فهرست مطالب

تاریخ - پیاپی 66 (پاییز 1401)
 • پیاپی 66 (پاییز 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/09/01
 • تعداد عناوین: 15
|
 • بررسی و تبیین جایگاه حضرت خدیجه (س) در کلام رسول خدا (ص) و روایات
  اسمعیل سخا، امیر تیمور رفیعی*، کیوان لولویی، سید حسن قریشی کرین صفحه 1

  این پژوهش باهدف شناخت اجمالی جایگاه خدیجه (س) از دیدگاه رسول خدا (ص) و روایات می باشد چرا که از برجسته ترین زنان روزگار در کنار مریم بنت عمران (س)، آسیه بنت مزاحم همسر فرعون (س)، و دخترش حضرت فاطمه (س) بنت محمد (ص) به عنوان سرور زنان در دنیا و آخرت شناخته و معرفی شده اند. فلذا در این مقاله سعی شده با استفاده از کلام رسول خدا (ص) و روایات ایمه معصومین (ع) به گوشه ای هر چند اندک به جایگاه و عظمت این بانو که خداوند متعال در هر روز چند بار به سبب ایشان بر ملایکه مباهات می ورزد، پرداخته شود.در این پژوهش به چند سوال شامل، اینکه رسول خدا (ص) در موارد مختلف خدیجه را چگونه معرفی کرده؟ و ایمه معصومین چگونه به وجود خدیجه (س) افتخار نموده اند؟هدف از تعریف و تمجید آنان از خدیجه (س) چه مواردی می باشد، پرداخته خواهد شد. یافته این تحقیق با روش کتابخانه ای به شیوه تحلیلی- توصیفی، به برخی از روایات از دیدگاه رسول خدا (ص) و ایمه اطهار (ع) در خصوص مقام دنیایی و اخروی خدیجه (س) اشاره نموده و با تحلیل و بررسی روایات بر اتقان و یا غیر منطقی بودن آنها می پردازد، در این نوشتار مشخص شده است که با توجه به بیانات حضرت رسول (ص) و معصومین (ع)، جایگاه و مقام خدیجه (س) از همه زنان و دیگر همسران محمد (ص) رفیع تر و ارزشمندتر بوده است. چرا که کمک های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ایشان در گسترش اسلام در طول تاریخ ماندگار گردیده است.

  کلیدواژگان: خدیجه(س)، رسول خدا(ص)، روایات
 • سیری تاریخی در آموزه های عرفانی در مثنوی مولانا
  فاطمه حاج زین العابدین، کامل احمدنژاد*، فریده محسنی هنجنی، افسانه لطفی عظیمی صفحه 2

  در دیدگاه ویکتور فرانکل معنا درمانی عبارت از درمان از رهگذر معنا یا شفابخشی از رهگذر معناست. فرانکل اراده معطوف به معنا را سرچشمه همه انگیزه ها و اهداف انسان می داند. انسان در معنی درمانی باید برای سلامت روان خویش، آزادی انتخاب رفتار داشته باشد و قدم در معنویت ناخودآگاه خود بگذارد و با پاسخ به کشف ناخودآگاهش، حقیقت متعالی درونی خویش را کشف نماید تا بتواند از اساسی-ترین رنج آدمی یعنی مرگ نیز، تعریفی زیبا داشته باشد. به عقیده فرانکل معناجویی و یافتن معنای زندگی در واقع تجلی انسانیت است و معنا مانند ایمان، امید و عشق کشف کردنی است. مولانا در مثنوی معنوی به دنبال ایجاد انگیزه و شوق به زندگی همراه با معنویت است. او می کوشد موانع رسیدن به معنویت را از پیش پای سالک بردارد. تحمل رنج ها، مسیولیت پذیری، عشق راستین، اعتقاد راسخ به خدا راهکارهای رسیدن به معنویت است. دیدگاه عرفانی مولوی با روانشناسی معناگرای ویکتور فرانکل همسوست. از این روی در پژوهش حاضر بر اساس نظریه معنادرمانی فرانکل به تحلیل مفهوم معنی و شوق زندگی در مثنوی معنوی پرداخته می شود. روش تحقیق توصیفی - تحلیلی و از نوع کتابخانه ای است. در این پژوهش مولفه های رنج، تحمل پذیری، مسیولیت پذیری، عشق و دین داری نظریه فرانکل در مثنوی معنوی تبیین و تفسیر شده است. در روان شناسی معنی گرای فرانکل و تعالیم عملی عرفان مولانا به رنج و سختی با دید مثبت نگریسته می شود و هردو استقامت و تحمل را در برابر مصایب و مصاعب عامل پختگی و وسیله کمال انسان می دانند.

  کلیدواژگان: عرفان، معنادرمانی، مثنوی مولوی
 • گذری برتاریخ منظر (نما) در شهرهای ایران ازآغاز دوره اسلامی تاعصر حاضر
  اکرم خدامی پور، حسین ذبیحی*، سید مجید مفیدی شمیرانی صفحه 3

  رشدشتابان باگسترش بی رویه کالبدی معماری درحوز ه معماری شهری،به نحوی شکل گرفت که بسیاری ازمجموعه های شهری نتوانستندخود را با این رشدبی رویه تطبیق دهند،درنتیجه سیمای بصری معماری شهرهاکه در برگیرنده طیف وسیعی ازنماهاست،ازلحاظ توسعه،دچار اغتشاش بصری گردید.پیامداین رشدکالبدی سریع وشتابان،عدم نظارت برساخت وتغییرات اساسی در منظرنماها با صورت متنوعی ازکالبدسیمای معماری بناهاگردید.سیمای بصری نمای ساختمان هادر منظرمعماری شهرها از مهم ترین عوامل سازنده هویت منظرمی باشند.باتوجه به اهمیت نما در منظر معماری واز آنجایی که نمادرحوزه معماری بخشی ازهویت وحقوق عمومی شهروندان رادربرمی گیردو بادر نظرگرفتن وضیعت نابسامان نماهای معماری درمنظر معماری شهری،ضرورت تبیین مدلی مفهومی برای نماهابه صورت کلیتی هماهنگ پیشنهاد و مطرح می شود.باتوجه به تنوع اقلیمی درکشور ایران و توجه به این مسیله که تاثیرات محیطی درکالبدمعماری تاثیربسزایی دارد،تبیین این مدل با درنظرگرفتن اقلیم گرم وخشک ایران مدنظرقرارگرفته است.ارتقاءهویت منظرمعماری نماهای معاصرنیازمندمدلی است که سیمای معماری شهربه عنوان بخش کالبدی آن را در کنارابعاد فرهنگی ونیازهای کارکردی آنمدنظرقراردهد.

  کلیدواژگان: منظر، معماری، صفویه
 • تحول مفهوم هویت ملی در عصر قاجار
  کیانوش افشاری، حامد عامری گلستانی*، بهرام یوسفی، شیوا جلال پور صفحه 4

  ایران، به عنوان یکی از کهن ترین کشورهای جهان، از دیرباز دارای نوعی هویت ملی و «ملت» بوده است و این را می توان در استمرار نام «ایران» دید. سه لایه سازنده هویت «ملی» ایرانیان، «ایرانی بودن»، «دین» و در دوره جدید «تجدد» است. دو لایه کهن هویت ملی ایرانیان، از دیرباز در کنار هم کم وبیش سازگار بودند، و عناصر متداخل زیادی با یک دیگر داشته و دارند. با آشنایی ایرانیان با دنیای جدید، موجب شد که آگاهی های نوینی در این زمینه به وجود بیاید و این آگاهی ها موجب تحول در این هویت شد. از این رو، سوال اصلی این پژوهش آن است که این تحول در مولفه های مربوط به هویت ملی، در عصر قاجار (پیش از مشروطه)، چگونه شکل گرفته است؟ این پژوهش، با روش توصیفی تحلیلی، به این نتیجه رسیده است که «باستان گرایی»، «سره نویسی»، «بازتعریف از وطن» و «بازتعریف ملت» و «شکل گیری اندیشه ناسیونالیسم (در معنای مدرن آن)» مهم ترین مولفه های «منظومه هویت ایرانی جدید» را تشکیل می دهند.

  کلیدواژگان: باستان گرایی، عصر قاجار، ملت، وطن، هویت ملی
 • آرای اندیشه گران ایرانی معاصر درباره انحطاط تمدن اسلامی
  جهانبخش ثواقب* صفحه 5

  مقوله رکود و انحطاط تمدن اسلامی همانند برآمدن و شکوفایی و عظمت آن مورد توجه بسیاری از اندیشمندان مسلمان و غیر مسلمان بوده است و هرکدام در بررسی این انحطاط، علل و عواملی را مطرح کرده اند. کسانی این عوامل را درون-ساختاری جست وجو کرده اند؛ یعنی عواملی که از درون جامعه اسلامی بر آن تاثیر منفی گذاشت؛ و برخی به عوامل برون-ساختاری توجه کرده اند؛ یعنی حوادثی که از بیرون بر تمدن اسلامی وارد شد و باعث زوال آن گشت. در این مقاله، به شیوه توصیفی- تحلیلی، با طرح این پرسش که اندیشه گران ایرانی دوران معاصر چه عواملی را بر انحطاط تمدن اسلامی تاثیرگذار دانسته اند؟ دیدگاه های برخی از این اندیشه گران را در پاسخ به این پرسش مطرح کرده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که این اندیشه گران، انحطاط را به اسلام منتسب نکرده اند؛ بلکه آن را به انحرافات گوناگون اعتقادی، رفتاری و اخلاقی که در جامعه اسلامی در زمامداران و مسلمانان رخ داد مربوط کرده اند. همچنین عوامل بیرونی را نیز در این انحطاط موثر دانسته اند که به دلیل مساعدبودن شرایط درونی جامعه اسلامی بوده است.

  کلیدواژگان: تمدن اسلامی، انحطاط، اندیشه گران ایرانی معاصر، عوامل درونی، عوامل بیرونی
 • تحلیل علل اقتصادی و سیاسی در شکل گیری جنگ های پلوپونز و پیامدهای آن
  محمدمسیح هاشمی نیا، فاطمه جان احمدی*، ابراهیم خراسانی پاریزی صفحه 6

  تاریخ یونان اتفاقات زیادی را در خود رقم زده است و آنچنان دارای تاریخ پرباری است که تمامی ابعاد فرهنگی، تاریخی و سیاسی و نظامی و اقتصادی را در خود گنجانده است. یونان در بستر تاریخی خود شاهد جنگ های مختلفی بوده است و این جنگ ها گاه در خارج مرز و گاه در داخل مرز شکل می گرفتند. از جمله جنگ های داخلی که در یونان رخ داد، جنگ میان دولت شهرهای آتن و اسپارت بوده است که به جنگ های پلوپونز مشهور گشتند. این جنگ ها در سه دوره تاریخی رخ نمودند که علل های شکل گیری آن از عوامل سیاسی و اقتصادی بوده اند. از نتایج مهم این جنگ این بود که به انحطاط آتن که از مراکز تمدن یونان محسوب می شد، منجر شد و در پی آن به انحطاط یونان بعد از مدت ها گردید. در مقاله برآنیم تا عوامل سیاسی و اقتصادی را در شکل گیری جنگ های پلوپونز تحلیل نماییم و هم چنین پیامدها و نتایج جنگ ها را تشریح نماییم.

  کلیدواژگان: یونان، جنگ های پلوپونز، اسپارت، آتن
 • تا ثیر مباحثات مذهبی امام رضا (ع) در گسترش تشیع (خراسان قرن سوم)
  محمدجواد جعفری*، سید اصغر محموآبادی، کیوان لولویی، حمیدرضا جدیدی صفحه 7

  مردم خراسان بزرگ در نیمه نخست قرن اول هجری، اسلام را پذیرفتند.در این هنگام تشیع طرفداران اندکی داشت لیکن از آغاز سده ی سوم با وجود اقتدار حاکمان عباسی اهل سنت، تشیع، مذهب غالب مردم شهرهاوروستاها خراسان گردید. شروع این کار با حضور امام رضاو اقدامات ایشان بود.این پژوهش بنیادی به دنبال پاسخ به این پرسش است که مباحثات مذهبی امام واقدامات دقیق ایشان چه اندازه منشا گسترش تشیع بوده است؟ جوابی که پس از بررسی اسنادو کتب تاریخی وتحلیلی به دست آمد نشان می دهد این روش امام، در برابر علمای ادیان دیگر به همراه درک دقیق بحران های جامعه اسلامی، با نگاهی به آینده،و همچنین اتخاذ مواضع وراهکارهای سیاسی و فرهنگی هوشمندانه، بهترین الگو برای رواج تشیع بوده است. وباعث شد غیر مسلمانان و مسلمانان فرق دیگربه تشیع امامی علاقمندشوند و تشیع رابه عنوان مذهب خود بپذیرند.اثر این شیوه قابل تقلید برای مبلغان مذهبی، بسیار محسوس تر و ملموس تر از صدور دستورالعمل های حکومتی و روش های دیگر ارزیابی می شود.

  کلیدواژگان: : امام رضا(ع)، مباحثات مذهبی، گسترش تشیع، قرن سوم هجری، خراسان بزرگ
 • نگرش مورخان آثار تاریخ نگاری سده واپسین صفوی (1035ه ق -1135ه ق) به قیام ها و شورش ها در ایران با تاکید بر منابع داخلی
  نسترن ریاسوند، منیره کاظمی راشد*، محمدباقر آرام، رحیم شهرتی فرد صفحه 8

  واپسین قرن دوره صفویه به دلیل ضعف حکومت مرکزی، موجب شورشهای اعتراض آمیزی همچون شورش غریبشاه ویا رستم خان سپهسالار و...علیه حکومت مرکزی شد. مورخان این دوره ضمن وابستگی ها یا تمایلات جانبدارانه درباری، علاوه بر گزارش شورش و تاکید بر عدالت شاهان، به توجیه علل این شورشها پرداخته و در بخش اعظمی از گزارشات، صرفا سرداران یاغی و یا طوایف شورشی را مقصر قلمداد کرده اند وتقریبا در هیچ یک از این منابع مطالبی در خصوص علل واقعی حدوث این شورشها و همچنین تحلیل پیامدهای آنان آورده نشده است. به دلیل وابستگی های مورخان به دربار و ساختار دیوان سالاری، دیدگاه حاکمیتی در ارایه گزارشات و تبیین علل و پیامدهای این اعتراضات بسیار پر رنگ است. براین اساس، پرسش اصلی در این پژوهش این است که شورشها و درگیریهای داخلی چه جایگاهی را در آثار تاریخنگاری سده پایانی عصر صفوی به خود اختصاص داده اند؟ انعکاس این شورش ها بر اساس نگرش مورخان و حجم منابع تاریخی و موقعیت اجتماعی و سیاسی مورخان در این دوره متفاوت بوده و به علل مذهبی و دینی و اجتماعی و سیاسی و... بستگی دارد. انجام پژوهش حاضر به روش گردآوری اطلاعات به شیوه کتابخانه ای وتحلیل محتوا میسر شده است.

  کلیدواژگان: صفویه، سده واپسین، نگرش مورخین، شورش غریبشاه، شورش رستم خان
 • هم نشینی آب و آتش در بناهای مذهبی دوره ساسانی
  پریا دواچی، کمال الدین نیکنامی*، سجاد علی بیگی صفحه 9

  بررسی ها نشان می دهد که آتشکده های دوره ساسانی تمایل زیادی به قرارگیری در کنار منابع آب نظیر رودخانه ها و چشمه ها دارند. شاید در ظاهر نتوان به صراحت الزام وجود منابع آبی در کنار نیایشگاه های دوره ساسانی را تایید کرد، ولی با بررسی مکان قرارگیری نیایشگاه ها درمی یابیم که بیشتر آنها در نزدیکی منابع آبی احداث گردیده اند و یا با طی کردن مسافتی کوتاه به منابع آبی دست پیدا می کنند و یا در برخی موارد در کنار آتشکده ها بنایی برای گرامی داشت آ ب نیز ساخته می شده است. با وجود فقدان اطلاعات در توصیف معماری نیایشگاه ها در متون دینی نظیر اوستا، ممکن است بتوان از طریق تطبیق نوشته های این کتاب در رابطه با جایگاه ایزدانی چون آناهیتا با بناهای به جا مانده از دوره ساسانی مانند آتشکده ها، به شناختی در رابطه با بناهای مرتبط با نیایش آب و آتش در این دوره دست یافت. این پژوهش با هدف پاسخ به این پرسش که آیا ساخت نیایشگاه های مرتبط با آتش در دوره ساسانی در کنار منابع آبی دلایل دینی داشته است یا خیر؟، با شیوه اسنادی و با استناد به شواهد باستان شناختی، تلاش دارد تا دلایل ساخت نیایشگاه های مرتبط با آتش در کنار منابع آب را مورد بررسی قرار دهد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که در بیشتر موارد بنایی مختص به نیایش آب ساخته نمی شد و نیایش آب در کنار منابع آب انجام می گرفت که از این نظر نزدیکی بناهای مرتبط با آتش به منابع آب نشانی از دلایل مذهبی انتخاب مکانی آتشکده ها و نزدیکی به منابع آب است.

  کلیدواژگان: معماری مذهبی، نیایشگاه، آب، آتش، دوره ساسانی
 • بررسی شخصیت و عملکرد قیس بن سعد بن عباده انصاری
  رامین علیزاده، مهدی گلجان*، مهدی انصاری صفحه 10

  قیس بن سعد بن عباده انصاری یکی از اصحاب پیامبر ص و از یاران امام علی (ع) و امام حسن است. تاریخی برای تولد وی ذکر نشده؛ اما با توجه به قراین و پژوهشهای موجود، هنگام ورود پیامبر ص به مدینه در سن نوجوانی بوده است. این شخصیت در دوران پیامبر دارای افتخاراتی از جمله: خادم پیامبر ،رییس انتظامات و حامل پرچم انصار در بعضی از غزوه ها بوده که این مناصب نشان از نزدیکی و همراهی او با پیامبر دارد. در زمان خلافت امام علی (ع)، از اولین کسانی است که با ایشان بیعت کرد و در جنگ های جمل ، صفین و نهروان از یاران امام بود.وی مناصب مختلفی در دوره امام علی (,ع) داشت وی از اولین کسانی بود که با امام حسن (ع) بیعت کرد و در نهایت بعد از صلح امام حسن ع در مدینه اقامت گزید و در آخر حکومت معاویه درگذشت. پژوهش پیش رو به شیوه توصیفی - تحلیلی و تاریخی و با استناد به منابع کتابخانهای، نقش و تاثیرگذاری قیسبن عباده بر حوادث تاریخی دوران پیامبر و دوران اما علی ع و پس از ایشان را مورد مطالعه قرار داده است. بررسیهای صورت گرفته نشان می دهد که قیس و خاندان وی از ارکان اصلی اسلام در زمان پیامبر اکرم ص بوده و حتی بعد از وفات ایشان و در زمان امام علی (ع) نیز رشادتها و تلاشهای بیشایبهای در راه تقویت و تحکیم اسلام از خود نشان داده و تا آخر بر عهد و پیمان خود باقی ماند .

  کلیدواژگان: قیس بن سعدبن عباده انصاری، پیامبر، امام علی، مصر، آذربایجان، خلفای سه گانه
 • تحلیل ویژگیهای تاریخی و عناصر اصلی قصه حضرت موسی (ع) در پرتو شناخت فضای نزول آیات
  فاطمه باباعلی، محمدمهدی تقدیسی*، جعفر نکونام صفحه 11

  مطالعه قصه های قرآنی با تکیه بر فضای نزول، پرده از پاره ای از حقایق و مفاهیم بر می دارد. در این مقاله قصه ی حضرت موسی (ع) به عنوان برشی از تاریخ، با چنین رویکردی مورد مطالعه قرارگرفته است. این پژوهه در پی پاسخ به این سوال است که؛ ویژگی های تاریخی و عناصر اصلی قصه حضرت موسی (ع) چیست؟ و شناخت فضای نزول آیات تا چه حد برشناخت این ویژگی ها و عناصر اصلی تاثیر گذار است؟ در این مقاله قصه حضرت موسی (ع) با تکیه بر شناخت فضای نزول آیات و با روش تحلیلی وتطبیقی، مورد بررسی قرار گرفته و به شناخت ویژگی های تاریخی و عناصر اصلی قصه ی قرآنی حضرت موسی(ع) نیز دست یافته از جمله: شرایط رعب و وحشت، تفکرات بنی اسراییل و عملکرد آنان، بحث زمان و عقب و جلو رفتن رویدادها همراه با فضاسازی، توجه به عناصر وحوادث در عصر حضرت موسی (ع)، استفاده از الفاظ نشانگر قطعیت یا تردید و... البته آیات مربوط به قصه حضرت موسی (ع) متضمن قواعد کلی نیز هست که در زمان ها و مکان های دیگر نیز جاری و ساری است و این همان سنت الهی است.

  کلیدواژگان: قصه ی قرآن، حضرت موسی (ع)، فضای نزول، ویژگی های تاریخی
 • پژوهشی تاریخی و باستان شناسی در روستای استاد با هدف بازشناسی و مکان یابی استوئنه باستانی و شهر آساک اشکانیان
  نسرین طایفه قهرمانی* صفحه 12

  در نقشه ی امپراطوری پارت، نام «استوینه» یکی از ایالات مهم پارت دیده می شود که در حدود جغرافیایی شمال شرقی ایران قرار گرفته است. اهمیت این ایالت به علت رخدادهای تاریخی اولین شاهان سلسله اشکانیان است؛ همچنین گفته می شود آساک، شهری که اشک اول آنجا تاجگذاری کرده است در این ایالت قرار داشت. طی یک بررسی تقریبا پیمایشی به شواهدی از حصارها و دژهایی متعلق به عصر پارت در روستایی به نام استاد در شهرستان فاروج که در کنار شهرستان قوچان قرار گرفته است دست یافتیم. این حصارها هم اکنون به قلعه کهنه معروف است. به گفته ی اهالی به این روستا در گذشته استو گفته می شد که به مرور به استاد تغییر نام داده است که به کلمه استوینه باستانی نزدیک است. در این مقاله ضمن بیان حوادث تاریخی این بخش مهم از جغرافیای اشکانیان به دست یافته های میدانی برای تشریح کامل این ایالت و آثار شهر آساک و حدود ایالت استوینه پرداخته خواهد شد.

  کلیدواژگان: استوئنه، آساک، قلعه زاوه، قلعه کهنه، پارتیان
 • تردیدهای شیخ بهایی در همکاری با دولت صفوی
  رفعت خواجه یار* صفحه 13

  تشکیل دولت صفوی و رسمیت یافتن مذهب شیعه در ایران موجب حضور علمای شیعه حتی از سرزمین های اطراف در ایران گردید به ویژه در دوران شاه طهماسب که تعداد زیادی از علمای جبل عامل به دربار او روی آوردند و صاحب مقامات برجسته مذهبی شدند و اکثرا به همکاری با دولت صفوی پرداختند و نسل دوم و سوم این علما در دهه های بعد همچنان با حکومت صفوی همکاری داشتند.شیخ بهایی از نسل علمای جبل عامل است که در دوران سلطنت شاه عباس اول مقام شیخ الاسلامی که بالاترین مقام مذهبی بود را بر عهده داشت او به عنوان یک عالم برجسته شیعه در عین همکاری با دولت صفوی ولی (در برخی آثارش) با شک و تردید به این همکاری می نگرد و حتی از آن به عنوان شرک یاد می کند. این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی درصدد است با استفاده از منابع تاریخی ابتدا تصویری از حکومت صفوی در دوران سلطنت شاه عباس اول ارایه داده سپس به تحلیل عملکرد شیخ بهایی و تعامل او با دولت صفوی بپردازد.

  کلیدواژگان: شیخ بهایی، حکومت صفوی، شاه عباس، شیعه، علما
 • مکان یابی شهرهای قرارگرفته برسر شاهراه خراسان در کرمانشاهان (محور ساسانی قصر شیرین- کرمانشاه)
  صبا غلامی*، رضا مهرآفرین، رسول موسوی حاجی صفحه 14

  جغرافیای تاریخی روشی علمی برای مطالعات محوطه های باستانی، جای یابی شهرها و محوطه ها، است. جغرافیای تاریخی عوامل جغرافیایی را در طول تاریخ بررسی می کند. غرب ایران در طول تاریخ به واسطه موقعیت استراتژیک و همسایگی با عراق و فاصله کم با تیسفون همواره مورد اهمیت و توجه بوده است جاده قصر شیرین-کرمانشاه دارای ارزش تاریخی و تجاری است، این جاده به عنوان بخشی از شاه راه تجاری خراسان آسیای غربی را به آسیای شرقی وصل می کند. کرمانشاه دومین استانی است که بیشترین آثار ازدوره ساسانی را دارا است، مسیر تجاری راه خراسان با گذر از قصر شیرین و کرمانشاه از ایران می گذرد امروزه بخشی از آن که منطبق با جاده ای است که از عراق به سمت کرمانشاه می رود. بانام محور ساسانی قصر شیرین - کرمانشاه شناخته می شود، حدفاصل شهر قصر شیرین تا کرمانشاه شهرهای سرپل ذهاب، کرند، اسلام آباد غرب و ماهیدشت قرار دارد، این شهرها و روستاهای اطراف آن هرکدام آثار تاریخی متعلق به دوران های تاریخی، اشکانی، ساسانی و پس از ساسانی را دارا است. این مسیر باستانی هنوز مورداستفاده و اهمیت است. در دوران اشکانی و ساسانی با توجه به نقش واسطه گری تجاری از این مسیر استفاده شده است، در دوران اسلامی این منطقه بخشی از ایالت جبال بود. اهمیت تجارت در این مسیر باعث ایجاد شهرهای مهم و پویا شده است. این جاده همواره موردتوجه سیاحان و جغرافیا نویسان بوده است. در این مقاله جغرافیای تاریخی منطقه در دوران اشکانی، ساسانی و دوران اسلامی موردمطالعه قرارگرفته است.

  کلیدواژگان: واژگان کلیدی: جغرافیای تاریخی، اشکانی، ساسانی، ایالت جبال، محور قصرشیرین-کرمانشاه
 • تجدید رقابت میان اصولی و اخباری در صدر دوره قاجار
  الهام امیری، غلامحسین زرگری نژاد*، سینا فروزش صفحه 15

  تجدید رقابت میان اصولی و اخباری در صدر دوره قاجارچکیده:اختلاف نظر میان دو مکتب فقهی اخباری و اصولی، پیش از آنکه در سده 12 ه.ق به پایان برسد چالش دنباله دار بین دو نحله در قرن 13 نیز مجددا شروع می شود. در این روند پیوستگی های نسبی و سبب بین روحانیون اصولی به تقویت مجتهدان و اتحاد آنها علیه دیدگاه روحانیون اخباری منجر شد. با ظهور میرزامحمد استرآبادی (در قرن سیزدهم هجری و در روزگار قاجاریه) دور جدیدی از تشدید تقابل بین علمای اخباری و اصولی به وقوع پیوست. مجادلات و مباحثات دو اندیشه اصولی و اخباری در دوره قاجار پیامدهای گوناگون سیاسی و مذهبی داشت که به ویژه در حوزه ی تحولات مربوط به دستگاه روحانیت در گسترش اندیشه اجتهاد و تقلید، تحکیم نهاد مرجعیت قدرت یابی و نفوذ روحانیت در میان توده های مردم و رویارویی با دولت و نظام حکومتی، گرایش بخشی از روحانیت اصولی به اندیشه های روشنگرانه و تفکرات جدید و استقبال از برخی مظاهر نوگرایی ظاهر شد. تحولات سیاسی منطقه و از جمله جنگهای ایران و روس عامل رقابت میان اصولیان و اخباریان بود. این مقاله تلاش دارد تا با پیگیری قرابت های موجود بین علمای دینی درباره علل گرایش های اخباری در میان روحانیت عصر قاجار بپردازد و تجدید رقابت میان این دو نحله در عرصه تحولات درون سازمانی روحانیت بررسی شود.

  کلیدواژگان: اخباریگری، اجتهاد، استرآبادی، روحانیت، عصر قاجار
|
 • Investigating and Explaining the Position of Khadijeh (s) in the Words of the Prophet (PBUH) and the narrations of Imams (PBUH(
  Esmaeil Sakha, Amirteymour Rafiei *, Keyvan Loloie, Sh.Hasan Quorishi Page 1

  This study aims to give a brief overview of the position of Khadijeh from the perspective of the Prophet and narrations, because she is one of the most prominent women of the time along with Maryam bint Imran, Asiya bint Mazahem, Pharaoh's wife, and her daughter Hazrat Fatima. The daughter of Muhammad has been recognized and introduced as the master of women in this world and the hereafter. Therefore, in this article, we have tried to use the words of the Messenger of God and the narrations of the Imams to give a glimpse into the position and greatness of this lady that God Almighty praises the angels several times a day because of her. To be paid.This research includes several questions, how did the Messenger of God introduce Khadija in different cases? And how did the Imams of the Infallibles take pride in the existence of Khadijeh? The findings of this research, using the library method in an analytical-descriptive manner, refer to some narrations from the point of view of the Messenger of God and the Imams regarding the worldly and otherworldly status of Khadijeh. Or deals with their irrationality, in this article it is specified that according to the statements of the Prophet (PBUH) and the Infallibles, the position and position of Khadijeh is higher than all women and other wives of Muhammad and It has been more valuable. Because their economic, social and political contributions to the spread of Islam have remained throughout history

  Keywords: Khadijeh, the Messenger of God (PBUH), narrations
 • A historical journey in mystical teachings in Rumi's Masnavi
  Fatemeh Haj Zain Al-Abedin, Kamel Ahmadinejad *, Farideh Mohseni Hanjani, Afsaneh Lotfi Azimi Page 2

  In Victor Frankl's view, meaning therapy is healing through meaning or healing through meaning. Frankel considers the meaning-oriented will to be the source of all human motives and goals. In meaning therapy, man must have the freedom to choose behavior for his mental health and step into his subconscious spirituality, and in response to his unconscious discovery, discover his transcendent inner truth so that he can give a beautiful definition of the most basic human suffering, namely death. Have. According to Frankel, meaning and finding the meaning of life is in fact the manifestation of humanity, and meaning, like faith, hope and love, can be discovered. Rumi in Masnavi Manavi seeks to create motivation and enthusiasm to live with spirituality. He tries to remove the obstacles to spirituality from the seeker. Tolerance of suffering, responsibility, true love, firm belief in God are the ways to reach spirituality. Rumi's mystical view is consistent with the semantic psychology of Victor Frankl. Therefore, in the present study, based on Frankel's theory of semantic therapy, the concept of meaning and desire for life in the spiritual Masnavi is analyzed. The research method is descriptive-analytical and library type. In this research, the components of suffering, tolerance, responsibility, love and religiosity of Frankel's theory have been explained and interpreted in the spiritual Masnavi. In Frankl's semantic psychology and the practical teachings of Rumi's mysticism, suffering

  Keywords: mysticism, meaning therapy, Rumi', s Masnavi
 • A passage on the history of landscape in Iranian cities from the beginning of the Islamic period to the present era
  Akram Khodampour, Hossein Zabihi *, Seyed Majid Mofidi Shemirani Page 3

  The rapid growth with the excessive expansion of the architectural body in the field of urban architecture was formed in such a way that many urban groups could not adapt themselves to this excessive growth, as a result, the visual image of the architecture of the cities, which includes a wide range of views, became a visual disturbance from the point of view of development. The visual appearance of building facades is one of the most important factors in the construction of landscape identity in the architectural view of cities. Considering the importance of the symbol of the architectural view and since the symbol of the architectural field includes a part of the identity and public rights of citizens, and considering the chaotic situation of architectural facades in the urban architectural landscape, the necessity of explaining a model for the concept of facades in a general climate is suggested. In the country of Iran and paying attention to the issue that environmental influences have a significant impact on the architectural body, the explanation of thisThe model has been considered considering the hot and dry climate of Iran. The improvement of the architectural landscape identity of contemporary facades requires a model that considers the architectural appearance of the city as a physical part of it in addition to its cultural dimension and functional needs.

  Keywords: veiw, safavi, architect
 • The evolution of the concept of national identity in the Qajar era
  Kianoosh Afshari, Hamed Ameri Golestani *, Bahram Yousefi, Shiva Jalalpoor Page 4

  Iran, as one of the oldest countries in the world, has long had a kind of national identity and "nation" and this can be seen in the continuation of the name "Iran". The three building blocks of Iranian national identity are "being Iranian", "religion" and in the new era "modernity". The two ancient layers of Iranian national identity have long been more or less compatible with each other, and have and still have many overlapping elements. With the acquaintance of Iranians with the new world, it caused new awareness in this field and this awareness caused a change in this identity. Therefore, the main question of this research is how this change in the components of national identity was formed in the Qajar (pre-constitutional) era? This descriptive-analytical study has concluded that "archeology", "rewriting", "redefining the homeland" and "redefining the nation" and "shaping the idea of nationalism (in its modern sense)" are the most important components of the "new Iranian identity system".

  Keywords: Archeology, Qajar Era, nation, homeland, National Identity
 • The views of contemporary Iranian thinkers on the decline of Islamic civilization
  Jahanbakhsh Savagheb * Page 5

  The category of stagnation and decline of Islamic civilization, such as its rise and prosperity and greatness, has been considered by many Muslim and non-Muslim thinkers, and each of them has discussed the causes and factors in the study of this decline. Some have explored these factors intra-structurally; That is, the factors that negatively affected it from within Islamic society; And some have paid attention to extra-structural factors; That is, the events that entered the Islamic civilization from outside and caused its decline. In this article, descriptively-analytically, by asking the question, what factors have considered contemporary Iranian thinkers to affect the decline of Islamic civilization? Has raised the views of some of these thinkers in response to this question.Research findings show that these thinkers did not attribute the decline to Islam; Rather, it has been linked to the various doctrinal, behavioral, and moral deviations that have occurred in Islamic society among rulers and Muslims. External factors have also been considered effective in this decline, which has been due to the favorable internal conditions of Islamic society.

  Keywords: Islamic civilization, Decline, Contemporary Iranian thinkers, Internal factor, External factor
 • Analysis of economic and political causes of the Peloponnesian wars and their outcomes
  MohammadMasih Hashemi Nia, Fateme Janahmadi *, Ebrahim Khorasaniparizi Page 6

  Greek history since long has been the cause and root of many events and deeds and is so vast that it is the root and cause of Greek culture, history, politics, military and economy. Greece has experienced different internal and external wars; Peloponnesian wars were a series of civil wars in Greece. These wars which happened or occurred in three historical periods have political and economical roots and causes. The result of the wars was that Aten which was the center of civilization and next Greece weakened. In this paper we try to study and analyze the political and economical roots of the Peloponnesian wars and also analyze the results and outcomes of the wars.The outcome of the wars also was that Aten which was the center of civilization and next Greece weakened. In this paper we try to study and analyze the political and economical roots of the Peloponnesian wars and also analyze the results and outcomes of the wars.

  Keywords: EnglishGreece, Peloponnesian wars, Spart
 • Effectiveness Off Imam Reza’s Religion Arguments For Shiite Expansion. (Greet Khorasan,Third Hejira Century)
  MohamadJavad Jafarii *, Sayyed Asghar Mahmoodabadi, Keyvan Loloie, Hamidrza Jadidi Page 7

  The people of Greater Khorasan converted to Islam in the first half of the first century AH. At that time, Shiism had few supporters, but from the beginning of the third century, despite the authority of the Sunni Abbasid rulers, Shiism became the dominant religion of the people of Khorasan. This work began with the presence of Imam Reza and his actions. This fundamental research seeks to answer the question of how much the Imam's religious debates and his precise actions were the source of the spread of Shiism? The answer obtained after reviewing historical and analytical documents and books shows that this method of the Imam was the best model for the spread of Shiism in the face of scholars of other religions, with a precise understanding of the crises of Islamic society, looking to the future, and adopting intelligent political and cultural positions and strategies. Is. It caused non-Muslims and Muslims of other sects to become interested in Imami Shi'ism and to accept Shi'ism as their religion.

  Keywords: Basic Vocabulary: Imam Reza(AS), Shiite expansion, Khorasan, Religion arguments
 • Attitudes of historians of the late Safavid(1035 AH-1135 AH) period to uprisings and riots in Iran
  Nastaran Riyasvand, Monirh Kazemirashed *, MohammadBagher Aram, Rahim Shohratifard Page 8

  The last century of the Safavid period, due to the weakness of the central government, led to protest revolts such as the revolt of Gharib Shah or Rostam Khan Sepahsalar and ... against the central government. Historians of this period, in addition to court affiliations or partisan tendencies, in addition to reporting the revolt and emphasizing the justice of the kings, have justified the causes of these revolts and in most of the reports have blamed only the rebel leaders or insurgent tribes. None of these sources provides information on the real causes of these riots as well as the analysis of their consequences. Due to the dependence of historians on the court and the structure of the bureaucracy, the ruling view is very colorful in presenting reports and explaining the causes and consequences of these protests. Accordingly, the main question in this study is what place did riots and internal conflicts have in the historiographical works of the last century of the Safavid era? The reflection of these revolts is different based on the attitude of historians and the volume of historical sources and the social and political position of historians in this period and depends on religious, religious, social, political and ... causes. The present research has been done by library data collection and content analysis..

  Keywords: Safavid, Last Century, Attitudes of Historians, karibshah revolts, Rostamkha
 • Companion of Water and Fire in Religious Monuments of Sassanid Era
  Paria Davachi, Kamal-Aldin Niknami *, Sajjad Alibaigi Page 9

  Studies show that the Sasanian fire temples tend to be near water resources, such as rivers, springs, and streams. However, the necessity of its existence in fire temple’s surrounding could not be confirmed certainly but by studying the locations of fire temples we realize that most of them are built near or at a short distance from water sources, or in some cases, there is a building near fire temples to praise water. Despite the lack of information on describing the architecture of the fire temples in Avesta, the most important source of Zoroastrianism, we juxtaposed its description of Anahita, places, and homes with the architecture of religious places from the Sassanian period that is known. The current study aims to answer the question: did the building of fire temples next to the water sources have religious reasons or not? This study intends to investigate why the fire temples were built near water sources through documentary research methods and by citing archaeological evidence. It may be depicted that in the majority of the cases, no monument used to be built for praising water, and the ritual was held near the water sources. From this view, the proximity of constructing fire temples to the water resources was an illustration of religious justifications for selecting the location of fire temples and their proximity to the water sources.

  Keywords: Religious Architecture, Temple, Water, Fire, Sassanid era
 • A study of the personality and performance of Qais ibn Sa'd ibn Ibadah Ansari
  Ramin Alizadeh, Mehdi Goljan *, Mahdi Ansari Page 10

  Qais ibn Sa'd ibn Ibadah Ansari is one of the companions of the Prophet (PBUH) (and one of the companions of Imam Ali) (AS) and Imam Hassan. No date has been mentioned for his birth; He was a teenager and had honors during the time of the Prophet, such as: the servant of the Prophet, the head of law enforcement and the bearer of the Ansar flag in some battles, which shows his closeness and companionship with the Prophet during the caliphate of Imam Ali (AS). , Is one of the first people who pledged allegiance to him and was one of the companions of the Imam in the battles of Jaml, Safin and Nahrawan. He held various positions in the period of Imam Ali (AS). Finally, after the peace of Imam Hassan (AS), he settled in Medina and died at the end of Mu'awiyah's rule. The period of Imam Ali (as) and after him has been studied. Studies have shown that Qais and his family were among the main pillars of Islam during the time of the Holy Prophet (pbuh) and After his death and during the time of Imam Ali (as), he showed great courage and efforts in strengthening Islam and remained true to his covenant until the end.

  Keywords: Imam Ali (AS), Egypt, Azerbaijan, the three caliph
 • Analysis of historical features and main elements of the story of Prophet Moses in the light of understanding the atmosphere of revelation of verses
  Fatemeh Babaali, MohammadMehdi Taqdisi *, Jafar Nekoonam Page 11

  The study of Qur'anic stories based on the atmosphere of revelation reveals some facts and concepts. In this article, the story of Prophet Moses as a section of history has been studied with such an approach. This study seeks to answer the question that; What are the historical features and main elements of the story of Prophet Moses? And to what extent is knowing the space of revelation of verses effective in recognizing these main features and elements? In this article, the story of Prophet Moses based on knowing the atmosphere of revelation of verses and with analytical and comparative method, has been studied and the historical features and main elements of the Qur'anic story of Prophet Moses have been achieved, including: Conditions Fear, the thoughts of the children of Israel and their actions, the discussion of time and back and forward events along with the atmosphere, attention to the elements and events in the time of Prophet Moses, the use of words indicating certainty or doubt and .... Of course the relevant verses The story of Prophet Moses also includes general rules that are valid in other times and places, and this is the divine tradition.

  Keywords: The Story of the Qur', an, Prophet Moses, Space of Revelation, Historical Features
 • Historical and archaeological research in the village of Ostad with the aim of identifying and locating the ancient Stoeneh and the city of Asak Parthians
  Nasrin Tayefeh Ghahremani * Page 12

  Archaeological research at the state of Stoene & Asak city of Parthian period in north of KhorasanIn the map of the Parthian empire, the name "Stoeneh" is seen as one of the important states of Parthia, which is located in the geographical area of northeastern Iran. The importance of this state is due to the historical events of the first kings of the Parthian dynasty; it is also said that Asak, the city where the Ashk I were crowned, was located in this state.During a survey, we found evidence of fortresses belonging to the Parthian era in a village called Ostad in the city of Farooj, which is located next to the city of Quchan. These fortresses are known as the Qaleh Kohne now. According to the villagers, in the past, Ostoo was said to have changed its name to Ostad, which is close to the ancient word Stoeneh.In this article, while describing the historical events of this important part of the Parthian geography, field findings will be given for a complete description of this state and the works of Asak city and the borders of Stoene state.

  Keywords: Stoeneh, Asak, Zaveh Castle, Kohneh Castle, partian
 • Sheikh Bahai's hesitations concerning cooperation with the Safavid government
  Rafat Khajeh Yar * Page 13

  Safavid state formation and the recognition of the Shiite religion in Iran led to the presence of Shiite scholars even from the surrounding lands in Iran, especially during the reign of Shah Tahmasb, when many scholars of Jabal Amel turned to his court and became prominent religious officials, mostly in cooperation with the Safavid government. And the second and third generations of these scholars continued to cooperate with the Safavid government in the following decades.Sheikh Baha'i is a descendant of the Jabal Amel scholars who held the position of the highest religious official during the reign of Shah Abbas I. As a prominent Shiite scholar, he collaborated with the Safavid government, but He looks at it and even mentions it as polytheism. Using descriptive and analytical methods, this article uses historical sources to first present a picture of the Safavid rule during the reign of Shah Abbas I and then to analyze the performance of Sheikh Baha'i and his interaction with the Safavid state.

  Keywords: Sheikh Baha', i, Safavid rule, Shah Abbas, Shiites, Ulama
 • Finding cities located on the Khorasan highway in Kermanshah (Sassanid axis of Qasr Shirin-Kermanshah)
  Saba Gholami *, Reza Mehrafarin, Rasool Mousavi Haji Page 14

  Historical geography is a scientific method for studying ancient sites, locating cities and sites. Historical geography examines geographical factors throughout history. Western Iran has historically been important due to its strategic location and proximity to Iraq and its short distance from Ctesiphon. The Qasr Shirin-Kermanshah road has historical and commercial value. Connects. Kermanshah is the second province with the most artifacts from the Sassanid period. The trade route of Khorasan passes through Qasr Shirin and Kermanshah passes through Iran. Today, part of it corresponds to the road that goes from Iraq to Kermanshah. It is known as Qasr Shirin-Kermanshah Sassanid axis. The distance between Qasr Shirin and Kermanshah is the cities of Sarpol-e Zahab, Korand, Islamabad-e-Gharb and Mahidasht. Has. This ancient route is still used and important. During the Parthian and Sassanid eras, due to the role of commercial intermediation, this route was used. In the Islamic era, this region was part of the Jabal province. The importance of trade in this direction has created important and dynamic cities. This road has always been of interest to tourists and geographers. In this article, the historical geography of the region during the Parthian, Sassanid and Islamic eras has been studied.

  Keywords: historical geography, Parthian, Sassanid, Jabal province, Qasr Shirin-Kermanshah axis
 • Renewal of competition between Osuli and Akhbari at the beginning of the Qajar period
  Elham Amiri, Gholamhossein Zargarinejad *, Sina Foroozesh Page 15

  Renewal of competition between Usuliyan and akhbarians at the beginning of the Qajar periodAbstractDisagreement between the two schools of jurisprudence, Akhbari and Usuli, before the end of the 12th century AH, the series of challenges between the two schools in the 13th century begins again. In this process, the relative and causal connections between the fundamentalist clerics led to the strengthening of the mujtahids and their unity against the views of the Akhbari clerics. With the advent of Mirza Mohammad Astarabadi (in the thirteenth century AH and during the Qajar period), a new round of intensification of the confrontation between akhbarian and fundamentalist scholars took place. discussions about both fundamentalist and akhbarian ideas in the Qajar period had various political and religious consequences, especially in the field of incitement related to the clerical apparatus in spreading the ideas of ijtihad and imitation, strengthening the institution of authority and influence of the clergy among the Tuido people and confronting The government, part of the fundamentalists clergy, appeared to enlightenment and new ideas and to welcome some manifestations of modernity. Political developments in the region, including the Iran-Russia wars, were the cause of rivalry between the fundamentalists and the Akhbaris. This article tries to follow the existing similarities between religious scholars about the causes of akhbarian tendencies among the clergy of the Qajar era and to examine the renewed competition between these two sects in the field of intra-organizational developments of the clergy.

  Keywords: Akhbari, Ijtihad, Mirza Mohammad Astarabadi, clergy, Qajar Era