فهرست مطالب

 • Volume:3 Issue: 7, 2020
 • تاریخ انتشار: 1399/09/11
 • تعداد عناوین: 6
|
 • آمنه خوشوقتی*، سریرا هنری صفحات 358-365
  زمینه و هدف

  هدف از این مطالعه بررسی تاثیر ویتامین E و سلنیوم بر روند درمانی گاوهای مبتلا به ورم پستان و میزان مالون دی آلدهید (MDA) و ویتامین D سرم بود. در این تحقیق سه گروه مورد بررسی قرار گرفت.

  مواد و روش ها

  گروه اول گروه شاهد که به ورم پستان بالینی و دیگر بیماری های التهابی مبتلا نبودند، گروه دوم گاوهای مبتلا به ورم پستان بالینی که تحت درمان روتین قرار گرفتند (تجربی 1) و گروه سوم مبتلایان به ورم پستان بالینی که همراه با درمان روتین، تحت درمان با ویتامین ای و سلنیوم (تجربی2) قرار گرفتند. نمونه های خون در دو زمان تشخیص بیماری و بهبودی اخذ شد. ویتامین دی به روش کروماتوگرافی و MDA به روش الایزا اندازه گیری شد.

  یافته‏ ها: 

  یافته های حاصل از این تحقیق نشان داد که در زمان تشخیص بیماری میانگین میزان ویتامین D سرم در هر دو گروه بیمار (تجربی 1و2) به طور معنی داری کمتر از گاوهای سالم و میزان MDA در هر دو گروه تجربی به طور معنی داری بیشتر از گاوهای سالم است. همجنین مشخص شد، در زمان بهبودی در هر دو گروه گاوهای درمان شده با ویتامینE و سلنیوم ، میزان ویتامین D افزایش و میزان MDA کاهش می یابد. یافته نشان داد که مصرف ویتامین E و سلنیوم با ممانعت از مصرف ویتامین D باعث افزایش قابل توجه این ویتامین و کاهش میزان MDA سرم خون گاوهای گروه تجربی 2 می شود، بطوری که بین میانگین میزان این پارامترها در این گروه در زمان تشخیص و بهبودی اختلاف آماری معنی دار مشاهده شد.

  نتیجه گیری

  نتیجه این که مصرف ویتامین E و سلنیوم با افزایش سطح ویتامین D وکاهش MDA سرم میتواند سبب افزایش مقاومت حیوان در زمان بهبودی و پیشگیری از مزمن شدن بیماری شود، گرچه که در ظاهر در سرعت بهبودی تفاوتی مشاهده نشود.

  کلیدواژگان: سلنیوم، مالون دی آلدهید، گاو، ورم پستان، ویتامین E، ویتامین D
 • گلرخ انصاری، مجید باصری صالحی* صفحات 366-376
  زمینه و هدف

  با افزایش مقاومت باکتری ها به آنتی بیوتیک ها در اثر استفاده بیش از حد آنها، یافتن داروهای جایگزین با خواص آنتی باکتریال با کمترین عوارض جانبی ضروری به نظر می رسد. امروزه گیاهان دارویی به عنوان داروی جدید جهت کاهش مقاومت باکتری ها مورد توجه قرار گرفته است. هدف از این مطالعه جداسازی و شناسایی مولکولی مهمترین عامل پوسیدگی دندان استرپتوکوکوس میوتانس و ارزیابی اثر ضد میکروبی برخی گیا هان دارویی بر روی جدایه ها می باشد.

  مواد و روش ها

  برای انجام این تحقیق 50 نمونه از دهان افراد معمولی جمع آوری شد و بر روی محیط کشت نوترینت آگار کشت داده شد. علاوه بر این، 27 گیاه دارویی خریداری شد و عصاره آبی و هیدروالکلی آنها تهیه گردید. سپس اثرات ضد میکروبی عصاره آبی و هیدروالکلی گیاهان دارویی بر روی جدایه های میکروبی دهان بررسی شد. در ادامه این روندکمترین غلظت ممانعت کننده از رشد (MIC) و کمترین غلظت کشنده (MBC) و واحد آربیتوری گیاهان موثر تعیین گردید.

  یافته‏ ها: 

  نتایج به دست آمده نشان داد که استرپتوکوکوس ها فلور نرمال غالب دهان بودند و میزان استرپتوکوکوس میوتانس در جدایه ها زیاد بودند. یافته های این تحقیق نشان داده که گیاه مازو دارای خاصیت ضد میکروبی بر علیه فلور نرمال دهان بخصوص استرپتوکوکوس میوتانس می باشد. به گونه ایی که کمترین MIC، MBC و واحد آربیتوری برای این گیاه دارویی ثبت گردید.

  نتیجه گیری

  بنابراین یافته های این تحقیق نشان داد که استفاده از عصاره گیاه مازو می تواند باعث کاهش عفونت دهان و دندان گردد. گرچه این یافته نیاز به تحقیق بیشتر دارد.

  کلیدواژگان: استرپتوکوکوس میوتانس، پوسیدگی دندان، گیاهان دارویی، فعالیت ضد باکتریایی
 • نوشین ایمانی، مهرداد مدرسی* صفحات 377-388
  زمینه و هدف

  بیماری پارکینسون (PD) یک اختلال عصبی است که به طور عمده با اختلال در نورون های دوپامینرژیک در  ماده سیاه مغز مرتبط است. داروی سلژلین در بهبود علایم پارکینسون به عنوان محافظ عصبی عمل می کند و سرعت پیشرفت بیماری را کاهش می دهد ولی از دیرباز محققین برای یافتن راهکارهای درمانی، در کاهش علایم پارکینسون توجه ویژه ای به گیاهان دارویی داشتند، ولی دوز موثر و کاربردی این داروها شناخته نشده است. از این رو، هدف از این تحقیق مقایسه تاثیر عصاره رزماری و داروی سلژیلین بر علایم رفتاری در مدل حیوانی پارکینسون  می باشد.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه تجربی، از 60 سر موش سوری ماده به وزن تقریبی 25 تا 30 گرم استفاده شدکه در هفت گروه شامل کنترل، مدل حیوانی پارکینسون، سلژیلین و گروه های تجربی دریافت کننده دوزهای 50،  100  و 200 میلی گرم بر کیلوگرم عصاره هیدرو الکلی رزماری  به صورت درون صفاقی تقسیم شدند. به منظور القای بیماری پارکینسون، حیوانات سم روتنون را به صورت داخل صفاقی با دوزهای 3، 2 و 1 میلی گرم بر کیلوگرم با فواصل زمانی 48 ساعت به مدت 19 روز دریافت نمودند. گروه شاهد نیز تنها حامل روتنون ترکیب دی متیل سولفوکساید و روغن آفتابگردان را با دوز  48 میلی لیتر بر کیلوگرم دریافت نمودند. به منظور بررسی رفتاری پارکینسون دو  مدل رفتاری ریرینگ و بار انجام شد.

  یافته‏ ها:

   عصاره هیدروالکلی گیاه رزماری در دوز 200 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن موش در مقایسه با گروه کنترل و شاهد به طور معناداری منجر به افزایش مدت زمان حضور حیوان روی میله 10 سانتی و افزایش تعداد تلاش حیوان در استوانه ی شیشه ای 20 سانتی شد که نشان دهنده کاهش علایم رفتاری پارکینسون می باشد. همچنین دوز200 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن موش در مقایسه با گروه شاهد به طور معنی داری باعث افزایش فعالیت حرکتی در موش های آزمایشگاهی شد.

  نتیجه گیری

  از این یافته ها می توان نتیجه گرفت که عصاره هیدروالکلی رزماری بصورت وابسته به دوز در واکنش های رفتاری پارکینسون موثر می باشد.

  کلیدواژگان: پارکینسون، رزماری، روتنون، سلژیلین، مدل رفتاری ریرینگ و بار
 • بیژن اکبرپور*، اسماعیل جعفری صفحات 389-400
  زمینه و هدف

  آویشن شیرازی گیاهی بوته ای، پایا از خانواده نعناعیان است . غده تیرویید، یکی از بزرگ ترین غدد درون ریز بدن، با ترشح دو هورمون مهم T4 و T3 تحت تاثیر TSH اثر عمیقی در افزایش متابولیسم بدن دارد. آویشن شیرازی دارای خواص آنتی اکسیدانی، ضد عفونی کنندگی، ضد التهاب، ضد اسپاسم، ضد باکتریایی و کاهش دهنده فشارخون، قند خون و لیپیدهای بدن می باشد. در این تحقیق اثرات عصاره آویشن شیرازی بر سطح سرمی هورمون های محور هیپوفیز- تیرویید در موش نر بالغ  از نژاد ویستار بررسی شده است.

  مواد و روش ها

  48 سر موش نر بالغ ویستار با میانگین وزنی10± 200  به 6 گروه تقسیم شدند: گروه کنترل در طول آزمایش هیچ گونه حلال یا ماده خاصی دریافت نکردند. گروه شاهد دریافت کننده آب مقطر به میزان 2/ میلی لیتر؛ و4 گروه تجربی که روزانه به ترتیب  دوزهای 100، 200، 300 و 400 میلی گرم بر کیلوگرم عصاره گیاه را به مدت 28 روز به صورت IV  دریافت کردند. در روز 29 خونگیری انجام و سرم  نمونه ها جدا شد، سپس غلظت سرمی T4، T3 و TSH به روش رادیوایمونواسی اندازه گیری شدند.

  یافته‏ ها: 

  طبق نتایج حاصله سطح پلاسمایی T3 در گروه های تجربی4 و3 سطح پلاسمایی  T4در گروه های تجربی4و3، همچنین سطح پلاسمایی TSH در گروه تجربی4، نسبت به گروه کنترل افزایش معناداری در سطح 05/0≥P نشان می دهند.

  نتیجه گیری

  با توجه به اینکه در حالت عادی با افزایش سطح T4 و T3 سطح  TSHخون طبق مکانیسم فیدبک منفی کاهش می یابد، افزایش سطح TSH در این تحقیق احتمالا به علت اثرات ترکیبات شیمیایی موجود در عصاره آویشن شیرازی بوده که باعث از بین رفتن اثرات  فیدبکی محور هیپوتالاموس- هیپوفیز- تیرویید و یا مقاومت خود هیپوفیزدر کاهش ندادن TSH شده است. از عصاره آویشن شیرازی می توان پس از انجام تحقیقات تکمیلی در درمان کم کاری تیرویید استفاده نمود.

  کلیدواژگان: آویشن شیرازی، هورمون محرک تیروئید، تیروکسین، تری یدوتیرونین، موش صحرایی
 • امیر امامی، سید رضا خدمتی* صفحات 401-413
  زمینه و هدف

  یکی از شایع ترین عفونت ها بخصوص از نوع عفونت بیمارستانی در انسان، عفونت مجاری ادراری (UTI) است. عوامل ایجاد کننده UTI شامل باکتری ها، قارچ ها و ویروس ها است. باکتری ها بخصوص اشریشیا کلی با حدود 85% شایع ترین عامل ایجاد کننده این نوع عفونت است. سایر باکتری ها شامل کلبسیلا، اینتروکوکوس، سودوموناس، استافیلوکوکوس، پروتیوس، نایسریا، مایکوپلاسما و کلامیدیا هستند. هدف این تحقیق بررسی شیوع باکتری های غیرشایع در بروز UTI، با استفاده از روش های تشخیص فنوتیپی و ملکولی(PCR) می باشد.

  مواد و روش ها

  در این تحقیق طی شش ماه، 235 نمونه ادرار از مراجعین به بیمارستان ایران شیراز که علایم UTI داشتند، جمع آوری و همزمان با کشت میکروبی در آزمایشگاه، استخراج DNA با استفاده از کیت های استخراج انجام و آزمایش PCR با پرایمرهای اختصاصی برای تشخیص این باکتری ها در هر نمونه انجام شد.

  یافته‏ ها: 

  از 235نمونه، 137 نمونه (29/58%) حاوی باکتری های غیرشایع UTI بودند. شیوع باکتری های غیرشایع به ترتیب بدین شرح بود: سودوموناس آیرژینوزا 74 نمونه (4/31%)، اینتروکوکوس فکالیس 61 نمونه (9/25%)، کلبسیلا پنومونیه 32 نمونه (6/13%)، استافیلوکوکوس ساپروفتیکوس 24 نمونه (2/13%)، پروتیوس میرابیلیس 13 نمونه (5/5%)، نایسریا گنوره آ 7 نمونه (9/2%)، کلامیدیا تراکوماتیس و مایکوپلاسما هر کدام 5 نمونه (1/2%). با روش معمول آزمایشگاهی (تشخیص فنوتیپی) فقط 7/19% از نمونه های حاوی باکتری غیرشایع تشخیص داده شد.

  نتیجه گیری

  میزان شیوع این باکتری ها با توجه به موقعیت جغرافیایی، سطح بهداشت، کنترل بهداشت و سطح فرهنگ هر کشور متفاوت می باشد و تاخیر در شناسایی دقیق این باکتری ها باعث افزایش مقاومت باکتریایی نسبت به آنتی بیوتیک های تجویزی توسط پزشک می شود.

  کلیدواژگان: عفونت ادراری، باکتری های غیرشایع، تشخیص مولکولی و فنوتیپی
 • فاطمه شیروانی برازجانی، صدیقه یزدان پناه* صفحات 414-430

  اصول نگهداری مواد غذایی یعنی انجام فرآیند هایی که ماده غذایی را در مقابل عوامل فسادزا محافظت می کند. مواد غذایی توسط عوامل بیولوژیکی، واکنش های شیمیایی وفیزیکی دچار فساد می شوند. بشر همواره برای جلوگیری از فساد مواد غذایی در حال تجربه و به کارگیری مجموع هایی از روش های نگهداری بوده است. بنابراین روش نگهداری ایده ال فرایندی است که با حداقل آسیب به ساختار ماده غذایی، میکروارگانیسم ها راغیرفعال ساخته و واکنش های تخریب کننده را متوقف سازد. گوشت مرغ  یکی از بخش های مهم رژیم  غذایی  مردم جهان بخصوص ایران است. گوشت مرغ اسید های چرب ترانس ندارد در صورتی که گوشت گاو حدود 2-5 درصد و گوشت گوسفند حدود 8 درصد اسید های ترانس دارد که یکی از مزیت های  مهم گوشت سفید نسبت به گوشت قرمز می باشد. همچنین گوشت سفید یکی ازمنابع تامین  اسید های چرب امگا 3 است.  نیاز بدن افراد بالغ به ویتامین B3 با مصرف روزانه 100 گرم و کودکان با 50 گرم ازگوشت مرغ برطرف می شود گوشت مرغ با توجه به قیمت ارزانتر، کیفیت بالاتر والبته چربی اشباع کمتر، برای اقشار کم درآمد جامعه قابل استفاده است. به دلیل ماهیت بسیار فسادپذیری آن، شرایط و روش های بسیاری برای حفظ و نگهداری و کاهش احتمال فساد گوشت مرغ به کار گرفته می شود که امروزه روش های نوین و مناسب بکار برده می شود. برای به حداقل رساندن آسیب وارده به مواد غذایی حین نگهداری تا مصرف، تکنیکهای بسته بندی مختلفی به بازار عرضه شده است که در این مقاله مروری به روش های نوین نگهداری گوشت پرداخته شده است.

  کلیدواژگان: مرغ، بسته بندی، تغییرات میکروبیولوژی، فساد
|
 • Ameneh Khoshvaghti*, Sarira Honari Pages 358-365
  Background and aim

  The aim of this research was to investigate the effect of vitamin E and selenium on mastitis treatment outcome and Malondialdehyde (MDA) and vitamin D level in serum.

  Materials and methods

  In this study 3 groups of cows were evaluated, which are as follows: 1.The control group that did not have clinical mastitis and other inflammatory diseases. 2. Experimental group (1) that had clinical mastitis underwent routine field treatment. 3. Experimental group (2) that had clinical mastitis underwent routine field treatment along with vitamin E and selenium. After disinfecting, blood samples were obtained from jugular vein by clot tube and venoject at the both time of diagnosis and recovery. The level of vitamin D was assayed by chromatography and MDA was measured by ELISA method.

  Results

  The results showed that the average levels of vitamin D in serum of mastitic cows were lower and MDA was upper than healthy cows as there was a significant difference between sick groups (mastitic cows) and healthy cows in those parameters. It was also determined that vitamin D level had increased and MDA decreased in the treated cows in the recovery period. According to the findings of this research it is obvious that in experimental group (2) vitamin E and selenium consumption had led to a significant decrease in MDA and increased vitamin D level in serum as there was a significant difference between the time of diagnosis and recovery in experimental group (2).

  Conclusion

  Therefore, it can be said that although the vitamin E and selenium consumption is seemingly increased body resistance and the level of vitamin D and decreased in MDA levels in the recovery period and prevented the disease from becoming chronic, there was no clinically improvement in the recovery process.

  Keywords: Selenium, Malondialdehyde, Cow, Vitamin E, Vitamin D, Mastitis
 • Gholrokh Ansari, Majid Baserisalehi* Pages 366-376
  Introduction and aim

  Overuse of antibiotics culminated in increasing of frequency of occurrence of antibiotic resistant bacteria. Therefore, new drugs with minimum complication are needed. Nowadays, herbal drugs as new remedy have been considered to reduce frequency of occurrence of antibiotic resistant bacteria. The purpose of this study was isolation and molecular identification of Streptococcus mutans as an important agent of dental decay and the evaluation of antimicrobial effect of herbal medicine on them.

  Materials and methods

  To perform the study 50 oral samples were collected from ordinary people and cultivated on the nutrient agar plates. In addition, 27 herbal medicine plants were purchased and water and hydro alcoholic extracts of them were prepared. Then, the antimicrobial effects of water and hydro alcoholic extracts of herbal medicine plants were evaluated on the isolates. In addition, MIC, MBC and Arbitrary units of the effective herbal medicine plants were determined.

  Results

  The results indicated that Streptococcus was predominant oral microflora and Streptococcus mutans were isolated in high frequency. Out of all herbal plants, Mazoo plant, oak plant, Myrtus commuis and Tribulus terrestris exhibited high antimicrobial property on Streptococcus mutans isolates. However, hydroalcolic Mazoo plant extract showed relatively more antimicrobial effect. Furthermore, MIC, MBC and Arbitrary unit of the Mazoo plant extract was relatively less. Hence, our finding showed antimicrobial effect of Mazoo plant extracts on oral microbiota viz., Streptococcus mutans.

  Conclusion

  Therefore, consumption of aliquot of hydroalcolic Mazoo plant extract can be eliminated oral infections as well as dental decay. However, it needs more investigation.

  Keywords: Streptococcus mutans, Dental decay, Herbal medicine, Antimicrobial effect
 • Nooshin Imani, Mehrdad Modaresi* Pages 377-388
  Background and aim

  Parkinson's disease (PD) is a neurological disorder that is mainly associated with disruption of dopaminergic neurons in the substantia nigra. Seleglin acts as a neuroprotector to improve Parkinson's symptoms and slow the progression of the disease. Medicinal plants have been considered from ancient times to reduce the symptoms of Parkinson's disease; however, the effective doses of these drugs are not known. The aim of this study was to compare the effects of rosemary and Seleglin on behavioral symptoms of Parkinson’s animal model.

  Materials and methods

  Sixty mature mice in the weight range of 25 to 30g were divided into seven groups: control, Parkinson’s, Seleglin, and 50,100, and 200 mg/kg of hydro-alcoholic extract of rosemary. In order to induce Parkinson's disease, rotenone poison was injected intraperitoneal in 1, 2, and 3 mg/kg doses every other day for 19 days. Control group received only rotenone carrier (dimethyl sulfoxide and sunflower oil) in 48 ml/kg dose. Rearing and bar behavioral models were used to evaluate the disease.

  Results

  Hydro-alcoholic extract of rosemary in 200 mg/kg dose increased the duration of animal's presence on 10 cm bar significantly and the number of animal attempts in 20 cm glass cylinder which indicate reduction of Parkinson’s symptoms. Also, this dose increased movement activity of mice significantly.

  Conclusion

  According to results, rosemary’s extracts can affect Parkinson’s symptoms dose dependently.

  Keywords: Parkinson, rosemary, rotenone, Seleglin, rearing, bar behavioral model
 • Bijan Akbarpour*, Esmaeel Jaafari Pages 389-400
  Background and aim

  Zataria multiflora Boiss is a thymelike plant from the Lamiaceae family. It has some properties such as: disinfectant, antioxidant, antiseptic, antispasmodic, antibacterial activities and decreases blood's pressure, glucose and lipid. This study was performed to investigate the effects of Zataria multiflora Boiss on pituitary – thyroid axis (TSH, T3 and  T4)  hormones in male wistar rats.

  Materials and methods

  48 male wistar rats weighing 200±l0g were divided into six groups of eight: The experimental groups received 100,200,300 and 400 mg/kg/day of hydroalcoholic extract of Zataria multiflora Boiss for 28 days intraperitoneally. The sham group received only 0.2ml distilled water as solvent. Control group received nothing. 24h after the last administration, blood samples were collected and serum of samples was separated.Blood concentration of T3, T4 and TSH were measured by RIA.

  Results

  TSH, T3 and T4 hormones concentrations showed increase in experimental groups compared with the control group. These increases were significant for both T3 and T4 in experimental groups 3 and 4 compared with control group and for TSH in experimental group 4 compared with control group.

  Conclusion

  According to the negative feedback mechanism, increased blood concentration of T3 and  T4 decreases TSH. Increased TSH level in this study may be due to effects of different chemical compounds of extract which waste  negative feedback of Hypothalamus-Pituitary-Thyroid Axis or induce resistance in Pituitary gland to not decrease TSH. Performing additional studies, Zataria multiflora extract can be used in hypothyroidism treatment.

  Keywords: Zataria multiflora, TSH, Thyroxin, Triiodothyronine, Rat
 • Amir Emami, Seyed Reza Khedmati* Pages 401-413
  Background and aim

  One of the most common infections, especially nosocomial infections in humans, is urinary tract infection (UTI). UTI-causing agents include bacteria, fungi and viruses. Bacteria, especially Escherichia coli with about 85% is the most common cause of this type of infection. Other bacteria include Klebsiella, Enterococcus, Pseudomonas, Staphylococcus, Proteus, Neisseria, Mycoplasma and Chlamydia. The aim of this study is evaluation the prevalence of uncommon bacteria in the incidence of UTI using phenotypic and molecular (PCR) methods detection.

  Materials and methods

  In this study, during six months, 235 urine samples were collected from patients referred to Iran Hospital who had UTI symptoms, and simultaneously with microbial culture in the laboratory, DNA extraction was performed using extraction kits and PCR test with specific primers to detect these bacteria in each Samples were taken.

  Results

  In the samples, 137 samples (58.29%) contained uncommon UTI bacteria. The prevalence of uncommon bacteria was as follows: Pseudomonas aeruginosa 74 samples (31.4%), Enterococcus faecalis 61 samples (25.9%), Klebsiella pneumoniae 32 samples (13.6%), Staphylococcus saprophyticus 2 Sample (10.2%), Proteus Myrabilis 13 specimens (5.5%), Neisseria gonorrhoea 7 specimens (2.9%), Chlamydia trachomatis and Mycoplasma 5 specimens each (2.1%). Only 19.7% of samples containing uncommon bacteria were detected by routine laboratory methods (phenotypic diagnosis).

  Conclusion

  The prevalence of these bacteria varies according to the geographical location, level of health, health control and level of culture of each country. Delay in accurate identification of these bacteria increases bacterial resistance to antibiotics prescribed by physicians.

  Keywords: Urinary tract infections, uncommon bacteria, molecular, phenotypical diagnosis
 • Fatemeh Shirvani Borazjani, Sedigheh Yazdanpanah* Pages 414-430

  Principles of food preservation means performing processes that protect food against spoilage agents. Food is spoiled by biological agents, chemical and physical reactions. Humans have always used a variety of storage methods to prevent food spoilage. Therefore, the ideal preservation method is a process that inactivates microorganisms and stops destructive reactions with minimal damage to the structure of the food. Chicken culture is one of the most important parts of the diet of the people of the world, especially Iran. Chicken meat has no trans fatty acids, while beef has about 4-5% and mutton has about 2% of trans acids. One of the important advantages of white meat over red meat. White meat is also a source of omega-3 fatty acids. Adults' need for vitamin B3 is met by daily consumption of 2 grams and children with 50 grams of chicken meat. Chicken meat can be used for low-income groups due to its cheaper price, higher quality and, of course, less saturated fat. Due to its highly perishable nature, many conditions and methods are used to preserve and reduce the risk of spoilage of chicken meat. New and appropriate methods are used today. In order to minimize the damage to food during storage until consumption, various packaging techniques have been introduced to the market. In this article, a review of new methods of meat preservation is discussed.

  Keywords: Chicken, Packaging, Microbiological changes, spoilage