فهرست مطالب

پژوهش نامه فرهنگ و زبان های باستانی - سال دوم شماره 2 (پیاپی 3، پاییز و زمستان 1400)
 • سال دوم شماره 2 (پیاپی 3، پاییز و زمستان 1400)
 • تاریخ انتشار: 1401/08/10
 • تعداد عناوین: 12
|
 • فاطمه جهان پور* صفحات 1-26
  در اساطیر ایرانی کمتر نام و نشانی از وییکرد می‏یابیم و در اندک متون بازمانده از ایران پیش از اسلام، به اختصار به این نکته که او برادر هوشنگ است و بانی امر کشاورزی که لقب پیشدادی نیز داشته، بسنده شده است. در متون اسلامی نیز با وجود آنکه از او به عنوان پیامبر یاد شده، اما چندان خبری از او نیست و ابوریحان بیرونی شاید از معدود نویسندگانی باشد که قدری مبسوط‎تر به این شخصیت توجه کرده و زمینه را برای ارایه فرضیاتی درباره او، خاستگاه، وظایف و نسبتش با طبقات اجتماعی فراهم آورده است. او با یکی انگاشتن دهقانی و کتابت، طبقه دهقانان را هم‏شان طبقه دیبران دانسته و ستاره تیر (عطارد) را ستاره ویژه نویسندگان و دهقانان برشمرده است. این مقاله بر آن است ضمن بررسی پایگاه طبقه دهقانان و نقش آنان در انتقال فرهنگ و ادب ایران باستان به دوران اسلامی و نسبت ایشان با طبقه دبیران و قشر فرهیخته جامعه ایرانی، به تحلیل نقش وییکرد و جایگاه او پرداخته، تا شاید از این رهگذر بتواند دلایل گمنامی این شخصیت اسطوره‏ای را دریابد.
  کلیدواژگان: وئیکرد، هوشنگ، کشاورزی، دهقانی، دبیری، ستاره تیر، عطارد
 • مرضیه برزوئیان*، محمدرضا خاکی صفحات 27-63

  آیین های سوگواری از کهن ترین آیین های تاریخ است. نگاهی به تاریخ و خاستگاه این آیین ها نشان می دهد آیین های سوگواری عمومی و رسمیت یافته، در بیشتر نقاط جهان عصر باستان از منشاء اسطوره های زایش و رستخیز مایه گرفته و قرنها ادامه داشته-اند. آنچه بررسی تاریخی این آیین ها را در ایران قابل توجه می سازد، بقا و تداوم این آیین ها در ایران تا به امروز است. مهم ترین و مستندترین آیین سوگواری در ایران پیش از تاریخ، «سوگ سیاوش» است که در گستره وسیعی از مرزهای فرهنگی ایران همه ساله برقرار بوده و حتی با تغییر شرایط و از بین رفتن ضرورت های اجتماعی مولد آیین، در طول تاریخ ایران پیش از اسلام قابل ردیابی است. با توجه به اهمیت ملی و تداوم تاریخی این آیین ها تا به امروز، پژوهش حاضر در پی پاسخ به این پرسش است که زیرساخت ها و منشاء اسطوره ای، فرهنگی و ایدیولوژیک این آیین های سوگواری در ایران پیش از اسلام چه بوده است؟ روش تحقیق تاریخی-تحلیلی و نتیجه به دست آمده مبین این است که اصلی ترین شکل آیین های سوگواری در ایران پیش از اسلام، به ظن قوی، بازمانده آیین های بسیار کهن جوامع کشاورزی است که به مرور زمان و تحت تاثیر عوامل و ضرورت های تاریخی، در داستان شهادت و رستخیز حماسی سیاوش متجلی شده و به عنوان جزیی از آیین های سیاوشی در ایران باستان به بقای خود ادامه داده-است.

  کلیدواژگان: آیین سوگواری، سوگ سیاوش، آیین های سیاوشی، اسطوره کشاورزی، ازدواج مقدس
 • میلاد جهانگیرفر*، ایرج داداشی، سعید سیداحمدی زاویه صفحات 65-93

  این پژوهش به بررسی «نفرین» در کتیبه های شاهی ایلامی، در ارتباط با حفاظت از «نام» و یک موقعیت سیاسی ویژه، می پردازد. به طور کلی نفرین ها شرطی را مطرح می کنند که در صورت نادیده گرفته شدن، به فعلیت درآمده و از عاملی انسانی یا عمدتا غیرانسانی می خواهند تا فرد خطاکار را مجازات کند. بررسی نمونه های موجود در کتیبه های مورد نظر این مسیله را روشن می کند که «نفرین»، ابزاری با کارکردی دوگانه، نخست به منظور حفظ «نام» پادشاه و شهبانو به کار می رفت. «نام» در حوزه معنایی وسیع خود «فرزند» و «ادامه نسل» را نیز شامل می شد. در واقع، این پژوهش نشان می دهد که پادشاه چگونه در قالب «نفرین» از خدایان می خواهد تا افزون بر نام خود، نسل شاهی را نیز از گزند حفظ کنند. کاربرد دیگر آن است که در شرایط بغرنج سیاسی، نمونه ویژه ای از نفرین مورد استفاده قرار گرفته است تا موقعیت شاه را همچنان پابرجا نشان دهد. از آنجا که تا کنون کمتر به مسیله نفرین در کتیبه های شاهی ایلامی پرداخته شده، این مطالعه گامی است به سوی پر کردن جای خالی چنین پژوهشی در حوزه ایران شناسی. این پژوهش، با رویکرد زبانی-تاریخی، به صورت کتاب خانه ای و بر اساس مجموعه کتیبه های شاهی منتشرشده، انجام شده است.

  کلیدواژگان: نفرین، تحذیر، کتیبه های شاهی، ایلامی میانه، ایلامی نو
 • حسین محمدی*، سهم الدین خزایی صفحات 95-124

  در دنیای امروز رسانه نقش بسیار گسترده ای در انتقال پیام و ارتباطات اجتماعی دارد.بررسی ها در ایران باستان نشان می هد که انتقال پیامها از طریق انسان،پرندگان،نمادها و نشانه ها (آتش،مناره،نقاره،حجاری و..) انجام می شده است. در حکومتهای ایران باستان به علت درگیری مداوم با بیگانگان به ویژه درگیریهای اشکانیان و ساسانیان با رومیان دستگاه جاسوسی و اطلاعاتی نقش موثرتری داشته است. ولی در مجموع دستگاه خبر گیری و خبر رسانی در اوایل حکومت حکومت هخامنشیان نسبت به سلسله های اشکانی و ساسانی گسترده تر و سامان یافته تر بوده است و پایه ای برای سلسله های بعدی شده است. حال سوال این است که آیا درایران باستان رسانه اهمیت داشته است.در انتقال ودریافت پیام از چه رسانه هایی استفاده می کردند، آیا در این انتقال پیام، سیر تحولی وجوداشته، در کدام سلسله های ایران باستان خبر رسانی و خبر گیری متنوع تر بوده است؟ نتیجه پژوهش نشان می دهد خبر رسانی و خبر گیری مهم بوده است چرا که از این طریق به اعمال قدرت پادشاه،جلوگیری از شورشها،نظارت بر رفتار ایالت های تابعه و مقابله با هجوم دشمنان کمک های شایانی می شده است.برای انجام کار از منابع موجود در کتابخانه ها استفاده شده است، و روش شناسی پژوهش ماهیتی روایتی- نقلی دارد.

  کلیدواژگان: رسانه، ایران باستان، هخامنشیان، اشکانیان، ساسانیان
 • سمیه حمیدی* صفحات 125-146
  پژوهش حاضر به کارنامه مطالعات ایرانشناسی انجمن آسیایی پاریس با تکیه بر ارگان رسمی آن، نشریه آسیایی، می پردازد. از آنجا که از ابتدا، مقالات متعددی مرتبط با تاریخ و فرهنگ ایران در این نشریه وجود دارد، با توجه به داده های استخراج شده از نشریه در صد سال نخست فعالیت انجمن، با تحلیل کمی و کیفی و بررسی مقالات و مطالعات ایران شناسی موجود در آن، می توان جایگاه ایران را از همان ابتدا در مطالعات شرق-شناسی انجمن مشخص کرد و رویکردهای ادوار مختلف در نسبت با موضوعات مختلف ایران شناسی و جایگاه مختلف مکاتب علمی به ویژه فیلولوژی و زبان های باستانی را ملاحظه نمود و تاثیر و تاثرات و ارتباطات علمی و فرهنگی میان ایرانیان و ایران شناسان مطرح فرانسوی را مشاهده کرد. در ذیل این مطالعات، آگاهی های دیگری همچون انگیزه ها، دغدغه ها و اهداف حامیان و اولویت های پژوهشی و ماموریت های تعریف شده انجمن نیز بدست آمده که در نهایت با بررسی تمامی این موارد ملاحظه می شود که رویکرد اصلی انجمن در قبال ایران بیشتر حول محور فرهنگ و توجه به تاریخ بوده است و شرق شناسان انجمن ضمن تعهد نسبت به کشور خود، عملکردشان همواره رنگ و بو و جهت علمی داشته است و ارتباطاتشان با ایرانیان همواره دوستانه و توام با احترام بوده است. نتیجه حاضر، فارغ از برداشت ها و نظرات شرق شناسان اروپایی به ویژه فرانسوی بوده و صرفا مرتبط با انجمن آسیایی و ایرانش شناسان انجمن است.
  کلیدواژگان: شرق شناسی، ایران شناسی، انجمن آسیایی پاریس، نشریه آسیایی، فیلولوژی، زبان های باستانی
 • زینب حسینی*، نازنین درویشی صفحات 147-177

  بررسی اندرزنامه‎ های پهلوی، به ما نشان می‏دهد که دوستی پیش از آنکه به عنوان یک مفهوم اجتماعی مطرح شود، یک صفت فردی است. به این معنا هر فردی نخست باید با بهره‎گیری از تعالیم نیک، به خوی «به‏دوستی» متصف شود و سپس در راه دوستی و اندوختن دوست نیک بکوشد. فهم درست دوستی و شناخت دوستان نیک، یکی از مفاهیم بنیادی اندرزنامه‎ های ساسانی است که نقش مهمی در درک صحیح اندیشه‎های ایشان ایفا می‎کند. از‎‎این‎‎رو پژوهش حاضر می‏کوشد پاسخ روشنی به این پرسش دهد که؛ دوستی چه جایگاهی در اندرزنامه‏ های ساسانی دارد و این اندیشه چگونه سامان می‎یابد؟ یافته‏ های این پژوهش (که به روش توصیفی تحلیلی انجام شده است)، بیانگر آن است که اندرزهای پهلوی، در هر دو گونه دینی و تجربی تاکید بسیار بر دوستی دارد. تعالیم اندرزنامه‎ های دینی، با هدف رستگاری روان، بر دوستاری روان و زیستن به دلخواه او استوار است. همچنین اندرزهای تجربی‎‎عملی، در پرتو رسیدن به رستگاری و سلامت روان، بر روابط دوستانه مردمان و نیک‏زیستی در سایه به‏دوستی تاکید می‏ورزد. اندرزهای دوست‏محور پهلوی بیانگر اندیشه‏ای است که در نظر دارد به یاری دوستی، دیوان را نابود کند و با برقراری امنیت و آرامش، آفرینش و پرورش مردمان نیک را استمرار بخشد. از این رو جان‏مایه اندیشه دوستی، «مردم‎دوستی» است که از آن به قانون اورمزد تعبیر شده است. در این راه (که پسند دیوان نیست)، همواره هشدارهایی نسبت به دوری از دوست‎نمایان فریفتار ارایه می‏شود و برای شناخت دوست نیک از شریر خوددوست، از نقش نیکان و همپرسگی با ایشان سخن می‏رود.

  کلیدواژگان: دوستی، دوست نیک، اندرزنامه‎ های پهلوی، ایران باستان
 • زهره برادران* صفحات 179-197

  مناسک ها و آیین ها همواره نقش مهمی در حوزه عملی دین داشته اند که در مورد دین زرتشتی نیزصادق است . متون اوستا را بر مبنای کاربرد آیینی که دارند میتوان به دو دسته تقسیم کرد متونی که در مراسم آیینی توسط موبدان ودرداخل آدریان قرایت می شود مانند یسنا ویسپرد و وندیداد و دسته دوم متون اوستا مانند یشتها وخرده اوستا است که شامل دعاها و سرودهایی است که می توانددربیرون از آدریان و توسط دیگر افراد جامعه نیز قرایت شود. متونی که نقش آیینی داشته اگر چه شکل کهن آن بر اساس دست نویس ها تغییر یافته وبه شکل ساده تردر آمده اما باقی مانده و از بین نرفته است. یکی از مراسمها یی که کهن ترین شالوده مراسم آیینی عبادی زرتشتی را تشکیل می دهد مراسم یزشن خوانی یا یسنا خوانی است . منبع اصلی ما برای مراسم یسنا خوانی دست نویس های اوستا است که درطول تاریخ بوسیله موبدان نوشته و یا گردآوری شده است که این دست نویس ها در حکم ابزارکار برای موبدان در هنگام برگزاری مراسم یسنا خوانی بوده و یکی از بهترین منابعی هستند که از طریق آنها می توان شکل کهن یسناخوانی وروند تاریخی وتحولات آن را دنبال کرد. هدف ازاین مقاله معرفی دست نویس کرمان است که دست نویس آیینی است وبرای خواندن در مراسم یزشن به کار می رفته است و متعلق به مجموعه خانوادگی موبد رشید رستمی است که در موزه زرتشتیان در آدریان کرمان نگهداری می شود.

  کلیدواژگان: اوستا، یشت ویسپرد دست نویس، موزه زرتشتیان کرمان
 • نادیا حاجی پور* صفحات 199-218
  مادیان هزار دادستان یا مجموعه هزار داوری، متنی به خط و زبان پهلوی متعلق به دوره پایانی سلسله ساسانیان است. محتوای این متن منحصرا حقوقی است بدون آنکه به موضوعات دینی اشاره کند. قوانین مطرح در این متن بیشتر مدنی است و به ندرت به حقوق جزایی اشاره می کند. مسایلی مانند شراکت، ازدواج، طلاق، پرداخت بدهی، ضمانت، ارث، اجاره، فرزندخواندگی و... در این متن مطرح شده است. عدالت ترمیمی با تاکید بر ترمیم و جبران خسارت های بزه دیده و مسیول کردن بزهکار در برابر جرمی که مرتکب شده، می کوشد آشتی بین گروه ها و در نهایت در جامعه برقرار کند. برای رسیدن به این مهم، عناصری چون داوطلبانه بودن، اظهار حقیقت، رودررویی، توافق، حمایت و غیر علنی بودن مورد بحث و بررسی قرار می گیرند. هدف این مقاله بررسی عناصر ترمیمی در متن مادیان هزار دادستان است و می کوشد به این پرسش پاسخ دهد که آیا عناصر ترمیمی نام برده شده در این متن حقوقی دیده می شود و آیا قابل بررسی است؟ بررسی ها، شواهدی از وجود این عناصر را ثابت می کند که به چند مورد آن اشاره می شود: در عنصر داوطلبانه بودن، فرد مرگ ارزان، هر گاه به صورت داوطلبانه خود را تسلیم می کرد، این اقدام او موجب می شد، مجازات مرگ از وی برداشته شود. در اظهار حقیقت، هر گاه فردی از تناقض گویی به راست گویی متمایل می شد، محکوم نمی-شد زیرا بررسی در مسیر درست خود که رفع آسیب بود، قرار می گرفت. در رودروریی، کاربرد ضمایر «من» و «تو» در متن مادیان، نشان می دهد دو طرف رودرروی یکدیگر قرار می گرفتند و با هم گفتگو می کردند.
  کلیدواژگان: عدالت ترمیمی، عناصر عدالت ترمیمی، مادیان هزار دادستان، حقوق دوره ساسانی، فارسی میانه
 • رضا ابراهیم زاده حقیقی فارس، زهره زرشناس*، آمنه ظاهری عبدوند صفحات 219-245

  این پژوهش درباره بررسی دو موضوع مهم از اقدامات «یوحنای دیلمی»، قدیس سریانی، است که در اواخر قرن هفتم و اوایل قرن هشتم میلادی و بعد از استیلای اعراب و در زمان «عبدالملک بن مروان» حاکم اموی در ایران زندگی می کرده است. این دو موضوع، یکی ارتباط راهبان مسیحی از جمله وی با حاکمان و اشراف زادگان و دیگری انتخاب زبان پارسی به عنوان زبان صومعه در ناحیه « ارجان پارس» بود که به نظر می رسد هر دو با پیشینه دینی، فرهنگی و زبانی ایرانیان مرتبط بودند و با وجود مخالفت ها حتی از سوی برخی سر اسقفان و راهبان سریانی زبان کلیسای سریانی شرقی که ذهنیت نامناسب درباره پیشینه ایرانیان قبل از اسلام داشتند توسط یوحنای دیلمی در آن برهه زمانی سرزمین ایران انجام شدند. با توجه به بررسی های به عمل آمده، به نظر می رسد که این دو موضوع قابل تامل نه تنها موجبات گسترش دین مسیحی را در بین ایرانیان آن خطه در آن زمان فراهم نمودند، بلکه مقاومت پارسی زبانان باعث شد تا زبان پارسی جایگزین زیانی غیر ایرانی در دعا و مناجات صومعه پارسی زبانان گردد و بدین گونه زبان پارسی ضمن یافتن جایگاهی در آیین مسیحیت ایرانی، به موجودیت خود نیز ادامه داد.

  کلیدواژگان: سغدی، یوحنای دیلمی، راهبان، زبان صومعه، زبان پارسی
 • سورنا فیروزی*، زهره جوزی، محمدامین سعادت مهر صفحات 247-272

  زمانی که شمشی-ادد پنجم، شاه قدرتمند آشور و جانشین شلمانسر سوم از پس طغیان برادر خود برآمد، جهانی از مردمان و سکونت گاه های شرقی تازه ای پیش روی او و سپاهش ظهور کرد. از میان این مردمان، مادی ها و شهر شاهانه آن ها، سگبیت، یکی از جالب ترین سرنوشت های رزمی در تاریخ غرب فلات ایران را رقم زده اند. شاه آشور با پیروزی بر این شهر، توانست بر قلمروی بزرگی دست یابد و بدین روی، پس از پدر خود، پایه گذار عصر تاراج مردمان مادی در دو سده آینده گردد. این که بر سر شهر شاهانه و متعلق به سده نهم پیش از میلاد سگبیت چه آمد و آیا ارتباطی میان آن و اکباتانا در متون یونانی و هگمتان یا هگمتانه در کتیبه داریوش اول در بیستون برقرار است یا خیر، هدفی است که این پژوهش در پی آن است. همچنین رابطه میان محتوای تاریخی و اساطیری متون مرتبط با پیدایی این شهر، موضوعی است که این پژوهش به آن پرداخته است. مقاله پیش رو نشان می دهد که گرچه از منظر جغرافیایی، میان سگبیت و بیت-ساگبات با هگمتان، مشابهتی وجود ندارد، اما نام و یاد آن دو و نیز نزدیکی حدود جغرافیایی آن، پدیدارگر هگمتان یا اکباتانا در سده بعدی شد.

  کلیدواژگان: ماد، هگمتانه، باستان شناسی اساطیر، آشور، سگبیت
 • ندا اخوان اقدم* صفحات 273-292

  شاهنامه فردوسی یکی از مهم ترین و ماندگارترین آثار حماسی ایران و جهان است و این ارزش و اعتبار آن تنها نتیجه آرایش صحنه ها و ارایه تصویر مناسب با موضوع و صور حسی خیال نیست، بلکه گزینش کلمات و ترکیبات به کار رفته در جملات در ماندگاری این اثر به عنوان یکی از شاهکارهای ادبی جهان نقش به سزایی بازی کرده است. از اینرو طرح این پرسش که اساسا «سخن» و کلام در دیدگاه او چه جایگاه و معنایی داشته بی سبب نیست. این جستار در نظر دارد تا معنای واژه «سخن» را در شاهنامه فردوسی مورد بررسی قرار دهد. به نظر می رسد که فردوسی در معناهای مختلفی از واژه «سخن» استفاده کرده است و این خود نشان از اهمیت و جایگاه کلام و «سخن» نزد فردوسی دارد. اما این پرسش مطرح است که آیا برخی از این معناها با مفاهیم همین واژه در متون پهلوی مطابقت دارند یا خیر. به همین منظور علاوه بر بررسی معنای «سخن» در شاهنامه به بررسی معناهای در نظر گرفته شده برای این واژه در متون فارسی میانه زردشتی نیز پرداخته خواهد شد. از سوی دیگر به سبب اهمیتی که کلام و «سخن» در اندیشه فردوسی دارد ردپای این اهمیت در اندیشه ایران باستان نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت. این مقاله برای رسیدن به اهداف خود از روش توصیفی و تحلیل تطبیقی بهره خواهد برد و تلاش دارد تا با رویکرد معنی شناسی، معناهای گوناگونی را که برای واژه «سخن» در شاهنامه و متون پهلوی در نظر گرفته شده است مورد بررسی قرار دهد.

  کلیدواژگان: سخن، فردوسی، شاهنامه فردوسی، متون پهلوی، معناشناسی
 • حامد خرازیان، فرزانه گشتاسب، یحیی مدرسی صفحات 293-322

  هدف این پژوهش بررسی دگرگونی‌های واجی خوشه‌های همخوانی آغازی در روند تحول صورت‌های بازسازی‌شده ایرانی باستان، و در مواردی صورت‌های فارسی باستان یا اوستایی، است. در این پژوهش دگرگونی‌های واجی منجر به تعدیل این خوشه‌ها در روند اشتقاق 398 مشتق فارسی نو که صورت باستانی آن‌ها واجد خوشه همخوانی آغازی است، در دو بخش خوشه‌های دوهمخوانی و خوشه‌های سه‌همخوانی، بررسی شده است. مهم‌ترین نتایج پژوهش بدین شرحند: الف. تقسیم‌بندی دقیق دگرگونی‌های واجی با بذل توجه به دگرگونی‌های صوتی همخوان‌ها و ارایه فهرستی از 6 دسته اصلی دگرگونی‌های واجی خوشه‌های دوهمخوانی (با 15 تنوع) و 3 دسته اصلی دگرگونی‌های واجی خوشه‌های سه‌همخوانی (با 6 تنوع)؛ ب. در 35 خوشه دوهمخوانی آغازی، فعال‌ترین دگرگونی‌های واجی به‌ترتیب درج واکه میان‌هشت، حذف همخوان دوم و تحول همخوان اول، و حذف همخوان اول بوده‌اند. ج. در 4 خوشه سه‌همخوانی آغازی، فعال‌ترین دگرگونی‌های واجی به‌ترتیب حذف همخوان اول و سوم، و حذف همخوان اول و درج واکه میان‌هشت بوده‌اند.

  کلیدواژگان: خوشه همخوانی، خوشه همخوانی آغازی، درج واکه، حذف همخوان، حذف خوشه، تحول خوشه
|
 • Fateme Jahanpour * Pages 1-26
  In Iranian mythology, we rarely find the name of Wekard. In the few remaining texts from pre-Islamic Iran, it is briefly mentioned that he was Houshang's brother and the founder of agriculture, which was also called Pishdadi. In Islamic texts, although he is mentioned as a prophet, there is not much news about him. But Abu Rihan al-Biruni is one of the few writers who has paid more attention to his life and his character that based on some theories suggested about his name, origin, duties and his relationship with social classes. Abu Rihan al-Biruni by equating dehghani and writing, has considered the dehghani as the dignity of the Dibiris class and has considered the star of Mercury to be the special star of writers and dehghani. However, in this article it has been tried to introduce Dehghans and to examine their role in transmitting the culture and literature of ancient Iran to the Islamic era and their relationship with the Debirs, as well as to the educated class of Iranian society. In addition, by analyzesing the role and position of Wekard in ancient times, we try to find out the causes of the anonymity of this mythical character.
  Keywords: Wekard, Houshang, Agriculture, Dehghani, Debiri, Tir, Atarod star
 • Marziye Borzoueian *, MohammadReza Khaki Pages 27-63

  Mourning rituals are one of the oldest rituals in history.Rituals play a large part in the continuation of community traditions. A look at the history and origins of these rituals suggests that public and formalized mourning rituals originated throughout the ancient world from the regeneration and resurrection myths and lasted for centuries. What makes the historical and genealogical study of these rituals remarkable in Iran is the amazing survival and durability of these rituals in Iran to date. The most important mourning ritual in pre-historic Iran is “Mourning Rite for Siavash”. The present study seeks to find out the mythical, historical, and ideological infrastructures of these pre-Islamic mourning rituals. The results of this historical-analytical study indicate that the main form of mourning rituals in pre-Islamic Iran, is strongly suspected to be a remnant of the very old rites of agricultural societies, which over time and under the influence of historical factors and necessities, manifested in the story of the epic martyrdom and resurrection of Siavash And has survived as part of the Siavashi rituals in ancient Iran.The results of this historical-analytical study indicate that the main form of mourning rituals in pre-Islamic Iran, is strongly suspected to be a remnant of the very old rites of agricultural societies, which over time and under the influence of historical factors and necessities, manifested in the story of the epic martyrdom and resurrection of Siavash And has survived as part of the Siavashi rituals in ancient Iran.

  Keywords: Mourning Rituals, Mourning Rite for Siavash, Farming Myth, Siavash Ritual, Holly marriage
 • Milad Jahangirfar *, Iraj Dadashi, Saeed Seyyed Ahmadi Zavieh Pages 65-93

  This paper studies “curse” and "cursing" in the royal Elamite inscriptions. In general, curses put forth a condition ignoring which would invoke an outside power, usually of a deity, to mete out punishment to any malefactor. Thus, this research examines "curse" and "cursing" concerning two specific subjects: first, the preservation of royal "names", and second the use of a curse to uplift the position of Huteluduš-Inšušinak, a Middle Elamite king in the late twelfth century BC.It makes clear that “curse” was mainly used to preserve the “name” of kings and queens. The “name” not only identifies a person, but in a more general sense it also conveys “offspring” and “continuity”. This study shows how the king asks the gods to preserve his name as well as his descendants. Indeed, a “curse” would assure the sovereigns that his name, memory and the royal line would survive all possible damages and threats, and thrive in the future.Huteluduš-Inšušinak suffered a series of devastating attacks commanded by Nebuchadnezzar. Other historical documents point out that the Elamite power was on the wane during the reign of the Elamite king. Nonetheless, he issued a curse that invoked one god and two historical figures, instead of invoking a group of deities.

  Keywords: curse, determent, royal inscriptions, Middle Elamite, NEO-ELAMITE
 • Hossein Mohammadi *, Sahmeddin Khazaee Pages 95-124

  In today's world, the media has a very wide role in conveying messages and social communication. Studies in ancient Iran show that the transmission of messages through humans, birds, symbols and signs (fire, minaret, tin, sculpture, etc.) It has been. in the governments of ancient Iran, due to the constant conflict with foreigners, especially the Parthian and Sassanid conflicts with the Romans, the spy and intelligence apparatus played a more effective role. But in general, the news and information system in the early days of the Achaemenid rule was wider and more organized than the Parthian and Sassanid dynasties and became the basis for subsequent dynasties. Now the question is whether the media was important in ancient Iran. What media were used in transmitting and receiving the message, was there a change in the transmission of the message, in which dynasties of ancient Iran was news and information more diverse? The results of the research show that informing and receiving news was important because it helped to exercise the king's power, prevent riots, monitor the behavior of the dependent states and counter the invasion of enemies. The resources available in the libraries have been used to do the work, and the research methodology is narrative in nature.

  Keywords: Media, Ancient, Iran, Achaemenids, Parthians, Sassanids
 • Somayeh Hamidi * Pages 125-146
  The present study is based on the history of Iranian studies of the Asian Society (La Société asiatique) of Paris based on its official organ, the Asian Journal (Journal asiatique). Since from the beginning, there are several articles related to the history and culture of Iran in this journal, and according to the data extracted from the journal in the first hundred years of the Society with quantitative and qualitative analysis and review of Iranian studies articles, it is possible to determine the position of Iran in the Oriental studies of Society from the very beginning, and the position of different scientific schools especially philology and ancient languages can be seen. Also, the scientific and cultural relations between Iranians and prominent French Iranologists can be observed. Following these studies, other insights such as the motivations, concerns, and goals of the sponsors and the research priorities and missions defined by the Society have been obtained. Finally, by examining all these cases, it can be seen that during the period under review, the view of French Iranologists towards Iran and Iranians has always been friendly and respectful. The present result is independent of the perceptions and opinions of European orientalists, especially French, and is only relevant to the Iranologists of Asian Society.
  Keywords: Orientalism, Iranology, Asian Society of Paris, Asian Journal of Paris, philology, Ancient languages
 • Zeynab Hosseini *, Nazanin Darvishi Pages 147-177

  Examining the Pahlavi advice books shows us that friendship is an individual trait before it is a social concept. This means that every person must first be characterized by the temperament of» friendship« by using good teachings, and then strive for friendship and gaining good friends. Understanding friendship and good friends is one of the basic concepts of Sassanid advices that plays an important role in understanding their thoughts correctly. Therefore, this research tries to give a clear answer to the question of what is the place of friendship in Sasanian advice books and how are these ideas organized? The findings of this study (which has been done by descriptive- analytical method) indicate that Pahlavi advice books, in both religious and empirical types, place great emphasis on friendship. Religious advice books, with the aim of spiritual salvation, are based on loving the soul and living as it pleases. Also, empirical-practical advices, in the light of achieving salvation and mental health, emphasizes the friendly relations of people and good living in the shadow of friendship. The Pahlavi friend-oriented advices express an idea that intends to destroy demons with the help of friendship and to continue the creation and upbringing of good people by establishing security and peace. Hence, the essence of the idea of friendship is » people-friendliness«, which has been interpreted as the law of Ahuramazda. In this way (which is not to the liking of demons), warnings are always given to stay away from the deceitful false friends, and to know the good friend of the selfish friend, the role of the righteous and consultation with them is spoken.

  Keywords: Friendship, Good Friend, Pahlavi Advice books, Ancient Iran
 • Zohreh Baradaran * Pages 179-197

  Ritials have always played an important role in the practical area of religion, which also applies to the Zoroastrian religion. The Avestan texts can be divided into two categories based on their ritual use: the texts recited in the rituals by the priests in the Fireplace, such as Yasna, Visperad and Vendidad and the second category of Avestan texts, such as the Yasts and Avesta fragments, can be read outside of the fireplace by other People in the community. Yasna ceremony is the oldest basis of zoroastrian ritual, , although their ancient form has changed and became simpler due to manuscripts, but has remained and has not been destroyed. Our main source for the Yasna recitation ceremony is the manuscripts, which have been written or collected by the clergies and they were used by the clergies as tool for holding the Yasna recitation .The main purpose of this article is to introduce the Kerman manuscript and to explain and analyze the structure and content of this manuscript, which was used for reading in Yasna or Yazisn ceremony . This manuscript belongs to the family collection of Mobed Rostam Rashidi, which is kept in the zoroastrian museum in the fireplace of Kerman.

  Keywords: Avesta, yast visperad Manuscript, Kerman
 • Nadia Hajipour * Pages 199-218
  The mādayān ī hazār dādestān or the Book of Thousand Judgments is a text in the Pahlavi script and language belonging to the late Sassanian era. The content of this text is exclusively legal without referring to religious issues. The laws in this text are more civic and rarely refer to criminal law. Issues such as partnership, marriage, divorce, debt payment, guarantee, inheritance, rent, adoption, etc. are raised in this text. Restorative justice tries to establish reconciliation between groups and ultimately in the society by emphasizing on repairing and compensating the victims and making the criminal responsible for the crime he committed. In order to achieve this, elements such as Voluntary action, expression of truth, encounter, agreement, support and non-publicity are discussed and investigated. The purpose of this article is to examine the restorative elements in the text of Mādayān ī Hazār Dādestān and tries to answer the question whether the mentioned restorative elements can be seen in this legal text and can it be examined? Investigations prove evidence of the existence of these elements; For example, in the element of voluntariness, a person who commited a sin deserving of death, whenever he surrendered himself voluntarily, this act of his would cause the death penalty to be removed from him. In exression of truth, whenever a person was inclined to tell the truth from contradiction, he was not condemned because the investigation was on its right path, which was to remove the damage. In encounter, the use of the pronouns "I" and "you" in the text shows that the two sides were facing each other and talking to each other. And ....
  Keywords: Restorative Justice, Elements of Restorative Justice, Mādayān ī Hazār Dādestān, Laws of the Sassanid Era, Midlle Persian
 • Reza Ebrahimzadeh Haghighi Fars, Zohreh Zarshenas *, Ameneh Zaheri Abdevand Pages 219-245

  The present article represents two significant issues of John of Dailam’s actions, Syriac Christian saint, who lived in Iran after Arab’s conquest and in the time of Umayyad Khalifa “Abd-almalik ibn marwan” in the late seventh and early eighth century A.D. one of these issues describes the relationship between Christian monks, including him, and the khalifas, governers or nobles through the healing skill in which Christians famously mastered and sometimes, some of them, like John of Dailam, implemented it by means of prophet-like miracles which were attributed to them. the other issue relates to the selection of Persian language as the monastery language in the city of Arrajān in Pars. John of Dailam apparently consented to use it in the Persian- speaking monastery, which could possibly be considered iconoclasm and non- conformity with Syriac church’s regulations concerning the language of praying. Both of these issues seem to have been related to Iranian religious, cultural and linguistic backgrounds and despite the disapproval of some bishops and their inappropriate attitudes regarding the Iranian backgrounds prior to Islam in Iran, John of Dailam took actions concerning the aforementioned issues then. With respect to the relevant studies, these two considerable issues not only led to the spread of Christianity among the Iranians of the region at that time, but also the resistance of the Persian speakers caused the Persian language to replace the non- Iranian language in the prayers of the Persian- speaking monastery. Thus, while finding or maintaining a place in Iranian Christianity, notwithstanding the decline of its official form at that juncture, the Persian language continued to exist,even in verbal form among its speakers.

  Keywords: Sogdian, John of Dailam, Christian monks, Monastery Language, Persian language
 • Sorena Firouzi *, Zohre Jozi, MuhammadAmin Saadat Mehr Pages 247-272

  When Shamshi-Adad V, the powerful king of Assyria and the successor of Shalmaneser III, overcame his brother's revolt, a new world of people and eastern settlements appeared before him and his army. Among these peoples, the Medes and their royal city, Sagbita, have determined one of the most interesting martial fates in the history of the western plateau of Iran. With the victory over this city, the king of Assyria was able to gain a great territory and thus, after his father, he became the founder of the era of plunder of Median people in the next two centuries. What happened to the royal city of Sagbita in the ninth century BC, and whether there was a connection between it and Ecbatana in the Greek texts and Hagmatāna in the inscription of Darius I in Behistun, is the aim of this research. Also, the relationship between the historical and mythological content of texts related to the emergence of this city is a topic that this study has addressed. The present article shows that although geographically there is no similarity between Sagbita and Bitī-Sagbat with Hagmatāna, the name and memory of the two, as well as the proximity of their geographical boundaries, gave rise to Hagmatāna or Ecbatana in the next century.

  Keywords: media, Hagmatāna, Archaeomythology, Assyria, Sagbita
 • neda akhavan aghdam Pages 273-292

  Ferdowsi’s Shahnameh is one of the most important and everlasting epics in Iran and the world which its significance is not only the result of managing the scenes and representing the images which are appropriate the subjects but also the choice of the words and phrases make this epic as a masterpiece in the world. So we could ask these questions that how much Ferdowsi was aware in the selection of words and what did the “speech” mean in his thoughts. This article tries to find the meaning of the word “speech” in the Ferdowsi’s Shahnameh. It seems that it is used in different meanings which is understandable from the context. It shows the importance of “speech” for Ferdowsi. But it could be asked if there is any similarity between the meaning of “speech” in Shahnameh and Pahlavi texts. To achieve the result the meaning of “speech” would be studied in both Shahnameh and Pahlavi texts. On the other hand, it would be compared the importance of “speech” in old Iranian ideology and Shahnameh. This study is done with descriptive and analytical method and it tries to study the diversity of meaning of the word “speech” in Pahlavi texts and Shahnameh with semantic approach.

  Keywords: “speech”, Ferdowsi, Shahnameh, Pahlavi texts, semantic
 • Hamed Kharazian, Farzaneh Goshtasb, Yahya Modarresi Pages 293-322

  Initial consonant clusters as frequent and remarkable phenomena are of great importance for the study of Old Iranian Languages. These clusters have been broken or reduced moderately, and occasionally eliminated entirely in the course of the development of Old Iranian Languages, particularly Old Persian and sometimes Avestan, into Middle Persian, and then of Middle Persian into New Persian. This paper aimed at discerning, and then classification of, various phonological changes by which these clusters have been reduced. In this survey, 398 New Persian derivatives of Old Iranian origin contained such clusters have been analysed to achieve the target. Some of the most significant results obtained in this study include: 1. the accurate classification of changes into 6 main categories encircling 15 variations in the case of two-consanant clusters, as well as into 3 main groups including 6 variations subject to three-consonant clusters; 2. identifying a. anaptyxis, b. second consonant deletion along with first consonant development, and c. initial dropping (initial consonant deletion) as the 3 most active changes 35 two-consonant clusters have been involved with; 3. identifying a. first and third deletion, and b. initial dropping along with anaptyxis as the 2 most effectual changes imposed upon 4 three-consonant clusters.

  Keywords: consonant cluster, initial consonant cluster, vowel insertion, consonant deletion, consonant cluster deletion, cluster reduction