فهرست مطالب

 • سال هفتم شماره 1 (پیاپی 9، بهار و تابستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/11/01
 • تعداد عناوین: 11
|
 • معصومه زمانیان، سید مهدی شریفی*، محمدحسن شیخ الاسلامی، عباس نرگسیان صفحات 11-44

  استفاده از شبکه های اجتماعی در امور دیپلماتیک یکی از رایج ترین عرصه های پیوند دیپلماسی و فناوری است که به نام دیپلماسی دیجیتال شناخته می شود. هدف از مقاله حاضر مطالعه تطبیقی دیپلماسی دیجیتال آمریکا و بریتانیا (حافظان نظم لیبرال) و چین و روسیه (تجدیدنظرطلب) و دست یابی به نقاط اشتراک و افتراق آن هاست. چارچوب نظری حاکم بر این پژوهش، سازه انگاری است و از روش تحلیل مضمون برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است. این پژوهش، از نظر جهت گیری کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی است. جامعه تحقیق، مجموعه اسناد منتشر شده مرتبط با دیپلماسی دیجیتال کشورهای مورد مطالعه است. نمونه تحقیق، متشکل از 20 مقاله علمی- پژوهشی، 5 مقاله اینترنتی، 2 سند دولتی و 1 مصاحبه منتشرشده از سال 2010 تا 2021 است که به صورت هدفمند انتخاب شده اند. نتایج حاصل نشان می دهد مقابله با هژمونی آمریکا، ایجاد تمایز شناختی با غرب، نمایش هویت مستقل از غرب و اقتدارگرایی دیجیتال، چهار مولفه هویتی مشترک دیپلماسی دیجیتال چین و روسیه هستند. در حالی که آمریکا و بریتانیا به دنبال ترویج گفتمان آزادی اینترنت و ارزش های ادعایی لیبرال هستند. هر چهار کشور دارای کارگزاران تکنوفیل (دوست دار فناوری) بوده و از دیپلماسی دیجیتال برای ترویج گفتمان خود، تضعیف رقبا و مدیریت فضای اطلاعاتی استفاده می کنند. چین، بریتانیا و آمریکا دارای ساختار مناسب برای پذیرش و به کارگیری فناوری هستند.

  کلیدواژگان: دیپلماسی دیجیتال، آمریکا، بریتانیا، چین، روسیه، هویت، ساختار
 • احمد کاظمی صفحات 45-85

  طرح های گاپ و داپ ترکیه با احداث ده ها سد بر روی رودخانه های بین المللی دجله، فرات و ارس، کشورهای عراق، سوریه، ایران، ارمنستان و جمهوری آذربایجان را با انبوهی از بحران های زیست محیطی و چالش های اقتصادی، اجتماعی و انسانی مواجه می کنند. ایجاد ریزگردها، کاهش حق آبه کشورهای پایین دست، از بین رفتن گونه های بومی آبزیان، خشک شدن تالاب ها، بیابان زایی، بحران کشاورزی بهداشتی، تشدید بیکاری و مهاجرت از تبعات پروژه های گاپ و داپ است. ترکیه با ادعای اینکه منابع آبی دجله، فرات و ارس بخشی از آب های داخلی این کشور هستند، علی رغم اعتراض ها در حال تکمیل این پروژه ها است. مقاله حاضر با هدف بررسی گاپ و داپ از منظر قواعد حقوق بین الملل و با چارچوب نظری «حقوق بین الملل محیط زیست» و «حقوق بشر زیست محیطی» به ویژه مفهوم «منع استفاده زیان بار از محیط زیست» و با کاربست روش توصیفی- تحلیلی، به دنبال پاسخ به این سوال است که ابعاد نقض حقوق بین الملل در گاپ و داپ کدامند؟ یافته ها نشان می دهند که اجرای پروژه گاپ و داپ با قواعد عرفی حقوق بین الملل محیط زیست و «کنوانسیون قانون بهره برداری های غیرکشتیرانی از جریان های آبی بین المللی»، کنوانسیون های رامسر، مقابله با بیابان زایی، اسپو، آرهوس و اعلامیه استکهلم مغایرت دارد. همچنین به دلیل نقض «حق دسترسی به آب و هوای سالم» و تخریب آثار فرهنگی، قواعد حقوق بین الملل بشر و حقوق فرهنگی اقلیت ها را به شدت نقض می کند. رسانه های برون مرزی می توانند با تبیین ابعاد نقض حقوق بشر و حقوق محیط زیست در پروژه های گاپ و داپ، سیاست رسانه ای آنکارا در سانسور و وارونه سازی تبعات این طرح ها را خنثی کنند و در عین حال با ایجاد حساسیت و مطالبه گری در افکار عمومی و گروه های مدافع محیط زیست، مانع توسعه اجرا و توقف سرمایه گذاری های خارجی در آنها شوند.

  کلیدواژگان: گاپ، داپ، حقوق بین الملل، حقوق بشر زیست محیطی، ترکیه، رسانه های برون مرزی
 • ابوذر گوهری مقدم، سید عرفان الدین افضلی*، رضا جهانبازی گوجانی، امیررضا تمدن صفحات 87-111
  با گسترش فناوری های ارتباطی، استفاده از شبکه های اجتماعی از جمله توییتر در راستای اهداف دیپلماسی دچار تحول و دگرگونی شده است. همین امر، باعث شکل گیری اقسام جدیدی از دیپلماسی گردیده است. «توییپلماسی» یا دیپلماسی توییتری، یکی از این اقسام جدید است. پژوهش حاضر به بررسی توییپلماسی امارات متحده عربی در مورد عادی سازی روابط با رژیم اسراییل می پردازد. بازه زمانی مورد بررسی، 13 آگوست تا 20 سپتامبر سال 2020 میلادی، همزمان با اعلام رسمی انعقاد پیمان سازش میان امارات و رژیم اسراییل موسوم به توافق «ابراهیم» یا «آبراهام» است. داده های مورد نیاز از پلتفرم (سکوی) توییتر جمع آوری شده و با روش تحلیل مضمون، تحلیل شده اند. نتایج حاصل از این تحلیل نشان می دهد که توییپلماسی امارات اساسا بر 4 محور اصلی استوار بوده است که از جمله آنها می توان به تلاش امارات برای معرفی خود به عنوان اصلی ترین کشور حامی صلح و ثبات در منطقه و همچنین بازنمایی پیمان آبراهام به عنوان تلاش امارات برای حمایت از مردم فلسطین اشاره کرد. نتایج تحقیق نشان می دهد که دستگاه دیپلماسی امارات متحده عربی با ترفند فریب افکار عمومی در توییتر سعی دارد تا اقدامات خود در خصوص مسیله فلسطین را مشروع جلوه دهد. موضوعی که باعث می شود عرصه برای اقدامات جاه طلبانه رژیم صهیونیستی در منطقه هموار گردد.
  کلیدواژگان: توئیپلماسی، امارات متحده عربی، عادی سازی روابط، رژیم صهیونیستی، پیمان آبراهام
 • سید حسام الدین لسانی صفحات 113-130

  دیوان بین المللی کیفری به عنوان مهمترین مرجع قضایی بین المللی برای محاکمه جنایت کاران بین المللی محسوب می شود. این دیوان که حدود دو دهه از عمر آن می گذرد برای شناسایی توسط جامعه بین المللی و مردم جهان نیازمند استفاده از رسانه های ارتباط جمعی است. این در حالی است که نقش رسانه ها در شناسایی دیوان مزبور حکم شمشیر دو لبه دارد چراکه از یک سو عملکرد مناسب رسانه ها می تواند در افزایش مشروعیت بین المللی این نهاد قضایی موثر باشد اما از سوی دیگر عملکرد نامناسب رسانه ها در قالب پخش اخبار دروغین در مورد این دیوان می تواند دستاوردهای این محکمه را که مدیون دهه ها تلاش برای تشکیل چنین محکمه ای بوده است، از بین ببرد. هدف این مقاله بررسی نقش اخبار جعلی و دروغین منتشر شده در رسانه ها بر عملکرد دیوان بین المللی کیفری با تاکید بر پرونده دولت کنیا در این دیوان است. نگارنده در این مقاله سعی دارد به این سوال پاسخ دهد که آیا رسانه ها و نشر اطلاعات جعلی توسط آنها می تواند بر عملکرد دیوان بین المللی کیفری تاثیرگذار باشد و آیا راهکارهایی برای خنثی نمودن نقش رسانه های منتشر کننده اطلاعات جعلی بر عملکرد دیوان بین المللی کیفری وجود دارد یا خیر؟ روش تحقیق در این مقاله، توصیفی- تحلیلی و شیوه جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای- اسنادی است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که انتشار اخبار جعلی توسط رسانه ها می تواند بر عملکرد دیوان کیفری بین المللی تاثیر منفی داشته باشد ولی اگر دیوان سیاست رسانه ای باز و شفافی اتخاذ کند می تواند نقش اخبار جعلی را بر عملکرد خود خنثی کند و مانع کاهش اعتبار خود نزد افکار عمومی بین المللی شود. در نهایت هم پیشنهادهایی برای رسانه های برون مرزی صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران ارایه شده است.

  کلیدواژگان: دیوان بین المللی کیفری، رسانه های بین المللی، شبکه های اجتماعی، اخبار جعلی، کنیا
 • امیرحسین محمدی، حسین فرحی*، سعید منصوری، حمیدرضا علیخانی کردشامی صفحات 131-156
  آمریکا از سال های اولیه انقلاب اسلامی علیرغم عهدنامه مودت 1955، اقدام به وضع تحریم های یک جانبه علیه ایران کرده است. این تحریم ها با گذشت زمان گسترده تر و شدیدتر شده، به نحوی که ایران در شرایط کنونی با تحریم های سنگینی مواجه بوده و این امر بر صادرات نفت و اقلام غیرنفتی راهبردی، انتقال پول و حتی واردات مواد غذایی و دارو تاثیر زیادی گذاشته است. لذا، پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی ضمن تبیین چارچوب نظری تحریم و مسیولیت دولت ها، به نقد و بررسی رویکرد قهری آمریکا در اعمال تحریم های یک جانبه علیه ایران با استفاده از مفاد عهدنامه مودت 1955 پرداخته است. نتایج تحقیق بیانگر این است که استناد مکرر دولت آمریکا و ایران به عهدنامه مودت در دعاوی مختلف میان دو کشور در دیوان بین المللی دادگستری (ICJ) به معنی قابلیت اعمال عهدنامه مذکور بر روابط دو کشور تا زمان خروج رسمی یکی از طرفین از آن است. لذا، تحریم های یک جانبه آمریکا مغایر عهدنامه مذکور مبنی بر روابط دوستانه تجاری و کنسولی دوطرفه است. در این راستا، رسانه های برون مرزی ایران به موازات ادامه رسیدگی به شکایت ایران علیه آمریکا در دیوان، می توانند با استفاده از ظرفیت های رسانه ای و گفتگو با کارشناسان حقوق بین الملل، غیرحقوقی بودن تحریم های یک جانبه آمریکا علیه ایران، نقض تعهدات بین المللی آمریکا و مسیولیت این کشور در این خصوص را برای افکار عمومی جهان تبیین و تشریح کنند.
  کلیدواژگان: نقض عهدنامه مودت 1955، تحریم های یک جانبه آمریکا، ایران، حقوق بین الملل، اندیشکده ها و رسانه های آمریکایی
 • محسن غلامی*، محمدرضا حکاک زاده صفحات 157-184
  رسانه ها ضرورت عصر دهکده جهانی و تنظیم کننده حقوق و روابط بین الملل هستند. وسایل ارتباط جمعی، سیاست دولت ها را پیش می برد و خود را ابزار حیات آنان معرفی می کند. رسانه مدخل آزادی بیان و نشر اطلاعات و البته ناظر بر حقوق بشر لقب می گیرد. با این حال همیشه هم بیانگر هنجارها و جهانی سازی قایم بر حقوق بین الملل نیست تا جایی که دولت ها کارکرد رسانه را به نفع خود و در ضدیت با دیگر جوامع نیز به کار می برند. این فناوری گاه با تعرض به حریم سایر تابعان، سویه غیرمسالمت آمیز می گیرد و صلح و امنیت بین الملل را به مخاطره می اندازد. بر این اساس، سوال اصلی مقاله این است که حقوق بین الملل به چه میزان توانسته عملکرد رسانه ها در بیان و نشر تبلیغات خصمانه را قاعده مند سازد؟ بنابراین، با به کارگیری روش توصیفی- تحلیلی و استقراء از قواعد حقوق بین الملل، ماهیت پروپاگاندای سیاسی که بی شباهت به تبلیغات خصمانه نیست، در صحنه حقوق و عملکرد رسانه ها واکاوی شده است. میدان عمل محقق دامنه حق «آزادی بیان و نشر اطلاعات» برگرفته از اعلامیه جهانی حقوق بشر و اسناد عام الشمول و فرض آن در نظام کارکرد رسانه ها بوده است. نتیجه پژوهش بر ممنوعیت ضمنی تبلیغات خصمانه در اسناد متعدد بین المللی حکایت دارد اما سوءاستفاده دولت ها از رسانه در تحریک یا تهدید به جنگ طلبی و تصویرسازی مسالمت آمیز از مخاصمات به واقع محرز است. حقوق بین الملل باید نظام عملکرد رسانه ها را به هنجار سازد، چراکه رسانه با ادعای بی حصر آزادی بیان می تواند حتی موجب ماخذ نفرت پراکنی، خشونت طلبی و جنگ افروزی شود یا هر مخاصمه ای را با تغییر ماهیت، اقدام بشردوستانه معرفی کند.
  کلیدواژگان: وسایل ارتباط جمعی، حقوق بین الملل بشر و بشردوستانه، تبلیغات خصمانه، آزادی بیان، حقوق رسانه
 • محسن یوسفی، رحمت حاجی مینه*، محمدرضا دهشیری صفحات 185-207

  ترکیه، عربستان سعودی و قطر سه کشور فعال در تحولات منطقه ای غرب آسیا هستند. پس از آغاز بحران سوریه در سال 2011، روابط دوحه-آنکارا روز به روز نزدیک تر و روابط ترکیه-عربستان سعودی به واسطه نزدیکی روابط ترکیه-قطر، حمایت آنکارا از دوحه، نگاه متضاد ریاض و آنکارا در خصوص اخوان المسلمین و مسایل منطقه ای از جمله بیداری اسلامی به سوی تنش و تضاد دچار چرخش شد. نقش رسانه در نزدیکی روابط و منافع، کاهش تنش ها و یا بروز اختلافات در برداشت های ترکیه، قطر و عربستان سعودی دارای اهمیت است. هدف اصلی این مقاله تبیین عوامل موثر بر روابط ترکیه، قطر و عربستان سعودی (2020-2011) با استفاده از نظریه سازه انگاری اجتماعی با تاملی بر نقش رسانه است. روش پژوهش تحلیلی-توصیفی و سوال اصلی عبارت است از اینکه چگونه می توان سیاست خارجی ترکیه، قطر و عربستان سعودی (2020-2011) را با استفاده از نظریه سازه انگاری اجتماعی و با نگاهی به نقش رسانه تبیین کرد. یافته اصلی مقاله این است که ترکیه و قطر با استفاده از اهمیت و نقش رسانه ها، در تلاش برای خنثی کردن تلاش های عربستان سعودی به عنوان رقیب ایدیولوژیک خود و معرفی خود به عنوان الگوهای پیشرفت در منطقه برآمده اند.

  کلیدواژگان: سازه انگاری اجتماعی، ترکیه، قطر، عربستان سعودی، بیداری اسلامی، رسانه
 • مجید روحی دهبنه صفحات 209-235

  در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ در آمریکا، روابط فراآتلانتیک پر تنش و با چالش های زیادی همراه بود. زمانی که جو بایدن در 2021 به عنوان رییس جمهوری، قدرت را در آمریکا به دست گرفت، با ابتکارات خود و تدوین سیاست جدید، گام های موثری برای احیای روابط فراآتلانتیک برداشت. بخش زیادی از ادبیات پیرامون روابط دو سوی آتلانتیک در این دوره نیز حکایت از اهتمام دولت بایدن و استقبال دول اروپایی از آن داشت. هدف اساسی این مقاله بررسی فرآیند همگرایی فراآتلانتیکی در دوره بایدن، تبیین چالش ها و چشم انداز آن است. چارچوب نظری که این مقاله از آن بهره گرفته است، ریالیسم نیوکلاسیک است. روش این مقاله کیفی و مبتنی بر رویکرد توصیفی-تحلیلی است. یافته های این پژوهش حاکی از آن است که در دو سال اول دولت بایدن، در زمینه های آب و هوا، دفاع و امنیت، تجارت و فناوری، موضوع چین و برجام، روابط فراآتلانتیک با پیشرفت های خوبی همراه بوده است. به ویژه تهاجم روسیه به اوکراین در فوریه 2022، همگرایی شدیدی را میان دو سوی آتلانتیک ایجاد کرده است اما به رغم این پیشرفت ها، چشم انداز روابط دو سوی آتلانتیک بنا بر یکسری از عوامل و متغیرهای سیستمی و داخلی، انتخابات ریاست جمهوری 2024 آمریکا، چالش میان رهبری آمریکا و استقلال راهبردی و همچنین تفاوت در نحوه برخورد با چین، با عدم اطمینان و بی اعتمادی نگریسته می شود.

  کلیدواژگان: بایدن، همگرایی فراآتلانتیک، استقلال راهبردی اروپا، رئالیسم نئوکلاسیک، رسانه برون مرزی
 • محمود دهقانی، مسعود جعفری نژاد*، احمد آذین صفحات 237-259
  به اذعان تحلیل گران، نظریه «پایان تاریخ» فرانسیس فوکویاما یکی از بنیان های نظری سیاست دولت های آمریکا در سه دهه اخیر بوده است و جهت گیری سیاست خارجی آمریکا بر این مبنا استوار بود که لیبرال دموکراسی و اقتصاد بازار، الگوی قابل تجویز برای رهایی از مشکلات خواهد بود. سوال اصلی پژوهش این است که مبانی و مصادیق انتقاد و اعتراض فوکویاما به جریان نومحافظه کاری در بیش از دو دهه اخیر چه بوده است و با توجه به دیدگاه های متغیر او، چه سناریوهایی می توان برای آینده سیاست خارجی آمریکا ترسیم کرد؟ هدف پژوهش، تبیین این موضوع است که با توجه به دیدگاه های انتقادی فوکویاما و مواجهه آمریکا با پدیده ترامپیسم، جهت گیری و روند سیاست خارجی آمریکا در قالبی غیر از منظومه سیاسی- اقتصادی لیبرالیسم به کدام سمت و سو پیش می رود. یافته های تحقیق بر اساس روش توصیفی- تحلیلی نشان می دهد سیاست خارجی آمریکا با توجه به چالش های پیش رو از جمله وضعیت سیال و پیچیده بین المللی و همچنین بروز شکاف های داخلی در آمریکا، راهبردهای خود را در قالب ترکیبی متوازن از همکاری و رقابت دنبال و منحصر به پیگیری ارزش های چالش زای لیبرال دموکراسی نخواهد کرد. فوکویاما تفاوت برخورد با رسانه ها را بخشی از اختلافات جامعه قطبی شده امریکا می داند و فناوری های جدید ارتباطی را تشدید کننده افول لیبرالیسم امریکایی می داند.
  کلیدواژگان: فرانسیس فوکویاما، پایان تاریخ، لیبرال دموکراسی، نومحافظه کاری، هژمونی خیرخواهانه، زوال سیاسی، ترامپیسم
 • سید محمد محسنی، احمد اشرفی*، علی محمدزاده صفحات 261-283

  چگونگی نیل به ثبات سیاسی، پیچیدگی ها و دشواری های خاص خود را دارد و این دشواری ها در جوامع با ساختار اجتماعی- سیاسی ناهمگون دارای عمق بیشتری است. عراق، کشوری با شکاف های قومی- مذهبی با ساختار اجتماعی ناهمگون از این قاعده مستثنی نیست. هدف این مقاله تبیین عوامل دخیل برای ثبات سیاسی در کشور عراق در دوره پساصدام است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی و نظریه «دموکراسی مبتنی بر اجماع» مبنای نظری تحقیق بوده است. یافته ها حاکی از آن است که پس از سقوط صدام حسین، زیرساخت های دموکراسی مبتنی بر اجماع از جمله ایتلاف بین کردها، شیعیان و اهل تسنن از طریق تداوم انتخابات پارلمانی و فعالیت آزادانه و همزیستی مسالمت آمیز، نقش فراحزبی اجماع ساز و تساهل گرایانه آیت الله سیستانی، نهاد اجماع ساز مجلس، قانون اساسی متوازن و مبتنی بر سویه های دموکراتیک و تقسیم نسبی قدرت بین کردها، شیعیان و اهل سنت شکل گرفت. این موارد ثبات سیاسی در عراق را هموار ساخت. بعد از شکست داعش قدرت نسبی دولت تقویت شد اما کماکان سیطره فرهنگ قبیله ای و عشیره ای، ضعف فرهنگ مدنی، مداخله و نقش بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای و... مسیر دشوار و طولانی را برای نهادینه سازی دموکراسی مبتنی بر اجماع در عراق ترسیم می کند.

  کلیدواژگان: ثبات سیاسی، دموکراسی مبتنی بر اجماع، قوم، مذهب، عراق
 • ناصر پورحسن صفحات 285-311

  تحریم، به بخشی جدایی ناپذیر از سیاست بین الملل تبدیل شده است. آمریکا بیش از سایر کشورها، به تحریم به عنوان ابزار سیاست خارجی خود متوسل می شود. هدف این مقاله تبیین وجوه گوناگون استفاده ابزاری آمریکا از تحریم علیه دیگر کشورهاست. در این راستا، پرسش اصلی مقاله عبارت است از: وجوه استفاده آمریکا از تحریم به عنوان ابزار سیاست خارجی خود در عرصه بین المللی چیست؟ فرضیه مقاله نیز اینگونه صورت بندی شده است: «آمریکا با استفاده از ظرفیت های مختلف خود، تلاش می کند به صورت غیرحقوقی و با اهداف سیاسی، رژیم بین المللی تحریم ها را ایجاد و آن را به ابزار مهم حکمرانی خود در عرصه بین المللی تبدیل کند». روش پژوهش توصیفی- تحلیلی است. یافته های مقاله نشان می دهد جایگاه تحریم در سیاست خارجی آمریکا، از ابزار بازدارندگی و تغییر رفتار به سلاح تغییر رژیم های مخالف و جنگ، در حال دگرگونی است. با توجه به افزایش دامنه تحریم های آمریکا و کاهش جایگاه این کشور در نظام بین الملل، ایجاد باشگاهی از کشورهای تحریم شده می تواند رژیم بین المللی تحریم های آمریکا را تضعیف کند و به عنوان مانعی در تبدیل شدن تحریم به ابزار حکمرانی جهانی آمریکا عمل کند. رسانه های برون مرزی صداوسیما در ایجاد همگرایی بین کشورهای تحریم شده برای ایجاد «باشگاه کشورهای تحریم شده» و همنوا کردن افکار عمومی جهان و نهادهای بین المللی در این خصوص، می توانند موثر واقع شوند.

  کلیدواژگان: آمریکا، تحریم، ایران، چین، روسیه، باشگاه رسانه ای
|
 • Masoumeh Zamanian, Seyed Mahdi Sharifi *, MohammadHasan Sheikh Al-Eslami, Abbas Nargesian Pages 11-44

  The use of social networks in diplomatic affairs is one of the most common fields of linking diplomacy and technology, which is known as digital diplomacy. The purpose of this article is to study the comparative digital diplomacy of the United States and Great Britain (protectors of the liberal order), China and Russia (revisionists) and to find their points of commonality and difference. The theoretical framework of this research is constructivism and thematic analysis method was used to analyze the data. This research is applied in terms of orientation and descriptive in nature. The statistical population is the collection of published documents related to the digital diplomacy of the studied countries. The statistical sample consists of 20 scientific-research articles, 5 internet articles, 2 government documents and 1 published interview from 2010 to 2021, which were selected purposefully. The results show that confronting the hegemony of the United States, creating a cognitive distinction with the West, displaying an identity independent from the West, and digital authoritarianism are the four common identity components of "China and Russia" 's digital diplomacy. While the United States and the United Kingdom seek to promote the discourse of Internet freedom and supposedly liberal values. All four countries have technophile agents and use digital diplomacy to promote their discourse, weaken competitors and manage information space. China, United Kingdom and the United States have a suitable structure for accepting and applying technology.

  Keywords: Digital diplomacy, the United States, Britain, China, Russia, identity, structure
 • Ahmad Kazemi Pages 45-85

  By building dozens of dams on the international rivers of Tigris, Euphrates and Aras, Turkey's GAP and DAP projects confront the countries of Iraq, Syria, Iran, Armenia and the Republic of Azerbaijan with a multitude of environmental crises and economic, social and humanitarian challenges. The creation of micro dusts, the reduction of water rights of downstream countries, the loss of native aquatic species, the drying up of wetlands, desertification, the crisis of health agriculture, the aggravation of unemployment and migration are the consequences of GAP and DAP projects. Claiming that the Tigris, Euphrates and Aras water sources are part of the country's internal waters, Turkey is completing these projects despite the protests. The purpose of this article is to examine GAP and DAP from the perspective of international law and with the theoretical framework of "international environmental law" and "environmental human rights", especially the concept of "prohibition of harmful use of the environment" and by applying the descriptive and analytical method, in order to answer this question that, what are the dimensions of violation of international law in GAP and DAP? The findings show that the implementation of the GAP and DAP project contradicts the customary rules of international environmental law and the "Convention on the Law of Non-Navigational Uses of International Watercourses", the Ramsar Conventions and combating desertification, The Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context (ESPOO), Aarhus and the Stockholm Declaration. Also, due to the violation of the "Right to Access to a Healthy Climate" and the destruction of cultural works, it severely violates the rules of international human rights and the cultural rights of minorities. The Iranian broad casting World Service Media can neutralize Ankara's media policy in censorship and reversing the consequences of these projects by explaining the dimensions of human rights and environmental rights violations in GAP and DAP projects, and at the same time, by creating sensitivity and demand in public opinion and environmental protection groups, they hinder the development of implementation and stop foreign investments in them.

  Keywords: gap, DAP, International Law, Environmental Human Rights, Turkey, IRIB World Service Media
 • Abouzar Gohari Moghadam, Seyed Erfan Afzali *, Reza Jahanbazi, Amirreza Tamaddon Pages 87-111
  With the expansion of communication technologies, the use of social networks, including Twitter, in line with the goals of diplomacy has been transformed. This has caused the formation of new types of diplomacy. "Twiplomacy" or Twitter diplomacy is one of these new types. The current study examines the United Arab Emirates' twiplomacy regarding the normalization of relations with the Israeli regime. The period under review is from August 13, 2020 to September 20, 2020, at the same time as the official announcement of the conciliation agreement between the UAE and the Israeli regime, known as the "Abraham" or "Ebrahim" agreement. The required data were collected from the Twitter platform and analyzed by thematic analysis method. The results of this analysis show that the UAE's bilateral diplomacy was basically based on 4 main axes, including the UAE's effort to introduce itself as the main supporter of peace and stability in the region, as well as the representation of the Abraham Pact as the UAE's effort to support the people of Palestine. The results of the research show that the United Arab Emirates diplomatic system is trying to legitimize its actions regarding the Palestinian issue by deceiving public opinion on Twitter. An issue that paves the way for the Zionist regime's ambitious actions in the region.
  Keywords: Twiplomacy, United Arab Emirates, Normalization of Relations, Zionist regime, Abraham Pact
 • Seyed Hesamoddin Lesani Pages 113-130

  The International Criminal Court (ICC) is the most important international judicial body for the trial of international criminals. This court, which has been around for two decades, needs to use the mass media to be recognized by the international community and the people of the world. The role of the media in identifying the aforementioned court is a double-edged sword; Because, on the one hand, the proper functioning of the media can be effective in increasing the international legitimacy of this judicial body but on the other hand, the inappropriate performance of the media in the form of spreading false news about this court can destroy the achievements of this court, which is owed to decades of efforts to establish such a court. The purpose of this article is to examine the role of fake and false news published in the media on the performance of the ICC, emphasizing the Kenyan government's case in this court. In this article, the author tries to answer the question whether the media and the publication of fake information by them can affect the performance of the ICC and are there solutions to neutralize the role of the media that publishes fake news? The research method in this article is descriptive-analytical and the method of collecting information is library-documentary. The findings of this research show that the publication of fake news by the media can have a negative effect on the performance of the ICC but if the court adopts an open and transparent media policy, it can neutralize the role of fake news on its performance and prevent its credibility in the eyes of international public opinion. Finally, suggestions have been made for the international media of the Islamic Republic of Iran.

  Keywords: International Criminal Court (ICC), International Media, Social Media, Fake News, Kenya
 • Amir Hossein Mohammadi, Hossein Farahi *, Saeed Mansuori, Hamidreza Alikhani Kordshami Pages 131-156
  Since the early years of the Islamic Revolution, the United States has imposed unilateral sanctions against Iran despite the Treaty of Amity (1955). These sanctions have become wider and more severe with the passage of time, so that Iran is facing heavy sanctions in the current situation and this has greatly affected the export of oil and strategic non-oil items, money transfer, and even the import of food and medicine. Therefore, the present research, by using the descriptive-analytical method, while explaining the theoretical framework of sanctions and the responsibility of governments, has criticized and investigated the coercive approach of the United States in applying unilateral sanctions against Iran from the perspective of the Treaty of Amity (1955). The results of the research show that the repeated reference of the American and Iranian governments to the Treaty of Amity in various lawsuits between the two countries in the International Court of Justice (ICJ) means that the aforementioned treaty can be applied to the relations between the two countries until the official withdrawal of one of the parties from it. Therefore, the unilateral US sanctions are contrary to the aforementioned agreement based on friendly bilateral commercial and consular relations. In this regard, Iran's overseas media, in parallel with the continuation of the complaint against the United States in the court, can use their media capacities and talk with international law experts, while explaining the illegality of the sanctions against Iran, the violation of the United States' international obligations and it's responsibility in this regard to the public opinion of the world.
  Keywords: Violation of the 1955 Treaty of Amity, US Unilateral Sanctions, Iran, International Law, American Thoughts, Media
 • Mohsen Gholami *, Mohammadreza Hakakzadeh Pages 157-184
  The media are necessary in the era of the global village and the regulator of international relations and law. The means of mass communication advance the policy of governments and introduce themselves as their means of entity. The media is called the outlet of freedom of expression and dissemination of information, and of course, the observer of human rights. However, it does not always express the norms and globalization based on international law to the extent that governments use the function of the media for their own benefit and in opposition to other societies. This technology sometimes becomes non-peaceful by invading the privacy of other subjects and endangers international peace and security. Based on this, the main question of the article is to what extent international law has been able to regularize the performance of the media in expressing and publishing hostile advertisements? Therefore, by using the descriptive-analytical method and induction from the rules of international law, the nature of political propaganda, which is not dissimilar to hostile propaganda, has been examined in the field of law and media practice. The field of action of the researcher has been the scope of the right of "freedom of expression and publication of information" taken from the Universal Declaration of Human Rights and universal documents and its assumption in the working system of the media. The result of the research indicates the implicit prohibition of hostile propaganda in many international documents, but the misuse of the media by the governments in inciting or threatening belligerence and peaceful portrayal of conflicts is really evident. International law should regulate the media's functioning system because the media with extreme claims of freedom of speech can even cause hatred, violence and war-mongering or introduce any conflict as a humanitarian action by changing its nature.
  Keywords: mass media, International Humanitarian, Human Law, Hostile propaganda, Freedom of Expression, Media Law
 • Mohsen Usefi, Rahmat Hajimineh *, MohammadReza Dehshiri Pages 185-207

  Turkey, Saudi Arabia and Qatar are three active countries in the regional developments of West Asia. Following the beginning of the Syrian crisis in 2011, Doha-Ankara relations became closer day by day but Turkey-Saudi Arabia relations due to the closeness of Turkey-Qatar relations, Ankara's support for Doha, Riyadh's and Ankara's contrasting views on the Muslim Brotherhood and regional issues turned towards tension and conflict. The role of the media is important in the closeness of relations and interests, the reduction of tensions or the emergence of differences in the perceptions of Turkey, Qatar and Saudi Arabia. The main purpose of this article is to explain the factors affecting the relations between Turkey, Qatar and Saudi Arabia (2011-2020) using the theory of social constructivism with a reflection on the role of the media. In the frame of analytical-descriptive research method the main question is how to explain the foreign policy of Turkey, Qatar and Saudi Arabia (2011-2020) based on the theory of social constructivism with a look at the role of the media. Perceiving the importance and role of the media, Turkey and Qatar, are trying to neutralize the efforts of Saudi Arabia as their ideological rival and presenting themselves as models of progress in the region.

  Keywords: Social Constructionism, Turkey, Qatar, Saudi Arabia, Islamic awakening, Media
 • Majid Rouhi Dehbaneh Pages 209-235

  During Donald Trump’s presidency transatlantic relations faced with tensions and accompanied by many challenges. After becoming to power of Biden as US president in 2021, he took effective steps by his own initiatives and making new policy to restore transatlantic relations.A large part of the relations between two sides of Atlantic in this period also reflect efforts of Biden government which is welcomed by European countries. The main purpose of this article is to examine process of transatlantic convergence in Biden era, to explain its challenges and prospects. The theoretical framework used in this essay is neoclassical realism based on a qualitative study using descriptive-analytical approach. The findings show that in two first years of the Biden office, have been good progress in the fields of climate, defense and security, trade and technology, the issue of China and the JCPOA, transatlantic relations. In particular, Russia's aggression to Ukraine in February 2022 has created a strong convergence between two sides of the Atlantic, but despite of these improvement, there isn’t good prospects of relations between two sides of Atlantic based on series of systemic and internal factors such as: the 2024 US presidential election, challenge between US leadership and strategic independence, difference in way of dealing with China which is viewed with uncertainty and mistrust.

  Keywords: Biden, TransAtlantic Integration, European Strategic Autonomy, Neoclassic Realism, IRIB World Service Media
 • Mahmoud Dehghani, Masoud Jafarinejad *, Ahmad Azin Pages 237-259
  According to the analysts, Francis Fukuyama's "End of History" theory has been one of the theoretical foundations of US government policy in the last three decades and the orientation of US foreign policy was based on the premise that liberal democracy and market economy would be the model to be prescribed to get rid of problems. The main research question is what were the bases and examples of Fukuyama's criticism and objection to the neoconservatism in more than two decades and according to his changing views, what scenarios can be drawn for the future of US foreign policy? The purpose of the research is to explain the issue that according to Fukuyama's critical views and America's confrontation with Trumpism phenomenon, in which direction is the process of the American foreign policy going in a form other than the political-economic system of liberalism. The findings of the research based on the descriptive-analytical method show that the foreign policy of the United States, considering the upcoming challenges, including the fluid and complex international situation, as well as the occurrence of internal divisions in the United States, it will pursue its strategies in the form of a balanced combination of cooperation and competition and not be limited to pursuing the challenging values of liberal democracy. Fukuyama considers the difference in dealing with the media as a part of the differences in the polarized American society and the new communication technologies as an aggravation of the decline of American liberalism.
  Keywords: Francis Fukuyama, end of history, liberal democracy, neoconservatism, Benevolent Hegemony, Political Decay, Trumpism
 • Seyed Mohammad Mohseni, Ahmad Ashrafi *, Ali Mohammadzadeh Pages 261-283

  How to achieve political stability has its own complexities and difficulties, and these difficulties are more profound in societies with heterogeneous socio-political structures. Iraq, a country with ethnic-religious divisions and a heterogeneous social structure, is no exception to this rule. The purpose of this article is to explain the factors involved in political stability in Iraq in the post-Saddam period. The descriptive-analytical research method and the theory of "Democracy Based on Consensus" have been the theoretical basis of the research. The findings indicate that after the fall of Saddam Hussein, the infrastructure of consensus-based democracy including: The coalition between Kurds, Shiites and Sunnis through the continuation of parliamentary elections and free activity and peaceful coexistence, the non-partisan and tolerant role of Ayatollah Sistani, the consensus making role of the parliament, a balanced constitution based on democratic principles and a relative division of power between Kurds, Shiites and Sunnis was formed. These cases smoothed the path of the political stability in Iraq. After the defeat of ISIS, the relative power of the government was strengthened, but the dominance of tribal and tribalism culture, the weakness of civil culture, the intervention and role of regional and trans-regional actors, etc., led to a long and difficult path for the institutionalization of consensus-based democracy in Iraq.

  Keywords: Political stability, Consensus-based democracy, ethnic, religion, Iraq
 • Naser Pourhassan Pages 285-311

  Sanction has become as an inseparable part of foreign policy. The United States of America resorts to it as its own foreign policy means more than other countries do. This paper aims to explain various aspects of American instrumental use of sanctions against other countries. The main question of this article is that, what are different aspects of American use of sanctions as a means of foreign policy in international era? The hypothesis is that: Using its different potentials, US has illegally and politically tried to form international regime of sanctions and to convert it into an agent for governance in the international realm. The research method is analytic-descriptive. The findings show that the status of sanction in the American foreign policy has been shifted from deterrence means to an instrument for the change of opposing regimes as well as war. Considering the increase in the scope of US sanctions and the reduction of this country's position in the international system, creating a club of sanctioned countries can weaken the international regime of US sanctions and act as an obstacle in turning sanctions into a tool of US global governance. IRIB World Service media can be effective in bringing together the embargoed countries in order to create a "club of sanctioned countries" and harmonize the public opinion of the world and international institutions in this regard.

  Keywords: America, Sanctions, Iran, China, Russia, Media Club