فهرست مطالب

دندانپزشکی امروز - پیاپی 12 (فروردین 1380)
 • پیاپی 12 (فروردین 1380)
 • 64 صفحه، بهای روی جلد: 4,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1380/01/15
 • تعداد عناوین: 17
|
 • حرف اول
  صفحه 2
 • تازه های تولید
  صفحه 4
 • دنیای دندانپزشکی
  صفحه 5
 • گزارش مورد
 • سفلیس دهانی
  شهاب طاهریان ترجمه: شهاب طاهریان صفحه 7
 • دندانپزشکی و مردم
  صفحه 10
 • در آینه ادبیات و هنر
  صفحه 12
 • در آینه تاریخ
 • تاریخ مصور دندانپزشکی
  میر جبار ارجمند ترجمه: دکتر شهرام طاهریان صفحه 13
 • تاریخچه کشف فلوراید
  علی بقالیان ترجمه: علی بقالیان صفحه 19
 • گزارش و خبر
 • خبر
  صفحه 22
 • مصاحبه با دکتر شیرون
  صفحه 24
 • آنچه داریم
  صفحه 27
 • معرفی کتاب
  صفحه 31
 • دنیای دانش
 • تازه های فلورایدتراپی
  کاظم مهرداد صفحه 33
 • اتصال به عاج
  عباس مهویدی زاده صفحه 37
 • کاربرد پرتو نگاری پانورامیک
  شراره فروغی ترجمه: شراره فروغی صفحه 48
 • کامپوزیت رزین های خلفی جدید ساده ترین جایگزین می شوند
  بیتا توکلی، آتوسا عسگرزاده ترجمه: دکتر بیتا توکلی، دکتر آتوسا عسگرزاده صفحه 52
 • تظاهرات دهانی بیماری و داروها
  نسرین جهان پهلوان ترجمه: دکتر نسرین جهان پهلوان صفحه 55