فهرست مطالب

تشخیص آزمایشگاهی - پیاپی 16 (مهر و شهریور 1380)
 • پیاپی 16 (مهر و شهریور 1380)
 • 104 صفحه، بهای روی جلد: 4,500ريال
 • تاریخ انتشار: 1380/04/19
 • تعداد عناوین: 17
|
 • سر آغاز
  صفحه 11
 • مقالات تخصصی
 • داروها مسدود کننده سیستم ایمنی برای پیوند اعضاء
  دکتر بهروز برومند صفحه 12
 • مروری بر مشکلات ناشی از افزایش غلظت سرم
  دکتر آشتیانی: دکتر شمس، علی گودرزی صفحه 19
 • تشخیص بیماری آلفا تالاسمی
  دکتر عباس زادگان، دکتر کراچیان صفحه 28
 • آترواسکلروز ژن موثر در بروز آن
  گروه علمی زیست شیمی صفحه 34
 • کمبود آنزیم فنیل آلانین هیدوکسلاز
  دکتر ولیان بروجنی، ماریا شاهمراد گلی صفحه 37
 • نکات مهم در استفاده بالینی از تومور ماکرها
  دکتر ندوشن، دکتر بهرام مفید صفحه 44
 • TTVویروس نوظهور
  اسماعیل زاده، دکتر باغچه سرایی صفحه 51
 • گزارش و بررسی
 • کیست هیداتیدو تشخیص آزمایشگاهی آن
  دکتر آقاجان زاده صفحه 53
 • نکته های آزمایشگاهی
 • ورش تهیه Fixed Red Boold Cells به عنوان کالیبراتور
  مصطفی فریزان صفحه 56
 • دستگاه های آزمایشگاهی
 • سل کانتر
  مهندس مرتضی فلاح صفحه 58
 • مقالات عمومی
 • تاریخچه کشف ساختار ملکول DNA
  دکتر محمود بهزاد صفحه 61
 • ایمنی در بیوتکنولوژی
  دکتر خوانساری صفحه 64
 • مصاحبه
 • مصاحبه با دکتر عباس نکو فر
  صفحه 69
 • اخبار آزمایشگاهی و گزارش آزمایشگاه رفرانس
 • زیر نظر دکتر محمد جواد غروی
  صفحه 75
 • تازه های آزمایشگاهی
  شهره شرق صفحه 83
 • تازه های آزمایشگاهی
 • شناسنامه انگلیسی
  صفحه 84