فهرست مطالب

گنجینه اسناد - پیاپی 125 (بهار 1401)

فصلنامه گنجینه اسناد
پیاپی 125 (بهار 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/03/30
 • تعداد عناوین: 8
|
 • مریم قانونی، مرتضی نورائی*، فریدون الهیاری صفحات 6-25
  هدف

  در پژوهش حاضر نقش گروه اجتماعی نوجوانان در روند حرکتی انقلاب اسلامی بررسی شده است. پرسش اصلی این تحقیق، نقش دانش آموزان در انقلاب اسلامی است و پرسش فرعی آن میزان اثرگذاری دانش آموزان در عمومی کردن نهضت اسلامی است.

  روش٫ رویکرد پژوهش:

   بنابه ماهیت موضوع و نیاز به بررسی میدانی، شهر اصفهان به عنوان محدوده مکانی تحقیق، و مرحله نهایی نهضت (1350 تا 1357) به عنوان محدوده زمانی تحقیق انتخاب شد. پژوهش به روش کیفی و با تکیه بر اسناد موجود و به طور ویژه مصاحبه فعال (تاریخ شفاهی) انجام شده است.

  یافته ها و نتیجه گیری

  نقش دانش آموزان مقطع متوسطه اصفهان در عمومی کردن انقلاب و مشارکت بخش های گوناگون مردم این شهر در مرحله نهایی نهضت، اساسی و خیلی اثرگذار بوده است. دانش آموزان به ویژه از آبان 1357، در کشاندن مردم به خیابان ها نقش اصلی را داشته اند و به همین&zwn

  کلیدواژگان: مشارکت سیاسی، دانش آموزان، مقطع متوسطه، انقلاب اسلامی
 • عادل شعبانی مقدم، مرتضی دهقان نژاد*، اصغر فروغی ابری صفحات 46-69

  شاهان و دولت مردان دوره قاجار با هدف تقویت نیروهای ارتش و توسعه و پیشرفت صنایع جنگی و هم چنین رفع نیازهای ارتش ایران تلاش کردند تا کارخانه های نظامی تولید اسلحه و فشنگ تاسیس کنند. در راستای این امر مهم، به تاسیس کارخانه های اسلحه سازی، فشنگ سازی و توپ ریزی توجه شد و در مقاطعی از دوران حکومت قاجار و در شهرهایی همانند تهران، تبریز و اصفهان تعدادی کارخانه نظامی پایه ریزی شد.

  هدف

  بررسی و تحلیل چگونگی احداث کارخانه های تولید اسلحه و فشنگ و نیز گزارش فعالیت آن ها در دوره قاجار.

  روش/رویکرد پژوهش: 

  این پژوهش توصیفی-تحلیلی است و بر منابع کتاب خانه ای، روزنامه ها و اسناد و مدارک آرشیوی مبتنی است.

  یافته ها و نتیجه گیری: 

  اگرچه در دوره های نخستین حکومت قاجار به ویژه در مقاطع زمانی جنگ های ایران و روسیه، فعالیت و بازدهی کارخانه های نظامی در مسیر درست و مطلوبی قرار نگرفت، ولی از دوره ناصرالدین شاه نقش کارخانه های اسلحه سازی و فشنگ سازی ملموس تر شد؛ تاآن جاکه باوجود نبود خودکفایی کامل بخشی از نیازهای ارتش ایران ازطریق همین کارخانه ها تامین شد و واردات اسلحه در مقاطعی کاهش یافت و صنایع نظامی داخلی تاحدودی توسعه یافت.

  کلیدواژگان: کارخانه اسلحه سازی، کارخانه فشنگ سازی، کارخانه توپ ریزی، اصلاحات نظامی، دوره قاجار
 • سمیه بختیاری* صفحات 70-111
  هدف

  بررسی جایگاه تبلیغات سازمان جهانگردی در برنامه های عمرانی سوم تا ششم و شناسایی ابزارهای حکومت پهلوی برای تبلیغات جهانگردی.

  روش/ رویکرد پژوهش: 

  روش این پژوهش تحلیل تاریخی با رویکرد توصیفی و تحلیلی مبتنی بر اسناد و مدارک آرشیوی و گزارش های دولتی است.

  یافته ها و نتیجه گیری: 

  نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که حکومت پهلوی تا اواسط دهه چهل شمسی، باوجود جاذبه های متنوع جهانگردی در ایران، خط مشی سیاسی حکومت، کمتر متوجه تبلیغات برای جلب جهانگرد بود؛ زیرا دولت ها معتقد بودند که پیش از هرگونه اقدامی، تاسیسات و امکانات پذیرایی از جهانگردان باید در کشور مهیا شود و همواره انتشارات و تبلیغات جهانگردی پس از تهیه و تنظیم و اجرای طرح ها و برنامه های وسیع توسعه راه ها، تاسیسات و تسهیلات جهانگردی و آموزش خدمات جهانگردی اهمیت داشت.چاپ و انتشار کتاب های راهنمای جهانگردان، بروشور به زبان های مختلف، نقشه راه ها و شاه راه های جهانگردی، پوسترها و کارت پستال های آثار تاریخی کشور، تهیه فیلم و عکس از قطب های جهانگردی کشور، شرکت در نمایشگاه ها و برگزاری نمایشگاه های داخلی و خارجی و دعوت از روزنامه نگاران و فرهنگیان کشورهای دیگر ازجمله ابزارهای تبلیغات جهانگردی در دوره پهلوی دوم بود.

  کلیدواژگان: صنعت جهانگردی، تبلیغات، سازمان جلب سیاحان، پهلوی دوم، ایران
 • فرشید نوروزی، جمشید نوروزی* صفحات 112-143
  هدف

  بررسی تاثیر وابستگی طبقاتی بر نوع و نحوه مصرف موقوفات ساری در دوره قاجار.

  روش/ رویکرد پژوهش:

   توصیفی-تحلیلی برمبنای اسناد اداره اوقاف ساری و منابع اولیه.

  یافته ها و نتیجه گیری:

   بررسی محتوای اسناد وقف نامه های روحانیون و تجار ساری در دوره قاجار نشانگر آن است که نوع موقوفات روحانیون و تجار، عمدتا از جنس زمین، خانه، دکان و کاروان سرا است که وقف زمین در بین روحانیون و وقف دکان در بین تجار بیشتر رواج داشته است. نحوه مصرف موقوفات این دو طبقه به ترتیب فراوانی عبارت اند از: تعزیه داری سیدالشهداء؛ اطعام عزاداران سیدالشهداء؛ اطعام و افطار روزه داران؛ تعمیر و نگهداری مساجد و مدارس؛ صدقات و اعانات به فقرا و مساکین و ابن السبیل. تحولات سیاسی و اجتماعی این دوره سبب نشد تا نوع مصارف موقوفات روحانیون و تجار تغییر کند. بیشترین وقف های این دو طبقه اجتماعی در دوران حکومت ناصرالدین شاه ثبت شده است. ازلحاظ زمان هم بیشترین وقف های روحانیون و تجار، در ماه های قمری محرم و رجب ثبت شده اند. تولیت موقوفات این دو طبقه برعهده خود واقفان، فرزندان واقفان و یا علمای منطقه قرار می گرفت که بیانگر نوعی نظام مدیریت خانوادگی و مدیریت علمایی در مدیریت موقوفات است.

  کلیدواژگان: قاجار، ساری، روحانیون، تجار، موقوفات
 • رضا فراستی، محمد خندان*، محمدرضا وصفی صفحات 126-150
  هدف

  تولید منبعی مستند و مرجع از مهر صدراعظم های قاجار در دوره صدارت.

  روش٫ رویکرد پژوهش:

   روش پژوهش کتاب خانه ای است و ابزار جمع آوری اطلاعات سیاهه وارسی است. جامعه موردمطالعه فرمان های پژوهش کده تاریخ معاصر و سایر مراکز اسنادی است.

  یافته ها و نتیجه گیری: 

  متن مهر صدراعظم های دوره قاجار از ابتدای این دوره تا اواسط دوره ناصری از آیات قرآن، اذکار، دعاها، کنیه ها، عناوین، القاب و نام ها گرفته شده بود. از صدارت میرزاآقاخان نوری واژه صدراعظم در مهرها راه یافت. دو واژه هم معنی اتابک اعظم و وزیر اعظم در دوره مظفری در مهرها باب شد. در مهرهای دوره محمدعلی شاه، واژه های اتابک اعظم و صدراعظم پیدا شد. در این تحقیق از 24 صدراعظم 54 نقش مهر با مستندات، توضیح شکل، علایم، مناسبت تاریخ حک، نوع خط و زبان به دست آمد. از دوره ناصری علامت شیروخورشید در برخی از مهرها ظاهر شد. شکل مهرها مستطیل، مربع، بیضی، هشت گوش و گلابی بود و خط اغلب آن ها نستعلیق و زبان مهرها عربی، فارسی/عربی و فارسی بود. در این تحقیق از 24 صدراعظم 54 نقش مهر با مستندات، توضیح شکل، علایم، مناسبت تاریخ حک، نوع خط و زبان به دست آمد و با این تحقیق بخشی از کمبود منبع مرجع در شناخت مهرهای رجال پوشش داده شد.

  کلیدواژگان: مهرشناسی، دوره قاجار، صدراعظم ها، اسناد تاریخی
 • زهرا ضرغامی، رویا خویی*، مژگان رشتچی صفحات 144-182
  هدف

  بررسی تاثیر به کارگیری برنامه های چندرسانه ای بر توانایی خواندن و دانش واژگان آرشیوداران ایرانی و یادگیری خودتنظیمی آن ها در دوره آموزش «انگلیسی برای اهداف ویژه» آرشیو.

  روش/رویکرد پژوهش: 

  این پژوهش با استفاده از روش تحقیق ترکیبی انجام شد و داده ها در بخش کمی ازطریق پرسش نامه خودتنظیمی، پیش آزمون ها و پس آزمون های درک مطلب و واژگان و در بخش کیفی ازطریق برگزاری جلسات یادآوری خودالقایی گردآوری شدند. چهل وهشت آرشیودار ایرانی شاغل در سازمان اسناد و کتاب خانه ملی ایران در این پژوهش شرکت کردند و با استفاده از نمونه برداری کافی، به دو گروه کنترل و آزمایشی تقسیم شدند. دو روش تکلیف محور و تکلیف محور+چندرسانه ای به مدت ده جلسه به کار گرفته شد تا اثرات استفاده از رویکرد چندرسانه ای بررسی شود.

  یافته ها و نتیجه گیری:

   نتایج حاصل نشان داد که استفاده از رویکرد چندرسانه ای به طور قابل ملاحظه ای باعث پیشرفت توانایی خواندن و یادگیری واژگان، و هم چنین افزایش خودتنظیمی شرکت کنندگان شده است. بررسی هشت فاکتور موثر بر خودتنظیمی مشخص کرد که «راهبردهای تکلیف» پرکاربردترین و «خود-تقویتی» کم کاربردترین رفتارهای خودتنظیمی در میان شرکت کنندگان بوده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که به کارگیری روش های تدریس و ابزارهای آموزشی که می توانند پاسخگوی نیازهای ویژه زبان آموزان در محیط کار باشند و باعث فعال سازی رفتارهای خودتنظیمی شوند به پیشرفت یادگیری و مهارت آموزی زبان انگلیسی منجر خواهند شد.

  کلیدواژگان: آموزش آرشیوداران، انگلیسی با اهداف ویژه برای آرشیو، برنامه های چندرسانه ای، درک مطلب، دانش واژگان، رفتارهای خود تنظیمی
 • رضا شهرابی، فهیمه باب الحوائجی*، نجلا حریری، فاطمه نوشین فرد صفحات 175-200
  هدف

  شناسایی وضعیت موجود فرایند فراهم آوری اسناد در آرشیو ملی ایران، چالش های آن و طراحی فرایندهای ایدیال برای این حوزه باتوجه به الزامات و قوانین موجود و با کمک سامانه جامع مدیریت اسناد.

  روش٫ رویکرد پژوهش: 

  روش پژوهش به صورت ترکیبی شامل روش کیفی و پیمایشی تحلیلی است. جامعه پژوهش در بخش نخست شامل 5 نفر از خبرگان و مجربان حوزه اسناد آرشیو ملی بودند که به صورت هدف مند و با معیار انتخاب شدند و در بخش بعدی شامل 21 نفر از شاغلان حوزه آرشیو ملی بودند که به صورت سرشمار انتخاب شدند.ابزار پژوهش در بخش نخست پژوهش مصاحبه با خبرگان آرشیو ملی و در بخش دوم توزیع پرسش نامه بین شاغلان حوزه آرشیو ملی بود.

  یافته ها و نتیجه گیری:

   باتوجه به پاسخ متخصصان آرشیو مشخص شد که فرایندهای ایدیال طراحی شده در حوزه فراهم آوری اسناد درصورت راه اندازی سامانه جامع مدیریت اسناد -که طبق همین فرایندها طراحی می شود- پوشش دهنده فعالیت های جاری این بخش ها هست و با وضعیت موجود تفاوتی معنادار ندارد و بنابراین فرایندهای ایدیال طراحی شده تایید می شود.

  کلیدواژگان: فراهم آوری اسناد، ارزش یابی اسناد، فرایندهای سازمانی، سامانه جامع مدیریت اسناد، آرشیو ملی
 • سید محمود سادات بیدگلی صفحات 246-251
|
 • Maryam Ghanuni, Morteza Nouraei *, Fereydoon Allahyari Pages 6-25
  Purpose

  The purpose of the research is to investigate the role of teenagers as an important social group, their movement and its effectiveness in publicizing the Islamic Revolution.

  Method and Research Design: 

  Archival records and Oral history of Isfahan from1972 to 1979 were investigated.

  Findings and conclusions

  The role of secondary school students of Isfahan in publicizing the revolution and the participation of various citizens of the city were fundamental and very effective in the final stage of the movement. Students played the main role in bringing people to the streets, especially since November 1978, and thus were the leaders in the final process of street struggles.

  Keywords: Political Participation, Students, Secondary Level, Islamic Revolution
 • Adel Shabani Moghadam, Morteza Dehghan Nejad *, Asghar Foroughi.Abari Pages 46-69
  Purpose

  Kings and statesmen of the Qajar established military factories and produced weapons and cartridges in order to strengthen the military forces, develop the war industry, and fulfill the needs of the Iranian army. In this regard, some military factories were established in Tehran, Tabriz, and Esfahan. The purpose of this research is to investigate and analyze the performance of these factories from 1807 to 1922.

  Method and Research Design:

    Library resources including books and newspapers, and archival records were studied and analyzed.

  Findings and conclusion

    At the beginning of the Qajar period, especially during the Iran-Russia wars, the performance of military factories was not efficient enough, but from the time of Nasir al-Din Shah, gunfire and cartridge factories played an important role. Despite the lack of self-sufficiency in this field, the factories succeeded in fulfilling some needs of the Iranian army, military equipment imports were reduced, and military industries developed significantly.

  Keywords: Shotgun factory, cartridge factory, ballistic factory, military reform, Qajar period
 • Somayeh Bakhtiari * Pages 70-111
  Purpose

  The purpose of this study is to investigate the position of tourism organization advertising in development plans (the third plan to the sixth one) and to identify the tools that the Pahlavi government employed to advertise  tourism.

  Method and Research Design: 

  Research method is historical analysis; so archival records and administrative correspondence were described and analyzed.

  Findings and Conclusions

  The results of this study show that, despite the various tourist attractions of Iran, the political policy of the Second Pahlavi government was less focused on advertising to attract tourists till the mid-1940s. This was because the government believed that before taking any action, facilities needed to welcome tourists must be provided in the country.  As a result, tourism publications and advertisements were taken into account after organizing and implementing development plans, roads expansion, tourism facilities, and training services. Tourist guidebooks, brochures in different languages, road and highways maps, posters and postcards of the country's historical monuments, together with videos and photos of the country's tourism hubs, as well as domestic and foreign exhibitions were all employed. Inviting journalists and cultural individuals from other countries added to the different ways and means of advertising the tourism industry in the Second Pahlavi period.

 • Farshid Noroozi, Jamshid Noroozi * Pages 112-143
  Purpose

  The purpose of this research is to define the effect of class affiliation (clerics and merchants) on the type of Sari endowment expenditures in the Qajar period.

  Method and Research Design: 

   352 Endowment Records of merchants and clerics were described, analyzed and compared.

  Findings and Conclusion

  The endowments of merchants and clerics were mainly land, houses, shops and caravanserai. Clerics mostly endowed land whereas merchants endowed shops. These endowments were used for Imam Hussein’s ceremonies - the third Shiite Imam - like feeding the mourners, feeding fasting people in Ramazan, repairing and maintaining mosques and schools, alms and donations to the poor and Ibn al-Sabeel. The political and social developments of the period did not change the type of endowment expenditures. Most of the endowments belong to the time of Nasser al-Din Shah (1848 –1896). Also, most of the endowments were recorded in the lunar months of Rajab and Muharram. The endowments were entrusted to the person who endowed, his children or the clerics of the region. This indicates a kind of family system and the scholarly system in the management of endowments.

  Keywords: Qajar, Sari, Clerics, Merchants, Endowments
 • Reza Farasati, Mohammad Khandan *, Mohammadreza Vasfi Pages 126-150
  Purpose

  Seals are important tools for experts to describe archives and for researchers to describe and recognize old records. The purpose of this research is to produce a reference source for the seals of the Qajar Chancellors.

  Method and Research Design

  Library research and a checklist  used to investigate the edicts in the Qajar records of Contemporary Historical Research Institute and other archives. 

  Finding and conclusion

  The texts of the seals were derived from the verses of the Qur'an, dhikr, prayer, nickname, title, and personal name from the beginning of the Qajar period to the middle of the Nasserite period. From the presidency of Mirza Agha Khan Nouri, the word "Chancellor" began to appear in the text. Atabak Azam and Vazir Azam - both have the same meaning- became popular in the seals in the Mozaffari period. In the seals of the Mohammad Ali Shah period, the words Atabak Azam and Sadra Azam were observed. From the Nasserite period, the symbol of lion and sun appeared in some seals. The shapes of the seals were various - rectangle, square, oval, octagon, and pear - and the script of most of them was Nasta'liq. The languages of the texts were Arabic, Persian / Arabic, and Persian.  54 seals of 24 chancellors were described and explained thoroughly in this research, which can be a reference for archivists and researchers to recognize the seals of dignitaries of the Qajar.

  Keywords: Sigillography, Qajar period, Chancellors, historical records
 • Zahra Zarghami, Roya Khoii *, Rashtchi Mojgan Pages 144-182
  Purpose

  The purpose of this research is to investigate the effects of using multimedia as a technology-based instructional tool on the reading skills and vocabulary knowledge of Iranian archivists, and their self-regulated learning behavior in an ESP course for Archival Science.

  Method and Research Design

  The research was conducted following a mixed method design. Forty-eight archivists of the National Library and Archives of Iran (NLAI), divided into two control and experimental groups based on the convenience sampling, participated in this study. Data was collected through a self-regulated questionnaire, vocabulary and reading comprehension pretests and post-tests in the quantitative phase, and stimulated recall sessions in the qualitative phase. The two methods of task-based versus task-based+multimedia were applied to compare the effects of multimedia use in a 10-sessions ESP course.

  Findings and conclusion

  Using multimedia could considerably improve reading comprehension and vocabulary knowledge. Also, it could increase archivists’ self-regulation abilities. Among the eight critical factors affecting self-regulated learning, task-strategy was used the most, whereas self-reinforcement was used the least. The study concluded that using teaching methods and applying instructional tools that can satisfy ESP learners’ specific educational needs in their workplace, and activate their self-regulated learning behavior in ESP courses, would improve language learning and skills development.

  Keywords: Education for Archivists, English for Specific Purpose for Archives, Multimedia, Reading comprehension, Vocabulary Knowledge, Self-regulated Learning
 • Reza Shahrabifarahani, Fahimeh Babalhavaaeji *, Nadjla Hariri, Fatemeh Nooshinfard Pages 175-200
  Purpose

  The purpose is to identify the current status of the records acquisition process in the National Archives of Iran and its challenges, and design optimal processes on the basis of comprehensive records management system.

  Method and Research Design: 

  Both qualitative and analytical surveys were used as the research method. The research was accomplished in two stages. In the first stage, five expert archivists of the National Archives of Iran were interviewed and in the second stage, 21 Employees of the National Archives of Iran filled out a questionnaire.

  Finding and conclusion

  Based on the respondents’ point of view, the designed optimal processes in the records acquisition section covered all current processes, and no  significant differences were found.

  Keywords: Records Acquisition, Organization Process, Records Appraisal, Records Management System, National Archives of Iran
 • Seyyed Mahmood Sadat Bidgoli Pages 246-251