فهرست مطالب

آینه میراث - سال چهارم شماره 1 (پیاپی 13، تابستان 1380)
 • سال چهارم شماره 1 (پیاپی 13، تابستان 1380)
 • 117 صفحه، بهای روی جلد: 8,500ريال
 • تاریخ انتشار: 1380/03/19
 • تعداد عناوین: 28
|
 • یادداشت آینه
 • سالی نو و فعالیتی تازه
  صفحه 2
 • مقاله
 • بعض فواید لغوی کتاب الجماهر بیرونی
  محمد معین صفحه 3
 • مشکل عناصر فارسی در عربی قدیم
  مهدی محقق ترجمه: علی احمدی دارانی صفحه 9
 • نقد و معرفی کتاب
 • نقد دیوان میرداماد
  حامد ناجی اصفهانی صفحه 12
 • تاریخ عالم آرای امینی
  محمد اکبر عشیق صفحه 15
 • تاملی بر افکار و اندیشه های عزیز نسفی
  هرمان لندلت ترجمه: بدرالسادات شاهرضایی صفحه 19
 • سخنی درباره روضة الصفویه
  امیر اختبار ساروی صفحه 25
 • نگاهی به دو کتاب علم نجوم
  سید سعید میر محمد صادق صفحه 31
 • المختارات من الرسائل
  علیزضا ذکاوتی قرا گزلو صفحه 34
 • پژوهشی پیرامون کتاب مفاتیح الاسرار مصابیح الابرار
  محمد علی آذر شب صفحه 37
 • مانی به روایت ابن ندیم
  پرویز اذکایی صفحه 42
 • برگی از متون
 • اسکندر و فیلسوف
  صفحه 45
 • یاد
 • به یاد مجمد رضا فخر الدین نصیری امینی
  صفحه 46
 • نامه های احمد گلچین معانی
  ایرج افشار صفحه 47
 • در آستانه تحقیق ونشر
 • معرفی نسخه خطی تحفة الفتی فی تفسیر سورة هل اتی
  پروین بهارزاده صفحه 54
 • معرفی فسطاط العدالة فی قواعد السلطنة
  محمد علی یوسفی صفحه 56
 • مرات الوقایع مظفری
  عبدالحسین نوایی صفحه 59
 • نفائس الماثر کامی قزوینی و مقام آن در فرهنگ ایران و تواران
  حافظ احرارف صفحه 64
 • خیال منغتیة در آینه بوستانی بخارایی
  نادره جلالی صفحه 66
 • منتهی المدارک و مشتهی کل عارف و سالک
  صادق خورشا صفحه 70
 • در جست و جوی نسخ خطی
 • معرفی پایان نامه های تحصیلی در حوزه تصحیح متون (زبان و ادبیات فارسی) بخشت نخست
  بهروز ایمانی صفحه 71
 • همراه با دستنوشته ها / بخش نخست
  ایگناتی کراجکوفسکی ترجمه: پرویز اذکائی صفحه 77
 • آشنایی با مصححان محققان
 • دکتر مصطفی جواد، پیشینه پژوه واژه اندیش
  جبرئیل شادان صفحه 85
 • درباره تصحیح متون
 • اصول فهرست نگاری
  سید عبدالله انوار صفحه 88
 • مصاحبه
 • میزگرد روضة الانوار عباسی
  رسول جعفریان، هاشم آغاجری، احسان اشراقی، جویا جهانبخش صفحه 94
 • تازه های مجلات درباره متون
  صفحه 102
 • اخبار
  صفحه 105
 • نامه ها
  صفحه 108