فهرست مطالب

امامت پژوهی - پیاپی 30 (پاییز و زمستان 1400)
 • پیاپی 30 (پاییز و زمستان 1400)
 • تاریخ انتشار: 1401/09/19
 • تعداد عناوین: 12
|
 • سید رضا موسوی اصفهانی*، محمدحسین نصیری صفحات 9-52

  یکی از مسیله های پر چالش در حوزه امامت، اصل انگاری امامت است. بسیاری از اهل سنت، توحید، نبوت و معاد را اصول دین دانسته اند و امامت را یکی از مباحث فقهی در حوزه دین به حساب می آورند. برخلاف آنان امامیه، این آموزه را یکی از ارکان و اصول دین می شناسند. افزون بر احادیث بسیاری که در منابع روایی فریقین گواهی بر اصل بودن امامت می دهند، این مسیله را باید از منبعی همچون قرآن کریم که تمام مسلمانان آن را قبول دارند، مورد کنکاش قرار داد. این نگاشته بر آن است که با روش جدل احسن، دیدگاه قرآن کریم نسبت به مسیله اصل انگاری امامت را با استفاده از منابع تفسیری معتبر اهل سنت و روایات تقسیری، جویا شود. در این مقاله پس از بیان مفاهیم واژگان اساسی به بحث اصل انگاری امامت در قرآن کریم پرداخته می شود. سه دسته از آیات نورانی؛ افضلیت مقام امامت از نبوت مانند آیه«.. قال إنی جاعلک للناس إماما »، وظایف انبیاء در جامعه مانند آیه« و جعلنا منهم ایمه یهدون‏ بامرنا» و متشابهات قرآن مثل آیه «... ثم استوی‏ علی العرش»، آیاتی هستند که برای اثبات اصل انگاری امامت از آن ها یاری جسته شده است.

  کلیدواژگان: اصل دین، اصل امامت، ضرورت امامت، فرع انگاری، اصل باوری
 • فتحیه فتاحی زاده، مرضیه محصص، فاطمه ادایی خضری* صفحات 55-86

  نیایش های صحیفه سجادیه افزون بر اینکه واسطه دریافت معارف الهی به شمار می آید، دربردارنده کارکردهای تفسیری است. پژوهش حاضر، آموزه امامت را در صحیفه سجادیه بر اساس درونمایه های قرآنی موجود در عبارت های امام سجاد مورد واکاوی قرار می دهد. بدین منظور با روش توصیفی- تحلیلی و با رویکرد بینامتنی به این پرسش بنیادین پاسخ داده می شود که کارکردهای دعاهای صحیفه سجادیه در توضیح آیات قرآنی با موضوع امامت کدام است؟ امام سجاد با بهره گیری از قرآن به مسایل مهم کلامی امامت پرداخته اند که مهمترین آنها تبیین هدایتگری امام، ضرورت وجود امام، الهی بودن منصب امامت، عصمت امام و ضرورت پیروی از ایشان است. بر اساس نتایج بدست آمده از پژوهش، 3 گونه کارکرد تعلیل آیات، تبیین آیات و همچنین تطبیق آیات، بسامد قابل توجهی داشته اند. کارکردهای تعلیل آیات در عرصه برهان آوری پیرامون علم وعصمت امام و ضرورت اطاعت از امام و همچنین برهان آوری درباره سرپرستی امام در جامعه هویدا شده است.کارکرد تطبیق آیات نسبت به دیگر کارکردها، نشانگر جهت گیری شیعی بارز حضرت سجاد درباره آموزه امامت است.

  کلیدواژگان: آیات امامت، صحیفه سجادیه، کارکرد تفسیری، تطبیق آیات، تعلیل آیات
 • روح الله کاظمی*، محمدتقی سبحانی، سید ضیاء الدین میرمحمدی صفحات 89-118

  در میان حوادث تاریخ اسلام واقعه غدیر به لحاظ جایگاه کلامی آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این زمینه گونه های نقل واقعه غدیر در تاریخ نگاشته های اسلامی و چگونگی تاثیرپذیری آن از پیش فرضهای کلامی مورخان سوالیست که ذهن تاریخ پژوه را به خود منعطف می دارد. بررسی تحلیلی داده-های به دست آمده از آثار مورخان مسلمان چهار گونه تعامل با نقل این واقعه را نشان می دهد. در سه گونه نخست مورخان به منابع با رویکرد سنی و روایات صحابه اعتماد کرده و آموزه هایی همچون افضلیت خلفا، عدالت صحابه، تفکیک بین محبت به علی علیه السلام و قول به افضلیت ایشان و همچنین تبری از شیخین را ملاک اعتبار سنجی روایات دانسته اند و در مقام حل تعارض روایات مربوط به این واقعه بر روایاتی تکیه کرده اند که نگرش اهل تسنن در مورد غدیرو اهل بیت را تقویت نماید و در گونه چهارم مورخان به روایات اهل بیت علیهم السلام اعتماد نموده و در مورد راویان برخورداری از شاخصه های شیعه امامی را ملاک اعتبار دانسته اند. همچنین در مقام ارایه طرحواره داستانی از این واقعه گروهی متاثر از پیش فرضهای کلامی خود به گونه ای حوادث جیش یمن ، حجه الوداع و غدیر را بیان نموده اند که مخاطب لزوم محبت و دوستی با علی علیه السلام را نتیجه بگیرد و برخی دیگر همین وقایع را به گونه ای بیان نموده اند که مخاطب خلافت بلافصل علی علیه السلام پس از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله را نتیجه گیری نماید.

  کلیدواژگان: غدیر، گزارش غدیر، کلام و تاریخ، پیش فرضهای کلامی و گزارش غدیر
 • فاطمه منصوری مطلق*، مریم حاجی عبدالباقی، طیبه اکبری راد صفحات 121-138

  ولایت اهل بیت علیه السلام به عنوان یکی از مهم ترین آموزه های دینی در تراث شیعی معرفی شده است. مناسک عبادی نیز از اهمیت ویژه ای در ادیان الهی برخوردار می باشد؛ البته این دو از اهمیتی برابر برخوردارنیستند. کثرت اتیان مناسک عبادی توسط برخی از دشمنان اهل بیت علیهم السلام و عدم اهتمام برخی از شیعیان به این مناسک، این پرسش را مطرح می کند که کدام یک از این دو گروه، جایگاه بهتری نزد خداوند دارند. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی در صدد اثبات رابطه ولایت اهل بیت علیهم السلام و مناسک عبادی در تراث شیعی می باشد. یافته اصلی این مقاله این است که در بسیاری از مکتوبات شیعه و سنی آمد است که عبادت و اعمال انسان، اگر از دالان ولایت اهل بیت عصمت و طهارت عبور نکند و با امر ایشان نباشد، بیهوده و بی ثمر است و در قبال آن عذاب و خذلان الهی نصیب چنین عابدی خواهد شد؛ در مقابل اگر فردی ولایت اولیای خدا را بپذیرد، ولی از روی هوای نفس مرتکب گناهی شود، خداوند متعال به واسطه ولایتش، او را به نور توبه و مغفرت هدایت می کند و در نهایت، رستگار می شود.

  کلیدواژگان: تراث روایی، حقیقت دینداری، ولایت اهلبیت، مناسک عبادی
 • لیلا همایون فرد*، هادی یعقوب زاده صفحات 141-167

  یکی از سنت های تغییر ناپذیر الهی، سنت استخلاف است که به حاکمیت اولیای الهی بر زمین اشاره دارد. بر پایه این سنت دیرینه که بر اساس آیات قرآن در ملت های مختلف جریان داشته، رسول خدا (ص) نیز امام علی (ع) را به عنوان جانشین خود معرفی کرد. نوشتار حاضر درصدد پاسخگویی به این پرسش است که بر چه اساسی می توان جریان سنت استخلاف را در جانشینی علی (ع) از رسول خدا (ص) اثبات کرد؟ به منظور پاسخگویی به این پرسش، داده های تفسیری، تاریخی و روایی به شیوه کتابخانه ای گردآوری و به روش توصیفی-تحلیلی تبیین گردید. تبیین داده های گردآوری شده نشان داد که: اشاره و تصریح به جانشینی حضرت علی (ع) از سوی رسول خدا (ص) یک رویه در سیره ایشان بوده و آن حضرت با تکیه بر سنت الهی استخلاف در راستای جانشین برگزینی برای انبیای الهی، در مواقع گوناگون به جانشینی حضرت علی (ع) تصریح کرده است.

  کلیدواژگان: سنت استخلاف، جانشینی، حضرت محمد (ص)، امام علی(ع)، سیره
 • موسی اسفندیاری* صفحات 171-202

  برای بدست آوردن اندیشه امامت در یک مدرسه ی کلامی، باید میراث بجای مانده از آن مدرسه را در سه حوزه ی «چیستی امامت»، «صفات امام» و «راه تعیین وشناخت امام» که تحت عنوان «امامت شناسی» نامگذاری می شوند، مورد بررسی قرار داد.جریان کلامی، عقلی مدرسه حله که بر پایه ی اندیشه ی سدیدالدین حمصی ومتاثر از مبانی سیدمرتضی و معتزله متاخر شکل گرفت، در طی سه قرن با ورود اصطلاحات و براهین فلسفی توسط محقق طوسی، وتوسعه دلایل عقلی توسط ابن میثم بحرانی، و بهره گیری از دلایل نقلی در کنار براهین عقلی توسط علامه حلی و فاصل مقداد به کمال خود رسید. آنچه در این مقاله با روش کتابخانه ای بدست آمده این است که درحوزه «چیستی امامت» همان مبانی حمصی با توسعه و تعمیق بیشتر ارایه گردید و درحوزه «صفات امام» دلایل عقلی ضرورت صفات، توسط ابن میثم بحرانی افزایش یافت وعلامه حلی و فاضل مقداد با استفاده از دلایل نقلی براهین دیگری نیز اقامه کردند. درحوزه «راه تعیین و شناخت امام» بزرگان این جریان نص ومعجزه را تنها راه شناخت امام دانسته و با براهین متعدد به نقد نظریه ی انتخاب (اهل سنت) و دعوت (زیدیه) پرداخته اند.

  کلیدواژگان: عصمت، علم امام، نص، افضلیت، علامه حلی
 • مردم شناسی باور به امام عصر به روایت مسکوکات قبل صفوی
  حسین محسنی*، حمیدرضا آذری نیا صفحات 201-251

  استفاده از اشیاء مادی در شناخت و فهم چرخش های فرهنگی از مسیرهای مغفول در پژوهش های تاریخ مذهب است. اشیاء مادی_ فرهنگی از ظرفیت بالایی برای درک فضای سیاسی و مذهبی دوره انتشار خود برخوردارند. اشیای فرهنگی امروزه برای مورخین تولید روایت تاریخی می کنند، روایتی از آنچه در واقعیت تاریخی و اجتماعی روی داده، بدون ملاحظات تاریخ نویسان و مکتوبات رسمی حاکمان. سکه به عنوان یک شی مادی در کنار خطبه خوانی، یکی از رسانه های تاریخی برای اعلام مواضع رسمی حکومت است. در راستای فهم تشیع در جامعه ایران پیشاصفوی، مسیله جستار حاضر باور به حضرت ولی عصر عج در گستره جغرافیای ایران زمین است. در گام اول سکه های حاوی نام حضرت ولی عصر عج شناسایی می شوند و در گام دوم نگرش رسمی به انگاره مهدویت در مسکوکات بررسی شده وارتباط آن با منابع مکتوب غیبت نگاری پیشین استخراج می شود. یافته های پژوهش حاضر حاکی از آن است که از دو قرن پیش از طلوع دولت صفوی باورهای مهدوی در مسکوکات ایران مطابق با اندیشه رسمی شیعه انعکاس یافته است.

  کلیدواژگان: امام مهدی، اشیاء فرهنگی، امامیه، تاریخ تشیع، سکه شناسی
 • حسین جمالی*، محمدحسین نصیری صفحات 205-248

  یکی از اشکالات اهل سنت به دلالت حدیث غدیر بر امامت، عدم احتجاج امیرالمومنین به این حدیث است. امامیه در پاسخ، استشهاد ایشان به حدیث غدیر در رحبه را احتجاج به امامت می دانند. با توجه بازتاب گسترده این روایات در مسند احمد بن حنبل و اعتبار و اهمیت این کتاب در نزد اهل سنت، روایات استشهاد موجود در این کتاب با استفاده از روش تحلیلی- انتقادی، از جهت متن، سند و دلالت مورد بررسی قرار گرفته است. در بررسی متن به تفاوت در برخی از فقرات متون حدیث پرداخته شده و استحکام و استواری متن ثابت شده است. با وجود شهرت و کثرت راویان و طرق این روایات، اسانید آنها با تکیه بر احادیث مسند احمد و با عنایت به مبانی رجالی اهل سنت، تک به تک مورد بررسی دقیق رجالی قرار گرفته و صحت بیشتر آنها احراز شده است. زمینه و مناسبت ایراد مناشده، دقت در مفهوم استشهاد و روش حضرت در طلب شهادت، تردید ابوالطفیل نسبت به سخنان حضرت و کتمان صحابه و نفرین حضرت در حق ایشان، به عنوان قراینی مطرح شده اند که نشان می دهند استشهاد حضرت بر حدیث غدیر به عنوان نص بر امامت بوده است. شبهات اهل سنت مبنی بر عدم صدور روایات و عدم دلالت روایات استشهاد بر امامت و حمل استشهاد بر طلب نصرت و یاری نیز از استحکام لازم برخورد نبوده و مورد نقد قرار گرفته است

  کلیدواژگان: مناشده، رحبه، احتجاج، استشهاد، مسند احمد بن حنبل
 • مرتضی اسدی* صفحات 305-388

  احادیث مشهور به «امان» به عنوان یکی دیگر از دستمایه های اعتقادی امامیه، دلیلی بر اثبات افضلیت اهل بیت علیهم السلام نسبت به صحابه است که حقانیت ایشان برای خلافت و جانشینی پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله و امامت بر امت را ثابت می نماید. این احادیث با تعدد طرق در منابع اهل سنت، روایات مقبولی هستند که در آنها «اهل بیت» علیهم السلام و «صحابه» با الفاظ مختلف از سوی پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله، مایه امنیت امت یا اهل زمین و یا بسان ستارگان هدایتگر معرفی شده اند؛ این نوشتار با اعتبار سنجی مجموع اسناد و طرق این حدیث و بررسی معارضات، نقل صحیح و اصلی این حدیث نبوی در امان بودن اهل بیت را بر خلاف صحابه ثابت نموده و کوشیده است انحصار جایگاه اهل بیت علیهم السلام در امنیت بخشی به امت را اثبات و ادعای ایشان مبنی بر امان بودن صحابه را باطل نماید.

  کلیدواژگان: حدیث امان، امنیت، اهل بیت، صحابه، نجوم
 • ربابه عزیزی، زهره اخوان مقدم* صفحات 391-420

  «دایره المعارف قرآن لیدن»، کامل ترین مجموعه اسلامی موجود، به زبان انگلیسی است که در پنج جلد و بالغ بر 1000 مقاله می باشد. «مقاله صفین» به عنوان یکی از مدخل ها در حیطه شیعه شناسی و تاریخ صدر اسلام، مشتمل بر نکات قابل نقد و در تعارض با منابع روایی است. بدین رو، پژوهش حاضر به شیوه توصیفی-تحلیلی به نقد و بررسی این مقاله براساس نهج البلاغه، شروح آن و منابع تاریخی پرداخته است. مطالبی ناروا همچون بیان جهت گیری دوگانه امام علی (ع) در قصاص قاتلان عثمان به عنوان علت اصلی شروع جنگ، تشبیه کردن نیرنگ عمروعاص به رفتار امام (ع) در جنگ جمل، استفاده از لغات مبهم و دوپهلو در جریان حکمیت و ناجوانمردانه شمردن قتل عثمان از جمله نکات قابل بررسی است که در «مقاله صفین» ذکر شده است. یافته ها نشان داد که؛ خانم «ماریا دکاکه» نویسنده «مقاله صفین»، به کتاب نهج البلاغه به عنوان مهم ترین اثر نپرداخته و حتی با وجود استفاده از کتب تاریخی معتبر، به شیوه علمی و جامع نگرانه از آن ها استفاده نکرده است. هم چنین استفاده از لغات مبهم و دوپهلو در مقاله، موجب سوء تفاهم و مخدوش سازی چهره امام (ع) شده است.

  کلیدواژگان: نهج البلاغه، امام امیرالمومنین، صفین، امامت، استشراق
 • اکبر روستائی*، محسن الویری صفحات 423-467

  جامعه اسلامی در رویارویی با مسیله جانشینی پیامبر  رویکردهای متفاوتی برگزیده اند. برخی به «امامت منصوص» باورمند بوده و دسته ای دیگر معتقدند که جانشینی ایشان به مردم واگذار شده است. از جمله مستندهای گروه نخست، گزاره دعوت حضرت محمد  از قبیله «بنی عامر بن صعصعه» در دوره مکی است. بر اساس گزارش منابع تاریخی پیامبر  در پاسخ قبیله مذکور که واگذاری جانشینی آن حضرت را، شرط پذیرش اسلام خود قرار دادند، بر پیشوایی الهی تاکید نمود. این نوشتار با سنجش گزارش یاد شده بنابر مبانی رجالی اهل سنت، با روش نقد بیرونی و درونی میزان اعتبار این نقل را کاوش می نماید. بر اساس یافته های پژوهش، افزون بر توثیق راویان، از سوی عالمان اهل سنت تضعیف هایی نیز بیان گردیده که بنابر مبانی رجالی اهل تسنن در نقد آن ها کارساز نیست، محتوای آن نیز با قرآن، روایات نبوی و عقل سازگار است. از این رو گزارش مورد بحث معتبر است؛ و بر اساس آن اهتمام نبوی بر بیان امامت الهی قابل اثبات است.

  کلیدواژگان: امامت الهی، خلافت انتخابی، بنی عامر بن صعصعه، نقد بیرونی، نقد دورنی
 • صفدر الهی راد* صفحات 471-496
  «مشروعیت سیاسی» به عنوان مهمترین مساله کلام سیاسی است. نظریه «قهر و غلبه» یکی از دیدگاه های مشروعیت در کلام سیاسی اشاعره و اهل حدیث به حساب می آید؛ بر اساس این دیدگاه، در صورتی که شخصی از طریق اعمال زور و غلبه بر دیگران، قدرت را به دست گیرد، امامت و حکومت وی دارای مشروعیت خواهد بود. مقاله حاضر به تبیین تاریخی دیدگاه متکلمان اشاعره در باب قهر و غلبه و همچنین بیان ادله ایشان در اثبات این دیدگاه و نقد آن می پردازد. بر این اساس، سوالات اساسی تحقیق این است که مراد از دیدگاه قهر و غلبه چیست؟ ادله اشاعره و اهل حدیث بر اثبات مشروعیت از طریق قهر و غلبه چیست و چگونه ارزیابی می شود؟ این مقاله با رویکرد توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع معتبر کلامی، حدیثی و تاریخی اهل سنت و جماعت، به تحلیل مسایل فوق پرداخته و به این نتیجه رسیده است که اصل دیدگاه و ادله ایشان با اشکالات اساسی همچون حجیت عمل صحابه، عدم تفکیک میان مشروعیت سیاسی و وظیفه مردم، کاشفیت قهر و غلبه از رضایت الهی، پارادوکسیکال بودن قهر و غلبه و همچنین آیات و روایات دال بر ضرورت مقابله با حاکم ستمگر مواجه است.
  کلیدواژگان: مشروعیت سیاسی، قهر و غلبه، کلام سیاسی، تغلب، اشاعره
|
 • Seyyed Reza Mousavi Esfahani *, MohammadHosein Nasiri Pages 9-52

  One of the most challenging issues in the field of Imamate is the principle of Imamate. Many Sunnis consider monotheism, prophethood and resurrection as the principles of religion and consider Imamate as one of the jurisprudential issues in the field of religion. Unlike them, Imams consider this doctrine as one of the pillars and principles of religion. In addition to the many hadiths that testify to the authenticity of the Imamate in the sources of the narrations of the sects, this issue should be explored from a source such as the Holy Qur'an, which is accepted by all Muslims. This article intends to seek the view of the Holy Qur'an on the issue of the principle of Imamate by using the method of Ahl al-Jadal, using authentic Sunni interpretive sources and interpretive narrations. In this article, after stating the meanings of basic words, the principle of Imamate in the Holy Quran is discussed. Three categories of luminous verses; The superiority of the position of Imamate over prophecy such as verse " قال إنی جاعلک للناس إماما…", the duties of the prophets in society such as verse "و جعلنا منهم ائمه یهدون‏ بامرنا" and the similarities of the Qur'an such as verse "ثم استوی‏ علی العرش…" are verses that help to prove the principle of Imamate. Has been searched.

  Keywords: The principle of religion, the principle of Imamate, the necessity of Imamate, subordination : The principle of belief
 • Fathiyh Fattahizadeh, Marzieh Mohases, Fateme Adaee Khezri * Pages 55-86

  Sajjadiyya prayers in addition to being a medium for receiving divine knowledge, include interpretive functions. The present study examines the doctrine of Imamate in Sahifa Sajjadieh based on the Quranic themes in Imam Sajjad's phrases. For this purpose, with a descriptive-analytical method and an intertextual approach, the fundamental question is answered: what are the functions of the prayers of Sahifa Sajjadiyya in explaining the Quranic verses on the subject of Imamate? Using the Qur'an, Imam Sajjad has dealt with important theological issues of the Imamate, the most important of which are explaining the guidance of the Imam, the necessity of the existence of the Imam, the divinity of the position of Imamate, the infallibility of the Imam and the necessity of following him. Based on the results obtained from the research, three types of functions of verse interpretation, verse explanation and also verse adaptation have had a significant frequency. The functions of interpreting the verses in the field of argumentation about the knowledge and infallibility of the Imam and the necessity of obedience to the Imam as well as the argumentation about the Imam's leadership in society have been evident. .

  Keywords: verses of Imamate, Sahifa Sajjadiyya, interpretive function, application of verses, interpretation of verses
 • Mohammadtaqi Sobhani, Seyed Zia-Ud-Din Mir Mohammadi Pages 89-118

  The question of to what extent and to what extent the theological presuppositions of a historian have influenced his historiography and what factors and contexts have shaped this influence is one of the basic questions that have been raised in the discussions related to Islamic historiography. The answer to this question is important because its solution is an accurate picture of the basic question of what are the limits and the do's and don'ts of the effect of theological presuppositions on historiography. Examining the evidence in the history of Islamic historiography and the sources written in this knowledge by descriptive and analytical methods proves the hypothesis that Islamic historiography is affected in various dimensions from the author to the choice of subject, description and analysis of events and finally writing the text in many cases. It has been one of the theological presuppositions of historians. Also factors such as the emergence and growth of Islamic historiography in the context of theological needs, the spread of Islamic historiography in the political context, religious prejudices of historians, the dominance of specific cultural and social approaches, lack of accurate historical sources and reports and the need to rely on non-historical sources. The holy figures in historical events and, finally, the continuity and inseparability of history from other sciences, have provided the ground for the realization of these interventions

  Keywords: Ghadir, Ghadir report, theology, history, theological presuppositions
 • Leila Homayoonfard *, hadi Yaqubzadeh Pages 141-167

  One of these immutable divine traditions is the tradition of succession, which refers to the rule of the divine saints on earth. Based on this ancient tradition, which according to the Holy Quran has been practiced in different nations, the Messenger of God (PBUH) also introduced Imam Ali (AS) as his successor. The present article seeks to answer the question on what basis can be proven the flow of the tradition of succession in the succession of Ali (AS) from the Messenger of God (PBUH)? In order to answer this question, interpretive, historical and narrative data were collected by library method and explained by descriptive-analytical method. Explaining the collected data showed that referring to and specifying the succession of Imam Ali (AS) by the Messenger of God (PBUH) was a practice in his life and that Imam, referring to the divine tradition in the field of choosing a successor for the divine prophets, in times Various people have specified the succession of Imam Ali (as).

  Keywords: Tradition of Breaking up, Substitution, Mohammad (PBH), Imam Ali, Method
 • Mosa Esfandiari Pages 171-202

  In order to obtain the idea of ​​Imamate in a theological school, one must name the legacy left from that school in three areas: "What is Imamate", "Attributes of Imam" and "The way of determining and recognizing Imam" which is named "Imamate". Are examined.The theological, intellectual current of the Hillah school, which was formed on the basis of the thought of Sadid al-Din al-Homsi and influenced by the principles of the late Sayyid Morteza and the Mu'tazilites, was introduced over three centuries with the introduction of philosophical terms and arguments by Mohaghegh Tusi, and the development of rational reasons by Ibn Maysam Bahrani. The taking of narrative reasons along with rational arguments by Allameh Halli and Fasal Meqdad reached its perfection.What has been achieved in this article by the library method is that in the field of "what is Imamate" the same Homsi principles were presented with further development and deepening, and in the field of "Imam's attributes" the rational reasons for the necessity of attributes were increased by Ibn Maysam Bahrani and Allameh Halli Using narrative reasons, they presented other arguments. In the field of "the way of determining and recognizing the Imam", the elders of this current have considered the text and miracle as the only way to know the Imam and have criticized the theory of choice (Sunnis) and invitation (Zaydiyya) with various arguments.

  Keywords: Infallibility, Imam's Knowledge, text, Nas, Superiority, Allama Hali
 • Origins of Mahdism in Pre-Safavid Persia through Material Culture
  Hossein Mohseni *, Hamidreza Azarinia Pages 201-251

  Mahdism has varieties of meaning in the Muslim world, Imamite Muslims, believe that Imam Muhammad Al-Mahdi, the twelfth Imam who was born in 9th century AD is still alive and will come back in the promised day to establish a heavenly world on earth. The purpose of the reappearance of Imam Mahdi is development of the human wisdom regard to Allah and the universe. Another meaning of Mahdism among Muslim sects, consist of a kingdom, that Mahdi would reign over it and destroy the enemies. In this article, we exercise the elements of Mahdism in the written sources of Imamite Muslim, and show how the belief on Imam Mahdi, diffused to the Persian society gently. Through the Material culture, we illustrate how the Imamite belief on Imam Mahdi recognized by rulers of Persia.

  Keywords: Imam Mahdi, Material Culture, Imamiyyah, History of Shiism, Numismatics
 • Hosein Jamali *, MohammadHosein Nasiri Pages 205-248

  One of the drawbacks of AhlalSunnah due to the hadith of Ghadir on the Imamate is that the AmiralMu'minin does not object to this hadith.In response, the Imams consider his martyrdom to the hadith of Ghadir in Rahba as a protest against the Imamate.Due to the wide reflection of these narrations in the Musnad of AhmadIbnHanbal and the validity and importance of this book in the eyes of the Sunnis,the narrations of martyrdom in this book have been examined in terms of text,document and meaning.The strength of the text has been proven.The issuance of narrations of martyrdom is not in doubt and the fame and multiplicity of narrators and the methods of these narrations have been shown;Nevertheless,the narrations of Musnad have been carefully examined by the rijals,one by one, with regard to the rijali principles of the AhlalSunnah and most of them have been verified.The context and occasion of the mentioned objection,accuracy in the concept of martyrdom and the method of the Imam in seeking martyrdom,Abu alTofil's doubt about the words of the Imam and the concealment of the Companions and the curse of the Imam against him, have been presented as evidence that show the martyrdom of the Prophet Ghadir as The text was on the Imamate.The suspicions of the Sunnis about the non-issuance of narrations and the implication of the narrations of martyrdom on the Imamate and carrying martyrdom on the request of victory and help have not been dealt with the necessary strength and have been criticized.

  Keywords: plea, Rahbah, Protest, Martyrdom, Musnad of Ahmad ibn Hanbal
 • Morteza Asadi * Pages 305-388

  not Aman hadiths as another basis of Imamiyya beliefs are another reason to prove the superiority and superiority of the Ahl al-Bayt (as) over others, especially the Companions, which proves their legitimacy for the caliphate and succession of the Holy Prophet (PBUH) and Imamate over the people. N. The hadiths known as "Aman" in Sunni sources are accepted narrations in which "Ahl al-Bayt" and "Sahaba" with different words from the Holy Prophet, peace be upon him, are the source of security for the ummah or the people of the earth or as guiding stars. have been introduced; This article, by validating all the documents and methods of this hadith and examining the contradictions, has proved the correct and original narration of this prophetic hadith in the safety of the Ahl al-Bayt, unlike the Companions.This article is an attempt to prove the monopoly of the position of the Ahl al-Bayt (as) in providing security and salvation to the ummah. He has denied the companions and emphasized their superiority according to the narrative texts

  Keywords: Hadith Aman, Security, Ahl al-Bayt
 • Robabe Azizi, Zohre Akhavanmoghaddam * Pages 391-420

  The "Leiden Encyclopedia of the Qur'an" is the most complete Islamic collection available in English, in five volumes and over 1000 articles. "Safin article" as one of the entries in the field of Shiism and the history of early Islam, contains points that can be criticized and in conflict with narrative sources. Therefore, the present study has descriptively-analytically reviewed this article based on Nahj al-Balaghah, its explanations and historical sources. Improper topics such as expressing the dual orientation of Imam Ali (AS) in retaliating against the killers of Uthman as the main reason for starting the war, comparing Amr al-As' deception to the behavior of Imam (AS) in the battle of Jaml, using vague and ambiguous words during arbitration and cowardly considering Uthman's murder These are the points that can be examined in the "Safin article". The findings showed that; Ms. Maria Dakakeh, the author of Safin's article, did not consider Nahj al-Balaghah as the most important work and did not use it scientifically and comprehensively, even though she used authentic historical books. Also, the use of vague and ambiguous words in the article has caused misunderstanding and distortion of the face of Imam (AS).

  Keywords: Nahj al-Balaghah, Imam Amir al-Mu'minin, Safin, Imamate, Leiden
 • Akbar Rustaei *, Mohsen Alviri Pages 423-467

  150 The Islamic community has chosen different approaches in dealing with the issue of the Prophet's succession. Some believe in the "prescribed Imamate" and others believe that their succession is left to the people. Among the documentaries of the first group is the statement of the invitation of Prophet Mohammad from the tribe of "Bani Amer Ibn Sa'sa" in the Meccan period. According to the historical sources, in response to the mentioned tribe, which made the surrender of the Prophet's successor a condition for their acceptance of Islam, the Prophet emphasized on divine leadership. This article examines the report according to the principles of Sunni rijali, with the method of external and internal criticism, explores the validity of this narration. According to the research findings, in addition to the authenticity of the narrators, some weaknesses have been expressed by Sunni scholars, which according to Sunni rijali principles are not effective in criticizing them, and its content is compatible with the Qur'an, prophetic narrations and reason. Hence the report in question is valid; And based on that, the prophetic effort to express the divine Imamate can be proved.

  Keywords: divine Imamate, Elective Caliphate, Bani Amer Ibn Sa'sa, External, Internal Criticism
 • Safdar Elahi Rad * Pages 471-496
  "Political legitimacy" is the most important issue of political theology. The theory of "violence and domination" is one of the views of legitimacy in the political theology of the Ash'arites and Hadithists; According to this view, if a person gains power through coercion and domination over others, his Imamate and rule will have legitimacy. The present article deals with the historical explanation of the view of the Ash'arite theologians on violence and domination, as well as the expression of their arguments in proving this view and criticizing it. Accordingly, the basic research questions are what is meant by the perspective of violence and domination? What are the Ash'arite and Hadithists arguments for proving legitimacy through coercion and domination, and how are they evaluated? This article analyzes the above issues with a descriptive-analytical approach and using valid theological, hadith and historical sources of the Sunnis and Jama'at and has come to the conclusion that the main point of view and their arguments are with basic problems such as the authority of the Companions, lack of distinction between legitimacy. The politics and duty of the people, the discovery of violence and overcoming divine pleasure, the paradoxical nature of violence and domination, as well as verses and hadiths that indicate the need to confront the oppressive ruler.
  Keywords: Political Legitimacy, Political Theology, violence, domination, Ash'arites