فهرست مطالب

نشریه حقوق بشر و شهروندی
سال ششم شماره 2 (پیاپی 12، پاییز و زمستان 1400)

 • تاریخ انتشار: 1401/09/09
 • تعداد عناوین: 5
|
 • علی ولی پور، احسان مرصوصی، محسن اسماعیلی صفحات 135-158

  یکی از اهداف علم حقوق آن است که خود را با پیدایش مسایل جدید تطبیق دهد. در این نوشته، تاثیرپذیری حقوق از بیماری همه گیر کرونا بررسی شده است. در شرایطی که خسارات حاصل از کرونا تقصیر شخص خاصی نیست و به ظاهر نمی توان کسی را مسیول دانست، مهم است که راهکاری برای جبران آن یافت. چه بسا ارکان مسیولیت مدنی و قوانین مسیولیت مدنی ایران مبتنی بر تقصیر و ارکان سه گانه آن شخص خاصی را مسیول جبران خسارات ناشی از این بیماری نداند. در مقاله حاضر به روش کتابخانه ای، برای جبران ضرر توسط دولت به نفع شهروندان در حقوق ایران اعم از قوانین موضوعه، نظریات پذیرفته شده و نگاهی مختصر به فقه، مسیولیت مدنی دولت در برابر کرونا بررسی شده است. ابتدا به گزارش شیوع و منشا بیماری کرونا، سپس به مفهوم دولت و در ادامه به تحلیل مسیولیت مدنی در حقوق ایران و نظریات نوین مسیولیت مدنی که تقصیر در آن حذف گردیده یا فرض گرفته شده است مانند نظریه خطر، نظریه تساوی شهروندان در تحمل ضرر، نظریه تضمین حق، نظریه دولت بیمه گر، نظریه دولت رفاه پرداخته شده است که با تحلیل ارکان مسیولیت مدنی در ایران ترکیبی از چند نظریه برای اجبار دولت به جبران برگزیده شده است.

  کلیدواژگان: جبران خسارت، حقوق ایران، ضرر، فقه امامیه، کرونا، مسئولیت مدنی
 • هادی طحان نظیف، محمدطاهر صفرزاده صفحات 159-180

  با شیوع ویروس کرونا و به همراه آن تعطیلی واحد های خرد و کلان اقتصادی و ایراد وارد شدن آسیب های جدی به اقشار و کسب وکارهای مختلف مردم، دولت دچار مشکل در تامین اعتبار از محل منابع مالیاتی بودجه خود خواهد شد. لذا سوالات مهمی در این مورد وجود دارد ازجمله اینکه آیا راه برون رفتی از این آسیب با استفاده از ظرفیت های قانونی در قوانین مالیاتی وجود دارد؟ یا شورای عالی مالیاتی و ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا به عنوان نهاد های بالادستی مسیول، چه راه حل هایی برای فایق آمدن بر این وضیعت ارایه داده اند؟ و آیا می توان از رویکرد حکومت علوی به عنوان الگوی حکمرانی اسلامی در مواجهه با چنین مشکلاتی بهره برد؟ در این مقاله سعی شده است با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی به مطالعه و الگو گیری از سیره حکومت اسلامی در زمان خلافت حضرت علی (علیه السلام) به عنوان شاخص و همچنین با رجوع به قانون مالیات های مستقیم به عنوان سند راهبردی مالیاتی کشور، از حمایت های مالیاتی در شرایط بحرانی و بررسی آن به منظور دستیابی به یک رویکرد موثر برای برون رفت از مشکلات پیش آمده سخن گفته شود و با پیشنهاد راهکارهایی مانند استفاده از ظرفیت های موجود در مواد 165 و 167 قانون مالیات های مستقیم، به برون رفت از این وضعیت کمک کرد و از فشار اقتصادی وارد بر ملت کاست.

  کلیدواژگان: حقوق شهروندی، حمایت مالیاتی، مودی مالیاتی، قانون مالیات های مستقیم، کرونا ویروس
 • خیرالله پروین، امین الله پاک نژاد صفحات 181-204

  دولت ها در شرایط اضطراری از تمام ظرفیت های موجود، برای عبور از بحران ایجاده استفاده می نمایند. با حاکم شدن شرایط اضطراری ناشی از شیوع ویروس کرونا در اغلب کشورها، دولت ها سعی کردند از ظرفیت نیروهای مسلح در مقابله با این ویروس استفاده نمایند. نیروهای مسلح در زمان صلح، به دلیل داشتن امکانات و توان استفاده از اقتدارات ویژه ازجمله واکنش سریع به بحران ها از طرق مهندسی و فناورانه و همچنین اعمال زور، مورد توجه دولت ها برای عبور از حالت اضطراری می باشد. برای ورود نیروهای مسلح در مسایل غیرنظامی، قواعد و مقررات خاصی در کشورها برای جلوگیری از سوء استفاده از قدرت وجود دارد و این ورود باید تحت قواعد حقوقی قرار گیرد. در ایران برای مقابله با بحران ناشی از شیوع ویروس کرونا، نیروهای مسلح ورود پیدا کردند. لذا این سوال به وجود می آید که «ابعاد حضور نیروهای نظامی در شرایط اضطراری به ویژه در موضوع کرونا ویروس در ایران چیست؟» برای پاسخ به این پرسش با روش توصیفی تحلیلی به بررسی منابع حقوق ایران پرداخته شد. در پی شیوع ویروس کرونا، کشور در شرایط اضطراری قرار گرفته است و ضمن اینکه دولت مکلف است از توان نیروهای نظامی برای عبور از بحران استفاده نماید، برای ورود نیروهای مسلح قواعدی وجود دارد که مورد بررسی و تجارب سایر کشورها در این حوزه بیان شده است.

  کلیدواژگان: ایران، بحران، کووید-19 (ویروس کرونا)، مدیریت بحران، نیروهای مسلح، وضعیت اضطراری
 • ولی رستمی، وحید حیدری صفحات 205-222

  با ایجاد بحران بیماری کرونا (کووید-19)، بسیاری از نظام های حقوقی کشورها با قید ضرورت و اضطرار به تنظیم امور پرداختند و نظامی که جهت مواجهه با این بحران همانند سایر بحران ها به کار گرفته شد، نظام وضعیت اضطراری (حاله الطواری) بود، که از ویژگی هایی همچون: استثنایی بودن، ضروری بودن و اعطای صلاحیت های فراقانون عادی برخوردار است. در این میان تجربه برخی کشور ها در داشتن ساختار قانونی و جزیی در این زمینه ازجمله مقام ایجادکننده و خاتمه بخش به این نظام استثنایی، شرایط ایجاد و آثار تدابیر اتخاذشده در مدت استقرار آن، می تواند برای کشور ما که در این زمینه قانون موضوعه معینی ندارد مفید فایده باشد. در این مورد با توجه به تجربه زیستی کشورهای لبنان و مصر و همچنین تفاوت در نوع نظام وضعیت اضطراریشان، این دو کشور جهت مطالعه و بررسی انتخاب شدند. تحقیق پیش رو با مطالعه توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، به دنبال این است که وضعیت اضطراری ناشی از بحران کرونا را در کشورهای لبنان و مصر مورد مطالعه قرار داده و به این سوال پاسخ دهد که «وضعیت اضطراری ناشی از کرونا در این کشورها دارای چه اقتضایاتی بوده (مقامات ایجادکننده و خاتمه دهنده، شرایط و اسباب ایجاد، محدودیت های ایجاد شده) و آیا می توان اسلوب کشورهای مورد نظر را در نظام حقوقی ایران مورد توجه قرار داد؟» که در نهایت پس از مطالعه تحلیلی نظام وضعیت فوق العاده این کشورها ذیل بررسی قواعد و قوانینی همچون «قانون حاله الطواری» یا «قانون الدفاع المدنی» تحقیق حاضر از این طریق دست به ارایه راهکاری در مورد نظام وضعیت اضطراری در نظم حقوقی ایران زده، که با توجه به نبود قانونی در این زمینه علی رغم وجود اصل (79) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این باره لزوم ساختاری این چنین احساس می شود.

  کلیدواژگان: وضعیت اضطراری، لبنان، مصر، ایران، نظام حقوقی، کرونا (کووید-19)
 • سید امیرحسین سیدی، محمدجواد جاوید صفحات 223-250

  در مواقع بروز شرایط بحرانی در کشورهای مختلف، محدودیت هایی برای کنترل بحران وضع می شود تا دولت بتواند در یک طرح سامان دهی شده، اوضاع را تحت کنترل بگیرد؛ علی الخصوص اگر این بحران از جنس شیوع بیماری همه گیر باشد. شیوع ویروس کرونا به مثابه یک بحران جهانی، موجب شد تا همه کشورها با اعلام وضعیت اضطراری و تشکیل کمیته بحران سعی در کنترل این اوضاع داشته باشند. متناسب با اعلام وضعیت اضطراری در قطر نیز کمیته عالی مدیریت بحران شکل گرفت و منطبق بر قوانینی من جمله قانون شماره (2) سال 2012 تحت عنوان «قانون تشکیل کمیته ملی ایمنی زیستی»، قانون شماره (17) سال 1990 تحت عنوان «قانون مقابله با بیماری های مسری»، قانون شماره (13) سال 1997 تحت عنوان «قانون مراحل و مقررات شرایط اضطراری» و قوانین دیگر، آیین نامه هایی برای کنترل کرونا تصویب و ابلاغ شد و بدین ترتیب به جای اینکه مثل ایران به کلی گویی اکتفا شود، دست به ایجاد یک نظام حقوقی خاص برده شد. بنابراین سوال مقاله این است که «کشور قطر، چه نظام حقوقی اضطراری برای کنترل و مدیریت بیماری کرونا ایجاد کرده است؟». با توجه به تدابیر موفق قطر در کنترل میزان مرگ ومیر ناشی از بیماری کرونا و اینکه نظام تقنینی کشور قطر، از زیرساخت های مناسب تری در مقایسه با ایران بهره مند است این مطالعه تطبیقی از نوع هنجاری و با روش توصیفی تحلیلی انجام شده است.

  کلیدواژگان: کرونا، ایران، قطر، مدیریت بحران، تقنین
|
 • Ali Valipour, Ehsan Marsousi, Mohsen Esmaieli Pages 135-158

  One of the purposes of law is to adapt to the emergence of new issues. In this paper, the impact of rights from the coronary heart disease is examined. In a situation where the damage caused by the corona is not the fault of a particular person and apparently no one can be held responsible, it is important to find a way to compensate.  It is possible that the pillars of civil liability and the Iranian civil liability laws based on fault and the three pillars of that particular person are not responsible for compensating for the damages caused by this disease. In order to compensate the loss by the government for the benefit of the citizens, in the present article, in a library method, in Iranian law, including the subject laws, theories are accepted and a brief look at jurisprudence, the civil liability of the government against Corona is examined. First to report the prevalence and origin of coronary heart disease, then to the concept of government and then to the analysis of civil liability in Iranian law and new theories of civil liability in which fault has been eliminated or assumed, such as risk theory, theory of equality of citizens in tolerance, theory Guarantee of right, the theory of the insurer state, the theory of the welfare state has been studied, which has been selected by analyzing the pillars of civil liability in Iran, a combination of several theories to force the government to compensate.

  Keywords: Compensation, Iranian legal system, Damage, Imamiyajurisprudence, covid-19, civil liability
 • Hadi TahanNazif, MohammadTaher Safarzadeh Pages 159-180

  With the outbreak of the Corona virus, accompanied by the closure of micro and macro economic units and the infliction of serious damage to various segments and businesses of the people, the government will have difficulty in obtaining credit from the tax sources of its budget. So, there are important questions in this regard, including whether there is a way out of this damage by using legal capacity in tax laws? Or what solutions have the Supreme Tax Council and the National Corona Headquarters, as the responsible upstream institutions, offered to overcome this situation? And is it possible to use the approach of the Alawite government as a model of Islamic governance in the face of such problems? In this article, by using descriptive-analytical method to study and model the Islamic government during the caliphate of Imam Ali (as) as an indicator and also by referring to the law of direct taxes as a strategic document of the country, tax aids in critical situations and review it in order to achieve an effective approach to get out of the problems. And by suggesting solutions such as using the capacities contained in Articles 165 and 167 of the Law on Direct Taxes, it helped to get out of this situation and reduce the economic pressure on the nation.

  Keywords: Citizenship rights, tax aids, Tax payer, direct tax law, Nahj alBalaghah, Coronavirus
 • Kheirallah Parvin, Aminullah Paknejad Pages 181-204

  In emergencies, governments use all available capacities to get through the crisis. As emergencies caused by the coronavirus outbreak prevailed in most countries, governments tried to use the armed forces' capacity to fight the virus. In peacetime, the armed forces are of interest to governments in passing through a state of emergency due to their ability to use force. For the entry of the armed forces in civilian matters, there are certain rules and regulations in countries to prevent abuse of power, and this entry must be subject to the rules. In Iran, armed forces arrived to deal with the crisis caused by the coronavirus outbreak. Therefore, the question arises as to what are the dimensions of the presence of military forces in emergencies in Iran? In order to answer this question, iran's rights resources were investigated using descriptive-analytical method. In the wake of the coronavirus outbreak, the country is in a state of emergency, and while the government is obliged to use the military force's ability to get through the crisis, there are rules for the entry of the armed forces, which have been discussed and the experiences of other countries in this area.

  Keywords: Iran, crisis, Covid-19 (crisis virus), crisis management, armedforces, state of emergency
 • Vali Rostami, Vahid Heidari Pages 205-222

  With the creation of the Corona crisis (Covid-19), many of the legal systems of the countries regulated matters with necessity and urgency, and the system that was used to deal with this crisis - like other crises - State of Emergency, Which has characteristics such as: being exceptional, being necessary and granting ordinary extra-legal powers. Meanwhile, the experience of some countries in having a legal and partial structure in this field, including the position of creator and terminator of this exceptional system, the conditions of creation and the effects of measures taken during its establishment, can be for our country in this field. The law does not have a specific subject to be useful. In this case, due to the lived experience of Lebanon and Egypt, as well as differences in the type of emergency system, these two countries were selected for study. The present study, through a descriptive-analytical study using library resources, seeks to study the emergency situation caused by the Corona crisis in Lebanon and Egypt and to answer the question that the emergency situation caused by the corona What are the requirements in these countries (creating and terminating authorities, conditions and causes of creation, restrictions) and can the style of the countries in question be applied in the Iranian legal system? Finally, after an analytical study of the state of emergency in these countries - under the review of rules and regulations such as the "Civil Aviation Law" or the "Civil Defense Law" - the present study thus provides a solution to the state of emergency in the Iranian legal system. Due to the lack of legislation in this field - despite the existence of Article (79) of the Constitution of the Islamic Republic of Iran in this regard - such a structural necessity is felt.

  Keywords: State of emergency, Lebanon, Egypt, Iran, legal system, Corona(Covid-19)
 • Seyed Amirhossein Seyedi, MohammadJavad Javid Pages 223-250

  In times of crisis in different countries, restrictions are imposed to control the crisis so that the government can control the situation in an organized manner; Especially if the crisis is an epidemic. The outbreak of the coronavirus as a global crisis has prompted all countries to try to control the situation by declaring a state of emergency and forming a crisis committee. In line with the declaration of the state of emergency in Qatar, the High Committee for Crisis Management was formed and in accordance with the laws, including Law No. (2) of 2012 entitled "Law on the Establishment of the National Committee for Biosafety", Law No. (17) of 1990 entitled "Law "Counter-communicable diseases", Law No. (13) of 1997 entitled "Law on Stages and Regulations of Emergency Situations" and other laws, regulations and regulations for the control of corona were adopted and promulgated, and thus instead of Iran Suffice it to say, a special legal system was set up. So the question is, "What emergency legal system has Qatar established to control and manage coronary heart disease?" Due to the successful measures of Qatar in controlling the mortality rate due to coronary heart disease and the fact that the legislative system of Qatar has a more appropriate infrastructure compared to Iran, this comparative study is a normative and descriptive-analytical method.

  Keywords: Corona, Iran, Qatar, crisis management, legislation