فهرست مطالب

آموزه های قرآنی - سال نوزدهم شماره 36 (پاییز و زمستان 1401)
 • سال نوزدهم شماره 36 (پاییز و زمستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/09/14
 • تعداد عناوین: 13
|
 • سید محمدصادق موسوی *، محمدعلی رضایی اصفهانی، محمدابراهیم روشن ضمیر صفحات 3-24

  قرآن مجید اگرچه گونه‌های خاصی از حبس و وقف جاهلی را ممنوع اعلام کرده، اما با عناوینی همچون صدقه، قرض حسن، تقدیم خیر، بر، انفاق و کتابت آثار، به انجام کارهای خیر از جمله وقف تشویق نموده است. به وجود آمدن اصطلاح «وقف» بعد از دوران تشریع، نمایانگر متشرعه بودن حقیقت معنایی آن است. در این میان، دلالت آیه یا آیاتی از قرآن مجید که بیشترین ارتباط معنایی را با مفهوم وقف داشته باشد، از جمله مسایل مطرح در بحث وقف است. اگرچه اکثر محققان به این مطلب تصریح نموده‌اند که وقف تحت عناوین کلی قرآنی مانند خیرات و مبرات داخل است، اما برخی مفسران با توجه به دو روایت مربوط به وقف دو نفر از صحابه به نام‌های ابوطلحه انصاری و ابوالدحداح انصاری که در ذیل آیه 92 آل عمران (آیه بر) و آیات 245 بقره و 11 و 18 حدید (آیات قرض حسن) وارد شده است، این آیات را به طور خاص مربوط به وقف شرعی دانسته‌اند. این مقاله که با روش توصیفی تحلیلی سامان یافته است، در صدد بررسی این دو روایت تفسیری بر پایه معیارهای رجالی و فقه‌الحدیثی و بررسی کیفیت ارتباط آن‌ها با آیات ذکرشده است.

  کلیدواژگان: وقف، حبس، صدقه، قرض حسن، بر
 • سعید بهمنی *، محمدعلی محمدی صفحات 25-49

  نخستین چالش فراروی مفسر موضوعی در فرایند مراجعه قرآن، شناسایی و استخراج داده‌های قرآنی مربوط به مسیله است. این مقاله کوشیده است با تعیین مولفه‌های شناسای داده‌های تمدنی قرآن و ساخت الگوی کشف و استخراج داده‌های تمدنی قرآن، اولین چالش فراروی به سخن درآوردن قرآن درباره نظریه تمدن را حل کند. نتیجه کاربردی تعیین مولفه‌های شناسای داده‌های تمدنی در قرآن، کشف و استخراج بیشینه و بهینه داده‌های تمدنی در کتاب الهی است. مقاله بر داده‌های اصل تمدن متمرکز است و به ویژگی‌های آن نمی‌پردازد. پژوهش با روش تحلیلی و توصیفی، مولفه‌های شناسای داده‌های تمدنی قرآن را تعیین و الگوی استخراج آن‌ها را ارایه کرده است. به طور معمول، قرآن‌پژوهان داده‌های تمدنی قرآن را به روش استقرایی گردآوری و تدوین می‌کنند و روش قیاسی را به کار نمی‌گیرند. مقاله با استفاده توامان از دو روش استقرایی و قیاسی، مولفه‌های شناسای داده‌های تمدنی را به لحاظ ظرف، موضوع و محمول، تعیین و الگوسازی می‌کند. مولفه‌های شناسا از این قرارند: به لحاظ ظرف «دنیایی بودن»، به لحاظ موضوع «انسانی بودن»، «اجتماعی بودن» و «بزرگ بودن» و به لحاظ محمول «ساخته اختیاری».

  کلیدواژگان: مولفه های شناسا، داده های قرآنی، داده های تمدنی، الگوی کشف
 • محمدمهدی غریبی *، علی صفری، محمدعلی مهدوی راد صفحات 51-74

  از دیرباز تا کنون، افراد ناآشنا با معارف قرآنی، شبهاتی درباره گزاره‌های قرآنی مربوط به حقوق و جایگاه اجتماعی زنان مطرح کرده‌اند. یکی از مستندات این شبهه‌افکنان در مورد جایگاه زن در قرآن کریم، استدلال به مفهوم «تفضیل» در آیه 34 سوره نساء است. آنان مدعی‌اند که این مفهوم قرآنی بر «تبعیض» علیه زنان دلالت می‌کند. این نوشتار بر آن است که با هدف پاسخ‌گویی مستدل به این شبهه و همچنین تنویر افکار عمومی خصوصا جوانان نسبت به مقصود خداوند از آیات «تفضیل»، به روش توصیفی ‍ تحلیلی موٴلفه‌های معنایی مفهوم قرآنی «تفضیل» و «تبعیض» در علوم اجتماعی را استخراج نموده و پس از مقایسه این دو، اثبات نماید که واژه تفضیل ممکن است بر مزیتی برای مردان نسبت به زنان دلالت داشته باشد؛ ولی در واقع بیانگر برتری تکوینی آنان برای ایفای نقش «قوام» بودن و انجام مسیولیت برای حفظ و تامین نیازمندی‌های خانواده است. این امر با مفهوم تبعیض در علوم اجتماعی کاملا متفاوت است و هیچ دلالتی بر آن ندارد.

  کلیدواژگان: تفضیل در قرآن، برتری مردان، زنان در قرآن، تبعیض در علوم اجتماعی، تبعیض جنسیتی
 • زهرا ابراهیمی محمدیه، سید محمدعلی ایازی*، جعفر نکونام صفحات 75-98

  قدرت نرم قرآن در تاثیرگذاری بر جان آدمیان، که از وجوه اعجازی مستقل قرآن یا زیرمجموعه اعجاز بیانی آن است، بیانگر تاثیری خارق‌العاده بر روح و جسم انسان است تا حدی که بنا بر حکایات منقول‌ سبب گریاندن بسیار شدید، مدهوش ساختن و کشتن مستمعان شده است. این مقاله با روشی توصیفی تحلیلی و با تاکید بر قتلی القرآن ثعلبی ‌که حکایات آن، ارتباط مستقیم با قدرت نرم تاثیرگذارانه قرآن دارد این قدرت نرم قرآن را بررسی کرده است. نتیجه آنکه مولفه‌های «تاثیر ذاتی آیات قرآن»، «تلاوت آهنگین و خلوص نفس تالی» و «ظرفیت و قابلیت مستمع»، در این قدرت نرم نقش ایفا می‌کنند، اما موٴلفه‌های تلاوت آهنگین، خلوص نفس و ظرفیت مستمع، در حکم تقویت‌کننده عنصر اصلی یعنی قرآن‌ هستند که بدون آن‌ها نیز تاثیر قرآن می‌تواند به قوت خود باقی باشد؛ چرا که قرآن ساختار آهنگینی دارد که با صدای حزین یا زیبا، از بعد جلالی و جمالی بر مستمعان و تالیان خود تاثیر می‌گذارد؛ آن هم تاثیری که با قدرت موثرات مشابه آن قابل مقایسه نیست و این تاثیر نیز بیشتر در بعد جلالی و افکندن خوف و خشیت نمود دارد و تاثیر جمالی علاوه بر آنکه خود مستقلا عمل می‌کند، زمینه را برای تدبر در قرآن و تاثیرگذاری از بعد جلالی نیز آماده می‌سازد.

  کلیدواژگان: قدرت نرم قرآن، اعجاز تاثیری، قتلی القرآن، ثعلبی
 • حسن خرقانی*، علی خیاط، محمدظاهر قربانی صفحات 99-119

  قرآن کریم مفاهیم معنوی و انتزاعی را به کمک نماد به شکل ساخت‌های مادی مجسم‌سازی نموده و تصویرهای پویا و موثر در ذهن مخاطب می‌آفریند و بر اندیشه‌های انسانی تاثیر می‌گذارد. یکی از تفاوت‌های قصه قرآنی با دیگر داستان‌های بشری، قابلیت انطباق‌پذیری و الگوبرداری فرازمانی است و کارکرد نماد، یکی از عوامل پدیدآورنده فرازمانی بودن قصه قرآنی است. داستان حضرت موسی (علیه‌السلام) به عنوان گسترده‌ترین قصه قرآنی، بالاترین حجم استفاده از نماد را دارد. کارکرد نماد از عوامل پدیدآورنده پویایی و قابلیت انطباق‌پذیری و الگوبرداری فرازمانی این داستان است؛ به گونه‌ای که احساسات و اندیشه درونی مخاطب را در طول تاریخ به خود واداشته و او را شیفته و دلباخته خود نموده است. این پژوهش ضمن بررسی چیستی نماد، به این پرسش پاسخ می‌دهد که کارکرد نماد در قصه حضرت موسی (علیه‌السلام) چگونه سبب فرازمانی شدن این قصه شده است و عصا نماد قدرت‌نمایی، گوساله سامری نماد کجروی، بهانه‌های بنی‌اسراییلی نماد بهانه‌جویی و لجبازی، آسیه نماد خویشتن‌داری را بررسی می‌کند و فرعون، هامان و قارون را به عنوان سه نماد باطل جبهه سیاسی، اعتقادی و اقتصادی معرفی می‌کند.

  کلیدواژگان: نماد، قصه های قرآنی، قصه حضرت موسی (علیه السلام)، فرازمانی بودن
 • مریم رستگار، علی پیرهادی، ولی الله نقی پورفر* صفحات 121-142

  از مهم‌ترین نقاط عطف تاریخ، هجرت حضرت هاجر و اسماعیل (علیهماالسلام) به سرزمین بی‌آب و علف حجاز است، که به ایجاد شهر و حرم امن الهی و تجدید بنای خانه کعبه انجامید. تعلیل این هجرت به رذیله‌ای چون حسادت و انتساب آن به بانو ساره، مسیله‌ای سوال‌برانگیز است که به جهت شهرت داستان، تاثیر و ترویج آن در منابع، آثار هنری و رسانه‌ها، ضرورت واکاوی مسیله را می‌طلبد. پژوهش پیش رو، به روش توصیفی تحلیلی در صدد تحقیق و بررسی این مسیله است که علی‌رغم اوصاف پسندیده ساره در قرآن، شدت عمل او تحت تاثیر حسادت ادعایی، دارای تنافی و تناقض است. از این رو، واکاوی همه‌جانبه و تطبیقی این داستان در قرآن، تاریخ، حدیث و اخلاق ضروری است که در این نوشتار پس از تبیین مفهومی و کاربردی حسد و بررسی تطبیقی متون، با تمرکز بر توصیف قرآن به عنوان معیار صحت در توصیف شخصیت‌های داستان و نقد و بررسی قرآن به قرآن گزارش‌ها، به نظر می‌رسد چنین تفسیری، هماهنگ با ظواهر و مبانی قرآنی نبوده و شایسته ترویج نیست.

  کلیدواژگان: حضرت ابراهیم (علیه السلام)، ساره، هاجر، حسادت، مهاجرت
 • معصومه السادات سعیدی حسینی، فتحیه فتاحی زاده *، محمد عترت دوست صفحات 143-172

  خداوند متعال در قرآن کریم به صورت امر ارشادی، بندگانش را به توکل بر خود امر کرده و در موارد متعددی به طور مستقیم و یا ضمنی، به بیان صفات و اسماء مبارکه خویش در ذیل آیات متضمن مفهوم توکل پرداخته است تا به این روش، موٴمنان را به توکل بر ذات پاکش مجاب سازد. از آنجا که مفهوم توکل، یکی از واژگان دارای ابهام در نظام معارف اسلامی بوده است، لذا ضروری به نظر رسید که در پژوهشی مستقل به تبیین ضرورت این امر از منظر آیات قرآن کریم پرداخته شود و بدون هیچ پیش‌فرض مفهومی و دسته‌بندی از پیش تعیین‌شده، به تحلیل آیات قرآن کریم در این زمینه پرداخته شود. به همین منظور در این پژوهش تلاش شده با استفاده از روش «تحلیل محتوا» به مثابه یکی از روش‌های تحقیق میان‌رشته‌ای متن‌محور، به تحلیل آیات قرآنی متضمن اسماء و صفات الهی برای کشف ضرورت توکل پرداخته شود و ضرورت مسیله توکل با توجه به ماهیت اسمایی که در آیات توکل بدان‌ها اشاره شده، تحلیل و تبیین گردد. تحلیل محتوای آیات قرآنی مستخرج به عنوان جامعه آماری نشان می‌دهد که صفات الهی بیان‌شده در قرآن کریم، بیانگر آن است که خداوند مسلط بر کل هستی، آگاه به تمام مخلوقات، مهربان به بندگان، مبدا و مقصد هستی، یاریگر مخلوقات و جزادهنده بندگان است و این صفات، مهم‌ترین عامل برای درک ضرورت توکل بر خداوند است که توجه به آن‌ها می‌تواند ما را با مفهوم توکل حقیقی به خداوند متعال آشنا کند.

  کلیدواژگان: قرآن کریم، توکل، ضرورت توکل، صفات الهی، روش تحلیل محتوا
 • غلامحسین گرامی *، نرگس جعفری صفحات 173-191

  یکی از اصول مهم در تحلیل رفتارهای انسان، توجه به مبادی آن‌ها یعنی اعتقادات و باورهاست. به همین دلیل، یکی از روش‌های قرآن برای انجام دستورات الهی، تقویت انگاره‌های اعتقادی است. قرآن برای تنظیم حیات اجتماعی مسلمانان، احکام و دستورات فراوانی دارد که یکی از آن‌ها صفح ‌گذشت و بخشش از لغزش دیگران با بزرگواری و خوشرویی‌ است. مسیله تحقیق حاضر این است که خداوند برای ترغیب مسلمانان به صفح، کدام انگاره‌های اعتقادی را تقویت کرده و این انگاره‌ها با چه تحلیلی به صفح ارتباط پیدا می‌کنند. بر اساس آموزه‌های قرآنی، اعتقاد به قدرت بی‌پایان خداوند، موانع روان‌شناختی صفح مانند حس انتقام‌جویی و احساس خواری و ذلت را از میان برمی‌دارد. اعتقاد به خالقیت و علم الهی موجب پذیرش درونی حکم الهی در مورد صفح از آن‌هایی که ظلمی بر آن‌ها روا داشته‌اند، می‌شود. همچنین باور به غفران و رحمت خداوند موجب تشویق مومنان و احساس خداگونگی در صورت گذشت کریمانه از دیگران می‌شود. این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی و بر اساس مطالعات کتابخانه‌ای در منابع قرآنی و تفسیری انجام شده است.

  کلیدواژگان: روش تربیتی، خداباوری، صفح، قرآن، قدرت، خالقیت، مغفرت
 • محمدعلی حیدری مزرعه آخوند*، بمانعلی دهقان منگابادی صفحات 193-216

  در میان کتاب‌های علوم قرآنی و تفسیر، اصطلاحی با عنوان «ما تاخر حکمه عن نزوله وما تاخر نزوله عن حکمه» خودنمایی می‌کند. عبارت «ما تاخر حکمه عن نزوله» بدین‌معناست که آیاتی از قرآن کریم نازل شده‌اند، اما پس از مدتی حکمشان تشریع شده است؛ مانند نزول آیه «قد افلح من تزکی» ﴿اعلی/ 14﴾ در مکه و تفسیر «تزکی» به زکات واجب و تشریع آن در مدینه. عبارت «ما تاخر نزوله عن حکمه» بدین‌معناست که حکمی در مکه تشریع شده و پس از مدتی در مدینه آیات مربوط به آن حکم نازل شده است؛ مانند تشریع حکم نماز جمعه در مکه و نزول آیات مربوط به این حکم در سوره جمعه و در مدینه. اولین بار بغوی اصطلاح «ما تاخر حکمه عن نزوله» را بیان کرد. اصطلاح «ما تاخر نزوله عن حکمه» نیز توسط سیوطی ابداع شد. اعتباربخشی مطلق به سخنان صحابه پیامبر و تابعان، بی‌توجهی به قاعده جری و تطبیق و اعتقاد به سبب نزول خاص و تفسیر نادرست برخی از آیات قرآن کریم، از دلایل اصلی پیدایش این دو پدیده است. در این پژوهش به شیوه توصیفی تحلیلی ضمن تشریح علل پیدایش این دو پدیده، به تفسیر آیات مدعای این دو پدیده پرداخته شده و بیش از پیش نادرستی این دو پدیده آشکار گشته است.

  کلیدواژگان: ما تاخر حکمه عن نزوله، ما تاخر نزوله عن حکمه، جری و تطبیق، عدالت صحابه
 • سعیده ممیزی، سید حسین سیدی*، احمدرضا حیدریان شهری صفحات 217-240

  گفتمان‌کاوی تطبیقی بین قرآن و مطالعات قرآنی می‌تواند به عنوان یک ارزیابی جامع و روشمند به کار رود. در این شیوه با تاکید بر هم‌وزنی و هم‌جهتی قرآن و اثر مربوطه، می‌توان قضاوت کرد که نظام کلی اثر با نظام کلی قرآن هماهنگ باشد. در این نوشتار، گفتمان دو آیه 30 و 31 سوره نور و گفتمان تعدادی از تفاسیر معاصر به صورت تطبیقی و با روش توصیفی تحلیلی بررسی شد و در ذیل دو مقوله مهم کلمه کانونی و زمینه گزینش کلمات به فرایند ترکیب واژگان پرداخته شد و سپس در بخش جمله و سیاق، ملاحظات مهم گفتمانی موجود در متن، به صورت تطبیقی کاویده شد. در نهایت در سیاق مردان مومن، پدیده «امر بدون امر» و نقش ارجاعی و تغییر دلالی دیده شد و در سیاق زنان مومن، گستره شناختی قابل تاملی ملاحظه گشت و در نهایت، در بخش مشترک، نقش انسجامی و مرکز مرجعیت رویت گردید.

  کلیدواژگان: سوره نور، گفتمان کاوی تطبیقی، آیات حجاب، تفسیر، زنان
 • علی زنگنه ابراهیمی، غلامرضا رئیسیان *، عباس اسماعیلی زاده صفحات 241-265

  خداوند نسبت به کسانی که مسلمان می‌شوند، وعده بخشش داده است. با وجود این، افراد غیر مسلمانی که دعوت خداوند به اسلام را مورد توجه قرار می‌دهند، با مسایل گسترده‌ای از جمله دیدگاه اسلام نسبت به اعمال گذشته خویش روبه‌رو هستند. دین اسلام در این زمینه، قاعده معینی دارد که اندیشمندان مسلمان به تبیین آن پرداخته و آن را تحت عنوان «قاعده جب» نام‌گذاری کرده‌اند. اما اشکالاتی که نسبت به مدارک این قاعده مطرح شده است، باعث شده که شماری از اندیشمندان اسلامی از استناد به آن خودداری کنند؛ چرا که احادیث مربوط به آن از لحاظ سندی ضعیف بوده و مستندات قرآنی و سایر ادله آن نیز از حیث دلالت مورد مناقشه واقع شده‌اند. در این نوشته سعی شده با رویکرد توصیفی تحلیلی، مدارک مختلف این قاعده با تاکید بر دیدگاه‌های تفسیر تسنیم استخراج شده و در موارد لزوم مورد نقد و بررسی قرار گیرد. بر اساس یافته‌های پژوهش، ضعف سندی حدیث جب با سایر ادله این قاعده جبران می‌شود. مستندات قرآنی این قاعده نیز به ویژه آیه 38 سوره انفال دربردارنده مفاد این قاعده می‌باشد. سیره نبوی، عمل اصحاب و بنای عقلا نیز هر یک دلیلی مستقل و معتبر در اثبات حجیت این قاعده می‌باشند.

  کلیدواژگان: قاعده جب، آیات الاحکام، تفسیر تسنیم، مدارک قاعده جب
 • علیرضا طبیبی، ایوب امرائی، خدیجه فریادرس*، ابوالفضل صفری صفحات 267-290

  مفسران در تفسیر برخی از آیات قرآن کریم، آراء مختلف و گاه متعارضی را ذکر کرده‌اند. یکی از این آیات، آیه «لا یسال عما یفعل وهم یسالون» است که از جهات مختلف، معرکه آراء است. این موارد شامل «سیاق»، «زمان تحقق»، «اعراب»، «مرجع ضمایر»، محتوای «ما» در «عما یفعل»، «نوع سوال»، «چرایی بازخواست نشدن» در «لا یسال»، و «چرایی بازخواست شدن» در «وهم یسالون» می‌شود. پژوهش حاضر با روش کتابخانه‌ای در گردآوری مطالب، شیوه اسنادی در نقل دیدگاه‌ها و روش تحلیل کیفی و توصیفی محتوا در ارزیابی داده‌ها، به بررسی و تحلیل دیدگاه‌های مفسران در خصوص بخش‌های مختلف آیه پرداخته است. برایند این مقاله چنین شد که برخی از دیدگاه‌ها در جهات یادشده قابل نقد هستند و مناسب‌ترین تفسیر برای آیه، عدم بازخواست توبیخی خدای متعال به خاطر مالکیت او و بازخواست توبیخی آلهه به خاطر مملوک بودن است.

  کلیدواژگان: آیه 23 سوره انبیاء، حکمت، مالکیت، سیاق، آلهه، مملوک
 • صفحات 291-299
|
 • Sayyed Muhammad Sadeq Mousavi*, Muhammad Ali Rezaei Esfahani, Muhammad Ebrahim Roshanzamir Pages 3-24

  Although the holy Quran banned a special types of habs (Arabic: حبس literally means to prevent, restrain) and waqf (Arabic: وقف) being at the age of ignorance (period of jahiliyyah; pre-Islamic period) but it has encouraged to do good (being generous) like waqf with titles such as charity funds, an interest free loan (Arabic: قرض الحسنه qarz hasan), doing good to others (beneficence), philanthropy, infaq (Arabic: إنفاق i.e. ensuring the subsistence of the poor and needy ones among people, specifically the kinsmen by means of providing them with monetary or sustenance aids) and penning. The establishment of the term “waqf” after the stage of establishment (Arabic: تشریع al-tashri') indicates its semantic reality. In this regard the indication of a verse of the holy Quran or verses which have the semantic correlation with the concept of waqf is an issue which is propounded in waqf debate. Although most researchers have explicated this matter that waqf is within the general Quranic titles such as beneficence and philanthropies but some Quran exegetes with observing two traditions related to the waqf of two companions named Abu Talha Ansari and Abu Dehdah Ansari under the verse 92 (the verse of philanthropy) of al-Imran (Arabic: آل عمران) and the verse 245 of al-Baqarah (Arabic: بقره) and the verses of 11 and 18 (the verse of an interest free loan) of al-Hadid (Arabic: حدید) believe that that these verses specially connect to the Islamic legal waqf. This paper has been formed in the descriptive- analytic method and is going to study these two exegetic traditions based on rijali and fiqh al-hadith criteria and also to examine how these two traditions relate to the mentioned verses.

  Keywords: Waqf, Habs (Arabic: حبس literally means to prevent restrain), Donation, An interest free loan, Philanthropy
 • Saeid Bahmani *, Muhammad Ali Muhammadi Pages 25-49

  The first challenge which the thematic exegete of the Qur'an (Arabic: المفسر الموضوعی; al- mufassir al-mawdu'i) in the process the referring to the holy Quran confronts is to identify (recognize) and extract the Quranic data (details) related to the problem. This note has attempted to solve the first challenge opposition to elicit “a Theory of Civilization” from the holy Quran with determining the introducer components of the Quran civilizational data (details) and creating the detection model and extracting the Quran civilizational data. The functional outcome is to determine the introducer components of the civilizational data in the holy Quran identify and extract the maximum and optimal civilizational data in the divine Book. The paper focuses on the data of the civilization itself and not considering its attributes (characteristics). The research with analytic-descriptive method has determined the introducer components of the civilizational data (details) of the holy Quran and presented their extraction model. Generally, The Quran researchers collect and compile the civilizational data (details) of the holy Quran in the inductive method (approach) and they do not apply the deductive method. The paper with applying simultaneously the two inductive and deductive methods determines and model the introducer components of the civilizational data (details) from the aspect of status and the subject matter (mawdu') and predicate (mahmul). The introducer components are: from the aspect of status “worldliness” (earthly world), from the aspect of the subject matter (mawdu') “concerned with man, society and Immensity” (greatness) and from the aspect of predicate “voluntary action”.

  Keywords: The introducer component, The Quranic data, The civilizational data, The detection model of the civilizational data
 • Muhammad Mahdi Gharibi, Ali Safari *, Muhammad Ali Mahdavi Rad Pages 51-74

  From the late time people who are not acquainted with the Quranic studies have propounded doubts about the Quranic Propositions connected to the rights and social position of women. One of the evidences of these who cast doubt on the position of women in the holy Quran is to draw conclusion from the concept of “preference” (Arabic: تفضیل) in the 34th verse of surah al-Nisa'. They claim that this Quranic concept indicates “discrimination” against women. This note with the analytic-descriptive aims to have extracted semantic components of the Quranic concept “preference and discrimination” in the social sciences to answer logically to this doubt and also enlights the public opinions specially youths to the intent of Almighty God from the verses of “preference” and after comparing these two it is going to prove that the term “preference” perhaps indicates a privilege for men to women but in reality it shows their creational superiority for fulling the role of “قوام” (i.e. protector and maintainer) and to fulfil their responsibility for protecting and providing the family’s needs. This matter differs from the concept of discrimination in the social sciences completely and there is no indication to it.

  Keywords: “Preference” in the Quran, Superiority of men, Women in the holy Quran, Discrimination in the social sciences, Gender discrimination
 • Zahra Ebrahimi Muhammadieh, Sayyed Muhammad Ali Ayazi *, Jafar Nekounam Pages 75-98

  The soft power of the holy Quran in his impact on men’s soul which is of the independent miracle aspect of the holy Quran or a subset of its rhetorical miracle shows a phenomenal impact on human soul and body that according to the narrative anecdotes it has caused to shed tear intensely, dumbfounded and killing the listeners. This paper with analytic-descriptive method and with emphasizing al-Thaʿlabī’s Qatlā al-Quran (قتلی القرآن ثعلبی) which has a direct relationship with the effective (influential) soft power of the holy Quran has studied the soft power of the holy Quran. The result is the components of the essential effect of the holy Quran, recitation of the holy Qur'an according to melodic modes and purity in reciters’ self (nafs) and the capacity and capability of the listener in this soft power have role in this soft power. But the components of the melodic recitation of the holy Quran, purity in reciters’ self (nafs) and the capacity and capability of the listener are to strengthen the main element i.e. the holy Quran that without them the influence of the holy Quran can still remain in effect because the holy Quran has a melodic structure that with the mournful voice or beautiful voice from the majestic and beautiful dimension influences on the listeners and reciters that it is incomparable with the power of the similar effects and this effect appears from the side of the majestic dimension and stablishing fearing and in awe of Allah and the beautiful effect besides acting independently prepares back ground for thinking carefully and deeply about the holy Quran and its effectiveness from the majestic dimension, too.

  Keywords: The soft power of the holy Quran, Effective miracle, al-Thaʿlabī(ثعلبی), (قتلی القرآن ثعلبی) Qatlā al-Qurʾān
 • Hasan Kharaghani *, Ali Khayyat, Muhammad Zaher Ghorbani Pages 99-119

  The holy Quran has drawn the spiritual and abstract concepts with the use of the symbol in a form of the material structures and creates dynamic and effective images in the addresses’ mind and it influences on human minds. One of the differences of the Quranic stories with other human stories is compatibility and meta-time modeling. The story of hazrat Musa (Moses) (p.b.u.h) as the most extensive Quranic tale contains the highest use of symbols. The function of the symbol is one the factors of the creating dynamic and compatibility and meta-time modeling of this story as the inward feelings and thought of the addresser has drawn attention to it during the history and it has attracted and allured him. Meanwhile studying whatness of the symbol this research answers this question how the function of the symbol in the story of hazrat Musa (Moses) (p.b.u.h) has made this story to be meta-time and it studies the stick being the symbol of displaying power, the Samiri calf being the symbol of deviance, Israelites’ complaints (grips) being the symbol of complaining and stubbornness, Asiya being the symbol of self-control and it defines the pharaoh of the exodus, Haman and Korah as three invalid (falsehood/ void) symbols of the political, religious (belief) and economic fronts.

  Keywords: Symbol, The Quranic stories, The story of hazrat Musa (Moses) (p.b.u.h), Being meta-time
 • Maryam Rastegar, Ali Pirhadi, Waliyollah Naqipourfar * Pages 121-142

  One of the most important milestones in history is the immigration of hazrat Hajar (Arabic: هاجر) and Ismail (Arabic: إسماعیل) to the land with no water and vegetation “Hijaz” that it leaded to the establishment the divine and security shrine and city and reconstruction of Ka'aba. The justification of this immigration for such a vice like jealousy and ascribing it to Sarah (Arabic: ساره) is questionable that it is crucial to study the issue for being a famous story, its effect and propagation in sources, the artistic works and media. The following research with analytic-descriptive method is going to study this issue that in spite of the righteous attributes of Sarah in the holy Quran, her haughtiness under the effect of the claimed jealousy has opposition and being contradicting; therefore, it is vital to analyze this story in the holy Quran, history, hadith and ethics from all aspects and comparatively. In this paper after the functional and conceptual explanation of jealousy and comparative study of the texts, with centralizing on the description of the holy Quran as a valid criterion on the description of the story characteristics and criticism and examination of the holy Quran via Quran of the reports; it seems that such exegesis has not been in compatible with (harmony) the Quranic and it is not righteous to be propagated.

  Keywords: Hazarat Ebrahim, Sarah, Hajar, Jealousy, Immigration
 • Masumeh al-Sadat Saeidi Husseini, Fathiyeh Fatahizadeh*, Muhammad Etrat Doost Pages 143-172

  Allah almighty in the holy Quran commands His men to trust in Him (reliance on Him) in the form of the directory command (indicates only what should be done or what should be not done for encompassing profit or advantage in what has been commanded with no provision for enforcement) and in the different cases has stated directly or indirectly His holy names and attributes within the verses including the concept of reliance or trust to assure the believers to rely on His pure essence (Arabic: ذات dhat). Because the concept of “trust” has been one of the words which contains ambiguity in the system of the Islamic studies; therefore, it is necessary to be explained the necessity of this problem from the holy Quran perspective in the independent research and without any conceptual premise and pre-determined categorization to analyze these Quran verses in this field. For this regard with applying the method of the content analysis as a one of the interdisciplinary text-based research methods .it has been attempted to analyze the Quranic verses encompassing His holy names and attributes to reveal the necessity of “trust”. The content analysis of the extracted Quranic verses as a statistical population shows that God’s attributes mentioned in the holy Quran indicates the authority of God on whole universe, His knowledge on all creatures, God’s mercy on men, God being the origin and goal, He being men’s helper and the giver of the reward to men that these attributes are the most important elements (factors) to understand the necessity of trust in God. Paying attention to them can acquaint us with the concept of the real trust in God.

  Keywords: The holy Quran, Ultimate trust, The necessity of ultimate trust God’s attributes, The method of the content analysis
 • Gholam Hussein Gerami*, Narges Jafari Pages 173-191

  One of the essential principles in analyzing human conducts is paying attention to their Foundations i.e. beliefs and faith. Therefore, one of the holy Quran methods for exercising divine commands is to strengthen the belief concepts. The holy Quran has many ordinances and commands for arranging the Muslims’ social life that one of them is forbearance and forgiveness for other wrongs (faults) with honour and cheerfulness. The research issue is which belief concepts God has strengthened for encouraging Muslims to forbearance (Arabic: صفح) and with what analysis these concepts connect to forbearance. Based on the Quranic teachings belief to the ultimate power of God removes psychological barriers of forbearance such as vengeance, humiliation. Faith in God’s power in creation (the Creator) and the divine science results the inner acceptance of the divine ordinance about forbearance for those who are abused. Also, belief in God’s forgiveness and mercy makes the believers be encouraged and felt Godlikeness at the circumstance of the noble forgiveness. This paper with analytic-descriptive analysis and based on the library studies in the exegetic and Quranic sources has been performed.

  Keywords: The educational method, Faith in God, Forbearance (Arabic: صفح), Quran, Power, Creation (the Creator), Forgiveness
 • Muhammad Ali Heydari Mazreh Akhond *, Bemanali Dehghan Mongabadi Pages 193-216

  Among the Quranic sciences and Quran exegesis books, a term titled “ما تاخر حکمه عن نزوله the delayed ruling until after the revelation” and “ما تاخر نزوله عن حکمه the delayed revelation until
  after Its ruling” (Qur’anic verses and surahs which were revealed before their rulings and after their ruling) flourishes. The statement
  “ما تاخر حکمه عن نزوله the delayed revelation until after Its ruling” means there are verses which have been revealed but after some times their rulings have been legislated (Arabic: تشریع tashrīʿ) like the revelation of the verse “قد افلح من تزکی successful indeed are those who purify themselves” (Arabic: سوره الاعلی 14th verse of Surah Al-A'la) in Mecca and interpreting “تزکی to be purified” as compulsory zakāt (Arabic: زکاه) and its legislation in Medina. The statement “ما تاخر نزوله عن حکمه revelation after its ruling” means a judgment has been legislated in Mecca and after some time its verses has been revealed in Medina like the legislation of the ruling of Friday prayer in Mecca and the revelation of the verses related to this ruling in surat al-Jumu'ah (Arabic: سوره الجمعه) in Medina. First time the term “ما تاخر حکمه عن نزوله the delayed revelation until after its ruling” was stated by al-Baghawī and the term “ما تاخر حکمه عن نزوله the delayed revelation until after its ruling” was declared by al-Suyuti. The absolute trust (firm belief) in the speech of the companions of the Prophet (Arabic: صحابه saḥābah) and followers or successors of the companions of the prophet (Arabic: تابعون tābi'ūn) and inattention to the principle of applicability and conformity (Arabic: جری وتطبیق jari and tatbiq) and belief in a special occasion and the untrue exegesis of some verses of the noble Quran are of the main reasons of causing these two phenomena. While interpreting the reasons of the invention of these two phenomena this research with analytic-descriptive method has studied the exegesis of the verses which have affirmed (justified and declared) these two phenomena and increasingly, it has revealed the untruthfulness of these two phenomena.

  Keywords: “ما تاخر حکمه عن نزوله the delayed ruling until after the revelation”, “ما تاخر نزوله عن حکمه the delayed revelation until after its ruling”, Applicability, conformity (Arabic: جری وتطبیق jari, tatbiq), Justice of the companions of the prophet
 • Saeideh Momayezi, Sayyed Hussein Seyyedi *, Ahmad Reza Heydarian Shahri Pages 217-240

  The comparative discourse analysis between the holy Quran and the Quranic studies can be employed as a comprehensive and methodological assessment. In this method with emphasizing the identical meter and trend of the Quran and the connected work can be judged that the general system (arrangement and order) of the work is in harmony with the general system of the holy Quran. In this paper the discourse of two verses 30 and 31 of surah al-Noor (Arabic: سوره النور) and some discourses of the contemporary exegeses with comparative form and with analytic-descriptive method has been investigated. Under two main categories “focus-word and the context of the selection of words” it has been studied the process of the structure of terms and then in the section of sentences and siaq (the linguistic sense; context) it has been surveyed the important existing discourse consideration in the text in comparative form. Lastly in the siaq of the men who are muʾmin (Arabic: مومن believer), the phenomenon of command without command and anaphoric role and indicative change has been seen and in the siaq of women who are believers it has been found the considerable cognitive scope (range) and at the last in the common part the cohesive role and the referential center has been observed.

  Keywords: Surah al-Noor, The comparative discourse analysis, Hijab verses, Exegesis, Woman
 • Ali Zanganeh Ebrahimi, Gholam Reza Raeisian *, Abbas Esmaeilizadeh Pages 241-265

  Allah to those become Muslims has promised to forgive them. But non-Muslims who notice God’s demand for Islam face extensive problems such as the opinion of Islam about their acts in the past. Islam has a definite principle which Muslims’ scholars have determined it and have entitled as the principle embracing Islam removes previous misdeeds “جب”. But there have been presented problems to its evidences that they have made some Islamic scholars avoid to adduce it. Because the traditions which are based on from the point of sanad (chain of narrators) is weak and the Quranic evidences and the other reasons from the point of indication is debatable. In this note with descriptive-analytic method it has been tried to be extract the different evidences of this principle and to be criticized and examined in required cases. According to the research findings, the weakness of the sanad of hadith “جب” compensates with other evidences. The Quranic evidences of this principle also specially the verse 38 of surah al-Anfal (Arabic: سوره الانفال) contains the content of this principle and the manner of the holy prophet, the acts of the companions and the practice of the wise also are each of them an independent and authentic evidence for proving the authenticity of this principle.

  Keywords: The principle “جب”, Ayat al-ahkam (verses of the rules), Tafsir Tasnim, The evidences of the principle “جب”
 • Ali Reza Tabibi, Ayyub Amraei, Khadijeh Faryadres *, Abulfazl Safari Pages 267-290

  The exegetes have presented different opinions and sometimes in conflict (conflicting) for the exegesis of some verses of the holy Quran. One of these verses is the verse “لا یسال عما یفعل وهم یسالون” which is a state of opposition between opinions from the different aspects. These cases include the linguistic sense (siaq) of the verses, the time of occurrence, I'rab (syntactic analysis), antecedents of pronouns, the content of “ما” in “عما یفعل”, the type of question, why not rebuking (scolding) in “لا یسال” and why rebuking in “وهم یسالون”. The present research with library method in collecting issues, the documentary method in presenting opinions and the method of the descriptive and qualitative analysis of the content in the evaluation of data has examined and analyzed the opinions of the Quran exegetes in connection with (concerning) the different parts of the verse. The outcomes are some of the opinions for the mentioned aspects are debatable (capable of being reviewed) and the best exegesis for the verse is the lack of the reprimandable request of God Almighty for His possessing and the reprimandable request of goddess for being possessed.

  Keywords: The verse 23 of the surah al-Anbya, Wisdom, Possession, Siaq (the linguistic sense), Goddess, Being possessed
 • Pages 291-299