فهرست مطالب

سیره پژوهی اهل بیت - سال هشتم شماره 1 (پیاپی 14، بهار و تابستان 1401)
 • سال هشتم شماره 1 (پیاپی 14، بهار و تابستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/06/31
 • تعداد عناوین: 6
|
 • ناصر حیدرزاده، مرضیه علی محمدی* صفحات 5-28

  ایمان حضرت ابوطالب (ع) از مسایل اختلافی میان مسلمانان است. شیعه بر ایمان ایشان اجماع دارد. در منابع اهل سنت روایاتی دال برکفر ایشان نقل شده است. این روایات به «ضحضاح» معروف هستند. پرسش اصلی این پژوهش اعتبارسنجی روایات ضحضاح است. در پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی بر پایه مطالعات کتابخانه ای از سه منظر منبع شناختی، سند و محتوا به اعتبارسنجی آن روایات پرداخته شده است. کهن ترین منبع نقل این روایت، صحیح بخاری است و 11 منبع دیگر براساس اعتماد به بخاری، روایت مذکور را نقل کرده اند. روایات ضحضاح از 30 طریق روایت شده است که در همه این طریق ها، راویان ضعیف، کم حافظه و مجهول دیده می شوند؛ از این رو این روایت از منظر سندی فاقد اعتبار است. از نظر محتوایی نیز در این روایات تعارض هایی وجود دارد؛ مخالفت متن روایت با استنتاج های قرآنی، روایات معصومان:، شواهد تاریخی و آثار ادبی حضرت ابوطالب (ع) این تناقض ها را هویدا و ساختگی بودن این روایات را آشکار می کند.

  کلیدواژگان: ابوطالب (ع)، ایمان ابوطالب (ع)، روایات ضحضاح، کفر ابوطالب (ع)
 • یدالله حاجی زاده* صفحات 29-44

  شخصیت، جایگاه و منزلت امام علی (ع) از منظر معاویه و بیان چرایی ستیزه جویی وی با آن حضرت موجب شناخت بیشتر سیره امیرمومنان خواهد شد. پرسش اصلی نوشتار این است که آیا معاویه در دشمنی با امام علی (ع) همواره در صدد انکار فضایل امام (ع) بود یا آن که به فضایل آن حضرت نیز اشاره کرده است؟ برای پاسخ به چنین سوالی ابتدا باید دید علت یا علل اصلی دشمنی و ستیزه جویی معاویه با آن حضرت چه بوده است؟ واکاوی منابع متقدم با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی نشان می دهد که معاویه به رغم دشمنی و حتی سب و لعن امام علی (ع)، در مواردی و بیشتر در جمع های خصوصی، به فضایل علی (ع) به ویژه تقوا، مردانگی، بزرگواری، شجاعت، بذل و بخشش، علم، فصاحت و بلاغت و مناجات های آن حضرت اعتراف کرده است. چنین اعتراف هایی نشان می دهد که معاویه شناخت نسبتا دقیقی از شخصیت امام علی (ع) داشت و ستیزه جویی معاویه با آن حضرت از سر جاه طلبی، تمایلات و خواسته های دنیوی بوده است.

  کلیدواژگان: امام علی (ع)، صفین، فضایل علی (ع)، معاویه بن ابی سفیان
 • سارا خاتمی*، مجتبی سلطانی احمدی، مصطفی گوهری فخرآباد صفحات 45-62

  رابطه فاطمه (س) و علی (ع) از موضوعاتی است که در منابع تاریخی به صورت های گوناگون و گاه متناقض گزارش شده است. در این میان الطبقات الکبری که از قدیم ترین منابع تاریخی، تالیف ابن سعد (متوفای230) از نمایندگان اصلی اهل حدیث در سده سوم هجری است، گزارش هایی در این باره ارایه کرده که بسیاری از آنها در منابع بعدی نیز تکرار شده است. بر اساس روایات ابن سعد، حضرت فاطمه (س) و علی (ع) در زندگی مشترک اختلافاتی داشتند که احتمالا مهمترین و قدیم ترین آنها به خواستگاری علی (ع) از دختر ابوجهل برمی گردد. پرسش اصلی پژوهش این است که تا چه اندازه می توان در مورد وجود اختلاف میان حضرت زهرا (س) و امام علی (ع) به این روایات اعتماد کرد؟ بر اساس یافته های این مقاله روایات ابن سعد و شماری دیگر از نویسندگان اهل سنت درباره شدت این اختلافات چندان قابل اعتماد نیستند. به نظر می رسد برخی از این اخبار محملی برای ساختن شان صدور حدیث نبوی «فاطمه بضعه منی...» و مبرا کردن شیخین از آزار فاطمه (س) بوده است. گزارش اختلاف میان زوجین، تنها منحصر به منابع سنی نیست، بلکه به صورت پراکنده در برخی منابع شیعی نیز انعکاس یافته است. ظاهرا برخی از این روایات در منابع شیعی نیز به بهانه بیان فضایل امیرالمومنین جعل شده است. چنین روایاتی با ارایه تصویر نادرست از فاطمه(س)، آن حضرت را تحت تاثیر سخنان اطرافیان نشان می دهد. این رویات جعلی چنین وانمود می کنند که آن حضرت بارها از روی ضعف، برای شکایت نزد پیامبر (ص) رفته است.

  کلیدواژگان: ابن سعد، ازدواج حضرت علی (ع) و فاطمه (س)، جعل احادیث، الطبقات الکبری، فاطمه (س)
 • علی اکبر عباسی*، زهرا سادات کشاورز صفحات 63-78

  حکومت امام علی (ع) یکی از دوره های ممتاز و برجسته تاریخ اسلام است. درآن دوره سه جنگ بزرگ داخلی از جمله جنگ صفین به رهبری معاویه علیه حکومت امام علی (ع) اتفاق افتاد. آن جنگ ها ناشی از کجروی های تاریخی جامعه بود. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی به دنبال پاسخ به این پرسش است که نقش اجتماعی و فرهنگی زنان در نبرد صفین چه بوده است؟ شواهد تاریخی گویای آن است که زنان مسلمان در عرصه های گوناگون این جنگ نقش پررنگی داشتند. جلوه فرهنگی این حضور بر سایر وجوه غلبه دارد. زنانی که دارای فصاحت و بلاغت بودند سعی کردند تا با سخنرانی و سروردن اشعار بلیغ در تحریک و تهییج مردان برای نبرد موثر باشند. همچنین از جنبه اجتماعی نیز زنان برای کمک به مردان خانواده و طایفه خود در آن نبرد حضور فعال داشتند.

  کلیدواژگان: خلافت امام علی (ع)، زن در سیره علوی، سیره نظامی امام علی (ع)، صفین
 • فرشته معتمد لنگرودی* صفحات 79-96

  تبلیغ دین از اصول رسالت انبیاء و امامان معصوم: است. با توجه به این که پیامبر (ص) و امامان (ع)، مبلغان اصلی دین اسلام هستند، شناخت راهبردهای تبلیغی آنان بر اساس منابع دینی، از بایسته های حوزه تبلیغ است. چنین مطالعاتی بیانگر شیوه صحیح انتقال تعالیم دینی در جهت بهبود ظرفیت های حوزه تبلیغ و در نهایت موجب گرایش روزافزون مخاطبان به دین خواهد شد. امام صادق (ع) مانند دیگر معصومان، در حوزه تبلیغ دین به ویژه در مواجهه با جریان های فکری عصر خویش راهبردهای خاصی داشتند. مسیله اصلی پژوهش حاضر آن است که با توجه به منظومه فکری و عملی امام صادق (ع)، حضرت در مواجهه با جریان های فکری عصر خویش چه راهبرد تبلیغی در پیش گرفته بودند؟ نتایج پژوهش نشان می دهد که امام صادق (ع) بیشتر از راهبرد مناظره برای ترویج و نشر اسلام بهره بردند. امام (ع) همواره به میزان عقل و استعداد مخاطبان توجه داشت و متناسب با درک شان، پیام های خویش را عرضه می کرد. علاوه بر این، راهبرد نگارش و مکاتبه علمی با اصحاب و صاحبان اندیشه و برخورد طردی و دفعی با غلات و افراد معارضی که امیدی به هدایت آنها نداشت، از دیگر راهبردهای تبلیغی ایشان در برابر جریان های فکری گوناگون بود.

  کلیدواژگان: امام صادق (ع)، تبلیغ، جریان های فکری معاصر امام صادق (ع)، مکتب جعفری
 • حسین قاضی خانی* صفحات 97-110

  با توجه به جایگاه خانواده در اسلام و اهمیت حفظ بنیان های زندگی مشترک، شناخت راه کارهای پیامبر (ص) و امامان (ع) برای برون رفت همسران از تنش های زندگی زناشویی می تواند زمینه الگوگیری از سیره ایشان را فراهم سازد. برای پاسخ به این پرسش که آنها چه راه کارهایی برای چنین مشکلاتی داشتند؟ در این نوشتار ابتدا اختلافات خانوادگی آنها در منابع کهن تاریخی، حدیثی و تفسیری جمع آوری شد. سپس با ترکیب و تلفیق ماجراهای هم راستا، راه کار استفاده شده برای برون رفت از آن اختلافات مورد شناسایی قرار گرفت. در برخی موارد نیز چرایی بروز آن اختلافات بررسی شد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که رفع تنش و بازگرداندن پایداری به زندگی زوجین، برنامه محوری پیشوایان معصوم (ع) بود. آنها اغلب راه کارهایی مانند بخشش، میانجی گری، الگودهی عینی، حکمیت و مهار رشک بری را برای برون رفت از چنین مشکلاتی استفاده می کردند. در سیره آن بزرگواران طلاق بدون داشتن دلیل منطقی مورد پذیرش نبود. آنها همواره بازگشت دوباره زوجین به زندگی مشترک و حفظ منافع فرزندان را مورد توجه قرار می دادند.

  کلیدواژگان: اختلافات زناشویی در سیره پیشوایان (ع)، زن در سیره پیشوایان:، زندگی مشترک در سیره معصومین (ع)
|
 • Naser Heydarzadeh, Marzieh Alimohammadi * Pages 5-28

  The faith of Abū Ṭālib (as) is one of the controversial issues among Muslims. There is a consensus on his faith among the Shiites. However, in Sunni resources, there are narrations indicating his disbelief. These narrations are known as "Ḍaḥḍāḥ". In the present study, the main question is the authenticity of Ḍaḥḍāḥ narrations. To investigate this, library studies were applied through the descriptive-analytical method based on the source-study analysis, chain of narrators, and content of the narrations. The oldest source of these narrations is Ṣaḥīḥ Bukhāri; the other 11 sources have re-narrated it based on their trust in Bukhāri. Ḍaḥḍāḥ narrations have been narrated through 30 chains of narrators. In all these chains, some narrators are recognized as weak, unknown, or with poor memory. Therefore, Ḍaḥḍāḥ narrations are regarded as unauthentic in terms of the chain of narrators. Regarding the content, there are conflicts in these narrations. The opposition of the text of Ḍaḥḍāḥ narrations with Quran, hadīths narrated by the Imams, the historical evidence, and the literary works of Hazrat Abū Ṭālib (as) reveals these contradictions and also indicates the fabrication of these narrations.

  Keywords: : Abū Ṭālib (as), Fiath of Abū Ṭālib (as), Ḍaḥḍāḥ narrations, Disbelief Abū Ṭālib (as)
 • Yadollah Hajizadeh * Pages 29-44

  Imam Ali's (as) personality, position and dignity from the perspective of Mu'awiya and explaining the reason for his conflict with that Imam (as) will lead to a better understanding of the life of the Amir al-Mu'minin Sirah. The main question of the article is whether Mu'awiya was only hostile to Imam Ali (as) and always sought to deny the virtues of the Imam or to acknowledge the virtues of that Imam. To answer such a question, we must first see what was the main cause or causes of Mu'awiya's enmity and hostility with that Imam. An analysis of earlier sources and the use of descriptive and analytical methods indicate that Mu'awiya despite all his enmities with Imam Ali (as), in some cases - in private and intimate gatherings - expressed the virtues, piety, masculinity and magnanimity, Courage, generosity and forgiveness, knowledge, eloquence and rhetoric and prayers of Imam Ali (as). Such confessions indicate that Mu'awiya had a relatively accurate understanding of Imam Ali's (as) personality and that Mu'awiya's conflict with that Imam (as) was due to worldly ambitions and desires.

  Keywords: Imam Ali (AS), Siffin, virtues of Ali (as), Mu'awiya ibn Abī Sufyān
 • Sara Khatami *, Mojtaba Soltani Ahmadi, Mostafa Gohari Fakhrabad Pages 45-62

  The relationship between Fāṭima and Ali (as) is one of the topics that has been reported in various and sometimes contradictory ways in historical sources. Meantime, Tabaqat al-Kubara is one of the oldest historical sources written by Ibn Sa'd (died 230AH) and one of the main representatives of Ahl al-Ḥadīth in the 3rd century AH that presented reports about this issue, many of which have been repeated in later sources. According to the narrations of Ibn Sa'd, Hazrat Fāṭima and Ali (as) had differences in their life together, the most important and oldest of which probably dates back to Ali's proposal to Abu Jahl's daughter. The main question of the research is to what extent can we trust these narrations regarding the existence of differences between Hazrat Zahra and Imam Ali (as)? According to the findings of this article, the narrations of Ibn Sa'd and some other Sunni writers regarding the severity of these differences are not very reliable. It seems that some of this news was meant to build the dignity of issuing the prophetic Ḥadīth "Fāṭima is a part of me..." and to absolve the sheikheyn of the persecution of Fāṭima. The report of differences between spouses is not only limited to Sunni sources but is reflected in some Shiite sources as well. Some of these narrations have been forged in Shiite sources under the pretext of expressing the virtues of Amir al-Mu'minin. By presenting a false image of Fāṭima, such narrations show her being influenced by the words of those around her. These fake narrations pretend that he went to the Prophet many times to complain due to his weakness.

  Keywords: Ibn Sa'd, Marriage of Ali, Fāṭima (as), Ḥadīths’ falsification, Tabaqat al-Kubra, Fāṭima
 • AliAkbar Abbasi *, Zahra Sadat Keshavarz Pages 63-78

  The reign of Imam Ali (as) is one of the prominent periods in the history of Islam. During that period, three major civil wars took place; Including the war of Siffin led by Mu'awiya against the caliphate of Imam Ali (as), that the occurrence of this war can be seen as a result of the society's past deviations. Using the descriptive-analytical method, this research seeks to answer the question of what was the social and cultural role of women in the great battle of Siffin. Historical evidence indicates that Muslim women played a prominent role in various fields of this war. the cultural aspect of this presence prevails over other elements. Women who had eloquence tried to be effective in inciting men to fight by speaking and singing eloquent poems. Also, from the social aspect, women were actively present in that battle to help the men of their families and tribe.

  Keywords: Reign of Imam Ali (as), Woman in Alavi Sirah, Military Sirah of Imam Ali(as), Siffin
 • Fereshteh Motamad Langrodi * Pages 79-96

  The main duty of the Prophets and Imams (as) is to proclaim the word of God to people and invite them to embrace religion. Therefore, it is imperative to study the strategies of their teachings in terms of religious literature. Such studies expose the perfect way of transmitting religious teachings to people to improve the capacities of preaching and will lead eventually to the increasing tendency of audiences toward religion. Imam Ṣādiq (as), like other Imams, had special strategies for his religious teachings, particularly when he sought to confront the intellectual movements during his life. Thus, the question raised in this inquiry is what kind of strategies does Imam Ṣādiq (as) use to confront the contemporary intellectual movement? Findings reveal that Imam Ṣādiq (as) mostly uses the strategy of debate for preaching and inviting his audiences to embrace Islam. He has always paid attention to his audiences’ mental potentiality and delivered his messages based on their intellects. He, also, employs the strategy of scientific correspondence with the scholars and thinkers of his era. Moreover, another strategy against his opponents or the ones for whom he has no hope in their guidance is to reject and repulse them.

  Keywords: Imam Ṣādiq (as), Inviting or calling people to embrace religion, Contemporary intellectual movements of Imam Jafar al-Ṣādiq's era, Jaʿfarī School
 • Hossein Ghazikhani * Pages 97-110

  Considering the position of the family in Islam and the importance of maintaining the foundations of a shared life, knowing the ways of the Prophet (PBUH) and Imams (as) to overcome the tensions of married life can provide a basis for following their way. In this article to answer the question that what solutions did they have for such problems, first of all, their family differences were collected from ancient historical, hadīth and commentary sources. Then, by combining and integrating the aligned stories the solution used to overcome those differences was identified. In some cases, the reasons for those differences were investigated. The findings of this research show that removing tension and restoring stability to the life of couples was the central program of Imams (as). They often used solutions such as forgiveness, mediation, objective modelling, arbitration, and controlling jealousy to overcome such problems. In the Sirah of those dignitaries, divorce was not accepted without a logical reason. They always paid attention to the return of the couple to their joint life and the protection of the interests of the children.

  Keywords: Marital disputes in the life of imams (as), Woman in the life of the imams (as), Living together in the life of the imams (as)