فهرست مطالب

 • سال شانزدهم شماره 1 (پیاپی 31، پاییز و زمستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/09/14
 • تعداد عناوین: 13
|
 • مینا شمخی، قاسم بستانی، امان الله ناصری کریموند صفحات 1-30

  برخی از مفسران معاصر شیعه در خلال بهره گیری گسترده از تفسیر المیزان، در مواردی نیز آرای مولف آن را مورد نقد قرار داده اند. پژوهش پیش رو که با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از ابزار کتابخانه ای انجام شده، به بررسی صحت و سقم ادله ی ناقدان آرای تفسیری مولف المیزان در بهره گیری از روش تفسیری قرآن به قرآن پرداخته است. مهم ترین اشکالات ناقدان به نظرات علامه غالبا مبتنی بر قواعد ایشان در بهره گیری از دلالت های قرآنی در تفسیر آیات می باشد که عبارتنداز: بهره گیری ناصواب از روابط معنایی و قراین درون متنی آیات، ناهماهنگی و عدم دلالت آیات مورد استناد علامه، مخالفت نظر علامه با سیاق، ناسازگاری آرای مولف المیزان با ظاهر آیات، بدون شاهد و قرینه بودن نظرات علامه و مغایرت نظرات ایشان با آیات دیگر. بر اساس یافته های تحقیق، علامه در بهره گیری از روش تفسیری قرآن به قرآن بسیار موفق بوده و غیر از موارد معدودی که ناقدان با ادله و استنادات قابل اعتمادی آرای ایشان را نقد و رد نموده اند، اغلب نظرات ناقدان به دلایلی ازجمله درک نادرست و نقل غیرصحیح نظر علامه و همچنین ضعف ادله ی آنان در نقد دیدگاه مولف المیزان و اختلاف با ایشان در روش و مستندات تفسیری، نامعتبر بوده و از صحت لازم برخوردار نمی باشد.

  کلیدواژگان: علامه طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، مفسران معاصر شیعه، نقد روش تفسیری
 • احمد پاکتچی، محمدحسن شیرزاد، محمدحسین شیرزاد صفحات 31-60

  قریه پرکاربردترین واژه متعلق به حوزه معنایی شهر و آبادی در قرآن کریم است که در دهه‏ های اخیر، بحث درباره تمایزهای معنایی آن با واژه‏ های قریب‏ المعنا چون مدینه و بلد، بیش از پیش مورد توجه قرآن‏ پژوهان قرار گرفته است. با این حال، مرور بر منابع لغوی و تفسیری گویای آن است که هنوز هم آگاهی چندانی از فرآیند ساخت و مولفه ‏های معنایی قریه و ویژگی‏ های این نوع از آبادی در بافت نزول وجود ندارد. برای جبران این خلا مطالعاتی، در پژوهش حاضر کوشش شده است با رویکرد ریشه ‏شناسی، سابقه واژه قریه در زبان‏ های نیا پیجویی شود، سیر تحولات معنایی این واژه تا عربی قرآنی به بحث گذاشته شود و مولفه ‏های معنایی آن در قرآن کریم بازشناخته شود. مطالعه حاضر نشان می‏ دهد که واژه قریه ریشه در دو ستاک متفاوت دارد و بر اساس یک الگوی ترکیبی ساخته شده است. از داده ‏های زبان‏شناختی و نیز کاربردهای قرآنی واژه چنین استنباط می ‏شود که قریه در عصر نزول بر شهرها و آبادی ‏های مهمان‏پذیری اطلاق می ‏شده است که به دلیل واقع شدن در میانه راه ‏های مواصلاتی، نقش منزلگاه بین ‏راهی را برای استراحت و تجهیز مسافران ایفا می ‏کردند. از دستاوردهای جانبی این پژوهش، ارایه تحلیلی نو از علت اطلاق «ام القری» بر شهر مکه است.

  کلیدواژگان: شهر، منزلگاه، ام القری، مکه، حج، زبان‏شناسی تاریخی، زبان‏شناسی سامی
 • رمضان علی مردانی، حامد خانی (فرهنگ مهروش)، مهدی افچنگی، محمدعلی میر صفحات 61-90

  در احادیث نبوی، روایات بزرگان دین، ادعیه، اساطیر، نظریه پردازی های متکلمانه و مفسرانه و اخلاقی، و باورهای عامیانه جهان اسلام اشارات فراوانی می توان به نامی برای خدا یافت که از آن غالبا با تعبیر «اسم اعظم» یاد می شود. مسلمانان معتقد اند می توان تصرفاتی بزرگ در هستی با ذکر یا همراه داشتن این اسم نمود. باور به امکان چنین تصرفی با برخواندن نام خدا یا دست کم باور به برخورداری برخی نام ها از خواصی غریب سابقه ای کهن در عصر پیش از اسلام دارد. بااین حال، اشاره ای صریح در قرآن به اسمی اعظم یا هرجور نامی ویژه با خواص متفاوت برای خدا نمی توان یافت. زمان و نحوه مطرح شدن این انگاره در جهان اسلام و عوامل موثر بر اشاعه فرهنگی آن بالکل ناشناخته اند و با وجود شهرت این اسم و گستره باورها درباره خواص آن کم تر می توان تبیینی از تاریخ انگاره اسم اعظم و سیر تحول آن در گذر زمان یافت. مطالعه کنونی تلاشی در همین مسیر است. می خواهیم شواهد حاکی از پیدایی و رواج تدریجی انگاره اسم اعظم در فرهنگ اسلامی را تا زمان تثبیت نهایی آن مرور کنیم. چنین مروری را بر گزارش ها درباره عصری پی خواهیم گرفت که در آن اسم اعظم هنوز قبول عام نیافته بود و نظریه پردازی ها در تبیین نسبت آن با دیگر باورهای اسلامی و دستگاه های عقیدتی مختلف نیز رواجی محدود و اندک در میان برخی اقلیت ها داشت. چنان که خواهیم دید، این دوران تا نیمه های سده 2ق به طول انجامید و امام باقر (ع) نقشی مهم در تعدیل نگرش ها به اسم اعظم و ایجاد زمینه برای پذیرش عمومی شکل اصیل آن در جهان اسلام ایفاء کردند.

  کلیدواژگان: اسم اعظم، تسمیه، بسمله، حروف مقطعه، فواتح سور
 • محمد عترت دوست صفحات 91-123

  در طول چهارده قرن گذشته تفاسیر مختلفی در سبک و روش های متنوع ظهور پیدا کرده اند که هر کدام در صدد بیان و توضیح ‏مفاهیم قرآنی بوده و تلاش داشته اند تا معارف حیات بخش این کتاب آسمانی را به مردم منتقل کنند، اما در قرن اخیر و به ویژه ‏پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، تلاش اندیشمندان دینی برای بهره مندی از قرآن کریم با رویکردهای اصلاح طلبی و ‏اجتماعی همراه بوده که باعث شده، سبک جدیدی در بیان و آموزش تفسیر قرآن کریم ظهور کند. از جمله شخصیت های علمی و ‏قرآنی سده اخیر که نقش بسیار مهمی در جریانات سیاسی اجتماعی انقلاب اسلامی ایران داشته و اقدامات ارزشمندی در زمینه ‏تحولات علمی و فرهنگی جامعه انجام داده است، آیت الله مهدوی کنی (ره) می باشد که به دلیل اشتغالات سیاسی و اجتماعی، ‏متاسفانه کمتر به عنوان یک اندیشمند و مفسر قرآن شناخته شده و جامعه علمی کشور کمتر با آراء و اندیشه های قرآنی ایشان آشنا ‏هستند. این مطلب، ضرورت پرداختن به نظرات این شخصیت قرآنی اجتماعی و پژوهش در زمینه اندیشه های قرآنی ایشان را ‏بیش از پیش نمایان می کند. در این مقاله تلاش شده تا به صورت اجمالی، برخی از ویژگی های سبک تفسیری ایشان معرفی شده ‏و نمونه هایی از آن بیان شود. مسیله محوری، طرح موضوعات شایسته تحقیق، تفسیر ترتیبی با رویکرد موضوعی، توجه ویژه به ‏ترجمه صحیح و نقش اعرابی واژگان، نگاه عبرت گیرانه از تاریخ اسلام، تفسیر با رویکرد اجتماعی و کاربردی، تفسیر با هدف ‏آموزش روش صحیح تفسیر و تفسیر با هدف اعتلای حکومت اسلامی بخشی از مواردی است که در این مقاله احصاء و تبیین شده ‏است.‏

  کلیدواژگان: محمدرضا مهدوی کنی(ره)، تفسیر قرآن کریم، روش تفسیری، رویکرد اصلاح در تفسیر، تفسیر اجتماعی
 • علی حسن بیگی، فاطمه دست رنج، زهرا احمدی صفحات 125-153

  شرح روایات معصومان (ع) مستلزم به کارگیری اصول و مبانی ویژه ای است که عدم توجه بدان فرایند فهم را از اساس مختل می سازد. «مرآه العقول فی شرح اخبار آل الرسول» تالیف علامه محمد باقر مجلسی، از جامع ترین شروح حدیثی نگاشته شده بر «الکافی» ثقه الإسلام کلینی است. شارح در این مجموعه کوشیده است با کاربست پاره ای از اصول به فهم مدالیل اصیل روایات نایل آید. آنچه نگارندگان این سطور به دنبال تبیین آنند، بررسی مبانی فهم حدیث علامه مجلسی در «مرآه العقول» با تاکید بر اصول کافی است. آنان به منظور جبران خلا مطالعاتی حاکم بر بحث حاضر کوشیده اند با مطالعه بیانات علامه در ذیل روایات اعتقادی «الکافی» به روش توصیفی تحلیلی، این پرسش را پاسخ گویند که مبانی علامه در فهم و شرح روایات اصول کافی چیست؟ نتایج حاصل از این مطالعه گویای آن است که علامه در توضیحات و نکاتی که برای فهم روایات اصول کافی آورده، برخی مبانی فقه الحدیثی را در نظر داشته است. عرفی بودن زبان احادیث، وقوع صناعات ادبی در کلام معصوم (ع)، حجیت دلالت سیاق در فهم مراد معصوم (ع)، هماهنگی و سازواری درونی روایات معصومان (ع)، علم و عصمت انبیاء و ایمه اطهار (ع)، حجیت سنت معصومان (ع)، حجیت عقل در اثبات اصول دین، رعایت تقیه و سطوح مخاطبان در کلام معصوم (ع)، و لزوم رعایت احتیاط در تاویل روایات از مهم ترین این مبانی به شمار می روند. تدقیق و تامل در این مبانی نشان می دهد که مجلسی به جهت بهره مندی از جامعیت علمی، و تسلط ویژه بر علوم معقول و منقول، در شرح روایات اعتقادی «الکافی» از القاء نگرشی تک بعدی به روایات پرهیز نموده و در این راستا از رویکردهای مختلف کلامی، اخباری و عقلانی بهره برده است. بی تردید که الگوپذیری از این مبانی می تواند در تحقق فهمی صحیح و روش مند از روایات اعتقادی «الکافی» سودمند باشد.

  کلیدواژگان: مبانی، فقه الحدیث، علامه مجلسی، مرآه العقول، اصول کافی
 • سیده سمانه رضوی، محسن جوهری صفحات 155-184

  سنت های الهی، قوانین بنیادین، ثابت و فراگیری هستند که بر جهان آفرینش حاکم اند. شناخت این قواعد، ضمن کمک به هدایت مردم، زمینه تحلیل دقیق تر جوامع انسانی و تدبیر بهتر حرکت آن ها را فراهم می کند. حضرت آیت الله خامنه ای (مدظله العالی) در بسیاری از مباحث تفسیری خود به این موضوع مهم پرداخته است لذا پژوهش حاضر درصدد است تا موضوع سنت های الهی را در آثار تفسیری ایشان بررسی کند. این پژوهش با روش تحلیل مضمونی صورت پذیرفته؛ لذا داده های پژوهش، پس از نمونه گیری هدفمند، طی سه مرحله، کدگذاری و تحلیل شده است. نهایتا یافته های پژوهش ذیل سه کلان مقوله «ویژگی های سنت های الهی»، «مصادیقی از سنت های الهی» و «نتایج و ثمرات شناخت سنت های الهی» دسته بندی شده و شبکه مضامین سنت های الهی در دیدگاه تفسیری رهبر انقلاب ارایه شده است. ازجمله سنت های الهی استخراج شده در این پژوهش می توان به سنت های «پیروزی نهایی حق بر باطل»، «نصرت اهل ایمان»، «مجازات»، «آزمایش» و... اشاره کرد.

  کلیدواژگان: سنت های الهی، قرآن کریم، آیت الله خامنه ای، روش تحلیل مضمون
 • مجید چهری، مسعود اقبالی صفحات 185-215

  داستان حضرت ابراهیم (ع) در هشت سوره مکی شامل سور مبارکه «مریم، شعراء، هود، حجر، انعام، صافات، انبیاء و عنکبوت» تبیین گردیده است. این جستار با رویکرد تنزیلی به بررسی ارتباط میان غرض سوره های مذکور و داستان حضرت ابراهیم خلیل الله (ع) با شرایط پیامبر اکرم (ص) و مومنین پرداخته و به روش توصیفی - تحلیلی به ارتباط میان داستان های قرآن با غرض سوره در راستای جلوه های هدایتگری قرآن دست یافته است. بنابراین، می-توان این گونه انگاشت که سرگذشت انبیاء پیشین در قرآن نیز که فصل عمده ای از آیات الهی را در بر می گیرند، نقش بسزایی در تامین پاره ای از اهداف هدایتگری قرآن ایفا می نمایند. با مداقه در سور هشت گانه مکی حوزه این پژوهش، معلوم گردیدکه داستان حضرت ابراهیم (ع) به جهت «استوار ساختن قلب پیامبر (ص)، تقویت پایداری آن حضرت (ص)، تصویر ساز یاز طبقات مخالف با دعوت الهی، تجلیل از مومنان به حق، چگونگی محاجه با مشرکین، وعده پایان تخاصم کفار و بشارت پایان نیک مومنان، وعده به هلاکت و عذاب مشرکان، سربلندی انبیای خدا از مصایب و ابتلایات الهی، و... بازگو شده است.

  کلیدواژگان: قصص قرآن، حضرت ابراهیم (ع)، هدف قصه، غرض سوره، همگام با نزول، سور مکی
 • زهرا سرخوشی، محمدعلی ربی پور، علیرضا رادبین، راضیه شیرینی صفحات 217-244

  مجموعه های حدیثی، گنجینه های ارزشمند منابع معرفتی اندیشه اسلامی هستند، اما استفاده از این گنجینه های گران سنگ نیازمند بهره مندی از تخصص های لازم و طی مقدماتی است که یکی از آنها شناسایی آسیب های ثبت و ضبط احادیث است تا حدیث پژوه بتواند نسبت به زدودن پیامدهای نامطلوب آن در حوزه فهم حدیث اقدام نماید. وقوع «تصحیف» در این کتب به معنای تغییر یافتن غیرعمدی بخشی از حدیث به کلمه یا عبارت دیگر، یکی از آفت های راه یافته در احادیث است که تشخیص و اصلاح آن، پژوهش های مستقلی را می طلبد. در این نوشتار تلاش شده با روش توصیفی تحلیلی و مطالعه کتابخانه ای، ابتدا چیستی تصحیف و گونه های آن بیان شده و سپس با مطالعه موردی کتاب تهذیب الاحکام شیخ طوسی به عنوان یکی از مهم ترین کتب اربعه حدیثی شیعه، برخی از مصادیق وقوع تصحیف در این کتاب ارزشمند را شناسایی نموده و متن صحیح را پس از پی جویی در دیگر منابع حدیثی، معرفی نماییم. یافته های تحقیق بیانگر آن است که دو گونه تصحیف لفظی و معنوی در این کتاب رخ داده که هر کدام انواع و مصادیق مختلفی دارد. لازم به ذکر است که ذکر مثال های متعدد از این پدیده، صرفا جهت رفع ابهام از حدیث بوده و به هیچ عنوان ارزش والای کتاب تهذیب الاحکام و مرجعیت علمی شیخ طوسی را خدشه دار نمی کند.

  کلیدواژگان: فقه الحدیث، آسیب شناسی حدیث، تصحیف، شیخ طوسی، تهذیب الاحکام‏
 • مریم ولایتی صفحات 245-276

  نهضت عاشورا یکی از حوادث سرنوشت ساز تاریخ صدر اسلام است که گفتمان کاوی متون مربوط به آن، می تواند مفاهیم کلیدی و محوری مکتب امامت را به جامعه بنمایاند. در این پژوهش تلاش شده به بررسی تاریخی گفتمان های باز تولیدشده از حادثه عاشورا در ده قرن نخست هجری پرداخته شود و بررسی گردد که مولفان کتاب های تاریخی و حدیثی پسین، عامدانه یا ناخودآگاه، کدام نقل را برگزیده و در آثار خود منعکس کرده اند؟ ضرورت این پژوهش بدین خاطر است که مخاطب را با فضای فکری حاکم بر جامعه آن روز و نیازها تا حدودی آشنا می کند. نتایج حاصل از بررسی ها نشان داد پنج گفتمان عمده، در شمار گفتمان های تولید شده در جریان نهضت عاشورا هستند که مولفان کتب تاریخی هر یک به فراخور شرایط، به بازتولید آن اقدام نموده اند. بیشترین گفتمانی که در ده قرن نخست مورد توجه بوده، گفتمان «دفاع از شخصیت حسین (ع) و قداست حرکت او» است. این گفتمان در وهله نخست با بیان حسب و نسب امام و ظهور عبارت «ابن بنت النبی»، در مرتبه بعد با بیان انگیزه ایشان که تنها یاری دین خدا و پیامبر (ص) بوده و در مرتبه آخر با بیان فضایل، سعی دارد حقانیت امام را اثبات نموده و قداست این حرکت را تبیین نماید. از دیگر گفتمان های مهم این دوره می توان به گفتمان «تشخیص مسیر با محوریت انگاره دنیا» و گفتمان «آزادگی و عزت خواهی» اشاره کرد که به طور مستمر و با استناد به نقل های مشهور در این دوره بازتاب قابل توجهی داشته اند.

  کلیدواژگان: گفتمان، گونه شناسی، گفتمان کاوی، روایات عاشورا، حدیث شیعه، منابع تاریخی
 • محمد امیری، مسعود فکری صفحات 277-303

  معناشناسی واژگان قرآن کریم و انتخاب معادل دارای قرابت معنایی با واژه مورد نظر در زبان مقصد (در اینجا فارسی و انگلیسی) بر اساس معنا، لازمه ترجمه دقیق این متن آسمانی است. در بین واژگان بکار رفته در قرآن کریم، واژه عقل یک واژه کلیدی است که تنها در سیاق مدح و تکریم استعمال شده و در مفهوم مخالف مثل عبارت لایعقلون، منطوق آیه نکوهش است که نتیجه آن مدح عقل است. از این رو کشف دلالت آن با هدف ارزیابی معادل‌گزینی در ترجمه، دارای اهمیت است. عقل واژه‌ای عربی است که در زبان فارسی به صورت یک وام‌واژه (دخیل) استفاده می‌شود و در ترجمه‌‌های فارسی نیز یا به همان شکل و صورت برگردان شده و یا از واژه‌‌هایی نظیر اندیشه و خرد به عنوان معادل برای آن استفاده شده است؛ اما عقل در استعمال قرآنی، ناظر به بعد عملی بوده و معنای مرکزی عقل در قرآن کریم، حبس و امساک است هرچند بسیاری از ترجمه‌های فارسی و انگلیسی قرآن از معادل‌هایی نظیر خردورزی و اندیشیدن و reason، studied، comprehend، understood استفاده کرده‌اند، در حالی که همین معادل‌ها را برای واژگان دیگری که اختلاف دلالتشان با واژه عقل روشن است مثل تعلمون، تذکرون، تفقهون، ٱلحکمه، ذو مره، سلطن مبین نیز برگزیده‌اند که از دقت و ظرافت معناشناختی لازم برخوردار نیست. این تحقیق بر اساس روش توصیفی-تحلیلی و همچنین تحلیلی-انتقادی با توجه به قابلیت دربرگیری ابعاد نظری مساله و نقد و تطبیق برخی ترجمه‌ها صورت گرفته تا ارزیابی دقیق‌تری از برگردان این واژه، متناسب با دلالت قرآنی آن به دست دهد.

  کلیدواژگان: معناشناسی‎ ‎عقل، معادل یابی عقل، ترجمه قرآن، دلالت عقل
 • حسن زرنوشه فراهانی، علیرضا زرنوشه فراهانی صفحات 305-329

  مطابق با آیات و روایات، انس با قرآن کریم زمینه ساز تربیت افراد و جامعه مبتنی بر آموزه های وحیانی است. دستیابی به این هدف، نیازمند لوازم و مقدماتی است که فقدان آن ها می تواند نتیجه ی عکس برای انسان به همراه داشته باشد. لذا معصومان (ع) به این مهم توجه داشته و بیانات ارزشمندی را در این خصوص ایراد فرموده اند که از جمله ی آن ها، دعای 42 صحیفه ی سجادیه با عنوان دعای ختم قرآن است. در این پژوهش تلاش شده با استفاده از روش تحلیل مضمونی و با دو رویکرد کمی و کیفی در سه گام تجزیه، تشریح و ترکیب متن، به استخراج مضامین پایه، سازمان دهنده و فراگیر دعای ختم قرآن امام سجاد (ع) پرداخته و راهکارهای مطرح در این دعا به منظور کشف الگوی صحیح انس با قرآن کریم از منظر آن امام تبیین شود. یافته های تحقیق نشان می دهد که از منظر امام سجاد (ع) انس با قرآن نیازمند لوازمی است که به شرط حصول آن ها، آثار و نتایجی را هم در دنیا و هم در آخرت برای انسان به ارمغان می آورد. مهم ترین لوازم انس با قرآن عبارتند از: شناخت اوصاف قرآن، شناخت آثار تبعیت از قرآن، شناخت شرایط بهره مندی از قرآن، شناخت مقدمات انس با قرآن، شناخت مفسران حقیقی قرآن، دعا برای پیامبر اکرم (ص) و پیروی از پیامبر اکرم (ص). در پایان این مقاله نیز الگوی انس با قرآن از منظر امام سجاد (ع) ترسیم شده است.

  کلیدواژگان: امام سجاد (ع)، صحیفه سجادیه، دعای ختم قرآن، انس با قرآن، روش تحلیل مضمون
 • حامد مصطفوی فرد، مهدی عبادی صفحات 331-361

  نظریه شیخ مفید و سیدمرتضی در مواجهه با اخبار آحاد (عدم حجیت اخبار آحاد) به مرور زمان و با از دست رفتن قراین، ناکارآمدی خود را برای سایر اعصار نشان داد و لذا علامه حلی الگوی فکری جدید را ارایه داد و مبنای ارزیابی حدیث را معیارهای سندی قرار داد، اما ایشان و دیگر فقهای از حلقه های متقدم مکتب حله نسبت به سیره عملی پیشینیان بی اعتنا نبودند و عمل فقهای متقدم به یک روایت (شهرت عملی) را جبران کننده ضعف سند آن می دانستند و اینگونه فقاهت این طیف از آثار سوء سندگرایی در امان ماند. اما حلقه های واپسین مکتب حله (حلقه فکری محقق اردبیلی) با وضع قواعد سخت گیرانه در پذیرش سند روایات از یک سو و بی اعتنایی به اقوال و عمل مشهور از سوی دیگر، بسیاری از روایاتی را که پیشینیان در زمره صحاح می گنجاندند را کنار گذاشتند و اینگونه سند را یگانه معیار ارزیابی روایت قرار دادند و این عملکرد خود تبدیل به یکی از مهمترین دلایل پیدایش جنبش اخباری گری و انزوای مکتب اجتهاد در امامیه شد. نگارندگان در اثر پیش رو این سیر تطور نظریه عالمان مکتب حله در مواجهه با نظریه انجبار را به تصویر کشیده اند و از طریق به تبیین چرایی پیدایش اخباری گری پرداخته اند.

  کلیدواژگان: نظریه انجبار، شهرت عملی، مکتب حله، علامه حلی، محقق اردبیلی، اخباری گری
 • البرز محقق گرفمی، رضا حق پناه، سید علی دلبری صفحات 363-394

  دانشوران امامیه در مواجهه با اخبار عامه، رویکردی یکسان در پیش نگرفته اند. این پژوهش با بهره از منابع کتابخانه ای و به روش تحلیل و توصیف داده ها در پی گونه شناسی رویکردهای پیش گفته است. پذیرش مشروط، عدم پذیرش و وسیله مداری فرازهای سه گانه از مواجهه امامیه با اخبار عامه است. بنا بر یافته های این جستار، گزینش رویکرد نخست، وابسته به احراز شرایطی در این اخبار است که عبارتند از: دربرنداشتن احکام الزامی، نقل خبر از رسول خدا (ص) و علی (ع)، معاضدت خبر با شهرت، وجود راویان موثق در سلسله سند و نیز درج در نگاشته های بزرگان امامیه. رویکرد دوم نیز به سه علت وجود توصیه معصومین (ع) بر مخالفت با عامه، عدم احراز عدالت راویان عامه و نیز علم به وقوع وضع و جعل خودخواسته در مجموعه احادیث ایشان، پذیرش این اخبار را روا نمی داند. رویکرد وسیله مدارانه نیز، بدون داوری درباره میزان اعتبار این اخبار، از آنها برای کشف احادیث دال بر تقیه یا برای احتجاج در مقابل مخالفان مذهبی بهره می جوید. این پژوهش، پس از تبیین ادله هر یک از این گونه ها، به نقد و بررسی آنها نشسته و در پایان رویکرد برگزیده خویش را بر مبنای قرینه محوری در حصول وثوق به صدور حدیث تبیین نموده است.

  کلیدواژگان: اخبار عامه، پذیرش، رد، وسیله مداری، وثاقت خبری
|
 • Mina Shamkhi, Ghasem Bostani, Amanallah Naseri Karimvand Pages 1-30

  Some contemporary Shiite commentators have criticized the author's views in some cases while making extensive use of Al-Mizan interpretation. The leading research, which has been done by descriptive-analytical method and using library tools, has been examined the correctness of the arguments of the critics of the interpretive opinions of the author of Al-Mizan in using the interpretive method of the Qur'an to the Qur'an. The most important drawbacks of critics, according to Allameh, are often based on their rules in using Qur'anic meanings in interpreting verses, which are: incorrect use of semantic relations and contextual contexts of verses, inconsistency and lack of meaning of the verses cited by Allameh, opposition of Allameh's opinion to the style, incompatibility of the views of the Al-Mizan with the appearance of verses, without evidence and symmetry of Allameh's views and contradiction of his views with other verses. According to the research findings, Allameh has been very successful in using the method of interpreting the Qur'an to the Qur'an, and except for a few cases where critics have criticized and rejected his views with credible evidence and citations. Most of the critics' opinions are invalid for various reasons, such as misunderstanding and incorrect quotation of Allameh's opinion, as well as their weak arguments in criticizing the viewpoint of the author of Al-Mizan and interpretive documents are invalid and do not have the necessary accuracy.

  Keywords: Allameh Tabatabai, al-Mizan fi Tafsir al-Qur'an, Contemporary Shia ‎Commentators, Criticism of the Interpretation Method.‎
 • Ahmad Pakatchi, MohammadHassan Shirzad, MohammadHussein Shirzad Pages 31-60

  "Qaryah" is the most frequent word belonging to the semantic field of "town/ village" in the Holy Qur'an. In recent decades, the discussions about semantic distinctions between "Qaryah" and other words belonging to the same semantic field such as "Madīnah" and "Balad" have drawn the attention of Qur'anic scholars widely. However, a review of lexicographical and exegetical sources indicates that there is not enough knowledge about (A) the construction-process of the Qur'anic word "Qaryah", (B) the semantic components of this word, and (C) the characteristics of this type of "town/village" in the context of revelation of the Holy Qur'an. Adopting the etymological approach, the present research is an attempt to trace the oldest history of the word "Qaryah" in proto-Afroasiatic, and study the semantic changes of this word towards the Qur'anic Arabic, and reexamine its semantic components in the Holy Qur'an. The present study shows that the Qur'anic word "Qaryah" is rooted in two different stems and constructed from a hybrid model. According to linguistic data and Qur'anic usages of the word, "Qaryah" was referring to the towns/villages which were playing the role of campgrounds for travelers at the time of revelation due to their locations in the middle of routes. Moreover, this research provides a new explanation for the reasons of calling Mecca 'Umm al-Qurā in the Holy Qur'an.

  Keywords: town, campground, 'Umm al-Qurā, Mecca, Hajj (Islamic Pilgrimage), ‎Historical Linguistics, Semitic Linguistics‎
 • RamezanAli Mardani, Hāmed Khāni (Farhang Mehrvash), Mahdi Afchangi, MohammadAli Mir Pages 61-90

  In the Prophetic Hadiths, the narrations of the great religions, prayers, myths, theological, interpretive and moral theories, and the popular beliefs of the Islamic world many references can be found to the name of God. It is often referred to as the "Great Name" (Al-Ism Al-A'zam). Muslims believe that knowing this name or having it with oneself can make a big difference in the world. Believing in the possibility of such a change in the world by mentioning the name of God - or at least believing that some letters have strange properties - has an ancient history in the pre-Islamic era. However, there is no explicit reference in the Qur'an to a Great Name or any special name with different properties for God. The time and manner of the gradual emergence of this idea in the Islamic world and the factors affecting its cultural diffusion are completely unknown, and despite the popularity of this name and the range of beliefs about its properties, less explanation can be found of the history of the idea of the Great Name of God and its development over time. The present study is an attempt in this direction. In this study, an attempt will be made to review the evidence of the emergence and development of the idea of the Great Name in Islamic culture until its final establishment. We follow this review based on reports of an era in which the Great Name was not yet accepted by the Muslim majority, and theories explaining its relationship to other Islamic doctorins and various ideological systems were of limited popularity among some minorities. As we will see, this period lasted until the middle of the 2nd century AH and Imam Baqir (AS) played an important role in adjusting attitudes towards the Great Name and creating the ground for public acceptance of its original form in the Islamic world.

  Keywords: Al-Ism Al-A'zam, Tasmiyah, Basmala, The Mysterious Letters, Fawatih al-Suwar
 • Mohammad Etrat Doost Pages 91-123

  Since the beginning of Islam, various interpretations of the Holy Qur'an have been written in various styles and methods, each of which has tried to convey the life-giving knowledge of this divine book to the people with appropriate methods of their time. In the recent century, especially after the victory of the Islamic revolution in Iran, the efforts of religious thinkers to benefit from the Holy Quran have been accompanied by reformist and social approaches, which has led to the formation of a new style in the interpretation of the Holy Quran. Among the contemporary scientific and Quranic personalities who played a very important role in the political and social currents of the Islamic Revolution of Iran and took valuable actions in the field of scientific and cultural developments, is Mohammad Reza Mahdavi Kani, because of his extensive political and social activities, unfortunately, the scientific community of the country is less familiar with his Quranic opinions and thoughts. This article shows the necessity of dealing with the works and opinions of this religious personality and his research in the field of his Quranic thoughts. In this article, tried to introduce the most important features of his style in the interpretation of the Holy Qur'an with the method of library study and descriptive analysis. The research results show that; The central issue, the presentation of important issues for research and research, the presentation of an orderly interpretation with a thematic approach, special attention to the correct translation of Quranic words, an instructive look at the history of Islam, the presentation of political and social issues in interpretation, teaching the correct method of interpreting the Quran to Audience and practical use of the Holy Quran with the aim of promoting the Islamic government is part of the most important features of Ayatollah Mahdavi Kani in the interpretation of the Holy Quran.

  Keywords: Mohammadreza Mahdavi Kani, Interpretation of Quran, interpretive method, ‎Corrective approach in interpretation, Social commentary
 • Ali Hassanbegi, Fatemeh Dastranj, Zahra Ahmadi Pages 125-153

  Interpretation of the narrations of the Innocents (AS) requires the application of special principles and foundations that not paying attention to them disrupts the process of understanding. “Mirat Al Oghol” by Allameh Mohammad Baqir Majlisi is one of the most comprehensive hadith commentaries written on “Al-Kafi” of Kolini. In this work, the commentator has tried to achieve correct understanding of the narrations by examining some principles. The authors of the article seek to examine the basics of understanding the hadith of Allameh Majlisi in “Mirat Al Oghol” by emphasizing on the section of usul al kafi. In order to fill of the studys gap, they have tried to by study of Allameh's explanations underneath the doctrinal narrations of kafi by descriptive - analytical method, answer this question is that what the basics of understanding Allameh's hadith in the section of usul al kafi? The results show that Allameh has kept specific principles in mind in the explanations and tips she has given to understand the doctrinal narrations of kafi. Ordinary expression of hadith, The occurrence of literary style in speech of the Innocent (AS), The validity of delālat siyāq in understanding the intention, The internal harmony and coherence of the narrations, The knowledge and infallibility of the Prophets and Imams (AS), The validity of the Sunnah of the Innocents (AS), The validity of reason in proving principles religion, The need to pay attention to Taqiyyah, as well as observing the levels of the audience and The need to observe caution in interpreting of the narrations are among the most important of these principles. Accuracy in these principles shows that Majlesi because of benefiting from scientific comprehensiveness and mastery of rational and quoted sciences, in the description of the doctrinal narrations of kafi has used of diffrent approachs of Kalāmi, Akhbāri and logical. Following these principles can be beneficial in correct and methodical understanding of the doctrinal narrations of kafi.

  Keywords: Principles, understanding of the hadiths, Allameh Majlesi, Mirat Al Oghol, usul al kafi
 • Seyedeh Samaneh Razavi, Mohsen Johari Pages 155-184

  Divine traditions are the fundamental, fixed, and pervasive laws that govern the world of creation. Knowing these rules, while helping to guide people, provides the basis for a more accurate analysis of human societies and better planning of their movement. Ayatollah Khamenei has addressed this important issue in many of his interpretive discussions, so the present study seeks to examine the issue of divine traditions in his interpretive works. This research has been done by thematic analysis method; Therefore, the research data, after purposive sampling, is coded and analyzed in three stages. Finally, the research findings are divided into three major categories: "Characteristics of Divine Traditions", "Some Divine Traditions" and "Results and Fruits of Knowing Divine Traditions" and the network of themes of divine traditions is presented in the interpretive perspective of the Supreme Leader.

  Keywords: Divine Traditions, Quran, Ayatollah Khamenei, Thematic Analysis
 • Majid Chehri, Masoud Eghbali Pages 185-215

  The story of Prophet Ibrahim is explained in eight surahs of Makkah, including the Blessed Virgin Maryam, the shoara, the Hood, the hejr, the anaam, the Saafat, the anbiaa: and the ankaboot. This article examines the relationship between the purpose of the mentioned surahs and the story of Hazrat Ibrahim Khalilullah with the conditions of the Holy Prophet and the believers And in a descriptive-analytical method, the relationship between the stories of the Qur'an and the purpose of the surah in terms of the guiding effects of the Qur'an has been achieved. Therefore, it can be assumed that the stories of the previous prophets in the Qur'an, which include a major chapter of the divine verses, also play an important role in providing some of the purpose of guiding the Qur'an. Examining the eight chapters of Maki, it became clear that the story of Prophet Ibrahim was sometimes used to strengthen the heart of the Prophet, to strengthen his stability, The glorification of the believers in the truth, the guidance of the Prophet and her faithful followers in how to deal with the polytheists, the promise of an end to the infidels' conflict and an imminent victory, etc. have been recounted.

  Keywords: Qur'anic stories, Hazrat Ibrahim (pbuh), the purpose of the story, the ‎purpose of the surah, along with the revelation, the Meccan surah
 • Zahra Sarkhoshi, MohammadAli Rabbipour, Alireza Radbin, Razieh Shirini Pages 217-244

  Hadith collections are valuable treasures of knowledge sources of Islamic thought, but the use of these treasures requires the benefit of necessary expertise. One of these specializations is to identify the harms of recording and writing hadiths so that the hadith researcher can take action to eliminate its undesirable consequences in the field of understanding hadiths. The occurrence of "tashif" in this book means the unintentional change of a part of the hadith to another word or phrase. It is one of the plagues found in the hadiths, which requires independent research to identify and correct it. In this article, an attempt has been made with the descriptive-analytical method and library study, firstly, what is Tashif and its types are stated, and then, with a case study of Sheikh Tusi's Tahzib al-Ahkam book, as one of the most important Shia hadith books, some examples of Tashif occurrence in We have identified this valuable book and introduced the correct text after searching in other hadith sources. The findings of the research show that two types of verbal and semantic spellings have occurred in this book, each of which has different types and examples. It should be noted that the mention of numerous examples of this phenomenon is only to clear the ambiguity of the hadith and in no way destroys and weakens the high value of the book Tahzib al-Ahkam and the scientific value of Sheikh Tusi.

  Keywords: Hadith Jurisprudence, Hadith Pathology, Miswriting, Sheikh Tusi, Tahzib al-‎Ahkam
 • Maryam Velayati Pages 245-276

  The Ashura movement is one of the fateful events in the history of early Islam, which the discourse of textual analysis is related to, it can be the key and central point of the school of Imamate to the society. In this research, the historical review of the discourses reproduced from the Ashura incident in the first ten centuries of Hijri is discussed, and it is investigated which narrative the authors of later historical and hadith books, deliberately or unconsciously, chose and reflected in their works? The necessity of this research is because it familiarizes the audience with the intellectual atmosphere governing the society of that day and the needs to some extent. The results of the investigations showed that five major discourses are among the discourses produced during the Ashura movement, which the authors of each historical book have reproduced according to the circumstances. The necessity of this research is because it familiarizes the audience with the intellectual atmosphere governing the society of that day and the needs to some extent. The results of the investigations showed that five major discourses are among the discourses produced during the Ashura movement, which the authors of each historical book have reproduced according to the circumstances.  Among the other important discourses of this period, we can mention the discourse "Identifying the path centered on the image of the world" and the discourse "Freedom and Dignity", which have had a significant impact continuously and citing famous quotes in this period‎.

  Keywords: Discourse, Typology, Analytical Discourse, Ashura Traditions, Shia Hadith, ‎Historical Sources
 • Mohammad Amiri, Masoud Fekri Pages 277-303

  The discovery of the meaning of the word of the Holy Qur'an, translating and evaluating the translation of the single word of this text as its fundamental units, has always been a challenge for researchers in the field of translation studies and translators of the Holy Qur'an. The semantics knowledge which is responsible for the scientific study of meaning can help the translators for this issue. The semantics of the Qur'anic vocabulary and the selection of related equivalent semantic in the target language (here Farsi and English) and is necessary to translate this holy text based on meaning. The word AGHL is a key word in the Qur'anic text, which is only used in the way of Praise and homage and hence the discovery of its meaning with the aim of assessing the process of choosing an equivalent in translation is very important. And AGHL is also an Arabic word that is used in Persian as a borrower (involved). Hence, in Persian translations, it has been used either in the same form, returned or words such as thought and AGHL have been used as equivalent to it; But AGHL in Qur'anic usage refers to the practical dimension and the central sense of AGHL, meaning imprisonment and emulsion Although many Persian and English translations of the Qur'an have used Equivalents such as wisdom and thinking (Reason, studied, comprehend, understood) While the same equivalents for other vocabulary which have clear meaning difference with the word AGHL such as (علمون، تذکرون، تفقهون، ٱلحکمه، ذو مره، سلطن مبین) are also chosen Which do not have the necessary semantic precision and elegance. This research is based on a descriptive method with regard to the ability to include the theoretical dimensions of the problem and an analytical method for comparative issues to obtain a more accurate assessment of this term, proportional to its Quranic implication.

  Keywords: Translation of the Quran, Semantics, Intellect, Finding Equivalents, ‎Implication.‎
 • Hasan Zarnooshe farahani, Alireza Zarnooshe Farahani Pages 305-329

  According to verses and hadiths, familiarity with the Holy Qur'an lays the foundation for the education of individuals and society based on the teachings of revelation. Achieving this goal requires tools and preconditions, the lack of which can have the opposite effect on humans. Therefore, the Infallibles (AS) have paid attention to this important issue and have made valuable statements in this regard, among which is the prayer of 42 Sahifa Sajjadieh entitled the prayer for the end of the Qur'an. In this research, using thematic analysis method and with two quantitative and qualitative approaches in three stages of analyzing, explaining and combining the text, to extract the basic, organizing and comprehensive themes of Imam Sajjad (AS) Quran recitation prayer and the solutions proposed in This prayer should be explained from the perspective of that Imam in order to discover a comprehensive pattern of familiarity with the Holy Quran. The research findings show that from the point of view of Imam Sajjad (AS), familiarity with the Qur'an requires accessories that, if they exist, will bring effects and results both in this world and in the hereafter for human beings. The most important tools of familiarity with the Qur'an are: knowing the attributes of the Qur'an, recognizing the effects of following the Qur'an, knowing the conditions of using the Qur'an, knowing the basics of familiarity with the Qur'an, knowing the true interpreters of the Qur'an, praying for the Holy Prophet (PBUH) and following the Holy Prophet (PBUH). At the end of this article, a comprehensive model of familiarity with the Qur'an from the perspective of Imam Sajjad (AS) is drawn.

  Keywords: Imam Sajjad (AS), Sahifa Sajjadieh, Prayer after reading the whole Quran, familiarity with the Quran, thematic analysis method
 • Hamed Mostafavifard, Mahdi Ebadi Pages 331-361

  The theory of Sheikh al-Mofid and Seyyed al-Mortaza about the criteria for accepting hadiths (the lack of authenticity of "al-Khabar al-Vahed") over time and with the loss of evidence of trust in the transmission of narrations, revealed its ineffectiveness to the later generations, and therefore Allameh al-Helli presented a new model And he made the reliability of narrators a criterion for accepting hadith. But he and other jurists, from the first circle of the Helleh School, were not indifferent to the performance of their predecessors and they considered the action of past jurists on a hadith as compensating for the weakness of the chain of that hadith. In this way, the jurisprudence of this spectrum was spared from the evil effects of this theory (the evaluation of the transmitters as the only criterion for the acceptance of hadiths). However, the last circle of the Helleh school (thinking circle of Mohaghegh al-Ardabili) by setting strict rules in accepting the chain of hadiths (on the one hand) and ignoring the performance of past jurists (on the other hand), many hadiths that were accepted by the predecessors knew, they left it and made this evaluation of the narrators of hadith the only criterion for its acceptance. This performance became one of the most important reasons for the emergence of the al-Akhbari school and the isolation of the al-Ijtahad school in the Imamiyyah. In this article, the authors have explained the evolution of the theory of the scholars of the Helleh School in accepting the theory of al-Enjibar and explained its role in the emergence of the school of al-Akhbari.

  Keywords: Theory of Enjebar, The validity of a hadith according to most of the jurists ‎of the past, school of Hillah, Allameh al-Helli, Mohagheg al-Ardabili, school of ‎Al-Akhbari
 • Alborz Mohaghegh Garfami, Reza Hagh Panah, Sayyed Ali Delbari Pages 363-394

  Imamiyya scholars have not adopted the same approach when facing Sunni news. This research ‎uses library resources and descriptive-analytical method in order to typify the aforementioned ‎approaches. Approaches of conditional acceptance, non-acceptance and instrumentalism are the ‎three types of Imamiyya's confrontation with Sunni news. According to the findings of this ‎research, the selection of the first approach is dependent on the fulfillment of conditions in this ‎news, which include: lack of mandatory rules and principles of belief, reporting of news from the ‎Messenger of God (pbuh) and Ali (pbuh), the support of the news with fame, existence Reliable ‎narrators in the chain of Sind and also included in the writings of Imami scholars. The second ‎approach also does not allow the acceptance of these reports due to the three reasons of the ‎advice of the Prophets (pbuh) to oppose the public, the lack of justice of Sunni narrators, and the ‎knowledge of self-inflicted falsification in their collection of hadiths. The instrumental approach, ‎without judging the credibility of these news, uses them to discover hadiths that show piety or to ‎protest against religious opponents. This research, after explaining the evidences of each of these ‎types, sat down to review them and at the end explained its chosen approach on the basis of the ‎central hypothesis in obtaining trust in the issuance of hadith‎.

  Keywords: Popular News, Acceptance, Rejection, Instrumentality, News Reliability‎.‎