فهرست مطالب

 • Volume:2 Issue: 2, 2022
 • تاریخ انتشار: 1400/12/01
 • تعداد عناوین: 12
|
 • محمدمهدی الله وردیها* صفحات 9-22

  فهم و برداشت نادرست یا عدم احاطه خاورشناسان بر مفهوم و معنای نسخ و اینکه آن را به منزله اصلاح اشتباه گرفته اند و یا نوعی ویراست و غلط گیری پنداشته اند آنان را به این نتیجه غلط رسانده است که قران مورد تحریف واقع شده است .یعنی در مدت بیست وسه سالی که به تدریج بر پیامبر وحی نازل شد ه است با نزول ایات ناسخ ،فرایند اصلاح وویراست آیات قران توسط پیامبر تحت عنوان نسخ صورت می پذیرفته است که لازمه اش تحریف قران است ودر این میان ، پدیرش نسخ تلاوت از سوی برخی از اهل سنت ، مستند این برداشت خاورشناسان ، شده است. در این تحقیق که با رویکرد توصیفی- تحلیلی نگاشته شده ، ضمن مرور نظرات خاورشناسانی مانند بلاشر و دیگران پیرامون نسخ، به بیان دیدگاه مفسران شیعه و اهل سنت پرداخته شده و اثبات شده که بر خلاف برداشت خاورشناسان، نسخ به معنای اصلاح یا تغییر حکم ونوعی ویراست نیست ،بلکه همان گونه که بزرگان و دانشمندان شیعه گفته اند به معنای پایان زمان حکم و مصلحت است و صرفا در چند آیه معدود مصداق دارد. علاوه بر آن از نظر علمای شیعه و محققان اهل سنت، نسخ تلاوت صحیح نیست و در قرآن واقع نشده است زیرا مستلزم تحریف قران است.

  کلیدواژگان: تحریف قرآن، نسخ، اختلاف قرائات، خاورشناسان، علامه طباطبایی
 • محمدحسین برومند، امیر جودوی*، سامیه شهبازی صفحات 23-39

  مفسران در تفسیر آیه «قال رب ارنی انظر إلیک قال لن ترانی» (اعراف/143) درباره اعتقاد حضرت موسی (ع) در لحظه بیان این کلام، به امکان یا عدم امکان رویت خداوند اختلاف کرده و به دو دسته تقسیم می شوند. دسته ی اول معتقدند این آیه نشان می دهد حضرت موسی (ع) در این کلام خود، رویت خداوند را ممکن می دانسته و علت درخواست را این موارد می دانند: برای یقین قلبی، شک در اثر وسوسه شیطان، منافات نداشتن با مقام نبوت به دلیل توبه، درخواست امکان رویت از خدا و نهایتا نداشتن درجه ومقام رویت. دسته دوم از مفسران با اعتقاد به اینکه حضرت موسی (ع) رویت خدا را غیر ممکن می دانسته است دلایل درخواست رویت را اینگونه مطرح می کنند: طلب رویت از اشتیاق زیاد، این درخواست برای قوم بنی اسراییل بوده است، مربوط بودن درخواست به دیدن آیات الهی و نه رویت خداوند، مقصود در این آیه دیدار قلبی و علم ضروری بوده است و بالاخره اینکه حضرت از خداوند خواسته که با آیات قیامت خود را نشان دهد. این پژوهش با بررسی آراء و دلایل مفسران وبا تکیه بر ارتباط میان آیات و واژگان این آیه نشان خواهد داد درخواست رویت خداوند از طرف حضرت موسی (ع) با علم به عدم امکان آن، و تنها از سر شوق حاصل از شنیدن کلام پروردگار و برای انس بیشتر مطرح شده است.

  کلیدواژگان: آیه ی 143سوره ی اعراف، رویت خدا، حضرت موسی (ع)، ارتباط آیات سوره
 • بمانعلی دهقان منگابادی، محمدعلی حیدری مزرعه آخوند* صفحات 41-51

  وجود چند شان نزول ذیل آیات اولیه سوره عنکبوت و ایضا آیه 60 این سوره و صحبت از نفاق و هجرت در این سوره سبب شده تا بعضی از مفسرین قایل به نزول گسسته این سوره شوند. در حالیکه تعدد سبب نزول ها ذیل یک آیه باعث بی اعتمادی و بی اعتبار شدن آنها می گردد. دلایلی که در رد این شان نزول ها ارایه شده عبارتنداز: تعدد آنها در باره یک موضوع ثابت، وجود روایات معارض، اضطراب در روایت های ذکر شده، حامل زیاده بودن بعضی از روایات نسبت به بعضی دیگر، عدم تفاهم شان نزول ها در تخصیص شان نزول ها به آیه ای خاص یا فردی مشخص، وجود شان نزول هایی مبنی بر مکی بودن آیات مستثنا شده، مخالفت با قرآن و دلایل نحوی مبنی بر ارتباط و انسجام آیات مستثنا با ماقبل و مابعد. در این پژوهش به صورت توصیفی- تحلیلی علل پیدایش آیات مستثنیات سوره عنکبوت مورد نقد قرار گرفته و دلایل قایلان به استثنا مخدوش شده است.

  کلیدواژگان: سوره عنکبوت، شان نزول، نزول گسسته، نزول پیوسته، مستثنیات سوره
 • علی غضنفری، ملیحه خدابنده لو* صفحات 53-65

  وجوب خمس که از آیه 41 سوره انفال فهمیده می شود، از فروع دین اسلام و مورد اتفاق همه ی مسلمانان، در بعضی وجوه همچون مفهوم و گستره واژه غنیمت میان علمای فریقین اختلاف نظر وجود دارد. علمای شیعه با استناد به مطلق بودن واژه غنیمت و کلمات تاکیدی و کلمه «من شیء» در آیه و روایات معصومین (علیهم السلام) به هر بهره ای که انسان بدست آورد غنیمت می گویند. علمای اهل سنت نیز از آن جا که در معنی اصلی آن قیدی وجود ندارد و با استناد به کلمه «من شیء» و روایات پیامبر (صلی الله علیه و آله)، واژه غنیمت را در هر چیزی که انسان بدست می آورد، معنا کرده اند ولی به خاطر دلایل عرفی آن را مقید به غنایم جنگی می دانند چراکه روایات پیامبر (صلی الله علیه وآله) که تنها تقسیم غنایم را بیان کرده، هرگز بیانگر انحصار خمس در غنیمت جنگی نیست و تفسیر غنایم به غنایم جنگی از سوی تابعین، بیشتر نتیجه اجتهاد آنهاست.این مقاله در تلاش است با بهره گیری از روش کتابخانه ای و تحلیلی توصیفی به بررسی واژه غنیمت از منظر علمای شیعه و اهل سنت پرداخته تا دلایل اختلاف نظر علما آشکار گردد.

  کلیدواژگان: فقه، خمس، غنیمت، اهل سنت، شیعه
 • عبدالهادی فقهی زاده، سید جعفر صادقی* صفحات 67-83
  عبدالله بن عباس یکی از مشهورترین صحابیان مفسر است که او را رییس مکتب تفسیری مکه می دانند. جایگاه برجسته این مفسر به سبب کثرت روایات تفسیری نقل شده از اوست. آثار متعددی در حوزه تفسیر قرآن به او منتسب شده که در این میان برخی آثار به دلیل احتمال تالیف به دست خود وی یا نقل مستقیم از او و یا اهمیت محتوا، شهرت بیشتری دارند. یکی از آثار تفسیری مشهور منسوب به ابن عباس «تنویر المقباس» نام دارد. ارزیابی این اثر نشان می دهد که از لحاظ محتوایی به دلایلی چون اشکال در عدد کلمات و حروف برخی سور، وجود الفاظی دال بر نقل از دیگر صحابیان و تابعان، وجود اصطلاحات متاخر و وجود شواهد فرقه ای و کلامی متاخر نمی توان اصالت انتساب این اثر را به ابن عباس پذیرفت؛ همچنانکه، از دیدگاه سندی و نیز کتابشناسی و تاریخی هم ارزیابی ها همین نتیجه را تایید می کنند.
  کلیدواژگان: عبدالله بن عباس، تنویر المقباس، التفسیر الواضح، فیروزآبادی
 • مرضیه قدمی*، کیوان احسانی، علیرضا طبیبی، علی حسن بگی صفحات 85-101

  در مقاله حاضر، چیستی و مبانی نظریه «تفسیر سه لایه ای قرآن کریم» بررسی شده است. نخست، نظریه تعریف شده و بر سه لایه تایخی، فراتاریخی و عصری مشتمل دانسته شده است. لایه تاریخی همان فهم عرب حجاز عصر پیامبر (ص) از آیات قرآن به شمار آمده و اظهار شده است، برای شناخت چنان فهمی باید به معهودات آن مردم مراجعه کرد که برخی از آنها، ظاهر و سیاق آیات، آیات مشابه، شخصیت مخاطبان قرآن، حوادث آن عصر و مصر، فرهنگ و تاریخ آن مردم و عهدین بر شمرده شده است. لایه فراتاریخی نیز عبارت از یک معرفتی دانسته شده است که میان همه اقوام بشری مشترک و مقبول باشد که با الغای خصوصیات عصر و مصر نزول قرآن به دست می آید. لایه عصری عبارت از تطبیق مسایل و حاجات و مقتضیات عصر حاضر بر همان معرفت مشترک و مقبول بشری حاصل می گردد. برخی از مهم ترین مبانی این نظریه که در این مقاله بدان پرداخته شده، عبارت از عرفی و گفتاری و تدریجی النزول و تاریخمندی و حاشیه بر متن بودن از یک سو و تطور مقتضیات قومی و ضرورت حل تعارض ظاهری میان قرآن و علم و مدرنیته است.

  کلیدواژگان: تفسیر سه لایه، عرفی بودن، تاریخمندی، حاشیه بر متن بودگی
 • سید احسن حسینی، داود معماری*، عاطفه زرسازان خراسانی صفحات 103-119

  آیه69/ زمر به واژه "اشرقت" و درخشش احساس حضور خداوند در قیامت اشاره و آن را تشبیه به طلوع خورشید از مشرق زمین و روشن شدن آن با این نور می نماید. مفسران فریقین دیدگاه های متفاوتی درباره آن بیان کرده اند، از جمله، "کنار رفتن حجاب ها، برپایی حق و برهان، عدل، روشن شدن زمین با نور چهره مومن، قیام امام، نور خداوند و... ". ابتدا و خاتمه آیه هم، با اثبات عدالت و نفی ظلم همراه است. طبقات مختلفی از مفسران فریقین، محدثان، متکلمان، فیلسوفان و عرفا، به تاویل آیه، یا تفسیر و برخی به معنای لغوی عبارت بسنده کرده اند، اما به بیان واحدی درباره آن نرسیده اند. با این وصف آیه مذکور جزء آیات دارای اختلاف قرایات، یا ازجمله آیاتی که مفسران فریقین از زاویه و دید خاص به آن نگریسته؛ نمی باشد. آشکار شدن انحصار ربوبیت خداوند بر تمام انسانها، که شواهدی دال بر آن وجود دارد و هیچکدام از مفسران این دیدگاه را بیان نکرده اند و نیز کنار رفتن پرده ها و حجابها و آشکار شدن حقایق امور در رستاخیز که برخی از مفسران آن را گزینش کرده اند، دو وجه ارجح این نوشتار است که سعی شده با استناد به سیاق آیات و روایات، دیدگاه نزدیک به مراد خداوند از عبارت مذکور به دست آید.

  کلیدواژگان: آیه 69 سوره زمر، شواهد قرآنی، شواهد روایی، ربوبیت خداوند، آشکار شدن حقایق
 • طاهره محسنی، زینب شیردل* صفحات 121-135

  شناخت اسباب فهم قرآن برای دستیابی به معارف باطنی آن ضرورت انکار نشدنی دارد . امام خمینی (ره) و علامه طباطبایی دو تن از اندیشمندانی هستند که به این مسیله توجه ویژه نموده اند . این پژوهش در صدد است تا از رهگذر شناسایی اسباب فهم قران از منظر این دو قرآن پژوه برجسته راهکار های عملی برای دستیابی به عمق مفاهیم قرآنی را ارایه دهد . از دیدگاه امام خمینی (ره) و علامه طباطبایی اسباب فهم به دو دسته اسباب درون متنی و برون متنی فهم قران تقسیم می شوند. اسباب درون متنی که امام خمینی (ره) و علامه طباطبایی مشترکا مورد توجه قرار داده اند عبارتند از توجه به واژگان و قواعد عربی، توجه به تناسب آیات، توجه به انسجام معنایی و ساختاری (توجه به آیات محکم و متشابه و غررآیات) توجه به غرض واحد در سراسر سوره، و توجه به سیاق آیات. اسباب برون متنی فهم قرآن نیز که از کلام امام خمینی (ره) و علامه طباطبایی (ره) می توان برداشت نمود عبارتند از برخورداری از طهارت باطنی، تدبر در قرآن، توجه به روایات تفسیری و انس با قران کریم .

  کلیدواژگان: اسباب فهم قرآن، امام خمینی(ره)، علامه طباطبائی(ره
 • رمضان مهدوی آزاد بنی* صفحات 137-148
  از گذشته مسیله زبان مورد توجه فلاسفه بوده است ، اما در قرن بیستم زبان به مهمترین مسیله فلسفی تبدیل شده است. در زمینه مطالعات دینی نیز ، زبان و کارکرد های آن به یکی از مسایل مهم تبدیل شد و زبان دین و نحوه درک متون دینی به دغدغه مهمی برای علمای دین تبدیل شده است. این سوال که ماهیت زبان مورد استفاده خداوند متعال برای بیان معنا و مقصود خود چیست ، یکی از مهمترین موضوعات در مجادلات زبان دینی است. همانطور که خداوند در متون دینی ، از جمله در قرآن کریم ، ارتباط متنی با انسان برقرار کرده است ، آیا قرآن کریم قبل از پاسخ به دیگر نیازهای انسانی که برای نجات او ضروری است ، به این سوال اساسی نیز توجه نموده است؟ اهمیت این سوال در این است که روش شناسی درک قرآن را فراهم می کند. در این تحقیق ، نویسنده سعی می کند به این سوال اساسی پاسخ مثبت دهد و بیان کند که زبان قرآن زبانی عملگرا است. در این راستا ، نویسنده به منظور دفاع از زبان عمل گرایانه قرآن ، ابتدا ویژگی های زبان مناسب قرآن را شرح می دهد ، و سپس نشان می دهد که زبان عمل گرا دارای ویژگی های زبان مناسب برای قرآن است و در قرآن استفاده شده است. نتیجه این مطالعه این است که زبان قرآن یک زبان وجودی و طبیعی است.
  کلیدواژگان: زبان عمل گرا، زبان دینی، قرآن، ارتباط متنی
 • زهرا نادعلی، علی پریمی صفحات 149-160

  استعاره به اذعان اهل بلاغت از شگردها و ترفندهای بیانی دیگر یعنی تشبیه، مجاز و کنایه بلیغ تر است. زیرا در استعاره، تشبیه به فراموشی سپرده می شود و ادعا می گردد که مشبه، عین «مشبه به» است و سخنوران اروپایی هم آن را «ملکه تشبیهات مجازی» و اصلی ترین شکل زبان مجازی دانسته اند. مبالغه در تشبیه، تصویرپردازی و ایجاز سه هدف مهم هر استعاره ای است. بنابراین، استعاره در بالاترین مرتبه بلاغت قرار دارد. در مقاله حاضر که با روش توصیفی - تحلیلی فراهم آمده است گوشه ای از کارکردهای این فن بیانی در تبیین و تصویر پردازی قیامت و احوال و اهوال (ترس های) آن نشان داده شده است؛ و اساسا این مقاله در صدد پاسخگویی به این پرسش است که آیا استعاره در تبیین آیات مشتمل بر قیامت، کارکردی داشته است یا نه؟ بر اساس یافته های این پژوهش، خداوند متعال در راستای هدایت انسان و برای تبیین بهتر و تاثیر کلام در دل ها از استعاره برای اهدافی مانند تجسیم و تشخیص، تسهیل (آسان سازی ادراک)، تاثیرگذاری و تصویرسازی استفاده کرده است. در این میان، استعاره مکنیه تمثیلیه بیشترین بسامد را دارا است.

  کلیدواژگان: قرآن کریم، قیامت، دانش بیان، استعاره، تحلیل ادبی
 • جعفر نکونام* صفحات 161-180
  مسیح طبق گفتمان کتاب مقدس عبارت بود از منجی ذریه حضرت ابراهیم از بی وطنی و برخوردارسازی آنان از سرزمین شهد و شیر، و این از شرایط تاریخی و فرهنگی زندگی آنان سرچشمه گرفته بود. ذریه حضرت ابراهیم همواره انتظار چنین کسی را می کشیدند و هر دوره ای مسیح را بر کسی منطبق می ساختند که تصور می کردند، منجی ایشان است که حضرت عیسی از آن جمله بود. در همین بستر تاریخی و فرهنگی بود که حضرت محمد اعلان فرمود، من همان موعود تورات و انجیلم که در آخر الزمان ظهور می کند و صالحان را وارث زمین شهد و شیر می سازد. بر اساس همین اندیشه آخر الزمانی بود که خود را پیامبر خاتم به شمار آورد. همه پیامبران ابراهیمی از جمله حضرت عیسی و حضرت محمد تبشیری بودند؛ یعنی بشارت به وراثت چنان سرزمینی می دادند. انجیل هم چیزی جز بشارت به چنان سرزمینی نبوده است. منتها در فرهنگ یهودی چنان سرزمینی دنیوی و زمینی معرفی می شد؛ اما در فرهنگ مسیحی بیش تر جنبه اخروی و آسمانی به خود گرفت و در فرهنگ اسلامی بیش تر شبیه فرهنگ یهودی جنبه دنیوی دارد؛ بر همین اساس، معاد قرآنی جسمانی توصیف شده است.
  کلیدواژگان: محمد، مسیح، حکومت خدا، وراثت صالحان، سرزمین موعود
 • محسن نورائی*، مجتبی آقاجانی صفحات 181-191
  از دیر باز تا کنون در میان متفکران اسلامی در مورد چیستی، علت وقوع متشابه در قرآن و تاویل آن، اختلافات فراوانی وجود دارد. هر کدام از این متفکران با توجه به مسلک و روش خود در این موضوع سخن گفته اند. در این میان دیدگاه «شریعت سنگلجی » قابل توجه است. سنگلجی -که به نواندیشی و تمایل به قرآن بسندگی شناخته شده- بر این عقیده است که متشابهات قرآنی به معنای مآل و عاقبت امر است و تنها شامل مفاهیم غیبی می گردد. عموم مردم به علت اشتغال فراوان با محسوسات، از درک متشابهات ناتوانند. پژوهش پیش رو با روش توصیفی - تحلیلی می کوشد تا ضمن گزارش دقیق دیدگاه او برخی از ابعاد نظریه سنگلجی را به بحث نشیند. نتیجه پژوهش نشان می دهد، دیدگاه سنگلجی از دقت بالا و اعتبار لازم برخوردار نیست چه این که متشابه تنها شامل مفاهیم غیبی نیست بلکه مفاهیم مادی را نیز در بر می گیرد. نتیجه این پژوهش در حوزه مطالعات قرآن پژوهشی و تفسیر کاربرد دارد
  کلیدواژگان: شریعت سنگلجی، محکم و متشابه، تاویل، معنای مرجوح، مآل
|
 • MohmmadMahdi Allahverdiha * Pages 9-22

  process of correcting and editing the verses of the Qur'an has been done by the Prophet under the title of abrogation, which requires distortion of the Qur'an. The Sunnis have documented this view of Orientalists. In this research, which has been written with a descriptive-analytical approach, while reviewing the views of orientalists such as Blasher and others about abrogation, the views of Shiite and Sunni commentators have been expressed and it has been proved that contrary to orientalists, abrogation means modification or change of ruling. It is not an edition, but as the great Shiite scholars and scholars have said, it means the end of the time of ruling and expediency, and it applies only to a few verses. In addition, according to Shiite scholars and Sunni scholars, the recitation of the Qur'an is not correct and is not in the Qur'an because it requires the distortion of the Qur'an.d

  Keywords: Distortion of the Quran, copies, differences in readings, orientalists, Allameh Tabatabai
 • MuḥammadḤusayn Barūmand, Amir Joudavi *, Sāmīyeh Shahbāzī Pages 23-39

  There is a difference of opinion among Quranic interpreters In interpreting verse “Qāla Rabbi ʾArinī ʾUnẓur Ilayk Qāla Lan Tarānī”(Q.7:143)[1] regarding the belief of Prophet Moses (pbuh) concerning the possibility or impossibility of seeing God at the time of saying this and they are divided into two categories. The first group believes that this verse shows that Prophet Moses (pbuh) in his words, considered it possible to see God, which is divided into five sets, each of them with their own reason. The second group of commentators, believe that Prophet Moses (pbuh) considered it impossible to see God and is divided into four sets according to their reasons. This study, by examining the opinions and reasons of the commentators and relying on the relationship between the verses and the words of this verse, will show that the request to see God from Prophet Moses (pbuh) knowing its impossibility, and only out of enthusiasm of hearing the word of God, was just for more love.

  Keywords: Verse 143 of Surat al-Aʿrāf, the vision of God, Prophet Moses (pbuh), the relationship between the verses of Surah
 • Bemanali Dehghan Mandabadi, Mohamadali Ḥeydari Mazraeh Akhund * Pages 41-51

  The existence of several causes of revelation for the first verses of Surat al-ʿAnkabūt and verse 60 of this surah, and talking about hypocrisy and migration (Hijrat) in this surah have caused some commentators to believe in the discrete revelation of it. While the multiplicity of causes of revelations about a verse leads to them becoming distrustful and invalid. Proposed reasons for rejecting these causes of revelations are: their multiplicity on a fixed subject, the existence of conflicting narrations, the anxiety in the mentioned narrations, having additional sections in some narrations compared to others, lack of coordination of cause of revelations in assigning the cause of the revelations to a specific verse or specific person, the existence of some causes of revelations of the excluded verses that shows they are Makki in opposition to the Quran and syntactic reasons based on the connection and coherence of the excluded verses with previous and subsequent verses. In this research, through descriptive-analytical method the causes of the excluded verses of Surat al-ʿAnkabūt have been criticized and the reasons of those who believe in exceptions have been rejected.

  Keywords: Surat al-ʿAnkabūt, cause of revelation, discrete revelation, continuous revelation, Exclusions (Mustathniyāt) of Surah
 • Ali Qazanfari, Malihe Khodabandehloo * Pages 53-65

  The obligation of khums, which is understood from verse 41 of Surah Anfal, is a difference of opinion among the scholars of the two sects in some aspects, such as the meaning and scope of the word booty, from the branches of Islam and the common denominator of all Muslims. Shiite scholars, citing the absoluteness of the word booty and emphatic words and the word "I am the object" in the verses and hadiths of the Infallibles (peace be upon them), call booty any benefit that man obtains. The Sunni scholars also, since there is no restriction in its original meaning and by quoting the word "I am an object" and the narrations of the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him), have interpreted the word booty in everything that a person obtains. But for customary reasons they consider it bound to spoils of war, because the narrations of the Prophet (peace be upon him) which stated only the division of spoils, never indicate the monopoly of khums on spoils of war and the interpretation of spoils to spoils of war by the followers. Most are the result of their ijtihad.This article tries to study the word "booty" from the perspective of Shiite and Sunni scholars by using the library and analytical-descriptive method in order to reveal the reasons for the scholars' disagreement.

  Keywords: Jurisprudence, Khums, spoils, Sunnis, Shiites
 • Abdolhadi Feqhizadeh, Sayyed Jafar Sadeghi * Pages 67-83
  Ibn Abbas is one of the most famous exegete companions known as the grandmaster of the Meccan school of interpretation. His prominent position is due to the large number of interpretive narrations quoted from him. Numerous works in the interpretation of the Qur'an are attributed to him, among which some works are more famous due to the possibility of his own writing or direct quotation from him or their important contents. One of the famous exegetical works attributed to Ibn Abbas is called “Tanwīr al-Miqbās.” According to the content evaluation, the authenticity of the attribution of this work to Ibn Abbas cannot be accepted; The most important reasons in terms of content are as follows: problems in the number of words and letters of some surahs, the existence of words indicating quotations from other companions and followers, the existence of later terms and the existence of late sectarian and theological evidence. Similarly, both documentary
  Keywords: Abdullah Ibn Abbas, Tanwīr Al-Miqbās, Al-Tafsīr Al-Wādih, Firūzabadī
 • Marzie Qadami *, Kaivan Ehsani, Alireza Tabibi, Ali Hasanbagi Pages 85-101

  In this article, the nature and fundamentals of the theory of "three-layer interpretation of the "Holy Quran" have been studied.First, the theory is defined and comprised three layers: historical, transhistorical and modern.The historical layer has been considered as the understanding of the verses of the Qur'an by Arabs of Hejaz during the holy Prophet (PBUH). To identify such an understanding, one must refer to the promises of those people, the most important of which are the appearance and context of the verses, similar verses, the personality of the Qur'an, the events of that era, the culture and history of those people and the covenants. The transhistorical layer is considered to be an epistemology that is accepted among all human races, achieved by abolishing the temporal-spatial features of the revelation of the Qur'an.The modern layer is the adaptation of the issues, needs and requirements of the present to the same common human knowledge.Some of the most important principles of this theory, which are discussed in this article, : being customary, spoken, gradual, historical ,marginalized on one hand, and the evolution of ethnic requirements, the necessity to resolve the apparent conflict between the Qur'an and science and modernity on the other hand.

  Keywords: Interpretation of three layers, secularism, historical, marginalized
 • Sayyed Ahsan Hoseini, Davood Memari *, Atefeh Zarsazan Khorasani Pages 103-119

  Verse 69 / Zumar refers to the word "Ashraqat" and the radiance of the feeling of God's presence on the Day of Resurrection and likens it to the rising of the sun from the east of the earth and its illumination with this light. The commentators of the sects have expressed different views on it, including, "removing the veils, establishing the truth and proof, justice, illuminating the earth with the light of the believer's face, the resurrection of the Imam, the light of God, etc." The beginning and the end of the verse are accompanied by the proof of justice and the denial of oppression. Different classes of commentators, narrators, theologians, philosophers, and mystics have contented themselves with the interpretation of a verse, or interpretation, and some with the literal meaning of the phrase, but have not reached a single statement about it. However, the mentioned verse is one of the verses with different readings, or one of the verses that the commentators of the two sects have looked at from a special angle and view; Is not. The revelation of the monopoly of God's lordship over all human beings, for which there is evidence and none of the commentators have expressed this view, as well as the removal of the veils and veils and the revelation of the truths of things in the resurrection which some commentators have chosen.

  Keywords: verse 69 of Surah Zumr, Quranic evidences, narrative evidences, God', s Lordship, revelation of truths
 • Tahereh Mohseni, Zeinab Shirdel * Pages 121-135

  One of the important issues in enjoying Quranic verses, is the fact that which instruments can be used to understand Quran better and which obstacles should be removed to achieve this goal without any mistakes.Imam Khomeini and Professor Tabatabaee who are among the greatest thinkers and philosophers of Shi’a world believed that comprehension of Quran has outstanding significance .Thus, in this study, aiming at defining instruments and obstacles of comprehension of Quran , the viewpoints of the mentioned remarkable thinkers were discussed and finally the research led to the point that both Quran interpreters attempted to define related effective tools and indicated the obstacles on the way. The mentioned tools instruments can be categorized into two groups:Intercontextual and out_of_ context: some of the most important tools are as follows: paying attention to Arabic syntax and morphology compotability of verses, conceptual and structural coherence (regarding similar and definite verses),unique goal of the whole Surah. Enjoying virtue and inner purification, reflection and meditation in Quran, attention to interpretations and acquaintance with holy Quran

  Keywords: tools of Quranic comprehension, Imam Khomeini, professor Tabatabayee
 • Ramazan Mahdavi Azadboni * Pages 137-148
  In the twentieth century language has become the most important philosophical issue. In the field of religious studies, one of the important issues is the issue of language too, and the language of religion and the way of understanding religious texts have become an important concern for religious scholars. The question that what is the nature of language used by God Almighty for expressing his meaning and purpose, is one of the most important issues in religious language controversies. As God in religious texts, including in the Holy Qur'an, has established a text-based communication with humans, does the Holy Quran, before responding to other human needs that are essential to his salvation, address this fundamental question about the nature of the language that has been used in this text-based communication? The importance of this question is that the methodology provides an understanding of the Qur'an. In this research, the author tries to provide a positive response to the fundamental question, expressing that the language of the Quran is a pragmatic language. In this regard, in order to defend the pragmatic language of the Qur'an, the author first describes the characteristics of the language suitable for the Qur'an and then shows that the pragmatic language has the features of the proper language for the Qur'an and is used in the Qur'an. The result of this study is that the language of the Qur'an is an existential and natural language.
  Keywords: pragmatic language, religious language, Quran, text-based communication
 • Zahra Nadali, Ali Parimi Pages 149-160

  According to rhetoricians, metaphor is more eloquent than other expressive tricks and techniques such as simile and metaphor.Because in metaphor, simile is forgotten and is claimed to be vihicle same tenor. European speakers have considered it the queen of virtual similes and the main form of permission. Exaggeration in simile and illustration and creating an important purpose of any metaphor.Thus metaphor is at the highest level of rhetoric.In the present article, which is provided by a descriptive-analytical method, a corner of the functions of metaphor in explaining and depicting the resurrection and its circumstances was shown.This article seeks to answer the question of whether metaphor is useful in explaining the verses related to the resurrection.Based on the findings of this study,the God has used metaphor for purposes such as visualization in order to guide human and to better explain and influence the word on hearts.Among these, the use of submerged metaphor and allegory is more.

  Keywords: holy Quran, resurrection, eloquence, Metaphor, Literary analysis
 • Jafar Nekoonam * Pages 161-180
  According to the Bible, Christ was the savior of Abraham's descendants from homelessness and their enjoyment of the land of nectar and lion, and this originated from the historical and cultural conditions of their lives. The descendants of Abraham always waited for such a person, and in every age they applied Christ to someone who they thought was their savior, of whom Jesus was one. It was in this historical and cultural context that Prophet Muhammad declared, I am the promised person of Torah and Bible that will appear at the end of time and make the righteous inherit the land of nectar and milk. It was based on this apocalyptic idea that he considered himself the Khātam al-Anbiyāʼ. All the Abrahamic prophets, including Jesus and Muhammad, were evangelicals; that is, they preached the good news of inheriting such a land. The Bible was nothing but the gospel to such a land. However, in Jewish culture, such a land was introduced worldly and earthly. But in Christian culture it has more of an afterlife and heavenly aspect, and in Islamic culture it has more of a worldly aspect like Jewish culture. Accordingly, the Qur'anic resurrection is described as physical.
  Keywords: Mohammad, Messiah, End of Nubuwwah, Rule of God, Inheritance of Righteous, the Promised Land
 • Mohsen Nouraei *, Mojtaba Aghajani Pages 181-191
  From past to present, there have been many differences among Islamic thinkers about the quiddity of Mutashābih and its Ta’wīl in the Qur'an. Each of these thinkers has spoken on this subject according to their profession and method. In the meantime, the view of "Shari’at Sanglaji" is remarkable. Sanglaji, who is known for his modern thinking and inclination towards the Qur'an-sufficiency, believes that Qur'anic similarities mean the end of the matter and include only occult concepts. The general public is unable to comprehend similarities due to its preoccupation with tangibility. Leading research with a descriptive-analytical method tries to discuss some aspects of Sanglaji’s theory while accurately reporting his point of view. The result of the research shows that Sanglaji’s view does not have the necessary accuracy and credibility, because Mutashābih i.e. the similarity does not only include occult concepts but also material concepts. The result of this research is used in the field of Qur’anic research and interpretation.
  Keywords: Shari’at Sanglaji, Muḥkam, Mutashābih, Ta’wīl, Preferred Meaning, Conclusion