فهرست مطالب

پژوهشنامه حمل و نقل - سال نوزدهم شماره 4 (پیاپی 73، زمستان 1401)
 • سال نوزدهم شماره 4 (پیاپی 73، زمستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/08/23
 • تعداد عناوین: 20
|
 • مهدی اسدی، امیر محجوب*، فواد کیلانه ئی صفحات 1-14
  در هنگام ساخت پل بر روی مقطع رودخانه، برای کاهش طول سازه ی عرشه پل بدلایل اقتصادی و اجرایی، معمولا قسمتی از سیلاب دشت رودخانه در دو طرف با خاکریز های دسترسی مسدود می گردد. این امر موجب تنگ شدگی در مسیر رودخانه و تغییر در شرایط هیدورلیکی جریان می گردد. با زیاد شدن گرادیان سرعت در مقطع تنگ شده، تنش برشی وارد بر بستر رودخانه نیز افزایش می یابد. افزایش تنش برشی می تواند باعث فرسایش در بستر رودخانه و در محل پایه ها و کوله ها شود و پل را در معرض آسیب های هیدرولیکی قرار دهد. از طرف دیگر، گاهی اوقات راستای محور پل، عمود بر راستای جریان نیست و اصطلاحا پل، زاویه بیه دارد. در این پل ها، خاکریزهای دسترسی را با توجه به محل قرارگیری آنها در مسیر جریان آب و نحوه عملکردشان، می توان خاکریز هدایت کننده و شکافنده جریان نامید. در این مقاله به بررسی تاثیر پیشروی متقارن و نامتقارن خاکریزهای دسترسی پل بیه دار در سیلاب دشت بر هیدرولیک جریان پرداخته شده است. برای بهتر شدن شرایط هیدرولیکی عبور جریان از محل خاکریز شکافنده، پیشروی نامتقارن خاکریزهای دسترسی پیشنهاد و بررسی شده است. بدین منظور مدل سازی سه بعدی جریان در دستور کار قرار گرفت. در ابتدا، مدل عددی بر اساس مطالعات تجربی قبلی صحت سنجی شد. سپس، اثرات پیشروی متقارن خاکریز های دسترسی در زوایای مختلف بیه پل، ارزیابی شد و در ادامه پیشروی نامتقارن خاکریز های دسترسی جهت کاهش تنش برشی در مقطع رودخانه پیشنهاد و بررسی شدند. نتایج نشان می دهد که پیشروی 70 درصدی خاکریز هدایت کننده جریان در زاویه بیه بحرانی، با توجه به ثابت بودن مقطع عبوری جریان، باعث کاهش حداکثر سرعت و تنش برشی به ترتیب به مقدار 14 و 35 درصد در مقطع رودخانه ی مورد مطالعه می شود.
  کلیدواژگان: آب شستگی، بیه پل، خاکریز دسترسی، مدل سازی عددی، هیدرولیک جریان
 • شهریار افندی زاده*، نوید کلانتری، محمد فلاح صفحات 15-32
  یکی از روش های سنتی برای بهبود وضع شبکه ها، ساخت راه های جدید است که امروزه به خصوص در مناطق شهری پرازدحام و شلوغ، به دلیل بالا بودن هزینه ساخت آن، دیگر گزینه مطلوبی به نظر نمی رسد. روش های مدیریت ترافیک یکی از گزینه های موثر در این امر به شمار می آیند. مسیله تخصیص ترافیک به ویژه تخصیص ترافیک پویا، با فراهم آوردن بستری برای بررسی وضعیت شبکه موردمطالعه و همچنین ایجاد الگوی جریان ترافیک، یکی از ابزارها و اجزای مهم در بحث مدیریت ترافیک می باشد. در این پژوهش با بهره گیری از یک روش بارگذاری شبکه پویای مبتنی بر مدل گسترش شبکه LWR، مسیله بارگذاری شبکه پویا به عنوان یک سیستم معادلات جبری دیفرانسیلی فرموله می گردد. مدل بارگذاری شبکه پویای حاصله، قادر به شکل گیری، انتشار و اتلاف صف های فیزیکی است. این پژوهش برای حل مسایل تعادل کاربر پویا از الگوریتمی بر اساس فرمول نقطه ثابت بهره می برد. سپس بسته نرم افزاری به زبان c++ جهت پیاده سازی هر دو سیستم معادلات جبری دیفرانسیلی و الگوریتم نقطه ثابت با درنظرگرفتن پس زدگی صف ایجاد می-شود. برنامه نام برده به گونه ای توسعه یافته است که می توان از آن برای حل مسایل تعادل کاربر پویا و بارگذاری شبکه پویا در هر شبکه بزرگ مقیاس به کار گرفته شود. برنامه نوشته شده جهت آزمایش برای شبکه شهری شیکاگو با 86179 جفت مبدا - مقصد و 250000 مسیر پیاده سازی شده و پس از 69 بار تکرار با درنظرگرفتن آستانه 001/0 به همگرایی می رسد. در انتها نتایج این پژوهش مورد ارزیابی قرار گرفته و صحت نتایج حاصله نشان داده شده است.
  کلیدواژگان: به کارگیری توابع چگالی و طول صف در مدل های تخصیص پویای میان نگر
 • احمد منصوریان*، قاسم صمدی ویک صفحات 33-46
  تحقیق و بررسی در خصوص امکان استفاده از تراشه آسفالت به عنوان تمام یا بخشی از مصالح لایه های روسازی به صورت روز افزون در حال انجام است؛ از جمله دلایل این موضوع را می توان ملاحظات اقتصادی و زیست محیطی برشمرد. در این فرآیند تراشه آسفالت جایگزین بخشی از سنگدانه های موجود در بتن یا آسفالت می شود. باتوجه به اینکه مطالعات گذشته عمدتا بر تاثیر منفی تراشه آسفالت روی مقاومت شکست و مقاومت فشاری بتن اذعان دارند و از طرفی مطالعات محققان اثر مثبت الیاف روی مقاومت بتن سیمانی را نشان می دهند، در تحقیق حاضر اثر الیاف پلی پروپیلن، پلی الفین و فولادی بر خصوصیات مکانیکی بتن حاوی تراشه آسفالت مورد ارزیابی قرار گرفته است. برای این منظور سه در صد متفاوت (2، 5 و 8 درصد وزنی عیار سیمان) از هر یک از انواع الیاف به بتن حاوی 15، 30 و 45 درصد تراشه آسفالت اضافه شد و روی این نمونه ها، آزمایش های مقاومت فشاری، مقاومت کششی و مقاومت شکست انجام گرفت. نمونه های مورد استفاده در آزمایش مقاومت شکست، به شکل نیم دیسکی و دارای سه عمق شکاف 25، 32 و 38 میلی متر بودند. بررسی نتایج آزمایش های انجام شده نشان داد که عمدتا اضافه کردن الیاف به بتن حاوی تراشه آسفالت، به افزایش ناچیز (تا 7 درصد) در مقاومت فشاری، افزایش نسبتا کم (تا 19 درصد) در مقاومت کششی و اثر قابل ملاحظه (تا 30 درصد) بر مقاومت شکست منجر می شود.
  کلیدواژگان: الیاف، بتن، تراشه آسفالت، مقاومت، شکست
 • صالحه کامیاب، امیررضا ممدوحی*، ایرج فیروزی صفحات 47-60

  کاهش سفر فعال به مدرسه در سال های اخیر علاوه بر ایجاد مشکلات ترافیکی باعث کاهش فعالیت فیزیکی دانش آموزان شده است. والدین تصمیم گیرنده اصلی درباره انتخاب شیوه سفر فرزندان خود به مدرسه هستند. بنابراین آگاهی از پارامترهای موثر بر تصمیم ایشان در راستای اتخاذ تصمیم های مناسب مدیریتی از اهمیت بالایی برخوردار است. در این مقاله به بررسی دو رویکرد حداکثر سازی مطلوبیت و حداقل سازی پشیمانی در خصوص رفتار والدین هنگام انتخاب وسیله سفر فرزندان دوره اول دبستان پرداخته شده است. برای این منظور ساختار هر دو مدل در قالب لوجیت چند جمله ای و در پکیج نرم افزاری Nlogit5 تهیه شد. علاوه بر توجه به مقادیر ρ2 ، LL و percent correct برای هر مدل، اهمیت نسبی پارامترها و مقادیر اثر حاشیه ای در دو مدل محاسبه شد. نتایج این مقاله نشان می دهد که مدل بر پایه پشیمانی چارچوبی برای تفسیر انتخاب والدین ارایه می دهد، که حداقل به اندازه چارچوب رفتاری مدل کلاسیک بر پایه مطلوبیت معتبر و قانع کننده است. به مدل حداقل سازی پشیمانی می توان به عنوان یک جایگزین مناسب، در مقایسه با سایر مدل های جایگزین معرفی شده، برای مدل حداکثر سازی پشیمانی نگاه کرد که بر پایه مطالعات رفتاری مبتنی بر واقعیت استوار است. همچنین استفاده از دو مدل به طور هم زمان می تواند به اتخاذ تصمیمات صحیح مدیریتی کمک کند.

  کلیدواژگان: سفر فعال، مدل لوجیت چند جمله ای، حداقل سازی پشیمانی، سفر تحصیلی، حداکثر سازی مطلوبیت
 • مبین حمیدی اورتی*، محمدمهدی خبیری، ابوالفضل خویشداری صفحات 61-72

  وضعیت روسازی از منظر شاخص وضعیت روسازی می تواند بطور اساسی در شدت و میزان تصادفات جاده های نقش داشته باشد و همچنین رفتار رانندگان در ارتباط با آن می باشد. به منظور مطالعه ی انواع خرابی های ذکر شده در شرایط محیطی (جاده خشک با دوره بارندگی در فواصل زیاد مطالعه موردی شهر یزد) به بررسی الگوی رفتار رانندگان در مقابل این خرابی ها، و در پی آن تاثیر سرعت بر میزان شدت و خسارت ناشی از تصادفات با استفاده از روش داده کاوی درخت تصمیم به بررسی ارتباط بین نوع و شدت خرابی و الگوی رفتاری و ارتباط آن با تصادفات جاده های توجه می شود. با توجه به مشاهدات و برداشت های میدانی و محاسبه شدت خرابی متوجه شدیم که خرابی چاله بیشترین تاثیر را در رفتار و نوع واکنش رانندگان حین برخورد با خرابی دارد. پس از آن خرابی پوست سوسماری شدید خرابی اثرگذار بعدی بود ولی در اکثر مواقع شاهد واکنش نوع دوم در این نوع خرابی بودیم و میزان انحراف در مسیر در این نوع از خرابی ها کمتر بود. دریافتیم که ابعاد و اندازه چاله و خرابی های شدید نیز بر نوع الگوی رفتاری رانندگان تاثیر گذار است.

  کلیدواژگان: وضعیت خرابی، راه های کویری، مدل درخت تصمیم، مدیریت روسازی
 • امین اسپرنیا، مهران غلامی*، حمید رحمانی سامانی صفحات 73-86
  وقوع اجتناب ناپذیر زلزله ها و تحمیل خسارت های فراوان جانی و مالی، به ویژه زلزله های ویرانگری که در سال های اخیر در نقاط مختلف دنیا اتفاق افتاده، تاکیدی بر لزوم یافتن راه حلی مناسب و مطمین جهت مقاوم سازی سازه ها در برابر این پدیده طبیعی بوده است. استفاده از میراگرها به عنوان یکی از روش های کنترل غیر فعال سازه ها با توجه به رفتار مطمین، مقاومت مطلوب و نگهداری کم هزینه مورد توجه بسیاری از مهندسین در سالهای اخیر قرار گرفته است. علی رغم کاربرد نسبتا وسیع در ساختمانها استفاده از میراگردر پلها هنوز متداول نشده است. هدف از این تحقیق بررسی تاثیر استفاده از میراگر اصطکاکی دورانی به عنوان یک سیستم اتلاف انرژی در پل های بتنی به عنوان راهکاری مناسب برای بهسازی لرزه ای پل های موجود در برابر زلزله می باشد. در این مطالعه مدل سازی بر روی چهار نمونه پل، با ابعاد دهانه 20 متری و 30 متری و دارای سه دهانه و پنج دهانه در هر دو حالت بدون میراگر و با میراگر صورت پذیرفته است. سپس با استفاده از تحلیل تاریخچه زمانی میزان برش پایه و تغییر مکان حداکثر به عنوان پارامترهای اصلی که تاثیر بسزایی در خرابی پل ها دارند، محاسبه شده اند. بر اساس نتایج، تغییرات نیروی برشی در پای ستون ها با افزایش طول دهانه از 20 متر به 30 متر حدود 10 تا 17 درصد کاهش می یابد. همچنین تغییر مکان عرشه پل با افزایش طول دهانه از 20 متر به 30 متر حدود 4 تا 15 درصد کاهش می یابد. علاوه بر آن با افزایش تعداد دهانه هی پل از 3 به 5 دهانه، افزایش حداکثر 11% در پارامترهای فوق ایجاد می شود.
  کلیدواژگان: عملکرد لرزه ای پل، میراگر اصطکاکی دورانی، تحلیل تاریخچه زمانی
 • محسن بابایی*، پیام سجادی صفحات 87-102
  ظرفیت میدان یکی از مهمترین مشخصه هایی است که می تواند جایگاه میدان را به عنوان یک تقاطع همسطح شهری روشن سازد. بسیاری از میدان هایی که در گذشته طراحی و اجرا شده اند، امروزه با مشکلات ظرفیتی مواجه هستند، به گونه ای که در اکثر موارد تجدید طراحی آنها ضروری گشته است. امکان برنامه ریزی برای استفاده از میدان هنگامی به صورت صحیح و مناسب، میسر خواهد شد که میزان تقاضای سیستم و نوسانات آن از قبل تعیین شده باشد؛ یعنی، برای پاسخ گویی به تقاضای سفر به دنبال ایجاد ظرفیت مناسب برای میدان در سطوح خدمت مشخصی باشیم. با این حال، در شرایط دنیای واقعی به سختی می توان مقادیر دقیق تقاضا را به دلیل نوسانات آن در طول دوره های مختلف عملیات ثابت فرض کرد. در این تحقیق، ظرفیت میدان دو خطه با توجه به پراکندگی تقاضا در شاخه های ورودی مورد تحلیل قرار گرفته است و نیز تاثیر تغییرات تقاضای گردش ها بر ظرفیت میدان مورد بررسی قرار گرفته است. برای در نظر گرفتن پراکندگی تقاضا، احجام تقاضا بصورت توابع توزیع احتمال پیوسته یکنواخت در نظر گرفته شده است. برای ارزیابی ظرفیت میدان، از روش توصیه شده در راهنمای ظرفیت معابر(HCM 2010) استفاده شده است. برای تحلیل ظرفیت تحت تقاضای احتمالاتی از روش شبیه سازی مونت کارلو استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد با افزایش پراکندگی احجام ورودی برای عبور از میدان، تاخیر برای وسایل نقلیه در میدان زیاد می شود بطوری که پراکندگی زیاد برای حجم های ورودی می تواند سطح سرویس میدان را نسبت به زمانی که پراکندگی در تقاضای ورود وجود ندارد دو درجه نامطلوب تر سازد.
  کلیدواژگان: تغییرات تقاضا، تاخیر کنترل، میدان دو خطه، شبیه سازی مونت- کارلو
 • علیرضا ماهپور* صفحات 103-116
  امروزه توسعه شهرنشینی و روند افزایش جمعیت در شهرها و وابستگی روزافزون شهروندان به خودروی شخصی، موجب بروز مشکلات عدیده ای مانند ازدحام در آمدوشد، افزایش تصادفات و آلودگی های زیست محیطی شده است. یکی از اساسی ترین راهکارهای پیشنهادی حل مشکل ازدحام و آلودگی هوا در جهان استفاده از قطار شهری به عنوان یکی از وسایل حمل ونقل عمومی است. به منظور بهره مندی هرچه بیشتر از مزایای این شیوه سفر، شناخت عوامل موثر بر انتخاب آن ضروری است. در مطالعه حاضر از نظریه تمایل رفتاری و با استفاده از اطلاعات 260 پرسشنامه توزیع شده میان استفاده کنندگان از خط 2 قطار شهری تهران (صادقیه- فرهنگسرا) و به کار گیری روش معادلات ساختاری به شناسایی عوامل نهان موثر بر انتخاب سیستم حمل و نقل ریلی شهری تهران، مبادرت می شود. نتایج حاکی از اثرگذاری مثبت چهار متغیر نهان کیفیت خدمت دهی، ارزش درک شده، درگیری و رضایت بر تمایل رفتاری است. بدان معنا که با افزایش هریک از این متغیرها، تمایل رفتاری افراد به استفاده از خط 2 قطار شهری تهران افزایش می یابد. از میان متغیرهای یادشده، درگیری بیشترین و ارزش درک شده کمترین تاثیر را بر تمایل رفتاری دارد. نتایج این پژوهش می تواند مورداستفاده سیاست گذاران حمل و نقل به منظور ترغیب هرچه بیشتر افراد به استفاده از قطار شهری و بهره گیری از مزایای آن قرار گیرد.
  کلیدواژگان: ارزش درک شده، تمایل رفتاری، درگیری، رضایت، کیفیت خدمت دهی
 • رویا سیفی پور*، پریسا بازدار اردبیلی صفحات 117-130
  بخش حمل ونقل یکی از بخشهای زیربنایی هر اقتصاد به شمار می رود و سرمایه گذاری در این بخش موجب افزایش تحرک نیروی کار و سرمایه شده و آثار جانبی مثبتی بر دیگر بخشهای اقتصاد بر جای می گذارد. باتوجه به اهمیت موضوع، در این پژوهش سرمایه گذاری در بخش حمل ونقل در شرایط نااطمینانی تولید مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور از مدل EGARCH برای محاسبه نااطمینانی تولید استفاده شده و جهت برآورد مدل اصلی از الگوی خودرگرسیون با وقفه های توزیعی استفاده شده و به کمک نرم افزار EVIEWS10 به تخمین مدل و تفسیر نتایج پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که ناهمسانی واریانس شرطی در تولید وجود دارد و این به معنی وجود نااطمینانی تولید میباشد. همچنین نتایج حاصل از تخمین مدل نشان می دهد که هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت با افزایش ارزش افزوده بخش حمل ونقل، سرمایه گذاری های انجام شده در بخش حمل ونقل افزایش مییابد. همچنین با افزایش نااطمینانی تولید هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت، سرمایه گذاری بخش حملونقل کاهش مییابد. همچنین هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت، نرخ ارز، نرخ تورم و نرخ بهره تاثیر منفی بر سرمایه گذاری بخش حمل ونقل دارد. همچنین با توجه به ضریب تصحیح خطا در مدل ECM می توان بیان کرد، سرعت تعدیل به سمت مقدار تعادلی و بلندمدت مناسب بوده، به طوری که در هر دوره حدود 778/0 خطای عدم تعادل تعدیل گردیده و مقدار کوتاه مدت به سمت مقدار تعادلی و بلندمدت خود به صورت نمایی میل می کند. همچنین در ادامه آزمونهای تشخیصی مدل موردبررسی قرار گرفته است
  کلیدواژگان: سرمایه گذاری، حمل ونقل، نااطمینانی تولید، مدل های GARCH1، مدل ARDL2
 • مرتضی اسدامرجی*، مهدیه محمودآبادی صفحات 131-146
  در حمل ونقل هوشمند نبود استراتژی واحد منجر به ناهماهنگی جهت گیری دستگاه های تاثیرگذار بر این بخش و نهایتا افت کارایی و بهره وری خواهد شد. بنابراین موضوع اولویت‏بندی پروژه ها، به دلیل محدودیت منابع که مهم ترین آن منابع مالی، نیروی انسانی، تجهیزات و زمان است، ضروری است. بنابراین انتخاب پروژه در سازمان های پروژه محور یک تصمیم حیاتی و دینامیک است. در این پژوهش با در نظر گرفتن مشکلات و نیازهای حمل ونقلی درون شهری کلان شهر اصفهان و استفاده از پرسش نامه هایی که توسط خبرگان امر تکمیل شده است، و با توجه به معیارهای تعیین شده برای حمل ونقل هوشمند و تاثیر هر یک از این معیارها بر تحقق عملگرهای سرویس در شهر اصفهان که الگوی پیشنهادی برای آن در نظر گرفته شده است، به اولویت بندی عملگرهای سرویس با استفاده از روش کوداس پرداخته می شود. در این پژوهش با تعریف یک تابع آستانه برای ارزیابی نزدیکی نسبی عملگرهای سرویس به یکدیگر و سپس تعیین فاصله اقلیدسی و فاصله تاکسی آن ها، ماتریس ارزیابی نسبی محاسبه گردیده است. با توجه به نتایج بدست آمده در شهر اصفهان، عملگرهای سرویس مدیریت تصادفات و سوانح، مدیریت داده های تصادفات و پایش ناوگان حمل ونقل همگانی بیشترین اولویت را در میان سایر عملگرها دارند. این امر نشان دهنده نیاز به برنامه ریزی و اقدام مقتضی جهت مدیریت ایمنی و بحران در معابر درون شهری کشور داشته و افزایش ایمنی کاربران در معابر را در پی خواهد داشت
  کلیدواژگان: سیستم های حمل ونقل هوشمند، عملگرهای سرویس، اولویت بندی عملگرهای سرویس، روش کوداس
 • انتخاب روشهای بهینه تعمیر و نگهداری برای روسازی های شمال کشور با توجه به نوع خرابی های موجود و تخصیص بهینه اقدامات اصلاحی برای آنها
  محمدجواد طاهری امیری، میلاد همتیان، فرشیدرضا حقیقی*، معصومه رضاییان صفحات 147-162

  شبکه راه ها یکی از زیرساخت های اصلی توسعه بوده و جزء سرمایه های ملی کشورها محسوب می گردد. حفظ و نگهداری این سرمایه کلان نیازمند برنامه ریزی های دراز مدت و فعالیت مستمر تعمیر و نگهداری شبکه راه ها می باشد. در گذشته، روش های تعمیر و نگهداری سنتی بر روی فعالیت های ذاتا اصلاحی یا سازه ای متمرکز شده بودند. از آنجا که اقدامات نگهداری پیشگیرانه عمر سرویس دهی و بهره برداری روسازی را افزایش داده و کاهش هزینه های بلند مدت تسهیلات راه را بدنبال خواهد داشت، امروزه نظریه اجرای نگهداری و تعمیرات قبل از آغاز اضمحلال بیشتر مورد توجه مدیران روسازی راه ها قرار گرفته است. مسیرهای بین شهری پرتردد استان مازندران، به ویژه شهرهای توریستی استان در این تحقیق مورد مطالعه قرار گرفته است، که پنج مسیر (ده مسیر رفت و برگشت) به دلیل ترافیک بالا و تردد وسایل نقلیه (میانگین تردد در ساعت) انتخاب شده است. برای حل این مسیله، پس از کدنویسی در نرم افزار متلب، براساس مدل ریاضی تعریف شده و الگوریتم مورد نظر، حالتهای مختلفی براساس بازه های مختلف، تعداد انتخاب مسیر از دسته های تعمیراتی و سقف بودجه ی محدود در نظر گرفته شده، تعریف و طبق همین حالتها، خروجی های مطلوب از نرم افزار متلب گرفته شده است. پس از تشریح مشخصات جوابهای مسیله در حالت های مختلف تعریف شده، به بررسی تغییرات هزینه، مطلوبیت و تعداد کل مسیرهای انتخاب شده و همچنین تعداد مسیرهای انتخابی از هر دسته تعمیراتی نسبت به تغییرات بودجه محدود پرداخته شد.

  کلیدواژگان: روسازی آسفالتی، نگهداری و تعمیرات، الگوریتم ژنتیک با مرتب سازی نامغلوب نخبه گرا
 • امین خوشدل، نوید ندیمی* صفحات 163-184
  رشد جمعیت، افزایش تقاضای سفر و در نتیجه آن افزایش استفاده از وسایل نقلیه موتوری موجب نگرانی در مورد ایمنی جاده-ها در جوامع امروزی شده است. عوامل مختلفی مانند مشخصات راننده، شرایط محیطی، شرایط سطح راه و نوع وسایل نقلیه، بر شدت تصادفات تاثیرگذار است. در این مقاله سعی شده تا با استفاده از روش مدلسازی معادلات ساختاری و با تکیه بر داده های تصادفات ، ابتدا پارامترهایی که بیشترین تاثیر را بر شدت تصادفات برون شهری استان کرمان دارند شناسایی شوند. سپس از نتایج بدست آمده از مدل سازی معادلات ساختاری، برای توسعه یک سیستم استنتاج فازی به منظور اولویت بندی راهکارها در ارتباط با هر عامل استفاده می شود. طبق نتایج بدست آمده از مدل سازی معادلات ساختاری، عامل انسانی (با بار عاملی 47/0-) بیشترین تاثیر را در بروز تصادفات با شدت آسیب دیدگی بالا نسبت به سایر عوامل پنهان دیگر در مدل نشان داده است. از بین پارامترهای تبیین کننده عامل انسانی، متغیر بستن کمربند ایمنی (با بار عاملی 85/0) قوی ترین تبیین کننده برای این عامل بوده است. در انتها جهت تعیین اولویت اجرای راهکارهای کاهش شدت تصادفات به تفکیک عوامل انسانی، محیطی و راه، از سیستم استنتاج فازی به دلیل دقت قابل قبول آن در حل مسایلی که با عدم قطعیت مواجه هستند استفاده شده است. نتایج خروجی های حاصل از سیستم استنتاج فازی نشان می دهد که اولویت راهکارهای مرتبط به عوامل انسانی به مراتب بیشتر از راهکارهای مرتبط به عوامل راه و محیطی است. به طور کلی، نتایج این تحقیق می تواند به متخصصین در حوزه حمل و نقل کمک کند تا اقدامات متقابل را با هدف کاهش سطح شدت تصادف در بخش جاده های برون شهری به صورت کارآمد و بهینه اولویت بندی کنند.
  کلیدواژگان: مدل معادلات ساختاری، فازی، ایمنی، اولویت بندی
 • امید خان فرخانی، مهدی خرمی نژاد، محمدعلی صندید زاده* صفحات 185-198

  افزایش ایمنی و سرعت قطارها و کاهش مصرف انرژی در آن ها، همواره دغدغه اصلی در سیستم های حمل و نقل ریلی بوده است. در این زمینه، سیستم عملکرد خودکار قطار (ATO)1 مطرح گردید که وظیفه آن هدایت خودکار قطار بدون نیاز به راهبر با حداکثر کارایی و ایمنی است. در این مقاله، هدف ارایه سیستمی است که بتواند وظیفه هدایت خودکار قطارهای مسافری از روی یک پروفایل سرعت آفلاین را بر عهده گیرد. برای بررسی دقیق تر، یک پروفایل سرعت از ایستگاه مشهد (مبدا) تا ایستگاه نیشابور (مقصد) در نظر گرفته شده است. در این پروفایل سرعت، دانش کارشناسان، قواعد کنترلی، وضعیت ایستگاه ها، زمان سیر مطلوب و حداکثر مجاز سرعت و شتاب (حرکت و ترمزگیری) لحاظ گردیده است. سپس مدل دینامیکی یک لوکوموتیو با پارامترهای لوکوموتیو ER24PC زیمنس (ایران سفیر) بیان شده و یک تنظیم کننده خطی مرتبه دوم (LQR)2 ، با هدف ردیابی پروفایل سرعت و حداقل کردن تلاش کنترلی (در نتیجه حداقل کردن میزان مصرف انرژی) برای آن طراحی گردیده است. شبیه سازی ها با استفاده از نرم افزار MATLAB انجام گرفته و کارایی کنترل کننده پیشنهادی در برابر اغتشاش و تغییر جرم لوکوموتیو بررسی شده است. همچنین یک کنترل کننده PI با شرایط یکسان نیز به منظور مقایسه طراحی شده است. نتایج نشان می دهند که هر دو کنترل کننده پروفایل سرعت را بخوبی دنبال می کنند اما کنترل کننده LQR تا دو برابر کمتر از PI انرژی مصرف می کند. با اعمال کنترل کننده طراحی شده بر روی یک مسیر متفاوت (دامغان تا سمنان) و دریافت مجدد پاسخ های مطلوب، اعتبار نتایج مورد تایید قرار گرفته است.

  کلیدواژگان: پروفایل سرعت قطار، سیستم ATO، حمل و نقل ریلی، کنترل کننده LQR
 • ریحانه دارش، امیر کاووسی* صفحات 199-210
  مشکلات مخلوط آسفالت حفاظتی میکروسرفیسینگ از قبیل مقاومت کم در برابر ترک ها، عملکرد نامناسب در ترافیک سنگین و در نتیجه عمر کوتاه روسازی موجب شده است که از الیاف مختلف برای تقویت این مخلوط استفاده شود. در این تحقیق عملکرد مخلوط آسفالت میکروسرفیسینک شامل الیاف مختلف پلی الفین اصلاح شده پلی پروپیلنی، فورتا و فایبرگلاس در مقادیر 1/0، 2/0 و 3/0 درصد با آزمایش-های پیوستگی، سایش در شرایط مرطوب، چرخ بارگذاری و تیر خمشی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده از آزمایش-های انجام شده نشان داد که عملکرد مخلوط میکروسرفیسینگ با اضافه کردن الیاف به طور قابل توجهی بهبود می یابد. افزودن 2/0 درصد الیاف پلی الفین اصلاح شده پلی پروپیلنی، فورتا و فایبرگلاس بهترین مقدار برای بهبود عملکرد پیوستگی و مقاومت در برابر سایش مخلوط است. همچنین اضافه کردن مقدار 1/0 درصد الیاف فورتا و پلی الفین اصلاح شده پلی پروپیلنی و 2/0 درصد الیاف فایبرگلاس باعث ایجاد کمترین عمق شیار شده است. در آزمایش تیرخمشی بهترین عملکرد مقاومت در برابر شکست خمشی را مخلوط میکروسرفیسینگ حاوی الیاف فورتا از خود نشان داد. استفاده از این الیاف در مخلوط باعث افزایش 3/15 ، 1/33 و 2/67 درصدی مقاومت در برابر شکست به ترتیب در دماهای 25 ، 0 و 10- درجه سانتی گراد گردید. . با توجه به نتایج به دست آمده و مقایسه پارامترهای آزمایش پیوستگی و شیار شدگی در این تحقیق مشاهده شد که بین میزان پیچیش نمونه ها و عمق شیار ایجاد شده درآن ها رابطه معنادار وجود دارد به نحوی که با افزایش پیوستگی مخلوط، کمترین عمق شیار در نمونه ها مشاهده شد.
  کلیدواژگان: الیاف، تیرخمشی، میکروسرفیسینگ، میکروسرفیسینگ مسلح شده با الیاف
 • احسان ایازی، عبدالرضا شیخ الاسلامی* صفحات 211-226
  هدف این مطالعه، شناسایی فاکتورهای مهم و تاثیرگذار در ارتکاب رانندگان ناوگان باری به تخلف اضافه تناژ در مسیرهای بزرگراهی درون شهری تهران و بررسی اثرگذاری هر کدام از متغیرها در ارتکاب به این تخلف رانندگی است. برای رسیدن به این هدف، اطلاعات مورد نیاز پژوهش از طریق برداشت میدانی در 10 ایستگاه در محورهای بزرگراهی درون شهری تهران برداشت گردید. بدین ترتیب که اطلاعات تناژ وسایل نقلیه باری با استفاده از یک جفت باسکول پرتابل و همچنین سایر اطلاعات موردنیاز شامل اطلاعات راننده، وسیله نقلیه، بار و سفر از طریق تکمیل پرسشنامه برداشت شده و پس از اصلاح و حذف داده های ناقص، به تعداد 856 نمونه اطلاعاتی برای انجام تحلیل های آماری، مورد استفاده قرار گرفت. نتایج مدل های آماری و تحلیل های لجستیک باینری نشان داد که بیشترین احتمال حمل اضافه تناژ در محورهای درون شهری برای بارهای از نوع ساختمانی بدست آمده است. همچنین نتایج مدل سازی در بخش نوع مسیر تردد نیز نشان داد که بیشترین احتمال حمل اضافه بار برای بارهای داخلی (مبدا و مقصد داخل تهران) و کمترین آن برای بارهای عبوری (مبدا و مقصد خارج از تهران) است. در انتها نیز این نتیجه حاصل شد که احتمال ارتکاب به تخلف اضافه تناژ توسط رانندگان باری در روزهای تعطیل در حدود 18 برابر روزهای کاری است.
  کلیدواژگان: ایمنی ترافیک، تخلفات ناوگان باری، حمل ونقل بار و کالا، مدل رگرسیون لجستیک باینری
 • حمید محمدی، محمدحسین معیری* صفحات 227-238

  در این مقاله، یک روش کارآمد ردیابی جهت تعیین تراکم ترافیک برای سامانه‏ های ترابری هوشمند پیشنهاد شده است. در این روش، در مرحله تشخیص، به‏جای تشخیص فیزیکی خودرو از روش تشخیص نقاط ویژگی‏ استفاده می‏ شود. علاوه بر این، برای گروه‏بندی‏ نقاط ویژگی مربوط به یک خودرو از تفریق پس‏زمینه در نواحی نزدیک به دوربین و از نمای پشت خودروها استفاده می‏ شود. از آن‏جایی که در این نواحی خودرو تازه وارد تصویر شده است و به‏ راحتی قابل تشخیص از سایر خودروها است، در همین مرحله گروه‏بندی‏ انجام می ‏شود. با دور شدن خودروها از دوربین، ویژگی ‏های گروه‏بندی‏ شده با کمک الگوریتم KLT ردیابی شده و تا زمانی ‏که حتی یک ویژگی از خودرو در تصویر موجود باشد، آن خودرو شمارش می‏ شود. بدین ترتیب، در صورت وقوع انسداد، اگر حتی فقط یک ویژگی از خودرو نمایان باشد، خودرو تشخیص داده می‏ شود. روش پیشنهادی علاوه بر تشخیص و ردیابی دقیق خودرو‏ها، محدوده بیشتری از جاده را پوشش نیز می‏ دهد که منجر به بهبود دقت تشخیص تراکم ترافیک و شمارش خودروها می‏ شود. همچنین، با توجه به اهمیت پردازش بلادرنگ در تصاویر ترافیکی، با نمونه‏ برداری از فریم‏ه ا به این مهم نیز دست می‏ یابیم. بر اساس روش پیشنهادی، تراکم ترافیک سبک با دقت 9/98 درصد و تراکم ترافیک سنگین با دقت 8/97 درصد تخمین زده می‏ شود.

  کلیدواژگان: ردیابی خودرو، تشخیص تراکم ترافیک، سامانه‏های ترابری هوشمند، پردازش تصویر
 • شاهین شعبانی*، سمیه محمدیان گزاز، حامد سیفی صفحات 239-256
  یکی از مشکات استفاده از قیرهای اصلاح شده، هزینه بالای افزودنی ها از جمله انواع الیاف است که به نوبه خود می تواند هزینه قیر و مخلوط های آسفالتی اصلاح شده را افزایش دهد؛ بنابراین در این تحقیق از مواد ضایعاتی ارزان قیمت کارخانه های تولید کاغذ شامل لیکور و میکرو الیاف سلولزی (حاصل از آسیاب خمیرکاغذ ضایعاتی) استفاده شده است تا برخلاف سایر تحقیقات انجام شده، علاوه بر بهبود خصوصیات قیر و مزایای زیست محیطی استفاده از مواد ضایعاتی، هزینه تولید قیر اصلاح شده نیز کاهش یابد. همچنین در این تحقیق، خصوصیات قیرهای پلیمری شامل استایرن بوتادین استایرن و استایرن بوتادین رابر به دلیل کاربرد بیشتر در روسازی های آسفالتی مورد بررسی قرار گرفته است تا امکان مقایسه و ارزیابی عملکرد قیرهای اصلاح شده با لیکور و میکرو الیاف سلولزی فراهم گردد. بدین منظور، آزمایش های شارپ از جمله آزمایش ریومتر برش دینامیکی و ریومتر تیرچه خمشی بر روی نمونه های اصلاح شده با پلیمر و الیاف انجام شده است. نتایج این تحقیق نشان دهنده افزایش سختی قیر در تمامی نمونه های اصلاح شده است. بااین حال مطابق با نتایج آزمایش های کلاسیک قیر و همچنین آزمایش ویسکوزیته دورانی، پلیمرهای استایرن بوتادین استایرن و استایرن بوتادین رابر تاثیر بیشتری بر روی افزایش سختی و افزایش ویسکوزیته قیر داشته اند. به طوری که دمای اختلاط و تراکم نمونه های اصلاح شده با این دو افزودنی افزایش چشم گیری داشته است. باتوجه به نتایج به دست آمده، علی رغم بهبود دمای عملکردی بالای قیر حاوی لیکور، این افزودنی تاثیر منفی بر روی دمای عملکردی پایین قیر داشته است. همچنین میکرو الیاف سلولزی در مقایسه با پلیمرهای استایرن بوتادین استایرن و استایرن بوتادین رابر تاثیر کمتری بر روی بهبود خصوصیات قیر داشته است، بااین حال، مزایای استفاده از میکرو الیاف سلولزی در اصلاح خصوصیات قیر از جمله کاهش دمای اختلاط و تراکم مخلوط آسفالتی در مقایسه با قیرهای پلیمری و کاهش هزینه های ساخت و اجرای روسازی های آسفالتی به دلیل استفاده مواد ضایعاتی ارزان قیمت را نمی توان نادیده گرفت.
  کلیدواژگان: آزمایش های شارپ، دمای عملکردی، قیر اصلاح شده پلیمری، لیکور، میکرو الیاف سلولزی
 • حمزه حیات پور، احمدرضا مظاهری*، مجتبی حسینی صفحات 257-266
  وقوع زلزله یا اعمال سایر بارهای تناوبی در مناطقی که سطح آب زیر زمینی بالا باشد سبب کاهش سختی و مقاومت خاک ماسه ای می گردد این کاهش مقاومت خاک ماسه ای اصطلاحا روانگرایی نامیده می شود و در صورت وجود ساختمان و تاسیسات سبب آسیب جدی به آنها می گردد. در این پژوهش به بررسی پتانسیل روانگرایی ماسه شهرستان دورود طی زلزله سال 1385 پرداخته می شود. برای این منظور ابتدا نمونه های ماسه ای با سابقه ی روانگرایی از عمق های 7/2-8/1 و 5/3-7/2 متری از منطقه مسکونی که دچار روانگرایی شده است برداشت شده و جهت انجام تست های مورد نیاز به آزمایشگاه منتقل شده است و پارامترهای وزن مخصوص بیشینه، رطوبت بهینه، تخلخل بیشینه و کمینه، زاویه ی اصطکاک و چسبندگی آن تعیین گردید. سپس با تعیین سربارهای مختلف و در CSR 2/0 رفتار دینامیکی ماسه در دستگاه برش ساده سیکلی سیکلی مورد بررسی قرار گرفته است. سپس تاثیر درصدهای مختلف سیمان به عنوان یک افزودنی مورد بررسی واقع شده است، نتایج نشان می دهد افزدون 2 درصد سیمان  سبب افزایش پارمترهای مقاومتی ماسه می گردد به طوری که زاویه اصطکاک از 24 درجه به 29 درجه افزایش می باید و چسبندگی نیز به از مقدار اولیه 1 کیلوپاسکال به 13 کیلوپاسکال می رسد. این افزایش مقاومت در رفتار دینامیکی هم کاملا قابل مشاهده است به طوری در تراکم 80 درصد نمونه و زمانی که تنش دورگیر 100 کیلوپاسکال است نمونه بعد از 74 سیکل دچار روانگرایی می گردد ولی افزایش 2 درصد سیمان این باعث افزایش مقاومت نمونه در برابر روانگرایی شده به طوری که تعداد سیکل های روانگرایی به 740 افزایش می یابد.
  کلیدواژگان: روانگرایی، ماسه دورود، سیمان، CSR
 • پدرام مهرابی، امیرحسین پاکشیر* صفحات 267-282

  امروزه معضل ترافیک و سختی تردد در خیابان های شلوغ و پرازدحام، یکی از مسایل لاینفک زندگی در کلان شهرها شده است. ازآنجایی که تعداد کاربران جاده ای پیوسته افزایش یافته و منابع ارایه شده توسط زیرساخت های فعلی محدود می باشند، کنترل هوشمند ترافیک بسیار بااهمیت خواهد بود. هدف از این تحقیق مدل سازی جریان ترافیک و کنترل اندازه گیری رمپ با استفاده از روش فازی است؛ برای رسیدن به این هدف از رمپ های ترافیکی در ورودی ها، برای تنظیم دسترسی به راهرو اصلی بزرگراه یا آزادراه، به منظور حفظ جریان نزدیک به ظرفیت بزرگراه استفاده می شود. در این پژوهش با ارایه راهکاری جدید، مدل سازی جریان ترافیک و کنترل اندازه گیری رمپ، با روش هوشمند فازی در محیط نرم افزار متلب انجام شده است. جمع آوری اطلاعات با استفاده از روش میدانی و در بزرگراه های شهر اصفهان انجام گرفته است. این الگوریتم با حفظ سادگی و عدم پیچیدگی های محاسباتی، برای هوشمند کردن سیستم کنترل رمپ تلاش می کند. باتوجه به اطلاعات دریافتی از وسیله نقلیه که در فواصل معین از هر رمپ قرار دارند، طول صف، نرخ ورود خودرو و میزان تقاضای هر رمپ سنجیده شده و سپس کنترل کننده باتوجه به این اطلاعات حداقل زمان و فاز حرکتی رمپ را مشخص می نماید. مطابق با نتایج به دست آمده، شدت میانگین فاکتورهای مجموع طول صف در رمپ، زمان توقف در رمپ، دفعات توقف و ازدحام ترافیکی در حالت حلقه باز، بیشتر از حالت حلقه بسته بر اساس الگوریتم روش فازی شده است.

  کلیدواژگان: روش فازی، ظرفیت بزرگراه، کنترل اندازه گیری رمپ، نرخ ورود خودرو، نرم افزار متلب
 • امین فرج اللهی*، علیرضا عاملی، فرزین پورحیدری ممقانی صفحات 283-295
  روسازی های آسفالتی یکی از پرکاربردترین اجزای مورد استفاده برای روسازی بزرگراه هستند که در طول عمر خود دچار خرابی های مختلفی مانند شیار شدگی، خستگی و ترک های حرارتی می شوند. بنابراین، باید برای بهبود عملکرد قیر از افزودن اصلاح کننده هایی مانند پلیمرها و نانورس ها (NC1) استفاده شود. در میان مواد افزودنی پلیمری مختلف مورد استفاده برای بهبود عملکرد قیر، اتیلن وینیل استات (EVA2) یکی از مفیدترین و موثرترین مواد برای روسازی است. در این مطالعه، رفتار ریولوژیکی قیر حاوی EVA/Nc و پلیمر EVA مورد ارزیابی قرار گرفت. به منظور ارزیابی رفتار دمای متوسط ​​و بالای مخلوط، آزمایش های تیر خمشی چهار نقطه ای، خزش دینامیکی و آزمایش شیار جای چرخ روی مخلوط ها انجام شد. EVA/NC و EVA تولید شدند و با قیر مخلوط شدند. نتایج آزمون پایداری ذخیره سازی نشان داد که قیر اصلاح شده با EVA/NC نسبت به قیر اصلاح شده با EVA پایدارتر است. نتایج آزمون خستگی مخلوط ها نشان داد که مخلوط های آسفالتی ساخته شده از قیر اصلاح شده با نانوکامپوزیت نسبت به قیرهای اصلاح شده با پلیمر EVA مقاومت بیشتری در برابر خستگی دارند. نتایج نشان داد افزودن 6% EVA/NC و 6% EVA سبب افزایش عمر خستگی به ترتیب برابر با 43 درصد و 20 درصد گردید. نتایج آزمایش های مقاومت شیارشدگی نشان داد با افزایش پلیمر EVA مقاومت شیارشدگی نمونه ها افزایش یافت. همچنین افزودن مونتموریلونیت نیز سبب افزایش مقاومت مخلوط های پلیمری در برابر شیارشدگی گردید.
  کلیدواژگان: اتیلن وینیل استات (EVA)، رئولوژی، شیارشدگی، مخلوط آسفالتی، خستگی
|
 • Mahdi Asadi, Amir Mahjoob *, Foad Kilanehei Pages 1-14
  When building a bridge over a river section, to reduce the length of the bridge deck structure for economic and operational reasons, usually part of the river floodplain is blocked on both sides by access embankments. This causes narrowing of the river and changes in the hydraulic conditions. As the velocity gradient increases in the narrowed section, the shear stress on the riverbed also increases. Increased shear stress can cause erosion in the riverbed and at the base of foundations and backpacks, exposing the bridge to hydraulic damage. On the other hand, sometimes the direction of the axis of the bridge is not perpendicular to the direction of the flow, and the so-called bridge has an angle of inclination. In these bridges, access embankments can be called flow-guiding and embankment embankments according to their location in the water flow path and how they operate. In this paper, the effect of symmetric and asymmetric progress of Bihadar bridge access embankments in floodplain on hydraulic flow is investigated. To improve the hydraulic conditions of the flow through the rift embankment, the asymmetric advance of the access embankments has been proposed and investigated. For this purpose, three-dimensional flow modeling was put on the agenda. Initially, the numerical model was validated based on previous experimental studies. Then, the effects of symmetrical advancement of access embankments at different angles of the bridge were evaluated and then the asymmetric progression of access embankments to reduce shear stress in the river section was proposed and investigated. The results show that the 70% advance of the flow-conducting embankment at the critical peak angle, due to the constant flow cross section, reduces the maximum velocity and shear stress by 14 and 35% in the studied river section, respectively.
  Keywords: Approach embankment, Flow Pattern, numerical simulation, Scour, Skewed Bridge
 • Shahriar Afandizadeh *, Navid Kalantari, Mohhamad Fallah Pages 15-32
  One of the traditional ways to improve the condition of the networks is the construction of new roads, which is not a desirable option today, especially in crowded urban areas due to the high cost of construction. One of the effective options in this regard is traffic management methods. The issue of traffic assignment, especially dynamic traffic assignment by providing a platform for examining the status of the network under study by providing a traffic flow model is one of the important tools and components in the discussion of traffic management. In this study, using a complete and general dynamic network loading method based on LWR network expansion model, the dynamic network loading problem is formulated as a system of differential algebraic equations that the resulting dynamic network loading model is able to form, propagate and lose physical queue. In this research, an algorithm based on the fixed point formula has been used to solve dynamic user equilibrium problems. Then the software package algorithm in C ++ language is defined to implement both systems of differential algebraic equations and the fixed point algorithm by considering the queue spillback. The program is developed in such a way that it can be used to solve dynamic user balance problems and load dynamic network in any large-scale network defined by the user. The C ++ program was implemented for the Chicago metropolitan area network with 86,179 origin-destination pairs and 250,000 routes, and after 69 repetitions, the convergence threshold was reached and the results were evaluated. Finally, the results of this study are evaluated and the accuracy of the results is shown.
  Keywords: Dynamic Traffic Assignment, Large-Scale, Macroscopic, Queue, Queue Spillback
 • Ahmad Mansourian *, Ghasem Samadi Vik Pages 33-46
  Research on the possibility of using Reclaimed Asphalt Pavement (RAP) as a part of pavement materials is increasingly carried out. Economic and environmental considerations are the most reasons in this regard.  In this process, the reclaimed asphalt pavement replaces some of the aggregates in the concrete or asphalt mixtures. Since the previous studies mainly showed the negative effect of reclaimed asphalt pavement on fracture and compressive strength of concrete and on the other hand some studies indicated the positive effect of fibers on the strength of cement concrete, in the present research study the effect of Polypropylene, Polyolefin and steel fibers on mechanical properties (compressive strength, tensile strength and fracture resistance) of concrete containing reclaimed asphalt pavement was evaluated. For this, three different percentages (2, 5 and 8% by weight of cement) of each type of fiber were added to the concrete containing 15, 30 and 45% reclaimed asphalt pavement, and compressive strength, tensile strength and fracture resistance tests were carried out. The specimens used in the fracture resistance test were semi-circular and had three notch depths of 25, 32 and 38 mm. investigation of the tests results indicated that the addition of the fibers to concrete containing RAP may lead to slight increase in compressive strength (up to 7%), small increase in tensile strength (up to 19%) and considerable effect on fracture resistance (up to 30%).
  Keywords: Fiber, Concrete, Reclaimed Asphalt Pavement, Resistance, fracture
 • saleheh kamiyab, AmirReza Mamdoohi, iraj firuzi Pages 47-60

  The reduction in active school travel in recent years has caused traffic problems and have reduced students' physical activity. Parents are the main decision-makers in choosing how their children travel to school. Therefore, knowing the parameters affecting their decision in order to make appropriate management decisions is of great importance. This paper examines the two approaches of maximizing utility and minimizing regret regarding the behavior of parents when choosing a means of travel for children. For this purpose, the structure of both models was prepared in the form of a multinomial logit and in the Nlogit5 software package. In addition to considering the values of ρ2, LL and percent correct for each model, the relative importance of the parameters and the values of the marginal effect in the two models were calculated. The results of this paper show that the regret-based model provides a framework for interpreting parental choice, which is at least as valid and convincing as the behavioral framework of the classical model based on utility. The regret minimization model can be considered as a suitable alternative to the utility maximization model, which is based on fact-based behavioral studies, compared to other introduced alternative models. Also, using two models simultaneously can help make the right management decisions.

  Keywords: Active Travel, Multinomial Logit Model, Regret Minimization, School Trip, Utility Maximization
 • Mobin Hamidi Orti *, MohammadMehdi Khabiri, Abolfazl Khishdari Pages 61-72

  The condition of the pavement from the point of view of the condition index of the pavement may have a major role to play in the severity and extent of road accidents and also in the conduct of drivers in relation to such accidents. In order to study the types of failures identified in dry road environmental conditions with long-distance rainy periods, a case study by Yazd City to study the pattern of behavior of drivers in the face of such failures, and the effect of speed on the severity and damage caused by the use of accidents. The decision tree data mining method examines the relationship between the type and the severity of the failure. After that, serious alligator crack was the next effective damage, but in most cases, we saw a second type reaction in this type of damage, and the amount of deviation in the path in this type of damage was less. We found that the size of the potholes and the severe damage also affect the behavior of the drivers.

  Keywords: Failure Status, Desert Roads, Decision tree model, Pavement maintenance
 • Amin Esparnia, Mehran Gholami *, Hamid Rahmani Samani Pages 73-86
  The inevitable occurrence of earthquakes and the infliction of great human and financial losses, especially devastating earthquakes that have occurred in recent years in different parts of the world, has emphasized the need to find a suitable and reliable solution to strengthen structures against this natural phenomenon. The use of dampers as one of the methods of passive control of structures due to reliable behavior, optimal strength and low maintenance has been considered by many engineers in recent years. Despite its relatively widespread use in buildings, the use of dampers in bridges is not common yet. The purpose of this study is to investigate the effect of using rotary friction dampers as an energy dissipation system in concrete bridges as a suitable solution to improve the seismicity of existing bridges against earthquakes. In this study, modeling has been performed on four bridge samples, with span dimensions of 20 meters and 30 meters and with three and five spans. Using time history analysis, the amount of base shear and maximum displacement have been calculated as the main parameters that have a significant impact on the failure of the stairs. According to the results, the shear force changes decrease by about 10 to 17% with increasing the span length from 20 m to 30 m. Moreover, the displacement of the bridge deck decreases about 4 to 15% by increasing the span length from 20 meters to 30 meters. In addition, by increasing the number of bridge spans from 3 to 5, a maximum increase of 11% is created in the above parameters.
  Keywords: Bridge Seismic Performance, Rotational friction damper, time history analysis
 • Mohsen Babaei *, Payam Sajadi Pages 87-102
  Roundabout capacity is one of the most important features influencing the position of the roundabouts as traffic facilities. Many of the roundabouts that have been designed and implemented in the past, today are faced with capacity problems, so that in most cases they need to be redesigned. The appropriate operation of a transportation facility will be possible only when the demand and capacity are matched. In other words, in order to meet the exact demand, we need to create the appropriate capacity for facilities at certain levels of service. However, in real-world conditions, it is difficult to assume exact quantities of demand due to fluctuations over different periods of operation. In this research, the capacity of two-lane roundabouts has been analyzed with respect to demand variability. In order to consider the dispersion of demand, demand is considered as a uniform probability distribution function. The method of Highway Capacity Manual (HCM2010) has been used to determine the roundabout capacity. Monte Carlo simulation method is adopted to evaluate the control delay of the roundabout under demand variability. The results of this study show that, by increasing the variability of demand, the control delay will increase drastically, so that a high dispersion of entry volumes can make the level of service of the roundabout two times less compared with when the demand is constant.
  Keywords: Demand variability, Control delay, Two-lane roundabouts, Monte Carlo simulation
 • Alireza Mahpour * Pages 103-116
  Today, the development of urbanization and the trend of increasing population in cities and the growing dependence of citizens on private cars, has caused many problems such as congestion increased accidents and environmental pollution. One of the most basic proposed solutions to the problem of congestion and air pollution in the world is the use of city trains as a means of public transport. In order to enjoy the benefits of this travel method as much as possible, it is necessary to know the factors influencing its choice. In the present study, from the theory of behavioral inclination and using the information of 260 questionnaires distributed among users of Tehran city train line 2 (Sadeghieh-Farhangsara) and applying the method of structural equations to identify hidden factors affecting the choice of transportation system Tehran city rail is launched. The results indicate the positive effect of four latent variables of service quality, perceived value, engagement, and satisfaction on behavioral desire. This means that with the increase of each of these variables, the behavioral tendency of people to use line 2 of the Tehran city train increases. Among the mentioned variables, the conflict has the most, and perceived value has the least effect on behavioral tendency. The results of this study can be used by transportation policymakers to encourage more people to use the city train and enjoy its benefits.
  Keywords: perceived value, Behavioral Intention, Involvement, Satisfaction, Service Quality
 • Roya Seifipour *, Parisa Bazdar Ardebil Pages 117-130
  The transportation sector is one of the basic sectors of any economy and investing in this sector increases the mobility of labor and capital and leaves positive side effects on other sectors of the economy. Due to the importance of the issue, in this research, investment in the transportation sector in conditions of production uncertainty has been examined. For this purpose, EGARCH model has been used to calculate production uncertainty and to estimate the main model, the autoregression model with distributed intervals has been used and with the help of EVIEWS10 software, the model has been estimated and the results have been interpreted.The results show that there is a conditional variance heterogeneity in production and this means the existence of production uncertainty. Also, the results of model estimation show that both in the short run and in the long run, with the added value of the transportation sector, the investments made in the transportation sector will increase. Investment in the transportation sector also decreases as production uncertainty increases in both the short and long term. Also, both in the short run and in the long run, exchange rates, inflation rates and interest rates have a negative impact on investment in the transport sector. Also, according to the error correction factor in the ECM model, it can be stated that the adjustment speed towards the equilibrium and long-term value is appropriate, so that in each period about 0.778 the imbalance error is adjusted and the short-term value towards its equilibrium and long-term value exponentially He wants to. The model is also examined in the continuation of diagnostic tests.
  Keywords: Investment, Transportation, Production Uncertainty, GARCH models, ARDL model
 • Morteza Asadamraji *, Mahdiye Mahmoudabadi Pages 131-146
  The lack of unified strategy in applying intelligent transportation systems, will lead to inconsistent relation between related organizations and consequently decrease efficiency and productivity. Therefore, due to financial, manpower, equipment and time resources constraints, ITS project prioritization is very imperative issue. Generally, organizations pursue their goals and visions for survival in business markets by choosing appropriate projects and executing them effectively. Therefore, project selection in project-based organizations is a vital and dynamic decision. In this study, first, transportation problems have been determined and then a survey exploring the experts opinion was conducted. Also, given the impacts of the predefined goals on ITS service providers and their impact on their realization in the city of Isfahan, ITS service providers have been prioritized using CODAS method. This research denotes a threshold function to recognize the equality of two service providers, their Euclidean distances and Taxicab distance. And then the relative assessment matrix has been constructed. According to the results of this study, accident management, accident data management and public transport fleet monitoring have the highest priority. This indicates that taking appropriate action to manage safety and crisis management is a vital decision and needs appropriate planning in our country, Iran.
  Keywords: Intelligent Transportation Systems, service provider, Service Provider Prioritization, Combinative Distance-Based Assessment Method
 • Selection the Optimal Methods for Pavement Maintenance Northern According to the Type of Damage and Remedial Action for their
  MohammadJavad Taheri Amiri, Milad Hematian, Farshidreza Haghighi *, Masoumeh Rezaeyan Pages 147-162

  Road network is one of the main infrastructure developments and it is considered as the national capital. Maintaining this huge capital requires long-term planning and continuous activity of maintenance. In the past, traditional maintenance methods were focused on activities intrinsically or structures. Because preventative maintenance measures to increase pavement life-time service-systems and decrease the cost of long-term facilities, the theory carry out maintenance before the start of the collapse of the pavement is been considered by managers. Crowded intercity routes of Mazandaran province, especially in the tourist region studied in this research that was chosen because of high traffic and vehicle traffic. In order to solve this issue, after coding in MATLAB software, based on mathematical models and algorithms different states based on different period, the number of choosing the path of repairs category and a limited budget is defined, then desired results is obtained. The characteristics of solutions is defined in different states and changes in cost, utility and total number of selected routes as well as maintenance paths of selection from each category is analyzed.

  Keywords: asphalt pavement, maintenance, non-dominated sorting genetic algorithm
 • Amin Khoashdel, Navid Nadimi * Pages 163-184
  Population growth, increased travel demand and, consequently, increased motor vehicle use has led to concerns about road safety in today’s society. Various factors such as driver characteristics, environmental conditions, road surface conditions, and type of vehicles affect the severity of accidents. In this paper, by using structural equation modeling (SEM) method and relying on crashes data, it has been tried to identify the factors that have the greatest effect on the severity of suburban accidents in Kerman province. Then, the results obtained from structural modeling are used to develop a fuzzy inference system (FIS) in order to prioritize solutions in relation to each factor. According to the results obtained from the structural equation modeling, human factor (estimate -0.47) has shown the greatest effect on occurence of accidents with high injury compared to other latent factors in the model. Among the parameters explaining the human factor, using the safety belt variable (estimate 0.85) was the stronger predictor for this factor. Finally, in order to determine the priority of implementing strategies to reduce the severity of crashes by human, environmental, and road factors, the fuzzy inference system has been used due to its acceptable accuracy in solving problems that face uncertainty. The results of the outputs of the fuzzy inference system have been shown that the priority of solutions related to human factors is far more than solutions related to road and environmental factors. Overall, the results of this study can help transportation professionals to prioritize countermeasures to reduce the severity of crashes on the suburban roads in an efficient and optimal manner.
  Keywords: structural equation modeling, Fuzzy, safety, Prioritization
 • Omid Khan Farkhani, Mahdi Khoraminejad, MohammadAli Sandidzadeh * Pages 185-198

  Increasing the safety and speed of trains and reducing their energy consumption has always been a major concern in railroad transportation systems. In this context, the Automatic Train Operation (ATO) system was introduced, which drive the train without the need for a driver with maximum efficiency and safety. The goal of this paper is to provide a system that drive passenger trains automatically from an offline speed profile. For a detailed study, a speed profile from the Mashhad station (origin) to the Neyshabur station (destination) is considered. This speed profile is included experts knowledge, control rules, station status, desired travel time, maximum allowed speed and acceleration (movement and braking). Then, a dynamical model of a locomotive with the parameters of the ER24PC Siemens (Iran Safir) locomotive is expressed. Also, a Quadratic Linear Regulator (LQR) with the aim of tracking the speed profile and minimizing control effort (thus minimizing the energy consumption) has been designed. The simulations performed by using MATLAB software and the performance of proposed controller against disturbance and locomotive mass changing is investigated. Also, a PI controller with identical conditions is designed for comparison. The results show that both controllers follow the speed profile very well, but the energy consumption in PI is more than two times the LQR. The validity of the results is verified by applying the designed controllers on a different route (Damghan to Semnan) and receiving the desired responses again.

  Keywords: Train speed profile, ATO system, Railroad Transportation, LQR controller
 • Reyhaneh Darash, Amir Kavussi * Pages 199-210
  Microsurfacing mixtures are applied as efficient surface treatment mixes for rehabilitation of pavement surfaces. Unlike their several benefits, microsurfacing mixes lack resistance to heavy traffic loading and low temperature cracking. Among various methods of increasing their resistance, the application of different fiber types was of interest of many researchers. In this research, the effects of various fiber types, including modified Plyolefin-Polypropylene, Forta and Fiberglass at 0.1, 0.2 and 0.3 percentage levels of the mix were investigated. Cohesion, Wet Track Abrasion, Loaded Wheel and Flexural Beam tests were carried out on different mix compositions containing various fiber types. Experimental results showed that performance of microsurfacing mixtures is significantly improved with the addition of fibers. The results showed that the addition of %0.2 modified Plyolefin-Polypropylene, %0.2 Forta and %0.2 Fiberglass separately, resulted in major improvements in cohesion and abrasion resistance of mixes. Mixes containing %0.1 Forta, %0.1 modified Plyolefin-Polypropylene and %0.2 Fiberglass, compared with conventional microsurfacing mixtures, showed the least rut values. Analyzing the results of the cohesion and loaded wheel tests, it was observed that specimens exhibiting highest cohesions resulted in less rutting. In flexural beam testing, it was observed that the application of Forta fiber resulted in the best performance against cracking. The application of this fiber in mixtures increased toughness values at 25, 0 and -10 °C to %15.3, %33.1 and %67.2, respectively.
  Keywords: Fibers, Microsurfacing mix, Flexural Beam, Loaded Wheel tests
 • Ehsan Ayazi, Abdolreza Sheikholeslami * Pages 211-226
  The aim of this study is to identify the important factors influencing lorry drivers overloading on Tehran's highways and to investigate the effect of each variables in committing this violation. To this end, the required information was collected through field surveys at 10 stations on the Tehran urban highways. The tonnage data of freight vehicles were collected using a pair of portable scales as well as other information needed including driver information, vehicle, load and travel by completing the questionnaire. After correcting or deleting incomplete data, 856 data records were used for statistical analysis. The results of statistical models and binary logistic analyzes showed that the highest probability of overloading in the inner-city axes was obtained for construction loads. Also, the results of modeling in traffic type section showed that the highest likelihood of overload for internal loads (origin and destination inside Tehran) and the least probability of overburden (origin and destination outside of Tehran) were obtained. Finally, it was concluded that drivers are more likely to commit overloading on weekends.
  Keywords: traffic safety, lorry driver’s offenses, load transportation, Multinomial Logistic Regression Model
 • Hamid Mohammadi, MohammadHossein Moaiyeri * Pages 227-238

  In this paper, an efficient algorithm for traffic density detection in intelligent transportation systems is proposed. In the detection stage of this approach, the feature points extraction is used. Moreover, for grouping the feature points of each vehicle, background subtraction is used in areas closer to the camera and from the back view of the vehicles. In these areas, the newly arrived vehicles are recognized easily, and the features can be grouped at the same time. As the vehicles move away from the camera, the grouped feature points are tracked using the KLT algorithm. Accordingly, the vehicles are counted until even a feature of a vehicle exists in the area of interest, specified for traffic density detection. Therefore, even in an occlusion condition, if only one extracted feature of a vehicle exists, that vehicle will be detected. In addition to the accurate density detecting, the proposed method uses a larger area of the road of interest. Furthermore, due to the importance of real-time processing in traffic videos, it is provided by sampling the frames. Based on the proposed method, the traffic density can be detected with the accuracies of 98.9% and 97.8% in relatively light traffic and heavy traffic, respectively.

  Keywords: vehicle tracking, traffic density detection, Intelligent transport systems, image processing
 • Shahin Shabani *, Somayyeh Mohammadian Gezaz, Hamed Saify Pages 239-256
  A key issue to the development of using modified bitumen is the high price of additives, including fibers, which in turn, can increase the cost of bitumen and modified asphalt mixtures. In contrast to other research, in this study, cheap waste materials obtained from paper-making manufacture, including Liquor and cellulose microfibers (obtained from waste pulp mills) are used to improve the properties of modified bitumen while reducing the cost of producing modified bitumen. Further, bitumen modified by styrene-butadiene-styrene (SBS) and styrene-butadiene rubber (SBR) were examined in this study in order to compare with bitumens modified by cellulose microfibers. For this purpose, SHRP tests, including dynamic shear rheometers and bending beam rheometers, were performed on polymer and fiber modified specimens. Based on the results of this study, all modified samples displayed a significant increase in bitumen hardness. Tests of classical bitumen and rotational viscosity demonstrated that polymers of butadiene-styrene-styrene and styrene-butadiene rubber significantly enhanced the viscosity and hardness of bitumen in comparison with other polymers. Consequently, the mix and compaction temperature of the modified samples with these additives have significantly increased. Results revealed that Liquor-containing bitumen improved its high-temperature performance, but it had a negative effect on the bitumen's low-temperature performance. Furthermore, cellulose microfibers had less effect on improving bitumen's properties than polymers such as styrene-butadiene-styrene and styrene-butadiene-rubber. However, cellulose microfibers' capabilities to modify the properties of bitumen, including a lower mixing and compaction temperature of asphalt mixtures than polymers and cheaper production and implementation of asphalt pavements due to the use of cheap waste materials, cannot be overlooked.
  Keywords: cellulose microfibers, Liquor, Modified Polymer Bitumen, Sharp Tests, Temperature Performance
 • Hamzeh Hayatpour, Ahmadreza Mazaheri *, Mojtaba Hosseini Pages 257-266
  The occurrence of an earthquake or the other periodic loads in areas where the underground water level is high causes the reduced resistance of sandy soil. This decrease in the resistance of sandy soil is called liquefaction and if there are buildings and facilities, it causes serious damage to them. In this research, the potential of liquefaction of sand in Durood city during the earthquake of 2015 is investigated. For this purpose, at first, sand samples with a history of liquefaction were taken from the depths of 1.2-8.7 and 2.3-5.5 meters from the liquefied residential area and were taken to the laboratory to perform the required tests. The results show that the addition of 2% cement causes an increase in the resistance parameters of sand, so that the friction angle increases from 24 degrees to 29 degrees and the cohesion also increases from 1 kPa to 13 kPa.
  Keywords: Liquefaction, case study, Dorood Sand, Clay
 • Pedram Mehrabi, AmirHossein Pakshir * Pages 267-282

  These days, the problem of traffic and traffic congestion on crowded streets has become an integral part of life in metropolitan areas. Intelligent traffic control will be crucial as the number of continuous road users increases and the resources provided by the current infrastructure are limited. The purpose of this study is to model traffic flow and control ramp measurement using fuzzy method; To achieve this goal, traffic ramps at the entrances are used to regulate access to the main corridor of the highway or freeway, in order to maintain the flow close to the capacity of the highway. In this research, by presenting a new solution, modeling traffic flow and controlling ramp measurement has been done by fuzzy intelligent method in MATLAB software environment. Data collection was performed using field method and on the highways of Isfahan. This algorithm tries to make the ramp control system intelligent by maintaining simplicity and non-computational complexity. According to the information received from the vehicle, which are located at certain distances from each ramp, the queue length, vehicle entry rate and demand level of each ramp are measured, and then the controller determines the minimum time and phase of the ramp according to this information. According to the obtained results, the average intensity of the factors of total queue length in the ramp, stop time in the ramp, stopping times and traffic congestion in the open loop mode is higher than the closed loop mode based on the fuzzy method algorithm.

  Keywords: Fuzzy method, Highway Capacity, Ramp measurement control, Vehicle entry rate, MATLAB software
 • Amin Farajollahi *, Alireza Ameli, Farzin Poorheydari Mamaghani Pages 283-295
  Asphalt pavements are one of the most widely constituents utilized to pave highway pavement which experience various failures during their lifetime, such as rutting, fatigue and thermal cracking. Therefore it should be used to improve the bitumen performance by addition of modifiers such as polymers and Nano Clays (NC). Among the various additives used to improve the bitumen performance, Ethylene Vinyl Acetate (EVA) is one of the most useful and effective materials for paving. In this study, the rheological behavior of bitumen and rutting and fatigue behavior of mixture containing EVA/Nanoclay and EVA latex were evaluated. EVA/NC and EVA latex were made and mixed with bitumen. Results of storage stability test shown that EVA/NC-modified bitumen is steadier than EVA-latex-modified bitumen. The results of the fatigue test of the mixtures showed that the asphalt mixtures made of bitumen modified with nanocomposite are more resistant to fatigue than bitumen modified with EVA polymer. The results showed that the addition of 6% EVA/NC and 6% EVA increased the fatigue life by 43% and 20%, respectively. The results of the rutting resistance tests showed that the rutting resistance of the samples increased with the increase of EVA polymer. Also, the addition of montmorillonite increased the resistance of polymer mixtures against rutting.
  Keywords: Ethylene Vinyl Acetate (EVA), Rheology, Rutting, Asphalt Mixture, fatigue