فهرست مطالب

نوآوری های تفسیری - پیاپی 1 (پاییز 1401)
 • پیاپی 1 (پاییز 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/08/03
 • تعداد عناوین: 6
|
 • زینب مسعودی همت آبادی*، محمدهادی امین ناجی صفحات 1-16

  مقایسه دیدگاه علامه طباطبایی و جارالله زمخشری در رابطه با «چندبعدی بودن زبان قرآن» و روش های تفسیری آن ها در راستای کشف معانی باطنی آیات پرداخته است. علامه طباطبایی ضمن اعتقاد به سبک خاص و منحصر به فرد قرآن کریم که سبب می شود معنای آن محدود به ظاهر نبوده، بلکه دارای معانی باطنی عمیق  و لایه های درونی باشد، به عنوان مفسر تلاش نموده تا با روش هایی به معانی باطنی کلام خداوند دست یابد. زمخشری نیز هرچند  به صورت مستقیم به چندبعدی بودن زبان قرآن اشاره نداشته، اما مراجعه به آثار او نشان می دهد که  او نیز با روش های متعددی در پی گذر از معانی ظاهری آیات و دستیابی به معانی باطنی بوده است. گستردگی روش ها و علوم به کار رفته در هر دو تفسیر المیزان و الکشاف، بررسی تمامی آن ها را دشوار می نماید، تعدادی از این روش ها که در پژوهش حاضر بررسی شدند عبارتند از: شرح و تبیین لغات، استفاده از علوم ادبی و بلاغی مانند استعاره، کنایه و تشبیه، استناد به روایات و قرایات متفاوت. با وجود تفاوت های جزیی در روش های تفسیری المیزان و الکشاف، هر دو مفسر با استفاده نسبی از علوم متفاوت، برای رسیدن به ابعاد وسیع و متفاوت آیات کلام الله تلاش نموده اند.

  کلیدواژگان: قرآن، زبان قرآن، زبان چندبعدی قرآن، علامه طباطبایی، زمخشری
 • فهیمه جفرسته*، کیوان احسانی، علیرضا طبیبی، فاطمه دسترنج صفحات 17-34

  خداوند حکیم، آیات قرآن را در نهایت انسجام و هماهنگی سامان داده است تا به خوبی حکایتگر مقاصدش باشند. پیوستگی و پیوند معنایی آیات قرآن، انسجام آیات در چینش کلمات را بر ملا می سازد و از اعجاز قرآن پرده بر می‎دارد. باور به وجود ارتباط معنایی میان کلمات و آیات قرآن از پیش زمینه‎ های مهم علم معناشناسی و تفسیر قرآن به قرآن محسوب می‎شود. علامه طباطبایی معتقد است معارف قرآن همچون حقایق هستی، پیوسته مصدق و مفسر یکدیگرند و در هدفی واحد با هم پیوند دارند و این پیوند معنایی نه تنها در آیات بلکه میان واژگان قرآن نیز وجود دارد و هر واژه معنای دقیق خود را در ارتباط با واژگان دیگر باز می یابد. ارتباط و پیوند معنایی میان واژگان قرآن مورد توجه برخی از زبان‎شناسان از جمله ایزوتسو زبان‎شناس معروف ژاپنی قرارگرفته است. ایشان نیز معتقد است که زبان قرآن دارای نظام ارتباطی قاعده‎مندی است که در آن جایگاه هر واژه در شبکه به هم پیوسته مفاهیم قرآن قابل بازیابی است. مقاله حاضر با بررسی مبانی علامه طباطبایی (استقلال قرآن، پیوند معنایی آیات قرآن، توجه به سیاق آیات و...) و ایزوتسو (قرآن کریم به مثابه دستگاه معنایی مستقل، وجود پیکره ‏های مفهومی، کاربست‎های واژگانی منسجم و...) نظرات آنها در مورد انسجام و پیوستگی قرآن را استخراج و بیان کرده است که معناشناسی زبانی با وجود اختلافاتی در کمیت و کیفیت ولی از جهاتی با تفسیر قرآن به قرآن شباهت دارد، چرا که هر دو ضمن تاکید بر نظام‎واره بودن زبان قرآن از بافت درونی سخن و روابط بینامتنی در کشف مراد خداوند بهره می‎گیرند و انسجام و پیوستگی قرآن را اثبات می‎کنند.

  کلیدواژگان: انسجام، نظام معنایی، قرآن، علامه طباطبایی، ایزوتسو
 • محمدجواد توکلی خانیکی*، اکرم صادق زاده صفحات 35-45

  فهم برخی از آیات قرآن به واسطه وجود واژگانی که دایره مفهومی و مصداقی آن گسترده است، گاه مشکل می نماید. آیه 25 سوره انفال نیز از این دست آیات است که نظرات گوناگون تفسیری پیرامون آن بیان شده است. فراز ابتدایی آیه «واتقوا فتنه» و نیز «لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصه»، مشتمل بر ابهام هایی است که مورد توجه مفسران قرار گرفته است. این پژوهش با هدف روشن کردن معنای آیه و بررسی ابهامات موجود با عنایت به آرای تفسیری فریقین به روش توصیفی- تحلیلی، سامان یافته است. بررسی ها نشان گر آن است که: فتنه دارای مفهوم مشترک معنایی و مجموعه مصادیق است. که ذیل معنای کلی فتنه است. معنی فتنه قرار دادن طلا در زیر فشار آتش برای خالص کردن و تفکیک سره از ناسره است، پس هر نوع فشار و شدت مانند امتحان، ابتلا، و سختی فتنه است. فتنه در این آیه به معنای بلا و امتحانی است که حیطه آن فراگیر است و دو گروه مومنان و غیر مومنان از جامعه را گرفتار خواهد نمود. این آیه با تاکید بر سکوت و نقش منفعلانه مومنان در برخورد با مشکلات و ظلم هایی که در جامعه وجود دارد، آنان را از فتنه ای که گریبان گیرشان خواهد شد، برحذر می دارد. راه برون رفت از این فتنه امر به معروف و نهی از منکر است که نشانه حساس بودن افراد جامعه اسلامی به حفظ حدود الهی است. فراز انتهایی آیه نیز با تاکید بر شدید العقاب بودن خداوند، انگیزش لازم برای ایفای نقش فعال در جامعه به جهت دور ماندن از فتنه را در مخاطب ایجاد می نماید.

  کلیدواژگان: فتنه، 25 انفال، تفاسیر فریقین، مصادیق فتنه
 • کاظم استادی* صفحات 46-64
  واژه شهید، مفهومی پر اهمیت در دین مبین اسلام و برخی از ادیان و فرقه ها الهی می باشد؛ که هر کدام از ایشان، بسته به مبانی کلامی اعتقادی خود، مفهوم شهید را تفسیر و تبیین نموده اند. در این نوشتار، به روش پژوهش مساله محور و براساس تحلیل داده ها و با تکیه بر آیه احیاء عند ربهم یرزقون، درباره مفهوم واژه شهید و به تبع آن، گزاره رایج و معروف «شهید زنده است» پرداخته شده است. تاملات این پژوهش نشان می دهد که، جدای از آن که ابتدا مناسب است مشخص شود گزاره «شهید زنده است»، مطلق است (و تمامی شهدا در میدان جنگ های به اذن معصوم را شامل می شود) یا مقید (و فقط مختص شهدای جنگ بدر و احد است)، لازم است مشخص شود که مراد ما از «زنده بودن» شهداء چیست، و چه فرضیه هایی متعددی پیرامون آن متصور هستند. از دو صورت، خارج نیست: یا حیات و زنده بودن شهید در معارف اسلامی، به معنای مجاز به کار رفته است و یا معنای حقیقت؛ که برای هر کدام، حالاتی مفروض می باشند. نتیجه اینکه، به نظر می رسد به کمک سیاق متن آیات و روایات و در مواردی که به کارگیری یک معنی، مستلزم بروز «تناقض» است، ما می توانیم معنای و مفهوم خاصی از یک لغت را، با استناد به اصل تناقض، نپذیریم. بنابراین، چون معنای «شهید»، متباین معنای «زنده» است، و قابل جمع و نسبت دادن حقیقی به یکدیگر نیستند، تفسیر زنده بودن برای شهید در آیات و روایات اسلامی، حقیقی نیستند، بلکه مجازی می باشند؛ هر چند که این تفاسیر مجازی، قابلیت تنوع مفهومی دارند.
  کلیدواژگان: حیات برزخی، آیه 154 بقره، آیه 169 آل عمران، شهادت، کشته در راه خدا
 • سید مجید نبوی* صفحات 65-78

  سیدابوالفضل برقعی یکی از روحانیون شیعی بود که از عقاید شیعی فاصله زیادی گرفت او به انکار امامت و الهی بودن آن که از اصول اساسی اعتقادی شیعه است؛ می پردازد علاوه بر امامت بسیاری دیگری از اعتقادات شیعه را نقد و انکار می کند او از برخی آیات تفسیرهای ناروایی ارایه می دهد. در این نگارش به بررسی دیدگاه های اعتقادی تفسیری برقعی درباره شفاعت و صحت وسقم آن ها می پردازیم. روش جمع آوری مطالب در این تحقیق کتابخانه ای بوده و روش پردازش به آن ها توصیفی_تحلیلی است. برقعی درباره شفاعت معنا و مفهوم غلطی ارایه می دهد او برای اثبات عقاید از پیش تعیین شده اش به برخی آیات توجه می کند و برخی آیات دیگر را نادیده می گیرد او برداشت های شخصی و یا تفسیرهای شخصی از آیات مرتبط با شفاعت مانند آیات استغفار حضرت یعقوب برای فرزندان ارایه می دهد و برای این آیه و برداشت شفاعت از آن، اشکالاتی را مطرح می کند؛ اما اشکالات او مردود است برقعی منکر این است که یک انسان شفاعت یک انسان دیگر را در قیامت بکند درحالی که آیات زیادی در تایید این مسیله وجود دارد و مفسران زیادی آن را تایید کرده و مخالف برقعی نظر داده اند. او دیگر آیات را نیز به دلخواه و متناسب با دیدگاه های خویش تفسیر می کند که مورد تایید پژوهشگران و مفسران شیعه نمی باشد.

  کلیدواژگان: برقعی، شفاعت، اهل بیت(ع)
 • آمنه امیدی*، علی مطوری صفحات 79-87
  قرایت واژه ی «سخریا» در آیه ی «فاتخذتموهم سخریا حتی انسوکم ذکری و کنتم منهم تضحکون»  (مومنون/110) مورد اختلاف است؛ برخی آن را (سخریا) و برخی (سخریا) خوانده اند. قرایت مشهور (سخریا) به کسر سین است این درحالی است که نافع، حمزه و کسایی آن را به ضم (سخریا) خوانده اند. پژوهش حاضر با واکاوی منابع لغوی، قرایی، تفسیری به بررسی معنای (سخریا) و (سخریا) پرداخته است.تحلیل منابع مذکور در بیان معنای این دو واژه چگونگی ارتباط و تعامل صاحبان معاجم لغوی و قاریان را نشان می دهد؛ لغت پژوهان ضمن بیان معنای این دو واژه اختلاف معنایی را که برای (سخریا) و (سخریا) ذکر شده به برخی قاریان نسبت می دهند، درنتیجه، مشاهده می شود که در برخی مواقع نظرات و دیدگاه های لغت پژوهان، متاثر از قرآن کریم است. باتوجه به بررسی آراء مفسران و لغت پژهان باید گفت قرایت واژه ی (سخریا) به کسر (سین) به معنای «استهزاء و مسخره کردن» و واژه ی (سخریا) به معنای (استخدام و به کار گرفتن) می باشد. پی بردن به معانی دقیق هر یک از دو واژه نیازمند توجه به سیاق آیات و تعیین هر یک از معانی می باشد.
  کلیدواژگان: قرآن، قرائت، سخریا، سخریا، منابع دانش لغت، تفاسیر
|
 • Zeynab Masoudi Hematabadi *, MohammadHadi Aminnaji Pages 1-16

  The comparison of Allameh Tabatabai's and Jarallah Zamakhshari's views regarding the "multidimensionality of the language of the Qur'an" and their interpretation methods in order to discover the inner meanings of the verses has been discussed. Allameh Tabatabai, while believing in the special and unique style of the Holy Qur'an, which causes its meaning to be not limited to the appearance, but to have deep inner meanings and inner layers, as a commentator, he tried to touch the inner meanings of God's word with methods Find. Although Zamakhshari did not directly refer to the multidimensionality of the language of the Qur'an, referring to his works shows that he also tried to go beyond the external meanings of the verses and reach the inner meanings in several ways. The wide range of methods and sciences used in both interpretations of al-Mizan and Al-Kashaf makes it difficult to review all of them, some of these methods that were reviewed in the present study are: description and explanation of words, use of literary and rhetorical sciences such as Metaphor, allusion and simile, reference to different narrations and readings. Despite minor differences in the interpretation methods of al-Mizan and al-Kashaf, both commentators have tried to reach the vast and different dimensions of the verses of God's Word by using different sciences.

  Keywords: Qur'an, The language of the Qur'an, Multidimensionality of the language of the Qur'an, Allameh Tabatabai, Zamakhshari
 • Fahimeh Jafrasteh *, Keyvan Ehsani, Alireza Tabibi, Fatemeh Dastranj Pages 17-34

  God, the Wise, has arranged the verses of the Qur'an in the utmost coherence and harmony so that they can tell His intentions well. Continuity and semantic connection of the verses of the Qur'an, the coherence of the verses in the arrangement of the words makes it clear and reveals the miracles of the Qur'an. Believing in the existence of a semantic connection between the words and verses of the Qur'an is considered one of the important backgrounds of the science of semantics and the interpretation of the Qur'an to the Qur'an. Allameh Tabatabai believes that the teachings of the Qur'an, like the truths of existence, are constantly validating and interpreting each other and are linked together in a single goal, and this semantic link exists not only in the verses but also among the words of the Qur'an, and each word has its exact meaning in relation to other words. is found again The semantic connection between the words of the Quran has been the focus of some linguists, including the famous Japanese linguist Izutsu. He also believes that the language of the Qur'an has a regular communication system in which the position of each word in the interconnected network of the concepts of the Qur'an can be recovered. The present article examines the foundations of Allameh Tabatabai (the independence of the Quran, the semantic connection of the verses of the Quran, paying attention to the context of the verses, etc.) and Izutsu (the Holy Quran as an independent semantic device, the existence of conceptual bodies, coherent lexical usages, etc.). .) has extracted their opinions about the coherence and continuity of the Qur'an and stated that despite differences in quantity and quality, linguistic semantics is similar to the interpretation of the Qur'an in some ways, because both emphasize the systematicity of the language of the Qur'an. They take advantage of the inner context of speech and intertextual relationships in discovering the meaning of God and prove the coherence and continuity of the Qur'an.

  Keywords: coherence, Semantic system, Quran, Allameh Tabatabai, Izutsu
 • MohamadJavad Tavakoli Khaniki *, Akram Sadeghzadeh Pages 35-45

  Understanding some verses of Quran is sometimes difficult due to the existence of lexical whose conceptual circle is widespread. Verse 25 of Anfal Sura is also one of these verses that various interpretations have been expressed around it. The beginning of verse »And fear an affliction[1]« and also »which may not smite those of you in particular who are unjust[2]« contain ambiguities that have drawn the attention of commentators. This research has been organized with the aim of clarifying the meaning of the verse and investigating the existing ambiguities with regard to the interpretation opinions of the parties[3] in a descriptive-analytical way. Studies show that: sedition has a common semantic concept and a set of examples, which is under the general meaning of it. The meaning of sedition is to put gold under the pressure of fire to purify and separate the purity from the impurity, so any kind of pressure and intensity like a test, affliction, and difficulty is sedition. sedition in this verse means a calamity and a test that is all-encompassing and will affect two groups of believers and non-believers in the society. Emphasizing the silence and passive role of the believers in dealing with the problems and oppressions that exist in the society, this verse warns them against the sedition that will befall them. The way out of this sedition is to promote virtue and prevent vice, which is a sign of the sensitivity of the people of the Islamic society to preserve the divine limits. The last part of the verse emphasizes the severe punishment of God and creates the necessary motivation in the audience to play an active role in society in order to stay away from sedition.

  Keywords: Sedition, 25 Anfal, Tafsir Fariqin, Examples of Sedition
 • Kazem Ostadi * Pages 46-64
  The word "martyr" is a very important concept in the religion of Islam and some other religions and sects. Each of them, depending on their theological-belief bases, interpreted and explained the concept of martyr. In this article, the meaning of the word "martyr" and, accordingly, the common and famous statement "martyr is alive" have been discussed using the method of problem-oriented research and based on data analysis and relying on the verse "Aḥyāḍ Ḥendā rabhim yurzaqun" The reflections of this research show that, apart from the fact that it is appropriate to specify the statement "martyr is alive", it is absolute (and includes all the martyrs on the battlefield with the permission of the innocent) or limited (and is only specific to the martyrs of Badr and Uhud battles) ), it is necessary to clarify what we mean by the "aliveness" of the martyrs, and what are the various hypotheses surrounding it. As a result, it seems that with the help of the context of the verses and traditions and in cases where the use of a meaning requires the occurrence of "contradiction", we can not accept a certain meaning and concept of a word, citing the principle of contradiction. Therefore, because the meaning of "martyr" is different from the meaning of "alive", and they cannot be added and attributed to each other, the interpretation of being alive for a martyr in Islamic verses and traditions is not real, but figurative.
  Keywords: Hayat Barzakhi, verse 154 of Al-Baqarah, verse 169 of Al-Imran, martyrdom, killed in the way of God
 • Seyed majid Nabavi * Pages 65-78

  Sayyid Abolfazl Borghei was one of the Shia clerics which was far away from the Shiite beliefs.He denies Imamate and its of God, which It is one of the fundamental principles of Shia beliefs; In addition to Imamate, he criticizes and denies many other Shiite beliefs, He says inappropriate interpretations of some verses. In this writing, we are going to review the belief views of Borghei  interpretation about their intercession and authenticity.The method of collecting materials in this research is library and the method of processing them is descriptive-analytical. Borghei  presents a wrong concept about the intercession of meaning. He pays attention to some verses and ignores others to prove his preconceived ideas. He presents personal interpretations or personal interpretations of verses related to intercession, such as the verses of Prophet Yaqub's apology for his children, and he raises some problems for this verse and Intercession's interpretation of it; Borghei  denies that a person intercedes for another person on the Day of Resurrection, while there are many verses confirming this issue and many commentators have confirmed it and have commented against Borghei . He also interprets other verses arbitrarily and according to his views, which is not approved by Shia researchers and commentators.

  Keywords: Borghei, Intercession, Ahl-al-Bayt (AS)
 • Ameneh Omidi *, Ali Maatouri Pages 79-87
  The reading of the word "sokhriyya" fattakhadhtumuhum sikhrian hatta 'ansawkum dhikri w kuntum mminhum tadhakun " (muomenoon/110) is disputed; Some have called it (Sekhriyya) and some have called it (Sokhriyya). The famous reading (Sekhriyya) is with Kasr Sin, while Nafi, Hamza and Kesai read it as Zham (Sokhriyya). The present research has investigated the meaning of (sekhriyya) and (sukhriya) by analyzing the lexical, reading, and interpretive sources.The analysis of the mentioned sources in expressing the meaning of these two words shows how the owners of lexical dictionaries and readers communicate and interact; The dictionary of scholars, while expressing the meaning of these two words, attribute the difference in meaning mentioned for (Sekhryyia) and (Sokhriyya) to some readers. The Quran is holy. According to the review of the opinions of the commentators and the words of the Pajhians, it should be said that the reading of the word (Sekhariyya) with the minus (Sin) means "mocking and mocking" and the word (Sokhryyia) means (employing and using). Understanding the exact meaning of each of the two words requires paying attention to the context of the verses and determining each of the meanings.
  Keywords: Qur'an, recitation, Sekhariyya, Sokhariyya, sources of vocabulary knowledge, interpretations