فهرست مطالب

سپهر سیاست - سال نهم شماره 3 (پیاپی 33، پاییز 1401)
 • سال نهم شماره 3 (پیاپی 33، پاییز 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/09/29
 • تعداد عناوین: 6
|
 • میلاد منصوری، محمد ترابی، ماشاالله حیدرپور صفحات 7-26

  در سال های اخیر، جامعه بین المللی شاهد قدرت یابی قدرت های نوظهور اقتصادی (بریکس) در جهان است. روستو کوشیده است تا ترتیب زنجیره ای مراحل تاریخ اقتصادی به دست دهد. در نظریه توسعه اقتصادی روستو هر کشوری که این مراحل را با موفقیت گذرانده باشد به توسعه دست یافته است و برعکس کشورهای عقب مانده نیز ناچار هستند تا با گذر از این مراحل خود را به مرحله توسعه برسانند. مسیله اساسی مقاله این است که راهبرد توسعه قدرت های نوظهور اقتصادی (بریکس) تا چه میزان منطبق بر رویکرد و مراحل رشد اقتصادی نظریه روستو استوار است؟ فرضیه اصلی پژوهش در پاسخ به این سوال است که راهبرد توسعه قدرت های نوظهور اقتصادی (بریکس) در ارتباط با مسایلی نظیر استفاده از فرصت های اقتصادی _ سیاسی خارجی و افزایش مبادلات تجاری در انطباق با نظریه رشد اقتصادی غرب گرایانه خطی روستو قرار نداشته لیکن در حوزه بهره برداری از منابع داخلی، همسویی شاخص های اقتصادی و انسانی به کاهش وابستگی و نفوذ اقتصادی _ سیاسی در امور جهانی در قالب فرایند توسعه اقتصادی انسانی در تباین نسبی با اصول حاکم بر نظریه روستو استوار می باشد. این پژوهش با شیوه کتابخانه ای و روش تحلیلی_توصیفی مورد تحلیل و بررسی قرار می دهد.

  کلیدواژگان: توسعه اقتصادی، قدرت های نوظهور، بریکس، منابع داخلی، کاهش وابستگی
 • عظیم ایزدی اودلو، بهنام بهاری اودلو صفحات 27-42

  از لحاظ تاریخی طرح و تدوین نظریه حاکمیت سیاسی ولی فقیه، از مهمترین و تاثیرگذارترین دستاورد های فکری و فقهی علمای اصولی شیعه در دوره قاجاریه است. هدف تحقیق حاضر ارایه تحلیلی از نظریه حاکمیت سیاسی ولی فقیه در اندیشه فقهی ملا احمد نراقی است. این تحقیق با روش توصیفی - تحلیلی، به این پرسش اساسی می پردازد که چگونه نظریه حاکمیت سیاسی ولی فقیه، توسط ملا احمد نراقی در کتاب "عواید الایام" مورد تبیین و نظریه پردازی قرار گرفته است. بدین ترتیب، تحقیق حاضر به تشریح پیش زمینه های نظریه حاکمیت سیاسی ولی فقیه در عصر قاجار و در اندیشه فقهی ملا احمد نراقی می پردازد. یافته های این تحقیق نشان می دهد که ملا احمد نراقی، نخستین فقیهی است که نظریه ولایت فقیه را به صورت جدی و اصولی در قالب موضوعی مستقل در کتاب عواید الایام مورد بررسی قرار داده و از ولایت همه جانبه و تکفل قدرت توسط فقیه در عصر غیبت بحث کرده است.

  کلیدواژگان: ملا احمد نراقی، حاکمیت سیاسی ولی فقیه، عصر قاجار، ولایت فقیه، قاجاریه
 • مجید دشتگرد، وهاب عباسی صفحات 43-62

  مسیله ی ماهیت و سرشت بازیگر و کنشگر روابط بین الملل از جمله مباحث هستی شناختی و فلسفی محسوب می شود که به بررسی هویت کنش گران روابط بین الملل می پردازد و تلاش دارد که به این گونه سوالات پاسخ دهد که کنش گر روابط بین الملل چگونه موجودی است؟ چه اهداف و اغراضی دارد؟ و جهان روابط بین الملل و خود را چگونه می بیند؟ هدف اصلی این پژوهش بررسی این مسایل از منظر رویکردهای 3 گانه ی روابط بین الملل یعنی رویکرد اثبات گرایی (نیوریالیسم،نیولیبرالیسم،ریالیسم نوکلاسیک)،رویکردهای میانه (سازه انگاری،مکتب انتقادی،مکتب انگلیسی) و پساساختارگرا (پست مدرنیسم) است. در واقع سوال اصلی پژوهش این است که رویکردهای 3 گانه ی روابط بین الملل چه دیدگاهی نسبت به مسیله ی ماهیت و سرشت کنشگر و بازیگرروابط بین الملل دارند؟ نویسنده تلاش دارد که به کمک روش تحلیلی-توصیفی و با استفاده از شواهد تجربی و تحلیل واستدلال منطقی به این سوالات پاسخ گوید.

  کلیدواژگان: نظریه های روابط بین الملل، ماهیت بازیگر بین المللی، رویکرد اثبات گرایی، رویکردهای میانه، رویکرد پساساختارگرا
 • محمدحسین قورچانی خوزانی، زهره دهدشتی شاهرخ صفحات 63-86

  سیاست، علم شناسایی منابع قدرت، روش های دستیابی به آن و تاثیرگذاری بر ذهن مخاطبان است. سیاستمدارانی که از مهارت های سیاسی خوبی برخوردارند می توانند از پایگاه های قدرت خود به شیوه ای موثر استفاده کنند. این پژوهش با هدف گونه شناسی سازه های موثر در نقشه اجماعی تصویر برند ایده آل سیاسی ریاست جمهوری درصدد آن است تا سیاستمدارن کاندیدای ریاست جمهوری با سازه های کلیدی تصویر برند سیاسی ایده آل ریاست جمهوری در ذهن مردم آشنا ساخته و به اثربخشی برنامه های ترویجی و تبلیغاتی آنها در انتخابات کمک نماید. در این پژوهش سازه های نقشه اجماعی تصویر برند سیاسی ایده آل ریاست جمهوری شناسایی شده از طریق تکنیک زیمت و با انجام مصاحبه های عمیق صورت گرفت که مشارکت کنندگان به روش هدفمند و قضاوتی انتخاب شدند و نهایتا مصاحبه های زیمت با 14 نفر به اشباع نظری رسید و نقشه اجماعی استخراج گردید. سپس، با کمک روش ماتریس اثرات متقابل گونه شناسی سازه ها انجام شده و در سازه های تاثیرپذیر، تاثیرگذار، کنترلی، هدف و ریسک طبقه بندی شدند. یافته های پژوهش نشان داد که عملگرایی، متعهد، عدالت خواه، بهبود آموزش و پرورش و آسایش در گروه سازه های تاثیر گذار، سازه هایی نظیر ایران پیشرفته، ارتباطات جهانی، بهبود رفاه، توجه به محیط زیست، بهبود وضعیت مردم، بهبود اقتصادی در گروه سازه های ریسک بوده و ساز ه های توجه و توسعه گردشگری و ایجاد اشتغال به عنوان سازه های هدف شناسایی شدند. همچنین سازه های واقع گرایی، توسعه صنایع داخلی با کیفیت، آرامش دهنده، قدرتمند، حفظ منابع طبیعی، بهبود و توسعه فرهنگ و هنر؛ صلح طلب به عنوان سازه های نتیجه مطرح شدند و نهایتا، پیشنهادات برای کاندیدهای ریاست جمهوری ارایه گردید.

  کلیدواژگان: تصویر برند سیاسی، زیمت، ماتریس اثرات متقابل، نقشه اجماعی
 • سید محمود منصوری نسب، ابومحمد عسگرخانی، سهراب صلاحی صفحات 87-108

  یکی از مهم ترین موضوعات استراتژیک درعرصه روابط بین المللی کشورها و حوزه ی امنیت بین الملل، موضوع کنترل تسلیحات و خلع سلاح می باشد. نوشتار حاضر با هدف بررسی رویکرد آمریکا به خلع سلاح و کنترل تسلیحات با نگاهی به حوادث 11 سپتامبر 2001 2020 می باشد که به روش کتابخانه ای به انجام رسید. در پاسخ به سوال اصلی پژوهش:« آمریکا نسبت به خلع سلاح و کنترل تسلیحات پس از 11 سپتامبر دارای چه رویکردی است؟» یافته های پژوهش نشان می دهد: خلع سلاح و کنترل تسلیحات کشتارجمعی همواره یکی از مهمترین مسایل مطرح در سطح نظام بین الملل و به خصوص در روابط روسیه و آمریکا بوده است، پیشنه خلع سلاح و کنترل تسلیحات در دوران پس از جنگ سرد بسیار مغشوش و پیچیده است. در اوایل دهه 1990 تمایل زیادی به انعقاد موافقت نامه های کاهش تسلیحات وجود داشت. بعد از حادثه 11 سپتامبر همکاری های بین المللی صلح آمیز چندجانبه گرا پایان نیافتند. بلکه با توجه به حرکتهای دولت آمریکا، قواعد بازی اولا جنبه ی نظامی بیشتری به خود گرفته و این باعث ایجاد تغییر در گفتمان های بین المللی شده است. ثانیا یکجانبه گرایی در مقابل چندجانبه گرایی مطرح گردید. این تحول همه ی کشورها را متاثر ساخت.

  کلیدواژگان: آمریکا، خلع سلاح، کنترل تسلیحات، 11 سپتامبر
 • محمدرضا علی پور خدادادی، رضا پریزاد صفحات 109-128

  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه مولفه­های قشر­بندی بر آگاهی و مشارکت سیاسی دانشجویان با تاکید بر دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و نتایج نشان داد در بخش کیفی، هفت مولفه سنتی و مدرن برای قشربندی، توسط خبرگان پژوهش، به وسیله تحلیل مضمون، شناسایی شد. به طوری که کسانی که مشارکت سیاسی فعالانه‌تری دارند، متعلق به قشرهای اجتماعی بالاتر جامعه هستند. به عبارت بهتر، آنان که در خانواده‌هایی با مشارکت سیاسی بالا بزرگ می‌شوند و از آگاهی سیاسی بیشتری برخودارند، بیشتر درگیر فعالیت‌های سیاسی می‌شوند. نتایج آزمون فرضیات نشان داد که مولفه­های قشربندی جامعه بر آگاهی سیاسی و مشارکت سیاسی دانشجویان، دارای اثر مثبت و معناداری است. همچنین میان متغیرهای مستقل ­(­تحصیلات، منزلت اجتماعی، قدرت و ثروت) و متغیر وابسته ­(­آشنایی با چهره­های سیاسی، آشنایی با وظایف نهادهای سیاسی داخلی و آشنایی با نهاد، سازمان‌های بین‌المللی و مشارکت سیاسی) رابطه معنی‌داری وجود دارد.نتایج حاصل ضریب همبستگی نشان داد، که رابطه بین پایگاه اجتماعی- اقتصادی با میزان مشارکت سیاسی دانشجویان 741/0 است و این رابطه معنادار و مثبت می‌باشد. همچنین رابطه بین پایگاه اجتماعی- اقتصادی با میزان آگاهی سیاسی دانشجویان 618/0 به دست آمد و دارای رابطه­ ای مثبت است.

  کلیدواژگان: مولفه های قشر بندی، آگاهی سیاسی، مشارکت سیاسی، دانشجویان، دانشگاه شهید چمران اهواز
|
 • Milad Mansoori, Mohammad Torabi, Masha'Allah Heydarpour Pages 7-26

  In recent years, the international community has witnessed the rise of emerging economic powers (BRICS) in the world. Rosto has tried to sequence the stages of economic history. In Rosto's theory of economic development, any country that has successfully passed these stages has achieved development, and on the contrary, backward countries are forced to go through these stages to the stage of development. The main issue of the article is to what extent the strategy for the development of emerging economic powers (BRICS) is consistent with the approach and stages of economic growth of Rosto theory? The main hypothesis of the research is in response to the question that the strategy of developing emerging economic powers (BRICS) in relation to issues such as the use of foreign economic-political opportunities and increasing trade in relative compliance with Rostow's theory of linear Western economic growth. In the field of exploitation of internal resources, the alignment of economic and human indicators is based on reducing the dependence and economic-political influence in world affairs in the form of the process of human economic development in relative contrast with the principles of Rostow theory. This research is analyzed by library method and analytical-descriptive method.

  Keywords: Economic Development, Emerging Powers, BRICS, Internal Resources, Dependency Reduction
 • Azim Izadi Odlo, Behnam Bahari Odlo Pages 27-42

  Historically, the design and formulation of the theory of political sovereignty of the Velayat-e- faqih is one of the most important and influential intellectual and jurisprudential achievements of Shiite fundamentalist scholars in the Qajar period. The purpose of this study is to provide an analysis of the theory of political sovereignty of the Velayat-e- faqih in the jurisprudential thought of Mullah Ahmad Naraqi. This research uses a descriptive-analytical method to address the fundamental question of how the theory of political sovereignty of the Velayat-e- faqih has been explained and theorized by Mullah Ahmad Naraghi in the book "Revenues of the Days". Thus, the present study describes the background of the theory of political rule of the Velayat-e- faqih in the Qajar era and in the jurisprudential thought of Mullah Ahmad Naraghi. The findings of this study show that Mullah Ahmad Naraqi is the first jurist to seriously study the theory of Velayat-e-Faqih in a serious and principled manner in the form of an independent subject in the book Awaid Al-Ayyam. Has discussed.

  Keywords: Mullah Ahmad Naraqi, Political Rule of the Velayat-e-Faqih, Qajar Era, Velayat-e-Faqih, Qajar
 • Majid Dashtgerd, Vahab Abbasi Pages 43-62

  The problem of the nature of the actor of international relations is one of the ontological and philosophical issues that examines the identity of the actors of international relations. This topic tries to answer these types of questions: What kind of being is an international relations actor? What are the goals of this actor? And how does this actor see the world of international relations and itself? The main purpose of this article is to examine these issues from the perspective of the three approaches of international relations, including positivism approach (neorealism, neoliberalism, neoclassical realism), middle approaches (constructivism, critical school, English school), and poststructuralist (postmodernism). In fact, the main question of the research is what are the views of the three approaches of international relations on the issue of the nature of the actor in international relations? The author tries to answer these questions with the help of analytical-descriptive method and using empirical evidence and logical analysis and reasoning.

  Keywords: Theories of international relations, the nature of the international actor, the positivism approach, the middle approaches, the poststructuralist approach
 • MohammadHossein Ghourchani Khouzani, Zohreh Dehdashti Shahrokh Pages 63-86

  Politics is the science of finding the power and ways of achieving it by influencing the minds of people. Politicians who have suitable skills would use these power sources effectively. Present research is conducted with the aim of typology of effective constructs in conceptual map of political ideal brand image of Iran president in order to introduce these constructs to the presidential candidates and help to improve the effectiveness of the promotional plans and campaigns. In this research constructs of the conceptual map of political ideal brand image of Iran president are obtained through ZMET method and by the in-depth interviews which the participants had been chosen with the purposeful and judgmental method. At the end, the interviews of ZMET achieved the theoretical saturation by 14 participants and the conceptual map was extracted. Therefore, by the usage of Mic Mac method the typology of the constructs are performed and the constructs were categorized in to impressible, effective, control and risk. The result showed that the action-oriented, committed, justice-seeking, enhancing the education and welfare are in group of the effective constructs. Constructs such as advanced Iran, global communication, attention to the environment, improving people state and economy are risk constructs and attention to the tourism development and creating job are goal constructs. Also, realism, development of quality domestic industries, relaxing, powerful, conserving the natural resources, improving and enhancing the culture and peace are the results constructs. Finally, the suggestions were presented for presidential candidates.

  Keywords: Conceptual map, Political brand image, ZMET, Matrix of Crossed Impact Multiplications Applied to a Classification (MicMac)
 • seyed mahmod mansorinasab, Abomohammad Asgarkhani, SOHRAB SALEHI Pages 87-108

  One of the most important strategic issues in the field of international relations of countries and in the field of international security is the issue of arms control and disarmament. This article aims to examine the US approach to disarmament and arms control with a look at the events of September 11, 2001, which was done in a library manner. In response to the main research question: "What is the US approach to disarmament and arms control after 9/11?" Findings show that disarmament and arms control have always been one of the most important issues in the international system, especially in Russia-US relations. The proposal for disarmament and arms control in the post-Cold War era is very confusing and complex. . In the early 1990s, there was a strong tendency to conclude arms reduction agreements. Multilateral peaceful international cooperation did not end after 9/11. Rather, given the US government's moves, the rules of the game have become more militant in the first place, and this has led to a change in international discourse. Second, unilateralism was opposed to multilateralism. This development affected all countries.

  Keywords: US, disarmament, arms control, September 11
 • MohammadReza Alipour, Reza Parizad Pages 109-128

  The purpose of the present study is to review the relationship between stratification components and students’ awareness and political participation emphasizing on the students of Shahid Chamrān University in Ahwāz. The research method is descriptive-analytic and the results showed that in the qualitative part, seven traditional and modern components for stratification were recognized by the research experts through content analysis. According to the results, those who have a more active political participation are from higher social stratification. In other words, those who are raised in families with high political participation and awareness, get more involved in political activities. The hypothesis testing results revealed that components of social stratification have a significantly positive impact on the students’ political awareness and participation. Besides, there is a significant relationship between independent variables (education, social status, power, and wealth) and dependent variables (familiarity with political characters, acquaintance with the duties of internal and international political institutions and organizations, and political participation). The correlation coefficient results showed that the relationship between the students’ economic-social status and their political participation is 0.741 which is significantly positive. Moreover, the correlation between their economic-social status and political awareness is calculated to be 0.618 which is positive as well.

  Keywords: Stratification, Political Awareness, Political Participation, Students, Shahid Chamrān University in Ahwāz