فهرست مطالب

آفاق امنیت - پیاپی 55 (تابستان 1401)
 • پیاپی 55 (تابستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/06/31
 • تعداد عناوین: 7
|
 • فرزاد سلطانی، ابراهیم ضرغامی*، مهدی جاودانی مقدم صفحات 11-38

  جهان عرصه رقابت و همکاری بازیگران سیاسی- فضایی و کنشگران اقتصادی برای تامین امنیت، حفظ منافع ملی و توسعه سطح رفاه است. یکی از مهم ترین عوامل دسترسی به این مهم، شناسایی، سیاست گذاری و به کارگیری قدرت در جهت دسترسی به مناطق راهبردی جهان است. داده های موجود گویای آن است که درآینده نزدیک، اقیانوس هند، به مرکز توجهات جهانی در قرن بیست و یکم تبدیل خواهد شد. این منطقه از جهان با عواملی همچون افزایش تجارت بین المللی، تغییرات جمعیتی، ادغام اقتصادها، مدرنیزه شدن بنادر و کشتیرانی، افزایش وابستگی قدرت های اقتصادی در تامین انرژی و رشد منافع راهبردی قدرت ها مرتبط است. ازاین رو، اقیانوس هند به عنوان یک حوزه رقابتی شدید بین آمریکا، چین، هند و دیگر قدرت های جهانی پدیدار خواهد شد. به دنبال آن امنیت ملی ایران به ویژه حوزه امنیت دریایی نیز متاثر خواهد شد. این مسیله از نشانگان مهم گذار از ژیوپلیتیک سنتی و ورود به ساختار جدید ژیوپلی نومیک جهانی است. در این چارچوب، سوال اصلی این مقاله این است که مهمترین مسایل و موضوعات موجود در معادلات قدرت های جهانی در بستر ساختار جدید ژیوپلی نومیک جهانی با تمرکز بر اقیانوس هند کدامند و چه تاثیری بر امنیت ملی ایران خواهد داشت؟ یافته های این پژوهش که به روش توصیفی- تحلیلی صورت گرفته است، نشان می دهد که امنیت خطوط دریایی، دسترسی مطمین به انرژی، رقابت چین و آمریکا، تنش ها بر سر منابع بستر و زیر بستر دریا و به دنبال آن شکل گیری ایتلاف های امنیتی از مسایل و موضوعات مهم در حوزه راهبردی اقیانوس هند می باشند که تاثیر مستقیمی بر امنیت ملی کشور به ویژه در حوزه اقتصاد دریایی و بازدارندگی نظامی در بستر دریا خواهد گذاشت.

  کلیدواژگان: راهبرد، امنیت ملی، ژئوپلی نومیک، قدرت های جهانی، اقیانوس هند
 • محسن محمدی الموتی* صفحات 39-69
  رژیم حقوقی دریای خزر یکی از مسایل مهم و مورد مناقشه کشورهای ساحلی این دریا و از مسایل تاثیرگذار بر منافع و امنیت ملی کشورمان است. به جهت اهمیت کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر موسوم به کنوانسیون آکتایو، مقاله حاضر می کوشد، با بهره گیری از روش توصیفی- تحلیلی و بررسی نقاط اصلی قوت و ضعف متن کنوانسیون، به واکاوی پیامدهای احتمالی تصویب و اجرایی شدن آن بر ابعاد مختلف امنیت ملی کشور و ارایه تدابیر و راهکارهای مواجهه با چالش های احتمالی فرارو بپردازد. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد، به رغم نقاط مثبت مندرج در کنوانسیون، نقاط ضعف موجود در آن نظیر معیار خط مبدا عادی، عدم توازن میان منافع ایران و سایر کشورهای ساحلی در زمینه انرژی، شیلات و امنیت، عدم اشاره صریح به معاهدات گذشته و اصل انصاف، امکان عبور نیروهای نظامی بیگانه تحت پرچم کشورهای ساحلی و احیای طرح ترانس خزر قادر است تاثیرات مخاطره آمیزی بر منافع و امنیت ملی کشور در زمان حال و آینده باقی گذارد. ازاین رو، مهم ترین توصیه مقاله حاضر این است که تا موعد انعقاد موافقت نامه خط مبدا، می بایست از تصویب کنوانسیون آکتایو در مجلس شورای اسلامی خودداری گردد تا زمانی که جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات پیش رو اطمینان حاصل کند قادر به تعیین خطوط مبدا مستقیم طویلی می شود که بیشترین مساحت از آب دریای خزر را به عنوان آب های داخلی به خود اختصاص داده و حدود خارجی آب های سرزمینی ایران بیشترین پیشروی را در محدوده بیست درصدی در این پهنه دریایی داشته باشد.
  کلیدواژگان: دریای خزر، دریای کاسپین، امنیت ملی، رژیم حقوقی دریای خزر، کنوانسیون آکتائو
 • اکبر خزلی*، اصغر افتخاری، مهدی فیروزکوهی صفحات 71-95

  امنیت ملی هر کشور یکی از مهم ترین دستاوردهای هر نظام سیاسی است که سایر حوزه های توسعه و پیشرفت جامعه در سایه آن به سرانجام می رسد. یکی از پشتوانه های اصلی تقویت و بیشینه کردن امنیت ملی، ضریب ایدیولوژیک هر کشور است که مولفه ها و شاخص های آن می تواند در هر جامعه ای متفاوت باشد. این مولفه ها و شاخص ها با گذر زمان کمرنگ شده و بعضا به دست فراموشی سپرده می شود و اگر از طریق بازگویی و بازتولید به نسل های بعدی منتقل نگردد، بعد از مدتی ضریب ایدیولوژیک که مهم ترین پشتوانه امنیت ملی یک کشور به حساب می آید، تضعیف شده و به دنبال آن امنیت ملی کاهش یافته و تهدیدات افزایش می یابد. بنابراین تقویت امنیت ملی از روش های بازگویی و بازتولید می تواند تهدیدات امنیت ملی را با تقویت و بالا بردن ضریب امنیت ملی کاهش دهد. در این تحقیق که از روش آمیخته یا ترکیبی انجام شده است با استفاده از تحلیل منابع 5 مولفه و 29 شاخص برای ضریب ایدیولوژیک شناسایی شد که بعد از توزیع پرسشنامه ها تعداد 36 پرسش نامه جمع آوری و با نرم افزار «SPSS» تجزیه وتحلیل شد که پس از تجزیه وتحلیل مولفه ارزش ها، مشارکت سیاسی، شخصیت ها و نهادهای افتخارآفرین، هویت ملی، مراسم و شعایر ملی- مذهبی به ترتیب دارای بیشترین تاثیر بودند و از بین 29 شاخص امام خامنه ای (مدظله) و حضرت امام (ره) از مولفه شخصیت ها و نهادهای افتخارآفرین، ولایت مداری از مولفه ارزش ها، دین و مذهب از مولفه هویت ملی و شهید حاج قاسم سلیمانی مجددا از مولفه شخصیت ها و نهادهای افتخارآفرین در اولویت های اول تا پنجم تاثیرگذاری بر ضریب ایدیولوژیک قرار دارند و مابقی شاخص ها در اولویت های بعدی می باشند.

  کلیدواژگان: امنیت ملی، تهدید، ضریب ایدئولوژیک، جهوری اسلامی ایران، شعائر ملی و مذهبی، هویت ملی
 • کمیل یوسف شعیبی*، محمدعلی راغبی، محمد نوذری صفحات 97-128

  امنیت از جمله مسایلی است که برای تک تک آحاد جامعه بسیار حیاتی است و درجه اهمیت آن، تا به آنجاست که به عنوان یکی از علل پذیرش حکومت ها از سوی مردم نام برده می شود و تمامی حکومت ها، برقراری امنیت را ازجمله ماموریت های خود برمی شمرند. ازاین روی، آن ها برای برقراری امنیت همه جانبه، انجام پاره ای از اقدامات اطلاعاتی را در دستور کار خود قرار می دهند که دراین بین، تجسس از جایگاه ویژه ای برخوردار است، چراکه پایه و اساس اکثر اقدامات اطلاعاتی به شمار می رود.این اقدام از منظر اسلام دارای حدودی است و طبق ادله شرعیه، آن چیزی که در بدو امر به نظر می رسد، حرمت تجسس به نحو مطلق است و عموم این ادله، به ظاهر تمامی اقسام تجسس را نهی نموده است؛ لذا در این تحقیق تلاش گردیده تا با استفاده از روش تحلیل مضمون و تمرکز بر قرآن، سیره معصومین (علیهم السلام) و ادله عقلی، حدود این اقدام مورد تفقه قرار گیرد؛ چراکه مبانی فعالیت های اطلاعاتی می بایست از متن دین و احکام فقهی استخراج گردد تا کاملا منطبق بر دین باشد. بنا به یافته های این پژوهش تجسس در امور کلان مرتبط با حکومت نظیر فرق انحرافی، معاندین حکومت، عوامل نفوذی، حدود دشمن و نظارت بر ارکان حکومت و... جایز و بعضا واجب بوده و در مسایلی نظیر امور شخصی مردم، اسرار مسلمین و واکاوی عیوب آنان جایز نیست.

  کلیدواژگان: امنیت، اقدامات اطلاعاتی، فقه امامیه، تجسس، تحلیل مضمون
 • امید آسیابان*، محمد جولانی صفحات 129-157
  در شرایط کنونی سیستم بین الملل استفاده از ظرفیت های هم افزایی ناشی از بین منطقه گرایی یکی از بدیل های مناسب برای دیپلماسی دفاعی دولت ها محسوب می شود. پرسش اصلی این پژوهش این است که چرا ظرفیت های بین منطقه ای منجر به تقویت دیپلماسی دفاعی جمهوری اسلامی ایران می شود؟ روش این پژوهش مبتنی بر دو گام است؛ در گام اول مدلی تحلیلی- نظری ارایه می شود و در گام دوم با استفاده از داده های تجربی ظرفیت های بالفعل و بالقوه دیپلماسی دفاعی جمهوری اسلامی ایران و بین منطقه گرایی موردبررسی قرار می گیرد. مطابق فرضیه این پژوهش بین منطقه گرایی فضای کنش راهبردی و دفاعی را تحت تاثیر قرار داده است. دیپلماسی دفاعی دولت ها تحت تاثیر بین منطقه گرایی نیازمند افزایش هم افزایی در شبکه های بین منطقه ای هستند. جمهوری اسلامی ایران در سیستم بین الملل دارای شبکه های بین منطقه ای تعاملی و تاسیسی در ابعاد ژیوپولیتیکی، ژیوکالچری و ژیواکونومیکی است. این شبکه های بین منطقه ای از طریق تداخل شبکه ای می تواند ظرفیت های بالقوه فراوانی برای دیپلماسی دفاعی جمهوری اسلامی ایران فراهم کند.
  کلیدواژگان: بین منطقه گرایی، دیپلماسی دفاعی، شبکه های بین منطقه ای، شبکه تعاملی شبکه تاسیسی
 • مجتبی شعاع اردبیلی*، محمد یوسفی جویباری، محمد قربانی گلشن آباد صفحات 159-187
  زمینه و هدف

  خاورمیانه همیشه محل منازعه قدرت های جهانی بعد از جنگ جهانی اول و دوم با استفاده از نظریه برنارد لوییس و هانتینگتون بوده است و طرح خاورمیانه جدید حاصل همین منازعه سیاسی غرب بوده است. ایران در قلب خاورمیانه به عنوان کشوری مذهبی همراه با تنوع قومی، موردتوجه نظام آمریکا از وقوع انقلاب اسلامی بوده است، بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، یکی از برنامه های دفاعی- سیاسی آمریکا، تقابل با ایران به دلیل قطع وابستگی و تلاش برای استقلال در توسعه (نظامی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی) بوده است. ازجمله نفوذ فرهنگی ایران به خاطر فرهنگ مذهبی و مبارزه با استثمار نوین و دفاع از حقوق انسانی جوامع مظلوم، ایران را به دغدغه مهم نظام سیاسی آمریکا تبدیل کرده است. بر این اساس هدف اصلی پژوهش مطالعه تاثیر همکاری های راهبردی ایران و چین بر موقعیت منطقه ای آمریکا در غرب آسیا است.

  روش

  روش پژوهش از نوع اسنادی- تاریخی است که با استفاده از منابع دست اول تاریخی، مقالات و کتب به پرسش اصلی پاسخ می دهد.

  یافته ها: 

  نتایج نشان می دهد که آمریکا از حربه های مختلف تحریم، صدور قطعنامه، ترور دانشمندان و تطمیع کشورهای منطقه برای قطع رابطه با ایران و تحریک آن ها، جهت انزوای اجتماعی- سیاسی ایران بهره برده است، در این میان ایران از استراتژی جایگزین برای خنثی سازی تلاش چندجانبه آمریکا و ناکامی آن برای نفوذ و سلطه بر منطقه استفاده کرده است. به تعبیری در خاورمیانه، تبدیل به نیروی مهارکننده قدرت نظامی آمریکا و برنامه های سیاسی آن شده است. میدان ایرانی به معنای چگونگی انجام یک استراتژی در برابر بازی سیاسی آمریکا، برگرفته از آیین انقلاب اسلامی و قانون اساسی آن است. افزایش قدرت نظامی، اقتصاد مقاومتی، نرمش قهرمانانه (اقتدار سیاسی)، جهاد فرهنگی (نفوذ رسانه ای در برابر غرب) و اجتماعی (تقویت سرمایه اجتماعی بین المللی و منطقه ای) از سیاست گذاری میدان ایران در برابر آمریکاست. چین به عنوان یک بازیگر مهم این میدان در عصر جدید است. ایران نیز به عنوان بازیگر مهم منطقه خاورمیانه، بازی های چندجانبه خود را متناسب با رفتار آمریکا بازتعریف هوشمندانه می کند. قرارداد 25 ساله با چین، در کنار تعامل عزتمند و اقتدارآمیز ایران، رفتاری برای به حاشیه راندن قدرت سلطه آمریکا و کاهش فشارهای فراجهانی آن است. این بحرانی بزرگ برای نظم نوین آمریکایی است که بانظم سیال و نوین منطقه ای و فرامنطقه مواجه شده و در آینده جایگاه، قدرت و دپیلماسی آن را با چالش جدی مواجه خواهد کرد.

  کلیدواژگان: گونه شناسی میدان، توافق 25 ساله چین و ایران، نظام جهانی، تعامل منطقه ای، نظم آمریکایی
 • امیررضا مقومی*، مهدی جاودانی مقدم صفحات 189-225
  منطقه غرب آسیا یکی از مهمترین مناطق بین المللی است که در سال های اخیر به ویژه پس از بیداری اسلامی (2011) با تحولات عمیق و گسترده ای مواجه شد. این مسیله، نه تنها سیاست خارجی و امنیتی دولت ها را متحول ساخت بلکه با بازتعریف ایتلاف ها و اتحادهای جدید، زمینه تغییر نظم موجود و شکل گیری واقعیت های نوین استراتژیکی را در منطقه به وجود آورد. در این میان، امارات متحده عربی، علی رغم روابط گسترده ای که از سالیان گذشته با رژیم صهیونیستی داشت، به عنوان سومین کشور عربی، به طور رسمی در سپتامبر 2020 روابط خود را با این رژیم علنی ساخت و دومینویی از عادی سازی روابط میان اعراب با رژیم صهیونیستی را پس از 26 سال به حرکت درآورد. در این چارچوب، این مقاله به دنبال پاسخ به این سوال اصلی است که مهمترین متغیرهای تاثیرگذار در علنی سازی روابط امارات متحده عربی با رژیم صهیونیستی کدامند و این مسیله، چه تاثیری بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران دارد؟ یافته های این مقاله با تاکید بر موازنه تهدید، نشان می دهد که موازنه سازی در برابر محور مقاومت (و به ویژه گروه های اخوانی)، اندیشیدن به خاورمیانه پساآمریکا و هراس از سیاست های واشنگتن، جلب حمایت آمریکا و استفاده از لابی های صهیونیستی و همچنین بهره مندی از مزایای فناورانه رژیم صهیونیستی، متغیرهای اصلی و تاثیرگذار در علنی سازی روابط امارات متحده عربی با رژیم صهیونیستی به شمار می آید. چنین رخدادی، برای جمهوری اسلامی ایران فضای ژیوپولیتیکی جدیدی را ایجاد نموده است که در آینده می تواند در قدرت ملی و نفوذ منطقه ای محور مقاومت به رهبری ایران تاثیرگذار باشد.
  کلیدواژگان: امارات متحده عربی، رژیم صهیونیستی، توافق ابراهیم، موازنه تهدید، جمهوری اسلامی ایران
|
 • Farzad Soltani, Ebrahim Zarghami *, Mahdi Javdanumoghadam Pages 11-38

  The world is the arena of competition and cooperation of space political and economic actors to ensure security, maintain national interests and develop the level of welfare. One of the most important factors to reach this goal is to identify, make policies and use power to access strategic areas of the world. The available data show that in the near future, the Indian Ocean will become the center of global attention in the 21st century. This region of the world is related to factors such as increasing international trade, demographic changes, integration of economies, modernization of ports and shipping, increasing dependence of economic powers in energy supply and growth of strategic interests of powers. Therefore, the Indian Ocean will emerge as an area of ​​intense competition between America, China, India and other world powers. After that, Iran's national security will be affected, especially in the field of maritime security. This issue is one of the important symptoms of the transition from traditional geopolitics and entering the new structure of global geopolinomics. In this framework, the main question of this article is what are the most important issues and issues in the equations of world powers in the context of the new global geopolinomic structure focusing on the Indian Ocean and what effect will it have on Iran's national security? The findings of this research, which was carried out in a descriptive and analytical way, show that the security of sea lines, reliable access to energy, the competition between China and the United States, tensions over sea and subsea resources, and then the formation of security alliances are important issues. They are in the strategic area of ​​the Indian Ocean, which will have a direct impact on the country's national security, especially in the field of maritime economy and military deterrence on the sea.

  Keywords: Strategy, National Security, Geopolynomics, World Powers, Indian Ocean
 • Mohsen Mohammadi Alamuti * Pages 39-69
  The legal regime of the Caspian Sea is one of the important and disputed issues of the coastal countries of this sea and one of the issues affecting the national interests and security of our country. Due to the importance of the Convention on the Legal Status of the Caspian Sea, known as the Actao Convention, this article tries to analyze the possible consequences of its approval and implementation on various aspects of the country's national security, using the analytical descriptive method and examining the main strengths and weaknesses of the text of the Convention. and provide measures and solutions to face possible future challenges. The results of the research show that, despite the positive points contained in the convention, there are weak points in it such as the criterion of the normal baseline, the imbalance between the interests of Iran and other coastal countries in the fields of energy, fisheries and security, the lack of explicit reference to past treaties and The principle of fairness, the possibility of foreign military forces passing under the flag of the coastal countries and the revival of the Trans-Caspian project can leave dangerous effects on the interests and national security of the country in the present and future. Therefore, the most important recommendation of this article is that until the conclusion of the baseline agreement, the approval of the Octao Convention in the Islamic Council should be avoided until the Islamic Republic of Iran ensures in the upcoming negotiations that it will be able to determine the long straight baselines. which has allocated the largest area of ​​Caspian Sea water as internal waters and the external limits of Iran's territorial waters have the most progress in the range of twenty percent in this sea area.
  Keywords: the Caspian Sea, National Security, the Legal Regime of the Caspian Sea, Octao Conventions
 • Akbar Khezli *, Asghar Eftekhari, Mehdi Firuzkuhi Pages 71-95

  The national security of any country is one of the most important achievements of any political system, and other areas of development and progress of the society are completed under its shadow. One of the main supports for strengthening and maximizing national security is the ideological coefficient of each country, whose components and indicators can be different in each society. These components and indicators fade with the passage of time and are sometimes forgotten, and if they are not passed on to the next generations through retelling and reproduction, after some time the ideological coefficient, which is considered the most important support for the national security of a country, is weakened and becomes As a result, national security decreases and threats increase. Therefore, strengthening national security through the methods of retelling and reproduction can reduce threats to national security by strengthening and raising the national security factor. In this research, which has been carried out using a mixed or combined method, 5 components and 29 indicators were identified for the ideological coefficient, after distributing the questionnaires, 36 questionnaires were collected and analyzed with "SPSS" software. Values, political participation, honorable personalities and institutions, national identity, national religious ceremonies and rituals had the most influence, respectively, and among the 29 indicators of Imam Khamenei (the Majesty ) and Hazrat Imam (RA) from the component of honorable personalities and institutions, guardianship-oriented of The component of values, religion and religion from the component of national identity and Martyr Haj Qassem Soleimani again from the component of honorable personalities and institutions are in the first to fifth priorities of influencing the ideological coefficient and the rest of the indicators are in the next priorities.

  Keywords: National Security, Threat, Ideological Coefficient, Islamic republic of Iran, National, Religious Rituals, national identity
 • Komeil Usef Shoaybi *, MohammadAli Raqebi, Mohammad Nozari Pages 97-128

  Security is one of the issues that is very vital for every member of the society, and its importance is so much that it is mentioned as one of the reasons for the acceptance of governments by the people, and all governments count the establishment of security as one of their missions. Therefore, to establish all-round security, they put some intelligence measures on their agenda, in which surveillance has a special place, because it is the basis of most intelligence measures. From the point of view of Islam, this action has some limits, and according to Sharia evidence, what it seems at the beginning is the sanctity of spying in an absolute way, and the generality of these evidences apparently prohibits all types of spying; Therefore, in this research, an attempt has been made to understand the limits of this action by using the method of content analysis and focusing on the Qur'an, the lives of the innocents (peace be upon them) and intellectual arguments; Because the basics of information activities should be extracted from the text of religion and jurisprudence in order to be completely compatible with religion. According to the findings of this research, it is permissible and sometimes obligatory to spy on major issues related to the government such as deviant factions, opponents of the government, infiltrators, enemy boundaries and monitoring the government's pillars, etc. And sometimes it is obligatory and it is not permissible in matters such as people's personal affairs, the secrets of Muslims and the analysis of their faults.

  Keywords: security, Information Measures, Imami Jurisprudence, Spying, theme analysis
 • Omid Asiaban *, Mohammad Jolani Pages 129-157
  In the current conditions of the international system, the use of synergistic capacities resulting from interregionalism is considered one of the suitable alternatives for the defense diplomacy of governments. The main question of this research is why interregional capacities lead to the strengthening of the defense diplomacy of the Islamic Republic of Iran? The method of this research is based on two steps; In the first step, a theoretical analytical model is presented, and in the second step, the actual and potential capabilities of the Islamic Republic of Iran's defense diplomacy and interregionalism are examined using empirical data. According to the hypothesis of this research, interregionalism has affected the space of strategic and defensive action. The defense diplomacy of governments affected by interregionalism needs to increase synergy in interregional networks.In the international system, the Islamic Republic of Iran has interactive and established interregional networks in geopolitical, geocultural and geoeconomic dimensions. Through network interference, these inter-regional networks can provide many potential capacities for the defense diplomacy of the Islamic Republic of Iran.
  Keywords: Interregionalism, defense diplomacy, interregional networks, interactive network, constitutive network
 • Mojtaba Shoaardabili *, Mohamad Yousefijouybari, Mohamad Ghorbani Pages 159-187
  Background and purpose

  T The Middle East has always been a place of conflict between the world powers after World War I and II, using the theory of Bernard Lewis and Huntington, and the new Middle East plan was the result of this political conflict in the West. Iran, in the heart of the Middle East, as a religious country with ethnic diversity, has been the focus of the American system since the Islamic Revolution, after the victory of the Islamic Revolution, one of the political defense programs of the United States, confrontation with Iran due to the break of dependence and efforts for independence in the development (military) , economic, social, cultural and political). Among the cultural influence of Iran due to its religious culture and fight against modern exploitation and defense of the human rights of oppressed communities, Iran has become an important concern of the American political system. Based on this, the main goal of the research is to study the effect of strategic cooperation between Iran and China on the regional position of America in West Asia.

  Method

  The research method is of documentary-historical type, which answers the main question by using first-hand historical sources, articles and books.

  Findings

  The results show that the United States has used various tactics of sanctions, issuing resolutions, assassinating scientists, and baiting regional countries to cut off relations with Iran and provoke them, in order to isolate Iran socially and politically, meanwhile, Iran has an alternative strategy to neutralize the multilateral effort America and its failure has been used to influence and dominate the region. In a sense, in the Middle East, it has become the restraining force of American military power and its political plans. The Iranian field means how to carry out a strategy against the American political game, derived from the Islamic Revolution and its constitution. Increasing military power, resistance economy, heroic softening (political authority), cultural jihad (media influence against the West) and social (strengthening of international and regional social capital) are among Iran's field policies against America.China is an important player in this field in the new era. Iran, as an important player in the Middle East region, is intelligently redefining its multilateral games in accordance with America's behavior. The 25-year contract with China, along with Iran's dignified and authoritative interaction, is a behavior to marginalize the power of American domination and reduce its extra-global pressures. This is a big crisis for the new American order, which is faced with a fluid and new regional and extra-regional order and will face a serious challenge to its status, power and diplomacy in the future.

  Keywords: Typology of the Field, 25-Year Agreement Between China, Iran, World System, Regional Interaction, American Discipline
 • Amirreza Moghavemi *, Mehdi Javdani Moghadam Pages 189-225
  The Middle East is one of the most important international regions that has undergone profound and wide-ranging changes in recent years, especially after the Arab uprisings (2011), the UAE, despite its extensive relations with the Zionist regime over the years, as the third Arab country, officially declared its relations with the Zionist regime in September 2020, leaving behind a domino of normalization of relations between the Arabs and the Zionist regime. Moved from 26 years. In this framework, this article seeks to answer the main question, what are the most important influencing variables in making public relations between the United Arab Emirates and the Zionist regime, and what effect does this issue have on the national security of the Islamic Republic of Iran? The findings of this article, emphasizing the balance of threats, show that balancing against the axis of resistance (and especially Brotherhood groups), thinking about the post-American Middle East and fearing Washington's policies, attracting American support and using Zionist lobbies, as well as benefiting from the benefits The technology of the Zionist regime is considered the main and influential variables in making public relations between the United Arab Emirates and the Zionist regime. Such an event has created a new geopolitical atmosphere for the Islamic Republic of Iran, which in the future can have an impact on the national power and regional influence of the resistance axis led by Iran.
  Keywords: United Arab Emirates, the Zionist regime, Abraham's agreement, Threat balance, Islamic republic of Iran