolescent but do not have criminal development are not prosecuted unjustly.

  Keywords: Criminal Responsibility Age, Maturity, growth, Islamic Penal Code, roles of Subjects
 • Mitra Tavassoli *, Naser Azad Pages 67-82

  An international trade enables a country to obtain high quality goods and services at extremely affordable prices to meet the specific needs and wants of its people. International trade is one of the ways to quickly improve and access the economies of countries, although no country will be able to meet all its needs. In international trade, countries can exchange goods produced in their own country that are of higher quality and at lower costs with goods that they either do not specialize in producing or are satisfied with the highest price or the lowest quality of production. Ideas, policies and Attitudes in the national interest can be developed in the best possible way according to political resources and philosophy, and can be controlled and limited by supporting and encouraging or banning the activities of a company. These activities can include a range of individuals seeking change through terrorism and violence, which has been one of the most important obstacles to international trade in countries

  Keywords: Political, Social Activities, International Trade, Economies of Countries, terrorism, Violence, National Interests
 • Manoochehr Azarakhsh *, Yahya Maroofi, Alireza Sadeghi Pages 84-109

  Paying attention to diversity, creating educational equality and respecting different cultures is important for intercultural awareness. The purpose of this study is to determine the basic components of a multicultural curriculum from the perspective of experts in the field of multiculturalism. The research method is a combination of directional content analysis and survey. This research has two statistical communities, the first of which includes 243 Persian and Latin works in the period of 1380 to 1397 and 2003 to 2017 in the field of multicultural curriculum and the second of domestic specialists with at least one work in the field of multicultural education. Purposeful sampling method was selected from the criterion type of 100 scientific works and 20 internal specialists. The data collection tool was a content analysis checklist and a researcher-made questionnaire. The data were calculated based on the Tiglar agreement coefficient. Findings showed that out of 153 components studied, 37 components were identified as the basic components of a multicultural curriculum.

  Keywords: pluralism, multicultural curriculum, cultural experts
 • Shahin Raz *, Soheila Zarinjoy Alvar, Ghasem Hadizadeh Pages 111-125
  This study aims to investigate the sociology of the problem of corruption and mechanisms to reduce the social harm caused by it in Iran. In this regard, an attempt has been made to play the role of effective causes and factors in creating and spreading the phenomenon of corruption, systematic political-economic and social relationship with the phenomenon of corruption, existential results and continuity of the phenomenon of corruption and finally providing appropriate methods. To combat this reprehensible phenomenon to be scientifically analyzed. The research method used in the article is a descriptive-analytical method. In order to write the theoretical framework of the research subject, the library method has been used, which has been explained based on the study and study of existing sources and works related to the present subject. . The results obtained from this paper show that corruption is the result of many causes and factors, so that political, economic, social and cultural factors and finally administrative factors were considered as important cases of this phenomenon. On the other hand, using preventive methods instead of punishing and punishing violators, targeting anti-corruption programs, systematizing the practice of organizational culture and its development and expansion as part of the general culture of society, and finally addressing issues Organizational, administrative structure and organization and its analysis based on sociological approaches with the aim of reducing corruption have been presented as basic strategies.
  Keywords: Corruption, Sociology, Organizational Culture, administrative system
 • Ali Eydi Sheykh Robat, Abdolrahman Hasanifar *, Mohammad Salar Kasraei, Aliakbar Amini Pages 127-142
  Iran is a multicultural country and its ethnic and linguistic diversity is one of the prominent features of this country. Khuzestan province is historically one of the oldest regions of the country and has long had a brilliant civilization and culture. In addition, this diversity The ethnic group in this province has turned it into a crossroads of different cultures, which, while interacting, have maintained their own expression. Knowing the culture and civilization of each nation is the best and clearest way to build their future. Demonstrating the customs and culture of different ethnic groups can play an important role in explaining the culture of these ethnic groups and regions, so the need to implement the policies of the central government during the presidency of different parties should be implemented in a fair manner. And the performance of the governments of the Islamic Republic of Iran in relation to the minorities of Khuzestan province (the eight-year period of Dr. Ahmadinejad's presidency as a principled government) is a method of applied research and qualitative methodology and semi-open interviews by the statistical community. Experts include teachers of Shatasi ethnic group in Khuzestan province , Executive managers and heads of tribes, etc. have been done and the amount of 16 components in question has been analyzed
  Keywords: Politics, practice, minorities of Khuzestan province, fundamentalists
 • Seyyed Mehdi Tayar, Tavagh Galdi Golshahi *, GholamAli Zaree, Safa Taslimi Pages 144-158

  Conservatism is in fact one of the types of face-to-face and long-distance dialogues that are established between the Ghaznavid court officials with each other or with the princes, especially Amir Massoud. The method of work in this research is descriptive-analytical. Categorizes thematically and by explaining and analyzing them will bring out the results. These dialogues between the famous political and social classes of the court, including: Amir with the minister, Amir with the secretary, Amir with Hajib, the minister with Amir, Amir With Amir, etc., ideas such as: 1- Amir's wise defense of the communication policies of the ministers 2- Authoritarianism with the necessary confidence, relying on the expedient approach 3- Confidence in position, and insight Contradictory politics and his performance with praise by Amir 4- Introducing an efficient minister as a reliable supporter in strengthening political and social interests in the territory under his command, etc. Also, during these thoughts, various political issues arise. Such as: 1- Hope and motivation to Amir 2- Decisive but unwise and hasty decision 3- Determination in the behavior and speech by the Amir towards the Minister 4- High self-confidence along with cunning with the aim of using the honest approach and fraudulent goodwill by the Amir towards the Minister, etc. can be enumerated.

  Keywords: Conservatism, Courtiers, Dialogue, Politics
 • Ehteram Ebrahim, Mohammadhosein Heydari *, Hashem Golestani Pages 160-177
  The general purpose of this study is to review and critique the professional competencies of teachers from the perspective of postmodern approach with emphasis on Giro's views. In this research, the method of transcendental analysis has been used. The scope of this research includes all books, dissertations and articles in the field of research that were selected by purposive sampling. Fishing tools were used to collect data. Data analysis was performed using the method of deductive categorization and thematic coding. According to the research findings, the central categories of teacher professional competencies are: teacher as a coordinator and facilitator of learning, having democratic relations, inventing critical discourses, the role of the teacher in curriculum development, cultivating political actors, constructive teacher Knowledge and language, creating opportunities for subcultures, the teacher as a cultural agent, the teacher as a transformative intellectual. Criticisms of this approach include failure to provide a coherent model and application, reverse, individualistic domination, unsupported method discourse, and the shift of power from author to reader.
  Keywords: Teacher Professional Qualifications, postmodernism, Henry Giro
 • Azam Gholami, Mehdi Ansari *, Mahboobeh Sharafi Pages 179-193
  Almost simultaneously with the formation of the three governments of the Shahian system, Qutb Shahian and Adel Shahian in Deccan, the Safavid government came to power in Iran. The choice of the Shiite religion by this powerful regional government and factors such as the migration of Shiites to Deccan led to the spread of Shiism in that land. On the other hand, the acquisition of court positions by a number of Shiite elites in these courts had a profound effect on domestic politics as well as regional relations. One of the influential people of the Shah's regime is Shah Tahir. This research uses the method of historical research which is based on description and analysis and based on library sources to explain Shah Tahir's position in Deccan and his religious, political and cultural influences in the court of the Shahian system and the results of his actions in spreading Shiism. Examines.The findings show that the presence of Shah Tahir is one of the important reasons for the promotion of Shiism in the Deccan.In addition to inviting Shiite scholars from Shiite lands, he authored various books and taught so that all of the capital's scholars attended his lectures in Ahmadnagar. His closeness to the government and the support of the Safavids helped his efforts to spread Shiism
  Keywords: Nizam Shahian, Safavid, Sunni Hanafi, Shiite, Shah Tahir
 • Naser Baghban, Hosein Aflakifard *, Hamidreza Motamed, Mehrdad Hamrahi Pages 195-213
  The purpose of this study is to design a model for establishing knowledge management in the General Registry Office of Bushehr Province. This research is a kind of theoretical research and its method is mixed with a sequential-exploratory approach according to the objectives of the research. The research method in the qualitative part was grounded theory. Both library and field methods were used to collect qualitative information. The required data were collected by semi-in-depth interview technique. To validate the results, the method of reliability, reliability and verification and to increase trust, two coders were used. The statistical population in this section consisted of all experts and specialists as well as experts and managers of the General Registry Office of Bushehr Province. Using purposive sampling method, 32 people were selected and the information required for the research was collected. Fluid, selective and selective services were used to analyze the data. The statistical population of the study in this section was all managers and experts in different fields of the General Registry Office of Bushehr Province, 92 people. Due to the limited research population, using the census sampling method, all employees and managers as a sample. Statistics of this section were selected. To analyze the data using the methods of he results showed that six components: staff, managers, laws and regulations, organizational structure, organizational culture and facilities and costs, are effective as components of the implementation of knowledge management system in the General Registry Office of Bushehr Province.
  Keywords: Knowledge Management, registry of Bushehr province, Grounded theory, Organizational Structure
 • Esmaeil Naseri Mojarad *, Vali Rostami Pages 234-250

  The market was originally a physical place where buyers and sellers gathered to exchange goods and services. But the concept of the market in the new era has expanded from a place for the trade of goods, and the discussion of money markets to take deposits from people and pay loans and facilities to them has become one of the requirements of the economic structure.Meanwhile, money markets are divided into organized and unorganized markets based on the amount of superior supervision over them. Organized markets are regularly monitored by upstream institutions such as the central bank, but unorganized monetary markets lack such a regulatory mechanism. This has become one of the problems in macroeconomics and disruptions in the flow of money and liquidity. Gharz al-Hasna funds, leasing companies and exchange offices are among the types of unorganized money markets.An organized market is one that is open and well-known. An unorganized market is a market that is not open and well-known, it is formed between individuals, and certain institutions that are registered according to certain rules and act according to certain rules are not involved in it. Central Bank of the Islamic Republic of Iran Although it is legally responsible for supervising money markets, the lack of clear mechanisms and the lack of up-to-date legal rules and regulations in line with modern changes in the banking system have posed a serious challenge to the legal system of government and central bank supervision of unorganized money markets.

  Keywords: Monetary Organized Market, Unorganized Monetary Market, Good Credit Funds, Central Bank, Supervision
 • Hossein Mazhari, Akbar Varvaee * Pages 252-273
  The main purpose of establishing legal mitigation of punishment from the beginning until now is in line with the principle of individualizing punishments and correcting and rehabilitating offenders and preparing them to enter society and prevent recurrence of crime and keep non-professional offenders away from professional offenders in prison. It also reduces the burden on prisons and avoids miscellaneous costs without social benefits. Achieving this goal will not be achieved except with the approval of appropriate laws and the accurate and correct implementation of the mentioned laws by the judges of the courts of first instance, appellate courts and execution judges. In the meantime, the method used by judges in applying mitigation rules and commutation of punishments in various cases has been discussed in such a way that in many courts in Iran, various procedures are applied in this regard, which causes public concern. And it has confused the people and the jurists. Therefore, by examining the obstacles and problems in the implementation of the legal establishment of mitigation of punishment, one of the important issues that can be effective in reducing the recurrence of crime and also reducing the criminal population is mitigation of punishment. The main question posed in this article is how to reduce the standard and appropriate conditions for correction and rehabilitation of criminals and increase their skills to return to society on the one hand, and reduce the financial and psychological costs of imprisonment by establishing a legal punishment. On the other hand?
  Keywords: Salary, Discount, Court, Punishment, Offender
 • Seyed Kazem Chavoshi *, Zahra MOHAMMADI Pages 275-294

  Creating a new business is a process that is fraught with problems and failures. In addition, the cognitive orientation of potential entrepreneurs has a significant impact on their desire to continue entrepreneurial activity in the face of these problems. The purpose of this study is to investigate the effect of investor control on the performance of startups with a moderating role of expertise and experience. The present study is a survey in terms of the classification of descriptive research. The data collection tool is a questionnaire. The statistical population consists of managers of startups in the field of organizational services. In this study, based on the Cochrane pheromone, a sample of 168 investors, founders and managers of startups participating and non-participating in the conference of startups in 1997 and active in various fields, have been selected. According to the purpose of the research, the hypotheses have been tested from the structural equation model through Smart.PLS software. The results showed that startup characteristics affect the investor control relationship on startup performance. Investor control affects the performance of startups. Startup characteristics affect the investor control relationship on the performance of startups. Investor experience and investor expertise moderate the relationship between investor control over startup performance. Economic conditions have moderated the relationship between startup characteristics over investor control.

  Keywords: Startup, Startup Performance, Founding Team, Investor Control
 • Mohamad Ahmadi, Ali Hossain Keshavarz *, Hasan Mehrmanesh, Mehdi Karimi Zand Pages 296-309
  This study aims to design and explain the maturity model of knowledge management and smart business with an organizational effectiveness approach in small and medium IT companies in Fars and Khorasan Razavi provinces. The statistical population included managers, experts and employees of information technology companies in 200 companies, of which 40 companies from Fars province and 50 companies from Khorasan Razavi province were easily identified and selected. The data collection method was a combination of qualitative and quantitative methods. First, using the Asian Productivity Organization questionnaire with 65 questions, a total of 180 questionnaires were distributed among the statistical population and 178 completed questionnaires were analyzed. Then, to complete the information, using Delphi method, interviews were conducted with 6 experts in the field of knowledge management. In data analysis, Chi-square test was used to determine the relationship and De Summers test was used to determine the severity and regression test. Analysis of the findings showed that the effectiveness of the seven criteria of knowledge management, respectively, knowledge management results, 48.6%, knowledge processes, 48.5%, leadership, 52.6%, processes, 46.6%, People, 52.6%, technology, 28%, learning and innovation, 56.6%. Regarding the variable "smart business" with the approach of "organizational effectiveness" as well as "organizational effectiveness" and "characteristics of small and medium businesses", a significant relationship has been confirmed.
  Keywords: Knowledge Management, Knowledge Management Maturity Patterns, Smart business, Organizational Effectiveness, Small, Medium Enterprises
 • Atefeh Jahangiri *, Seyed Mohammadali Tavakol Kosari Pages 311-330

  Considering the vulnerability of health and in particular mental health to the structural components of society as well as the theoretical adequacy of the theories of structuralist theorists such as Merton in the field of sociology of mental disorders, the theoretical framework used in this study was Mertoni. Hence, the hypotheses tested also derive from this framework.The purpose of this study was to compare the mental status of humanities students in Tehran and Kashan and the social parameters affecting them. The statistical population of the study consisted of humanities students in Tehran and Kashan. The whole statistical population was the University of Tehran and the University of Kashan. There were 300 members in each section of the statistical population. For the future hope variable, Snyder et al.'s questionnaire, for the health literacy variable, Montazeri et al.'s health literacy questionnaire, for the social support variable, the standard wax and colleagues questionnaire, and for the spiritual intelligence variable, the King standard questionnaire were used. The variables of self-care, social commitment and social participation were measured by researchermade questions and formal validity was used to confirm them; The Goldberg General Health Questionnaire was also used to assess mental health. Pearson correlation coefficients and multivariate analysis of variance (MANOVA) were used to analyze the data; The results of data analysis showed that all social parameters (selfcare, hope for the future, health literacy, social commitment, social support, social class, social participation and spiritual intelligence) affect the mental state of humanities students in Tehran and Kashan.

  Keywords: Mental status, Social parameters, Students, Tehran, Kashan
 • Afshin Karimi, Edris Beheshti * Pages 332-357
  The issue of localization of humanities is one of the topics that has been discussed in the scientific communities of the country for many years. In fact, despite disagreements over the possibility or impossibility of localization, many experts seem to agree on the need to do so. That it is possible to have a clear and correct definition of science and also to determine the different coordinates and angles of localization, especially through the use of correct methods of production of indigenous science and further through more efforts in establishing interdisciplinary sciences and Finally, benefiting from the experiences of other communities; As has happened in China in connection with some of the humanities disciplines, the localization process has advanced, which is confirmed by the findings of this study.IntroductionBasically, the change in the humanities and social sciences is a precedent and considerable in the historical dynamics of human beings to reach a more desirable and better society. What scientific considerations based on the history of science reveal to us is that there has always been an interaction between the two fields of philosophy and the social sciences, although the term social science refers to human social studies historically appealing and can clearly be He said that the social sciences are the product of the modern age and the developments that result from it.
  Keywords: Localization, cultural studies, interdisciplinary studies, cognitive, interpretive methods, Religious Science
 • Mohammadreza Zarali *, Asadollah Mehrara, Mohammadreza Bagherzadeh Pages 359-375

  Nowdays, organization efficiency concept, is considered as one of the most important issues in the modern organizations. It is considered as an important concept, due to the beneficial information provides to the organizations` managers that increase organizational efficiency in the organization. The present article was done with the aim to determin organizational resilience training status and human resource management efficiency at Tehran municipality in 2019. The method was survey descriptive. The statistical society was all employees in 22 districts of Tehran municipality in 2019; among them 133 employees were selected in random classified method through Cochran formula. The information was gathered through researcher`s made questionnaire. The obtained results of one sample t- test revealed the status of municipality managers`attention to structural, managerial, communicative, recognition, behavioral and emotional factors was in average level. Moreover, the results of Friedman ranking test also proved that all six factors and their dimensions alongside together can improve organizational resilience with the aim of organization`s efficiency. Hence, it is possible to improve Tehran municipality employees` organizational resilience, including managers and other staff, in emergency situatons by considering structural issues with an accurate management, employees` cognitive features through communication creation among them and also by considering their behavior and emotions in the work place.

  Keywords: Organizational Resilience, Training, Human Resource Management Efficiency, Tehran Municipality
 • Farzad Karimi Khanjari *, Hamid Dadgar, Hamid Ansari, Haniyeh Zakerinia Pages 377-393
  Special sports refereeing laws have value and validity at the national and international levels, and their benefits for sports have been fully proven. These laws are the basis for resolving sports disputes, which are ruled in national courts and sports arbitration courts. Although these rules may be different, they often grow from the same branch. New programs and new sports policies must be sensitive to the nature of refereeing rules and refereeing performance. It is clear that the scope of the arbitrator's authority in evaluating a solution in the new arbitration system must be carefully exercised. Special refereeing rules are of an established nature and have always led policymakers in sport to base their policies on the same refereeing rules to make it easier to resolve sports disputes.That is why situational policies in this area have always been peaceful in nature and emphasize the peaceful settlement of disputes. Therefore, in this article, we will examine the specific rules of refereeing and its impact on sports policies with a descriptive-analytical method and with library tools. In this regard, the refereeing process, and in particular the refereeing rules, should be designed to support and in fact to facilitate the optimal performance of independent refereeing, and the situational policies based on these rules should be more up-to-date and in line with the nature of sports.
  Keywords: Specific rules of arbitration, Policy making, Dispute Resolution, independent arbitration
 • Ahoo Famil Bakhtiyari, Kambiz Hejhbar Kiani *, Abbas Memarnegad, Farhad Ghaffari Pages 395-411
  Improving the productivity of financial markets plays an important role in the economies of countries. Given the bank-oriented financing system of most countries, it is important to know the ways to measure and increase the level of productivity in banks. Accordingly, the purpose of this study is investigating the short-term and long-term causality between capital adequacy, labor and Total Factor Productivity (TFP) in a set of 10 banks listed on the Tehran Stock Exchange in 2010-2017. So, Dynamic Ordinary Least Squares (DOLS) method, Vector Error Correction Model (VECM) and Wald test have been used.So, Dynamic Ordinary Least Squares (DOLS) method, Vector Error Correction Model (VECM) and Wald test have been used. According to the results, in the short run, a one-way Causality from capital adequacy to TFP is obtained. In the long run, the two-way relationships between labor and capital adequacy variables with TFP are positive. In this study, the error correction term, which indicates the speed of short-term adjustment to long-term equilibrium, has been evaluated.
  Keywords: Total Factor Productivity, causality, VECM approach, DOLS approach
 • Seyed Amanollah Sajadi, Zohreh Saadatmand *, Reza Ebrahimzadeh Pages 413-429

  The aim of this study was to design and validate a curriculum model for combating vandalism in junior high school based on the components of the hidden curriculum. The combined research method includes qualitative and quantitative methods. In the qualitative part, qualitative content analysis is based on analogy. And in a small part is the consultation of experts. The statistical population in the qualitative section, including all available resources and materials in the field of components of vandalism from scientific sources, components of vandalism in junior high schools among students, previous research, opinions of professors and subject matter experts and search of databases and scientific Internet networks Was. In the second phase of quantitative research, the statistical population includes all high school students in Iranshahr. Qualitative information is first collected through interviews with students and review of available books and resources, then coded and categorized and analyzed information. Data analysis will be done using thematic coding in three steps 1 - Open coding 2- Axial coding 3- Selective coding Then the little information collected from the questionnaire of specialists and experts collected by SPSS statistical tools and their correlation method will be examined.

  Keywords: Curriculum, Vandalism, junior high school, hidden curriculum
 • Saeideh Forooghmand, Daryoosh Rahmanian *, GholamHossein Zargarinezhad, Reza Shabani Pages 431-454

  In fact, the social stratification of Iran from the third century AH to the thirteenth century AH was almost the same and similar, and in fact the texture, structure and political composition of Iran in the early Qajar era was not much different from previous eras. Because society was divided into two distinct groups, regardless of normal stratification. 1. The privileged and ruling class was at the top. 2- There was also a lower and non-ruling class. What was really going on in the Iranian society in the mentioned fields was very different from the Persian version and model, and questions about all these differences are automatically raised. Today, it is argued that the roots of today's political dilemmas go back to the recent past. In this study, the fundamental question is the political structure of Qajar Iran (a society transitioning from past traditions to modern life and Modern) is studied in order to be able to explain, analyze and describe the roots of the disorders of that era by examining the political structure of the Qajar era in European travelogues. In this research, descriptive-analytical method has been used with the help of referring to library resources.

  Keywords: Qajar, political composition, Stratification, Travelogue, privileged class
 • Maryam Arabnejad Khanooki, Sedigheh Sheikhzadeh Jooshani *, Yahya Kamali Pages 456-477

  In Iran, the findings of previous studies indicate a decline in the levels of political trust. The performance of financial management of political system, institutions as well as actors is among the factors influencing political trust. Thus, the present study aimed to analize the relation between the perception of Kermanian citizens on the performance of budgeting and their political trust in political system, institutions and actors in 2020. This study was a descriptive- correlation research which was done through a surveying methodology in Kerman city. According to Morgan’s table, a sample of 382 people was selected through random sampling method. Data were collected using a researcher- made questionnaire. The reliability of the questionnaire was determined using Cronbach's Alpha test. Pearson correlation formula were run to analize the data. Data were analized using descriptive and inferential statistics by SPSS. The findings indicate being a positive and meaningful relation between citizens' perception of the performance of budgeting and political trust. The findings show that the average level of political trust is low that can be restored and reformed by improving budgeting performance.

  Keywords: political trust, Institutional Performance, Budgeting, Kerman
 • Naser Yosefzehy *, Vaheed Senaee Pages 479-502

  The international socialization is the internalization of the global norms. But these norms while the national internalization will be faced with the semantic system of countries. The case study of the mentioned object is Constitution Revolution, because it is the first international socialization of development in Iran. Around the effect of the structure of the semantic system on international socialization, our hypothesis is that the triple and conflicting construction of Iranian identity (antiquity, Islam and modernity) made the internalization of norms difficult and failed. This hypothesis is tested by constructivist approach and the method of historical sociology. Based on the findings, the elites of constitution made an extensive theoretical effort to reconcile antiquity, modernity, and Islamism. They presented a democratic reading of antiquity and Islam. However, this "falsification of knowledge" while internalizing of norms could not prevent the traditional and modern struggle of Iranian knowledge. This research can be a "historical basis" to study the interaction of development international socialization in the periods of Pahlavi and the Islamic Republic.

  Keywords: Internationalization, Institutionalization, symmetrizing, persuasion
 • Atie Dehghan Nayeri, Karim Hamdi *, Hosein Vazifeh Doost, Farhad Hoseinzadeh Lotfi Pages 504-529
  The aim of this study was to design and explain the process pattern of customers' buying behavior of organic products. This research is mixed (qualitative-quantitative) in terms of applied purpose, in terms of approach, exploratory, and in terms of data analysis. In the qualitative phase of the research, in order to design a model based on the data theory methodology of the foundation, a group of experts in the field of agricultural products marketing, including university professors and marketing consultants in the field of organic agricultural products, who were familiar with marketing and marketing of organic food products, were selected. In-depth interviews were conducted. In the quantitative phase, customers of organic agricultural products in Tehran were considered as a statistical population and among them, 500 people were selected from the cluster sampling method with equal volume as a statistical sample. In the qualitative phase of the research, because the foundation data theory method was used, the main tool for data collection was in-depth and unstructured interviews with experts. In the quantitative phase of the research, the main data collection tool was a closed and researcher-made questionnaire consisting of 51 items that was designed based on the initial conceptual model. In the quantitative phase of the research, SPSS and Lisrel software were used for descriptive and inferential analyzes. Finally, the results of the research led to the design of a process model of customer buying behavior of organic products.
  Keywords: Consumer Behavior, Organic Products, data foundation theory
 • Zeinab Baghban Sabur, Faramarz Atrian *, Masoud Raei Pages 531-547
  Environmental law is an important tool for monitoring and managing sustainable development. These rights are effective in determining environmental protection policies and measures, as well as the rational and sustainable use of natural resources. As emphasized in important international documents and terminals on the environment, including the Rio Declaration, in the long and difficult stages of human evolution on Earth, a stage has been reached in which man, with the help of the rapid advancement of science. And technology has gained the power to change the environment in a number of ways and on unpredictable scales; As a result of sustainable development, while its application is clear and common in the environmental law literature as well as development planning, it shows a special and multifaceted concept that from a theoretical point of view, the relationship between development and the environment can be He imagined three modes: the primacy of the environment over development, the primacy of development over the environment, and the equality of development and environmental considerations.
  Keywords: right to a healthy environment, right to sustainable development, Governments, International Law, Air pollution
 • Manoochehr Ghafoori, Mohammad Sadeghi *, Alireza Rajabzade Pages 549-561
  The present study seeks to analyze the nature of expected sukuk in Islamic jurisprudence; It's its challenges and inefficiencies. From this perspective, after expanding the conceptual space of the subject, it will examine the nature of the expected sukuk. According to the thematic documents presented in this research, the research method is descriptive-analytical and the method of collecting information in this research is a library. And is one of the most prominent tools of Islamic economic development in society, which is expanding rapidly and has faced many challenges in two areas of principles and regulations; This article addresses some of these challenges, including sharia restrictions; The conflict of fatwas in Islamic finance and the religious risk in the use of securities in the field of fundamentals and lack of supply, stock exchanges, lack of necessary standards, legal and regulatory challenges and the problem of ownership in Sukuk in the field of regulations are addressed.
  Keywords: Expected sukuk, Islamic Jurisprudence, Legal Nature, Inefficiency, nature of sukuk
 • Arash Kazemi, Abdolreza Barzegar *, Iraj Hoseini Sadrabadi Pages 563-576

  Today, developments in administrative law have given rise to new concepts. In recent decades, administrative law has sought to establish and seek methods and tools that seek to address the needs of administrative affairs and establish an efficient system. In this regard, many countries have adopted laws containing the basic principles and components of administrative law, which is very effective in creating a proper administrative system. "Good governance" is one of these emerging concepts. The present study shows that authoritarian political systems that do not arise from the people's vote and do not see themselves as accountable to the people are the most important factor for corruption in societies and administrative systems. Therefore, in the traditional models of government affairs, in order not to infect the administrative system with corruption, they proposed the theory of separation of the political system from the administrative system, but in the Islamic system, inspired by revelatory teachings, the political system is the basis of the administrative system. The way that health and corruption in the administrative system is affected by the health and corruption of the political system. Also, correct and fair judgment prevents the contamination of government employees and agents with various violations and ensures the health of the apparatus. Islam's special emphasis on securing the rights of judges and monitoring their performance due to the importance of the health of the judiciary on the health of agents Administrative offices.

  Keywords: Law, good administration, Administrative Justice, Concepts, Foundations, Principles, Components, political factors, judicial factors
 • Ahmad Saremi, Morteza Chitsazian * Pages 578-593
  The confrontation between tradition and modernity is abundantly seen in various aspects of life in today's society, including emerging marriages. Emerging marriages are marriages that have somehow departed from the specific customs and forms of the traditional world and given themselves a new nature. In this article, I intend to study emerging marriages from the perspective of political sociology and sharia, using analytical and descriptive methods and citing library sources. The result of the research is that emerging marriages, on the one hand, are the result of entering the modern world, which has also taken on a political form, and on the other hand, many of these marriages are in conflict with the sharia. In order to resolve this conflict, it is necessary to act in a way that does not lead to modernity, which is in a way impossible, and the principles of Sharia are preserved; because the criteria considered by Sharia are in the interest of society.
  Keywords: Tradition, modernity, emerging marriages, conflict, Sharia
 • Saeid Karimian Ravandi, Mehdi Ansari * Pages 595-609
  One of the most influential sects in the early history of Islam is the Kharijites. They suffered severe blows during the Umayyad period and, as their power and influence in the central lands of the caliphate diminished, they moved to more distant lands, such as North Africa.Groups of North Africans embraced the sometimes extremist political ideas of the Kharijites and succeeded in forming government in parts of the region. Examining the process by which this situation took place and the reasons for accepting Kharijite political and social ideas, it was concluded that the Kharijite anti-authoritarian ideas and beliefs were in harmony with the ideals and motives of the Barbarians, and mistreated the Barbarians who prepared them. In order to accept the teachings based on justice and freedom, the uprising against the oppression of the Umayyad governors paved the way for the acceptance of the Kharijite invitation by the Berbers and the development of foreign socio-political ideas in North Africa.
  Keywords: Berbers, Kharijites, North Africa, Umayyads, opinions, beliefs
 • Ensyeh Hajimohamad *, Mansour Atashene, Aboumahamad Asgarkhani Pages 611-629
  During the recent decades, ownership rights have drawn the attention of most of the countries in both the national and international aspects because these rights play essential roles in industrial development and technology enhancement and transfer. This has caused the countries to adopt proper approaches to the use of this potential and take measures in line with the support of the intellectual property ownership rights. Subject: Investigating the role of intellectual property ownership rights in economic development
  Objective
  Investigating the quality with which the intellectual property ownership rights influence the economic development; in other words, the methods with which the intellectual property ownership rights influence the economic development. Study
  Method
  The present study is descriptive-analytical research; use has been made herein of the library resources for information gathering.Study Question: In what ways the intellectual property ownership rights can influence the advancement of economic development?
  Results
  It has been found out that intellectual property ownership rights can influence economic development through technology transfer, trade-economic booming, and identification of the appropriate choices in line with successfully keeping pace with the global economy.
  Keywords: Intellectual property ownership, International laws, Economic Development
 • Mohsen Jamshidi, Ehsan Kazemi *, Saeid Makhani Pages 631-649
  of the failure of the Constitutional Revolution in bringing about change in the political structure of Iranian society. Among the existing literature, what has been paid less attention and even neglected is an analysis of the objective conditions of society, institutions and socio-political forces in Iranian society on the eve of the Constitutional Revolution. This has led some writers to provide an abstract and non-concrete analysis of the reasons for the failure of the Constitutional Revolution. Using the ideas of Pierre Bourdieu and examining the objective conditions of Iranian society on the eve of the Constitutional Revolution, the authors have come to the conclusion that "the failure of the Constitution was due to the lack of forces to defend the ideas of the revolution objectively, concretely and more importantly." Due to the nature of the subject, library and documentary methods have been used for data collection and qualitative analysis method has been used for data analysis. In terms of the nature of this research, it is descriptive and historical
  Keywords: Constitutional Revolution, social forces, Tabatabai, Ajoudani, Theory of Action, Pierre Bourdieu
 • Parisa Mohammadi, Farid Asgari *, Farzaneh Khalili Pages 651-674

  The main purpose of this study is to explain how the variables of real GDP growth rate, investment, inflation rate, degree of economic openness and macroeconomic policy uncertainty as macroeconomic variables affect the share of appropriations allocated to the non-governmental (private) sector. The title of the index of development of Iran's banking sector during the years 1397-1397. To achieve this goal, first using the Gregory-Hansen co-integration approach as one of the appropriate co-integration methods in terms of structural failure, the existence of a long-run relationship between model variables was tested and then the experimental research model was estimated by dynamic least squares method. . The results of model estimation showed that there is a long-run equilibrium relationship between variables and inflation rate and macroeconomic policy negative impact and variables of the degree of openness of the economy, real GDP growth and private sector investment have a positive and significant effect on the share of allocated credit. To the non-governmental sector of Iran during the study period. Based on the research findings, it is suggested that economic policy makers, by controlling the general level of prices and inflation rates and creating stability in the macroeconomic environment, provide the ground for improving the facilities granted to the private sector.

  Keywords: Macroeconomic variables, Banking sector development, Iran, Gregory-Hansen cohesive approach
 • Ghulam Reza Bakhtiari, Hassan Shahrakipour *, Afsane Saber Gorgani Pages 676-689
  Objective

  This study was conducted to design a model for the effectiveness of the national test on the hidden curriculum in high school.

  Methodology

  The research method is a mixed exploratory method (qualitative-quantitative) which in the qualitative part is the data approach of the foundation and in the quantitative part is descriptive-survey. Statistical sample In the qualitative section, 12 experts in the field of educational sciences and psychometrics of Tehran universities were selected by theoretical sampling method and in the quantitative section, 374 secondary school teachers in Tehran cities were selected by stepwise random sampling method. The data collection tool is semi-structured in the qualitative part of the interview and in the quantitative part is a researcher-made questionnaire consisting of 15 questions in a 5-point Likert scale. The method of analyzing the interview data was selected in the qualitative, open, coded and selective sections and in the quantitative section, confirmatory factor analysis was selected.

  Results

  The research findings in the qualitative section included 15 open codes in the form of 5 categories (school physical structure, social atmosphere, school social relations, information and communication technology and encouragement and punishment mechanism) and the results of the quantitative section showed that the research model fits It is sufficient and the structure of school physics has more priority in the extracted model.

  Keywords: Curriculum, national entrance examination, high school
 • MOHMMAD Ghasempoor, MOHAMMADALI ALIZADE *, Yosef Motavali.Haghighi Pages 691-704

  One of the basic features of the Iranian Constitutional Revolution is the presence of women and their role in organizations, associations and political scenes of the struggle against the Qajar government. Throughout Iran's history, the role of women in the field of political and social developments has rarely been considered, although the reasons for this neglect are a separate issue. During the Constitutional Revolution, Iranian women had the opportunity to overcome their intellectual and political limitations and to show and emphasize their political and social empowerment in Iranian society by helping the constitutionalists. The role of women in the Constitutional Revolution is not limited to the women of Tehran, and many women in other parts of the country, as well as women of different ethnicities and groups, were able to play a role during the Constitutional Revolution, so that some of these women The hands of the constitutionalists were also present. In this article, an attempt is made to discuss the role of women of different ethnicities and groups by examining the case study of Maryam Bakhtiari's baby. The author will use analytical-descriptive method to investigate this issue and will analyze the research data by qualitative method.

  Keywords: Women, Constitutional Revolution, Ethnic Groups, Baby Maryam Bakhtiari
 • Pages 706-726

  The present study tries to investigate the relationship between culture and economics in development discourses after the Islamic Revolution of Iran. Revolution development discourse as a standard discourse and by analyzing the relationship between this discourse between culture and economy, post-revolutionary development discourses have been analyzed as a practical aspect of revolutionary discourse. The method of the present study is discourse analysis based on constructivism and with combined approaches of Laclau, Mouffe and Fairclough. Findings show; The development discourse of the revolution was formed with the semantic system of development in the construction discourse based on the central signifier of moderation and economy-oriented development. The reform discourse with the central signifier of cultural development and tolerance emphasizes cultural development, and in the fundamentalist discourse, the semantic system is formed based on the central signifier of justice and the Islamization of science. The discourse of justice-oriented development, with the central signifier of development in the context of a resistance economy, defined economic development as its priority. As a result, the post-revolutionary development discourses, which all claimed to act on the ideals and goals of the revolutionary development discourse, each sought to form a distinct meaning from the meanings promoted by other rivals and to establish a different relationship between culture and economics; Therefore, the meaning of development and the relationship between culture and economy after the Islamic Revolution was never established, and this leaves the way for constant conflicts over the relationship between economy and culture in development discourses.

  Keywords: Discourse Analysis, constructive development discourse, reform development discourse, fundamentalist development discourse, moderate development discourse
 • Mohammad Laelalizadeh *, MohammadReza Taghavi Pages 728-746

  Political awareness is one of the topics discussed in political sociology and is an influential component in democratic societies. Therefore, recognizing the factors influencing the formation and expansion of citizens' political awareness of the necessities of democratic systems. Citizens' political awareness in the age of prevalence and domination of social networks are intertwined as means of information and awareness. In this study, the effect of using the Telegram social network, the most widely used and popular messenger in Iran, on the political awareness of Shiraz citizens has been investigated. This research is a survey and designed using a questionnaire with a sample size of 326 people, among the citizens of Shiraz in order to answer the question of what is the relationship between membership in the Telegram social network and political awareness among the citizens of Shiraz? Pearson correlation analysis and regression were used to test the hypotheses. The results obtained from the analysis of the questionnaire indicate that there is a positive and significant relationship between the duration of use and activity of the Telegram user with political awareness. In fact, the time of use and activity of the user in Telegram has strengthened political awareness.

  Keywords: Telegram, political awareness, political activity, political institution, political system, political activists, Shiraz
 • Mohammad Rahimi, Ferydon Akbarzadeh *, Shiva Jalapour, Hamed Mohagheghnia Pages 748-763
  The purpose of this study is to change the nature and quality of political conflicts and its effect on political stability-instability during the presidency of Hassan Rouhani in Iran. Descriptive research method and data collection in the form of a library to organize research sources and findings. The present is a very broad and controversial topic, and examining all aspects of it is a difficult task and requires high political expertise and analytical power, in other words, the topic in question has some potential for discussion that other researchers can maneuver, in general. The results showed that Hassan Rouhani's period can be divided into two parts, the period before and after Borjam, in which Rouhani's government in favorable and unfavorable political conditions tried to implement scientific methods to prevent internal and external conflicts and They had the optimal management of the country and considering that many social, political and economic tensions and riots were designed and carried out by foreigners during Rouhani's term, but Rouhani and his government believed in an atmosphere of calm and dialogue and took advantage of the political and administrative situation. , By Hassan Rouhani It caused the country to enjoy more internal and external political stability and to move towards less conflict.country to enjoy more domestic and foreign political stability and to move towards less conflict.
  Keywords: political conflict, Political stability, Political instability, Domestic, Foreign Political Stability, President Hassan Rouhani
 • Mohammad Reza Alijani Ganji, Mohammadreza Bagherzadeh *, Peyman Valipour, Saeed Emamqolizadeh, Mohammad Saeed Bagherzadeh Pages 765-778
  925 / 5,000Translation resultsThe purpose of this study was to present and explain the job dependency model with the foundation data theory approach in Bank Melli of Mazandaran province. To achieve this goal, a qualitative methodology based on the data foundation method and using the systematic approach of Strauss and Corbin has been used. Open, axial and selective data coding methods were used to analyze the data. In this regard, 24 in-depth and semi-structured interviews were conducted using theoretical sampling and snowball technique of managers, bank experts as well as professors and management experts. Based on the research findings, the main research phenomenon was called "presentation and explanation of job dependence". "Individual and extra-organizational organizational factors" as causal conditions for presenting and explaining job dependence, "Performance evaluation system, staff training system, bank expansion throughout the country and the organization's perspective" as contextual factors and also "governing conditions "Business, individual-specific components and organizational-specific components" were identified as interfering factors from the perspective of the research participants.
  Keywords: Job Dependence, career path, Career Career, foundation data theory, National Bank of Mazandaran Province
 • Saeid Sehhat *, Seyed Ali Akbar Afjeie, Hamed Dehghanan, Samira Dehghani Pages 780-801

  Human resource management has had to implement organizational spirituality in its actions in order to apply and not be deprived of the competitive advantage created by efficient human resources. The purpose of this study was to design a model of organizational spirituality in human resource management of Khatam al-Anbia construction camp projects. The research method was qualitative. Research strategy The research method is case analysis (content analysis). The statistical population of the study was 10 successful projects of Khatam Al-Anbia (PBUH) construction camp and using the experiences of the commanders of the holy defense era who were serving in these projects. Data collection tools were in-depth semi-structured interviews that were analyzed by open, centralized and selective coding methods. The findings of the first phase of the research showed that the main components of the organizational spirituality model in human resource management projects of Khatam al-Anbia (PBUH) construction camp included: "Background", "Process", "Consequences", and "Human Resource Management".

  Keywords: Organizational Spirituality, Organizational Spirituality Model in Human Resource Management, Case Analysis Method (Theme Analysis), Khatam Al-Anbia Construction Camp (PBUH)
 • Hasan Abbaszadeh, Hosein Ahmari *, MohamadReza Javaheri Pages 803-818

  In Islamic thought, Shia; He sees the continuity of divine sovereignty in the face of the Imamate and considers the intrinsic aspects of politics as principled and as one of the basic ammunitions of religion and, of course, a fundamental and research matter. The human mind has always been involved in understanding the various dimensions and angles of political power, and some have always sought an answer to the question of who rules and how. Having power is one of the basic conditions for the success of any government in preventing chaos and law enforcement, and in creating security and preventing aggression. Power is exercised when it has legitimacy.In this writing, based on narrative and intellectual sources, we seek to apply the issue of how much the Islamic Revolution, as a model of political power of the present age, the functional results of this power correspond to those principles; But for the reasons stated in this study, we have a long way to go to achieve the desired point in establishing justice and installment and fighting corruption, which we hope to achieve in the near future.

  Keywords: power, Political Thought, Jurisprudence, Politics, Shia, jurisprudential principles
 • Pages 820-838
  The Islamic Coalition Party is one of the parties with a long history in the contemporary political history of Iran, which in its many years of history has had many ups and downs with various governments. In this research, we will make a comparative study of the party's record in political, economic and cultural categories, which is also our main goal. The main question of the research: What was the position of the Islamic Coalition Board towards the present governments during the reform period until the end of the fundamentalist era? And the main hypothesis: the behavior of the Islamic Coalition Board with the governments in power has been different according to party principles. The results also depended on the government and the above components were different, sometimes they supported the government and sometimes they were strongly opposed to the government.The results also depended on the government and the above components were different, sometimes they supported the government and sometimes they were strongly opposed to the government.
  Keywords: reform government, Conservative Government, Islamic Coalition Party, Political Current
 • Hossin Bakhshi Shahrokhabadi, Alireza Askari *, Seyed MohamadMehdi Ahmadi Pages 840-856

  Today, preserving the independence and territorial and border integrity of countries has been considered and emphasized as a global principle. According to the ninth principle, "in the Islamic Republic of Iran, freedom, independence, unity and territorial integrity of the country are inseparable preservation of them is the duty of the government people. No individual, group or authority has the right to inflict the slightest damage on the political, cultural, economic military independence and territorial integrity of Iran in the name of exercising freedom, and no authority has the right to exercise legitimate freedoms in the name of preserving the country's independence and territorial integrity. "Laws and regulations, deprive."Due to the importance of the issue of protection of land bordersexistence of different ethnicities and religionscountry, the present study has been conducted with the aim of examining analyzing the preservation territorial integrity from perspective of Imami jurisprudence jurisprudence four Sunni religions. The results of the descriptive research indicate that despite the differences between the jurists of the Shiite religionfour religions, the jurists four religions have formally accepted the unity in protecting the country's borders. Studies show that the jurists of the four religions, like the jurists Shiite religion, are organized in defense country against the invasion of the enemies, which is called defensive jihad.Accept and adhere . It is clear that the efforts and concerns of protecting the country's borders are not reserved for Shiite jurists, and the jurists of Sunni religions have considered border protection as an objective obligation.

  Keywords: Preservation of Territorial Integrity, View of Imami Jurisprudence, View of Jurisprudence of the Four Sunni Religions
 • Pages 858-876
  The city of Neyshabur, which was considered one of the most important fortresses of Khorasan in the fourth and fifth centuries AH, was the center of activity of various religious groups and sects such as Shafi'i, Hanafi, Shiite and Karamiyeh. The Karamiya sect is attributed to Muhammad ibn Karam Sistani. This sect is one of the most important and influential sects of Neishabour in this period. The elders and scholars of the Karamiyya sect, using special methods and behavioral and ideological characteristics such as asceticism and a special account of their faith, were able to attract many people of this region and even some of the rulers of the time, and In this way, they had a great impact on the cultural and social developments of Khorasan, especially Neishabour. In this descriptive-analytical article, the aim is to use the sources to study and analyze the most important cultural and social activities and influences of Karamiyeh in Neishabour, which in the period under discussion, the scientific pole and one of The most important quatrain was Khorasan, let's pay. According to the sources, it seems that the Karamians succeeded in spreading Islam in this region in certain ways, and at the same time, the scholars of this sect engaged in scientific activities. Karamiyeh was very influential in building early monasteries in Khorasan and even other cities and countries.
  Keywords: Karamieh, Neishabour, cultural influences, social influences
 • Mohammad Hassan Safarzadeh Parapari, Hossein Gharebigloo *, Hakime Niki Esfahlan, Soleiman Iranzadeh, Hossein Emari Pages 878-895
  The form of marketing in the world of politics has an important effect on the achievement of political goals by political actors. The existence of a marketing program allows individuals and parties to show a positive and better image of the candidates by considering the diverse interests and needs of the voters through marketing analysis. To win the election, candidates seek to use strategies that focus more on voters than on understanding how political values ​​can be demonstrated by implementing marketing strategies to promote themselves. The present study is a developmental research in terms of orientation and a qualitative approach has been used to collect data and content analysis method has been used to interpret them. The findings of the present study showed that candidates and political marketing strategists should include in the political marketing planning four levels of identifying the constituency and defining them, identifying candidates, positioning the candidate and targeting the voting groups and analyzing the results.
  Keywords: political marketing, Election, planning, Targeting
 • Alreza Zeynali Aghdam *, Mohammad Yousefi Joibari, Mohammad Ghorbani Golshan Abadi Pages 897-907

  Recent political developments in Iraq in various political, securities, cultural and economic fields have affected the relations of the Islamic Republic of Iran with this country. With the formation of the democratic process and the rise of the Shiites in the new Iraqi political system, Iran has achieved a good level of convergence with the Iraqi government, and these developments have improved Iran-Iraq relations. For this reason, recognizing the contexts and obstacles of strategic relations and the political strategy of the Islamic Republic of Iran in establishing and establishing political stability in Iraq can pave the way for these relations. The main research question is what are the contexts and obstacles of strategic relations and political strategy of the Islamic Republic of Iran in establishing and establishing political stability in Iraq (2003 to 2020)? The purpose of this study is to investigate the contexts and obstacles of strategic relations and political strategy of the Islamic Republic of Iran in establishing and establishing political stability in Iraq (2003 to 2020). This research is of descriptive-analytical and qualitative type. Findings show that the context of strategic relations and political strategy of the Islamic Republic of Iran in establishing political stability in Iraq are components such as geopolitical, geo-economics components, cultural components of Iran-Iraq relations, new Iraqi political structure, Shiite geopolitics and relations. Iran and Iraq are the formation of Takfiri-Salafi groups.

  Keywords: Strategic relations Preparations, Preparations of the political strategy of the Islamic Republic of Iran, Iraq
 • Minosadat Aminzadeh, fariborz Bagheri *, Mehdi Zare Bahramabadi Pages 909-924
  Background and Aim

  Consumer behavior and instant buying behavior has been one of the topics of interest for marketing researchers in recent decades. Therefore, the aim of this study was to investigate the psychological factors affecting instant purchase behavior.

  Methods

  This qualitative study was conducted using a phenomenological approach with the aim of understanding the experiences of people with sudden buying behavior and its consequences. Purposeful sampling method was used and 10 people were selected as the sample according to the rule of saturation and repetition of content. In order to encode the concept information, the sub-main and main structures were determined separately according to Strauss and Corbin theory. In the interviews, the concepts were extracted and after summarizing the duplicate concepts, then the sub-main and main structures were extracted based on them.

  Findings

  According to the findings, causal conditions included two categories of stimuli and cultural factor, stimulus category included internal and external stimuli that caused immediate buying behavior, and culture category included beliefs, attitudes and thought patterns proposed by It was a research sample. Also, the presence of others, price and attractiveness were the determining factors as predictors of purchasing behavior. Another important category in the emergence of purchasing behavior was the beliefs and thought patterns of the participants, which was coded as a category of culture and causal factor due to the roots of these thoughts in cultural norms and values. The consequences of the instant purchase experience in pleasant and unpleasant sub-structures were named.

  Keywords: Psychological factors, instant shopping behavior, culture
 • Pages 926-939
  Violence against women as one of the most widespread human rights abuses, has always been of interest to the international community, especially women's rights advocates. This has attracted the attention and sensitivity of various governments, including Iran, and has led to the enactment of numerous international laws, treaties, and documents aimed at curbing violence against women. According to this issue in the present study which has been done by analytical and descriptive methods, we want to review and analyze the existing Iranian laws and international documents on the prohibition of violence against women. The question that this study seeks to answer is what are the existing legislative criminal policies regarding violence against women? In fact, in answer to this question, the research findings show that that Iran's legislative criminal policy towards the prohibition of violence against women in different eras with the influence of treaties, conferences, resolutions, declarations, recommendations and numerous meetings by the United Nations and governments in the field Nationally, regionally and internationally, it has had different approaches in different laws, contrary to international documents. The results of the present study also indicate that the Iranian legislature, in its legislative criminal policy against the prohibition of violence against women, has three approaches: the principle of equality, positive discrimination and negative discrimination, and international instruments in their legislative criminal policy approach to the principle of equality and Recent decades have also focused on a supportive approach.
  Keywords: Violence against Women, Legislative Crime Policy, Women's Rights, International Documents, Iran
 • MohammadJavad Nasrollahzadeh *, Daryoush Jafarzadeh Dashboulagh Pages 941-971

  The present study is descriptive-applied in nature and based on qualitative and quantitative data in terms of method. The research methodology includes the study of theoretical concepts about social health and its dimensions, coordination and dimensions of strategy, as well as expert analysis. MACTOR software analysis tool. The results showed that in the first-order convergence matrix, what is clear between the parliament, the Ministry of Cooperatives, Labor and Social Welfare, the Program and Budget Organization, the Social Affairs Organization and the Welfare Organization is the strongest convergence in strategic health issues. It is social and there is the least convergence among other intervening actors. In the second order matrix, which measures the intensity of the alliance with the hierarchy of goals (priorities) of the actor pair. There is the most unity in the strategic issues of social health between the Program and Budget Organization and the parliament, and finally in the weighted convergence diagram, which can determine the number of possible alliances by considering the preferences of the actors in terms of their goals and competition. Between the Program and Budget Organization and the Islamic Consultative Assembly, the Ministry of Cooperatives, Labor and Social Welfare, the Welfare Organization and the Ministry of Health and Medical Education, we can see the same preferences of the executive bodies in the field of social health and other organizations in lower convergent ranks. have.

  Keywords: Social Health, Intervenors, Dimensions of Strategy, Actor Analysis
 • Pages 973-992

  With the enactment of the Law on Respect for Legitimate Freedoms and the Protection of Citizenship in 2004, the legislature paid special attention to the protection of citizens' rights in the criminal proceedings, and with the enactment of the Code of Criminal Procedure in 2013, this attention increased. In Article 7 of the recent law, the legislator, by establishing the "principle of observance of citizenship rights" while emphasizing the implementation of the above-mentioned law, developed both those covered by the law and providing special enforcement guarantees for non-observance of citizenship rights (which are neglected in the special law Had taken). It affected the guarantee of criminal executions in the existing criminal law, so that it eliminated the punishments in the relevant laws and considered only the punishment provided in Article 570 of the Islamic Penal Code (ta'zir) applicable in cases of violation of the citizenship rights of individuals, except That the relevant legal punishment is more severe than the punishment provided in Article 570.Penal Code (ta'zir) applicable in cases of violation of the citizenship rights of individuals, except That the relevant legal punishment is more severe than the punishment provided in Article 570.

  Keywords: citizenship rights, criminal proceedings, judicial authorities, Officers, Punishment
 • Mohamad Mehdi Ansari, Ali Yousefzade *, MohamadReza Shademanfar Pages 994-1005

  Economic corruption is one of the serious problems of countries and even international organizations. Undoubtedly, the fight against this corruption is very important. High inflation, disorganized market, devaluation, closure of factories and severe fluctuations in the foreign exchange market, etc. It is the consequences of economic crimes and the Iranian legislature has tried to identify the factors influencing the occurrence of economic corruption and prevent and punish the perpetrators of these crimes by passing various laws. Numerous political, political, cultural and social factors are effective in the occurrence of these crimes. Their high benefit, intelligence of perpetrators, lack of foresight of regulatory mechanisms, dependence on power and influence are other factors affecting the occurrence of economic corruption. Iran's criminal policy in dealing with these crimes faces several challenges. Numerous legislative authorities, lack of clarity in the concept of economic corruption, lack of clear rules regarding these crimes and ..... are some of the challenges of Iran's criminal policy in the fight against economic corruption. In this study, which was conducted analytically and descriptively Factors influencing the occurrence of economic corruption and challenges Iran's criminal record in the fight against economic crimes will be examined and finally suggestions will be made.

  Keywords: Criminal policy, Crimes, ECONOMIC CRIMES, Islamic Penal Code, economic corruption
 • Masoud Ghasemi *, Nesa Hemmati, Masoud Bassami Pages 1007-1024
  Iran's Legislative Criminal Policy on Crimes Threatening Food Security with a Preventive ApproachAbstractEstablishment and sustainability, food security, as a human right to access adequate, safe and nutritious food, is directly related to environmental rights. In the field of food security and the right to food, there are many crimes, including food crimes and environmental crimes, which endanger food security and ultimately the health of citizens. Developed countries, meanwhile, have tended to pursue preventive criminal policies to prevent these crimes. In this article, we intend to explain Iran's legislative criminal policy against crimes threatening food security through a library method. The results of the study indicate that the non-criminal responses in question lack the necessary infrastructure to achieve the goal of prevention and criminal responses also lack sufficient coherence. The need for a special law entitled "Food Threatening Crimes" that covers food threatening behaviors is felt by the Special Court.Keywords: prevention, criminal policy, criminal law, health violations.
  Keywords: Prevention, Criminal policy, Criminal law, health violations
 • Farid Soltan Gheys, Ali Reza Zaheri *, Mojtaba Ghasemi Pages 1026-1042

  After World War II, conclusion of monetary and Financial treaties which led to the establishment of monetary and financial institutions such as International Monetary Fund and World Bank Group, linked the relations of international political economy to developments in international law.This paper is written with a descriptive-analytical approach that examines the relationship between international law and international political economy in that two institutions and hypothesizes that the hegemonic approach of the United States has been played a major role in forming, maintaining and changing norms of the international monetary and financial system. it shows that the Rest of international actors Have been passive position and mainly international norms in the field of money and finance have been decided from top to bottom by the hegemonic power and in some cases with the support of other northern states and international law and its values evolved in line with the menus of international political economy.

  Keywords: International Monetary Fund, World Bank, Political economy of Inernational Law, Monetary, Financial institutions
 • Ehsan Farhadi Samanbani, Akbar Varvaei *, Masoud Ghasemi Pages 1044-1069

  Victim protection is one of the new topics in criminal law that the methods of protection of victims of crime by the police include such things as the general attitude of protecting victims, stabilizing their legal status and compensating them for material and moral damages. As a result of committing a crime, various material and spiritual losses are inflicted on the lives, property, honor, dignity and soul of the victims and their relatives. How government authorities respond to victims can be effective in reducing their harm. The role of the police, as the first institution to which victims refer, is very valuable and significant in reducing injuries and providing for their needs and wants. The type of action and behavior of the police (in general) interaction can reduce the crime-related harm to the victim or, conversely, aggravate them, so it is necessary, given the importance of such a role for the police, to: The various aspects of this support should be examined. In this study, the support of the police for the victim is examined. The present study is a problem-oriented applied research in terms of application; Therefore, the main purpose of this study is to identify the theoretical foundations of police protection of victims. As a result, in recent years, the idea of victim protection has attracted the attention of criminologists, legislators, judicial officials and the police, and significant steps have been taken to protect victims. The police is the first institution that victims face.

  Keywords: victim, Police, Victim Support, Criminal Justice, Crime Detection
 • Kamran Behzadi, Saeed Emamgholizadeh *, Hamid Reza Razavi Pages 1071-1087
  Emphasis on the implementation of Iranian-Islamic cultural policies has made it impossible to compare and evaluate political cultural acceptability in society. The aim of this study was to identify the components of cultural development. This study is a qualitative research of grounded theory type and the research community consists of 10 experts in the field of cultural development. In the next step, the hierarchies were weighted and ranked using the AHP method. The questionnaire was prepared, distributed and collected. A small part of this research was conducted based on Krejcie and Morgan model in a community of cultural experts consisting of 298 center managers. Analysis of the interview findings showed that the basic components of cultural centers include religious, employment, national and indigenous, clothing, health, research, lifestyle, technology and communication. The results of the Hierarchical Survey (AHP) show that the religious and religious index is the first priority and the national and indigenous indices, coverage, lifestyle, health, research, technology and communication, the incompatibility rate is the second to eighth priority. Meanwhile, the average of each of the indicators shows that the indicators of coverage, religion, research, health, employment, technology, lifestyle and national and indigenous indicators had the highest averages, respectively, and these results indicate a gap. Between managers and decision makers of training centers and executives.
  Keywords: cultural development, social policy, Prioritization of Indicators, data analysis of the foundation
 • Hasan Amidi, Mehran Samadi *, Hossein Honarvar, Neda Soleymani Pages 1089-1105
  AbstractAccordingly, the present study was written with the aim of evaluating the impact of news management on organizational culture in news agencies under the auspices of the Ministry of Culture and Islamic Guidance. The statistical population included all employees of news agencies owned by the Ministry of Culture and Islamic Guidance, whose number was estimated to be 500 people. Using the Cochran's formula, 217 people were selected as a statistical sample through simple random sampling. A questionnaire was used to collect information and the data were analyzed using SPSS software. The descriptive results of the research showed that the average percentage of organizational culture is 74.6% and news management is 78.3%. The inferential results of the research also showed that the relationship between news management and its seven dimensions (main function of news reporting, people's needs, facilities and limitations, news management plans, desirability, speed of news and feedback and monitoring) with organizational culture in a statistically positive direction It is meaningful. Also, among the variables included in the regulatory model of organizational culture, the variables of good management maps, the main function of benevolence, desirability and feedback and monitoring remained in the model, which could explain 45% of changes in organizational culture that the variable of news management maps They had a higher relative impact and after this variable, the variables of main function of news, feedback, monitoring and desirability were in the next categories, respectively.
  Keywords: Organizational Culture, news management, news management maps, news agency of the Ministry of Culture, Islamic Guidance
 • Seyed Saeid Safavi, Kian Fulladi, Mohammad Ganjkhanloo, Seyed Siavash Vahedi * Pages 1107-1120

  Electronic signature is one of the new concepts in the field of law, which despite being new, has not yet developed mature and efficient rules for it. Due to the fact that many matters are online and official letters are exchanged via e-mail to each other, the existence of an electronic signature that guarantees the credibility of the signatory is felt more than ever. Also, the society should feel safe about such a signature and look with confidence that this is possible only with accurate and up-to-date legislation. Considering such a background in this article, we are trying to explain the nature of electronic signature in the laws and legal system of Iran and France in an analytical-descriptive and library method. The results of the research show that Iran and France have included many UNCITRAL laws in their law and have accepted this type of signature as a valid reason in the courts, but in France, its value is very important.

  Keywords: Signature, Electronic signature, Iranian law, French law
 • Mehrzad Minuii *, Syedeh Arezou Mohammadi, Hoseen Bakhtiyari, Zadallah Fathi, MohammadAli Keramati Pages 1122-1154

  In modern monetary economies, the real and financial sectors are contiguous. In particular, the activities of the financial sector, which equip savings and direct them to investment schemes, link the real level of activity and development of the two real and financial sectors through two basic variables of the real sector of the economy, namely investment and capital formation. A healthy and active economic system must have a financial system to deliver the money that people have saved to those who have the opportunity to invest. Therefore, coordination and moving along with the financial sectors is a necessity to achieve economic growth and development. If banks and financial institutions manage liquidity and resource allocation properly with liquidity and cost management, the benefits and costs of lending will certainly be lower. The present study was formed with the aim of "Designing an optimal model for allocating bank resources and expenses with a portfolio distribution approach". In order to achieve this, first a two-objective mathematical model is designed based on the scenario that the objective functions of this model are risk minimization and wealth maximization. The SPP-CVAR approach was used to estimate the risk and the historical simulation method was used to estimate its values. Finally, the robust optimization model is designed and solved using two particle mass algorithms and genetics with improvement procedure based on variable neighborhood search (VNS) and the research results are obtained.

  Keywords: Resource Allocation, Granting facilities, Equipping resource
 • YASMIN MOHAMMADI *, Mohsen Payami, Mahboobe Fahim Kalam Pages 1156-1168
  Undoubtedly, the issue of immigration can be considered as one of the most challenging topics among the events of the second half of the twentieth century as well as the events of the twenty-first century, which cover not only various areas such as politics, society, culture, economy, ethics and family. It has made an impact, but its status and importance have attracted the attention of many prominent and well-known writers around the world to make the immigration crisis the main theme of their works. Among the emerging novelists of the last two decades, the French writer Laurent Godé should be considered one of those who has dealt with this subject. In this article, we try to analyze the consequences of the immigration crisis, analyze the realistic effects of Dorado's novel, as well as the mythical dimensions and symbolic elements in this novel. The results show that this work, although an objective depiction of the most bitter and tragic situation of suffering and helpless human beings, is full of purely realistic elements; However, like other works, these realist elements are so intertwined with symbolic and mythical manifestations that it is difficult to distinguish between them.
  Keywords: Immigration, Realist Effects, Mythical Effects, El Dorado Novel, Laurent Godé
 • Pages 1170-1189
  In economic markets today, in order to reduce risk and flexibility and the ability to attract liquidity, tools called derivative financial instruments are used, which due to their novelty in some legal systems, there are doubts about their nature and legitimacy. This study intends to investigate the gambling nature of the option contract as one of the most important derivative financial instruments in the two legal systems of Iran and the United States with a comparative and descriptive-analytical approach. Examining the features and nature of the option contract on the one hand and the features and characteristics of being a gambler in the Iranian and American legal systems on the other hand indicates that the suspicion that the option contract is gambling is not acceptable. It should also be noted that the risk in the option contract is different from the risk of gambling, as the risk in gambling is artificial and avoidable, while the risk of price changes is a commercial and real risk.
  Keywords: Bargaining Agreement, legitimacy, Gambling, Comparative, Iran, USA
 • Seyed Javad Jalili Shani, Abbas Hemami *, Mohammad Reza Adli Pages 1191-1205
  The course of life and explanation of the character and prophecy of Prophet Moses (pbuh) is expressed in the Holy Quran in a very glorious and mysterious way. It is necessary to decipher it at any time in accordance with the conditions of that era. In studying the teachings of the two books on the subject of the prophethood of Prophet Moses (pbuh), despite the differences in the level of teachings and Shari'a, there is a lot of consistency and coherence. The adaptation of the time of the people of Israel to the events of the Islamic era (which is emphasized in the narrations) adds to the necessity of research, and the concordance of the commonalities with the hopes and lessons learned from it can be highlighted. The paradoxical presentation of the character structure of Prophet Moses (pbuh) that is seen in some Old Testament expressions is influenced by the perception of the followers that is imposed on the Bible and should be refined. In this article, we tried to present various teachings in different dimensions of the personality and prophecy of Prophet Moses (pbuh) in two books and to compare them comparatively. In the end, after expressing the results of the article, it was suggested to strengthen the commonalities and pay attention to the great harmony in the teachings, to provide a suitable platform for comparative studies and to lead to more coexistence and interaction of the followers of the Abrahamic religion.
  Keywords: Holy Quran, Old Testament, Prophet Moses (PBUH), prophecy, Harmony
 • Mostafa Salemkhani, Mohsen Ehteshami Nia *, MohammadReza Aram Pages 1207-1224

  Ibn Khaldun is one of the few Sunni scholars who, despite many hadiths about Mahdism and the formation of the government by Imam al-Zaman (as) in the authentic books of Sunni narration, has denied it and cited his "theory of nervousness" which he It is considered definite; Denies the possibility of forming a government by Imam al-Zaman (as). He considers the formation of the government based on the theory of nervousness as proportion and considers the Imam of the Age (pbuh) in the end times as lacking its support. The purpose of the present study is to critique the Qur'an and the validity of Ibn Khaldun's theory of nervousness in the formation of the Mahdavi government, and for this purpose, this theory has been examined with a false and correct assumption. Given the assumption that the theory is correct, the research results state; The Holy Qur'an emphasizes the continuation of the generation of the Prophet (PBUH) and is undeniable, so Imam al-Asr (AS) can form a world government with the help of his relatives in the end times, and this does not contradict Ibn Khaldun's theory of nervousness. Assuming the theory is wrong, it states the results; Ibn Khaldun has erred in his argument. Although this theory has historical documents, but throughout history, many cases can be named that have been formed outside the framework of the theory of nervousness, such as the events of early Islam and the Quraysh opposition to the Prophet (PBUH).

  Keywords: Mahdism, Government, Ibn Khaldun, theory of nervousness
 • Homayoun Ali Hosseini, Hamidreza Ali Karami *, Rasoul Ahmadifar Pages 1226-1243
  The coming years will undoubtedly or will continue to face the widespread evolution of the age of communication and information processing in the lives of human societies. Cyberspace and electronic space, according to the technical conditions, have significant capacities for abuse in order to violate human privacy. However, content-related issues in virtual environments lead to the expression of specific issues that have not had much history in non-virtual environments. On the one hand, the common cases of privacy violations in cyberspace have significant features, and on the other hand, the creation of cyberspace has created new angles and grounds for violating the rules. Creating or producing, presenting, offering, providing comprehensive and non-comprehensive distribution of content and using electronic packages in the new space needs new do's and don'ts, so it is necessary based on the technical and legal characteristics of virtual environments and activities, privacy violation To be analyzed and examined in these areas, then the importance, role, rules and guarantee of content protection performances in the virtual environment should be determined.
  Keywords: content, Cyberspace, electronic intermediaries, Civil Liability, Carrier
 • Bahram Moradi, MohammadAli Abdolahzadeh *, Mahdi Zakerian Pages 1245-1273

  The Middle East and West Asia region are known as sensitive regions with global effects. This importance is not unique to the contemporary era; Rather, since ancient times, this region has been the crossroads of the interests of the great powers, and the developments in this region have always had irreversible effects on global dynamics. After the 9/11 attacks, the United States first invaded Afghanistan militarily to include the concept of counter-terrorism in its defense and security policies, and in 2003 overthrew Saddam Hussein's regime in Iraq. Apart from the collapse of the Taliban in Afghanistan and the Ba'athist regime in Iraq, these two military strikes had another consequence: the growing presence of the United States in the Middle East in general and West Asia in particular. The purpose of this study is to investigate the effects of the US presence in the West Asian region on the strategies and policies of the regions of the Islamic Republic of Iran. Accordingly, the main question in this study is what effect has the presence of the United States in the West Asian region had on the regional strategies of the Islamic Republic? To answer this question, a review of the strategies and actions of the Islamic Republic shows that by interpreting this presence as a security threat, the country has tried to strike a balance of power with the United States at three levels: political, military and economic.

  Keywords: Islamic Republic of Iran, USA, West Asia, Balance of Power
 • Babak Peyman, Mehdi Zareh *, Babak Kosravi Pages 1275-1289

  The present study is a comprehensive study to understand the spread of the concept of non-pecuniary damage in the legal system of European countries using historical and comparative analysis. In this study, the studied systems have been divided into liberal, moderate and conservative systems for accepting non-pecuniary damage. This research helps us to understand how and why European legal systems in terms of non-pecuniary damages have reached the point of increasing acceptance of this category.Compensation for non-pecuniary damages resulting from contracts is not permitted in some European legal systems, while in others it is limited or recognized by the legislature. Through a historical research, an attempt has been made to clarify the background of the current situation in the new law.In addition, with emphasis on case studies, this study seeks to provide readers with more details of the concept of non-pecuniary damage in today's systems. By comparing the differences and similarities of national legal systems, major approaches to this concept have been classified.

  Keywords: Non-pecuniary damage, pecuniary damage, European legal system
 • Reza Ghandeharizadeh *, Ahmad Kamranifar, Soheyla Torabi Farsani Pages 1291-1300
  Local historiography is a representation of the past on a local and regional scale. Such research is characterized by thematic, temporal, and spatial constraints, and this provides the basis for a detailed look at social history. On the other hand, living in the geographical environment of the research gives local historians the opportunity to study and record all the phenomena that are of interest to them. Sadid al-Saltanah Kababi is one of the local historians of Bushehr who has left important works about the history of Bushehr and the Persian Gulf.In this article, an attempt is made to study the history of Bushehr and the Persian Gulf in the historiography of Sadid al-Saltanah in a descriptive-analytical manner. The findings of the research show that Sadid al-Saltanah, despite being a Qajar statesman, has not limited himself to chronicle writing and reporting for the historiography of this region.Unlike the law-abiding secretaries and historians of the court of her predecessors and predecessors, she gave a detailed description and analysis
  Keywords: Historiography, Bushehr, Persian Gulf, Sadid al-Saltanah Kababi
 • Mohsen Hemmati, Mohammad Javad Jafari *, Yazdan Nosrati Pages 1302-1320
  Administrative litigation as one of the most important types of litigation in any legal system is related to individual freedoms. Thus, along with the chapter on hostility and the realization of justice, the discovery of the truth is one of the most important goals of administrative proceedings. Discovering the truth, which means the process of convincing the judge's conscience in obtaining the truth of the cases, is one of the most important challenges and issues in administrative proceedings; Because the process of discovering it is not simply possible. Accordingly, if the ultimate goal of administrative proceedings is to discover the truth, it must include characteristics and requirements. Accordingly, the judicial system with features such as the principle of publicity of the proceedings, the principle of expertise and correspondence and requirements such as the fulfillment of fair trial standards, the right to a lawyer, two-stage proceedings, results show that judges can not resort to methods that are outside the scope of the law to discover the truth. acquisition of evidence will be legitimate and lawful whenever the provisions of the law are observed and the fundamental rights and freedoms of individuals are observed in the collection of evidence, but if, in the process of obtaining evidence, legal rules are violated, obtaining evidence is illegitimate and illegal. will be. Therefore, the mere legality of the study of reason or the legitimacy of the system of legal reasons is not sufficient to be presented in court; Because the reason must be obtained legally.
  Keywords: truth discovery, Administrative Proceedings, Fair trial, principle of transparency, two-stage proceedings
 • Irin Ahmadpour, Hossein Rajabi Noosh Abadi *, Mohammad Khabiri, Majid Jalali Farahani Pages 1322-1339
  The link between modern sport and nationalism has been established and traceable since the beginning of the development of these two phenomena. On the one hand, sport has always been a platform for building, expanding, legitimizing and influencing nationality and national culture. On the other hand, it was governments and identity movements that helped strengthen, expand, and influence modern sport. In this study, considering the analysis of the link between sport and government - modern nations, the results of 34 in-depth interviews with 28 experts, academics and athletes have been analyzed with a background method. In addition to physical activity, exercise is a process for metamorphosis and the production of identity ideas for these participants. Therefore, the answer to the fundamental research question on how national identity influences sports and sports policy, extracting key concepts such as national pride, continuation of socio-gender norms, consolidation of ideology and political propaganda, the present study shows that the issue of identity in sports as a process for the production and transformation of identity ideas, it has been used in terms such as "sports nationalism" or "sports patriotism". .
  Keywords: identity, National Athletes, nationalism, Patriotism, Policy
 • MirJamalodin Taghavi Moghadam, Mohammad Agah *, MohammadKazem Kave Pish Ghadam Pages 1341-1361

  By re-reading the thought of ancient Iran and its components, Suhrawardi seeks to compensate for the semantic and identity gaps created in the social contexts of his time by adopting a new semantic model of the concept of power and its various aspects. Therefore, it can be assumed that Suhrawardi considers the cause of such semantic-identity gaps in the historical rupture that appeared in his time. A profound rift between wisdom and government that requires a systematic philosophical reconstruction. He seeks to draw a relation between the ruler and wisdom and provide the conditions for its possibility in his crisis-stricken society by dealing with the examples of the ideal ruler and explaining their characteristics in the thought of the ancient Iranians who are the bearers of wisdom and the recipients of Farkiani. The present article seeks to answer the important question of what is the relationship between wisdom and government in Suhrawardi's thought by relying on the approach of linguistic-semantic understanding attitudes and using Skinner's realistic hermeneutic method (text-based, context-based). ? For this purpose, while examining the background and time of Suhrawardi, the ontological and epistemological foundations of his philosophical system have been considered in order to gain a correct understanding of the nature of Suhrawardi's political thought. The hypothesis of the present study is that in the framework of Suhrawardi's philosophical-political system, these two fundamental and important categories have an obligatory relationship.

  Keywords: wisdom, intuition, Farkiani, Wisdom of Illumination, Wisdom of Khosravani, Suhrawardi
 • Farzaneh Irandoustazar, Arash Moshfeghi * Pages 1363-1382
  One of the remarkable properties of modernism is rationalism and intellectualism. In modern era, intellect is a reliable and credible tool to recognize existence; hence, it is known to be the most predominant tool of cognitionIranian society was influenced in terms of modernity and rationalism as the foundation of culture of modernity.Influenced by modern rationalism, the contemporary poets have doubted a number of popular beliefs, destiny and fatalism. Manifestations of modern rationalism can be observed in the poetry of some poets like Nima, Shamlou, Akhavan, Shafiei-e-Kadkani, and the like. The present study employs descriptive-analytic method to analyze the manifestations of rationalism in poetry of the mentioned poets. It has been discovered that under the influence of modern rationalism, the contemporary poetry has rejected interference of supernatural powers in the destiny of human being, fate, superstition, and popular beliefs and instead has taken intellect to be the source and pivotal point.
  Keywords: contemporary poetry, anti-destiny, Rationalism, anti-superstition
 • Tayebeh Fashi *, Mostafa Gorji, Behnaz Alipour Kaskari, Parsa Yaghoubi Janbe Soraei, Fatemeh Kouppa Pages 1384-1396
  One of the most successful and popular novels of recent years is "Autumn is the last season of the year", which also won the Jalal Literary Award in 2015 and was published for the fortieth time in a short period of time. The main subject of the novel is the "existential" and "situational" preoccupations and anxieties of three girls from the sixties named Roja, Leila and Shabaneh. Each character faces the challenges of experiencing metropolitan life such as immigration, personal and social identity, and emotional relationships with an emphasis on the anxieties of the new generation. This descriptive-analytical study seeks to analyze and critique the element of ecology as one of the most important narrative elements according to David Herman's theory in this novel. The result of the analysis shows that the author uses homogenization techniques such as loneliness struggle as one of the most tragic aspects of modern life, the issue of love and accurate description of inner feelings, existential and situational apprehensions including loneliness and failure to achieve ideals. Optimal; It has been able to induce a sense of ecology along with other narrative techniques. Despite Maten's success in inducing a sense of ecstasy in the character of Leila and Roja, he has not been very successful in inducing this sense in the character of "Shabaneh" due to his constant doubts in inducing a sense of ecology.
  Keywords: The narrative, co-ecology, by David Herman, is the fall of the last season of the year
 • Masoumeh Ghorbani, MOHAMMAD Sepehri *, Sattar Oudi Pages 1398-1412
  The celebrities of the Safavid era in various fields and specialties were among the most important factors that shaped the different situation of the Safavid era compared to before and after. Safavid attention to scientists, poets, theologians, architects, painters and other disciplines of the minute sciences and humanities made possible the wide dimensions of their development. Although the scope of these developments was universal and national, some regions were more important among the provinces and provinces of the country for various reasons. Among them, Gilani celebrities in the Safavid era can be mentioned as an example. Among the diligent Gilanis in various fields in the Safavid era, the city of Lahijan was prominent. One of the most famous figures of the Safavid era, "Mullah Abdul Razzaq Fayyaz Lahiji" has been one of the influential figures in many humanities in this period. Rahchend is known as a theologian and philosopher, but he also excelled in mysticism, poetry, astronomy, and jurisprudence. The present article deals with his position in the Safavid era with a descriptive-analytical approach and based on studies, it is concluded that Fayyaz Lahiji was not only a figure among the many Safavid celebrities but also his contribution to the development of Sadra philosophy, his theoretical and written reflections. To the philosophers before him and finally to the theological and philosophical works he left behind, they were all among the influential factors that significantly changed and improved the level of knowledge of the time.
  Keywords: Fayyaz Lahiji, Safavid Era, Theology, Islamic Philosophy, Shiite thought, Lahijan
 • Ali Salimi, Aliakbar Gorji Azandariani *, Asgar Jalalian Pages 1414-1440

  The purpose of this study is the selective competence of administrative and law enforcement officers in managing group freedoms (gatherings and marches) and competence determines the scope of action and activities of the administration; An important issue in public law regarding jurisdiction is that the principle is incompetence; Unless authorized to the public by law. Competence is obligatory and selective; In the second category, the administrative authority has the power to choose and can choose from several options. Supervision is doubly important as one of the fundamental issues of public law in selective competencies; Although the public authority has more freedom and initiative in this type of jurisdiction, this does not mean making arbitrary decisions. One of the most challenging missions of administrative and law enforcement officers in terms of attention in the community is to maintain order in the management and control of crowds that have been formed with the aim of protest. Is. However, the abuse of these powers by administrative and law enforcement officials is one of the issues that has raised many concerns, and it is better to limit the selectivity to more limited.

  Keywords: Selective competence, administrative officers, Law Enforcement Officers, group freedom, gatherings, march
 • Tahereh Kiakojouri, Asghar Abbasi *, Mahdi Esmaeli Pages 1442-1454
  It is our right to keep various aspects of life hidden from others, and both the Shari'a and the law forbid spying on the work of others; But sometimes secrecy is not only not protected, but it is also a crime and punishable. Secrecy is not a crime in itself, but sometimes because we secretly endanger public order and security, the legislature has criminalized some forms of secrecy. The purpose of this study is to investigate Iran's criminal policy towards crimes based on secrecy with emphasis on the elimination or concealment of evidence and evidence of a crime. The method of compiling this research is descriptive-analytical. Findings indicate that the current and conventional criminal approach, given the growth and development of technology and the possibility of using it to conceal these crimes, is not comprehensive and sufficient and the criminal justice system in the process of detecting, prosecuting, and punishing perpetrators Crimes born of secrecy face hardship; Therefore, careful identification and investigation of such crimes is necessary due to the multiplicity of crimes and the difficulty of discovering, investigating and evaluating the evidence. Therefore, in the absence of such a policy, the legislature does not react to these major crimes, and the law needs to be amended in this regard, which can only be discovered and investigated through scrutiny and transparency in the constituent elements. It will be possible to punish these crimes.
  Keywords: Concealment, Effects, Evidence, crime, Punishment, Iranian criminal policy
 • Ali parvaresh Ramki, saleh pargari, Kazem mighni, shahram yousefifar Pages 1456-1468

  The Timurid era was one of the most efficient cultural periods in Iran in terms of literature and art. Because the policies of Timur and his successors provided a good ground for cultural activities.The flow of poetry in the Timurid era expanded and flourished as it was welcomed and materially and spiritually supported by the Timurid sultans. Due to the status and high impact of poetry in the Timurid era, Timurid kings and princes used poetry effectively to convince and achieve their goals in political relations. The use of poetry in the political letters of the Timurid period was common and was considered a privilege and a virtue. Poets and writers in the Timurid era had a high political and social status. Thus, Timurid kings and princes were equally important to poetry. Thus, for the Timurid sultans, poetry was an influential tool in the politics of domestic and foreign relations. Although the Timurid rulers were fond of poetry and poets, and many of them wrote poetry themselves; But the cost of Timurid kings and princes for the development of poetry was politically motivated and met their political expectations.

  Keywords: Timurid era, poetry, political relations, poets, Timurid sultans
 • Mahsa Mehrabi, Karim Hamdi *, Hossein Vazifedoust, Mohsen Khounsiavash Pages 1470-1491
  One of the most common ways of commercial activities in a current era is electronic business in a way that it turns to be the most principal tool of financial trade in developed countries. This research tends to present the model for optimization of marketing successfulness and customer relationship management in electronic businesses and electronic services. The current research is descriptive-scrolling in terms of nature and method that is emerged by approach. The statistical society consists of 2500 of active customers in the area of electronic services.Fuzzy Delphi method, analytical hierarchy process, fuzzy network analysis, the process of fuzzy network analysis is used for data analysis. The findings showed that after ranking the factors, the criterion of price in a 14th place, the criterion of sales promotion in a 7th place, the criterion of branding in a 1th place, the criterion of perceptual/emotional factors in a 11th place, the criterion of hardware facilities in a 5th place, the criterion of software facilities in a 2th place, the criterion of social medias in the 4th place, the criterion of technologic features in the 3th place, the criterion of networking in a 5th place, the criterion of innovation in a 13th place, the criterion of customer orientation in the 8th place, the criterion of digital marketing in a 15th place, the criterion of inter organizational factors in a 12th place, the criterion of marketing in a 10th place, the criterion of customer relationship management in a 8th place.
  Keywords: Marketing, Customer Relationship Management, electronic services, electronic businesses
 • Pooran Mardani Karani, Soheyla Torabifarsani *, ‪Feizollah Boushasb-Gousheh Pages 1512-1528
  The evolution of modern education in Iran dates back to the constitutional era, which changed its form and content from traditional to modern with fundamental changes in the education system. In the first Pahlavi era, with the establishment of various laws, the issue of public education was addressed more seriously. However, modern education in the second Pahlavi era suffers from a lack of a coherent program in the field of public education, especially in rural and nomadic areas. In order to solve this problem, in January 1972, the plan of the Knowledge Corps was approved, according to which the educated youth, after a training course, went to educational areas instead of military service and served as the forces of the Knowledge Corps. This project affected the Iranian educational system for nearly two decades in all areas, including the rural and nomadic region of Chaharmahal and Bakhtiari province. The present study has been compiled using the documents available in the National Documents and Library Organization and local data with a descriptive-analytical approach and seeks to answer the question that the performance and challenges of the Knowledge Corps in the field of expanding public education in What was the Chaharmahal and Bakhtiari region like? Based on this, the research findings show that despite the mountainous location, the predominant nomadic and rural population and also the many problems of implementing the plan of the Knowledge Corps, this institution was able to generalize in Chaharmahal and Bakhtiari province between 1342 and 1357.
  Keywords: Sepah Danesh, modern education, Chaharmahal, Bakhtiari, Pahlavi II
 • Nahid Habibi, Ali Naghi Zabih Zade Roshan *, Mohammad Dashti Pages 1530-1547

  The Prophet's biography has long been considered by Muslim writers in terms of theoretical and practical importance. Undoubtedly, correct and successful research in this regard requires that all available sources and narrations be considered and critiqued. Although the book Safina al-Bahar is one of the later sources, it is more important for cataloging the book Bihar al-Anwar and collecting scattered narrations from various Shiite sources.The main purpose of this study is to explain the cultural components of Islamic civilization based on the book Safineh Al-Bahar. Therefore, an attempt is made to study and explain the approach of the Ship of the Sea as a Shiite source to the components of Islamic civilization.Considering that the basis of the book Safina al-Bahar is based on the knowledge of hadith and the works of the Ahl al-Bayt of infallibility and purity; The theoretical framework of biography research and documentary-library method along with filing tools have been used for writing.

  Keywords: Islamic civilization, culture, spaceship, re-creation
 • Artemis Ghoubadi, Mohammad Reza Shamshiri *, Zohreh Saadatmand Pages 1549-1565
  This study aims to examine the theoretical foundations of right and duty in the thought of Kant and Habermas, two German thinkers of the eighteenth and twentieth centuries, and the educational implications derived from those foundations.Method of this research; In terms of research and practical purpose and according to the type of data used, it is of historical-analytical and argumentative type.Findings of the research show that Kant and Habermas's legal views are influenced by two social and epistemological contexts, and these two views - the first of which focuses on highlighting the role of the subject (mind) in cultural, social, political and legal developments, and the second It focuses on the subject's interactions with social factors, in response to the needs of their time. The educational implications of the views of these two are presented in exactly the same context. The results of this study showed; During the comparison and discussion of these two systems of thought, which consider both human intellect as the only refuge for the development and realization of intellectual and institutional modernity, we will try as much as possible to discuss the issues raised, especially in the field of education and culture and territorial conditions. We Iranians should also be expanded to benefit from the issues raised both for a better understanding and possible use for the Iranian education system.Keywords: Kant, Habermas, Right, Homework, Education
  Keywords: Kant, Habermas, Right, homework, Education, Idealism
 • Bibisaeide Shamrizi, Seyed hamid Shamrizi *, Shahrbanoo Mahini Pages 1567-1581

  This article, which is taken from a doctoral dissertation entitled "Analysis of the educational-governmental biography of Prophet Yusuf (pbuh) in the Holy Quran and Imam Ali (pbuh) in Nahj al-Balaghah", examines the rights of the people in two examples of divine government on The land is covered.From the point of view of the Holy Quran, rights flow between divine creatures and are applicable to each other. Rights are not just among human beings that if someone has a right over another, that person also has a right over him, but this other includes creatures, including humans, animals, plants, and so on. Therefore, rights are not defined in the Qur'an in human terms. One of the most important rights in human society is the right of the subjects over the governor and the right of the governor over the subjects, the fulfillment of which will have positive effects and, on the contrary, the non-fulfillment of it will have negative effects. The basis of divine commands has been considered Among these rights, the welfare and comfort of the people and the security of society have also been given special attention.

  Keywords: Rights, People, Education, Government, Nahj al-Balaghah
 • Akram Ghorashi, Mansour Haghighatian *, Seyed Ali Hashemian Far Pages 1583-1608
  Objective

  The purpose of this study was to investigate and identify the effect of interactions (continuous interaction, discrete interaction) on cultural capital and symbolic capital in the citizens of Isfahan.

  Methods

  The method of the present study was descriptive-correlational in terms of applied purpose and in terms of data collection. The statistical population of this study was people living in 15 districts of Isfahan, which according to the last census conducted in 2016, was 1961260 people. In this study, the sample size was calculated using G * Power software. The sample size with ρ = 0.17 was 384 and based on the percentage of population in the 15 regions of Isfahan, the number of samples in each region was determined. Sampling was done by quota. In this study, Boholst (2002) Life Scale Questionnaire was used to collect information about life situation; Researcher-made questionnaires were also used for cultural and symbolic capital.

  Results

  The results in the descriptive statistics section were analyzed using SPSS-21 software and in the relationships between variables section by structural equation modeling method using Amos software. The results showed that there is a significant positive relationship between the types of interaction and cultural capital and symbolic capital.

  Conclusion

  It can be concluded that the more positive and continuous the interaction, the more cultural capital and symbolic capital. In addition, the results of the study showed that there is a relationship between cultural and symbolic capital and interactions.

  Keywords: Cultural capital, symbolic capital, Interaction, Continuous Interaction, Discrete Interaction
 • Farshid Radfar, Alireza Afshar Nejad *, Zeinolabedin Amini Sabegh, Ehsan Sadeh Pages 1610-1625

  The Good Governance Index is a sociological concept used in business, economics, the humanities, and public health to refer to intra-group relationships. In today's changing world, governments alone are unable to meet new needs and need new models to maximize all of society's capacity to be used in the public, private, and civil sectors. Therefore, the present study was conducted to evaluate the feasibility of good health governance in the Ministry of Health (a case study in Tehran University of Medical Sciences). In this article, six indicators of accountability, public participation in community management, control of corruption, quality of rule of law and political stability have been used. To collect data, the Delphi expert survey method and a questionnaire were used. The results of Delphi analysis, after three stages of expert opinion, led to the theoretical confirmation of the 38-component model. In the following, the results of structural equation modeling indicate the fit of the research model. Based on the field data, there is a positive and significant relationship between the mean of good governance and health.

  Keywords: Ministry of health, Good Governance, Health, structure, Tehran University of Medical Sciences
 • Najibeh Rahmani, Hassan Bolkharighahi * Pages 1627-1652
  Pierre Bourdieu, the context in which actors and groups operate in a particular space and under the rules that govern that space; Refers to the field. The cinema field of the Pahlavi period is one of the main fields of art and culture of the contemporary period. This field became two distinct fields due to macro-social and cultural policies. Popular cinema field and New Wave cinema field. In each field, the actors adopted strategies because of their character and capital; The actors of the popular cinema field were mostly looking for economic capital and income generation, and this affected the quality and quantity of their productions. In response to the decline in the form and content of popular cinematic works, New Wave Cinema produced works with formal and content qualities. In the meantime, the distinctions and dichotomies that were the result of macro-policies and were formed from the developments of society such as urban growth, class transformation, consumerism, the growth of the entertainment industry, etc., and had an effect on the formation and differentiation of two cinema fields. Also appeared in the content of cinematic works. In this article, the descriptive-analytical and descriptive-comparative methods are studied to distinguish between two cinematic fields of the Pahlavi period. The way information is collected is documentary, and social and cultural assets are extracted from the biographies of the main actors in each field.
  Keywords: Popular Cinema Champ, New Wave Cinema Champ, distinction, Habitus, Cultural capital, Social Capital
 • Mohammad Haji Abdolhosseini, Bahram Parvingonabadi *, Soraya Razeghi Pages 1654-1668
  Each of the literary arts and crafts, if it lacks the element of creative art, shows itself only on the level of a work and remains as an imitation of the works before them! The industry of allusion, which is one of the most widely used literary techniques, is no exception, and the more artistic innovations in it, the greater its impact on the audience. Due to the fact that the industry of allusion reached a certain development and expansion in the Indian style, the poets of this period, including Biddle Dehlavi, also used this industry in their lyric poems. But at the same time, Biddle's view of allusion is not like that of his predecessors and contemporaries! Although Biddle is less Carterian in his use of the industry than his contemporaries, he has tried to innovate as much as he has. In this article, we have examined examples of Biddle's novel themes in Persian poetic allusions, which in many of the repetitive allusions used in Persian poetry, have added components to these allusions that before him, other poets from These angles did not look at the allusion.
  Keywords: New hints, lyric poems, Biddle Dehlavi, Indian Style
 • Mojtaba Motahari *, MohammadJavad Rezaeizadeh, Vali Rostami Pages 1670-1688

  Legal supervision, as a kind of primary and direct supervision, is a driving force and accelerates the process of proceedings in the Court of Administrative Justice.The purpose of this study is to investigate the possibility of legal supervision of specialized boards of the Court of Administrative Justice. In fact, the question is whether the role of legal oversight of the specialized bodies of the Court of Administrative Justice is fundamentally justified.Therefore, this research has studied the descriptive-analytical method and in the form of library by examining the law of organization and procedure of the Administrative Justice Court and the jurisdiction, duties and procedure of the Administrative Justice Court, the function of legal supervision of specialized committees.Article 84 The Law on the Organization and procedure of the Court of Administrative Justice in a way expresses the legal basis of the role of legal supervision of specialized committees. Decisions of specialized broads in the form of theory regarding the declaration of similarity, conflict of votes, unlawful of the enactment, the declaration of the theory acknowledging the application of Articles 85 and review Article 91 of the Court Law are among the cases of legal supervision of these specialized boards.In fact, all the comments of the specialized broad, except for the cases of non-annulment of the enactment in the form of voting, it is considered as an advisory theory, are among the functions of the legal supervision of the specialized broads of the Court of Administrative Justice.

  Keywords: Administrative Justice Court, Legal Supervision, Specialized boards of the Court of Administrative Justice, Jurisdiction, advisory theory, General administrative decisions
 • Davood Mirzaei Pages 1690-1706
  Xinjiang Muslims can be considered one of the most important considerations of the Chinese government's internal security, which has also affected the country's foreign and security policy. Although this issue is influenced by the social identity of the Muslims in the region and the Chinese government's policy of "assimilation and integration", the security and political priority of this issue in China is not only affected by its internal conditions but also by regional conditions. International also plays a prominent role in prioritizing it. In this regard, the situation in the Central Asian region after the collapse of the Soviet Union in 1991 has had a direct impact on China's security priorities in the Xinjiang region. In fact, although Beijing was the second emerging power after Moscow to put the full development of its relations with these newly independent republics primarily on the political and security fronts and secondarily on economic and cultural issues. But at the same time, it was affected by the internal challenges and harms of these countries. The findings of this descriptive-analytical study show the proximity of Xinjiang region and the identity and cultural closeness of its inhabitants with the Central Asian tribes, separatist movements, religious extremism, terrorism and drug trafficking in the field of sensitivity and Beijing has been strict about the political and security issues of the region and its Muslims.
  Keywords: : Xinjiang, China, Central Asia, Islamic fundamentalism
 • Farzaneh Karimi, Jahangir Karami *, Hassan Khodaverdi Pages 1708-1725

  China's Belt-Road Initiative is quickly becoming one of the most ambitious international projects. Regardless of the great potential of the Belt- Road Initiative to shape international trade and, more broadly, international relations between participating countries and beyond that, scientific studies have so far largely neglected the question of how this initiative is associated with modern approaches to regionalism and regional integration. In this study, we analyzed the contexts in which the China’s Belt- Road Initiative through Iran's position can reinforce regional convergence in Southwest Asia. The main question of the present study is what effect does position of Iran in China’s Belt-Road Initiative has on convergence in Southwest Asia? In response to that question, it was argued that the communication and transportation position of Iran within China’s Belt-Road Initiative can provide the expansion of economic, infrastructural, and communication associations of convergence in Southwest Asia. As a result, by accomplishing the infrastructure projects, especially in the range of road and communications, Iran can improve its position as a go-between and hub of the region and lead to the development of convergence in the regions of Southwest Asia.

  Keywords: China's Belt-Road Initiative, Iran, Position, Regional convergence, Southwest Asia, Transportation, Communications
 • Fariborz Evazzadeh Fath *, Hoshang Amiri, Mohammad Khodamourad, Gholamreza Khandan Pages 1727-1755

  Accountants in the world of economic progress today have the necessary professional skills, without which the current economic organization can not exist.The occurrence of financial misunderstandings in accounting is not a new issue and we expect it to have a new misunderstanding, the title of the original law. Are there any shortcomings in the laws and regulations and standards of non-ethical behavior of accountants?Research background shows that professional ethics has not been very successful in institutionalizing ethical principles in professional accountants.Reporters report that financial institutions do not have the scientific ability to do so, but rather because there is a lack of professional ethics between professionals and professionals. Reporters report that financial institutions do not have the scientific ability to do so, but rather because there is a lack of professional ethics between professionals and professionals. Reporters report that financial institutions do not have the scientific ability to do so, but rather because there is a lack of professional ethics between professionals and professionals.

  Keywords: Non, bursaries, are all, familiar
 • Mohsen Dibanezhad *, Farid Mohseni, Nasser Ghasemi Pages 1759-1787

   The definition of crime is in the realm of "beings", but the concept and nature of crime is in the realm of "musts", in other words, what behavior is a crime, we have a reference to the examples allowed in law and based on these examples in existing laws we recognize it. But what behavior should be a crime is a matter for the legislature The definition of a crime varies depending on the type of religious or non-religious view of the world and man, as well as the method of discussion adopted in the relevant field. Artificial and predetermined waiting for the word "crime"; In such a way that its definition or non-definition is the same in criminal law.In most legal definitions of a crime, the legislature has defined a crime as "a behavior for which punishment is prescribed by law"; By providing such a definition, criminal jurists consider their duty accomplished; This is despite the fact that there are formal objections to this definition, such as; Ambiguity in the determination and manner of segregation, lack of distinction of crime from similar concepts, lack of comprehensiveness and obstruction, and that this definition refers to the consequences, as well as substantive objections, including; The basis of criminology is not clear, the crime is an institutional crime, there is a lack of clear rules and references to the examples in the law, which are addressed in this study. 

  Keywords: crime, Definition of crime, Concept of crime, Legal definition, Criminal law
 • Seyed MohammadKazem Hosseini, Faezeh Moghtadaee * Pages 1789-1808

  According to the Convention on the Rights of Women, any discrimination against women should be abolished and women should have equal rights with men, but the humanist, feminist and secularist roots of this convention prevent all aspects of women's rights from being addressed in society. These Western ideas have caused political and economic rights to be considered more than civil and social rights, and this issue has led to double discrimination against women. That is how the construction of rights from women is such that women have established themselves in a position of dependence and only dependence from patriarchy has been transferred to legal institutions such as government institutions. The convention also, with its negative approach, causes a gender gap in the legal system of societies. Because the existing model of defending women's rights in this convention is born of a special type of principles and intellectual principles accepted in the West, which leads to the dependent construction of women in human rights. In other words, the intellectual context of the convention has led to the construction of women And a female identity should be produced in the shadow of a patriarchal view that applies the same structures of domination to women with a different view. This view has meant that, more than half a century later, the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women has failed to achieve significant or lasting results in favor of women.

  Keywords: Human rights, Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination, Women's Rights, feminism, Humanism, Maternity
 • Magid Rahaiee, Seyed Hasan Hosseini Moghadamn *, Mehdi Falah Khariki Pages 1810-1817
  c.The purpose of this study is to investigate and recognize the social and legal benefits of forming an economic benefit group and distinguishing it from civil society. In 2010, the legislature, following some developed countries, in the form of Article 107 of the Fifth Five-Year Development Plan Law, provided the basis for the formation of an economic benefit group for joint economic and commercial activities. Real and legal is done in the form of a civil company. It has various effects and benefits such as facilitating and expanding economic and commercial activities, industrial economic exchanges, etc. for a limited period. As mentioned, the economic benefit group It is similar to various institutions, such as civil participation in jurisprudence. Accordingly, the main question that this research intends to answer with a descriptive-analytical method is what are the social and legal benefits of forming an economic interest group and what are the commonalities and differences between this group and a civil society company. The research findings show that, due to the provision of legal infrastructure, the formation of this type of economic cooperation and the appropriate dimensions for its expansion, will have different effects on economic development and improving the quality of services. Of course, it should be noted that the economic benefit group has the same nature and meaning with different institutions such as civil companies, and the concept of civil company is emphasized in Imami jurisprudence.
  Keywords: Legal Personality, Economic benefit, Civil Company
 • Abotaleb Ahmadi Moqadam, Mahdi Goljan *, Ramin Yalfani Pages 1819-1833
  In the political sociology of Safavid Iran, the ideologicalization of religion on all elements of government and sovereignty is considered an important matter and this issue causes a kind of ideology within the Iranian schools and schools of education in this period and confirms the system of governance and A government will come out. In other words, the Safavids in the category of political sociology of Iran base all their economic, security, cultural and social projects in the form of the official ideology of the Shiite government and accordingly demand such an output from all existing pillars. The ideological theorizing of the Safavid rule is one of the important cases of political sociology in Iran at that time, which is looked at in this study based on Modarres Khan of Shiraz and Chaharbagh.This research has filled the political sociology of the educational system in the Safavid era in a library manner and in a descriptive-analytical manner.
  Keywords: schools, Safavid, Khan School, Chaharbagh school, Culture, civilization
 • Qolamabas Nazarkhani, Abolfazl Dankob *, Mohammad Gholamali Zadeh, Hamid Reza Ismaeili Pages 1835-1839
  In Article 54 of the Law on Elimination of Barriers to Competitive Production and Upgrading the Financial System of the Country and Subsequent By-Laws, the legislator has delegated broad powers to a body called the "Interference Elimination Commission" its purpose is to eliminate conflicts in the land’s area, establish a single institute for resolving disputes and finally, removing barriers to production and improving the economy, if the land is the subject of a simultaneous dispute between the said commission and the court, some courts, after inquiring about the matter from the commission, will issue a warrant until the outcome of the investigation is determined in the relevant authority, which seems to be a step forward to create the structure of the unit should be in order to resolve disputes in the land’s area. Since the mission of the commission is land dispute resolution and it is assumed that it has the necessary and sufficient expertise and experience in this area, so in case of conflict, it can probably be said that the issue is a case of retrial according to the Code of Civil Procedure.
  Keywords: Elimination of land conflicts, Barriers to production, ownership, consolidation of species, conflicting decisions
 • Amirabbas Mirzaee, Abdolrahim Moradi *, Alireza Saberiyan Pages 1851-1872

  One of the fundamental and effective principles in the formation of contracts is commitment and adherence to obligations. However, the implementation of the principle of fidelity to the covenant is often encountered in such a way that the occurrence of these obstacles sometimes makes the implementation of the contract subject impossible and sometimes its implementation is accompanied by great difficulty and difficulty. One of the problems that always threatens the fulfillment of contractual obligations, especially long-term contracts, in addition to prohibitive events, is the disturbance of the economic balance of the exchanges due to unpredictable circumstances.The aim of this study was to investigate the difficulty of contract implementation in the 1980 Vienna Convention on the International Sale of Goods through a descriptive-analytical method and the following results were obtained:There is no excuse for the performance of contractual obligations under Article 79 of the Convention. This article states that in case of non-fulfillment of the obligation due to unpredictable and uncontrollable obstacle, the obligor is exempted from paying damages. An important point in the Convention regarding the excuse of contract execution and exemption from damages resulting from breach of contract is the non-use of concepts and expressions of domestic law in relation to the obstacle that causes the exemption; Because the purpose of the convention was to bring closer the principles and rules of law and the ways governing international trade relations and to eliminate differences and conflicts.

  Keywords: difficult contract implementation, 1980 Vienna Convention on International Sale, Article 79 of the Convention
 • Tohid Ebadi, Alireza Lotfi *, Ibrahim Noshadi Pages 1874-1887
  Today, the right to imprisonment is considered as one of the progressive rights in the written law of most countries. The issue of abuse of rights is mentioned in Article 40 of the Constitution and some articles of the Civil Code, but the issue of abuse of the right to imprisonment in the Civil Code or special regulations is not specifically addressed in independent articles. In line with the right to imprisonment in Canadian law, which's legal system is derived from the Commonwealth legal system, the issue of abuse of the right and in some articles civil liability is mentioned. Under Article 1457 of the Canadian Civil Code, a sane person is required to pay compensation for his or her fault, which may result from the abuse of the right to imprisonment. Therefore, according to library studies and analysis and description of existing sources and regulations, the issue is studied. However, the issue of abuse of the right to imprisonment cannot be considered trivial in Iranian and Canadian law, and this issue has been recognized as an important principle.
  Keywords: Right to imprisonment, abuse of rights, guilt, Compensation, Commitment
 • Safarali Arefkhani, Abbas Gohari *, Mehdi Bayatmokhtari Pages 1889-1903

  Arguments for proving God are arguments for proving the existence of God in a rational way. Belief in the existence of God is the most important religious belief among the followers of the divine religions. This research aims to provide a clear horizon of proofs of the existence of God. There have been different views on the existence of God for a long time. Some see the existence of God as obvious and needless to argue, because there is nothing clearer than God to come to know God through it. Others have argued for the existence of God. In this research, the author has studied the proofs of the existence of God from the point of view of Etienne Gilson with a descriptive-analytical method. This article has been compiled in a library method using written texts, publications and internet search. The research method is descriptive analytical.The results of the research prove the existence of God with the presented reasons.

  Keywords: arguments, Gilson, existence of God, philosophers
 • Roya Fathollahzadeh, Mostafa Mehraeen *, Hosein Abolhasan Tanhaei, Zahra Hazrati Someeh, Khadijeh Zolghadr Pages 1905-1924

  This research focuses on the narration of social harms within the Iranian contemporary cinema (in 40s to 80s).The research methodology used here is of qualitative nature and an exploratory research that uses a Thick depiction of the phenomenon being studied. Data gathering and sampling is based on a targeted qualitative approach. Therefore, movies produced since 40s to 80s which showcase social problems and harms are targeted and in each decade 10 films with using targeted sampling are chosen as examples.In order to break down and analyze the data’s using discourse analysis method of “Ruth Wodak” and “Paul Gee” each film is divided to different language genres and 7 questions that Paul Gee has brought up for discourse analysis are answered. And also for each film an analyze is presented and social harms which are mentioned in each film are separately written in a different chart.The most important finding of this research is that Iranian cinema (since 40s to 80s) has depicted varying narrations of social harms based on the economical, social, political and cultural setting of the society.

  Keywords: Discourse Analysis, Social harms, social problems, Movies, Iranian cinema, Social Constructivism
 • Sadrollah Khorami *, Ali Pourhoseni, Ghavam Karimi Pages 1926-1947

  The purpose of this paper is to compare the extradition liability and unfair use of jurisprudence and law in Iranian jurisprudence. The findings of the study indicate that although the causes of coercive guarantee in Imami jurisprudence and law alone are not able to fully cover the new and exchangeable cases of unjustified and unjust possessions, so the "rule of sanctity of all property to falsehood" to The title of an indisputable jurisprudential rule can be the basis for proposing a new source of responsibility in Iranian law under the title of "guarantee resulting from unreasonable and unjust use" and explain its conditions and effects. There is disagreement in jurisprudence about the amount of liability and compensation. Therefore, this research has reached the conclusion with a descriptive-analytical method that, in Iranian law, influenced by Islamic jurisprudence, extradition liability can be identified, but it has been neglected in the procedure of courts and doctrine.

  Keywords: Extradition liability, Civil Liability, unjust rule, Misuse
 • Mohammad Kheirollahpor-E-Saraee *, Gholamali Haji, Mohammadhasan Fotros Pages 1949-1968

  The purpose of this article is to examine the uncertainty of oil prices, inflation and exchange rates and its impact on tax revenues and its compliance with tax policies. Given that Iran's economy has always been volatile due to structural reasons such as dependence on oil revenues, high inflation, annual budget deficits and currency fluctuations, the question arises as to whether tax policies have been able to act as a financial instrument able to neutralize or control the negative effects of these uncertainties? To achieve the objectives of the research, the specified model and the Generalized autoregressive conditional heterogeneity model (GARCH) based on seasonal data from 1988-2018 were used. The research findings confirm the uncertainty of the variables and show that tax revenues have been significantly affected by changes in oil prices, exchange rates and inflation. Also, the compliance of quantitative results with the policies contained in the development plans and annual budget laws shows the lack of attention to these effects in tax policy and the incompatibility of the financial and tax system with it.

  Keywords: Uncertainty, inflation rate, Oil Price, Exchange rate, Tax policy
 • Seyed Zeyedin Emadi, Sina Froozesh *, Reza Shabani Pages 1970-1984

  Local historiography is a style of historiography to which historians pay special attention. Local historiography has local aspects and examines the past, far and near, of the geographical area with a more detailed and detailed look. In Mazandaran, various local histories have been written, including the history of Tabarestan Ibn Esfandiar, the history of the embryos of the saints Amoli, the history of Tabarestan and Royan and Mazandaran Seyyed Zahir al-Din Marashi. Omiyaullah Amoli wrote the history of embryos in the second half of the eighth century AH and at the same time as the Ilkhanid era. In this book, he has studied the history of Royan and Mazandaran from the time of the Sassanids to his own time.The main issue of the present study is what are the factors of contradictions and mistakes of the saints in product historiography? In explaining historical events, he seems to have been influenced by the dual affiliation of place and religion (Shia of the Twelve Imams). The research method in this article is historical and its writing method is descriptive-analytical. Information extraction is also done in the form of a library. This article tries to explain the historiography of the saints with a local-religious approach.

  Keywords: Paradigm, Embryo history, Amoli saints, Historiography, Local, Religious, Shiite
 • Abdolah Zaker, Aliasqar Kia *, Omid Ali Masaaodi Pages 1986-2002

  The present study was conducted with the aim of development and communication foresight based on the development plan of the vision document of the Islamic Republic of Iran based on the qualitative research method. The sample was documents related to the components of development communication futurism. After data collection and theoretical saturation, qualitative content analysis method and coding method were used. Ideas for validation and quality assurance. On what topics and concepts should be selected and coded, and codes were defined according to the basic theory (theory of open social systems) and finally new concepts were extracted according to them. The results are counted using the content analysis method, the basic themes that are in the materials and notes of the communication part of the third, fourth, fifth and sixth programs. The results included 122 key themes, 29 organizing themes and 7 comprehensive themes. The results also show that the common themes in the third, fourth, fifth and sixth development plans on "Development of e-banking", "Development of information technology industry", "Development of economy and business in e-commerce environment", "Development of documentation database, e-government information "Development of national, indigenous and religious culture at home and abroad", "Development of public education system" and "Development of communication rights system".

  Keywords: Foresight, Vision Plan, Development, communication
 • Gholamreza Malekzadeh Pages 2004-2025

  Today, educational organizations, as a general social phenomenon, are considered an integral part of social life, and the emergence and expansion of these systems indicate the need and increasing importance of education in today's societies. On the other hand, social responsibility for universities, like other organizations, has become a matter of course, and university faculty members, who are the educational leaders of these organizations, have a great impact on social behavior at the community level. Therefore, ethical leadership is one of the factors affecting the individual responsibility of university faculty members. The purpose of this study was to identify the components of ethical educational leadership and to examine its impact on the social responsibility of the faculty members of the top five Iraqi public universities. Accordingly, this research is of mixed type and the statistical sample of its qualitative section was 20 professors and experts in the field of educational management in the top five Iraqi public universities, and the statistical sample of its quantitative section was 211 faculty members of these universities. In the qualitative part, Delphi technique was used and in the quantitative part, structural equation modeling was used as the analysis strategy. The Delphi panel experts' opinions reached 97 final indicators, which in the third iteration of the second round of Delphi ended with the components of "educational leadership skills", "moral literacy" and "educational design" for the structure of moral educational leadership. Quantitatively, these findings were validated and a valid measure was used to measure ethical .

  Keywords: : Leadership, Ethical Leadership, educational leadership, social responsibility, Public University
 • Somayeh Gharib Blook * Pages 2027-2042

  All influential historical-political currents and events, including the Islamic Revolution and its ideals and values, have always been subject to distortion, forgetfulness and the heart of the main and basic meanings and themes; What are Khomeini (RA) as the roadmap of the revolution and the Islamic Republic and how can this be prevented?The hypothesis of this research is that the current of petrification is one of the contexts and fields of distortion and deviation in Imam Khomeini's political school. Documentary principles of Imam Khomeini's political life and school, strengthening the historical memory of the youth, moving in the direction of Velayat-e-Faqih, and vigilance against the influence of foreigners, are the most important cases of dealing with the harms of Imam Khomeini's political school.In other words, correct and unaffected knowledge of the basic concepts and propositions considered by Imam Khomeini's political thought and political school (RA) and presenting it as a reliable indicator, analogy, model and model for continuing the path within the framework of revolutionary-Islamic approaches and approaches. In the present research, the Saussure framework has been able to find a semantic relationship with the method of discourse analysis.

  Keywords: Islamic Revolution, Imam Khomeini, political school, Pathology, Petrification
 • Eghbal Omidi, Abdolkarim Moghaddam *, Alireza Momeni Pages 2057-2068
  The main purpose of the research design; Investigating the relationship between the dimensions of emotional intelligence and critical thinking of accounting students of Islamic Azad University. The research method is descriptive-survey and applied in terms of purpose. The statistical population was all accounting students of Islamic Azad University, Bushehr Branch, from which 201 people were selected using simple random sampling method. To analyze the data collected in this study, both descriptive statistics and inferential statistics were used. Descriptive statistics were used to provide demographic characteristics of the subjects and to express central indicators and dispersion such as mean and standard deviation. used. In order to test the research hypotheses and inferential analysis of Kolmogorov-Smirnov methods (to determine how to distribute research data and to investigate the normality of research variables and the possibility of performing parametric tests) and regression and SPSS software to analyze Research hypotheses were used. According to the research findings, all hypotheses were confirmed with a high level of confidence and according to the results, it should be noted that there is a significant relationship between the dimensions of emotional intelligence and students' critical thinking. The results showed that there is a significant relationship between the dimensions and components of emotional intelligence with critical thinking and the research hypotheses are confirmed.
  Keywords: Emotional intelligence, critical thinking, Intrapersonal Dimension, Interpersonal dimension
 • Shahab Afshar Ardbeli, Ramezan Dehgan *, Behnam Habibi Dargah Pages 2070-2083
  In order to identify and understand the conflict of opinions, considering the place of the word in the science of principles and in the case of the conflict of arguments, we mention the definitions that the fundamentalists had and still have. Conflict in its lexical form from the root "width" means to express and is often used in the terms of the fundamentalists, meaning incompatibility and incompatibility of the two reasons for their meaning. Conflicts of opinion in courts and dispute resolution bodies are likely to occur in a variety of ways. Various reasons can be the cause of conflict between votes, which occurs through violations of the law or judicial procedure; But the most important issue is the conflict of views, which can be examined from various aspects. In this way, how the conflict of votes occurs or causes conflict between the votes, but we intend to take a special look at how the conflict of votes in the judicial system of Iran and France and how to prevent its realization. Therefore, it seems that the realization of the conflict of votes depends on the type of judicial and legal system of the country. The present article is based on the library method and is descriptive-analytical.
  Keywords: Conflict of opinions, conflict prevention, Civil Procedure, comparative study
 • MohamadSaleh Moayedi * Pages 2085-2101

  Given that in Iranian criminal law, children and adolescents do not have the power of reason, so they have no criminal responsibility and the legislature has provided special measures to protect them. In the Iranian legal system, there are differences of opinion regarding the definition of children and adolescents and the exact age of criminal responsibility, and the new Islamic Penal Code provides for special solutions to solve this problem. It has somewhat reduced the problems. Of course, there are differences between physical maturity and mental development, and criminal responsibility is realized when he is criminally mature. In the new Islamic Penal Code, children up to the age of 18 are divided into different categories in order to solve the legal problems of juveniles. The present article is a library that aims to study the developments of punishment in relation to criminal liability of children and adolescents. It turns out that there are important changes in the Penal Code of 1992 compared to the previous law in the field of limits and punishments, and as a result, in this law, the objections of the former law have been removed, but in the crimes of hadd and qisas, the former is the criterion of religious maturity.

  Keywords: criminal responsibility, children, juveniles, Islamic Penal Code
 • Sayed Mohammad Kalantarnia, Mashaaleh Haidarpor *, Davood Kiani Pages 2103-2116

  The phenomenon of fundamentalism in the Islamic world is not a dominant and pervasive phenomenon among Muslims themselves. However, in the context of fundamentalism and Salafism, we can point to a major factor in the confrontation with Western civilization and modernity and local factors such as the lack of democracy, conventional religious education and the rise of religious beliefs in some societies. Because modernity, by transforming the role of religion in individual and social life, has created numerous identity and social crises for traditional Muslim societies and has left far-reaching and fundamental effects on relations between global actors. The main question now is what effects does the growth of extremist fundamentalism in the Middle East have on the security relations of the international system? It seems that extremist fundamentalism, as a megacity that divides the world into a minority of the right and the majority of infidels and considers war or so-called jihad against the infidel front necessary, can endanger global security. Therefore, the main purpose of the foundation is to evaluate the effects of the variable, extreme fundamentalism in the Middle East on security relations in the international system; Therefore, according to the evaluations, it has been categorized into the results that. In this regard, the research in the process of its studies by collecting the necessary data to study, analyze the relationships of the data, to provide suggestions, its theoretical, strategic and operational nature is more tangible.

  Keywords: East Fundamentalism, middle, terrorism, Power, Security
 • Abdolkhalegh Masghati * Pages 2118-2130
  The approach of the legal system, including laws, regulations, procedures and court rulings, is very decisive in how to manage water consumption and protection of water resources, and based on issues such as the need to ensure water security and protection of public interests, the rule of public law rules on water resources. It is necessary. Accordingly, national and local administrative bodies such as the Ministry of Energy and regional water companies and quasi-judicial authorities under the headings of "Commission for Groundwater Affairs" and "Commission for Issuance of Licenses" in the general management of water resources Have found legal responsibility. Due to the expansion of government interference in the affairs and the creation of various administrative organizations, new relations emerged in legal and social relations that were unknown to the general judiciary in various respects and the need to enter into the nature and resolve disputes arising from them. He had technical information and specialized knowledge in the field related to them. On the other hand, resolving disputes arising from those relationships required prompt action and a quick decision that was inconsistent with the nature of the public judiciary and its procedure; Therefore, authorities have been established outside the system of general judicial authorities, with the titles of organization, board, dispute resolution commissions, etc., which deal with disputes arising from the implementation of special laws in accordance with substantive and special laws.
  Keywords: Principles of Fair Trial, Groundwater Commission, Court of administrative justice, quasi-judicial authorities
 • Alipasgahe Kanizadeh, Saeid Keradmandi *, Javad Pourkarami Pages 2132-2146
  A bill of lading is a security that is issued by the carrier or his representative after delivery of the goods by the sender at the origin and given to the sender so that he or his representative or a third party or buyer delivers the goods to the destination from the carrier. , The recipient of the goods, if it is in the name of a certain person or a Kurdish remittance, the amount of insurance, the weight of the goods and its number are stated.The bill of lading has three main uses, which are: 1- Receipt of goods 2- Reason for contract of carriage 3- It shows the ownership of the goods. Destinations were reached, stolen, lost, forged, and so on. In this regard, with the advent of the Internet, legal and economic scientists and businessmen thought of a way to replace electronic bill of lading with manual and traditional bill of lading, which led to the holding and ratification of the Rotterdam Convention.Due to the multiple transfers of the bill of lading and the sale of goods before reaching the destination, this article tries to solve them so that both the operator can issue an electronic record and the owner of the electronic bill of lading can safely load his goods. Before reaching the destination, the important features of the electronic bill of lading as well as the protection of the bill of lading by blockchain are described in this article in a practical way.
  Keywords: Bill of lading, Electronic, Bellero, CMA, electronic bill of lading
 • Morteza Minoiee, Hossein Gharebeygloo *, Yaghob Alavimatin, Sirous Fakhimiazar Pages 2148-2176

  Research Method The present study has been done with two types of qualitative and quantitative approaches. The statistical population of this research in the qualitative part includes 10 theoretical experts (marketing professors) and experimental experts (food industry managers) and the statistical population of the research in the quantitative part includes 400 customers and consumers in the food industry. Sampling was done in a non-probabilistic and purposeful manner. Data collection tools are interviews and questionnaires. For the analysis of specialized interviews, the method of content analysis has been used. The identified indicators have also been validated by fuzzy Delphi method. Finally, the final research model with structural-interpretive method and LISREL software is presented. Research data analysis was performed in the qualitative phase with MaxQDA software and in the quantitative phase with Matlab software. To achieve the research objectives by analyzing interviews with experts, a set of practical indicators of sensory marketing were identified. The results of the analysis show. Brand management is the underlying element of the model that influences brand strategy, identifying target customers and sensory marketing. These factors, in turn, lead to emotional communication, mind management, and two-way interaction with customers. In this way, brand experience management can shape the brand personality of target customers and sensory branding activities can be successfully achieved.

  Keywords: Sensory branding, Food Industry, East Azerbaijan province
 • Fatemeh Nirumand Pasand, Seyed Hesamodin Hosseini *, Abd Al-Jabbar Zargoush Nasan Pages 2178-2191
  Corruption on earth is one of the crimes and sins that have a specific and specific punishment according to the Shari'a and therefore, it falls within the scope of limits (punishments whose quantity and quality are specified in the Shari'a). Corruption on the ground is one of the constrained crimes and is subject to severe disturbance of public order, insecurity or major damage to the physical integrity of individuals or public and private property, or widespread corruption or prostitution. In Judaism, corruption on earth is also highly condemned. In Judaism, the corruptor on earth is considered a crime and the cases of corruption on earth have been identified. Corruption on earth in the field of finance, drug trafficking, killing innocent people for racial discrimination, etc. It is also condemned from a human rights perspective. As all legal systems require legal action against corruptors on earth. If in any religion this foundation is weakened and the perpetrators of corruption are not dealt with. This kind of corruption is rampant and disrupts the political, social and economic system of any country.
  Keywords: Corruption, on earth, Judaism, Islam, Legal system
 • Maryam Khodadadi, Rajab Fakhraeian *, Mohammad Ghaderi Moghaddam Pages 2193-2209
  The main purpose and problem of the present study is to study the moral and educational contexts of the poem "Our Lightning is the oppression of the rich" based on the principles of Jacobsen's theory of verbal communication. This research has been compiled with regard to descriptive-analytical method and library resources. The results of this study show that Parvin has shared a combination of ethics, socialism and political issues with her audience. Also, his call for justice and the creation of a good temperament to disrupt adverse conditions have been motivational uses. The role of empathy expresses Parvin's common pains with most members of society. The emotional role better reflects his poetic spirit and describes his inner world. The referential role reflects the existing realities, which are a mixture of the immorality of the ruling class and the deprivation of the lower classes. The literary role shows the power of Parvin's illustration to make the contradictions and confrontations in the society feel. Also, the deplorable conditions of the people are described through the use of metaphor and irony. According to the role of transliteration in this poem, Ramzi is the symbol of deprivation, Nowruz is the symbol of the world's discredit, and Ramzi's killing and salutation is the harmony between work and result.
  Keywords: Parvin Etesami, poem Our lightning is the oppression of the rich, Jacobsen, language, verbal communication, linguistic, multilingual roles, ethics
 • Mostafa Mohamdi, Hossin Saberi *, Mohamadreza Kazemigelvardi Pages 2211-2223

  The Prophetic tradition is considered the second source of ijtihad and inference of the branches of religion and religious rules after the Qur'an. In this collection ،he deals with the hadiths of jurisprudence in which the prophetic tradition is cited and typifies their arguments and then presents them in the jurisprudential books of Shiite jurists to show how they interact with such arguments of the Imams. Pure (pbuh) examines and evaluates their behavior with the behavior of the pure Imams according to the prophetic tradition and answers the question of whether the jurists behaved like the pure Imams (pbuh) in their jurisprudential citations or behaved differently Have they? Is it possible to obtain a rule or a general rule or even a general one derived from these arguments and citations and use them in the course of ijtihad or not? Have the jurists done this? The main purpose of this study is to analyze the arguments of the Imams (as) in extracting jurisprudential rulings and citing and applying the Prophetic tradition ،as well as how they are used and the quality of their use in Shiite jurisprudential books ،including Jawahar al-Kalam. Is twelve. The method of data collection in this study ،due to the technicality of the discussion ،relies entirely on the use of library and filing methods ،so referring to Shiite jurisprudential sources and examining their jurisprudential views is one of the strategies for writing this study accurately and correctly. One of the results of this research is the reason for citing the Prophetic tradition by the pure Imams (PBUH).

  Keywords: rules, jurisprudential documents, hadiths of imams, rules of worship, documents of hadiths
 • Hadis Sadat Hosseini, Mohsen Rahami *, Seyed Hossein Hashemi, Seyed Mahmoud Mirkhalili Pages 2225-2239
  Abstract Today, countries, due to their political, economical and cultural relations, are trying to adjust their criminal rules to worldwide accepted criteria.To modify the criminal codes based on IRI’s fourth principal’s constitution, they tried to adjust the mentioned above rules with the foundations of the Islamic Sharia and On the other hand, they have tried to review and correct the criminal codes through the new criminal law foundation and human’s achievements. In this regard which means respecting the Sharia foundation as well as adjusting to the modern criminal law courses due to the controversy of these two legal system’s foundations, they would be faced with serious challenges. In this writin, the desceiptive-analytical method, consider the obstacles analyzed the solutions that provided by the government and professionals to be able to offer new point of view for solving the challenges and to adjust the country’s rules to modern criminal law globally.
  Keywords: Punishment Globalization, Cultur imposition, Conflict of law, rule of expediency
 • Hasan Pishnamaz Ahari, Masoud Basami *, Touran Tavvasoilzadeh Pages 2241-2264
  The use of criminological and criminological findings in the scope of execution of punishment and institutions as punishment is something that is agreed upon by criminologists and jurists in the present century. In the meantime, judicial oversight appointments are affected by disputes between human rights and the defense of the accused, the criminal law of Iran and the United Kingdom has not stopped this development and judicial supervision agreements have entered the criminal law of these countries. But the question of this article is what are the differences and commonalities between the Iranian and British legal systems in terms of judicial supervision?, the present articleusing descriptive-analytical method, tries to have a comparative study between judicial supervision agreements in criminal law of Iran and the United Kingdom. The results of the present article indicate that despite having many commonalities, especially in the governing principles of judicial oversight and its effects, in the two legal systems, there are three fundamental differences in this regard. First; The fact that in British criminal law, the goal of compromising the accused has been more successful, but in Iranian criminal law, the goal is not to establish the escape and concealment of the accused, secondly. judicial supervision agreements containing negative duties have been designed more carefully and comprehensively, but in Iranian law, The fact that in the criminal law of England is based on the issuance of separate judicial supervision orders, as a result, in the criminal law of Iran, the supervision contracts are more complementary.
  Keywords: judicial supervision, the UK criminal law, Iran Criminal Law
 • Mohammad Dokandar, Majid Radfar *, Ali Malekpour Pages 2266-2285
  This article explains and analyzes the intellectual and epistemological roots of what is known as the "foreign policy of the Islamic Republic of Iran" by studying the "nuclear issue" in the thought and practice of the dominant discourse of the intellectuals of the forties and fifties of Iran. Slowly In other words, the intellectual "genealogy" or "genealogy" of the thought and action of the Islamic Republic of Iran in the field of foreign policy is the subject of this research. And Muffa "is used to analyze the data. What is inferred as a result of this article based on Laclau and Muffa's discourse analysis is that anti-Western discourse, due to its accessibility and credibility with the central signifier of localism, was able to alienate With the Shah's discourse on the one hand and the West on the other hand, alternative discourses should prevail in the cultural and social atmosphere of Iran. The model of the nuclear Iran resistance challenge based on the discourse of self-denial and alienation with the West can be explained as the Islamic Republic not only does not consider dependence on any of the superpowers logical and principled, but also to overthrow the existing system of international relations. He tries and fights.
  Keywords: Discourse, Westernization, Return to Self, Foreign Policy of the Islamic Republic, Iran's Nuclear Case
 • Zahra Javaheri, sina Froozesh *, GholamHosayn Zargarinezhad Pages 2287-2303

  The movement of the nationalization of the oil industry was a socio-political movement which was in line with the rule of national independence. The nationalization of the oil industry began in 1949 with the formation of the National Front. The aim of this movement was to dominate national resources and interests and to cut off foreigners from domestic affairs, which was accepted and supported by the majority of the people from the National Front, premiership of Mossadegh, and to advance the decision to nationalize the oil industry. Markets and merchants, as part of the active socio-economic forces of Iranian society, supported the movement through political activity in the nationalization of the oil industry. The question of the present study is what were the motives and goals of traders and marketers in supporting the nationalization of the oil industry? The hypothesis of this study is that traders and markets analyzed the nationalization of the oil industry in favor of domestic trade and commerce. The research method in this article is historical (inductive), the method of collecting information is documentary and library and writing method is descriptive-analytical. The findings of the study indicate that merchants and bazaars in the crisis and revolution periods, have provided economic support to traditional political forces, in this regard, many markets were with Mossadegh during his premiership and also supported him after the coup. Keywords: Merchants, Markets, Second Pahlavi, Dr. Mohammad Mossadegh, Oil Industry, Nationalization

  Keywords: Merchants, Markets, Second Pahlavi, Dr. Mohammad Mossadegh, Oil Industry, Nationalization
 • Sahar Pour Hoseini, Reza Parizad *, Ali Shirkhani Pages 2305-2322
  The main purpose of this article is to examine the political participation of women in the Islamic Republic of Iran. Participation is one of the main tools for achieving political development. Since the formation of the Islamic Revolution, various governments have tried to strengthen it through political participation. However, a look at the statistics and the trend of political participation shows that they have not been able to succeed in this important matter so far. In this regard, the main question of the dissertation is how the political participation of women in the Islamic Republic of Iran has been? In response to this hypothesis, it has been argued that despite the efforts of various governments, political participation has been inadequate, both quantitatively and qualitatively. The presence of women in important political positions, the process of their presence is focused on middle positions. Lack of synergy of different levels of economic structures, political and cultural structure with the developments resulting from globalization and women's empowerment, has led to the continuation of the dominant discourse of patriarchy and the weakness of women's agency in Iranian politics. The type of research method in this article is descriptive-analytical and based on library studies.
  Keywords: Participation, political participation, Women, Patriarchy
 • Seyed Ali Noori, Hossein Javan Arasteh *, MohamadTaghi Dashti Pages 2324-2332

  The present article seeks to "examine the place of IPC contracts in the general policies of the resistance economy, the oil law, and the development program laws." From this perspective, after expanding the conceptual space of the issue, it will examine the position of oil contracts, especially IPC. According to the thematic documents presented in this research, the research method is descriptive-analytical and the data collection method in this research is a library. The case of investment in the oil industry has changed so that the law of the Third Development Plan and the law of encouragement and protection of foreign investors and the law of the fourth development plan explicitly allow the use of the method of participation in the oil industry in the form of IPC contracts. Second, special laws, such as the Oil Law of 1336, recognized the production sharing agreement, and the NOC had broad powers in the field of oil operations. This law allowed the conclusion of any contract, but according to other laws, the model of participation in production as an agency was considered by the legislator.

  Keywords: Oil, oil contracts, IPC, oil law, resistance economics, Development plans
 • Parisa Aghaee, Zinat Nikaeen *, Hamid Sajadi, Farideh Ashraf Ganjouei Pages 2334-2345
  The present study was descriptive and in terms of implementation path was survey type and applied in terms of purpose. The statistical population of this study included all physical education teachers in Tehran, equivalent to 1600 people, the sample size was 384 and the sampling method was random. The research instrument consisted of 3 questionnaires: 1- Organizational self-branding questionnaire, 2- Anthony et al.'s Creativity and Innovation Questionnaire, and 3- Bioretic and Leutin organizational change questionnaire, which was validated by experts and reliability by Cronbach's alpha test for analysis. The data are used from the structural equation model, which will be obtained using SPSS and LISREL software. Findings showed that there is a significant relationship between self-improvement and acceptance of teacher change and also innovation is effective in accepting teacher change. Based on the results, it can be concluded that branding and innovation itself have a significant effect on accepting the change of physical education teachers.
  Keywords: self-construction, Innovation, acceptance of change, Teachers
 • Seyed Mohammadreza Mousavifard *, Heidare Lotfi, Zahra Shamcizad Pages 2347-2365

  Given the sensitivities that exist regarding (even) the definition of political crime and its separation from other security crimes, in practice, determining the instances of political crime, etc., has been one of the topics that has long been the subject of theoretical controversy. According to the hermeneutic approaches defined in the humanities; In some cases, we have to refer the reader to his reading and understanding and even separation, this can practically lead us to this point; Defining precise rules, clear cases and even a special procedure for this type of perpetrators of these crimes by observing issues such as the presence of a jury and the like is necessary and consequently causes The criminal justice system should be more consistent in the judicial investigation of these crimes based on the main legal criteria such as (justice, fairness, judicial conscience, principles of fair trial, etc).Criminal, hermeneutics, laws, political

  Keywords: criminal, Laws, Political Criminal, Hermeneutics, Political Behavior
 • Zahra Ghaemi, Saber Adak *, Mohsen Heydarnia Pages 2367-2380
  Throughout the Safavid rule, religion and its affiliated forces played a major role. In fact, the government established by Shah Ismail I in 907 AH was a religious government based on the religious characteristics of society. Relying on the institution of religion, the Safavid rulers were able to accelerate the process of power formation. The influence of the rulers and the clergy, the construction of religious buildings, the holding of religious rites and the support or repression of the followers of other religious sects, on the one hand strengthened the Safavid government and on the other hand, provided the grounds for its collapse. In this research, based on descriptive-analytical method and library resources, the policies of Shah Tahmasb I against religious and intellectual opponents in this period have been studied. The political-religious riots of the Shah's reign are as follows: a) Ghavam-ud-Din Noorbakhsh revolt b) Ala al-Dawlah Ranashi revolt in Dezful c) Revolt in Kurdistan region Ten after surrender. What had a direct impact on Shah Tahmaseb's political and religious approaches was his shift from Sufis to Shiite jurists.
  Keywords: Safavids, intellectual, religious opponents, Shah Tahmasb I, religion
 • Zhila Ahmadi, Afshin Zargar *, Fakhrodin Soltani Pages 2382-2399
  Today, the Republic of Georgia has attracted many regional and international actors and has regained its extraordinary historical importance. Georgia, once a haven for Russia and the Soviet Union, has long been a battleground for regional actors. The world seeks to be present, to influence and to secure its own interests as much as possible. In order to better understand the importance of this region for the great powers, especially the United States and Russia, and Georgia's tendencies towards each of these two powers, the goals of these two powers in the South Caucasus region are examined. Leading research raises the question of which East and West power Georgia has been leaning towards since 2008. And the effect of this orientation in relation to Iran will be pointed out. In fact, this descriptive-analytical study examines the hypothesis that Georgia has incentives to cooperate with NATO. The Republic of Georgia seems to see the presence of NATO as a prelude to Europeanization, preferably receiving more funding. As a result, it can be said that among the two trans-regional actors, the role of the United States seems more prominent than the others. The United States has regional interests in Georgia
  Keywords: Republic of Georgia, NATO, USA, Russia, Regional Actors
 • Shahnaz Davanibahran, Askar Bahrami Kehesh Nejad *, Alaedin Azarei Pages 2401-2418

  In several passages of Avestan and Pahlavi texts, life after death is mentioned and this issue is also considered as a feature of Judaism. In this study, first, the study of the fate of the human psyche after death comes from the perspective of Zoroastrian and Jewish religions and the similarities and differences between the two religions, including issues such as the necessity of the world after death and its limitation to resurrection, punishment and reward for criminals and benefactors. , The place of heaven and hell and the living in the afterlife for human beings, and the presence of the bodyless soul in the afterlife are examined. Among the Semitic divine religions, there are many similarities in the beliefs related to the origin of the soul, the fate of the soul after death, resurrection, judgment, heaven and hell, which indicates the direct and direct relationship of these religions with each other. But the similarities between Zoroastrianism and Judaism must be examined in other different contexts, including the social and cultural relationship between Zoroastrians and Jews after the fall of Jerusalem and the captivity of the Jews by Bakht al-Nasr and then the conquest of Babylon by Cyrus and the liberation of the Jews. The influence of Iranian culture and Zoroastrian beliefs on Jewish beliefs is significant. The main subject of this article is an analytical-comparative study of the fate of the human psyche after death in Zoroastrian and Jewish religions.

  Keywords: Death, life after death, mental destiny, Zoroastrian religion, Judaism
 • Mostafa Ghanbari Ghalerodkhani, Mohamadreza Vatanparast *, Keyhan Azadi Hir Pages 2420-2429
  The present study investigates the effect of performance disclosure strategies based on social responsibility on promoting the policy of resistance economy in food and pharmaceutical companies. This study analyzes data related to 22 companies active in the food and pharmaceutical industries listed on the Tehran Stock Exchange over a period of six years (1392-1397) in which 83 indicators were evaluated and then obtained According to experts, 9 indicators were prioritized by Delphi technique. Then, in a quantitative section, the relationship between social responsibility strategies and the dimensions of the resistance economy policy was examined. The statistical population in this section included the employees of the mentioned companies, of which 311 people were selected by available methods. The data collection tool was a questionnaire. Structural equation modeling based on partial least squares approach was used to analyze the data. Findings showed that there is a significant relationship between performance disclosure strategies based on social responsibility and the dimensions of resistance economics and the best path is related to the dimension of consumption control. Based on this, it can be said that according to the performance disclosure strategies based on social responsibility, the dimensions of resistance economy can be strengthened in active food and pharmaceutical companies.
  Keywords: Social responsibility performance, performance disclosure, resistance economics, food, pharmaceutical companies
 • Zahra Firoozi Laktrashani, Abolghasem Delkhosh Kasmaei *, Mahmoud Safari Pages 2431-2452

  The purpose of this study is to provide a model of educational system based on the development of students' entrepreneurial attitude (Case study: vocational schools in Tehran). The research method was applied in terms of purpose and exploratory method. Data collection was done in a quantitative manner and the data collection tool was a questionnaire. The statistical population included all managers, teachers and instructors of vocational schools in Tehran in 1399. According to the Cochran's formula, a sample size of 305 people participated in this study. The collected data are analyzed by descriptive and inferential methods through SPSS 16 and Smart PLS software. In this research, descriptive statistics including frequency, frequency percentage, frequency distribution table, graphs and also describing the characteristics of the respondents to the questionnaire are used to describe the data. In inferential analysis, data analysis was performed using factor analysis. The results showed components: entrepreneurial education, entrepreneurial spirit, academic and career counseling, leadership style and management of vocational schools, relationship with industry and trade, content of entrepreneurial education, development of entrepreneurial skills in learners, space and educational equipment, and finally entrepreneurship education methods As components and indicators affecting the educational system to develop the entrepreneurial attitude of high school students in Tehran. The studies showed that the model fits.

  Keywords: educational system, development of entrepreneurial attitude, entrepreneurship education, methods of entrepreneurship education
 • Ali Tavasoli *, Morteza Mohammadi Pages 2454-2475

  Choosing a competent court is a common practice in international business practice. According to the Brussels Convention 2012, some industrialized countries, by joining the 2005 Hague Conference, and many countries by accepting regional treaties, grant jurisdiction to a particular national court and consequently disqualify the competent court, in civil and commercial contracts, with restrictions Accepted. Such an option has no legal basis in Iran, and the contract of Iranian businessmen, exclusively with businessmen of some countries, can be a condition for the selection of a competent court. In Iran, the agreement on the jurisdiction of the court is not a source of effect, except in the case of Article 1010 of the Civil Code, which is limited, as well as commercial agreements between citizens of a few Contracting States and citizens of Iran. Certain, if they are qualified, they will initiate the investigation and otherwise, they will refuse the trial. The purpose of this paper is to analyze the legal framework of the agreement on jurisdiction in private international law and the impact of membership in treaties between states, such as the Hague Conference and the Brussels European Charter, on the economic relations of merchants.

  Keywords: Jurisdiction Agreement, The Hague Conference, Brussels Convention, Court Selection in International Treaties
 • Hossein Rouhi, Hamideh Reshadatjoo *, Hossein Vazifehdoost Pages 2477-2499
  The purpose of this study was to design a sustainable entrepreneurship model based on entrepreneurial competencies in the country's insurance businesses. The research community in the qualitative part consisted of professors, specialists and experts in this field and in the quantitative part consisted of general representatives and insurance brokers, managers of the insurance headquarters and executive company and entrepreneurial experts. In the qualitative section, which was purposefully selected, 19 professors, specialists and experts were selected, and in the quantitative section, 371 professors and experts were selected using the Cochran's formula. The research tools were semi-structured interview and researcher-made questionnaire. The collected data were analyzed in the qualitative part by Delphi method and through coding (open, axial and selective) using MAXQDA software and in the quantitative part by descriptive and inferential methods using SPSS 16 and Smart PLS software. The results showed that five components are involved in explaining the sustainable entrepreneurship model based on entrepreneurial competencies in the country's insurance businesses, which are: Technical domain - knowledge component, managerial domain - management component, management domain - leadership component, individual domain - personality traits component, and finally individual domain - entrepreneurial psychological characteristics component. To check the fit of the model, check the X2, R and RS; It was discussed that the presence of low X2 and the ratio of chi-square to the degree of freedom less than three, as well as the coefficient of determination and the adjusted coefficient of determination were calculated; Indicates the proper fit of the model.
  Keywords: sustainable Entrepreneurship, Entrepreneurial Competencies, the country's insurance businesses
 • Touraj Karimnia, Amir Samavati Pirooz *, Davod Karami Pages 2501-2516
  Exercise can lead to cases of criminal or civil liability that have been more or less studied in some research. What has been reviewed in this research using descriptive-analytical research method; It is criminality and misconduct that are in fact the origin of the aforementioned responsibility. It should be noted that in sports operations, despite the fact that athletes explicitly or implicitly, both at the beginner level and at the professional level; Aware of the dangers, they have given consent to perform sports operations, and this satisfaction has been based on the fact that individuals are the owners and rulers of their physical integrity; This satisfaction is not absolute and faces an exception. In fact, whenever a crime or violation is committed in accordance with the rules of sports regulations or general criminal law, it creates liability for the offender. One of the most important ambiguities is to determine the diagnostic criteria for the crime or violation of the action. The complexity of the issue becomes more apparent when we know that most of the existing bylaws have not gone through the formalities set for approval and have often been approved and passed by the board of federations.
  Keywords: Sports law, Criminal Liability, disciplinary regulations, sports offenses
 • Mohammad Nasiriyan Mofidi, MohammadEbrahim Shams Nateri *, Mahdi Sheydaiyan Pages 2518-2533

  One of the worst crimes committed by some people against their own people is genocide. During the history of the crime, this crime has been repeatedly committed in recent years in the land of Myanmar and thousands of people have been subjected to the crime of belonging to A particular religious group (Muslims) has been targeted by perpetrators of genocidal crimes and have been severely misidentified. The distinction between the crime of genocide and other crimes within the jurisdiction of the International Criminal Tribunal constitutes the victimization of this crime to a particular ethnic, national, racial or religious group, and committed crimes of genocide in Myanmar, including the victim's belonging to the religious group of Muslims Found. In this article, we will try to examine the crime of genocide with a criminological approach and, in this context, to highlight the status of Myanmar as one of the examples of the lands where genocide has taken place.

  Keywords: Genocide, Criminological Examination, Myanmar
 • Faramarz Amjadian, Ardeshir Sanaie *, Reza Jalali Pages 2535-2554

  This article seeks to examine the characteristics of soft power between Iran and the United States in modern Iraq from 2016 to 2020. And the United States is trying to manage and control the developments in Iraq using soft power, and Iran is trying to export the values ​​of the Islamic Revolution to Iraq. This leads to a confrontation between two soft powers, political Islam led by Iran and Western liberal democracy In the new realm of politics, soft power is one of the tools that political units use to achieve their national and strategic goals and interests. A power that, according to its theorists, is more effective than hard power. As Trump's inauguration marks the decline of soft power in the United States and his government with the first American discourse, magnify it again, trying to serve American interests by distancing itself from liberal and democratic values ​​and using neorealist approaches. And Iran, as an independent country in order to achieve its goals in the Middle East, and Iraq is one of the countries that has a very important place in Iran's foreign policy, and has more harmony and ideology with the values ​​of Iraqi society, and It uses its soft power capacities to improve relations with this government. this article, in the framework of Joseph Nye's theory, the two countries of Iran and the United States, and while examining and explaining the components of soft power, will compare these characteristics in the political and cultural dimensions in Iraq.

  Keywords: Soft power, Iran, America, New Iraq, Foreign Policy