فهرست مطالب

ماهیان دریایی - سال پنجم شماره 2 (پیاپی 7، پاییز و زمستان 1400)
 • سال پنجم شماره 2 (پیاپی 7، پاییز و زمستان 1400)
 • تاریخ انتشار: 1401/08/01
 • تعداد عناوین: 5
|
 • امیر آرامون*، اشکان اژدری، بیژن آژنگ، عبدالغفور چاکری صفحات 1-6
  انگل آمیلواودینیوم اسلاتوم، مهمترین و شایعترین انگل دینوفلاژله ماهی می باشد. این انگل خارجی با نفوذ در پوست و آبشش صدمات جدی وارد می کند و باعث خفگی و یا عدم تنظیم اسمزی می گردد و می تواند خطرات جدی برای ماهیان پرورشی دریایی ایجاد نماید. همچنین به خوبی تغییرات شوری و درجه حرارت آب را تحمل کرده و به دلیل غیر اختصاصی بودن در انتخاب میزبان، طیف گسترده ای از ماهیان آب شور و لب شور و ماهیان آکواریومی را به سرعت آلوده می کند. در این تحقیق به تلفات بچه ماهی کفال خاکستری در اثر انگل آمیلوادونیوم که درکارگاه آبزی پروری مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور جهت مولد سازی پرورش می یابند، پرداخته شده است. در بررسی علت تلفات به روش تهیه لام مرطوب از پوست و آبشش، انگل آمیلواودینیوم اسلاتوم با میکروسکوپ نوری مشاهده گردید. با کاهش درجه حرارت آب که مصادف با مهرماه در فصل پاییز است، شرایط بروز این انگل فراهم می گردد. جهت درمان تیمارهای دارویی مختلف از جمله حمام بلند مدت آب شیرین، فرمالین 200ppm به مدت 45 دقیقه و حمام کوتاه مدت با استفاده از سولفات مس 5mg/l به مدت 15 دقیقه استفاده شد. نتایج نشان داد درمان فرمالین و سولفات مس با دوز یاد شده به صورت روزانه بعد از 5 تا 7 روز باعث حذف انگل می شود. هرچند ضدعفونی آب ورودی و جابجایی از یک تانک به تانک دیگر برای حذف تومونت ها ضروری است.
  کلیدواژگان: آمیلواودینیوم اسلاتوم، ماهی کفال، انگل خارجی
 • محمد یونس زاده فشالمی*، سید عبدالصاحب مرتضوی زاده، فاطمه حکمت پور، فرخ امیری، فرحناز کیان ارثی، مینا آهنگرزاده صفحات 7-15
  یکی از پتانسیل های مهم در کشور وجود آبهای نامتعارف می باشد که به عنوان یک معضل زیست محیطی در کشور محسوب می شود با توجه به عدم استقبال کشاورزان از این منابع آبی،بخش آبزی پروری می تواند در جهت کاهش فشار به منابع آب شیرین و همچنین تولید محصولات آبزی پروری در این راستا می تواند گام بردارد.در این راستا،پرورش ماهی سی باس در آبهای نامتعارف در دو پایلوت قفس و استخر خاکی انجام گرفت.شاخص های تغذیه یی و رشد در طول دوره بررسی شد.وزن اولیه در قفس 23 گرم و بیشترین زمان پرورش 90 روز بود.در استخر خاکی وزن اولیه 56 گرم و طول دوره 130 روز محاسبه گردید.نتایج نشان داد که شاخص های رشد و تغذیه در طول دوره پرورش از روندی خوبی برخوردار هست.بررسی های شاخص های آب،بهداشتی،فلزات سنگین و سموم در ماهی و آب نشان داد که پرورش در این پساب ها از نظر مصارف انسانی در حد استاندارد می باشد.با توجه به پتانسیل پرورش ماهی در زه آب نیشکر می توان برای اشتغال زایی و تولید آبزیان با رعایت استاندارد های آبزی پروری اقدام کرد.تامین غذای مناسب ،تهیه بچه ماهی با سایز و قیمت مناسب می تواند به بهره وری بیشتر کمک شایانی کند.
  کلیدواژگان: پرورش، ماهی سی باس آسیایی، آبهابی نامتعارف، استخر، قفس
 • کامیار غرا*، محمود حافظیه صفحات 16-24

  امروزه پرورش آبزیان در قفس در آب‎های آزاد بعنوان یک رویکرد نوین مطرح و از مهم ترین علل موفقیت جوامع در صنعت آبزی پروری محسوب می‎شود. این رویکرد زمینه افزایش ظرفیت تولید به علت وسعت دریاها را فراهم می‎سازد و بدلیل عدم نیاز به هوادهی، کاهش هزینه های تامین و نگهداری و در نتیجه شرایط مناسب پرورش را ممکن می‎سازد. به منظور تحقق اهداف فوق نیاز است تا تمرکز بر جنبه های فنی بیش از پیش انجام گیرد تا مسیر توسعه و تجاری سازی این فناوری هموارتر شود. در این تحقیق نکات و یافته های ترویجی در راستای طراحی و پیاده‎ سازی سازه‎ های قفس مطرح شده است. این نکات در برگیرنده اصول اولیه شامل انتخاب سایت، مواد سازنده و در نهایت تخمین اندازه و تعداد قفس‎ها می‎باشد. با بررسی نمونه‎ داده‎ های تجربی، ارتباط بین اندازه توری قفس، وزن زیست توده و وزن ماهی ارایه شد. همچنین نتایج نشان داد که با افزایش مساحت منطقه تحت پرورش، تعداد قفس‎ه ای مورد نیاز نیز تقریبا رشد خطی دارد به گونه ای که با 5 برابر شدن مساحت، تعداد قفس‎ه ای مورد نیاز با ضریب 1.2 رشد خواهند داشت. در مورد جنس قفس نیز نتایج بررسی‎ ها حاکی از این است که جنس قفس مناسب برای پرورش در دریای خزر و آب های خلیج فارس پلی اتیلن می‎باشد اما حجم قفس‎ه ای دریای خزر نسبت به آبهای خلیج فارس حدود 2.25 برابر بزرگ‎تر است.

  کلیدواژگان: آبزی پروری، آب&lrm، های آزاد، سازه قفس، طراحی و پیاده سازی
 • بهزاد سروی* صفحات 25-42
  یکی از مشکلات کلیدی در توسعه نیافتن صنعت پرورش ماهیان دریایی در جهان عدم موفقیت در تولید پیوسته بچه ماهیان در شرایط اسارت است. این موضوع ریشه در بالا بودن تلفات لارو ماهیان دریایی در زمان پرورش در شرایط محصور دارد. تلفات بالای لاروها در این مقطع زمانی می تواند ناشی از عوامل مختلفی باشد. مشخصا، تغذیه یکی از عوامل محوری در موفقیت فعالیت های آبزی پروری بوده و در طول دوره لاروی دارای یک تاثیر مستقیم در کاهش یا افزایش تلفات است. علی رغم پیشرفت های قابل توجه در زمینه تغذیه ماهیان، هنوز سوالات بی پاسخ بسیاری در زمینه لارو ماهیان دریایی باقی مانده است. لارو ماهیان دریایی فاقد معده در هفته های آغازین خروج از تخم هستند. اگرچه فقدان معده در آنها به این معنا نیست که لوله گوارشی فاقد کارایی است، بلکه موضوع چالش برانگیز این است که تعیین نماییم چه ترکیبات تغذیه ای، مولکولی و ذرات هستند که روده لاروها توانایی هضم و جذب آنها را داراست. بنابراین، درک و فهم جامع از احتیاجات تغذیه ای لارو ماهیان دریایی به تکامل و ساخت خوراک های فرموله شده و به کارگیری ترکیبات تغذیه ای ضروری جهت غنی سازی غذای زنده در زمان پرورش لاروها در شرایط اسارت کمک می نماید. این امر منجر به افزایش رشد و بازماندگی لاروها می گردد.
  کلیدواژگان: لارو ماهیان دریایی، احتیاجات تغذیه ای، غذای فرموله، غذای زنده، رشد و بازماندگی
 • فرحناز کیان ارثی*، حسین هوشمند، امیرپرویز سلاطی، نگین سلامات صفحات 43-51

  سلنیوم یک عنصر نافلز و نوعی ریزمغذی ضروری برای بدن است که دارای خصوصیات شیمیایی مشابه با اکسیژن و گوگرد می باشد. با توجه به ویژگی های منحصر به فرد فیزیکی، شیمیایی و زیستی، در چرخه اکوسیستم آب های جاری و دریایی نقش مهمی را ایفا می کند. سلنیوم یکی از مواد کم نیاز برای حیوانات است که به عنوان کوفاکتور در ساختار آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز نقش اساسی را در مهار اثرات تخریبی رادیکال های آزاد بدن ایفاء می نماید و اهمیتی حیاتی در سیستم دفاع آنتی اکسیدانی، هورمون های تیروییدی و عملکرد انسولین، تنظیم رشد سلولی و حفظ باروری دارد. امروزه رژیم های غذایی حاوی سلنیوم در تغذیه حیوانات آبزی بسیار مورد توجه قرار گرفته است. استفاده از مکمل مناسب سلنیوم در رژیم غذایی برای بهبود عملکرد رشد آبزیان و عملکردهای فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی در ماهی دارای اهمیت است. سلنیوم به شکل های معدنی، آلی و نانو در غذای آبزیان استفاده می شود، اما بکارگیری سلنیوم معدنی در فرمول غذایی ماهیان بیشتر از شکل های دیگر بوده است.

  کلیدواژگان: سلنیوم، ریزمغذی، خوراک ماهیان دریایی
|
 • Amir Aramoon *, Ashkan Ajdari, Bijan Azhang, Abdolqhafour Chakeri Pages 1-6
  Amyloodinium ocellatum parasite is the most important and common dinoflagellate parasite of fish. This ectoparasite penetrates the skin and gills, can caused to serious damage and suffocation or non-osmoregulation, in marine fishes. It also tolerate salinity and water temperature changes well and, due to its nonspecfic in host, quickly infects lot of brackish and saltwater and aquarium fishes. In this research deals with the mortality of gray mullet juveniles caused by the Amyloodinium parasite, which are cultured in the aquaculture workshop of the Offshore Fisheries Research Center for breeding. For investigate the cause to mortality, Amyloodinium ocellatum parasite was observed by light microscopy and wet smear from skin and gills. As soon as decrease of water temperature, which coincides with October in autumn, the conditions are provided for the occurrence of this parasite. The parasite was removed with a long-term bath of fresh water and formalin 200 ppm for 45 minutes and a short-term bath of copper sulfate 5 mg/l for 15 minutes daily after 5 to 7 days. However, inlet water disinfection and exchange tanks are necessary to remove tomonts.
  Keywords: Amyloodinium ocellatum, MULLET, Ectoparasite
 • Mohammad Yooneszadeh Feshalami *, Seyed Abdolsaheb Mortazavizadeh, Fatameh Hekmatpour, Farokh Amiri, Farahnaz Kianersi, Mina Ahangarzadeh Pages 7-15
  One of the important potentials in the country is the existence of unconventional water, which is considered as an environmental challenge in the country. Due to the lack of acceptance of these water resources by agriculture, the aquaculture industry can reduce the pressure on fresh water resources and also The production of aquaculture products can take a step in this direction. In this regard, sea bass (Asian sea bass) culture in unconventional waters was done in two pilots (cage and earthen pond). Feeding and growth indices were examined during the period. Initial weight in the cage was 23 g. The maximum culture period was 90 days. In the earthen pond, the initial weight was 56 g and the duration of the period was 130 days. The results showed that growth and feeding indices have a good trend during the culture period. Studies of water, sanitation, heavy metals and toxins in fish and water showed that culture in these water resources is standard limit in terms of human consumption. Due to the potential of fish culture in sugar cane drainage, it is possible to create jobs and produce aquatic animals by observing aquaculture standards. Providing the good food, fingerling with the appropriate size and price can help increase productivity.
  Keywords: Cage, Asian sea bass, unconventional waters, Pond
 • Kamyar Gharra *, Mahmoud Hafezieh Pages 16-24

  Today, cage aquaculture in the open sea is a new approach and is one of the most important reasons for the success of communities in the aquaculture industry. This approach provides the basis for increasing production capacity due to the vastness of the seas and, due to the lack of need for aeration, reduces the costs of supply and maintenance and, consequently, suitable breeding conditions. In order to achieve the above goals, it is necessary to focus more on the technical aspects in order to pave the way for the development and commercialization of this technology. In this research, scientific points and findings in the design and implementation of cage structures have been presented. These tips include the basics of site selection, building materials, and finally estimating the size and number of cages.Examining the experimental data samples, the relationship between cage net size, biomass weight, and fish weight was presented. The results also showed that with increasing the cultivated area, the number of required cages has almost linear growth, so that with 5 times the area, the number of required cages will increase by a factor of 1.2. Regarding the material of cages, the results indicate that the material of cages suitable for breeding in the Caspian Sea and Persian Gulf waters is polyethylene, but the volume of cages in the Caspian Sea is about 2.25 times larger than the waters of the Persian Gulf. Is

  Keywords: Aquaculture, Open sea, cage structure, Design, and fabrication
 • Behzad Sarvi * Pages 25-42
  One of the key problems in the lack of development of the marine fish industry in the world is the failure to produce juvenile fish continuously in captivity. This is due to the high mortality of marine fish larvae during rearing in captive conditions. The high mortality of larvae at this stage can stem from various factors. Specifically, nutrition is one of the central factors in the success of aquaculture activities and has a direct effect on reducing or increasing mortality during the larval period. In spite of significant advances in fish nutrition, many questions remain unanswered regarding marine fish larvae nutrition. Marine fish larvae lack a stomach in the first weeks after hatching. However, this does not mean that the digestive tract is non-functional, but the challenge is to determine which nutrients, molecules, or particles the gut can be digested and absorbed. A comprehensive understanding of the nutritional requirements of marine fish larvae contributes to the development and fabrication of formulated feeds and the utilization of essential nutrients to enrich live foods during larval rearing in captivity. This subject leads to increased growth and survival of larvae.
  Keywords: Marine fish larvae, Nutritional requirements, formulated food, live foods, growth, survival
 • Farahnaz Kianersi *, Hossein Houshmand, AmirParviz Salati, Negin Salamat Pages 43-51

  Selenium is a non-metallic element and a kind of essential micronutrient for the body, which has chemical properties similar to oxygen and sulfur. Due to its unique physical, chemical and biological characteristics, it plays an important role in the ecosystem cycle of running and sea waters. Selenium is one of the low-requirement substances for animals, which as a cofactor in the structure of glutathione peroxidase enzyme plays an essential role in inhibiting the destructive effects of free radicals in the body and is vitally important in the antioxidant defense system, thyroid hormones and insulin function, regulation It has cell growth and fertility maintenance. Today, selenium-containing diets have received much attention in the feeding of aquatic animals. It is important to use the appropriate selenium supplement in the diet to improve the performance of aquatic growth and physiological and biochemical functions in fish. Selenium is used in inorganic, organic and nano forms in fish feed, but the use of inorganic selenium in fish food formula has been more than other forms.

  Keywords: Selenium, Micronutrient, marine fish feed